Parenteel van Wybe Annes

 

Bijgewerkt op: 23 augustus 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    
Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens zie:
Parenteel van Wybe Annes.

Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1761 en 1772. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oostermeer - Eestrum (8x).

I  Wybe Annes, wonende te Oostermeer.

Wybe trouwt (Herv.) op 27 april 1760 te Oostermeer met Grietje Beerns. Grietje, wonende te Oostermeer.

Van Wybe en Grietje zijn acht kinderen bekend:

1  Anne Wiebes is Herv. gedoopt op 22 februari 1761 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

2  Berend (Beern) Wiebes is Herv. gedoopt op 20 maart 1763 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie II-A.

3  Neeltje Wiebes is Herv. gedoopt op 3 februari 1765 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

4  Wietske Wiebes is Herv. gedoopt op 9 augustus 1767 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

5  Sjutje (Sjoerdje) Wiebes is Herv. gedoopt op 9 augustus 1767 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

6  Jantje Wiebes is Herv. gedoopt op 11 februari 1770 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

7  Rinse Wiebes is geboren op 8 december 1771, is Herv. gedoopt op 3 januari 1773 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

8  Rinse Wiebes Elsinga is geboren op 8 december 1772, is Herv. gedoopt op 3 januari 1773 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie II-B.


Generatie II

(van 1761 tot 1815)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1793 en 1813. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostermeer - Eestrum (5x), Noorderdrachten (2x), Twijzel, Oudega - Smal., Oostermeer en Drachten.

II-A  Berend (Beern) Wiebes, zoon van Wybe Annes (I) en Grietje Beerns, wonende te Augustinusga, is Herv. gedoopt op 20 maart 1763 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden op 6 februari 1808 te Witveen (zes kinderen nalatende). Berend werd 44 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Berend trouwt (Herv.) op 8 mei 1791 te Augustinusga op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Grietje (Grietje Tobias van der Meer) Tobias, dochter van Tobias Pieters. Grietje, arbeidster, wonende te Augustinusga, te Rottevalle en te Ureterp, is geboren rond 1770 te Kuikhorne, is overleden op 21 mei 1842 00.30 uur te Ureterp (Huis 108). Grietje werd ongeveer 72 jaar.

Grietje Tobias, wonende in de Rottevalle no. 88 heeft in 1811 verklaard dat zij voor haar zelf en als moeder van haar minderjarige kinderen bij haar wijlen man Berent Wiebes aan neemt de naam van van der Meer voor familienaam en dat zij heeft een zoon en drie dochters te weten Stijntje oud 17, Grietje oud 15, Sjoerdje oud 13 en Rienk oud 10 jaren, wonende in de Rottevalle.
Akte datum: 15 mei 1812.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Iebele Pieters Spaanstra.<1>

Van Berend en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Berends is geboren op 7 augustus 1793, is Herv. gedoopt op 25 augustus 1793 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is jong overleden.

2  Stijntje Berends van der Meer, wonende te Rottevalle, is geboren op 5 november 1794 te Oostermeer (geboren in het Kattegat onder Oostermeer), is Herv. gedoopt op 23 november 1794 te Rottevalle.

Stijntje trouwt op 4 maart 1815 te Oostermeer op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Rinze Klazes van der Schuit, zoon van Klaas Jans en Doutzen Rinzes. Rinze, schipper, wonende te Rottevalle, is geboren rond 1792 te Oostermeer.

3  Grietje Berends van der Meer is geboren op 26 november 1796, is Herv. gedoopt op 29 januari 1797 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, zie III-A.

4  Sjoerdje Berends van der Meer, wonende te Rottevalle en te Twijzel, is geboren op 26 juli 1798, is Herv. gedoopt op 12 augustus 1798 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Sjoerdje trouwt op 18 mei 1822 te Achtkarspelen op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Liebbe Jacobs Feenstra, zoon van Jakob Liebbes en Janke Menzes. Liebbe, arbeider, wonende te Twijzel, is geboren rond 1798 te Twijzel.

5  Rienk Berends van der Meer, winkelier, wonende te Rottevalle, is geboren op 18 juli 1801, is Herv. gedoopt op 16 augustus 1801 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Rienk trouwt op 20 oktober 1821 te Smallingerland op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Janke Jans Schoolland, dochter van Jan Barelds Schoolland en Janke Gjalts Landmeter. Janke is geboren rond 1796 te Ureterp.

6  Geeske Berends is geboren op 17 oktober 1804, is Herv. gedoopt op 23 december 1804 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is jong overleden.

II-B  Rinse Wiebes Elsinga, zoon van Wybe Annes (I) en Grietje Beerns, schoenmaker, wonende te Noorderdrachten en te Drachten, is geboren op 8 december 1772, is Herv. gedoopt op 3 januari 1773 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is overleden op 28 januari 1815 18.00 uur te Leeuwarden overleden in het tuchthuis no. C. 191. Rinse werd 42 jaar, 1 maand en 20 dagen.<2>

Rinse Wiebes nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Noorderdrachten en gaf 4 kinderen op.
Akte datum: 11-2-1812.
*.*
Op 14 januari 1815 is Rinse Wiebes in opdracht van de Rechtbank ter Instructie te Heerenveen opgenomen in het tuchthuis van Leeuwarden wegens diefstal van een klomp schapenvet. Hij werd veroordeeld tot het Huis van Corectie voor twee maanden, zijn straftijd zou eindigen op 14 maart 1815.
Op 28 januari 1815 is hij in het tuchthuis te Leeuwarden overleden.
*.*

Rinse trouwt (Herv.) op 17 mei 1801 te Twijzel op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Hiltje Jacobs Zinger, dochter van Jacob Jans en Emke Dirks. Hiltje, spinster en zonder beroep, wonende te Winsum - Frl., te Oudega - Smal. en te Welsrijp, is geboren rond 1772, is overleden op 28 februari 1850 17.00 uur te Winsum - Frl. (Huis 45). Hiltje werd ongeveer 78 jaar.

