Parenteel van Gerrit Ballings

 

Bijgewerkt op: 24 juni 2018

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerrits Ballings.


Generatie I

(tot 1748)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1717 en 1732. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude (5x).

I  Gerrit Ballings is overleden op 11 april 1748.

Gerrit was gehuwd met Lutkse Wijgers. Lutkse is overleden op 21 januari 1747.

Van Gerrit en Lutkse zijn vijf kinderen bekend:

1  Wieger Gerrits is gedoopt op 14 maart 1717 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.

2  Sijdske Gerrits is gedoopt op 17 juli 1718 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.

3  Trijntje Gerrits is Herv. gedoopt op 12 oktober 1721 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.

4  Balling Gerrits is Herv. gedoopt op 13 februari 1724 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, zie II.

5  Wijger Gerrits is Herv. gedoopt op 7 september 1732 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.


Generatie II

(van 1717 tot 1781)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1750 en 1769. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Driesum (7x) en Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.

II  Balling Gerrits, zoon van Gerrit Ballings (I) en Lutkse Wijgers, schoenmaker, wonende te Driesum, is Herv. gedoopt op 13 februari 1724 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, mogelijk is overleden op 5 november 1781 te Driesum. Balling werd 57 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Balling was gehuwd met Aaltje Johannes. Aaltje is overleden voor 19 februari 1827.<1>

Van Balling en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Lutske Ballings is geboren te Driesum, is Herv. gedoopt op 3 mei 1750 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, zie III-A.<2>

2  Sietske Ballings is Herv. gedoopt op 8 maart 1752 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude.

3  Gerryt Ballings Elsinga is Herv. gedoopt op 14 juli 1754 te Driesum, zie III-B.

4  Johannes Ballings is Herv. gedoopt op 26 september 1756 te Driesum.

5  Trijntje Ballings is Herv. gedoopt op 7 januari 1759 te Driesum.

6  Antje Ballings is Herv. gedoopt op 1 november 1761 te Driesum, zie III-C.

7  Johannes Ballings Elsinga is geboren te Driesum, is Herv. gedoopt op 9 maart 1766 te Driesum, zie III-D.<3>

8  Tijtje Ballings is Herv. gedoopt op 29 oktober 1769 te Driesum.


Generatie III

(van 1750 tot 1831)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1771 en 1821. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Driesum (7x), Holwerd (6x), Deinum (5x), IJlst (4x), Tietjerk (2x), Terhorne, Suawoude - Tietjerk en Dantumadeel.

III-A  Lutske Ballings, dochter van Balling Gerrits (II) en Aaltje Johannes, zonder beroep, wonende te Huizum en te Boksum, is geboren te Driesum, is Herv. gedoopt op 3 mei 1750 in de Herv. gemeente Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude, is overleden op 14 mei 1831 12.00 uur te Boksum (Huis 12). Lutske werd 81 jaar en 11 dagen.<4,5>

Lutske trouwt (kerk) (Herv.) op 16 september 1770 te Tietjerk op 20-jarige leeftijd met Jan Harings. Jan, wonende te Tietjerk, is overleden voor 16 mei 1831.<6>

Van Jan en Lutske zijn acht kinderen bekend:

1  Trijntje Jans is geboren op 24 oktober 1771, is Herv. gedoopt op 24 november 1771 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk, zie IV-A.

2  Aaltje Jans is geboren op 24 november 1774 te Tietjerk, is Herv. gedoopt op 17 april 1775 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk.

3  Rinske Jans is geboren op 1 november 1777 te Tietjerk, is Herv. gedoopt op 7 december 1777 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk.

4  Johanna Jans is geboren op 25 december 1780, is Herv. gedoopt op 25 februari 1781 te Deinum.

5  Antje Jans Huizinga is geboren op 12 mei 1784, is Herv. gedoopt op 13 juni 1784 te Deinum, zie IV-B.

6  Jaike Jans is geboren op 20 januari 1787, is Herv. gedoopt op 4 maart 1787 te Deinum.

7  Haaring Jans is geboren op 28 september 1789, is Herv. gedoopt op 25 oktober 1789 te Deinum.

8  Baukje Jans Huizinga is geboren op 7 juli 1793, is Herv. gedoopt op 11 augustus 1793 te Deinum, is overleden op 1 oktober 1877 te Menaldumadeel. Baukje werd 84 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Baukje trouwt op 14 mei 1815 te Dronrijp op 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 36-jarige Joeke Jans Biersma, zoon van Jan Taekes en Antje Gerrits. Joeke is geboren rond 1779, is overleden op 1 januari 1816 te Dronrijp. Joeke werd ongeveer 37 jaar. Baukje trouwt op 24 mei 1823 te Leeuwarderadeel op 29-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 48-jarige Wybren Gerbens Dijkstra, zoon van Gerben Meinderts Dijkstra en Hyke Wybrens. Wybren is geboren rond 1775, is overleden op 21 april 1846 te Wirdum - Frl.. Wybren werd ongeveer 71 jaar.<7>

Wybren was eerder gehuwd (1) met Trijntje Lykeles Lycklama.<8>

III-B  Gerryt Ballings Elsinga, zoon van Balling Gerrits (II) en Aaltje Johannes, fruitverkoper en schipper, wonende te IJlst en te Joure, is Herv. gedoopt op 14 juli 1754 te Driesum, is overleden op 20 augustus 1830 te IJlst (nalatende 1 kind). Gerryt werd 76 jaar, 1 maand en 6 dagen.<9>

Gerryt Ballings nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in IJlst, was van beroep schipper en gaf 3 kinderen op. Ook gaf hij op dat zijn broer Johannes (arbeider), oud 45 jaar, toen in Driesum woonde.
Bij zijn overlijden liet hij 1 kind na.

