Parenteel van Cornelis Heres

 

Bijgewerkt op: 26 augustus 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    
Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Cornelis Heres.

Generatie I

(tot 1687)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1680. Het kind is afkomstig uit Hallum - Frl..

I  Cornelis Heres is overleden voor 5 mei 1687.<1>

Cornelis gaat in ondertrouw op 26 november 1669, trouwt (Herv.) op 9 augustus 1674 te Hallum - Frl. met Geertje Tjeerds.

Van Cornelis en Geertje is een kind bekend:

1  Here Cornelis is geboren rond 1680, is Herv. gedoopt op 5 mei 1687 te Hallum - Frl., zie II.


Generatie II

(van 1680 tot 1761)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1706 en 1724. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Suawoude - Tietjerk (4x), Tzummarum en Menaldum.

II  Here Cornelis, zoon van Cornelis Heres (I) en Geertje Tjeerds, boer, wonende te Tietjerk, is geboren rond 1680, is Herv. gedoopt op 5 mei 1687 te Hallum - Frl., is overleden rond 1761. Here werd ongeveer 81 jaar.

Here trouwt op 3 mei 1705 te Menaldum op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Aukje Pieters, dochter van Pieter Pieters en Reinou Tjeerds. Aukje is Herv. gedoopt op 21 november 1680 in de Herv. gemeente Oenkerk Giekerk en Wijns, is overleden 1718 of 1719. Aukje werd hoogstens 38 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Here en Aukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Heres is Herv. gedoopt op 30 april 1706 te Menaldum.

2  Trijntje Heres is Herv. gedoopt op 19 februari 1708 te Tzummarum, zie III-A.

3  Pieter Heeres is Herv. gedoopt op 15 november 1711 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk, zie III-B.

4  Cornelis Heres is Herv. gedoopt op 14 april 1715 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk.

5  Cornelis Heres is Herv. gedoopt op 13 februari 1718 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk, zie III-C.

Here trouwt (Herv.) op 21 april 1720 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk op ongeveer 40-jarige leeftijd (2) met Grietje Klases. Grietje is overleden rond 1762.

Van Here en Grietje is een kind bekend:

6  Minke Heres is geboren op 22 oktober 1724, is Herv. gedoopt op 16 november 1727 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk.


Generatie III

(van 1706 tot 1794)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1731 en 1779. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bergum (3x), Tietjerk (2x), Suawoude - Tietjerk, Rijperkerk, Paesens en Hardegarijp.

III-A  Trijntje Heres, dochter van Here Cornelis (II) en Aukje Pieters, is Herv. gedoopt op 19 februari 1708 te Tzummarum, is begraven op 25 maart 1794 te Hardegarijp. Trijntje werd 86 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Trijntje trouwt (Herv.) op 9 april 1730 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk op 22-jarige leeftijd met Jelle Jochums, zoon van Jochum Klazes. Jelle is begraven op 30 december 1788 te Hardegarijp.

Van Jelle en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Jelles is geboren op 3 oktober 1731, is Herv. gedoopt op 10 december 1741 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk.

2  Jochum Jelles Bosma is gedoopt op 22 augustus 1745 te Tietjerk, zie IV-A.

III-B  Pieter Heeres, zoon van Here Cornelis (II) en Aukje Pieters, wonende te Tietjerk, is Herv. gedoopt op 15 november 1711 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk, is overleden in maart 1781 te Anjum. Pieter werd 69 jaar en 4 maanden.

Pieter trouwt (Herv.) op 4 november 1764 te Tietjerk op 52-jarige leeftijd met Aaltje Foekes. Aaltje, wonende te Tietjerk, is overleden in maart 1784 te Bergum.<2>

Van Pieter en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Aukje Pieters is geboren op 27 september 1765 te Rijperkerk, is Herv. gedoopt op 20 oktober 1765 te Suawoude.

2  Foeke Pieters Elzinga is geboren op 13 maart 1767 te Bergum, is Herv. gedoopt op 7 juni 1767 te Bergum, zie IV-B.

3  Stijntje Pieters is geboren op 3 januari 1769 te Bergum, is Herv. gedoopt op 21 mei 1769 te Bergum, zie IV-C.

4  Pieter Pieters Elsinga is geboren rond 1772 te Bergum, zie IV-D.

5  Jitske Pieters Elsinga is geboren rond 1775 te Tietjerk, zie IV-E.

6  Herre Pieters is geboren op 4 maart 1779, is Herv. gedoopt op 18 maart 1779 te Paesens.

III-C  Cornelis Heres, zoon van Here Cornelis (II) en Aukje Pieters, wonende te Gaastmaburen, is Herv. gedoopt op 13 februari 1718 in de Herv. gemeente Suawoude - Tietjerk, is begraven op 17 november 1774 te Hardegarijp. Cornelis werd 56 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Cornelis trouwt op 5 februari 1747 te Hardegarijp op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Tietje Gerrits, dochter van Gerrit Symens en Fokje Pieters. Tietje, wonende te Gaastmaburen, is Herv. gedoopt op 30 juli 1724 te Bergum, is begraven op 23 april 1772 te Hardegarijp. Tietje werd 47 jaar, 8 maanden en 24 dagen.<3>

Van Cornelis en Tietje zijn twee kinderen bekend:

1  Aukje Cornelis is geboren op 10 januari 1748 te Hardegarijp, is Herv. gedoopt op 14 februari 1788 te Hardegarijp (doop op belijdenis), zie IV-F.

2  Gerrit Cornelis Rijpstra is geboren in 1750, zie IV-G.


Generatie IV

(van 1731 tot 1848)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 39 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1773 en 1842. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bergum (19x), Genum (5x), Garijp (4x), Boornbergum (2x), Suameer, Smalle Ee, Kuikhorne, Kooten - Frl. en Hardegarijp.

IV-A  Jochum Jelles Bosma, zoon van Jelle Jochums en Trijntje Heres (III-A), is gedoopt op 22 augustus 1745 te Tietjerk, is overleden op 23 maart 1811 te Hardegarijp (gehuwd, nalatende 5 kinderen). Jochum werd 65 jaar, 7 maanden en 1 dag.<4>

Jochum was gehuwd met Hinke Aukes. Hinke is overleden voor 2 juli 1825 te Hardegarijp.<5>

Van Jochum en Hinke zijn vijf kinderen bekend:

1  Auke Jochums Bosma, veerschipper, wonende te Hardegarijp.

2  Jelle Jochums Bosma, schipper, wonende te Rijperkerk.

3  Pieter Jochums Bosma, schoenmaker, wonende te Oenkerk.

4  NN Jochums Bosma.

NN was gehuwd met Klaas Jans Vlieger. Klaas, veenbaas, wonende te Rijperkerk.

5  Trijntje Jochums Bosma is geboren op 2 januari 1773 te Hardegarijp, is gedoopt op 7 maart 1773 te Hardegarijp, zie V-A.

IV-B  Foeke Pieters Elzinga, zoon van Pieter Heeres (III-B) en Aaltje Foekes, arbeider, wonende te Bergum, is geboren op 13 maart 1767 te Bergum, is Herv. gedoopt op 7 juni 1767 te Bergum, is overleden op 12 januari 1848 te Bergum. Foeke werd 80 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Foeke Pytters nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Bergum en gaf 6 kinderen op. Akte datum 27-12-1811.

Foeke trouwt (Herv.) op 13 oktober 1793 te Bergum op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Taetske Ruurds, dochter van Ruurd Klazes en Aukjen Eelkes. Taetske, wonende te Dantumawoude en te Bergum, is geboren rond 1772 te Dantumawoude, is overleden op 1 december 1814 te Bergum. Taetske werd ongeveer 42 jaar.<6>

Van Foeke en Taetske zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Foekes Elsinga is geboren rond 1794 te Kooten - Frl., zie V-B.

2  Klaas Foekes Elsinga, wonende te Bergum, is geboren rond 1799 te Bergum, is overleden op 4 maart 1814 te Bergum. Klaas werd ongeveer 15 jaar.<7>

3  Eelke Foekes Elsinga, wonende te Bergum, is geboren rond 1800 te Bergum, is overleden op 20 maart 1814 te Bergum. Eelke werd ongeveer 14 jaar.<8>

4  Aaltje Foekes Elsinga is geboren rond 1806 te Bergum, zie V-C.

5  Ruurd Foekes Elsinga, wonende te Bergum, is geboren rond 1809 te Bergum, is overleden op 3 april 1814 te Bergum. Ruurd werd ongeveer 5 jaar.<9>

6  Aukje Foekes Elsinga, wonende te Bergum, is geboren op 20 november 1811 te Bergum, is overleden op 18 maart 1813 te Bergum. Aukje werd 1 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Foeke trouwt op 6 september 1815 te Tietjerksteradeel op 48-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Aukjen Geerts van der Heide, dochter van Geert Tjeerds van der Heyde en Antje Jerps. Aukjen is geboren op 28 januari 1774 te Bergum, is gedoopt op 13 maart 1774 te Bergum, is overleden op 16 oktober 1839 te Bergum. Aukjen werd 65 jaar, 8 maanden en 18 dagen.<10>

Foeke trouwt op 12 december 1842 te Tietjerksteradeel op 75-jarige leeftijd (3) met de 42-jarige Ykje Rommerts Kingsbergen, dochter van Rommert Piebes Kingsbergen en Dieuwke Heines Klijnstra. Ykje, arbeidster, wonende te Bergum, is geboren op 3 oktober 1800 te Hardegarijp, is gedoopt op 9 november 1800 te Hardegarijp, is overleden op 25 oktober 1880 21.00 uur te Bergum, is als overleden aangegeven op 26 oktober 1880 te Tietjerksteradeel (aangevers overlijden waren Jochum Pieters Dokkuma en Aldert Pieters Robijn). Ykje werd 80 jaar en 22 dagen.<11..13>

Van Foeke en Ykje is een kind bekend:

7  Pietje Foekes Elzinga is geboren op 30 mei 1842 te Bergum, zie V-D.

IV-C  Stijntje Pieters, dochter van Pieter Heeres (III-B) en Aaltje Foekes, wonende te Bergum en te Tietjerk, is geboren op 3 januari 1769 te Bergum, is Herv. gedoopt op 21 mei 1769 te Bergum, is overleden op 14 mei 1837 21.00 uur te Bergum (Huis 110). Stijntje werd 68 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Stijntje trouwt (Herv.) op 13 mei 1792 te Bergum op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Roel Ebes Zandberg. Roel, wonende te Bergum, is geboren rond 1767.