Van Rinse en Hiltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jakob Rinses Elsinga, fuselier, wonende te Noorderdrachten, is geboren op 29 mei 1803 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 26 juni 1803 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten, is overleden op 24 mei 1827 te Groningen. Jakob werd 23 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

2  Jan Rinses Elsinga is geboren op 4 juni 1805 te Oudega - Smal., is Herv. gedoopt op 23 juni 1805 te Oudega - Smal., zie III-B.<3,4>

3  Wiebe Rinses Elzinga is geboren op 22 september 1807 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 18 oktober 1807 te Drachten, zie III-C.<5,6>

4  Dirk Rinses Elsinga is geboren op 8 december 1809 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 10 december 1809 te Drachten, zie III-D.<7,8>

5  Anne Rinses Elzinga, flankeur, wonende te Zweins, is geboren op 8 januari 1813 te Drachten, is ongehuwd overleden op 23 april 1848 te Hoorn - N.H. in het Hospitaal. Anne werd 35 jaar, 3 maanden en 15 dagen.


Generatie III

(van 1793 tot 1903)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 26 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1827 en 1867. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Franeker (15x), Hennaarderadeel (5x), Baarderadeel (3x), Welsrijp (2x) en Harkema Opeinde.

III-A  Grietje Berends van der Meer, dochter van Berend (Beern) Wiebes (II-A) en Grietje (Grietje Tobias van der Meer) Tobias, wonende te Rottevalle en te Drogeham, is geboren op 26 november 1796, is Herv. gedoopt op 29 januari 1797 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum.

Grietje trouwt op 28 maart 1822 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Wybe Johannes Idema, zoon van Johannes Cornelis Iedema en Saakje Wybes Bander. Wybe, arbeider, wonende te Drogeham, is geboren rond 1794 te Oostermeer.

Van Wybe en Grietje is een kind bekend:

1  Saakje Wiebes Iedema is geboren rond 1833 te Harkema Opeinde, zie IV-A.

III-B  Jan Rinses Elsinga, zoon van Rinse Wiebes Elsinga (II-B) en Hiltje Jacobs Zinger, arbeider en boerenknecht, wonende te Welsrijp, te Noorderdrachten en te Franeker, is geboren op 4 juni 1805 te Oudega - Smal., is Herv. gedoopt op 23 juni 1805 te Oudega - Smal., is overleden op 17 maart 1878 te Franeker. Jan werd 72 jaar, 9 maanden en 13 dagen.<9..11>

Zou een dakpannenfabriekje hebben gehad in de kop van Friesland.

Jan trouwt op 8 maart 1828 te Hennaarderadeel (huwelijksgetuigen waren Johannes Feddes Tolsma (goede vriend), Sjoerd Klazes Hoekstra (goede vriend), Jan Sikkes Kuiper (goede vriend) en zijn zwager Sjoerd Wiegers Korthak (broer van de bruid)) op 22-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Tjitske Wiegers Korthak, dochter van Wieger Christiaans en Grietje Pieters. Tjitske, arbeidster, wonende te Welsrijp, is geboren op 24 december 1798 te Stiens, is overleden op 5 april 1837 13.00 uur te Welsrijp. Tjitske werd 38 jaar, 3 maanden en 12 dagen.<12..14>

Van Jan en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

1  Jakobus Jans Elsinga is geboren op 13 augustus 1827 te Hennaarderadeel, is overleden op 16 augustus 1827 te Hennaarderadeel. Jakobus werd 3 dagen.

2  Wyger Jans Elsinga is geboren op 10 juli 1832 te Hennaarderadeel.

3  Rinse Jans Elsinga is geboren op 4 januari 1835 01.00 uur te Welsrijp, zie IV-B.<15>

4  Hiltje Jans Elsinga, wonende te Welsrijp, is geboren op 7 januari 1837 te Hennaarderadeel, is overleden op 7 maart 1838 10.00 uur te Welsrijp. Hiltje werd 1 jaar en 2 maanden.<16>

Jan trouwt op 30 december 1837 te Franekeradeel op 32-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Maaike Douwes de Lang, dochter van Douwe Jans de Lang en Yetske Foppes de Swart. Maaike, wonende te Welsrijp en te Zweins, is geboren op 7 december 1807 te Schingen, is Herv. gedoopt op 25 december 1807 te Schingen, is overleden op 18 juni 1849 te Franeker. Maaike werd 41 jaar, 6 maanden en 11 dagen.<17..19>

Van Jan en Maaike zijn vijf kinderen bekend:

5  Jitske Jans Elsinga is geboren op 22 januari 1839 te Hennaarderadeel.

6  Hiltje Jans Elsinga is geboren op 21 november 1840 te Hennaarderadeel.

7  Jacob Jans Elsinga is geboren op 18 november 1842 te Welsrijp, is overleden op 19 maart 1843 te Hennaarderadeel. Jacob werd 4 maanden en 1 dag.

8  Jacobje Jans Elsinga is geboren op 8 juli 1844 te Franeker.

9  Douwtje Jans Elsenga is geboren op 28 juni 1848 te Franeker.

Jan trouwt op 30 september 1849 te Franeker op 44-jarige leeftijd (3) met de 27-jarige Doutzen Jans van der Tol, dochter van Jan Harmens van der Tol en Marijke Pieters van der Hoek. Doutzen, dienstmeid, wonende te Franeker, is geboren op 18 april 1822 te Almenum, is overleden op 20 september 1857 te Franeker. Doutzen werd 35 jaar, 5 maanden en 2 dagen.<20..22>

Van Jan en Doutzen zijn vijf kinderen bekend:

10  Marijke Jans Elsenga is geboren op 14 april 1850 te Franeker.

11  Pieter Elsinga is geboren op 24 november 1852 te Franeker.

12  Hiltje Elsinga, wonende te Leiden (Caeciliastraat 1), is geboren op 7 december 1854 te Franeker.

13  Jan Elsinga is geboren op 22 juli 1857 te Franeker.

14  Anne Elsinga is geboren op 22 juli 1857 te Franeker.

Jan trouwt op 24 januari 1858 te Franeker op 52-jarige leeftijd (4) met de 31-jarige Akke Abrahams Tolsma, dochter van Abraham Feddes Tolsma en Hyke Sophia Ringnalda. Akke, dienstmeid, is geboren op 25 mei 1826 02.00 uur te Welsrijp, is overleden op 30 december 1892 te Franeker. Akke werd 66 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<23..25>

Van Jan en Akke zijn vier kinderen bekend:

15  Abraham Jans Elsinga is geboren op 26 december 1858 te Franeker.

16  Hieke Jans Elsinga is geboren op 20 januari 1862 te Franeker.

17  Eelkje Jans Elsinga, dienstbode, is geboren op 22 januari 1865 te Franeker.

Eelkje trouwt op 28 juni 1893 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Cornelis van de Watering, zoon van Jacobus van de Watering en Petronella Wuijts. Cornelis, werkman, is geboren rond 1866 te Woensdrecht.

