Parenteel van Johannes Herres

 


Bijgewerkt op: 6 oktober 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Johannes Herres.

Omdat er toch nog wat onduidelijkheid is over de ouders van Johannes Heeres Elsinga (zie onder Generatie III), zijn vanaf die Generaties vraagtekens (?) voor elke generatie geplaatst.


Generatie I

(tot 1796)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1749 en 1754. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Bolsward (3x).

I  Johannes Herres, wonende te Bolsward, is overleden op 20 juli 1796 te Bolsward.

Johannes trouwt (gerecht) op 19 mei 1748 te Bolsward, trouwt (kerk) (Herv.) op 19 mei 1748 te Bolsward met Marijke Bouwes. Marijke, wonende te Bolsward.

Van Johannes en Marijke zijn drie kinderen bekend:

1  Here Johannes is geboren op 5 augustus 1749 te Bolsward, is Herv. gedoopt op 21 augustus 1749 te Bolsward, zie II.

2  Janke Johannes is geboren op 8 januari 1752 te Bolsward, is Herv. gedoopt op 25 januari 1752 te Bolsward.

3  Albert Johannes is geboren op 24 oktober 1754 te Bolsward, is Herv. gedoopt op 7 november 1754 te Bolsward.


Generatie II

(van 1749 tot 1848)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1784. Het kind is afkomstig uit Harlingen.

II  Here Johannes, zoon van Johannes Herres (I) en Marijke Bouwes, is geboren op 5 augustus 1749 te Bolsward, is Herv. gedoopt op 21 augustus 1749 te Bolsward, is overleden voor 13 mei 1848. Here werd hoogstens 98 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<1>

Here was gehuwd met Teetske Jans. Teetske is overleden voor 13 mei 1848.<2>

Van Here en Teetske is een kind bekend:

1  waarschijnlijk Johannes Heeres Elsinga mogelijk is geboren op 8 maart 1784 te Harlingen, zie III.


Generatie III

(van 1784 tot 1848)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1812 en 1820. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Bolsward (5x).

III  (?) Johannes Heeres Elsinga, waarschijnlijk zoon van Here Johannes (II) en Teetske Jans, schoenmaker, schoenmakersknecht en mr. schoenmaker, wonende te Bolsward en te Workum, mogelijk is geboren op 8 maart 1784 te Harlingen, is overleden op 11 mei 1848 07.00 uur te Bolsward (Huis 649). Johannes werd 64 jaar, 2 maanden en 3 dagen.<3>

Johannes Heris nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Bolsward en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 30-12-1811.

Zijn overlijden werd aangegeven door 2 dienaren van politie, die opgaven dat hij zoon was van Here Johannes en Tatske Jans, beiden overleden.
In de memorie van aangifte successierechten (website Tresoar), die wegen zijn overlijden is opgemaakt, is vermeld dat hij geboren is op 8 maart 1784.

De enige Johannes die rond die tijd in Harlingen is gedoopt en die tot nu toe is gevonden, is geboren 7 maart 1784 en gedoopt 23 maart 1784. Ouders Johannes Pulto en Taetske Hendriks.

Johannes gaat in ondertrouw (gerecht) op 20 mei 1810 te Sneek, trouwt (kerk) (Herv.) op 20 mei 1810 te Edens op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Anke Ruurds Bruininga, dochter van Ruurd Jelles Bruininga en Geertruid Hillebrands Brens. Anke, wonende te Bolsward, te Sneek en te Workum, is geboren op 20 december 1783 te Schoterland, is Herv. gedoopt op 11 januari 1784 te Heerenveen, is overleden op 9 april 1849 te Bolsward. Anke werd 65 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Johannes en Anke zijn vijf kinderen bekend:

1  Ruurd Johannes Elsinga is geboren op 27 april 1812 te Bolsward, zie IV-A.<4>

2  Jantje Johannes Elsinga, wonende te Sneek, is geboren op 30 oktober 1814 te Bolsward, is overleden op 13 maart 1815 22.00 uur te Bolsward. Jantje werd 4 maanden en 11 dagen.<5,6>

3  Jelle Johannes Elsinga is geboren op 19 juni 1816 te Bolsward, zie IV-B.<7>

4  Geertruida Johannes Elsinga is geboren op 10 oktober 1818 te Bolsward, is ongehuwd overleden op 6 januari 1847 te Bolsward. Geertruida werd 28 jaar, 2 maanden en 27 dagen.<8>

5  Teetske Johannes Elsinga is geboren op 24 november 1820 te Bolsward, zie IV-C.<9>


Generatie IV

(van 1812 tot 1890)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1839 en 1863. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oosthem (6x), Wommels (5x), Harlingen (4x), Bolsward (4x), Wymbritseradeel en IJlst.

IV-A  (?) Ruurd Johannes Elsinga, zoon van Johannes Heeres Elsinga (III) en Anke Ruurds Bruininga, schoenmakersknecht en schoenmaker, wonende te Bolsward en te Wommels, is geboren op 27 april 1812 te Bolsward, is overleden op 31 juli 1877 20.00 uur te Wommels (Huis 99), is als overleden aangegeven op 1 augustus 1877 te Hennaarderadeel (aangevers overlijden waren zijn zoon Jelle Elsinga (zoon) (zie IV-A.7) en Hendrik Spannenburg). Ruurd werd 65 jaar, 3 maanden en 4 dagen.<10..12>

Ruurd trouwt op 20 mei 1838 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Helena Hendrika Johannes Putto, dochter van Johannes Marinus Putto en Ruurdje Tjerks Joustra. Helena, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Wommels, te Sneek en te Bolsward, is geboren op 3 januari 1813 te Sneek, is overleden op 15 januari 1892 te Aengwirden. Helena werd 79 jaar en 12 dagen.<13,14>

Van Ruurd en Helena zijn negen kinderen bekend:

1  Anke Ruurds Elsinga, wonende te Bolsward, is geboren op 29 januari 1839 te Bolsward, is overleden op 17 maart 1842 14.00 uur te Bolsward (Kleine Dijkstraat 382). Anke werd 3 jaar, 1 maand en 16 dagen.

2  Johannes Ruurds Elsinga is geboren op 3 februari 1841 16.00 uur te Bolsward (Kleine Dijlakker C. 388), zie V-A.

3  Hendrik Ruurds Elsinga is geboren op 19 januari 1843 te Bolsward, zie V-B.

4  Anke Ruurds Elsinga is geboren op 27 september 1845 te Bolsward, is overleden op 18 december 1847 te Hennaarderadeel. Anke werd 2 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

5  Anke Ruurds Elsinga is geboren op 15 april 1849 te Wommels, zie V-C.

6  Petronella Ruurds Elsinga is geboren op 14 mei 1851 te Wommels.

7  Jelle Ruurds Elsinga, schoenmakersknecht en schoenmaker, wonende te Wommels en te Veenhuizen - gem. Norg, is geboren op 30 augustus 1853 te Wommels, is ongehuwd overleden op 11 mei 1912 te Groningen. Jelle werd 58 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Jelle Elsinga is op 30 augustus 1896 wegens bedelarij en landloperij opgenomen te Veenhuizen.

8  Jan Ruurds Elsinga is geboren op 3 maart 1856 te Wommels, zie V-D.<15>

9  Ruurdtje Ruurds Elsinga, winkelierster, is geboren op 28 januari 1859 te Wommels.

Ruurdtje trouwt op 23 mei 1901 te Amsterdam op 42-jarige leeftijd (1) met de 44-jarige Andries Barlage, zoon van Bernardus Barlage en Geeske Sjoerds Hylkema. Andries, kantoorbediende, is geboren op 3 juni 1856 te Heerenveen.

Andries was eerder gehuwd (1) met Anna Cornelia Zeegers.<16,17>

Ruurdtje trouwt op 21 augustus 1902 te Amsterdam op 43-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Geert Huizinga, zoon van Eelke Huizinga en Margaretha de Jonge. Geert, timmerman, is geboren op 19 april 1857 te Zuidhorn.

