Parenteel van Pier Watses
Bijgewerkt op: 18 februari 2020

Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens: Parenteel van Pier Watses (els004)


Generatie I

(van 1622)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1659 en 1664. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Longerhouw en Schettens (3x).

I  Pier Watses, wonende te Schettens en te Laard (buurtschap onder Wolsum), is geboren rond 1622, is Herv. gedoopt op 10 februari 1652 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens (doop op belijdenis).

Pier gaat in ondertrouw (gerecht) op 8 januari 1659 te Bolsward, gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 23 januari 1659 te Bolsward (derde proclamatie), trouwt (Herv.) op 23 januari 1659 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens op ongeveer 37-jarige leeftijd met Baukje Ates. Baukje, wonende te Bolsward en te Laard (buurtschap onder Wolsum).

Baukje was eerder gehuwd (1) met Douwe Sjoerds.<1>

Van Pier en Baukje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Piers is Herv. gedoopt op 28 mei 1659 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

2  Nies Piers is Herv. gedoopt op 19 mei 1661 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

3  Watse Piers is Herv. gedoopt in februari 1664 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie II.<2>


Generatie II

(van 1659 tot 1715)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 9 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1689 en 1713. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Longerhouw en Schettens (7x) en Longerhouw.

II  Watse Piers, zoon van Pier Watses (I) en Baukje Ates, boer, ontvanger en dorpsrechter, wonende te Longerhouw, is Herv. gedoopt in februari 1664 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, is overleden op 17 april 1715 te Longerhouw. Watse werd 51 jaar en 2 maanden.<3,4>

Watse trouwt (Herv.) op 14 augustus 1687 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens op 23-jarige leeftijd met Rinske Meinerts. Rinske, wonende te Longerhouw.

Van Watse en Rinske zijn negen kinderen bekend:

1  Tjalke Watses Hiddama.

Tjalke was gehuwd met Grietje Pieters de With.

2  Pier Watses Hiddama is Herv. gedoopt op 6 januari 1689 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie III-A.

3  Baukje Watses Hiddama is Herv. gedoopt op 23 augustus 1691 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

Baukje was gehuwd met Haye Minses Mensonides.

4  Meindert Watses Hiddama is Herv. gedoopt op 13 januari 1695 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

Meindert was gehuwd met Geertje Pieters Donia.

5  Wiebren Watses is Herv. gedoopt op 13 maart 1698 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

6  Ate Watses is Herv. gedoopt op 26 december 1700 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

7  Ate Watses Hiddama is Herv. gedoopt op 25 juni 1702 te Longerhouw, zie III-B.<5>

8  Trijntje Watses is Herv. gedoopt op 27 januari 1709 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

9  Trijntje Watses Hiddama is Herv. gedoopt op 19 maart 1713 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

Trijntje was gehuwd met Pier Baukes.


Generatie III

(van 1689 tot 1777)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1719 en 1747. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Longerhouw en Schettens (13x), Longerhouw (2x), Schettens en Bolsward.

III-A  Pier Watses Hiddama, zoon van Watse Piers (II) en Rinske Meinerts, wonende te Longerhouw, is Herv. gedoopt op 6 januari 1689 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

Pier gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 31 juli 1718 te Kubaard (derde proclamatie, getrouwd in zijn woonplaats), trouwt (kerk) (Herv.) op 7 augustus 1718 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens op 29-jarige leeftijd met Dieuwke Pieters. Dieuwke, wonende te Kubaard en te Longerhouw, is overleden op 14 februari 1773.

Van Pier en Dieuwke zijn negen kinderen bekend:

1  Watse Piers is Herv. gedoopt op 4 juni 1719 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie IV-A.

2  Saacke Piers Hiddama is geboren te Longerhouw, is Herv. gedoopt op 19 januari 1721 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

3  Foockeltje Piers Hiddama is Herv. gedoopt op 25 januari 1722 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

4  Foockeltje Piers Hiddama is Herv. gedoopt op 25 juli 1723 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

5  Foockeljte Piers Hiddama is geboren op 27 september 1724, is Herv. gedoopt op 1 oktober 1724 te Bolsward.

6  Pieter Piers is geboren op 2 februari 1727 te Longerhouw, is Herv. gedoopt op 9 februari 1727 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie IV-B.

7  Rense Piers Hiddama is Herv. gedoopt op 14 juli 1729 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

8  Hinke Piers Hidma is Herv. gedoopt op 31 augustus 1732 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie IV-C.

9  Japke Piers Hiddama Hiddama is Herv. gedoopt op 16 februari 1738 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

III-B  Ate Watses Hiddama, zoon van Watse Piers (II) en Rinske Meinerts, schoolmeester, wonende te Schettens, is Herv. gedoopt op 25 juni 1702 te Longerhouw, is overleden rond 1777. Ate werd ongeveer 75 jaar.<6>

Aate Wazes Hiddama werd in Schettens gekozen tot schoolmeester. Hij aanvaardde zijn kerk en schooldienst in augustus 1722.
Bron: "Schoolmeesters van Wonseradeel." auteur Sannes, gepubliceerd in het Nieuwsblad van Friesland / Heerenveense Koerier 1941-1948.

Ate trouwt (Herv.) op 10 augustus 1727 te Schettens op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Sybrichje Gerlofs, dochter van Gerlof Gorrijts en Trijntje Obbes. Sybrichje is Herv. gedoopt op 18 september 1707 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

Van Ate en Sybrichje zijn acht kinderen bekend:

1  Watse Ates is geboren op 21 september 1728 te Schettens, is Herv. gedoopt op 26 september 1728 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie IV-D.<7>

2  Gerlof Ates Hiddama is geboren op 10 maart 1730, is gedoopt op 12 maart 1730 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie IV-E.

3  Meindert Ates Hiddama is geboren op 14 februari 1732, is Herv. gedoopt op 17 februari 1732 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

Meindert was gehuwd met Wytske Wybes.

4  Rense Ates Hiddama is Herv. gedoopt op 15 november 1733 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

5  Baucke Ates Hiddama is Herv. gedoopt op 8 juli 1736 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

6  Baucke Ates Hiddama is geboren op 16 februari 1738, is Herv. gedoopt op 23 februari 1738 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

7  Haye Ates Hiddama is Herv. gedoopt op 17 december 1741 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

8  Henke Ates Hiddama is geboren op 20 februari 1747, is Herv. gedoopt op 26 februari 1747 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.