18  Abraham Jans Elsinga is geboren op 17 februari 1867 te Franeker, zie IV-C.<26>

III-C  Wiebe Rinses Elzinga, zoon van Rinse Wiebes Elsinga (II-B) en Hiltje Jacobs Zinger, boerken, boerenknecht, arbeider en zonder beroep, wonende te Noorderdrachten, te Welsrijp en te Huins, is geboren op 22 september 1807 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 18 oktober 1807 te Drachten, is overleden op 6 juli 1903 11.00 uur te Welsrijp. Wiebe werd 95 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<27..29>

Wiebe trouwt op 27 mei 1837 te Baarderadeel op 29-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Meindertje Ruurds Meyer, dochter van Ruurd Meinderts Meyer en Jeltje Halbes Meerstra. Meindertje, naaister, wonende te Huins, is geboren op 16 april 1815 te Hilaard, is overleden op 2 februari 1841 te Huins. Meindertje werd 25 jaar, 9 maanden en 17 dagen.<30..32>

Van Wiebe en Meindertje zijn drie kinderen bekend:

1  Hiltje Wybes Elzinga is geboren op 21 augustus 1837 te Baarderadeel.

2  Jeltje Wybes Elzinga is geboren op 28 januari 1840 te Baarderadeel, is overleden op 10 augustus 1840 te Baarderadeel. Jeltje werd 6 maanden en 13 dagen.

3  Meindert Wybes Elzinga is geboren op 17 september 1838 te Baarderadeel.

Wiebe trouwt op 1 mei 1850 te Baarderadeel op 42-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Trijntje Popkes Zijlstra, dochter van Popke Jacobs en Ebeltje Klazes. Trijntje, arbeidster, wonende te Huins, is geboren op 12 januari 1799 te Ureterp, is Herv. gedoopt op 17 februari 1799 te Ureterp.<33..35>

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Jan Andries Visser.<36..38>

III-D  Dirk Rinses Elsinga, zoon van Rinse Wiebes Elsinga (II-B) en Hiltje Jacobs Zinger, vervener, wonende te Noorderdrachten en te Zweins, is geboren op 8 december 1809 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 10 december 1809 te Drachten.<39,40>

Dirk trouwt op 28 juni 1845 te Franekeradeel op 35-jarige leeftijd met de 30-jarige Sytske Hessels Westra, dochter van Hessel Wytses Westra en Antje Martinus Houw. Sytske, weverse, wonende te Zweins, is geboren op 18 juni 1815 te Oosterbierum.<41,42>

Van Dirk en Sytske zijn vier kinderen bekend:

1  Hessel Dirks Elsinga is geboren op 2 juni 1846 te Franeker, is overleden op 14 januari 1848 te Franeker. Hessel werd 1 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

2  Hessel Dirks Elsinga is geboren op 19 maart 1849 te Franeker, zie IV-D.

3  Rinse Dirks Elsinga is geboren op 30 maart 1851 te Franeker, zie IV-E.

4  Anna Dirks Elsinga is geboren op 16 juni 1861 te Franeker.


Generatie IV

(van 1827 tot 1935)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1859 en 1900. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Franeker (12x), Leeuwarden (6x), Oostdongeradeel (3x) en Harkema Opeinde.

IV-A  Saakje Wiebes Iedema, dochter van Wybe Johannes Idema en Grietje Berends van der Meer (III-A), is geboren rond 1833 te Harkema Opeinde.

Saakje trouwt op 24 juli 1858 te Achtkarspelen op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Luitzen Hendriks van der Meer, zoon van Hendrik Johannes van der Meer en Sytske Alles Bonnema. Luitzen is geboren rond 1828 te Rottevalle.

Van Luitzen en Saakje is een kind bekend:

1  Grietje Luitzens van der Meer is geboren op 1 juni 1859 te Harkema Opeinde, zie V-A.

IV-B  Rinse Jans Elsinga, zoon van Jan Rinses Elsinga (III-B) en Tjitske Wiegers Korthak, tichelknecht en arbeider, wonende te Berlikum - Frl. en te Franeker, is geboren op 4 januari 1835 01.00 uur te Welsrijp, is overleden op 11 juli 1890 10.00 uur te Franeker (Huis O7). Rinse werd 55 jaar, 6 maanden en 7 dagen.<43,44>

Rinse trouwt op 13 april 1862 te Franeker op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Antje Jans Deelstra, dochter van Jan Jans Deelstra en Janke Pieters Vlassenga. Antje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 19 november 1836 te Stiens, is overleden op 13 maart 1911 03.00 uur te Franeker. Antje werd 74 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<45,46>

Van Rinse en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Elsinga is geboren op 15 februari 1863 te Franeker, is overleden op 30 april 1863 te Franeker. Jan werd 2 maanden en 15 dagen.

2  Janke Elsinga is geboren op 17 november 1864 te Franeker, zie V-B.

3  Wieger Elsinga is geboren op 12 januari 1867 te Franeker, zie V-C.

4  Jan Elsinga is geboren op 12 januari 1869 te Franeker, zie V-D.

5  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 1 februari 1872 te Franeker.

6  Johannes Elsinga is geboren op 16 februari 1874 te Franeker, zie V-E.

7  Hendrik Elsinga is geboren op 7 maart 1877 te Franeker, zie V-F.

IV-C  Abraham Jans Elsinga, zoon van Jan Rinses Elsinga (III-B) en Akke Abrahams Tolsma, bakker en bakkersknecht, wonende te Engwierum, te Amsterdam en te Gorredijk, is geboren op 17 februari 1867 te Franeker.<47>

Abraham trouwt op 7 januari 1894 te Franeker op 26-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Sjoukje de Boer, dochter van Sietse de Boer en Trijntje Roorda. Sjoukje is geboren op 29 april 1871 te Workum.<48,49>

Van Abraham en Sjoukje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Elsinga is geboren op 15 januari 1895 te Franeker.