Geert was eerder gehuwd (1) met Magdalena Johanna Wilkens.<18,19>

IV-B  (?) Jelle Johannes Elsinga, zoon van Johannes Heeres Elsinga (III) en Anke Ruurds Bruininga, huisverver, glazenmaker, verversknecht en huisschilder, wonende te Oosthem en te IJlst, is geboren op 19 juni 1816 te Bolsward, is overleden op 23 januari 1890 te Oosthem, is begraven te Oosthem. Jelle werd 73 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<20>

Jelle trouwt op 10 mei 1846 te Sneek op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Doetje Thewis Jonkmans, dochter van Tewis Wibbes Jonkmans en Jeltje Dirks Koopmans. Doetje, zonder beroep, wonende te Sneek, te IJlst en te Oosthem, is geboren op 5 oktober 1821 te Ysbrechtum, is overleden op 1 april 1901 te Oosthem, is begraven te Oosthem. Doetje werd 79 jaar, 5 maanden en 27 dagen.<21,22>

Van Jelle en Doetje zijn acht kinderen bekend:

1  Jeltje Jelles Elsinga is geboren op 4 augustus 1846 10.00 uur te IJlst, is overleden op 31 januari 1927 te IJlst. Jeltje werd 80 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

2  Johannes Elzinga is geboren op 13 mei 1848 te Oosthem, zie V-E.

3  Anke Elsinga, dienstmeid, wonende te Oosthem, is geboren op 1 juli 1850 te Oosthem, is ongehuwd overleden op 25 september 1872 te Oosthem. Anke werd 22 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

4  Mattheus Elzinga is geboren op 7 maart 1852 te Oosthem, zie V-F.

5  Ruurd Jelles Elsinga is geboren op 24 september 1853 te Oosthem, is overleden op 8 december 1859 09.00 uur te Oosthem. Ruurd werd 6 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

6  Wibbe Jelles Elsinga is geboren op 5 september 1855 te Wymbritseradeel, is overleden op 15 juni 1923 te Wymbritseradeel, is begraven te Oosthem. Wibbe werd 67 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

7  Jacob Jelles Elsinga, schilder, is geboren op 28 oktober 1859 te Oosthem, is ongehuwd overleden op 17 september 1941 te Oosthem Overleden om 9:00 uur.. Jacob werd 81 jaar, 10 maanden en 20 dagen.<23>

8  Ruurd Elzinga is geboren op 5 november 1863 te Oosthem, zie V-G.<24>

IV-C  (?) Teetske Johannes Elsinga, dochter van Johannes Heeres Elsinga (III) en Anke Ruurds Bruininga, zonder beroep, wonende te Harlingen, is geboren op 24 november 1820 te Bolsward, is overleden op 13 december 1871 te Harlingen. Teetske werd 51 jaar en 19 dagen.<25>

Teetske trouwt op 29 juni 1854 te Harlingen op 33-jarige leeftijd met de 43-jarige Jan Alberts Sluik, zoon van Albert Hendriks Sluik en Albertje Jans Swart. Jan, timmerman, wonende te Harlingen, is geboren op 7 december 1810 te West-Terschelling, is Herv. gedoopt op 16 december 1810 te West-Terschelling, is overleden op 3 juli 1874 te Harlingen. Jan werd 63 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<26..28>

Jan was eerder gehuwd (1) met Gerritje Burghout.<29,30>

Van Jan en Teetske zijn vier kinderen bekend:

1  Teetske Sluik is geboren op 26 mei 1855 te Harlingen, is overleden op 2 juli 1856 te Harlingen. Teetske werd 1 jaar, 1 maand en 6 dagen.

2  Johannes Sluik is geboren op 4 maart 1857 te Harlingen, is overleden op 23 maart 1862 te Harlingen. Johannes werd 5 jaar en 19 dagen.

3  Gerrit Sluik is geboren op 26 mei 1860 te Harlingen, zie V-H.

4  Johanna Sluik is geboren op 6 december 1862 te Harlingen.


Generatie V

(van 1839 tot 1941)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1868 en 1913. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wymbritseradeel (6x), Wommels (6x), Hennaarderadeel (5x), Sneek (3x), Scharnegoutum (3x), Menaldumadeel (3x), Haarlem (3x), Wolsum (2x), Amsterdam (2x), Wonseradeel, Tjalleberd, Rauwerderhem, Menaldum en Makkum. Er zijn momenteel nog 2 van de 41 kinderen in leven.

V-A  (?) Johannes Ruurds Elsinga, zoon van Ruurd Johannes Elsinga (IV-A) en Helena Hendrika Johannes Putto, bode, schipper en zeeman, wonende te Wommels, te Tjalleberd en te Terband, is geboren op 3 februari 1841 16.00 uur te Bolsward (Kleine Dijlakker C. 388), is overleden op 16 juni 1909 10.00 uur te Terband. Johannes werd 68 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op 2 juni 1872 te Sneek op 31-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Antonia de Jager, dochter van Evert Jager en Jeltje Sevensma. Antonia, wonende te Sneek, is geboren op 24 januari 1845 te Sneek, is verdronken op 5 januari 1873 te Sneek. Antonia werd 27 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<31>

"Overlijdensregister Sneek: op 5-1-1873 is uit het water van de stadsgracht dood opgehaald Antonia de Jager e.v. Johannes Elsinga.

Johannes trouwt op 30 mei 1875 te Sneek op 34-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Martha Wafelaar, dochter van Aaldert Martens Wafelaar en Weltje Thomas Schuurmans. Martha, wonende te Tjalleberd, is geboren op 11 augustus 1844 te IJlst, is overleden op 19 mei 1923 te Langweer. Martha werd 78 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<32>

Martha was eerder gehuwd (1) met Albert Alberda.<33,34>

Van Johannes en Martha zijn drie kinderen bekend:

1  Ruurd Elsinga is geboren op 4 april 1876 te Sneek, zie VI-A.

2  Weltje Elsinga is geboren op 8 maart 1878 te Sneek, is overleden op 10 januari 1895 te Aengwirden. Weltje werd 16 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

3  Aaldert Jan Elsinga is geboren op 6 mei 1881 te Tjalleberd, zie VI-B.

V-B  (?) Hendrik Ruurds Elsinga, zoon van Ruurd Johannes Elsinga (IV-A) en Helena Hendrika Johannes Putto, schoenmakersknecht en schoenmaker, wonende te Oosterlittens, is geboren op 19 januari 1843 te Bolsward, is overleden op 7 juni 1877 te Sneek. Hendrik werd 34 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Hendrik trouwt op 14 mei 1870 te Menaldumadeel op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Andrieske Minnes de Vries, dochter van Minne Tjallings de Vries en Grietje Eeltjes Steegstra. Andrieske, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 4 juli 1847 te Menaldum, is overleden op 25 mei 1900 14.00 uur te Sneek (Wijk 8 83). Andrieske werd 52 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Van Hendrik en Andrieske zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Hendriks Elsinga is geboren op 25 december 1868 te Menaldum, zie VI-C.

2  Helena Hendriks Elsinga is geboren op 10 februari 1871 te Menaldumadeel, zie VI-D.

3  Minne Hendriks Elsinga is geboren op 16 februari 1872 te Menaldumadeel, zie VI-E.

4  Grietje Hendriks Elsinga is geboren op 14 november 1873 te Menaldumadeel.

5  Ruurdje Hendriks Elsinga, wonende te Sneek, is geboren op 29 januari 1875 te Rauwerderhem, is overleden op 13 juni 1888 18.00 uur te Sneek (Wijk 8 No. 83). Ruurdje werd 13 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

6  Pietje Hendriks Elsinga is geboren op 3 juli 1876 te Sneek, zie VI-F.

V-C  (?) Anke Ruurds Elsinga, dochter van Ruurd Johannes Elsinga (IV-A) en Helena Hendrika Johannes Putto, naaister en zonder beroep, wonende te Wommels, is geboren op 15 april 1849 te Wommels.

