Parenteel van Jouke Pieters

Bijgewerkt op: 7 oktober 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Jouke Pieters (els016)


Generatie I

(tot 1779)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1746 en 1759. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Poppingawier (3x), Sijbrandaburen - Terzool (2x) en Tersoal.

I  Jouke Pieters, wonende te Sijbrandaburen en te Poppingawier, is overleden in 1779 te Poppingawier (akte van bekendheid).<1>

Jouke trouwt (Herv.) op 5 september 1745 te Sijbrandaburen (1) met Tietje Foppes. Tietje, wonende te Sijbrandaburen en te Poppingawier, is overleden in 1775 te Poppingawier (akte van bekendheid).<2>

Van Jouke en Tietje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Joukes is Herv. gedoopt op 26 juni 1746 in de Herv. gemeente Sijbrandaburen - Terzool, zie II-A.

2  Foppe Joukes Fopma is Herv. gedoopt op 26 januari 1749 in de Herv. gemeente Sijbrandaburen - Terzool, zie II-B.

3  Thijs Joukes is Herv. gedoopt op 5 maart 1752 te Tersoal.

4  Trijntje Joukes Bergsma is Herv. gedoopt op 22 september 1754 te Poppingawier, zie II-C.

5  Elske Joukes is Herv. gedoopt op 29 november 1756 te Poppingawier.

6  Sytske Joukes is Herv. gedoopt op 13 mei 1759 te Poppingawier.

Jouke trouwt (Herv.) op 5 juni 1763 te Poppingawier (2) met de ongeveer 23-jarige Antje Willems. Antje, wonende te Poppingawier, is geboren rond 1740, is Herv. gedoopt op 16 mei 1765 te Deersum (doop op belijdenis).


Generatie II

(van 1746 tot 1838)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1771 en 1798. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Franeker (5x), Welsrijp (2x), Bolsward (2x) en Wommels.

II-A  Pieter Joukes, zoon van Jouke Pieters (I) en Tietje Foppes, wonende te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 26 juni 1746 in de Herv. gemeente Sijbrandaburen - Terzool, is overleden in 1781 te Franeker (akte van bekendheid). Pieter werd 35 jaar.<3>

Pieter trouwt op 14 mei 1769 te Rauwerd op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Aukje Hanses, dochter van Hans Sakes en Reinouw Pieters. Aukje, wonende te Rauwerd en te Franeker, is geboren op 19 februari 1746 te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 20 februari 1746 in de Herv. gemeente Rauwerd - Irnsum, is overleden in 1801 te Franeker (akte van bekendheid). Aukje werd 55 jaar.<4>

Aukje was later gehuwd (2) met Hessel Jans Helder.<5..7>

Van Pieter en Aukje zijn vier kinderen bekend:

1  Jouke Pieters is Herv. gedoopt op 1 september 1771 te Franeker.

2  Hans Pieters Elsinga is geboren op 7 juli 1773, is Herv. gedoopt op 25 juli 1773 te Franeker, zie III-A.

3  Jouke Pieters Wittema is geboren op 22 november 1775 te Franeker, is Herv. gedoopt op 24 december 1775 te Franeker, zie III-B.

4  Rein Pieters Witema is geboren op 15 mei 1778, is Herv. gedoopt op 31 mei 1778 te Franeker, zie III-C.

II-B  Foppe Joukes Fopma, zoon van Jouke Pieters (I) en Tietje Foppes, wonende te Franeker, is Herv. gedoopt op 26 januari 1749 in de Herv. gemeente Sijbrandaburen - Terzool, is overleden voor 21 oktober 1838. Foppe werd hoogstens 89 jaar, 8 maanden en 25 dagen.<8>

Foppe gaat in ondertrouw (gerecht) op 26 april 1783 te Franeker, trouwt (Herv.) op 11 mei 1783 te Franeker op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Richtje Kornelis, dochter van Kornelis Jans en Theuntje Theunis. Richtje, winkelierster en zonder beroep, wonende te Welsrijp, is geboren rond 1757 te Welsrijp, is overleden op 21 mei 1843 11.00 uur te Welsrijp (Huis 49). Richtje werd ongeveer 86 jaar.<9,10>

Van Foppe en Richtje zijn drie kinderen bekend:

1  Tietje Foppes Fopma, renteniersche, wonende te Welsrijp, is geboren op 2 maart 1784 te Franeker, is Herv. gedoopt op 16 mei 1784 te Welsrijp, is ongehuwd overleden op 14 maart 1846 01.00 uur te Welsrijp (Huis 49). Tietje werd 62 jaar en 12 dagen.<11>

2  Kornelis Foppes is geboren op 3 oktober 1785 te Welsrijp, is Herv. gedoopt op 23 oktober 1785 te Welsrijp, is jong overleden.

3  Kornelis Foppes Fopma, rentenier, wonende te Welsrijp, is geboren op 3 maart 1788 te Welsrijp, is Herv. gedoopt op 6 april 1788 te Welsrijp, is ongehuwd overleden op 21 oktober 1838 08.30 uur te Welsrijp. Kornelis werd 50 jaar, 7 maanden en 18 dagen.<12>

II-C  Trijntje Joukes Bergsma, dochter van Jouke Pieters (I) en Tietje Foppes, zonder beroep, wonende te Bolsward, is Herv. gedoopt op 22 september 1754 te Poppingawier, is overleden op 6 augustus 1830 22.00 uur te Bolsward (Huis D. 414). Trijntje werd 75 jaar, 10 maanden en 15 dagen.<13>

Trijntje trouwt (Herv.) op 3 december 1779 te Deersum op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Binnert Sytzes Tjaardstra, zoon van Sytze Tjeerds en Hiltje Tjalles. Binnert, tuinier en hovenier, wonende te Bolsward, is geboren rond 1758 te Wirdum - Frl., is overleden op 13 februari 1836 te Bolsward. Binnert werd ongeveer 78 jaar.<14,15>

Binnert was later gehuwd (2) met Ake Meeltjes.<16..20>

Van Binnert en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Hiltje Binnerts Tjaardstra, wonende te Bolsward.

Hiltje was gehuwd met Floris Harmanus Ykema, zoon van Harmen Ykema en Maatje Floris. Floris, koopman, wonende te Bolsward, is geboren rond 1763 te Ferwerd, is overleden op 3 december 1842 te Bolsward (geen kinderen nalatende). Floris werd ongeveer 79 jaar.<21>

2  Tietje Binnerts Tjaardstra, winkelierster, wonende te Bolsward.

Tietje was gehuwd met Berend Pieters van Kammen. Berend, arbeider, is overleden voor 13 februari 1836.<22>

3  Elske Binnerts Tjaardstra, naaister, wonende te Bolsward.

4  Jouke Binnerts Tjaardstra, turfdrager en wever, turfdrager en wever, wonende te Bolsward.

5  Sietse Binnerts Tjaardstra, wever, wonende te Bolsward.

6  Pieter Binnerts Tjaardstra, tuinier en hovenier, wonende te Makkum en te Idsegahuizum, is geboren op 6 februari 1791 te Wommels, is Herv. gedoopt op 20 maart 1791 te Wommels - Hidaard.