Generatie IV

(van 1719 tot 1821)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1749 en 1776. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Pingjum (6x), Longerhouw en Schettens (5x), Witmarsum (3x), Schettens, Parrega en Idsegahuizum.

IV-A  Watse Piers, zoon van Pier Watses Hiddama (III-A) en Dieuwke Pieters, wonende te Witmarsum, is Herv. gedoopt op 4 juni 1719 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

Watse trouwt (Herv.) op 25 december 1747 te Schettens op 28-jarige leeftijd met Wytske Pieters. Wytske, wonende te Schraard.

Wytske was eerder gehuwd (1) met Hans Gellofs.<8>

Van Watse en Wytske zijn twee kinderen bekend:

1  Pier Watses is geboren op 21 februari 1749, is Herv. gedoopt op 2 maart 1749 te Witmarsum.

2  Pieter Watses Hidma, kooltjer, wonende te Witmarsum, is geboren rond 1755 te Idsegahuizum, is overleden op 17 april 1817 13.00 uur te Witmarsum (Huis W 116) (geen kinderen nalatende). Pieter werd ongeveer 62 jaar.

Pieter was gehuwd met Dieuwke. Dieuwke, wonende te Witmarsum.

IV-B  Pieter Piers, zoon van Pier Watses Hiddama (III-A) en Dieuwke Pieters, huisman (boer), wonende te Witmarsum, is geboren op 2 februari 1727 te Longerhouw, is Herv. gedoopt op 9 februari 1727 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, is overleden in 1791 te Pingjum. Pieter werd 64 jaar.<9>

Pieter trouwt (kerk) (Herv.) op 25 oktober 1750 te Witmarsum op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Hinke Jacobs, dochter van Jacob Jetses Galama en Antje Sybrens. Hinke, wonende te Witmarsum, is gedoopt op 21 januari 1731 te Longerhouw, is overleden in 1777 te Pingjum. Hinke werd 46 jaar.<10,11>

Van Pieter en Hinke zijn negen kinderen bekend:

1  Antje Piers is Herv. gedoopt op 24 januari 1751 te Witmarsum.

2  Pier Pieters Wallinga is Herv. gedoopt op 23 november 1755 te Parrega, zie V-A.

3  Dieuke Pieters is geboren op 13 maart 1758, is Herv. gedoopt op 26 maart 1758 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

4  Jetske Pieters is Herv. gedoopt op 14 november 1762 te Pingjum.

5  Japke Pieters is Herv. gedoopt op 26 mei 1765 te Pingjum.

6  Jacob Pieters is Herv. gedoopt op 10 mei 1767 te Pingjum.

7  Fokeltie Pieters is Herv. gedoopt op 28 mei 1769 te Pingjum.

8  Jetze Pieters Westra, boerenknecht en arbeider, wonende te Pingjum en te Tzum, is Herv. gedoopt op 30 september 1770 te Pingjum, is overleden op 16 februari 1832 20.00 uur te Tzum. Jetze werd 61 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Jetze trouwt (kerk) (Herv.) op 18 april 1802 te Tzum op 31-jarige leeftijd (1) met Doetje Harmens. Doetje, wonende te Miedum, is overleden op 7 februari 1812 te Dronrijp.

Doetje was eerder gehuwd (1) met Taecke Wijpkes.<12>

Jetze trouwt op 11 mei 1815 te Franekeradeel op 44-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Rinske Sybes Mulder, dochter van Sybe Jacobs en Adriaantje Hendriks. Rinske, dienstmeid, wonende te Tzum, is geboren rond 1789 te Harlingen.

9  Watze Pieters is geboren op 3 maart 1773 te Pingjum, is Herv. gedoopt op 21 maart 1773 te Pingjum, is jong overleden.

IV-C  Hinke Piers Hidma, dochter van Pier Watses Hiddama (III-A) en Dieuwke Pieters, zonder beroep, wonende te Witmarsum, is Herv. gedoopt op 31 augustus 1732 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, is overleden op 20 mei 1821 07.00 uur te Witmarsum. Hinke werd 88 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Hinke was gehuwd met Sjoerd Theunis. Sjoerd is overleden voor 21 mei 1821.

Van Sjoerd en Hinke zijn twee kinderen bekend:

1  Watze Sjoerds Hidma is geboren rond 1774 te Witmarsum, zie V-B.

2  Theunis Sjoerds Hidma.

Theunis was gehuwd met Antje Sikkes.

IV-D  Watse Ates, zoon van Ate Watses Hiddama (III-B) en Sybrichje Gerlofs, wonende te Schettens, is geboren op 21 september 1728 te Schettens, is Herv. gedoopt op 26 september 1728 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.<13>

Watse trouwt (Herv.) op 16 september 1764 te Schettens op 35-jarige leeftijd met Lijsbeth Siebes. Lijsbeth, wonende te Witmarsum.

Van Watse en Lijsbeth is een kind bekend:

1  Ate Watzes Elsinga is geboren op 12 augustus 1766, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1766 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie V-C.

IV-E  Gerlof Ates Hiddama, zoon van Ate Watses Hiddama (III-B) en Sybrichje Gerlofs, wonende te Schettens, is geboren op 10 maart 1730, is gedoopt op 12 maart 1730 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, is overleden op 21 oktober 1807 te Schettens (twee kinderen nalatende). Gerlof werd 77 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Gerlof trouwt (Herv.) op 3 december 1764 te Schettens op 34-jarige leeftijd met Doetje Johannes. Doetje, wonende te Schettens, is overleden voor 10 april 1837.<14>

Van Gerlof en Doetje zijn vier kinderen bekend:

1  Ate Gerlofs Hidma is geboren op 7 november 1766, is Herv. gedoopt op 16 november 1766 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie V-D.

2  Johannes Gerlofs is geboren op 2 maart 1770, is Herv. gedoopt op 11 maart 1770 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.

3  Trijntje Gerlofs is geboren op 7 januari 1772, is Herv. gedoopt op 12 januari 1772 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, zie V-E.

4  Sybrig Gerlofs is geboren op 17 december 1776 te Schettens, is Herv. gedoopt op 22 december 1776 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens.


Generatie V

(van 1749 tot 1848)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1785 en 1822. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Pingjum (6x), Gaastmeer (5x), Witmarsum (2x) en Schettens.

V-A  Pier Pieters Wallinga, zoon van Pieter Piers (IV-B) en Hinke Jacobs, wonende te Pingjum, is Herv. gedoopt op 23 november 1755 te Parrega, is overleden op 14 april 1809 te Pingjum. Pier werd 53 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Pier trouwt (kerk) (Herv.) op 23 mei 1784 te Pingjum op 28-jarige leeftijd met Trijntje Klazes. Trijntje, wonende te Pingjum.