2  Jan Elsenga is geboren op 11 september 1896 te Oostdongeradeel, zie V-G.

3  Sjieuwke Elsinga is geboren op 20 maart 1898 te Oostdongeradeel.

4  Akke Elsinga is geboren op 13 januari 1900 te Oostdongeradeel.

Akke trouwt op 16 oktober 1924 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Cornelis Hazinus Spaan, zoon van Dirk Hermanus Spaan en Cornelia Hasina Jordan. Cornelis, klerk, bij de Rijks directe belastingen, is geboren rond 1899 te Amsterdam.

Abraham trouwt op 16 december 1903 te Amsterdam op 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 35-jarige Carolina Maria Susanna Dorothea Plenckers, dochter van Jan Egbert Plenckers en Maria van Huijstee. Carolina is geboren rond 1868 te Amsterdam.

IV-D  Hessel Dirks Elsinga, zoon van Dirk Rinses Elsinga (III-D) en Sytske Hessels Westra, is geboren op 19 maart 1849 te Franeker, is overleden op 26 april 1929 te Leeuwarden, is begraven rond 1 mei 1929 te Lekkum. Hessel werd 80 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Hessel trouwt op 10 mei 1874 te Franeker op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Grietje Smedinga, dochter van Jan Hendriks Smedinga en Klaske Sytses van Vliet. Grietje is geboren op 30 januari 1846 te Franeker, is overleden op 29 november 1939 te Leeuwarden, is begraven rond 2 december 1939 te Lekkum. Grietje werd 93 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Hessel en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sijtske Elzinga is geboren op 13 december 1874 te Franeker, is overleden op 27 maart 1952 te Leeuwarden. Sijtske werd 77 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Sijtske trouwt op 17 november 1900 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige IJme Brijker. IJme is geboren op 24 september 1876 te Franeker.

2  Jan Elsinga is geboren op 10 december 1877 te Leeuwarden, zie V-H.

3  Klaske Elsinga is geboren op 27 augustus 1881 te Leeuwarden.

4  Rinse Elsinga is geboren op 25 oktober 1883 te Leeuwarden, zie V-I.

5  Dirk Elsinga is geboren op 9 januari 1886 te Leeuwarden.

6  Dirk Elsinga is geboren op 5 juni 1888 te Leeuwarden.

7  Hesselius Elsinga is geboren op 9 september 1890 te Leeuwarden.

IV-E  Rinse Dirks Elsinga, zoon van Dirk Rinses Elsinga (III-D) en Sytske Hessels Westra, tuinman en zonder beroep, wonende te Franeker en te Leeuwarden, is geboren op 30 maart 1851 te Franeker, is overleden op 4 augustus 1935 13.30 uur te Leeuwarden. Rinse werd 84 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<50>

Rinse trouwt op 19 mei 1878 te Franeker op 27-jarige leeftijd met Maaike Kuipers. Maaike, wonende te Leeuwarden.

Van Rinse en Maaike zijn drie kinderen bekend:

1  Sytske Elsinga is geboren op 18 februari 1879 te Franeker, is overleden op 17 april 1912 te Zuidlaren in het Dennenoord. Sytske werd 33 jaar, 1 maand en 30 dagen.

2  Ytje Elsinga is geboren op 27 mei 1882 te Franeker, zie V-J.

3  Anna Elsinga is geboren op 10 februari 1889 te Franeker, zie V-K.


Generatie V

(van 1859 tot 1987)

In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1886 en 1933. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Franeker (18x), Leeuwarden (11x), Wormer (2x), Harlingen (2x), Rottevalle en Achtkarspelen. Er zijn momenteel nog 5 van de 39 kinderen in leven.

V-A  Grietje Luitzens van der Meer, dochter van Luitzen Hendriks van der Meer en Saakje Wiebes Iedema (IV-A), is geboren op 1 juni 1859 te Harkema Opeinde, is overleden op 1 juni 1941 te Ooststellingwerf. Grietje werd 82 jaar.

Grietje trouwt op 23 mei 1885 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Petrus Annes Zandbergen, zoon van Anne Sytzes Zandbergen en Reintje Petrus Elsinga. Petrus, arbeider en veldarbeider, wonende te Harkema Opeinde en te Rottevalle, is geboren op 28 februari 1858 te Garijp, is overleden op 31 januari 1915 10.00 uur te Rottevalle, is begraven te Rottevalle. Petrus werd 56 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Van Petrus en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Anne Zandbergen is geboren op 18 februari 1886 te Achtkarspelen, is overleden op 13 januari 1977 te Tietjerksteradeel, is begraven te Harkema Opeinde. Anne werd 90 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Anne trouwt op 25 januari 1912 te Achtkarspelen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geeske Alberts Elzinga, dochter van Albert Wopkes Elzinga en Hetje Aans van der Wei. Geeske is geboren op 6 juli 1888 te Surhuisterveen, is overleden op 2 december 1977 te Tietjerksteradeel, is begraven te Harkema Opeinde. Geeske werd 89 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

2  Reintje Zandbergen, wonende te Harkema Opeinde, is geboren op 9 juni 1892 te Rottevalle, is overleden op 6 april 1957 te Drachten. Reintje werd 64 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Reintje trouwt op 14 mei 1914 te Achtkarspelen op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Wopke Alberts Elzinga, zoon van Albert Wopkes Elzinga en Hetje Aans van der Wei. Wopke, timmermansknecht, is geboren op 4 juli 1884 te Surhuisterveen, is overleden op 15 januari 1955 in de gem. Achtkarspelen. Wopke werd 70 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

V-B  Janke Elsinga, dochter van Rinse Jans Elsinga (IV-B) en Antje Jans Deelstra, is geboren op 17 november 1864 te Franeker, is overleden op 29 april 1918 te Harlingen. Janke werd 53 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Janke trouwt op 15 december 1895 te Franeker op 31-jarige leeftijd met Poppe Buining.

Van Poppe en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Buining is doodgeboren op 19 februari 1897 te Leeuwarden.

2  Willem Buining is geboren op 15 augustus 1898 te Leeuwarden.

Willem trouwt op 10 maart 1921 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna de Vries, dochter van Gerrit de Vries en Luutske Vriesema. Johanna is geboren op 31 juli 1898 te Midlum.

3  Rinse Buining is geboren op 10 augustus 1900 te Leeuwarden.

4  Klaas Bruining is geboren op 10 juni 1902 te Harlingen.

5  doodgeboren dochter Buining is doodgeboren op 28 februari 1905 te Harlingen.

