Parenteel van Rients Simons

 

Bijgewerkt op: 27 januari 2017

Home Pagina     


Generatie I

(tot 1780)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1747 en 1762. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Franeker (4x).

I  Rients Simons, schoolmeester en schoenmaker, wonende te Franeker, is overleden rond 1780 te Franeker.

Rients gaat in ondertrouw (gerecht) op 2 oktober 1745 te Franeker, trouwt (kerk) (Herv.) op 17 oktober 1745 te Franeker met Metje Jans. Metje, wonende te Franeker, is overleden rond 1775 te Franeker.

Van Rients en Metje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Rientses is Herv. gedoopt op 27 augustus 1747 te Franeker.

2  Jan Rientses is Herv. gedoopt op 14 maart 1751 te Franeker.

3  Siemon Rientses Elsinga is Herv. gedoopt op 7 maart 1762 te Franeker, zie II-A.

4  Teetske Rientses is Herv. gedoopt op 7 maart 1762 te Franeker, zie II-B.


Generatie II

(van 1747 tot 1819)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1786 en 1795. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Franeker (8x).

II-A  Siemon Rientses Elsinga, zoon van Rients Simons (I) en Metje Jans, schoenmakersgezel, mr. schoenmaker en schoenmaker, wonende te Franeker, is Herv. gedoopt op 7 maart 1762 te Franeker, is overleden op 11 september 1819 18.00 uur te Franeker (TO 24). Siemon werd 57 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Siemon Rientses nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Franeker en gaf 3 kinderen op. Ook de kinderen woonden toen in Franeker. Siemon Rientses tekende deze akte met Sijmon Rientses Elsinga. Akte datum 29-11-1811.

Siemon gaat in ondertrouw (gerecht) op 4 november 1786 te Franeker, trouwt (Herv.) op 19 november 1786 te Franeker op 24-jarige leeftijd (1) met Doetje Jans Boersma, dochter van Jan Alberts en Mentje Jans. Doetje, wonende te Franeker, is overleden op 17 februari 1801 te Franeker.

Van Siemon en Doetje zijn drie kinderen bekend:

1  Metje Simons Elsinga is geboren op 22 oktober 1790 te Franeker, is Herv. gedoopt op 10 december 1790 te Franeker, zie III-A.

2  Jan Simons Elsinga is geboren op 11 december 1792 te Franeker, is Herv. gedoopt op 23 december 1792 te Franeker, zie III-B.

3  Rients Simons Elsinga is geboren op 1 oktober 1795 te Franeker, is Herv. gedoopt op 14 oktober 1795 te Franeker, zie III-C.

Siemon gaat in ondertrouw (gerecht) op 31 oktober 1801 te Franeker, trouwt (Herv.) op 15 november 1801 te Franeker op 39-jarige leeftijd (2) met Metje Lubkes. Metje, wonende te Franeker.

II-B  Teetske Rientses, dochter van Rients Simons (I) en Metje Jans, wonende te Franeker, is Herv. gedoopt op 7 maart 1762 te Franeker, is overleden op 17 oktober 1793 te Franeker (akte van bekendheid). Teetske werd 31 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Teetske gaat in ondertrouw (gerecht) op 30 oktober 1784 te Franeker, trouwt (kerk) (Herv.) op 14 november 1784 te Franeker op 22-jarige leeftijd met Sicco Roorda. Sicco, zilversmid en mr. zilversmid, wonende te Franeker, is overleden in 1800 te Franeker (akte van bekendheid).

Sicco was later gehuwd (2) met Dieuwke Louws.<1,2>

Van Sicco en Teetske zijn vijf kinderen bekend:

1  Riens Sikkes Roorda is geboren op 13 juni 1787, is Herv. gedoopt op 27 juni 1787 te Franeker.

2  Philippus Sikkes Roorda is geboren op 22 maart 1786 te Franeker, is Herv. gedoopt op 9 april 1786 te Franeker, zie III-D.

3  Petrus Sikkes Roorda is geboren op 19 juni 1788, is Herv. gedoopt op 6 augustus 1788 te Franeker.

4  Jan Sikkes Roorda is geboren op 8 januari 1790, is Herv. gedoopt op 27 januari 1790 te Franeker.

5  Petrus Sikkes Roorda is geboren op 6 april 1791, is Herv. gedoopt op 20 april 1791 te Franeker.


Generatie III

(van 1786 tot 1877)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1815 en 1845. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Franeker (22x).

