Parenteel van Folkert Arents

 

Bijgewerkt op: 26 augustus 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    
Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens zie:
Parenteel van Folkert Arents.

Generatie I

(van 1725 tot 1808)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1758 en 1773. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Noordwolde - Frl. (5x).

I  Folkert Arents, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren rond 1725, is overleden op 28 maart 1808 te Noordwolde - Frl., is begraven op 31 maart 1808 te Noordwolde - Frl.. Folkert werd ongeveer 83 jaar.<1>

Folkert Arents wordt in het lidmatenboek van de Herv. gemeente Noordwolde en Boyl op 15 mei 1757 vermeld als ingekomen van Steggerda.
Op 1 mei 1772 wordt hij daar nog vermeld als lidmaat.

Folkert trouwt (kerk) (Herv.) op 6 maart 1757 te Noordwolde - Frl. op ongeveer 32-jarige leeftijd met Kornelisje Jacobs. Kornelisje, wonende te Boijl, is overleden in 1797 te Noordwolde - Frl..<2>

Van Folkert en Kornelisje zijn zes kinderen bekend:

1  Arent Folkerts Slot, huisman (boer) en zonder beroep, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 27 januari 1758 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 27 januari 1758 in de Herv. gemeente Noordwolde en Boijl, is ongehuwd overleden op 24 augustus 1839 08.00 uur te Noordwolde - Frl. (Huis 31). Arent werd 81 jaar, 6 maanden en 28 dagen.<3>

Arent Folkerts nam in 1811 als familienaam de naam Slot aan. Hij woonde toen in Noordwolde en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 5 februari 1812.

2  Albert Folkerts Elsinga is geboren rond 1761, zie II-A.

3  Jacob Folkerts Slot is geboren op 2 april 1763 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 3 april 1763 in de Herv. gemeente Noordwolde en Boijl, zie II-B.

4  Jan Folkerts Slot is geboren in 1766 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 30 januari 1766 in de Herv. gemeente Noordwolde en Boijl, zie II-C.

5  Wiebe Folkerts Slot, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 15 september 1769 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 17 september 1769 in de Herv. gemeente Noordwolde en Boijl, is ongehuwd overleden op 21 mei 1820 te Noordwolde - Frl.. Wiebe werd 50 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<4>

Arend Folkerts Slot, wonende te Noordwolde nam als gelastigde voor zijn broer Wiebe Folkerts, voor deze als familienaam de naam Slot aan.
Hij gaf geen kinderen op.
Akte datum 31 maart 1812.

6  Jannes Folkerts Slot is geboren op 14 maart 1773 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 21 maart 1773 in de Herv. gemeente Noordwolde en Boijl, zie II-D.


Generatie II

(van 1758 tot 1841)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1794 en 1827. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Noordwolde - Frl. (16x), Zandhuizen (6x) en Boijl.

II-A  Albert Folkerts Elsinga, zoon van Folkert Arents (I) en Kornelisje Jacobs, huisman (boer), wonende te Boijl en te Steggerda, is geboren rond 1761, is overleden op 7 februari 1817 04.00 uur te Steggerda (Huis 8), is als overleden aangegeven op 7 februari 1817 te Weststellingwerf (aangevers overlijden waren Klaas Hendriks Elsinga (buurman) en Jan Roelofs Patrijs (buurman)). Albert werd ongeveer 56 jaar.<5,6>

Albert Folkerts nam in 1811 als familienaam naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Boyl en gaf 5 kinderen op. Akte datum 27-12-1811.

Albert trouwt (Herv.) op 19 mei 1793 te Noordwolde - Frl. op ongeveer 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Grietje Egberts Kluiver, dochter van Egberts Hendriks en Woltertje Hendriks. Grietje, boerin, wonende te Noordwolde - Frl. en te Steggerda, is gedoopt op 1 december 1762 te Wapserveen, is overleden op 19 januari 1831 02.00 uur te Steggerda (Huis 8). Grietje werd 68 jaar, 1 maand en 18 dagen.<7>

Van Albert en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Folkert Alberts Elsinga is geboren op 23 januari 1794 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 26 januari 1794 te Noordwolde - Frl., zie III-A.

2  Egbert Alberts Elsinga, boer, wonende te Boijl en te Steggerda, is geboren op 2 oktober 1796 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 9 oktober 1796 te Noordwolde - Frl..

Egbert trouwt op 15 mei 1822 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met Geesje Jans Huisman, dochter van Jan Hendriks Huisman en Geertje Jans Snijder. Geesje is geboren te Blokzijl.

3  Wolter Alberts Elsinga, huisman (boer) en boer, wonende te Boijl en te Steggerda, is geboren op 23 december 1798 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 30 december 1798 te Noordwolde - Frl., is ongehuwd overleden op 20 december 1872 15.00 uur te Steggerda (Huis 4). Wolter werd 73 jaar, 11 maanden en 27 dagen.<8>

4  Kornelisjen Alberts is geboren op 15 juni 1801 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 21 juni 1801 te Noordwolde - Frl..

5  Cornelis Alberts Elsinga is geboren op 23 september 1802 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 26 september 1802 te Noordwolde - Frl., zie III-B.

6  Jacob Alberts Elzinga is geboren op 17 oktober 1808 te Boijl, is Herv. gedoopt op 23 oktober 1808 te Noordwolde - Frl., zie III-C.<9,10>

II-B  Jacob Folkerts Slot, zoon van Folkert Arents (I) en Kornelisje Jacobs, huisman (boer) en boer, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 2 april 1763 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 3 april 1763 in de Herv. gemeente Noordwolde en Boijl, is overleden op 28 juli 1826 04.00 uur te Noordwolde - Frl. (Huis 4). Jacob werd 63 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<11>

Jacob Folkerts nam in 1811 als familienaam de naam Slot aan. Hij woonde toen in Noordwolde en gaf 5 kinderen op.
Akte datum: 10 februari 1812.

Jacob trouwt (Herv.) op 10 mei 1795 te Oldeberkoop op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Lammigje Klazes Hof, dochter van Klaas Rienks Hof en Antje Pieters Rinsma. Lammigje, boerin en zonder beroep, wonende te Noordwolde - Frl., te Boijl en te Kortezwaag, is geboren rond 1772, is overleden op 3 februari 1848 te Kortezwaag. Lammigje werd ongeveer 76 jaar.<12,13>

Van Jacob en Lammigje zijn acht kinderen bekend:

1  Folkert Jacobs Slot is geboren op 5 februari 1796 te Zandhuizen, is Herv. gedoopt op 14 februari 1796 te Noordwolde - Frl., zie III-D.

2  Antje Jacobs is geboren op 29 september 1797 te Zandhuizen, is Herv. gedoopt op 15 oktober 1797 te Noordwolde - Frl., is overleden voor 7 december 1800. Antje werd hoogstens 3 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

3  Klaas Jacobs Slot, timmerman en wagenmaker, wonende te Oostermeer en te Gorredijk, is geboren op 13 maart 1799 te Zandhuizen, is Herv. gedoopt op 7 april 1799 te Noordwolde - Frl..

4  Antje Jacobs Slot, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 7 december 1800 te Zandhuizen, is Herv. gedoopt op 26 december 1800 te Noordwolde - Frl..

Antje trouwt op 8 april 1818 te Weststellingwerf op 17-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Berend Jans Kallenkoot, zoon van Jan Beerendts Kallenkoot en Jantje Jans. Berend, schipper, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren rond 1793 te Noordwolde - Frl..

5  Arent Jacobs Slot, arbeider en boer, wonende te Noordwolde - Frl. en te Zandhuizen, is geboren op 10 maart 1803 te Zandhuizen, is Herv. gedoopt op 27 maart 1803 te Noordwolde - Frl..

6  Rinke Jacobs Slot, van boerenbedrijf en boer, wonende te Boijl, is geboren op 31 maart 1807 te Zandhuizen, is Herv. gedoopt op 12 april 1807 te Noordwolde - Frl..

7  Kornelisjen Jacobs Slot is geboren op 17 februari 1812 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 8 maart 1812 te Noordwolde - Frl., zie III-E.

8  Jacob Jacobs Slot, boer, wonende te Nijeholtpade, is geboren op 16 juli 1814 te Noordwolde - Frl..

II-C  Jan Folkerts Slot, zoon van Folkert Arents (I) en Kornelisje Jacobs, koopman, kastelein, huisman (boer) en tapper, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren in 1766 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 30 januari 1766 in de Herv. gemeente Noordwolde en Boijl, is overleden op 6 maart 1828 te Noordwolde - Frl.. Jan werd 62 jaar.<14>

Jan Folkerts nam in 1811 als familienaam de naam Slot aan. Hij woonde toen in Noordwolde en gaf 4 kinderen op.
Akte datum: 5 februari 1812.

Jan was gehuwd met Sygjen Geerts ten Wolde, dochter van Geert Yzaks en Trijntje Pieters. Sygjen, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren rond 1775, is overleden op 16 augustus 1831 te Noordwolde - Frl.. Sygjen werd ongeveer 56 jaar.

Van Jan en Sygjen zijn vier kinderen bekend:

1  Kornelisje Jans Slot, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren te Noordwolde - Frl..

Kornelisje trouwt op 19 mei 1825 te Weststellingwerf met Albert Pieters Groenewoud, zoon van Pieter Kornelis Groenewoud en Loltje Alberts. Albert, grofsmidsknecht, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren te Havelte.

2  Geertje Jans Slot, dienstmeid, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren te Noordwolde - Frl..

Geertje trouwt op 15 mei 1840 te Weststellingwerf met Rindert Theunis Schuitemaker, zoon van Theunis Rinderts Schuitemaker en Trijntje Wybes. Rindert is geboren te Noordwolde - Frl..

3  Folkert Jans Slot is geboren rond 1798 te Noordwolde - Frl., zie III-F.

4  Trijntje Jans Slot, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren rond 1805 te Noordwolde - Frl..

Trijntje trouwt op 17 november 1836 te Weststellingwerf op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrik Tjeerds Oosterloo, zoon van Tjeerd Hendriks Oosterloo en Eltje Kornelis Schreur. Hendrik, schipper, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren rond 1811 te Noordwolde - Frl..

