Parenteel van Folkert Sijbes

Bijgewerkt op: 28 juni 2018

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Folkert Sijbes.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1772 en 1777. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Buitenpost (4x).

I  Folkert Sijbes.

Folkert trouwt (Herv.) op 12 mei 1771 te Buitenpost met Froukjen Gerrits.

Van Folkert en Froukjen zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N. Folkerts is overleden (verdronken) op 15 januari 1794.

In het Diaconbierekeningboek Buitenpost en Lutjepost is vermeld: "ontvangen uit de bekken bij het ter aarde bestelen van een drenkeling, een dochgter van Volkert Sijbes."
Bijzonderheden: ontvangen wegens huur laken.
Datum: 15-01-1794.

Een andere aantekening van 22-01-1794 uit hetzelfde boek: "ontvangen van Geert Gerets weegens 't lijklaaken gebruikt over 't doodvat van den drenkeling, dochgter wiellen Volkert Siebes en Vroukjen Gerets."
Bijzonderheden: ontvangen wegens huur laken.

Bron: www.allefriezen.nl

Vermoedelijk is dit een van de tweeling die in 1772 werd geboren.

2  Janke Folkerts is geboren op 10 maart 1772 (geboren in de nacht van 9 en 10 maart), is Herv. gedoopt op 5 april 1772 te Buitenpost.

3  Jeltje Folkerts is geboren op 10 maart 1772 (geboren in de nacht van 9 en 10 maart), is Herv. gedoopt op 5 april 1772 te Buitenpost.

4  Sijbe Folkerts Elzinga is geboren op 13 februari 1774 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 20 februari 1774 te Buitenpost, zie II.

5  Gerrit Folkerts is geboren op 19 februari 1777 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 23 maart 1777 te Buitenpost.


Generatie II

(van 1772 tot 1854)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1805 en 1811. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Veenwouden (3x).

II  Sijbe Folkerts Elzinga, zoon van Folkert Sijbes (I) en Froukjen Gerrits, schoenmaker en zonder beroep, wonende te Veenwouden, te Zwaagwesteinde en te Akkerwoude, is geboren op 13 februari 1774 te Buitenpost, is Herv. gedoopt op 20 februari 1774 te Buitenpost, is overleden op 8 november 1854 16.30 uur te Akkerwoude (naam van de ouders is aan aangevers onbekend). Sijbe werd 80 jaar, 8 maanden en 26 dagen.<1>

Sybe Folkes nam in 1811 de naam Elsinga aan.
Hij woonde toen in Veenwouden en gaf 3 kinderen op.

Sijbe trouwt (Herv.) op 27 mei 1804 te Veenwouden op 30-jarige leeftijd met de 33-jarige Aafke Pieters, dochter van Pieter Harmens en Dievertje Klases. Aafke, schoenmaker, wonende te Veenwouden, is Herv. gedoopt op 7 oktober 1770 te 't Zandt - Gr., is overleden op 12 mei 1820 17.00 uur te Veenwouden (Huis 110). Aafke werd 49 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<2>

Van Sijbe en Aafke zijn drie kinderen bekend:

1  Froukje Sijbes Elzinga is geboren op 18 februari 1805 te Veenwouden, is Herv. gedoopt op 28 april 1805 te Veenwouden, zie III-A.<3,4>

2  Dievertje Sijbes Elzinga is geboren op 23 februari 1807 te Veenwouden, is Herv. gedoopt op 15 maart 1807 te Veenwouden, zie III-B.

3  Janke Sybes Elzinga is geboren op 31 augustus 1811 te Veenwouden (akte van bekendheid), zie III-C.<5>


Generatie III

(van 1805 tot 1889)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1828 en 1846. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zwaagwesteinde (8x), Dantumadeel (5x) en Veenwouden.

III-A  Froukje Sijbes Elzinga, dochter van Sijbe Folkerts Elzinga (II) en Aafke Pieters, zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 18 februari 1805 te Veenwouden, is Herv. gedoopt op 28 april 1805 te Veenwouden, is overleden op 24 oktober 1872 12.00 uur te Zwaagwesteinde (Huis 71). Froukje werd 67 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<6..8>

Froukje trouwt op 23 september 1827 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Tjeerd Hendriks Elzinga, zoon van Hendrik Geerts Elsinga en Baukje Tjeerds Hollander. Tjeerd, winkelier en koopman, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren in 1796 te Zwaagwesteinde, is overleden op 27 november 1873 te Zwaagwesteinde. Tjeerd werd 77 jaar.<9..11>

Van Tjeerd en Froukje zijn tien kinderen bekend:

1  Baukje Tjeerds Elzinga is geboren op 21 augustus 1828 te Zwaagwesteinde, is overleden op 11 april 1873 te Zwaagwesteinde. Baukje werd 44 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Baukje trouwt op 20 mei 1852 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Adzer Jelles de Jong. Adzer is geboren in 1825 te Zwaagwesteinde, is overleden in 1902. Adzer werd 77 jaar.