Gerryt trouwt op 8 juni 1788 te Akkrum op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige Wybrigje Meintes Boorsma, dochter van Meinte Boorsma. Wybrigje, wonende te Akkrum, is geboren op 14 augustus 1762 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 6 februari 1809 te IJlst (doop op belijdenis), is overleden op 15 november 1841 te IJlst. Wybrigje werd 79 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van Gerryt en Wybrigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje Gerryts Elsinga, wonende te Oldeboorn, is geboren op 22 april 1790 te IJlst, is Herv. gedoopt op 9 mei 1790 te IJlst, is overleden op 8 maart 1814 te IJlst. Aaltje werd 23 jaar, 10 maanden en 14 dagen.<10>

2  Meyntje Gerryts Elsinga, wonende te IJlst, is geboren op 26 januari 1793 te IJlst, is Herv. gedoopt op 17 februari 1793 te IJlst, is overleden op 4 maart 1814 te IJlst. Meyntje werd 21 jaar, 1 maand en 6 dagen.<11>

3  Aaltje Gerrits is geboren op 15 februari 1795 te Terhorne, is Herv. gedoopt op 22 maart 1795 te Terhorne.

4  Johannes Gerrits is geboren op 7 februari 1800, is Herv. gedoopt op 9 maart 1800 te IJlst.

5  Anne Gerrits Elsinga, wonende te IJlst, is geboren op 7 januari 1802, is Herv. gedoopt op 24 januari 1802 te IJlst, is overleden op 27 maart 1872 te IJlst. Anne werd 70 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Anne trouwt op 4 juli 1830 te IJlst op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Berber Jans Bleeker, dochter van Jan Christiaans en Froukje Jans Bleeker. Berber is geboren op 31 december 1801 te IJlst, is Herv. gedoopt op 10 januari 1802 te IJlst.

III-C  Antje Ballings, dochter van Balling Gerrits (II) en Aaltje Johannes, wonende te Hantum, is Herv. gedoopt op 1 november 1761 te Driesum, is overleden rond 1802 te Holwerd (akte van bekendheid gedateerd 26 mei 1827, voor ongeveer 25 jaren geleden in haar woonplaats Holwerd overleden). Antje werd ongeveer 41 jaar.<12>

In de huwelijksakte van zoon Minne Sakes de Jong is zij vermeld als Antje Ballings Elzinga, in andere akten is zij vermeld als Antje Ballings.

Antje trouwt op 13 mei 1787 te Holwerd (proclamatie 13 mei 1787 in de Herv. gemeente Hantum - Hantumhuizen en Hantumeruitburen) op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Sake Minnes de Jong, zoon van Minne Sakes en Rienkje Simons. Sake, gardenier en arbeider, wonende te Hantumhuizen en te Holwerd, is geboren rond 1762 te Holwerd, is overleden op 6 september 1833 01.00 uur te Holwerd (Huis 78). Sake werd ongeveer 71 jaar.<13,14>

Sake was later gehuwd (2) met Loukje Louws.<15..17>

Van Sake en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Riemkje Sakes de Jong, dienstmaagd, wonende te Franeker, is geboren op 25 februari 1788, is Herv. gedoopt op 23 maart 1788 te Holwerd, is overleden op 4 oktober 1847 te Franeker. Riemkje werd 59 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Riemkje trouwt op 2 november 1817 te Franeker (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Klaas van der Meulen (zwager van de bruidegom), zijn zwager Dirk van Getzen (zwager van de bruidegom), zijn halfbroer Sjoerd Tjeerds Koster (halfbroer van de bruidegom) en zijn schoonvader Sake Minnes de Jong (vader van de bruid)) op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Doekle Tjeerds Koster, zoon van Tjeerd Sjoerds Koster en Hiltje Fokkes. Doekle, arbeider en turfdrager, wonende te Franeker, is geboren rond 1789.<18,19>

Doekle was eerder gehuwd (1) met Henderina Harmanus Noteboom.<20>

2  Aaltje Sakes de Jong is geboren op 22 mei 1791, is Herv. gedoopt op 19 juni 1791 te Holwerd.

3  Hiltje Sakes de Jong is geboren op 4 november 1792, is Herv. gedoopt op 2 december 1792 te Holwerd.

4  Mintje Sakes de Jong is geboren op 5 april 1795 te Holwerd, is Herv. gedoopt op 10 mei 1795 te Holwerd.

Mintje trouwt op 21 mei 1825 te Westdongeradeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Ate Abes van Duinen, zoon van Hendrikje Johannes of Abe Jans van Duinen. Ate is geboren rond 1794 te Holwerd.

5  Minne Sakes de Jong, mr. schoenmaker, wonende te Holwerd, is geboren op 9 juni 1797, is Herv. gedoopt op 9 juni 1797 te Holwerd.

Minne trouwt op 20 maart 1824 te Westdongeradeel op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Johanna Christiana Imhoff, dochter van Coenraad Imhoff en Pietke Feitema. Johanna, zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren rond 1794 te Leeuwarden.<21>

6  Baukje Sakes de Jong, dienstmeid, wonende te Franeker, is geboren op 3 december 1799 te Holwerd, is Herv. gedoopt op 29 december 1799 te Holwerd.<22,23>

Baukje trouwt op 8 juli 1827 te Franeker (huwelijksgetuigen waren Harmen Geerts Oostvries (niet verwant), zijn zwager Doekle Tjeerds Koster (zwager van de bruid), zijn schoonvader Sake Minnes de Jong (vader van de bruid) en zijn vader Christoffel Fokkes Klein (vader van de bruidegom)) op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Fokke Christoffels Klein, zoon van Christoffel Fokkes Klein en Saakje Pieters Schouwerwou. Fokke, bierbrouwersknecht, wonende te Franeker, is geboren op 25 april 1794 te Harlingen.<24,25>

Fokke was eerder gehuwd (1) met Maartje Alberts van Buuren.<26..28>

III-D  Johannes Ballings Elsinga, zoon van Balling Gerrits (II) en Aaltje Johannes, dagloner en arbeider, wonende te Driesum, is geboren te Driesum, is Herv. gedoopt op 9 maart 1766 te Driesum, is overleden op 16 februari 1827 18.00 uur te Driesum (Huis 39). Johannes werd 60 jaar, 11 maanden en 7 dagen.<29,30>

Johannes Ballings nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Driesum en gaf 4 kinderen op:
Bauke, 14 jaar, Gerrit 7 jaar, Aaltje 4 jaar en Jan 1 jaar, allen wonende te Driesum.