Pieter trouwt op 28 mei 1815 te Bolsward op 24-jarige leeftijd met Hinke Jacobs van der Helm, dochter van Jacob Roelofs van der Helm en Akke Jacobs.

7  Tjeerd Binnerts is geboren op 7 december 1794 te Bolsward, is Herv. gedoopt op 18 december 1794 te Bolsward.

8  Wiepkjen Binnerts Tjaardstra is geboren op 24 januari 1798 te Bolsward, is Herv. gedoopt op 8 februari 1798 te Bolsward.

Wiepkjen trouwt op 28 juli 1822 te Bolsward op 24-jarige leeftijd met Koen Goffes de Haan, zoon van Goffe Paulus en Trijntje Uilkes. Koen, kleermaker.


Generatie III

(van 1771 tot 1853)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1795 en 1821. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Franeker (7x), Oosterwierum (2x), Sexbierum en Mantgum.

III-A  Hans Pieters Elsinga, zoon van Pieter Joukes (II-A) en Aukje Hanses, schoenmakersknecht en schoenmaker, wonende te Oosterwierum, is geboren op 7 juli 1773, is Herv. gedoopt op 25 juli 1773 te Franeker, is overleden op 16 januari 1848 te Oosterwierum (Huis 33). Hans werd 74 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<23>

Hans Pieters nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Oosterwierum en gaf 3 kinderen op. Hij tekende met Hans Pytters Elsinga. Akte datum 14-7-1813.

Hans trouwt (Herv.) op 1 november 1795 te Oosterwierum op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Franske Pieters Kleiterp, dochter van Pieter Everts en Baukje Jans. Franske, zonder beroep, wonende te Oosterwierum en te Wirdum - Frl., is geboren op 4 maart 1775, is Herv. gedoopt op 19 maart 1775 te Weidum, is overleden op 29 september 1853 20.00 uur te Wirdum - Frl., is als overleden aangegeven op 30 september 1853 te Leeuwarderadeel (aangevers overlijden waren Sybren Floris Jorna en Willem Annes Terpstra). Franske werd 78 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<24,25>

Van Hans en Franske zijn drie kinderen bekend:

1  Aukje Hanses Elzinga is geboren op 5 januari 1795 te Oosterwierum, is Herv. gedoopt op 22 januari 1797 te Oosterwierum, zie IV-A.<26>

2  Baukjen Hanses Elzinga is geboren op 25 augustus 1798 te Oosterwierum, is Herv. gedoopt op 25 augustus 1798 te Oosterwierum, zie IV-B.<27>

3  Pieter Hanzes Elsinga is geboren op 3 april 1800 te Mantgum, is Herv. gedoopt op 4 mei 1800 te Oosterwierum, zie IV-C.<28,29>

III-B  Jouke Pieters Wittema, zoon van Pieter Joukes (II-A) en Aukje Hanses, schipper, trekschipper, koopman en zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 22 november 1775 te Franeker, is Herv. gedoopt op 24 december 1775 te Franeker, is overleden op 20 februari 1853 18.00 uur te Franeker (Wijk E.W. 23). Jouke werd 77 jaar, 2 maanden en 29 dagen.<30>

Jouke Pieters nam in 1811 als familienaam de naam Wittema aan. Hij woonde toen in Franeker en gaf 4 kinderen op.
Akte datum: 31 december 1811.

Jouke trouwt (Herv.) op 5 mei 1799 te Hitzum op 23-jarige leeftijd (1) met Trijntje Jans Douma. Trijntje is overleden voor 12 november 1815.<31>

Van Jouke en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Joukes Wittema, jager, is geboren rond 1800, is overleden op 12 februari 1818 te Venlo (overleden in het Militair Hospitaal, jager bij het Battaillon Infant Jagers No. 18, tweede compagnier). Pieter werd ongeveer 18 jaar.

2  Jan Joukes Wittema is geboren rond 1802 te Franeker, zie IV-D.

3  Hans Joukes Wittema, trekschipper, is geboren rond 1806 te Franeker.

Hans trouwt op 17 mei 1829 te Franeker op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met Rinske Pieters Postma, dochter van Pieter Pieters Postma en Jeltje Jelles. Hans trouwt op 29 oktober 1837 te Franeker op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met Rinske Folkerts Veersma, dochter van Folkert Klazes Feersma en Martzen Reitzes. Hans trouwt op 10 november 1844 te Franeker op ongeveer 38-jarige leeftijd (3) met Elisabeth Assenbergh, dochter van Andreas Assenbergh en Johanna Haanstra.

4  Marijke Joukes Wittema, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren rond 1811 te Franeker, is overleden op 17 februari 1885 12.30 uur te Franeker. Marijke werd ongeveer 74 jaar.

Marijke trouwt op 15 februari 1835 te Leeuwarden op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Hendrik Foppe, zoon van Hendrik Foppe en Sijtske Lolles. Hendrik, trekschipper, wonende te Franeker, is geboren rond 1809 te Groningen, is overleden op 2 juni 1863 10.30 uur te Franeker. Hendrik werd ongeveer 54 jaar.

Jouke trouwt op 12 november 1815 te Franeker (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Sijbe Durks Meelborg (aangetrouwde broer (zwager) van de bruid), zijn halfzwager Hein Klases Hemstra (aangetrouwde broer (zwager) van de bruidegom), zijn halfzwager Anne Jans Dijkstra (aangetrouwde broer (zwager) van de bruidegom) en zijn stiefvader Hessel Jans Helder (stiefvader van de bruidegom)) op 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Wijpkje Jacobs, dochter van Jacob Jans en Sjoukje Willems. Wijpkje, dienstmaagd, wonende te Franeker, is geboren rond 1785, is overleden op 21 juli 1823 te Franeker. Wijpkje werd ongeveer 38 jaar.<32..34>

Van Jouke en Wijpkje zijn drie kinderen bekend:

5  Jacob Joukes Wittema is geboren op 13 juni 1817 te Franeker.

6  Aukje Joukes Wittema is geboren op 24 april 1819 te Franeker.

Aukje was gehuwd met Gerrit Pierik.

