Parenteel van Sjoerd Folkerts Elzinga

 

Bijgewerkt op: 18 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elzinga -:
Parenteel van Sjoerd Folkerts Elzinga.


Generatie I

(tot 1820)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1770 en 1781. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kollum (5x).

I  Sjoerd Folkerts Elzinga, wonende te Kollum, is overleden voor 21 juli 1820.<1>

Sjoerd gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 3 januari 1768 te Kollum derde proclamatie, trouwt (kerk) (Herv.) op 17 januari 1768 te Garijp met de 28-jarige Pietertje Jacobs Hemrika, dochter van Jacob Sytses Hemrica en Metje Hendriks. Pietertje, gealimenteerde, wonende te Garijp, is geboren te Garijp, is Herv. gedoopt op 13 november 1739 te Garijp, is overleden op 21 juli 1820 18.00 uur te Kollumerland en Nieuwkruisland in het Weeshuis, is als overleden aangegeven op 21 juli 1820 te Kollumerland en Nieuwkruisland (aangevers overlijden waren Tjerk Tjerks Postma en Lieuwe Hessels van der Dijk). Pietertje werd 80 jaar, 8 maanden en 8 dagen.<2..4>

Van Sjoerd en Pietertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Folkert Sjoerds Elzinga is Herv. gedoopt op 30 december 1770 te Kollum, zie II-A.

2  Jacob Sjoerds is geboren op 27 mei 1773, is Herv. gedoopt op 27 juni 1773 te Kollum.

3  Antje Sjoerds Elsinga is geboren op 19 juni 1776, is Herv. gedoopt op 14 juli 1776 te Kollum, zie II-B.

4  Mettje Sjoerds is geboren op 5 juli 1779, is Herv. gedoopt op 5 augustus 1779 te Kollum.

5  Fettje Sjoerds is geboren op 8 februari 1781, is Herv. gedoopt op 25 maart 1781 te Kollum.


Generatie II

(van 1770 tot 1860)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1798 en 1818. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kollum (7x), Burum (3x), Lutjewoude, Augsbuurt en Achtkarspelen.

II-A  Folkert Sjoerds Elzinga, zoon van Sjoerd Folkerts Elzinga (I) en Pietertje Jacobs Hemrika, schoenmaker, wonende te Engwierum en te Kollum, is Herv. gedoopt op 30 december 1770 te Kollum, is overleden op 12 februari 1860 te Kollum. Folkert werd 89 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Folkert Sjoerds nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Kollum en gaf 4 kinderen op.
Akte datum 31-1-1812.

Folkert trouwt (gerecht) op 5 juni 1797 te Kollum, trouwt (kerk) (Herv.) op 5 juni 1797 te Kollum op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Jochums, dochter van Jogchum Geerts en Baukjen Tjerks. Antje, wonende te Engwierum, is geboren op 20 augustus 1772 te Ezumazijl, is gedoopt op 13 september 1772 te Anjum, is overleden op 13 februari 1832 te Kollum. Antje werd 59 jaar, 5 maanden en 24 dagen.<5>

Een deel van deze gegevens is verstrekt door Hans Zijlstra.
Hans is tevens webmaster van de Historische Vereniging Noordoost Friesland.
Website: http://www.angelfire.com/vt/sneuper/main.html

De details:

Antje Jochems werd geboren op 20 augustus 1772 te Ezumazijl en gedoopt op 13 September 1772 te Anjum.
Overleden 13 februari 1832 te Kollum in huis no. 94, wijk A.
Trouwde op 5 juni 1797 te Kollum (dus vlak na het Kollumer Oproer) met Folkert Sjoerds Elsinga (onder de naam Folkert Jacobs, het patroniem van zijn moeder !).
Zoon van Sjoerd Folkerts en Pyttertje Jakobs, gedoopt op 30 December 1770 te Kollum en overleden op 12 februari 1860 te Kollum in huis no.92, wijk B.
In 1799 kopen de echtelieden in Kollum van Bauke Andries (Mr. Schoenmaker) voor 435 carolyguldens een huis in de kerkeburen, ten zuiden van de pastorie en als verdere naastlegers de verkoper ten oosten, de Straat ten zuiden en de Armestaat ten westen. Folkert, die ook schoenmaker was, vestigde hier waarschijnlijk zijn schoenmakerij.
Folkert en Antje kregen onder andere een dochter op 26 februari 1816 die de naam Jochumina kreeg. Bij de naamsaanname op 31 januari 1812 hadden ze 4 kinderen:
Sjoerd 13 jaar, Baukje 10 jaar, Pietertje 3 jaar en Fettje 5 maanden.