II-D  Jannes Folkerts Slot, zoon van Folkert Arents (I) en Kornelisje Jacobs, landbouwer, huisman (boer) en boer, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 14 maart 1773 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 21 maart 1773 in de Herv. gemeente Noordwolde en Boijl, is overleden op 1 oktober 1841 te Noordwolde - Frl.. Jannes werd 68 jaar, 6 maanden en 17 dagen.<15>

Jannes Folkerts nam in 1811 als familienaam de naam Slot aan. Hij woonde toen in Noordwolde en gaf 2 kinderen op.
Akte datum: 7 februari 1812.

Jannes trouwt op 4 november 1804 te Noordwolde - Frl. op 31-jarige leeftijd (1) met Aaltje Andries. Aaltje is overleden op 26 februari 1808 te Noordwolde - Frl., is begraven op 2 maart 1808 te Noordwolde - Frl..

Van Jannes en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Folkert Jannes Slot is geboren op 22 augustus 1805 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 25 augustus 1805 te Noordwolde - Frl., zie III-G.

2  Aaldert Jannes Slot, boer, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 19 februari 1808 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 6 maart 1808 te Noordwolde - Frl..

Aaldert trouwt op 12 december 1832 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd (1) met Trijntje Jans Jonkers, dochter van Jan Luitjes Jonkers en Immegje Geerts Kraak. Trijntje is geboren te Noordwolde - Frl.. Aaldert trouwt op 11 mei 1836 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd (2) met Geesje Lykels Meehof, dochter van Lykel Wybes Meehof en Aaltje Abels. Geesje is geboren te Noordwolde - Frl..

Jannes trouwt op 17 juni 1813 te Noordwolde - Frl. (huwelijksgetuigen waren Jetze Jans Das, Jakob Klaasen Bakker, zijn broer Jan Folkerts Slot (zie II-C) en Jan Perfekt) op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 28-jarige Roelofje Kiers Blok, dochter van Kier Jans Blok en Jantje Lubberts. Roelofje, boerin, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren rond 1785 te Noordwolde - Frl., is overleden op 22 september 1862 te Noordwolde - Frl.. Roelofje werd ongeveer 77 jaar.<16,17>

Van Jannes en Roelofje zijn drie kinderen bekend:

3  Jan Jans Slot, van boerenbedrijf, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 22 mei 1814 te Noordwolde - Frl..

4  Kier Jannes Slot, van boerenbedrijf, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 22 juli 1816 te Noordwolde - Frl..

Kier trouwt op 7 september 1855 te Weststellingwerf op 39-jarige leeftijd met Kornelisje Andries Jager, dochter van Andries Jans Jager en Jantje Eisen.

5  Kornelisje Jannes Slot, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 13 april 1827 te Noordwolde - Frl..

Kornelisje trouwt op 9 augustus 1850 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd (1) met Pieter Tjeerds Holtrop, zoon van Tjeerd Wessels Holtrop en Hiltje Wessels. Kornelisje trouwt op 12 september 1862 te Weststellingwerf op 35-jarige leeftijd (2) met Jan Jochems Klaverboer, zoon van Jochem Hannes Klaverboer en Jeltje Tjeerds Holtrop.


Generatie III

(van 1794 tot 1889)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 35 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1820 en 1851. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Steggerda (9x), Vinkega (7x), Weststellingwerf (4x), Nijeholtpade (3x), Wapserveen en Havelte.

III-A  Folkert Alberts Elsinga, zoon van Albert Folkerts Elsinga (II-A) en Grietje Egberts Kluiver, boerenknecht, huisman (boer), landbouwer en boer, wonende te Steggerda, te Nijeholtpade en te Boijl, is geboren op 23 januari 1794 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 26 januari 1794 te Noordwolde - Frl., is overleden op 6 augustus 1869 03.00 uur te Boijl (Huis 43). Folkert werd 75 jaar, 6 maanden en 14 dagen.<18>

Folkert trouwt op 10 mei 1826 te Weststellingwerf op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Imkje Pieters Wapstra, dochter van Pieter Hendriks Wapstra en Elisabeth Geerts Bakker. Imkje, dienstmeid en boerin, wonende te Steggerda en te Nijeholtpade, is geboren op 20 mei 1799 te Vinkega, is Herv. gedoopt op 9 juni 1799 in de Herv. gemeente Steggerda en Vinkega, is overleden op 17 juni 1854 06.30 uur te Nijeholtpade (Huis 11). Imkje werd 55 jaar en 28 dagen.<19>

Van Folkert en Imkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Grietje Folkerts Elsinga is geboren op 25 juni 1827 te Havelte, zie IV-A.

2  Pieter Folkerts Elsinga, wonende te Nijeholtpade, is geboren op 12 januari 1829 te Wapserveen, is ongehuwd overleden op 10 augustus 1851 te Nijeholtpade. Pieter werd 22 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

3  Albert Folkerts Elzinga, boerenknecht, is geboren op 25 maart 1831 te Weststellingwerf, is overleden op 5 september 1893 te Weststellingwerf. Albert werd 62 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Albert trouwt op 24 september 1859 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd met de 44-jarige Fokje Piers Fabriek, dochter van Pier Annes Fabriek en Jeltje Feikes Hogeterp. Fokje, zonder beroep, wonende te Oldetrijne, is geboren op 4 maart 1815 te Oldetrijne, is overleden op 5 december 1893 01.00 uur te Oldetrijne. Fokje werd 78 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Fokje was eerder gehuwd (1) met Wisse Ronis Bouma.<20>

4  Arend Folkerts Elzinga is geboren op 24 oktober 1833 te Nijeholtpade, zie IV-B.

5  Geert Folkerts Elzinga is geboren op 13 oktober 1836 te Weststellingwerf.

6  Elisabeth Folkerts Elzinga is geboren op 15 juni 1839 te Nijeholtpade, zie IV-C.

7  Egbert Folkerts Elzinga is geboren op 4 januari 1842 te Weststellingwerf, zie IV-D.

III-B  Cornelis Alberts Elsinga, zoon van Albert Folkerts Elsinga (II-A) en Grietje Egberts Kluiver, boerenknecht, boer en zonder beroep, wonende te Boijl, te Steggerda en te Vinkega, is geboren op 23 september 1802 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 26 september 1802 te Noordwolde - Frl., is overleden op 18 maart 1889 06.00 uur te Vinkega. Cornelis werd 86 jaar, 5 maanden en 23 dagen.<21>

Cornelis trouwt op 9 juli 1828 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Wemmigjen Roelofs Nijholt, dochter van Roelof Boelen Nijholt en Wijbigje Kornelis Snijder. Wemmigjen, dienstmeid, wonende te Steggerda en te Vinkega, is geboren op 12 januari 1804 te Oldeberkoop, is Herv. gedoopt op 22 januari 1804 te Oldeberkoop, is overleden op 8 januari 1892 te Vinkega. Wemmigjen werd 87 jaar, 11 maanden en 27 dagen.<22>

Van Cornelis en Wemmigjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Albert Kornelis Elsinga is geboren op 17 december 1828 te Steggerda.

2  Roelof Kornelis Elsinga is geboren op 6 april 1831 te Vinkega.

Roelof trouwt op 14 juni 1863 te Rauwerderhem op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Mintje Atzes Jager, dochter van Atze Harmens Jager en Geertje Johannes Talman. Mintje is geboren op 24 september 1833 te Oldeboorn.

3  Egbert Kornelis Elsinga is geboren op 18 oktober 1833 te Vinkega, zie IV-E.

4  Wiebigje Kornelis Elsinga, zonder beroep, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 31 maart 1836 te Vinkega, is overleden op 23 september 1902 13.00 uur te Noordwolde - Frl.. Wiebigje werd 66 jaar, 5 maanden en 23 dagen.<23>

Wiebigje trouwt op 2 mei 1856 te Weststellingwerf op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Folkert Jans Stuurman, zoon van Jan Folkerts Stuurman en Grietje Alberts Bakker. Folkert, arbeider en zonder beroep, wonende te Noordwolde - Frl. en te Losser, is geboren op 3 augustus 1833 te Noordwolde - Frl., is overleden op 22 september 1913 18.00 uur te Losser (Wijk O 206), is begraven te Overdinkel ('t Ebeltjeshof). Folkert werd 80 jaar, 1 maand en 19 dagen.<24>

5  Wolter Kornelis Elsinga is geboren op 3 december 1838 te Vinkega, zie IV-F.

6  Cornelis Kornelis Elsinga is geboren op 23 juli 1841 te Vinkega, zie IV-G.

7  Klaas Kornelis Elsinga is geboren op 19 mei 1846 te Vinkega.

Klaas trouwt op 9 mei 1873 te Weststellingwerf op 26-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Neeltje Geerts Bosma, dochter van Geert Bartelds Bosma en Rensjen Klazes Elsinga. Neeltje is geboren op 26 april 1848 te Vinkega. Klaas trouwt op 9 augustus 1884 te Weststellingwerf (bruidegom is zwager van de bruid en heeft toestemming voor het huwelijk van de Koning) op 38-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Geesje Geerts Bosma, dochter van Geert Bartelds Bosma en Rensjen Klazes Elsinga. Geesje is geboren op 14 januari 1850 te Vinkega.

III-C  Jacob Alberts Elzinga, zoon van Albert Folkerts Elsinga (II-A) en Grietje Egberts Kluiver, boer, wonende te Steggerda en te Boijl, is geboren op 17 oktober 1808 te Boijl, is Herv. gedoopt op 23 oktober 1808 te Noordwolde - Frl., is overleden op 7 augustus 1864 07.00 uur te Steggerda (Huis 4). Jacob werd 55 jaar, 9 maanden en 21 dagen.<25..27>

Jacob trouwt op 26 april 1833 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Annigje Roelofs Nijholt, dochter van Roelof Boelen Nijholt en Wijbigje Kornelis Snijder. Annigje, boerin, wonende te Steggerda, is geboren op 17 september 1808 te Oldeberkoop, is Herv. gedoopt op 30 oktober 1808 te Oldeberkoop.<28..30>

Van Jacob en Annigje zijn acht kinderen bekend:

1  Grietje Jacobs Elzinga is geboren op 2 juli 1833 te Steggerda, zie IV-H.

2  Roelof Jacobs Elzinga is geboren op 5 oktober 1835 te Steggerda, zie IV-I.

3  Wybegje Jacobs Elzinga is geboren op 31 december 1839 te Steggerda.

4  Albertje Jacobs Elzinga is geboren op 27 oktober 1841 te Steggerda.

5  Kornelisje Jacobs Elzinga is geboren op 9 februari 1844 te Steggerda, zie IV-J.

6  Albert Jacobs Elzinga is geboren op 28 april 1846 te Steggerda.

7  Janna Jacobs Elzinga is geboren op 18 juni 1848 te Steggerda, zie IV-K.

8  Pietertje Jacobs Elzinga is geboren op 19 augustus 1851 te Steggerda.

III-D  Folkert Jacobs Slot, zoon van Jacob Folkerts Slot (II-B) en Lammigje Klazes Hof, arbeider en boer, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 5 februari 1796 te Zandhuizen, is Herv. gedoopt op 14 februari 1796 te Noordwolde - Frl..

