Parenteel van Rintje Gosses

Bijgewerkt op: 9 februari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Rintje Gosses (els044)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend.

I  Rintje Gosses.

Van Rintje en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Gosse Reintjes, zie II.


Generatie II

(tot 1799)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 9 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1766 en 1792. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Heeg (9x).

II  Gosse Reintjes, zoon van Rintje Gosses (I), schoenmaker, wonende te Heeg, is overleden op 21 augustus 1799 te Heeg.

Gosse trouwt (gerecht) op 12 januari 1765 te Wonseradeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 13 januari 1765 te Blauwhuis (1) met de 33-jarige Ibeltje Sjoukes Homminga, dochter van Sjieuwke Elings Homminga en Trijntje Sijbes. Ibeltje, wonende te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 25 maart 1731 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Elske Jans).

Van Gosse en Ibeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Rintje Gosses is R.K. gedoopt op 22 februari 1766 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Reintje Gosses (zie I)), zie III-A.

2  Catharina Gosses is R.K. gedoopt op 3 oktober 1768 te Heeg (doopgetuige was haar halfoom Eling Joukes), is overleden voor 25 april 1822 (wordt niet meer vermeld als halfzuster bij een memorie van aangifte successierechten). Catharina werd hoogstens 53 jaar, 6 maanden en 22 dagen.<1>

Gosse trouwt (Herv.) op 18 oktober 1772 te Heeg, trouwt (kerk) (R.K.) in 1772 te Heeg (2) met Hieltje Hessels. Hieltje, wonende te Heeg, is overleden in 1800 te Heeg (akte van bekendheid).<2>

Van Gosse en Hieltje zijn zeven kinderen bekend:

3  Hessel Gosses Visser is R.K. gedoopt op 23 maart 1774 te Heeg (doopgetuige was Trientje Hessels), zie III-B.

4  Pieter (Petrus) Gosses Elsinga is geboren te Heeg, is R.K. gedoopt op 19 december 1776 te Heeg (doopgetuige was Idje Hessels), zie III-C.<3>

5  Jetske Gosses Visser is R.K. gedoopt op 9 november 1780 te Heeg (doopgetuige was Vroukje Meinderts), zie III-D.

6  Ibeltje Gosses is R.K. gedoopt op 29 maart 1784 te Heeg (doopgetuige was Otje Reintjes).

7  Ruurd Gosses Visser is geboren op 16 mei 1785 te Heeg, is R.K. gedoopt op 16 mei 1785 te Heeg (doopgetuige was Lolk Gosses), zie III-E.<4>

8  Jan Gosses is R.K. gedoopt op 2 december 1788 te Heeg (doopgetuige was Wopke Riemers), is overleden voor 25 april 1822 (wordt niet meer vermeld als broer bij een memorie van aangifte successierechten). Jan werd hoogstens 33 jaar, 4 maanden en 23 dagen.<5>

9  Ibeltje (Ybeltje) Gosses Visser, dienstmaagd, wonende te Leeuwarden, is R.K. gedoopt op 8 maart 1792 te Heeg (doopgetuige was Akke Lolkes), is overleden op 25 april 1822 17.00 uur te Leeuwarden (Huis I 317). Ibeltje werd 30 jaar, 1 maand en 17 dagen.<6>


Generatie III

(van 1766 tot 1858)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 37 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1831. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (10x), Workum (8x), Wymbritseradeel (6x), Leeuwarden (6x), Tjerkwerd (3x), Blauwhuis (3x) en Westhem.

III-A  Rintje Gosses, zoon van Gosse Reintjes (II) en Ibeltje Sjoukes Homminga, is R.K. gedoopt op 22 februari 1766 te Heeg (doopgetuige was zijn grootvader Reintje Gosses (zie I)), is overleden voor 25 april 1822. Rintje werd hoogstens 56 jaar, 2 maanden en 3 dagen.<7>

Rintje trouwt (Herv.) op 4 mei 1788 te Heeg op 22-jarige leeftijd met Baukje Sybrens.