7  Jacob Joukes Wittema is geboren op 28 december 1821 te Franeker.

Jouke trouwt op 13 juni 1824 te Franeker (huwelijksgetuigen waren Jelte Floris Visser (niet verwant), Johannes van Gorkum (niet verwant), zijn volle neef Jan Simons Hospes (neef van de bruidegom) en zijn zwager Gerrit Ypma (broer van de bruid)) op 48-jarige leeftijd (3) met de 39-jarige Antje Jakles Ypma, dochter van Jakle Bienzes Ypma en Aafke Gerrits. Antje, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 30 juli 1784, is Herv. gedoopt op 22 augustus 1784 te Kollum, is overleden op 11 april 1831 te Franeker. Antje werd 46 jaar, 8 maanden en 12 dagen.<35..37>

Antje was eerder gehuwd (1) met Simon Sijbrens Meinardi.<38..40>

Jouke trouwt op 30 maart 1834 te Franeker (huwelijksgetuigen waren Jelte van der Pol (niet verwant), Sjierk Haitsma (niet verwant), zijn zoon Hans Joukes Wittema (zoon van de bruidegom) (zie III-B.3) en zijn zoon Jan Joukes Wittema (zoon van de bruidegom) (zie IV-D)) op 58-jarige leeftijd (4) met Anna Sophia de Jong, dochter van Douwe Fokkes de Jong en Geertje Rienks Kalf. Anna, dienstmeid, wonende te Franeker, is geboren te Oudehaske.<41>

III-C  Rein Pieters Witema, zoon van Pieter Joukes (II-A) en Aukje Hanses, arbeider, wonende te Pietersbierum, is geboren op 15 mei 1778, is Herv. gedoopt op 31 mei 1778 te Franeker, is overleden op 2 juni 1832 23.00 uur te Pietersbierum (Huis P 17). Rein werd 54 jaar en 18 dagen.

Rein Pieters nam in 1811 als familienaam de naam Wittema aan. Hij woonde toen in Pieterbierum en gaf twee kinderen op, te weten Meindert oud twee jaren en Aukje oud vijf jaren.
In de akte is als naam Rein Jans vermeld, maar in de ondertekening is vermeld Rein Pieters Wittema.
Akte datum: 28 februari 1813.

Rein trouwt (Herv.) op 19 mei 1805 te Franeker op 27-jarige leeftijd met Antje Meinderts Dijkstra.

Van Rein en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Meindert Reins Witema, zie IV-E.

2  Aukje Reins Witema, wonende te Wijnaldum, is geboren op 11 oktober 1806, is Herv. gedoopt op 26 oktober 1806 te Franeker.

Aukje trouwt op 16 mei 1829 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met Gerrit Sints Polma, zoon van Sint Klases Polma en Maaike Sybes. Gerrit, gardenier, wonende te Wijnaldum.

3  Pieter Reins Witema is geboren op 11 november 1813 te Sexbierum, zie IV-F.


Generatie IV

(van 1795 tot 1885)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 26 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1816 en 1846. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tjalhuizum (8x), Idaarderadeel (5x), Oosterwierum (3x), Ysbrechtum, Mantgum, Deersum en Baarderadeel.

IV-A  Aukje Hanses Elzinga, dochter van Hans Pieters Elsinga (III-A) en Franske Pieters Kleiterp, zonder beroep, wonende te Oosterwierum en te Roordahuizum, is geboren op 5 januari 1795 te Oosterwierum, is Herv. gedoopt op 22 januari 1797 te Oosterwierum, is overleden op 17 januari 1875 18.00 uur te Irnsum (overleden in huis No. 83). Aukje werd 80 jaar en 12 dagen.<42,43>

Aukje trouwt op 21 augustus 1816 te Baarderadeel (huwelijksgetuigen waren zijn schoonvader Hans Pieters Elzinga (zie III-A), Pieter Wijbes Jellesma, Auke Sjoerds de Boer en zijn vader ??zien Jelles Wiersma) op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Tjerk Krijns Wiersma, zoon van Krijn Jelles Wiersma en Fokeltje Tjerks. Tjerk, boerenknecht en zonder beroep, wonende te Wirdum - Frl. en te Roordahuizum, is geboren op 3 juli 1793 te Roordahuizum, is Herv. gedoopt op 4 augustus 1793 te Roordahuizum, is overleden op 19 december 1874 09.00 uur te Roordahuizum. Tjerk werd 81 jaar, 5 maanden en 16 dagen.<44..46>

Van Tjerk en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hans Tjerks Wiersma is geboren op 24 juli 1816 te Oosterwierum.

2  Jelle Tjerks Wiersma is geboren op 6 september 1819 te Deersum.

Jelle trouwt op 13 juni 1848 te Baarderadeel op 28-jarige leeftijd met Akke Dirks Bos, dochter van Dirk Siebes Bos en Grietje Johannes van Loon.

3  Franske Tjerks Wiersma is geboren op 15 september 1822 te Idaarderadeel.

Franske trouwt op 20 december 1847 te Idaarderadeel op 25-jarige leeftijd met Jan Martens Feenstra, zoon van Marten Sybes Feenstra en Lykeltje Alberts de Ruiter.

4  Fokeltje Tjerks Wiersma is geboren op 10 juni 1825 te Idaarderadeel.

Fokeltje trouwt op 31 mei 1845 te Baarderadeel op 19-jarige leeftijd met Pier Thomas Sippens, zoon van Thomas Jelles Sippens en Klaaske Pieters Wiersma.

5  Krijn Tjerks Wiersma is geboren op 31 januari 1830 te Idaarderadeel.

6  Tjerkjen Tjerks Wiersma is geboren op 28 november 1833 te Idaarderadeel.

Tjerkjen trouwt op 14 mei 1859 te Rauwerderhem op 25-jarige leeftijd met Rein Hanzes Witteveen, zoon van Hans Wybes Witteveen en Geertje Willems.

7  Baukjen Tjerks Wiersma is geboren op 4 januari 1837 te Idaarderadeel.

IV-B  Baukjen Hanses Elzinga, dochter van Hans Pieters Elsinga (III-A) en Franske Pieters Kleiterp, boerendienstmeid, wonende te Oosterwierum en te Jorwerd, is geboren op 25 augustus 1798 te Oosterwierum, is Herv. gedoopt op 25 augustus 1798 te Oosterwierum, is overleden op 14 november 1854 te Baarderadeel. Baukjen werd 56 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<47>

Baukjen trouwt op 19 mei 1827 te Baarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Tiedes de Swart, zoon van Tiede Jans en Geertje Haitses. Jan, boerenknecht en arbeider, wonende te Jorwerd en te Hilaard, is geboren op 15 mei 1803 te Blessum, is overleden op 9 mei 1844 23.30 uur te Hilaard (Huis 33). Jan werd 40 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<48..50>

Van Jan en Baukjen is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter de Swart is doodgeboren op 12 oktober 1833 te Baarderadeel.