Folkert trouwt op 8 april 1818 te Weststellingwerf op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Aaltje Jans Bovenhof, dochter van Jan Martens Bovenhof en Hendrikjen Wybes van der Werf. Aaltje, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren rond 1797 te Noordwolde - Frl..

Van Folkert en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrikje Folkerts Slot, wonende te Noordwolde - Frl..

2  Lammigje Folkerts Slot, wonende te Noordwolde - Frl..

3  Aukje Folkerts Slot, wonende te Noordwolde - Frl..

4  Jacob Folkerts Slot, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren rond 1820, is overleden op 23 maart 1830 te Noordwolde - Frl.. Jacob werd ongeveer 10 jaar.<31,32>

III-E  Kornelisjen Jacobs Slot, dochter van Jacob Folkerts Slot (II-B) en Lammigje Klazes Hof, boerendienstmeid, wonende te Nijeholtpade, is geboren op 17 februari 1812 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 8 maart 1812 te Noordwolde - Frl., is overleden op 25 februari 1874 te Weststellingwerf. Kornelisjen werd 62 jaar en 8 dagen.

Kornelisjen trouwt op 31 mei 1832 te Weststellingwerf op 20-jarige leeftijd (1) met Geert Kornelis Weemstra, zoon van Kornelis Imken Weemstra en Wijbigjen Egberts. Geert, boer, wonende te Nijeholtpade.<33>

Van Geert en Kornelisjen is een kind bekend:

1  Jacobje Geerts Weemstra is geboren op 6 juni 1841 te Nijeholtpade, zie IV-L.

Kornelisjen trouwt op 1 oktober 1869 te Ooststellingwerf op 57-jarige leeftijd (2) met Theunis Hoeksma, zoon van Harmen Jannes Hoeksma en Kornelisjen Theunis.

III-F  Folkert Jans Slot, zoon van Jan Folkerts Slot (II-C) en Sygjen Geerts ten Wolde, huisman (boer), boer en tapper, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren rond 1798 te Noordwolde - Frl., is overleden op 1 april 1869 te Weststellingwerf. Folkert werd ongeveer 71 jaar.

Folkert trouwt op 29 december 1832 te Weststellingwerf op ongeveer 34-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jantje Hates Douma, dochter van Hate Martens Douma en Jantje Wybes van Veen. Jantje, boeren werk doende, wonende te Vinkega en te Noordwolde - Frl., is geboren rond 1809 te Vinkega, is overleden op 8 juli 1854 te Noordwolde - Frl.. Jantje werd ongeveer 45 jaar.<34,35>

Van Folkert en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sygje Folkerts Slot, wonende te Noordwolde - Frl., is overleden op 23 mei 1838 te Noordwolde - Frl..<36>

2  Jantje Folkerts Slot, wonende te Noordwolde - Frl..

3  Jan Folkerts Slot, wonende te Noordwolde - Frl..

4  Hate Folkerts Slot.

5  Folkert Folkerts Slot.

6  Jantje Folkerts Slot, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 31 augustus 1828 te Vinkega (kind is erkend bij huwelijk ouders op 29 december 1832), is overleden op 24 augustus 1833 te Noordwolde - Frl.. Jantje werd 4 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<37>

7  Sygjen Folkerts Slot is geboren op 23 november 1839 te Weststellingwerf, zie IV-M.

III-G  Folkert Jannes Slot, zoon van Jannes Folkerts Slot (II-D) en Aaltje Andries, boer, wonende te Elsloo - Frl., is geboren op 22 augustus 1805 te Noordwolde - Frl., is Herv. gedoopt op 25 augustus 1805 te Noordwolde - Frl..

Folkert trouwt op 17 mei 1838 te Weststellingwerf op 32-jarige leeftijd met Antje Alberts Mulder, dochter van Albert Jans Mulder en Grietje Jans. Antje is geboren te Nijeberkoop.

Van Folkert en Antje is een kind bekend:

1  Grietje Folkerts Slot is geboren rond 1840, is overleden op 30 maart 1913 te Ooststellingwerf. Grietje werd ongeveer 73 jaar.

Grietje trouwt op 13 mei 1864 te Ooststellingwerf op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Pieter Heines Bergsma, zoon van Heine Pieters Bergsma en Elisabeth Alles Pool. Pieter is geboren rond 1834, is overleden op 4 februari 1893 te Ooststellingwerf. Pieter werd ongeveer 59 jaar.


Generatie IV

(van 1820 tot 1927)

In deze generatie zijn 13 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 53 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1856 en 1886. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Weststellingwerf (16x), Steggerda (11x), Vinkega (6x), Ooststellingwerf (6x), Oldetrijne (5x), Irnsum (3x), Elsloo - Frl. (3x), Jubbega (2x), Nijeholtpade en Dubbeldam.

IV-A  Grietje Folkerts Elsinga, dochter van Folkert Alberts Elsinga (III-A) en Imkje Pieters Wapstra, is geboren op 25 juni 1827 te Havelte.

Grietje trouwt op 29 mei 1854 te Weststellingwerf op 26-jarige leeftijd met de 35-jarige Beerend Lubberts Nijland, zoon van Lubbert Lammerts Nijland en Janke Sipkes de Vries. Beerend, landbouwer, is geboren op 10 augustus 1818 te Nijeholtpade, is overleden op 27 november 1891 te Ooststellingwerf. Beerend werd 73 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Beerend en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Ymkje Nijland is geboren te Nijeholtpade.

Ymkje trouwt op 30 april 1880 te Weststellingwerf met Andries Eizes Jager, zoon van Eize Andries Jager en Hendrikje Klazes Marke. Andries is geboren te Blokzijl.

2  Janke Nijland is geboren te Elsloo - Frl..

Janke trouwt op 19 mei 1888 te Weststellingwerf met Roelof Hendriks van de Boer, zoon van Hendrik Wiebes van de Boer en Antje Roelofs Hoogenberg.

3  Fokje Nijland is geboren rond 1865 te Elsloo - Frl., is overleden op 13 maart 1936 te Ooststellingwerf. Fokje werd ongeveer 71 jaar.

Fokje trouwt op 12 mei 1893 te Ooststellingwerf op ongeveer 28-jarige leeftijd met Oene Koopstra, zoon van Ritske Rieuwerts Koopstra en Hendrikje Oenes Miggels. Oene is geboren te Makkinga.

4  doodgeboren zoon Nijland is doodgeboren op 17 januari 1868 te Ooststellingwerf.

IV-B  Arend Folkerts Elzinga, zoon van Folkert Alberts Elsinga (III-A) en Imkje Pieters Wapstra, veehouder, wonende te Oldetrijne, is geboren op 24 oktober 1833 te Nijeholtpade.

Arend trouwt op 10 mei 1861 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Geesje Jelles Prakken, dochter van Jelle Jans Prakken en Antje Jans Hoornstra. Geesje, wonende te Oldetrijne, is geboren op 12 oktober 1837 te Oldelamer.

Van Arend en Geesje zijn zes kinderen bekend:

1  Folkert Elzinga is geboren op 9 augustus 1861 te Oldetrijne.

Folkert trouwt op 13 juni 1903 te Weststellingwerf op 41-jarige leeftijd met de 39-jarige Jantje van Zanden, dochter van Klaas Jans van Zanden en Hiltje Martens Akkerman. Jantje is geboren op 8 september 1863 te Noordwolde - Frl..

2  Jelle Elzinga is geboren op 22 december 1866 te Oldetrijne.

3  Peter Elzinga is geboren op 22 december 1866 te Oldetrijne.

4  Antje Elzinga is geboren op 22 december 1871 te Oldetrijne, zie V-A.

5  Imkje Elzinga is geboren op 31 juli 1874 te Weststellingwerf.

6  Albert Elsinga, boerenbedrijf, wonende te Oldetrijne, is geboren op 2 oktober 1877 te Oldetrijne.

Albert trouwt op 26 mei 1906 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Geertje Krol, dochter van Pieter Roelofs Krol en Annigje Jans Prakken. Geertje, wonende te Hellendoorn, is geboren op 9 juli 1875 te Terband.

IV-C  Elisabeth Folkerts Elzinga, dochter van Folkert Alberts Elsinga (III-A) en Imkje Pieters Wapstra, is geboren op 15 juni 1839 te Nijeholtpade, is overleden op 4 februari 1927 te Ooststellingwerf. Elisabeth werd 87 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Elisabeth trouwt op 20 februari 1863 te Ooststellingwerf op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Willem Jakobs Zandstra, zoon van Jakob Willems Zandstra en Geesje Tymens Buitenga. Willem is geboren op 19 augustus 1832 te Nijeberkoop, is overleden op 20 april 1921 te Ooststellingwerf. Willem werd 88 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Willem en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob Willems Zandstra is geboren te Jubbega.

Jacob trouwt op 5 mei 1899 te Ooststellingwerf met de 22-jarige Jantje de Vries, dochter van Wolter Geerts de Vries en Trijntje Wessels Boelen. Jantje is geboren op 21 mei 1876 te Oldeberkoop.

2  Geesje Willems Zandstra is geboren op 13 januari 1863 te Ooststellingwerf, is overleden op 6 april 1863 te Ooststellingwerf. Geesje werd 2 maanden en 24 dagen.

3  Geesje Willems Zandstra is geboren op 26 september 1864 te Ooststellingwerf, is overleden op 30 maart 1895 te Ooststellingwerf. Geesje werd 30 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Geesje trouwt op 9 mei 1890 te Ooststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Fokke Oppersma, zoon van Egbert Fokkes Oppersma en Harmke Martens van der Hoef. Fokke is geboren op 7 maart 1863 te Wolvega.