Johannes trouwt op 13 mei 1798 te Driesum op 32-jarige leeftijd met de 21-jarige Aagtje Pieters Kloosterman, dochter van Pieter Johannes Kloosterman en Antje Jans. Aagtje, dagloner, arbeidster, daglonerse en zonder beroep, wonende te Driesum, is geboren op 25 april 1777 te Veenklooster, is Herv. gedoopt op 23 mei 1777 te Westergeest, is overleden op 9 februari 1857 16.00 uur te Driesum. Aagtje werd 79 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<31>

Van Johannes en Aagtje zijn acht kinderen bekend:

1  Bauke Johannes Elzinga is geboren op 20 februari 1799 te Driesum, is Herv. gedoopt op 24 maart 1799 te Driesum, zie IV-C.<32,33>

2  Pijtter Johannes is geboren op 7 december 1801 te Driesum, is Herv. gedoopt op 3 januari 1802 te Driesum, is overleden voor 1811. Pijtter werd hoogstens 9 jaar en 25 dagen.

3  Gerrit Johannes Elsinga, schutter, wonende te Driesum, is geboren op 18 september 1804 te Driesum, is Herv. gedoopt op 21 oktober 1804 te Driesum, is ongehuwd overleden op 5 augustus 1833 05.30 uur te Gilze (gelegerd in het kamp bij Rijen onder Gilze en overleden in het Kamp Numero Ambulance). Gerrit werd 28 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

4  Aaltje Johannes Elzinga is geboren op 26 mei 1807 te Driesum, is Herv. gedoopt op 14 juli 1807 te Driesum, zie IV-D.

5  Jan Johannes Elzinga is geboren op 8 april 1810 te Driesum, is Herv. gedoopt op 29 april 1810 te Driesum, zie IV-E.

6  Pieter Johannes Elsinga is geboren op 14 november 1813 08.30 uur te Driesum, zie IV-F.<34>

7  Antje Johannes Elsinga, zonder beroep, wonende te Hantum, is geboren op 28 juni 1817 te Dantumadeel, is overleden op 20 februari 1857 01.00 uur te Hantum (Huis 48). Antje werd 39 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Antje trouwt op 13 mei 1841 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Bote Jans Docter, zoon van Jan Pieters Docter en Dettje Botes Westra. Bote is geboren rond 1813 te Hantum.

8  Harmen Johannes Elsinga, arbeider, is geboren op 24 mei 1821 te Driesum, is overleden op 7 maart 1887 te Dantumadeel. Harmen werd 65 jaar, 9 maanden en 11 dagen.<35>

Harmen trouwt op 1 mei 1862 te Dantumadeel op 40-jarige leeftijd met de 32-jarige Antje Jacobs Peterson, dochter van Jacob Pieters Peterson en Baukje Johannes Groenia. Antje is geboren op 7 november 1829 te Murmerwoude, is overleden op 25 februari 1865 te Driesum. Antje werd 35 jaar, 3 maanden en 18 dagen.<36,37>


Generatie IV

(van 1771 tot 1895)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1813 en 1857. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Metslawier (4x), Lioessens (4x), Nijkerk - Frl. (2x), Driesum (2x), Dantumadeel (2x), Oostdongeradeel, Lekkum en Anjum.

IV-A  Trijntje Jans, dochter van Jan Harings en Lutske Ballings (III-A), wonende te Lekkum, is geboren op 24 oktober 1771, is Herv. gedoopt op 24 november 1771 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk, is overleden op 18 januari 1813 05.00 uur te Lekkum (Huis 30). Trijntje werd 41 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Trijntje was gehuwd met Hendrik Idzes van der Merk, zoon van Ids van den Merk en Akke Hendriks. Hendrik, schoenmaker, wonende te Lekkum, is geboren rond 1765.

Hendrik was later gehuwd (2) met Grietje Jelles.<38,39>

Van Hendrik en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Lutske Hendriks van der Merk.

2  doodgeboren dochter van der Merk is doodgeboren op 6 januari 1813 te Lekkum.

IV-B  Antje Jans Huizinga, dochter van Jan Harings en Lutske Ballings (III-A), is geboren op 12 mei 1784, is Herv. gedoopt op 13 juni 1784 te Deinum, is overleden op 6 november 1837 te Marssum. Antje werd 53 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Antje trouwt op 17 februari 1816 te Marssum op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Pieter Hendriks Dijkstra, zoon van Hendrik Pieters Dijkstra en Antje Berends. Pieter is geboren rond 1787 te Marssum, is overleden op 13 oktober 1857 te Marssum. Pieter werd ongeveer 70 jaar.

Pieter was later gehuwd (2) met Elisabeth Jacobs van der Geest.<40,41>

Van Pieter en Antje is een kind bekend:

1  Jan Pieters Dijkstra.

IV-C  Bauke Johannes Elzinga, zoon van Johannes Ballings Elsinga (III-D) en Aagtje Pieters Kloosterman, dagloner, boerenknecht, arbeider, schoenmaker, gardenier en voerman, wonende te Driesum, te Nijkerk - Frl., te Metslawier en te Wartena, is geboren op 20 februari 1799 te Driesum, is Herv. gedoopt op 24 maart 1799 te Driesum, is overleden op 23 februari 1858 te Oostdongeradeel. Bauke werd 59 jaar en 3 dagen.<42,43>

Bauke tekent in 1838 bij de geboorte van dochter Rinske met Elsenga

Bauke had een relatie (1) met Ytje Meinderts de Jong, dochter van Meindert Meinderts de Jong en Jeltje Sipkes Sipkens. Ytje, boerenmeid en zonder beroep, wonende te Driesum, te Oudwoude en te Westergeest, is geboren op 6 maart 1793 te Burum, is Herv. gedoopt op 31 maart 1793 te Burum, is overleden op 7 februari 1830 14.00 uur te Westergeest (Huis 33). Ytje werd 36 jaar, 11 maanden en 1 dag.<44..46>