Trijntje Klazes, wonende in Pingjum heeft in 1811 voor haar kinderen Hinke oud 22 jaar, Trijntje oud 17 jaar, Japkjen oud 15 jaar en Jacob oud 12 jaar, zonen en dochters bij wijlen haar man Pier Pieters als familienaam de naam Wallinga aangenomen.
Akte datum 12 december 1811.

Van Pier en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Piers Wallinga is geboren op 15 maart 1785 te Pingjum, is Herv. gedoopt op 27 maart 1785 te Pingjum.

2  Klaas Pieters Wallinga is geboren op 3 november 1786 te Pingjum, is Herv. gedoopt op 26 november 1786 te Pingjum.

3  Hinke Piers Wallinga is geboren op 16 juli 1789 te Pingjum, is Herv. gedoopt op 2 augustus 1789 te Pingjum.

Hinke was gehuwd met Gerrit Taekeles Tiemersma, dochter van Taekele Gerrits en Richtje Sjoerds Beista.

4  Trijntje Piers Wallinga is geboren op 18 juli 1794 te Pingjum, is Herv. gedoopt op 10 augustus 1794 te Pingjum.

5  Japkien Piers Wallinga is geboren op 5 juni 1796 te Pingjum, is Herv. gedoopt op 26 juni 1796 te Pingjum.

6  Jacob Piers Wallinga is geboren op 26 december 1799 te Pingjum, is Herv. gedoopt op 2 februari 1800 te Pingjum.

V-B  Watze Sjoerds Hidma, zoon van Sjoerd Theunis en Hinke Piers Hidma (IV-C), boer, wonende te Witmarsum, is geboren rond 1774 te Witmarsum, is overleden op 17 oktober 1848 16.00 uur te Witmarsum. Watze werd ongeveer 74 jaar.

Watze was gehuwd met Sjoukjen Franses de Boer.

Van Watze en Sjoukjen zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Watzes Hidma is geboren op 23 juli 1822 te Witmarsum, zie VI-A.

2  Sjoerd Watzes Hidma is geboren rond 1809 te Witmarsum, zie VI-B.

V-C  Ate Watzes Elsinga, zoon van Watse Ates (IV-D) en Lijsbeth Siebes, arbeider, schipper en schippersknecht, wonende te Gaastmeer en te Parrega, is geboren op 12 augustus 1766, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1766 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, is overleden op 22 mei 1823 te Gaastmeer. Ate werd 56 jaar, 9 maanden en 10 dagen.<15>

Ate Watzes nam in 1811 de naam Elsinga aan, hij woonde toen in Gaastmeer en gaf 4 kinderen op.

Ate trouwt (Herv.) op 16 januari 1791 te Gaastmeer op 24-jarige leeftijd (1) met Pietje Tjepkes. Pietje, wonende te Gaastmeer.

Van Ate en Pietje is een kind bekend:

1  Watze Ates is geboren op 23 september 1791 te Gaastmeer, is Herv. gedoopt op 16 oktober 1791 te Gaastmeer, is overleden op 3 april 1809 te Gaastmeer. Watze werd 17 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Ate trouwt (Herv.) op 8 mei 1796 te Hieslum op 29-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Trijntje Taedes Walma, dochter van Taede Pieters en Maaike Pieters Crolis. Trijntje, schipper en werkvrouw, wonende te Gaastmeer, is geboren op 30 november 1772 te Jutrijp, is Herv. gedoopt op 6 december 1772 te Jutrijp, is overleden op 25 mei 1836 11.00 uur te Gaastmeer. Trijntje werd 63 jaar, 5 maanden en 25 dagen.<16>

Van Ate en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

2  Lijsbeth Ates Elsinga is geboren op 24 augustus 1797 te Gaastmeer, is Herv. gedoopt op 10 september 1797, zie VI-C.

3  Taede Ates Elsinga is geboren op 23 oktober 1799 te Gaastmeer, is Herv. gedoopt op 3 november 1799 te Gaastmeer, zie VI-D.<17,18>

4  Anne Ates Elzinga is geboren op 1 november 1801 te Gaastmeer, is Herv. gedoopt op 8 november 1801 te Gaastmeer, zie VI-E.

5  Mayke Ates Elsinga, dienstmaagd, wonende te Gaastmeer, is geboren op 29 september 1803 te Gaastmeer, is Herv. gedoopt op 2 oktober 1803 te Parrega.

Mayke trouwt op 15 augustus 1824 te Workum op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Gosse Lolkes de Boer, zoon van Lolke Gosses de Boer en Trijntje Hinses. Gosse, varensgezel, wonende te Workum, is geboren rond 1798.<19>

V-D  Ate Gerlofs Hidma, zoon van Gerlof Ates Hiddama (IV-E) en Doetje Johannes, arbeider, wonende te Schettens, is geboren op 7 november 1766, is Herv. gedoopt op 16 november 1766 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, is overleden op 11 mei 1843 21.00 uur te Schettens. Ate werd 76 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<20>

Ate was gehuwd met Gatske Folkerts Strikwerda. Gatske, arbeidster, wonende te Schettens.

Van Ate en Gatske is een kind bekend:

1  Duttje Ates Hidma, naaister, wonende te Schettens, is geboren te Schettens.

Duttje trouwt op 7 mei 1842 te Wonseradeel met Ane Jeltes Hakkema, zoon van Jelte Gabes Hakkema en Maike Anes. Ane, arbeider, wonende te Witmarsum, is geboren te Schettens.

Ane was eerder gehuwd (1) met Grietje Dirks de Groot.<21>

V-E  Trijntje Gerlofs, dochter van Gerlof Ates Hiddama (IV-E) en Doetje Johannes, zonder beroep, wonende te Parrega, is geboren op 7 januari 1772, is Herv. gedoopt op 12 januari 1772 in de Herv. gemeente Longerhouw en Schettens, is overleden op 8 april 1837 22.00 uur te Parrega (Huis P23), is als overleden aangegeven op 10 april 1837 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker (bekende) en haar schoonzoon Lolle Lazes Boerstra). Trijntje werd 65 jaar, 3 maanden en 1 dag.<22,23>

Trijntje was gehuwd met Rintje Gerhardus Wijngaarden. Rintje, arbeider, wonende te Parrega.

