Parenteel van Oene Jelles

 

Bijgewerkt op: 26 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Oene Jelles.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1724 en 1730. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Minnertsga (2x).

I  Oene Jelles, schoenmaker, wonende te Minnertsga.

Oene trouwt (Herv.) op 13 december 1722 te Minnertsga (1) met Dieuke Bokkes. Dieuke, wonende te Ferwerd.

Van Oene en Dieuke zijn twee kinderen bekend:

1  Jelle Oenes is Herv. gedoopt op 27 maart 1724 te Minnertsga, zie II.

2  Dieuwke Oenes is Herv. gedoopt op 26 februari 1730 te Minnertsga.

Oene trouwt (Herv.) op 16 september 1731 te Minnertsga (2) met Trijntje Tjerks. Trijntje, wonende te Tzummarum.


Generatie II

(van 1724 tot 1827)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1752 en 1764. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Minnertsga (4x).

II  Jelle Oenes, zoon van Oene Jelles (I) en Dieuke Bokkes, wonende te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 27 maart 1724 te Minnertsga, is overleden voor 3 december 1827. Jelle werd hoogstens 103 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Jelle trouwt op 13 juli 1749 te Minnertsga op 25-jarige leeftijd met Metje Annes. Metje, wonende te Wier, is overleden voor 3 december 1827.

Van Jelle en Metje zijn vier kinderen bekend:

1  Dieuwke Jelles is geboren te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 12 maart 1752 te Minnertsga, zie III-A.

2  Pietje Jelles is geboren te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 10 augustus 1755 te Minnertsga, zie III-B.

3  Antje Jelles is Herv. gedoopt op 24 maart 1760 te Minnertsga.

4  Oene Jelles Elsinga is geboren op 21 oktober 1764 te Minnertsga, zie III-C.


Generatie III

(van 1752 tot 1837)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1775 en 1802. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oosterbierum (15x) en Witmarsum.

III-A  Dieuwke Jelles, dochter van Jelle Oenes (II) en Metje Annes, wonende te Oosterbierum, is geboren te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 12 maart 1752 te Minnertsga, is overleden op 1 december 1827 17.00 uur te Oosterbierum (Huis O 18). Dieuwke werd 75 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Dieuwke trouwt (Herv.) op 27 november 1774 te Oosterbierum op 22-jarige leeftijd met Harmen Wijtses. Harmen, wonende te Oosterbierum, is overleden voor 3 december 1827.

Van Harmen en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Dieuwke Harmens is geboren op 4 februari 1776 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 25 februari 1776 te Oosterbierum.

2  Jelle Harmens is geboren op 3 oktober 1778 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 25 oktober 1778 te Oosterbierum.

3  Wijtse Harmens is geboren op 4 december 1781 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 23 december 1781 te Oosterbierum.

4  Mettje Harmens is geboren op 22 juni 1786 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 9 juli 1786 te Oosterbierum.

5  Pieter Harmens is geboren op 6 april 1789 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 3 mei 1789 te Oosterbierum.

III-B  Pietje Jelles, dochter van Jelle Oenes (II) en Metje Annes, winkelierster, wonende te Oosterbierum, is geboren te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 10 augustus 1755 te Minnertsga, is overleden op 16 januari 1837 22.00 uur te Oosterbierum (Huis O 46). Pietje werd 81 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Pietje trouwt (Herv.) op 18 december 1774 te Oosterbierum op 19-jarige leeftijd (1) met Auke Jans. Auke, wonende te Oosterbierum, is overleden voor 8 april 1781.

Van Auke en Pietje zijn drie kinderen bekend:

1  Metje Aukes Braaksma is geboren op 27 oktober 1775 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 26 november 1775 te Oosterbierum, is overleden op 6 januari 1828 te Barradeel. Metje werd 52 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

2  Jan Aukes Braaksma is geboren op 18 december 1777 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 18 januari 1778 te Oosterbierum, zie IV-A.

3  Aukje Aukes is geboren op 23 februari 1781 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 8 april 1781 te Oosterbierum, zie IV-B.

