Parenteel van Anne Sybes

Bijgewerkt op: 8 januari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -:Parenteel van Anne Sybes (els020)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(van 1634 tot 1684)

In deze generatie is ÚÚn gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1665 en 1674. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Drogeham (5x).

I  Anne Sybes, wonende te Drogeham, is geboren rond 1634 te Drogeham, is overleden voor mei 1684 te Drogeham. Anne werd hoogstens 50 jaar.

In een eerdere opstelling is ervan uit gegaan dat de ouders van Anne Sybes zouden zijn Sybe Harckes en Jouck Dirks.
Anne of zijn nakomelingen kwamen in 1639 niet voor als erven bij Eeuw Harckes.
Daarom wordt er voorlopig van uit gegaan dat Sybe Harckes en Jouck Dirks NIET zijn ouders waren

Anne trouwt op 26 november 1654 te Drogeham op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Trijn Oebeles, dochter van Oebele Jans en Geertje Stevensdr.. Trijn, wonende te Eestrum, is geboren in 1636 te Eestrum, is overleden na 1684. Trijn werd minstens 48 jaar.

Van Anne en Trijn zijn vijf kinderen bekend:

1  NN Annes is geboren op 17 november 1665 te Drogeham.

2  Uble Annes is Herv. gedoopt op 8 november 1668 te Drogeham.

Uble trouwt (Herv.) op 9 juni 1695 te Drogeham op 26-jarige leeftijd met Albertje Michiels.

3  Jouck Annes is Herv. gedoopt op 8 november 1668 te Drogeham.

4  Geert Annes is Herv. gedoopt op 26 november 1671 te Drogeham, zie II.

5  Roel Annes is Herv. gedoopt op 14 juni 1674 te Drogeham.

Roel trouwt op 17 december 1699 te Drogeham op 25-jarige leeftijd met Froukje Gerks.


Generatie II

(van 1665 tot 1724)

In deze generatie is ÚÚn gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1698 en 1705. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Drogeham (2x) en Drogeham en Harkema Opeinde.

II  Geert Annes, zoon van Anne Sybes (I) en Trijn Oebeles, is Herv. gedoopt op 26 november 1671 te Drogeham, is overleden 1724 of 1725 te Eestrum. Geert werd hoogstens 53 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Geert trouwt op 28 maart 1697 te Drogeham op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 42-jarige Ytje Douwes, dochter van Douwe Hendriks en Antje Bruchts. Ytje is geboren rond 1655 te Eestrum, is overleden na 7 maart 1719. Ytje werd minstens 64 jaar.

Van Geert en Ytje zijn vijf kinderen bekend:

1  Anne Geerts is gedoopt op 30 januari 1698 te Drogeham, zie III-A.<1>

2  Douwe Geerts is Herv. gedoopt op 9 juli 1699 in de Herv. gemeente Drogeham en Harkema Opeinde, zie III-B.

3  Trijntje Geerts, winkelierster, wonende te Eestrum, is geboren op 20 oktober 1700, is overleden in 1781. Trijntje werd 81 jaar.

Trijntje trouwt (Herv.) op 21 maart 1728 te Oostermeer op 27-jarige leeftijd met Sybren Ouwes. Sybren, wonende te Eestrum.

4  Antie Geerts is geboren op 22 april 1703, is overleden voor 5 maart 1719. Antie werd hoogstens 15 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

5  Hendrik Geerts is gedoopt op 26 juli 1705 te Drogeham, zie III-C.


Generatie III

(van 1698 tot 1781)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 33 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1729 en 1766. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostermeer - Eestrum (19x), Eestrum (9x), Suameer (2x) en Oostrum.

III-A  Anne Geerts, zoon van Geert Annes (II) en Ytje Douwes, boer, wonende te Eestrum, is gedoopt op 30 januari 1698 te Drogeham, is begraven op 20 oktober 1767 te Eestrum. Anne werd 69 jaar, 8 maanden en 20 dagen.<2>

Anne trouwt op 22 oktober 1730 te Oostermeer op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Pieters, dochter van Pieter Jelles en Antje Alles. Grietje, wonende te Oostermeer, is Herv. gedoopt op 20 augustus 1706 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is begraven op 11 juni 1773 te Eestrum. Grietje werd 66 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Van Anne en Grietje zijn tien kinderen bekend:

1  Geert Annes is Herv. gedoopt op 26 augustus 1731 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden voor 14 augustus 1747. Geert werd hoogstens 15 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

2  Ytje Annes, wonende te Eestrum, is Herv. gedoopt op 7 februari 1733 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Ytje trouwt (Herv.) op 9 mei 1756 te Hardegarijp op 23-jarige leeftijd met Klaas Theunis. Klaas, wonende te Hallum - Frl. en te Gaastmaburen, is geboren te Gaastmaburen.

3  Pieter Annes is Herv. gedoopt op 28 maart 1735 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie IV-A.

4  Antje Annes, wonende te Eestrum, is gedoopt op 5 mei 1737.<3>

Verschillende bronnen maken melding van Antje, dochter van Anne Geerts, gedoopt op 5 mei 1737.
Haar doop heb ik op de website van Tresoar nog niet kunnen vinden.

Antje trouwt (Herv.) op 26 september 1762 te Eestrum op 25-jarige leeftijd met Errit Jans. Errit, wonende te Eestrum.

5  Sybe Annes is Herv. gedoopt op 26 december 1738 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie IV-B.

6  Rinske Annes is Herv. gedoopt op 1 juli 1740 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden voor 7 juni 1745. Rinske werd hoogstens 4 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

7  Rinske Annes is Herv. gedoopt op 7 juni 1745 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

8  Geert Annes is Herv. gedoopt op 14 augustus 1747 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie IV-C.

9  Trijntje Annes is Herv. gedoopt op 18 mei 1749 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is begraven op 10 juni 1763 te Eestrum. Trijntje werd 14 jaar en 23 dagen.

10  Akke Annes, wonende te Eestrum, is Herv. gedoopt op 23 april 1752 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Akke trouwt (Herv.) op 16 mei 1779 te Visvliet op 27-jarige leeftijd met Dirk Gerrits. Dirk, wonende te Eestrum.

III-B  Douwe Geerts, zoon van Geert Annes (II) en Ytje Douwes, kerkvoogd, boer en armvoogd, wonende te Eestrum, is Herv. gedoopt op 9 juli 1699 in de Herv. gemeente Drogeham en Harkema Opeinde, is overleden op 24 juli 1781 te Eestrum. Douwe werd 82 jaar en 15 dagen.

Douwe trouwt (Herv.) op 12 november 1730 te Oostermeer op 31-jarige leeftijd (1) met Trijntje Binnes. Trijntje, wonende te Eestrum, is overleden voor 19 maart 1741.

Van Douwe en Trijntje is een kind bekend:

1  Geert Douwes is geboren op 7 juni 1733, is overleden voor 28 februari 1762. Geert werd hoogstens 28 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Douwe trouwt (Herv.) op 19 maart 1741 te Eestrum op 41-jarige leeftijd (2) met Akke Pieters. Akke, wonende te Eestrum, is geboren te Eestrum, is overleden voor 1 april 1759.

Van Douwe en Akke zijn vijf kinderen bekend:

2  Pieter Douwes is Herv. gedoopt op 4 februari 1742 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden voor 9 oktober 1778. Pieter werd hoogstens 36 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

3  Ytje Douwes is Herv. gedoopt op 15 april 1743 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie IV-D.

4  Antje Douwes is Herv. gedoopt op 30 januari 1746 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie IV-E.

5  Akke Douwes, wonende te Surhuizum, is Herv. gedoopt op 12 maart 1750 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Akke trouwt (Herv.) op 1 april 1781 te Surhuizum op 31-jarige leeftijd met Egbert Roels. Egbert, wonende te Surhuizum.

6  Trijntje Douwes is Herv. gedoopt op 12 maart 1750 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie IV-F.

Douwe trouwt (Herv.) op 1 april 1759 te Eestrum op 59-jarige leeftijd (3) met Ymkje Dirks. Ymkje, wonende te Veenwouden, is geboren te Veenwouden.

Van Douwe en Ymkje zijn vier kinderen bekend:

7  Geertje Douwes is Herv. gedoopt op 22 februari 1760 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Geertje trouwt in 1781 te Eestrum op 21-jarige leeftijd met Teye Jans Tol. Teye is geboren te Eestrum, is overleden voor 17 november 1813.

Teye was eerder gehuwd (1) met Neeltje Hendriks.<4>

8  Geert Douwes is Herv. gedoopt op 28 februari 1762 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden voor 9 oktober 1778. Geert werd hoogstens 16 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

9  Antje Douwes is geboren in 1764 te Eestrum, is overleden op 16 juli 1820 te Veenwouden. Antje werd 56 jaar.

Antje trouwt op 19 oktober 1788 te Bergum op 24-jarige leeftijd met Feye Minnes Venema. Feye is geboren te Bergum.

10  Grietje Douwes is Herv. gedoopt op 18 mei 1766 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum (de dopeling is enige weken oud).

III-C  Hendrik Geerts, zoon van Geert Annes (II) en Ytje Douwes, wonende te Eestrum, is gedoopt op 26 juli 1705 te Drogeham, is overleden 1777 of 1778 te Eestrum. Hendrik werd hoogstens 72 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Hendrik trouwt rond 1728 te Eestrum op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Trijntje Sijes, dochter van Sije Roels en Hendrikje Hendriks. Trijntje is gedoopt op 28 augustus 1705 te Eestrum, is overleden tussen 1744 en 1750. Trijntje werd hoogstens 44 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Van Hendrik en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geert Hendriks is Herv. gedoopt op 4 december 1729 te Eestrum, zie IV-G.<5>

2  Sije Hendriks is gedoopt op 15 oktober 1731 te Suameer.

Sije trouwt in 1763 op 32-jarige leeftijd met Aukje Egberts. Aukje is afkomstig uit Eestrum.

3  Douwe Hendriks is Herv. gedoopt op 25 oktober 1733 te Suameer, zie IV-H.

4  Etje Hendriks is Herv. gedoopt op 8 mei 1736 te Eestrum.

5  Hinke Hendriks is Herv. gedoopt op 8 juli 1738 te Eestrum.

Hinke trouwt in 1785 op 47-jarige leeftijd met waarschijnlijk Oebele Klases.

6  Sybe Hendriks is Herv. gedoopt op 14 mei 1741 te Eestrum, zie IV-I.

7  Hendrik Hendriks Stiksma is geboren te Oostrum, is Herv. gedoopt op 28 juli 1744 te Eestrum, zie IV-J.<6>

Hendrik trouwt rond 1750 te Eestrum op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met Antje Abeles. Antje is overleden voor 15 augustus 1762.

Van Hendrik en Antje zijn vijf kinderen bekend:

8  Abele Hendriks is Herv. gedoopt op 19 juli 1750 te Eestrum, is overleden voor 28 januari 1757. Abele werd hoogstens 6 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

9  Etsie Hendriks is Herv. gedoopt op 3 maart 1754 te Eestrum.

10  Abele Hendriks is gedoopt op 28 januari 1757 te Eestrum.

11  Sjoukje Hendriks is Herv. gedoopt op 12 oktober 1759 te Eestrum.

12  Marten Hendriks is Herv. gedoopt op 5 oktober 1760 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Hendrik trouwt (Herv.) op 15 augustus 1762 te Eestrum op 57-jarige leeftijd (3) met Ymkje Gerrits. Ymkje, wonende te Kooten - Frl., is geboren te Kooten - Frl..

Van Hendrik en Ymkje is een kind bekend:

13  Akke Hendriks is Herv. gedoopt op 13 september 1764 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.


Generatie IV

(van 1729 tot 1820)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 45 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1747 en 1811. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostermeer - Eestrum (11x), Buitenpost (9x), Eestrum (7x), Oostermeer (3x), Garijp (3x), Ysbrechtum, Twijzel en Bergum.

IV-A  Pieter Annes, zoon van Anne Geerts (III-A) en Grietje Pieters, is Herv. gedoopt op 28 maart 1735 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden op 6 juni 1807 te Eestrum (drie kinderen nalatende). Pieter werd 72 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Pieter trouwt op 22 oktober 1758 te Eestrum op 23-jarige leeftijd met Pietertje Jans.

Van Pieter en Pietertje is een kind bekend:

1  Eepe Pieters is gedoopt in 1759 te Eestrum.

IV-B  Sybe Annes, zoon van Anne Geerts (III-A) en Grietje Pieters, ontvanger, van Eestrum en boer, wonende te Garijp, is Herv. gedoopt op 26 december 1738 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Sybe trouwt in 1769 op 31-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Bintje Jelkes, dochter van Jelke Sijes en Tjepkje Beerns. Bintje is geboren rond 1744 te Suameer, is overleden rond april 1772 te Eestrum. Bintje werd ongeveer 28 jaar.<7,8>

Sybe trouwt op 18 februari 1776 te Garijp op 37-jarige leeftijd (2) met Jenke Tjedsgers. Jenke, wonende te Garijp.

Jenke was eerder gehuwd (1) met Eeuwe Jans Blomker.<9..12>

Van Sybe en Jenke zijn twee kinderen bekend:

1  Anne Sybes is geboren op 7 februari 1777 te Garijp, is Herv. gedoopt op 16 maart 1777 te Garijp, zie V-A.

2  Akke Sybes is geboren op 29 september 1778 te Garijp, is Herv. gedoopt op 15 november 1778 te Garijp.

IV-C  Geert Annes, zoon van Anne Geerts (III-A) en Grietje Pieters, is Herv. gedoopt op 14 augustus 1747 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Geert trouwt op 6 augustus 1778 te Eestrum op 30-jarige leeftijd met Lutske Sybrens. Lutske is geboren te Eestrum.

Van Geert en Lutske zijn twee kinderen bekend:

1  Anne Geerts is gedoopt op 7 oktober 1778 te Eestrum.

2  Gaatske Geerts is gedoopt op 27 april 1782 te Bergum.

IV-D  Ytje Douwes, dochter van Douwe Geerts (III-B) en Akke Pieters, wonende te Eestrum, is Herv. gedoopt op 15 april 1743 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Ytje trouwt op 8 juli 1759 te Eestrum op 16-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Hendrik Geerts, zoon van Geert Willems en Janke Martens. Hendrik, wonende te Eestrum, is gedoopt op 12 december 1738, is overleden in 1768. Hendrik werd 30 jaar.

Ytje trouwt (Herv.) op 12 februari 1769 te Bergum op 25-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Bauke Harmens, zoon van Harmen Baukes en Antje Berends. Bauke, schoenmaker, wonende te Bergum, is geboren op 27 september 1738 te Bergum, is Herv. gedoopt op 19 oktober 1738 te Bergum, is overleden op 8 december 1811 te Bergum. Bauke werd 73 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Bauke was later gehuwd (2) met Wietske Oedses.<13,14>

Van Bauke en Ytje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jitske Baukes Elzinga is Herv. gedoopt op 25 februari 1770 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie V-B.

2  Antje Baukes is geboren op 15 november 1772, is Herv. gedoopt op 29 november 1772 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie V-C.

3  Harmen Baukes is geboren op 4 oktober 1775, is Herv. gedoopt op 22 oktober 1775 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is begraven op 16 september 1777 te Eestrum. Harmen werd 1 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

4  Akke Baukes is geboren op 31 oktober 1778, is Herv. gedoopt op 6 december 1778 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie V-D.

5  Harmen Baukes is geboren op 15 oktober 1781, is Herv. gedoopt op 11 november 1781 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

IV-E  Antje Douwes, dochter van Douwe Geerts (III-B) en Akke Pieters, wonende te Eestrum, is Herv. gedoopt op 30 januari 1746 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is begraven op 25 september 1778 te Eestrum. Antje werd 32 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Antje trouwt (Herv.) op 15 mei 1763 te Eestrum op 17-jarige leeftijd met de 52-jarige Brugt Douwes, zoon van Douwe Bruchts en Antje Fokkes. Brugt, boer en huisman (boer), wonende te Eestrum, is Herv. gedoopt op 4 januari 1711 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is begraven op 8 mei 1778 te Eestrum. Brugt werd 67 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Van Brugt en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Douwe Brugts is Herv. gedoopt op 30 november 1766 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is begraven op 28 april 1769 te Eestrum. Douwe werd 2 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

2  Douwe Brugts Douma is geboren op 2 maart 1770, is Herv. gedoopt op 25 maart 1770 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie V-E.

3  Akke Brugts is Herv. gedoopt op 12 februari 1775 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is begraven op 31 maart 1775 te Eestrum. Akke werd 1 maand en 19 dagen.

4  Geert Brugts is geboren op 19 maart 1776, is Herv. gedoopt op 8 april 1776 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is begraven op 29 juli 1776 te Eestrum. Geert werd 4 maanden en 10 dagen.

IV-F  Trijntje Douwes, dochter van Douwe Geerts (III-B) en Akke Pieters, wonende te Eestrum, is Herv. gedoopt op 12 maart 1750 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Trijntje trouwt (Herv.) op 24 mei 1772 te Eestrum op 22-jarige leeftijd met Joeke Taekes. Joeke, wonende te Eestrum, is afkomstig uit Garijp.

Van Joeke en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Akke Joekes Wagenaar is geboren rond 1779, is ongehuwd overleden op 30 maart 1845 te Beets. Akke werd ongeveer 66 jaar.

2  Sijbrigje Joekes Wagenaar, zonder beroep, wonende te Buitenpost, is geboren rond 1782 te Garijp, is overleden op 11 december 1865 19.30 uur te Buitenpost. Sijbrigje werd ongeveer 83 jaar.

Sijbrigje was gehuwd met Jan Hanzes van der Hout. Jan is overleden voor 11 december 1865.

3  Teeke Joekes Wagenaar is geboren rond 1784, zie V-F.

4  Douwe Joekes Joekema, arbeider, wonende te Garijp, is geboren rond 1788, is overleden op 19 april 1853 15.00 uur te Garijp. Douwe werd ongeveer 65 jaar.

Douwe was gehuwd met Antje Heines van der Vee. Antje is geboren in 1784 te Drachten.

