Parenteel van Petrus Jacobs

 

Bijgewerkt op: 25 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Petrus Jacobs.


Generatie I

(tot 1832)

In deze generatie is ÚÚn gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1757. Het kind is afkomstig uit Joure-Westermeer-Snikzwaag.

I  Petrus Jacobs, wonende te Joure, is overleden voor 29 juni 1832 te Joure (akte van bekendheid, sedert lange jaren overleden).

Petrus trouwt (Herv.) op 22 februari 1756 te Joure met Regina Johannes. Regina, wonende te Joure, is overleden voor 29 juni 1832 te Joure (akte van bekendheid, sedert lange jaren overleden).

Van Petrus en Regina is een kind bekend:

1  Jacob Petrus Elsinga is Herv. gedoopt op 24 juli 1757 te Joure-Westermeer-Snikzwaag, zie II.


Generatie II

(van 1757 tot 1817)

In deze generatie is ÚÚn gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1782 en 1794. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Go´ngarijp (7x).

II  Jacob Petrus Elsinga, zoon van Petrus Jacobs (I) en Regina Johannes, schoolonderwijzer, schooldienaar en onderwijzer der jeugd, wonende te Go´ngarijp, is Herv. gedoopt op 24 juli 1757 te Joure-Westermeer-Snikzwaag, is overleden op 2 oktober 1817 13.00 uur te Go´ngarijp (Huis 16). Jacob werd 60 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Jacob Petrus nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Goingarijp en gaf 6 kinderen op.
Akte datum 29-12-1811.

Jacob trouwt (Herv.) op 21 oktober 1781 te Go´ngarijp op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Femke Everts, dochter van Evert Rinkes en Antje Gjalts. Femke, wonende te Go´ngarijp, is geboren rond 1757, is overleden op 29 oktober 1828 13.00 uur te Go´ngarijp (Huis 16). Femke werd ongeveer 71 jaar.

Van Jacob en Femke zijn zeven kinderen bekend:

1  Petrus Jacobs Elsinga, boerenknecht en schoenmaker, wonende te Heerenveen, te Terkaple, te Heeg en te Go´ngarijp, is geboren op 21 januari 1782, is Herv. gedoopt op 10 februari 1782 te Go´ngarijp, is overleden op 28 maart 1861 te Doniawerstal. Petrus werd 79 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Petrus trouwt op 29 juni 1832 te Doniawerstal op 50-jarige leeftijd met de 50-jarige Jantje Jans Postma, dochter van Jan Sjoerds en Tietje Abes. Jantje, boerin, wonende te Go´ngarijp, is geboren op 26 januari 1782 te Terhorne, is Herv. gedoopt op 17 februari 1782 te Terhorne, is overleden op 10 mei 1869 te Go´ngarijp. Jantje werd 87 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Tjeerd Annes Hoekstra.<1>

2  Regina Jacobs is geboren op 1 mei 1784 te Go´ngarijp, is Herv. gedoopt op 20 mei 1784 te Go´ngarijp.

3  Evert Jacobs Elsinga is geboren op 1 april 1786 te Go´ngarijp, is Herv. gedoopt op 16 mei 1786 te Go´ngarijp, zie III-A.

4  Antje Jacobs Elsinga, wonende te Heerenveen, is geboren op 1 juni 1788 te Go´ngarijp, is Herv. gedoopt op 22 juni 1788 te Go´ngarijp, is ongehuwd overleden op 27 november 1859 te Doniawerstal. Antje werd 71 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

5  Anke Jacobs Elsinga is geboren op 30 december 1790 te Go´ngarijp, is Herv. gedoopt op 2 januari 1791 te Go´ngarijp, zie III-B.

6  Regina Jacobs Elsinga is geboren op 27 februari 1794 te Go´ngarijp, is Herv. gedoopt op 23 maart 1794 te Go´ngarijp, zie III-C.