Ytje was later gehuwd (2) met Klaas Wijbes Schaafsma.<47..51>

Van Bauke en Ytje is een natuurlijk kind bekend:

1  Aagje Baukes Elzinga is geboren op 1 november 1822 14.00 uur te Driesum, is als geboren aangegeven op 2 november 1822 te Dantumadeel (aangever geboorte was haar vader Bauke Johannes Elzinga (zie IV-C)), zie V-A.<52,53>

Bauke trouwt op 30 april 1825 te Oostdongeradeel op 26-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Tietje Sippes de Bruin, dochter van Sippe Andries de Bruin en Rinske Mentjes. Tietje, arbeider, dienstmeid, gardeniersche en zonder beroep, wonende te Nijkerk - Frl. en te Metslawier, is geboren op 4 april 1799 te Paesens, is Herv. gedoopt op 21 april 1799 te Paesens, is overleden op 1 maart 1875 08.00 uur te Metslawier (Huis 4). Tietje werd 75 jaar, 10 maanden en 25 dagen.<54..56>

Van Bauke en Tietje zijn zes kinderen bekend:

2  Sippe Baukes Elzinga is geboren op 3 maart 1826 te Nijkerk - Frl., is overleden op 6 maart 1826 te Nijkerk - Frl.. Sippe werd 3 dagen.<57,58>

3  Sippe Baukes Elzinga is geboren op 3 november 1827 23.00 uur te Nijkerk - Frl., zie V-B.

4  Zwaantje Baukes Elzinga is geboren op 27 januari 1831 te Metslawier, zie V-C.<59>

5  Johanna Baukes Elzinga is geboren op 25 juni 1833 te Metslawier, zie V-D.<60>

6  Mintje Baukes Elzinga is geboren op 24 september 1835 te Metslawier, zie V-E.

7  Rinske Baukes Elzinga is geboren op 14 maart 1838 te Metslawier, zie V-F.<61>

IV-D  Aaltje Johannes Elzinga, dochter van Johannes Ballings Elsinga (III-D) en Aagtje Pieters Kloosterman, arbeidster, wonende te Driesum, is geboren op 26 mei 1807 te Driesum, is Herv. gedoopt op 14 juli 1807 te Driesum, is ongehuwd overleden op 23 november 1832 03.00 uur te Driesum (Huis 38), is als overleden aangegeven op 24 november 1832 te Dantumadeel (aangevers overlijden waren Gerlof Egberts Elderhuis (gebuur) en Harmen Douwes Schaafsma (gebuur)). Aaltje werd 25 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<62,63>

Van Aaltje is een kind bekend:

1  Rinske Elzinga, wonende te Driesum, is geboren op 10 november 1832 06.00 uur te Driesum, is als geboren aangegeven op 12 november 1832 te Dantumadeel (aangever geboorte was Harmen Douwes Schaafsma; getuigen aangifte geboorte waren Johannes Jans van Loon en Sipke Baarsma (klerk)), is overleden op 21 november 1832 22.00 uur te Driesum (Huis 38), is als overleden aangegeven op 24 november 1832 te Dantumadeel (aangevers overlijden waren Gerlof Egberts Elderhuis (gebuur) en Harmen Douwes Schaafsma (gebuur)). Rinske werd 11 dagen.<64..67>

IV-E  Jan Johannes Elzinga, zoon van Johannes Ballings Elsinga (III-D) en Aagtje Pieters Kloosterman, gardenier en arbeider, wonende te Driesum en te Lioessens, is geboren op 8 april 1810 te Driesum, is Herv. gedoopt op 29 april 1810 te Driesum, is overleden op 22 oktober 1887 10.30 uur te Lioessens. Jan werd 77 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op 31 maart 1838 te Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jantje Joukes Posthuma, dochter van Jouke Joukes Posthuma en Dieuke Jans. Jantje, dienstmeid, wonende te Lioessens, is geboren rond 1815.<68,69>

Van Jan en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Jans Elzinga, wonende te Lioessens, is geboren op 11 november 1839 te Anjum, is overleden op 20 november 1841 09.00 uur te Lioessens (Huis 1). Johannes werd 2 jaar en 9 dagen.

2  Dieuke Jans Elzinga, zonder beroep, wonende te Lioessens, is geboren op 8 september 1841 te Oostdongeradeel, is overleden op 24 juni 1867 12.00 uur te Lioessens (Huis 3a). Dieuke werd 25 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Dieuke was gehuwd met Paulus Botes Bandstra. Paulus, arbeider, wonende te Lioessens.

3  Aagje Jans Elzinga is geboren op 18 november 1843 te Lioessens.

Aagje trouwt op 13 februari 1869 te Oostdongeradeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Jan Jacobs van der Wagen, zoon van Jacob Ages van der Wagen en Pietje Jans Teensma. Jan is geboren rond 1838 te Anjum.

4  Joukje Jans Elzinga is geboren op 18 januari 1846 te Lioessens.

5  Johannes Jans Elzinga, wonende te Lioessens, is geboren op 27 februari 1849 te Lioessens, is overleden op 22 juni 1865 14.00 uur te Lioessens (Huis 1). Johannes werd 16 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

6  Jouke Jans Elzinga is geboren op 5 oktober 1851 te Lioessens.

IV-F  Pieter Johannes Elsinga, zoon van Johannes Ballings Elsinga (III-D) en Aagtje Pieters Kloosterman, dagloner en arbeider, wonende te Driesum, is geboren op 14 november 1813 08.30 uur te Driesum, is overleden op 31 december 1895 12.00 uur te Driesum. Pieter werd 82 jaar, 1 maand en 17 dagen.<70,71>

Pieter trouwt op 16 juli 1846 te Dantumadeel op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Tietje Jacobs de Bree, dochter van Jacob Cornelis de Bree en Trijntje Wiegers van der Ploeg. Tietje, zonder beroep, wonende te Driesum, is geboren op 16 februari 1817 te Wouterswoude, is overleden op 23 december 1895 06.30 uur te Driesum. Tietje werd 78 jaar, 10 maanden en 7 dagen.<72,73>

Van Pieter en Tietje zijn twee kinderen bekend:

1  Jacob Pieters Elzinga, wonende te Driesum, is geboren op 5 oktober 1848 te Dantumadeel, is overleden op 16 juni 1863 te Driesum. Jacob werd 14 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

2  Trijntje Pieters Elzinga is geboren op 20 mei 1857 te Dantumadeel.


Generatie V

(van 1813 tot 1913)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 24 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1854 en 1884. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostdongeradeel (12x), Oosternijkerk (3x), Metslawier (3x), Westdongeradeel, Oostrum, Nes - bij Wierum, Lioessens, Driesum en Dantumadeel.