Van Rintje en Trijntje is een kind bekend:

1  Geertje Rintjes Wijngaarden.

Geertje was gehuwd met Lolle Lazes Boerstra. Lolle, arbeider, wonende te Parrega.


Generatie VI

(van 1785 tot 1888)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1821 en 1846. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gaastmeer (6x), GoŽnga (3x), Wymbritseradeel, Witmarsum, Nijega - Hem. Old., Midlum, Lemsterland, Lemmer, Hommerts, Gauw, Franekeradeel en Franeker.

VI-A  Pieter Watzes Hidma, zoon van Watze Sjoerds Hidma (V-B) en Sjoukjen Franses de Boer, is geboren op 23 juli 1822 te Witmarsum.

Pieter trouwt op 28 april 1855 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Marijke Jogchums Dijkstra, dochter van Jochum Klaases Dijstra en Hiltje Thomas Bruinsma. Marijke is geboren op 22 mei 1827 te Arum.

Van Pieter en Marijke is een kind bekend:

1  Watze Hidma, zie VII-A.

VI-B  Sjoerd Watzes Hidma, zoon van Watze Sjoerds Hidma (V-B) en Sjoukjen Franses de Boer, is geboren rond 1809 te Witmarsum, is overleden voor 15 september 1888. Sjoerd werd hoogstens 79 jaar.<24>

Sjoerd trouwt op 7 mei 1831 te Wonseradeel op ongeveer 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Lijsbeth Gerbens Rijpma, dochter van Gerben Sipkes Rijpma en Fettje Sjoerds Ypma. Lijsbeth, zonder beroep, wonende te Witmarsum en te Arum, is geboren op 4 augustus 1811 te Hartwerd, is Herv. gedoopt op 18 augustus 1811 in de Herv. gemeente Burgwerd - Hichtum - Hartwerd.

Van Sjoerd en Lijsbeth is een kind bekend:

1  Iefke Hidma, werkster en zonder beroep, wonende te Arum, is geboren op 2 november 1842 te Witmarsum, is overleden op 17 januari 1907 01.00 uur te Harlingen. Iefke werd 64 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<25>

Iefke trouwt op 12 mei 1866 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Ynte Faber, zoon van Sikke Yntes Faber en Aafke Baukes Tacoma. Ynte is geboren rond 1840 te Pingjum. Iefke trouwt op 15 september 1888 te Wonseradeel op 45-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Haye Bouwes Elzinga, zoon van Bouwe Hayes Elzinga en Johantje Klazes Holkeboer. Haye, arbeider, veldarbeider en zonder beroep, wonende te Arum, is geboren op 6 maart 1856 22.00 uur te Arum, is als geboren aangegeven op 7 maart 1856 te Wonseradeel (aangever geboorte was zijn vader Bouwe Haijes Elzinga), is overleden op 2 september 1927 01.00 uur te Arum. Haye werd 71 jaar, 5 maanden en 27 dagen.<26..29>

VI-C  Lijsbeth Ates Elsinga, dochter van Ate Watzes Elsinga (V-C) en Trijntje Taedes Walma, wonende te Gaastmeer, te Gauw en te GoŽnga, is geboren op 24 augustus 1797 te Gaastmeer, is Herv. gedoopt op 10 september 1797.

Lijsbeth trouwt op 3 juni 1820 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Anne Teedes de Jong, zoon van Taede Annes de Jong en Gatske Gerbens. Anne, arbeider en boer, wonende te Gauw en te GoŽnga, is geboren op 26 september 1794 te GoŽnga, is Herv. gedoopt op 19 oktober 1794.

Van Anne en Lijsbeth zijn vier kinderen bekend:

1  Taede Annes de Jong is geboren op 15 maart 1821 te Gauw.<30>

2  Watze Annes de Jong is geboren op 12 januari 1833 te GoŽnga.<31>

3  Gerben Annes de Jong is geboren op 1 mei 1836 te GoŽnga.<32>

4  Ruurd Annes de Jong is geboren op 28 augustus 1840 te GoŽnga.<33>

VI-D  Taede Ates Elsinga, zoon van Ate Watzes Elsinga (V-C) en Trijntje Taedes Walma, boerenknecht, arbeider en schipper, wonende te Uitwellingerga, te Gaastmeer, te Hommerts en te Midlum, is geboren op 23 oktober 1799 te Gaastmeer, is Herv. gedoopt op 3 november 1799 te Gaastmeer, is overleden op 4 juli 1848 te Midlum. Taede werd 48 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<34..36>

Taede trouwt op 31 mei 1825 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Jeltje Piers van der Zee, dochter van Pier Ates van der Zee en IJbeltje Wiebes Osinga. Jeltje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Gaastmeer en te Hommerts, is geboren op 6 december 1804 te Hommerts, is Herv. gedoopt op 16 december 1804 te Hommerts, is overleden op 19 februari 1869 te Gaastmeer. Jeltje werd 64 jaar, 2 maanden en 13 dagen.<37..40>

Van Taede en Jeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Ybeltje Taedes Elsinga is geboren op 2 februari 1826 te Hommerts, is overleden op 22 oktober 1826 te Wymbritseradeel. Ybeltje werd 8 maanden en 20 dagen.

2  Trijntje Taedes Elsinga is geboren op 1 oktober 1827 te Gaastmeer, zie VII-B.<41>

3  Pier Taedes Elsinga is geboren op 31 mei 1830 te Wymbritseradeel, is overleden op 4 juli 1830 te Wymbritseradeel. Pier werd 1 maand en 3 dagen.

4  Pier Taedes Elzinga is geboren op 18 juni 1831 te Lemmer, zie VII-C.<42>

5  Ate Taedes Elzinga is geboren op 30 april 1834 te Lemsterland, zie VII-D.

6  Wiebe Taedes Elzinga is geboren op 8 februari 1837 te Nijega - Hem. Old., zie VII-E.<43>

7  Ybeltje Taedes Elsinga is geboren op 12 januari 1840 te Franeker, is overleden op 8 januari 1842 te Franekeradeel. Ybeltje werd 1 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

8  Watze Taedes Elsinga is geboren op 12 april 1842 te Franekeradeel, is overleden op 1 november 1927 te Wonseradeel. Watze werd 85 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

