Parenteel van Allert Dirks
Bijgewerkt op: 4 maart 2020
Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten 

Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Allert Dirks (els027)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1746 en 1756. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Hijum (3x) en Finkum.

I  Allert Dirks, mr. schoenmaker, wonende te Hijum.

Allert trouwt (Herv.) op 4 april 1745 te Finkum (1) met Liepkjen Rinses.

Van Allert en Liepkjen is een kind bekend:

1  Aukjen Allerts is Herv. gedoopt op 10 april 1746 te Finkum.

Allert trouwt (Herv.) op 21 februari 1751 te Hijum (2) met Tjitske Folkerts. Tjitske, wonende te Hijum.

Van Allert en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

2  Folkert (Folkert Allerts) Alderts Elsinga is geboren te Hijum, is Herv. gedoopt op 16 april 1752 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum, zie II.

3  Feijke Allerts is Herv. gedoopt op 17 februari 1754 te Hijum.

4  Gerrijt Allerts is Herv. gedoopt op 19 december 1756 te Hijum.


Generatie II

(van 1746 tot 1825)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1776 en 1792. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Stiens (4x), Finkum (2x), Hijum en Finkum en Hijum.

II  Folkert (Folkert Allerts) Alderts Elsinga, zoon van Allert Dirks (I) en Tjitske Folkerts, huisman (boer) en boer, wonende te Finkum en te Stiens, is geboren te Hijum, is Herv. gedoopt op 16 april 1752 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum, is overleden op 18 augustus 1825 07.30 uur te Stiens (Huis 164). Folkert werd 73 jaar, 4 maanden en 2 dagen.<1>

Folkert Allerts nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Stiens en gaf 5 kinderen op. Ook gaf hij 2 kleinkinderen op, waarvan niet vermeld is van welk kind die kinderen waren. De namen van de kleinkinderen waren Folkertje (2) en Iebeltje (1).
Akte datum: 28-12-1811.

Folkert trouwt (Herv.) op 7 mei 1775 te Finkum op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Froukje Fransen, dochter van Frans IJsbrands en Eeke Pieters. Froukje, wonende te Stiens, is geboren rond 1755 te Stiens, is overleden op 10 september 1825 te Stiens. Froukje werd ongeveer 70 jaar.<2>

Van Folkert en Froukje zijn acht kinderen bekend:

1  Frans Folkerts Elzinga, werkman en gardenier, wonende te Stiens, is geboren op 22 april 1776 te Hijum, is Herv. gedoopt op 19 mei 1776 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum, is overleden op 7 mei 1844 21.30 uur te Stiens (Huis 167). Frans werd 68 jaar en 15 dagen.<3>

Vermoedelijk heeft Frans Folkerts Elzinga bij zijn overlijden geen kinderen nagelaten. Bij zijn overlijden is een memorie van aangifte voor de successierechten opgemaakt, waarbij zijn broers en zussen als erfgenamen worden vermeld.
Bron: Tresoar.

Frans trouwt (Herv.) op 25 mei 1801 te Stiens op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Rinske Sikkes Weyer, dochter van Sikke Dirks Weyer en Trijntje Sierks. Rinske, wonende te Weidum en te Stiens, is geboren op 15 januari 1779 te Weidum, is Herv. gedoopt op 24 januari 1779 te Weidum, is overleden op 30 mei 1852 17.00 uur te Stiens (Het Armenhuis). Rinske werd 73 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

2  Aldert Folkerts is geboren op 26 maart 1778 te Finkum, is Herv. gedoopt in april 1778 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum.

3  Jan Folkerts is geboren op 9 september 1780 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum, is Herv. gedoopt op 29 oktober 1780 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum.

4  Jan Folkerts Elzinga is geboren op 12 september 1782 te Finkum, is Herv. gedoopt op 3 november 1782 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum, zie III-A.

5  Tjitske Folkerts Elsinga is geboren op 8 juni 1785 te Stiens, is Herv. gedoopt op 3 juli 1785 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum, zie III-B.

