Parenteel van Lucas Jans

Bijgewerkt op: 14 januari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Lucas Jans (els040)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(tot 1796)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1749 en 1766. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wirdum - Frl. (3x) en Rauwerd.

I  Lucas Jans, arbeider, wonende te Wirdum - Frl., is overleden in 1796 te Wirdum - Frl. (akte van bekendheid).<1>

Lucas trouwt (Herv.) op 17 november 1748 te Rauwerd met Geertje Willems. Geertje, wonende te Wirdum - Frl., is overleden in 1802 te Wirdum - Frl. (akte van bekendheid).<2>

Van Lucas en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Lucas is Herv. gedoopt op 26 oktober 1749 te Wirdum - Frl., zie II-A.

2  Pietje Lucas is geboren te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 4 februari 1753 te Wirdum - Frl., zie II-B.<3>

3  Sara Lucas is Herv. gedoopt op 11 november 1759 te Wirdum - Frl., is jong overleden.

4  Willem Lucas is Herv. gedoopt op 1 juni 1766 te Wirdum - Frl..


Generatie II

(van 1749 tot 1840)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1783 en 1800. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wirdum - Frl. (2x), Weidum, Roordahuizum, Goutum en Swichtum en Bozum.

II-A  Jan Lucas, zoon van Lucas Jans (I) en Geertje Willems, wonende te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 26 oktober 1749 te Wirdum - Frl., is overleden op 2 september 1808 te Roordahuizum (de overledene was gehuwd en laat een kind na). Jan werd 58 jaar, 10 maanden en 7 dagen.<4>

Jan trouwt (Herv.) op 4 december 1796 te Wirdum - Frl. op 47-jarige leeftijd met de 29-jarige Saakje Wouters, dochter van Wouter Simons en Trijntje Oedses. Saakje, werkvrouw, wonende te Wommels en te Sint Jacobiparochie, is geboren op 9 augustus 1767 te Sint Jacobiparochie, is Herv. gedoopt op 20 september 1767 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 26 januari 1821 19.00 uur te Sint Jacobiparochie (Huis 208). Saakje werd 53 jaar, 5 maanden en 17 dagen.<5>

Van Jan en Saakje is een kind bekend:

1  Trijntje Jans Elzinga, zonder beroep, wonende te Marssum en te Roordahuizum, is geboren op 10 december 1800 te Roordahuizum, is Herv. gedoopt op 18 januari 1801 te Roordahuizum, is overleden op 28 juli 1880 17.00 uur te Roordahuizum. Trijntje werd 79 jaar, 7 maanden en 18 dagen.<6..8>

Trijntje trouwt op 18 februari 1835 te Menaldumadeel op 34-jarige leeftijd (1) met de 53-jarige Haitze Piekes Bakker, zoon van Pieke Haitzes en Jantje Heerkes. Haitze, verwersknecht, wonende te Marssum, is geboren op 4 januari 1782, is Herv. gedoopt op 27 januari 1782 te Tzum, is overleden op 8 mei 1854. Haitze werd 72 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<9..11>

Haitze was eerder gehuwd (1) met Nieske Jacobs.<12,13>

Trijntje trouwt op 21 maart 1855 te Menaldumadeel op 54-jarige leeftijd (2) met de 68-jarige Everhardus Jillardus Penninga, zoon van Jillardus Penninga en Ynske Ennema. Everhardus, zonder beroep, wonende te Marssum, is geboren op 10 maart 1787 te Garijp, is Herv. gedoopt op 22 april 1787 te Garijp, is overleden op 26 maart 1858 te Menaldumadeel. Everhardus werd 71 jaar en 16 dagen.<14>

Everhardus was eerder gehuwd (1) met Trijntje Aukes Jongsma.<15,16>

II-B  Pietje Lucas, dochter van Lucas Jans (I) en Geertje Willems, arbeidster, wonende te Swichum en te Wirdum - Frl., is geboren te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 4 februari 1753 te Wirdum - Frl., is overleden op 26 april 1840 te Wirdum - Frl.. Pietje werd 87 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<17,18>

Pietje trouwt op 19 mei 1782 te Wirdum - Frl. op 29-jarige leeftijd met Jan Sikkes. Jan, wonende te Rauwerd en te Wirdum - Frl., is overleden op 12 februari 1809 te Rauwerd.

Van Jan en Pietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Marijke Jans Elzinga, zonder beroep, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 27 september 1783, is Herv. gedoopt op 9 november 1783 te Goutum en Swichtum, is ongehuwd overleden op 12 februari 1859 06.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 129). Marijke werd 75 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<19>

2  Lucas Jans Elzinga is geboren op 21 mei 1787 te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 17 juni 1787 te Wirdum - Frl., zie III-A.<20>

3  Johannes Jans is geboren op 21 mei 1787, is Herv. gedoopt op 17 juni 1787 te Wirdum - Frl..

4  Johannes Jans Elsinga is geboren op 12 december 1791 te Bozum, is Herv. gedoopt op 8 januari 1792 te Bozum, zie III-B.

5  Geertje Jans Elzinga is geboren op 23 januari 1794, is Herv. gedoopt op 16 februari 1794 te Weidum, zie III-C.


Generatie III

(van 1783 tot 1880)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 17 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1816 en 1837. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wirdum - Frl. (6x), Idaard (5x), Leeuwarderadeel (2x), Menaldum, Marssum, Idaarderadeel en Dronrijp.

III-A  Lucas Jans Elzinga, zoon van Jan Sikkes en Pietje Lucas (II-B), schoenmakersknecht en schoenmaker, wonende te Menaldum en te Wirdum - Frl., is geboren op 21 mei 1787 te Wirdum - Frl., is Herv. gedoopt op 17 juni 1787 te Wirdum - Frl., is overleden op 19 februari 1855 16.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 126). Lucas werd 67 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<21,22>

Lukas Jans nam in 1811 de naam Elsinga aan, hij woonde toen in Rauwerd.
Hij gaf op dat noch zijn vader noch zijn grootvader nog in leven waren.

Lucas trouwt op 25 december 1813 te Menaldum (huwelijksgetuigen waren Wijbe Wijtzes Westra, Kornelis Hotzes Barteleman, zijn zwager Sijbren Alberts Alberda (vermeld als volle broer van de bruid) en zijn zwager Sjoerd Alberts Alberda (vermeld als volle broer van de bruid)) op 26-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Corneliske Gerbens Alberda, dochter van Gerben Scheltes en Trijntje Sybrens. Corneliske, zonder beroep, wonende te Menaldum, is geboren op 21 april 1789 te Menaldum, is Herv. gedoopt op 24 mei 1789 te Menaldum, is overleden op 17 februari 1814 05.00 uur te Menaldum (Huis 59). Corneliske werd 24 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<23>

Lucas trouwt op 18 mei 1815 te Menaldum (huwelijksgetuigen waren Lucas Ruurds Wijersma, Kornelis Hotzes Bartlema, Dirk Jans Douma en Wijbe Wijtses) op 27-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Dieuwke Douwes Oosterhout, dochter van Douwe Klazes Oosterhout en Hiltje Roelofs. Dieuwke, zonder beroep, wonende te Irnsum en te Wirdum - Frl., is geboren op 3 januari 1792 te Irnsum, is Herv. gedoopt op 29 januari 1792 in de Herv. gemeente Rauwerd - Irnsum, is overleden op 13 november 1859 04.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 69). Dieuwke werd 67 jaar, 10 maanden en 10 dagen.<24,25>

Van Lucas en Dieuwke zijn acht kinderen bekend:

1  Pietje Lucas Elzinga is geboren op 6 januari 1816 te Menaldum, zie IV-A.

2  Hiltje Lucas Elzinga is geboren op 28 augustus 1818 te Dronrijp, zie IV-B.

3  Douwe Lucas Elzinga is geboren op 17 februari 1821 09.00 uur te Marssum, zie IV-C.<26>

4  Jan Lucas Elsinga is geboren op 9 november 1824 te Leeuwarderadeel, is overleden op 28 oktober 1846 te Oegstgeest. Jan werd 21 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

5  Roel Lucas Elzinga is geboren op 12 februari 1827 te Wirdum - Frl., zie IV-D.

6  Johannes Lucas Elzinga is geboren op 20 april 1829 te Wirdum - Frl., zie IV-E.<27>

7  Jacobus Lucas Elzinga is geboren op 15 mei 1832 te Wirdum - Frl., zie IV-F.

8  Willem Elsinga, zonder beroep, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 6 februari 1835 te Wirdum - Frl., is ongehuwd overleden op 5 november 1876 15.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 194). Willem werd 41 jaar, 8 maanden en 30 dagen.<28>

III-B  Johannes Jans Elsinga, zoon van Jan Sikkes en Pietje Lucas (II-B), arbeider, wonende te Roordahuizum, te Wartena en te Idaard, is geboren op 12 december 1791 te Bozum, is Herv. gedoopt op 8 januari 1792 te Bozum, is overleden op 11 maart 1847 01.00 uur te Idaard. Johannes werd 55 jaar, 2 maanden en 27 dagen.<29>

Johannes trouwt op 20 mei 1815 te Idaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Oeges Tuinstra, dochter van Oege Tjerks Tuinstra en Aukje Jacobs. Trijntje, arbeider, wonende te Roordahuizum, te Huizum en te Idaard, is geboren op 27 juni 1792 te Roordahuizum, is Herv. gedoopt op 15 juli 1792 te Roordahuizum, is overleden op 1 januari 1863 08.00 uur te Huizum (Huis 104) (aangever overlijden was haar schoonzoon Doede Klazes Dijkstra). Trijntje werd 70 jaar, 6 maanden en 5 dagen.<30,31>

Van Johannes en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Oege Johannes Elzinga is geboren op 12 november 1817 te Wirdum - Frl., zie IV-G.

