Parenteel van Harnd Leenderts Elsinga

 

Bijgewerkt op: 23 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elsinga - :
Parenteel van Harnd Leenderts Elsinga.


Generatie I

(van 1743 tot 1823)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1770. Het kind is afkomstig uit Burgwerd.

I  Harnd Leenderts Elsinga, organist, schoolmeester, ontvanger der belastingen, onderwijzer der jeugd en ontvanger, wonende te Burgwerd en te Bozum, is geboren rond 1743, is overleden op 16 april 1823 03.00 uur te Bozum. Harnd werd ongeveer 80 jaar.<1>

Harns Leenderts nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Bozum en gaf 1 kind op.
Akte datum 12-6-1813.
*.*
Haantje Lienders, later Elsinga, kwam in 1786 als schoolmeester van Burgwerd naar Bozum met zijn vrouw Pijttrik Heerts Hiemstra (van Wommels afkomstig).
Hij is daar begin 1823 (nog voor mei) overleden, oud 83 jaar.
Van zijn hand verscheen in 1801 "Het leven van Mozes", een schoolboek.
Bron: Schoolmeesters in Friesland, 1600 - 1950 (Fryske Akademy).

*.*
H.L. Elsinga, ontvanger te Bozum, schreef op 7 januari 1823 een brief aan de gouverneur van Friesland, waarin hij naast "de beste zegeningen voor het nieuwe jaar" etc. aangaf zeer in zijn schik te zijn met zijn aanstelling in zijn post.
Verder gaf hij aan dat hij "eenige zwarigheden ontmoet die hij niet voorzien had".
Zo werd als hoofdplaats aangemerkt Baard, in plaats van Bozum, dat geeft zeer grote verwarring en hij vraagt of dit verholpen kan worden.
Hij stelt voor om zijn plaats te benoemen Gjalt Jans Meijer te Baard voorwiens kunde en braafrheid hij volkomen in staat en die dan voor hem de plaatsen Baard, Winzum en Oosterlittens moet gaan bedienen, omdat hij in zijn ouderdom niet van woonplaats kan veranderen en ook dat zijn gezondheid achteruit gaat.
"mijn ligchaamsvermogens nemen af en de zielsvermogens verzwakken".
*.*
Op 17 april 1823 schreef de ontvanger der directe belastingen en accijnsen, directie Vriesland aan de gouverneur van Friesland dat de ontvanger der Directe Belastingen en Accijnzen te Baard H. Elzinga in de avond van den 15 april 1823 overleden is.
De ontvanger stelt voor om de waarneming van het kantoor Baard op te dragen aan de naburige ontvanger Tjaarda te Jorwerd.
*.*

Harnd gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 10 mei 1767 te Wommels derde proclamatie, trouwt (kerk) (Herv.) op 17 mei 1767 te Burgwerd op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Pijtrick Heerts Hiemstra, dochter van Heert Hijlkes Hiemstra en Dieuke Aukes. Pijtrick, wonende te Wommels, is geboren op 31 augustus 1739, is Herv. gedoopt op 6 september 1739 te Wommels - Hidaard, is overleden voor 16 april 1823. Pijtrick werd hoogstens 83 jaar, 7 maanden en 16 dagen.<2>

Van Harnd en Pijtrick is een kind bekend:

1  Dieuwke Harnds Elsinga is geboren op 22 april 1770 te Burgwerd, is Herv. gedoopt op 29 april 1770 te Burgwerd/Hichtum/Hartwerd, zie II.


Generatie II

(van 1770 tot 1845)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1799 en 1809. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Bozum (6x).

II  Dieuwke Harnds Elsinga, dochter van Harnd Leenderts Elsinga (I) en Pijtrick Heerts Hiemstra, zonder beroep, wonende te Bozum, is geboren op 22 april 1770 te Burgwerd, is Herv. gedoopt op 29 april 1770 te Burgwerd/Hichtum/Hartwerd, is overleden op 4 juli 1845 04.00 uur te Bozum (Huis 57). Dieuwke werd 75 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Dieuwke gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 12 augustus 1798 te Bozum (derde proclamatie), trouwt (kerk) (Herv.) op 26 augustus 1798 te Deersum of trouwt (kerk) (Herv.) op 26 augustus 1798 te Deersum op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter Folkerts Meilema, zoon van Folkert Doekes en Hinke Pieters Meilema. Pieter, schipper, veerschipper en winkelier, wonende te Bozum, is geboren op 3 september 1769 te Bozum, is Herv. gedoopt op 17 september 1769 te Bozum, is overleden op 30 december 1831 te Bozum. Pieter werd 62 jaar, 3 maanden en 27 dagen.<3,4>

