Parenteel van Sjoerd Hotzes

Bijgewerkt op: 14 januari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -:Parenteel van Sjoerd Hotzes (els024)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1747 en 1748. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Warga (2x).

I  Sjoerd Hotzes.

Sjoerd trouwt (Herv.) op 31 juli 1746 te Wartena met Yfke Wopkes.

Van Sjoerd en Yfke zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Sjoerds is R.K. gedoopt op 3 juli 1747 te Warga (doopgetuige was Gerbreg Hotses), is overleden op 14 juni 1821 21.00 uur te Leeuwarden in het St. Antonius ziekenhuis. Antje werd 73 jaar, 11 maanden en 11 dagen.<1>

2  Hotse Sjoerds Elsinga is R.K. gedoopt op 8 december 1748 te Warga (doopgetuige was Andries Hotses), zie II.


Generatie II

(van 1747 tot 1821)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1779 en 1794. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Roordahuizum (4x) en Wijtgaard (3x).

II  Hotse Sjoerds Elsinga, zoon van Sjoerd Hotzes (I) en Yfke Wopkes, schoenmaker, wonende te Roordahuizum, is R.K. gedoopt op 8 december 1748 te Warga (doopgetuige was Andries Hotses), is overleden op 29 juli 1813 13.00 uur te Roordahuizum (Huis 12), is als overleden aangegeven op 1 augustus 1813 te Roordahuizum (aangevers overlijden waren zijn zoon Hille Hotzes Elzinga (zoon) (zie III-C) en Hendrik Posthumus (niet verwant)). Hotse werd 64 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Hotze Sjoerds nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Roordahuizum en gaf 5 kinderen en 1 kleinkind op.

Hotse trouwt (Herv.) op 12 juli 1778 te Roordahuizum op 29-jarige leeftijd met Hiltje Hendriks. Hiltje, arbeidster, wonende te Wartena en te Roordahuizum, is overleden voor 7 januari 1839.<2>

Van Hotse en Hiltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sjoerd Hotzes Elsinga is R.K. gedoopt op 25 februari 1779 te Wijtgaard (doopgetuige was zijn grootvader Soert Hotsis (zie I)), zie III-A.

2  Antje Hotzes is R.K. gedoopt op 11 april 1780 te Wijtgaard (doopgetuige was Antje Hendriks), is overleden voor 1811. Antje werd hoogstens 30 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

3  Jetske Hotzes is geboren op 3 juli 1783 te Roordahuizum, is R.K. gedoopt op 3 juli 1783 te Wijtgaard (doopgetuige was haar tante Antje Sioers (zie I.1)), is overleden voor 1811. Jetske werd hoogstens 27 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

4  Hendrik Hotzes Elsinga is geboren op 19 oktober 1784 te Roordahuizum, is R.K. gedoopt op 19 oktober 1784 te Wijtgaard (doopgetuige was Sietse Hendriks), zie III-B.

5  Ive (IJf) Hotzes Elsinga, kuiperknecht, wonende te Roordahuizum, is geboren op 5 mei 1787 te Roordahuizum, is R.K. gedoopt op 5 mei 1787 te Wijtgaard (doopgetuige was zijn tante Antje Scoers (zie I.1)), is ongehuwd overleden op 22 juni 1818 08.00 uur te Roordahuizum (Huis 12), is als overleden aangegeven op 24 juni 1818 te Idaarderadeel (aangevers overlijden waren Jan Jans Tinninga (nabuur) en zijn broer Hille Hotzes Elzinga (broer) (zie III-C)). Ive werd 31 jaar, 1 maand en 17 dagen.

6  Hille Hotzes Elsinga is geboren te Roordahuizum, is R.K. gedoopt op 7 januari 1789 te Wijtgaard (doopgetuige was Thomas Hendriks), zie III-C.

7  Antje Hotzes Elsinga, dienstmeid, wonende te Roordahuizum, is R.K. gedoopt op 16 april 1794 te Wijtgaard (doopgetuige was haar tante Anna Schoers (zie I.1)).

Antje trouwt op 8 mei 1822 te Idaarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Johannes de Boer, zoon van Johannes Jans de Boer en Tetje Jacobs. Jan is geboren op 16 juli 1798, is Herv. gedoopt op 2 augustus 1798 te Sneek.