Anke trouwt op 18 mei 1872 te Hennaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Gerrit Scheltes Flameling, zoon van Schelte Johannes Flameling en Wietske Jans Vellinga. Gerrit, timmerknecht, wonende te Wommels, is geboren op 26 februari 1844 te Bolsward, is overleden op 17 mei 1921 te Zeist. Gerrit werd 77 jaar, 2 maanden en 21 dagen.<35>

Van Gerrit en Anke zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes Flameling is geboren op 22 mei 1874 00.30 uur te Wommels, is als geboren aangegeven op 23 mei 1874 te Hennaarderadeel (aangever geboorte was zijn vader Gerrit Scheltes Flameling (vader)).

Johannes trouwt op 14 april 1904 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 27-jarige Wietske Bos, dochter van Pieter Bos en Zwaantje de Vries. Wietske is geboren rond 1877 te Ezinge. Johannes trouwt op 6 juni 1908 te Weststellingwerf op 34-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Ytje Wierda, dochter van Wiebe Wierda en Margje Harms. Ytje is geboren op 15 december 1881 te Wolvega.

2  Helena Hendrika Flameling is geboren op 13 juni 1875 te Wommels, is overleden op 23 juni 1949 te Amersfoort. Helena werd 74 jaar en 10 dagen.

Helena trouwt op 18 mei 1898 te Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Isaac Johannes Kreupeling, zoon van Abraham Johan Kreupeling en Janna Gazan. Isaac, steenhouwer, is geboren rond 1875 te Vlissingen, is overleden op 26 april 1950 te Amersfoort. Isaac werd ongeveer 75 jaar.

3  Wietske Flameling is geboren op 16 september 1876 te Hennaarderadeel.

4  Schelte Flameling is geboren op 10 juli 1878 10.00 uur te Wommels, is als geboren aangegeven op 11 juli 1878 te Hennaarderadeel (aangever geboorte was zijn vader Gerrit Flameling (vader); getuigen aangifte geboorte waren Tjibbe Tiemersma en zijn oom Jan Scheltes Flameling), is overleden op 7 augustus 1878 te Hennaarderadeel. Schelte werd 28 dagen.

5  Schelte Flameling is geboren op 13 september 1879 21.00 uur te Wommels, is als geboren aangegeven op 15 september 1879 te Hennaarderadeel (aangever geboorte was zijn vader Gerrit Scheltes Flameling (vader); getuigen aangifte geboorte waren zijn oom Jelle Elsinga (zie IV-A.7) en zijn oom Jan Scheltes Flameling), is overleden op 30 oktober 1879 te Hennaarderadeel. Schelte werd 1 maand en 17 dagen.

6  Hendrika Flameling is geboren op 30 januari 1885 te Amsterdam.

Hendrika trouwt op 6 februari 1908 te Amsterdam op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Dirk Martinus Poot, zoon van Gerrit Poot en Elizabeth Cornelia Krullaarts. Dirk is geboren rond 1880 te Kethel en Spaland.

7  Jan Flameling is geboren rond 1891 te Amsterdam.

Jan trouwt op 30 januari 1924 te Amsterdam op ongeveer 33-jarige leeftijd met Jantje Hubert, dochter van Wicher Hubert en Geessien Visser.

V-D  (?) Jan Ruurds Elsinga, zoon van Ruurd Johannes Elsinga (IV-A) en Helena Hendrika Johannes Putto, schoenmaker, wonende te Leeuwarden, is geboren op 3 maart 1856 te Wommels, is overleden op 17 februari 1924 te Leeuwarden. Jan werd 67 jaar, 11 maanden en 14 dagen.<36>

Jan trouwt op 27 oktober 1880 te Hennaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Pietje Martens Visser, dochter van Marten Tjallings Visser en Klaaske Sybes Hiemstra. Pietje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 1 maart 1860 te Oosterlittens, is overleden op 26 januari 1936 04.15 uur te Leeuwarden. Pietje werd 75 jaar, 10 maanden en 25 dagen.<37>

Van Jan en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Ruurd Elzinga is geboren op 11 december 1880 te Hennaarderadeel, is overleden op 11 december 1880 te Hennaarderadeel.

2  Klaaske Elzinga, wonende te Heemstede, is geboren op 6 februari 1882 te Hennaarderadeel, is overleden voor 29 september 1950 te Heemstede. Klaaske werd hoogstens 68 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Klaaske was gehuwd met Johannes Jan Heringa, zoon van Ewardus Heringa en Dieuwke Dijkstra. Johannes, wonende te Heemstede, is geboren op 25 april 1871 te Holwerd, is overleden op 29 september 1950 te Haarlem. Johannes werd 79 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Johannes was later gehuwd (2) met Wendelina Pesman.

3  Ruurd Elzinga is geboren op 13 juli 1884 te Wommels, zie VI-G.

4  Marten Elsinga, wonende te Amsterdam, is geboren op 11 januari 1888 te Hennaarderadeel, is overleden op 25 december 1950 te Leeuwarden. Marten werd 62 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

5  Helena Elzinga, zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Zwolle, is geboren op 2 november 1889 te Hennaarderadeel.

Helena trouwt op 20 mei 1922 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren zijn broer Luitzen Stoelwinder en zijn zwager Ruurd Elzinga (broer van de bruid) (zie VI-G)) op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Roelof Stoelwinder, zoon van Wieger Stoelwinder en Saakje Bos. Roelof, commies bij 's Rijks belastingen, wonende te Heemstede en te Zwolle, is geboren op 25 april 1887 te Oudehorne.<38>

6  Johannes Elzinga is geboren op 5 december 1893 te Wommels, zie VI-H.

V-E  (?) Johannes Elzinga, zoon van Jelle Johannes Elsinga (IV-B) en Doetje Thewis Jonkmans, huisschilder (verver) en huisschilder, wonende te Wolsum, te Oosthem en te Sneek, is geboren op 13 mei 1848 te Oosthem, is overleden op 11 januari 1927 te Sneek. Johannes werd 78 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Johannes trouwt op 10 mei 1873 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Taetske de Vries, dochter van Sijbren Abes de Vries en Antje Johannes van Dijk. Taetske, naaister en zonder beroep, wonende te Ysbrechtum en te Sneek, is geboren op 7 september 1847 te Ysbrechtum, is overleden op 12 maart 1923 23.30 uur te Sneek. Taetske werd 75 jaar, 6 maanden en 5 dagen.<39,40>

Van Johannes en Taetske zijn vijf kinderen bekend:

1  Jelle Elzinga is geboren op 31 januari 1874 te Wolsum, is overleden op 17 mei 1958. Jelle werd 84 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Jelle trouwt op 13 mei 1899 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Willemke Rusticus, dochter van Sybe Rusticus en Wytske Rollema. Willemke is geboren op 9 april 1878 te Nijland - Sķdwest Frysl‚n, is overleden op 12 juli 1958 te Sneek, is begraven op 15 juli 1958 te Ysbrechtum. Willemke werd 80 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

2  Anna Elzenga is geboren op 30 maart 1875 te Wymbritseradeel.

3  Mattheus Elsenga is geboren op 26 juni 1876 te Wymbritseradeel, zie VI-I.

4  Sybrandtje Elsenga is geboren op 1 augustus 1879 te Wymbritseradeel.

5  Doedtje Elzinga, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 9 februari 1884 te Wolsum.

Doedtje trouwt op 18 november 1905 te Sneek op 21-jarige leeftijd met Anske van der Woude, zoon van Jan Freerks van der Woude en Tietje Abskes van der Zee. Anske, fabrieksknecht, wonende te Sneek, is geboren te Beers.<41>

V-F  (?) Mattheus Elzinga, zoon van Jelle Johannes Elsinga (IV-B) en Doetje Thewis Jonkmans, huisschilder (verver), wonende te Scharnegoutum, is geboren op 7 maart 1852 te Oosthem, is overleden op 4 januari 1924 te Scharnegoutum. Mattheus werd 71 jaar, 9 maanden en 28 dagen.<42>

Mattheus trouwt op 18 mei 1878 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Pietje Zijlstra, dochter van Wybe Martens Zijlstra en Lolkjen Pieters Rypkema. Pietje, wonende te Scharnegoutum, is geboren op 29 september 1852 te IJlst, is overleden op 12 augustus 1937 te Scharnegoutum. Pietje werd 84 jaar, 10 maanden en 14 dagen.<43>

Van Mattheus en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Jelle Mattheus Elzinga is geboren op 20 maart 1879 te Scharnegoutum, zie VI-J.