9  Yebeltje Taedes Elsinga is geboren op 22 juli 1846 te Midlum, zie VII-F.

VI-E  Anne Ates Elzinga, zoon van Ate Watzes Elsinga (V-C) en Trijntje Taedes Walma, boerenknecht, arbeider, timmermansknecht en werkman, wonende te Gaastmeer, is geboren op 1 november 1801 te Gaastmeer, is Herv. gedoopt op 8 november 1801 te Gaastmeer, is overleden op 20 maart 1845 te Gaastmeer. Anne werd 43 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Anne Ates Elzinga werd op 11 maart 1841 bekeurd, wegens bereiding ten zijnen huizen van een geslacht half kalf, dat niet gedekt was met een kwitantie van betaalde accijns. Als gevolg daarvan is hij op 6 mei 1841, onder verbeurd verklaring van het halve kalf, bij vonnis van de rechtbank veoordeeld tot een boete van f. 10,-- en ingeval van onvermogen tot een gevangenisstraf van zes dagen.
Op 26 juni 1841 zijn de betreffende stukken aan de provincie gezonden. Het betreft een lijst met civiele zaken die ter afhandeling aan de Rijks-Advocaat in de Provincie Vriesland is gezonden.
Bron: provinciaal bestuurlijk archief Friesland, inv. 8371 stuk 931 en inv. 8372 stuk 651-5B.

Anne trouwt op 4 november 1828 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Wiepkjen Hendriks de Boer, dochter van Hendrik Pieters de Boer en Wijpkjen Faes. Wiepkjen, werkvrouw, wonende te Workum en te Gaastmeer, is geboren op 16 november 1805 te Gaastmeer, is Herv. gedoopt op 17 november 1805 te Gaastmeer (doopgetuige was Ytje Scheltes).<44>

Van Anne en Wiepkjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Wiepkje Annes Elzinga is geboren op 7 december 1829 te Gaastmeer, zie VII-G.

2  Ate Elsinga is geboren op 14 augustus 1834 te Gaastmeer.

3  Hendrik Annes Elsinga is geboren op 28 juni 1837 te Gaastmeer, zie VII-H.

4  Trijntje Annes Elzinga, wonende te Gaastmeer, is geboren op 28 maart 1841 te Gaastmeer, is overleden op 2 november 1846 11.30 uur te Workum. Trijntje werd 5 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

5  Atje Elsinga is geboren op 19 februari 1844 te Gaastmeer, zie VII-I.


Generatie VII

(van 1821 tot 1927)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 38 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1853 en 1901. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (12x), Wymbritseradeel (7x), Gaastmeer (4x), Wonseradeel (3x), Franekeradeel (3x), Achtkarspelen (3x), Midlum (2x), Ysbrechtum, Nijhuizum en Arum.

VII-A  Watze Hidma, zoon van Pieter Watzes Hidma (VI-A) en Marijke Jogchums Dijkstra, is overleden voor 22 mei 1926.

Watze was gehuwd met Epkjen Strandstra. Epkjen, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren rond 1864.

Van Watze en Epkjen is een kind bekend:

1  Jetske Hidma, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 5 januari 1901 te Arum, is overleden op 5 februari 1988, is begraven te Alkmaar (Westerweg). Jetske werd 87 jaar en 1 maand.

Jetske trouwt op 22 mei 1926 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Jelle Elzinga, zoon van Ruurd Elzinga en Wytske van der Werf. Jelle, huisschilder, wonende te Makkum, is geboren op 29 maart 1897 te Makkum, is overleden op 2 maart 1943 01.00 uur te Makkum. Jelle werd 45 jaar, 11 maanden en 1 dag.

VII-B  Trijntje Taedes Elsinga, dochter van Taede Ates Elsinga (VI-D) en Jeltje Piers van der Zee, is geboren op 1 oktober 1827 te Gaastmeer, is overleden op 22 april 1879 te Franekeradeel. Trijntje werd 51 jaar, 6 maanden en 21 dagen.<45>

Trijntje trouwt op 15 mei 1852 te Franekeradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Sint Martens Plekker, zoon van Marten Zints Plekker en Maaike Dirks Ruim. Sint is geboren op 1 januari 1828 te Midlum.

Van Sint en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jeltje Plekker is geboren op 27 augustus 1853 te Franekeradeel.

2  Maaike Plekker is geboren op 8 mei 1855 te Franekeradeel.

3  Marten Plekker is geboren op 3 februari 1857 te Midlum.

Marten trouwt op 6 augustus 1891 te Harlingen op 34-jarige leeftijd met de 35-jarige Aafke de Haan, dochter van Douwe de Haan en Jacobjen Bayma. Aafke is geboren op 29 mei 1856 te Harlingen.

4  Taede Plekker, wonende te Tzum, is geboren op 30 juli 1861 te Midlum, is overleden op 19 juni 1911 te Leeuwarden. Taede werd 49 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

5  Maaike Plekker is geboren op 13 februari 1867 te Franekeradeel.

Maaike trouwt op 15 november 1899 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 42-jarige Mordechai van Praag, zoon van Marcus Simon van Praag en Neletje Salomon Leck. Mordechai, diamantbewerker, is geboren rond 1857 te Amsterdam.

Mordechai was eerder gehuwd (1) met Hanna Sarphtie.<46>

VII-C  Pier Taedes Elzinga, zoon van Taede Ates Elsinga (VI-D) en Jeltje Piers van der Zee, arbeider en schipper, wonende te Gaastmeer, is geboren op 18 juni 1831 te Lemmer, is overleden op 23 mei 1882 20.30 uur te Gaastmeer. Pier werd 50 jaar, 11 maanden en 5 dagen.<47,48>

Pier trouwt op 16 augustus 1862 te Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Wimkjen Flores de Vries, dochter van Flores Wiebes de Vries en Geesje Gerrits Vriend. Wimkjen, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr. en te Gaastmeer, is geboren op 24 mei 1829 02.00 uur te Oudega - Wymbr., is overleden op 29 juni 1873 15.00 uur te Gaastmeer. Wimkjen werd 44 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Wimkjen was eerder gehuwd (1) met Lieuwe Jelles Kingma.<49,50>

Van Pier en Wimkjen zijn drie kinderen bekend:

1  Geeske Elzinga is geboren op 16 juli 1863 te Wymbritseradeel.

2  Jeltje Elzinga, dienstmeid, wonende te Idzega, is geboren op 16 juli 1863 te Wymbritseradeel.

Jeltje trouwt op 18 mei 1889 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Joris Wijnja, zoon van Ulbe Wijnja en Pietje Ykema. Joris, boerenknecht, wonende te Idzega, is geboren rond 1867 te Idzega.