V-C  Wieger Elsinga, zoon van Rinse Jans Elsinga (IV-B) en Antje Jans Deelstra, arbeider, wonende te Franeker, is geboren op 12 januari 1867 te Franeker, is overleden op 7 november 1933 te Franeker. Wieger werd 66 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

Wieger trouwt op 10 april 1892 te Franeker op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Jeltje van der Schaaf, dochter van Klaas Kornelus Schaaf en Antje Koets Griejes?. Jeltje is geboren op 8 januari 1870 te Almenum.

Van Wieger en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Elsinga is geboren op 29 januari 1893 te Franeker, is overleden op 5 januari 1988, is begraven te Franeker. Antje werd 94 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Antje trouwt op 17 juni 1920 te Franeker op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas de Vrij, zoon van Durk de Vrij en Geertje ter Heide. Klaas is geboren op 29 juli 1895 te Haskerland, is overleden op 1 november 1973, is begraven te Franeker. Klaas werd 78 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

2  Janke Elsinga is geboren op 7 juni 1894 te Franeker, is overleden op 28 december 1938 te Delft. Janke werd 44 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Janke trouwt op 18 september 1918 te Delft op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jacobus van Drie, zoon van Johannes van Drie en Dina van Drie. Jacobus is geboren rond 1894 te Putten.

3  Klaas Elsinga is geboren op 5 december 1902 te Franeker, is overleden op 18 november 1983 te Franeker, is gecremeerd op 22 november 1983 te Goutum. Klaas werd 80 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Klaas was gehuwd met Attje Weldering. Attje is geboren rond 1912, is overleden op 27 april 1996 te Franeker, is gecremeerd op 1 mei 1996 te Goutum (Leeuwarden). Attje werd ongeveer 84 jaar.

V-D  Jan Elsinga, zoon van Rinse Jans Elsinga (IV-B) en Antje Jans Deelstra, arbeider en olieslagersknecht, wonende te Franeker, is geboren op 12 januari 1869 te Franeker, is overleden op 31 mei 1923 te Franeker. Jan werd 54 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Jan trouwt op 31 mei 1896 te Franeker op 27-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Beitske van der Veer, dochter van Bouwe Sierds van der Veer en Ybeltje Sybes Walstra. Beitske, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 31 mei 1874 te Marssum, is overleden op 11 februari 1902 08.00 uur te Franeker (Wijk O.V. 14). Beitske werd 27 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Van Jan en Beitske zijn drie kinderen bekend:

1  Rinse Elsinga is geboren op 4 februari 1897 te Franeker, is overleden op 24 november 1965. Rinse werd 68 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Rinse trouwt op 19 mei 1921 te Franeker op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige IJmkje Goodijk, dochter van Klaas Goodijk en Geertje Dijkstra. IJmkje is geboren op 19 december 1899 te Sexbierum, is overleden op 9 april 1985 te Franeker, is begraven op 12 april 1985 te Franeker (alg. begraafplaats). IJmkje werd 85 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

2  Bouwe Elsinga is geboren op 13 december 1898 te Franeker, is overleden op 27 maart 1969, is begraven te Ried. Bouwe werd 70 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Bouwe trouwt op 9 mei 1925 te Franekeradeel op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Hoekstra, dochter van Redmer Hoekstra en Tietje Vogel. Trijntje is geboren op 23 maart 1901 te Midlum, is overleden op 31 januari 1960 te Leeuwarden, is begraven op 3 februari 1960 te Ried. Trijntje werd 58 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

3  Antje Elsinga is geboren op 27 oktober 1900 te Franeker.

Jan trouwt op 22 februari 1903 te Franeker (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Sijtze de Swart (zwager van de bruid), zijn broer Hendrik Elsinga (broer van de bruidegom) (zie V-F), zijn broer Johannes Elsinga (broer van de bruidegom) (zie V-E) en zijn broer Wieger Elsinga (broer van de bruidegom) (zie V-C)) op 34-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Grietje Schultetus, dochter van Derk Johannes Schultetus en Zwaantje Aukes Wezel. Grietje, dienstbode, wonende te Franeker, is geboren op 20 oktober 1870 te Dronrijp.<51>

Van Jan en Grietje zijn twee kinderen bekend:

4  Dirk Johannes Elsinga is geboren op 21 januari 1904 te Franeker.

Dirk Johannes Elsinga is op 20 juli 1926 vertrokken van Franeker naar Chicago in Noord Amerika.
Bron: www.allefriezen.nl

5  Janke Elsinga is geboren op 8 december 1905 te Franeker.

V-E  Johannes Elsinga, zoon van Rinse Jans Elsinga (IV-B) en Antje Jans Deelstra, vrachtrijder, wonende te Franeker, is geboren op 16 februari 1874 te Franeker, is overleden op 23 februari 1948 te Franeker, is begraven te Franeker. Johannes werd 74 jaar en 7 dagen.

Johannes trouwt op 5 maart 1899 te Franeker op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Baukje Siestra, dochter van Harmen Siestra en Riekje Haarsma. Baukje, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 16 januari 1879 te Franeker, is overleden op 16 juli 1958 te Harlingen, is begraven te Franeker. Baukje werd 79 jaar en 6 maanden.<52>

Van Johannes en Baukje zijn drie kinderen bekend:

1  Rinse Elsinga is geboren op 20 mei 1900 te Franeker, is overleden op 11 december 1976, is begraven op 15 december 1976 te IJlst. Rinse werd 76 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Rinse trouwt op 17 februari 1921 te Franeker op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Willemke Pascal. Willemke is geboren op 29 januari 1901 te Rotterdam, is overleden op 17 december 1970, is begraven te IJlst. Willemke werd 69 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

2  Harmen Elsinga is geboren op 20 juni 1905 te Franeker.

3  N.N.

V-F  Hendrik Elsinga, zoon van Rinse Jans Elsinga (IV-B) en Antje Jans Deelstra, arbeider, wonende te Franeker, is geboren op 7 maart 1877 te Franeker, is overleden op 26 juni 1939 te Franeker. Hendrik werd 62 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Hendrik trouwt op 1 juni 1902 te Franeker (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Valentijn Vellinga (zwager van de bruid), zijn zwager Doede Bruinsma (halfbroer van de bruid), zijn broer Jan Elsinga (broer van de bruidegom) (zie V-D) en zijn broer Wieger Elsinga (broer van de bruidegom) (zie V-C)) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrikje Wiersma, dochter van Aafke Wytzes Wiersma. Hendrikje, dienstbode en zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 21 juli 1879 te Tzum, is overleden op 29 november 1967, is begraven te Franeker. Hendrikje werd 88 jaar, 4 maanden en 8 dagen.<53>