6  Allert Folkerts is geboren op 3 oktober 1787, is Herv. gedoopt op 4 november 1787 te Stiens.

7  Eeke Folkerts Elzinga is geboren op 19 maart 1790 te Stiens, is Herv. gedoopt op 2 mei 1790 te Stiens, zie III-C.

8  Allert Folkerts Elzinga, boerenzoon, is geboren op 28 oktober 1792 te Stiens, is Herv. gedoopt op 25 november 1792 te Stiens, is ongehuwd overleden op 27 maart 1814 te Stiens. Allert werd 21 jaar, 4 maanden en 27 dagen.<4>


Generatie III

(van 1776 tot 1854)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1809 en 1823. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Jellum (4x), Leeuwarderadeel (2x), Hijum (2x), Stiens en Baarderadeel.

III-A  Jan Folkerts Elzinga, zoon van Folkert (Folkert Allerts) Alderts Elsinga (II) en Froukje Fransen, arbeider, huisman (boer), boer en gardenier, wonende te Dronrijp, te Stiens, te Jellum en te Schingen, is geboren op 12 september 1782 te Finkum, is Herv. gedoopt op 3 november 1782 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum, is overleden op 10 maart 1832 te Dronrijp (Huis 137). Jan werd 49 jaar, 5 maanden en 27 dagen.<5>

Jan Folkerts nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Jellum en gaf 3 kinderen op. De naam Folkert werd toen als Volkert geschreven.

Jan trouwt (Herv.) op 8 mei 1808 te Stiens op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Dieuwke Gerbens Douma, dochter van Gerben Douwes Douma en IJbeltje Piers Jellema. Dieuwke, wonende te Dronrijp, te Beers, te Jellum en te Schingen, is geboren op 6 februari 1785 te Beers, is Herv. gedoopt op 6 februari 1785 te Beers, is overleden op 4 maart 1832 te Dronrijp. Dieuwke werd 47 jaar en 27 dagen.

Van Jan en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Folkert Jans Elsinga is geboren op 23 maart 1809 te Jellum, is Herv. gedoopt op 23 april 1809 te Jellum, zie IV-A.

2  Froukje Jans Elzinga is geboren op 4 juni 1812 te Jellum, zie IV-B.

3  Ybeltje Jans Elzinga is geboren op 6 mei 1810 te Jellum, is Herv. gedoopt op 19 mei 1810 te Jellum, zie IV-C.

4  Fokeltje Jans Elsinga is geboren op 16 oktober 1815 05.00 uur te Jellum, is als geboren aangegeven op 18 oktober 1815 te Jorwerd (aangever geboorte was haar vader Jan Volkerts Elzinga (zie III-A); getuigen aangifte geboorte waren Pietje Piers Diekstra en Wijpkjen Piers Diekstra).<6,7>

Fokeltje trouwt op 21 juni 1838 te Leeuwarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 32-jarige IJsbrand Harmens Wagenaar, rechtspersoon uit Harmen Jacobs Wagenaar of Jantje IJsbrands van der Wal. IJsbrand, koopman, is geboren op 2 juli 1805 te Stiens, is Herv. gedoopt op 11 augustus 1805 te Stiens.

5  Gerben Jans Elsinga, boerenknecht, wonende te Leeuwarden, is geboren op 14 april 1820 te Baarderadeel.

III-B  Tjitske Folkerts Elsinga, dochter van Folkert (Folkert Allerts) Alderts Elsinga (II) en Froukje Fransen, zonder beroep en gardeniersche, wonende te Stiens en te Hijum, is geboren op 8 juni 1785 te Stiens, is Herv. gedoopt op 3 juli 1785 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum, is overleden op 20 mei 1854 22.00 uur te Hijum (Huis 20). Tjitske werd 68 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<8>

Tjitske trouwt op 21 augustus 1816 te Stiens (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Tijs Boomsma (zwager van de bruid), zijn zwager Frans Elzinga (broer van de bruid) (zie II.1), zijn schoonvader Folkert Elzinga (vader van de bruid) (zie II) en zijn stiefvader Jan Hiemstra (stedevader (stiefvader) van de bruidegom)) op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Sjoukes Dijkstra, zoon van Sjouke Jans Dijkstra en Bottje Lieuwes. Jan, gardenier, wonende te Hijum, is geboren op 5 oktober 1785 te Hijum, is Herv. gedoopt op 13 november 1785 in de Herv. gemeente Finkum en Hijum, is overleden op 11 maart 1840 17.00 uur te Hijum (Huis 20). Jan werd 54 jaar, 5 maanden en 6 dagen.<9>

Van Jan en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Froukje Jans Dijkstra is geboren op 31 juli 1817 te Leeuwarderadeel, is overleden op 3 september 1821 te Leeuwarderadeel. Froukje werd 4 jaar, 1 maand en 3 dagen.

