Parenteel van Johannes Pieters Elzinga

 

Bijgewerkt op: 30 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Elzinga:
Parenteel van Johannes Pieters Elzinga.


Generatie I

(van 1704 tot 1804)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1747 en 1776. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Huizum (8x).

I  Johannes Pieters Elzinga, schoenmaker en bakker, wonende te Huizum, is geboren voor 1704, is Herv. gedoopt op 27 oktober 1747 te Huizum (doop op belijdenis), is begraven op 18 september 1804 te Huizum. Johannes werd minstens 100 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Johannes was gehuwd (1) met Neeltje Dirks Baima. Neeltje, wonende te Huizum.

Van Johannes en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Dirk Johannes is Herv. gedoopt op 31 december 1747 te Huizum.

2  Pyter Johannes is Herv. gedoopt op 12 april 1750 te Huizum.

3  Pyter Johannes is Herv. gedoopt op 25 december 1751 te Huizum.

4  Pyter Johannes is Herv. gedoopt op 16 september 1753 te Huizum.

5  Trijntje Johannes is Herv. gedoopt op 3 augustus 1755 te Huizum.

6  Harmen Johannes Elsinga is geboren te Huizum, is Herv. gedoopt op 13 augustus 1758 te Huizum, zie II.<1>

Johannes trouwt (kerk) (Herv.) op 17 december 1769 te Huizum op minstens 65-jarige leeftijd (2) met Antie Cornelis. Antie, wonende te Oudkerk - Tietj..

Van Johannes en Antie zijn twee kinderen bekend:

7  Pytter Johannes is geboren rond maart 1771, is Herv. gedoopt op 14 april 1771 te Huizum.

8  Cornelis Johannes is geboren op 25 oktober 1776, is Herv. gedoopt op 24 november 1776 te Huizum, is overleden op 9 september 1811 te Huizum. Cornelis werd 34 jaar, 10 maanden en 15 dagen.


Generatie II

(van 1747 tot 1819)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 12 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1784 en 1815. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (12x).

II  Harmen Johannes Elsinga, zoon van Johannes Pieters Elzinga (I) en Neeltje Dirks Baima, slager, vleeschhouwer en kastelein, wonende te Leeuwarden, is geboren te Huizum, is Herv. gedoopt op 13 augustus 1758 te Huizum, is overleden op 17 juli 1819 te Leeuwarden. Harmen werd 60 jaar, 11 maanden en 4 dagen.<2,3>

Den 13 augustus 1758 heeft Johannes Pyters, meester bakker tot Huisum sijn soontje laten dopen met name Harmen.
*.*
Tekst overlijdensadvertentie:
Op heden avond ruim 6 uren, overleed aan de gevolgen van een langdurige sukkeling, mijn waarde man, Harmen Elzinga, kastelein buiten de Wirdumer poort, in de ouderdom van circa 61 jaren, nalatende vier kinderen van wijlen zijn eerste huisvrouw, en nog vier kinderen bij mij in echte verwekt.
Een ieder kan in deze mijne 'regtmatige droefheid', en die van zijne nagelaten klinderen beseffen, en mij, met hen, wel willen van brieven van rouwbeklag verschoonen.
Leeuwarden, den 17 julij 1819.

Johanna Andries Born
Wed. H. Elzinga
Mede uit naam van de voorkinderen

NB. Blyvende de AFFAIRES op denzelven voet continuëren.

Harmen gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 12 april 1783 te Huizum, trouwt (kerk) (Herv.) op 4 mei 1783 te Huizum op 24-jarige leeftijd (1) met Antie Jans van der Linden. Antie, wonende te Huizum en te Leeuwarden, is begraven op 20 juli 1799 te Huizum.<4,5>

Van Harmen en Antie zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltie Harmens Elsinga is geboren op 4 februari 1784 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 22 februari 1784 te Leeuwarden, is overleden voor 30 maart 1786. Neeltie werd hoogstens 2 jaar, 1 maand en 26 dagen.

