Parenteel van Metske Sapes

 

Bijgewerkt op: 26 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Sape Metskes.


Generatie I

(van 1720)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1785 en 1787. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Buitenpost (2x).

I  Metske Sapes, wonende te Buitenpost, is geboren tussen 1720 en 1760, is Herv. gedoopt op 12 juni 1785 te Gerkesklooster (doop op belijdenis; een bejaard persoon, gehuwd met Marijke Lucas).

Metske trouwt (Herv.) op 16 november 1783 te Buitenpost op hoogstens 62-jarige leeftijd met Marijke Lukas. Marijke, wonende te Kooten - Frl., is overleden rond 7 januari 1789.

Van Metske en Marijke zijn twee kinderen bekend:

1  Sape Metskes Elzinga is geboren op 23 april 1785 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 12 juni 1785 te Gerkesklooster, zie II.

2  Inne Metskes is geboren op 9 mei 1787 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 27 mei 1787 te Gerkesklooster.


Generatie II

(van 1785 tot 1860)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1814 en 1825. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Dantumadeel (2x), Zwaagwesteinde en Damwoude.

II  Sape Metskes Elzinga, zoon van Metske Sapes (I) en Marijke Lukas, arbeider en dagloner, wonende te Wartena, te Zwaagwesteinde en te Buitenpost, is geboren op 23 april 1785 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 12 juni 1785 te Gerkesklooster, is overleden op 6 juli 1860 15.00 uur te Buitenpost. Sape werd 75 jaar, 2 maanden en 13 dagen.<1>

Sape Metskes nam in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Wartena en gaf geen kinderen op.
Akte datum 27-12-1811.
*.*
Sape Mettes Elzinga uit Zwaagwesteinde wordt vermeldt als gevangene op een staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan in het jaar 1822.
"Oorzaak van in hegtenis houding: afzetterij."
Bron: Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland.

Sape was gehuwd met Rinske Rinzes Postma, dochter van Rinze. Rinske, dagloner, arbeidster en zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, te Buitenpost en te Westergeest, is geboren in 1787 te Rinsumageest, is overleden op 1 mei 1862 01.00 uur te Westergeest (Huis 104) (vader Rinze, verdere gegevens ouders onbekend). Rinske werd 75 jaar.

Van Sape en Rinske zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Sapes Elzinga is geboren op 1 januari 1814 te Damwoude, zie III-A.

2  Anna Sapes Elzinga is geboren op 16 juni 1817 te Zwaagwesteinde, is R.K. gedoopt op 11 juni 1817 te Dokkum (doopgetuige was Jetske Schoffelmeyer), zie III-B.

3  Lucas Sapes Elzinga is geboren op 16 juli 1821 te Dantumadeel, is overleden op 24 maart 1851 te Leeuwarden. Lucas werd 29 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

4  Catharina (Trijntje) Sapes Elzinga is geboren op 20 september 1825 te Dantumadeel, is ongehuwd overleden op 12 augustus 1857 te Dantumadeel. Catharina werd 31 jaar, 10 maanden en 23 dagen.


Generatie III

(van 1814 tot 1883)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1845 en 1857. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zwaagwesteinde (3x), Westergeest (3x), Kollumerland en Dantumadeel.

III-A  Maria Sapes Elzinga, dochter van Sape Metskes Elzinga (II) en Rinske Rinzes Postma, arbeidster en zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 1 januari 1814 te Damwoude, is overleden op 18 maart 1882 17.00 uur te Wouterswoude, is als overleden aangegeven op 20 maart 1882 te Dantumadeel (aangevers overlijden waren Johannes Wouters Huizing en Sijtze Annes de Boer). Maria werd 68 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Maria trouwt op 4 augustus 1844 te Dantumadeel op 30-jarige leeftijd met de 34-jarige Egbert Cornelis Ludema, zoon van Cornelis Geerts Ludema en Sijtje Arjens Smid. Egbert, arbeider, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 2 april 1810 te Westergeest, is Herv. gedoopt op 20 mei 1810 te Westergeest, is overleden op 28 februari 1868 te Dantumadeel. Egbert werd 57 jaar, 10 maanden en 26 dagen.<2..4>

Van Egbert en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1  Sytje Egberts Ludema is geboren op 13 maart 1845 te Kollumerland.