III-A  Metje Simons Elsinga, dochter van Siemon Rientses Elsinga (II-A) en Doetje Jans Boersma, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 22 oktober 1790 te Franeker, is Herv. gedoopt op 10 december 1790 te Franeker, is overleden op 17 maart 1861 17.00 uur te Franeker (Wijk TN No. 44). Metje werd 70 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Metje trouwt op 19 mei 1822 te Franeker op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Dirk Ruurds Sagemans, zoon van Ruurd Baukes Saagmans en Grietje Durks. Dirk, timmerknecht, wonende te Franeker, is geboren rond 1794 te Franeker, is overleden op 20 december 1849 te Franeker. Dirk werd ongeveer 55 jaar.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Foekje Pieters Hildama.<3>

Van Dirk en Metje zijn vier kinderen bekend:

1  Doetje Sagemans is geboren op 30 maart 1823 te Franeker.

Doetje trouwt op 17 juli 1859 te Franeker op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 41-jarige Lieuwe Gerbens Telenga, zoon van Lieuwe Gerbens Telenga en Grietje Minnes Minnema. Lieuwe, kastmaker, wonende te Franeker, is geboren rond 1818.

2  Ruurd Sagemans is geboren op 27 februari 1826 te Franeker, is overleden op 5 maart 1826 te Franeker. Ruurd werd 6 dagen.

3  Simon Sagemans is geboren op 27 februari 1826 te Franeker, is overleden op 2 maart 1826 te Franeker. Simon werd 3 dagen.

4  Grietje Sagemans is geboren op 8 oktober 1827 te Franeker.

III-B  Jan Simons Elsinga, zoon van Siemon Rientses Elsinga (II-A) en Doetje Jans Boersma, schoenmaker, wonende te Franeker, is geboren op 11 december 1792 te Franeker, is Herv. gedoopt op 23 december 1792 te Franeker, is overleden op 10 oktober 1872 te Franeker. Jan werd 79 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Jan trouwt op 8 juni 1834 te Franeker op 41-jarige leeftijd met de 35-jarige Antje Meyes de Boer, dochter van Meye Wiebes de Boer en Tjedske Ynzes. Antje is geboren op 4 augustus 1798 te Stavoren, is Herv. gedoopt op 19 augustus 1798 te Stavoren.

Van Jan en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Doetje Jans Elsinga is geboren op 10 april 1835 te Franeker.

2  Tietske Jans Elsinga is geboren op 2 augustus 1836 te Franeker.

3  Atje Jans Elsinga is geboren op 8 juli 1839 te Franeker, is overleden op 21 juli 1839 te Franeker. Atje werd 13 dagen.

III-C  Rients Simons Elsinga, zoon van Siemon Rientses Elsinga (II-A) en Doetje Jans Boersma, schoenmaker, mr. schoenmaker, turfmeter, turfsteker en zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 1 oktober 1795 te Franeker, is Herv. gedoopt op 14 oktober 1795 te Franeker, is overleden op 19 oktober 1877 05.00 uur te Franeker (Huis T.O. 40). Rients werd 82 jaar en 18 dagen.

Rients trouwt op 18 mei 1820 te Franeker op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Rinske Willems Bloemers, dochter van Willem Dirks Bloemers en Fyke Jelles. Rinske, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Franeker, is R.K. gedoopt op 20 maart 1796 te Harlingen, is overleden op 25 februari 1838 te Franeker. Rinske werd 41 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Van Rients en Rinske zijn zeven kinderen bekend:

1  Simon Rientses Elsinga, schoenmaker en schoenmakersknecht, wonende te Franeker en te Menaldum, is geboren op 26 september 1820 te Franeker, is ongehuwd overleden op 18 januari 1873 23.00 uur te Menaldum (Huis 27). Simon werd 52 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

2  Willem Rientses Elsinga is geboren op 1 maart 1823 te Franeker, is overleden op 15 maart 1823 te Franeker. Willem werd 14 dagen.