V-A  Aagje Baukes Elzinga, natuurlijke dochter van Bauke Johannes Elzinga (IV-C) en Ytje Meinderts de Jong, daglonerse, winkelierster en arbeidster, wonende te Driesum, is geboren op 1 november 1822 14.00 uur te Driesum, is als geboren aangegeven op 2 november 1822 te Dantumadeel (aangever geboorte was haar vader Bauke Johannes Elzinga (zie IV-C)), is ongehuwd overleden op 29 januari 1902 te Dantumadeel. Aagje werd 79 jaar, 2 maanden en 28 dagen.<74,75>

De geboorte van Aagje is aangegeven door Bauke Johannes Elsinga, oud 23 jaar, dagloner, wonende te Driesum, die verklaard dat uit hem en zijn huisvrouw Ytje Meinderts de Jong, een dochter is geboren die de naam Aagje wordt gegeven.
De akte wordt door Bauke getekend met Bouke Johannes Elsenga, de schrijfwijze daarvan komt overeen met de handtekening onder de huwelijksakte van Bauke Johannes Elzinga met Tijttje Sippes de Bruin in 1825, waar hij tekent met B.J. Elsenga.
Vermoedelijk is Aagje vernoemd naar de moeder van Bauke (Aagtje Pieters Kloosterman).

Hoewel Bauke bij de aangifte verklaard dat Ytje Meinderts de Jong zijn huisvrouw is, is een huwelijksakte van beiden tot nu toe niet gevonden.
In 1825 trouwt Bauke met Tijttje Sippes de Bruin. In die akte is niet vermeld dat Bauke eerder gehuwd is geweest.
Eveneens in 1825 trouwt Ytje Meinderts de Jong met Klaas Wijbes Schaafsma, ook in die huwelijksakte is niet vermeld dat Ytje eerder gehuwd is geweest.
Hoewel Bauke bij de geboorte van Aagje verklaart dat Ytje zijn huisvrouw is, is er vermoedelijk geen sprake van een wettelijk huwelijk tussen de ouders van Aagje Baukes Elzinga.

Van Aagje zijn twee kinderen bekend:

1  Ytje Elzinga, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Driesum en te Aalsum - Frl., is geboren op 19 september 1854 11.00 uur te Driesum, is als geboren aangegeven op 22 september 1854 te Dantumadeel (aangever geboorte was Akke Egberts Elderhuis), is overleden op 4 december 1880 17.30 uur te Aalsum - Frl.. Ytje werd 26 jaar, 2 maanden en 15 dagen.<76..78>

Ytje trouwt op 17 mei 1878 te Oostdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaas Jongsma, zoon van Jan Douwes Jongsma en Dieuke Simons Klompstra. Klaas, houtzaag molenaarsknecht, wonende te Aalsum - Frl. en te Driesum, is geboren op 19 augustus 1849 te Dokkum.<79>

2  Baukje Elzinga is geboren op 27 januari 1860 te Dantumadeel, is overleden op 7 maart 1893 te Dantumadeel. Baukje werd 33 jaar, 1 maand en 8 dagen.

V-B  Sippe Baukes Elzinga, zoon van Bauke Johannes Elzinga (IV-C) en Tietje Sippes de Bruin, gardenier, koopman en venter, wonende te Nijkerk - Frl. en te Leeuwarden, is geboren op 3 november 1827 23.00 uur te Nijkerk - Frl., is overleden op 15 juni 1903 19.00 uur te Leeuwarden. Sippe werd 75 jaar, 7 maanden en 12 dagen.<80>

Sippe Baukes Elzinga, werd op 21 januari 1854 door de rechtbank te Leeuwarden wegens oplichting veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf.
Op 30 januari 1879 werd hij wegens diefstal van vee uit de weide door het gerechtshof te Leeuwarden veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf.
Op 30 januari 1879 werd hij uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen.
Zijn woonplaats toen was Huizum, gemeente Leeuwarderadeel.
Bron: Geheim Register Ontslagen Gevangenen.

Dit register is te bekijken op de website van Tresoar (www.tresoar.nl), waar ook een foto van Sippe kan worden gevonden.
Zie ookl: http://sneuperdokkum.blogspot.com/

Sippe trouwt op 10 mei 1856 te Oostdongeradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Antje Sjoerds Jansma, dochter van Sjoerd Klazes Jansma en Antje Abrahams Vrij. Antje, zonder beroep, wonende te Nijkerk - Frl., is geboren op 15 april 1831 09.00 uur te Nijkerk - Frl., is overleden op 8 februari 1878 03.00 uur te Nijkerk - Frl. (Huis 89a). Antje werd 46 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<81>

Van Sippe en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Bauke Elzinga is geboren op 22 april 1857 te Oostdongeradeel.

2  Sjoerd Elzinga is geboren op 27 februari 1860 te Oostdongeradeel.

3  Tietje Elzinga is geboren op 3 oktober 1862 te Oostdongeradeel.

4  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 20 september 1864 te Oostdongeradeel.

5  Klaas Elzinga is geboren op 18 april 1866 te Oosternijkerk.

6  Ernst Elzinga is geboren op 17 juni 1868 te Oosternijkerk.

7  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 17 december 1872 te Oostdongeradeel.