2  Jan Johannes Elzinga is geboren op 13 maart 1820 te Wirdum - Frl., zie IV-H.

3  Aukje Johannes Elsinga, werkmeid, wonende te Huizum, is geboren op 8 januari 1823 te Idaard, is overleden op 12 januari 1856 te Huizum (Huis 37). Aukje werd 33 jaar en 4 dagen.<32>

Aukje trouwt op 21 maart 1850 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Doede Klazes Dijkstra, zoon van Klaas Ydes Dijkstra en Antje Fokkes van Wiggen. Doede, kasteleinsknecht en boerenarbeider, is geboren op 11 augustus 1825 te Deinum.<33>

Doede was later gehuwd (2) met Jeltje Johannes Elzinga (zie III-B.8).<34..37>

4  Geertje Johannes Elzinga is geboren op 31 mei 1825 te Idaarderadeel.

5  Hijlke Johannes Elzinga is geboren op 5 augustus 1827 te Idaard, zie IV-I.<38>

6  Tjerk Johannes Elzinga is geboren op 7 november 1830 te Idaard, zie IV-J.

7  Pietje Johannes Elsinga, zonder beroep, wonende te Huizum, is geboren op 4 december 1834 te Idaard, is overleden op 21 maart 1886 05.30 uur te Huizum (Huis 292), is als overleden aangegeven op 22 maart 1886 te Leeuwarderadeel (aangevers overlijden waren Rienk Boxum en haar man Wijtze Dijkstra). Pietje werd 51 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<39,40>

Pietje trouwt op 15 mei 1858 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Wytze Klazes Dijkstra, zoon van Klaas Ydes Dijkstra en Antje Fokkes van Wiggen. Wytze, werkman, wonende te Huizum, is geboren op 26 april 1829 te Deinum, is verdronken op 20 april 1889 te Leeuwarderadeel (gevonden in de Sneekervaart). Wytze werd 59 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

Wytze was later gehuwd (2) met Sytske Kooistra.<41..44>

8  Jeltje Johannes Elzinga is geboren op 21 juli 1837 te Idaard.<45>

Jeltje trouwt op 11 december 1856 te Leeuwarderadeel op 19-jarige leeftijd met haar zwager de 31-jarige Doede Klazes Dijkstra, zoon van Klaas Ydes Dijkstra en Antje Fokkes van Wiggen. Doede, kasteleinsknecht en boerenarbeider, is geboren op 11 augustus 1825 te Deinum.<46>

Doede was eerder gehuwd (1) met Aukje Johannes Elsinga (zie III-B.3).<47..50>

III-C  Geertje Jans Elzinga, dochter van Jan Sikkes en Pietje Lucas (II-B), dienstmeid en arbeidster, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 23 januari 1794, is Herv. gedoopt op 16 februari 1794 te Weidum, is overleden op 29 januari 1824 23.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 119). Geertje werd 30 jaar en 6 dagen.<51>

Geertje trouwt op 13 augustus 1818 te Leeuwarderadeel (huwelijksgetuige was zijn broer Albert Abes de Vries) op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacobus Abes de Vries, zoon van Abe Lieuwes de Vries en Jitske Alberts. Jacobus, boerenknecht en arbeider, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 17 juli 1795, is Herv. gedoopt op 26 juli 1795 te Wirdum - Frl..<52>

Jacobus was later gehuwd (2) met Fokje Alberts Robijn.<53>

Van Jacobus en Geertje is een kind bekend:

1  Jitske de Vries is geboren op 14 juni 1819 te Leeuwarderadeel.


Generatie IV

(van 1816 tot 1920)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 57 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1839 en 1875. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarderadeel (13x), Wirdum - Frl. (10x), Rauwerderhem (7x), Folsgare (6x), Terwispel (5x), Wonseradeel (3x), Grouw (3x), Opsterland (2x), Langezwaag (2x), Wymbritseradeel, Oosterend - Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Hidaard, Het Bildt en Hennaarderadeel.

IV-A  Pietje Lucas Elzinga, dochter van Lucas Jans Elzinga (III-A) en Dieuwke Douwes Oosterhout, boerendienstmeid, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 6 januari 1816 te Menaldum, is overleden op 31 januari 1850 te Het Bildt. Pietje werd 34 jaar en 25 dagen.

Pietje trouwt op 16 september 1842 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Gosse Hendriks van der Bij, zoon van Hendrik Aans van der Bij en Japke Gosses. Gosse, boerenknecht, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 28 september 1814 te Vrouwenparochie, is overleden op 16 juli 1846 te Het Bildt. Gosse werd 31 jaar, 9 maanden en 18 dagen.<54>

Van Gosse en Pietje zijn drie kinderen bekend:

1  Jacobje Gosses van der Bij is geboren op 30 april 1843 te Leeuwarderadeel.

2  Lucas Gosses van der Bij is geboren op 9 december 1844 te Leeuwarderadeel.

3  Dieuwke Gosses van der Bij is geboren op 13 december 1846 te Het Bildt, is overleden op 25 februari 1847 te Wirdum - Frl.. Dieuwke werd 2 maanden en 12 dagen.

IV-B  Hiltje Lucas Elzinga, dochter van Lucas Jans Elzinga (III-A) en Dieuwke Douwes Oosterhout, zonder beroep, wonende te Goutum, is geboren op 28 augustus 1818 te Dronrijp, is overleden op 17 november 1846 12.00 uur te Goutum (Huis 4). Hiltje werd 28 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<55>

Hiltje trouwt op 27 april 1843 te Leeuwarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jacobus Hendriks van der Bij, zoon van Hendrik Aans van der Bij en Japke Gosses. Jacobus, arbeider, wonende te Goutum, is geboren op 28 maart 1820 te Garijp.

Van Jacobus en Hiltje is een kind bekend:

1  Lucas Jacobs van der Bij is geboren op 8 januari 1844 te Leeuwarderadeel.

IV-C  Douwe Lucas Elzinga, zoon van Lucas Jans Elzinga (III-A) en Dieuwke Douwes Oosterhout, schoenmaker en schoenmakersknecht, wonende te Folsgare, is geboren op 17 februari 1821 09.00 uur te Marssum, is overleden op 7 mei 1878 20.30 uur te Folsgare, is als overleden aangegeven op 8 mei 1878 te Wymbritseradeel (aangevers overlijden waren Gabe Kooistra en Gerrit Monsma). Douwe werd 57 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<56..58>

Douwe trouwt op 17 oktober 1846 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jeltje Pieters Bergsma, dochter van Pieter Uiltjes Bergsma en Geertje Ydes Sjaarda. Jeltje, wonende te Folsgare, is geboren op 22 augustus 1823 te Tirns, is overleden op 17 november 1860 te Wymbritseradeel. Jeltje werd 37 jaar, 2 maanden en 26 dagen.<59,60>

Jeltje was eerder gehuwd (1) met Bokke Pieters Nettinga.<61..64>

Van Douwe en Jeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Elsinga is geboren op 9 april 1848 te Folsgare.<65>

Pieter Elsinga zou in 1880 zijn vetrokken naar Newcastle Up on Tine in Engeland.
De familienaam Elsinga zou in Engeland zijn aangepast tot Allison en Pieter zou daar begin 1900 zijn overleden.
Zijn echtgenote zou in Engeland "dressmaker" geweest zijn.

2  Dieuwke Elsinga is geboren op 1 maart 1855 te Folsgare, zie V-A.<66>

3  Jan Elsinga is geboren op 17 november 1850 te Folsgare, zie V-B.

4  Akke Elsinga is geboren op 6 november 1852 te Folsgare, zie V-C.

5  Lucas Elzinga, wonende te Folsgare, is geboren op 18 september 1857 te Folsgare, is overleden op 19 november 1857 21.00 uur te Folsgare. Lucas werd 2 maanden en 1 dag.

6  Lucas Elsinga is geboren op 6 december 1858 te Folsgare, zie V-D.<67>

Douwe trouwt op 28 maart 1863 te IJlst op 42-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Tjitske Elzer, dochter van Rikkert Jans Elzer en Maike Alberts Zijlstra. Tjitske, zonder beroep, wonende te IJlst, is geboren op 4 april 1821 te IJlst, is overleden op 6 september 1874 te Wymbritseradeel. Tjitske werd 53 jaar, 5 maanden en 2 dagen.<68>

Tjitske was eerder gehuwd (1) met Jurjen Sweering.<69,70>

Van Douwe en Tjitske is een kind bekend:

7  Johannes Elzinga is geboren op 28 november 1867 te Wymbritseradeel.

IV-D  Roel Lucas Elzinga, zoon van Lucas Jans Elzinga (III-A) en Dieuwke Douwes Oosterhout, is geboren op 12 februari 1827 te Wirdum - Frl., is overleden op 5 juni 1906 te Leeuwarderadeel. Roel werd 79 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Roel trouwt op 2 februari 1855 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Antje Geerts Boonstra, dochter van Geert Reinders Boonstra en Grietje Jeltes Bijlsma. Antje is geboren op 28 maart 1829 te Lippenhuizen, is overleden op 15 juli 1861 te Leeuwarderadeel. Antje werd 32 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Roel en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Roels Elzinga is geboren op 20 mei 1855 te Leeuwarderadeel.

2  Lucas Roels Elzinga, zonder beroep, wonende te Stiens, is geboren op 4 december 1856 te Wirdum - Frl., is ongehuwd overleden op 26 februari 1925 09.30 uur te Stiens. Lucas werd 68 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

3  Geert Roels Elzinga is geboren op 12 juni 1858 te Leeuwarderadeel, zie V-E.

4  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 14 juli 1861 te Leeuwarderadeel.

Roel trouwt op 11 september 1862 te Leeuwarderadeel op 35-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Sibbeltje Jans Visser, dochter van Jan Gerrits Visser en Trijntje Wytzes Dijkstra. Sibbeltje, zonder beroep, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 7 januari 1828 te Wirdum - Frl., is overleden op 7 februari 1904 17.00 uur te Wirdum - Frl.. Sibbeltje werd 76 jaar en 1 maand.

Sibbeltje was eerder gehuwd (1) met Klaas Gosses Speekhout.<71,72>

Van Roel en Sibbeltje zijn drie kinderen bekend:

5  Trijntje Roels Elzinga is geboren op 2 november 1864 te Leeuwarderadeel.

6  Douwe Roels Elzinga is geboren op 5 mei 1866 te Wirdum - Frl., zie V-F.

7  Dieuwke Roels Elzinga is geboren op 15 november 1868 te Wirdum - Frl..

Dieuwke trouwt op 23 mei 1891 te Leeuwarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Anne Taekema, zoon van Wypkje Taekes Taekema. Anne is geboren op 26 oktober 1870 te Bergum.

Anne was eerder gehuwd (1) met Trijntje Jacobs Kramer.