Van Baukjen is een kind bekend:

2  Auke Elsinga is geboren op 11 juli 1824 07.00 uur te Oosterwierum, zie V-A.<51>

IV-C  Pieter Hanzes Elsinga, zoon van Hans Pieters Elsinga (III-A) en Franske Pieters Kleiterp, boerenknecht en arbeider, wonende te Oosterwierum en te Tjalhuizum, is geboren op 3 april 1800 te Mantgum, is Herv. gedoopt op 4 mei 1800 te Oosterwierum, is overleden op 22 oktober 1866 18.00 uur te Tjalhuizum. Pieter werd 66 jaar, 6 maanden en 19 dagen.<52..54>

Pieter trouwt op 19 mei 1827 te Baarderadeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Lolkjen Piers Bergsma, dochter van Pieter Jans Bergsma en Jetske Douwes Oosterhout. Lolkjen, boerendienstmeid en arbeider, wonende te Tjalhuizum en te Oosterwierum, is geboren op 28 april 1806 te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 11 mei 1806 te Rauwerd, is overleden op 5 februari 1847 te Tjalhuizum. Lolkjen werd 40 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<55..58>

Van Pieter en Lolkjen zijn elf kinderen bekend:

1  Hans Pieters Elsinga is geboren op 17 februari 1828 te Oosterwierum, zie V-B.<59>

2  Douwe Pieters Elsinga is geboren op 12 juli 1829 te Ysbrechtum, is overleden op 12 maart 1830 te Ysbrechtum. Douwe werd 8 maanden.

3  Douwe Pieters Elsinga is geboren op 2 maart 1831 te Mantgum, zie V-C.

4  Pier Pieters Elsinga is geboren op 20 april 1833 te Tjalhuizum.<60>

5  Jouke Pieters Elsinga is geboren op 27 maart 1835 te Tjalhuizum, zie V-D.<61>

6  Jetske Pieters Elsinga is geboren op 8 september 1836 te Tjalhuizum, zie V-E.

7  Jan Pieters Elsinga is geboren op 3 december 1838 te Tjalhuizum, zie V-F.

8  Franske Pieters Elsinga is geboren op 28 oktober 1840 te Tjalhuizum.<62>

Bij de geboorte is de vader door afwezigheid verhinderd zelf aangifte te doen.

9  Zwaantje Pieters Elsinga is geboren op 23 juni 1842 te Tjalhuizum.

10  Franske Pieters Elsinga is geboren op 3 augustus 1845 te Tjalhuizum.<63>

Franske trouwt op 25 januari 1871 te Hennaarderadeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Daniël Namminga, zoon van Nammen Jacobs Namminga en Pierkje Jacobs Weima. Daniël is geboren op 3 mei 1843 te Bozum. Franske trouwt op 17 november 1876 te Hennaarderadeel op 31-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Johannes Sangers, zoon van Jan Thijsses Sangers en Pietje Yemes Oostra. Johannes is geboren op 11 december 1846 te Oosterend - Hennaarderadeel.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Antje Sijtzes Bakker.<64,65>

11  Pierkjen Pieters Elsinga is geboren op 19 november 1846 te Tjalhuizum, is als geboren aangegeven op 20 november 1846 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was Johannes Otto Conradus van Wechel (medicijnse)), is overleden op 21 november 1846 te Tjalhuizum. Pierkjen werd 2 dagen.<66,67>

"De vader is door ongesteldheid verhinderd aangifte van de geboorte te doen."

Pieter trouwt op 2 juni 1860 te Wymbritseradeel op 60-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Lolkje Aedes Jorwerda, dochter van Aede Sikkes en Akke Pieters. Lolkje, zonder beroep, wonende te Ysbrechtum en te Tjalhuizum, is geboren op 5 december 1802 te Terhorne, is Herv. gedoopt op 19 december 1802 te Akkrum, is overleden op 12 februari 1871 03.00 uur te Tjalhuizum. Lolkje werd 68 jaar, 2 maanden en 7 dagen.<68..71>

Lolkje was eerder gehuwd (1) met Wijtze Durks de Bruin.<72..75>

IV-D  Jan Joukes Wittema, zoon van Jouke Pieters Wittema (III-B) en Trijntje Jans Douma, trekschipper, is geboren rond 1802 te Franeker.

Jan trouwt op 1 december 1833 te Franeker op ongeveer 31-jarige leeftijd met Aukjen Folkerts Feersma, dochter van Folkert Klazes Feersma en Martzen Reitzes.

Van Jan en Aukjen zijn twee kinderen bekend:

1  Martje Jans Wittema.

2  Trijntje Jans Wittema.

IV-E  Meindert Reins Witema, zoon van Rein Pieters Witema (III-C) en Antje Meinderts Dijkstra.

Meindert trouwt op 24 juli 1835 te Barradeel met zijn schoonzus Antie Rientses Hiddinga, dochter van Rient Sybrens Hiddinga en Janke Jans de Haan.

Antie was later gehuwd (2) met Pieter Reins Witema (zie IV-F).<76,77>

Van Meindert en Antie is een kind bekend:

1  Janke Meinderts Witema.

IV-F  Pieter Reins Witema, zoon van Rein Pieters Witema (III-C) en Antje Meinderts Dijkstra, landbouwer, wonende te Wijnaldum, is geboren op 11 november 1813 te Sexbierum, is overleden op 11 juni 1851 te Wijnaldum. Pieter werd 37 jaar en 7 maanden.

Pieter trouwt op 1 augustus 1840 te Barradeel op 26-jarige leeftijd (1) met Antie Rientses Hiddinga, dochter van Rient Sybrens Hiddinga en Janke Jans de Haan.

Antie was eerder gehuwd (1) met Meindert Reins Witema (zie IV-E).<78,79>

Van Pieter en Antie is een kind bekend:

1  Rients Pieters Witema.

Pieter trouwt op 9 mei 1846 te Barradeel op 32-jarige leeftijd (2) met Saakje Sijes Heslinga, dochter van Sije Hessels Heslinga en Gooitske Jans Hoitinga.

Van Pieter en Saakje zijn twee kinderen bekend:

2  Goitske Pieters Witema.

3  Rein Pieters Witema.


Generatie V

(van 1816 tot 1918)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1850 en 1890. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Nijland - Súdwest Fryslân (7x), Ysbrechtum (3x), Wymbritseradeel (2x), Woerden (2x), Sneek (2x), Oosthem (2x) en Abbega.