2  Otte (Otto) Harmens Elsinga, mr. slager en mr. vleeshouwer, wonende te Leeuwarden, is geboren op 15 mei 1785 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 27 mei 1785 te Leeuwarden, is ongehuwd overleden op 6 oktober 1825 te Leeuwarden. Otte werd 40 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

3  Johannes Harmens Elsinga is geboren op 12 september 1787 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 28 september 1787 te Leeuwarden, zie III-A.

4  Trijntje Harmens Elzinga is geboren op 29 januari 1790 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 19 februari 1790 te Leeuwarden, zie III-B.

5  Pieter Harmens Elsinga is geboren op 21 mei 1792 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 8 juni 1792 te Leeuwarden, is jong overleden.

6  Pieter Harmens Elzinga is geboren op 24 februari 1794 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 14 maart 1794 te Leeuwarden, zie III-C.

7  Neeltie Harmens Elsinga is geboren op 13 maart 1797, is Herv. gedoopt op 7 april 1797 te Leeuwarden, zie III-D.

Harmen gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 23 april 1802 te Leeuwarden, trouwt (kerk) (Herv.) op 12 mei 1802 te Huizum op 43-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Johanna Andries Born, dochter van Andries Johannes Born en Janke Pieters. Johanna, kasteleinsche en zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 21 december 1770 te Bolsward, is Herv. gedoopt op 6 januari 1771 te Bolsward, is overleden op 11 december 1851 17.30 uur te Leeuwarden. Johanna werd 80 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<6..8>

Van Harmen en Johanna zijn vijf kinderen bekend:

8  Andries Harmens Elzinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 4 juli 1803, is Herv. gedoopt op 27 juli 1803 te Leeuwarden, is overleden op 2 februari 1818 07.00 uur te Leeuwarden (Huis L 275). Andries werd 14 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

9  Janke Harmens Elzinga is geboren op 26 maart 1806 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 16 april 1806 te Leeuwarden, zie III-E.

10  Angenietie Harmens Elsinga is geboren op 22 januari 1811, is Herv. gedoopt op 13 februari 1811 te Leeuwarden, zie III-F.

11  Mayke Harmens Elzinga is geboren op 7 november 1812 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 6 januari 1813 te Leeuwarden (Westerkerk), zie III-G.

12  Dirk Harmens Elzinga is geboren op 18 februari 1815 te Leeuwarden, is overleden op 17 februari 1828 te Leeuwarden. Dirk werd 12 jaar, 11 maanden en 30 dagen.<9>


Generatie III

(van 1784 tot 1877)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1811 en 1836. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (24x) en Aengwirden (7x).

III-A  Johannes Harmens Elsinga, zoon van Harmen Johannes Elsinga (II) en Antie Jans van der Linden, slagter, wonende te Leeuwarden, is geboren op 12 september 1787 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 28 september 1787 te Leeuwarden, is overleden op 5 juli 1817 09.00 uur te Leeuwarden (Huis L.275). Johannes werd 29 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

J. Elzinga wordt in 1813 in een brief aan de Raad van de Gevangenissen vermeld als één van de leveranciers aan het Huis van Arrest en het Huis van Justitie, die achterstallige vorderingen hebben. Hij wordt vermeld als leverancier van vlees en smeer.

In een brief gedateerd 18 februari 1816 gericht aan de gourveneur van de provincie Friesland en afkomstig van het College van Regenten over de gevangen Huizen te Leeuwarden, wordt Johannes Elzinga vermeld als aannemer van het vleesch en rundervet. Omdat hij het opgegevene niet op tijd of in het geheel niet levert en bovendien nog altijd vleesch dat om de slechte kwaliteit moet worden afgekeurd levert, wordt toestemming gevraagd een andere leverancier aan te wijzen.