Van Folkert en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sjoerd Folkerts Elzinga is geboren op 3 september 1798 te Kollum, is Herv. gedoopt op 23 september 1798 te Kollum, zie III-A.

2  Baukje Folkerts Elzinga is geboren op 7 maart 1801 te Kollum, is Herv. gedoopt op 29 maart 1801 te Kollum, zie III-B.

3  Jochum Folkerts is geboren op 18 augustus 1803, is Herv. gedoopt op 4 september 1803 te Kollum, is overleden op 21 februari 1808 te Kollum. Jochum werd 4 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

4  Pietertje Folkerts is geboren op 19 november 1805, is Herv. gedoopt op 5 december 1805 te Kollum.

5  Pietertje Folkerts Elsinga is geboren op 1 augustus 1808 te Kollum, is Herv. gedoopt op 13 augustus 1808 te Kollum.<6,7>

Pietertje trouwt op 30 maart 1839 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 60-jarige Johan Sagteleeben, zoon van Jan Hendrik Sagteleeben en Anna Geertruida Arends. Johan is geboren rond 1779 te Enther onder Osnabruck.<8>

Johan was eerder gehuwd (1) met Gertje Hendriks Hofman.<9..11>

6  Fettje Folkerts Elsinga is geboren op 18 augustus 1811 te Kollum, zie III-C.

7  Jochumina Folkerts Elzinga is geboren op 26 februari 1816 te Kollum, zie III-D.

II-B  Antje Sjoerds Elsinga, dochter van Sjoerd Folkerts Elzinga (I) en Pietertje Jacobs Hemrika, koemelkster, wonende te Augsbuurt, te Burum en te Buitenpost, is geboren op 19 juni 1776, is Herv. gedoopt op 14 juli 1776 te Kollum, is overleden op 14 januari 1850 22.00 uur te Buitenpost. Antje werd 73 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<12>

Antje Sjoerds nam in 1811 de naam Elsinga aan.
Zij woonde toen in Burum en gaf geen kinderen op.

In de huwelijksakte van dochter Pietertje in februari 1839 wordt zij vermeld als Antje Sjoerds (zonder familienaam).
In de huwelijksakte van dochter Grietje in april 1839 wordt zij vermeld als Antje Sjoerds Elzinga.
In de huwelijksakte van dochter Metje in 1840 wordt zij vermeld als Antje Sjoerds Dijkstra. Ook in haar overlijdensakte wordt zij vermeld als Antje Sjoerds Dijkstra. In de overlijdensakte van haar man Tjerk wordt zij vermeld ans Antje Sjoerds (zonder familienaam).
Antje kon niet schrijven, dus een handtekening van haar is niet gevonden.

Antje trouwt (Herv.) op 5 oktober 1806 te Burum op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Tjerk Luitjens van der Brug, zoon van Luitjen Tjerks van der Brug en N.N.. Tjerk, koemelker en arbeider, wonende te Burum en te Buitenpost, is geboren rond 1786 te Visvliet, is overleden op 4 mei 1856 15.30 uur te Buitenpost. Tjerk werd ongeveer 70 jaar.<13,14>

Tjerk Luitjens nam in 1811 de naam van den Brug aan.
Hij woonde toen in Burum en gaf 2 kinderen op.

Van Tjerk en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Luitjen Tjerks van der Brug, sluiswachter, wonende te Munnekezijl, is geboren op 29 maart 1807 te Burum, is Herv. gedoopt op 19 april 1807.

Luitjen trouwt op 13 april 1839 te Oosterhout (br) op 32-jarige leeftijd met Grietje Geerts Steenema, dochter van Geert Hendriks Steenema en Trijntje Jacobs Leutscher. Grietje is geboren te Scheemda.

2  Pietertje Tjerks is geboren op 7 september 1808 te Lutjewoude, is Herv. gedoopt op 23 oktober 1808 te Augsbuurt.

3  Pietertje Tjerks van den Brug, dienstmeid, wonende te Buitenpost, is geboren op 24 december 1810 te Augsbuurt, is Herv. gedoopt op 24 januari 1811 te Augsbuurt.