4  Immigje Willems Zandstra is geboren op 14 september 1867 te Ooststellingwerf, is ongehuwd overleden op 7 april 1929 te Ooststellingwerf. Immigje werd 61 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

5  Folkert Willems Zandstra is geboren op 9 januari 1874 te Jubbega.

IV-D  Egbert Folkerts Elzinga, zoon van Folkert Alberts Elsinga (III-A) en Imkje Pieters Wapstra, is geboren op 4 januari 1842 te Weststellingwerf, is overleden op 10 maart 1895. Egbert werd 53 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Egbert trouwt op 27 januari 1876 te Weststellingwerf op 34-jarige leeftijd met de 20-jarige Klaasje Karstes Hoogenberg, dochter van Karste Roelofs Hoogenberg en Hebeltje Roelofs Luggers. Klaasje is geboren op 14 maart 1855 te Ooststellingwerf, is overleden op 16 juli 1882 te Ooststellingwerf. Klaasje werd 27 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Van Egbert en Klaasje zijn drie kinderen bekend:

1  Karste Elzinga is geboren op 25 maart 1876 te Ooststellingwerf, zie V-B.<38>

2  Imkje Elzinga is geboren op 25 mei 1877 te Elsloo - Frl., zie V-C.

3  Hebeltje Elzinga is geboren op 5 april 1880 te Ooststellingwerf, is overleden op 11 september 1880 te Ooststellingwerf. Hebeltje werd 5 maanden en 6 dagen.

IV-E  Egbert Kornelis Elsinga, zoon van Cornelis Alberts Elsinga (III-B) en Wemmigjen Roelofs Nijholt, is geboren op 18 oktober 1833 te Vinkega, is overleden op 17 november 1886 te Weststellingwerf. Egbert werd 53 jaar en 30 dagen.

Egbert trouwt op 29 april 1865 te Weststellingwerf op 31-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (6e graad) de 25-jarige Sygjen Folkerts Slot, zie IV-M.

Van Egbert en Sygjen is een kind bekend:

1  Jantje Elsinga is geboren op 1 december 1866 te Weststellingwerf.

Egbert trouwt op 24 juni 1871 te Weststellingwerf op 37-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Antje Reinders Kunst, dochter van Reinder Heines Kunst en Geesje Jans Hulsinga. Antje is geboren op 13 oktober 1844 te Oldeberkoop, is overleden op 20 maart 1926 te Noordwolde - Frl.. Antje werd 81 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Antje was eerder gehuwd (1) met Heine Wybes Nijholt.<39,40> Antje was later gehuwd (3) met Wiebe Slager.<41,42>

Van Egbert en Antje zijn zes kinderen bekend:

2  Kornelis Elsinga is geboren op 22 april 1872 te Weststellingwerf, zie V-D.

3  Geesje Elsinga is geboren op 18 november 1874 te Weststellingwerf.

4  Geeske Elsinga is geboren op 6 december 1875 te Weststellingwerf.

5  Roelof Elsinga is geboren op 15 december 1878 te Weststellingwerf.

6  Rein Elsinga is geboren op 15 augustus 1881 te Weststellingwerf.

7  Anne Elsinga is geboren op 27 januari 1886 te Weststellingwerf.

IV-F  Wolter Kornelis Elsinga, zoon van Cornelis Alberts Elsinga (III-B) en Wemmigjen Roelofs Nijholt, zonder beroep, wonende te Vinkega, is geboren op 3 december 1838 te Vinkega, is overleden op 4 juni 1921 07.00 uur te Vinkega. Wolter werd 82 jaar, 6 maanden en 1 dag.<43>

Wolter trouwt op 19 mei 1867 te Rauwerderhem op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Harmke Atzes Jager, dochter van Atze Harmens Jager en Geertje Johannes Talman. Harmke is geboren op 22 september 1840 te Oldeboorn, is overleden op 23 november 1873 te Rauwerderhem. Harmke werd 33 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Van Wolter en Harmke zijn drie kinderen bekend:

1  Femmigje Elzinga is geboren op 18 juli 1868 te Irnsum, is overleden op 24 maart 1869 te Irnsum. Femmigje werd 8 maanden en 6 dagen.

2  Atze Elzinga is geboren op 17 februari 1870 te Irnsum, zie V-E.

3  Kornelis Elsinga is geboren op 12 mei 1872 te Irnsum, zie V-F.

IV-G  Cornelis Kornelis Elsinga, zoon van Cornelis Alberts Elsinga (III-B) en Wemmigjen Roelofs Nijholt, is geboren op 23 juli 1841 te Vinkega.

Cornelis trouwt op 29 april 1871 te Weststellingwerf op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Maria de Boer, dochter van Reinder Jans de Boer en Hendrikje Jans van der Heide. Maria is geboren rond 1845 te Steenwijkerwold.

Van Cornelis en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Kornelis Elsinga is geboren op 3 oktober 1872 te Vinkega, zie V-G.

2  Reinder Elsinga is geboren op 29 september 1874 te Steggerda, zie V-H.

3  Albert Elsinga is geboren op 3 november 1876 te Vinkega, zie V-I.

4  Hendrikje Elsinga is geboren op 7 juli 1879 te Vinkega, is overleden op 21 november 1941 te Weststellingwerf. Hendrikje werd 62 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Hendrikje trouwt op 16 april 1910 te Weststellingwerf op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Thijs Veenhof, zoon van Albert Veenhof en Johanna Kraak. Thijs is geboren op 8 juli 1882 te Vinkega.

5  Wemmigje Elsinga is geboren op 16 juli 1881 te Weststellingwerf.

IV-H  Grietje Jacobs Elzinga, dochter van Jacob Alberts Elzinga (III-C) en Annigje Roelofs Nijholt, is geboren op 2 juli 1833 te Steggerda.

Grietje trouwt op 25 mei 1855 te Weststellingwerf op 21-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Kier Jans Blok, zoon van Jan Kiers Blok en Trijntje Berends Wapstra. Kier is geboren op 14 juni 1826 te Noordwolde - Frl., is overleden op 24 maart 1872 te Weststellingwerf. Kier werd 45 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Van Kier en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Kiers Blok is geboren op 30 mei 1856 te Vinkega.

Trijntje trouwt op 14 januari 1882 te Steenwijkerwold op 25-jarige leeftijd met Klaas Haarman, zoon van Jan Haarman en Antje Westerhof.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Jantje Jonkers.<44>

2  Jacob Kiers Blok is geboren op 12 augustus 1858 te Steggerda, is overleden op 4 februari 1932 te Vledder. Jacob werd 73 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Jacob trouwt op 21 mei 1886 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Janke Slot, dochter van Lense Jans Slot en Elisabeth Meines de Vries. Janke is geboren op 30 november 1860 te Noordwolde - Frl., is overleden op 18 september 1911 te Vledder. Janke werd 50 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

3  Jan Kiers Blok is geboren op 13 juni 1861 te Steggerda.

Jan trouwt op 19 november 1904 te Weststellingwerf op 43-jarige leeftijd (1) met Pietje Tamminga, dochter van Harmen Sjoerds Tamminga en Beitske Wybrens Haitsma. Jan trouwt op 13 juni 1908 te Weststellingwerf op 47-jarige leeftijd (2) met Antje de Jong, dochter van Fokke Hanzes de Jong en Femmigje Jurjens Bouwmeester.

4  Antje Kiers Blok is geboren op 21 juli 1864 te Vinkega.

Antje trouwt op 8 mei 1886 te Weststellingwerf op 21-jarige leeftijd met Lowie van Looy, zoon van Pieter van Looy en Suzanna Josina Bruin. Lowie is geboren te Frederiksoord.

5  Pieter Kiers Blok is geboren op 13 januari 1869 te Steggerda.

Pieter was gehuwd met Geesje Visser, dochter van Haije Visser en Karsje Kooij.

Grietje trouwt op 5 juni 1880 te Steenwijkerwold op 46-jarige leeftijd (2) met Jacob Kremer, zoon van Andries Jacobs Kremer en Jantjen Aalders.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Margjen Jonkman.<45>

IV-I  Roelof Jacobs Elzinga, zoon van Jacob Alberts Elzinga (III-C) en Annigje Roelofs Nijholt, veehouder, wonende te Steggerda, is geboren op 5 oktober 1835 te Steggerda, is overleden op 21 september 1879 te Noordwolde - Frl.. Roelof werd 43 jaar, 11 maanden en 16 dagen.<46>

voor Gert

Roelof trouwt op 28 mei 1857 te Weststellingwerf op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Aaltje Sijgers Lenstra, dochter van Sijger Johannes Lenstra en Janna Pieters Winters. Aaltje, wonende te Steggerda, is geboren op 24 januari 1838 te Steggerda, is overleden op 30 juli 1890 te Weststellingwerf. Aaltje werd 52 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Van Roelof en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Antje Elzinga is geboren op 9 augustus 1857 te Steggerda, zie V-J.

2  Sijger Elzinga is geboren op 28 januari 1860 te Steggerda, zie V-K.

3  Jakob Elzinga, huisbewaarder, wonende te Den Haag, is geboren op 2 januari 1862 te Steggerda, is overleden op 28 september 1942 te Meppel. Jakob werd 80 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Jakob trouwt op 16 mei 1891 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje de Wit, dochter van Jan de Wit en Hermanika Nauta. Antje is geboren op 27 oktober 1865 te Harlingen, is overleden op 10 april 1953 te Meppel, is begraven op 14 april 1953 te Meppel. Antje werd 87 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

4  Janna Elzinga is geboren op 18 juli 1864 te Steggerda, zie V-L.

5  Pietertje Elzinga is geboren op 16 januari 1867 te Steggerda, is overleden op 16 oktober 1867 te Weststellingwerf. Pietertje werd 9 maanden.

6  Pietertje Elzinga is geboren op 25 augustus 1869 te Steggerda, zie V-M.

7  Pieter Elzinga is geboren op 4 november 1874 te Weststellingwerf.

8  Geesje Elzinga is geboren op 20 september 1879 te Weststellingwerf.

IV-J  Kornelisje Jacobs Elzinga, dochter van Jacob Alberts Elzinga (III-C) en Annigje Roelofs Nijholt, is geboren op 9 februari 1844 te Steggerda.