2  Wijbe Mattheus Elzinga is geboren op 19 september 1880 te Scharnegoutum, zie VI-K.

3  Johannes Elzinga is geboren op 27 maart 1882 te Scharnegoutum, zie VI-L.<44>

4  Doedtje Elzinga is geboren op 4 januari 1884 te Wymbritseradeel, zie VI-M.

5  Marten Elzinga is geboren op 25 maart 1885 te Wymbritseradeel, is overleden op 2 augustus 1885 te Wymbritseradeel. Marten werd 4 maanden en 8 dagen.

6  Marten Elzinga, wonende te Florida - U.S.A. en te Clio - U.S.A., is geboren op 25 januari 1887 te Wymbritseradeel, is overleden in september 1972 te Tampa - Florida - U.S.A.. Marten werd 85 jaar en 8 maanden.

Marten was gehuwd met L. Barbera. L, wonende te Florida - U.S.A. en te Clio - U.S.A..

V-G  (?) Ruurd Elzinga, zoon van Jelle Johannes Elsinga (IV-B) en Doetje Thewis Jonkmans, timmerknecht en verver, is geboren op 5 november 1863 te Oosthem.<45>

Ruurd trouwt op 16 mei 1896 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Wytske van der Werf, dochter van Gerben van der Werf en Lijsbeth Bakker. Wytske, dienstmeid, is geboren op 16 maart 1872 te Makkum.<46,47>

Van Ruurd en Wytske zijn twee kinderen bekend:

1  Jelle Elzinga is geboren op 29 maart 1897 te Wonseradeel, zie VI-N.

2  Gerben Elsenga is geboren op 18 mei 1898 te Makkum, is overleden op 7 juni 1898 10.30 uur te Makkum. Gerben werd 20 dagen.<48>

V-H  (?) Gerrit Sluik, zoon van Jan Alberts Sluik en Teetske Johannes Elsinga (IV-C), is geboren op 26 mei 1860 te Harlingen, is overleden op 26 november 1934 te Haarlem, is begraven op 29 november 1934 te Haarlem (alg. begraafplaats). Gerrit werd 74 jaar en 6 maanden.

Gerrit trouwt op 24 april 1889 te Haarlem op 28-jarige leeftijd met de 18-jarige Johanna van der Linden. Johanna is geboren op 28 oktober 1870 te Maartensdijk, is overleden op 22 november 1944 te Haarlem, is begraven op 25 november 1944 te Haarlem (alg. begraafplaats). Johanna werd 74 jaar en 25 dagen.

Van Gerrit en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  Theodora Gijsbertha (Dora) Sluik is geboren op 29 december 1894 te Haarlem, is overleden op 23 januari 1972 te Groningen. Theodora werd 77 jaar en 25 dagen.

Theodora trouwt op 15 mei 1918 te Haarlem (is gescheiden (rechtbank) op 5 juli 1946 te Groningen) op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Willem Bakker, zoon van Hotse Bakker en Rinske Stip. Willem is geboren op 28 augustus 1897 te Groningen.

4  Jansje Wilhelmina Sluik is geboren op 10 december 1904 te Haarlem.

5  Ankje Sluik is geboren rond 1907, is overleden op 11 september 1918 te Haarlem. Ankje werd ongeveer 11 jaar.

6  Bernardus (Ben) Sluik is geboren op 2 februari 1913 te Haarlem, is overleden in 1993. Bernardus werd 80 jaar.

Bernardus was gehuwd met Elisabeth (Bep) Meinen. Elisabeth is geboren op 24 september 1921 te Zaandam, is overleden op 8 mei 2000 te Zaandijk, is begraven op 12 mei 2000 te Zaandam. Elisabeth werd 78 jaar, 7 maanden en 14 dagen.


Generatie VI

(van 1868 tot heden)

In deze generatie zijn 14 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1890 en 1940. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (12x), Sneek (6x), Wymbritseradeel (5x), Rotterdam (4x), Leeuwarden (4x), Wonseradeel (2x), Winsum - Gr. (2x), Steenwijkerwold (2x), Scharnegoutum (2x), Smallingerland, Rauwerderhem, Makkum, IJlst, Holten en Aengwirden. Er zijn momenteel nog 3 van de 46 kinderen in leven.

VI-A  (?) Ruurd Elsinga, zoon van Johannes Ruurds Elsinga (V-A) en Martha Wafelaar, is geboren op 4 april 1876 te Sneek.

Ruurd trouwt op 26 november 1898 te Aengwirden op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrikje Dam, dochter van Harmen Jans Dam en Aaltje Jans Maat. Hendrikje is geboren op 30 mei 1877 te Haskerland, is overleden op 8 januari 1943 te Haarlem. Hendrikje werd 65 jaar, 7 maanden en 9 dagen.<49>

Van Ruurd en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Elsinga, rijksambtenaar, is geboren op 28 januari 1899 te Aengwirden.

Johannes trouwt op 19 mei 1927 te Sloterdijk op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Aagtje Out, dochter van Jan Out en Grietje Kee. Aagtje is geboren rond 1907 te De Bilt.

2  Harmen Elsinga, onderwijzer, is geboren op 17 november 1902 te Rauwerderhem.

Harmen trouwt op 16 februari 1928 te Amsterdam op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Carolina Jacoba Greiner, dochter van Jacob Greiner en Carolina Jacoba Stomp. Carolina is geboren rond 1903 te Amsterdam.

VI-B  (?) Aaldert Jan Elsinga, zoon van Johannes Ruurds Elsinga (V-A) en Martha Wafelaar, besteller bij de tram en brugwachter, wonende te Leeuwarden en te Tjalleberd, is geboren op 6 mei 1881 te Tjalleberd, is overleden op 11 oktober 1967 te Heerenveen, is begraven op 14 oktober 1967 te Tjalleberd. Aaldert werd 86 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Aaldert trouwt op 18 mei 1907 te Aengwirden op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Jantje Schipper, dochter van Roelof Klazes Schipper en Botje Gosses Tempel. Jantje, zonder beroep, wonende te Tjalleberd, is geboren op 31 augustus 1881 te Tjalleberd, is overleden op 6 februari 1924 12.00 uur te Tjalleberd. Jantje werd 42 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Van Aaldert en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Weltje Martha Elsinga, wonende te Heerenveen, is geboren op 16 maart 1908 te Leeuwarden, is overleden op 15 november 1989 te Heerenveen. Weltje werd 81 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Weltje was gehuwd met Wieger van Dijk. Wieger is overleden op 20 augustus 1939.

2  Botje Elsinga, wonende te Almen, is geboren op 28 augustus 1909 te Leeuwarden.

Botje was gehuwd met Hendrik Lambert Ovink, zoon van Hendrik Lambert Ovink en Maria Catharina Willems. Hendrik, winkelier, wonende te Almen, is geboren rond 1899, is overleden op 17 augustus 1979 te Almen, is begraven op 21 augustus 1979 te Almen. Hendrik werd ongeveer 80 jaar.

Hendrik was later gehuwd (2) met Jansje Bluemink.<50,51>

3  Johannes Roelof Elsinga, wonende te Almen, is geboren op 3 augustus 1918 te Smallingerland, is overleden op 13 april 1996. Johannes werd 77 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Johannes was gehuwd met Japke Antje (Jo) Metselaar. Japke, wonende te Almen, is geboren rond 1926, is overleden op 19 september 2014 te Lochem. Japke werd ongeveer 88 jaar.

VI-C  (?) Hendrik Hendriks Elsinga, zoon van Hendrik Ruurds Elsinga (V-B) en Andrieske Minnes de Vries, is geboren op 25 december 1868 te Menaldum.

Hendrik trouwt op 8 januari 1896 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 29-jarige Pieternella Goulooze, dochter van Marinus Goulooze en Tona de Wit. Pieternella is geboren rond 1867 te Colijnsplaat, is overleden op 17 juni 1922 te Rotterdam. Pieternella werd ongeveer 55 jaar.