IV-E  Johannes Lucas Elzinga, zoon van Lucas Jans Elzinga (III-A) en Dieuwke Douwes Oosterhout, boerenknecht, arbeider en werkman, wonende te Hartwerd, is geboren op 20 april 1829 te Wirdum - Frl., is overleden op 6 augustus 1887 18.00 uur te Hennaarderadeel. Johannes werd 58 jaar, 3 maanden en 17 dagen.<73,74>

Johannes trouwt op 7 februari 1851 te Leeuwarderadeel op 21-jarige leeftijd (1) met zijn volle nicht de 25-jarige Janke Koops Oosterhout, dochter van Koop Douwes Oosterhout en Trijntje Cornelis Polak. Janke, naaister en zonder beroep, wonende te Hartwerd, is geboren op 10 januari 1826 te Leeuwarden, is overleden op 16 februari 1870 13.00 uur te Hartwerd. Janke werd 44 jaar, 1 maand en 6 dagen.<75..77>

Van Johannes en Janke zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Elzinga is geboren op 20 april 1851 te Oosterend - Hennaarderadeel, zie V-G.

2  Lucas Elzinga is geboren op 7 augustus 1852 te Hennaarderadeel.

3  Dieuwke Johannes Elzinga, wonende te Hartwerd, is geboren op 9 augustus 1854 te Hidaard, is overleden op 15 oktober 1855 10.00 uur te Hartwerd, is als overleden aangegeven op 15 oktober 1855 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Reinder Yedes Roosma (bekende) en haar vader Johannes Lucas Elzinga (zie IV-E)). Dieuwke werd 1 jaar, 2 maanden en 6 dagen.<78,79>

4  Douwe Elzinga is geboren op 30 oktober 1857 te Wonseradeel.

5  Douwe Elzinga is geboren op 18 mei 1860 te Wonseradeel.

6  Douwe Elzinga is geboren op 20 december 1861 te Wonseradeel.

Johannes trouwt op 13 mei 1871 te Wonseradeel op 42-jarige leeftijd (2) met Ybeltje Schilstra, dochter van Keimpe Joukes Schilstra en Rinske Jans Boomsma. Ybeltje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Oosterlittens en te Hartwerd, is geboren te Oosterlittens.<80>

IV-F  Jacobus Lucas Elzinga, zoon van Lucas Jans Elzinga (III-A) en Dieuwke Douwes Oosterhout, arbeider en werkman, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel en te Wirdum - Frl., is geboren op 15 mei 1832 te Wirdum - Frl., is overleden op 20 augustus 1883 15.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 334). Jacobus werd 51 jaar, 3 maanden en 5 dagen.<81>

Jacobus trouwt op 15 maart 1856 te Hennaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Marietje Pieters Donia, dochter van Pieter Anes Donia en Geertje Ruurds de Vries. Marietje, zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren op 4 september 1835 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden voor 6 januari 1937. Marietje werd hoogstens 101 jaar, 4 maanden en 2 dagen.<82,83>

Van Jacobus en Marietje zijn negen kinderen bekend:

1  Geertje Elzinga is geboren op 22 maart 1858 te Leeuwarderadeel.

2  Geertje Elzinga is geboren op 7 september 1861 te Leeuwarderadeel.

3  Pieter Elzinga is geboren op 10 september 1869 te Leeuwarderadeel.

4  Lucas Elzinga is geboren op 27 januari 1863 te Wirdum - Frl., zie V-H.

5  Geertje Elzinga is geboren op 12 april 1865 te Leeuwarderadeel.

6  Dieuwke Jacobus Elzinga is geboren op 30 september 1866 te Wirdum - Frl..

Dieuwke trouwt op 29 mei 1899 te Baarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 36-jarige Minne Hendriks van der Plaats, zoon van Hendrik Minnes van der Plaats en Akke Klazes Dijkstra. Minne is geboren op 5 juli 1862 te Oosterlittens.

7  Pietje Elzinga is geboren op 1 juni 1873 te Wirdum - Frl..

Pietje trouwt op 11 mei 1899 te Menaldumadeel op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Durk Brouwer, zoon van Wytze Wytses Brouwer en Trijntje Durks Bakker. Durk is geboren op 4 oktober 1869 te Baarderadeel.

8  Sibbeltje Elzinga is geboren op 18 augustus 1875 te Wirdum - Frl..

Sibbeltje trouwt op 17 mei 1902 te Sneek op 26-jarige leeftijd met Anne Beeksma, zoon van Gabe Bokkes Beeksma en Jeltje Klazes Venema. Anne is geboren te Poppingawier.

9  Hiltje Elsinga is geboren op 15 december 1856 te Wirdum - Frl., zie V-I.

IV-G  Oege Johannes Elzinga, zoon van Johannes Jans Elsinga (III-B) en Trijntje Oeges Tuinstra, is geboren op 12 november 1817 te Wirdum - Frl., is overleden op 22 juni 1883 te Leeuwarderadeel. Oege werd 65 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Oege trouwt op 31 mei 1838 te Leeuwarderadeel op 20-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Hiske Jans Sjaarda, dochter van Jan Tjitzes Sjaarda en Hiske Eeuwes. Hiske is geboren op 24 juli 1816 te Beers, is overleden op 8 juni 1850 te Leeuwarderadeel. Hiske werd 33 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Oege en Hiske zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Oeges Elzenga is geboren op 20 juli 1839 te Wirdum - Frl..

Trijntje trouwt op 5 november 1868 te Leeuwarderadeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit Tolsma, zoon van Jan Dirks Tolsma en Trijntje Johannes Swart. Gerrit is geboren op 2 februari 1844 te Leeuwarden.

2  Antje Oeges Elzenga is geboren op 14 juni 1841 te Leeuwarderadeel.

3  Johannes Oeges Elzenga is geboren op 29 september 1843 te Leeuwarderadeel.

4  Jan Oeges Elzinga is geboren op 8 januari 1848 te Wirdum - Frl., zie V-J.

Oege trouwt op 1 november 1850 te Leeuwarderadeel op 32-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Antje Sjoerds Sjarda, dochter van Sjoerd Sjarda en Sietske Piers. Antje is geboren op 24 januari 1817 te Wirdum - Frl., is overleden op 9 april 1880 te Leeuwarderadeel. Antje werd 63 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

IV-H  Jan Johannes Elzinga, zoon van Johannes Jans Elsinga (III-B) en Trijntje Oeges Tuinstra, boerenknecht en arbeider, is geboren op 13 maart 1820 te Wirdum - Frl., is overleden op 20 december 1896 13.00 uur te Irnsum. Jan werd 76 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Jan trouwt op 11 mei 1845 te Rauwerderhem op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jantje Eelkes Raukema, dochter van Eelke Wiemers Raukema en Baukje Harkes. Jantje is geboren op 8 november 1819 te Gorredijk, is overleden voor 20 december 1866. Jantje werd hoogstens 47 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van Jan en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Johannes Jans Elsinga is geboren op 13 februari 1846 te Rauwerderhem, is overleden op 28 januari 1852 te Rauwerderhem. Johannes werd 5 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

2  Bontje Jans Elsinga is geboren op 17 april 1848 te Rauwerderhem.

Bontje trouwt op 13 mei 1871 te Idaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Bauke Jans van der Made, zoon van Jan Andries van der Made en Jantje Baukes Tjalkes. Bauke is geboren op 29 februari 1848 te Grouw.

3  Johannes Jans Elsinga is geboren op 24 juli 1852 te Rauwerderhem, zie V-K.

4  Wiemer Elsinga is geboren op 10 december 1854 te Rauwerderhem.

5  Oege Elsinga is geboren op 23 juni 1857 te Rauwerderhem.

6  Trijntje Elsinga is geboren op 9 september 1859 te Rauwerderhem.

7  Oege Elsinga is geboren op 5 november 1860 te Rauwerderhem.

Jan trouwt op 20 december 1866 te Rauwerderhem op 46-jarige leeftijd (2) met Gepke Lolkes Ongeluk.

IV-I  Hijlke Johannes Elzinga, zoon van Johannes Jans Elsinga (III-B) en Trijntje Oeges Tuinstra, boer, arbeider en zonder beroep, wonende te Grouw, is geboren op 5 augustus 1827 te Idaard, is overleden op 27 juni 1920 19.00 uur te Grouw. Hijlke werd 92 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<84>

Hijlke trouwt op 12 mei 1858 te Idaarderadeel op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaaske Haites van der Meer, dochter van Haite Hinnes van der Meer en Jitske Hoytes. Klaaske is geboren op 17 maart 1833 te Grouw, is overleden voor 23 november 1889. Klaaske werd hoogstens 56 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<85,86>

Van Hijlke en Klaaske zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Elzinga is geboren op 6 mei 1859 te Idaarderadeel.

2  Jitske Elzinga is geboren op 11 maart 1860 te Grouw.

Jitske trouwt op 9 juni 1883 te Idaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Haite Antoons Roodbergen, zoon van Antoon Haites Roodbergen en Lokke Jarigs Rypkema. Haite is geboren op 13 januari 1856 te Grouw.

3  Trijntje Elzinga is geboren op 22 oktober 1863 te Grouw, zie V-L.

4  Johannes Elzinga is geboren op 9 april 1867 te Grouw, zie V-M.

IV-J  Tjerk Johannes Elzinga, zoon van Johannes Jans Elsinga (III-B) en Trijntje Oeges Tuinstra, arbeider, wonende te Terwispel en te Tijnje, is geboren op 7 november 1830 te Idaard, is overleden op 1 juli 1918 te Opsterland. Tjerk werd 87 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Tjerk trouwt op 20 mei 1852 te Rauwerderhem op 21-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jente Jans Langenberg, dochter van Jan Langenberg en Albertje Roelofs Stobbe. Jente, arbeider, arbeidster en zonder beroep, wonende te Terwispel, is geboren op 11 april 1828 te Opsterland, is overleden op 26 juni 1895 te Opsterland. Jente werd 67 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Van Tjerk en Jente zijn negen kinderen bekend:

1  Trijntje Tjerks Elzinga, arbeidster, wonende te Terwispel, is geboren op 12 september 1852 te Terwispel.

Trijntje trouwt op 9 maart 1877 te Opsterland op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Harmen Jeninga, zoon van Piertje Feddes Jeninga. Harmen, arbeider, wonende te Terwispel, is geboren rond 1851 te Luxwoude.