2  Rinske Egberts Ludema is geboren op 27 november 1848 te Zwaagwesteinde.

Rinske trouwt op 6 mei 1876 te Dantumadeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Dirk Folkerts Zuiderbaan, zoon van Folkert Dirks Zuiderbaan en Saapke Jans de Hoop. Dirk is geboren rond 1848 te Akkerwoude.

3  Kornelis Ludema is geboren op 27 januari 1851 te Westergeest, is overleden op 7 december 1928 te Dantumadeel. Kornelis werd 77 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Kornelis trouwt op 13 mei 1886 te Dantumadeel op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Antje Pijper, dochter van Berend Geerts Pijper en Klara Johannes Holman. Antje is geboren rond 1862 te Rinsumageest.

4  Sijtje Ludema is geboren op 30 december 1853 te Westergeest, is overleden op 20 december 1913 te Zorgvlied - Diever. Sijtje werd 59 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Sijtje trouwt op 13 mei 1886 te Dantumadeel op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Bernardus Huging, zoon van Johannes Harmens Huging en Eelkje Harmens Duipmans. Bernardus is geboren rond 1851 te Niawier.

5  Sape Ludema is geboren op 23 december 1857 te Westergeest.

Sape trouwt op 2 juni 1887 te Dantumadeel op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Maria Visser, dochter van Egbertus Visser en Anna Slijver. Maria is geboren rond 1851 te Leeuwarden.

III-B  Anna Sapes Elzinga, dochter van Sape Metskes Elzinga (II) en Rinske Rinzes Postma, arbeidster en zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde en te Murmerwoude, is geboren op 16 juni 1817 te Zwaagwesteinde, is R.K. gedoopt op 11 juni 1817 te Dokkum (doopgetuige was Jetske Schoffelmeyer), is overleden op 6 april 1883 te Dantumadeel. Anna werd 65 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Anna trouwt op 19 februari 1857 te Dantumadeel op 39-jarige leeftijd met de ongeveer 42-jarige Johan Gerhard Bruning, zoon van Johan Bruning en Johanna Wissink. Johan, linnenweversknecht, stoelwinder en wever, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren rond 1815 te Vreden - Dld., is overleden op 20 december 1859 09.00 uur te Zwaagwesteinde. Johan werd ongeveer 44 jaar.<5,6>

Van Johan en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Bruning, stoelwinder, wonende te Murmerwoude, is geboren op 3 juni 1846 18.30 uur te Zwaagwesteinde kind erkend bij huwelijk ouders, is overleden op 28 juni 1916 te Dantumadeel. Johannes werd 70 jaar en 25 dagen.

Johannes trouwt op 1 oktober 1868 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrikje Jans Lap, dochter van Jan Tjitzes Lap en Tjitske Sijbes Helder. Hendrikje, zonder beroep, wonende te Murmerwoude, is geboren op 16 december 1844 te Bergum, is overleden voor 6 mei 1922. Hendrikje werd hoogstens 77 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

2  Rinske Bruning, zonder beroep, wonende te Murmerwoude, is geboren op 18 juni 1852 17.00 uur te Zwaagwesteinde, is overleden op 16 februari 1894 te Dantumadeel. Rinske werd 41 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Rinske trouwt op 29 oktober 1874 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Christiaan Hilner, zoon van Johan Godfried Hilner en Baukje Christiaans Schoffelmeer. Christiaan, dagloner, wonende te Murmerwoude, is geboren op 27 juni 1845 te Zwaagwesteinde.

3  Johanna Bruning, zonder beroep, wonende te Rinsumageest, is geboren op 20 oktober 1857 te Dantumadeel, is overleden op 17 januari 1941 06.00 uur te Rinsumageest. Johanna werd 83 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Johanna trouwt op 17 mei 1883 te Dantumadeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Theodorus Pijper, zoon van Berend Geerts Pijper en Klara Johannes Holman. Theodorus, veehouder, wonende te Rinsumageest, is geboren op 27 september 1858 te Rinsumageest, is overleden op 26 november 1936 te Rinsumageest. Theodorus werd 78 jaar, 1 maand en 30 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 27 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Sape Metskes Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 7 jul 1860)

2)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1844 H - Ludema - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 4 aug 1844)

3)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1844 H - Ludema - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 4 aug 1844)

4)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1844 H - Ludema - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 4 aug 1844)

5)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1857 H - Bruning - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 19 feb 1857)

6)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1857 H - Bruning - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 19 feb 1857)


Opmerkingen:
els051

Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Sape Metskes.