IV-G  Geert Hendriks, zoon van Hendrik Geerts (III-C) en Trijntje Sijes, is Herv. gedoopt op 4 december 1729 te Eestrum, is overleden 1797 of 1798. Geert werd hoogstens 68 jaar en 28 dagen.<15,16>

Geert trouwt voor 1 mei 1748 te Eestrum op hoogstens 18-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 23-jarige Roelofke Johannes, dochter van Johannes Fockes en Oedske Rodmers. Roelofke is geboren rond 1725, is overleden 1753 of 1754. Roelofke werd hoogstens 29 jaar.<17>

Van Geert en Roelofke zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Geerts Elsinga is geboren op 23 februari 1747 te Eestrum, is Herv. gedoopt op 1 mei 1748 te Oostermeer, zie V-G.<18>

2  Johannes Geerts is Herv. gedoopt op 19 oktober 1749 te Eestrum, zie V-H.<19>

3  Sije Geerts is Herv. gedoopt op 24 oktober 1751 te Oostermeer, is overleden voor 8 maart 1761. Sije werd hoogstens 9 jaar, 4 maanden en 12 dagen.<20>

Geert trouwt op 23 november 1755 te Eestrum op 25-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 19-jarige Pyttje Durks, dochter van Durk Ritskes en Aaltje N.. Pyttje, koemelker, wonende te Eestrum, is geboren rond 1736 te Stroobos, is overleden op 4 september 1817 te Eestrum. Pyttje werd ongeveer 81 jaar.<21>

Van Geert en Pyttje zijn zeven kinderen bekend:

4  Dirk Geerts is geboren op 5 maart 1758 te Twijzel.

5  Sije Geerts is Herv. gedoopt op 8 maart 1761 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.<22>

6  Trijntje Geerts is Herv. gedoopt op 22 januari 1764 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.<23>

7  Aaltje Geerts is Herv. gedoopt op 29 maart 1767 te Oostermeer.<24>

8  Ritske Geerts Veenstra is Herv. gedoopt op 14 oktober 1770 te Oostermeer, zie V-I.<25>

9  Geert Geerts is geboren op 18 december 1773 te Ysbrechtum, is Herv. gedoopt op 9 januari 1774 te Oostermeer.<26,27>

10  Geert Geerts is geboren op 21 juni 1777 te Eestrum, is Herv. gedoopt op 20 juli 1777 te Eestrum.<28,29>

IV-H  Douwe Hendriks, zoon van Hendrik Geerts (III-C) en Trijntje Sijes, is Herv. gedoopt op 25 oktober 1733 te Suameer, is overleden op 29 maart 1806. Douwe werd 72 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Douwe trouwt op 5 november 1758 te Eestrum op 25-jarige leeftijd (1) met Japke Rinses.

Douwe was gehuwd (2) met Clara Franse Douma.

Van Douwe en Clara zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Douwes is geboren op 3 november 1765.

2  Eelkje Douwes is gedoopt in 1769.

3  Frans Douwes is geboren in 1772.

4  Hendrik Douwes is geboren op 15 maart 1776.

5  Fedde Douwes is geboren in 1779.

6  Ytje Douwes is geboren op 9 januari 1784.

IV-I  Sybe Hendriks, zoon van Hendrik Geerts (III-C) en Trijntje Sijes, is Herv. gedoopt op 14 mei 1741 te Eestrum.

Sybe trouwt op 19 mei 1766 te Eestrum op 25-jarige leeftijd (1) met Mettje Cornelis.

Van Sybe en Mettje is een kind bekend:

1  Hendrik Sybes is gedoopt op 4 februari 1770 te Eestrum.

Sybe trouwt in 1773 op 32-jarige leeftijd (2) met Trijntje Hendriks.

Van Sybe en Trijntje is een kind bekend:

2  Geert Sybes is gedoopt op 17 februari 1773 te Eestrum.

IV-J  Hendrik Hendriks Stiksma, zoon van Hendrik Geerts (III-C) en Trijntje Sijes, veenbaas, boer en koemelker, wonende te Buitenpost, is geboren te Oostrum, is Herv. gedoopt op 28 juli 1744 te Eestrum, is overleden op 20 januari 1816 14.00 uur te Buitenpost (Huis 61), is als overleden aangegeven op 22 januari 1816 te Buitenpost (aangevers overlijden waren Jurjen Jacobs Dijkstra (niet verwant) en zijn zoon Hendrik Hendriks Stiksma (zoon) (zie IV-J.1)). Hendrik werd 71 jaar, 5 maanden en 23 dagen.<30..32>

Hendrik Hendriks nam in 1811 de naam Stiksma aan. Hij woonde toen in Buitenpost en gaf 8 kinderen op.

Hendrik was gehuwd (1) met Aaltje Oedzes. Aaltje is geboren rond 1750 te Eestrum, is overleden rond 1794. Aaltje werd ongeveer 44 jaar.

Van Hendrik en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Hendriks Stiksma, arbeider en koemelker, wonende te Buitenpost, is geboren op 4 juni 1782 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 4 augustus 1782 te Buitenpost, is overleden op 31 maart 1865 te Tietjerksteradeel. Hendrik werd 82 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Hendrik trouwt op 24 april 1812 te Buitenpost op 29-jarige leeftijd met de 17-jarige Sietske Harkes van der Veen, dochter van Harke Lykles van der Veen en Sietske Johannes. Sietske, arbeidster, wonende te Buitenpost, is geboren op 31 augustus 1794 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 28 september 1794 te Buitenpost.

2  Trijntje Hendriks Stiksma is geboren op 15 maart 1784 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 24 april 1785 te Buitenpost.

Trijntje trouwt op 14 mei 1814 te Bergum op 30-jarige leeftijd met Harke Sybrens Hoekstra, zoon van Sybren Pyters en Idske Taekes.

3  Oeds Hendriks Stiksma is geboren op 26 december 1787 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 27 januari 1788 te Buitenpost.

4  Aaltzen Hendriks Stiksma is geboren op 31 oktober 1790 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 12 december 1790 te Buitenpost.

Hendrik was gehuwd (2) met Bontje Gerkes. Bontje, wonende te Buitenpost, is geboren rond 1773, is overleden op 14 december 1856 te Achtkarspelen. Bontje werd ongeveer 83 jaar.

Van Hendrik en Bontje zijn vijf kinderen bekend:

5  Klaas Hendriks Stiksma is geboren op 29 april 1799 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 25 mei 1799 te Buitenpost.

Klaas trouwt op 13 mei 1823 te Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd (1) met Bregtje Arjens Kuipers, dochter van Arjen Pieters en Grietje Jans. Bregtje is overleden voor 14 mei 1835. Klaas trouwt op 14 mei 1835 te Achtkarspelen op 36-jarige leeftijd (2) met Etje Henderks, dochter van Abraham Henderks en Jantje Zoet.

6  Aaltje Hendriks Stiksma is geboren op 2 maart 1803 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 3 april 1803 te Buitenpost, is overleden op 13 november 1830 te Buitenpost. Aaltje werd 27 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

7  Yetje Hendriks Stiksma is geboren op 1 maart 1807 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 3 mei 1807 te Buitenpost.

Yetje trouwt op 2 juni 1842 te Achtkarspelen op 35-jarige leeftijd met Sytse Johannes Smeeding, zoon van Johannes Wiemers Smeeding en Ypkje Geerts Smeding.

8  mogelijk Jeltje Hendriks is geboren in 1809 te Buitenpost, is overleden mogelijk overleden voor 1811.

9  Gerkje Hendriks Stiksma is geboren op 22 juni 1811 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 28 juli 1811 te Buitenpost.


Generatie V

(van 1747 tot 1865)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1774 en 1827. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostermeer - Eestrum (16x), Zwaagwesteinde (8x), Bergum (6x), Eestrum (4x), Tietjerksteradeel (2x), Twijzel, Kooten - Frl., Groningen, Garijp en Burum.

V-A  Anne Sybes, zoon van Sybe Annes (IV-B) en Jenke Tjedsgers, wonende te Garijp, is geboren op 7 februari 1777 te Garijp, is Herv. gedoopt op 16 maart 1777 te Garijp.

Anne trouwt op 15 november 1807 te Bergum op 30-jarige leeftijd met Tjitske Andries. Tjitske, wonende te Bergum.<33>

Van Anne en Tjitske is een kind bekend:

1  Andries Annes de Vries is geboren op 24 mei 1808 te Bergum.<34>

Andries trouwt op 5 december 1832 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met Ynske Jelles Jelsma, dochter van Jelle Iebles Jelsma en Sytske Egberts van der Meulen.

V-B  Jitske Baukes Elzinga, dochter van Bauke Harmens en Ytje Douwes (IV-D), zonder beroep, wonende te Eestrum, is Herv. gedoopt op 25 februari 1770 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden op 31 juli 1851 12.00 uur te Eestrum. Jitske werd 81 jaar, 5 maanden en 6 dagen.<35>

Jitske trouwt (Herv.) op 2 december 1792 te Eestrum op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Willem Oebeles Wielinga, zoon van Oebele Lammerts en Antje Sijbes. Willem, arbeider, wonende te Eestrum, is gedoopt op 22 april 1764, is overleden op 26 juni 1833 23.30 uur te Eestrum (Huis 51). Willem werd 69 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Willem en Jitske zijn zes kinderen bekend:

1  Yttje Willems Wielinga, wonende te Suameer, is geboren op 9 maart 1793, is Herv. gedoopt op 14 april 1793 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Yttje trouwt op 15 mei 1819 te Tietjerksteradeel op 26-jarige leeftijd met de 36-jarige Ype Sakes Jellema, zoon van Sake Gerlofs Jellema en Hinke Ypes. Ype, arbeider, wonende te Garijp en te Suameer, is geboren op 25 november 1782 te Garijp, is Herv. gedoopt op 22 december 1782 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude.

2  Bauke Willems Wielinga, arbeider, is geboren op 22 januari 1795, is Herv. gedoopt op 8 februari 1795 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Bauke trouwt op 25 mei 1820 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Tjitske Alles Jongsma, dochter van Alle Sybrens Jongsma en Grietje Fokes. Tjitske is geboren op 29 januari 1793 te Eestrum, is Herv. gedoopt op 10 maart 1793 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

3  Oebele Willems Wielinga, arbeider, wonende te Kooten - Frl., is geboren op 1 november 1797 te Eestrum, is Herv. gedoopt op 6 december 1797 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Oebele trouwt op 27 februari 1819 te Tietjerksteradeel op 21-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Pietertje Pieters Koning, dochter van Pieter Pieters Koning en Lyske Dirks. Pietertje is geboren op 7 juni 1797 te Eestrum, is Herv. gedoopt op 30 juli 1797 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum. Oebele trouwt op 19 oktober 1839 te Tietjerksteradeel op 41-jarige leeftijd (2) met Aukje Jelles de Jong, dochter van Johannes Jelles de Jong en Trijntje Sytses van der Ploeg.

Aukje was eerder gehuwd (1) met Errit Adzers de Vries.<36,37>

4  Antje Willems Wielinga, wonende te Suameer, is geboren op 30 november 1800 te Eestrum, is Herv. gedoopt op 21 december 1800 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Antje trouwt op 7 december 1822 te Tietjerksteradeel op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Martinus Hendriks van der Meulen, zoon van Hendrik Willems en Janke Jans. Martinus, arbeider, wonende te Suameer, is geboren op 17 november 1791 te Bergum, is Herv. gedoopt op 15 januari 1792 te Bergum.

5  Harmen Willems Wielinga, arbeider, wonende te Oostermeer, is geboren op 27 maart 1805 te Eestrum, is gedoopt op 28 april 1805 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Harmen trouwt op 16 maart 1839 te Tietjerksteradeel op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Antje Eelses de Vries, dochter van Eelse Foppes de Vries en Tettje Jacobs Douma. Antje is geboren op 10 september 1810 te Nijega - Smal., is Herv. gedoopt op 21 oktober 1810 in de Herv. gemeente Oudega - Nijega - Opeinde.

6  Akke Willems Wielinga is geboren op 3 maart 1810 te Eestrum, is Herv. gedoopt op 8 april 1810 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Akke trouwt op 10 mei 1834 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 31-jarige Egbert Cornelis Sybenga, zoon van Cornelis Everts Sybenga en Antje Egberts. Egbert is geboren op 24 oktober 1802 te Eestrum, is Herv. gedoopt op 14 november 1802 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

V-C  Antje Baukes, dochter van Bauke Harmens en Ytje Douwes (IV-D), arbeidster, wonende te Eestrum, is geboren op 15 november 1772, is Herv. gedoopt op 29 november 1772 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden op 23 juni 1839 14.00 uur te Eestrum (Huis 62). Antje werd 66 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Antje trouwt (Herv.) op 28 november 1790 te Surhuizum op 18-jarige leeftijd met haar volle neef de 20-jarige Douwe Brugts Douma, zie V-E.

Van Douwe en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Brugt Douwes Douma is geboren op 24 maart 1794, is Herv. gedoopt op 6 april 1794 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

2  Bauke Douwes Douma is geboren op 1 september 1797, is Herv. gedoopt op 1 oktober 1797 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

3  Antje Douwes Douma is geboren op 16 juli 1801, is Herv. gedoopt op 26 juli 1801 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

4  Yttje Douwes Douma is geboren op 30 april 1807, is Herv. gedoopt op 24 mei 1807 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

5  Akke Douwes Douma is geboren op 14 maart 1812, is Herv. gedoopt op 30 maart 1812 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

V-D  Akke Baukes, dochter van Bauke Harmens en Ytje Douwes (IV-D), is geboren op 31 oktober 1778, is Herv. gedoopt op 6 december 1778 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden op 18 juni 1807 te Eestrum. Akke werd 28 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Akke trouwt (Herv.) op 3 juli 1796 te Eestrum op 17-jarige leeftijd met Jelle Hessels. Jelle is overleden in 1805 te Eestrum.

Van Jelle en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Hessel Jelles is geboren op 6 augustus 1799 te Groningen, is Herv. gedoopt op 15 maart 1801 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

2  Bauke Jelles is geboren op 13 februari 1801, is Herv. gedoopt op 15 maart 1801 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

3  Dedtje Jelles is geboren op 28 februari 1803, is Herv. gedoopt op 3 april 1803 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

4  Jeltje Jelles is geboren op 30 juli 1805, is Herv. gedoopt op 1 september 1805 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

V-E  Douwe Brugts Douma, zoon van Brugt Douwes en Antje Douwes (IV-E), boer, wonende te Eestrum en te Surhuizum, is geboren op 2 maart 1770, is Herv. gedoopt op 25 maart 1770 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden op 2 juni 1823 20.00 uur te Eestrum. Douwe werd 53 jaar en 3 maanden.

Douwe Brugts nam in 1811 als familienaam de naam Douma aan. Hij woonde toen in Oostermeer en gaf 4 kinderen op.
Akte datum: 28 december 1811.

Douwe trouwt (Herv.) op 28 november 1790 te Surhuizum op 20-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 18-jarige Antje Baukes, zie V-C.

V-F  Teeke Joekes Wagenaar, zoon van Joeke Taekes en Trijntje Douwes (IV-F), schipper, wonende te Harkema Opeinde en te Garijp, is geboren rond 1784, is overleden op 27 augustus 1833 03.00 uur te Garijp (Huis 90). Teeke werd ongeveer 49 jaar.

Teeke trouwt (Herv.) op 15 mei 1808 te Drogeham op ongeveer 24-jarige leeftijd met Antje Kornelis Bakker. Antje, arbeidster, wonende te Harkema Opeinde en te Garijp.

Van Teeke en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Kornelis Teekes Wagenaar.

2  Douwe Teekes Wagenaar.

3  Froukje Teekes Wagenaar.

4  Joeke Teekes Wagenaar is geboren rond 1811 te Garijp, zie VI-A.<38>

5  Symen Teekes Wagenaar is geboren op 5 februari 1822 te Tietjerksteradeel.

6  Tinus Teekes Wagenaar is geboren op 7 maart 1827 te Tietjerksteradeel.

V-G  Hendrik Geerts Elsinga, zoon van Geert Hendriks (IV-G) en Roelofke Johannes, schoenmaker, koopman en arbeider, wonende te Burum, te Zwaagwesteinde en te Veenwouden, is geboren op 23 februari 1747 te Eestrum, is Herv. gedoopt op 1 mei 1748 te Oostermeer, is overleden op 1 november 1819 08.00 uur te Zwaagwesteinde (Huis 59) (nalatende acht kinderen). Hendrik werd 72 jaar, 8 maanden en 9 dagen.<39,40>

Hendrik Geerts wonende te Zwaagwesteinde heeft verklaard dat hij aanneemt de naam van Elsinga voor familienaam en dat hij het volgende getal zonen en dogters te weten Getje 20 jaar, Geert 18 jaar, Tjeerd 15 jaar, Johannes 12 jaar, Trijntje 10 jaar, allen wonende te Zwaagwesteinde.

Hendrik trouwt (kerk) (Herv.) op 29 november 1772 te Twijzel op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Minke Binnes, dochter van Binne Hedzers en Aukje Sierds. Minke, wonende te Twijzel, is geboren rond 1750 en afkomstig uit Twijzel, is overleden rond 1781. Minke werd ongeveer 31 jaar.<41>

Van Hendrik en Minke zijn drie kinderen bekend:

1  Binne Hendriks is geboren op 10 december 1774 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 15 januari 1775 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

2  Roelfke Hendriks is geboren op 7 november 1777 te Burum, is gedoopt op 14 december 1777 te Burum, zie VI-B.

3  Minke Hendriks Elzinga is geboren in oktober 1781 te Kooten - Frl., zie VI-C.

Hendrik trouwt op 17 november 1782 te Driesum op 35-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Baukje Tjeerds Hollander, dochter van Tjeerd Klazes en Tjimkjen Sijes. Baukje, arbeider en winkelierster, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren in 1757 te Zwaagwesteinde, is overleden op 22 mei 1827 11.00 uur te Zwaagwesteinde (Huis 56). Baukje werd 70 jaar.<42>

Van Hendrik en Baukje zijn acht kinderen bekend:

4  Tjimkjen Hendriks Elsinga is geboren rond 1783 te Zwaagwesteinde, zie VI-D.

5  Antje Hendriks Elzinga is geboren rond 1785 te Zwaagwesteinde, zie VI-E.

6  Ootske Hendriks Elsinga is geboren op 27 april 1788 te Zwaagwesteinde, zie VI-F.

7  Geertje Hendriks Elzinga is geboren in 1791 te Zwaagwesteinde, zie VI-G.<43>

8  Geert Hendriks Elzinga is geboren in juni 1793 te Zwaagwesteinde, zie VI-H.

9  Tjeerd Hendriks Elzinga is geboren in 1796 te Zwaagwesteinde, zie VI-I.<44>

10  Johannes Hendriks Elzinga is geboren in 1798 te Zwaagwesteinde, zie VI-J.<45>

11  Trijntje Hendriks Elsinga is geboren rond april 1801 te Zwaagwesteinde (akte van bekendheid), zie VI-K.<46>

V-H  Johannes Geerts, zoon van Geert Hendriks (IV-G) en Roelofke Johannes, wonende te Bergummerdam, is Herv. gedoopt op 19 oktober 1749 te Eestrum, is overleden op 26 januari 1809 te Bergummerdam (gehuwd, zes kinderen uit een huwelijk nalatende). Johannes werd 59 jaar, 3 maanden en 7 dagen.<47,48>

Johannes trouwt (kerk) (Herv.) op 14 november 1773 te Bergum op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Aaltje Cornelis, dochter van Kornelis Andries en Trijntje Rykles. Aaltje, wonende te Bergum, is geboren rond 30 december 1753, is Herv. gedoopt op 20 januari 1754 te Bergum, is overleden op 2 maart 1837 te Bergum. Aaltje werd ongeveer 83 jaar en 2 maanden.<49>

Aaltje Cornelis nam in 1811 als familienaam de naam van der Pruik aan.
Zij woonde toen in Bergum en gaf 6 kinderen en 9 kleinkinderen op.
Akte datum: 27 december 1811.
Vermoedelijk doordat een deel van de akte voorgedrukt was, werd er in plaats van zij, hij in de akte vermeld.
Uittreksel:

"Aaltje Cornelis, als voogd over haar kinders woonende te Pingjum heeft dezelve verklaart, dat hij aanneemt den naam van der Pruik voor Familienaam en dat hij heeft navolgende kinders en kinds kinders."