Van Rintje en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Gosse Rintjes is R.K. gedoopt op 2 januari 1790 te Leeuwarden (Breedstraat) (doopgetuige was zijn grootvader Gosse Rintjes (zie II)), is overleden voor 25 april 1822 (wordt niet meer vermeld als erfgenaam bij een memorie van aangifte successierechten). Gosse werd hoogstens 32 jaar, 3 maanden en 23 dagen.<8>

2  Sieberen Rintjes, turfdrager, wonende te Leeuwarden, is R.K. gedoopt op 30 november 1792 te Leeuwarden (Breedstraat) (doopgetuige was Jacob Sieberens), is overleden op 23 december 1842 11.30 uur te Leeuwarden. Sieberen werd 50 jaar en 23 dagen.<9>

Sieberen was gehuwd met Catharina Oelofs, dochter van Servaas Oelofs en Anna Maria Flozen. Catharina, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 maart 1788 te Antwerpen - B., is overleden op 28 september 1874 17.30 uur te Leeuwarden. Catharina werd 86 jaar en 6 maanden.

III-B  Hessel Gosses Visser, zoon van Gosse Reintjes (II) en Hieltje Hessels, schoenmaker en koopman, wonende te Westhem en te Blauwhuis, is R.K. gedoopt op 23 maart 1774 te Heeg (doopgetuige was Trientje Hessels), is overleden op 13 september 1858 19.00 uur te Westhem. Hessel werd 84 jaar, 5 maanden en 21 dagen.<10>

Hessel Gosses nam in 1811 de familienaam Visscher aan. Hij woonde toen in Westhem en gaf 3 kinderen op. De familienaam werd later als Visser geschreven.

Hessel was gehuwd (1) met Minke Piers Hiemstra, dochter van Pier Hendriks Hiemstra en Waltje Baukes. Minke, wonende te Blauwhuis, is geboren te Tzum, is R.K. gedoopt op 20 juli 1782 te Franeker (doopgetuige was haar grootvader Bauke Durkx), is overleden op 11 maart 1857 te Wymbritseradeel. Minke werd 74 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Van Hessel en Minke zijn negen kinderen bekend:

1  Hijke Hessels Visser is geboren te Westhem, is R.K. gedoopt op 8 oktober 1804 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Waltje Piers), zie IV-A.

2  Gosse Hessels is R.K. gedoopt op 22 februari 1806 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ruerg Gosses (zie III-E)).

3  Gosse Hessels Visser, schoenmaker, wonende te Blauwhuis en te Westhem, is R.K. gedoopt op 8 maart 1810 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ruurd Gosses (zie III-E)).

Gosse trouwt op 3 mei 1834 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 37-jarige Haebeltje Rintjes Ketelaar, dochter van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen. Haebeltje, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren te Sandfirden, is R.K. gedoopt op 12 januari 1797 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oudtante Boukien Luwis), is overleden op 16 april 1880 12.30 uur te Westhem. Haebeltje werd 83 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

4  Pier Hessels Visser is geboren op 27 november 1811 te Wymbritseradeel.

5  Waltie Hessels Visser is geboren op 12 maart 1814 te Wymbritseradeel.

6  Jan Hessels Visser is geboren op 5 mei 1816 te Wymbritseradeel.

7  Symen Hessels Visser is geboren op 12 juli 1818 te Wymbritseradeel.

8  Rintje Hessels Visser is geboren op 16 maart 1821 te Wymbritseradeel, zie IV-B.

9  Trijntje Hessels Visser is geboren op 16 september 1823 te Wymbritseradeel.

Hessel trouwt (kerk) (R.K.) op 2 juni 1799 te Blauwhuis op 25-jarige leeftijd (2) met Trijntje Hielkes. Trijntje, wonende te Westhem.

III-C  Pieter (Petrus) Gosses Elsinga, zoon van Gosse Reintjes (II) en Hieltje Hessels, slager, koopman en boer, wonende te Tjerkwerd, te Bolsward en te Schettens, is geboren te Heeg, is R.K. gedoopt op 19 december 1776 te Heeg (doopgetuige was Idje Hessels), is overleden op 21 november 1833 21.30 uur te Bolsward (Huis C 284). Pieter werd 56 jaar, 11 maanden en 2 dagen.<11,12>

Pieter Gosses nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Bolsward en gaf 2 kinderen op: Hielke 3 en Gosse 1.
Aktedatum 27-12-1811.