Kornelisje trouwt op 14 oktober 1871 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met Anne Hoornstra, zoon van Reinder Jans Hoornstra en Kornelisje Annes Kromkamp.

Van Anne en Kornelisje zijn vijf kinderen bekend:

1  Anna Hoornstra is geboren te Dubbeldam.

Anna trouwt op 16 april 1921 te Weststellingwerf met Karste de Vries, zoon van Jan Hylkes de Vries en Kleisje Alberts Krol.

2  Reinder Hoornstra is geboren op 15 november 1871 te Steggerda, is overleden op 13 september 1934 te Rotterdam. Reinder werd 62 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Reinder was gehuwd met Christophina Elsje Wijnhoff.

3  Jacob Hoornstra is geboren op 6 september 1874 te Weststellingwerf.

4  Kornelis Hoornstra is geboren op 28 oktober 1877 te Weststellingwerf.

5  Antje Hoornstra is geboren op 29 mei 1880 te Weststellingwerf.

IV-K  Janna Jacobs Elzinga, dochter van Jacob Alberts Elzinga (III-C) en Annigje Roelofs Nijholt, is geboren op 18 juni 1848 te Steggerda.

Janna trouwt op 10 april 1880 te Weststellingwerf op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Roelof Johannes van Wijland, zoon van Johannes Jans van Wijlandt en Marchjen Klazes Bakker. Roelof is geboren op 16 november 1844 te Vinkega.

Van Roelof en Janna is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter van Wijland is doodgeboren op 13 juni 1881 te Weststellingwerf.

IV-L  Jacobje Geerts Weemstra, dochter van Geert Kornelis Weemstra en Kornelisjen Jacobs Slot (III-E), is geboren op 6 juni 1841 te Nijeholtpade, is overleden op 12 november 1867 te Vinkega. Jacobje werd 26 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Jacobje trouwt op 25 januari 1867 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Arend Dirks Elsinga, zoon van Dirk Arents Elsinga en Willemtje Harmens Edinga. Arend, boerenknecht en arbeider, wonende te Vinkega, is geboren op 13 februari 1833 te De Blesse, is overleden op 26 januari 1912 12.00 uur te Vinkega. Arend werd 78 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Arend was later gehuwd (2) met Geesje de Vogel.<47,48>

Van Arend en Jacobje is een kind bekend:

1  Willemtje Elsinga is geboren op 20 december 1866 te Vinkega, is overleden op 12 november 1867 te Weststellingwerf. Willemtje werd 10 maanden en 23 dagen.

IV-M  Sygjen Folkerts Slot, dochter van Folkert Jans Slot (III-F) en Jantje Hates Douma, is geboren op 23 november 1839 te Weststellingwerf, is overleden op 25 augustus 1869 te Weststellingwerf. Sygjen werd 29 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Sygjen trouwt op 29 april 1865 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 31-jarige Egbert Kornelis Elsinga, zie IV-E.


Generatie V

(van 1856 tot 1970)

In deze generatie zijn 13 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1886 en 1921. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Weststellingwerf (9x), Steggerda (6x), Oldeholtpade (5x), Steenwijkerwold (4x), Wolvega (2x), Oldetrijne (2x), Noordwolde - Frl. (2x), gem. Weststellingwerf (2x), Wijster, Vinkega, Stedum, Sonnega, Oldeberkoop en Irnsum. Er is momenteel nog 1 van de 45 kinderen in leven.

V-A  Antje Elzinga, dochter van Arend Folkerts Elzinga (IV-B) en Geesje Jelles Prakken, is geboren op 22 december 1871 te Oldetrijne, is overleden op 17 juli 1959 te Driesum, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Antje werd 87 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Antje trouwt op 5 mei 1894 te Weststellingwerf op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Hermanus Bosma, zoon van Jelte Johannes Bosma en Grietje Andries Keizer. Hermanus is geboren op 30 augustus 1858 te Wolvega, is overleden op 13 juli 1915 te Munnekeburen, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Hermanus werd 56 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Hermanus en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Arend Bosma is geboren op 5 september 1895 te Oldeberkoop, is overleden op 25 mei 1938, is begraven te Gorredijk. Arend werd 42 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Arend trouwt op 6 mei 1921 te Opsterland op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje de Vries, dochter van Jelle de Vries en Trijntje de Vries. Trijntje is geboren op 19 juli 1896 te Kortezwaag, is overleden op 4 juli 1971, is begraven te Gorredijk. Trijntje werd 74 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

2  Grietje Bosma is geboren op 25 augustus 1896 te Oldetrijne, is overleden op 20 maart 1980, is begraven te Langezwaag. Grietje werd 83 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Grietje trouwt op 19 mei 1921 te Opsterland op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Fokke Brandsma, zoon van Sjoerd Brandsma en Rinske Geerligs. Fokke is geboren op 27 december 1893 te Ureterp, is overleden op 5 april 1931, is begraven te Langezwaag. Fokke werd 37 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

3  Jelte Bosma is geboren op 27 september 1898 te Oldetrijne.

V-B  Karste Elzinga, zoon van Egbert Folkerts Elzinga (IV-D) en Klaasje Karstes Hoogenberg, wonende te Basse, is geboren op 25 maart 1876 te Ooststellingwerf, is overleden op 6 december 1970, is begraven te Steenwijkerwold. Karste werd 94 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<49>

Karste trouwt op 26 oktober 1901 te Steenwijkerwold op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Jansen, dochter van Albert Jansen en Marijtje Lenstra. Trijntje is geboren op 3 december 1878 te Steenwijkerwold, is overleden op 24 december 1960 te Steenwijkerwold, is begraven te Steenwijkerwold. Trijntje werd 82 jaar en 21 dagen.<50,51>

Van Karste en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Egbert Elzinga, wonende te Basse, is geboren op 8 maart 1902, is overleden op 22 september 1986, is begraven te Steenwijkerwold. Egbert werd 84 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

2  Marijtje Elzinga, wonende te De Bult, is geboren op 11 september 1904 te Steenwijkerwold, is overleden op 22 januari 2009 te Meppel. Marijtje werd 104 jaar, 4 maanden en 11 dagen.<52,53>

Marijtje trouwt op 2 november 1929 te Steenwijkerwold op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Willem de Jong. Willem, wonende te De Bult, is geboren op 30 januari 1902 te Steenwijkerwold, is overleden op 17 december 1977 te Steenwijk. Willem werd 75 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<54..56>

3  Albert Elzinga, wonende te Ede, is geboren op 6 mei 1907, is overleden op 12 juli 1978, is begraven te Bennekom. Albert werd 71 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Albert was gehuwd met Jacoba Ronner. Jacoba, wonende te Ede, is geboren op 31 maart 1903, is begraven te Bennekom.

4  Klaasje Elzinga, wonende te Basse, is geboren op 25 augustus 1910, is overleden op 8 november 1976, is begraven te Steenwijkerwold. Klaasje werd 66 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

5  Sieger Elzinga, wonende te Blokzijl, is geboren op 6 mei 1914 te Steenwijkerwold, is overleden op 18 april 2004 te Blokzijl, is begraven op 22 april 2004 te Blokzijl. Sieger werd 89 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Sieger trouwt op 18 juli 1946 te Steenwijkerwold op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Jantje ten Wolde. Jantje is geboren op 8 juli 1914 te Steenwijk, is overleden op 20 april 1970 in de Noordoostpolder. Jantje werd 55 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

6  N.N.

V-C  Imkje Elzinga, dochter van Egbert Folkerts Elzinga (IV-D) en Klaasje Karstes Hoogenberg, is geboren op 25 mei 1877 te Elsloo - Frl., is overleden op 30 december 1951 te Vledder, is begraven te Vledder. Imkje werd 74 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Imkje trouwt op 1 november 1902 te Steenwijkerwold op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Lubbertus Bijker, zoon van Anne Bijker en Hilligje Oosterhof. Lubbertus is geboren op 2 maart 1878 te Steenwijkerwold, is overleden op 9 juli 1969, is begraven te Vledder. Lubbertus werd 91 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Van Lubbertus en Imkje is een kind bekend:

1  Hilligje Bijker is geboren rond 1903 te Steenwijkerwold.

Hilligje trouwt op 3 december 1921 te Steenwijkerwold op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jan Lodewijk, zoon van Lubbertus Lodewijk en Grietje de Vries. Jan is geboren rond 1900 te Steenwijkerwold.

V-D  Kornelis Elsinga, zoon van Egbert Kornelis Elsinga (IV-E) en Antje Reinders Kunst, arbeider, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 22 april 1872 te Weststellingwerf, is overleden op 26 september 1929 te Noordwolde - Frl., is begraven te Noordwolde - Frl.. Kornelis werd 57 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Kornelis trouwt op 5 mei 1906 te Weststellingwerf op 34-jarige leeftijd met de 21-jarige Maatje Blaauwbroek, dochter van Pier Blaauwbroek en Willemtje Panders. Maatje, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 11 september 1884 te Weststellingwerf, is overleden op 7 april 1974, is begraven te Noordwolde - Frl.. Maatje werd 89 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Kornelis en Maatje zijn drie kinderen bekend:

1  Pier Elsinga is geboren op 17 maart 1908 08.00 uur te Noordwolde - Frl., is als geboren aangegeven op 18 maart 1908 te Weststellingwerf (aangever geboorte was zijn vader Kornelis Elsinga (vader) (zie V-D)), is overleden op 22 september 1995, is begraven te Noordwolde - Frl.. Pier werd 87 jaar, 6 maanden en 5 dagen.<57,58>

2  Willem Elsinga is geboren op 14 oktober 1911 06.00 uur te Noordwolde - Frl., is overleden op 31 januari 1990 te Noordwolde - Frl., is gecremeerd op 5 februari 1990. Willem werd 78 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<59>

Willem was gehuwd met Gesina van Dijk. Gesina is geboren op 1 februari 1916 te Weststellingwerf, is overleden op 28 juni 1987 te Noordwolde - Frl., is gecremeerd op 2 juli 1987. Gesina werd 71 jaar, 4 maanden en 27 dagen.<60>

3  Geesje Elsinga is geboren op 17 september 1917 te Weststellingwerf, is overleden op 15 oktober 2003 te Vlagtwedde. Geesje werd 86 jaar en 28 dagen.