Van Johannes en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Geert Johannes is geboren op 5 augustus 1774, is overleden voor 23 november 1778. Geert werd hoogstens 4 jaar, 3 maanden en 18 dagen.<50>

2  Trijntje Johannes Proce, arbeidster, wonende te Bergum, is geboren op 26 november 1776, is overleden op 21 september 1814 12.00 uur te Bergum (Huis 263). Trijntje werd 37 jaar, 9 maanden en 26 dagen.<51,52>

Trijntje was gehuwd met Okke Douwes van der Klinse, zoon van Douwe Gerrits van der Klinse en Trijntje Reinders.

3  Geert Johannes is geboren op 23 november 1778, is overleden voor 28 maart 1780. Geert werd hoogstens 1 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<53>

4  Geert Johannes Procee is geboren op 28 maart 1780 te Bergum, zie VI-L.<54>

5  Cornelis Johannes ProsÚ is geboren op 24 januari 1784 te Bergum, zie VI-M.<55>

6  Roelof Johannes van der Pruik is geboren op 4 juli 1787 te Bergum, zie VI-N.

7  Bauke Johannes, wonende te Bergum, is geboren op 7 juli 1790 te Bergum.<56>

8  Freerk Johannes Proce, wonende te Bergum, is geboren op 27 juni 1793 te Bergum, is overleden op 25 mei 1814 te Tietjerksteradeel. Freerk werd 20 jaar, 10 maanden en 28 dagen.<57>

V-I  Ritske Geerts Veenstra, zoon van Geert Hendriks (IV-G) en Pyttje Durks, arbeider, wonende te Eestrum, is Herv. gedoopt op 14 oktober 1770 te Oostermeer, is overleden op 21 mei 1812 19.00 uur te Eestrum (Huis 5). Ritske werd 41 jaar, 7 maanden en 7 dagen.<58,59>

Ritske Geerts nam in 1811 als familienaam de naam Feenstra aan. Hij woonde toen in Eestrum en gaf 1 kind op.
Akte datum: 28 december 1811.
*.*
Ritske Geerts was volgens zijn overlijdensakte gehuwd.
De naam van zijn echtgenote was niet vermeld.

Ritske trouwt (Herv.) op 18 mei 1807 te Kooten - Frl. op 36-jarige leeftijd met Willemke Hendriks.

Van Ritske en Willemke is een kind bekend:

1  Antje Ritskes Veenstra is geboren op 10 september 1807, is Herv. gedoopt op 18 oktober 1807 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden op 20 september 1812. Antje werd 5 jaar en 10 dagen.


Generatie VI

(van 1774 tot 1881)

In deze generatie zijn 14 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 97 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1801 en 1851. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zwaagwesteinde (35x), Bergum (20x), Dantumadeel (17x), Tietjerksteradeel (10x), Suameer (4x), Drogeham (2x), Veenwouden, Kollumerland en Nieuwkruisland en Garijp.

VI-A  Joeke Teekes Wagenaar, zoon van Teeke Joekes Wagenaar (V-F) en Antje Kornelis Bakker, arbeider, wonende te Garijp, is geboren rond 1811 te Garijp, is overleden op 3 maart 1881 te Leeuwarden. Joeke werd ongeveer 70 jaar.<60>

Joeke trouwt op 11 juni 1836 te Tietjerksteradeel op ongeveer 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Sietske Gerlofs Elzinga, dochter van Gerlof Theunis Elzinga en Fintje Geerts Korff. Sietske, dienstmeid, wonende te Garijp, is geboren op 6 augustus 1814 te Oudega - Smal., is overleden op 25 juni 1888 te Leeuwarden. Sietske werd 73 jaar, 10 maanden en 19 dagen.<61>

Van Joeke en Sietske zijn drie kinderen bekend:

1  Teeke Joekes Wagenaar is geboren op 11 december 1836 te Tietjerksteradeel.

2  Fintje Joekes Wagenaar is geboren op 27 september 1839 te Tietjerksteradeel.

3  Antje Joekes Wagenaar is geboren op 29 mei 1843 te Garijp, is overleden op 4 maart 1914 te Tietjerksteradeel. Antje werd 70 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Antje trouwt op 18 mei 1878 te Tietjerksteradeel op 34-jarige leeftijd met de 50-jarige Jan Dirks van der Wal, zoon van Dirk Klazes van der Wal en Aafke Jans Welling. Jan is geboren op 2 februari 1828 te Garijp.

VI-B  Roelfke Hendriks, dochter van Hendrik Geerts Elsinga (V-G) en Minke Binnes, is geboren op 7 november 1777 te Burum, is gedoopt op 14 december 1777 te Burum, is overleden op 5 november 1818 te Dantumadeel. Roelfke werd 40 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Roelfke trouwt op 4 maart 1804 te Dantumawoude op 26-jarige leeftijd met Johannes Fokkes Visser. Johannes is geboren te Zwaagwesteinde, is overleden op 3 mei 1863 te Dantumadeel.

Van Johannes en Roelfke zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Johannes Visser is geboren rond 1807.

2  Minke Johannes Visser is geboren op 8 oktober 1812 te Dantumadeel.

3  Foeke Johannes Visser is geboren op 11 februari 1815 te Dantumadeel.

VI-C  Minke Hendriks Elzinga, dochter van Hendrik Geerts Elsinga (V-G) en Minke Binnes, dienstmeid en arbeidster, wonende te Drogeham en te Augustinusga, is geboren in oktober 1781 te Kooten - Frl., is overleden op 11 juni 1868 te Drogeham. Minke werd 86 jaar en 8 maanden.<62>

Minke trouwt (kerk) (Herv.) op 24 november 1805 te Drogeham op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 54-jarige Anne Fokkes. Anne, wonende te Drogeham, is geboren rond 1751, is overleden op 11 december 1806 te Drogeham (nalatende een kind). Anne werd ongeveer 55 jaar.

Van Anne en Minke is een kind bekend:

1  Fokke Annes Snijder, boerenknecht, wonende te Drogeham, is geboren op 24 augustus 1806 te Drogeham, is Herv. gedoopt op 14 september 1806 te Drogeham (doopgetuigen waren zijn moeder Menke Hendriks (moeder) (zie VI-C) en zijn vader Anne Fokkes (vader)).

Den 14 september is gedoopt Fokke, zoon van Anne Fokkes en Menke Hendriks geboren in Drogeham den 24-8-1806, vader en moeder doopgetuigen.

Fokke trouwt op 2 mei 1835 te Tietjerksteradeel op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Hiltje Reinders Schaaf, dochter van Reinder Wobbes van der Schaaf en Antje Ruurds. Hiltje, wonende te Hardegarijp, is geboren op 12 oktober 1814 te Hardegarijp.

Minke trouwt op 24 november 1814 te Achtkarspelen op 33-jarige leeftijd (2) met de 69-jarige Sybren Willems Westra, zoon van Willem Jans en Henke Hendriks. Sybren, koemelker, wonende te Augustinusga, is Herv. gedoopt op 7 maart 1745 te Oostermeer.

Van Sybren en Minke is een kind bekend:

2  Aukjen Sybrens Westra is geboren op 5 september 1817 te Drogeham.

Aukjen trouwt op 21 mei 1841 te Achtkarspelen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Sijt Reits van der Ley, zoon van Reid Fokkes van der Ley en Saakjen Siedtjes van der Heide. Sijt is geboren op 24 januari 1817 te Drogeham.

VI-D  Tjimkjen Hendriks Elsinga, dochter van Hendrik Geerts Elsinga (V-G) en Baukje Tjeerds Hollander, arbeider, wonende te Westergeest, is geboren rond 1783 te Zwaagwesteinde, is overleden op 11 juli 1844 te Kollumerland en Nieuwkruisland. Tjimkjen werd ongeveer 61 jaar.<63>

Tjimkjen trouwt op 12 mei 1808 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Wessel Eelkes Veenstra, zoon van Eelke Wessels Veenstra en Sijtske Wijbes. Wessel, arbeider, is geboren rond 1781 te Westergeest, is overleden op 16 maart 1849 te Westergeest. Wessel werd ongeveer 68 jaar.

Van Wessel en Tjimkjen zijn twee kinderen bekend:

1  Eelke Wessels Veenstra is overleden op 21 februari 1832 te Willemstad - N.B..

2  Baukjen Veenstra is geboren op 5 oktober 1820 te Kollumerland en Nieuwkruisland.

VI-E  Antje Hendriks Elzinga, dochter van Hendrik Geerts Elsinga (V-G) en Baukje Tjeerds Hollander, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren rond 1785 te Zwaagwesteinde, is overleden op 6 september 1856 te Dantumadeel. Antje werd ongeveer 71 jaar.<64>

Antje trouwt op 20 mei 1810 te Dantumawoude op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Riemer Brandts Wijbinga. Riemer, arbeider, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren rond 1785, is overleden op 9 december 1840 te Zwaagwesteinde. Riemer werd ongeveer 55 jaar.

Van Riemer en Antje is een kind bekend:

1  Hendrik Riemers Wijbinga is geboren op 3 september 1824 te Zwaagwesteinde.

VI-F  Ootske Hendriks Elsinga, dochter van Hendrik Geerts Elsinga (V-G) en Baukje Tjeerds Hollander, landbouwer, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 27 april 1788 te Zwaagwesteinde, is overleden op 31 december 1872 te Dantumadeel. Ootske werd 84 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Ootske trouwt op 22 maart 1807 te Dantumawoude op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Theunis Salomons de Bruin, zoon van Salomon (Salomon Levy) de Bruin en Fokje Teunis. Theunis, negotian, koopman, landbouwer en roskammer, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 15 maart 1788 te Niezijl, is overleden op 29 mei 1875 te Dantumadeel. Theunis werd 87 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Teunes Salomon nam in 1811 als familienaam de naam Bruinsma aan. Hij woonde toen in Zwaagwesteinde en gaf 2 kinderen op. Later komt de familienaam naam ook voor als als Brunsma en wordt het de Bruin.

Over Salomon de Bruin ook genaamd Salomon Levy is een boek geschreven door H. de Haan, uitgegeven door de Fryske Akademy Ljouwert 1961 Nr. 188.

Van Theunis en Ootske zijn tien kinderen bekend:

1  Fokke Theunis de Bruin, koopman, kastelein en kramer, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren in april 1809, is overleden op 27 oktober 1859 te Zwaagwesteinde. Fokke werd 50 jaar en 6 maanden.

Fokke trouwt op 10 maart 1829 te Veenwouden op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Ytje Tjibbes de Haan. Ytje is geboren op 26 augustus 1807 te Zwaagwesteinde, is overleden op 23 december 1877. Ytje werd 70 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

2  Hendrik Theunis de Bruin, inlandse kramer en inlandse kramer, kramer in kaas, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 28 augustus 1810 te Zwaagwesteinde, is overleden op 29 april 1882 te Dantumadeel. Hendrik werd 71 jaar, 8 maanden en 1 dag.

De nakomelingen van Hendrik Theunis de Bruin, zijn op dit moment (nog) niet verder uitgezocht.
Voor degenen die hiering zijn geinteresseerd wordt verwezen naar het vermelde boek over Salomon Levy.

Hendrik trouwt op 20 maart 1831 te Veenwouden op 20-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Pietertje Keimpes Kempenaar, dochter van Keimpe Heines Kempenaar en Tjitske Pieters van der Zwaag. Pietertje, zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 12 februari 1810 te Zwaagwesteinde, is Herv. gedoopt op 25 maart 1810 te Dantumawoude, is overleden op 9 februari 1836 16.00 uur te Zwaagwesteinde (Huis 103). Pietertje werd 25 jaar, 11 maanden en 28 dagen. Hendrik trouwt op 9 september 1838 te Murmerwoude op 28-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Wipkje Sikkes Bijma, dochter van Sikke Wybes Bijma en Grietje Bartles. Wipkje is geboren op 30 oktober 1814 te Veenwouden, is overleden op 8 mei 1840. Wipkje werd 25 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Wipkje was eerder gehuwd (1) met Douwe Theunis Nieuwland.

Hendrik trouwt op 3 september 1843 op 33-jarige leeftijd (3) met de 27-jarige Stijntje Theunis Nieuwland, dochter van Theunis Gerrits Nieuwland en Tetje Douwes. Stijntje is geboren op 26 mei 1816 Ryptsjerk.

3  Geert Theunis de Bruin is geboren op 29 november 1812 te Zwaagwesteinde, zie VII-A.

4  Baukje Theunis de Bruin is geboren rond 1815 te Zwaagwesteinde, is overleden op 10 juni 1859 te Zwaagwesteinde. Baukje werd ongeveer 44 jaar.<65>

Baukje trouwt op 12 juni 1836 te Veenwouden op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Johannes Haayes Postma, zoon van Haaije Haaijes Postma en Marijke Boukes Postma. Johannes is geboren op 18 december 1815 te Zwaagwesteinde, is overleden op 9 maart 1859 te Zwaagwesteinde. Johannes werd 43 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

5  Teunis Theunis de Bruin is geboren op 30 augustus 1817 te Zwaagwesteinde, is overleden op 7 maart 1898 te Dantumadeel. Teunis werd 80 jaar, 6 maanden en 5 dagen.<66>

Teunis trouwt op 21 november 1841 te Murmerwoude op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Eelkje Hendriks de Jong, dochter van Hendrik Jelles de Jong en Hinke Gosses de Jong. Eelkje is geboren in 1819 te Zwaagwesteinde, is overleden op 25 maart 1859 te Zwaagwesteinde. Eelkje werd 40 jaar.

6  Fokje Theunis de Bruin is geboren op 18 mei 1820 te Zwaagwesteinde, is overleden op 20 januari 1868 te Dantumadeel. Fokje werd 47 jaar, 8 maanden en 2 dagen.<67>

Fokje trouwt op 18 mei 1845 op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Douwe Aukes de Jong. Douwe is geboren op 14 februari 1817, is overleden op 27 september 1908. Douwe werd 91 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

7  Ytje Theunis de Bruin is geboren op 30 december 1823 te Zwaagwesteinde, is overleden op 28 november 1847 te Zwaagwesteinde. Ytje werd 23 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<68>

Ytje trouwt op 4 februari 1844 te Dantumadeel op 20-jarige leeftijd met Lieuwe Jeltes van der Meulen. Lieuwe, schipper.

8  Trijntje Theunis de Bruin is geboren op 5 mei 1826 te Zwaagwesteinde, is overleden op 5 juli 1917 te Dantumadeel. Trijntje werd 91 jaar en 2 maanden.<69>

Trijntje trouwt op 9 juli 1848 op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Sybren Rudmers van der Veen. Sybren is geboren op 28 augustus 1821 te Kooten - Frl., is overleden op 24 oktober 1877 te Zwaagwesteinde. Sybren werd 56 jaar, 1 maand en 26 dagen.

9  Tjeerd Theunis de Bruin is geboren op 5 april 1830 te Dantumadeel, zie VII-B.

10  Aaltje Theunis de Bruin is geboren op 30 augustus 1833 te Zwaagwesteinde, is overleden op 30 juli 1921 te Groningen. Aaltje werd 87 jaar en 11 maanden.

Aaltje trouwt op 12 mei 1879 te Murmerwoude op 45-jarige leeftijd met de 48-jarige Douwe Poppes de Bruin. Douwe is geboren op 28 december 1830 te Zwaagwesteinde, is overleden op 4 mei 1879 te Groningen. Douwe werd 48 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

VI-G  Geertje Hendriks Elzinga, dochter van Hendrik Geerts Elsinga (V-G) en Baukje Tjeerds Hollander, zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren in 1791 te Zwaagwesteinde, is overleden op 20 juli 1859 te Dantumadeel. Geertje werd 68 jaar.<70>

Geertje is geboren 1791, is bij haar geboorte niet ingeschreven en niet gedoopt.

Geertje trouwt op 27 mei 1815 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 17-jarige Djoerd Foekes Lourens, zoon van Foeke Jans en Willemke Djoerds. Djoerd, kramer, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren rond 1 november 1797 te Zwaagwesteinde, is overleden op 29 maart 1855 23.00 uur te Zwaagwesteinde. Djoerd werd ongeveer 57 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<71..73>

Djoerd is geboren in 1797 (omstreeks allerheiligen) te Zwaagwesteinde, is bij zijn geboorte niet ingeschreven en niet gedoopt.

Van Djoerd en Geertje zijn acht kinderen bekend:

1  Foeke Djoerds Laurens is geboren op 11 september 1814 te Veenwouden.

2  Hendrik Lourens is geboren op 1 februari 1817 te Dantumadeel.

3  Jan Djoerds Lourens is geboren op 18 december 1819 te Dantumadeel.

4  Baukje Djoerds Laurens is geboren op 6 mei 1822 te Dantumadeel, zie VII-C.

5  Jan Lourens is geboren op 7 februari 1825 te Dantumadeel.

6  Jan Djoerds Lourens is geboren op 14 maart 1826 te Dantumadeel, is ongehuwd overleden op 8 november 1887 te Dantumadeel. Jan werd 61 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

7  Willemke Lourens is geboren op 8 januari 1830 te Dantumadeel, is overleden op 20 november 1920 te Dantumadeel. Willemke werd 90 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

8  Johannes Lourens is geboren op 27 juli 1834 te Dantumadeel.

VI-H  Geert Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Geerts Elsinga (V-G) en Baukje Tjeerds Hollander, arbeider en kramer, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren in juni 1793 te Zwaagwesteinde, is overleden op 9 april 1859 te Zwaagwesteinde. Geert werd 65 jaar en 10 maanden.

Geert trouwt op 27 mei 1815 te Veenwouden op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Salomons de Bruin, dochter van Salomon (Salomon Levy) de Bruin en Fokje Teunis. Aaltje is geboren in november 1793 te Zwaagwesteinde, is overleden op 18 juni 1847 te Zwaagwesteinde. Aaltje werd 53 jaar en 7 maanden.<74>

Van Geert en Aaltje zijn tien kinderen bekend:

1  Fokje Geerts Elzinga is geboren op 5 september 1815 te Zwaagwesteinde, zie VII-D.

2  Hendrik Geerts Elzinga is geboren op 6 mei 1818 te Zwaagwesteinde, zie VII-E.

3  Theunis Geerts Elzinga is geboren op 17 augustus 1820 te Zwaagwesteinde, zie VII-F.

4  Baukje Geerts Elzinga is geboren op 5 april 1823 14.00 uur te Zwaagwesteinde, zie VII-G.

5  Tjeerd Geerts Elzinga is geboren op 15 oktober 1825 te Dantumadeel, is overleden op 11 maart 1832 te Dantumadeel. Tjeerd werd 6 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

6  Sake Geerts Elzinga is geboren op 28 oktober 1828 te Dantumadeel, is overleden op 28 maart 1829 te Dantumadeel. Sake werd 5 maanden.

7  Sake Geerts Elzinga is geboren op 19 februari 1830 te Dantumadeel, is overleden op 11 maart 1832 te Dantumadeel. Sake werd 2 jaar en 21 dagen.

8  Ytje Geerts Elzinga is geboren op 17 maart 1833 te Zwaagwesteinde, zie VII-H.

9  Tjeerd Geerts Elzinga is geboren op 18 maart 1836 te Dantumadeel, is overleden op 3 mei 1853 te Zwaagwesteinde. Tjeerd werd 17 jaar, 1 maand en 15 dagen.