Pietje trouwt (Herv.) op 20 februari 1785 te Oosterbierum op 29-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige IJpke Piebes Posthumus, zoon van Piebe Heins en Lijsbeth Aukes. IJpke, koopman, wonende te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 24 januari 1762 te Oosterbierum, is overleden op 6 december 1822 16.30 uur te Oosterbierum (Huis 60). IJpke werd 60 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van IJpke en Pietje zijn vijf kinderen bekend:

4  Lijsbeth IJpkes Posthumus is geboren op 9 december 1785 te Oosterbierum, is gedoopt op 1 januari 1786 te Oosterbierum, zie IV-C.

5  Jelle IJpkes Posthumus, kooltjer en arbeider, wonende te Oosterbierum, is geboren op 6 mei 1787 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 27 mei 1787 te Oosterbierum, is overleden op 16 maart 1836 20.00 uur te Oosterbierum (Huis O. 60). Jelle werd 48 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Jelle trouwt (Herv.) op 2 september 1810 te Oosterbierum op 23-jarige leeftijd met Reintje Jakobs Bosma. Reintje, arbeidster, wonende te Oosterbierum.

6  Piebe IJpkes Posthumus, turfdrager en poldermolenaar, wonende te Oosterbierum, is geboren op 17 september 1788 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 22 maart 1789 te Oosterbierum, is overleden op 16 augustus 1860 19.30 uur te Oosterbierum (Huis 91a). Piebe werd 71 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Piebe was gehuwd met Derkje Jans Rauwerda. Derkje, zonder beroep, wonende te Oosterbierum.

7  Antje IJpkes is geboren op 22 juli 1792 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 26 augustus 1792 te Oosterbierum.

8  Hein IJpkes Posthumus is geboren op 26 april 1795 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 25 mei 1795 te Oosterbierum, zie IV-D.

III-C  Oene Jelles Elsinga, zoon van Jelle Oenes (II) en Metje Annes, arbeider, wonende te Witmarsum en te Oosterbierum, is geboren op 21 oktober 1764 te Minnertsga, is overleden op 14 september 1831 te Witmarsum, is als overleden aangegeven op 14 september 1831 te Wonseradeel (aangever overlijden was zijn schoonzoon Jelle Feddes de Boer). Oene werd 66 jaar, 10 maanden en 24 dagen.<1,2>

Oene Jelles nam in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Witmarsum en gaf 2 kinderen op: Akke 22 jaar en Trijntje 9 jaar.
Akte datum: 28-12-1811.

Oene trouwt (Herv.) op 30 december 1787 te Ried op 23-jarige leeftijd (1) met Joukje IJkes. Joukje, wonende te Ried, is overleden voor 23 mei 1813.

Van Oene en Joukje zijn twee kinderen bekend:

1  Akke Oenes Elsinga is geboren op 7 februari 1789 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 1 maart 1789 te Oosterbierum, zie IV-E.

2  Jeltje Oenes is geboren op 22 september 1793 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 13 oktober 1793 te Oosterbierum, is overleden voor 28 december 1811. Jeltje werd hoogstens 18 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Oene trouwt (Herv.) op 24 mei 1801 te Exmorra op 36-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Antje Tjeerds, dochter van Tjeerd Aukes en Trijntje Sjerps. Antje, wonende te Witmarsum en te Allingawier, is geboren op 13 september 1763 te Witmarsum, is overleden op 21 november 1829 11.00 uur te Witmarsum (Huis Letter West 15), is als overleden aangegeven op 23 november 1829 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren haar man Oene Jelles Elsinga (zie III-C) en Symon Pieters Bakker). Antje werd 66 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Van Oene en Antje is een kind bekend:

3  Trijntje Oenes Elsinga is geboren te Witmarsum, is doopsgezind gedoopt op 23 februari 1802 te Pingjum, zie IV-F.<3>


Generatie IV

(van 1775 tot 1874)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1803 en 1843. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oosterbierum (4x), Minnertsga (3x), Dronrijp (3x), Zweins (2x), Witmarsum (2x), Sexbierum (2x), Barradeel (2x), Wonseradeel en Menaldumadeel.

IV-A  Jan Aukes Braaksma, zoon van Auke Jans en Pietje Jelles (III-B), kooltjer, wonende te Tzummarum, is geboren op 18 december 1777 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 18 januari 1778 te Oosterbierum.