2  Froukje Jans Dijkstra is geboren op 29 november 1823 te Leeuwarderadeel.

Froukje trouwt op 15 juni 1843 te Leeuwarderadeel op 19-jarige leeftijd met Johannes Martens Dijkstra, zoon van Marten Hendriks Dijkstra en Wyke Jarigs Hiemstra. Johannes, gardenier.

III-C  Eeke Folkerts Elzinga, dochter van Folkert (Folkert Allerts) Alderts Elsinga (II) en Froukje Fransen, gardeniersche, wonende te Stiens en te Hijum, is geboren op 19 maart 1790 te Stiens, is Herv. gedoopt op 2 mei 1790 te Stiens, is overleden op 26 maart 1841 13.00 uur te Hijum (Huis 11). Eeke werd 51 jaar en 7 dagen.<10>

Eeke trouwt op 29 april 1812 te Stiens (huwelijksgetuigen waren zijn schoonmoeder Frouwkje Franzen (moeder van de bruid), zijn zwager Jan Elzinga (broer van de bruid) (zie III-A), zijn schoonvader Folkert Allerts Elzinga (vader van de bruid) (zie II) en zijn vader Klaas Abes Oosterbaan (vader van de bruidegom)) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Abe Klazes Oosterbaan, zoon van Klaas Abes Oosterbaan en Tieke Aukes. Abe, gardenier, wonende te Stiens en te Hijum, is geboren op 21 april 1786 te Anjum, is Herv. gedoopt op 30 april 1786 te Anjum, is overleden op 15 maart 1837 22.00 uur te Hijum (Huis 11). Abe werd 50 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<11,12>

Van Abe en Eeke zijn drie kinderen bekend:

1  Klaas Abes Oosterbaan is geboren op 7 juni 1813 te Stiens.

2  Froukje Abes Oosterbaan, wonende te Hijum, is geboren op 14 februari 1816 te Hijum.

Froukje trouwt op 30 mei 1839 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Sytze Tietes Hoekstra, zoon van Tiete Jochems Hoekstra en Jetske Pieters. Sytze, gardenier, wonende te Hijum, is geboren rond 1816 te Vrouwenparochie.

3  Klaaske Abes Oosterbaan, wonende te Hijum, is geboren op 15 november 1822 te Hijum.

Klaaske trouwt op 18 mei 1843 te Leeuwarderadeel op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Ate Wopkes Kooistra, zoon van Wopke Atess Kooistra en Lijsbeth Sipkes Westerhuis. Ate, gardenier, wonende te Hijum, is geboren rond 1818 te Finkum.


Generatie IV

(van 1809 tot 1871)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1835 en 1858. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (8x), Stiens (6x), Leeuwarderadeel (5x), Teerns, Huizum en Goutum.

IV-A  Folkert Jans Elsinga, zoon van Jan Folkerts Elzinga (III-A) en Dieuwke Gerbens Douma, schipper, koopman en schipper, koopman en gardenier en koopman, wonende te Stiens, is geboren op 23 maart 1809 te Jellum, is Herv. gedoopt op 23 april 1809 te Jellum, is overleden op 5 december 1858 te Stiens. Folkert werd 49 jaar, 8 maanden en 12 dagen.<13>

Folkert trouwt op 20 september 1834 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Kornelis Huizinga, dochter van Cornelis Taekes Huizinga en Idske Gosses Smid. Aaltje, boerendienstmeid en zonder beroep, wonende te Stiens en te Leeuwarderadeel, is geboren op 20 juni 1813 te Hijum, is overleden op 14 maart 1897 03.30 uur te Stiens (Huis 318). Aaltje werd 83 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Van Folkert en Aaltje zijn elf kinderen bekend:

1  Dieuwke Folkerts Elzinga is geboren op 9 september 1835 te Stiens.

Dieuwke trouwt op 31 mei 1860 te Leeuwarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Dijkstra, zoon van Jantje Jans Dijkstra. Jan is geboren op 12 november 1834 te Stiens.

2  Kornelis Folkerts Elzinga, koopman, is geboren op 20 juni 1837 te Stiens, is overleden op 23 mei 1885 te Zwolle. Kornelis werd 47 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Kornelis trouwt op 30 mei 1863 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Baukje Sijmens van der Wei, dochter van Sijmen Sytzes van der Wei en Neeltje Jans Hoekstra. Baukje is geboren op 15 november 1837 te Stiens.