2  Aafke Tjeerds Elzinga is geboren op 2 december 1829 te Zwaagwesteinde, is overleden op 7 januari 1915 te Zwaagwesteinde. Aafke werd 85 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Aafke trouwt op 12 mei 1853 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met haar volle neef de 23-jarige Tjeerd Theunis de Bruin, zoon van Theunis Salomons de Bruin en Ootske Hendriks Elsinga. Tjeerd, koopman, is geboren op 5 april 1830 te Dantumadeel, is overleden op 12 maart 1888 te Dantumadeel. Tjeerd werd 57 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

3  Sijbe Tjeerds Elzinga, winkelier en gardenier, is geboren op 3 oktober 1831 te Zwaagwesteinde, is ongehuwd overleden op 10 november 1908 te Zwaagwesteinde. Sijbe werd 77 jaar, 1 maand en 7 dagen.

4  Geert Tjeerds Elzinga, landbouwer en winkelier, is geboren op 9 december 1835 te Zwaagwesteinde, is ongehuwd overleden op 6 maart 1912 te Zwaagwesteinde. Geert werd 76 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

5  Hendrik Tjeerds Elzinga is geboren op 9 december 1835 te Zwaagwesteinde, is overleden op 16 juli 1842 te Zwaagwesteinde. Hendrik werd 6 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

6  Johannes Tjeerds Elzinga, kuiper, is geboren op 14 maart 1838 te Dantumadeel.

Johannes trouwt op 27 juni 1878 te Dantumadeel op 40-jarige leeftijd met de 34-jarige Janke Broers Jager, dochter van NN Jager. Janke is geboren in 1844 te Bergum.

7  Dievertje Tjeerds Elzinga is geboren op 16 maart 1840 te Zwaagwesteinde, is overleden op 21 juli 1895 te Zwaagwesteinde. Dievertje werd 55 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Dievertje trouwt op 19 mei 1864 op 24-jarige leeftijd met Albert Jans Roos. Albert is overleden in 1888.

8  Jan Tjeerds Elzinga, bakker en arbeider, wonende te Zwaagwesteinde, is geboren op 27 februari 1842 te Zwaagwesteinde, is overleden op 9 september 1920 te Zwaagwesteinde. Jan werd 78 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<12>

Jan trouwt op 27 januari 1876 te Dantumadeel op 33-jarige leeftijd met de 20-jarige Froukje Veenstra, dochter van Willem Dirks Veenstra en Wijtske Hendriks Bouma. Froukje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Zwaagwesteinde en te Dantumadeel, is geboren op 23 maart 1855 te Veenwouden, is overleden op 19 oktober 1942 te Zwaagwesteinde ik had eerst 19-11-1942. Froukje werd 87 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

9  Hendrik Tjeerds Elzinga, koopman, is geboren op 16 april 1844 te Dantumadeel, is overleden op 23 augustus 1918 te Zwaagwesteinde. Hendrik werd 74 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Hendrik trouwt op 30 mei 1878 op 34-jarige leeftijd met de 37-jarige Ettje Broers Jager, dochter van NN Jager. Ettje is geboren in 1841 te Bergum, is overleden op 14 april 1887 te Metslawier. Ettje werd 46 jaar.

10  Trijntje Tjeerds Elzinga is geboren op 3 juni 1846 te Zwaagwesteinde, is ongehuwd overleden op 11 augustus 1927 te Zwaagwesteinde. Trijntje werd 81 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

III-B  Dievertje Sijbes Elzinga, dochter van Sijbe Folkerts Elzinga (II) en Aafke Pieters, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Dantumadeel en te Akkerwoude, is geboren op 23 februari 1807 te Veenwouden, is Herv. gedoopt op 15 maart 1807 te Veenwouden, is overleden op 21 maart 1885 17.00 uur te Akkerwoude. Dievertje werd 78 jaar en 26 dagen.<13>

Dievertje trouwt op 16 mei 1830 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Anne Alberts Sinnema, zoon van Albert Annes Sinnema en Dieuwke Cornelis Olijnsma. Anne, timmerman, wonende de Valom onder Dantumawoude en te Akkerwoude, is geboren op 15 oktober 1806 te Blessum, is Herv. gedoopt op 2 november 1806 te Blessum, is overleden op 29 december 1893 te Dantumadeel. Anne werd 87 jaar, 2 maanden en 14 dagen.<14..16>