Van Hendrik en Pieternella zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Elsinga is geboren op 22 augustus 1898 te Rotterdam.

Hendrik trouwt op 1 maart 1922 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Elizabeth Heintje Visser, dochter van Dirk Adrianus Visser en Geertruida Arendina Scheen. Elizabeth is geboren op 15 maart 1901 te Rotterdam.

2  Marinus Elsinga is geboren op 23 juni 1903 te Rotterdam.

Marinus trouwt op 22 april 1925 te Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Christina Huiberdina Oosterwijk, dochter van Huig Oosterwijk en Johanna Maria Jansen. Christina is geboren op 2 maart 1904 te Dordrecht.

3  Andre Elsinga is geboren op 2 november 1905 te Rotterdam, is overleden op 17 april 1964 te Rotterdam. Andre werd 58 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Andre trouwt op 28 augustus 1929 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Bastiana van Zijl, dochter van Hendrik Adrianus van Zijl en Bertha Elisabeth van der Sluijs. Bastiana is geboren op 22 december 1906 te Rotterdam.

Hendrik trouwt op 27 juni 1923 te Rotterdam op 54-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Jannigje Kranendonk, dochter van Leendert Kranendonk en Anna Vermaas. Jannigje is geboren op 11 maart 1887 te IJsselmonde.

Van Hendrik en Jannigje is een kind bekend:

4  Wouter Elsinga is geboren op 28 oktober 1925 te Rotterdam, is overleden op 6 mei 2002 te Rotterdam. Wouter werd 76 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Wouter was sinds 30 augustus 1950 gehuwd met N.N.

VI-D  (?) Helena Hendriks Elsinga, dochter van Hendrik Ruurds Elsinga (V-B) en Andrieske Minnes de Vries, is geboren op 10 februari 1871 te Menaldumadeel, is overleden op 9 november 1918 te Sneek. Helena werd 47 jaar, 8 maanden en 30 dagen.<52>

Helena trouwt op 29 juni 1890 te Sneek op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige IJsbrand Rienstra, zoon van Hidde Rienstra en Antje Pasma. IJsbrand, slager en koopman, wonende te Leeuwarden en te Sneek, is geboren op 11 oktober 1870 te Sneek, is overleden op 14 november 1958 te Sneek. IJsbrand werd 88 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Van IJsbrand en Helena zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Rienstra is geboren op 11 augustus 1890 te Sneek, is overleden op 14 april 1970, is begraven te Sneek. Anna werd 79 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Anna trouwt op 2 januari 1911 te Sneek op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Sybrand Blom, zoon van Lubertus Blom en Hendrika Jacoba de Vries. Johannes is geboren op 14 juni 1886 te Sneek, is overleden op 19 januari 1962, is begraven te Sneek. Johannes werd 75 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

2  Hidde Rienstra is geboren op 19 oktober 1891 te Sneek, is overleden op 5 juni 1892 te Sneek. Hidde werd 7 maanden en 17 dagen.

3  Hidde Rienstra is geboren op 13 juli 1893 te Sneek.

4  Andreas Rienstra is geboren op 20 juli 1896 te Sneek.

Andreas trouwt op 21 januari 1918 te Sneek op 21-jarige leeftijd met Trijntje de Vries.

VI-E  (?) Minne Hendriks Elsinga, zoon van Hendrik Ruurds Elsinga (V-B) en Andrieske Minnes de Vries, is geboren op 16 februari 1872 te Menaldumadeel.

Minne trouwt op 25 mei 1901 te Sneek op 29-jarige leeftijd met Rinske de Jong, dochter van Wytze de Jong en Louisa Maria Sippels.

Van Minne en Rinske is een kind bekend:

1  Hendrik Hendrikus Elzinga is geboren op 11 oktober 1902 te Sneek.<53>

Hendrik was gehuwd met Gerritje van Dijk. Gerritje is geboren op 5 mei 1914 in de gem. Westdongeradeel.<54>

VI-F  (?) Pietje Hendriks Elsinga, dochter van Hendrik Ruurds Elsinga (V-B) en Andrieske Minnes de Vries, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 3 juli 1876 te Sneek.

Pietje trouwt op 8 maart 1905 te Rotterdam op 28-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Melle Batstra, zoon van Petrus Batstra en Antje Zoethout. Melle is geboren op 4 maart 1882 te Sneek, is overleden op 24 april 1906 te Papendrecht. Melle werd 24 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Melle en Pietje is een kind bekend:

1  Melle Batstra is geboren te Sneek.

Melle trouwt op 19 november 1930 te Rotterdam met Jacoba Cornelia Heijboer, dochter van Johannes Marinus Heijboer en Lena Johanna van der Weijde. Jacoba is geboren te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Pietje trouwt op 17 juli 1909 te Leeuwarden op 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Rendert Broekstra, zoon van Johannes Broekstra en Geeske de Vries. Rendert, machinist, wonende te Kootstertille, is geboren rond 1879 te Engwierum.

VI-G  (?) Ruurd Elzinga, zoon van Jan Ruurds Elsinga (V-D) en Pietje Martens Visser, zilversmid en handelsreiziger, wonende te Leeuwarden, is geboren op 13 juli 1884 te Wommels, is overleden op 5 november 1964 te Leeuwarden, is begraven te Huizum. Ruurd werd 80 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Ruurd trouwt op 21 november 1908 te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Saakje Hofstra, dochter van Reinder Jacobs Hofstra en Gelbrig Johannes Bruinsma. Saakje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 18 februari 1886 te Leeuwarden, is overleden op 19 februari 1959 te Leeuwarden, is begraven op 23 februari 1959 te Huizum. Saakje werd 73 jaar en 1 dag.<55>

Van Ruurd en Saakje is een kind bekend:

1  Jan Ruurd Elzinga, wonende te 's-Hertogenbosch, is geboren op 19 februari 1911, is overleden op 4 december 1977, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Jan werd 66 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<56>

Jan was gehuwd met Martha Pleijsier. Martha, wonende te 's-Hertogenbosch, is geboren op 14 juli 1907, is overleden op 27 maart 1986 te Veenwouden, is begraven op 1 april 1986 te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Martha werd 78 jaar, 8 maanden en 13 dagen.<57,58>

VI-H  (?) Johannes Elzinga, zoon van Jan Ruurds Elsinga (V-D) en Pietje Martens Visser, kunstschilder, wonende te Rijswijk - Z.H., te Den Haag en te Leeuwarden, is geboren op 5 december 1893 te Wommels, is overleden op 18 maart 1969 te Leeuwarden. Johannes werd 75 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Johannes trouwt op 27 februari 1935 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren zijn schoonvader Hendrikus Johannes Peletier (vader van de bruid) en zijn broer Ruurd Elzinga (broer van de bruidegom) (zie VI-G)) op 41-jarige leeftijd met de 31-jarige Johanna Jacoba Peletier, dochter van Hendrikus Johannes Peletier en Hemma Gerardina Sijsman. Johanna, tekenares, wonende te Delft, te Den Haag en te Leeuwarden, is geboren op 31 december 1903 te Huizum, is overleden op 27 augustus 1985 te Leeuwarden, is gecremeerd op 30 augustus 1985 te Goutum (Leeuwarden). Johanna werd 81 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<59..62>

Van Johannes en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  N.N.

2  Marten Ruurd Elzinga is geboren op 15 april 1940 te Leeuwarden, is overleden op 27 augustus 2014 te Leeuwarden. Marten werd 74 jaar, 4 maanden en 12 dagen.<63,64>

Marten was sinds 29 januari 1960 gehuwd met N.N.

VI-I  (?) Mattheus Elsenga, zoon van Johannes Elzinga (V-E) en Taetske de Vries, fabrieksknecht, wonende te IJlst, is geboren op 26 juni 1876 te Wymbritseradeel.

Mattheus trouwt op 9 juni 1906 te Sneek op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Berbertje Sjaardema, dochter van Jelle Sjaardema en Reinskjen Zuiderveld. Berbertje, zonder beroep, wonende te IJlst, is geboren op 16 februari 1877 te IJlst.