7  Sint Jacobs Elsinga, wonende te Idzega, is geboren op 27 februari 1794 te Go´ngarijp, is Herv. gedoopt op 23 maart 1794 te Go´ngarijp, is ongehuwd overleden op 9 december 1826 te Doniawerstal. Sint werd 32 jaar, 9 maanden en 12 dagen.


Generatie III

(van 1782 tot 1871)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1812 en 1824. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rauwerderhem (3x), Go´ngarijp (2x), Joure, Haskerland en Doniawerstal.

III-A  Evert Jacobs Elsinga, zoon van Jacob Petrus Elsinga (II) en Femke Everts, boerenknecht, arbeider en zonder beroep, wonende op De Joure, te Terkaple, te Go´ngarijp en te Joure, is geboren op 1 april 1786 te Go´ngarijp, is Herv. gedoopt op 16 mei 1786 te Go´ngarijp, is overleden op 9 december 1822 te Joure (Huis 44). Evert werd 36 jaar, 8 maanden en 8 dagen.<2>

Evert trouwt op 6 mei 1813 te Doniawerstal op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Trijntje Klazes de Jong, dochter van Klaas Lammerts de Jong en Martsen Douwes. Trijntje, boerenmeid, wonende op De Joure, te Go´ngarijp en te Joure, is geboren op 6 augustus 1784 te Joure, is Herv. gedoopt op 29 augustus 1784 te Joure-Westermeer-Snikzwaag, is overleden na 12 juni 1842. Trijntje werd minstens 57 jaar, 10 maanden en 6 dagen.<3>

Van Evert en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Everts Elsinga, fuselier, bij de 3e comp. bat. 18e afd. infanterie, is geboren op 21 september 1813 te Go´ngarijp, is overleden op 8 juni 1836 te Vlissingen. Klaas werd 22 jaar, 8 maanden en 18 dagen.<4>

2  Jacob Everts Elsinga is geboren op 12 maart 1815 te Go´ngarijp, zie IV-A.<5>

3  Martzen Everts Elsinga is geboren op 1 oktober 1817 te Haskerland, zie IV-B.

4  Femke Everts Elzinga is geboren op 11 augustus 1820 te Joure, zie IV-C.

III-B  Anke Jacobs Elsinga, dochter van Jacob Petrus Elsinga (II) en Femke Everts, zonder beroep, wonende te Irnsum, is geboren op 30 december 1790 te Go´ngarijp, is Herv. gedoopt op 2 januari 1791 te Go´ngarijp, is overleden op 12 maart 1871 20.00 uur te Irnsum (Huis 51). Anke werd 80 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Anke trouwt op 14 mei 1812 te Rauwerderhem op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter Jelles Vollema, zoon van Jelle Pieters Vollema en Meyke Beints. Pieter, wonende te Irnsum, is geboren op 13 juni 1783 te Baard, is overleden op 24 mei 1861 14.30 uur te Irnsum (Huis 97). Pieter werd 77 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van Pieter en Anke zijn drie kinderen bekend:

1  Meike Pieters Vollema is geboren op 13 augustus 1812 te Rauwerderhem.

Meike trouwt op 9 augustus 1849 te Rauwerderhem op 36-jarige leeftijd met Wybrand Johannes Cuperus, zoon van Johannes Gjolts Kuperus en Eelkjen Binderts.

2  Femke Pieters Vollema is geboren op 16 september 1817 te Rauwerderhem.

3  Jelle Pieters Vollema is geboren op 16 december 1824 te Rauwerderhem.

III-C  Regina Jacobs Elsinga, dochter van Jacob Petrus Elsinga (II) en Femke Everts, wonende te Boon, is geboren op 27 februari 1794 te Go´ngarijp, is Herv. gedoopt op 23 maart 1794 te Go´ngarijp, is overleden op 26 april 1861 te Haskerland. Regina werd 67 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Regina trouwt op 16 juli 1824 te Doniawerstal op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Watze Jans Dijkstra, zoon van Jan Watzes en Tietje Jelles. Watze is geboren rond 1789 te Haskerdijken.