3  Willem Rientses Elsinga, wagenmakersknecht, is geboren op 24 januari 1825 te Franeker, is ongehuwd overleden op 12 mei 1846 07.00 uur te Franeker. Willem werd 21 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

4  Jan Rientses Elsinga is geboren op 12 oktober 1827 te Franeker, zie IV-A.

5  Dirk Rientses Elsinga, timmerknecht, wonende te Franeker, is geboren op 1 maart 1830 te Franeker, is overleden op 30 oktober 1895 02.30 uur te Franeker. Dirk werd 65 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

6  Doede Rientses Elsinga is geboren op 19 januari 1833 te Franeker, is overleden op 3 mei 1842 te Franeker. Doede werd 9 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

7  Fijke Rientses Elsinga is geboren op 28 januari 1838 te Franeker, is overleden op 29 januari 1838 te Franeker. Fijke werd 1 dag.

Rients trouwt op 20 november 1842 te Franeker (huwelijksgetuigen waren Haring Willems Brouwer (niet verwant), Anne Geerts Boersma (niet verwant), zijn zwager Dirk Ruurds Sagemans (zwager van de bruidegom) en zijn broer Jan Simons Elsinga (broer van de bruidegom) (zie III-B)) op 47-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Klasina Koddebeek, dochter van Gerritje Koddebeek. Klasina, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 5 oktober 1804 te Zutphen, is overleden op 14 februari 1894 16.30 uur te Franeker (Wijk UB 17). Klasina werd 89 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Rients en Klasina zijn twee kinderen bekend:

8  Gerritje Rientses Elsinga is geboren op 4 juni 1843 te Franeker, zie IV-B.

9  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 4 november 1845 te Franeker.

III-D  Philippus Sikkes Roorda, zoon van Sicco Roorda en Teetske Rientses (II-B), zilversmidsknecht en zilversmid, wonende te Franeker, is geboren op 22 maart 1786 te Franeker, is Herv. gedoopt op 9 april 1786 te Franeker, is overleden op 25 december 1846 15.00 uur te Franeker. Philippus werd 60 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Philippus trouwt op 6 november 1814 te Franeker (huwelijksgetuigen waren zijn behuwd zwager Klaas Jellesma (zwager van de bruid), zijn oom Simon Rientses Elzinga (oom van de bruidegom) (zie II-A), Jelte Floris Visser (niet verwant) en Petrus Gensen (niet verwant)) op 28-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Pietje Martens Louwerman, dochter van Marten Martens Louwerman en Jetske Wijgers. Pietje, dienstmaagd, wonende te Franeker, is geboren op 2 februari 1791 te Bergum, is gedoopt op 20 maart 1791 te Bergum, is overleden op 30 november 1834 te Franeker. Pietje werd 43 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Van Philippus en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Sikke Roorda is geboren op 1 november 1815 te Franeker.

2  Martinus Roorda is geboren op 25 november 1817 te Franeker.

3  Nicolaas Roorda van Eysinga is geboren op 14 december 1820 te Franeker, zie IV-C.

4  Taeke Roorda is geboren op 1 juni 1825 te Franeker.

Taeke trouwt op 16 september 1848 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Lutske Ebes Wiersma, dochter van Ebe Liebbes Wiersma en Maaike Sytzes Sipkema. Lutske is geboren rond 1823 te Eestrum.

5  Martinus Roorda is geboren op 14 juli 1829 te Franeker.

6  Jietske Roorda is geboren op 8 juli 1833 te Franeker.

Philippus trouwt op 17 mei 1835 te Franeker op 49-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Catrina Elisabeth Jansen, dochter van Jan Jansen en Anna Gerbens. Catrina is geboren te Leeuwarden, is R.K. gedoopt op 17 augustus 1796 te Leeuwarden.


Generatie IV

(van 1815 tot 1918)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1856 en 1874. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Franeker (16x) en Tzummarum (4x).