Roel Ebes nam in 1811 als familienaam de naam Zandburg aan.
Hij woonde toen in Bergum en gaf 6 kinderen op.
Akte datum: 27 december 1811.

Van Roel en Stijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Ebe Roels Zandburg is geboren op 25 juli 1792, is Herv. gedoopt op 2 september 1792 te Bergum, zie V-E.

2  Pieter Roels Zandburg is geboren op 3 augustus 1794, is Herv. gedoopt op 31 augustus 1794 te Bergum.

Pieter trouwt op 16 juli 1815 te Bergum op 20-jarige leeftijd met Trijntje Sijmens Bijlema, dochter van Sijmen Rommerts en Janke Jans.

3  Rikstje Roels is geboren op 15 oktober 1797, is Herv. gedoopt op 26 november 1797 te Bergum.

4  Gerk Roels Zandburg is geboren op 15 september 1800, is Herv. gedoopt op 12 oktober 1800 te Bergum.

Gerk trouwt op 17 mei 1828 te Tietjerksteradeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Sjoerdtje Gerrits van der Woude, dochter van Gerrit Ludzers van der Woude en Geertje Ates. Sjoerdtje is geboren rond 1810 te Suawoude.

5  Here Roels Zandberg is geboren op 22 april 1804, is Herv. gedoopt op 3 juni 1804 te Bergum.

Here trouwt op 26 april 1828 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Jeltje Mechiels Kuipers, dochter van Mechiel Sybes Kuipers en Grietje Wytses. Jeltje is geboren rond 1808 te Eestrum.

6  Broer Roels Zandburg is geboren op 21 juli 1807, is Herv. gedoopt op 20 september 1807 te Bergum.

Broer trouwt op 31 juli 1841 te Tietjerksteradeel op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Janke Geerts van der Meer, dochter van Geert Feyes van der Meer en Aaltje Abrahams. Janke is geboren rond 1807 te Bergum.

7  Rixtje Roels Zandburg is geboren op 30 maart 1811, is Herv. gedoopt op 12 mei 1811 te Bergum, is overleden op 4 augustus 1812 te Bergum. Rixtje werd 1 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

IV-D  Pieter Pieters Elsinga, zoon van Pieter Heeres (III-B) en Aaltje Foekes, schoenmaker, wonende te Bergum en te Garijp, is geboren rond 1772 te Bergum, is overleden op 17 december 1820 te Garijp (Huis 68). Pieter werd ongeveer 48 jaar.

Pytter Pytters nam in 1811 de naam van der Elsinga aan en gaf de volgende kinderen op:
Jochum 13 jaar, Petrus 10 jaar, Hendrik 7 jaar, Aaltje 4 jaar en Hendrikje 1 jaar.
De familie woonde toen in Garijp.

Pieter trouwt op 21 mei 1797 te Hardegarijp op ongeveer 25-jarige leeftijd met zijn achternicht (5e graad) de 24-jarige Trijntje Jochums Bosma, zie V-A.

Van Pieter en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Jochum Pieters Elsinga is geboren op 3 maart 1798 te Garijp, is gedoopt op 8 april 1798 te Garijp, zie V-F.

2  Petrus Pieters Elsinga is geboren op 5 februari 1801 te Garijp, is gedoopt op 22 maart 1801 te Garijp, zie V-G.

3  Hendrik Pieters Elzinga is geboren op 13 juni 1804 te Garijp, is gedoopt op 15 juli 1804 te Garijp, zie V-H.<14,15>

4  Aaltje Pieters Elzinga is geboren op 16 juli 1807 te Suameer, is gedoopt op 2 augustus 1807 te Garijp, is overleden op 21 mei 1895 te Tietjerksteradeel. Aaltje werd 87 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Aaltje trouwt op 27 november 1827 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Wijger Jans van der Heide, zoon van Jan Aukes van der Heyde en Tjemkje Wiegers. Wijger, arbeider, is geboren rond 1805 te Suameer, is overleden op 1 september 1834 te Suameer oud 29 jaar. Wijger werd ongeveer 29 jaar. Aaltje trouwt op 11 mei 1839 te Tietjerksteradeel op 31-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Jan Willem Kobus, zoon van Jan Hendrik Kobus en Anna Geertruid Dulmes. Jan is geboren op 9 september 1787 te Winterswijk.<16>

Jan was eerder gehuwd (1) met Janke Jans van der Veen.<17>

5  Hendrikjen Pieters Elsinga is geboren op 6 mei 1810 te Garijp, is gedoopt op 27 mei 1810 te Garijp, is overleden op 20 september 1821 te Garijp. Hendrikjen werd 11 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

6  Ymkjen Pieters Elzinga, dienstmeid, is geboren op 18 juli 1813 03.00 uur te Bergum, is overleden op 6 mei 1911 te Garijp. Ymkjen werd 97 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Ymkjen trouwt op 14 mei 1842 te Tietjerksteradeel op 28-jarige leeftijd met de 35-jarige Tjeerd Johannes van der Kool. Tjeerd, arbeider, is geboren in juli 1806 te Bergum, is overleden op 30 januari 1847 te Menaldumadeel. Tjeerd werd 40 jaar en 6 maanden.

IV-E  Jitske Pieters Elsinga, dochter van Pieter Heeres (III-B) en Aaltje Foekes, wonende te Bergum, is geboren rond 1775 te Tietjerk, is overleden op 7 december 1826 te Bergum (Huis 71). Jitske werd ongeveer 51 jaar.

Jitske trouwt (gerecht) op 22 mei 1796 te Tietjerksteradeel, trouwt (kerk) (Herv.) op 22 mei 1796 te Bergum op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Anne Jans de Vries, zoon van Jan Harmens de Vries en Jeltje Annes. Anne, arbeider, wonende te Bergum, is geboren op 18 oktober 1773 te Bergum, is Herv. gedoopt op 25 november 1773 te Bergum.

Anne was later gehuwd (2) met Antje Berends Korporaal.<18,19>

Van Anne en Jitske zijn zes kinderen bekend:

1  Jeltje Annes is geboren in 1797 (geboren 5 weken voor oud mei), is Herv. gedoopt op 11 maart 1804 te Bergum.

2  Jan Annes de Vries is geboren in 1799 te Bergum (geboren 3 weken voor oud mei), is Herv. gedoopt op 11 maart 1804 te Bergum, zie V-I.

3  Anne Annes is geboren in 1801 (geboren 8 weken na oud mei), is Herv. gedoopt op 11 maart 1804 te Bergum.

4  Dieuke Annes is geboren op 19 januari 1804, is Herv. gedoopt op 11 maart 1804 te Bergum.

5  Pieter Annes de Vries is geboren op 28 januari 1806 te Bergum, is Herv. gedoopt op 9 maart 1806 te Bergum.

Pieter trouwt op 7 mei 1836 te Leeuwarderadeel op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Antje Jetzes Wijnstra, dochter van Jetze Elings Wijnstra en Aafke Sybrens Hoitema. Antje is geboren op 12 oktober 1802 te Goutum, is Herv. gedoopt op 14 november 1802 te Goutum en Swichtum.

6  Janke Annes de Vries is geboren op 23 maart 1808 te Kuikhorne, is Herv. gedoopt op 8 mei 1808 te Bergum, is ongehuwd overleden op 3 april 1830 te Tietjerksteradeel. Janke werd 22 jaar en 11 dagen.

IV-F  Aukje Cornelis, dochter van Cornelis Heres (III-C) en Tietje Gerrits, is geboren op 10 januari 1748 te Hardegarijp, is Herv. gedoopt op 14 februari 1788 te Hardegarijp (doop op belijdenis).

Aukje trouwt (Herv.) op 16 mei 1773 te Boornbergum op 25-jarige leeftijd met Albert Arends.

Van Albert en Aukje zijn drie kinderen bekend:

1  Arent Alberts is geboren op 8 maart 1774 te Smalle Ee, is Herv. gedoopt op 17 april 1774 te Boornbergum.

2  Tytje Alberts is geboren op 4 augustus 1779, is Herv. gedoopt op 22 augustus 1779 te Boornbergum.

3  Cornelis Alberts is geboren op 1 februari 1783, is Herv. gedoopt op 16 maart 1783 te Boornbergum.

IV-G  Gerrit Cornelis Rijpstra, zoon van Cornelis Heres (III-C) en Tietje Gerrits, is geboren in 1750, is overleden op 13 juni 1817. Gerrit werd 67 jaar.