Van Watze en Regina is een kind bekend:

1  Jan Watzes Dijkstra is geboren op 29 september 1824 te Doniawerstal, is overleden op 8 juli 1838 te Rotsterhaule. Jan werd 13 jaar, 9 maanden en 9 dagen.


Generatie IV

(van 1812 tot 1888)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1842 en 1857. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Haskerland (7x), Joure (3x) en Doniawerstal (3x).

IV-A  Jacob Everts Elsinga, zoon van Evert Jacobs Elsinga (III-A) en Trijntje Klazes de Jong, uurwerkmaker, is geboren op 12 maart 1815 te Go´ngarijp, is overleden voor 10 oktober 1886. Jacob werd hoogstens 71 jaar, 6 maanden en 28 dagen.<6>

Jacob trouwt op 12 juni 1842 te Haskerland op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Jitske Bockes Dijkstra, dochter van Bocke Roelfs Dijkstra en Trijntje Harmske. Jitske, wonende te Joure, is geboren op 19 april 1811 te Joure.

Van Jacob en Jitske zijn twee kinderen bekend:

1  Baukje Jacobs Elsinga is geboren op 6 november 1843 te Joure, zie V-A.

2  Evert Jacobs Elzinga is geboren op 16 september 1845 te Joure, zie V-B.

IV-B  Martzen Everts Elsinga, dochter van Evert Jacobs Elsinga (III-A) en Trijntje Klazes de Jong, is geboren op 1 oktober 1817 te Haskerland.

Martzen trouwt op 23 mei 1846 te Doniawerstal op 28-jarige leeftijd (1) met Poppe Jacobs Hooisma, zoon van Jacob Poppes Hooisma en Hinke Jans Dijkstra. Poppe is overleden voor 27 juni 1848.

Van Poppe en Martzen zijn twee kinderen bekend:

1  Hinke Poppes Hooisma is geboren op 24 februari 1847 te Doniawerstal.

2  Popkje Poppes Hooisma is geboren op 27 juni 1848 te Doniawerstal.

Martzen trouwt op 10 juni 1853 te Doniawerstal op 35-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Andries Wiegers Douwenga, zoon van Wieger Andries Douwenga en Jantje Beenes Moed. Andries, arbeider, is geboren op 1 januari 1825 te Bovenknijpe.

Van Andries en Martzen is een kind bekend:

3  Jantje Douwenga is geboren op 29 oktober 1853 te Doniawerstal.

IV-C  Femke Everts Elzinga, dochter van Evert Jacobs Elsinga (III-A) en Trijntje Klazes de Jong, is geboren op 11 augustus 1820 te Joure, is overleden op 20 februari 1888 te Haskerland. Femke werd 67 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Femke trouwt op 12 september 1841 te Haskerland op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Cornelis Wybes de Haan, zoon van Wybe Jans de Haan en Trijntje Cornelis de Jong. Cornelis is geboren op 30 januari 1813 te Echten - Lemsterland.

Van Cornelis en Femke zijn acht kinderen bekend:

1  Trijntje Kornelis de Haan is geboren op 25 juni 1842 te Haskerland.

2  Evertje Kornelis de Haan is geboren op 5 december 1843 te Haskerland, is overleden op 11 juli 1846 te Joure. Evertje werd 2 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

3  Pietertje Kornelis de Haan is geboren op 25 oktober 1845 te Haskerland.

4  Evertje Cornelis de Haan is geboren op 30 augustus 1847 te Haskerland, is overleden op 31 januari 1849 te Joure. Evertje werd 1 jaar, 5 maanden en 1 dag.

5  Wybe Cornelis de Haan is geboren op 8 juni 1849 te Haskerland.

6  Evert Kornelis de Haan is geboren op 5 augustus 1851 te Haskerland.

7  Antje de Haan is geboren op 4 maart 1854 te Haskerland, is overleden op 25 november 1855 te Haskerland. Antje werd 1 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

8  Jan Kornelis de Haan is geboren op 14 november 1857 te Joure, is overleden op 14 november 1857 te Joure.


Generatie V

(van 1842 tot 1919)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1874 en 1894. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Haskerland (3x) en Joure.