2  Jan Tjerks Elzinga is geboren op 25 april 1854 te Langezwaag, zie V-N.

3  Johannes Tjerks Elzinga, wonende te Terwispel, is geboren op 2 juni 1856 te Opsterland, is overleden op 29 januari 1867 11.30 uur te Terwispel (Huis 194). Johannes werd 10 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<87>

4  Roelof Tjerks Elzinga is geboren op 7 augustus 1858 te Langezwaag, zie V-O.

5  Albertje Tjerks Elzinga is geboren op 16 mei 1861 te Terwispel, zie V-P.

6  Aukje Tjerks Elzinga is geboren op 23 april 1863 te Opsterland.

7  Alida Tjerks Elzinga is geboren op 9 januari 1866 te Terwispel, zie V-Q.

8  Pietje Tjerks Elzinga is geboren op 4 juli 1868 te Terwispel, zie V-R.

9  Jacoba Tjerks Elzinga, zonder beroep en werkster, wonende te Terwispel, is geboren op 8 april 1871 te Terwispel, is overleden op 18 maart 1956 te Leeuwarden. Jacoba werd 84 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Jacoba trouwt op 13 mei 1892 te Ooststellingwerf op 21-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 38-jarige Tjisse Douwes Bergsma, zoon van Douwe Hendriks Bergsma en Fetsje Jans van der Meulen. Tjisse, schoenmaker, wonende te Haulerwijk, is geboren rond 1854 te Haulerwijk, is overleden voor 4 maart 1911. Tjisse werd hoogstens 57 jaar. Jacoba trouwt op 4 maart 1911 te Leeuwarden op 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 53-jarige Klaas van der Wees, zoon van Adrianus van der Wees en Elisabeth Bersee. Klaas, slagersknecht, is geboren rond 1858 te Leeuwarden, is overleden voor 18 maart 1956. Klaas werd hoogstens 98 jaar.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Jacboba Hemkes.<88>

Tjerk trouwt op 4 februari 1897 te Utingeradeel op 66-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige Froukje Boonstra, dochter van Auke Gerrits Boonstra en Metje Kornelis de Groot. Froukje, armmoeder en zonder beroep, wonende te Oldeboorn en te Tijnje, is geboren op 27 mei 1833 te Irnsum, is overleden op 5 december 1925 17.00 uur te Tijnje. Froukje werd 92 jaar, 6 maanden en 8 dagen.<89>

Froukje was eerder gehuwd (1) met Folkert Jarigs van der Velde.<90>


Generatie V

(van 1839 tot 1956)

In deze generatie zijn 18 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 86 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1873 en 1908. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wymbritseradeel (22x), Leeuwarden (15x), Leeuwarderadeel (8x), Opsterland (8x), Terwispel (7x), Grouw (4x), Sneek (4x), Irnsum (3x), Idaarderadeel (2x), Oudega - Wymbr., Rauwerderhem, Utingeradeel, Wirdum - Frl., Amsterdam, Idzega, Wonseradeel, GoŽnga, gem. Rauwerderhem, gem. Opsterland, gem. Hennaarderadeel, gem. Baarderadeel en Knijpe.

V-A  Dieuwke Elsinga, dochter van Douwe Lucas Elzinga (IV-C) en Jeltje Pieters Bergsma, zonder beroep, wonende te Hartwerd, is geboren op 1 maart 1855 te Folsgare, is overleden op 27 oktober 1876 10.00 uur te Hartwerd. Dieuwke werd 21 jaar, 7 maanden en 26 dagen.<91>

Dieuwke trouwt op 7 oktober 1876 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Haring Zijlstra, zoon van Watte (Menno) Tjeerds Zijlstra en Sjoukjen (Menno) Haantjes Oppenhuizen. Haring is geboren rond 1854 te Wolsum.

Haring was later gehuwd (2) met Grietje Pool.<92,93>

Van Haring en Dieuwke is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon (Menno) Zijlstra is doodgeboren op 27 oktober 1876 te Wonseradeel.

V-B  Jan Elsinga, zoon van Douwe Lucas Elzinga (IV-C) en Jeltje Pieters Bergsma, boerenknecht en arbeider, wonende te Oosthem en te Idzega, is geboren op 17 november 1850 te Folsgare, is overleden op 11 juni 1932 te Tirns. Jan werd 81 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Jan trouwt op 8 mei 1874 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Grietje Krikke, dochter van Beene Jans Krikke en Sijtske Jans Gropstra. Grietje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Nijland - Sķdwest Frysl‚n en te Idzega, is geboren op 31 januari 1848 te Hommerts, is overleden op 11 december 1884 22.00 uur te Idzega. Grietje werd 36 jaar, 10 maanden en 10 dagen.<94>

Van Jan en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jeltje Elzinga, boerenmeid, wonende te Idzega, is geboren op 24 juni 1875 te Wymbritseradeel.

Jeltje trouwt op 26 mei 1900 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 44-jarige Yske van Kampen, zoon van Lieuwe van Kampen en Antje de Blauw. Yske, stuurman en zonder beroep, wonende te Bolsward en te Sneek, is geboren op 26 juni 1855 te Sneek, is overleden op 20 november 1937 11.30 uur te Sneek. Yske werd 82 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Yske was eerder gehuwd (1) met Trijntje Adema.<95,96>

2  Douwe Elsinga is geboren op 14 augustus 1876 te Wymbritseradeel.

3  Sytske Elsinga is geboren op 10 mei 1878 te Wymbritseradeel.

4  Douwe Elzinga is geboren op 30 augustus 1879 te Wymbritseradeel.

5  Sytske Elsinga is geboren op 21 november 1880 te Wymbritseradeel.

Sytske zou op 12 november 1892 zijn vertrokken naar Engeland, mogelijk is zij haar oom Pieter Elzinga gevolgd.
De familienaam Elsinga zou in Engeland zijn aangepast naar Allison.
Sytske zou in Engeland "dressmaker" geweest zijn, evenals haar tante.

6  Akke Elzinga is geboren op 8 januari 1883 te Oudega - Wymbr., is overleden op 19 november 1963 te Deinum, is begraven te Tirns. Akke werd 80 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Akke trouwt op 7 mei 1904 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Wijpke Hanzes Terpstra, zoon van Hans Terpstra en Pietertje Hogendorf. Wijpke is geboren op 29 september 1880 te Tirns, is overleden op 24 juli 1941 te Tirns, is begraven te Tirns. Wijpke werd 60 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

7  Antje Elsinga is geboren op 11 juli 1884 te Wymbritseradeel.

Jan trouwt op 27 augustus 1887 te Wymbritseradeel op 36-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Akke Schaap, dochter van Harmen Ruurds Schaap en Femmigje Tjittes de Boer. Akke, huishoudster en zonder beroep, wonende te Warns en te Idzega, is geboren op 24 mei 1854 te Oudega - Hem. Old., is overleden op 21 februari 1891 18.00 uur te Idzega. Akke werd 36 jaar, 8 maanden en 28 dagen.<97>

Akke was eerder gehuwd (1) met Sijke Seekles.<98,99>

Jan trouwt op 9 april 1892 te Wymbritseradeel op 41-jarige leeftijd (3) met de 39-jarige Engeltje Palsma, dochter van Pieter Klazes Palsma en Trijntje Jans Visser. Engeltje, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 3 november 1852 te Lutkewierum, is overleden op 29 januari 1927 te Oudega. Engeltje werd 74 jaar, 2 maanden en 26 dagen.<100>

Engeltje was eerder gehuwd (1) met Jan van der Meer.<101..103>

Van Jan en Engeltje is een kind bekend:

8  Douwe Elzinga is geboren op 15 oktober 1894 te Idzega, is overleden op 2 september 1962, is begraven te Folsgare. Douwe werd 67 jaar, 10 maanden en 18 dagen.<104>

Douwe trouwt op 16 september 1916 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Jacoba Schaap, dochter van Jan Schaap en Geertje Bergsma. Jacoba is geboren op 7 december 1896 te Joure, is overleden op 29 mei 1964, is begraven te Folsgare. Jacoba werd 67 jaar, 5 maanden en 22 dagen.<105>

V-C  Akke Elsinga, dochter van Douwe Lucas Elzinga (IV-C) en Jeltje Pieters Bergsma, naaister en zonder beroep, wonende te Folsgare en te Sneek, is geboren op 6 november 1852 te Folsgare, is overleden op 9 oktober 1926 02.00 uur te Sneek. Akke werd 73 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<106>

Akke trouwt op 7 september 1878 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Wigger Atsma, zoon van Pieter Ates Atsma en Martsen Wiggers Wijtsma. Wigger, arbeider en zonder beroep, wonende te Wolsum en te Nijland - Sķdwest Frysl‚n, is geboren op 27 april 1855 te Wolsum, is overleden op 1 maart 1947 19.00 uur te Nijland - Sķdwest Frysl‚n. Wigger werd 91 jaar, 10 maanden en 2 dagen.<107>

Van Wigger en Akke zijn elf kinderen bekend:

1  Jeltje Atsma is geboren op 2 juni 1879 te Wymbritseradeel.

2  Jeltje Atsma is geboren op 16 september 1880 te Wymbritseradeel.

3  Pieter Atsma is geboren op 25 september 1881 te Wymbritseradeel, is overleden op 13 februari 1913 te Groningen. Pieter werd 31 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Pieter was gehuwd met Reintje Koopmans.

4  Douwe Atsma is geboren op 27 december 1882 te Wymbritseradeel.

Douwe was gehuwd (1) met Willemke van der Laan. Douwe was gehuwd (2) met Korneliske Wielinga, dochter van Wieger Wielinga en Froukje Wiersma.

5  Jeltje Atsma is geboren op 23 augustus 1884 te Wymbritseradeel.

6  Ate Atsma is geboren op 23 augustus 1884 te Wymbritseradeel.

Ate trouwt op 12 juni 1913 te Haskerland op 28-jarige leeftijd met Aaltje de Vries, zoon van Hielke de Vries en Geeske Bles.