Pietertje trouwt op 17 februari 1839 te Achtkarspelen op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Sjieuwe Durks van Dellen, zoon van Dirk Karstens van Dellen en Dettje Willems. Sjieuwe, arbeider, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 24 april 1814 te Surhuisterveen, is overleden op 13 april 1882 te Surhuisterveen. Sjieuwe werd 67 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<15>

Sjieuwe was later gehuwd (2) met Tjitske Wiggles van der Veen.<16,17> Sjieuwe was later gehuwd (3) met Geeske Sjoerds de Wit.<18..20>

4  Grietje Tjerks van den Brug, dienstmaagd en arbeidster, wonende te Buitenpost en te Burum, is geboren op 2 november 1812 te Burum.

Grietje trouwt op 17 april 1834 te Grijpskerk op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Duurt Hotzes Schripsema, zoon van Hotze Duurts Schripsema en Grietje Willems Kooij. Duurt, boerenknecht, wonende te De Waarden - Grijpskerk, is geboren rond 1806 te Lutjegast.<21,22>

5  Mettje Tjerks van den Brug, boerenmeid en arbeidster, wonende te Burum, is geboren op 24 november 1814 te Burum.

Mettje trouwt op 23 mei 1840 te Kollumerland (huwelijksgetuigen waren Taeke Sijtzes Kloosterman (geen familie), Simon Pijnacker (geen familie), haar oom Folkert Sjoerds Elsinga (geen familie volgens de huwelijksakte) (zie II-A) en Jan Johannes Blau (geen familie)) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Wiebe Egberts de Hoog, zoon van Egbert Wietzes de Hoog en Willemke Eelkes Bos. Wiebe, boerenknecht, wonende te Augsbuurt, is geboren op 18 maart 1813 te Westergeest.<23>

6  Antje Tjerks van der Brug, wonende te Burum, is geboren op 3 december 1818 te Achtkarspelen.

Antje trouwt op 29 juni 1841 te Kollumerland op 22-jarige leeftijd met Jan Rochgus van Dellen, zoon van Rochgus Lubberts van Dellen en Maaike Jans Zijlstra. Jan, arbeider, wonende te Burum.


Generatie III

(van 1798 tot 1866)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1828 en 1847. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (6x), Kollum (4x) en Kollumerland (3x).

III-A  Sjoerd Folkerts Elzinga, zoon van Folkert Sjoerds Elzinga (II-A) en Antje Jochums, schoenmaker, timmerman en zonder beroep, wonende te Kollum, is geboren op 3 september 1798 te Kollum, is Herv. gedoopt op 23 september 1798 te Kollum, is overleden op 11 augustus 1866 13.00 uur te Kollum (Huis B. 2). Sjoerd werd 67 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Sjoerd trouwt op 27 mei 1830 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Aukjen Gerrits van der Haak, dochter van Gerrit Hendriks van der Haak en Trijntje Jans de Jong. Aukjen is geboren op 26 november 1800 te Kollum, is Herv. gedoopt op 14 december 1800 te Kollum, is overleden op 25 februari 1841 te Kollum. Aukjen werd 40 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Van Sjoerd en Aukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Anne Sjoerds Elzinga is geboren op 23 januari 1832 te Kollum, zie IV.

2  Trijntje Sjoerds Elzinga, zonder beroep, wonende te Kollum en te Leeuwarden, is geboren op 23 januari 1832 te Kollum.

Trijntje trouwt op 23 mei 1868 te Wymbritseradeel op 36-jarige leeftijd (1) met Freerik Gillebart, zoon van Jeronimus Gillebart en Anna Catharina Boomsma. Freerik is overleden voor 7 oktober 1875.<24> Trijntje trouwt op 7 oktober 1875 te Leeuwarden op 43-jarige leeftijd (2) met Rinze Spaanstra, zoon van Jan Iebeles Spaanstra en Iefke Bouwes Zijlstra.<25>

Rinze was eerder gehuwd (1) met Joukjen Heida.<26,27>

3  Gerrit Sjoerds Elzinga is geboren op 15 augustus 1835 te Kollumerland.

4  Antje Sjoerds Elzinga, wonende te Kollum, is geboren op 18 mei 1839 te Kollumerland.

III-B  Baukje Folkerts Elzinga, dochter van Folkert Sjoerds Elzinga (II-A) en Antje Jochums, wever, wonende te Kollum, is geboren op 7 maart 1801 te Kollum, is Herv. gedoopt op 29 maart 1801 te Kollum, is overleden op 22 juni 1830 te Kollum. Baukje werd 29 jaar, 3 maanden en 15 dagen.<28>