Geesje was gehuwd met Lourens Smit. Lourens is geboren op 29 januari 1917 te Weststellingwerf, is overleden op 2 januari 1987 te Hefshuizen. Lourens werd 69 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

V-E  Atze Elzinga, zoon van Wolter Kornelis Elsinga (IV-F) en Harmke Atzes Jager, landbouwer en veehouder, wonende te Vinkega, is geboren op 17 februari 1870 te Irnsum, is overleden op 4 oktober 1929 00.30 uur te Vinkega, is begraven te De Hoeve. Atze werd 59 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Atze trouwt op 29 april 1893 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Lammigje Keizer, dochter van Geert Keizer en Klaasje Roeles. Lammigje, zonder beroep, wonende te Vinkega, is geboren op 3 december 1867 te Zuidveen, is overleden op 20 januari 1942, is begraven te De Hoeve. Lammigje werd 74 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Van Atze en Lammigje is een kind bekend:

1  Wolter Elzinga, arbeider, wonende te Vinkega, is geboren op 27 juni 1893 te Steggerda, is overleden op 21 april 1984 te Scherpenzeel - Frl., is gecremeerd op 25 april 1984 te Meppel. Wolter werd 90 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<61>

Wolter trouwt op 2 juni 1923 te Weststellingwerf op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Boezerooij, dochter van Egbert Boezerooij en Aaltje Nijmeijer. Grietje, dienstbode, wonende te Scherpenzeel - Frl., is geboren op 30 april 1898 te Scherpenzeel - Frl., is overleden op 17 april 1979 te Scherpenzeel - Frl., is gecremeerd op 20 april 1979 te Meppel. Grietje werd 80 jaar, 11 maanden en 18 dagen.<62>

V-F  Kornelis Elsinga, zoon van Wolter Kornelis Elsinga (IV-F) en Harmke Atzes Jager, houtbewerker, wonende te Grouw, is geboren op 12 mei 1872 te Irnsum, is overleden op 5 april 1947 te Groningen. Kornelis werd 74 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Kornelis trouwt op 22 juni 1899 te Rauwerderhem op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Pietje de Vries, dochter van Hendrik Tjallings de Vries en Hinke Jacobs Dijkstra. Pietje, zonder beroep, wonende te Grouw en te Idaarderadeel, is geboren op 17 februari 1873 te Irnsum, is overleden op 5 januari 1936 16.30 uur te Maarn. Pietje werd 62 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Van Kornelis en Pietje is een kind bekend:

1  Roelof Elsinga, boswachter, wonende te Naarden, is geboren op 18 maart 1902 te Irnsum, is overleden op 14 april 1945 te Büchenwald - Dld.. Roelof werd 43 jaar en 27 dagen.

Roelof Elsinga is overleden in het buitenkamp Langenstein bij Büchenwald.
Roelof is door de Duitsers opgepakt omdat hij tijdens het transport Joden heeft laten ontsnappen.
Meer informatie is te vinden op de website van het Nationaal Archief over het Oranjehotel:
http://oranjehotel.nationaalarchief.nl/gevangenen/
en in het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstchting: http://www.ogs.nl/pages/home.asp.

Ook komt Roelof voor op de Erelijst gevallenen 1940-1945.
Zie www.erelijst.nl.

Roelof trouwt op 22 mei 1929 te Naarden op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Johanna Wilhelmine Christiane Kurz, dochter van Heinrich Wilhelm Kurz en Catharina Henriette Presber. Johanna, zonder beroep, wonende te Naarden, is geboren op 1 oktober 1896 te Nassau - Dld., is overleden op 10 september 1982, is begraven te Maarn. Johanna werd 85 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<63>

V-G  Kornelis Elsinga, zoon van Cornelis Kornelis Elsinga (IV-G) en Maria de Boer, visser, wonende te Weststellingwerf, is geboren op 3 oktober 1872 te Vinkega, is overleden op 3 mei 1944 te Wolvega. Kornelis werd 71 jaar en 7 maanden.

Kornelis trouwt op 29 januari 1898 te Weststellingwerf (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 12 december 1929 te Leeuwarden) op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Dirkje Pen, dochter van Harmen Pen en Grietje Weggen. Dirkje, zonder beroep, wonende te Weststellingwerf, is geboren op 9 maart 1877 te Steggerda, is overleden op 11 juni 1956 te Vledder. Dirkje werd 79 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Van Kornelis en Dirkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Maria Elsinga is geboren op 13 november 1898 te Steggerda, is overleden op 7 oktober 1979 te Wolvega. Maria werd 80 jaar, 10 maanden en 24 dagen.<64>

Maria trouwt op 26 maart 1920 te Blankenham op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Willem de Lange, zoon van Jacob de Lange en Aaltje Pereboom. Willem, arbeider, wonende te Wolvega, is geboren rond 1899 te Blankenham, is overleden op 4 maart 1986 te Wolvega, is gecremeerd op 7 maart 1986 te Meppel. Willem werd ongeveer 87 jaar.<65..67>

2  Harmen Elsinga, wonende te Arnhem, is geboren op 9 januari 1901 te Oldeholtpade, is overleden op 29 januari 1974, is begraven te Oldelamer. Harmen werd 73 jaar en 20 dagen.<68>

Harmen trouwt op 16 mei 1925 te Weststellingwerf op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Jelsma, dochter van Gauke Jelsma en Tjiske van Hes. Trijntje, wonende te Arnhem, is geboren op 25 januari 1903 te Oldeholtpade, is overleden op 27 april 1996, is begraven te Oldelamer. Trijntje werd 93 jaar, 3 maanden en 2 dagen.<69>

3  Wemke Elsinga is geboren op 2 mei 1903 in de gem. Weststellingwerf, is overleden op 30 maart 1906 in de gem. Weststellingwerf. Wemke werd 2 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

4  Grietje Elsinga, wonende te Oldeholtpade, is geboren op 14 december 1904 te Oldeholtpade, is overleden op 2 april 1906 06.00 uur te Oldeholtpade. Grietje werd 1 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

5  Wemke Margretha Elsinga is geboren op 21 oktober 1907 te Oldeholtpade, is overleden op 5 september 1933 te Wolvega. Wemke werd 25 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Wemke trouwt op 7 januari 1928 te Weststellingwerf op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Nijholt, zoon van Albert Nijholt en Jantje de Haan. Jan is geboren op 25 november 1903 te Oldelamer, is overleden op 15 juni 1971, is begraven te Oldelamer. Jan werd 67 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Metje Mintjes.<70,71>

6  Kornelia Elsinga, naaister, wonende te Weststellingwerf, is geboren op 11 april 1910 te Oldeholtpade.

Kornelia trouwt op 15 september 1928 te Almelo op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jacob de Boer, zoon van Klaas de Boer en Rinske Hankel. Jacob, wonende te Almelo, is geboren rond 1901 te Noordwolde - Frl..

7  Wicher Elsinga is geboren op 3 juni 1912 19.00 uur te Oldeholtpade, is overleden op 16 maart 1989 te Noordwolde - Frl., is gecremeerd op 21 maart 1989 te Meppel. Wicher werd 76 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Wicher was gehuwd met Bartje Smit. Bartje is geboren op 1 februari 1915 te Weststellingwerf, is overleden op 9 maart 2001 te Noordwolde - Frl., is gecremeerd op 13 maart 2001 te Meppel. Bartje werd 86 jaar, 1 maand en 8 dagen.<72>

V-H  Reinder Elsinga, zoon van Cornelis Kornelis Elsinga (IV-G) en Maria de Boer, veehouder, wonende te Steggerda, is geboren op 29 september 1874 te Steggerda, is overleden op 11 januari 1955 te Oldeberkoop, is begraven te De Hoeve. Reinder werd 80 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Reinder trouwt op 11 mei 1901 te Weststellingwerf op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Stijntje Bleeker, rechtspersoon uit Jan Jans Bleeker of Lammigje Geerts Lantinga. Stijntje, zonder beroep, wonende te Steggerda, is geboren op 7 juni 1876 te Vinkega, is overleden op 6 augustus 1948 te De Hoeve, is begraven te De Hoeve. Stijntje werd 72 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Van Reinder en Stijntje zijn elf kinderen bekend:

1  Cornelis Elsinga, wonende te De Hoeve, is geboren op 25 december 1901 te Steggerda, is overleden op 8 september 1989 te Weststellingwerf. Cornelis werd 87 jaar, 8 maanden en 14 dagen.

Cornelis trouwt op 15 oktober 1925 te Schoterland op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Fokje van der Honing, dochter van Jan Yntzes van der Honing en Trijntje Jurjens Schippers. Fokje, wonende te De Hoeve, is geboren op 13 september 1902 te Katlijk, is overleden op 23 september 1991 te Wolvega. Fokje werd 89 jaar en 10 dagen.

2  Jan Elsinga, wonende te Nijeholtpade, is geboren op 30 april 1903 te Weststellingwerf, is overleden op 22 december 1991 te Wolvega, is gecremeerd op 27 december 1991 te Heerenveen. Jan werd 88 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<73,74>

Jan was gehuwd met Annigje Punter. Annigje, wonende te Nijeholtpade, is geboren op 8 januari 1905 te Weststellingwerf, is overleden op 21 september 1985 te Wolvega, is gecremeerd op 25 september 1985 te Meppel. Annigje werd 80 jaar, 8 maanden en 13 dagen.<75,76>

3  Maria Elsinga, wonende te Wolvega, is geboren op 19 april 1905 te Vinkega, is overleden op 21 februari 2005 te Wolvega. Maria werd 99 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Maria trouwt op 16 mei 1931 te Weststellingwerf op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Hielke de Vent. Hielke, wonende te Wolvega, is geboren op 20 juni 1903 te Ooststellingwerf, is overleden op 12 mei 1989 te Weststellingwerf. Hielke werd 85 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

4  Lammigje Elsinga is geboren rond 1907, is overleden op 6 november 1991 te Wilhelminaoord. Lammigje werd ongeveer 84 jaar.