Pieter trouwt (kerk) (R.K.) op 10 april 1803 te Blauwhuis op 26-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Mintje Rommerts, dochter van Rommert Baukes en Beitske Meinderts. Mintje, boerin, wonende te Bolsward, te Schettens en te Tjerkwerd, is geboren te Schettens, is R.K. gedoopt op 2 december 1771 te Bolsward (doopgetuige was Antje Jans), is overleden op 17 augustus 1817 te Bolsward. Mintje werd 45 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Van Pieter en Mintje zijn zeven kinderen bekend:

1  Rommert Pieters is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 29 september 1805 te Blauwhuis (doopgetuige was Hieke Sipkes).

2  Rommert Pieters is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 4 november 1806 te Blauwhuis.

3  Hieke Pieters Elsinga is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 26 januari 1808 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Hieke Rommerts), zie IV-C.

4  Beitske Pieters is R.K. gedoopt op 26 mei 1809 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Trientie Rommerts).

5  Gosse Pieters Elsinga, boerenknecht, wonende te Bolsward en te Hartwerd, is R.K. gedoopt op 11 december 1810 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was zijn tante Trientje Rommerts), is overleden op 8 april 1833 te Bolsward. Gosse werd 22 jaar, 3 maanden en 28 dagen.<13>

6  Rommert Pieters Elsinga is geboren op 19 januari 1812 te Bolsward, is R.K. gedoopt op 19 januari 1812 te Bolsward (St. Franciscus), is overleden op 29 juli 1812 te Bolsward. Rommert werd 6 maanden en 10 dagen.<14>

7  Rommert Pieters Elsinga, boerenknecht, wonende te Bolsward en te Sandfirden, is geboren op 29 oktober 1813 te Bolsward, is overleden op 29 mei 1879 te Bolsward. Rommert werd 65 jaar en 7 maanden.<15>

Rommert trouwt op 29 januari 1848 te Wymbritseradeel op 34-jarige leeftijd met de 44-jarige Grietje Willems van der Meer, dochter van Willem Sakes van der Meer en Trijntje Jelmers. Grietje is R.K. gedoopt op 25 september 1803 te Blauwhuis (doopgetuige was Duwke Piebis), is overleden voor 29 mei 1879. Grietje werd hoogstens 75 jaar, 8 maanden en 4 dagen.<16>

Grietje was eerder gehuwd (1) met Gerben Annes Zandstra.<17>

Pieter trouwt op 5 juli 1818 te Bolsward op 41-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Richt Nannes Jelmersma, dochter van Nanne Willems Jelmersma en Akke Sjoerds. Richt, dienstmaagd, spinster en zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 27 februari 1789 te Blauwhuis (doopgetuige was Jan Klasis), is overleden op 9 december 1870 23.00 uur te Bolsward (Huis 292). Richt werd 81 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Van Pieter en Richt zijn zeven kinderen bekend:

8  Akke Pieters Elsinga is geboren op 24 december 1819 te Bolsward, zie IV-D.

9  Nanne Pieters Elsinga, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 17 april 1821 te Bolsward, is ongehuwd overleden op 19 maart 1886 01.30 uur te Bolsward. Nanne werd 64 jaar, 11 maanden en 2 dagen.<18>

10  Jan Pieters Elsinga is geboren op 23 augustus 1823 11.00 uur te Bolsward, is als geboren aangegeven op 25 augustus 1823 te Bolsward (aangever geboorte was zijn vader Petrus Gosses Elsinga (vader) (zie III-C)), zie IV-E.<19,20>

11  Ida (Jitske) Pieters Elsinga, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 15 maart 1825 00.00 uur te Bolsward, is als geboren aangegeven op 17 maart 1825 te Bolsward (aangever geboorte was haar vader Petrus Gosses Elsinga (zie III-C)), is overleden op 30 december 1844 12.00 uur te Bolsward (Kerkstraat). Ida werd 19 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<21..23>

12  Isabella Pieters Elsinga is geboren op 15 maart 1825 00.00 uur te Bolsward, is als geboren aangegeven op 17 maart 1825 te Bolsward (aangever geboorte was haar vader Petrus Gosses Elsinga (vader) (zie III-C)), is overleden op 29 oktober 1831 te Bolsward. Isabella werd 6 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<24,25>

13  Sjoerd Pieters Elsinga is geboren op 15 september 1826 te Bolsward, zie IV-F.<26>

14  Regnerus Pieters Elsinga is geboren op 12 juli 1831 te Bolsward, is overleden op 31 juli 1831 te Bolsward. Regnerus werd 19 dagen.