Baukje trouwt op 1 juni 1827 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Hendrik Worremeester, zoon van Garrit Jan Wormmeesters en Cristina Klandermans. Jan, wever, wonende te Kollum en te Sebaldeburen, is geboren op 14 januari 1795 te Eibergen, is Nederduits Gereformeerd gedoopt op 18 januari 1795 te Eibergen.<29,30>

Van Jan en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Folkert Worremeester, boerenknecht, wonende te Sebaldeburen, is geboren op 19 mei 1828 te Kollum.<31>

Folkert trouwt op 10 mei 1856 te Oldekerk - Gr. op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Jantje Dijkstra, dochter van Jan Ebbels Dijkstra en Fetje Pieters Harkema. Jantje is geboren op 16 februari 1827 te Sebaldeburen.<32,33>

2  Gerryt Jan Worremeester is geboren op 18 oktober 1829 te Kollum.<34>

III-C  Fettje Folkerts Elsinga, dochter van Folkert Sjoerds Elzinga (II-A) en Antje Jochums, arbeidster, is geboren op 18 augustus 1811 te Kollum.

Fettje trouwt op 13 mei 1841 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 45-jarige Pieter Jans van der Vegt. Pieter, smidsknecht en grof- en hoefsmid, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1796 te Dokkum, is overleden op 12 juli 1853 te Leeuwarden. Pieter werd ongeveer 57 jaar.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Johanna Catharina Snijder.<35,36> Pieter was eerder gehuwd (2) met Anna Catharina Holtrink.<37,38>

Van Pieter en Fettje is een kind bekend:

1  Jan van der Vegt is geboren op 5 december 1843 te Leeuwarden.

III-D  Jochumina Folkerts Elzinga, dochter van Folkert Sjoerds Elzinga (II-A) en Antje Jochums, is geboren op 26 februari 1816 te Kollum, is overleden op 20 juni 1847 te Leeuwarden. Jochumina werd 31 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Jochumina trouwt op 7 oktober 1838 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met Cornelis Stoker.

Van Cornelis en Jochumina zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Cornelis Stoker is geboren op 5 januari 1839 te Kollumerland.

2  Antje Cornelis Stoker is geboren op 29 juli 1840 te Leeuwarden.

3  Elisabeth Cornelis Stoker is geboren op 6 augustus 1842 te Leeuwarden.

4  Elisabeth Cornelis Stooker is geboren op 6 augustus 1842 te Leeuwarden.

5  Jan Cornelis Stoker is geboren op 6 november 1844 te Leeuwarden.

6  Folkert Cornelis Stoker is geboren op 7 mei 1847 te Leeuwarden.


Generatie IV

(van 1828 tot 1891)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1863 en 1879. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kollum (4x), Kollumerland en Nieuwkruisland (2x) en Hennaarderadeel.

IV  Anne Sjoerds Elzinga, zoon van Sjoerd Folkerts Elzinga (III-A) en Aukjen Gerrits van der Haak, timmerman, wonende te Kollum, is geboren op 23 januari 1832 te Kollum, is overleden op 29 september 1891 18.30 uur te Kollum (Huis B 39). Anne werd 59 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Anne trouwt op 21 mei 1863 te Zuidhorn op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Martha van der Donk, dochter van Heine van der Donk en Anna Scholtens. Martha, zonder beroep, wonende te Zuidhorn en te Groningen, is geboren op 27 december 1839 te Zuidhorn, is overleden op 30 maart 1928 05.00 uur te Groningen. Martha werd 88 jaar, 3 maanden en 3 dagen.<39>

Van Anne en Martha zijn zeven kinderen bekend:

1  Aukje Annes Elsinga is geboren op 15 november 1863 te Hennaarderadeel, zie V-A.

2  Hero Annes Elzinga is geboren op 27 november 1864 te Kollumerland en Nieuwkruisland.

3  Anna Annes Elzinga is geboren op 1 oktober 1866 te Kollum, zie V-B.

4  Sjoerd Annes Elzinga, metselaar, wonende te Assen en te Groningen, is geboren op 12 februari 1870 te Kollum, is overleden op 25 mei 1931 te Leeuwarden. Sjoerd werd 61 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Sjoerd trouwt op 15 februari 1912 te Groningen op 42-jarige leeftijd met de 49-jarige Wupke Smit, dochter van Hendrik Smit en Klazina Harmanna Weelinck. Wupke, wonende te Leeuwarden, is geboren op 29 april 1862 te Groningen, is overleden op 1 september 1935 te Leeuwarden. Wupke werd 73 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