V-A  Baukje Jacobs Elsinga, dochter van Jacob Everts Elsinga (IV-A) en Jitske Bockes Dijkstra, is geboren op 6 november 1843 te Joure.

Baukje trouwt op 18 juli 1867 te Haskerland op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 43-jarige Pieter Jans Tuininga, zoon van Jan Willem Tuininga en Hantje Pieters Huitema. Pieter is geboren rond 1824 te Joure.

Van Pieter en Baukje is een kind bekend:

1  Jan Willem Tuininga is geboren rond 1874, is overleden op 13 oktober 1940 te Bloemendaal. Jan werd ongeveer 66 jaar.

Jan was gehuwd met Rigjte Gieseke.

V-B  Evert Jacobs Elzinga, zoon van Jacob Everts Elsinga (IV-A) en Jitske Bockes Dijkstra, winkelbediende, wonende te Joure, is geboren op 16 september 1845 te Joure, is overleden op 30 november 1919 te Haskerland. Evert werd 74 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Evert trouwt op 25 juni 1876 te Haskerland op 30-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Elisabeth Anna Labots, dochter van Gerrit Labots en Jantje Trumper. Elisabeth is geboren op 21 april 1855 te Franeker, is overleden op 2 september 1880 te Joure. Elisabeth werd 25 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

Evert trouwt op 10 oktober 1886 te Schoterland op 41-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Annigje Groen, dochter van Ieme Fokkes Groen en Geeske Everts Westra. Annigje is geboren op 28 december 1863 te Heerenveen.<7>

Van Evert en Annigje zijn vier kinderen bekend:

1  Jitske Everts Elzinga is geboren op 14 augustus 1887 te Haskerland.

2  Jacob Everts Elzinga is geboren op 14 augustus 1888 te Haskerland.

3  Yme Everts Elzinga is geboren op 27 augustus 1890 te Haskerland, is overleden op 9 september 1957, is begraven te Joure. Yme werd 67 jaar en 13 dagen.

4  Pieter Everts Elzinga, manufacturier, is geboren op 17 mei 1894 te Joure, is overleden op 7 augustus 1968, is begraven te Baarn. Pieter werd 74 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Pieter trouwt op 3 april 1920 te Doesburg op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Cornelia de Boer, dochter van Pieter de Boer en Elisabeth Maria Bouma. Cornelia is geboren op 24 juni 1887 te Arnhem, is overleden op 22 december 1967, is begraven te Baarn. Cornelia werd 80 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<8>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 24 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  Tjeerd Annes Hoekstra. Tjeerd, boer, wonende te Go´ngarijp, is geboren rond 1781, is overleden op 14 augustus 1822 te Go´ngarijp. Tjeerd werd ongeveer 41 jaar.

2)  overlijden: Tresoar, Haskerland, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Evert Jacobs Elzinga, overlijdensakte (Haskerland 10 dec 1822)

3)  huwelijk: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1813 H - Elsinga - Jong, huwelijk (Doniawerstal 6 mei 1813)

4)  geboorte: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1813 G. - Klaas Elsinga, geboorteakte (Doniawerstal 22 sep 1813)

5)  geboorte: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1815 G. - Jacob Elsinga, geboorteakte (Doniawerstal 13 mrt 1815)

6)  geboorte: Tresoar, Doniawerstal, burgelijke stand BS 1815 G. - Jacob Elsinga, geboorteakte (Doniawerstal 13 mrt 1815)

7)  huwelijk: Tresoar, Schoterland, burgelijke stand BS 1886 H - Elzinga - Groen, huwelijk (Schoterland 10 okt 1886)

8)  huwelijk: Geld. Arch., Doesburg, burgelijke stand BS 1920 H - Elzinga - Boer, huwelijk (Doesburg 3 apr 1920)


Opmerkingen:
els026

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Petrus Jacobs.