IV-A  Jan Rientses Elsinga, zoon van Rients Simons Elsinga (III-C) en Rinske Willems Bloemers, timmermansknecht, timmerman, wagenmaker en zonder beroep, wonende te Tzummarum en te Sexbierum, is geboren op 12 oktober 1827 te Franeker, is overleden op 28 augustus 1899 10.30 uur te Tzummarum. Jan werd 71 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Jan trouwt op 24 mei 1862 te Barradeel op 34-jarige leeftijd met de 27-jarige Bottje Paulus Ennema, dochter van Paulus Johannes Ennema en Aukje Nammens Nammensma. Bottje, wonende te Tzummarum, is geboren op 5 februari 1835 te Tzummarum, is overleden op 18 juni 1913 te Tzummarum. Bottje werd 78 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van Jan en Bottje zijn vier kinderen bekend:

1  Rients Elsinga is geboren op 25 oktober 1863 te Tzummarum, zie V-A.

2  Paulus Elsinga is geboren op 28 oktober 1865 te Tzummarum, zie V-B.

3  Johannes Elsinga is geboren op 3 maart 1869 te Tzummarum, is overleden op 11 februari 1942 te Arnhem. Johannes werd 72 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

4  Wytse Elsinga is geboren op 2 december 1871 te Tzummarum, is overleden op 18 juli 1872 te Barradeel. Wytse werd 7 maanden en 16 dagen.

IV-B  Gerritje Rientses Elsinga, dochter van Rients Simons Elsinga (III-C) en Klasina Koddebeek, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 4 juni 1843 te Franeker, is overleden op 23 juli 1918 08.00 uur te Franeker. Gerritje werd 75 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Gerritje trouwt op 21 mei 1865 te Franeker (huwelijksgetuigen waren haar behuwd volle neef Lieuwe Gerbens Telenga (aangetrouwde neef van de bruid), zijn zwager Lucas IJsbrandij (aangetrouwde broer (zwager) van de bruidegom), zijn zwager Herke Kroeger (aangetrouwde broer (zwager) van de bruidegom) en zijn zwager Sijmon Elsinga (broer van de bruid) (zie III-C.1)) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Jelke Zondervan, zoon van Pieter Jelkes Zondervan en Trijntje Marinus Bosma. Jelke, arbeider en zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 19 januari 1841 te Franeker, is overleden op 10 januari 1920 16.30 uur te Franeker. Jelke werd 78 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Van Jelke en Gerritje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Zondervan is geboren op 8 februari 1866 te Franeker, zie V-C.

2  Klasina Zondervan is geboren op 27 mei 1868 te Franeker.

Klasina trouwt op 20 mei 1894 te Franeker op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Hendrik Kuurstra, zoon van Jurjen Kuurstra en Gerritje Hendriks van Gorkum. Hendrik is geboren rond 1872 te Franeker.

3  Rients Zondervan is geboren op 8 augustus 1870 te Franeker.

4  Trijntje Zondervan is geboren op 13 augustus 1874 te Franeker.

IV-C  Nicolaas Roorda van Eysinga, zoon van Philippus Sikkes Roorda (III-D) en Pietje Martens Louwerman, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 14 december 1820 te Franeker, is overleden op 24 februari 1903 07.00 uur te Franeker (Wijk UB 7). Nicolaas werd 82 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Bij zijn geboorte is Nicolaas ingeschreven met de familienaam Roorda.
Bij K.B. is zijn familienaam en die van zijn kinderen Nanno, Philippus Nicolaas, Jantje en Pietje in 1881 gewijzigd in "Roorda van Eysinga".

Nicolaas trouwt op 8 juni 1845 te Franeker op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 40-jarige Lolkje Cornelia Steensma, dochter van Auke Sjeukes Steensma en Wipkje Jelles. Lolkje, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren rond 1805 te Franeker, is overleden op 20 juli 1853 02.30 uur te Franeker (Wijk T.W. 82). Lolkje werd ongeveer 48 jaar.

Nicolaas trouwt op 19 juli 1854 te Franeker op 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 20-jarige Antje Pot, dochter van Nanne Douwes Pot en Jantje Tjeerds Wassenaar. Antje is geboren rond 1834 te Franeker, is overleden op 13 december 1910 te Franeker. Antje werd ongeveer 76 jaar.

Van Nicolaas en Antje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Philippus Nicolaas Roorda is geboren op 8 juni 1856 te Franeker.

2  Sikko Roorda is geboren op 18 juni 1857 te Franeker.

3  Jantje Roorda is geboren op 30 juni 1858 te Franeker.

4  Nanno Roorda is geboren op 8 december 1859 te Franeker.

5  Nanno Roorda van Eysinga is geboren op 13 september 1861 te Franeker.

Bij zijn geboorte is Nanno ingeschreven met de familienaam Roorda.
Bij K.B. is zijn familienaam en die van zijn vader, zijn broer Philippus Nicolaas en zijn zussen Jantje en Pietje in 1881 gewijzigd in "Roorda van Eysinga".