3  Taede Elzinga, schippersknecht en zonder beroep, wonende te Boornbergum en te Drachten, is geboren op 16 mei 1865 te Gaastmeer, is overleden op 2 juni 1906 04.30 uur te Boornbergum. Taede werd 41 jaar en 17 dagen.

Taede trouwt op 20 mei 1893 te Smallingerland op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Sijke Reitsma, dochter van Gerrit Ates Reitsma en Richtje van den Berg. Sijke, zonder beroep, wonende te Boornbergum, is geboren rond 1872.

Pier trouwt op 16 mei 1874 te Wymbritseradeel op 42-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Lipkje de Jong, dochter van Ulbe Johans de Jong en Geertje Florus de Vries. Lipkje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Idzega en te Gaastmeer, is geboren op 23 november 1847 te Idzega, is overleden op 14 november 1899 10.00 uur te Leeuwarden. Lipkje werd 51 jaar, 11 maanden en 22 dagen.<51>

Van Pier en Lipkje zijn twee kinderen bekend:

4  Wijbe Elzinga, boerenknecht en arbeider, wonende te Oudega - Wymbr. en te Scharnegoutum, is geboren op 15 maart 1878 te Gaastmeer, is overleden op 13 juli 1960 te Scharnegoutum. Wijbe werd 82 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Wijbe trouwt op 27 mei 1905 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Pietje Meijer, dochter van Sake Meijer en Wijbrigje Hiemstra. Pietje, dienstbode, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 10 januari 1881 te Idzega.

5  Wimke Elzinga, arbeider, wonende te Gaastmeer, is geboren op 14 juni 1880, is overleden op 23 augustus 1957, is begraven te Gaastmeer. Wimke werd 77 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Wimke trouwt op 7 maart 1908 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntje de Boer, dochter van Klaas de Boer en Dieuwke Douma. Trijntje, boerenmeid, wonende te Gaastmeer, is geboren op 8 december 1882 te Schraard, is overleden op 8 augustus 1956 te Gaastmeer, is begraven te Gaastmeer. Trijntje werd 73 jaar en 8 maanden.<52>

VII-D  Ate Taedes Elzinga, zoon van Taede Ates Elsinga (VI-D) en Jeltje Piers van der Zee, schipper, wonende te Bolsward, is geboren op 30 april 1834 te Lemsterland, is overleden op 15 augustus 1919 te Meppel. Ate werd 85 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Ate trouwt op 27 mei 1871 te Wymbritseradeel op 37-jarige leeftijd met de 31-jarige Sybrigje Gosses de Roos, dochter van Gosse Sijbrens de Roos en Antje Ages Visser. Sybrigje, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 15 oktober 1839 te Wymbritseradeel, is overleden op 24 februari 1910 te Meppel. Sybrigje werd 70 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Ate en Sybrigje zijn zes kinderen bekend:

1  Jeltje Ates Elzinga is geboren op 6 augustus 1872 te Gaastmeer.

Jeltje trouwt op 14 mei 1896 te Harlingen op 23-jarige leeftijd met de 34-jarige Lodewijk Bos, zoon van Johannes Bos en Berber Timmer. Lodewijk is geboren op 27 december 1861 te Harlingen.

2  Antje Ates Elzinga is geboren op 4 augustus 1873 te Wymbritseradeel, is ongehuwd overleden op 1 september 1945 te Wassenaar. Antje werd 72 jaar en 28 dagen.

3  Taede Ates Elzinga is geboren op 13 maart 1875 te Wymbritseradeel.

4  Grietje Ates Elzinga is geboren op 20 mei 1877 te Achtkarspelen, is overleden op 3 september 1930 te Wassenaar. Grietje werd 53 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Grietje was gehuwd met Jannes Boswijk.

5  Gosse Ates Elzinga, schipper en zonder beroep, wonende te Bolsward en te Amsterdam, is geboren op 13 augustus 1879 te Achtkarspelen.

Gosse trouwt op 19 mei 1901 te Bolsward op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Klaassien van der Werf, dochter van Pieter van der Werf en Hiltje van Diermen. Klaassien, zonder beroep, wonende te Bolsward en te Amsterdam, is geboren op 18 oktober 1879 te Veendam.

6  Pier Ates Elzinga is geboren op 3 oktober 1881 te Achtkarspelen, is ongehuwd overleden op 26 maart 1940 te Wassenaar. Pier werd 58 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

VII-E  Wiebe Taedes Elzinga, zoon van Taede Ates Elsinga (VI-D) en Jeltje Piers van der Zee, boerenknecht, wonende te Nijega - Smal., is geboren op 8 februari 1837 te Nijega - Hem. Old., is overleden op 6 juni 1926 te Wymbritseradeel. Wiebe werd 89 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<53>

Wiebe trouwt op 11 mei 1867 te Wymbritseradeel op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Antje Werkman, dochter van Rein Lieuwes Werkman en Marijke Jetzes Visser. Antje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr. en te Gaastmeer, is geboren op 10 april 1836 te Ferwoude, is overleden op 28 november 1905 08.00 uur te Gaastmeer. Antje werd 69 jaar, 7 maanden en 18 dagen.<54..56>

Van Wiebe en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Taede Elzinga, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 11 september 1868 te Wymbritseradeel, is overleden op 6 februari 1937 07.30 uur te Bolsward, is begraven te Gaastmeer (kerk). Taede werd 68 jaar, 4 maanden en 26 dagen.<57>

Taede trouwt op 20 mei 1893 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Feikje de Vries, dochter van Ate de Vries en Fettje Schaafsma. Feikje is geboren op 8 december 1867 te Heeg, is overleden op 12 november 1930 te Bolsward, is begraven te Gaastmeer (kerk). Feikje werd 62 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

2  Rein Elzinga, schippersknecht, is geboren op 21 juli 1872 te Gaastmeer, is overleden op 11 december 1936 te Gaastmeer. Rein werd 64 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Rein trouwt op 15 mei 1897 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Gelske Jongstra, dochter van Sybren Dirks Jongstra en Grietje Gosses de Roos. Gelske is geboren op 11 mei 1871 te Heeg, is overleden op 13 januari 1961, is begraven te Gaastmeer. Gelske werd 89 jaar, 8 maanden en 2 dagen.<58>

VII-F  Yebeltje Taedes Elsinga, dochter van Taede Ates Elsinga (VI-D) en Jeltje Piers van der Zee, dienstmeid, wonende te Oosthem en te Exmorra, is geboren op 22 juli 1846 te Midlum, is overleden op 22 december 1898 03.00 uur te Exmorra. Yebeltje werd 52 jaar en 5 maanden.