Lammigje was gehuwd met Gerrit Terpstra. Gerrit is overleden op 2 januari 1980, is gecremeerd op 9 november 1991 te Meppel.<77>

5  Willem Jacob Elsinga, bakkersknecht, wonende te Nijehaske en te Joure, is geboren op 26 september 1908 in de gem. Weststellingwerf, is overleden op 12 februari 1988, is begraven te Terband. Willem werd 79 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<78>

Willem trouwt op 30 januari 1931 te Doniawerstal op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Akke de Boer, dochter van Siebe de Boer en Janke Koers. Akke, zonder beroep, wonende te Tjerkgaast, is geboren op 4 oktober 1907 te Sint Nicolaasga, is overleden op 28 december 1969 in de gem. Haskerland, is begraven te Terband. Akke werd 62 jaar, 2 maanden en 24 dagen.<79>

6  Geesje Elsinga, wonende te Vinkega, is geboren op 30 november 1910, is overleden op 7 juli 1989, is begraven te Noordwolde - Frl.. Geesje werd 78 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Geesje was gehuwd met Thomas Vogelzang. Thomas, wonende te Vinkega, is geboren op 30 december 1908, is overleden op 14 juni 1988, is begraven te Noordwolde - Frl.. Thomas werd 79 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

7  Hendrikje Elsinga, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 2 september 1912 te Weststellingwerf, is overleden op 16 oktober 2004 te Heerenveen. Hendrikje werd 92 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Hendrikje trouwt op 8 december 1934 te Weststellingwerf op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelof de Vries. Roelof is geboren op 20 augustus 1910 te Weststellingwerf, is overleden op 15 maart 1971 te Steenwijkerwold. Roelof werd 60 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

8  Geertje Anna Elsinga, wonende te Oldeberkoop, is geboren op 30 juni 1914 te Steggerda, is overleden op 25 oktober 1993 te Ooststellingwerf. Geertje werd 79 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Geertje trouwt op 14 mei 1937 te Ooststellingwerf op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Siebe Dekker. Siebe, wonende te Oldeberkoop, is geboren op 31 december 1913 te Weststellingwerf, is overleden op 21 april 2002 te Oosterwolde, is gecremeerd op 24 april 2002 te Heerenveen. Siebe werd 88 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

9  Trijntje Elsinga, wonende te Wolvega, is geboren op 1 februari 1916, is overleden op 30 december 1990 te Wolvega, is gecremeerd op 30 december 1990 te Heerenveen (Nieuweschoot). Trijntje werd 74 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<80,81>

Trijntje was gehuwd met Remmelt Pijlman. Remmelt is geboren op 6 maart 1914, is overleden op 10 november 1974, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Remmelt werd 60 jaar, 8 maanden en 4 dagen.<82>

10  Rinske Elsinga, wonende te Oldeholtpade, is geboren op 13 april 1919 te Weststellingwerf, is overleden op 18 april 2012 te Weststellingwerf. Rinske werd 93 jaar en 5 dagen.<83,84>

Rinske trouwt op 13 april 1944 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Luitzen Hornstra, zoon van Sierd Hornstra en Aaltje de Vries. Luitzen, wonende te Oldeholtpade, is geboren op 12 april 1916 te Weststellingwerf, is overleden op 13 juni 1994 te Weststellingwerf. Luitzen werd 78 jaar, 2 maanden en 1 dag.<85..87>

11  Cornelia Albertha Elsinga, wonende te Vinkega, is geboren op 16 november 1921 te Weststellingwerf, is overleden op 20 mei 2008 te Weststellingwerf. Cornelia werd 86 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<88,89>

Cornelia trouwt op 20 oktober 1949 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Albert Ekkels. Albert, wonende te Vinkega, is geboren op 17 oktober 1917 te Vledder, is overleden op 17 september 2006 te Weststellingwerf. Albert werd 88 jaar en 11 maanden.<90..92>

V-I  Albert Elsinga, zoon van Cornelis Kornelis Elsinga (IV-G) en Maria de Boer, is geboren op 3 november 1876 te Vinkega, is overleden op 19 november 1945, is begraven te De Hoeve. Albert werd 69 jaar en 16 dagen.

Albert trouwt op 11 mei 1907 te Weststellingwerf op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Regina Staphorst, dochter van Bartelt Staphorst en Ike Hommes de Jong. Regina is geboren op 23 mei 1878 te Oldeholtpade, is overleden op 19 juli 1953, is begraven te De Hoeve. Regina werd 75 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Albert en Regina zijn twee kinderen bekend:

1  Barteld Elsinga, wonende te Oldeholtpade, is geboren op 16 mei 1910 te Steggerda, is overleden op 7 september 1976 te Weststellingwerf, is begraven te Oldeholtpade. Barteld werd 66 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<93,94>

Barteld trouwt op 18 mei 1935 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Sietske Zwart. Sietske is geboren op 31 augustus 1904 te Aengwirden, is overleden op 20 december 1967 te Weststellingwerf, is begraven op 23 december 1967 te Oldeholtpade. Sietske werd 63 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<95..98>

2  Kornelis Elsinga, wonende te Rotstergaast, is geboren op 29 maart 1908 02.30 uur te Steggerda, is overleden op 2 juli 1991, is begraven op 5 juli 1991 te Oudeschoot. Kornelis werd 83 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Kornelis gaat in ondertrouw rond april 1934 op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Luitje van Zanden. Luitje is geboren op 8 september 1904 te Weststellingwerf, is overleden op 8 november 1977, is begraven op 12 november 1977 te Oudeschoot. Luitje werd 73 jaar en 2 maanden.

V-J  Antje Elzinga, dochter van Roelof Jacobs Elzinga (IV-I) en Aaltje Sijgers Lenstra, is geboren op 9 augustus 1857 te Steggerda.

Antje trouwt op 30 mei 1885 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Douma, zoon van Jan Wyben Douma en Pietertjen Johannes Scheepers. Johannes is geboren op 5 februari 1856 te Vinkega.

Van Johannes en Antje is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter Douma is doodgeboren op 15 april 1886 te Weststellingwerf.

V-K  Sijger Elzinga, zoon van Roelof Jacobs Elzinga (IV-I) en Aaltje Sijgers Lenstra, boerenknecht, arbeider en veehouder, wonende te Blesdijke en te Sonnega, is geboren op 28 januari 1860 te Steggerda, is overleden op 6 augustus 1918 te Sonnega, is begraven te Sonnega. Sijger werd 58 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<99>

Sijger trouwt op 8 augustus 1885 te Weststellingwerf op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Aaltje Spijker, dochter van Hendrik Spijker en Jantje Punter. Aaltje is geboren op 10 november 1865 te Paaslo, is overleden op 29 november 1927 te Wolvega, is begraven te Sonnega (alg. begraafplaats). Aaltje werd 62 jaar en 19 dagen.

Van Sijger en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Elzinga is geboren in 1889, is overleden op 13 juni 1930 18.30 uur te Sonnega. Aaltje werd 41 jaar.

Aaltje trouwt op 30 juni 1917 te Weststellingwerf op 28-jarige leeftijd met Wolter Vochteloo.

2  Jan Elzinga is geboren op 16 september 1892 te Sonnega, is overleden op 25 december 1976, is begraven te Wolvega. Jan werd 84 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Jan trouwt op 5 juni 1920 te Weststellingwerf op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje Visser, dochter van Freerk Visser en Grietje Bosma. Grietje is geboren op 19 juli 1896 te Ter Idzard, is overleden op 1 oktober 1996, is begraven te Wolvega. Grietje werd 100 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

3  Jacob Elzinga is geboren op 8 januari 1895 te Weststellingwerf.

4  Roelof Elzinga is geboren op 14 februari 1898 te Weststellingwerf, is overleden op 23 september 1984, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Roelof werd 86 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Roelof was gehuwd met Jantje Groenewoud, dochter van Jan Groenewoud en Sjoukje Molenbuur. Jantje is geboren op 15 september 1897 te Weststellingwerf, is overleden op 15 december 1952 te Wolvega, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Jantje werd 55 jaar en 3 maanden.

V-L  Janna Elzinga, dochter van Roelof Jacobs Elzinga (IV-I) en Aaltje Sijgers Lenstra, is geboren op 18 juli 1864 te Steggerda, is overleden op 28 oktober 1945 te Leek, is begraven te Hoogkerk. Janna werd 81 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Janna trouwt op 31 oktober 1885 te Weststellingwerf op 21-jarige leeftijd met de 33-jarige Wyger Kolk, zoon van Pieter Wychers Kolk en Grietje Wiegers de Groot. Wyger is geboren op 14 april 1852 te Wolvega, is overleden op 25 mei 1930 te Hoogkerk, is begraven te Hoogkerk. Wyger werd 78 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Wyger en Janna zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Wieger Kolk is geboren op 17 januari 1890 te Wolvega.

Pieter trouwt op 10 november 1917 te Delfzijl op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Anna de Boer, dochter van Lambert de Boer en Lukje ten Have. Anna is geboren rond 1892.

2  Aaltje Johanna Kolk is geboren op 24 december 1891 te Weststellingwerf.

3  Christoffel Johannes Kolk is geboren op 17 januari 1894 te Wolvega.

Christoffel trouwt op 7 juni 1922 te Borger op 28-jarige leeftijd met Alida Luppes, dochter van Berend Luppes en Beerta Tabak.

4  Margaretha Alida Kolk, verpleegster, is geboren op 2 september 1895 te Wijster, is overleden op 11 december 1931 te Groningen. Margaretha werd 36 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

V-M  Pietertje Elzinga, dochter van Roelof Jacobs Elzinga (IV-I) en Aaltje Sijgers Lenstra, zonder beroep, wonende te Kropswolde, is geboren op 25 augustus 1869 te Steggerda.