Gerrit Cornelis nam in 1811 als familienaam de naam Rijpstra aan.
Hij woonde toen in Genum en gaf 3 kinderen op.

Gerrit trouwt (Herv.) op 13 december 1772 te Genum op 22-jarige leeftijd (1) met Baukje Andries.

Van Gerrit en Baukje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Gerrits Rijpstra is geboren op 5 september 1773 te Genum, is Herv. gedoopt op 26 september 1773 te Genum.

2  Tietje Gerrits is geboren op 17 april 1776 te Genum, is Herv. gedoopt op 12 mei 1776 te Genum.

3  Aaltje Gerrits Rijpstra is geboren op 18 juni 1778 te Genum, is Herv. gedoopt op 2 augustus 1778 te Genum.

Gerrit trouwt (Herv.) op 8 december 1805 te Genum op 55-jarige leeftijd (2) met Tietje Tijssens Kamstra, dochter van Tijs Ypes Kamstra en Jeltje Sakes Swart. Tietje is overleden op 7 mei 1852 te Ferwerderadeel.

Tietje was later gehuwd (2) met Anne Symens Dijkstra.<20,21>

Van Gerrit en Tietje zijn twee kinderen bekend:

4  Tijs Gerrits Rijpstra is geboren op 15 april 1807 te Genum, is Herv. gedoopt op 24 mei 1807 te Genum.

5  Tietje Gerrits Rijpstra is geboren op 29 mei 1813 15.00 uur te Genum.

Tietje trouwt op 28 mei 1835 te Ferwerderadeel op 21-jarige leeftijd met Tiede Fransen Vellema, zoon van Frans Dirks Vellema en Maaike Joekes Dorhout.


Generatie V

(van 1773 tot 1919)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 30 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1798 en 1879. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Garijp (10x), Tietjerksteradeel (5x), Suameer (4x), Bergum (3x), Hardegarijp (2x), Veenwouden, Valom onder Dantumawoude en Dantumadeel.

V-A  Trijntje Jochums Bosma, dochter van Jochum Jelles Bosma (IV-A) en Hinke Aukes, schoenmaker, wonende te Hardegarijp en te Garijp, is geboren op 2 januari 1773 te Hardegarijp, is gedoopt op 7 maart 1773 te Hardegarijp, is overleden op 5 januari 1824 16.00 uur te Garijp "schoenmakersche" (Huis 68). Trijntje werd 51 jaar en 3 dagen.<22>

Trijntje trouwt op 21 mei 1797 te Hardegarijp op 24-jarige leeftijd met haar achterneef (5e graad) de ongeveer 25-jarige Pieter Pieters Elsinga, zie IV-D.

V-B  Pieter Foekes Elsinga, zoon van Foeke Pieters Elzinga (IV-B) en Taetske Ruurds, wonende te Rijperkerk, te Bergum en te Hardegarijp, is geboren rond 1794 te Kooten - Frl., is overleden op 7 november 1827 te Hardegarijp. Pieter werd ongeveer 33 jaar.

Pieter trouwt op 23 mei 1818 te Tietjerksteradeel op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Baukje Jans de Lang, dochter van Jan Hendriks de Lang en Tieke Binnerts. Baukje, arbeidster, wonende te Hardegarijp, is geboren op 20 februari 1792 te Hardegarijp, is Herv. gedoopt op 18 maart 1792 te Hardegarijp, is overleden op 24 juli 1871 23.00 uur te Hardegarijp. Baukje werd 79 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Baukje was later gehuwd (2) met Jan Hendriks Roolvink.<23..26>

Van Pieter en Baukje zijn vier kinderen bekend:

1  Tieke Pieters Elsinga is geboren op 18 februari 1819 te Hardegarijp, zie VI-A.

2  Teetske Pieters Elsinga is geboren op 25 juli 1821 te Tietjerksteradeel, zie VI-B.

3  Eelkjen Pieters Elsinga is geboren op 2 december 1823 te Tietjerksteradeel.

Eelkjen trouwt op 17 juni 1853 te Leeuwarderadeel op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Jelle Pieters Bosma, zoon van Pieter Jelles Bosma en Tjitske Sybes Reitsma. Jelle is geboren op 30 november 1825 te Leeuwarderadeel.

4  Foekje Pieters Elzinga is geboren op 2 maart 1826 te Hardegarijp, zie VI-C.

V-C  Aaltje Foekes Elsinga, dochter van Foeke Pieters Elzinga (IV-B) en Taetske Ruurds, arbeidster, wonende te Bergum en te Veenwouden, is geboren rond 1806 te Bergum, is overleden op 4 februari 1891 08.00 uur te Dantumadeel. Aaltje werd ongeveer 85 jaar.

Aaltje trouwt op 2 juli 1825 te Tietjerksteradeel op ongeveer 19-jarige leeftijd met Johannes Dirks Hoogstra, zoon van Dirk Bootes Hoogstra en Froukje Abrahams. Johannes is overleden voor 6 februari 1891.

Van Johannes en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Foekje Johannes Hoogstra is geboren op 19 juli 1825 te Tietjerksteradeel.

2  Durk Johannes Hoogstra is geboren op 20 april 1829 te Veenwouden, is overleden op 10 januari 1890 te Dantumadeel. Durk werd 60 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Durk trouwt op 9 juni 1860 te Dantumadeel op 31-jarige leeftijd met Bontje Brouwer, dochter van Sybrigje Gerrits Brouwer.

3  Foekje Johannes Hoogstra is geboren op 19 juni 1832 te Dantumadeel.

V-D  Pietje Foekes Elzinga, dochter van Foeke Pieters Elzinga (IV-B) en Ykje Rommerts Kingsbergen, is geboren op 30 mei 1842 te Bergum, is overleden op 27 maart 1919 te Tietjerksteradeel. Pietje werd 76 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Pietje trouwt op 13 mei 1869 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Anne Hedzers Hooyenga, zoon van Hedzer Jelles Hoyinga en Sjoerdtje Sapes van der Meer. Anne is geboren rond 1840 te Bergum.

Van Anne en Pietje is een kind bekend:

1  Foeke Annes Hooyenga is geboren rond 1879, is overleden op 20 december 1901 te Tietjerksteradeel. Foeke werd ongeveer 22 jaar.

V-E  Ebe Roels Zandburg, zoon van Roel Ebes Zandberg en Stijntje Pieters (IV-C), is geboren op 25 juli 1792, is Herv. gedoopt op 2 september 1792 te Bergum.

Ebe trouwt op 30 augustus 1817 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Antje Tabes Westra, dochter van Tabe Liebbes en Mijnje Willems. Antje is geboren rond 1792 te Kollum.

Van Ebe en Antje is een kind bekend:

1  Roel Ebes Zandberg.

Roel trouwt op 17 maart 1860 te Tietjerksteradeel met Aaltje Dirks Herder.

V-F  Jochum Pieters Elsinga, zoon van Pieter Pieters Elsinga (IV-D) en Trijntje Jochums Bosma (V-A), schoenmaker, wonende te Garijp en te Beetsterzwaag, is geboren op 3 maart 1798 te Garijp, is gedoopt op 8 april 1798 te Garijp, is overleden op 17 februari 1827 te Leeuwarden. Jochum werd 28 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Het overlijden werd in Leeuwarden aangegeven door Lucas Tjalling Veening, helbardier in het huis van recht en tuchtiging. De aangever gaf op dat Jochum Pieters Elsinga woonde te Beetsterzwaag en dat de namen van zijn vrouw en ouders onbekend zijn.

Jochum trouwt op 8 augustus 1818 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Sjoukje Gerbens de Haan, dochter van Wietske Theunis de Haan. Sjoukje, daglonerse, wonende te Dantumawoude, is geboren op 11 januari 1798 te Nijega - Smal., is Herv. gedoopt op 11 maart 1798 te Nijega - Smal..

Van Jochum en Sjoukje zijn twee kinderen bekend:

1  Wytske Jochums Elsinga is geboren op 24 december 1818, zie VI-D.

2  Aaltje Jochums Elsinga is geboren op 20 april 1824 de Valom onder Dantumawoude, zie VI-E.

V-G  Petrus Pieters Elsinga, zoon van Pieter Pieters Elsinga (IV-D) en Trijntje Jochums Bosma (V-A), schoenmaker, wonende te Garijp, is geboren op 5 februari 1801 te Garijp, is gedoopt op 22 maart 1801 te Garijp, is overleden op 13 februari 1888 20.00 uur te Garijp. Petrus werd 87 jaar en 8 dagen.

Petrus trouwt op 17 augustus 1822 te Smallingerland op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Gepke Douwes Veenstra, dochter van Douwe Gerbens Veenstra en Trijntje Reinders. Gepke, wonende te Garijp, is geboren rond 1802 te Opeinde - Frl., is overleden op 24 juni 1871 17.30 uur te Garijp. Gepke werd ongeveer 69 jaar.

Van Petrus en Gepke zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Petrus Elsinga is geboren op 25 april 1823 te Garijp, zie VI-F.