Tevens is er een proces-verbaal van non leverantie bijgevoegd.
Uit het bijgevoegde proces-verbaal blijkt dat er een deurwaarder aan de deur is geweest om een exploit uit te reiken aan Johannes Elzinga, waar zijn vrouw Hylkje Schut verklaarde "mijn man is niet thuis en ik bemoei mij hier niet mee".

Johannes trouwt (kerk) (Herv.) op 2 september 1810 te Leeuwarden (Westerkerk) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Hielkje Wouters Schut, dochter van Wouter Schut en Marijke Ulbes. Hielkje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Sneek, is geboren op 5 juni 1787, is Herv. gedoopt op 27 juni 1787 te Leeuwarden, is overleden op 22 november 1859 02.00 uur te Sneek (Huis 687). Hielkje werd 72 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Van Johannes en Hielkje zijn vier kinderen bekend:

1  Harmen Johannes Elzinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 20 mei 1811 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 12 juni 1811 te Leeuwarden.

2  Wouter Johannes Elzinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 5 december 1812 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 6 januari 1813 te Leeuwarden, is overleden op 25 januari 1828 te Leeuwarden. Wouter werd 15 jaar, 1 maand en 20 dagen.

3  Anna Maria Johannes Elzinga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Sneek, is geboren op 30 juli 1814 te Leeuwarden, is ongehuwd overleden op 7 december 1881 17.00 uur te Sneek (Huis 73). Anna werd 67 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

4  Pieter Johannes Elzinga is geboren op 20 januari 1816 te Leeuwarden, is overleden op 25 juni 1816 te Leeuwarden. Pieter werd 5 maanden en 5 dagen.

III-B  Trijntje Harmens Elzinga, dochter van Harmen Johannes Elsinga (II) en Antie Jans van der Linden, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 29 januari 1790 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 19 februari 1790 te Leeuwarden, is overleden op 3 oktober 1826 06.00 uur te Leeuwarden (Huis D 177). Trijntje werd 36 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Trijntje gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 31 mei 1812 te Leeuwarden, trouwt op 14 juni 1812 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Berend Hendriks Mulder, zoon van Hendrik Berents en Grietje Jans. Berend, molenaar en korenmolenaar, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1787 te Drachten.<10,11>

Van Berend en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pietje Berends Mulder is geboren op 7 oktober 1813 te Leeuwarden.

2  Harmen Berends Mulder is geboren op 29 augustus 1815 te Leeuwarden.

3  Grietje Berends Mulder is geboren op 27 augustus 1817 te Leeuwarden.

4  Hendrik Berends Mulder is geboren op 31 maart 1819 te Leeuwarden.

5  Antje Berends Mulder is geboren op 21 april 1821 te Leeuwarden.

6  Johannes Berends Mulder is geboren op 20 november 1822 te Leeuwarden, is overleden voor 17 februari 1828. Johannes werd hoogstens 5 jaar, 2 maanden en 28 dagen.<12>

7  Berend Berends Mulder is geboren op 21 februari 1825 10.30 uur te Leeuwarden, is als geboren aangegeven op 22 februari 1825 te Leeuwarden (aangever geboorte was zijn vader Berend Mulder), is overleden voor 17 februari 1828. Berend werd hoogstens 2 jaar, 11 maanden en 27 dagen.<13>

III-C  Pieter Harmens Elzinga, zoon van Harmen Johannes Elsinga (II) en Antie Jans van der Linden, slager, mr. slager, kastelein, herbergier en boer, wonende te Leeuwarden, te Aengwirden, te Terbandsterschans, te Terband en te Heerenveen, is geboren op 24 februari 1794 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 14 maart 1794 te Leeuwarden.