5  Johannes Annes Elzinga is geboren op 13 juni 1874 te Kollum, zie V-C.

6  Gerrit Annes Elzinga is geboren op 8 januari 1877 te Kollumerland en Nieuwkruisland.

7  Klaas Annes Elzinga is geboren op 28 juli 1879 te Kollum, zie V-D.


Generatie V

(van 1863 tot 1949)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1890 en 1928. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zuidhorn (8x), Amsterdam (3x) en Groningen.

V-A  Aukje Annes Elsinga, dochter van Anne Sjoerds Elzinga (IV) en Martha van der Donk, dienstbode, is geboren op 15 november 1863 te Hennaarderadeel.

Aukje trouwt op 8 mei 1889 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Roelof Hermanus Stolte, zoon van Roelof Stolte en Maria Christina Bönning. Roelof, werkman, is geboren op 2 december 1861 te Amsterdam, is overleden op 14 december 1937 te Amsterdam. Roelof werd 76 jaar en 12 dagen.

Van Roelof en Aukje zijn drie kinderen bekend:

1  Roelof Hendrik Stolte is geboren rond 1890 te Amsterdam.

Roelof trouwt op 25 mei 1916 te Amsterdam op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Maria Wilhelmina Harms, dochter van Hendrik Arnold Harms en Maria Wilhelmina Musch. Maria is geboren rond 1892 te Amsterdam.

2  Martha Maria Christina Stolte is geboren rond 1893 te Amsterdam.

Martha trouwt op 28 juli 1915 te Amsterdam op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Cornelis Hengeveld, zoon van Cornelis Hengeveld en Alida Maria Ackema. Cornelis is geboren rond 1894 te Rotterdam.

3  Hendrik Stolte, agent van politie, is geboren op 23 juni 1899 te Amsterdam, is overleden in 1963 te Amsterdam. Hendrik werd 64 jaar.

Hendrik trouwt op 22 september 1926 te Amsterdam op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Leentje Boumeester, dochter van Jacobus Boumeester en Matje Schuttel. Leentje is geboren op 2 februari 1902 te Ouder Amstel, is overleden op 24 februari 1974 te Amersfoort. Leentje werd 72 jaar en 22 dagen.

V-B  Anna Annes Elzinga, dochter van Anne Sjoerds Elzinga (IV) en Martha van der Donk, zonder beroep, wonende te Eindhoven, is geboren op 1 oktober 1866 te Kollum, is overleden op 29 maart 1949 08.15 uur te Eindhoven. Anna werd 82 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<40>

Anna trouwt op 13 mei 1891 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Hendrik Stolte, zoon van Roelof Stolte en Maria Christina Bönning. Hendrik is geboren rond 1867 te Amsterdam.

Van Hendrik en Anna is een kind bekend:

1  Martha Stolte is overleden op 8 mei 1939 te Eindhoven.

V-C  Johannes Annes Elzinga, zoon van Anne Sjoerds Elzinga (IV) en Martha van der Donk, arbeider en timmerman, wonende te Zuidhorn, is geboren op 13 juni 1874 te Kollum, is overleden op 30 oktober 1937 16.30 uur te Zuidhorn, is begraven te Zuidhorn (Jellemaweg). Johannes werd 63 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<41>

Johannes trouwt op 26 april 1902 te Aduard op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Trientje ter Veen, dochter van Berend ter Veen en Sietske Groenmeijer. Trientje, dienstmeid, wonende te Hoogemeeden, is geboren op 17 juni 1882 te Leegkerk, is overleden op 10 januari 1951 te Groningen, is begraven te Zuidhorn (Jellemaweg). Trientje werd 68 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Van Johannes en Trientje zijn acht kinderen bekend:

1  Martha Elzinga is geboren op 15 mei 1902 te Zuidhorn, is overleden op 12 maart 1918 te Zuidhorn. Martha werd 15 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

2  Sietske Elzinga is geboren op 1 augustus 1903 te Zuidhorn, is overleden op 7 augustus 1904 te Noordhorn. Sietske werd 1 jaar en 6 dagen.