10  Sake Geerts Elzinga is geboren op 24 november 1838 te Zwaagwesteinde, zie VII-I.

VI-I  Tjeerd Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Geerts Elsinga (V-G) en Baukje Tjeerds Hollander, winkelier en koopman, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren in 1796 te Zwaagwesteinde, is overleden op 27 november 1873 te Zwaagwesteinde. Tjeerd werd 77 jaar.<75,76>

Tjeerd trouwt op 23 september 1827 te Dantumadeel op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Froukje Sijbes Elzinga, dochter van Sijbe Folkerts Elzinga en Aafke Pieters. Froukje, zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 18 februari 1805 te Veenwouden, is Herv. gedoopt op 28 april 1805 te Veenwouden, is overleden op 24 oktober 1872 12.00 uur te Zwaagwesteinde (Huis 71). Froukje werd 67 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<77..80>

Van Tjeerd en Froukje zijn tien kinderen bekend:

1  Baukje Tjeerds Elzinga is geboren op 21 augustus 1828 te Zwaagwesteinde, is overleden op 11 april 1873 te Zwaagwesteinde. Baukje werd 44 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Baukje trouwt op 20 mei 1852 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Adzer Jelles de Jong. Adzer is geboren in 1825 te Zwaagwesteinde, is overleden in 1902. Adzer werd 77 jaar.

2  Aafke Tjeerds Elzinga is geboren op 2 december 1829 te Zwaagwesteinde, zie VII-J.

3  Sijbe Tjeerds Elzinga, winkelier en gardenier, is geboren op 3 oktober 1831 te Zwaagwesteinde, is ongehuwd overleden op 10 november 1908 te Zwaagwesteinde. Sijbe werd 77 jaar, 1 maand en 7 dagen.

4  Geert Tjeerds Elzinga, landbouwer en winkelier, is geboren op 9 december 1835 te Zwaagwesteinde, is ongehuwd overleden op 6 maart 1912 te Zwaagwesteinde. Geert werd 76 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

5  Hendrik Tjeerds Elzinga is geboren op 9 december 1835 te Zwaagwesteinde, is overleden op 16 juli 1842 te Zwaagwesteinde. Hendrik werd 6 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

6  Johannes Tjeerds Elzinga is geboren op 14 maart 1838 te Dantumadeel, zie VII-K.

7  Dievertje Tjeerds Elzinga is geboren op 16 maart 1840 te Zwaagwesteinde, is overleden op 21 juli 1895 te Zwaagwesteinde. Dievertje werd 55 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Dievertje trouwt op 19 mei 1864 op 24-jarige leeftijd met Albert Jans Roos. Albert is overleden in 1888.

8  Jan Tjeerds Elzinga is geboren op 27 februari 1842 te Zwaagwesteinde, zie VII-L.<81>

9  Hendrik Tjeerds Elzinga is geboren op 16 april 1844 te Dantumadeel, zie VII-M.

10  Trijntje Tjeerds Elzinga is geboren op 3 juni 1846 te Zwaagwesteinde, is ongehuwd overleden op 11 augustus 1927 te Zwaagwesteinde. Trijntje werd 81 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

VI-J  Johannes Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Geerts Elsinga (V-G) en Baukje Tjeerds Hollander, dagloner en kramer, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren in 1798 te Zwaagwesteinde, is overleden op 22 september 1876 te Zwaagwesteinde. Johannes werd 78 jaar.<82,83>

Johannes trouwt op 15 februari 1823 te Dantumadeel op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Antje Tjibbes de Haan, dochter van Tjibbe Jacobs de Haan en Antie Johannes. Antje, zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren in april 1803 te Zwaagwesteinde, is overleden op 10 oktober 1877 te Dantumadeel. Antje werd 74 jaar en 6 maanden.<84>

Van Johannes en Antje zijn dertien kinderen bekend:

1  Tjibbe Johannes Elzinga is geboren op 5 mei 1823 te Zwaagwesteinde, is overleden op 8 juli 1871 te Zwaagwesteinde. Tjibbe werd 48 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

2  Hendrik Johannes Elzinga is geboren op 23 november 1824 te Zwaagwesteinde, zie VII-N.

3  Jacob Johannes Elzinga is geboren op 25 november 1826 te Zwaagwesteinde, zie VII-O.

4  Antje Johannes Elzinga is geboren op 5 december 1828 te Zwaagwesteinde, is overleden op 7 april 1832 te Zwaagwesteinde. Antje werd 3 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

5  Baukje Johannes Elsinga is geboren op 2 januari 1831 te Zwaagwesteinde, zie VII-P.

6  Geert Johannes Elzinga is geboren op 24 januari 1833 te Zwaagwesteinde, zie VII-Q.

7  Johannes Johannes Elzinga is geboren op 2 februari 1835 te Zwaagwesteinde, is overleden op 5 september 1836 09.00 uur te Zwaagwesteinde. Johannes werd 1 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

8  Johannes Johannes Elzinga is geboren op 25 juli 1838 te Dantumadeel, zie VII-R.

9  Antje Johannes Elzinga is geboren op 14 februari 1841 te Zwaagwesteinde, is overleden op 21 februari 1841 te Zwaagwesteinde. Antje werd 7 dagen.

10  Tjeerd Johannes Elzinga is geboren op 7 april 1842 te Zwaagwesteinde, is overleden op 31 maart 1843 te Zwaagwesteinde. Tjeerd werd 11 maanden en 24 dagen.

11  Antje Johannes Elzinga is geboren op 8 januari 1844 te Zwaagwesteinde, is overleden op 22 oktober 1938 te Oudwoude. Antje werd 94 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Antje trouwt op 9 september 1876 te Dantumadeel op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Alle van der Zwaag. Alle is geboren in 1850 te Zwaagwesteinde.

12  Tjeerd Johannes Elzinga is geboren op 26 mei 1846 te Zwaagwesteinde, is overleden op 31 juli 1848 te Zwaagwesteinde. Tjeerd werd 2 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

13  Tjeerd Johannes Elzinga is geboren op 13 februari 1851 te Zwaagwesteinde, zie VII-S.

VI-K  Trijntje Hendriks Elsinga, dochter van Hendrik Geerts Elsinga (V-G) en Baukje Tjeerds Hollander, dienstmeid, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren rond april 1801 te Zwaagwesteinde (akte van bekendheid), is overleden op 15 september 1878 te Dantumadeel. Trijntje werd ongeveer 77 jaar en 5 maanden.<85>

Trijntje trouwt op 16 december 1821 te Dantumadeel op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Annes Dijkstra, zoon van Anne Johannes Dijkstra en Roelofke Timmers. Johannes, kramer, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren in november 1794 te Zwaagwesteinde (akte van bekendheid), is overleden op 4 november 1877 te Dantumadeel. Johannes werd 83 jaar.<86..88>

Van Johannes en Trijntje is een kind bekend:

1  Roelofke Johannes Dijkstra, zie VII-T.

VI-L  Geert Johannes Procee, zoon van Johannes Geerts (V-H) en Aaltje Cornelis, arbeider, wonende te Suameer en te Bergum, is geboren op 28 maart 1780 te Bergum, is overleden op 19 juli 1869 te Bergum. Geert werd 89 jaar, 3 maanden en 21 dagen.<89,90>

Geert trouwt (gerecht) op 1 maart 1801 te Garijp, trouwt (kerk) (Herv.) op 1 maart 1801 te Garijp op 20-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 25-jarige Minke Paulus de Jong, dochter van Paulus Tjeerds de Jong en Wytske Sweitses Veenstra. Minke, wonende te Suameer en te Bergum, is geboren 1775 of 1776 te Suameer, is overleden op 23 januari 1822 05.00 uur te Bergum (Huis 45). Minke werd hoogstens 46 jaar en 23 dagen.<91>

Van Geert en Minke zijn twaalf kinderen bekend:

1  Johannes Geerts Prose is geboren op 20 april 1801 te Suameer, is Herv. gedoopt op 24 mei 1801 te Garijp, zie VII-U.

2  Tjeerd Geerts Prosee is geboren op 21 december 1807 te Bergum, is Herv. gedoopt op 24 januari 1808 te Bergum, zie VII-V.<92,93>

3  Paulus Geerts Procee, arbeider, wonende te Bergum en te Stiens, is geboren op 5 juni 1803 te Suameer, is Herv. gedoopt op 26 juni 1803 te Garijp, is overleden op 20 juni 1860 te Leeuwarden. Paulus werd 57 jaar en 15 dagen.

4  Sweitse Geerts Procee, arbeider, wonende te Bergum en te Leeuwarden, is geboren op 11 november 1804 te Suameer, is Herv. gedoopt op 23 december 1804 te Garijp, is overleden op 22 januari 1888 te Leeuwarden. Sweitse werd 83 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Sweitse trouwt op 2 mei 1830 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met Geertje Pieters van der Woude.

5  Aaltje Geerts Procee, wonende te Bergum en te Marssum, is geboren op 23 maart 1806 te Suameer, is Herv. gedoopt op 11 mei 1806 te Garijp, is overleden op 31 januari 1868 te Marssum. Aaltje werd 61 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Aaltje trouwt op 13 april 1831 te Menaldumadeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Thomas Hendriks van der Meer, zoon van Hendrik Thomas van der Meer en Taetske Johannes. Thomas, arbeider en voerman, wonende te Marssum, is geboren rond 1807.

6  Wijtze Geerts Procee, soldaat, bij het 3e bataillon, 8e afd. infanterie, wonende te Bergum, is geboren op 27 oktober 1809 te Bergum, is ongehuwd overleden op 26 november 1832 te Stiens. Wijtze werd 23 jaar en 30 dagen.

7  Cornelis Geerts Procee is geboren op 10 juni 1811 te Bergum, is overleden op 14 augustus 1811 te Bergum. Cornelis werd 2 maanden en 4 dagen.

8  Cornelis Geerts Procee, in militaire dienst, is geboren op 13 juni 1812 te Bergum.

9  Wijtske Geerts Procee, wonende te Engelum en te Harlingen, is geboren op 3 april 1814 te Bergum, is overleden op 25 februari 1869 te Harlingen. Wijtske werd 54 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Wijtske trouwt op 25 mei 1836 te Menaldumadeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Jan Wybrens Dijkstra, zoon van Wybren Jans Dijkstra en Tietje Botes Nieuwdam. Jan, beurtschipper en fabrikantsknecht, wonende te Engelum en te Harlingen, is geboren rond 1817 te Franeker.

10  Trijntje Geerts Procee, zonder beroep, wonende te Drogeham en te Surhuisterveen, is geboren op 30 maart 1816 te Bergum, is overleden op 27 december 1902 23.00 uur te Surhuisterveen. Trijntje werd 86 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<94>

Trijntje was gehuwd (1) met Ubel Senneker, zoon van Durk Geerts Senneker en Aaltje Ubels. Ubel, wever, is geboren rond 1812 te Grootegast, is overleden op 19 januari 1885 te Grootegast. Ubel werd ongeveer 73 jaar.

Ubel was later gehuwd (2) met Hendrikje van Dijk.<95,96>

Trijntje trouwt op 23 oktober 1852 te Achtkarspelen op 36-jarige leeftijd (2) met Ette Johannes Ettema, zoon van Jan Ettes Ettema en Grietje Tajllings Schaafsma. Ette, koopman, wonende te Drogeham.

Ette was eerder gehuwd (1) met Fenje Jakobs Pol.

Trijntje trouwt op 23 januari 1886 te Achtkarspelen op 69-jarige leeftijd (3) met Wyger Jans van Dijk, zoon van Jan Wijgers van Dijk en Houkje Waatzes Nicolai. Wyger is overleden voor 29 december 1902.<97>

Wyger was eerder gehuwd (1) met Sophia Hendriks Oosting.

11  Bauke Geerts Procee, arbeider, is geboren op 9 februari 1819 te Bergum, is overleden op 26 juli 1865 te Bergum. Bauke werd 46 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

12  Dettje Geerts Procee is geboren op 26 augustus 1821 te Bergum, is overleden op 5 april 1822 te Bergum. Dettje werd 7 maanden en 10 dagen.

Geert trouwt op 12 september 1833 te Tietjerksteradeel op 53-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 38-jarige Froukje (Froukje Paulus de Jong) Paulus Jongsma, dochter van Paulus Tjeerds de Jong en Wytske Sweitses Veenstra. Froukje, arbeidster, wonende te Bergum, is geboren rond 1795 te Suameer, is overleden op 21 december 1882 20.00 uur te Bergum. Froukje werd ongeveer 87 jaar.<98>

Van Geert en Froukje zijn zeven kinderen bekend:

13  Minke Geerts Procee is geboren op 9 januari 1823 te Bergum.

14  Sikke Geerts Procee is geboren op 22 juli 1825 te Bergum.

15  Paulus Geerts Procee is geboren op 29 maart 1828 te Bergum, zie VII-W.

16  Tiete Geerts Procee is geboren op 19 juni 1830 te Bergum, is overleden op 2 september 1833. Tiete werd 3 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

17  Sjouke Geerts Procee is geboren op 21 september 1832 te Bergum, zie VII-X.

18  Tiete Geerts Procee is geboren op 6 december 1834 te Bergum.

19  Wytske Geerts Procee is geboren op 26 februari 1842 te Bergum, is overleden op 24 april 1868. Wytske werd 26 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Wytske trouwt op 12 mei 1866 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Auke Klazes van der Heide, zoon van Klaas Wytzes van der Heide en Janke Aukes Veenstra. Auke is geboren rond 1835 te Bergum.

VI-M  Cornelis Johannes ProsÚ, zoon van Johannes Geerts (V-H) en Aaltje Cornelis, arbeider, wonende te Hardegarijp en te Bergum, is geboren op 24 januari 1784 te Bergum, is overleden op 23 augustus 1859 te Bergum. Cornelis werd 75 jaar, 6 maanden en 30 dagen.<99,100>

Cornelis Johannes nam in 1811 de naam ProsÚ aan. Hij woonde toen in Bergum en gaf 2 kinderen op.

Cornelis trouwt (Herv.) op 18 mei 1806 te Veenwouden op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Aatje Doeyes de Haan, dochter van Doeyes Joukes de Haan en Aaltje Palles. Aatje, zonder beroep, wonende te Hardegarijp en te Surhuisterveen, is geboren op 27 februari 1788 te Bergum, is overleden op 8 april 1869 05.00 uur te Surhuisterveen. Aatje werd 81 jaar, 1 maand en 12 dagen.<101,102>

Van Cornelis en Aatje zijn veertien kinderen bekend:

1  Aaltje Cornelis Prosee, wonende te Bergum, is geboren rond 1808, is overleden op 18 december 1891 te Leeuwarden. Aaltje werd ongeveer 83 jaar.

Aaltje trouwt op 22 april 1832 te Leeuwarden op ongeveer 24-jarige leeftijd met Pieter Pieters Zondervan.

2  Trijntje Cornelis ProsÚ, zonder beroep, wonende te Bergum en te Akkerwoude, is geboren op 30 juni 1810 te Bergum, is Herv. gedoopt op 29 juli 1810 te Veenwouden, is overleden op 24 december 1874 15.00 uur te Akkerwoude (Huis 162). Trijntje werd 64 jaar, 5 maanden en 24 dagen.<103>

Trijntje trouwt op 24 maart 1833 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met Brand Minnes Wybenga. Brand is overleden voor 24 december 1874.<104>

3  Janke Kornelis ProsÚ is geboren op 25 februari 1812 te Bergum, is overleden op 1 juli 1814 te Bergum. Janke werd 2 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

4  Johannes Cornelis ProsÚ is geboren op 19 januari 1814 te Bergum, is overleden op 23 februari 1814 te Bergum. Johannes werd 1 maand en 4 dagen.

5  Janke Cornelis Prosee is geboren op 1 april 1815 te Bergum, zie VII-Y.<105>

6  Baukje Cornelis ProsÚ is geboren op 22 maart 1817 te Tietjerksteradeel, is overleden op 1 augustus 1849 te Leeuwarden. Baukje werd 32 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Baukje trouwt op 11 december 1839 te Menaldumadeel op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige Johannes Jans Wommelsdorp, zoon van Jan Daniels Wommelsdorp en Klaaske Dirks. Johannes, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 16 april 1807 te Marssum, is Herv. gedoopt op 3 mei 1807 te Marssum, is overleden op 6 juli 1860 07.00 uur te Leeuwarden. Johannes werd 53 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Johannes was later gehuwd (2) met Trijntje Miedema.<106,107>

7  Johannes Cornelis ProsÚ is geboren op 30 maart 1819 te Tietjerksteradeel, is overleden op 28 augustus 1821 te Tietjerksteradeel. Johannes werd 2 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

8  Doetje Cornelis ProsÚ is geboren op 16 januari 1821 te Tietjerksteradeel, is ongehuwd overleden op 25 februari 1903 te Leeuwarden. Doetje werd 82 jaar, 1 maand en 9 dagen.

9  Gertje Cornelis ProsÚ is geboren op 12 februari 1823 te Bergum, is overleden op 18 december 1891 te Leeuwarden. Gertje werd 68 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Gertje trouwt op 19 oktober 1845 te Leeuwarderadeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 52-jarige Pieter Klazes Plantinga, zoon van Klaas Jans en Binke Hessels. Pieter is geboren rond 1793 te Huizum.

10  Johanna Cornelis ProsÚ is geboren op 13 oktober 1824 te Tietjerksteradeel, is overleden op 27 november 1826 te Tietjerksteradeel. Johanna werd 2 jaar, 1 maand en 14 dagen.

11  Johannes Cornelis ProsÚ is geboren op 17 juni 1826 te Tietjerksteradeel, is ongehuwd overleden op 23 oktober 1859 te Tietjerksteradeel. Johannes werd 33 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

12  Polle Cornelis ProsÚ is geboren op 28 maart 1828 te Tietjerksteradeel.

13  Freerk Cornelis ProsÚ is geboren op 18 december 1829 te Tietjerksteradeel.

14  Jelte Cornelis ProsÚ is geboren op 16 oktober 1831 te Tietjerksteradeel.

VI-N  Roelof Johannes van der Pruik, zoon van Johannes Geerts (V-H) en Aaltje Cornelis, wonende te Bergum, is geboren op 4 juli 1787 te Bergum.

Roelof Johannes nam in 1811 als familienaam de naam van der Pruik aan. Hij woonde toen in Tietjerk en gaf 1 kind op.
Het kind was genaamd Klaas (oud 2 jaar) en woonde te Rinsumageest.
Akte datum: 30-12-1811.

Van Roelof en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Klaas Roelfs van der Pruik, wonende te Bergum, is geboren rond 1809.


Generatie VII

(van 1801 tot 1938)

In deze generatie zijn 25 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 106 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1833 en 1894. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zwaagwesteinde (64x), Dantumadeel (24x), Bergum (13x), Tietjerksteradeel, Oostermeer en Kollumerzwaag.

VII-A  Geert Theunis de Bruin, zoon van Theunis Salomons de Bruin en Ootske Hendriks Elsinga (VI-F), is geboren op 29 november 1812 te Zwaagwesteinde, is overleden op 14 februari 1878 te Dantumadeel. Geert werd 65 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Geert trouwt op 24 maart 1833 te Veenwouden op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Catharina Douwes de Bruin, dochter van Douwe Freerks de Bruin en Trijntje Klases de Bruin. Catharina is geboren op 11 mei 1813 te Zwaagwesteinde, is overleden op 20 februari 1897 te Dantumadeel. Catharina werd 83 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Van Geert en Catharina zijn vijf kinderen bekend:

1  Douwe Geerts de Bruin is geboren op 15 april 1833 te Zwaagwesteinde, is overleden op 13 januari 1890 te Dantumadeel. Douwe werd 56 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Douwe trouwt op 11 augustus 1864 te Dantumadeel op 31-jarige leeftijd met zijn achternicht (5e graad) de 31-jarige Ytje Geerts Elzinga, zie VII-H.