Pieter trouwt op 3 juli 1816 te Heerenveen op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Attje Durks Elzinga, dochter van Dirk Johannes Elzinga en Angenietje Tjalkes Faber. Attje, zonder beroep, wonende te Terbandsterschans, te Leeuwarden, te Aengwirden, te Terband en te Heerenveen, is geboren op 26 oktober 1790 te Terbandsterschans, is Herv. gedoopt op 5 december 1790 te Tjalleberd.<14>

De 5 december 1790 is te Tjalleberd gedoopt een dogtertje van Durk Elzinga en Agnietje Tjalkes echtelieden te Terbandsterschans onder de klokslag van Terband geboren den 26 oktober 1790 en genaamd Attje.

Van Pieter en Attje zijn acht kinderen bekend:

1  Angenietje Pieters Elzinga, zonder beroep, wonende te Heerenveen, is geboren op 28 juni 1818 te Leeuwarden, is overleden op 4 april 1848 te Aengwirden. Angenietje werd 29 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Angenietje trouwt op 12 mei 1843 te Aengwirden op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Stevens Ruiter, zoon van Steven Jans Ruiter en Trijntje Teeuwes de Wit. Jan, zonder beroep en logementhouder, wonende te Leeuwarden, is geboren op 8 augustus 1815 te Tjalleberd.<15>

Jan was later gehuwd (2) met Janke Wiegers Douwenga.<16,17>

2  Antje Pieters Elzinga is geboren op 7 januari 1821 te Leeuwarden.

3  Neeltje Pieters Elzinga, zonder beroep, wonende te Heerenveen, is geboren op 3 mei 1823 te Aengwirden, is ongehuwd overleden op 27 juli 1846 20.30 uur te Heerenveen (Huis 1). Neeltje werd 23 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

4  Dirkje Pieters Elzinga, wonende te Terbandsterschans, is geboren op 24 januari 1825 te Aengwirden, is overleden op 2 maart 1825 13.00 uur te Terbandsterschans (Huis 4). Dirkje werd 1 maand en 6 dagen.

5  Dirkje Pieters Elzinga, wonende te Terbandsterschans, is geboren op 28 februari 1826 te Aengwirden, is overleden op 1 maart 1826 06.00 uur te Terbandsterschans (Huis 1), is als overleden aangegeven op 1 maart 1826 te Aengwirden (aangevers overlijden waren Heere Harmens Mast en haar vader Pieter Elzinga (vader) (zie III-C)). Dirkje werd 1 dag.

6  Dirk Pieters Elzinga is geboren op 9 juni 1829 te Aengwirden, is overleden op 18 april 1830 te Terband. Dirk werd 10 maanden en 9 dagen.

7  Dirk Pieters Elzinga is geboren op 1 maart 1831 te Aengwirden, is overleden op 13 augustus 1831 te Terband. Dirk werd 5 maanden en 12 dagen.

8  Dirk Pieters Elzinga is geboren op 25 december 1836 te Aengwirden.

III-D  Neeltie Harmens Elsinga, dochter van Harmen Johannes Elsinga (II) en Antie Jans van der Linden, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, te Terband en te Buitenpost, is geboren op 13 maart 1797, is Herv. gedoopt op 7 april 1797 te Leeuwarden, is overleden op 17 februari 1865 04.30 uur te Leeuwarden. Neeltie werd 67 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Neeltie trouwt op 31 mei 1820 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Carel Hermannus Wilkeshuis, zoon van Harmannus Wilkeshuis en Rinske Jacobus. Carel, kastelein en logementhouder, wonende te Terband en te Buitenpost, is geboren op 3 april 1788 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 13 april 1788 te Leeuwarden, is overleden op 26 augustus 1860 09.00 uur te Buitenpost, is als overleden aangegeven op 27 augustus 1860 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Wijtze Martes Boersma (niet verwant) en zijn schoonzoon Antoon Elbertus Kool van Heerens (schoonzoon)). Carel werd 72 jaar, 4 maanden en 23 dagen.<18..20>

Van Carel en Neeltie zijn negen kinderen bekend:

1  Antje Carels Wilkeshuis is geboren op 9 maart 1821 te Leeuwarden.

2  Rinske Carels Wilkeshuis is geboren op 23 juli 1822 te Leeuwarden, is overleden op 22 maart 1896 te Rotterdam. Rinske werd 73 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Rinske trouwt op 23 november 1843 te Leeuwarden op 21-jarige leeftijd met Antoon Elbertus Kool van Heerens. Antoon, koopman, wonende te Leeuwarden.