Generatie III

(van 1779 tot 1875)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1808 en 1837. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Idaarderadeel (5x), Rauwerderhem (3x), Wijtgaard, Warga, Leeuwarderadeel en Irnsum.

III-A  Sjoerd Hotzes Elsinga, zoon van Hotse Sjoerds Elsinga (II) en Hiltje Hendriks, mr. schoenmaker en schoenmaker, wonende te Bozum, te Wirdum - Frl. en te Leeuwarden, is R.K. gedoopt op 25 februari 1779 te Wijtgaard (doopgetuige was zijn grootvader Soert Hotsis (zie I)), is overleden op 5 januari 1839 22.30 uur te Leeuwarden (Huis I 274). Sjoerd werd 59 jaar, 10 maanden en 11 dagen.<3>

Sjoerd trouwt (Herv.) op 26 april 1807 te Roordahuizum (derde proclamatie) op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Sjoukje Louwes. Sjoukje is geboren rond 1787, is overleden op 10 augustus 1809 te Roordahuizum (gehuwd en nalatende 1 kind). Sjoukje werd ongeveer 22 jaar.

Van Sjoerd en Sjoukje is een kind bekend:

1  Elisabeth Sjoerds Elsinga, winkelierster, wonende te Irnsum, is geboren op 19 september 1808, is R.K. gedoopt op 19 september 1808 te Wijtgaard (doopgetuige was haar grootmoeder Hiltje Hoites), is overleden op 14 september 1887 01.30 uur te Irnsum. Elisabeth werd 78 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<4>

Elisabeth trouwt op 25 februari 1843 te Rauwerderhem op 34-jarige leeftijd (1) met de 47-jarige Pieter Popkes Aalsma, zoon van Popke Douwes Aalsma en Lipkje Pieters. Pieter is R.K. gedoopt op 9 september 1795 te Irnsum (doopgetuige was Age Pieters), is overleden voor 11 juli 1850. Pieter werd hoogstens 54 jaar, 10 maanden en 2 dagen.<5> Elisabeth trouwt op 11 juli 1850 te Rauwerderhem op 41-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Albert Freerks Douma, zoon van Freerk Douwes Douma en Oeke Aukes. Albert, werkman en arbeider, wonende te Irnsum, is geboren op 17 augustus 1817 te Irnsum, is overleden op 9 februari 1890 te Rauwerderhem. Albert werd 72 jaar, 5 maanden en 23 dagen.<6>

Sjoerd trouwt op 19 november 1813 te Wirdum - Frl. op 34-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Hansen Douwes Douwma, dochter van Douwe Lazes en Maaike Reits. Hansen, arbeidster en zonder beroep, wonende te Wirdum - Frl. en te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 14 februari 1768 in de Herv. gemeente Oenkerk Giekerk en Wijns, is overleden op 6 oktober 1833 te Leeuwarden. Hansen werd 65 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<7,8>

Hansen was eerder gehuwd (1) met Auke Pieters.<9,10>

III-B  Hendrik Hotzes Elsinga, zoon van Hotse Sjoerds Elsinga (II) en Hiltje Hendriks, kuiper en kuipersknecht, wonende te Wijtgaard en te Warga, is geboren op 19 oktober 1784 te Roordahuizum, is R.K. gedoopt op 19 oktober 1784 te Wijtgaard (doopgetuige was Sietse Hendriks), is overleden op 30 december 1853 15.00 uur te Warga. Hendrik werd 69 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Hendrik trouwt op 20 mei 1819 te Idaarderadeel op 34-jarige leeftijd met de 25-jarige Jeltje Symons Oevering, dochter van Simon Eeltjes Oevering en Rinskje Thomas. Jeltje, zonder beroep, wonende te Warga, is R.K. gedoopt op 12 februari 1794 te Warga (doopgetuige was Aaltje Hilles).

Van Hendrik en Jeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Rinske Hendriks Elzinga is geboren op 12 juni 1820 te Idaarderadeel, is overleden op 16 juli 1822 te Idaarderadeel. Rinske werd 2 jaar, 1 maand en 4 dagen.