Jan was gehuwd met Bregtje Alberts Alberda.

Van Jan en Bregtje is een kind bekend:

1  Albert Jans Braaksma is geboren op 7 januari 1819 te Barradeel.

IV-B  Aukje Aukes, dochter van Auke Jans en Pietje Jelles (III-B), wonende te Oosterbierum, is geboren op 23 februari 1781 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 8 april 1781 te Oosterbierum.

Aukje trouwt (Herv.) op 9 mei 1802 te Oosterbierum op 21-jarige leeftijd met Tjerk Ennes Ennema. Tjerk, kooltjer, wonende te Oosterbierum.

Van Tjerk en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1  Enne Tjerks is geboren op 23 januari 1803 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 20 februari 1803 te Oosterbierum.

2  Pietje Tjerks is geboren op 28 april 1807 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 17 mei 1807 te Oosterbierum.

IV-C  Lijsbeth IJpkes Posthumus, dochter van IJpke Piebes Posthumus en Pietje Jelles (III-B), arbeidster, wonende te Oosterbierum, is geboren op 9 december 1785 te Oosterbierum, is gedoopt op 1 januari 1786 te Oosterbierum, is overleden op 14 januari 1871 te Barradeel. Lijsbeth werd 85 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Lijsbeth was gehuwd (1) met Marten Anes Lemke. Marten, arbeider, wonende te Oosterbierum, is geboren rond 1778 te Wijnaldum, is overleden op 1 februari 1835 11.00 uur te Oosterbierum. Marten werd ongeveer 57 jaar.

Van Marten en Lijsbeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirkje Martens is geboren op 15 februari 1808 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 28 maart 1808 te Oosterbierum.

2  IJpke Martens is geboren op 17 mei 1810 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 10 juni 1810 te Oosterbierum.

3  Ane Martens Lemke is geboren op 18 januari 1814 te Sexbierum.

4  Pieter Martens Lemke is geboren op 27 augustus 1815 te Sexbierum.

5  Sibbeltje Martens Lemke is geboren op 12 maart 1819 te Barradeel.

Lijsbeth trouwt op 27 oktober 1838 te Barradeel op 52-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Albert Hotses Dijkstra, zoon van Hotse Hendriks en Hanske Alberts. Albert, arbeider, wonende te Oosterbierum, is geboren op 6 januari 1789 te Pietersbierum, is Herv. gedoopt op 17 april 1791 te Pietersbierum, is overleden op 31 augustus 1847 10.00 uur te Oosterbierum (Huis 49). Albert werd 58 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Albert was eerder gehuwd (1) met Hiske Simons Broersma.<4> Albert was eerder gehuwd (2) met Trijntje Piers Boomstra.<5..7>

IV-D  Hein IJpkes Posthumus, zoon van IJpke Piebes Posthumus en Pietje Jelles (III-B), kooltjer, wonende te Oosterbierum, is geboren op 26 april 1795 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 25 mei 1795 te Oosterbierum.

Hein trouwt op 11 november 1815 te Sexbierum (huwelijksgetuigen waren zijn broer Jelle IJpkes Posthumus (volle broer) (zie III-B.5), zijn broer Liebe IJpkes Posthumus (volle broer) (zie III-B.6), zijn halfzwager Tjerk Ennes Enninga (zwager van de bruidegom) en zijn halfbroer Jan Aukes Braaksma (halfbroer van de bruidegom) (zie IV-A)) op 20-jarige leeftijd met de 19-jarige Aaltje Lieuwes Steinfort, dochter van Lieuwe Hessels Steinfort en Jantje Tjallings Hofman. Aaltje, dienstmaagd, wonende te Oosterlittens, is geboren op 19 november 1795 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 13 december 1795 te Sexbierum.

Van Hein en Aaltje is een kind bekend:

1  Aaltje Heins Posthumus.

Aaltje trouwt op 1 juli 1839 te Franekeradeel met Sierk Ottes van der Veen, zoon van Otte Sierks van der Veen en Klaaske Jans Feenstra. Sierk, arbeider, wonende te Harlingen.