3  Harmannus Carels Wilkeshuis is geboren op 27 december 1823 te Leeuwarden.

4  Hermina Carels Wilkeshuis is geboren op 28 september 1825 te Leeuwarden.

5  Trijntje Carels Wilkeshuis is geboren op 5 december 1827 te Leeuwarden.

6  Johanna Carels Wilkeshuis is geboren op 13 januari 1830 te Leeuwarden.

7  Lucia Carels Wilkeshuis is geboren op 13 december 1831 te Leeuwarden.

8  Harmannus Carels Wilkeshuis is geboren op 15 maart 1834 te Leeuwarden.

9  Pietje Carels Wilkeshuis is geboren op 26 juni 1836 te Leeuwarden.

III-E  Janke Harmens Elzinga, dochter van Harmen Johannes Elsinga (II) en Johanna Andries Born, zonder beroep en logementhoudster, wonende te Leeuwarden, is geboren op 26 maart 1806 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 16 april 1806 te Leeuwarden, is overleden op 9 januari 1860 22.00 uur te Leeuwarden. Janke werd 53 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Janke trouwt op 10 juli 1825 te Leeuwarden op 19-jarige leeftijd met Rienk Harmens Post. Rienk, voerman, wonende te Leeuwarden, is overleden voor 11 januari 1860.

Van Rienk en Janke is een kind bekend:

1  Tietje Post is geboren op 3 april 1827 02.00 uur te Leeuwarden, is als geboren aangegeven op 4 april 1827 te Leeuwarden (aangever geboorte was haar vader Rienk Harmens Post (vader)).

III-F  Angenietie Harmens Elsinga, dochter van Harmen Johannes Elsinga (II) en Johanna Andries Born, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 januari 1811, is Herv. gedoopt op 13 februari 1811 te Leeuwarden, is overleden op 19 september 1877 te Gorredijk. Angenietie werd 66 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Angenietie trouwt op 9 mei 1832 te Leeuwarden op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Frans Everts van der Wal, zoon van Evert Franses van der Wal en Janneke Antonette Ribrug van Jelgerhuis. Frans is geboren op 30 september 1812 te Roordahuizum, is overleden op 23 november 1870 te Gorredijk. Frans werd 58 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Frans en Angenietie is een kind bekend:

1  Janneke Antoinetta Rijbrug van der Wal is geboren op 5 juni 1834 te Aengwirden, is overleden op 25 januari 1835 te Gorredijk. Janneke werd 7 maanden en 20 dagen.

III-G  Mayke Harmens Elzinga, dochter van Harmen Johannes Elsinga (II) en Johanna Andries Born, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 7 november 1812 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 6 januari 1813 te Leeuwarden (Westerkerk), is overleden voor 11 december 1876. Mayke werd hoogstens 64 jaar, 1 maand en 4 dagen.<21>

Mayke trouwt op 20 januari 1836 te Leeuwarden (huwelijksgetuige was Hette Heins van Dijk (neef van de bruidegom)) op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Age Bouwes van Dijk, zoon van Bouwe Hettes van Dijk en Maria Deinema. Age, timmerman en schutter, bij het eerste bataillon der eerste Afdeling mobiele Vriesche Schutterij, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1812, is overleden op 7 juli 1844 te Leeuwarden. Age werd ongeveer 32 jaar.<22..24>

Van Age en Mayke is een kind bekend:

1  Bouke Hertis van Dijk is geboren rond 1836 te Leeuwarden, is overleden op 11 december 1876 te Arnhem . Bouke werd ongeveer 40 jaar.<25..27>