2  Hiltje Hendriks Elzinga is geboren op 23 januari 1822 te Leeuwarderadeel.

3  Rinske Hendriks Elzinga, zonder beroep, wonende te Warga, is geboren op 19 augustus 1825 te Idaarderadeel, is overleden op 15 juni 1868 19.30 uur te Warga. Rinske werd 42 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

4  Hotze Hendriks Elzinga is geboren op 6 oktober 1827 te Idaarderadeel, is overleden op 2 april 1834 te Idaarderadeel. Hotze werd 6 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

5  Symentje Hendriks Elzinga is geboren op 3 augustus 1830 te Idaarderadeel.

6  Symon Hendriks Elzinga is geboren op 23 december 1833 te Idaarderadeel.

7  Hotze Hendriks Elzinga is geboren op 11 mei 1837 te Warga, zie IV-A.<11>

III-C  Hille Hotzes Elsinga, zoon van Hotse Sjoerds Elsinga (II) en Hiltje Hendriks, timmerknecht, mr. timmerman en zonder beroep, wonende te Roordahuizum en te Irnsum, is geboren te Roordahuizum, is R.K. gedoopt op 7 januari 1789 te Wijtgaard (doopgetuige was Thomas Hendriks), is overleden op 1 maart 1875 18.00 uur te Irnsum (Huis 54). Hille werd 86 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Hille trouwt op 20 mei 1819 te Idaarderadeel op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Jetske Hendriks Spoelstra, dochter van Hendrik Jans en Aaltje Jans. Jetske, zonder beroep, wonende te Irnsum, is geboren te Roordahuizum, is R.K. gedoopt op 13 januari 1794 te Wijtgaard (doopgetuige was Riemke Jans), is overleden op 27 maart 1878 10.00 uur te Irnsum (Huis 54). Jetske werd 84 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Van Hille en Jetske zijn vier kinderen bekend:

1  Hiltje Hilles Elsinga is geboren op 19 maart 1820 te Rauwerderhem.

2  Hiltje Hilles Elsinga is geboren op 17 februari 1822 te Rauwerderhem, zie IV-B.

3  Hendrik Hilles Elzinga is geboren op 18 februari 1826 te Rauwerderhem, zie IV-C.

4  Hotze Hilles Elzinga is geboren op 16 januari 1832 te Irnsum, zie IV-D.<12>


Generatie IV

(van 1808 tot 1927)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1851 en 1876. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Irnsum (13x), Warga (2x) en Rauwerderhem (2x).

IV-A  Hotze Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Hotzes Elsinga (III-B) en Jeltje Symons Oevering, is geboren op 11 mei 1837 te Warga, is overleden op 29 mei 1927 te Warga, is begraven op 1 juni 1927 te Warga (R.K. Kerkhof). Hotze werd 90 jaar en 18 dagen.<13..15>

Hotze trouwt op 13 juni 1870 te Idaarderadeel op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Juliana Matheus Posthumus, dochter van Mattheus Posthumus en Foekje Koemans. Juliana is geboren op 19 mei 1841 te Warga, is overleden op 7 november 1911 te Warga, is begraven op 10 november 1911 te Warga (R.K. Kerkhof). Juliana werd 70 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<16,17>

Van Hotze en Juliana zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Elzenga is geboren op 27 januari 1872 te Warga, is overleden op 30 augustus 1962 te Leeuwarden, is begraven op 4 september 1962 te Warga (R.K. Kerkhof). Hendrik werd 90 jaar, 7 maanden en 3 dagen.<18>

Hendrik trouwt op 18 mei 1901 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Trijntje Annes Terpstra, dochter van Anne Tjibbes Terpstra en Tjitske Riemers van Dijk. Trijntje is geboren op 9 januari 1874 te Wijtgaard, is overleden op 6 mei 1917 te Warga. Trijntje werd 43 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

2  Bernardus Elzinga is geboren op 28 september 1874 te Warga, is overleden op 20 oktober 1875 te Warga. Bernardus werd 1 jaar en 22 dagen.

IV-B  Hiltje Hilles Elsinga, dochter van Hille Hotzes Elsinga (III-C) en Jetske Hendriks Spoelstra, is geboren op 17 februari 1822 te Rauwerderhem, is overleden op 6 januari 1895 16.00 uur te Irnsum. Hiltje werd 72 jaar, 10 maanden en 20 dagen.<19>

Hiltje trouwt op 18 november 1843 te Rauwerderhem op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Tabe Ruurds van den Berg, zoon van Ruurd Jans van den Berg en Sjieuwke Douwes van Dijk. Tabe is geboren op 20 juni 1815 te Irnsum, is overleden op 21 december 1872 te Rauwerderhem. Tabe werd 57 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Van Tabe en Hiltje is een kind bekend:

1  Ruurdtje Tabes van den Berg, wonende te Irnsum, is geboren op 11 maart 1859 te Irnsum, is overleden op 29 februari 1888 te Irnsum. Ruurdtje werd 28 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Ruurdtje trouwt op 8 mei 1884 te Rauwerderhem op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Anne Rintjes Visser, zoon van Rintje Hessels Visser en Reinskje Annes van der Klaver. Anne is geboren op 27 november 1851 te Hartwerd.