Van Hendrik en Hendrikje zijn acht kinderen bekend:

1  Rinse Elsinga is geboren op 3 maart 1903 06.00 uur te Franeker, is als geboren aangegeven op 3 maart 1903 te Franeker (aangever geboorte was zijn vader Hendrik Elsinga (vader) (zie V-F); getuigen aangifte geboorte waren Ale de Boer en zijn oom Wieger Elsinga (zie V-C)), is overleden op 24 juli 1973, is begraven te Franeker (alg. begraafplaats). Rinse werd 70 jaar, 4 maanden en 21 dagen.<54,55>

Rinse trouwt op 19 juni 1929 te Franeker op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Janke Broersma, dochter van Arjen Broersma en Jacoba Posseth. Janke is geboren op 24 juli 1908 te Franekeradeel, is overleden op 7 januari 1971, is begraven te Franeker (alg. begraafplaats). Janke werd 62 jaar, 5 maanden en 14 dagen.<56>

2  Willem Elsinga is geboren op 3 januari 1905 te Franeker, is overleden op 16 maart 1994 te Bolsward, is gecremeerd op 19 maart 1994 te Goutum (Leeuwarden). Willem werd 89 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Willem was gehuwd (1) met N.N. Willem trouwt op 21 juni 1933 te Leeuwarden (is gescheiden (arrondissementsrechtbank) op 9 juni 1949 te Leeuwarden) op 28-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Alma Johanna Wortmeijer. Alma is geboren op 12 mei 1913 te Wechloij - Dld..

3  Wieger Elsinga, arbeider, wonende te Franeker, is geboren op 29 september 1906 te Franeker, is overleden op 24 juli 1926 18.00 uur te Franeker (Wilhelminastraat 61). Wieger werd 19 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<57>

4  Doede Elsinga is geboren op 3 november 1908 te Franeker, is overleden op 3 mei 1992. Doede werd 83 jaar en 6 maanden.<58>

Doede was gehuwd met Geertje Osinga. Geertje is geboren rond 1910, is overleden op 23 juni 1997 te Franeker. Geertje werd ongeveer 87 jaar.<59,60>

5  Jan Elsinga is geboren op 3 november 1908 te Franeker, is overleden op 31 december 1908 te Franeker. Jan werd 1 maand en 28 dagen.

6  Jan Elsinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 4 november 1911 te Franeker, is overleden op 31 augustus 2001 te Franeker, is gecremeerd op 4 september 2001 te Goutum. Jan werd 89 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Jan trouwt op 5 januari 1933 te Harlingen op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Sophia Petronella Frölich. Sophia, wonende te Leeuwarden, is geboren op 2 oktober 1914 te Harlingen, is overleden op 5 oktober 1997 te Leeuwarden, is gecremeerd op 9 oktober 1997 te Goutum (Leeuwarden). Sophia werd 83 jaar en 3 dagen.<61,62>

7  doodgeboren kind is doodgeboren op 25 juli 1914 te Franeker, is overleden op 25 juli 1914 te Franeker.

8  doodgeboren kind is doodgeboren op 13 januari 1920 te Franeker, is overleden op 13 januari 1920 te Franeker.

V-G  Jan Elsenga, zoon van Abraham Jans Elsinga (IV-C) en Sjoukje de Boer, is geboren op 11 september 1896 te Oostdongeradeel, is overleden op 4 december 1961 te Wormerveer, is begraven te Wormerveer. Jan werd 65 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op 9 oktober 1919 te Wormerveer op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jurnette Rond, dochter van Willem Rond en Neeltje Luttik. Jurnette is geboren op 3 augustus 1896 te Wormer, is overleden op 2 maart 1983, is begraven te Wormerveer. Jurnette werd 86 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Jan en Jurnette zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoukje Elsenga is geboren op 23 september 1922 te Wormer, is overleden op 22 januari 2008 te Zaanstad. Sjoukje werd 85 jaar, 3 maanden en 30 dagen.<63,64>

Sjoukje trouwt op 11 augustus 1943 te Wormerveer op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Johan van der Weide. Johan is geboren op 6 september 1915 te Bottrop - Dld., is overleden op 31 januari 2005 te Zaanstad. Johan werd 89 jaar, 4 maanden en 25 dagen.<65..67>

2  Willem Elsenga is geboren op 16 april 1933 te Wormer, is overleden op 16 mei 1999 te Zaanstad, is begraven te Krommenie. Willem werd 66 jaar en 1 maand.

Willem was sinds 5 juni 1963 gehuwd met N.N.

V-H  Jan Elsinga, zoon van Hessel Dirks Elsinga (IV-D) en Grietje Smedinga, is geboren op 10 december 1877 te Leeuwarden, is overleden op 18 januari 1972 te Leeuwarden, is begraven op 21 januari 1972 te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Jan werd 94 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Jan trouwt op 16 mei 1903 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jitske Jans Dijkstra, dochter van Jan Kornelis Dijkstra en Grietje Hendriks Plantinga. Jitske is geboren op 27 januari 1878 te Hardegarijp, is overleden op 24 maart 1951 te Leeuwarden, is begraven op 29 maart 1951 te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Jitske werd 73 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Jan en Jitske zijn twee kinderen bekend:

1  Kornelis Elsinga is geboren op 23 maart 1909 te Leeuwarden, is overleden op 21 mei 1980 te Leeuwarden. Kornelis werd 71 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Kornelis was gehuwd met N.N.

2  Hessel Elsinga is geboren op 7 oktober 1904 te Leeuwarden, is overleden op 25 oktober 1967 te Leeuwarden, is gecremeerd op 30 oktober 1967 te Groningen. Hessel werd 63 jaar en 18 dagen.

Hessel trouwt op 30 juli 1932 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Cornelia Biegel, dochter van Jan Biegel en Anna Maria Faber. Cornelia is geboren op 13 januari 1903 te Leeuwarden, is overleden op 10 februari 1993 te Leeuwarden, is gecremeerd op 15 februari 1993 te Goutum (Leeuwarden). Cornelia werd 90 jaar en 28 dagen.