2  Fokke Geerts de Bruin is geboren op 16 december 1834 te Zwaagwesteinde.

3  Fokke Geerts de Bruin is geboren op 31 december 1835 te Zwaagwesteinde, is overleden op 22 augustus 1921. Fokke werd 85 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Fokke trouwt op 8 juni 1861 op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Tietje Luitzens Fink. Tietje is geboren op 14 december 1835 te Bergum, is overleden op 4 september 1892 te Zwaagwesteinde. Tietje werd 56 jaar, 8 maanden en 21 dagen. Fokke was gehuwd (2) met Janke Romkes Grijpstra. Janke is geboren op 4 september 1836 te Zwaagwesteinde, is overleden op 23 mei 1918. Janke werd 81 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

4  Lammert Geerts de Bruin is geboren op 22 oktober 1847 te Dantumadeel.

5  Hendrik Geerts de Bruin is geboren op 7 februari 1851 te Dantumadeel.

VII-B  Tjeerd Theunis de Bruin, zoon van Theunis Salomons de Bruin en Ootske Hendriks Elsinga (VI-F), koopman, is geboren op 5 april 1830 te Dantumadeel, is overleden op 12 maart 1888 te Dantumadeel. Tjeerd werd 57 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Tjeerd trouwt op 12 mei 1853 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 23-jarige Aafke Tjeerds Elzinga, zie VII-J.

Van Tjeerd en Aafke zijn drie kinderen bekend:

1  Ootske de Bruin is geboren te Zwaagwesteinde.

Ootske trouwt op 12 mei 1883 te Dantumadeel met haar verre neef (6e graad) de 23-jarige Rinse van Seggeren, zoon van Jan (Jan de Jong) van Seggeren en Baukje Geerts Elzinga (VII-G). Rinse is geboren op 6 november 1859 te Zwaagwesteinde (erkend bij huwelijk ouders op 30 augustus 1865).

2  Hendrik de Bruin is geboren op 25 mei 1874 te Dantumadeel.

3  Hendrik de Bruin is geboren op 26 oktober 1876 te Dantumadeel.

VII-C  Baukje Djoerds Laurens, dochter van Djoerd Foekes Lourens en Geertje Hendriks Elzinga (VI-G), zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 6 mei 1822 te Dantumadeel, is overleden op 24 januari 1895 te Dantumadeel. Baukje werd 72 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Baukje trouwt op 21 oktober 1852 te Dantumadeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Hibbe Foppes van der Veen, zoon van Foppe Wytzes van der Veen en Sjuttje Cornelis Heidstra. Hibbe is geboren rond 1822 te Zwaagwesteinde, is overleden op 26 mei 1875 in de gem. Dantumadiel. Hibbe werd ongeveer 53 jaar.

Van Hibbe en Baukje is een kind bekend:

1  Djoerd Hibbes van der Veen, dagloner en landbouwer, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 16 november 1853 te Zwaagwesteinde, is overleden op 10 december 1900 14.00 uur te Zwaagwesteinde. Djoerd werd 47 jaar en 24 dagen.

Djoerd trouwt op 18 mei 1876 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Ytje Theunis Lourens, dochter van Theunis Jans Lourens en Saakje Jeltes van der Meulen. Ytje, zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren rond 1856 te Zwaagwesteinde.<108,109>

VII-D  Fokje Geerts Elzinga, dochter van Geert Hendriks Elzinga (VI-H) en Aaltje Salomons de Bruin, is geboren op 5 september 1815 te Zwaagwesteinde, is overleden op 28 december 1847 te Zwaagwesteinde. Fokje werd 32 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Fokje trouwt op 2 april 1843 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Johannes Sjoukes Schonenburg, zoon van Sjouke Johannes Schonenburg en Eelkje Martens van der Zwaag. Johannes is geboren in 1816 te Wouterswoude, is overleden voor 28 december 1847. Johannes werd hoogstens 31 jaar.

Van Johannes en Fokje zijn twee kinderen bekend:

1  Sjouke Johannes Schonenburg is geboren op 14 december 1843 te Zwaagwesteinde, is overleden op 29 januari 1871 te Oldekerk - Gr.. Sjouke werd 27 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Sjouke trouwt op 14 mei 1868 te Kollumerland op 24-jarige leeftijd met Sjoukje Martens Klopstra, dochter van Marten Klopstra en Ykje van der Horn. Sjoukje is geboren te Burum, is overleden op 26 april 1885 te Kollumerland.

Sjoukje was later gehuwd (2) met Jacob Spoelstra.<110,111>

2  Geert Johannes Schonenburg is geboren op 26 januari 1846 te Dantumadeel, is overleden op 7 januari 1848 te Dantumadeel. Geert werd 1 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

VII-E  Hendrik Geerts Elzinga, zoon van Geert Hendriks Elzinga (VI-H) en Aaltje Salomons de Bruin, kramer, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 6 mei 1818 te Zwaagwesteinde, is overleden op 5 augustus 1866 te Winschoten. Hendrik werd 48 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Hendrik trouwt op 6 februari 1842 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Nieske Hendriks de Jong, dochter van Hendrik Jelles de Jong en Hinke Gosses de Jong. Nieske is geboren op 18 december 1821 te Zwaagwesteinde, is overleden op 14 november 1895 te Dantumadeel. Nieske werd 73 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Van Hendrik en Nieske zijn elf kinderen bekend:

1  Geert Hendriks Elzinga is geboren op 9 september 1841 te Dantumadeel, is overleden op 23 april 1848 te Zwaagwesteinde. Geert werd 6 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

2  Hendrik Hendriks Elzinga is geboren op 19 oktober 1843 te Dantumadeel, is overleden op 1 mei 1848 te Zwaagwesteinde. Hendrik werd 4 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

3  Theunis Hendriks Elzinga, koopman en melkrijder, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 6 september 1845 te Zwaagwesteinde, is overleden op 12 april 1919, is begraven te Zwaagwesteinde (kerk). Theunis werd 73 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Theunis trouwt op 24 oktober 1874 te Dantumadeel op 29-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 21-jarige Aaltje Theunis Elzinga, dochter van Theunis Geerts Elzinga (VII-F) en Grietje Wiegers Dijkstra. Aaltje, zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 31 december 1852 te Zwaagwesteinde, is overleden op 27 april 1939 te Zwaagwesteinde, is begraven te Zwaagwesteinde (kerk). Aaltje werd 86 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

4  Hinke Hendriks Elzinga is geboren op 29 juli 1848 te Zwaagwesteinde, is overleden op 13 oktober 1854 te Zwaagwesteinde. Hinke werd 6 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

5  Geert Hendriks Elzinga, arbeider, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 18 september 1852 te Zwaagwesteinde, is overleden op 18 mei 1939 te Zwaagwesteinde. Geert werd 86 jaar en 8 maanden.

Geert trouwt op 15 oktober 1881 te Dantumadeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Freerks van Assen, dochter van Feerk Jans van Assen en Sjuttje Jacobs Siegersma. Grietje is geboren op 29 november 1856 te Dantumadeel, is overleden op 29 januari 1915 te Zwaagwesteinde. Grietje werd 58 jaar en 2 maanden.

6  Hinke Hendriks Elzinga is geboren op 24 juni 1855 te Zwaagwesteinde, is overleden op 31 oktober 1891 te Dantumadeel. Hinke werd 36 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Hinke trouwt op 15 september 1881 te Dantumadeel op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik Hendriks Westra, zoon van Hendrik Tjipkes Westra en Hiltje Haitzes van der Veen. Hendrik is geboren op 20 december 1850 te Zwaagwesteinde, is overleden op 19 oktober 1917 te Dantumadeel. Hendrik werd 66 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Hendrik was later gehuwd (2) met Baukje van der Meer.<112,113>

7  Eelkje Hendriks Elzinga is geboren op 6 april 1857 te Zwaagwesteinde, is overleden op 17 maart 1923 te Dantumadeel. Eelkje werd 65 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Eelkje trouwt op 19 mei 1892 te Dantumadeel op 35-jarige leeftijd met de 38-jarige Johannes Femmes Dijkstra, zoon van Femme Johannes Dijkstra en Haebeltje Abrahams de Vries. Johannes is geboren op 8 juli 1853 te Zwaagwesteinde, is overleden op 26 januari 1937 te Dantumadeel. Johannes werd 83 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

8  Aaltje Hendriks Elzinga, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 6 april 1857 te Zwaagwesteinde, is overleden op 14 mei 1888 te Dantumadeel. Aaltje werd 31 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Aaltje trouwt op 15 oktober 1887 te Dantumadeel op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Sipke Wouters Sytsma, zoon van Wouter Sipkes Sytsma en Berber Gerrits Hoekstra. Sipke is geboren op 11 april 1864 te Akkerwoude, is overleden op 13 mei 1900 te Dantumadeel. Sipke werd 36 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Sipke was later gehuwd (2) met Aukje Wybenga.<114,115>

9  Baukje Hendriks Elzinga is geboren op 5 mei 1860 te Dantumadeel, is overleden op 30 mei 1860 te Zwaagwesteinde. Baukje werd 25 dagen.

10  Fokje Hendriks Elzinga is geboren op 5 mei 1860 te Dantumadeel, is overleden op 28 mei 1860 te Zwaagwesteinde. Fokje werd 23 dagen.

11  Hendrik Hendriks Elzinga is geboren op 11 januari 1864 te Dantumadeel, is overleden op 17 juli 1888 te Dantumadeel. Hendrik werd 24 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

VII-F  Theunis Geerts Elzinga, zoon van Geert Hendriks Elzinga (VI-H) en Aaltje Salomons de Bruin, kramer, is geboren op 17 augustus 1820 te Zwaagwesteinde, is overleden op 3 juli 1894 te Zwaagwesteinde. Theunis werd 73 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Theunis trouwt op 7 april 1844 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Wiegers Dijkstra, dochter van Wijger Berends Dijkstra en Jeltje Jans de Vries. Grietje, zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 10 maart 1818 te Dantumawoude, is overleden op 8 februari 1907 03.00 uur te Zwaagwesteinde. Grietje werd 88 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<116>

Van Theunis en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Wieger Theunis Elzinga, dagloner en koopman, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 30 oktober 1844 te Kollumerzwaag, is overleden op 31 januari 1909 23.00 uur te Zwaagwesteinde, is begraven te Zwaagwesteinde (kerk). Wieger werd 64 jaar, 3 maanden en 1 dag.<117>

Wieger trouwt op 22 juni 1872 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Gertje Kornelis de Bruin, dochter van Kornelis Popkes de Bruin en Jeltje Ruurds Douma. Gertje is geboren op 5 februari 1850 te Zwaagwesteinde, is overleden op 7 oktober 1936 te Suawoude, is begraven te Zwaagwesteinde (kerk). Gertje werd 86 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

2  Geert Theunis Elzinga is geboren op 31 december 1845 te Zwaagwesteinde, is overleden op 31 december 1900 te Dantumadeel. Geert werd 55 jaar.

Geert trouwt op 6 juli 1872 te Dantumadeel op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Baukje Jans Brouwer, dochter van Jan Jans Brouwer en Aafke Andries Postma. Baukje is geboren op 12 januari 1851 te Zwaagwesteinde, is overleden op 19 februari 1897 te Dantumadeel. Baukje werd 46 jaar, 1 maand en 7 dagen.

3  Jeltje Theunis Elzinga is geboren op 26 juli 1848 te Zwaagwesteinde, is overleden op 18 november 1858 te Dantumadeel. Jeltje werd 10 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

4  Hendrik Theunis Elzinga is geboren op 28 september 1850 te Zwaagwesteinde, is overleden op 13 december 1939 te Kollumerzwaag. Hendrik werd 89 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Hendrik trouwt op 15 mei 1873 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Trijntje Harmens van der Meulen, dochter van Harmen Geerts van der Meulen en Anskje Feijes Westra. Trijntje is geboren op 9 november 1843 te Kollumerzwaag, is overleden op 14 juli 1915 te Kollumerzwaag. Trijntje werd 71 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

5  Aaltje Theunis Elzinga, zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 31 december 1852 te Zwaagwesteinde, is overleden op 27 april 1939 te Zwaagwesteinde, is begraven te Zwaagwesteinde (kerk). Aaltje werd 86 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Aaltje trouwt op 24 oktober 1874 te Dantumadeel op 21-jarige leeftijd met haar volle neef de 29-jarige Theunis Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Geerts Elzinga (VII-E) en Nieske Hendriks de Jong. Theunis, koopman en melkrijder, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 6 september 1845 te Zwaagwesteinde, is overleden op 12 april 1919, is begraven te Zwaagwesteinde (kerk). Theunis werd 73 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

6  Anneke Theunis Elzinga is geboren op 8 juni 1856 te Zwaagwesteinde, is overleden op 22 april 1894 te Dantumadeel. Anneke werd 37 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Anneke trouwt op 9 december 1887 te Dantumadeel op 31-jarige leeftijd met de 28-jarige Auke Hoekstra, zoon van Keimpe Sytses Hoekstra en Aaltje Aukes van Assen. Auke is geboren op 10 mei 1859 te Zwaagwesteinde, is overleden op 26 maart 1902 te Groningen. Auke werd 42 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Auke was later gehuwd (2) met Akke Postma.<118,119>

7  Fokje Theunis Elzinga, zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 24 april 1858 te Zwaagwesteinde, is overleden op 27 november 1933 01.00 uur te Zwaagwesteinde. Fokje werd 75 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Fokje trouwt op 29 juli 1893 te Dantumadeel op 35-jarige leeftijd met de 36-jarige Ruurd de Bruin, zoon van Kornelis Popkes de Bruin en Jeltje Ruurds Douma. Ruurd is geboren op 27 december 1856 te Zwaagwesteinde, is overleden op 1 maart 1907 te Dantumadeel. Ruurd werd 50 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

8  Theunis Theunis Elzinga is geboren op 20 oktober 1860 te Zwaagwesteinde, is overleden op 17 februari 1934. Theunis werd 73 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

VII-G  Baukje Geerts Elzinga, dochter van Geert Hendriks Elzinga (VI-H) en Aaltje Salomons de Bruin, zonder beroep en dagloonster, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 5 april 1823 14.00 uur te Zwaagwesteinde, is overleden op 25 april 1904 17.00 uur te Zwaagwesteinde. Baukje werd 81 jaar en 20 dagen.

Baukje Geerts Elzinga woont volgens het bevolkingsregister van Zwaagwesteinde (1850 - 1859) bij haar broer Hendrik Geerts Elzinga en zijn vrouw Nieske Hendriks de Jong en hun twee kinderen Theunis Hendriks Elzinga (* 1845) en Hinke Hendriks Elzinga (* 1848). Er is geen nadere periode ingevuld. Haar twee kinderen Rinse (1852 - 1857) en Lieuwkje (1858 - 1860) komen op dat overzicht niet voor.

In het bevolkingsregister van Zwaagwesteinde (1859 - 1879), wordt zij vermeld met haar man Jan van Seggeren en hun kinderen Tjeerd, Rinze, Lieuwkje, Geert en Aaltje. Boven het blad is als jaartal 1869 vermeld.

Baukje trouwt op 30 augustus 1865 te Dantumadeel op 42-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan (Jan de Jong) van Seggeren, natuurlijke zoon van Rinse Jans Monsma en Lieuwkje Lieuwes de Jong. Jan, arbeider en dagloner, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 16 mei 1831 08.00 uur te Zwaagwesteinde, is als geboren aangegeven op 16 mei 1831 te Dantumadeel (aangever geboorte was zijn vader Rinse Jans Monsma (vader)), is overleden op 22 maart 1909 12.30 uur te Zwaagwesteinde. Jan werd 77 jaar, 10 maanden en 6 dagen.<120>

Jan van Seggeren is als geboren aangegeven door Rinse Jans Monsma, van welk kind Rinse verklaarde de vader te zijn en het als het zijne te erkennen.

De moeder van Jan woonde ten tijde van de volkstelling in 1829 in Zwaagwesteinde samen met Rinse Jans Monsma.
Zowel in 1829 als in 1831 bij de geboorte van Jan van Seggeren en bij haar overlijden in dat jaar was zij officieel gehuwd met Jacobus van Seggeren die in Leeuwarden ongehuwd samen woonde met Gettje Gerrits Liezinga.

Jan zal met deze sitiuatie niet tevreden zijn geweest, want hij noemde zich zelf Jan de Jong (familienaam van zijn moeder).
In het inschrijvingsregister voor de Nationale Militie is Jan ingeschreven als Jan de Jong, vader onbekend, moeder Lieuwkje Lieuwes de Jong.

Wellicht heeft het daarom ook zo lang geduurd voordat Jan in 1865 trouwde met Baukje Geerts Elzinga.
Bij zijn huwelijk zijn bijlagen overgelegd van het huwelijk tussen Jacobus van Seggeren en zijn moeder Lieuwkje Lieuwes de Jong.
Omdat Jan binnen dat huwelijk is geboren wordt hij daar dan ook vermeld als zoon van Jacobus van Seggeren, die zich dan in 1865 als kolonist in het bedelaarsgesticht te Ommerschans bevindt.

Vermoedelijk heeft men vanaf dat moment Jan weer officieel geregistreerd als Jan van Seggeren.
Zowel zijn kinderen als zijn overlijden zijn aangegeven met de familienaam van Seggeren.

Van Jan en Baukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjeerd van Seggeren is geboren op 22 juli 1856 te Zwaagwesteinde (erkend bij huwelijk ouders op 30 augustus 1865).

Tjeerd trouwt op 25 oktober 1879 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Klaaske Dirks van Kammen, dochter van Dirk Doedes van Kammen en Willemke Sytses Hoekstra. Klaaske is geboren rond 1859 te Zwaagwesteinde.

2  Rinse van Seggeren is geboren op 6 november 1859 te Zwaagwesteinde (erkend bij huwelijk ouders op 30 augustus 1865).

Rinse trouwt op 12 mei 1883 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) Ootske de Bruin, dochter van Tjeerd Theunis de Bruin (VII-B) en Aafke Tjeerds Elzinga (VII-J). Ootske is geboren te Zwaagwesteinde.

3  Lieuwkje van Seggeren is geboren op 2 augustus 1862 te Zwaagwesteinde (erkend bij huwelijk ouders op 30 augustus 1865), is overleden op 24 februari 1941 te Dantumadeel. Lieuwkje werd 78 jaar, 6 maanden en 22 dagen.<121>

Lieuwkje trouwt op 2 december 1886 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 28-jarige Jan Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Johannes Elzinga (VII-N) en Antje Jans Postma. Jan is geboren op 25 mei 1858 te Dantumadeel, is overleden op 30 december 1927 te Zwaagwesteinde. Jan werd 69 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<122>

4  Geert van Seggeren, arbeider, wonende te Kollumerzwaag, is geboren op 22 oktober 1864 te Zwaagwesteinde (erkend bij huwelijk ouders op 30 augustus 1865), is overleden op 30 juli 1886 14.00 uur te Groningen (aangifte overlijden is gedaan door de directeur van de ceullulaire gevangenis en door een adjunct commies). Geert werd 21 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Geert trouwt op 14 november 1885 te Dantumadeel op 21-jarige leeftijd met de 17-jarige Taetske de Roos, dochter van Brant Jans de Roos en Durkje Wiebes Postma. Taetske is geboren op 23 maart 1868 te Kollumerzwaag.