IV-C  Hendrik Hilles Elzinga, zoon van Hille Hotzes Elsinga (III-C) en Jetske Hendriks Spoelstra, timmerman en winkelier, wonende te Irnsum, is geboren op 18 februari 1826 te Rauwerderhem, is overleden op 7 mei 1907 te Rauwerderhem. Hendrik werd 81 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Hendrik trouwt op 1 mei 1850 te Rauwerderhem op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrika Johanna Theresia Huurmans, dochter van Henderikus Huurmans en Maria Margaretha Benning. Hendrika, zonder beroep, wonende te Irnsum, is geboren op 15 oktober 1825 te Leeuwarden, is overleden op 29 maart 1907 te Rauwerderhem. Hendrika werd 81 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Van Hendrik en Hendrika zijn acht kinderen bekend:

1  Jetske Elzinga, zonder beroep, wonende te Westhem en te Sneek, is geboren op 22 februari 1851 te Irnsum, is overleden op 25 juli 1928 06.00 uur te Sneek, is begraven op 28 juli 1928 te Sneek (R.K. Kerkhof). Jetske werd 77 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<20..22>

Jetske trouwt op 21 augustus 1897 te Wymbritseradeel op 46-jarige leeftijd met de 39-jarige Ruurd de Vries, zoon van Michiel Everts de Vries en Yke Rimbertus Schaap. Ruurd, verver, wonende te Westhem, is geboren op 22 mei 1858 te Heeg, is overleden op 15 mei 1930 te Sneek. Ruurd werd 71 jaar, 11 maanden en 23 dagen.<23>

Ruurd was eerder gehuwd (1) met Aagje Zonderland.<24,25>

2  Hendericus Elzinga, huisverver, wonende te Leeuwarden, is geboren op 17 november 1852 te Rauwerderhem, is overleden op 28 april 1901 te Leeuwarden. Hendericus werd 48 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Hendericus trouwt op 8 januari 1877 te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Catharina Maria van Wetering, dochter van Carolus Raimondus van Wetering en Johanna Carolina Tierhoff. Catharina, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 6 augustus 1850 te Gorredijk, is overleden op 25 december 1916 te 's-Hertogenbosch, is begraven te Leeuwarden (Vitushof (R.K.)). Catharina werd 66 jaar, 4 maanden en 19 dagen.<26>

3  Hille Elzinga, zonder beroep, is geboren op 8 januari 1855 te Irnsum.

Hille trouwt op 24 november 1884 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Marie Nivard, dochter van Guillaume Nivard en Henrica Hoven. Marie, zonder beroep, is geboren op 2 november 1865 te Leeuwarden, is overleden op 25 januari 1943, is begraven te Leeuwarden (Vitushof (R.K.)). Marie werd 77 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

4  Gerhardus Hendrikus Elzinga is geboren op 2 juli 1857 te Irnsum, is overleden op 8 januari 1929 te Enschede, is begraven op 11 januari 1929 te Enschede (R.K. Kerkhof). Gerhardus werd 71 jaar, 6 maanden en 6 dagen.<27,28>

Gerhardus trouwt op 21 mei 1887 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Akke van der Zee, dochter van Ypke Rinkes van der Zee en Jantje Michiels Nijholt. Akke is geboren op 17 november 1863 te Wymbritseradeel, is overleden op 3 april 1935 te Enschede, is begraven te Enschede (R.K. Kerkhof). Akke werd 71 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

5  Grietje Elzinga, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 11 februari 1860 te Irnsum, is overleden op 3 mei 1944 te Blauwhuis, is begraven op 6 mei 1944 te Sensmeer (R.K. Kerkhof). Grietje werd 84 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<29>

Grietje trouwt op 15 mei 1886 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Pier Stornebrink, zoon van Dirk Piers Stornebrink en Ymkjen Pieters Nijland. Pier is geboren op 11 maart 1855 te Wymbritseradeel, is overleden op 2 november 1924 te Wymbritseradeel. Pier werd 69 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