Van Mattheus en Berbertje is een kind bekend:

1  Johannes Elsinga is geboren op 28 april 1907 12.30 uur te IJlst, is als geboren aangegeven op 30 april 1907 te IJlst (aangever geboorte was zijn vader Matheus Elsinga (vader) (zie VI-I)), is overleden op 11 mei 1976. Johannes werd 69 jaar en 13 dagen.<65,66>

Johannes was gehuwd met Afke Bok. Afke is geboren op 1 juli 1914 te Sneek, is overleden op 16 december 2005 te Sneek, is gecremeerd op 20 december 2005 te Goutum. Afke werd 91 jaar, 5 maanden en 15 dagen.<67>

VI-J  (?) Jelle Mattheus Elzinga, zoon van Mattheus Elzinga (V-F) en Pietje Zijlstra, huisschilder, wonende te Bolsward en te Leeuwarden, is geboren op 20 maart 1879 te Scharnegoutum, is overleden op 17 december 1955 te Sneek in het St. Antonius ziekenhuis, is begraven op 21 december 1955 te Bolsward. Jelle werd 76 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Jelle trouwt op 20 april 1905 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Fokje Wiersma, dochter van Rienk Wiersma en Tjitske Abma. Fokje, wonende te Bolsward, is geboren op 2 juli 1879 te Wymbritseradeel, is overleden op 30 april 1953 te Bolsward. Fokje werd 73 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Van Jelle en Fokje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Tjitske Elzinga, wonende te Bolsward, is geboren op 30 december 1905 te Bolsward, is overleden op 30 april 1985, is begraven te Bolsward. Tjitske werd 79 jaar en 4 maanden.

2  Rienk Elzinga is geboren op 30 januari 1907 te Bolsward, is overleden op 5 oktober 1941, is begraven te Bolsward. Rienk werd 34 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Rienk trouwt op 30 juni 1931 op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaaske Bajema. Klaaske, wonende te Bolsward, is geboren op 9 maart 1908 te Wonseradeel, is overleden op 15 juni 1993, is begraven te Bolsward. Klaaske werd 85 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

3  Mattheus Elzinga, wonende te Amsterdam, is geboren op 30 januari 1907 te Bolsward, is overleden op 16 december 2004 te Leusden. Mattheus werd 97 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Mattheus trouwt op 14 juni 1934 te Mijdrecht op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Jannetje van Veen. Jannetje, wonende te Amsterdam, is geboren op 22 december 1911 te Mijdrecht, is overleden op 5 april 1999 te Leusden. Jannetje werd 87 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

4  Wijbe (Wiebe) Elzinga, wonende te Alkmaar, is geboren op 23 januari 1909 te Bolsward, is overleden in 1983 (overleden in Alkmaar of Heerhugowaard). Wijbe werd 74 jaar.

Wijbe was gehuwd met M.K.H. Pruimboom. M, wonende te Alkmaar.

5  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 23 januari 1909 te Bolsward.

6  Taede Elzinga is geboren op 10 februari 1910 te Bolsward, is overleden op 30 april 1926. Taede werd 16 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

7  Jelle Johannes Elzinga, wonende te Wairoa N.Z., is geboren op 30 mei 1911 te Bolsward, is overleden op 9 januari 2002 te Reimerswaal. Jelle werd 90 jaar, 7 maanden en 10 dagen.<68>

Jelle trouwt op 15 september 1943 te Sneek op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Geessien van Dam. Geessien, wonende te Wairoa N.Z. en te Reimerswaal, is geboren op 7 januari 1915.<69>

8  Johannes Elzinga, wonende te Bolsward, is geboren op 17 januari 1913 te Bolsward, is overleden op 22 april 1984, is begraven te Bolsward. Johannes werd 71 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Johannes trouwt op 12 juli 1939 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Braaksma. Grietje, wonende te Bolsward, is geboren op 23 februari 1917, is overleden op 13 april 2000, is begraven te Bolsward. Grietje werd 83 jaar, 1 maand en 21 dagen.

9  Pieter (Piet) Elzinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 25 augustus 1918 te Bolsward, is overleden in 1988 te Leeuwarden. Pieter werd 70 jaar.

Pieter trouwt op 21 juni 1946 te Batavia - Ned. IndiŽ op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Emma Regine (Kien) Eschweiler. Emma, wonende te Leeuwarden, is geboren op 5 augustus 1922 te Blitar - Ned. IndiŽ, is overleden te Leeuwarden.

10  Pietje Elzinga, wonende te Amsterdam, is geboren op 26 juni 1920 te Bolsward, is overleden op 18 maart 2010 te Krabbendijke. Pietje werd 89 jaar, 8 maanden en 20 dagen.<70,71>

Pietje trouwt op 21 september 1963 te Hamilton - Nieuw Zeeland op 43-jarige leeftijd met de 54-jarige Wilfred Treves Allsop. Wilfred is geboren op 2 september 1909 te Rotorua - Nieuw Zeeland, is overleden op 11 november 1987 te Whangarei - Nieuw Zeeland. Wilfred werd 78 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<72..74>

11  Doetje Elzinga, wonende te Amsterdam, is geboren op 26 december 1921 te Bolsward, is overleden op 17 maart 2004 te Amsterdam, is begraven op 23 maart 2004 te Aalsmeer (alg. begraafplaats). Doetje werd 82 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Doetje was sinds 2 juli 1947 gehuwd met N.N.

12  Minke Elzinga, wonende te Maassluis, is geboren op 26 december 1921 te Bolsward, is overleden op 5 juni 2014 te Sassenheim. Minke werd 92 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<75,76>

Minke trouwt op 20 april 1950 te Bolsward op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Johannes (Hans) Post, zoon van Johannes Post en Geertje Offerein. Johannes, wonende te Maassluis, is geboren op 14 augustus 1927 in de gem. Ooststellingwerf, is overleden op 21 november 1996 te Leiden. Johannes werd 69 jaar, 3 maanden en 7 dagen.<77..79>

VI-K  (?) Wijbe Mattheus Elzinga, zoon van Mattheus Elzinga (V-F) en Pietje Zijlstra, schilder, wonende te Scharnegoutum, is geboren op 19 september 1880 te Scharnegoutum, is overleden op 6 december 1951 te Scharnegoutum, is begraven te Scharnegoutum. Wijbe werd 71 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Wijbe trouwt op 29 april 1905 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Akke Leenstra, dochter van Klaas Jarigs Leenstra en Marijke Abes Santema. Akke, wonende te Scharnegoutum, is geboren op 7 april 1882 te Baarderadeel, is overleden op 15 september 1958 te Scharnegoutum, is begraven op 18 september 1958 te Scharnegoutum. Akke werd 76 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Van Wijbe en Akke zijn zeven kinderen bekend:

1  Mattheus Elzinga is geboren op 26 februari 1906 te Wymbritseradeel, is overleden op 18 maart 1906 te Wymbritseradeel. Mattheus werd 20 dagen.

2  Pietje Elzinga, wonende te Scharnegoutum, is geboren op 4 augustus 1907 te Wymbritseradeel, is overleden op 7 april 1972 te Scharnegoutum. Pietje werd 64 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Pietje was gehuwd met Klaas Raukema, zoon van Herke Raukema en Pietje Koopmans. Klaas is geboren op 10 juli 1903 te Bolsward, is overleden op 8 februari 1966, is begraven te Gauw. Klaas werd 62 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Klaas was later gehuwd (2) met Beitske Koopmans.<80,81>

3  Mattheus Elzinga is geboren op 30 november 1908 te Scharnegoutum, is overleden op 5 juli 1957 te Groningen, is begraven te Scharnegoutum. Mattheus werd 48 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Mattheus trouwt op 26 april 1937 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Sibbeltje Schaap, dochter van N.N. Schaap en I. Sijbrandij. Sibbeltje, wonende te Scharnegoutum, is geboren op 16 juli 1910 te Rauwerderhem, is overleden op 12 juli 2009 te Sneek. Sibbeltje werd 98 jaar, 11 maanden en 26 dagen.<82>

4  Maria Elzinga, wonende te Wommels, is geboren op 16 augustus 1910 te Wymbritseradeel, is overleden op 6 februari 2000 te Littenseradiel. Maria werd 89 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Maria trouwt op 26 oktober 1933 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Rintje Zijlstra. Rintje, wonende te Wommels, is geboren op 14 oktober 1905 te Wymbritseradeel, is overleden op 7 augustus 1992 te Sneek. Rintje werd 86 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

5  Doedtje Elzinga, wonende te Workum, is geboren op 3 juni 1913 te Scharnegoutum, is overleden op 16 januari 1981 te Sneek, is gecremeerd op 21 januari 1981 te Goutum. Doedtje werd 67 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Doedtje trouwt op 12 december 1938 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Berthus Sijpersma, zoon van Pieter Sijpersma en Baukje Sevensma. Berthus, wonende te Workum, is geboren op 17 augustus 1913 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 27 september 1988 te Sneek, is gecremeerd op 30 september 1988. Berthus werd 75 jaar, 1 maand en 10 dagen.