3  Sietske Elzinga, wonende te Niezijl, is geboren op 29 december 1904 te Zuidhorn.

Sietske trouwt op 2 juni 1927 te Zuidhorn op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Wobbe Veenema. Wobbe, arbeider, wonende te Niezijl, is geboren rond 1903 te Grijpskerk.

4  Berendina Elzinga is geboren op 20 mei 1908 te Zuidhorn, is overleden op 2 maart 1922 te Zuidhorn. Berendina werd 13 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

5  Geertje Elzinga is geboren op 27 november 1909 te Zuidhorn, is overleden op 23 juni 2003 te Zwolle. Geertje werd 93 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Geertje trouwt op 15 september 1933 te Grijpskerk op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjabinus van Bergen. Tjabinus is geboren op 15 juli 1907 te Grijpskerk, is overleden op 14 maart 1994 te Zwolle. Tjabinus werd 86 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

6  Anna Elzinga is geboren op 26 oktober 1912 te Zuidhorn.

Roelof en Anna zijn met hun gezind geëmigreerd naar West-Australië.

Anna was gehuwd met Roelof Jager.

Roelof en Anna zijn met hun gezin geëmigreerd naar West-Australië.

7  Martha Elzinga is geboren op 6 oktober 1919 te Zuidhorn, is overleden op 14 augustus 1987 te Middelburg of is overleden op 14 augustus 1987. Martha werd 67 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Martha trouwt op 29 maart 1945 te Hoogkerk op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerrit de Boer. Gerrit is geboren op 23 september 1913 te Zuidhorn, is overleden op 12 januari 1980 te Zuidhorn. Gerrit werd 66 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

8  Johannes Elzinga is geboren op 31 maart 1928 te Zuidhorn, is overleden op 18 juli 1951 te Groningen. Johannes werd 23 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

V-D  Klaas Annes Elzinga, zoon van Anne Sjoerds Elzinga (IV) en Martha van der Donk, schoenmaker, wonende te Groningen, is geboren op 28 juli 1879 te Kollum.

Klaas trouwt op 14 mei 1905 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Cornelia Dam, dochter van Doeke Dam en Martje Bosscher. Cornelia is geboren op 25 maart 1881 te Niezijl, is overleden op 30 mei 1950 te Groningen, is begraven op 2 juni 1950 te Groningen (Selwerderhof). Cornelia werd 69 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Van Klaas en Cornelia is een kind bekend:

1  Jan Elzinga is geboren op 14 juli 1910 te Groningen, is overleden op 26 november 2001 te Amsterdam. Jan werd 91 jaar, 4 maanden en 12 dagen.<42>

Jan trouwt op 9 mei 1935 te Groningen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Geessien Vegter. Geessien is geboren op 28 september 1913 te Delfzijl, is overleden op 25 februari 1997 te Amsterdam. Geessien werd 83 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<43>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 18 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Pietertje Jacobs Hemrika, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 21 jul 1820)

2)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Pietertje Jacobs Hemrika, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 21 jul 1820)

3)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Pietertje Jacobs Hemrika, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 21 jul 1820)

4)  aangifte overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Pietertje Jacobs Hemrika, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 21 jul 1820)

5)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1839 H - Sagteleeben - Elzinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 30 mrt 1839)

6)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1839 H - Sagteleeben - Elzinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 30 mrt 1839)

7)  doop: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1839 H - Sagteleeben - Elzinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 30 mrt 1839)

8)  huwelijk: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1839 H - Sagteleeben - Elzinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 30 mrt 1839)

9)  Johan trouwt op 16 november 1832 te Kollumerland met Gertje.

10)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1839 H - Sagteleeben - Elzinga, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 30 mrt 1839)

11)  Gertje Hendriks Hofman, dochter van Hendrik Wiegers Hofman en Dieuwke Pieters. Gertje, wonende te Kollum, is geboren op 20 september 1783 te Kollum, is gedoopt op 26 oktober 1783 te Kollum, is overleden op 23 april 1838 te Kollum oud 53 jaar. Gertje werd 54 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

12)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1850 ovl. - Antje Sjoerds Dijkstra, overlijdensakte (Achtkarspelen 15 jan 1850)

13)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1856 ovl. - Tjerk Luitjens van der Brug, overlijdensakte (Achtkarspelen 5 mei 1856)

14)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1856 ovl. - Tjerk Luitjens van der Brug, overlijdensakte (Achtkarspelen 5 mei 1856)

15)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1839 H - Dellen - Brug, huwelijksakte (Achtkarspelen 17 feb 1839)

16)  Sjieuwe trouwt op 15 februari 1845 te Achtkarspelen met Tjitske.