6  Hiltje Elzinga is geboren op 21 juli 1862 te Irnsum, is overleden op 23 december 1934 te Rotterdam, is begraven op 27 december 1934 te Rotterdam (R.K. Kerkhof) (Crooswijk). Hiltje werd 72 jaar, 5 maanden en 2 dagen.<30..32>

Hiltje trouwt op 7 januari 1891 te Rauwerderhem op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Bernardus op ten Berg, zoon van Theodorus Adrianus op ten Berg en Maria Hillegonda Beuker. Bernardus is geboren op 23 mei 1859 te Harlingen, is overleden op 11 januari 1949 te Rotterdam. Bernardus werd 89 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

7  Jozef Elzinga is geboren op 3 december 1864 te Rauwerderhem, is overleden op 16 maart 1876 te Rauwerderhem. Jozef werd 11 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

8  Aaltje Elzinga is geboren op 28 mei 1869 te Irnsum, is overleden op 29 april 1959 te Irnsum, is begraven op 4 mei 1959 te Irnsum (R.K. Kerkhof). Aaltje werd 89 jaar, 11 maanden en 1 dag.<33>

Aaltje trouwt op 4 november 1901 te Rauwerderhem op 32-jarige leeftijd met de 32-jarige Gerrit Tolsma, zoon van Johannes Jacobus Tolsma en Catharina Schoenmaker. Gerrit is geboren op 12 januari 1869 te Harlingen, is overleden op 10 maart 1921 te Rauwerderhem. Gerrit werd 52 jaar, 1 maand en 26 dagen.

IV-D  Hotze Hilles Elzinga, zoon van Hille Hotzes Elsinga (III-C) en Jetske Hendriks Spoelstra, huisschilder, verwer en schilder, wonende te Irnsum en te Rauwerderhem, is geboren op 16 januari 1832 te Irnsum, is overleden op 15 september 1905 te Irnsum, is begraven te Irnsum (R.K. Kerkhof). Hotze werd 73 jaar, 7 maanden en 30 dagen.<34..36>

Hotze trouwt op 6 mei 1860 te Haskerland op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige IJfke Ruurds de Jong, dochter van Ruurd Hommes de Jong en Pietrik Sjerps Pietersma. IJfke, zonder beroep, wonende te Nijehaske, te Irnsum en te Rauwerderhem, is geboren op 1 januari 1833 14.00 uur te Tjerkwerd, is overleden op 22 juli 1915 te Rauwerderhem. IJfke werd 82 jaar, 6 maanden en 21 dagen.<37>

Van Hotze en IJfke zijn zes kinderen bekend:

1  Hille Hotzes Elzinga, schilder, huisschilder en zonder beroep, wonende te Bussum, te Schoten en te Eindhoven, is geboren op 26 maart 1861 te Irnsum, is overleden op 22 mei 1963 te Eindhoven, is begraven te Eindhoven (R.K. Kerkhof van St. Petrus). Hille werd 102 jaar, 1 maand en 26 dagen.<38..40>

Hille trouwt op 19 november 1887 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (10e graad) de 21-jarige Sjoukje van der Zee, dochter van Ypke Rinkes van der Zee en Jantje Michiels Nijholt. Sjoukje is geboren op 24 mei 1866 te Westhem, is overleden op 22 mei 1904 te Bussum, is begraven te Bussum. Sjoukje werd 37 jaar, 11 maanden en 28 dagen. Hille trouwt op 2 augustus 1905 te Haarlem (huwelijksgetuigen waren Willem Verhagen (bekende), haar oom Marinus Willem van Burkum (aangetrouwde oom van de bruid), zijn zwager Willem van Leeuwen (zwager van de bruid) en zijn zwager Hendrikus Horeman (broer van de bruid)) op 44-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Cornelia Horeman, dochter van Hendrik Horeman en Margaretha Kruup. Cornelia, zonder beroep, wonende te Haarlem, is geboren op 5 september 1875 te Haarlem, is overleden voor 22 mei 1963. Cornelia werd hoogstens 87 jaar, 8 maanden en 17 dagen.<41..43>

2  Hendrik Hotzes Elzinga, schilder, wonende te Sint Nicolaasga, is geboren op 29 december 1863 te Irnsum, is overleden op 1 december 1929 13.00 uur te Sint Nicolaasga, is begraven op 5 december 1929 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Hendrik werd 65 jaar, 11 maanden en 2 dagen.<44,45>

Hendrik trouwt op 21 oktober 1893 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met zijn verre nicht (10e graad) de 25-jarige Rinkje van der Zee, dochter van Ypke Rinkes van der Zee en Jantje Michiels Nijholt. Rinkje, wonende te Sint Nicolaasga, is geboren op 13 april 1868 te Wymbritseradeel.