Bouke was gehuwd met Frederika de Groote. Frederika is overleden na 11 december 1876.<28>

Mayke trouwt op 7 november 1849 te Leeuwarden op 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Henderikus Muller, zoon van Antonius Muller en Klaaske Feddema. Henderikus, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1818 te Leeuwarden.<29,30>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 30 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1820 H - Wilkeshuis - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 31 mei 1820)

2)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1820 H - Wilkeshuis - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 31 mei 1820)

3)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1820 H - Wilkeshuis - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 31 mei 1820)

4)  huwelijk kerk: Tresoar, Leeuwarden, Dtb. - Harmen Johannes Elsinga - Antje Jans van der Linde (Leeuwarden 4 mei 1783)

5)  begraven: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1820 H - Wilkeshuis - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 31 mei 1820)

6)  ondertrouw kerk: Tresoar, Leeuwarden, Dtb. - Harmen Elsinga - Johanna Born, huwelijk (Leeuwarden 12 mei 1802)

7)  huwelijk kerk: Tresoar, Leeuwarden, Dtb. - Harmen Elsinga - Johanna Born, huwelijk (Leeuwarden 12 mei 1802)

8)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1851 ovl. - Johanna Andries Born, overlijdensakte (Leeuwarden 11 dec 1851)

9)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11023 - Dirk Harmens Elzinga, memorie van aangifte successierechten (17 feb 1828)

10)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1812 H - Mulder - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 14 jun 1812)

11)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1812 H - Mulder - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 14 jun 1812)

12)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11023 - Dirk Harmens Elzinga, memorie van aangifte successierechten (17 feb 1828)

13)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11023 - Dirk Harmens Elzinga, memorie van aangifte successierechten (17 feb 1828)

14)  huwelijk: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1816 H. - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Heerenveen 3 jul 1816)

15)  huwelijk: Tresoar, Aengwirden, burgelijke stand BS 1843 H - Ruiter - Elzinga, huwelijk (Aengwirden 12 mei 1843)

16)  Jan trouwt op 15 juni 1851 te Aengwirden met Janke.

17)  Janke Wiegers Douwenga, dochter van Wieger Andries Douwenga en Jantje Beenes Moed. Janke is geboren op 29 maart 1830 te Bovenknijpe.

18)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1820 H - Wilkeshuis - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 31 mei 1820)

19)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Carel Hermannus Wilkeshuis, overlijdensakte (Achtkarspelen 27 aug 1860)

20)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Carel Hermannus Wilkeshuis, overlijdensakte (Achtkarspelen 27 aug 1860)

21)  overlijden: Geld. Arch., Arnhem, burgelijke stand 0207.BS 1876 ovl. - Bouke Hertis van Dijk, overlijdensakte (Arnhem 11 dec 1876)

22)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1836 H - Dijk - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 20 jan 1836)

23)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1836 H - Dijk - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 20 jan 1836)

24)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1849 H - Muller - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 7 nov 1849)

25)  geboorte: Geld. Arch., Arnhem, burgelijke stand 0207.BS 1876 ovl. - Bouke Hertis van Dijk, overlijdensakte (Arnhem 11 dec 1876)

26)  overlijden: Geld. Arch., Arnhem, burgelijke stand 0207.BS 1876 ovl. - Bouke Hertis van Dijk, overlijdensakte (Arnhem 11 dec 1876)

27)  in het ziekenhuis

28)  overlijden: Geld. Arch., Arnhem, burgelijke stand 0207.BS 1876 ovl. - Bouke Hertis van Dijk, overlijdensakte (Arnhem 11 dec 1876)

29)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1849 H - Muller - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 7 nov 1849)

30)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1849 H - Muller - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 7 nov 1849)


Opmerkingen:
033

Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties, voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Elzinga:
Parenteel van Johannes Pieters Elzinga.