5  Aaltje van Seggeren is geboren op 17 mei 1866 te Dantumadeel.

Aaltje trouwt op 14 mei 1887 te Dantumadeel op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Durk van Kammen, zoon van Marten Doedes van Kammen en Antje Weistra. Durk is geboren rond 1862 te Zwaagwesteinde.

Van Baukje zijn twee kinderen bekend:

6  Rinse Elzinga, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 7 november 1852 14.00 uur te Zwaagwesteinde, is als geboren aangegeven op 9 november 1852 te Dantumadeel (aangever geboorte was Fokje Lieuwes de Jong), is overleden op 27 oktober 1857 01.00 uur te Zwaagwesteinde (aangevers zijn buren, in de overlijdensakte is vermeld dat de naam van de vader onbekend is). Rinse werd 4 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<123..125>

7  Lieuwkje Elzinga, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 23 maart 1858 16.00 uur te Zwaagwesteinde, is als geboren aangegeven op 25 maart 1858 te Dantumadeel (aangever Jan de Jong (Jan van Seggeren) verklaarde bij de bevalling aanwezig te zijn geweest), is overleden op 7 maart 1860 18.00 uur te Zwaagwesteinde (aangevers zijn buren, in de overlijdensakte is vermeld dat de naam van de vader onbekend is). Lieuwkje werd 1 jaar, 11 maanden en 13 dagen.<126..128>

VII-H  Ytje Geerts Elzinga, dochter van Geert Hendriks Elzinga (VI-H) en Aaltje Salomons de Bruin, is geboren op 17 maart 1833 te Zwaagwesteinde, is overleden op 18 maart 1908. Ytje werd 75 jaar en 1 dag.

Ytje trouwt op 11 augustus 1864 te Dantumadeel op 31-jarige leeftijd met haar achterneef (5e graad) de 31-jarige Douwe Geerts de Bruin, zoon van Geert Theunis de Bruin (VII-A) en Catharina Douwes de Bruin. Douwe is geboren op 15 april 1833 te Zwaagwesteinde, is overleden op 13 januari 1890 te Dantumadeel. Douwe werd 56 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Van Douwe en Ytje zijn twee kinderen bekend:

1  Catharina de Bruin is geboren op 18 mei 1867 te Zwaagwesteinde.

Catharina trouwt op 1 oktober 1892 te Dantumadeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Ritske Bottinga, zoon van Hessel Ritskes Bottinga en Antje Botes van der Zwaag. Ritske is geboren op 11 januari 1868 te Veenwouden.

2  Hendrik de Bruin is geboren op 15 oktober 1876 te Dantumadeel.

VII-I  Sake Geerts Elzinga, zoon van Geert Hendriks Elzinga (VI-H) en Aaltje Salomons de Bruin, kaashandelaar, wonende te Apeldoorn, is geboren op 24 november 1838 te Zwaagwesteinde, is overleden op 30 januari 1898 te Zwaagwesteinde. Sake werd 59 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Sake trouwt op 2 januari 1862 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hiltje Heerkes Veenstra, dochter van Heerke Ydes Veenstra en Klaaske Symens Hoekstra. Hiltje, wonende te Apeldoorn, is geboren op 20 juli 1838 te Zwaagwesteinde, is overleden op 16 mei 1901 te Zwaagwesteinde. Hiltje werd 62 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Van Sake en Hiltje zijn acht kinderen bekend:

1  Heerke Sakes Elzinga, kaashandelaar, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 1 februari 1862 te Dantumadeel, is overleden op 27 oktober 1934 te Zwaagwesteinde. Heerke werd 72 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Heerke trouwt op 24 augustus 1882 te Dantumadeel op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Aafke Sijes van der Veen, dochter van Sije Ypes van der Veen en Hester Andries van Nimwegen. Aafke, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 16 juli 1861 te Twijzel, is overleden op 15 augustus 1950 te Zwaagwesteinde. Aafke werd 89 jaar en 30 dagen.

2  Aaltje Sakes Elzinga is geboren op 13 september 1864 te Zwaagwesteinde, is overleden op 1 maart 1940 te Dantumadeel. Aaltje werd 75 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Aaltje was gehuwd (1) met haar verre neef (6e graad) Johannes Jacobs Elzinga, zoon van Jacob Johannes Elzinga (VII-O) en Grietje Annes de Vries. Johannes, kaashandelaar, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 27 december 1860 te Zwaagwesteinde, is overleden op 9 augustus 1903 te Leeuwarden. Johannes werd 42 jaar, 7 maanden en 13 dagen. Aaltje trouwt op 23 november 1905 te Dantumadeel op 41-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Jan Lammerts Schaafsma, zoon van Lammert Jans Schaafsma en Minke Thijssens Veenstra. Jan is geboren op 4 november 1870 te Zwaagwesteinde, is overleden op 8 maart 1944 te Zwaagwesteinde. Jan werd 73 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

3  Klaaske Sakes Elzinga is geboren op 17 december 1867 te Zwaagwesteinde, is overleden op 24 februari 1952 te Zwaagwesteinde, is begraven te Zwaagwesteinde (kerk). Klaaske werd 84 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Klaaske trouwt op 23 mei 1890 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Popke Hoekstra, zoon van Keimpe Sytses Hoekstra en Aaltje Aukes van Assen. Popke is geboren op 8 november 1865 te Zwaagwesteinde, is overleden op 28 april 1929 te Leeuwarden. Popke werd 63 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

4  Geert Sakes Elzinga, kaasventer en kaaskramer, is geboren op 6 januari 1871 te Zwaagwesteinde, is overleden op 11 juni 1960 te Apeldoorn, is begraven op 15 juni 1960 te Apeldoorn (Heidehof). Geert werd 89 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Geert trouwt op 30 november 1895 te Apeldoorn op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Aaltje Harleman, dochter van Gerredina Harleman. Aaltje, wonende te Apeldoorn, is geboren op 7 april 1870 te Apeldoorn.

5  Foeke Sakes Elzinga is geboren op 11 februari 1874 te Zwaagwesteinde, is overleden op 12 september 1960 te Dokkum, is begraven te Damwoude (alg. begraafplaats). Foeke werd 86 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Foeke trouwt op 24 september 1898 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Maaike de Vries, dochter van Jan Alles de Vries en Sjoukje Jacobs Vellinga. Maaike is geboren op 12 april 1877 te Akkerwoude, is overleden op 25 maart 1967 te Hardegarijp, is begraven te Damwoude (alg. begraafplaats). Maaike werd 89 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

6  Baukje Sakes Elzinga is geboren op 13 september 1877 te Zwaagwesteinde, is overleden op 16 februari 1937. Baukje werd 59 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Baukje trouwt op 24 december 1898 te Dantumadeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Fokke Visser, zoon van Johannes Fokkes Visser en Trijntje Hendriks Wybenga. Fokke is geboren op 13 augustus 1876 te Zwaagwesteinde.

7  Symen Sakes Elzinga, koopman, is geboren op 11 mei 1880 te Zwaagwesteinde.

Symen trouwt op 19 mei 1900 te Oostdongeradeel op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Idske Hoekstra, dochter van Ytzen Hoekstra en Jantje Dijkstra. Idske is geboren op 30 juni 1879 te Anjum.

8  Tjeerd Sakes Elzinga, koopman, is geboren op 8 juni 1883 te Zwaagwesteinde.

Tjeerd trouwt op 8 december 1904 te Apeldoorn op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrika Heideveld, dochter van Geertje Heideveld. Hendrika, zonder beroep, is geboren op 11 september 1883 te Apeldoorn, is overleden op 24 januari 1965 te Apeldoorn. Hendrika werd 81 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

VII-J  Aafke Tjeerds Elzinga, dochter van Tjeerd Hendriks Elzinga (VI-I) en Froukje Sijbes Elzinga, is geboren op 2 december 1829 te Zwaagwesteinde, is overleden op 7 januari 1915 te Zwaagwesteinde. Aafke werd 85 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Aafke trouwt op 12 mei 1853 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met haar volle neef de 23-jarige Tjeerd Theunis de Bruin, zie VII-B.

VII-K  Johannes Tjeerds Elzinga, zoon van Tjeerd Hendriks Elzinga (VI-I) en Froukje Sijbes Elzinga, kuiper, is geboren op 14 maart 1838 te Dantumadeel.

Johannes trouwt op 27 juni 1878 te Dantumadeel op 40-jarige leeftijd met de 34-jarige Janke Broers Jager, dochter van NN Jager. Janke is geboren in 1844 te Bergum.

Van Johannes en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  Tjeerd Johannes Elzinga is geboren op 16 maart 1880 te Dantumadeel, is overleden op 24 mei 1880. Tjeerd werd 2 maanden en 8 dagen.

2  Jeltje Johannes Elzinga is geboren op 18 januari 1883 te Dantumadeel.

VII-L  Jan Tjeerds Elzinga, zoon van Tjeerd Hendriks Elzinga (VI-I) en Froukje Sijbes Elzinga, bakker en arbeider, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 27 februari 1842 te Zwaagwesteinde, is overleden op 9 september 1920 te Zwaagwesteinde. Jan werd 78 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<129>

Jan trouwt op 27 januari 1876 te Dantumadeel op 33-jarige leeftijd met de 20-jarige Froukje Veenstra, dochter van Willem Dirks Veenstra en Wijtske Hendriks Bouma. Froukje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde en te Dantumadeel, is geboren op 23 maart 1855 te Veenwouden, is overleden op 19 oktober 1942 te Zwaagwesteinde ik had eerst 19-11-1942. Froukje werd 87 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Van Jan en Froukje zijn elf kinderen bekend:

1  Froukje Jans Elzinga, arbeidster, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 20 november 1876 te Zwaagwesteinde, is overleden op 28 oktober 1943 te Zwaagwesteinde. Froukje werd 66 jaar, 11 maanden en 8 dagen.<130>

Froukje trouwt op 21 november 1908 te Dantumadeel op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Jan van der Zwaag, zoon van Sjoerd van der Zwaag en Geertruida Andries van Nimwegen. Jan, arbeider en petroleumventer, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 24 april 1875 te Kollumerzwaag, is overleden op 23 februari 1955 te Twijzel. Jan werd 79 jaar, 9 maanden en 30 dagen.<131,132>

Jan was eerder gehuwd (1) met Ootske Venema.<133>

2  Willem Elzinga, landarbeider en veehouder, is geboren op 21 januari 1878 te Zwaagwesteinde, is overleden op 5 juni 1944 te Zwaagwesteinde. Willem werd 66 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

3  Wijtske Jans Elzinga is geboren op 7 juli 1879 te Zwaagwesteinde, is overleden op 28 maart 1883 te Zwaagwesteinde. Wijtske werd 3 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

4  Tjeerd Elzinga, mijnwerker en krantenbezorger, wonende te Heerlen, is geboren op 25 december 1880 te Zwaagwesteinde, is overleden op 27 augustus 1958 te Dantumadeel. Tjeerd werd 77 jaar, 8 maanden en 2 dagen.<134>

Tjeerd trouwt op 5 oktober 1905 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (7e graad) de 18-jarige Grietje Johannes Elzinga, dochter van Johannes Jacobs Elzinga en Aaltje Sakes Elzinga. Grietje, zonder beroep, wonende te Heerlen, is geboren op 2 maart 1887 te Zwaagwesteinde, is overleden op 11 februari 1966 te Heerlen. Grietje werd 78 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<135,136>

5  Janke Jans Elzinga is geboren op 4 oktober 1882 te Zwaagwesteinde, is overleden op 20 juli 1946 te Leeuwarden. Janke werd 63 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Janke trouwt op 18 mei 1905 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Berend Veenstra. Berend is geboren op 16 april 1878 te Kollumerzwaag, is overleden op 4 februari 1952 te Zwaagwesteinde. Berend werd 73 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

6  Sijbe Elzinga, arbeider en landarbeider, is geboren op 1 juli 1884 te Zwaagwesteinde, is overleden op 28 mei 1955 te Zwaagwesteinde, is begraven te Zwaagwesteinde. Sijbe werd 70 jaar, 10 maanden en 27 dagen.<137,138>

Sijbe trouwt op 21 juli 1917 te Dantumadeel op 33-jarige leeftijd met zijn verre nicht (7e graad) de 28-jarige Geertje Hiemstra, dochter van Tjeerd Hendriks Hiemstra en Minke Hendriks Dijkstra. Geertje is geboren op 3 mei 1889 te Twijzel, is overleden op 24 juli 1941 te Zwaagwesteinde, is begraven te Zwaagwesteinde. Geertje werd 52 jaar, 2 maanden en 21 dagen.<139,140>

7  Dirk Jans Elzinga is geboren op 18 maart 1886 te Zwaagwesteinde, is overleden op 13 april 1947 te Zuidlaren. Dirk werd 61 jaar en 26 dagen.

Dirk trouwt op 11 oktober 1913 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige IJbeltje van der Woude, dochter van Tijs van der Woude en Sjoukje Bosma. IJbeltje is geboren op 13 november 1890 te Kollumerzwaag, is overleden op 12 oktober 1959 te Smallingerland. IJbeltje werd 68 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

8  Wijtske Jans Elzinga is geboren op 2 januari 1890 te Zwaagwesteinde, is overleden op 16 november 1896 te Zwaagwesteinde. Wijtske werd 6 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

9  Geert Elzinga is geboren op 31 maart 1891 te Zwaagwesteinde, is overleden op 9 juli 1955 te Zwaagwesteinde. Geert werd 64 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Geert trouwt op 24 juni 1916 te Dantumadeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Minke van Kammen, dochter van Jan van Kammen en Grietje Koster. Minke is geboren op 1 mei 1891 te Zwaagwesteinde, is overleden op 15 september 1973 te Zwaagwesteinde. Minke werd 82 jaar, 4 maanden en 14 dagen.<141>

10  Jan Elzinga, kaashandelaar, wonende te Vroomshoop en te Dantumadeel, is geboren op 7 september 1892 te Zwaagwesteinde, is overleden op 25 augustus 1967 te Almelo. Jan werd 74 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Jan trouwt op 16 september 1927 te Den Ham - Ov. (huwelijksgetuigen waren Gerhard Zandbergen en zijn schoongrootvader Jan Hendrik Ditmars Kempen (grootvader van de bruid)) op 35-jarige leeftijd met de 21-jarige Wilhelmina Maria Kerperien, dochter van Johannes Hendrikus Kerperien en Maria Kemper. Wilhelmina, fabrieksarbeidster, wonende te Den Ham - Ov., is geboren op 4 oktober 1905 te Losser.

11  Johannes Elzinga is geboren op 15 mei 1894 te Zwaagwesteinde, is overleden op 14 november 1975 te Leeuwarden. Johannes werd 81 jaar, 5 maanden en 30 dagen.<142,143>

Johannes trouwt op 23 september 1916 te Achtkarspelen op 22-jarige leeftijd met zijn verre nicht (7e graad) de 20-jarige Roelofke Hiemstra, dochter van Tjeerd Hendriks Hiemstra en Minke Hendriks Dijkstra. Roelofke is geboren op 23 april 1896 te Twijzel, is overleden op 28 februari 1968 te Leeuwarden. Roelofke werd 71 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

VII-M  Hendrik Tjeerds Elzinga, zoon van Tjeerd Hendriks Elzinga (VI-I) en Froukje Sijbes Elzinga, koopman, is geboren op 16 april 1844 te Dantumadeel, is overleden op 23 augustus 1918 te Zwaagwesteinde. Hendrik werd 74 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Hendrik trouwt op 30 mei 1878 op 34-jarige leeftijd met de 37-jarige Ettje Broers Jager, dochter van NN Jager. Ettje is geboren in 1841 te Bergum, is overleden op 14 april 1887 te Metslawier. Ettje werd 46 jaar.

Van Hendrik en Ettje zijn twee kinderen bekend:

1  Jeltje Hendriks Elzinga is geboren op 16 november 1879 te Bergum, is overleden op 18 december 1958 te Kortezwaag. Jeltje werd 79 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Jeltje trouwt op 1 september 1920 te Dantumadeel op 40-jarige leeftijd met de 37-jarige Albert Sinnema, zoon van Anne Alberts Sinnema en Taekje Tjeerds Penninga. Albert is geboren op 11 maart 1883 te Wierum - Frl., is overleden op 14 oktober 1958 te Kortezwaag, is begraven te Dokkum. Albert werd 75 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Albert was eerder gehuwd (1) met Froukje Hendriks Elzinga (zie VII-M.2).<144,145>

2  Froukje Hendriks Elzinga is geboren op 13 november 1880 te Bergum, is overleden op 6 december 1918 te Leeuwarden. Froukje werd 38 jaar en 23 dagen.

Froukje trouwt op 31 oktober 1908 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met haar zwager de 25-jarige Albert Sinnema, zoon van Anne Alberts Sinnema en Taekje Tjeerds Penninga. Albert is geboren op 11 maart 1883 te Wierum - Frl., is overleden op 14 oktober 1958 te Kortezwaag, is begraven te Dokkum. Albert werd 75 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Albert was later gehuwd (2) met Jeltje Hendriks Elzinga (zie VII-M.1).<146,147>

VII-N  Hendrik Johannes Elzinga, zoon van Johannes Hendriks Elzinga (VI-J) en Antje Tjibbes de Haan, is geboren op 23 november 1824 te Zwaagwesteinde, is overleden op 11 november 1868 te Zwaagwesteinde. Hendrik werd 43 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Hendrik trouwt op 22 november 1855 te Dantumadeel op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Antje Jans Postma, dochter van Jan Andries Postma en Baukje Heines Kruk. Antje is geboren op 11 maart 1820 te Zwaagwesteinde.

Van Hendrik en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Hendriks Elzinga is geboren op 13 juni 1855 te Zwaagwesteinde, is overleden op 18 maart 1926 te Dantumadeel. Johannes werd 70 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Johannes trouwt op 4 december 1879 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Antje Jelles van der Wal, dochter van Jelle Klazes van der Wal en Ytje Jaspers van der Heide. Antje is geboren op 28 augustus 1857 te Zwaagwesteinde, is overleden op 18 februari 1942. Antje werd 84 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

2  Jan Hendriks Elzinga is geboren op 25 mei 1858 te Dantumadeel, is overleden op 30 december 1927 te Zwaagwesteinde. Jan werd 69 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<148>

Jan trouwt op 2 december 1886 te Dantumadeel op 28-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 24-jarige Lieuwkje van Seggeren, dochter van Jan (Jan de Jong) van Seggeren en Baukje Geerts Elzinga (VII-G). Lieuwkje is geboren op 2 augustus 1862 te Zwaagwesteinde (erkend bij huwelijk ouders op 30 augustus 1865), is overleden op 24 februari 1941 te Dantumadeel. Lieuwkje werd 78 jaar, 6 maanden en 22 dagen.<149>

3  Baukje Hendriks Elzinga is geboren op 27 februari 1866 te Zwaagwesteinde, is overleden op 12 februari 1873 te Zwaagwesteinde. Baukje werd 6 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

VII-O  Jacob Johannes Elzinga, zoon van Johannes Hendriks Elzinga (VI-J) en Antje Tjibbes de Haan, is geboren op 25 november 1826 te Zwaagwesteinde, is overleden op 1 september 1901 te Zwaagwesteinde. Jacob werd 74 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Jacob trouwt op 21 oktober 1852 te Dantumadeel op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Grietje Annes de Vries, dochter van Anne Jans de Vries en Antje Berends Korporaal. Grietje is geboren op 11 september 1833 te Bergum, is overleden op 18 september 1911 te Achtkarspelen. Grietje werd 78 jaar en 7 dagen.