Van Anne en Dievertje zijn drie kinderen bekend:

1  Albert Annes Sinnema is geboren op 9 september 1831 te Dantumadeel.

2  Sybe Annes Sinnema is geboren op 22 februari 1836 te Dantumadeel, is overleden op 11 december 1874 te Dantumadeel. Sybe werd 38 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

3  Jan Annes Sinnema is geboren op 28 december 1843 te Dantumadeel, is overleden op 9 april 1928 te Dantumadeel. Jan werd 84 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

III-C  Janke Sybes Elzinga, dochter van Sijbe Folkerts Elzinga (II) en Aafke Pieters, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 31 augustus 1811 te Veenwouden (akte van bekendheid), is overleden op 28 april 1889 15.00 uur te Leeuwarden. Janke werd 77 jaar, 7 maanden en 28 dagen.<17>

Janke trouwt op 14 mei 1843 te Leeuwarden op 31-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Jan Minnes Amoraal, zoon van Minne Cornelis Amoraal en Ytie Jans. Jan, kleermaker, wonende te Leeuwarden, is geboren op 26 december 1810, is Herv. gedoopt op 16 januari 1811 te Leeuwarden, is overleden op 7 maart 1852 te Leeuwarden. Jan werd 41 jaar, 2 maanden en 10 dagen.<18>

Jan was eerder gehuwd (1) met Angnes Dumoré.<19,20>

Janke trouwt op 15 november 1864 te Leeuwarden (dispensatie verleend wegens huwelijk van de bruid met een broer van haar overleden echtgenoot) op 53-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Cornelis Minnes Amoraal, zoon van Minne Cornelis Amoraal en Ytie Jans. Cornelis, zonder beroep en commissionair, wonende te Leeuwarden, is geboren op 8 mei 1807 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 27 mei 1807 te Leeuwarden, is overleden op 1 juli 1880 te Leeuwarden. Cornelis werd 73 jaar, 1 maand en 23 dagen.<21,22>

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Geeske Johannes Jansma.<23..26>

Van Janke is een kind bekend:

1  Aafke Elzinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 10 juni 1833 te Veenwouden.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 23 juni 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1854 ovl. - Sybe Folkerts Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 9 nov 1854)

2)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1830 H - Sinnema - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 16 mei 1830)

3)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 23 sep 1827)

4)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 23 sep 1827)

5)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1864 H - Amoraal - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 15 nov 1864)

6)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 23 sep 1827)

7)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 23 sep 1827)

8)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1872 ovl. - Froukje Sybes Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 26 okt 1872)

9)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1827 H - Elzinga - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 23 sep 1827)

10)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1873 ovl. - Tjeerd Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 28 nov 1873)

11)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1873 ovl. - Tjeerd Hendriks Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 28 nov 1873)

12)  geboorte: Tjeerd Elzinga, persoonskaart (27 aug 1958)

13)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1885 ovl. - Dievertje Sybes Elzinga, overlijdensakte (Dantumadeel 21 mrt 1885)

14)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1830 H - Sinnema - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 16 mei 1830)

15)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1830 H - Sinnema - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 16 mei 1830)

16)  doop: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1830 H - Sinnema - Elzinga, huwelijk (Dantumadeel 16 mei 1830)

17)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1864 H - Amoraal - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 15 nov 1864)

18)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1864 H - Amoraal - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 15 nov 1864)

19)  Jan trouwt op 28 oktober 1838 te Leeuwarden met Angnes.

20)  Angnes Dumoré, dochter van Johannes Dumoré en Maria van den Broek. Angnes, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1819 te Leeuwarden.

21)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1864 H - Amoraal - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 15 nov 1864)

22)  doop: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1864 H - Amoraal - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 15 nov 1864)

23)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1827 H - Amoraal - Jansma, huwelijk (Leeuwarden 20 mei 1827)

24)  Cornelis trouwt op 20 mei 1827 te Leeuwarden met Geeske.

25)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1864 H - Amoraal - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 15 nov 1864)

26)  Geeske Johannes Jansma, dochter van Johannes Jans Jansma en Akke Willems. Geeske, dienstmeid, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 november 1803, is Herv. gedoopt op 25 december 1803 in de Herv. gemeente Oudega - Nijega - Opeinde, is overleden op 25 augustus 1859 te Leeuwarden. Geeske werd 55 jaar, 8 maanden en 28 dagen.


Opmerkingen:
els053

Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Folkert Sijbes.