Van Pieter en Dieuwke zijn zes kinderen bekend:

1  Folkert Pieters is geboren op 20 mei 1799, is Herv. gedoopt op 26 mei 1799 te Bozum.

2  Hinke Pieters Meilema, zonder beroep, wonende te Bozum, is geboren op 19 juli 1800, is Herv. gedoopt op 3 augustus 1800 te Bozum, is ongehuwd overleden op 3 april 1826 23.00 uur te Bozum (Huis 57). Hinke werd 25 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

3  Pietje Pieters Meilema is geboren op 26 mei 1802 te Bozum, is Herv. gedoopt op 13 juni 1802 te Bozum, zie III-A.

4  Folkert Pieters Meilema, koopman, is geboren op 11 augustus 1804, is Herv. gedoopt op 26 augustus 1804 te Bozum, is overleden op 26 december 1859 te Baarderadeel. Folkert werd 55 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

5  Trijntje Pieters is geboren op 20 februari 1807, is Herv. gedoopt op 8 maart 1807 te Bozum.

6  Trijntje Pieters Meilema is geboren op 22 april 1809, is Herv. gedoopt op 7 mei 1809 te Bozum, zie III-B.


Generatie III

(van 1799 tot 1859)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1828 en 1843. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bozum (7x).

III-A  Pietje Pieters Meilema, dochter van Pieter Folkerts Meilema en Dieuwke Harnds Elsinga (II), is geboren op 26 mei 1802 te Bozum, is Herv. gedoopt op 13 juni 1802 te Bozum, is overleden op 15 september 1858 te Baarderadeel. Pietje werd 56 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Pietje trouwt op 22 oktober 1825 te Baarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Lieuwe Willems van der Man, zoon van Willem Lieuwes en Maartje Sytses Talsma. Lieuwe, onderwijzer, is geboren op 9 januari 1803 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 27 maart 1803 te Hallum - Frl., is overleden op 21 november 1841 te Baarderadeel. Lieuwe werd 38 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Lieuwe en Pietje zijn drie kinderen bekend:

1  Willem Lieuwes van der Man is geboren op 24 mei 1828 18.00 uur te Bozum.

2  Dieuwke Lieuwes van der Man is geboren op 29 oktober 1831 02.00 uur te Bozum.

3  Jan Lieuwes van der Man is geboren op 7 juni 1839 03.30 uur te Bozum.

III-B  Trijntje Pieters Meilema, dochter van Pieter Folkerts Meilema en Dieuwke Harnds Elsinga (II), is geboren op 22 april 1809, is Herv. gedoopt op 7 mei 1809 te Bozum.

Trijntje trouwt op 12 november 1836 te Baarderadeel op 27-jarige leeftijd met Pieter Gerrits Tjallema, zoon van Gerrit Tjalles Tjallema en Trijntje Wouters. Pieter, schipper.

Van Pieter en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Pieters Tjallema is geboren op 30 september 1837 23.00 uur te Bozum.

2  Hinke Pieters Tjallema is geboren op 23 februari 1840 17.00 uur te Bozum.

3  Catharinus Pieters Tjallema is geboren op 27 november 1843 te Bozum.

4  Harnd Pieters Tjallema is geboren op 27 november 1843 te Bozum.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 23 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1823 ovl - Harnd Leenderts Elsinga (Baarderadeel 16 apr 1823)

2)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1823 ovl - Harnd Leenderts Elsinga (Baarderadeel 16 apr 1823)

3)  ondertrouw kerk: Tresoar, Bozum Dtb. - Pieter Folkerts - Dieuwke Harnds Elzinga (Bozum 26 aug 1798)

4)  huwelijk kerk: Tresoar, Bozum Dtb. - Pieter Folkerts - Dieuwke Harnds Elzinga (Bozum 26 aug 1798)


Opmerkingen:
els018