3  Pietje Elzinga is geboren op 28 april 1867 te Irnsum, is overleden op 13 juni 1952 te Joure in het Theresiahuis, is begraven op 17 juni 1952 te Joure (R.K. Kerkhof). Pietje werd 85 jaar, 1 maand en 16 dagen.<46..48>

Pietje trouwt op 9 april 1896 te Rauwerderhem op 28-jarige leeftijd met de 47-jarige Jan Idses Sybrandy, zoon van Ids Ates Sybrandy en Akke Pieters Bleeker. Jan is geboren op 27 september 1848 te Lutkewierum, is overleden op 31 juli 1908 te Hennaarderadeel, is begraven te Joure (R.K. Kerkhof). Jan werd 59 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

4  Sijbrandus Hotzes Elzinga, timmerknecht en timmerman, wonende te Culemborg, is geboren op 18 november 1872 te Irnsum, is overleden op 11 november 1928 te Culemborg, is begraven op 14 november 1928 te Culemborg (R.K. Kerkhof). Sijbrandus werd 55 jaar, 11 maanden en 24 dagen.<49..51>

Sijbrandus trouwt op 20 mei 1898 te Culemborg op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Dirkje Brans, dochter van Dirk Brans en Johanna Salari. Dirkje, zonder beroep, wonende te Culemborg, is geboren op 13 augustus 1876 te Culemborg, is overleden op 8 oktober 1944 te Culemborg. Dirkje werd 68 jaar, 1 maand en 25 dagen.<52>

5  Jetske (Henriette) Elzinga is geboren op 11 januari 1875 te Irnsum, is overleden op 10 juli 1949 te Joure, is begraven op 13 juli 1949 te Joure (parochieel kerkhof). Jetske werd 74 jaar, 5 maanden en 29 dagen.<53..55>

Jetske trouwt op 15 juli 1899 te Rauwerderhem op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Andries Gerrits Terra, zoon van Gerrit Jans Terra en Geeske Walkes Dijkstra. Andries, manufacturier, is geboren op 9 maart 1878 te Irnsum, is overleden op 8 januari 1954 te Joure. Andries werd 75 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

6  Ruurd Hotzes Elzinga, landbouwer, is geboren op 8 december 1876 te Irnsum, is overleden op 9 september 1969 te Leeuwarden, is begraven te Irnsum (R.K. Kerkhof). Ruurd werd 92 jaar, 9 maanden en 1 dag.<56>

Ruurd trouwt op 2 november 1907 te Doniawerstal op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Joukje Jellesma, dochter van Siebe Jellesma en Wietske Ymes Haarsma. Joukje is geboren op 14 september 1882 te Sint Nicolaasga, is overleden op 25 september 1953 te Irnsum, is begraven te Irnsum (R.K. Kerkhof). Joukje werd 71 jaar en 11 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 14 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1821 ovl. - Antje Sjoerds, overlijdensakte (Leeuwarden 14 jun 1821)

2)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Sjoerd Hoitzes, overlijdensakte (Leeuwarden 7 jan 1839)

3)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Sjoerd Hoitzes, overlijdensakte (Leeuwarden 7 jan 1839)

4)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Elisabeth Elsenga, overlijdensakte (Rauwerderhem 14 sep 1887)

5)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1850 H - Douma - Elsenga, huwelijk (Rauwerderhem 11 jul 1850)

6)  huwelijk: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1850 H - Douma - Elsenga, huwelijk (Rauwerderhem 11 jul 1850)

7)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1813 H - Elzenga - Douwma, huwelijk (Wirdum - Frl. 19 nov 1813)

8)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1836 H - Miedema - Hoekstra, huwelijk (Menaldumadeel 24 feb 1836)

9)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1836 H - Miedema - Hoekstra, huwelijk (Menaldumadeel 24 feb 1836)

10)  Auke Pieters, zoon van Pieter Sjoukes en Trijntje Aukes. Auke, arbeider, is geboren rond 1771, is overleden op 8 januari 1813 te Wirdum - Frl.. Auke werd ongeveer 42 jaar.