17)  Tjitske Wiggles van der Veen, dochter van Wiggle Pieters van der Veen en Hiske Sieberens van Wijk. Tjitske is geboren op 27 januari 1820 te Surhuizum, is overleden op 23 juli 1855 te Achtkarspelen. Tjitske werd 35 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

18)  Sjieuwe trouwt op 19 november 1864 te Achtkarspelen met Geeske.

19)  Durk Trijntje van der Heide. Durk is overleden voor 19 november 1864.

20)  Geeske Sjoerds de Wit, dochter van Sjoerd Minderts de Wit en Tjettje Louwes Liekelema. Geeske is geboren op 8 februari 1823 te Drachten, is overleden op 24 januari 1886 te Smallingerland. Geeske werd 62 jaar, 11 maanden en 16 dagen. Geeske was eerder gehuwd (1) met Durk Trijntje van der Heide.

21)  huwelijk: Gron. Arch., Grijpskerk, burgelijke stand BS 1834 H - Schripsema - Brug, huwelijk (Grijpskerk 17 apr 1834)

22)  geboorte: Gron. Arch., Grijpskerk, burgelijke stand BS 1834 H - Schripsema - Brug, huwelijk (Grijpskerk 17 apr 1834)

23)  huwelijk: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1840 H - Hoog - Brug, huwelijk (Kollumerland 23 mei 1840)

24)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1875 H - Spaanstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 7 okt 1875)

25)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1875 H - Spaanstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 7 okt 1875)

26)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1875 H - Spaanstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 7 okt 1875)

27)  Joukjen Heida. Joukjen is overleden voor 7 oktober 1875.

28)  overlijden: Gron. Arch., Oldekerk, burgelijke stand BS 1856 H - Worremeester - Dijkstra, huwelijk (Oldekerk - Gr. 10 mei 1856)

29)  geboorte: Geld. Arch., Eibergen, DTB - Garrit Jan Wormmeester, doop kinderen (Eibergen)

30)  doop: Geld. Arch., Eibergen, DTB - Garrit Jan Wormmeester, doop kinderen (Eibergen)

31)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1828 G. - Folkert Worremeester, geboorteakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 20 mei 1828)

32)  huwelijk: Gron. Arch., Oldekerk, burgelijke stand BS 1856 H - Worremeester - Dijkstra, huwelijk (Oldekerk - Gr. 10 mei 1856)

33)  geboorte: Gron. Arch., Oldekerk, burgelijke stand BS 1856 H - Worremeester - Dijkstra, huwelijk (Oldekerk - Gr. 10 mei 1856)

34)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1829 G. - Gerryt Jan Worremeester, geboorteakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 19 okt 1829)

35)  Pieter trouwt op 1 september 1816 te Leeuwarden met Johanna.

36)  Johanna Catharina Snijder, dochter van Matheus Snijder en Catharina Vrolijk. Johanna, arbeidster, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1785 te Sas van Gent, is overleden voor 1819. Johanna werd hoogstens 34 jaar.

37)  Pieter trouwt op 23 mei 1819 te Leeuwarden met Anna.

38)  Anna Catharina Holtrink. Anna, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1786 te Leeuwarden, is overleden voor 1841 te Leeuwarden. Anna werd hoogstens 55 jaar.

39)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1928 ovl. - Martha van der Donk, overlijdensakte (Groningen 30 mrt 1928)

40)  overlijden: Reg. Hist. Centr. Eindhoven, Eindhoven, burgelijke stand BS 1949 ovl. - Anna Elzinga, overlijdensakte (Eindhoven 30 mrt 1949)

41)  overlijden: Gron. Arch., Zuidhorn, burgelijke stand BS 1937 ovl. - Johannes Elzinga, overlijdensakte (Zuidhorn 30 okt 1937)

42)  overlijden: Jan Elzinga, persoonslijst (26 nov 2001)

43)  huwelijk: Jan Elzinga, persoonslijst (26 nov 2001)


Opmerkingen:
Dit overzicht is mede tot stand gekomen dankzij informatie van:
• Siebolt Elsinga
• Hans Zijlstra

• en andere personen die mogelijk vergeten zijn (Ben ik u vergeten, laat het s.v.p. even weten)

els011

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elzinga -:
Parenteel van Sjoerd Folkerts Elzinga.