Pietertje trouwt op 29 april 1893 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Homme van der Veen, zoon van Pieter Jacobs van der Veen en Janke Hommes Kuipers. Homme is geboren op 28 januari 1858 te Rottum - Fr., is overleden voor 27 september 1902. Homme werd hoogstens 44 jaar, 7 maanden en 30 dagen.<100>

Pietertje trouwt op 27 september 1902 te Hoogezand (huwelijksgetuigen waren Ewold Scheringa, Harm Pattjes, Gerrit van der Weide en zijn zwager Jacob Elzinga (broer van de bruid) (zie IV-I.3)) op 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 32-jarige Berend Mijnheer, zoon van Lambert Mijnheer en Margje Brasjen. Berend, arbeider, telegrafist, wonende te Kropswolde, is geboren rond 1870 te Staphorst.<101>

Van Berend en Pietertje is een kind bekend:

1  Aaltje Mijnheer is geboren op 15 februari 1905 te Stedum.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 15 juli 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190708 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

2)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

3)  ongehuwd overleden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Arend Folkerts Slot, overlijdensakte (Weststellingwerf 26 aug 1839)

4)  ongehuwd overleden: website Tresoar, Gorredijk, Memories van Successie 42.5004 - Wybe Folkerts Slot, memorie van aangifte successierechten (21 mei 1820)

5)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

6)  aangifte overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Albert Folkerts Elsinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 7 feb 1817)

7)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

8)  ongehuwd overleden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1872 ovl. - Wolter Elzinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 20 dec 1872)

9)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

10)  doop: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

11)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Jacob Folkerts Slot, overlijdensakte (Weststellingwerf 28 jul 1826)

12)  geboorte: Lammigje Klazes Hof, memorie van aangifte successierechten (3 feb 1848)

13)  overlijden: Lammigje Klazes Hof, memorie van aangifte successierechten (3 feb 1848)

14)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1832 H - Slot - Douma, huwelijk (Weststellingwerf 29 dec 1832)

15)  overlijden: website Tresoar, Gorredijk, Memories van Successie 42.5030 - Jannes Folkerts Slot, memorie van aangifte successierechten (1 okt 1841)

16)  huwelijk: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1813 H. - Slot - Blok, huwelijk (Noordwolde - Frl. 17 jun 1813)

17)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1813 H. - Slot - Blok, huwelijk (Noordwolde - Frl. 17 jun 1813)

18)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1869 ovl. - Folkert Alberts Elzinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 6 aug 1869)

19)  huwelijk: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1826 H - Elsinga - Wapse, huwelijk (Weststellingwerf 10 mei 1826)

20)  Fokje trouwt op 9 mei 1845 te Weststellingwerf met Wisse.

21)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1889 ovl. - Kornelis Alberts Elzinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 18 mrt 1889)

22)  huwelijk: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1828 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 9 jul 1828)

23)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1902 ovl. - Wiebigje Kornelis Elsinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 24 sep 1902)

24)  overlijden: Hist. Centr. Ov., Losser, burgelijke stand BS 1913 ovl. - Folkert Jans Stuurman, overlijdensakte (Losser 23 sep 1913)

25)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

26)  doop: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

27)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1864 ovl. - Jacob Alberts Elzinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 8 aug 1864)

28)  huwelijk: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

29)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

30)  doop: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1833 H - Elzinga - Nijholt, huwelijk (Weststellingwerf 26 apr 1833)

31)  geboorte: website Tresoar, Gorredijk, Memories van Successie 42.5015 - Jacob Folkerts Slot, memorie van aangifte successierechten (23 mrt 1830)

32)  overlijden: website Tresoar, Gorredijk, Memories van Successie 42.5015 - Jacob Folkerts Slot, memorie van aangifte successierechten (23 mrt 1830)

33)  huwelijk: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1832 H - Weemstra - Slot, huwelijk (Weststellingwerf 31 mei 1832)

34)  huwelijk: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1832 H - Slot - Douma, huwelijk (Weststellingwerf 29 dec 1832)

35)  overlijden: website Tresoar, Oldeberkoop, Memories van Successie 42.13007 - Jantje Hates Douma, memorie van aangifte successierechten (8 jul 1854)

36)  overlijden: website Tresoar, Gorredijk, Memories van Successie 42.5023 - Sygje Folkerts Slot, memorie van aangifte successierechten (23 mei 1838)

37)  overlijden: website Tresoar, Gorredijk, Memories van Successie 42.5019 - Jantje Folkerts Slot, memorie van aangifte successierechten (24 aug 1833)

38)  geboorte: Marijtje Elzinga, persoonslijst (22 jan 2009)

39)  Antje trouwt op 14 mei 1868 te Schoterland met Heine.

40)  Heine Wybes Nijholt, zoon van Wybe Heines Nijholt en Margje Alberts Dellebuur. Heine is geboren op 15 april 1843 te Schurega, is overleden op 3 februari 1869 te Ooststellingwerf. Heine werd 25 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

41)  Antje trouwt op 21 november 1891 te Weststellingwerf met Wiebe.

42)  Wiebe Slager, zoon van Lammert Roelofs Slager en Aaltje Roelofs Berkenbosch. Wiebe is geboren op 7 september 1849 te Noordwolde - Frl..

43)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1921 ovl. - Wolter Kornelis Elsinga, overlijdensakte (Noordwolde - Frl. 4 jun 1921)

44)  Jantje Jonkers. Jantje is overleden voor 14 januari 1882.

45)  Margjen Jonkman. Margjen is overleden voor 5 juni 1880.

46)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1879 ovl. - Roelof Jacobs Elzinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 22 sep 1879)

47)  Arend trouwt op 4 juni 1870 te Weststellingwerf met Geesje.

48)  Geesje de Vogel, dochter van Cornelis de Vogel en Margjen Klazes Krol. Geesje is geboren op 2 november 1843 te Noordwolde, is overleden op 26 januari 1927 te Noordwolde - Frl.. Geesje werd 83 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

49)  geboorte: Marijtje Elzinga, persoonslijst (22 jan 2009)

50)  geboorte: Marijtje Elzinga, persoonslijst (22 jan 2009)

51)  overlijden: Trijntje Jansen, ovelrijdensadvertentie (24 dec 1960)

52)  geboorte: Marijtje Elzinga, persoonslijst (22 jan 2009)

53)  overlijden: Marijtje Elzinga, persoonslijst (22 jan 2009)

54)  huwelijk: Marijtje Elzinga, persoonslijst (22 jan 2009)

55)  geboorte: Marijtje Elzinga, persoonslijst (22 jan 2009)

56)  overlijden: Marijtje Elzinga, persoonslijst (22 jan 2009)

57)  geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1908 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Weststellingwerf 18 mrt 1908)

58)  aangifte geboorte: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1908 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Weststellingwerf 18 mrt 1908)

59)  geboorte: Allard Elsinga, persoonslijst (1 apr 2011)

60)  geboorte: Allard Elsinga, persoonslijst (1 apr 2011)

61)  geboorte: Lammigje Elzinga, persoonslijst (18 sep 2011)

62)  geboorte: Lammigje Elzinga, persoonslijst (18 sep 2011)

63)  geboorte: Christiana Petronella Elsinga, persoonslijst (7 sep 2016)

64)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Maria Elsinga, overlijdensadvertentie (7 okt 1979)

65)  geboorte: eigen archief, overlijdensadvertenties - Willem de Lange, overlijdensadvertentie (4 mrt 1986)

66)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Willem de Lange, overlijdensadvertentie (4 mrt 1986)

67)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Willem de Lange, overlijdensadvertentie (4 mrt 1986)

68)  geboorte: Wieger Elsinga, persoonslijst (7 nov 2008)

69)  geboorte: Wieger Elsinga, persoonslijst (7 nov 2008)

70)  Jan trouwt na 1933 met Metje.

71)  Metje Mintjes. Metje is geboren op 19 augustus 1909, is overleden op 24 januari 2000, is begraven te Oldelamer. Metje werd 90 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

72)  geboorte: Dirkje Elsinga, persoonslijst (19 sep 2013)

73)  overlijden: Jan Elsinga, overlijdensadvertentie (22 dec 1991)

74)  crematie: Jan Elsinga, overlijdensadvertentie (22 dec 1991)

75)  overlijden: Annigje Punter, overlijdensadvertentie (21 sep 1985)

76)  crematie: Annigje Punter, overlijdensadvertentie (21 sep 1985)

77)  overlijden: Gerrit Terpstra, overlijdensadvertentie (2 jan 1980)

78)  geboorte: Reinder Elsinga, persoonslijst (29 jul 2011)

79)  huwelijk: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1931 H - Elsinga - Boer, huwelijk (Doniawerstal 30 jan 1931)

80)  overlijden: Trijntje Elsinga, overlijdensadvertentie (30 dec 1990)

81)  crematie: Trijntje Elsinga, overlijdensadvertentie (30 dec 1990)

82)  overlijden: Trijntje Elsinga, overlijdensadvertentie (30 dec 1990)

83)  geboorte: Rinske Elsinga, persoonslijst (18 apr 2012)

84)  overlijden: Rinske Elsinga, persoonslijst (18 apr 2012)

85)  huwelijk: Rinske Elsinga, persoonslijst (18 apr 2012)

86)  geboorte: Luitzen Hornstra, persoonskaart (13 jun 1994)

87)  overlijden: Luitzen Hornstra, persoonskaart (13 jun 1994)

88)  geboorte: Cornelia Albertha Elsinga, persoonslijst (20 mei 2008)

89)  overlijden: Cornelia Albertha Elsinga, persoonslijst (20 mei 2008)

90)  huwelijk: Cornelia Albertha Elsinga, persoonslijst (20 mei 2008)

91)  geboorte: Cornelia Albertha Elsinga, persoonslijst (20 mei 2008)

92)  overlijden: Cornelia Albertha Elsinga, persoonslijst (20 mei 2008)

93)  geboorte: Barteld Elsinga, persoonskaart (7 sep 1976)

94)  overlijden: Barteld Elsinga, persoonskaart (7 sep 1976)

95)  huwelijk: Barteld Elsinga, persoonskaart (7 sep 1976)

96)  geboorte: Froukje Elzinga, persoonslijst (25 mei 2006)

97)  overlijden: Barteld Elsinga, persoonskaart (7 sep 1976)

98)  begraven: Sietske Zwart, overlijdensadvertentie (20 dec 1967)

99)  overlijden: Tresoar, Weststellingwerf, burgelijke stand BS 1918 ovl. - Syger Elzinga, overlijdensakte (Weststellingwerf 6 aug 1918)

100)  overlijden: Gron. Arch., Hoogezand, burgelijke stand BS 1902 H - Mijnheer - Elzinga, huwelijksakte (Hoogezand 27 sep 1902)

101)  huwelijk: Gron. Arch., Hoogezand, burgelijke stand BS 1902 H - Mijnheer - Elzinga, huwelijksakte (Hoogezand 27 sep 1902)


Opmerkingen:
els001

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Folkert Arents.