7  Jan Atsma is geboren op 4 december 1885 te Wymbritseradeel.

8  Jeltje Atsma is geboren op 28 juli 1887 te Wymbritseradeel.

9  Martsen Atsma is geboren op 13 april 1889 te Wymbritseradeel.

10  Jan Atsma is geboren op 22 mei 1890 te Sneek.

11  Martsen Atsma is geboren op 4 april 1893 te Wymbritseradeel.

V-D  Lucas Elsinga, zoon van Douwe Lucas Elzinga (IV-C) en Jeltje Pieters Bergsma, schoenmaker, wonende te Hartwerd en te Folsgare, is geboren op 6 december 1858 te Folsgare, is overleden op 27 augustus 1884 05.30 uur te Folsgare. Lucas werd 25 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<108,109>

Lucas trouwt op 7 september 1878 te Wymbritseradeel op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje de Bruin, dochter van Evert Jurres de Bruin en Emke Hommes Stellinga. Antje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Nijland - Sķdwest Frysl‚n, te Folsgare en te Pingjum, is geboren op 26 augustus 1854 te Pingjum.

Antje was later gehuwd (2) met Doekle Yntema.<110..112>

Van Lucas en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 18 mei 1879 te Wymbritseradeel.

2  Imkje Elzinga, huishoudster, wonende te Witmarsum, is geboren op 24 augustus 1880 te Wymbritseradeel.

Imkje trouwt op 18 mei 1904 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met Wybe Wybenga, dochter van Pier Wybenga en Reintje Gratama. Imkje trouwt op 30 maart 1910 te Wonseradeel (huwelijksgetuigen waren Doeke Yntema (niet verwant), haar zwager Iede Terpstra (zwager van de bruidegom), haar broer Catrinus Werkhoven (broer van de bruidegom) en haar broer Sijbren Werkhoven (broer van de bruidegom)) op 29-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Monze Werkhoven, dochter van Johannes Werkhoven en Feikje Ruardi. Monze, winkelier, wonende te Witmarsum, is geboren rond 1879 te Witmarsum.<113>

3  Douwe Elzinga is geboren op 19 april 1883 te Wymbritseradeel.

V-E  Geert Roels Elzinga, zoon van Roel Lucas Elzinga (IV-D) en Antje Geerts Boonstra, wonende te onbekend, is geboren op 12 juni 1858 te Leeuwarderadeel, is overleden op 16 januari 1921 te Delft. Geert werd 62 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Bij het huwelijk van zijn dochter Jacoba Elzinga op 24 mei 1919 wordt vermeld dat zijn bestaan of verblijf onbekend is.

Geert trouwt op 23 februari 1895 te Leeuwarderadeel op 36-jarige leeftijd met de 36-jarige Froukje Heslinga, dochter van Hessel Abes Heslinga en Sieuwke Wiltjes Pars. Froukje, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 8 november 1858 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 15 januari 1897 te Leeuwarden. Froukje werd 38 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Van Geert en Froukje is een kind bekend:

1  Jacoba Elzinga, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 20 december 1895 te Leeuwarden.

Jacoba trouwt op 24 mei 1919 te Barradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Dirk Vis, zoon van Sipke Vis en Aafke Helder. Dirk, arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 30 september 1894 te Minnertsga, is overleden op 5 september 1948 te Leeuwarden. Dirk werd 53 jaar, 11 maanden en 6 dagen.<114,115>

V-F  Douwe Roels Elzinga, zoon van Roel Lucas Elzinga (IV-D) en Sibbeltje Jans Visser, grondwerker, wonende te Rauwerderhem, is geboren op 5 mei 1866 te Wirdum - Frl., is overleden op 11 maart 1947 te Leeuwarden (Deersum 46). Douwe werd 80 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Douwe trouwt op 18 mei 1895 te Leeuwarderadeel op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Janke Alberts de Vries, dochter van Albert Willems de Vries en Trijntje Douwes van der Meer. Janke is geboren op 31 mei 1869 te Giekerk, is overleden op 1 december 1947 te Wirdum - Frl.. Janke werd 78 jaar en 6 maanden.

Van Douwe en Janke is een kind bekend:

1  Roelof Elzinga is geboren op 5 februari 1900 te Wirdum - Frl., is overleden op 15 januari 1981 te Wirdum - Frl., is gecremeerd op 20 januari 1981 te Goutum. Roelof werd 80 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Roelof trouwt op 10 mei 1922 te Leeuwarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Geertje de Vries, dochter van Berend de Vries en Martje Geerts Knobbe. Geertje is geboren op 14 januari 1895 te Akkrum, is overleden op 5 september 1977 te Wirdum - Frl.. Geertje werd 82 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

V-G  Trijntje Elzinga, dochter van Johannes Lucas Elzinga (IV-E) en Janke Koops Oosterhout, zonder beroep, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 20 april 1851 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 30 december 1884 16.00 uur te Hartwerd. Trijntje werd 33 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Trijntje trouwt op 30 mei 1872 te Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Abrahams van der Veen, zoon van Abraham Geeles van der Veen en Trijntje Tjerks Zandberg. Jan, visser, wonende te Marssum, is geboren op 31 maart 1844 te Eernewoude, is overleden op 6 maart 1911 04.30 uur te Sint Jacobiparochie. Jan werd 66 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Trijntje Sipkes Visser.<116,117> Jan was later gehuwd (3) met Pierkje Jelles Dijkstra.<118,119>

Van Jan en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Janke van der Veen is geboren op 6 maart 1873 in de gem. Hennaarderadeel.

2  Johanna van der Veen is geboren op 26 juli 1874 in de gem. Baarderadeel.

3  Lukas van der Veen is geboren op 25 maart 1880 in de gem. Rauwerderhem.

V-H  Lucas Elzinga, zoon van Jacobus Lucas Elzinga (IV-F) en Marietje Pieters Donia, zonder beroep, wonende te Stiens, is geboren op 27 januari 1863 te Wirdum - Frl., is overleden op 5 januari 1937 04.00 uur te Stiens. Lucas werd 73 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<120>

Lucas trouwt op 2 augustus 1890 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 41-jarige Hyke Hempenius, dochter van Tjitse Hempenius en Trijntje Dijkstra. Hyke is geboren op 11 juni 1849 te Sneek.

Van Lucas en Hyke is een kind bekend:

1  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 24 oktober 1891 te Leeuwarderadeel.

V-I  Hiltje Elsinga, dochter van Jacobus Lucas Elzinga (IV-F) en Marietje Pieters Donia, zonder beroep, wonende te GoŽnga en te Jutrijp, is geboren op 15 december 1856 te Wirdum - Frl., is overleden op 17 juni 1938 12.00 uur te Jutrijp. Hiltje werd 81 jaar, 6 maanden en 2 dagen.<121>

Hiltje trouwt op 15 mei 1886 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Kamstra, zoon van Rink Kamstra en Sjoukje Jongsma. Jacob, venter, wonende te GoŽnga, is geboren op 22 januari 1860 te IJlst, is overleden op 21 maart 1900 10.30 uur te GoŽnga. Jacob werd 40 jaar, 1 maand en 27 dagen.<122>

Van Jacob en Hiltje zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Kamstra is doodgeboren op 13 februari 1887 te Wymbritseradeel.

2  Marietje Kamstra is geboren op 21 juni 1888 te GoŽnga.

Marietje trouwt op 24 december 1910 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met Pier Vellinga, zoon van Lolle Vellinga en Jantje van der Meer. Pier is geboren te Idzega.

3  Sjoukje Kamstra is geboren op 15 augustus 1890 te Sneek.

4  Jacobus Kamstra is geboren op 2 mei 1893 te Wymbritseradeel.

5  Rinkje Kamstra is geboren op 13 juni 1896 te Wymbritseradeel.

V-J  Jan Oeges Elzinga, zoon van Oege Johannes Elzinga (IV-G) en Hiske Jans Sjaarda, is geboren op 8 januari 1848 te Wirdum - Frl..

Jan trouwt op 15 mei 1875 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Joukje Theunis Epema, dochter van Theunis Brugts Epema en Jitske Douwes IJsselstein. Joukje is geboren op 24 maart 1852 te Warga.

Van Jan en Joukje zijn acht kinderen bekend:

1  Oege Elzinga is geboren op 30 maart 1877 te Leeuwarderadeel.

2  Theunis Elzenga is geboren op 26 oktober 1878 te Idaarderadeel.

3  Jitske Elzinga is geboren op 6 juli 1880 te Leeuwarderadeel.

4  Jitske Elzinga is geboren op 29 november 1881 te Leeuwarderadeel.

5  Johannes Elzenga is geboren op 14 maart 1884 te Leeuwarderadeel.

6  Douwe Elzenga is geboren op 30 oktober 1886 te Leeuwarderadeel.

7  Hiske Elzenga is geboren op 6 juni 1889 te Leeuwarderadeel.

8  Boukje Elzenga is geboren op 30 oktober 1895 te Leeuwarderadeel.

V-K  Johannes Jans Elsinga, zoon van Jan Johannes Elzinga (IV-H) en Jantje Eelkes Raukema, petroleumventer, is geboren op 24 juli 1852 te Rauwerderhem, is overleden op 6 maart 1927 19.00 uur te Irnsum. Johannes werd 74 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Johannes trouwt op 13 mei 1875 te Idaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Theodora Joukes Stok, dochter van Jouke Klazes Stok en Berber Hendriks Jonker. Theodora is geboren op 12 april 1850 te Idaarderadeel, is overleden op 4 oktober 1936 te Baarderadeel. Theodora werd 86 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Van Johannes en Theodora zijn acht kinderen bekend:

1  Jantje Elsinga is geboren op 6 juni 1875 te Idaarderadeel.

2  Jan Elzinga, veehouder, wonende te Heerenveen, is geboren op 27 juli 1876 te Grouw, is overleden op 24 augustus 1952 te Assen. Jan werd 76 jaar en 28 dagen.

Jan trouwt op 25 mei 1905 te Rauwerderhem op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje Postma, dochter van Jacob Jans Postma en Aukje Jilts Wijnstra. Aaltje is geboren op 8 juli 1882 te Hemrik, is overleden op 16 november 1967 te Heerenveen. Aaltje werd 85 jaar, 4 maanden en 8 dagen.<123>

3  Berber Elsinga is geboren op 21 september 1878 te Sneek.

Berber trouwt op 19 mei 1904 te Utingeradeel op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Ruurd Thomas Brandsma, zoon van Thomas Ruurds Brandsma en Tietje Harmens de Groot. Ruurd is geboren op 2 oktober 1873 te Oldeboorn.