V-A  Auke Elsinga, zoon van Baukjen Hanses Elzinga (IV-B), is geboren op 11 juli 1824 07.00 uur te Oosterwierum, is overleden op 25 januari 1890 te Woerden. Auke werd 65 jaar, 6 maanden en 14 dagen.<80>

Auke trouwt op 25 april 1856 te Montfoort op 31-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Cornelia de Ruiter, dochter van Leendert de Ruiter en Maria Versluis. Cornelia is geboren op 4 november 1821 te Montfoort, is overleden op 3 oktober 1858 te Woerden. Cornelia werd 36 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van Auke en Cornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Elsinga is geboren op 2 juli 1856 te Woerden.

2  Franciscus (Frans) Elsinga is geboren op 19 februari 1858 te Woerden, is overleden op 27 februari 1859 te Montfoort. Franciscus werd 1 jaar en 8 dagen.

Auke trouwt op 6 mei 1859 te Woerden op 34-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 42-jarige Antje Flendrie, dochter van Huibert Roos Flendrie en Maria van Rheenen. Antje is geboren rond 1817, is overleden op 29 juni 1886 te Woerden. Antje werd ongeveer 69 jaar.

V-B  Hans Pieters Elsinga, zoon van Pieter Hanzes Elsinga (IV-C) en Lolkjen Piers Bergsma, boerenknecht en arbeider, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 17 februari 1828 te Oosterwierum, is overleden op 3 januari 1898 00.30 uur te Nijland - Súdwest Fryslân. Hans werd 69 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<81,82>

Hans trouwt op 8 november 1849 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Janke Lolkes Yntema, dochter van Lolke Sjoerds Yntema en Jetske Wouters de Jong. Janke, zonder beroep, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 9 mei 1825 te Hommerts, is overleden op 10 augustus 1876 te Wymbritseradeel. Janke werd 51 jaar, 3 maanden en 1 dag.<83,84>

Van Hans en Janke zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter Elsinga, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 8 december 1850 te Sneek, is overleden op 17 september 1859 07.00 uur te Nijland - Súdwest Fryslân. Pieter werd 8 jaar, 9 maanden en 9 dagen.<85>

2  Lolke Elsinga is geboren op 3 mei 1852 te Nijland - Súdwest Fryslân, zie VI-A.<86>

3  Jetske Elsinga, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 25 juni 1854 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 29 mei 1869 15.00 uur te Nijland - Súdwest Fryslân. Jetske werd 14 jaar, 11 maanden en 4 dagen.<87,88>

4  Rein Elsinga, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 26 mei 1857 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 17 april 1861 00.00 uur te Nijland - Súdwest Fryslân. Rein werd 3 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<89>

5  Pier Elsinga, schoenmakersknecht, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 20 maart 1859 te Nijland - Súdwest Fryslân, is ongehuwd overleden op 30 mei 1876 21.00 uur te Nijland - Súdwest Fryslân. Pier werd 17 jaar, 2 maanden en 10 dagen.<90>

6  Pieter Elsinga, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 24 februari 1861 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 24 augustus 1861 22.30 uur te Nijland - Súdwest Fryslân. Pieter werd 6 maanden.<91>

7  Lolkje Elsinga, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 21 mei 1868 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 21 juni 1875 08.00 uur te Nijland - Súdwest Fryslân. Lolkje werd 7 jaar en 1 maand.<92>

8  Pieter Elsinga, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 11 juni 1870 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 7 april 1877 07.00 uur te Nijland - Súdwest Fryslân. Pieter werd 6 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<93>

Hans trouwt op 8 mei 1880 te Hennaarderadeel op 52-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Willemke Martens, dochter van Marten Jacobus Martens en Aetske Siedses Siedsma. Willemke, zonder beroep, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 25 april 1831 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 5 april 1900 21.00 uur te Nijland - Súdwest Fryslân. Willemke werd 68 jaar, 11 maanden en 11 dagen.<94>

V-C  Douwe Pieters Elsinga, zoon van Pieter Hanzes Elsinga (IV-C) en Lolkjen Piers Bergsma, winkelier en arbeider, wonende te Ysbrechtum, is geboren op 2 maart 1831 te Mantgum, is overleden op 14 februari 1905 08.30 uur te Ysbrechtum. Douwe werd 73 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<95>

Douwe trouwt op 16 mei 1857 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertje Jelles Sietinga, dochter van Jelle Broers Sietinga en Trijntje Barends. Geertje, zonder beroep, wonende te Ysbrechtum, is geboren op 1 mei 1831 te Ysbrechtum, is overleden op 2 april 1902 17.30 uur te Ysbrechtum. Geertje werd 70 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Van Douwe en Geertje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Elsinga is geboren op 13 september 1858 te Ysbrechtum.<96>

Trijntje trouwt op 2 oktober 1880 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met Christoffel Janzen, zoon van Jan Janzen en Anna Elias. Christoffel is geboren te Sneek.

2  Pieter Elzinga, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 18 december 1864 te Ysbrechtum, is ongehuwd overleden op 6 oktober 1905 07.00 uur te Sneek (Wijk 14 1512). Pieter werd 40 jaar, 9 maanden en 18 dagen.<97>

V-D  Jouke Pieters Elsinga, zoon van Pieter Hanzes Elsinga (IV-C) en Lolkjen Piers Bergsma, boerenknecht, arbeider, werkman en zonder beroep, wonende te Ysbrechtum en te Sneek, is geboren op 27 maart 1835 te Tjalhuizum, is overleden op 6 maart 1918 06.00 uur te Sneek. Jouke werd 82 jaar, 11 maanden en 7 dagen.<98,99>

Jouke trouwt op 10 mei 1862 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Akke Kornelis Nettinga, dochter van Kornelis Pieter Nettinga en Jeltje Oepkes Wiersma. Akke is geboren op 14 september 1840 te Oosthem, is overleden op 13 juni 1884 te Sneek. Akke werd 43 jaar, 8 maanden en 30 dagen.<100,101>

Van Jouke en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Jeltje Elsinga is geboren op 1 juni 1863 te Abbega, zie VI-B.

2  Pieter Elsinga is geboren op 17 juli 1866 te Oosthem, zie VI-C.

3  Lolkje Elsinga is geboren op 17 maart 1873 te Wymbritseradeel, zie VI-D.

4  Kornelis Elsinga, tamboer, wonende te Sneek, is geboren op 25 april 1876 te Wymbritseradeel, is ongehuwd overleden op 20 mei 1895 14.15 uur te Kampen. Kornelis werd 19 jaar en 25 dagen.<102>

Jouke trouwt op 26 mei 1889 te Sneek op 54-jarige leeftijd (2) met de 40-jarige Anke Kasimir, dochter van Folkert Binnes Kasimir en Gerbrig Gerbens Dijkstra. Anke, zonder beroep, wonende te Oppenhuizen en te Sneek, is geboren op 5 maart 1849 te Offingawier.<103,104>

Van Jouke en Anke is een kind bekend:

5  Gerbrig Elsinga is geboren op 16 december 1890 te Sneek, zie VI-E.

V-E  Jetske Pieters Elsinga, dochter van Pieter Hanzes Elsinga (IV-C) en Lolkjen Piers Bergsma, is geboren op 8 september 1836 te Tjalhuizum.