IV-E  Akke Oenes Elsinga, dochter van Oene Jelles Elsinga (III-C) en Joukje IJkes, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Dronrijp en te Witmarsum, is geboren op 7 februari 1789 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 1 maart 1789 te Oosterbierum, is overleden op 22 maart 1862 te Menaldumadeel. Akke werd 73 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Akke trouwt op 23 mei 1813 te Dronrijp op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Folkert Meinderts Dijkstra, zoon van Meindert Jans en Joukje Folkerts. Folkert, arbeider, wonende te Dronrijp, is geboren op 19 april 1791 te Dronrijp, is Herv. gedoopt op 22 mei 1791 te Dronrijp, is overleden op 25 februari 1838 16.00 uur te Dronrijp. Folkert werd 46 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Van Folkert en Akke zijn zes kinderen bekend:

1  Joukje Folkerts Dijkstra is geboren op 24 maart 1814 te Dronrijp.

Joukje trouwt op 18 mei 1836 te Menaldumadeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Pieter Hendriks van der Wal, zoon van Hendrik Aukes van der Wal en Wytske Pieters. Pieter is geboren rond 1809 te Menaldum.

2  Meindert Folkerts Dijkstra is geboren op 27 december 1816 te Dronrijp.

3  Trijntje Folkerts Dijkstra is geboren op 6 oktober 1819 te Zweins.

Trijntje trouwt op 16 mei 1860 te Menaldumadeel op 40-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Pieter Jans Hiemstra, zoon van Jan Gerrits Hiemstra en Beitske Pieters Hoekstra. Pieter is geboren rond 1819 te Winsum - Frl..

4  Hylkje Folkerts Dijkstra is geboren op 31 oktober 1822 te Zweins.

Hylkje trouwt op 7 mei 1851 te Menaldumadeel op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik Roels van der Tempel, zoon van Roel Hendriks van der Tempel en Fokeltje Aukes Ruitinga. Hendrik is geboren op 10 maart 1822 te Oosterend - Hennaarderadeel.

5  Jeltje Folkerts Dijkstra is geboren op 2 november 1825 te Menaldumadeel.

6  Oene Folkerts Dijkstra is geboren op 18 februari 1830 te Dronrijp.

Oene trouwt op 17 mei 1854 te Menaldumadeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jeltje Pieters Wagenaar, dochter van Pieter Willems Wagenaar en Jetske Symons Faas. Jeltje is geboren op 20 februari 1827 te Dronrijp.

IV-F  Trijntje Oenes Elsinga, dochter van Oene Jelles Elsinga (III-C) en Antje Tjeerds, arbeidster, wonende te Witmarsum en te Minnertsga, is geboren te Witmarsum, is doopsgezind gedoopt op 23 februari 1802 te Pingjum, is overleden op 23 september 1874 te Minnertsga (Huis 60). Trijntje werd 72 jaar en 7 maanden.<8,9>

Trijntje trouwt op 5 december 1829 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Jelte Feddes de Boer, zoon van Fedde Sijbrens en Femkjen Dijes de Boer. Jelte, timmerknecht en arbeider, wonende te Minnertsga, te Pingjum, te Franeker en te Witmarsum, is geboren op 16 november 1799 te Workum, is Herv. gedoopt op 1 december 1799 te Workum, is overleden op 9 oktober 1849 te Minnertsga. Jelte werd 49 jaar, 10 maanden en 23 dagen.<10..13>

Jelte was eerder gehuwd (1) met Aaltje Johannes van der Werf.<14..17>

Van Jelte en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Jeltes de Boer is geboren op 19 september 1831 te Witmarsum, is overleden op 3 januari 1877 te Witmarsum. Antje werd 45 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

2  Fedde Jeltes de Boer, arbeider, is geboren op 3 maart 1833 te Witmarsum, is overleden op 15 maart 1913 te Ellsworth - Banks Township - Antrim Co. - Michigan - U.S.A.. Fedde werd 80 jaar en 12 dagen.