8  Zwaantje Elzinga is geboren op 3 oktober 1878 te Oosternijkerk.

Sippe trouwt op 8 oktober 1887 te Leeuwarden op 59-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Aafke Ydes Braams, dochter van Jan Braams en Pietje Annes van Dijk. Aafke, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 mei 1833 te Franeker, is overleden op 15 januari 1922 03.30 uur te Leeuwarden. Aafke werd 88 jaar, 7 maanden en 18 dagen.<82,83>

V-C  Zwaantje Baukes Elzinga, dochter van Bauke Johannes Elzinga (IV-C) en Tietje Sippes de Bruin, zonder beroep, wonende te Metslawier, is geboren op 27 januari 1831 te Metslawier, is overleden op 22 oktober 1865 te Oostdongeradeel. Zwaantje werd 34 jaar, 8 maanden en 25 dagen.<84>

Zwaantje trouwt op 12 mei 1860 te Oostdongeradeel op 29-jarige leeftijd met haar zwager de ongeveer 29-jarige Pieter Gerbens Miedema, zoon van Gerben Doedes Miedema en Hendrikje Pieters Posthumus. Pieter, boerenknecht en gardenier, wonende te EE, te Metslawier en te Lioessens, is geboren rond 1831 te Engwierum, is overleden op 18 januari 1894 18.00 uur te Lioessens. Pieter werd ongeveer 63 jaar.

Pieter was later gehuwd (2) met Rinske Baukes Elzinga (zie V-F).<85,86> Pieter was later gehuwd (3) met Antje Uilkes Dijkstra.<87,88>

Van Pieter en Zwaantje zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Miedema is doodgeboren op 13 april 1861 te Oostdongeradeel.

2  doodgeboren zoon Miedema is doodgeboren op 27 maart 1862 te Oostdongeradeel.

3  doodgeboren dochter Miedema is doodgeboren op 25 juli 1863 te Oostdongeradeel.

V-D  Johanna Baukes Elzinga, dochter van Bauke Johannes Elzinga (IV-C) en Tietje Sippes de Bruin, gardeniersche, zonder beroep en arbeidster, wonende te Ternaard, is geboren op 25 juni 1833 te Metslawier, is overleden op 26 juni 1912 23.00 uur te Ternaard. Johanna werd 79 jaar en 1 dag.<89,90>

Johanna trouwt op 16 mei 1861 te Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd (1) met Freerk Jacobs Riemersma.

Van Freerk en Johanna is een kind bekend:

1  Tijtje Riemersma, zonder beroep, wonende te Ternaard, is geboren op 8 mei 1862 te Westdongeradeel.

Tijtje trouwt op 9 mei 1888 te Westdongeradeel op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Pieter Dijkstra, zoon van Aant Johannes Dijkstra en Jattje Pieters Terpstra. Pieter, bakkersknecht, wonende te Engwierum, is geboren rond 1864 te Ternaard.

Johanna trouwt op 12 juni 1879 te Westdongeradeel op 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 40-jarige Geert Jans Teerda, zoon van Jan Hendriks Teerda en Gertje Minnes Holdinga. Geert, gardenier, wonende te Ternaard, is geboren rond 1839 te EE, is overleden op 31 mei 1902 02.00 uur te Ternaard. Geert werd ongeveer 63 jaar.<91,92>

V-E  Mintje Baukes Elzinga, zoon van Bauke Johannes Elzinga (IV-C) en Tietje Sippes de Bruin, arbeider en zonder beroep, wonende te Oostrum en te Aalsum - Frl., is geboren op 24 september 1835 te Metslawier, is overleden op 20 april 1913 04.00 uur te Aalsum - Frl.. Mintje werd 77 jaar, 6 maanden en 27 dagen.<93>

Mintje trouwt op 24 april 1862 te Oostdongeradeel op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Hiltje Sjoerds van der Meer, dochter van Sjoerd Heerkes van der Meer en Martje Pieters Dijkstra. Hiltje, arbeider en zonder beroep, wonende te Oostrum en te Aalsum - Frl., is geboren op 30 april 1842 te Leeuwarden.

Van Mintje en Hiltje zijn negen kinderen bekend:

1  Grietje Mintjes Elzinga, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 24 februari 1864 te Lioessens, is overleden op 15 februari 1952 te Het Bildt. Grietje werd 87 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Grietje trouwt op 14 november 1885 te Dantumadeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Taeke Jakobs Hansma, zoon van Jacob Hanzes Hansma en Hiltje IJbeles Hofman. Taeke, gardenier, wonende te Vrouwenparochie en te Wouterswoude, is geboren op 21 februari 1862 te Wouterswoude.

2  Sjoerd Elzinga, arbeider, wonende te Oostrum en te Niawier, is geboren op 30 april 1872 te Nes - bij Wierum, is overleden op 21 juni 1956 te Franeker. Sjoerd werd 84 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Sjoerd trouwt op 4 mei 1901 te Oostdongeradeel op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Hittje Heeringa, dochter van Jacob Heeringa en Sjoerdtje de Vries. Hittje, zonder beroep, wonende te Nijkerk - Frl., is geboren op 12 februari 1875 te Oosternijkerk, is overleden op 31 maart 1942 12.00 uur te Nijkerk - Frl.. Hittje werd 67 jaar, 1 maand en 19 dagen.<94>

3  Tietje Elzinga is geboren op 16 juni 1870 te Metslawier, is overleden op 15 januari 1890 te Oostdongeradeel. Tietje werd 19 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

4  Martje Elzinga, dienstmeid, wonende te Nijkerk - Frl., is geboren op 4 mei 1875 te Metslawier, is overleden op 22 februari 1951 te Zuidlaren. Martje werd 75 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Martje trouwt op 18 mei 1899 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jacob Holwerda, zoon van Wiebe Reinders Holwerda en Johanna Durks van der Wielen. Jacob, arbeider, wonende te Nijkerk - Frl., is geboren rond 1876 te Nijkerk - Frl..

5  Baukje Elzinga, dienstmeid, wonende te Burgwerd en te Bolsward, is geboren op 13 juni 1876 te Oostdongeradeel, is overleden op 22 november 1954 te Harlingen. Baukje werd 78 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Baukje trouwt op 23 februari 1901 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Thijs Walstra, zoon van Sieds Jans Walstra en Japkjen Johannes Rosier. Thijs, schippersknecht, wonende te Wommels en te Bolsward, is geboren rond 1872 te Spannum, is overleden op 20 september 1952 te Bolsward. Thijs werd ongeveer 80 jaar.