Van Jacob en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  IJnte Jacobs Elzinga.

2  Antje Jacobs Elzinga is geboren op 31 juli 1854 te Zwaagwesteinde, is overleden op 1 september 1859 te Zwaagwesteinde. Antje werd 5 jaar, 1 maand en 1 dag.

3  Anne Jacobs Elzinga is geboren op 30 augustus 1857 te Zwaagwesteinde, is overleden op 26 januari 1901 te Zwaagwesteinde. Anne werd 43 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Anne trouwt op 30 augustus 1884 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Ankje Tjipkes Westra, dochter van Tjipke Wytses Westra en Ootske Johannes Visser. Ankje is geboren op 17 mei 1856 te Dantumadeel, is overleden op 14 februari 1917. Ankje werd 60 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

4  Johannes Jacobs Elzinga, kaashandelaar, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 27 december 1860 te Zwaagwesteinde, is overleden op 9 augustus 1903 te Leeuwarden. Johannes werd 42 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Johannes was gehuwd met zijn verre nicht (6e graad) Aaltje Sakes Elzinga, dochter van Sake Geerts Elzinga (VII-I) en Hiltje Heerkes Veenstra. Aaltje is geboren op 13 september 1864 te Zwaagwesteinde, is overleden op 1 maart 1940 te Dantumadeel. Aaltje werd 75 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Aaltje was later gehuwd (2) met Jan Lammerts Schaafsma.<150,151>

5  Antje Jacobs Elzinga is geboren op 24 augustus 1863 te Zwaagwesteinde, is overleden op 13 september 1920 te Visvliet. Antje werd 57 jaar en 20 dagen.

Antje trouwt op 2 november 1882 te Dantumadeel op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Oege Roels van der Meulen, zoon van Roel Sanders van der Meulen en Jacoba Oeges Zijlstra. Oege, winkelier, is geboren in 1860 te Rottevalle, is overleden op 14 mei 1926 te Visvliet. Oege werd 66 jaar.

6  Tjibbe Jacobs Elzinga is geboren op 3 februari 1866 te Zwaagwesteinde, is overleden op 19 februari 1866 te Zwaagwesteinde. Tjibbe werd 16 dagen.

7  Tjibbe Elzinga is geboren op 22 oktober 1867 te Zwaagwesteinde, is overleden op 9 november 1951 te Veenwouden, is begraven te Zwaagwesteinde. Tjibbe werd 84 jaar en 18 dagen.

8  Hendrik Jacobs Elzinga is geboren op 5 januari 1870 te Zwaagwesteinde, is overleden op 6 januari 1957 te Kollum, is begraven te Oudwoude. Hendrik werd 87 jaar en 1 dag.

Hendrik trouwt op 4 mei 1893 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Jitske Westra, dochter van Jasper Jans Westra en Antje Jans van der Veen. Jitske is geboren op 7 mei 1874 te Zwaagwesteinde, is overleden op 11 maart 1894 te Dantumadeel. Jitske werd 19 jaar, 10 maanden en 4 dagen. Hendrik trouwt op 22 mei 1900 te Dantumadeel op 30-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Antje de Groot, dochter van Klaas de Groot en Janke Wiersma. Antje is geboren op 22 september 1870 te Oudwoude. Hendrik trouwt op 21 oktober 1920 te Achtkarspelen op 50-jarige leeftijd (3) met de 50-jarige Pietje Hazenberg, dochter van Jan Hazenberg en Dieuwke van der Veen. Pietje is geboren op 20 februari 1870 te Doezum, is overleden op 1 oktober 1947, is begraven te Buitenpost. Pietje werd 77 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Pietje was eerder gehuwd (1) met Jaring Huizinga.<152,153>

VII-P  Baukje Johannes Elsinga, dochter van Johannes Hendriks Elzinga (VI-J) en Antje Tjibbes de Haan, is geboren op 2 januari 1831 te Zwaagwesteinde, is overleden op 1 maart 1914 te Dantumadeel. Baukje werd 83 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Van Baukje en een onbekende man is een kind bekend:

1  Antje Elsinga is geboren op 2 februari 1857 te Zwaagwesteinde, is overleden op 19 november 1860 te Zwaagwesteinde. Antje werd 3 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Baukje trouwt op 14 december 1865 te Dantumadeel op 34-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Djoerd Jans Postma, zoon van Jan Willems Postma en Antje Jans Dijkstra. Djoerd, dagloner, is geboren op 6 september 1835 te Zwaagwesteinde.<154>

Van Djoerd en Baukje zijn vier kinderen bekend:

2  Antje Djoerds Postma is geboren op 25 mei 1866 te Dantumadeel, is overleden op 4 juni 1926 te Dantumadeel. Antje werd 60 jaar en 10 dagen.

3  Jan Djoerds Postma is geboren op 25 april 1868 te Dantumadeel, is overleden op 7 maart 1897 te Dantumadeel. Jan werd 28 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

4  doodgeboren zoon Postma is doodgeboren op 8 oktober 1870 te Dantumadeel.

5  Johannes Djoerds Postma is geboren op 7 februari 1872 te Dantumadeel.

VII-Q  Geert Johannes Elzinga, zoon van Johannes Hendriks Elzinga (VI-J) en Antje Tjibbes de Haan, arbeider, is geboren op 24 januari 1833 te Zwaagwesteinde, is overleden op 16 oktober 1929 te Zwaagwesteinde. Geert werd 96 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Geert trouwt op 6 december 1855 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Yntje Annes de Vries, dochter van Anne Jans de Vries en Antje Berends Korporaal. Yntje is geboren op 31 december 1835 te Bergum, is overleden op 4 augustus 1873 te Zwaagwesteinde. Yntje werd 37 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Geert en Yntje zijn vier kinderen bekend:

1  Antje Geerts Elzinga is geboren 1856 of 1857, is overleden op 29 november 1935 te Achtkarspelen. Antje werd hoogstens 78 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Antje trouwt op 13 september 1883 te Dantumadeel op hoogstens 26-jarige leeftijd met de 41-jarige Jacob Wybenga, zoon van Kornelis Jacobs Wybenga en Aaltje Jacobs Bruinja. Jacob is geboren op 30 april 1842 te Zwaagwesteinde, is overleden op 13 juli 1921 te Dantumadeel. Jacob werd 79 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

2  Anne Geerts Elzinga is geboren op 11 februari 1864 te Zwaagwesteinde.

3  Baukje Geerts Elzinga is geboren op 25 augustus 1868 te Zwaagwesteinde.

Baukje trouwt op 10 november 1892 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Eelke van der Meer, zoon van Gaatze Baukes van der Meer en Antje Alberts Venema. Eelke is geboren op 27 juli 1868 te Zwaagwesteinde, is overleden op 10 mei 1923 te Dantumadeel. Eelke werd 54 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

4  Johannes Geerts Elzinga is geboren op 2 januari 1873 te Zwaagwesteinde, is overleden op 22 april 1875 te Zwaagwesteinde. Johannes werd 2 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

VII-R  Johannes Johannes Elzinga, zoon van Johannes Hendriks Elzinga (VI-J) en Antje Tjibbes de Haan, is geboren op 25 juli 1838 te Dantumadeel, is overleden op 13 april 1921 te Winsum - Gr.. Johannes werd 82 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Johannes trouwt op 13 juli 1876 te Dantumadeel op 37-jarige leeftijd met de 36-jarige Baukje Sijes van der Wal, dochter van Sije Jelles van der Wal en Aukje de Vries. Baukje is geboren op 27 augustus 1839 te Westergeest, is overleden op 18 augustus 1883 te Zwaagwesteinde. Baukje werd 43 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Baukje was eerder gehuwd (1) met Eetse Johannes Hofstra.<155,156>

Van Johannes en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Johannes Elzinga is geboren op 12 maart 1877 te Zwaagwesteinde, is overleden op 16 juni 1960 te Obergum, is begraven te Obergum. Johannes werd 83 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Johannes trouwt op 24 maart 1900 te Winsum op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Margrietha Veldkamp, dochter van Sijbrand Veldkamp en Annegje Koorendijk. Margrietha is geboren op 17 februari 1872 te Obergum, is overleden op 12 november 1947 te Obergum, is begraven te Obergum. Margrietha werd 75 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

2  Sije Johannes Elzinga is geboren op 27 januari 1883 te Zwaagwesteinde, is overleden op 17 mei 1968 te Groningen. Sije werd 85 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Sije trouwt op 25 augustus 1910 te Winschoten (is gescheiden op 20 februari 1957 te Winschoten) op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Marchiena Hooghuis, dochter van Jakob Hooghuis en Antje Weerts. Marchiena is geboren op 16 mei 1881 te Scheemda.

VII-S  Tjeerd Johannes Elzinga, zoon van Johannes Hendriks Elzinga (VI-J) en Antje Tjibbes de Haan, is geboren op 13 februari 1851 te Zwaagwesteinde, is overleden op 3 maart 1938 te Zwaagwesteinde. Tjeerd werd 87 jaar en 18 dagen.

Tjeerd trouwt op 5 juni 1879 te Dantumadeel op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Aafke Tjipkes Westra, dochter van Tjipke Annes Westra en Grietje Alberts Zwaagstra. Aafke is geboren op 30 april 1851 te Zwaagwesteinde, is overleden op 5 mei 1934 te Zwaagwesteinde. Aafke werd 83 jaar en 5 dagen.

Van Tjeerd en Aafke zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Tjeerds Elzinga is geboren op 3 augustus 1879 te Zwaagwesteinde, is overleden op 8 maart 1959 te Leeuwarden. Grietje werd 79 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

2  Johannes Tjeerds Elzinga, koopman in galanterieen, is geboren op 11 augustus 1881 te Zwaagwesteinde, is overleden op 22 april 1974 te Dantumadeel. Johannes werd 92 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Johannes trouwt op 4 juli 1908 te Dantumadeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jitske Veenstra, dochter van Jilt Wytzes Veenstra en Antje Minnes Wagenaar. Jitske is geboren op 25 juni 1882 te Zwaagwesteinde, is overleden op 28 februari 1958 te Leeuwarden. Jitske werd 75 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

3  Tjipke Tjeerds Elzinga, koopman, is geboren op 27 september 1884 te Zwaagwesteinde, is overleden op 30 oktober 1971 te Dantumadeel. Tjipke werd 87 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Tjipke trouwt op 23 oktober 1909 te Dantumadeel op 25-jarige leeftijd met de 18-jarige Gelske Brouwer, dochter van Binne Dirks Brouwer en Antje Aukes Smid. Gelske is geboren op 10 april 1891 te Zwaagwesteinde, is overleden op 21 mei 1974 te Dantumadeel. Gelske werd 83 jaar, 1 maand en 11 dagen.

4  Antje Tjeerds Elzinga is geboren op 11 december 1886 te Dantumadeel.

Antje trouwt op 17 juli 1915 te Dantumadeel op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Kornelis de Boer, zoon van Hendrik de Boer en Saakjen Roels Stoker Bijsterveld. Kornelis, schilder, wonende te Drachten, is geboren op 11 juni 1887 te Drachten.

5  Hendrikje Tjeerds Elzinga is geboren op 2 oktober 1889 te Zwaagwesteinde.

6  Baukje Tjeerds Elzinga is geboren op 13 mei 1893 te Dantumadeel, is overleden op 2 mei 1968. Baukje werd 74 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Baukje trouwt op 22 mei 1920 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Douwe de Bruin, zoon van Sake de Bruin en Minke Weistra. Douwe is geboren op 28 april 1894 te Zwaagwesteinde, is overleden op 8 februari 1966. Douwe werd 71 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

VII-T  Roelofke Johannes Dijkstra, dochter van Johannes Annes Dijkstra en Trijntje Hendriks Elsinga (VI-K).

Roelofke was gehuwd met Hendrik Jans Hiemstra.

Van Hendrik en Roelofke is een kind bekend:

1  Tjeerd Hendriks Hiemstra is overleden voor 28 juli 1923.

Tjeerd trouwt op 10 september 1887 te Dantumadeel met Minke Hendriks Dijkstra, dochter van Hendrik Eedses Dijkstra en Gertje Annes Kootstra. Minke, zonder beroep, wonende te Twijzelerheide.

VII-U  Johannes Geerts Prose, zoon van Geert Johannes Procee (VI-L) en Minke Paulus de Jong, arbeider, wonende te Bergum, is geboren op 20 april 1801 te Suameer, is Herv. gedoopt op 24 mei 1801 te Garijp, is overleden op 1 september 1884 te Tietjerksteradeel. Johannes werd 83 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Johannes trouwt op 16 februari 1828 te Tietjerksteradeel op 26-jarige leeftijd met Marijke Andries Postma, dochter van Andries Aukes Postma en Froukjen Douwes.

Van Johannes en Marijke zijn drie kinderen bekend:

1  Geert Johannes ProsÚ is geboren op 24 maart 1833 te Tietjerksteradeel.

2  Paulus Johannes ProsÚ is geboren op 31 juli 1837 te Bergum, is overleden op 6 oktober 1899 te Tietjerksteradeel. Paulus werd 62 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Paulus trouwt op 2 juni 1866 te Tietjerksteradeel op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Janke Gerrits Paulusma, dochter van Gerrit Barteles Paulusma en Trijntje Jippes Hoekstra. Janke is geboren op 1 september 1833 te Tietjerksteradeel, is overleden op 28 december 1895 te Tietjerksteradeel. Janke werd 62 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Janke was eerder gehuwd (1) met Pieter Kornelis Bouma.<157,158>

3  Douwe Johannes Procee, arbeider, wonende te Bergum, is geboren op 15 oktober 1842 te Bergum.

Douwe trouwt op 20 mei 1865 te Tietjerksteradeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jifke Gerrits Paulusma, dochter van Gerrit Barteles Paulusma en Trijntje Jippes Hoekstra. Jifke, zonder beroep, wonende te Bergum, is geboren rond 1842, is overleden op 30 september 1896 te Tietjerksteradeel. Jifke werd ongeveer 54 jaar.

VII-V  Tjeerd Geerts Prosee, zoon van Geert Johannes Procee (VI-L) en Minke Paulus de Jong, arbeider, wonende te Bergum, te Leeuwarden en te Marssum, is geboren op 21 december 1807 te Bergum, is Herv. gedoopt op 24 januari 1808 te Bergum, is overleden op 21 juni 1873 te Leeuwarden. Tjeerd werd 65 jaar en 6 maanden.<159,160>

Tjeerd trouwt op 17 mei 1835 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 20-jarige Janke Cornelis Prosee, zie VII-Y.<161>

Van Tjeerd en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  Geert Prosee, koopman, wonende te Leeuwarden en te Harlingen, is geboren op 24 november 1844, is overleden op 17 februari 1891 11.30 uur te Harlingen. Geert werd 46 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Geert trouwt op 6 juni 1875 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige IJbeltje Feitsma, dochter van Auke Jacobs Feitsma en Jantje Yntes Bosma. IJbeltje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Harlingen, is geboren op 4 maart 1851, is overleden voor 12 augustus 1940. IJbeltje werd hoogstens 89 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

IJbeltje was later gehuwd (2) met Albert Keur.<162..164>

2  Ate Prosee is geboren op 15 maart 1852.

VII-W  Paulus Geerts Procee, zoon van Geert Johannes Procee (VI-L) en Froukje (Froukje Paulus de Jong) Paulus Jongsma, arbeider, wonende te Bergum, is geboren op 29 maart 1828 te Bergum, is overleden op 9 december 1891. Paulus werd 63 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Paulus trouwt op 20 mei 1854 te Tietjerksteradeel op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Suzanna Klazes Zijlstra, dochter van Klaas Durks Zijlstra en Antje Roelofs de Vries. Suzanna, dienstmeid, arbeidster en zonder beroep, wonende te Oostrum en te Bergum, is geboren op 2 maart 1829 te EE, is overleden op 16 december 1898 10.00 uur te Bergum. Suzanna werd 69 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Van Paulus en Suzanna is een kind bekend:

1  Sikke Paulus Procee, arbeider en zonder beroep, wonende te Bergum en te Siegerswoude, is geboren op 30 september 1855 te Bergum, is overleden op 21 oktober 1950 22.00 uur in de gem. Opsterland. Sikke werd 95 jaar en 21 dagen.

Sikke trouwt op 9 mei 1885 te Tietjerksteradeel op 29-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 25-jarige Froukje Sjoukes ProcÚ, dochter van Sjouke Geerts Procee (VII-X) en Sjoukje Rinzes Hooyenga. Froukje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Bergum en te Oudega - Smal., is geboren op 18 september 1859 te Oostermeer, is overleden op 8 februari 1933 18.45 uur te Oudega - Smal.. Froukje werd 73 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

VII-X  Sjouke Geerts Procee, zoon van Geert Johannes Procee (VI-L) en Froukje (Froukje Paulus de Jong) Paulus Jongsma, arbeider en boswachter, wonende te Bergum, is geboren op 21 september 1832 te Bergum, is overleden op 8 september 1906. Sjouke werd 73 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Sjouke trouwt op 26 januari 1856 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met zijn volle nicht de ongeveer 25-jarige Sjoukje Rinzes Hooyenga, dochter van Rinze Jelles Hooyenga en Detje Paulus de Jong. Sjoukje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Oostermeer en te Bergum, is geboren rond 1831.

Van Sjouke en Sjoukje zijn negen kinderen bekend:

1  Geert Sjoukes Proce, arbeider, koopman en zonder beroep, wonende te Bergum en te Noordbergum, is geboren op 3 maart 1857 te Bergum, is overleden op 14 januari 1937 05.30 uur te Noordbergum. Geert werd 79 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Geert trouwt op 15 mei 1880 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Trijntje Aukes Wijbenga, dochter van Auke Jacobs Wijbenga en Sjuttje Deddes Kloosterman. Trijntje, boerenmeid, wonende te Bergum, is geboren rond 1855 te Zwaagwesteinde, is overleden voor 7 maart 1885. Trijntje werd hoogstens 30 jaar. Geert trouwt op 7 maart 1885 te Tietjerksteradeel op 28-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Geertje Pieters Dokkuma, dochter van Pieter Jogchums Dokkuma en Geertruida van den Berg. Geertje, arbeidster, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren rond 1859, is overleden voor 15 augustus 1914. Geertje werd hoogstens 55 jaar. Geert trouwt op 15 augustus 1914 te Tietjerksteradeel op 57-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 51-jarige Bregtje Eelkes Nicola´, dochter van Eelke Sikkes Nicola´ en Grietje Sijbes van der Wal. Bregtje, zonder beroep, wonende te Bergum, is geboren rond 1863 te Bergum.

