Parenteel van Gerben Douwes

 

Bijgewerkt op: 21 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerben Douwes.


Generatie I

(tot 1826)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1770 en 1784. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Anjum (4x).

I  Gerben Douwes, wonende te Anjum, is overleden voor 24 oktober 1826.

Gerben trouwt (Herv.) op 23 mei 1768 te Anjum met Idske Lieuwes. Idske, wonende te Anjum, is overleden voor 24 oktober 1826.

Van Gerben en Idske zijn vier kinderen bekend:

1  Gertje Gerbens is Herv. gedoopt op 12 augustus 1770 te Anjum.

2  Douwe Gerbens Elsinga, schoenmaker, wonende te Anjum, is geboren op 21 december 1773 te Anjum, is Herv. gedoopt op 2 januari 1774 te Anjum, is overleden op 24 oktober 1826 15.00 uur te Anjum (Huis 98). Douwe werd 52 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Douwe Gerbens nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Anjum en gaf geen kinderen op.
In de akte staat als naam Elsinga, hij ondertekende met Elsenga.
Akte datum 12-12-1811.
*.*
Douwe Gerbens Elzenga wordt vermeld in een brief van de Maire van de gemeente Anjum aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland, gedateerd 14 december 1813.
Het komt er op neer dat voor hem en een aantal andere inwoners van de gemeente vrijstelling van de dienstplicht wordt gevraagd, "Omdat Douwe als kustkanonnier onder de 2e compagnie als ingezenete van de gemeente Anjum in Franschen dienst is geweest en nu buiten dienst wenst te blijven."
Bron: Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland.

Douwe trouwt (Herv.) op 22 mei 1803 te Anjum op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Grietje Oenzes, dochter van Oenze Yjes en Sytske Alberts. Grietje, arbeidster, wonende te Anjum, is geboren op 7 juni 1775 te Anjum, is Herv. gedoopt op 18 juni 1775 te Anjum, is overleden op 2 november 1830 05.00 uur te Anjum (Het Armenhuis). Grietje werd 55 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

3  Lieuwe Gerbens van der Wal is geboren op 27 oktober 1777 te Anjum, is Herv. gedoopt op 9 november 1777 te Anjum, zie II.

4  Gertje Gerbens is geboren op 13 oktober 1784, is Herv. gedoopt op 31 oktober 1784 te Anjum.


Generatie II

(van 1770 tot 1829)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1805 en 1810. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Anjum (3x).

II  Lieuwe Gerbens van der Wal, zoon van Gerben Douwes (I) en Idske Lieuwes, arbeider, wonende te Anjum, is geboren op 27 oktober 1777 te Anjum, is Herv. gedoopt op 9 november 1777 te Anjum, is overleden op 14 april 1829 20.00 uur te Anjum (Huis 80). Lieuwe werd 51 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<1>

Lieuwe Gerbens nam in 1811 als familienaam de naam van der Wal aan. Hij woonde toen in Anjum en gaf 3 kinderen op.
Akte datum: 12 december 1811.

Lieuwe trouwt (Herv.) op 8 januari 1804 te Anjum op 26-jarige leeftijd (1) met Pietje Doedes. Pietje is overleden op 27 juli 1808 te Anjum.

Pietje was eerder gehuwd (1) met Lieuwe Taekes.<2,3>

Van Lieuwe en Pietje zijn twee kinderen bekend:

1  Itske (Idske) Lieuwes van der Wal, arbeider, arbeidster en zonder beroep, wonende te Anjum en te Ternaard, is geboren op 3 maart 1807 te Anjum, is Herv. gedoopt op 22 maart 1807 te Anjum, is overleden op 11 augustus 1842 16.00 uur te Ternaard (Huis 125). Itske werd 35 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Itske trouwt op 1 april 1837 te Westdongeradeel (huwelijksgetuigen waren Jan Grasma (niet verwant), Albert Nauta (niet verwant), Mient Thomas Schaafstra (niet verwant) en Klaas Gerrits Elsinga (niet verwant)) op 30-jarige leeftijd met de 44-jarige Ette Tjerks Kuipers, zoon van Tjerk Jacobs Kuipers en Renske Douwes de Vries. Ette, arbeider, wonende te Ternaard, is geboren op 18 december 1792 te Ternaard, is Herv. gedoopt op 20 januari 1793 te Ternaard.<4..6>

Ette was eerder gehuwd (1) met Klaaske Oebles Woudwijk.<7..9> Ette was later gehuwd (3) met Antje Jans Westra.<10,11>

2  Gerben Lieuwes van der Wal, arbeider en zonder beroep, wonende te Anjum, is geboren op 24 maart 1805 te Anjum, is Herv. gedoopt op 14 april 1805 te Anjum, is ongehuwd overleden op 28 januari 1886 05.00 uur te Anjum. Gerben werd 80 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Lieuwe trouwt (Herv.) op 24 september 1809 te Anjum op 31-jarige leeftijd (2) met Geertje Baukes. Geertje, wonende te Anjum.

Van Lieuwe en Geertje is een kind bekend:

3  Baukje Lieuwes van der Wal is geboren op 2 december 1810 te Anjum, is Herv. gedoopt op 30 december 1810 te Anjum.

Baukje trouwt op 16 mei 1845 te Oostdongeradeel op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 38-jarige Foppe Jans van Houten, zoon van Jan Annes van Houten en Bregtje Lenzes Zijlstra. Foppe is geboren rond 1807 te Nieuwezijlen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 21 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Lieuwe Gerbens van der Wal, overlijdensakte (Oostdongeradeel 14 apr 1829)

2)  Pietje trouwt (Herv.) op 20 mei 1792 te Anjum met Lieuwe.

3)  Lieuwe Taekes. Uilke Klazes Haaksma nam in 1811 als voogd over kinderen van Lieuwe Taekes voor die kinderen als familienaam de naam Leij aan. Als kinderen werden vermeld Renske, Doede, Hamke (m.z. Namke), Trijntje en Lieuwe. De voogd en de kinderen woonden toen in Anjum. Akte datum: 27 februari 1813.

4)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Kuipers - Wal, huwelijk (Westdongeradeel 1 apr 1837)

5)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Kuipers - Wal, huwelijk (Westdongeradeel 1 apr 1837)

6)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Kuipers - Wal, huwelijk (Westdongeradeel 1 apr 1837)

7)  Ette trouwt op 10 november 1827 te Westdongeradeel met Klaaske.

8)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Kuipers - Wal, huwelijk (Westdongeradeel 1 apr 1837)

9)  Klaaske Oebles Woudwijk, dochter van Oeble Jeens Woudwijk en Antje Mients. Klaaske, arbeidster, wonende te Hantum, is geboren op 26 november 1803 te Hantumhuizen, is Herv. gedoopt op 15 januari 1804 in de Herv. gemeente Hantum - Hantumhuizen - Hantumeruitburen, is overleden op 15 december 1833 22.30 uur te Hantum. Klaaske werd 30 jaar en 19 dagen.

10)  Ette trouwt op 24 januari 1846 te Westdongeradeel met Antje.

11)  Antje Jans Westra, dochter van Jan Martens Westra en Ytje Jans. Antje is geboren rond 1806 te Bornwird.


Opmerkingen:
els008

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerben Douwes.