6  Pietje Elzinga is geboren op 10 juni 1878 te Oostdongeradeel.

7  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 24 oktober 1879 te Oostdongeradeel.

8  Gerrit Elzinga is geboren op 9 april 1881 te Oostrum, is overleden op 5 juli 1881 04.30 uur te Oostrum. Gerrit werd 2 maanden en 26 dagen.

9  Dieukje Elzinga is geboren op 15 december 1884 te Oostdongeradeel.

V-F  Rinske Baukes Elzinga, dochter van Bauke Johannes Elzinga (IV-C) en Tietje Sippes de Bruin, zonder beroep, wonende te Metslawier, is geboren op 14 maart 1838 te Metslawier, is overleden op 24 mei 1871 10.30 uur te Metslawier (Huis 4). Rinske werd 33 jaar, 2 maanden en 10 dagen.<95>

Rinske trouwt op 2 augustus 1870 te Oostdongeradeel op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 39-jarige Pieter Gerbens Miedema, zoon van Gerben Doedes Miedema en Hendrikje Pieters Posthumus. Pieter, boerenknecht en gardenier, wonende te EE, te Metslawier en te Lioessens, is geboren rond 1831 te Engwierum, is overleden op 18 januari 1894 18.00 uur te Lioessens. Pieter werd ongeveer 63 jaar.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Zwaantje Baukes Elzinga (zie V-C).<96,97> Pieter was later gehuwd (3) met Antje Uilkes Dijkstra.<98,99>

Van Pieter en Rinske is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Miedema is doodgeboren op 22 mei 1871 21.30 uur te Metslawier.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 23 juni 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Johannes Ballings Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 19 feb 1827)

2)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Lutske Ballings, overlijdensakte (Menaldumadeel 16 mei 1831)

3)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Johannes Ballings Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 19 feb 1827)

4)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Lutske Ballings, overlijdensakte (Menaldumadeel 16 mei 1831)

5)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Lutske Ballings, overlijdensakte (Menaldumadeel 16 mei 1831)

6)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Lutske Ballings, overlijdensakte (Menaldumadeel 16 mei 1831)

7)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11067 - Wybren Gerbens Dijkstra, memorie van aangifte successierechten (21 apr 1846)

8)  Trijntje Lykeles Lycklama, dochter van Lykle Louws en Tjetje Eelkes. Trijntje, wonende te Wirdum - Frl., is geboren rond 1773 te Oudega - Smal., is overleden op 13 november 1820 05.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 82). Trijntje werd ongeveer 47 jaar.

9)  overlijden: Tresoar, IJlst, burgelijke stand BS 1830 ovl. - Gerrit Ballings Elzinga, overlijdensakte (IJlst 21 aug 1830)

10)  overlijden: Tresoar, IJlst, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Aaltje Gerryts Ballings, overlijdensakte (IJlst 9 mrt 1814)

11)  overlijden: Tresoar, IJlst, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Meintje Gerryts Ballings, overlijdensakte (IJlst 5 mrt 1814)

12)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1827 H - Klein - Jong, huwelijk (Franeker 8 jul 1827)

13)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1833 ovl. - Sake Minnes de Jong, overlijdensakte (Westdongeradeel 7 sep 1833)

14)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1833 ovl. - Sake Minnes de Jong, overlijdensakte (Westdongeradeel 7 sep 1833)

15)  Sake trouwt (Herv.) op 31 mei 1807 te Holwerd met Loukje.

16)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1833 ovl. - Sake Minnes de Jong, overlijdensakte (Westdongeradeel 7 sep 1833)

17)  Loukje Louws. Loukje, wonende te Holwerd, is overleden voor 7 september 1833.

18)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1817 H - Koster - Jong, huwelijk (Franeker 2 nov 1817)

19)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1827 H - Klein - Jong, huwelijk (Franeker 8 jul 1827)

20)  Henderina Harmanus Noteboom, dochter van Harmanus Noteboom en Tjerkje Visser.

21)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1824 H - Jong - Imhoff, huwelijk (Westdongeradeel 20 mrt 1824)

22)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1827 H - Klein - Jong, huwelijk (Franeker 8 jul 1827)

23)  doop: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1827 H - Klein - Jong, huwelijk (Franeker 8 jul 1827)

24)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1827 H - Klein - Jong, huwelijk (Franeker 8 jul 1827)

25)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1827 H - Klein - Jong, huwelijk (Franeker 8 jul 1827)

26)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1827 H - Klein - Jong, huwelijk (Franeker 8 jul 1827)

27)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1827 H - Klein - Jong, huwelijk (Franeker 8 jul 1827)

28)  Maartje Alberts van Buuren, dochter van Albert Dirks van Buuren en Houkje Jentjes. Maartje is geboren rond 1796 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 28 december 1826 te Franeker. Maartje werd ongeveer 30 jaar.

29)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Johannes Ballings Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 19 feb 1827)

30)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Johannes Ballings Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 19 feb 1827)

31)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1857 ovl. - Aagje Pieters Kloosterman, overlijdensakte (Dantumadeel 10 feb 1857)

32)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Bruin, huwelijk (Oostdongeradeel 30 apr 1825)

33)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Bruin, huwelijk (Oostdongeradeel 30 apr 1825)

34)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Bree, huwelijk (Dantumadeel 16 jul 1846)

35)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1862 H - Elsinga - Peterson, huwelijk (Dantumadeel 1 mei 1862)

36)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1862 H - Elsinga - Peterson, huwelijk (Dantumadeel 1 mei 1862)

37)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1862 H - Elsinga - Peterson, huwelijk (Dantumadeel 1 mei 1862)

38)  Hendrik trouwt op 8 juli 1815 te Jelsum met Grietje.

39)  Grietje Jelles, dochter van Jelle Jans en Lijsbeth Rienks. Grietje, wonende te Lekkum, is geboren rond 1781 te Zwaagwesteinde.