2  Antje Petrus Elsinga is geboren op 5 februari 1825 te Tietjerksteradeel.

3  Pietje Petrus Elzinga is geboren op 21 mei 1826 te Garijp, is als geboren aangegeven op 23 mei 1826 te Tietjerksteradeel (aangever geboorte was haar vader Petrus Pieters Elsinga (vader) (zie V-G); getuige aangifte geboorte was Jan Melles Elzinga), is overleden op 14 april 1905 te Tietjerksteradeel. Pietje werd 78 jaar, 10 maanden en 24 dagen.<27,28>

4  Reintje Petrus Elsinga is geboren op 21 november 1827 te Garijp, is overleden op 2 januari 1828 te Tietjerksteradeel. Reintje werd 1 maand en 12 dagen.<29>

5  Reintje Petrus Elsinga is geboren op 11 maart 1830 te Garijp, zie VI-G.

6  Pieter Petrus Elzinga is geboren op 10 juni 1839 te Garijp, zie VI-H.

V-H  Hendrik Pieters Elzinga, zoon van Pieter Pieters Elsinga (IV-D) en Trijntje Jochums Bosma (V-A), schoenmaker, wonende te Suameer, is geboren op 13 juni 1804 te Garijp, is gedoopt op 15 juli 1804 te Garijp, is overleden op 19 februari 1892 10.00 uur te Suameer. Hendrik werd 87 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<30..32>

Hendrik trouwt op 2 juli 1825 te Tietjerksteradeel (huwelijksgetuigen waren zijn oom Auke Jochums Bosma (zie IV-A.1), zijn oom Jelle Jochums Bosma (zie IV-A.2), zijn oom Pieter Jochums Bosma (zie IV-A.3) en zijn oom Klaas Jans Vlieger) op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Trijntje Jans Hemrika, dochter van Jan Sytzes Hemrika en Yttje Eelkes Boonstra. Trijntje, wonende te Suameer, is geboren op 9 augustus 1796 te Garijp, is Herv. gedoopt op 11 september 1796 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude, is overleden op 26 juli 1869 te Tietjerksteradeel. Trijntje werd 72 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<33>

Van Hendrik en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Hendriks Elsinga is geboren op 10 november 1825 te Garijp, zie VI-I.

2  Ytje Hendriks Elsinga is geboren op 10 juni 1829 te Tietjerksteradeel.

3  Pieter Hendriks Elsinga is geboren op 25 november 1832 te Suameer, zie VI-J.

4  Sytske Hendriks Elsinga, naaister, wonende te Suameer, is geboren op 28 september 1836 te Suameer, is ongehuwd overleden op 21 december 1860 02.00 uur te Suameer. Sytske werd 24 jaar, 2 maanden en 23 dagen.<34>

5  Aaltje Hendriks Elsinga is geboren op 28 april 1840 te Suameer, zie VI-K.

V-I  Jan Annes de Vries, zoon van Anne Jans de Vries en Jitske Pieters Elsinga (IV-E), is geboren in 1799 te Bergum (geboren 3 weken voor oud mei), is Herv. gedoopt op 11 maart 1804 te Bergum, is overleden voor 25 februari 1875. Jan werd hoogstens 76 jaar.

Jan trouwt op 21 juni 1828 te Tietjerksteradeel op 29-jarige leeftijd met Sjoukje Jentjes Buursma, dochter van Jentje Durks Buursma en Janke Jans. Sjoukje, daglonerse, wonende te Dantumawoude en te Bergum, is overleden voor 25 februari 1875.

Van Jan en Sjoukje zijn twee kinderen bekend:

1  Anne Jans de Vries is geboren op 5 juni 1823 te Bergum, zie VI-L.

2  Jentje Jans de Vries, dagloner, wonende te Veenwouden, is geboren op 9 januari 1825 te Bergum, is overleden op 25 februari 1875 22.00 uur te Veenwouden (Huis 57). Jentje werd 50 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Jentje was gehuwd met Hinke Alberts de Vries. Hinke, zonder beroep, wonende te Veenwouden.


Generatie VI

(van 1798 tot 1923)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 45 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1846 en 1879. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tietjerksteradeel (18x), Garijp (9x), Bergum (6x), Rottevalle (4x), Leeuwarderadeel (3x), Suameer (2x), Hempens (2x), Dantumadeel (2x), Leeuwarden en Drachten.

VI-A  Tieke Pieters Elsinga, dochter van Pieter Foekes Elsinga (V-B) en Baukje Jans de Lang, is geboren op 18 februari 1819 te Hardegarijp.

Tieke trouwt op 29 mei 1841 te Tietjerksteradeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Douwes Postma, zoon van Douwe Andries Postma en Minke Pieters van der Glas. Pieter is geboren op 1 oktober 1816 te Veenwouden.

Van Pieter en Tieke is een kind bekend:

1  Pieter Pieters Postma is geboren rond 1854, is overleden op 2 mei 1939 te Tietjerksteradeel of is overleden op 2 mei 1939. Pieter werd ongeveer 85 jaar.

VI-B  Teetske Pieters Elsinga, dochter van Pieter Foekes Elsinga (V-B) en Baukje Jans de Lang, is geboren op 25 juli 1821 te Tietjerksteradeel, is overleden op 21 maart 1893 te Tietjerksteradeel. Teetske werd 71 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Teetske trouwt op 15 mei 1845 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Heerke Pieters Tigchelaar, zoon van Pieter Sytzes Tichelaar en Dieuwke Pieters Wiglema. Heerke is geboren op 24 januari 1817 te Hempens, is overleden voor 21 maart 1893. Heerke werd hoogstens 76 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Heerke en Teetske zijn vijf kinderen bekend:

1  Dieuwke Heerkes Tichelaar is geboren op 3 maart 1846 te Leeuwarderadeel, zie VII-A.

2  Baukje Heerkes Tigchelaar is geboren op 29 maart 1849 te Hempens, is overleden op 18 maart 1904 te Tietjerksteradeel. Baukje werd 54 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Baukje trouwt op 20 mei 1871 te Tietjerksteradeel op 22-jarige leeftijd met Marten Oedzes van der Bijl, zoon van Oeds Martens van der Bijl en Jitske Annes Boonstra.

3  Pieter Heerkes Tigchelaar is geboren op 24 maart 1855 te Leeuwarderadeel.

4  Pieter Heerkes Tigchelaar is geboren op 5 december 1856 te Leeuwarderadeel.

5  Fetje Heerkes Tigchelaar is geboren op 26 september 1861 te Hempens, is overleden op 22 januari 1928 te Leeuwarden. Fetje werd 66 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Fetje trouwt op 16 mei 1885 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met Wopke Symens Algra, zoon van Symen Folkerts Algra en Aukje Wopkes Bergsma.

VI-C  Foekje Pieters Elzinga, dochter van Pieter Foekes Elsinga (V-B) en Baukje Jans de Lang, zonder beroep, wonende te Hardegarijp, is geboren op 2 maart 1826 te Hardegarijp, is overleden op 9 december 1894 01.00 uur te Hardegarijp. Foekje werd 68 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Foekje trouwt op 9 mei 1852 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Jan Douwes Holwerda, zoon van Douwe Jans Holwerda en Renske Jans Vlastra. Jan is geboren op 30 mei 1821 te Metslawier.

Van Jan en Foekje is een kind bekend:

1  Rinske Holwerda is geboren op 20 mei 1853 te Leeuwarden, is overleden op 19 februari 1931 te Tietjerksteradeel. Rinske werd 77 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Rinske trouwt op 3 augustus 1878 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met Jan Ebeles Wending, zoon van Ebele Wybes Wending en Jeltje Jans Hofstra. Jan is geboren te Veenwouden.

Foekje trouwt op 7 mei 1857 te Idaarderadeel op 31-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Tjeerd Gabriels Boorsma, zoon van Gabriël Tjerks Boorsma en Grietje Tjeerds Joustra. Tjeerd is geboren op 22 augustus 1831 te Warga, is overleden op 9 augustus 1921 te Tietjerksteradeel. Tjeerd werd 89 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

VI-D  Wytske Jochums Elsinga, dochter van Jochum Pieters Elsinga (V-F) en Sjoukje Gerbens de Haan, is geboren op 24 december 1818, is overleden op 7 december 1899 te Smallingerland. Wytske werd 80 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Wytske trouwt op 30 mei 1843 te Smallingerland op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Jan Pieters Eisinga, zoon van Pieter Jans Eizinga en Engeltje Melles. Jan is geboren rond 1815 te Drachten, is overleden op 27 oktober 1851 in de gem. Smallingerland. Jan werd ongeveer 36 jaar.

Van Jan en Wytske is een kind bekend:

1  Sjoukje Eisinga is geboren rond 1847 te Drachten.

Sjoukje trouwt op 18 mei 1872 te Smallingerland op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Jacob Buisman, zoon van Sjoerd Alberts Buisman en Sijke Jacobs Zwerver. Jacob is geboren rond 1846 te Drachten.

VI-E  Aaltje Jochums Elsinga, dochter van Jochum Pieters Elsinga (V-F) en Sjoukje Gerbens de Haan, daglonerse en arbeidster, wonende te Dantumawoude en te Bergum, is geboren op 20 april 1824 de Valom onder Dantumawoude, is overleden op 15 maart 1896 te Dantumawoude. Aaltje werd 71 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Aaltje trouwt op 21 november 1847 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 24-jarige Anne Jans de Vries, zie VI-L.