Jetske trouwt op 14 mei 1864 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met haar stiefbroer de 28-jarige Aede de Bruin, zoon van Wijtze Durks de Bruin en Lolkje Aedes Jorwerda. Aede is geboren op 5 april 1836 te Ysbrechtum, is overleden op 6 juli 1891 te Wymbritseradeel. Aede werd 55 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Van Aede en Jetske is een kind bekend:

1  Akke de Bruin is geboren op 7 juli 1865 te Ysbrechtum.

Akke trouwt op 21 mei 1892 te Franekeradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelis Bouma, zoon van Taeke Cornelis Bouma en Antje Keimpes Schiltstra. Cornelis is geboren op 16 augustus 1865 te Tzum.

V-F  Jan Pieters Elsinga, zoon van Pieter Hanzes Elsinga (IV-C) en Lolkjen Piers Bergsma, kleermaker, wonende te Oosthem en te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren op 3 december 1838 te Tjalhuizum, is overleden op 22 april 1888 te Oosterend - Hennaarderadeel. Jan werd 49 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Jan trouwt op 6 april 1861 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 40-jarige Hendrikjen Jochums de Vries, dochter van Jochum Jelles de Vries en Janneke Hendriks Annema. Hendrikjen, zonder beroep, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân en te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren op 17 augustus 1820 te Wijnjeterp.

Hendrikjen was eerder gehuwd (1) met Jentje Foppes Rijpma.<105,106>

Van Jan en Hendrikjen is een kind bekend:

1  Henderika Elsinga, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren op 13 september 1862 te Oosthem, is overleden op 6 oktober 1877 07.30 uur te Oosterend - Hennaarderadeel. Henderika werd 15 jaar en 23 dagen.<107>


Generatie VI

(van 1850 tot 1930)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1884 en 1935. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (8x), Leeuwarderadeel (2x), Goutum (2x) en Wymbritseradeel.

VI-A  Lolke Elsinga, zoon van Hans Pieters Elsinga (V-B) en Janke Lolkes Yntema, timmerknecht en timmerman, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân en te Goutum, is geboren op 3 mei 1852 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 22 mei 1912 08.00 uur te Goutum. Lolke werd 60 jaar en 19 dagen.<108,109>

Lolke trouwt op 2 juni 1883 te Leeuwarderadeel op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrikje van der Veen, dochter van Pieter Hendriks Veen en Hinke Sipkes Ritsma. Hendrikje, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 17 juni 1861 te Wirdum - Frl..<110>

Van Lolke en Hendrikje zijn vier kinderen bekend:

1  Janke Elsinga is geboren op 7 april 1884 te Leeuwarderadeel.

2  Hinke Elzinga is geboren op 17 juli 1892 te Goutum, is overleden op 7 februari 1961 te Scharnegoutum, is begraven op 11 februari 1961 te Bozum. Hinke werd 68 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Hinke trouwt op 20 mei 1915 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Sjoerd Heeringa, zoon van Rintje Jans Heeringa en Janke Sjoerds Gerbrandy. Sjoerd is geboren op 20 december 1884 te Bozum.

3  Pieter Elzinga is geboren op 28 september 1885 te Leeuwarderadeel.

4  Hans Elzinga is geboren op 16 juli 1893 te Goutum, is overleden op 10 mei 1985, is begraven te Huizum. Hans werd 91 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Hans trouwt op 28 oktober 1916 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Anna Christina Berendina Feenstra, dochter van Berend Feenstra en Grietje Visser. Anna is geboren op 2 oktober 1894 te Wirdum - Frl., is overleden op 19 september 1976, is begraven te Huizum. Anna werd 81 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

VI-B  Jeltje Elsinga, dochter van Jouke Pieters Elsinga (V-D) en Akke Kornelis Nettinga, dienstmeid, wonende te Ysbrechtum en te Sneek, is geboren op 1 juni 1863 te Abbega.

Jeltje trouwt op 25 mei 1889 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Auke Boersma, zoon van Hessel Keimpes Boersma en Johantje Aukes Piersma. Auke, timmermansknecht en timmerknecht, wonende te Ysbrechtum en te Sneek, is geboren op 11 september 1863 te Oosthem, is overleden op 12 mei 1897 08.00 uur te Sneek (Wijk 12 4). Auke werd 33 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Van Auke en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Johanna Boersma is geboren op 26 februari 1890 te Sneek.

2  Akke Boersma is geboren op 11 juli 1893 te Sneek.

VI-C  Pieter Elsinga, zoon van Jouke Pieters Elsinga (V-D) en Akke Kornelis Nettinga, boerenknecht en koopman, wonende te Sneek, is geboren op 17 juli 1866 te Oosthem, is overleden op 10 december 1914 20.30 uur te Sneek. Pieter werd 48 jaar, 4 maanden en 23 dagen.<111>

Pieter trouwt op 24 april 1898 te Sneek op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Sijmentje Grasman, dochter van Tjerk Grasman en Tjerkje Grasman. Sijmentje, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 2 maart 1871 te Heeg, is overleden op 24 maart 1914 02.30 uur te Sneek. Sijmentje werd 43 jaar en 22 dagen.<112,113>

Van Pieter en Sijmentje zijn twee kinderen bekend:

1  Jouke Elsinga, monteur, wonende te Delft en te Den Haag, is geboren op 6 december 1899 te Wymbritseradeel.

Jouke trouwt op 20 juni 1923 te Delft op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Maria Anna Gerardina Beck, dochter van Anthonie Josephus Beck en Maria Petronella Elisabeth Wentin. Maria, wonende te Delft en te Den Haag, is geboren op 5 november 1903 te Delft, is overleden op 3 februari 1971 te Den Haag. Maria werd 67 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

2  Tjerk Elsinga is geboren op 20 juli 1903 te Sneek, is overleden op 13 november 1990 te Hilversum, is gecremeerd. Tjerk werd 87 jaar, 3 maanden en 24 dagen.<114>

Tjerk Elsinga was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, drager van het Mobilisatie-Oorlogskruis en andere buitenlandse onderscheidingen.