Bregtje was eerder gehuwd (1) met Gerben Kornelis Wijngaarden.<165>

2  Dettje Sjoukes Procee, arbeidster en zonder beroep, wonende te Bergum en te Oostermeer, is geboren op 14 april 1858 te Bergum, is overleden op 5 oktober 1933 05.00 uur te Oostermeer. Dettje werd 75 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Dettje trouwt op 30 augustus 1879 te Tietjerksteradeel op 21-jarige leeftijd met haar volle neef de ongeveer 31-jarige Rinze Jelles Hooyenga, zoon van Jelle Rinzes Hooyenga en Jantje Jurjens Jager. Rinze, arbeider, wonende te Oostermeer, is geboren rond 1848 te Oostermeer, is overleden voor 5 oktober 1933. Rinze werd hoogstens 85 jaar.

3  Froukje Sjoukes ProcÚ, arbeidster en zonder beroep, wonende te Bergum en te Oudega - Smal., is geboren op 18 september 1859 te Oostermeer, is overleden op 8 februari 1933 18.45 uur te Oudega - Smal.. Froukje werd 73 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Froukje trouwt op 9 mei 1885 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met haar volle neef de 29-jarige Sikke Paulus Procee, zoon van Paulus Geerts Procee (VII-W) en Suzanna Klazes Zijlstra. Sikke, arbeider en zonder beroep, wonende te Bergum en te Siegerswoude, is geboren op 30 september 1855 te Bergum, is overleden op 21 oktober 1950 22.00 uur in de gem. Opsterland. Sikke werd 95 jaar en 21 dagen.

4  Tjitske Sjoukes Proce, arbeidster en zonder beroep, wonende te Bergum, te Zwaagwesteinde en te Noordbergum, is geboren op 8 juni 1861 te Bergum, is overleden op 14 mei 1941 12.30 uur te Noordbergum. Tjitske werd 79 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Tjitske trouwt op 28 februari 1891 te Tietjerksteradeel op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 29-jarige Sijbe van der Wal, zoon van Pieter Sybes van der Wal en Jelske Fokkes Postma. Sijbe, arbeider, wonende te Bergum, is geboren rond 1862 te Veenwouden, is overleden voor 26 november 1903. Sijbe werd hoogstens 41 jaar. Tjitske trouwt op 26 november 1903 te Dantumadeel op 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 40-jarige Taeke Binderts Boonstra, zoon van Bindert Harrits Boonstra en Froukje Taekes Offringa. Taeke, arbeider, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren rond 1863 te Bergum, is overleden voor 14 mei 1941. Taeke werd hoogstens 78 jaar.

5  Rinze Sjoukes ProcÚ, arbeider en zonder beroep, wonende te Bergum, is geboren op 21 april 1863 te Bergum, is overleden op 22 juli 1920 22.00 uur te Bergum. Rinze werd 57 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Rinze trouwt op 17 mei 1890 te Tietjerksteradeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Aafke Hendriks van Akker, dochter van Hendrik Alberts van Akker en Rinske Lubberts van Wieren. Aafke, zonder beroep, wonende te Bergum, is geboren rond 1869 te Bergum.

6  Minke Sjoukes Procee is geboren op 31 maart 1865 te Bergum, is overleden op 23 januari 1866 te Bergum. Minke werd 9 maanden en 23 dagen.

7  Minke Sjoukes Procee, zonder beroep, wonende te Bergum, is geboren op 27 januari 1867 te Bergum.

Minke trouwt op 2 oktober 1886 te Tietjerksteradeel op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Sijtze Jurjens van der Kooi, zoon van Jurjen Sytzes van der Kooi en Johanna Pieters Robijn. Sijtze, arbeider, wonende te Bergum, is geboren rond 1866.

8  Wytske Sjoukes Procee, zonder beroep, wonende te Bergum en te Noordbergum, is geboren op 3 september 1870 te Bergum, is overleden op 11 augustus 1937 08.00 uur te Noordbergum. Wytske werd 66 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Wytske trouwt op 21 mei 1892 te Tietjerksteradeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Klaas Harmens van der Veen, zoon van Harmen Gerks van der Veen en Trijntje Klazes Wedzinga. Klaas, arbeider, wonende te Bergum, is geboren rond 1865 te Bergum, is overleden voor 11 augustus 1937. Klaas werd hoogstens 72 jaar.

9  Paulus Sjoukes Procee is geboren op 25 september 1874 te Bergum, is overleden op 8 oktober 1874 22.00 uur te Bergum. Paulus werd 13 dagen.

VII-Y  Janke Cornelis Prosee, dochter van Cornelis Johannes ProsÚ (VI-M) en Aatje Doeyes de Haan, dienstbode, wonende te Veenwouden, is geboren op 1 april 1815 te Bergum, is overleden op 25 maart 1865 te Leeuwarden. Janke werd 49 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<166>

Janke trouwt op 17 mei 1835 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met haar volle neef de 27-jarige Tjeerd Geerts Prosee, zie VII-V.<167>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 8 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Anne Geerts, persoonsgegevens

2)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Anne Geerts, persoonsgegevens

3)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Anne Geerts, persoonsgegevens

4)  Neeltje Hendriks. Neeltje, wonende te Eestrum.

5)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Geert Hendriks, persoonsgegevens

6)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Hendrik Hendriks Stiksma, overlijdensakte (Buitenpost 20 jan 1816)

7)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Bintje Jelkes, persoonsgegevens

8)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Bintje Jelkes, persoonsgegevens

9)  huwelijk: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Jenke Tjedgers, persoonsgegevens

10)  Jenke trouwt op 4 maart 1764 te Garijp met Eeuwe.

11)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Eeuwe Jans Bloemker, persoonsgegevens

12)  Eeuwe Jans Blomker, zoon van Jan Hendriks Blomker en Ytje Eeuwes. Eeuwe is Herv. gedoopt op 5 januari 1727 te Garijp, is overleden voor 1776 te Garijp. Eeuwe werd hoogstens 48 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

13)  Bauke trouwt (Herv.) op 6 april 1800 te Buitenpost met Wietske.

14)  Wietske Oedses. Wietske, wonende te Buitenpost, is afkomstig uit Buitenpost.

15)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Geert Hendriks, persoonsgegevens

16)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Geert Hendriks, persoonsgegevens

17)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Geert Hendriks, persoonsgegevens

18)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

19)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

20)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

21)  huwelijk: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Geert Hendriks, persoonsgegevens

22)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

23)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

24)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

25)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

26)  geboorte: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

27)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

28)  geboorte: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

29)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Geert Geerts, doopaantekeningen (Oostermeer 21 mei 1777)

30)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Hendrik Hendriks Stiksma, overlijdensakte (Buitenpost 20 jan 1816)

31)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Hendrik Hendriks Stiksma, overlijdensakte (Buitenpost 20 jan 1816)

32)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Hendrik Hendriks Stiksma, overlijdensakte (Buitenpost 20 jan 1816)

33)  huwelijk: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Anne Sybes, persoonsgegevens

34)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Anne Sybes, persoonsgegevens

35)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1851 ovl. - Jitske Baukes Elzinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 2 aug 1851)

36)  Aukje trouwt op 28 mei 1831 te Tietjerksteradeel met Errit.

37)  Errit Adzers de Vries, zoon van Adzer Jans de Vries en Trijntje Errits Koning.

38)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1836 H - Wagenaar - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 11 jun 1836)

39)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

40)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 23 sep 1827)

41)  huwelijk kerk: Tresoar, Twijzel - Kooten, Dtb. DTB - Hendrik Geerts - Minke Binnes, huwelijk (Twijzel 29 nov 1772)

42)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Baukje Tjeerds Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 23 mei 1827)

43)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Laurens - Elzinga, huwelijk (Veenwouden 27 mei 1815)

44)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1873 ovl. - Tjeerd Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 28 nov 1873)

45)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1876 ovl. - Johannes Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 26 sep 1876)

46)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Dantumadeel 16 dec 1821)

47)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

48)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, DTB DTB 702 - Johannes Geerts, overlijden (Bergummerdam 26 jan 1809)

49)  huwelijk kerk: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

50)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

51)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

52)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Trijntje Johannes Proce, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 22 sep 1814)

53)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

54)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

55)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

56)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

57)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

58)  doop: Tresoar, Oostermeer en Eestrum, Dtb. - Elsinga in DTB Oostermeer

59)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Ritske Geerts Veenstra, overlijdensakte (Oostermeer 22 mei 1812)

60)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1836 H - Wagenaar - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 11 jun 1836)

61)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1836 H - Wagenaar - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 11 jun 1836)

62)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1868 ovl. - Minke Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 11 jun 1868)

63)  overlijden: Tresoar, Kollumerland, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Tjimkjen Hendriks Elsinga, overlijdensakte (Kollumerland en Nieuwkruisland 12 jul 1844)

64)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1856 ovl. - Antje Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 8 sep 1856)

65)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1859 ovl. - Baukje Theunis de Bruin, overlijdensakte (Dantumadeel 11 jun 1859)

66)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Teunis de Bruin, geboorteakte (Dantumadeel 1 sep 1817)

67)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1820 G. - Fokje de Bruin, geboorteakte (Dantumadeel 18 mei 1820)

68)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Ytje Theunis de Bruin, overlijdensakte (Dantumadeel 28 nov 1847)

69)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1826 G. - Trijntje de Bruin, geboorteakte (Dantumadeel 6 mei 1826)

70)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Laurens - Elzinga, huwelijk (Veenwouden 27 mei 1815)

71)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Laurens - Elzinga, huwelijk (Veenwouden 27 mei 1815)

72)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Laurens - Elzinga, huwelijk (Veenwouden 27 mei 1815)

73)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Djoerd Fokkes Laurens,overlijdensakte (Dantumadeel 31 mrt 1855)

74)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elzinga - Bruinsma, huwelijk (Dantumadeel 27 mei 1815)

75)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1873 ovl. - Tjeerd Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 28 nov 1873)

76)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1873 ovl. - Tjeerd Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 28 nov 1873)

77)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 23 sep 1827)

78)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 23 sep 1827)

79)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 23 sep 1827)

80)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1872 ovl. - Froukje Sybes Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 26 okt 1872)

81)  geboorte: Tjeerd Elzinga, persoonskaart (27 aug 1958)

82)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1876 ovl. - Johannes Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 26 sep 1876)

83)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1876 ovl. - Johannes Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 26 sep 1876)

84)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elsinga - Haan, huwelijk (Dantumadeel 15 feb 1823)

85)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Dantumadeel 16 dec 1821)

86)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Dantumadeel 16 dec 1821)

87)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1821 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Dantumadeel 16 dec 1821)

88)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1877 H - Johannes Annes Dijkstra. overlijdensakte (Dantumadeel 6 nov 1877)

89)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

90)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1869 ovl. - Geert Johannes Procee, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 19 jul 1869)

91)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Minke Paulus de Jong, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 23 jan 1822)

92)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - ProsÚ - ProsÚ, huwelijk (Leeuwarden 17 mei 1835)

93)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - ProsÚ - ProsÚ, huwelijk (Leeuwarden 17 mei 1835)

94)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1902 ovl. - Trijntje Geerts Procee, overlijdensakte (Achtkarspelen 29 dec 1902)

95)  Ubel trouwt op 30 september 1830 te Grootegast met Hendrikje.

96)  Hendrikje van Dijk, dochter van Jan van Dijk en Bregtje Hendriks. Hendrikje, dienstmaagd, is geboren rond 1813 te Grijpskerk, is overleden op 20 maart 1873 te Grootegast. Hendrikje werd ongeveer 60 jaar.

97)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1902 ovl. - Trijntje Geerts Procee, overlijdensakte (Achtkarspelen 29 dec 1902)

98)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1882 ovl. - Froukje Paulus Jongsma, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 22 dec 1882)

99)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

100)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Johannes Geerts, persoonsgegevens

101)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Doeye Joukes de Haan, persoonsgegevens

102)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1869 ovl. - Atje Doeyes de Haan, overlijdensakte (Achtkarspelen 9 apr 1869)

103)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1874 ovl. - Trijntje Kornelis Procee, overlijdensakte (Dantumadeel 24 dec 1874)

104)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1874 ovl. - Trijntje Kornelis Procee, overlijdensakte (Dantumadeel 24 dec 1874)

105)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - ProsÚ - ProsÚ, huwelijk (Leeuwarden 17 mei 1835)

106)  Johannes trouwt op 7 april 1850 te Leeuwarden met Trijntje.

107)  Trijntje Miedema, dochter van Johannes Miedema en Ymkje Hes. Trijntje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1831 te Leeuwarden.

108)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1876 H - Veen - Lourens, huwelijk (Dantumadeel 18 mei 1876)

109)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1876 H - Veen - Lourens, huwelijk (Dantumadeel 18 mei 1876)

110)  Sjoukje trouwt op 12 juni 1872 te Oldehove - Gr. met Jacob.

111)  Jacob Spoelstra, zoon van Jan Jans Spoelstra en Janke Veldman. Jacob was eerder gehuwd (1) met Sijtske van der Ploeg.

112)  Hendrik trouwt op 19 november 1898 te Dantumadeel met Baukje.

113)  Baukje van der Meer, dochter van Gaatze Baukes van der Meer en Antje Alberts Venema. Baukje is geboren op 16 oktober 1861 te Zwaagwesteinde.

114)  Sipke trouwt op 13 mei 1889 te Dantumadeel met Aukje.

115)  Aukje Wybenga, dochter van Sytse Minnes Wybenga en Anneke Wiegers de Jong. Aukje is geboren op 24 juni 1864 te Dantumadeel.

116)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1907 ovl. - Grietje Dijkstra, overlijdensakte (Dantumadeel 8 feb 1907)

117)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1909 ovl. - Wieger Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 31 jan 1909)

118)  Auke trouwt op 1 februari 1896 te Dantumadeel met Akke.

119)  Akke Postma, dochter van Wiebe Kornelis Postma en Hiltje Alberts de Vries. Akke is geboren op 26 juni 1867 te Kooten - Frl., is overleden op 26 december 1921 te Dantumadeel. Akke werd 54 jaar en 6 maanden.

120)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1865 H - Seggeren - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 30 aug 1865)

121)  geboorte: Lieuwkje van Seggeren, persoonskaart (24 feb 1941)

122)  geboorte: Lieuwkje van Seggeren, persoonskaart (24 feb 1941)

123)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Rinse Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 9 nov 1852)

124)  aangifte geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Rinse Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 9 nov 1852)

125)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1857 ovl. - Rinse Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 29 okt 1857)

126)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Lieuwkje Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 25 mrt 1858)

127)  aangifte geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Lieuwkje Elzinga, geboorteakte (Dantumadeel 25 mrt 1858)

128)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Lieuwkje Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 9 mrt 1860)

129)  geboorte: Tjeerd Elzinga, persoonskaart (27 aug 1958)

130)  geboorte: Froukje Elzinga, persoonskaart (28 okt 1943)

131)  geboorte: Jan van der Zwaag, persoonskaart (23 feb 1955)

132)  overlijden: Jan van der Zwaag, persoonskaart (23 feb 1955)

133)  Ootske Venema. Ootske is overleden voor 21 november 1908.

134)  overlijden: Tjeerd Elzinga, persoonskaart (27 aug 1958)

135)  geboorte: Grietje Elzinga, persoonskaart (11 feb 1966)

136)  overlijden: Grietje Elzinga, persoonskaart (11 feb 1966)

137)  geboorte: Sijbe Elzinga, persoonskaart (28 mei 1955)

138)  overlijden: Sijbe Elzinga, persoonskaart (28 mei 1955)

139)  geboorte: Geertje Hiemstra, persoonskaart (24 jul 1941)

140)  overlijden: Geertje Hiemstra, persoonskaart (24 jul 1941)

141)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1916 H - Elzinga - Kammen, huwelijk (Dantumadeel 24 jun 1916)

142)  geboorte: Johannes Elzinga, persoonskaart (14 nov 1975)

143)  overlijden: Johannes Elzinga, persoonskaart (14 nov 1975)

144)  Albert trouwt op 31 oktober 1908 te Dantumadeel met Froukje (zie VII-M.2).

145)  Froukje Hendriks Elzinga, dochter van Hendrik Tjeerds Elzinga (VII-M) en Ettje Broers Jager. Froukje is geboren op 13 november 1880 te Bergum, is overleden op 6 december 1918 te Leeuwarden. Froukje werd 38 jaar en 23 dagen.

146)  Albert trouwt op 1 september 1920 te Dantumadeel met Jeltje (zie VII-M.1).

147)  Jeltje Hendriks Elzinga, dochter van Hendrik Tjeerds Elzinga (VII-M) en Ettje Broers Jager. Jeltje is geboren op 16 november 1879 te Bergum, is overleden op 18 december 1958 te Kortezwaag. Jeltje werd 79 jaar, 1 maand en 2 dagen.

148)  geboorte: Lieuwkje van Seggeren, persoonskaart (24 feb 1941)

149)  geboorte: Lieuwkje van Seggeren, persoonskaart (24 feb 1941)

150)  Aaltje trouwt op 23 november 1905 te Dantumadeel met Jan.

151)  Jan Lammerts Schaafsma, zoon van Lammert Jans Schaafsma en Minke Thijssens Veenstra. Jan is geboren op 4 november 1870 te Zwaagwesteinde, is overleden op 8 maart 1944 te Zwaagwesteinde. Jan werd 73 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

152)  Pietje trouwt op 3 september 1896 te Achtkarspelen met Jaring.

153)  Jaring Huizinga, zoon van Jan Jakobs Huizinga en Aaltje Jarings Schuurman. Jaring is geboren op 1 november 1836 te Buitenpost, is overleden op 27 maart 1917, is begraven te Buitenpost. Jaring werd 80 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

154)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1865 H - Postma - Elsinga, huwelijk (Dantumadeel 14 dec 1865)

155)  Baukje trouwt op 16 april 1863 te Dantumadeel met Eetse.

156)  Eetse Johannes Hofstra, zoon van Johannes Eetses Hofstra en Barber Dirks van Assen. Eetse is geboren op 11 juli 1835 te Zwaagwesteinde.

157)  Janke trouwt op 20 mei 1854 te Tietjerksteradeel met Pieter.

158)  Pieter Kornelis Bouma, zoon van Kornelis Pieters Bouma en Gertje Jelles Bruinsma. Pieter is geboren op 18 augustus 1826 te Garijp, is overleden op 3 december 1858 te Tietjerksteradeel. Pieter werd 32 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

159)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - ProsÚ - ProsÚ, huwelijk (Leeuwarden 17 mei 1835)

160)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - ProsÚ - ProsÚ, huwelijk (Leeuwarden 17 mei 1835)

161)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - ProsÚ - ProsÚ, huwelijk (Leeuwarden 17 mei 1835)

162)  IJbeltje trouwt op 25 april 1895 te Harlingen met Albert.

163)  Aaltje de Bruin. Aaltje is overleden voor 25 april 1895.

164)  Albert Keur, zoon van Roelofke Keur. Albert, werkman, wonende te Harlingen, is geboren rond 1848. Albert was eerder gehuwd (1) met Aaltje de Bruin.

165)  Gerben Kornelis Wijngaarden. Gerben is overleden voor 15 augustus 1914.

166)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - ProsÚ - ProsÚ, huwelijk (Leeuwarden 17 mei 1835)

167)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1835 H - ProsÚ - ProsÚ, huwelijk (Leeuwarden 17 mei 1835)


Opmerkingen:
els020

Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -:Parenteel van Anne Sybes (els020)
- of in het Register van familienamen