4  Limke Elsinga is geboren op 10 mei 1880 te Utingeradeel.

Limke trouwt op 7 juli 1904 te Enschede op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Liemburg, zoon van Anne Jacobus Liemburg en Trijntje Jans de Ruiter. Jan is geboren op 14 juni 1879 te Aengwirden.

5  Bontje Elsinga is geboren op 14 december 1882 te Irnsum, is overleden op 10 april 1943, is begraven te Wartena. Bontje werd 60 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Bontje trouwt op 11 mei 1905 te Idaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacob Hiemstra, zoon van Wytze Jacobs Hiemstra en Nienke Jacobs Valk. Jacob is geboren op 14 september 1880 te Wartena, is overleden op 1 januari 1960 te Wartena, is begraven op 5 januari 1960 te Wartena. Jacob werd 79 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

6  Joukje Elsinga is geboren op 4 januari 1886 te Irnsum.

Joukje trouwt op 12 mei 1915 te Rauwerderhem op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Sjoerd Sjoerdsma, zoon van Gerben Sjoerds Sjoerdsma en Folkertje Jakles van Dijk. Sjoerd is geboren op 22 november 1884 te Bozum, is overleden op 16 februari 1948 te Wieuwerd, is begraven te Wieuwerd. Sjoerd werd 63 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

7  Trijntje Elsinga is geboren op 28 november 1888 te Irnsum.

Trijntje trouwt op 18 mei 1911 te Rauwerderhem op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Pieter de Jong, zoon van Pieter de Jong en Rinske Speerstra. Pieter is geboren rond 1887 te Sijbrandaburen.

8  Wiemer Elsinga, wonende te Irnsum, is geboren op 5 juni 1892 te Rauwerderhem, is overleden op 2 juni 1978, is begraven te Irnsum. Wiemer werd 85 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Wiemer trouwt op 17 mei 1919 te Idaarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Bruinsma, dochter van Durk Bruinsma en Margje Hoen. Anna is geboren op 10 augustus 1895 te Opsterland, is overleden op 14 oktober 1964 te Irnsum, is begraven te Irnsum. Anna werd 69 jaar, 2 maanden en 4 dagen.<124>

V-L  Trijntje Elzinga, dochter van Hijlke Johannes Elzinga (IV-I) en Klaaske Haites van der Meer, dienstbode, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 oktober 1863 te Grouw.

Trijntje trouwt op 23 november 1889 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Sybe Landstra, zoon van Sijbren Landstra en Jantje Alberts. Sybe, bediende, aan het ijkkantoor, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 november 1865 te Leeuwarden.<125>

Van Sybe en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sybren Landstra is geboren op 10 november 1890 te Leeuwarden.

2  Klaaske Landstra is geboren op 28 mei 1892 te Leeuwarden.

3  Hielke Landstra is geboren op 9 februari 1894 te Leeuwarden.

4  Geertje Landstra is geboren op 3 januari 1896 te Leeuwarden.

5  Jelle Landstra is geboren op 17 oktober 1898 te Leeuwarden.

V-M  Johannes Elzinga, zoon van Hijlke Johannes Elzinga (IV-I) en Klaaske Haites van der Meer, wonende te Grouw, is geboren op 9 april 1867 te Grouw.

Johannes trouwt op 18 mei 1892 te Idaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Yttje Noorderhaven, dochter van Jan Hendriks Noorderhaven en Durkje Klazes Riemersma. Yttje, wonende te Grouw, is geboren op 16 maart 1869 te Grouw.

Van Johannes en Yttje zijn vier kinderen bekend:

1  Dirkje Elzinga is geboren op 7 mei 1893 te Knijpe, is overleden op 12 oktober 1930 te Rotterdam. Dirkje werd 37 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Dirkje trouwt op 12 oktober 1918 te Idaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Albert Brouwer, zoon van Taekle Brouwer en Afke Smits. Albert is geboren op 24 december 1889 te Tirns.

2  Klaaske Elzinga is geboren op 9 juli 1895 te Grouw.

Klaaske trouwt op 18 mei 1917 te Idaarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes van der Schaaf, zoon van Jan Douwes van der Schaaf en Grietje Luitzens de Jong. Johannes is geboren op 8 januari 1892 te Grouw.

3  Anna Elzinga is geboren op 21 augustus 1900 te Grouw.

4  Hylke Elzinga is geboren op 8 februari 1902 te Grouw.

V-N  Jan Tjerks Elzinga, zoon van Tjerk Johannes Elzinga (IV-J) en Jente Jans Langenberg, arbeider, wonende te Terwispel, te Menaldum en te Leeuwarden, is geboren op 25 april 1854 te Langezwaag, is overleden op 3 september 1887 04.00 uur te Leeuwarden. Jan werd 33 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Jan trouwt op 1 maart 1878 te Opsterland op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Bartje Abrahams de Groot, dochter van Abraham Wiegers de Groot en Froukjen Jans Kamst. Bartje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Terwispel, is geboren op 10 september 1854 20.00 uur te Rottum - Fr., is overleden op 6 mei 1886 te Leeuwarden. Bartje werd 31 jaar, 7 maanden en 26 dagen.<126>

Van Jan en Bartje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjerk Elzinga, wonende te Terwispel, is geboren op 29 november 1878 te Opsterland, is overleden op 21 april 1885 09.00 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 21 april 1885 te Leeuwarden (aangever overlijden was zijn vader Jan Elzinga (vader) (zie V-N)). Tjerk werd 6 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

2  Abraham Elzinga is geboren op 28 december 1880 te Opsterland, is overleden op 3 oktober 1883 te IJlst. Abraham werd 2 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

3  Johannes Elzinga is geboren op 31 december 1882 te Sneek, is overleden op 31 juli 1948 te Heerenveen. Johannes werd 65 jaar en 7 maanden.

Johannes trouwt op 7 juni 1911 te Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Froukje Weijer, dochter van Dirk Gerbens Weyer en Hendrikje Ydes Dijkstra. Froukje is geboren op 11 september 1890 te Leeuwarderadeel.

4  Abraham Elsinga is geboren op 17 februari 1886 te Leeuwarden, is overleden op 20 juli 1886 te Terband. Abraham werd 5 maanden en 3 dagen.

Jan trouwt op 9 september 1886 te Menaldumadeel op 32-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Jeltje Boomsma, dochter van Hendrik Franses Boomsma en Trijntje Thomas Dijkstra. Jeltje, arbeider, zonder beroep, werkvrouw en arbeidster, wonende te Menaldum en te Leeuwarden, is geboren op 22 maart 1853 te Menaldum, is overleden op 22 januari 1937 te Leeuwarden. Jeltje werd 83 jaar en 10 maanden.

Jeltje was eerder gehuwd (1) met Hendrik Tiedes Tolsma.<127,128> Jeltje was later gehuwd (3) met Jacob Tanja.<129..131>

Van Jan en Jeltje is een kind bekend:

5  Tjerk Elzinga, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 26 augustus 1887 te Leeuwarden, is overleden op 21 maart 1919 te Leeuwarden. Tjerk werd 31 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Tjerk trouwt op 5 januari 1910 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Sipkje Grenzenberg, dochter van Johannes Marten Grenzenberg en Anna Catharina van Hoek. Sipkje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 3 december 1889 te Leeuwarden, is overleden op 27 augustus 1924 14.30 uur te Leeuwarden. Sipkje werd 34 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<132..134>

V-O  Roelof Tjerks Elzinga, zoon van Tjerk Johannes Elzinga (IV-J) en Jente Jans Langenberg, arbeider, wonende te Terwispel en te Gorredijk, is geboren op 7 augustus 1858 te Langezwaag, is overleden op 24 juni 1934 te Gorredijk. Roelof werd 75 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Roelof trouwt op 20 mei 1887 te Opsterland op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Bleeker, dochter van Jan Wieberens Bleeker en Janke Piebes Bijlsma. Antje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Terwispel en te Gorredijk, is geboren op 7 maart 1863 te Drachten, is overleden op 13 oktober 1928 te Gorredijk. Antje werd 65 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<135>

Van Roelof en Antje zijn tien kinderen bekend:

1  Janke Elzinga is geboren op 10 maart 1888 te Opsterland.

2  Jentje Elzinga, zonder beroep, wonende te Opeinde - Frl., is geboren op 10 maart 1888 te Terwispel.

Jentje trouwt op 30 mei 1914 te Smallingerland op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Auke Dalstra, zoon van Hendrik Teijes Dalstra en Roelofke Aukes Veltman. Auke, arbeider, wonende te Opeinde - Frl., is geboren rond 1887 te Oostermeer.

3  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 7 augustus 1891 te Opsterland.<136>

4  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 21 juni 1893 te Terwispel.<137>

5  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 12 september 1894 te Opsterland.

6  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 27 april 1896 te Opsterland.

7  Jan Wiebren Elzinga, olieslagersknecht, wonende te Gorredijk, is geboren op 18 augustus 1897 te Terwispel, is begraven op 14 september 1973 te Amsterdam (Nieuwe Ooster begraafplaats). Jan werd 76 jaar en 27 dagen.

Jan trouwt op 20 november 1919 te Opsterland op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Antje Hoekstra, dochter van Jannes Hoekstra en Antje van Limbeek. Antje, zonder beroep, wonende te Noordwolde - Frl., is geboren op 27 mei 1901 te Noordwolde - Frl., is begraven op 29 januari 1971 te Amsterdam (Nieuwe Ooster begraafplaats). Antje werd 69 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

8  Tjerk Elzinga, betonwerker, is geboren op 26 januari 1902 te Opsterland, is overleden op 6 maart 1949 te Harderwijk, is begraven te Harderwijk (Oostergaarde). Tjerk werd 47 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Tjerk was gehuwd met Reijntje Besselsen, dochter van Willem Besselsen en Teunisje Hop. Reijntje is geboren op 4 juli 1903 te Tonsel, is overleden op 18 februari 1987, is begraven te Harderwijk (Oostergaarde). Reijntje werd 83 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<138>

9  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 13 november 1905 te Opsterland.