Yebeltje trouwt op 21 mei 1870 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Ynze de Jong, zoon van Dooitse Oepkes de Jong en Ruurdje Ynses Haitsma. Ynze, boerenbedrijf en zonder beroep, wonende te Makkum en te Sexbierum, is geboren op 10 augustus 1838 te Makkum, is overleden op 2 januari 1920 te Sexbierum. Ynze werd 81 jaar, 4 maanden en 23 dagen.<59>

Van Ynze en Yebeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Ruurdtje de Jong is geboren op 4 januari 1871 te Ysbrechtum.

Ruurdtje trouwt op 24 april 1901 te Ferwerderadeel (is gescheiden op 5 maart 1920 te Groningen) op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Fokke Hoekstra, dochter van Arjen Reinders Hoekstra en Baukje Fokkes Pool. Fokke is geboren op 29 juni 1876 te Genum.

2  Jeltje de Jong is geboren op 1 maart 1873 te Wymbritseradeel.

3  Dooitze de Jong is geboren op 11 augustus 1880 te Wymbritseradeel.

VII-G  Wiepkje Annes Elzinga, dochter van Anne Ates Elzinga (VI-E) en Wiepkjen Hendriks de Boer, is geboren op 7 december 1829 te Gaastmeer, is overleden op 27 maart 1895 te Amsterdam. Wiepkje werd 65 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Wiepkje trouwt op 15 mei 1858 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Hantje Douwes Zijlstra. Hantje, arbeider, wonende te Nijhuizum, is geboren rond 1831.

Van Hantje en Wiepkje zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Zijlstra is geboren op 27 september 1859 te Nijhuizum, is overleden op 25 september 1940 te Haarlem. Antje werd 80 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Antje was gehuwd (1) met Gerrit Vermeer. Antje trouwt op 9 oktober 1889 te Amsterdam op 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Pleun Lodder, zoon van Arij Lodder en Maria van Kampen. Pleun is geboren rond 1858, is overleden op 26 september 1939 te Hillegom. Pleun werd ongeveer 81 jaar.

2  Anne Zijlstra is geboren op 22 december 1861 te Workum.

Anne trouwt op 10 januari 1885 te Workum op 23-jarige leeftijd met Akke Visser, dochter van Jacob Gerkes Visser en Afke Taekes de Haan.

Wiepkje trouwt op 27 oktober 1867 te Workum op 37-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 57-jarige Auke Drieses Junior, zoon van Dries Aukes Junior en Klaaske Loofs Visser. Auke is geboren rond 1810 te Warns, is overleden op 19 september 1894 te Workum. Auke werd ongeveer 84 jaar.

Auke was eerder gehuwd (1) met Hieke Meinderts Hasperhoven.<60,61>

Van Auke en Wiepkje zijn twee kinderen bekend:

3  Andrieses Aukes Junior is geboren op 20 juni 1868 te Workum.

4  Trijntje Aukes Junior is geboren op 17 maart 1874 te Workum.

VII-H  Hendrik Annes Elsinga, zoon van Anne Ates Elzinga (VI-E) en Wiepkjen Hendriks de Boer, timmermansknecht en timmerman, wonende te Gaastmeer en te Workum, is geboren op 28 juni 1837 te Gaastmeer, is overleden op 3 april 1881 21.00 uur te Workum. Hendrik werd 43 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Hendrik trouwt op 27 november 1864 te Workum op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Doutje Baukes Haagsma, dochter van Bauke Broers Haagsma en Trijntje Ages Baarda. Doutje is geboren op 1 juli 1835 te Gaastmeer, is overleden op 23 mei 1919 te Sloten - NH. Doutje werd 83 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Doutje was eerder gehuwd (1) met Klaas Alberts Kooistra.<62,63>

Van Hendrik en Doutje zijn negen kinderen bekend:

1  Wiepke Elsinga is geboren op 8 mei 1866 te Workum, is overleden op 7 mei 1867 te Workum. Wiepke werd 11 maanden en 29 dagen.

2  Wiepke Elsinga is geboren op 10 november 1867 te Workum, is overleden op 10 maart 1877 te Workum. Wiepke werd 9 jaar en 4 maanden.

3  Anne Elsinga is geboren op 5 maart 1869 te Workum, is overleden op 18 mei 1869 te Workum. Anne werd 2 maanden en 13 dagen.

4  Anne Elsinga is geboren op 21 mei 1870 te Workum, is overleden op 9 juni 1870 te Workum. Anne werd 19 dagen.

5  Trijntje Elzenga is geboren op 24 februari 1872 te Workum, is overleden op 5 juli 1872 te Workum. Trijntje werd 4 maanden en 11 dagen.

6  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 13 augustus 1873 te Workum.

7  Anne Elsinga, schoenmaker, is geboren op 3 november 1874 te Workum.

Anne trouwt op 1 november 1906 te Amsterdam op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Johanna Arijaantje Hemmers, dochter van Everhardus Johannes Henricus Hemmers en Guurtje Volger. Johanna is geboren rond 1882 te Amsterdam.

8  Catrinus Elsinga, landarbeider, is geboren op 21 januari 1876 te Workum.

Catrinus trouwt op 24 mei 1922 te Amsterdam op 46-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Anna Schut, dochter van Jan Schut en Jijchen Schut. Anna is geboren rond 1886 te Kampen.

9  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 29 augustus 1877 te Workum.

VII-I  Atje Elsinga, dochter van Anne Ates Elzinga (VI-E) en Wiepkjen Hendriks de Boer, dienstmeid, wonende te Westhem, is geboren op 19 februari 1844 te Gaastmeer.

Atje trouwt op 30 mei 1868 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Riemer de Ringh, zoon van Tjeerd Riemers de Ringh en Fokeltje Johannes Visser. Riemer, boerenknecht en arbeider, wonende te Ferwoude en te Piaam, is geboren op 8 augustus 1839 te Gaast, is overleden op 30 januari 1894 18.00 uur te Piaam. Riemer werd 54 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van Riemer en Atje zijn drie kinderen bekend:

1  Wiepkje de Ringh is geboren op 4 mei 1871 te Wonseradeel.

Wiepkje trouwt op 7 december 1889 te Wonseradeel op 18-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Jagersma, zoon van Pier Jagersma en Japkjen Goslinga. Jan is geboren op 26 maart 1869 te Arum.