Fedde trouwt op 9 mei 1863 te Barradeel op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Sytske Jans Hoekstra, dochter van Jan Sybrens Hoekstra en Sjoerdtje Sjoerds Veenstra. Sytske is geboren op 21 april 1838 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 26 juli 1929 te Ellsworth - Banks Township - Antrim Co. - Michigan - U.S.A., is begraven te Ellsworth - Banks Township - Antrim Co. - Michigan - U.S.A. (Ellsworth Cemetry). Sytske werd 91 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

3  Fimkje Jeltes de Boer is geboren op 22 juli 1834 te Wonseradeel.

4  Femkjen Jeltes de Boer is geboren op 25 mei 1838 te Minnertsga.<18>

5  Hiltje Jeltes de Boer is geboren op 10 november 1839 te Minnertsga.<19>

6  Oene Jeltes de Boer is geboren rond 1843 of is geboren op 5 maart 1843 te Minnertsga, is overleden op 24 september 1888 te Barradeel. Oene werd ongeveer 45 jaar.<20>

Oene trouwt op 19 mei 1877 te Barradeel op ongeveer 34-jarige leeftijd met de 41-jarige Aafke Jans Hiemstra, dochter van Jan Tjeerds Hiemstra en Tjitske Cornelis Boonsma. Aafke is geboren op 28 september 1835 te Tzummarum.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 26 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Oene Jelles Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 14 sep 1831)

2)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Oene Jelles Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 14 sep 1831)

3)  doop: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Boer - Elsinga, huwelijksakte (Wonseradeel 5 dec 1829)

4)  Hiske Simons Broersma, dochter van Simon Klases en Antje Jelles. Hiske, arbeidster, wonende te Oosterbierum, is geboren op 2 januari 1790 te Sint Jacobiparochie, is Herv. gedoopt op 31 januari 1790 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 3 juli 1830 14.00 uur te Oosterbierum (Huis O. 45). Hiske werd 40 jaar, 6 maanden en 1 dag.

5)  Albert trouwt op 16 april 1831 te Barradeel met Trijntje.

6)  Anne Sijmens van Dijk, zoon van Simon Klases en Antje Jelles. Anne, werkman, wonende te Sint Jacobiparochie, is geboren op 22 oktober 1779, is Herv. gedoopt op 21 november 1779 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 22 maart 1827 05.00 uur te Sint Jacobiparochie (Huis 177). Anne werd 47 jaar en 5 maanden.

7)  Trijntje Piers Boomstra, dochter van Pier Wijbes en Trijntje Harmens. Trijntje, werkvrouw, arbeider en arbeidster, wonende te Sint Jacobiparochie en te Oosterbierum, is geboren op 14 april 1774 te Sint Jacobiparochie, is Herv. gedoopt op 1 mei 1774 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 10 april 1837 te Oosterbierum. Trijntje werd 62 jaar, 11 maanden en 27 dagen. Trijntje was eerder gehuwd (1) met Anne Sijmens van Dijk.

8)  doop: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Boer - Elsinga, huwelijksakte (Wonseradeel 5 dec 1829)

9)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Trijntje Oenes Elsinga, overlijdensakte (Barradeel 23 sep 1874)

10)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Boer - Elsinga, huwelijksakte (Wonseradeel 5 dec 1829)

11)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Boer - Elsinga, huwelijksakte (Wonseradeel 5 dec 1829)

12)  doop: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Boer - Elsinga, huwelijksakte (Wonseradeel 5 dec 1829)

13)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Jelte Feddes de Boer, overlijdensakte (Barradeel 10 okt 1849)

14)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1826 H - Boer - Werf, huwelijk (Wonseradeel 25 nov 1826)

15)  Jelte trouwt op 25 november 1826 te Wonseradeel met Aaltje.

16)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Boer - Elsinga, huwelijksakte (Wonseradeel 5 dec 1829)

17)  Aaltje Johannes van der Werf, dochter van Johannes Hartmans van der Werf en Rinske Jacobs Postma. Aaltje, wonende te Witmarsum en te Pingjum, is geboren op 6 september 1797, is Herv. gedoopt op 27 september 1797 te Franeker, is overleden op 4 april 1829 te Pingjum. Aaltje werd 31 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

18)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1838 G. - Femkjen de Boer, geboorteakte (Barradeel 26 mei 1838)

19)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1839 G. - Hiltje de Boer, geboorteakte (Barradeel 13 nov 1839)

20)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1843 G. - Oene de Boer, geboorteakte (Barradeel 7 mrt 1843)


Opmerkingen:
els042

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Oene Jelles.