6  Froukje Elzinga, wonende te Leeuwarden en te Bergum, is geboren op 28 september 1917 te Wymbritseradeel, is overleden op 11 juni 2005 te Tietjerksteradeel, is begraven op 16 juni 2005 te Bergum. Froukje werd 87 jaar, 8 maanden en 14 dagen.<83,84>

Froukje trouwt op 4 oktober 1945 te Bolsward op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Wiebe Wijbrandi. Wiebe, wonende te Leeuwarden en te Bergum, is geboren op 20 april 1919 te Wonseradeel, is overleden op 20 juli 1993 te Tietjerksteradeel, is begraven te Bergum. Wiebe werd 74 jaar en 3 maanden.<85..87>

7  Anke Elzinga, wonende te Franeker, is geboren op 15 juli 1920 te Wymbritseradeel, is overleden op 25 juni 1986 te Franeker, is gecremeerd op 30 juni 1986 te Goutum (Ljouwert). Anke werd 65 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Anke trouwt op 28 juli 1949 op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Jakob Werkman, zoon van K. Werkman en H. Wegman. Jakob, wonende te Franeker, is geboren rond 1921, is overleden op 21 september 1973 te Franeker. Jakob werd ongeveer 52 jaar.<88,89>

VI-L  (?) Johannes Elzinga, zoon van Mattheus Elzinga (V-F) en Pietje Zijlstra, zuiveldirecteur, wonende te Leeuwarden, is geboren op 27 maart 1882 te Scharnegoutum, is overleden op 25 april 1954 te Leeuwarden, is begraven op 28 april 1954 te Leeuwarden. Johannes werd 72 jaar en 29 dagen.<90>

Johannes trouwt op 25 januari 1906 te Barradeel op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Geiske Zaagsma, dochter van Roelof Zaagsma en Froukje Knoll. Geiske, wonende te Leeuwarden, is geboren op 13 mei 1880 te Sexbierum, is overleden op 16 januari 1961 te Leerdam. Geiske werd 80 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<91>

Van Johannes en Geiske zijn twee kinderen bekend:

1  MattheŁs Elzinga, bedrijfsarts, van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek te Leerdam, wonende te Leerdam, is geboren op 17 april 1907 te Winsum - Gr., is overleden op 9 december 1961 te Leerdam, is begraven op 13 december 1961 te Oosthem. MattheŁs werd 54 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<92..94>

MattheŁs trouwt op 13 mei 1936 te Leeuwarderadeel op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Cornelia Koopmans. Cornelia, wonende te Leerdam, is geboren op 3 juni 1904 te Oosthem, is overleden op 27 december 1999 te Doorn, is begraven op 3 januari 2000 te Oosthem. Cornelia werd 95 jaar, 6 maanden en 24 dagen.<95..97>

2  Froukje Elzinga is geboren op 30 januari 1909 te Winsum - Gr., is overleden op 30 december 1920 te Leeuwarden. Froukje werd 11 jaar en 11 maanden.

VI-M  (?) Doedtje Elzinga, dochter van Mattheus Elzinga (V-F) en Pietje Zijlstra, wonende te Steenwijkerwold en te Steenwijk, is geboren op 4 januari 1884 te Wymbritseradeel.

Doedtje trouwt op 14 september 1907 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Goitzen Hollema, zoon van Harmen Hollema en Geeske Wagenaar. Goitzen, wonende te Steenwijkerwold en te Steenwijk, is geboren op 12 april 1878 te Kooten - Frl., is overleden op 11 februari 1950 te Steenwijk. Goitzen werd 71 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Goitzen en Doedtje zijn drie kinderen bekend:

1  Harmen Mattheus Hollema is geboren op 14 juni 1908 te Holten.

2  N.N.

3  N.N.

VI-N  (?) Jelle Elzinga, zoon van Ruurd Elzinga (V-G) en Wytske van der Werf, is geboren op 29 maart 1897 te Wonseradeel.

Jelle was gehuwd met Jetske Hidma, dochter van Watze Hidma en Epkjen Strandstra. Jetske is geboren op 5 januari 1901 te Wonseradeel.

Van Jelle en Jetske zijn drie kinderen bekend:

1  Ruurd Elzinga is geboren op 1 juli 1927 te Wonseradeel, is overleden op 10 maart 2004 te Purmerend. Ruurd werd 76 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

2  Hotze Elzinga is geboren op 19 februari 1929 te Makkum, is overleden op 10 maart 1994 te Sneek. Hotze werd 65 jaar en 19 dagen.

Hotze was sinds 16 mei 1960 gehuwd met N.N.

3  Johannes Elzinga is geboren op 13 april 1932 te Wonseradeel, is overleden op 6 februari 2002 te Zaanstad. Johannes werd 69 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Johannes was van 19 augustus 1971 tot 27 november 1973 gehuwd met N.N.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 27 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Johannes Heres Elsinga, overlijdensakte (Bolsward 13 mei 1848)

2)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Johannes Heres Elsinga, overlijdensakte (Bolsward 13 mei 1848)

3)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Johannes Heres Elsinga, overlijdensakte (Bolsward 13 mei 1848)

4)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1838 H - Elsinga - Putto, huwelijk (Bolsward 20 mei 1838)

5)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1814 G. - Jantje Johannes Elsinga, geboorteakte (Bolsward 2 nov 1814)

6)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Jantje Johannes Elsinga, overlijdensakte (Bolsward 16 mrt 1815)

7)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1816 G. - Jelle Elsinga, geboorteakte (Bolsward 21 jun 1816)

8)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1818 G. - Geertruida Elsinga, geboorteakte (Bolsward 12 okt 1818)

9)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1820 G. - Teetske Elsinga, geboorteakte (Bolsward 27 nov 1820)

10)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1838 H - Elsinga - Putto, huwelijk (Bolsward 20 mei 1838)

11)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Ruurd Elsenga, overlijdensakte (Hennaarderadeel 1 aug 1877)

12)  aangifte overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Ruurd Elsenga, overlijdensakte (Hennaarderadeel 1 aug 1877)

13)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1838 H - Elsinga - Putto, huwelijk (Bolsward 20 mei 1838)

14)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1838 H - Elsinga - Putto, huwelijk (Bolsward 20 mei 1838)

15)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1856 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Hennaarderadeel 4 mrt 1856)

16)  Andries trouwt op 30 juli 1896 te Amsterdam met Anna.

17)  Anna Cornelia Zeegers, dochter van Johannes Zeegers en Sophia Elizabeth Schusler. Anna is geboren rond 1851 te Amsterdam.

18)  Geert trouwt op 7 mei 1882 te Groningen met Magdalena.

19)  Magdalena Johanna Wilkens, dochter van Albertus Wilkens en Margaretha Regina Opdenberg. Magdalena is overleden op 19 mei 1888 te Groningen.