3  Jan Folkerts Elzinga, kasteleinsknecht, is geboren op 6 juni 1839 te Stiens.

Jan trouwt op 12 mei 1864 te Leeuwarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Akke Jans Wijngaarden, dochter van Jan Kornelis Wijngaarden en IJbeltje Ulbes Dijkstra. Akke is geboren op 9 mei 1839 te Stiens.

4  Idske Folkerts Elzinga is geboren op 30 juni 1841 te Stiens.

Idske trouwt op 16 mei 1867 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Kornelis Sybes van Huizen, zoon van Sybe Kornelis van Huizen en Sjouke Sybes Dijkstra. Kornelis is geboren op 26 mei 1842 te Cornjum.

5  Rinske Folkerts Elzinga, zonder beroep, wonende te Niawier, is geboren op 27 november 1843 te Stiens, is overleden op 16 maart 1923 06.00 uur te Niawier. Rinske werd 79 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<14>

Rinske trouwt op 27 mei 1869 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Geert Hendriks Kuipers, zoon van Hendrik Geerts Kuipers en Dieuwke Sybes Dijkstra. Geert, zonder beroep, wonende te Niawier, is geboren op 27 januari 1844 te Stiens, is overleden op 26 april 1924 15.30 uur te Niawier. Geert werd 80 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

6  Aldert Folkerts Elzinga is geboren op 1 april 1846 te Leeuwarderadeel, is overleden op 28 augustus 1846 te Leeuwarderadeel. Aldert werd 4 maanden en 27 dagen.

7  Froukje Folkerts Elzinga is geboren op 13 september 1847 te Leeuwarderadeel.

Froukje trouwt op 21 mei 1873 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Dirk Thomas de Groot, zoon van Thomas Dirks de Groot en Eeke Anskes Groenewoud. Dirk is geboren op 18 augustus 1843 te Stiens.

8  Pieter Folkerts Elzenga is geboren op 27 januari 1850 te Leeuwarderadeel, is overleden op 28 augustus 1861 te Leeuwarderadeel. Pieter werd 11 jaar, 7 maanden en 1 dag.

9  Aldert Folkerts Elzinga, gardenier, wonende te Stiens, is geboren op 28 juli 1852 te Stiens, is overleden op 5 april 1919 19.30 uur te Stiens. Aldert werd 66 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Aldert trouwt op 6 juni 1885 te Leeuwarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Baukje Laverman, dochter van Sytske Laverman. Baukje, wonende te Stiens, is geboren op 3 februari 1857 te Leeuwarden, is overleden op 2 april 1931 te Leeuwarden. Baukje werd 74 jaar, 1 maand en 30 dagen.

10  Doetje Folkerts Elzinga is geboren op 1 juni 1855 te Leeuwarderadeel, is overleden op 26 juli 1857 te Leeuwarderadeel. Doetje werd 2 jaar, 1 maand en 25 dagen.

11  Doetje Folkerts Elzinga is geboren op 9 juni 1858 te Leeuwarderadeel, is overleden op 23 december 1858 te Leeuwarderadeel. Doetje werd 6 maanden en 14 dagen.

IV-B  Froukje Jans Elzinga, dochter van Jan Folkerts Elzinga (III-A) en Dieuwke Gerbens Douma, dienstmeid, wonende te Deinum, is geboren op 4 juni 1812 te Jellum, is overleden op 6 juni 1843 06.00 uur te Warga. Froukje werd 31 jaar en 2 dagen.

Froukje trouwt op 3 mei 1835 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Sikke Dirks Boomsma, zoon van Dirk Baukes Boomsma en Doetje Minzes de Graaf. Sikke, boerenarbeider en werkman, wonende te Leeuwarden en te Swichum, is geboren rond 1805 te Wirdum - Frl., is overleden op 16 december 1843 13.00 uur te Swichum (Huis 15). Sikke werd ongeveer 38 jaar.<15>

Van Sikke en Froukje zijn drie kinderen bekend:

1  Dieuwke Sikkes Boomsma is geboren op 18 februari 1836 13.00 uur te Goutum.

Dieuwke trouwt op 25 september 1858 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Anne Jentjes Bakker, zoon van Jentje Gerrits Bakker en Aalderina Ottes Idserda. Anne is geboren rond 1826 te Deersum.