III-D  Jetske Gosses Visser, dochter van Gosse Reintjes (II) en Hieltje Hessels, winkelierster, wonende te Leeuwarden, is R.K. gedoopt op 9 november 1780 te Heeg (doopgetuige was Vroukje Meinderts), is overleden op 28 september 1827 09.00 uur te Leeuwarden. Jetske werd 46 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Jetske trouwt op 16 juni 1811 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd met Johannes Laurens Nauta, zoon van Laurens Nauta en N.N.. Johannes, commies, wonende te Leeuwarden, is overleden op 26 juni 1816 21.00 uur te Leeuwarden.<27>

Van Johannes en Jetske zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrica Johannes Nauta is geboren op 25 april 1812 te Leeuwarden.

2  Maria Johannes Nauta is geboren op 21 augustus 1813 te Leeuwarden, is overleden op 30 september 1813 te Leeuwarden. Maria werd 1 maand en 9 dagen.

3  Maria Gudula Johannes Nauta is geboren op 19 oktober 1814 te Leeuwarden, is overleden op 10 januari 1896 te Leeuwarden. Maria werd 81 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

4  Sybrandus Johannes Nauta is geboren op 21 maart 1816 te Leeuwarden, is overleden op 3 oktober 1820 te Leeuwarden. Sybrandus werd 4 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

III-E  Ruurd Gosses Visser, zoon van Gosse Reintjes (II) en Hieltje Hessels, boerenknecht, landbouwer, boer en huisman (boer), wonende te Idzega, te It Heidenskip en te Workum, is geboren op 16 mei 1785 te Heeg, is R.K. gedoopt op 16 mei 1785 te Heeg (doopgetuige was Lolk Gosses), is overleden op 15 december 1833 18.00 uur te Workum. Ruurd werd 48 jaar, 6 maanden en 29 dagen.<28,29>

Ruurd Gosses nam in 1811 de naam Visser aan. Hij woonde toen in Workum en gaf 1 kind op.

Ruurd trouwt (gerecht) op 27 mei 1810 te Workum, trouwt (kerk) (R.K.) op 27 mei 1810 te Workum op 25-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Anske Hommes de Jong, dochter van Homme Eelkes de Jong en Akke Ruurds. Anske, wonende te Workum, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 21 februari 1791 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Anskje Gerkes), is overleden op 26 oktober 1812 09.00 uur te Workum (Huis F19), is als overleden aangegeven op 26 oktober 1812 te Workum (aangevers overlijden waren haar verre neef (8e graad) Johannes van der Meilen (gebuur) en haar man Ruurd Gosses Visser (echtgenoot) (zie III-E)). Anske werd 21 jaar, 8 maanden en 5 dagen.<30,31>

Van Ruurd en Anske is een kind bekend:

1  Hieke Ruurds Visser, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 18 november 1811 20.00 uur te Workum.<32>

Hieke trouwt op 20 april 1834 te Workum (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Gosse Hessels Visser (goede bekende) (zie III-B.3), Bauke Klazes van der Meer (goede bekende), Jan Kingma en zijn broer Lieuwe Rintjes Ketelaar (broer van de bruidegom)) op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 26-jarige Joseph Rintjes Ketelaar, zoon van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen. Joseph, timmermansknecht, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 9 maart 1808 te Blauwhuis, is overleden op 28 februari 1876 te Workum. Joseph werd 67 jaar, 11 maanden en 19 dagen.<33>

Ruurd trouwt op 15 augustus 1819 te Workum op 34-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Jetske Jans Teekema, dochter van Jan Dirks en Wietske Dirks. Jetske, boerendienstmeid en zonder beroep, wonende te Bolsward en te Workum, is R.K. gedoopt op 24 augustus 1799 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Antje Dirks), is overleden op 11 juni 1832 04.00 uur te Workum (Huis F 19). Jetske werd 32 jaar, 9 maanden en 18 dagen.<34..36>

Van Ruurd en Jetske zijn zeven kinderen bekend:

2  Jan Ruurds Visser is geboren op 16 juni 1820 te Workum.

3  Ybeltje Ruurds Visser is geboren op 27 september 1822 te Workum.

4  Minke Ruurds Visser is geboren op 10 augustus 1824 te Workum.

5  Gosse Ruurds Visser is geboren op 9 augustus 1825 te Workum.

6  Gosse Ruurds Visser is geboren op 15 januari 1827 te Workum.

7  Gosse Ruurds Visser is geboren op 1 april 1829 te Workum.

8  Sjieuwke Ruurds Visser is geboren op 24 april 1831 te Workum.


Generatie IV

(van 1790 tot 1903)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1831 en 1859. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (6x), Hommerts (3x), Wymbritseradeel, Sneek, Hartwerd en gem. Franekeradeel.