10  Wiebren Piebe Elzinga, typograaf en zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 23 augustus 1907 in de gem. Opsterland, is overleden op 12 mei 1944 15.30 uur te Leeuwarden. Wiebren werd 36 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Wiebren trouwt op 12 augustus 1940 te Leeuwarden op 32-jarige leeftijd met de 63-jarige Jantje Prosee, dochter van Geert Prosee en IJbeltje Feitsma. Jantje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 11 december 1876 te Leeuwarden.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Fokke Keur.<139>

V-P  Albertje Tjerks Elzinga, dochter van Tjerk Johannes Elzinga (IV-J) en Jente Jans Langenberg, zonder beroep en dienstmeid, wonende te Terwispel en te Wolvega, is geboren op 16 mei 1861 te Terwispel.

Albertje trouwt op 27 september 1884 te Weststellingwerf op 23-jarige leeftijd met de 52-jarige Egbert Fredriks ter Schuur, zoon van Fredrik Machiels ter Schuur en Grietjen Jans Huisman. Egbert, arbeider, wonende te Wolvega, is geboren op 4 augustus 1832 te Vinkega.

Egbert was eerder gehuwd (1) met Geertje Hendriks Visser.<140>

Van Albertje is een kind bekend:

1  Albert Elzinga is geboren op 5 februari 1881 17.00 uur te Terwispel, is als geboren aangegeven op 7 februari 1881 te Opsterland (aangever geboorte was zijn grootvader Tjerk Elzinga (zie IV-J)).<141,142>

Albert trouwt op 23 januari 1908 te Menaldumadeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Rigtje Rienstra, dochter van Anne Rienstra en Taetske Jonker. Rigtje is geboren op 22 juni 1880 te Deinum.

V-Q  Alida Tjerks Elzinga, dochter van Tjerk Johannes Elzinga (IV-J) en Jente Jans Langenberg, dienstmeid, wonende te Terwispel, is geboren op 9 januari 1866 te Terwispel.

Alida trouwt op 20 mei 1887 te Opsterland op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Marten van Zwol, zoon van Harmen Jacobs van Zwol en Ottje Wobbes Beetsma. Marten, arbeider, wonende te Terwispel, is geboren op 18 januari 1867 te Terwispel.<143>

Van Marten en Alida zijn twee kinderen bekend:

1  Attje van Zwol is geboren rond 1888 te Terwispel.

Attje trouwt op 13 mei 1910 te Smallingerland op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Popke Talman, zoon van Tette Popkes Talman en Reino Reitsma. Popke is geboren rond 1886 te Boornbergum.

2  Harmina van Zwol is geboren rond 1898 te Terwispel.

Harmina trouwt op 9 juli 1921 te Smallingerland op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Atze van der Sluis, zoon van Klaas Sluis en Maaike Hazewindus. Atze is geboren rond 1895 te Bergum.

V-R  Pietje Tjerks Elzinga, dochter van Tjerk Johannes Elzinga (IV-J) en Jente Jans Langenberg, zonder beroep, wonende te Terwispel, is geboren op 4 juli 1868 te Terwispel, is overleden op 10 maart 1948 te Leeuwarden. Pietje werd 79 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Pietje trouwt op 28 juni 1895 te Opsterland op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Oeds van Zwol, zoon van Harmen Jacobs van Zwol en Ottje Wobbes Beetsma. Oeds, zonder beroep, wonende te Terwispel, is geboren op 29 oktober 1863 te Terwispel, is overleden op 11 september 1943 te Leeuwarden. Oeds werd 79 jaar, 10 maanden en 13 dagen.<144>

Van Oeds en Pietje zijn negen kinderen bekend:

1  Reindert van Zwol is geboren op 23 december 1894 te Amsterdam (gewettigd bij huwelijk ouders).<145>

2  Attje van Zwol is geboren op 3 april 1897 te Terwispel.

3  Jentina van Zwol, huishoudster en zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 20 november 1898 04.30 uur te Leeuwarden, is overleden op 12 januari 1938 01.00 uur te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Jentina werd 39 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Jentina trouwt op 11 juli 1925 te Leeuwarden op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Reinder Visser, zoon van Hendrik Visser en Jitske Douma. Reinder, venter, wonende te Leeuwarden, is geboren op 10 januari 1899 te Akkerwoude, is overleden op 21 februari 1968 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Reinder werd 69 jaar, 1 maand en 11 dagen.

4  Froukje van Zwol is geboren op 28 juli 1900 05.30 uur te Leeuwarden.

5  Harmen van Zwol is geboren op 28 juli 1902 te Leeuwarden, is overleden op 29 maart 1970, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Harmen werd 67 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Harmen was gehuwd met Hendrikje Folkertsma. Hendrikje is geboren op 4 juni 1904, is overleden op 19 april 1995, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Hendrikje werd 90 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

6  Tjerk van Zwol is geboren op 14 maart 1904 te Leeuwarden.

Tjerk was sinds 29 december 1923 gehuwd met N.N.

7  Marten van Zwol is geboren op 29 maart 1906 te Leeuwarden.

Marten was sinds 21 april 1945 gehuwd met N.N.

8  Jacoba van Zwol is geboren op 29 maart 1906 te Leeuwarden.

Jacoba was sinds 1 mei 1926 gehuwd met N.N.

9  Trijntje van Zwol is geboren op 28 februari 1908 te Leeuwarden, is overleden op 8 juli 1909 te Leeuwarden. Trijntje werd 1 jaar, 4 maanden en 10 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 14 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 H - Bakker - Elsinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 feb 1835)

2)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 H - Bakker - Elsinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 feb 1835)

3)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1840 ovl. - Pietje Lucas, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 28 apr 1840)

4)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 H - Bakker - Elsinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 feb 1835)

5)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1821 ovl. - Saakje Wouters, overlijdensakte (Het Bildt 26 jan 1821)

6)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 H - Bakker - Elsinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 feb 1835)

7)  doop: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 H - Bakker - Elsinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 feb 1835)

8)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Trijntje Jans Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 29 jul 1880)

9)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 H - Bakker - Elsinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 feb 1835)

10)  geboorte: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 H - Bakker - Elsinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 feb 1835)

11)  doop: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 H - Bakker - Elsinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 feb 1835)

12)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1835 H - Bakker - Elsinga, huwelijk (Menaldumadeel 18 feb 1835)

13)  Nieske Jacobs. Nieske is overleden voor 18 februari 1835.

14)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1855 H - Penninga - Elzinga, huwelijk (Menaldumadeel 21 mrt 1855)

15)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1855 H - Penninga - Elzinga, huwelijk (Menaldumadeel 21 mrt 1855)

16)  Trijntje Aukes Jongsma. Trijntje is overleden voor 21 maart 1855.

17)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1840 ovl. - Pietje Lucas, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 28 apr 1840)

18)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1840 ovl. - Pietje Lucas, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 28 apr 1840)

19)  ongehuwd overleden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1850 ovl. - Marijke Jans Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 13 feb 1859)

20)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Lucas Jans Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 19 feb 1855)

21)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Lucas Jans Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 19 feb 1855)

22)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Lucas Jans Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 19 feb 1855)

23)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1813 H - Elzinga - Alberda, huwelijk (Menaldum 25 dec 1813)

24)  huwelijk: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elzinga - Douwes, huwelijk (Menaldum 18 mei 1815)

25)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1859 ovl. - Dieuwke Douwes Oosterhout, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 15 nov 1859)

26)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Bergsma, huwelijk (Wymbritseradeel 17 okt 1846)

27)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1851 H - Elzinga - Oosterhout, huwelijk (Leeuwarderadeel 7 feb 1851)

28)  ongehuwd overleden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1876 ovl. - Willem Lucas Elsenga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 7 nov 1876)

29)  overlijden: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Johannes Jans Elzinga, overlijdensakte (Idaarderadeel 13 mrt 1847)

30)  huwelijk: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elsinga - Tuinstra, huwelijk (Idaarderadeel 20 mei 1815)

31)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1863 ovl. - Trijntje Oeges Tuinstra, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 1 jan 1863)

32)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1856 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 11 dec 1856)

33)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 21 mrt 1850)

34)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1856 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 11 dec 1856)

35)  Doede trouwt op 11 december 1856 te Leeuwarderadeel met Jeltje (zie III-B.8).

36)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1856 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 11 dec 1856)

37)  Jeltje Johannes Elzinga, dochter van Johannes Jans Elsinga (III-B) en Trijntje Oeges Tuinstra. Jeltje is geboren op 21 juli 1837 te Idaard.

38)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1858 H - Elzinga - Meer, huwelijk (Idaarderadeel 12 mei 1858)

39)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1886 ovl. - Pietje Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 22 mrt 1886)

40)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1886 ovl. - Pietje Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 22 mrt 1886)

41)  Wytze trouwt op 11 september 1886 te Leeuwarderadeel met Sytske.

42)  Sytske trouwt op 16 mei 1867 te Leeuwarderadeel met Tjeerd.

43)  Tjeerd Tietes Hiemstra, zoon van Tiete Tjeerds Hiemstra en Akke Sjerps Iedema. Tjeerd is geboren op 15 februari 1841 te Britsum.

44)  Sytske Kooistra, dochter van Willem Sikkes Kooistra en Neeltje Rinses Dijkstra. Sytske is geboren op 8 januari 1840 te Jelsum. Sytske was eerder gehuwd (1) met Tjeerd Tietes Hiemstra.

45)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1856 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 11 dec 1856)

46)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1856 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 11 dec 1856)

47)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 21 mrt 1850)

48)  Doede trouwt op 21 maart 1850 te Leeuwarderadeel met Aukje (zie III-B.3).

49)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1856 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 11 dec 1856)

50)  Aukje Johannes Elsinga, dochter van Johannes Jans Elsinga (III-B) en Trijntje Oeges Tuinstra. Aukje, werkmeid, wonende te Huizum, is geboren op 8 januari 1823 te Idaard, is overleden op 12 januari 1856 te Huizum (Huis 37). Aukje werd 33 jaar en 4 dagen.

51)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Geertje Jans Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 30 jan 1824)

52)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1818 H - Vries - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 13 aug 1818)

53)  Jacobus trouwt op 24 maart 1825 te Leeuwarderadeel met Fokje.