20)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1816 G. - Jelle Elsinga, geboorteakte (Bolsward 21 jun 1816)

21)  huwelijk: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1846 H - Elsinga - Jonkmans, huwelijk (Sneek 10 mei 1846)

22)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1846 H - Elsinga - Jonkmans, huwelijk (Sneek 10 mei 1846)

23)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1859 G. - Jacob Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 29 okt 1859)

24)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1896 H - Elsenga - Werf, huwelijk (Wonseradeel 16 mei 1896)

25)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1820 G. - Teetske Elsinga, geboorteakte (Bolsward 27 nov 1820)

26)  huwelijk: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1854 H - Sluik - Elsinga, huwelijksakte (Harlingen 29 jun 1854)

27)  geboorte: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1854 H - Sluik - Elsinga, huwelijksakte (Harlingen 29 jun 1854)

28)  doop: Tresoar, Harlingen, burgelijke stand BS 1854 H - Sluik - Elsinga, huwelijksakte (Harlingen 29 jun 1854)

29)  Jan trouwt op 22 mei 1834 te Harlingen met Gerritje.

30)  Gerritje Burghout, dochter van Gerryt Klaasen Burghout en Helena Jans. Gerritje is geboren op 10 januari 1812 te Harlingen, is overleden op 15 januari 1853 te Harlingen. Gerritje werd 41 jaar en 5 dagen.

31)  huwelijk: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1872 H - Elsinga - Jager, huwelijk (Sneek 2 jun 1872)

32)  huwelijk: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1875 H - Elsinga - Wafelaar, huwelijk (Sneek 30 mei 1875)

33)  Martha trouwt op 17 mei 1868 te Sneek met Albert.

34)  Albert Alberda, zoon van Eeltje Jentjes Alberda en Trijntje Bonnes Schrijfsma. Albert is geboren op 16 juni 1839 te Oldeklooster - Frl., is overleden op 29 mei 1874 te Sneek. Albert werd 34 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

35)  huwelijk: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1872 H - Flameling - Elsinga, huwelijk (Hennaarderadeel 18 mei 1872)

36)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1856 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Hennaarderadeel 4 mrt 1856)

37)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1936 ovl. - Pietje Visser, overlijdensakte (Leeuwarden 27 jan 1936)

38)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1922 H - Stoelwinder - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 20 mei 1922)

39)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1873 H - Elzinga - Vries, huwelijk (Wymbritseradeel 10 mei 1873)

40)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1923 ovl. - Teetske de Vries, overlijdensakte (Sneek 13 mrt 1923)

41)  huwelijk: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1905 H - Woude - Elzinga, huwelijk (Sneek 18 nov 1905)

42)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Mattheus Jelles Elzinga, overlijdensadvertentie (4 jan 1924)

43)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Pietje Wijbes Zijlstra, overlijdensadvertentie (12 aug 1937)

44)  geboorte: MattheŁs Elzinga, persoonskaart (9 dec 1961)

45)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1896 H - Elsenga - Werf, huwelijk (Wonseradeel 16 mei 1896)

46)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1896 H - Elsenga - Werf, huwelijk (Wonseradeel 16 mei 1896)

47)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1896 H - Elsenga - Werf, huwelijk (Wonseradeel 16 mei 1896)

48)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1898 ovl. - Gerben Elsenga, overlijdensakte (Wonseradeel 8 jun 1898)

49)  huwelijk: Tresoar, Aengwirden, burgelijke stand BS 1898 H - Elsinga - Dam, huwelijk (Aengwirden 26 nov 1898)

50)  Hendrik trouwt op 21 april 1922 te Bathmen met Jansje.

51)  Jansje Bluemink, dochter van Engbert Bluemink en Janna Voorthuis. Jansje is geboren rond 1898, is overleden op 11 september 1950 te Zutphen. Jansje werd ongeveer 52 jaar.

52)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Helena Hendrika Elzinga, overlijdensadvertentie (9 nov 1918)

53)  geboorte: Minne Auke Elzinga, persoonslijst (12 feb 2014)

54)  geboorte: Minne Auke Elzinga, persoonslijst (12 feb 2014)

55)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1908 H - Elzinga - Hofstra, huwelijk (Leeuwarden 21 nov 1908)

56)  overlijden: Martha Pleijsier, overlijdensadvertentie (27 mrt 1986)

57)  overlijden: Martha Pleijsier, overlijdensadvertentie (27 mrt 1986)

58)  begraven: Martha Pleijsier, overlijdensadvertentie (27 mrt 1986)

59)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1935 H - Elzinga - Peletier, huwelijk (Leeuwarden 27 feb 1935)

60)  geboorte: Johanna Jacoba Peletier, gezinskaart

61)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Johanna Jacoba Peletier, overlijdensadvertentie (27 aug 1985)

62)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Johanna Jacoba Peletier, overlijdensadvertentie (27 aug 1985)

63)  geboorte: Marten Ruurd Elzinga, persoonslijst (27 aug 2014)

64)  overlijden: Marten Ruurd Elzinga, persoonslijst (27 aug 2014)

65)  geboorte: Tresoar, IJlst, burgelijke stand BS 1907 G. - Johannes Elsinga, geboorteakte (IJlst 30 apr 1907)

66)  aangifte geboorte: Tresoar, IJlst, burgelijke stand BS 1907 G. - Johannes Elsinga, geboorteakte (IJlst 30 apr 1907)

67)  geboorte: Bertha Elzinga, persoonslijst (5 mrt 2010)

68)  overlijden: Jelle Johannes Elzinga, persoonslijst (9 jan 2002)

69)  geboorte: Jelle Johannes Elzinga, persoonslijst (9 jan 2002)

70)  geboorte: Pietje Elzinga, persoonslijst (18 mrt 2010)

71)  overlijden: Pietje Elzinga, persoonslijst (18 mrt 2010)

72)  huwelijk: Pietje Elzinga, persoonslijst (18 mrt 2010)

73)  geboorte: Pietje Elzinga, persoonslijst (18 mrt 2010)

74)  overlijden: Pietje Elzinga, persoonslijst (18 mrt 2010)

75)  geboorte: Minke Elzinga, persoonslijst (5 jun 2014)

76)  overlijden: Minke Elzinga, persoonslijst (5 jun 2014)

77)  huwelijk: Minke Elzinga, persoonslijst (5 jun 2014)

78)  geboorte: Johannes Post, persoonslijst (21 nov 1996)

79)  overlijden: Johannes Post, persoonslijst (21 nov 1996)

80)  Klaas trouwt op 15 januari 1927 te Wymbritseradeel met Beitske.

81)  Beitske Koopmans, dochter van Sybe Koopmans en Elizabeth Hostra. Beitske is geboren op 8 mei 1904 te Gauw, is overleden op 20 mei 1959, is begraven te Gauw. Beitske werd 55 jaar en 12 dagen.

82)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Sibbeltje Schaap, overlijdensadvertentie (12 jul 2009)

83)  geboorte: Froukje Elzinga, persoonslijst (11 jun 2005)

84)  overlijden: Froukje Elzinga, persoonslijst (11 jun 2005)

85)  huwelijk: Froukje Elzinga, persoonslijst (11 jun 2005)

86)  geboorte: Froukje Elzinga, persoonslijst (11 jun 2005)

87)  overlijden: Froukje Elzinga, persoonslijst (11 jun 2005)

88)  geboorte: eigen archief, overlijdensadvertenties - Jakob Werkman, overlijdensadvertentie (21 sep 1973)

89)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Jakob Werkman, overlijdensadvertentie (21 sep 1973)

90)  geboorte: MattheŁs Elzinga, persoonskaart (9 dec 1961)

91)  overlijden: Geiske Zaagsma, overlijdensadvertentie (16 jan 1961)

92)  geboorte: MattheŁs Elzinga, persoonskaart (9 dec 1961)

93)  overlijden: MattheŁs J. Elzinga, overlijdensadvertenties (9 dec 1961)

94)  begraven: MattheŁs J. Elzinga, overlijdensadvertenties (9 dec 1961)

95)  huwelijk: MattheŁs Elzinga, persoonskaart (9 dec 1961)

96)  overlijden: Cornelia Koopmans, overlijdensadvertentie (27 dec 1999)

97)  begraven: Cornelia Koopmans, overlijdensadvertentie (27 dec 1999)


Opmerkingen:

els030

Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Johannes Herres.

Omdat er toch nog wat onduidelijkheid is over de ouders van Johannes Heeres Elsinga (zie onder Generatie III), zijn vanaf die Generaties vraagtekens (?) voor elke generatie geplaatst.