IV-A  Hijke Hessels Visser, dochter van Hessel Gosses Visser (III-B) en Minke Piers Hiemstra, is geboren te Westhem, is R.K. gedoopt op 8 oktober 1804 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Waltje Piers).

Hijke trouwt op 27 mei 1837 te Wymbritseradeel op 32-jarige leeftijd met de 36-jarige Teede Sjoerds Palstra, zoon van Sjoerd Gerbens Palstra en Trijntje Pieters Hoekstra. Teede is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 29 maart 1801 te Blauwhuis (doopgetuige was Pieter Pieters).

Van Teede en Hijke zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoerd Palstra is geboren op 18 maart 1838 te Bolsward, is overleden op 11 april 1912 te Bolsward, is begraven op 15 april 1912 te Bolsward. Sjoerd werd 74 jaar en 24 dagen.

Sjoerd trouwt op 6 oktober 1872 te Bolsward op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Anna Maria Haubrich, dochter van Johann Haubrich en Maria Veronika Giemscheid. Anna is geboren rond 1843 te Marienrachdorf - Dld..

2  Hessel Palstra is geboren op 22 mei 1839 te Bolsward.

3  Hinke Palstra is geboren op 30 maart 1841 te Bolsward.

4  Sietze Palstra is geboren op 30 maart 1841 te Bolsward.

Sietze trouwt op 3 februari 1877 te Bolsward op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Jeltje Plantinga, dochter van Willem Uiltjes Plantinga en Maria Catharina Johannes Bergsma. Jeltje is geboren rond 1848 te Bolsward.

5  Minke Palstra is geboren op 4 december 1843 in de gem. Franekeradeel.

IV-B  Rintje Hessels Visser, zoon van Hessel Gosses Visser (III-B) en Minke Piers Hiemstra, boer en van boerenbedrijf, wonende te Hartwerd, is geboren op 16 maart 1821 te Wymbritseradeel.

Rintje trouwt op 4 mei 1844 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met Reinskje Annes van der Klaver, dochter van Anne Klazes van der Klaver en Janke Johannes Dooper. Reinskje, wonende te Hartwerd.

Van Rintje en Reinskje is een kind bekend:

1  Anne Rintjes Visser is geboren op 27 november 1851 te Hartwerd.

Anne trouwt op 8 mei 1884 te Rauwerderhem op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Ruurdtje Tabes van den Berg, dochter van Tabe Ruurds van den Berg en Hiltje Hilles Elsinga. Ruurdtje, wonende te Irnsum, is geboren op 11 maart 1859 te Irnsum, is overleden op 29 februari 1888 te Irnsum. Ruurdtje werd 28 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

IV-C  Hieke Pieters Elsinga, dochter van Pieter (Petrus) Gosses Elsinga (III-C) en Mintje Rommerts, dienstmaagd, wonende te Sneek, te Bolsward en te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 26 januari 1808 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Hieke Rommerts), is overleden voor 8 april 1833. Hieke werd hoogstens 25 jaar, 2 maanden en 13 dagen.<37>

Hieke trouwt op 10 mei 1828 te Hennaarderadeel op 20-jarige leeftijd met de 28-jarige Douwe Klazes Zwaga, zoon van Klaas Douwes Zwaga en Japikje Lubberts. Douwe, schipper en boerenknecht, wonende te Sneek, te Oosterend - Hennaarderadeel en te zonder vaste woon of verblijfplaats, is R.K. gedoopt op 27 mei 1799 te Follega (doopgetuige was Jacob Lubberts).

Van Douwe en Hieke is een kind bekend:

1  Pieter Douwes Zwaga, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 16 juni 1831 te Sneek, is overleden op 13 juli 1922 06.00 uur te Bolsward. Pieter werd 91 jaar en 27 dagen.

Pieter was gehuwd met Sophija de Jong.