V-I  Rinse Elsinga, zoon van Hessel Dirks Elsinga (IV-D) en Grietje Smedinga, is geboren op 25 oktober 1883 te Leeuwarden, is overleden op 16 april 1967 te Leeuwarden. Rinse werd 83 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Rinse trouwt op 15 december 1906 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertje Oetsma, dochter van Willem Jacobs Oetsma en Dieuwke Wybes van der Woude. Geertje is geboren op 31 december 1885 te Leeuwarden, is overleden op 7 november 1964 te Leeuwarden. Geertje werd 78 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Rinse en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dieuwkje Elsinga is geboren op 22 januari 1908 te Leeuwarden, is overleden op 26 januari 1908 te Leeuwarden. Dieuwkje werd 4 dagen.

2  Hessel Elsinga is geboren op 26 februari 1909 te Leeuwarden, is overleden op 10 april 1996, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Hessel werd 87 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Hessel trouwt op 21 december 1929 op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Rika Bruinsma. Rika is geboren op 16 maart 1911 te Franeker, is overleden op 17 april 1997, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Rika werd 86 jaar, 1 maand en 1 dag.<68>

3  Willem Elsinga, melkventer, pakhuisknecht en timmerknecht, is geboren op 9 oktober 1911 te Leeuwarden, is overleden op 23 februari 1991 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Willem werd 79 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Willem trouwt op 20 mei 1939 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Elisabeth de Jong. Elisabeth is geboren op 21 september 1913 te Leeuwarden, is overleden op 4 oktober 1987 te Tietjerksteradeel, is begraven te Leeuwarden. Elisabeth werd 74 jaar en 13 dagen.

4  Jacob Elsinga is geboren op 28 maart 1920 te Leeuwarden, is overleden op 21 januari 2011 te Leeuwarden, is gecremeerd op 25 januari 2011 te Goutum. Jacob werd 90 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<69..71>

Jacob trouwt op 23 november 1945 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Christina Huijser. Johanna is geboren op 21 juni 1923 te Leeuwarden, is overleden op 6 september 2003. Johanna werd 80 jaar, 2 maanden en 16 dagen.<72>

5  Grietje Elsinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 maart 1920 te Leeuwarden, is overleden op 15 april 2012 te Leeuwarden, is gecremeerd op 19 april 2012 te Goutum (Yarden). Grietje werd 92 jaar en 18 dagen.<73,74>

Grietje trouwt op 7 september 1942 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Douwe Schaaf, zoon van Hendrik Schaaf en Froukje Friso. Douwe, gevangenbewaarder, is geboren op 28 juli 1919 te Sint Annaparochie, is overleden op 14 juli 1975 te Leeuwarden. Douwe werd 55 jaar, 11 maanden en 16 dagen.<75..77>

V-J  Ytje Elsinga, dochter van Rinse Dirks Elsinga (IV-E) en Maaike Kuipers, dienstbode, wonende te Franeker, te Den Haag en te Leeuwarden, is geboren op 27 mei 1882 te Franeker.

Ytje trouwt op 10 mei 1916 te Leeuwarden op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Tjalling Faber, zoon van Willem Faber en Trijntje van der Meulen. Tjalling, pakhuisknecht, wonende te Huizum en te Leeuwarden, is geboren op 22 november 1881 te Makkum, is overleden op 22 februari 1924 te Leeuwarden. Tjalling werd 42 jaar en 3 maanden.<78,79>

Tjalling was eerder gehuwd (1) met Lutske Boersma.<80,81>

Van Tjalling en Ytje is een kind bekend:

1  N.N.

V-K  Anna Elsinga, dochter van Rinse Dirks Elsinga (IV-E) en Maaike Kuipers, is geboren op 10 februari 1889 te Franeker, is overleden op 20 juni 1987 te Leeuwarden, is begraven op 24 juni 1987 te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Anna werd 98 jaar, 4 maanden en 10 dagen.<82>

Anna trouwt op 12 juni 1913 te Franeker op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Wytze Postma, zoon van Otte Postma en Bregtje van der Wey. Wytze is geboren op 26 juli 1890 te Franekeradeel, is overleden op 10 juni 1974 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Wytze werd 83 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Van Wytze en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 16 juli 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190708 door Sietze Elsinga.

1)  Iebele Pieters Spaanstra, zoon van Pieter Ybeles en Jeltje Arjens. Iebele, zonder beroep, wonende te Rottevalle, is geboren rond 1754 te Oostermeer, is overleden op 5 februari 1839 04.00 uur te Rottevalle. Iebele werd ongeveer 85 jaar. Iebele was eerder gehuwd (1) met Aaltje Jans.

2)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1815 ovl. - Rinse Wiebes Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 28 jan 1815)

3)  geboorte: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Elzinga - Lang, huwelijk (Franekeradeel 30 dec 1837)

4)  doop: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Elzinga - Lang, huwelijk (Franekeradeel 30 dec 1837)

5)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Baarderadeel 1 mei 1850)

6)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Baarderadeel 1 mei 1850)

7)  geboorte: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1845 H - Elzinga - Westra, huwelijk (Franekeradeel 28 jun 1845)

8)  doop: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1845 H - Elzinga - Westra, huwelijk (Franekeradeel 28 jun 1845)

9)  geboorte: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Elzinga - Lang, huwelijk (Franekeradeel 30 dec 1837)

10)  doop: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Elzinga - Lang, huwelijk (Franekeradeel 30 dec 1837)

11)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1894 H - Elsinga - Boer, huwelijk (Franeker 7 jan 1894)

12)  huwelijk: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1828 H - Elsinga - Korthak, huwelijk (Hennaarderadeel 8 mrt 1828)

13)  geboorte: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1828 H - Elsinga - Korthak, huwelijk (Hennaarderadeel 8 mrt 1828)

14)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1862 H - Elsinga - Deelstra, huwelijk (Franeker 13 apr 1862)

15)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1862 H - Elsinga - Deelstra, huwelijk (Franeker 13 apr 1862)

16)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Hiltje Jans Elzinga, overlijdensakte (Hennaarderadeel 8 mrt 1838)