2  Doetje Sikkes Boomsma is geboren op 26 mei 1838 05.30 uur te Teerns.

Doetje trouwt op 7 mei 1864 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Taede Jentjes Bakker, zoon van Jentje Gerrits Bakker en Grietje Jitzes Faber. Taede is geboren rond 1842 te Goënga. Doetje trouwt op 28 november 1885 te Wymbritseradeel op 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 40-jarige Wybren Sjoerds van der Kloet, zoon van Sjoerd Sakes van der Kloet en Trijntje Pieters Wybersma. Wybren is geboren rond 1845 te Bergum.

3  Dirk Sikkes Boomsma is geboren op 7 augustus 1841 11.30 uur te Huizum.

IV-C  Ybeltje Jans Elzinga, dochter van Jan Folkerts Elzinga (III-A) en Dieuwke Gerbens Douma, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 6 mei 1810 te Jellum, is Herv. gedoopt op 19 mei 1810 te Jellum, is overleden op 19 november 1871 04.30 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 20 november 1871 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren haar zoon Pieter Hoekstra (zie IV-C.2) en haar zoon Jan Hoekstra (zie IV-C.1)). Ybeltje werd 61 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Ybeltje trouwt op 22 mei 1836 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Kornelis Jans Hoekstra, zoon van Jan Sijbes Hoekstra en Antje Pieters Koning. Kornelis, boerenknecht, arbeider en melktapper, wonende te Marssum en te Leeuwarden, is geboren rond 1811 te Jelsum, is overleden op 13 juni 1884 14.00 uur te Leeuwarden. Kornelis werd ongeveer 73 jaar.<16,17>

Van Kornelis en Ybeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Hoekstra, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 20 april 1837 te Leeuwarden, is overleden op 30 december 1917 te Leeuwarden. Jan werd 80 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

2  Pieter Hoekstra, orgelmaker, wonende te Leeuwarden, is geboren op 8 november 1838 te Leeuwarden.

3  Folkert Hoekstra is geboren op 14 april 1841 te Leeuwarden.

4  Dieuwke Hoekstra is geboren op 25 oktober 1843 te Leeuwarden, is overleden op 10 april 1917 te Leeuwarden. Dieuwke werd 73 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

5  Antje Hoekstra is geboren op 29 juli 1846 te Leeuwarden.

6  Klaas Hoekstra is geboren op 30 oktober 1848 te Leeuwarden.

7  Anne Hoekstra is geboren op 11 december 1851 te Leeuwarden, is overleden op 22 augustus 1852 te Leeuwarden. Anne werd 8 maanden en 11 dagen.

8  Anne Hoekstra is geboren op 24 maart 1853 te Leeuwarden.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 3 maart 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Folkert Alders Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 19 aug 1825)

2)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Froukje Fransen, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 12 sep 1825)

3)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Frans Folkerts Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 10 mei 1844)

4)  ongehuwd overleden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Allert Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 27 mrt 1814)

5)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Jan Folkerts Elsinga, overlijdensakte (Menaldumadeel 12 mrt 1832)

6)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 G. - Fokeltje Elzinga, geboorteakte (Jorwerd 18 okt 1815)

7)  aangifte geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 G. - Fokeltje Elzinga, geboorteakte (Jorwerd 18 okt 1815)

8)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1854 ovl. - Tjitske Folkerts Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 22 mei 1854)

9)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H. - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Stiens 21 aug 1816)

10)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Eeke Folkerts Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 29 mrt 1841)

11)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1812 H - Oosterbaan - Elzinga, huwelijk (Stiens 29 apr 1812)

12)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1812 H - Oosterbaan - Elzinga, huwelijk (Stiens 29 apr 1812)

13)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1858 ovl. - Folkert Jans Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 7 dec 1858)

14)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1923 ovl. - Rinske Elsenga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 17 mrt 1923)

15)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1843 ovl. - Sikke Durks Boomsma, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 18 dec 1843)

16)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1884 ovl. - Kornelis Jans Hoekstra, overlijdensakte (Leeuwarden 14 jun 1884)

17)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1884 ovl. - Kornelis Jans Hoekstra, overlijdensakte (Leeuwarden 14 jun 1884)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Allert Dirks (els027)
- of in het Register van familienamen

els027