IV-D  Akke Pieters Elsinga, dochter van Pieter (Petrus) Gosses Elsinga (III-C) en Richt Nannes Jelmersma, arbeider, wonende te Hommerts, is geboren op 24 december 1819 te Bolsward, is overleden op 7 april 1903 te Gelderingen. Akke werd 83 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Akke trouwt op 10 mei 1851 te Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd met de 39-jarige Jan Johannes Dooper, zoon van Johannes Jakobs Dooper en Jeltje Jans Dijkstra. Jan, arbeider, slager en boerenknecht, wonende te Hommerts, is geboren op 4 maart 1812 te Hommerts, is overleden op 25 november 1892 te Hommerts. Jan werd 80 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<38..40>

Jan was eerder gehuwd (1) met Aukje Andries de Jong.<41..43>

Van Jan en Akke zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Dooper is geboren op 16 februari 1852 te Hommerts, is overleden voor 10 augustus 1914. Pieter werd hoogstens 62 jaar, 5 maanden en 25 dagen.<44>

Pieter trouwt op 20 mei 1877 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Sybrig Martens van der Zee, dochter van Marten Rinkes van der Zee en Leentje Johannes van der Werf. Sybrig, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren op 19 oktober 1854 te Mirns en Bakhuizen.

2  Matheus Dooper is geboren op 21 maart 1854 te Hommerts.

3  Jelle Dooper is geboren op 31 augustus 1855 te Wymbritseradeel, is overleden op 29 maart 1892 te Wymbritseradeel. Jelle werd 36 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

4  Sijtze Dooper is geboren op 26 april 1858 te Hommerts.

IV-E  Jan Pieters Elsinga, zoon van Pieter (Petrus) Gosses Elsinga (III-C) en Richt Nannes Jelmersma, arbeider, wonende te Bolsward, is geboren op 23 augustus 1823 11.00 uur te Bolsward, is als geboren aangegeven op 25 augustus 1823 te Bolsward (aangever geboorte was zijn vader Petrus Gosses Elsinga (vader) (zie III-C)), is overleden op 23 mei 1860 te Bolsward. Jan werd 36 jaar en 9 maanden.<45,46>

Jan trouwt op 30 mei 1858 te Bolsward op 34-jarige leeftijd met de 25-jarige Sophia Annes Stormer, dochter van Anne Jans Stormer en Antje Josephs van de Woestijne. Sophia is geboren op 28 januari 1833.

Van Jan en Sophia is een kind bekend:

1  Anna Elzinga is geboren op 15 oktober 1858 te Bolsward.

IV-F  Sjoerd Pieters Elsinga, zoon van Pieter (Petrus) Gosses Elsinga (III-C) en Richt Nannes Jelmersma, arbeider, wonende te Bolsward, is geboren op 15 september 1826 te Bolsward, is overleden op 13 september 1899. Sjoerd werd 72 jaar, 11 maanden en 29 dagen.<47>

Sjoerd trouwt op 9 mei 1858 te Bolsward op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Baukje Cornelis van der Weide, dochter van Kornelis Klazes van der Weide en Aaltje Foppes Teernstra. Baukje is geboren op 3 mei 1829 te Bolsward, is overleden op 21 oktober 1905 te Bolsward. Baukje werd 76 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<48>

Van Sjoerd en Baukje is een kind bekend:

1  Levenloos kind Elsinga is doodgeboren op 21 september 1859 te Bolsward.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 9 februari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11010 - Ybeltje Gosses Visser, memorie van aangifte successierechten (25 apr 1822)

2)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Teekema, huwelijk (Workum 15 aug 1819)

3)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1818 H - Elsinga - Jelmersma, huwelijk (Bolsward 5 jul 1818)

4)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Teekema, huwelijk (Workum 15 aug 1819)

5)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11010 - Ybeltje Gosses Visser, memorie van aangifte successierechten (25 apr 1822)

6)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Ybeltje Gosses Visser, overlijdenakte (Leeuwarden 26 apr 1822)

7)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11010 - Ybeltje Gosses Visser, memorie van aangifte successierechten (25 apr 1822)

8)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie 11010 - Ybeltje Gosses Visser, memorie van aangifte successierechten (25 apr 1822)

9)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Sijbren Rijntjes, overlijdensakte (Leeuwarden 24 dec 1842)