Van Anne en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sjoukje Annes Buursma is geboren op 12 april 1847 te Dantumadeel.

Sjoukje trouwt op 16 mei 1874 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Kornelis Jacobs Sinnema, zoon van Jacob Sinnema en Eeke Jacobs Feitsma. Kornelis is geboren op 3 maart 1849 te Menaldumadeel.

2  Jantje Buursma is geboren op 20 augustus 1849, is overleden te Dantumadeel.

3  Jochem Annes de Vries is geboren op 21 februari 1852 te Bergum.

4  Jan Annes de Vries is geboren op 18 februari 1855 te Tietjerksteradeel, is overleden op 13 oktober 1922 te Tietjerksteradeel. Jan werd 67 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

5  Wytske Annes de Vries is geboren op 4 oktober 1857 te Bergum, is overleden op 9 augustus 1923 te Dantumadeel. Wytske werd 65 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

6  Janke Annes de Vries is geboren op 12 september 1860 te Bergum, is overleden op 3 november 1933 te Groningen. Janke werd 73 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Janke trouwt op 29 november 1879 te Tietjerksteradeel op 19-jarige leeftijd met haar halfachternicht (5e graad) de 23-jarige Anne Johannes de Vries, dochter van Johannes Annes de Vries en Hiltje Harmens Brouwer. Anne, arbeider, wonende te Stedum, is geboren op 12 juni 1856 te Zwaagwesteinde, is overleden op 5 maart 1923 te Groningen. Anne werd 66 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

7  Pieter Annes de Vries is geboren op 18 november 1863 te Tietjerksteradeel.

VI-F  Trijntje Petrus Elsinga, dochter van Petrus Pieters Elsinga (V-G) en Gepke Douwes Veenstra, is geboren op 25 april 1823 te Garijp, is overleden op 23 augustus 1897 te Tietjerksteradeel. Trijntje werd 74 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Trijntje trouwt op 24 augustus 1848 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 37-jarige Hillebrand Sytzes Boonstra, zoon van Sytze Eelkes Boonstra en Trientje Hillebrands. Hillebrand is geboren op 7 november 1810 te Garijp, is Herv. gedoopt op 25 november 1810 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude, is overleden op 13 maart 1885 te Tietjerksteradeel. Hillebrand werd 74 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Hillebrand was eerder gehuwd (1) met Trijntje Sybrens Alberda.<35..38>

Van Hillebrand en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Sytze Hillebrands Boonstra is geboren op 6 februari 1851 te Garijp.

2  Petrus Hillebrands Boonstra is geboren op 11 juni 1855 te Garijp, is overleden op 22 maart 1856 te Garijp. Petrus werd 9 maanden en 11 dagen.

3  Gepke Hillebrands Boonstra is geboren op 11 juni 1855 te Garijp.

Gepke trouwt op 22 mei 1886 te Tietjerksteradeel op 30-jarige leeftijd met de 35-jarige Rindert Gurbes Feenstra, zoon van Gurbe Pieters Feenstra en Jeltje Rinderts Uitterdijk. Rindert is geboren op 5 december 1850 te Garijp.

4  Trijntje Hillebrands Boonstra is geboren op 26 april 1857 te Tietjerksteradeel, is overleden op 25 augustus 1857 te Tietjerksteradeel. Trijntje werd 3 maanden en 30 dagen.

5  Sytze Hillebrands Boonstra is geboren op 24 juli 1858 te Garijp.

Sytze trouwt op 25 mei 1889 te Tietjerksteradeel op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Lutske Binnes de Vries, dochter van Binne Popkes de Vries en Yttje Sipkes Tuil. Lutske is geboren op 3 januari 1858 te Suameer.

6  Petrus Hillebrands Boonstra is geboren op 8 maart 1861 te Tietjerksteradeel.

7  Petrus Hillebrands Boonstra is geboren op 23 januari 1862 te Tietjerksteradeel, is overleden op 9 juli 1863 te Tietjerksteradeel. Petrus werd 1 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

8  Gepke Hillebrand Boonstra is geboren op 16 februari 1863 te Tietjerksteradeel.

9  Petrus Hillebrands Boonstra is geboren op 1 oktober 1864 te Tietjerksteradeel, is ongehuwd overleden op 4 april 1942 te Tietjerksteradeel. Petrus werd 77 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

VI-G  Reintje Petrus Elsinga, dochter van Petrus Pieters Elsinga (V-G) en Gepke Douwes Veenstra, zonder beroep, wonende te Rottevalle, is geboren op 11 maart 1830 te Garijp, is overleden op 22 december 1891 16.00 uur te Rottevalle, is als overleden aangegeven op 23 december 1891 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Sjirk Veenwijk en haar zoon Petrus Annes Zandbergen (zoon) (zie VII-B)). Reintje werd 61 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Reintje trouwt op 19 mei 1855 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Anne Sytzes Zandbergen, zoon van Sytze Hendriks Zandbergen en Trijntje Sybrens Hoekstra. Anne, arbeider, wonende te Rottevalle, is geboren op 25 juni 1825 te Rottevalle, is overleden op 22 oktober 1887 18.00 uur te Rottevalle, is als overleden aangegeven op 24 oktober 1887 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Sierk Veenwijk (niet verwant) en zijn zoon Petrus Zandbergen (zoon) (zie VII-B)). Anne werd 62 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Van Anne en Reintje zijn zeven kinderen bekend:

1  Petrus Annes Zandbergen is geboren op 29 mei 1856 te Tietjerksteradeel, is overleden op 30 december 1856 te Garijp. Petrus werd 7 maanden en 1 dag.

2  Petrus Annes Zandbergen is geboren op 28 februari 1858 te Garijp, zie VII-B.

3  Trijntje Annes Zandbergen is geboren op 25 november 1860 te Garijp, zie VII-C.

4  Gepke Annes Zandbergen is geboren op 8 april 1864 te Rottevalle.

Gepke trouwt op 18 mei 1889 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Jeen Jeensma, zoon van Hoeke Jeens Jeensma en Tjitske Durks Bethlehem. Jeen is geboren op 8 februari 1859 te Drachten.

5  Sytske Annes Zandbergen is geboren op 6 mei 1867 te Rottevalle.

6  Pietje Annes Zandbergen is geboren op 13 januari 1870 te Rottevalle, is overleden op 11 april 1930 te Uithuizen. Pietje werd 60 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Pietje trouwt op 11 mei 1895 te Achtkarspelen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Oeds Brandsma, zoon van Nanne Johannes Brandsma en Tietje Oedzes van der Meer. Oeds is geboren op 19 juli 1870 te Kooten - Frl..

7  Elske Annes Zandbergen is geboren op 9 januari 1873 te Rottevalle.

Elske trouwt op 19 mei 1894 te Tietjerksteradeel op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Eeltje Oebeles Herder, zoon van Oebele Wybrens Herder en Grietje Wybrens Gerritsma. Eeltje is geboren op 21 januari 1868 te Garijp.

VI-H  Pieter Petrus Elzinga, zoon van Petrus Pieters Elsinga (V-G) en Gepke Douwes Veenstra, schoenmaker, is geboren op 10 juni 1839 te Garijp, is overleden op 20 mei 1923 te Garijp. Pieter werd 83 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Pieter trouwt op 22 september 1859 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Rinske Hendriks Kooi. Rinske is geboren op 4 augustus 1832 te Suawoude, is overleden op 22 februari 1873 te Garijp. Rinske werd 40 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Van Pieter en Rinske zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Elzinga is geboren op 2 januari 1860 te Tietjerksteradeel.

2  Gepke Pieters Elzinga, wonende te Garijp, is geboren op 18 december 1861 te Tietjerksteradeel, is overleden op 12 juli 1887 te Garijp. Gepke werd 25 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Gepke trouwt op 8 november 1884 te Tietjerksteradeel op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Jan Romkes Kloosterman, zoon van Romke Jans Kloosterman en Trijntje Annes Wyminga. Jan is geboren op 30 juli 1849 te Garijp.

Jan was later gehuwd (2) met Rinkje Alberts Faber.<39,40>

3  Petrus Pieters Elzinga is geboren op 19 april 1865 te Garijp, zie VII-D.

VI-I  Trijntje Hendriks Elsinga, dochter van Hendrik Pieters Elzinga (V-H) en Trijntje Jans Hemrika, zonder beroep, wonende te Suameer, is geboren op 10 november 1825 te Garijp, is overleden op 21 juli 1902 15.30 uur te Suameer. Trijntje werd 76 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Trijntje trouwt op 27 januari 1855 te Tietjerksteradeel op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Pieter Engberts Roorda, zoon van Engbert Pieters Roorda en Trijntje Teunis Veenstra. Pieter is geboren op 9 november 1824 te Garijp, is overleden op 4 februari 1903 te Smallingerland. Pieter werd 78 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Van Pieter en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Roorda is geboren rond 1856, is overleden op 1 juni 1934 te Smallingerland. Hendrik werd ongeveer 78 jaar.

2  doodgeboren dochter Roorda is doodgeboren op 15 juli 1869 te Tietjerksteradeel.