17)  huwelijk: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Elzinga - Lang, huwelijk (Franekeradeel 30 dec 1837)

18)  geboorte: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Elzinga - Lang, huwelijk (Franekeradeel 30 dec 1837)

19)  doop: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Elzinga - Lang, huwelijk (Franekeradeel 30 dec 1837)

20)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Tol, huwelijk (Franeker 30 sep 1849)

21)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1849 H - Elzinga - Tol, huwelijk (Franeker 30 sep 1849)

22)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1858 H - Elzinga - Tolsma, huwelijk (Franeker 24 jan 1858)

23)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1858 H - Elzinga - Tolsma, huwelijk (Franeker 24 jan 1858)

24)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1858 H - Elzinga - Tolsma, huwelijk (Franeker 24 jan 1858)

25)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1894 H - Elsinga - Boer, huwelijk (Franeker 7 jan 1894)

26)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1894 H - Elsinga - Boer, huwelijk (Franeker 7 jan 1894)

27)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Baarderadeel 1 mei 1850)

28)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Baarderadeel 1 mei 1850)

29)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1903 ovl. - Wiebe Rinzes Elsinga, overlijden (Hennaarderadeel 6 jul 1903)

30)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1837 H - Elzinga - Meyer, huwelijk (Baarderadeel 27 mei 1837)

31)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1837 H - Elzinga - Meyer, huwelijk (Baarderadeel 27 mei 1837)

32)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Baarderadeel 1 mei 1850)

33)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Baarderadeel 1 mei 1850)

34)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Baarderadeel 1 mei 1850)

35)  doop: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Baarderadeel 1 mei 1850)

36)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Baarderadeel 1 mei 1850)

37)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Baarderadeel 1 mei 1850)

38)  Jan Andries Visser, zoon van Andries Dirks en IJfke Lolkes. Jan, arbeider, wonende te Huins, is geboren rond 1791 te Huins, is overleden op 30 december 1847 te Huins. Jan werd ongeveer 56 jaar.

39)  geboorte: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1845 H - Elzinga - Westra, huwelijk (Franekeradeel 28 jun 1845)

40)  doop: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1845 H - Elzinga - Westra, huwelijk (Franekeradeel 28 jun 1845)

41)  huwelijk: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1845 H - Elzinga - Westra, huwelijk (Franekeradeel 28 jun 1845)

42)  geboorte: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1845 H - Elzinga - Westra, huwelijk (Franekeradeel 28 jun 1845)

43)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1862 H - Elsinga - Deelstra, huwelijk (Franeker 13 apr 1862)

44)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1890 ovl. - Rinze Elsenga, overlijdensakte (Franeker 12 jul 1890)

45)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1862 H - Elsinga - Deelstra, huwelijk (Franeker 13 apr 1862)

46)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1862 H - Elsinga - Deelstra, huwelijk (Franeker 13 apr 1862)

47)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1894 H - Elsinga - Boer, huwelijk (Franeker 7 jan 1894)

48)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1894 H - Elsinga - Boer, huwelijk (Franeker 7 jan 1894)

49)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1894 H - Elsinga - Boer, huwelijk (Franeker 7 jan 1894)

50)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1935 ovl. - Rinse Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarden 5 aug 1935)

51)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1903 H - Elsinga - Schultetus, huwelijk (Franeker 22 feb 1903)

52)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1899 H - Elsinga - Siestra, huwelijk (Franeker 5 mrt 1899)

53)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1902 H - Elsinga - Wiersma, huwelijk (Franeker 1 jun 1902)

54)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1903 G. - Rinse Elsinga, geboorteakte (Franeker 3 mrt 1903)

55)  aangifte geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1903 G. - Rinse Elsinga, geboorteakte (Franeker 3 mrt 1903)

56)  geboorte: Jacoba Elsinga, persoonslijst (6 jun 2011)

57)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1926 ovl. - Wieger Elsinga, overlijdensakte (Franeker 26 jul 1926)

58)  overlijden: Geertje Elsinga, overlijdensadvertentie (23 jun 1997)

59)  geboorte: Geertje Elsinga, overlijdensadvertentie (23 jun 1997)

60)  overlijden: Geertje Elsinga, overlijdensadvertentie (23 jun 1997)

61)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Sophia Petronella Frölich, overlijdensadvertentie (5 okt 1997)

62)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Sophia Petronella Frölich, overlijdensadvertentie (5 okt 1997)

63)  geboorte: Sjoukje Elsenga, persoonslijst (22 jan 2008)

64)  overlijden: Sjoukje Elsenga, persoonslijst (22 jan 2008)

65)  huwelijk: Sjoukje Elsenga, persoonslijst (22 jan 2008)

66)  geboorte: Sjoukje Elsenga, persoonslijst (22 jan 2008)

67)  overlijden: Sjoukje Elsenga, persoonslijst (22 jan 2008)

68)  geboorte: Cornelis Elsinga, persoonslijst (2 sep 2010)

69)  geboorte: Jacob Elsinga, persoonslijst (21 jan 2011)

70)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Jacob Elsinga, overlijdensadvertentie (21 jan 2011)

71)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Jacob Elsinga, overlijdensadvertentie (21 jan 2011)

72)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Jacob Elsinga, overlijdensadvertentie (21 jan 2011)

73)  overlijden: Grietje Elsinga, persoonslijst (15 apr 2012)

74)  crematie: Grietje Elsinga, overlijdensadvertentie (15 apr 2012)

75)  huwelijk: Douwe Schaaf, persoonskaart (14 jul 1975)

76)  geboorte: Douwe Schaaf, persoonskaart (14 jul 1975)

77)  overlijden: Douwe Schaaf, persoonskaart (14 jul 1975)

78)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1916 H - Faber - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 10 mei 1916)

79)  geboorte: Faber - Elsinga, gezinskaart

80)  Tjalling trouwt op 2 november 1907 te Leeuwarden met Lutske.

81)  Lutske Boersma, dochter van Klaas Boersma en Martje Hessels Schaaf. Lutske, zonder beroep, wonende te Sint Annaparochie en te Leeuwarden, is geboren op 9 september 1876 te Leeuwarden, is overleden op 8 april 1912 01.00 uur te Leeuwarden. Lutske werd 35 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

82)  begraven: Anna Elzinga, overlijdensadvertentie (20 jun 1987)


Opmerkingen:
els048

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Wybe Annes.