10)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1858 ovl. - Hessel Gosses Visser, overlijdensakte (Wymbritseradeel 13 sep 1858)

11)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1818 H - Elsinga - Jelmersma, huwelijk (Bolsward 5 jul 1818)

12)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1833 ovl. - Petrus Gosses Elsinga, overlijdensakte (Bolsward 23 nov 1833)

13)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2025 - Gosse Pieters Elzinga, memorie van aangifte successierechten (Bolsward 8 apr 1833)

14)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Rommert Pietters Elsinga, overlijdensakte (Bolsward 31 jul 1812)

15)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1879 ovl. - Rommert Pietters Elsinga, overlijdensakte (Bolsward 29 mei 1879)

16)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1879 ovl. - Rommert Pietters Elsinga, overlijdensakte (Bolsward 29 mei 1879)

17)  Gerben Annes Zandstra. Gerben, schoenmaker, wonende te Wolsum, is geboren rond 1804 te Wolsum, is overleden op 25 februari 1847 te Wolsum. Gerben werd ongeveer 43 jaar.

18)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1821 G. - Nanne Elsinga, geboorteakte (Bolsward 19 apr 1821)

19)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1823 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Bolsward 25 aug 1823)

20)  aangifte geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1823 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Bolsward 25 aug 1823)

21)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1825 G. - Ida Elsinga, geboorteakte (Bolsward 17 mrt 1825)

22)  aangifte geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1825 G. - Ida Elsinga, geboorteakte (Bolsward 17 mrt 1825)

23)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Ida Petrus Elsinga, overlijdensakte (Bolsward 30 dec 1844)

24)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1825 G. - Isabella Elsinga, geboorteakte (Bolsward 17 mrt 1825)

25)  aangifte geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1825 G. - Isabella Elsinga, geboorteakte (Bolsward 17 mrt 1825)

26)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1858 H - Elsinga - Weide, huwelijk (Bolsward 9 mei 1858)

27)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1811 H - Nauta - Gosses, huwelijk (Leeuwarden 16 jun 1811)

28)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Teekema, huwelijk (Workum 15 aug 1819)

29)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1834 H - Ketelaar - Visser, huwelijk (Workum 20 apr 1834)

30)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Ansch Hommes de Jong, overlijdensakte (Workum 26 okt 1812)

31)  aangifte overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Ansch Hommes de Jong, overlijdensakte (Workum 26 okt 1812)

32)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1834 H - Ketelaar - Visser, huwelijk (Workum 20 apr 1834)

33)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1834 H - Ketelaar - Visser, huwelijk (Workum 20 apr 1834)

34)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Teekema, huwelijk (Workum 15 aug 1819)

35)  doop: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Visser - Teekema, huwelijk (Workum 15 aug 1819)

36)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Jetske Jans Teekema, overlijdensakte (Workum 12 jun 1832)

37)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2025 - Gosse Pieters Elzinga, memorie van aangifte successierechten (Bolsward 8 apr 1833)

38)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1851 H. - Dooper - Elsinga, huwelijk (Wymbritseradeel 10 mei 1851)

39)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1836 H - Dooper - Jong, huwelijk (Wymbritseradeel 9 jan 1836)

40)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1892 ovl. - Jan Dooper, overlijdensakte (Wymbritseradeel 26 nov 1892)

41)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1836 H - Dooper - Jong, huwelijk (Wymbritseradeel 9 jan 1836)

42)  Jan trouwt op 9 januari 1836 te Wymbritseradeel met Aukje.

43)  Aukje Andries de Jong, dochter van Andries Eelkes de Jong en Attje Ruurds Bekema. Aukje, dienstmaagd, wonende te Hommerts, is geboren op 1 december 1812 te Koudum, is overleden op 11 april 1848 te Hommerts. Aukje werd 35 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

44)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1914 H - Dooper - Dijkstra, huwelijk (Sneek 10 aug 1914)

45)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1823 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Bolsward 25 aug 1823)

46)  aangifte geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1823 G. - Jan Elsinga, geboorteakte (Bolsward 25 aug 1823)

47)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1858 H - Elsinga - Weide, huwelijk (Bolsward 9 mei 1858)

48)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1858 H - Elsinga - Weide, huwelijk (Bolsward 9 mei 1858)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Rintje Gosses (els044)
- of in het Register van familienamen

els044