VI-J  Pieter Hendriks Elsinga, zoon van Hendrik Pieters Elzinga (V-H) en Trijntje Jans Hemrika, arbeider, wonende te Garijp, is geboren op 25 november 1832 te Suameer, is overleden op 6 november 1882 02.30 uur te Garijp. Pieter werd 49 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<41>

Pieter trouwt op 27 mei 1865 te Tietjerksteradeel op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Sjoukje Gerrits Adema, dochter van Gerrit Gerrits Adema en Aaltje Linses Meyer. Sjoukje, arbeidster, wonende te Garijp, is geboren op 13 april 1831 te Garijp, is overleden op 4 juli 1881 09.30 uur te Garijp. Sjoukje werd 50 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Van Pieter en Sjoukje zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Pieters Elzinga is geboren op 2 maart 1866 te Tietjerksteradeel.

Aaltje trouwt op 17 mei 1890 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Sybe Uilkes van der Wal, zoon van Uilke Aukes van der Wal en Grietje Sybes Meetsma. Sybe is geboren op 11 maart 1868 te Bergum.

2  Hendrik Pieters Elzinga is geboren op 31 januari 1868 te Garijp, zie VII-E.

3  Gerrit Pieters Elzinga is geboren op 21 oktober 1870 te Garijp, zie VII-F.

4  Trijntje Pieters Elzinga is geboren op 22 februari 1875 te Tietjerksteradeel, zie VII-G.

VI-K  Aaltje Hendriks Elsinga, dochter van Hendrik Pieters Elzinga (V-H) en Trijntje Jans Hemrika, arbeidster, wonende te Suameer, is geboren op 28 april 1840 te Suameer, is overleden op 3 oktober 1880 23.30 uur te Suameer. Aaltje werd 40 jaar, 5 maanden en 5 dagen.<42>

Aaltje trouwt op 16 mei 1868 te Tietjerksteradeel op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Hessel Oebles Herder, zoon van Oebele Hessels Herder en Attje Taedes de Jong. Hessel, arbeider, is geboren op 5 september 1841 te Drachten, is overleden op 12 juli 1921 te Smallingerland. Hessel werd 79 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Hessel en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Hessels Herder is geboren op 22 februari 1869 te Suameer.

Trijntje trouwt op 22 mei 1897 te Smallingerland op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Siebenga, zoon van Siebe Siebenga en Stijntje Mulder. Jan is geboren op 6 maart 1871 te Oudega - Smal..

2  Atje Hessels Herder is geboren op 5 juli 1872 te Suameer.

Atje trouwt op 10 mei 1913 te Smallingerland op 40-jarige leeftijd met de 43-jarige Foppe Nicolai, zoon van Pieter Jelles Nicolai en Hinke Gerbens Folkertsma. Foppe is geboren op 11 augustus 1869 te Opeinde - Frl..

3  Oebele Hessels Herder is geboren op 4 november 1875 te Tietjerksteradeel.

4  Hendrikje Hessels Herder is geboren op 4 augustus 1877 te Tietjerksteradeel.

5  Hendrikje Hessels Herder is geboren op 28 augustus 1879 te Tietjerksteradeel.

VI-L  Anne Jans de Vries, zoon van Jan Annes de Vries (V-I) en Sjoukje Jentjes Buursma, dagloner en huisman (boer), wonende te Dantumawoude en te Bergum, is geboren op 5 juni 1823 te Bergum, is overleden op 24 oktober 1885 19.00 uur te Bergum. Anne werd 62 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Anne Jans wordt bij zijn geboorte aangegeven door Jan Annes de Vries, die erkent zijn vader te zijn. Bij het huwelijk van Anne Jans wordt hij in de huwelijksakte Anne Buursma genoemd, zoon van Sjoukje Jentjes Buursma, zijnde de vader onbekend.
Bij de huwelijksbijlagen ziiten onder andere het bewijs dat hij heeft voldaan aan de Nationale Militie, daarin wordt hij Anne Jans de Vries genoemd en een uittreksel uit het geboorteregister, zoals hierboven vermeld.
In 1847 en 1849 wordt hij bij de geboorte van hun kinderen nog als Anne Buursma vermeld, bij de geboorte van de andere kinderen (1852 - 1863 ) wordt hij als Anne Jans de Vries vermeld.
Hij is overleden op 24 oktober 1885 te Bergum. In de overlijdensakte wordt hij Anne Jans de Vries, zoon van Jan Annes de Vries en Sjoukje Jentjes Buurma genoemd. Van de aangevers van het overlijden werd geen familie relatie vermeld.

Anne trouwt op 21 november 1847 te Dantumadeel op 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 23-jarige Aaltje Jochums Elsinga, zie VI-E.


Generatie VII

(van 1846 tot 1949)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1873 en 1917. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Garijp (10x), Tietjerksteradeel (6x), Leeuwarderadeel (2x), gem. Tietjerksteradeel (2x), Achtkarspelen (2x), Rottevalle, Opende - Gr. en Idaarderadeel.

VII-A  Dieuwke Heerkes Tichelaar, dochter van Heerke Pieters Tigchelaar en Teetske Pieters Elsinga (VI-B), is geboren op 3 maart 1846 te Leeuwarderadeel, is overleden op 6 januari 1931 te Soest. Dieuwke werd 84 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Dieuwke trouwt op 13 mei 1869 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met Jan Jogchums Visser, zoon van Jogchum Jans Visser en Tietje Jacobs van der Geest. Jan is overleden voor 7 januari 1931.

Van Jan en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Visser is doodgeboren op 9 maart 1873 te Leeuwarderadeel.

2  Lydia Visser is geboren rond 1884, is overleden op 26 oktober 1906 te Leeuwarden. Lydia werd ongeveer 22 jaar.

3  Fettje Visser is geboren rond 1889 te Leeuwarderadeel, is overleden op 2 mei 1940 te Arnhem. Fettje werd ongeveer 51 jaar.

Fettje was gehuwd met Franciscus van der Linden. Franciscus is overleden voor 2 mei 1940.

VII-B  Petrus Annes Zandbergen, zoon van Anne Sytzes Zandbergen en Reintje Petrus Elsinga (VI-G), arbeider en veldarbeider, wonende te Harkema Opeinde en te Rottevalle, is geboren op 28 februari 1858 te Garijp, is overleden op 31 januari 1915 10.00 uur te Rottevalle, is begraven te Rottevalle. Petrus werd 56 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Petrus trouwt op 23 mei 1885 te Tietjerksteradeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Luitzens van der Meer, dochter van Luitzen Hendriks van der Meer en Saakje Wiebes Iedema. Grietje is geboren op 1 juni 1859 te Harkema Opeinde, is overleden op 1 juni 1941 te Ooststellingwerf. Grietje werd 82 jaar.

Van Petrus en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Anne Zandbergen is geboren op 18 februari 1886 te Achtkarspelen, is overleden op 13 januari 1977 te Tietjerksteradeel, is begraven te Harkema Opeinde. Anne werd 90 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Anne trouwt op 25 januari 1912 te Achtkarspelen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geeske Alberts Elzinga, dochter van Albert Wopkes Elzinga en Hetje Aans van der Wei. Geeske is geboren op 6 juli 1888 te Surhuisterveen, is overleden op 2 december 1977 te Tietjerksteradeel, is begraven te Harkema Opeinde. Geeske werd 89 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

2  Reintje Zandbergen is geboren op 9 juni 1892 te Rottevalle.

Reintje trouwt op 14 mei 1914 te Achtkarspelen op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Wopke Alberts Elzinga, zoon van Albert Wopkes Elzinga en Hetje Aans van der Wei. Wopke, timmermansknecht, is geboren op 4 juli 1884 te Surhuisterveen, is overleden op 15 januari 1955 in de gem. Achtkarspelen. Wopke werd 70 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

VII-C  Trijntje Annes Zandbergen, dochter van Anne Sytzes Zandbergen en Reintje Petrus Elsinga (VI-G), is geboren op 25 november 1860 te Garijp, is overleden op 10 juli 1949 te Opende - Gr., is begraven te Surhuizum. Trijntje werd 88 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Trijntje trouwt op 12 mei 1888 te Achtkarspelen op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Hendriks Koop, zoon van Hendrik Hendriks Koop en Aaltje Siebes Dijkstra. Hendrik is geboren op 3 februari 1861 te Augustinusga, is overleden op 24 februari 1923 te Opende - Gr., is begraven te Surhuizum. Hendrik werd 62 jaar en 21 dagen.