40)  Pieter trouwt op 14 november 1838 te Menaldumadeel met Elisabeth.

41)  Elisabeth Jacobs van der Geest, dochter van Jacob Jacobs van der Geest en Klaaske Dirks. Elisabeth is geboren rond 1802 te Tietjerk.

42)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Bruin, huwelijk (Oostdongeradeel 30 apr 1825)

43)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Bruin, huwelijk (Oostdongeradeel 30 apr 1825)

44)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1825 H - Schaafsma - Jong, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 6 mei 1825)

45)  doop: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1825 H - Schaafsma - Jong, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 6 mei 1825)

46)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1830 ovl. - Ytje Meinderts de Jong, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 7 feb 1830)

47)  huwelijk: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1825 H - Schaafsma - Jong, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 6 mei 1825)

48)  Ytje trouwt op 6 mei 1825 te Kollumerland en Nieuwkruisland met Klaas.

49)  geboorte: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1825 H - Schaafsma - Jong, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 6 mei 1825)

50)  doop: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1825 H - Schaafsma - Jong, huwelijk (Kollumerland en Nieuwkruisland 6 mei 1825)

51)  Klaas Wijbes Schaafsma, zoon van Wijbe Harmens Schaafsma en Rinske Klases. Klaas, schoenmaker, wonende te Oudwoude, is geboren op 21 maart 1794 te Westergeest, is Herv. gedoopt op 13 april 1794 te Westergeest.

52)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1822 G. - Aagje Elsinga, geboorteakte (Dantumadeel 2 nov 1822)

53)  aangifte geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1822 G. - Aagje Elsinga, geboorteakte (Dantumadeel 2 nov 1822)

54)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Bruin, huwelijk (Oostdongeradeel 30 apr 1825)

55)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Bruin, huwelijk (Oostdongeradeel 30 apr 1825)

56)  doop: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Bruin, huwelijk (Oostdongeradeel 30 apr 1825)

57)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1826 G. - Sippe Elzinga, geboorteakte (Oostdongeradeel 4 mrt 1826)

58)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Sippe Baukes Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 9 mrt 1826)

59)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1831 G. - Zwaantje Elzinga, geboorteakte (Oostdongeradeel 29 jan 1831)

60)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1833 G. - Johanna Elzenga, geboorteakte (Oostdongeradeel 27 jun 1833)

61)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 G. - Rinske Elzinga, geboorteakte (Oostdongeradeel 15 mrt 1838)

62)  ongehuwd overleden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Aaltje Johannes Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 24 nov 1832)

63)  aangifte overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Aaltje Johannes Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 24 nov 1832)

64)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1832 G. - Rinske Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 12 nov 1832)

65)  aangifte geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1832 G. - Rinske Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 12 nov 1832)

66)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Rinske Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 24 nov 1832)

67)  aangifte overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Rinske Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 24 nov 1832)

68)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 H - Elzinga - Posthuma, huwelijk (Oostdongeradeel 31 mrt 1838)

69)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 H - Elzinga - Posthuma, huwelijk (Oostdongeradeel 31 mrt 1838)

70)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Bree, huwelijk (Dantumadeel 16 jul 1846)

71)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1895 ovl. - Pieter Johannes Elsinga, overlijdensakte (Dantumadeel 31 dec 1895)

72)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Bree, huwelijk (Dantumadeel 16 jul 1846)

73)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Bree, huwelijk (Dantumadeel 16 jul 1846)

74)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1822 G. - Aagje Elsinga, geboorteakte (Dantumadeel 2 nov 1822)

75)  aangifte geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1822 G. - Aagje Elsinga, geboorteakte (Dantumadeel 2 nov 1822)

76)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1854 G. - Ytje Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 19 sep 1854)

77)  aangifte geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1854 G. - Ytje Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 19 sep 1854)

78)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Ytje Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 4 dec 1880)

79)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1878 H - Jongsma - Elzinga, huwelijk (Oostdongeradeel 17 mei 1878)

80)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1903 ovl. - Sippe Elzenga, overlijdensakte (Leeuwarden 16 jun 1903)

81)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1878 ovl. - Antje Sjoerds Jansma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 8 feb 1878)

82)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1887 H - Elzenga - Braams, huwelijk (Leeuwarden 8 okt 1887)

83)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1922 ovl. - Aafke Ydes Braams, overlijdensakte (Leeuwarden 16 jan 1922)

84)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1831 G. - Zwaantje Elzinga, geboorteakte (Oostdongeradeel 29 jan 1831)

85)  Pieter trouwt op 2 augustus 1870 te Oostdongeradeel met Rinske (zie V-F).

86)  Rinske Baukes Elzinga, zie V-F.

87)  Pieter trouwt op 4 juni 1874 te Oostdongeradeel met Antje.

88)  Antje Uilkes Dijkstra, dochter van Uilke Douwes Dijkstra en Barber Harmens Rijpersma. Antje is geboren rond 1834 te Metslawier, is overleden voor 18 januari 1894. Antje werd hoogstens 60 jaar.

89)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1833 G. - Johanna Elzenga, geboorteakte (Oostdongeradeel 27 jun 1833)

90)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1912 ovl. - Johanna Baukes Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 27 jun 1912)

91)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1879 H - Teerda - Elzinga, huwelijksakte (Westdongeradeel 12 jun 1879)

92)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1879 H - Teerda - Elzinga, huwelijksakte (Westdongeradeel 12 jun 1879)

93)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1913 ovl. - Mintje Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 22 apr 1913)

94)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1901 H - Elzinga - Heeringa, huwelijk (Oostdongeradeel 4 mei 1901)

95)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 G. - Rinske Elzinga, geboorteakte (Oostdongeradeel 15 mrt 1838)

96)  Pieter trouwt op 12 mei 1860 te Oostdongeradeel met Zwaantje (zie V-C).

97)  Zwaantje Baukes Elzinga, zie V-C.

98)  Pieter trouwt op 4 juni 1874 te Oostdongeradeel met Antje.

99)  Antje Uilkes Dijkstra, zie noot 88.


Opmerkingen:
els014

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerrits Ballings.