Tjerk trouwt op 2 december 1922 te Sloten - Frl. op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Reino Leentjes, dochter van Folkert Leentjes en Popkjen de Vries. Reino, wonende te Hilversum, is geboren op 26 april 1901 te Sloten - Frl., is overleden op 15 maart 1999, is gecremeerd (in familiekring). Reino werd 97 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<115..117>

VI-D  Lolkje Elsinga, dochter van Jouke Pieters Elsinga (V-D) en Akke Kornelis Nettinga, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 17 maart 1873 te Wymbritseradeel, is overleden op 12 augustus 1930 te Leeuwarden. Lolkje werd 57 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Lolkje trouwt op 19 augustus 1899 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Doen Wybrands Fennema, zoon van Wybrand Jacobs Fennema en Ymkje Klazes van der Ploeg. Doen, schipper, wonende te Sneek, is geboren op 19 mei 1872 te Oldeboorn, is overleden op 21 juni 1946 te Leeuwarden. Doen werd 74 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Van Doen en Lolkje zijn vier kinderen bekend:

1  IJmkje Fennema is geboren op 20 juli 1900 te Sneek, is overleden op 11 juni 1993 te Vlieland. IJmkje werd 92 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

IJmkje trouwt op 23 oktober 1926 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaas Hoogenberg, zoon van Roelof Hoogenberg en Jantje Witvoet. Klaas is geboren op 24 mei 1898 te Ooststellingwerf, is overleden op 17 oktober 1958 te Leeuwarden. Klaas werd 60 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

2  Anke Fennema is geboren rond 1 maart 1904 te Sneek, is overleden op 26 maart 1904 12.00 uur te Sneek (in het schip liggende aan de tweede Oosterkade). Anke werd ongeveer 25 dagen.<118,119>

3  Anke Fennema is geboren op 4 februari 1905 te Sneek.

4  Wijbrand Fennema is geboren op 12 maart 1909 te Sneek, is overleden op 3 augustus 1939, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Wijbrand werd 30 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Wijbrand was sinds 12 oktober 1938 gehuwd met N.N.

VI-E  Gerbrig Elsinga, dochter van Jouke Pieters Elsinga (V-D) en Anke Kasimir, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 16 december 1890 te Sneek.

Gerbrig trouwt op 2 september 1916 te Sneek op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Gijsbert de Vries, zoon van Johannes de Vries en Tietje Reen. Gijsbert, tabakskerversknecht, wonende te Sneek, is geboren op 30 november 1892 te Sneek.

Van Gijsbert en Gerbrig is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon de Vries is doodgeboren op 4 april 1935 te Sneek.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 8 februari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

2)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

3)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

4)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

5)  Aukje gaat in ondertrouw (gerecht) in april 1783 te Franeker, trouwt (Herv.) op 11 mei 1783 te Franeker met Hessel.

6)  Hessel trouwt op 17 juni 1810 met Lijsbeth.

7)  Hessel Jans Helder, zoon van Jan Hessels en Pietje Simons. Hessel, boerenknecht, arbeider en stijfselmakersknecht, wonende te Spannum en te Franeker, is geboren rond 1758 te Ried, is overleden op 12 januari 1824 15.00 uur te Franeker (Wijk E.W. 77). Hessel werd ongeveer 66 jaar. Hessel was later gehuwd (2) met Lijsbeth Jobs.

8)  overlijden: Kornelis Foppes Fopma, memorie van aangifte successierechten (21 okt 1838)

9)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1843 H - Richtje Kornelis Fopma, overlijdensakte (Hennaarderadeel 22 mei 1843)

10)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1843 H - Richtje Kornelis Fopma, overlijdensakte (Hennaarderadeel 22 mei 1843)

11)  ongehuwd overleden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Tietje Foppes Fopma, overlijdensakte (Hennaarderadeel 16 mrt 1846)

12)  ongehuwd overleden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Kornelis Foppes Fopma, overlijdensakte (Hennaarderadeel 23 okt 1838)

13)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1830 ovl. - Trijntje Joukes Bergsma, overlijdensakte (Bolsward 9 aug 1830)

14)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1831 H - Tjaardstra - Meeltjes, huwelijk (Bolsward 20 nov 1831)

15)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2028 - Binnert Sytzes Tjaardstra, memorie van aangifte successierechten (Bolsward 13 feb 1836)

16)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1831 H - Tjaardstra - Meeltjes, huwelijk (Bolsward 20 nov 1831)

17)  Binnert trouwt op 20 november 1831 te Bolsward met Ake.

18)  geboorte: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2047 - Ake Meeltjes, memorie van aangifte successierechten (Bolsward 21 mei 1847)

19)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2047 - Ake Meeltjes, memorie van aangifte successierechten (Bolsward 21 mei 1847)

20)  Ake Meeltjes, dochter van Meeltje Meles en Reinouw Pieters. Ake, dienstmeid, wonende te Bolsward, is geboren op 12 januari 1776 te Bolsward, is overleden op 21 mei 1847 te Bolsward (geen kinderen nalatende). Ake werd 71 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

21)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2039 - Florus Hermanus Ykema, memorie van aangifte successierechten (3 dec 1842)

22)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2028 - Binnert Sytzes Tjaardstra, memorie van aangifte successierechten (Bolsward 13 feb 1836)

23)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Hans Pieters Elzinga, overlijdensakte (Baarderadeel 17 jan 1848)

24)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1853 ovl. - Franske Pieters Kleiterp (Leeuwarderadeel 30 sep 1853)

25)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1853 ovl. - Franske Pieters Kleiterp (Leeuwarderadeel 30 sep 1853)

26)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Aukjen Hanzes Elzinga, overlijdensakte (Rauwerderhem 20 jan 1875)

27)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Swart - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

28)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elsinga - Bergsma, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

29)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elsinga - Bergsma, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

30)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1853 ovl. - Jouke Pieters Wittema, overlijdensakte (Franeker 21 feb 1853)

31)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1815 H - Wittema - Jakobs, huwelijk (Franeker 12 nov 1815)

32)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1815 H - Wittema - Jakobs, huwelijk (Franeker 12 nov 1815)

33)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

34)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

35)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

36)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

37)  doop: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

38)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

39)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 H - Wittema - Ypma, huwelijk (Franeker 13 jun 1824)

40)  Simon Sijbrens Meinardi. Simon is geboren rond 1774, is overleden voor 3 september 1806 te Kollum (op 3 september 1806 is een declaratie wegens zijn overlijden ingeschreven in het register van aangaven successie). Simon werd hoogstens 32 jaar.