Van Hendrik en Trijntje is een kind bekend:

1  Siebe Koop is geboren op 12 april 1896 te Opende - Gr., is overleden op 27 december 1984, is begraven te Grootegast. Siebe werd 88 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Siebe trouwt op 11 november 1916 te Grootegast op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertje Joostens Elzinga, dochter van Joost Jans Elzinga en Ettje Frankes. Geertje is geboren op 17 oktober 1896 te Opende - Gr., is overleden op 11 mei 1978, is begraven te Grootegast. Geertje werd 81 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

VII-D  Petrus Pieters Elzinga, zoon van Pieter Petrus Elzinga (VI-H) en Rinske Hendriks Kooi, schoenmaker, landbouwer en kantoorhouder PTT, wonende te Garijp, is geboren op 19 april 1865 te Garijp, is overleden op 31 oktober 1934 te Garijp. Petrus werd 69 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Petrus trouwt op 25 mei 1889 te Bergum op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Pietje Romkes van der Veen, dochter van Romke Tjallings van der Veen en Tjitske Rinzes Bosma. Pietje, zonder beroep, wonende te Garijp, is geboren op 13 november 1866 te Bergum, is overleden op 26 augustus 1949 te Garijp. Pietje werd 82 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Van Petrus en Pietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Elzinga, hoofdagent van politie, wonende te Tilburg, is geboren op 19 maart 1890 te Garijp, is overleden op 8 augustus 1966, is begraven te Tilburg (Vredehof). Pieter werd 76 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Pieter trouwt op 13 april 1916 te Ferwerderadeel op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Henderika Bosma, dochter van Douwe Jelles Bosma en Roelofke Hebbes. Henderika, wonende te Tilburg, is geboren op 26 april 1893 te Ferwerd, is overleden op 9 februari 1980, is begraven te Tilburg (Vredehof). Henderika werd 86 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

2  Romke Elzinga, agent van politie en dienaar van politie, wonende te Garijp en te Leeuwarden, is geboren op 16 juni 1892 te Garijp, is overleden op 26 februari 1961 te Leeuwarden, is begraven op 2 maart 1961 te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Romke werd 68 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Romke trouwt op 29 mei 1920 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Jetske Dijkstra, dochter van Marten Jarigs Dijkstra en Aaltje Stienstra. Jetske, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 juni 1897 te Sint Annaparochie.

3  Rinze Elzinga, agent van politie, wonende te Den Haag, is geboren op 28 november 1894 te Garijp, is overleden op 29 november 1924 09.00 uur te Den Haag. Rinze werd 30 jaar en 1 dag.

Rinze trouwt op 30 augustus 1921 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Jan de Jong en zijn broer Romke Elzinga (zie VII-D.2)) op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Niesje Polak, dochter van Jan Polak en Willemke Wortman. Niesje, dienstbode en zonder beroep, wonende te Leeuwarden, te Den Haag, te Huizum en te Hilversum, is geboren op 27 november 1899 te Sneek.

4  Rinske Elzinga is geboren op 1 april 1897 te Tietjerksteradeel.

Rinske trouwt op 19 juni 1920 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Sytze de Vries, zoon van Geert Sytzes de Vries en Trijntje Riemers Wybersma. Sytze is geboren op 19 november 1889 te Suameer.

5  Tjitske Elzinga is geboren op 14 april 1901 te Garijp, is overleden op 29 november 1993 te Hardegarijp, is begraven op 2 december 1993 te Garijp. Tjitske werd 92 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Tjitske trouwt op 7 mei 1921 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan de Jong, zoon van Harmen Alberts de Jong en Grietje Slotegraaf. Jan, boerenknecht, wonende te Jelsum, is geboren op 15 januari 1898 te Oudega - Smal., is overleden op 28 maart 1982, is begraven te Garijp. Jan werd 84 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

VII-E  Hendrik Pieters Elzinga, zoon van Pieter Hendriks Elsinga (VI-J) en Sjoukje Gerrits Adema, melkontvanger, is geboren op 31 januari 1868 te Garijp, is overleden op 25 februari 1946 te Garijp. Hendrik werd 78 jaar en 25 dagen.

Hendrik trouwt op 16 mei 1896 te Tietjerksteradeel op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Ybeltje Fokkes Teyema, dochter van Fokke Teyema en Lieuwkje Klazes van der Lei. Ybeltje is geboren op 10 maart 1874 te Garijp, is overleden op 26 oktober 1948 te Garijp. Ybeltje werd 74 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Van Hendrik en Ybeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoukje Hendriks Elzinga is geboren op 21 februari 1897 te Garijp, is overleden op 23 december 1964 te Garijp. Sjoukje werd 67 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Sjoukje trouwt op 7 februari 1918 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Wessel Nijhuis, zoon van Jan Nijhuis en Trijntje Annes Wagenaar. Wessel, veekoopman en slager, wonende te Garijp, is geboren op 7 september 1895 te Garijp, is overleden op 12 april 1971 te Garijp. Wessel werd 75 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

2  Lieuwkje Hendriks Elzinga is geboren op 11 november 1898 te Garijp, is overleden op 14 december 1967, is begraven te Rottevalle. Lieuwkje werd 69 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Lieuwkje trouwt op 15 september 1922 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Anne van der Sluis, zoon van Rinze Minnes van der Sluis en Aukje Libbes Jansma. Anne is geboren op 18 juni 1895 te Drachten, is overleden op 9 oktober 1967, is begraven te Rottevalle. Anne werd 72 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

3  Aaltje Hendriks Elzinga is geboren op 30 november 1901 te Tietjerksteradeel, is overleden op 8 november 1950, is begraven te Oostermeer. Aaltje werd 48 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Aaltje trouwt op 19 mei 1927 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Sybe Kornelis Roorda, zoon van Kornelis Sybes Roorda en Lieuwkje Sjoerds van der Meer. Sybe is geboren op 17 maart 1902 te Tietjerksteradeel, is overleden op 20 november 1989, is begraven te Oostermeer. Sybe werd 87 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Sybe was later gehuwd (2) met Grietje Fennema.<43,44>

4  Pieter Elzinga is geboren op 13 februari 1905 te Tietjerksteradeel, is overleden op 22 juni 1976, is begraven te Garijp. Pieter werd 71 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Pieter trouwt op 16 mei 1929 op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Neeltje Bosma, dochter van Wiebe Harmens Bosma en Ymkje Linzes Hoekstra. Neeltje is geboren op 23 augustus 1903 te Tietjerksteradeel, is overleden op 7 april 1996 te Bergum, is begraven te Garijp. Neeltje werd 92 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

5  Anna Elzinga is geboren op 18 oktober 1911, is overleden op 19 juni 1994 te Garijp, is begraven te Garijp. Anna werd 82 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Anna trouwt op 18 mei 1933 op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jurjen Hooijenga, zoon van Jelle Hooijenga en Eelkje Hemrica. Jurjen is geboren op 11 oktober 1909, is overleden op 29 juni 1978 te Garijp, is begraven te Garijp. Jurjen werd 68 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

VII-F  Gerrit Pieters Elzinga, zoon van Pieter Hendriks Elsinga (VI-J) en Sjoukje Gerrits Adema, is geboren op 21 oktober 1870 te Garijp, is overleden op 6 mei 1935 te Garijp, is begraven te Garijp. Gerrit werd 64 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Gerrit trouwt op 18 mei 1901 te Tietjerksteradeel op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Lieuwes Feenstra, dochter van Lieuwe Jans Feenstra en Jinke Ebes Klomp. Trijntje is geboren op 19 december 1876 te Garijp, is overleden op 8 september 1956 te Garijp, is begraven te Garijp. Trijntje werd 79 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Van Gerrit en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jinke Elzinga is geboren op 6 april 1902 te Garijp, is overleden op 3 maart 1980, is begraven te Garijp (Petrus tsjerke). Jinke werd 77 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Jinke trouwt op 24 juni 1926 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Harmen van der Bij, zoon van Jacob Harmens van der Bij en Jitske Lefferts Rinzema. Harmen is geboren op 8 april 1900 te Garijp, is overleden op 24 november 1995, is begraven te Garijp (Petrus tsjerke). Harmen werd 95 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

2  Lieuwe Elzinga is geboren op 29 oktober 1908 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op 3 juli 1977, is begraven te Garijp (Petrus tsjerke). Lieuwe werd 68 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

3  Hendrik Elzinga is geboren op 18 januari 1912 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op 5 april 1995, is begraven te Garijp (Petrus tsjerke). Hendrik werd 83 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Hendrik was gehuwd met Jantje Algera. Jantje is geboren op 22 april 1914, is overleden op 27 november 1997, is begraven te Garijp (Petrus tsjerke). Jantje werd 83 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

4  Pieter Elzinga is geboren op 3 december 1905 te Garijp, is overleden op 12 december 1977, is begraven te Garijp. Pieter werd 72 jaar en 9 dagen.<45>

Pieter trouwt op 19 mei 1931 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Attje Paulusma, dochter van Pieter Paulusma en Grietje van der Weij. Attje is geboren op 22 september 1908 te Nijega - Smal., is overleden op 15 oktober 1993 te Garijp, is begraven op 19 oktober 1993 te Garijp. Attje werd 85 jaar en 23 dagen.<46,47>

5  Sjoukje Elzinga, wonende te Oostermeer en te Bergum, is geboren op 24 december 1917 te Garijp, is overleden op 16 augustus 2011 te Leeuwarden, is begraven op 20 augustus 2011 te Oostermeer. Sjoukje werd 93 jaar, 7 maanden en 23 dagen.<48..50>

Sjoukje trouwt op 10 juni 1943 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Einte de Haan. Einte, wonende te Oostermeer, is geboren op 10 december 1916 in de gem. Tietjerksteradeel, is overleden op 27 augustus 2007 in de gem. Tytsjerksteradiel. Einte werd 90 jaar, 8 maanden en 17 dagen.<51..53>

VII-G  Trijntje Pieters Elzinga, dochter van Pieter Hendriks Elsinga (VI-J) en Sjoukje Gerrits Adema, is geboren op 22 februari 1875 te Tietjerksteradeel, is overleden op 3 maart 1944 te Tietjerksteradeel. Trijntje werd 69 jaar en 10 dagen.