54)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1842 H - Bij - Elzinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 16 sep 1842)

55)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 ovl. - Hiltje Lucas Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 19 nov 1846)

56)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Bergsma, huwelijk (Wymbritseradeel 17 okt 1846)

57)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1878 ovl. - Douwe Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 7 mei 1878)

58)  aangifte overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1878 ovl. - Douwe Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 7 mei 1878)

59)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Bergsma, huwelijk (Wymbritseradeel 17 okt 1846)

60)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Bergsma, huwelijk (Wymbritseradeel 17 okt 1846)

61)  Jeltje trouwt op 29 mei 1841 te Wymbritseradeel met Bokke.

62)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Bergsma, huwelijk (Wymbritseradeel 17 okt 1846)

63)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Bergsma, huwelijk (Wymbritseradeel 17 okt 1846)

64)  Bokke Pieters Nettinga, zoon van Pieter Piers Nettinga en Alberdina Ottes Draaisma. Bokke, schoenmaker, is geboren op 28 augustus 1816 te Abbega, is overleden op 6 februari 1845 te Folsgare. Bokke werd 28 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

65)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1848 G. - Pieter Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 11 apr 1848)

66)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1855 G. - Dieuwke Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 2 mrt 1855)

67)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Lucas Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 7 dec 1858)

68)  huwelijk: Tresoar, IJlst, burgelijke stand BS 1863 H - Elzinga - Elser, huwelijk (IJlst 26 mrt 1863)

69)  Tjitske trouwt op 20 mei 1849 te Sneek met Jurjen.

70)  Jurjen Sweering, zoon van Hendrik Hermanus Sweering en Joukje Jurjens Frankema. Jurjen is geboren op 2 september 1819 te Sneek, is overleden op 22 juni 1856 te IJlst. Jurjen werd 36 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

71)  Sibbeltje trouwt op 16 december 1854 te Leeuwarderadeel met Klaas.

72)  Klaas Gosses Speekhout, zoon van Gosse Andries Speekhout en Trijntje Andries van der Meer.

73)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1851 H - Elzinga - Oosterhout, huwelijk (Leeuwarderadeel 7 feb 1851)

74)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Johannes Elzinga, overlijdensakte (Hennaarderadeel 6 aug 1887)

75)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1851 H - Elzinga - Oosterhout, huwelijk (Leeuwarderadeel 7 feb 1851)

76)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1851 H - Elzinga - Oosterhout, huwelijk (Leeuwarderadeel 7 feb 1851)

77)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1870 ovl. - Janke Oosterhout, overlijdensakte (Wonseradeel 17 feb 1870)

78)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Diewke Johannes Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 15 okt 1855)

79)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Diewke Johannes Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 15 okt 1855)

80)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1871 H - Elzinga - Schilstra, huwelijk (Wonseradeel 13 mei 1871)

81)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1883 ovl. - Jacobus Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 22 aug 1883)

82)  huwelijk: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1856 H - Elzinga - Donia, huwelijk (Hennaarderadeel 15 mrt 1856)

83)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1937 ovl. - Lucas Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 6 jan 1937)

84)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1858 H - Elzinga - Meer, huwelijk (Idaarderadeel 12 mei 1858)

85)  geboorte: Tresoar, Idaarderadeel, burgelijke stand BS 1858 H - Elzinga - Meer, huwelijk (Idaarderadeel 12 mei 1858)

86)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1889 H - Landstra - Elzenga, huwelijk (Leeuwarden 23 nov 1889)

87)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1867 ovl. - Johannes Tjerks Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 31 jan 1867)

88)  Jacboba Hemkes. Jacboba is overleden voor 4 maart 1911.

89)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1897 H - Elzinga - Boonstra, huwelijk (Utingeradeel 4 feb 1897)

90)  Folkert Jarigs van der Velde. Folkert is overleden voor 4 februari 1897.

91)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1855 G. - Dieuwke Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 2 mrt 1855)

92)  Haring trouwt op 15 mei 1886 te Wymbritseradeel met Grietje.

93)  Grietje Pool, dochter van Sjouke Wybes Pool en Jantje Hendriks Hielkema. Grietje is geboren rond 1858 te Bovenknijpe.

94)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1874 H - Elsinga - Krikke, huwelijk (Wymbritseradeel 8 mei 1874)

95)  Yske trouwt op 3 november 1878 te Bolsward met Trijntje.

96)  Trijntje Adema, dochter van Ate Hendriks Adema en Lolkjen Jans Sloterdijk. Trijntje, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 26 januari 1859 te Bolsward, is overleden op 11 maart 1900 03.30 uur te Bolsward. Trijntje werd 41 jaar, 1 maand en 13 dagen.

97)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1887 H - Elsinga - Schaap, huwelijk (Wymbritseradeel 27 aug 1887)

98)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1887 H - Elsinga - Schaap, huwelijk (Wymbritseradeel 27 aug 1887)

99)  Sijke Seekles. Sijke is overleden voor 27 augustus 1887.

100)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1892 H - Elsinga - Palsma, huwelijk (Wymbritseradeel 9 apr 1892)

101)  Engeltje trouwt op 15 mei 1887 te Sneek met Jan.

102)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1892 H - Elsinga - Palsma, huwelijk (Wymbritseradeel 9 apr 1892)

103)  Jan van der Meer, zoon van Douwe Sytzes van der Meer en Taetske Sjoerds Heuveling. Jan is geboren rond 1836, is overleden voor 9 april 1892. Jan werd hoogstens 56 jaar.

104)  overlijden: Jacoba Schaap, overlijdensadvertentie (mei 1964)

105)  overlijden: Jacoba Schaap, overlijdensadvertentie (mei 1964)

106)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1926 ovl. - Akke Elsinga (Sneek 9 okt 1926)

107)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1878 H - Atsma - Elsinga, huwelijk (Wymbritseradeel 7 sep 1878)

108)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1858 G. - Lucas Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 7 dec 1858)

109)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1884 ovl. - Lucas Elsinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 27 aug 1884)

110)  Antje trouwt op 29 december 1888 te Wonseradeel met Doekle.

111)  Isaacje Boomsma. Isaacje is overleden voor 29 december 1888.

112)  Doekle Yntema, zoon van Reinder Doekles Yntema en Saakje Bernardus Wiersma. Doekle, arbeider, wonende te Pingjum, is geboren rond 1857 te Pingjum. Doekle was eerder gehuwd (1) met Isaacje Boomsma.

113)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1910 H - Werkhoven - Elzinga, huwelijk (Wonseradeel 30 mrt 1910)

114)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1919 H - Vis - Elzinga, huwelijk (Barradeel 24 mei 1919)

115)  overlijden: Dirk Vis, persoonskaart (5 sep 1948)

116)  Jan trouwt op 17 mei 1868 te Idaarderadeel met Trijntje.

117)  Trijntje Sipkes Visser, dochter van Sipke Douwes Visser en Cornelis Baukes Dijkstra. Trijntje, zonder beroep, wonende te Grouw, is geboren op 1 juli 1843 te Grouw, is overleden op 28 januari 1871 10.30 uur te Grouw. Trijntje werd 27 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

118)  Jan trouwt op 28 december 1885 te Wonseradeel met Pierkje.

119)  Pierkje Jelles Dijkstra, dochter van Jelle Ages Dijkstra en Trijntje Ates Landstra. Pierkje, zonder beroep, wonende te Wier, is geboren op 17 oktober 1857 te Tjalhuizum, is overleden op 7 december 1949 02.00 uur te Wier. Pierkje werd 92 jaar, 1 maand en 20 dagen.

120)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1937 ovl. - Lucas Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 6 jan 1937)

121)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1938 ovl. - Hiltje Elsinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 18 jun 1938)

122)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1900 ovl. - Jacob Kamstra, overlijdensakte (Wymbritseradeel 22 mrt 1900)

123)  overlijden: Aaltje Postma, overlijdensadvertenties (16 nov 1967)

124)  overlijden: Anna D. Bruinsma, overlijdensadvertentie (14 okt 1964)

125)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1889 H - Landstra - Elzenga, huwelijk (Leeuwarden 23 nov 1889)

126)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1878 H - Elzinga - Groot, huwelijk (Opsterland 1 mrt 1878)

127)  Jeltje trouwt op 29 maart 1877 te Menaldumadeel met Hendrik.

128)  Hendrik Tiedes Tolsma, zoon van Tiede Martens Tolsma en Gaitske Hotzes Kleefstra. Hendrik, bakkersknecht, wonende te Menaldum, is geboren rond 1848 te Jorwerd, is overleden voor 28 mei 1904. Hendrik werd hoogstens 56 jaar.

129)  Jeltje trouwt op 28 januari 1905 te Leeuwarden met Jacob.

130)  Grietje Nauta. Grietje is overleden voor 28 januari 1905.

131)  Jacob Tanja, zoon van Jan Tanja en Trijntje van der Helm. Jacob, pakhuisknecht, wonende te Leeuwarden, is geboren op 30 januari 1852 te Leeuwarden. Jacob was eerder gehuwd (1) met Grietje Nauta.

132)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1910 H - Elzinga - Grenzenberg, huwelijk (Leeuwarden 5 jan 1910)

133)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1924 ov. - Sipkje Grenzenberg, overlijdensakte (Leeuwarden 28 aug 1924)

134)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1924 ov. - Sipkje Grenzenberg, overlijdensakte (Leeuwarden 28 aug 1924)

135)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 H - Elzinga - Bleeker, huwelijk (Opsterland 20 mei 1887)

136)  doodgeboren: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1891 ovl. - Levenloos kind Elzinga - Bleeker (Opsterland 7 aug 1891)

137)  doodgeboren: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1893 ovl. - Levenloos kind Elzinga - Bleeker (Opsterland 21 jun 1893)

138)  geboorte: Willem Auke Elzinga, persoonslijst (18 jun 2010)

139)  Jantje (is gescheiden voor 12 augustus 1940) met Fokke.

140)  Geertje Hendriks Visser. Geertje is overleden op 1 maart 1880 te Wolvega.

141)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1881 G. - Albert Elzinga, geboorteakte (Opsterland 7 feb 1881)

142)  aangifte geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1881 G. - Albert Elzinga, geboorteakte (Opsterland 7 feb 1881)

143)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 H - Zwol - Elzinga, huwelijk (Opsterland 20 mei 1887)

144)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1895 H - Zwol - Elzinga, huwelijk (Opsterland 28 jun 1895)

145)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1895 H - Zwol - Elzinga, huwelijk (Opsterland 28 jun 1895)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Lucas Jans (els040)
- of in het Register van familienamen

els040