41)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1834 H - Wittema - Jong, huwelijk (Franeker 30 mrt 1834)

42)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Aukjen Hanzes Elzinga, overlijdensakte (Rauwerderhem 20 jan 1875)

43)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Aukjen Hanzes Elzinga, overlijdensakte (Rauwerderhem 20 jan 1875)

44)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Wiersma - Elzinga, huwelijk (Jorwerd 21 aug 1816)

45)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Wiersma - Elzinga, huwelijk (Jorwerd 21 aug 1816)

46)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Wiersma - Elzinga, huwelijk (Jorwerd 21 aug 1816)

47)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Swart - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

48)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Swart - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

49)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Swart - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

50)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Jan Tiedes de Zwart, overlijdensakte (Baarderadeel 11 mei 1844)

51)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1824 G. - Auke Elsinga, geboorteakte (Baarderadeel 12 jul 1824)

52)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elsinga - Bergsma, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

53)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elsinga - Bergsma, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

54)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1866 ovl. - Pieter Elsinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 23 okt 1866)

55)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elsinga - Bergsma, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

56)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elsinga - Bergsma, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

57)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elsinga - Bergsma, huwelijk (Baarderadeel 19 mei 1827)

58)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Jorwerda, huwelijk (Wymbritseradeel 2 jun 1860)

59)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Yntema, huwelijk (Wymbritseradeel 8 nov 1849)

60)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1833 G. - Pier Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 23 apr 1833)

61)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1835 G. - Jouke Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 28 mrt 1835)

62)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1840 G. - Franske Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 28 okt 1840)

63)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1845 G. - Franske Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 4 aug 1845)

64)  Johannes trouwt op 14 mei 1870 te Hennaarderadeel met Antje.

65)  Antje Sijtzes Bakker, dochter van Sijtse Sikkes Bakker en Maaike Hendriks van der Plaats. Antje is geboren op 15 augustus 1845 te Oosterlittens.

66)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 G - Pierkjen Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 20 nov 1846)

67)  aangifte geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 G - Pierkjen Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 20 nov 1846)

68)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Jorwerda, huwelijk (Wymbritseradeel 2 jun 1860)

69)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Jorwerda, huwelijk (Wymbritseradeel 2 jun 1860)

70)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Jorwerda, huwelijk (Wymbritseradeel 2 jun 1860)

71)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1871 ovl. - Lolkje Jorwerda, overlijdensakte (Wymbritseradeel 13 feb 1871)

72)  Lolkje trouwt op 4 april 1835 te Wymbritseradeel met Wijtze.

73)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Jorwerda, huwelijk (Wymbritseradeel 2 jun 1860)

74)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Elsinga - Jorwerda, huwelijk (Wymbritseradeel 2 jun 1860)

75)  Wijtze Durks de Bruin, zoon van Durk Teunis en Berber Jans. Wijtze, wonende te Ysbrechtum, is geboren op 22 augustus 1777 te Winsum - Frl., is Herv. gedoopt op 7 september 1777 te Winsum - Frl., is overleden op 6 september 1858 te Ysbrechtum. Wijtze werd 81 jaar en 15 dagen.

76)  Antie trouwt op 1 augustus 1840 te Barradeel met Pieter (zie IV-F).

77)  Pieter Reins Witema, zie IV-F.

78)  Antie trouwt op 24 juli 1835 te Barradeel met Meindert (zie IV-E).

79)  Meindert Reins Witema, zie IV-E.

80)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1824 G. - Auke Elsinga, geboorteakte (Baarderadeel 12 jul 1824)

81)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Yntema, huwelijk (Wymbritseradeel 8 nov 1849)

82)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1898 ovl. - Hans Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 3 jan 1898)

83)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Yntema, huwelijk (Wymbritseradeel 8 nov 1849)

84)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Yntema, huwelijk (Wymbritseradeel 8 nov 1849)

85)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1859 ovl. - Pieter Hanzes Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 17 sep 1859)

86)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Lolke Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 4 mei 1852)

87)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1854 G. - Jetske Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 27 jun 1854)

88)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1869 ovl. - Jetske Elsinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 1 jun 1869)

89)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Rein Hanzes Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 17 apr 1861)

90)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1876 ovl. - Pier Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 30 mei 1876)

91)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Pieter Hanzes Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 26 aug 1861)

92)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Lolkje Elsinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 22 jun 1875)

93)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Pieter Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 9 apr 1877)

94)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1900 ovl. - Willemke Martens, overlijdensakte (Wymbritseradeel 6 apr 1900)

95)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1905 ovl. - Douwe Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 14 feb 1905)

96)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Trijntje Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 13 sep 1858)

97)  ongehuwd overleden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1905 ovl. - Pieter Elzinga, overlijdensakte (Sneek 6 okt 1905)

98)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1835 G. - Jouke Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 28 mrt 1835)

99)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1918 ovl. - Jouke Elsinga, overlijdensakte (Sneek 6 mrt 1918)

100)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1862 H - Elsinga - Nettinga, huwelijk (Wymbritseradeel 10 mei 1862)

101)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1862 H - Elsinga - Nettinga, huwelijk (Wymbritseradeel 10 mei 1862)

102)  ongehuwd overleden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1895 ovl. - Kornelis Elsinga, overlijdensakte (Sneek 24 mei 1895)

103)  huwelijk: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1889 H - Elsinga - Kasimir, huwelijk (Sneek 26 mei 1889)

104)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1889 H - Elsinga - Kasimir, huwelijk (Sneek 26 mei 1889)

105)  Hendrikjen trouwt op 10 januari 1843 te Wymbritseradeel met Jentje.

106)  Jentje Foppes Rijpma, zoon van Foppe Jilderts Rijpma en Lijsbeth Jenties Sieswerda. Jentje, arbeider, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren rond december 1815 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 9 september 1859 te Nijland - Súdwest Fryslân. Jentje werd ongeveer 43 jaar en 9 maanden.

107)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Henderika Jans Elsinga, overlijden (Hennaarderadeel 6 okt 1877)

108)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Lolke Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 4 mei 1852)

109)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1912 ovl. - Lolke Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 22 mei 1912)

110)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1883 H - Elsinga - Veen, huwelijk (Leeuwarderadeel 2 jun 1883)

111)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1914 ovl. - Pieter Elsinga, overlijdensakte (Sneek 11 dec 1914)

112)  huwelijk: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1898 H - Elsinga - Grasman, huwelijk (Sneek 24 apr 1898)

113)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1914 ovl. - Symentje Grasman, overlijdensakte (Sneek 24 mrt 1914)

114)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Tjerk Elsinga, overlijdensadvertentie (16 nov 1990)

115)  geboorte: eigen archief, overlijdensadvertenties - Reino Leentjes, overlijdensadvertentie (15 mrt 1999)

116)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Reino Leentjes, overlijdensadvertentie (15 mrt 1999)

117)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Reino Leentjes, overlijdensadvertentie (15 mrt 1999)

118)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1904 ovl. - Anke Fennema, overlijdensakte (Sneek 28 mrt 1904)

119)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1904 ovl. - Anke Fennema, overlijdensakte (Sneek 28 mrt 1904)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Jouke Pieters (els016)
- of in het Register van familienamen

els016