Trijntje trouwt op 17 maart 1897 te Tietjerksteradeel op 22-jarige leeftijd met de 35-jarige Hendrik Pieters Pander, zoon van Pieter Jacobs Pander en Janke Aarns Vries. Hendrik is geboren op 20 november 1861 te Tietjerksteradeel, is overleden op 14 mei 1950 te Alkmaar. Hendrik werd 88 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Van Hendrik en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Pander is geboren op 25 december 1900 te Tietjerksteradeel, is overleden op 18 september 1969, is begraven te Sloten - Frl. (alg. begraafplaats). Pieter werd 68 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Pieter trouwt op 12 juni 1924 op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Aleida E. (Aleida) de Graaf. Aleida is geboren op 13 oktober 1902, is overleden op 9 juli 1980, is begraven te Sloten - Frl. (alg. begraafplaats). Aleida werd 77 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

2  Aaltje Pander is geboren op 29 november 1904 te Garijp, is overleden op 16 maart 1984, is begraven te Groningen (Selwerderhof). Aaltje werd 79 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Aaltje trouwt op 26 mei 1930 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan van Dijk, zoon van Harmannus van Dijk en Antje Louters. Jan, meubelmaker, is geboren op 9 april 1908 te Groningen, is overleden op 19 juli 1977, is begraven te Groningen (Selwerderhof). Jan werd 69 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

3  Aan Pander, schipper, wonende te Garijp, is geboren op 30 juni 1908 te Achtkarspelen, is overleden op 26 februari 1941 15.00 uur te Leeuwarden. Aan werd 32 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Aan trouwt op 1 juni 1933 op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige An de Roos, dochter van Tjalke de Roos en Leentje Glashouwer. An is geboren op 26 september 1905 te Stavoren, is overleden op 19 april 1971, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). An werd 65 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

4  Hendrik Pander is geboren op 7 augustus 1909 te Idaarderadeel, is overleden op 25 oktober 1995, is begraven te Garijp. Hendrik werd 86 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Hendrik was gehuwd met Hendrikje Westerhof. Hendrikje is geboren op 23 juni 1913, is overleden op 10 maart 1976, is begraven te Garijp. Hendrikje werd 62 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

5  Gerrit Pander is geboren op 23 maart 1914 te Tietjerksteradeel, is overleden op 17 februari 1987, is begraven te Garijp (Petrus tsjerke). Gerrit werd 72 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Gerrit trouwt op 18 mei 1940 op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Janke van der Zwaag. Janke is geboren op 31 januari 1916, is overleden op 23 juni 1945, is begraven te Garijp (Petrus tsjerke). Janke werd 29 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

6  Jeltje (Jill) Pander is geboren op 4 december 1915 te Tietjerksteradeel.

Jeltje trouwt op 18 april 1946 op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis Albertus (Kees) de Graaf. Cornelis is geboren op 13 oktober 1918 te Brunssum, is overleden op 6 januari 1990 te Grand Rapids - Michigan - U.S.A.. Cornelis werd 71 jaar, 2 maanden en 24 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 21 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Cornelis Heres, persoonsgegevens

2)  huwelijk: Tresoar, Suawoude - Tietjerk, Dtb. DTB - Pitter Heres - Aaltje Foekes, huwelijk (Tietjerk 4 nov 1764)

3)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Tietje Gerrits, persoonsgegevens

4)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Hemrika, huwelijk (Tietjerksteradeel 2 jul 1825)

5)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Hemrika, huwelijk (Tietjerksteradeel 2 jul 1825)

6)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Teedske Ruurds, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 3 dec 1814)

7)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Klaas Foekes Elzinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 5 mrt 1814)

8)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Eelke Foekes Elzinga, ovelrijdensakte (Tietjerksteradeel 2 apr 1814)

9)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Ruurd Foekes Elzinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 7 apr 1814)

10)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elzinga - Heide, huwelijk (Tietjerksteradeel 6 sep 1815)

11)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1842 H - Elzinga - Kingsbergen, huwelijk (Tietjerksteradeel 12 dec 1842)

12)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Ykje Rommerts Kingsbergen, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 26 okt 1880)

13)  aangifte overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Ykje Rommerts Kingsbergen, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 26 okt 1880)

14)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Hemrika, huwelijk (Tietjerksteradeel 2 jul 1825)

15)  doop: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Hemrika, huwelijk (Tietjerksteradeel 2 jul 1825)

16)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1839 H - Kobus - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 11 mei 1839)

17)  Janke Jans van der Veen. Janke is geboren rond 1784 te Bergum, is overleden op 16 april 1838 te Tietjerksteradeel oud 54 jaren. Janke werd ongeveer 54 jaar.

18)  Anne trouwt op 20 februari 1830 te Tietjerksteradeel met Antje.

19)  Antje Berends Korporaal, dochter van Berend Louws Korporaal en Tjemkje Rijkeles. Antje, arbeidster, wonende te Bergum, is geboren op 7 november 1805 te Westergeest, is Herv. gedoopt op 26 januari 1806 te Westergeest, is overleden op 2 januari 1870 te Kollumerland. Antje werd 64 jaar, 1 maand en 26 dagen.

20)  Tietje trouwt op 19 november 1818 te Ferwerderadeel met Anne.

21)  Anne Symens Dijkstra, zoon van Symen Taekes Dijkstra en Willemke Jans.

22)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Hemrika, huwelijk (Tietjerksteradeel 2 jul 1825)

23)  Baukje trouwt op 9 februari 1839 te Tietjerksteradeel met Jan.

24)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Jan Hendrik Roolvink (Tietjerksteradeel 14 mrt 1855)

25)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Jan Hendrik Roolvink (Tietjerksteradeel 14 mrt 1855)

26)  Jan Hendriks Roolvink, zoon van Dirk Roolvink en Elisabeth Weekenbroek. Jan, wever, wonende te Hardegarijp, is geboren rond 1780 te Schuttorf - Dld., is overleden op 13 maart 1855 05.00 uur te Hardegarijp. Jan werd ongeveer 75 jaar. Jan was eerder gehuwd (1) met Trijntje Liebes Ytsma.

27)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1826 G. - Pietje Elsinga, geboorteakte (Tietjerksteradeel 23 mei 1826)

28)  aangifte geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1826 G. - Pietje Elsinga, geboorteakte (Tietjerksteradeel 23 mei 1826)

29)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1728 G. - Reintje Elsinga, geboorteakte (Tietjerksteradeel 22 nov 1827)

30)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Hemrika, huwelijk (Tietjerksteradeel 2 jul 1825)

31)  doop: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Hemrika, huwelijk (Tietjerksteradeel 2 jul 1825)

32)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1892 ovl. - Hendrik Pieters Elzinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 20 feb 1892)

33)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Hemrika, huwelijk (Tietjerksteradeel 2 jul 1825)

34)  ongehuwd overleden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Sytske Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 21 dec 1860)

35)  Hillebrand trouwt op 24 juni 1843 te Tietjerksteradeel met Trijntje.

36)  Trijntje trouwt op 22 april 1835 te Menaldumadeel met Wolther.

37)  Wolther Gerard Smidt, zoon van Geert Smidt en Annigje van Bolhuis. Wolther, predikant, wonende te Menaldum, is gedoopt op 13 maart 1778 te Groningen, is overleden op 12 oktober 1835 te Menaldum (gene kinderen nalatende). Wolther werd 57 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

38)  Trijntje Sybrens Alberda, dochter van Sybren Alberts Alberda en Jantje Klazes van der Wal. Trijntje, wonende te Menaldum, is geboren op 23 juli 1814 te Menaldum, is overleden op 8 november 1844 te Tietjerksteradeel. Trijntje werd 30 jaar, 3 maanden en 16 dagen. Trijntje was eerder gehuwd (1) met Wolther Gerard Smidt.

39)  Jan trouwt op 2 februari 1889 te Tietjerksteradeel met Rinkje.

40)  Rinkje Alberts Faber, dochter van Albert Rienks Faber en Tietje Boeles Vrij. Rinkje is geboren op 22 september 1869 te Bergum.

41)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1882 ovl. - Pieter Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 6 nov 1882)

42)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Aaltje Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 4 okt 1880)

43)  Sybe trouwt in 1953 met Grietje.

44)  Grietje Fennema. Grietje is geboren op 7 maart 1921, is overleden op 4 april 2004, is begraven op 8 april 2004 te Oostermeer. Grietje werd 83 jaar en 28 dagen.

45)  overlijden: Attje Paulusma, overlijdensadvertenties (15 okt 1993)

46)  overlijden: Attje Paulusma, overlijdensadvertenties (15 okt 1993)

47)  begraven: Attje Paulusma, overlijdensadvertenties (15 okt 1993)

48)  geboorte: Sjouke Elzinga, overlijdensadvertentie (16 aug 2011)

49)  overlijden: Sjouke Elzinga, overlijdensadvertentie (16 aug 2011)

50)  begraven: Sjouke Elzinga, overlijdensadvertentie (16 aug 2011)

51)  huwelijk: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (16 aug 2011)

52)  geboorte: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (16 aug 2011)

53)  overlijden: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (16 aug 2011)


Opmerkingen:
.
Dit overzicht is mede tot stand gekomen dankzij informatie van:
• Pier Montsma

• en andere personen die mogelijk vergeten zijn (Ben ik u vergeten, laat het s.v.p. even weten)

els046

Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Cornelis Heres.