11)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Hotze H. Elzinga (28 mei 1927)

12)  geboorte: Tresoar, Haskerland, burgelijke stand BS 1860 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Haskerland 6 mei 1860)

13)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Hotze H. Elzinga (28 mei 1927)

14)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Hotze H. Elzinga (28 mei 1927)

15)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hotze H. Elzinga (28 mei 1927)

16)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Jeltje Mattheus Posthumus (7 nov 1911)

17)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jeltje Mattheus Posthumus (7 nov 1911)

18)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hendrik Elzinga (30 aug 1962)

19)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1895 ovl. - Hiltje Elzinga, overlijdensakte (Rauwerderhem 7 jan 1895)

20)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Jetsche H. Elzinga (25 jul 1928)

21)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1928 ovl. - Jetske Elsinga, overlijdensakte (Sneek 25 jul 1928)

22)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jetsche H. Elzinga (25 jul 1928)

23)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1897 H - Vries - Elzinga, huwelijk (Wymbritseradeel 21 aug 1897)

24)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1897 H - Vries - Elzinga, huwelijk (Wymbritseradeel 21 aug 1897)

25)  Aagje Zonderland. Aagje is overleden voor 21 augustus 1897.

26)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1877 H - Elzinga - Wetering, huwelijk (Leeuwarden 8 jan 1877)

27)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Gerhardus Elzinga (8 jan 1929)

28)  begraven: eigen archief, bidprentje - Gerhardus Elzinga (8 jan 1929)

29)  begraven: eigen archief, bidprentje - Grietje Elzinga (3 mei 1944)

30)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Hiltje Elzinga (27 dec 1934)

31)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Hiltje Elzinga (27 dec 1934)

32)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hiltje Elzinga (27 dec 1934)

33)  begraven: eigen archief, bidprentje - Aaltje Elzinga

34)  geboorte: Tresoar, Haskerland, burgelijke stand BS 1860 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Haskerland 6 mei 1860)

35)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Hotze H. Elzinga (15 sep 1905)

36)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hotze H. Elzinga (15 sep 1905)

37)  huwelijk: Tresoar, Haskerland, burgelijke stand BS 1860 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Haskerland 6 mei 1860)

38)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Hillarius Elzinga (22 mei 1963)

39)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Hillarius Elzinga (22 mei 1963)

40)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hillarius Elzinga (22 mei 1963)

41)  huwelijk: Noordh. Arch., Haarlem, burgelijke stand BS 1905 H - Elzinga - Horeman, huwelijk (Haarlem 2 aug 1905)

42)  geboorte: Hillegonda Cornelia Elzinga, persoonslijst (26 aug 2008)

43)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Hillarius Elzinga (22 mei 1963)

44)  overlijden: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1929 ovl. - Hendrik Elzinga, overlijdensakte (Doniawerstal 2 dec 1929)

45)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hendrik Hotzes Elzinga (1 dec 1929)

46)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Pietje Elzinga, bidprentje (13 jun 1952)

47)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Pietje Elzinga, bidprentje (13 jun 1952)

48)  begraven: eigen archief, bidprentje - Pietje Elzinga, bidprentje (13 jun 1952)

49)  geboorte: Geld. Arch., Culemborg, burgelijke stand BS 1896 H - Elzinga - Brans, huwelijk (Culemborg 20 mei 1898)

50)  overlijden: Geld. Arch., Culemborg, burgelijke stand BS 1928 ovl. - Sijbrandus Elzinga, overlijdensakte (Culemborg 11 nov 1928)

51)  begraven: eigen archief, bidprentje - Sijbrandus Elzinga (11 nov 1928)

52)  geboorte: Geld. Arch., Culemborg, burgelijke stand BS 1896 H - Elzinga - Brans, huwelijk (Culemborg 20 mei 1898)

53)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Henriette H. Elzinga (10 jul 1949)

54)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Henriette H. Elzinga (10 jul 1949)

55)  begraven: eigen archief, bidprentje - Henriette H. Elzinga (10 jul 1949)

56)  begraven: eigen archief, bidprentje - Ruurd Hotzes Elzinga (9 sep 1969)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -:Parenteel van Sjoerd Hotzes (els024)
- of in het Register van familienamen

els024