2  Theerd de Ringh is geboren op 1 december 1875 te Wonseradeel.

3  Fokeltje de Ringh is geboren op 7 mei 1881 te Wonseradeel, is overleden op 26 november 1942 te Apeldoorn. Fokeltje werd 61 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Fokeltje was gehuwd met Tjerk Terpstra.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 13 februari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  Douwe Sjoerds. Douwe is overleden voor 8 januari 1659.

2)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Watse Piers, persoonsgegevens

3)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Watse Piers, persoonsgegevens

4)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Watse Piers, persoonsgegevens

5)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Ate Watses Hiddama, persoonsgegevens

6)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Ate Watses Hiddama, persoonsgegevens

7)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Watse Ates, persoonsgegevens

8)  Hans Gellofs. Hans is overleden voor 25 december 1747.

9)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Pieter Piers, persoonsgegevens

10)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Pieter Piers, persoonsgegevens

11)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Pieter Piers, persoonsgegevens

12)  Taecke Wijpkes. Taecke is overleden voor 18 april 1802.

13)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Watse Ates, persoonsgegevens

14)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1837 ovl. - Trijntje Gerlofs Wijngaarden, overlijdensakte (Wonseradeel 10 apr 1837)

15)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1823 ovl. - Ate Watzes Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 22 mei 1823)

16)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Trijntje Teedes Walma, overlijdensakte (Wymbritseradeel 26 mei 1836)

17)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Zee, huwelijk (Wymbritseradeel 31 mei 1825)

18)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Zee, huwelijk (Wymbritseradeel 31 mei 1825)

19)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1824 H - Boer - Elsinga, huwelijk (Workum 15 aug 1824)

20)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1843 ovl. - Ate Gerlofs Hidma, overlijdensakte (Wonseradeel 13 mei 1843)

21)  Grietje Dirks de Groot. Grietje is overleden voor 7 mei 1842.

22)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1837 ovl. - Trijntje Gerlofs Wijngaarden, overlijdensakte (Wonseradeel 10 apr 1837)

23)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1837 ovl. - Trijntje Gerlofs Wijngaarden, overlijdensakte (Wonseradeel 10 apr 1837)

24)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1888 H - Elzinga - Hidma, huwelijk (Wonseradeel 15 sep 1888)

25)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1907 ovl. - Iefke Hidma, overlijdensakte (Wonseradeel 21 jan 1907)

26)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1888 H - Elzinga - Hidma, huwelijk (Wonseradeel 15 sep 1888)

27)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1856 G - Haye Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 7 mrt 1856)

28)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1856 G - Haye Elzinga, geboorteakte (Wonseradeel 7 mrt 1856)

29)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1927 ovl. - Haye Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 2 sep 1927)

30)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1821 G. - Taede de Jong, geboorteakte (Wymbritseradeel 16 mrt 1821)

31)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1833 G. - Watze de Jong, geboorteakte (Wymbritseradeel 14 jan 1833)

32)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1836 G. - Gerben de Jong, geboorteakte (Wymbritseradeel 3 mei 1836)

33)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1840 G. - Ruurd de Jong, geboorteakte (Wymbritseradeel 29 aug 1840)

34)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Zee, huwelijk (Wymbritseradeel 31 mei 1825)

35)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Zee, huwelijk (Wymbritseradeel 31 mei 1825)

36)  overlijden: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Taede Ates Elsinga, overlijdensakte (Franekeradeel 5 jul 1848)

37)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Zee, huwelijk (Wymbritseradeel 31 mei 1825)

38)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Zee, huwelijk (Wymbritseradeel 31 mei 1825)

39)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elsinga - Zee, huwelijk (Wymbritseradeel 31 mei 1825)

40)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1870 H - Jong - Elsinga, huwelijk (Wymbritseradeel 21 mei 1870)

41)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1827 G. - Trijntje Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 2 okt 1827)

42)  geboorte: Tresoar, Lemsterland, burgelijke stand BS 1831 G. - Pier Elzinga, geboorteakte (Lemsterland 18 jun 1831)

43)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1867 H - Elzinga - Werkman, huwelijksakte (Wymbritseradeel 11 mei 1867)

44)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Elzinga - Boer, huwelijk (Wymbritseradeel 4 nov 1828)

45)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1827 G. - Trijntje Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 2 okt 1827)

46)  Mordechai (is gescheiden voor 15 november 1899) met Hanna.

47)  geboorte: Tresoar, Lemsterland, burgelijke stand BS 1831 G. - Pier Elzinga, geboorteakte (Lemsterland 18 jun 1831)

48)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1882 ovl. - Pier Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 23 mei 1882)

49)  Wimkjen trouwt op 22 mei 1852 te Wonseradeel met Lieuwe.

50)  Lieuwe Jelles Kingma, zoon van Jelle Lieuwes Kingma en Trijntje Jans Visser. Lieuwe, boerenknecht, wonende te Dedgum en te Parrega, is geboren rond 1818.

51)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1874 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Wymbritseradeel 16 mei 1874)

52)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1908 H - Elzinga - Boer, huwelijk (Wymbritseradeel 7 mrt 1908)

53)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1867 H - Elzinga - Werkman, huwelijksakte (Wymbritseradeel 11 mei 1867)

54)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1867 H - Elzinga - Werkman, huwelijksakte (Wymbritseradeel 11 mei 1867)

55)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1867 H - Elzinga - Werkman, huwelijksakte (Wymbritseradeel 11 mei 1867)

56)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1905 ovl. - Antje Werkman, overlijdensakte (Wymbritseradeel 28 nov 1905)

57)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1937 ovl. - Taede Elzinga, overlijdensakte (Bolsward 6 feb 1937)

58)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1897 H - Elzinga - Jongstra, huwelijk (Wymbritseradeel 15 mei 1897)

59)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1870 H - Jong - Elsinga, huwelijk (Wymbritseradeel 21 mei 1870)

60)  Auke trouwt op 9 mei 1838 te Workum met Hieke.

61)  Hieke Meinderts Hasperhoven, dochter van Meindert Oenes Hasperhoven en Lolkjen Johannes Banning.

62)  Doutje trouwt op 21 maart 1861 te Wonseradeel met Klaas.

63)  Klaas Alberts Kooistra, zoon van Albert Klazes Kooistra en Jeike Ynses Sterkenburg. Klaas, landbouwer, wonende te Piaam, is geboren rond 1839 te Ferwoude, is overleden op 14 november 1863 04.30 uur te Piaam. Klaas werd ongeveer 24 jaar.


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens: Parenteel van Pier Watses (els004)

els004