6  Pietje Roorda is geboren op 27 september 1862 te Franeker.

7  Philippus Nicolaas Roorda is geboren op 17 mei 1865 te Franeker.

8  Philippus Nicolaas Roorda van Eysinga is geboren op 13 mei 1866 te Franeker.

Bij zijn geboorte is Philippus Nicolaas ingeschreven met de familienaam Roorda.
Bij K.B. is zijn familienaam en die van zijn vader, zijn broer Nanno en zijn zussen Jantje en Pietje in 1881 gewijzigd in "Roorda van Eysinga".

9  Pietje Roorda is geboren op 11 mei 1867 te Franeker.

10  Pietje Roorda is geboren op 15 april 1868 te Franeker.

11  Jantje Roorda van Eysinga is geboren op 1 april 1869 te Franeker.

Bij haar geboorte is Jantje ingeschreven met de familienaam Roorda.
Bij K.B. is haar familienaam en die van haar vader, haar broers Nanno en Philippus Nicolaas en haar zus Pietje in 1881 gewijzigd in "Roorda van Eysinga".

12  Pietje Roorda van Eysinga is geboren op 1 juli 1870 te Franeker.

Bij haar geboorte is Pietje ingeschreven met de familienaam Roorda.
Bij K.B. is haar familienaam en die van haar vader, haar broers Nanno en Philippus Nicolaas en haar zus Jantje 1881 gewijzigd in "Roorda van Eysinga".


Generatie V

(van 1856 tot 1942)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1889 en 1899. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Franeker (3x), Tzummarum (2x), Barradeel (2x) en Het Bildt.

V-A  Rients Elsinga, zoon van Jan Rientses Elsinga (IV-A) en Bottje Paulus Ennema, is geboren op 25 oktober 1863 te Tzummarum, is overleden op 4 december 1914 te Tzummarum. Rients werd 51 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Rients trouwt op 9 augustus 1888 te Menaldumadeel op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Jeltje van der Meulen, dochter van Hans Freerks van der Meulen en Antje Klazes de Groot. Jeltje, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 december 1866 te Wier, is overleden op 28 december 1935 10.15 uur te Leeuwarden. Jeltje werd 69 jaar en 6 dagen.

Van Rients en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Elsinga is geboren op 8 oktober 1889 te Tzummarum, is overleden op 6 oktober 1954 te Tietjerksteradeel. Jan werd 64 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Jan trouwt op 1 juni 1920 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Bottje Anema, dochter van Douwe Anema en Aukje Fopma Bonnema. Bottje is geboren op 10 juli 1896 te Barradeel, is overleden op 6 oktober 1954 te Bergum. Bottje werd 58 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

2  Antje Elsinga is geboren op 17 december 1892 te Barradeel.

V-B  Paulus Elsinga, zoon van Jan Rientses Elsinga (IV-A) en Bottje Paulus Ennema, boerenknecht, is geboren op 28 oktober 1865 te Tzummarum, is overleden op 21 maart 1918 te Barradeel, is begraven te Tzummarum. Paulus werd 52 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Paulus trouwt op 21 juni 1888 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Bottje Fopma Bonnema, dochter van Jelle Fopma Bonnema en Tieltje Lodewijks Petraeus. Bottje is geboren op 19 december 1866 te Tzummarum, is overleden op 5 april 1948 te Leeuwarden, is begraven te Tzummarum. Bottje werd 81 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Paulus en Bottje zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 20 maart 1889 te Barradeel.

2  Bottje Elsinga is geboren op 7 juni 1890 te Tzummarum, is overleden op 6 december 1976 te Leeuwarden, is begraven te Tzummarum. Bottje werd 86 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

3  Tieltje Elsinga is geboren op 6 september 1894 te Het Bildt, is overleden op 19 april 1973 te Leeuwarden, is begraven te Tzummarum. Tieltje werd 78 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

V-C  Pieter Zondervan, zoon van Jelke Zondervan en Gerritje Rientses Elsinga (IV-B), zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 8 februari 1866 te Franeker, is overleden op 25 januari 1942 16.00 uur te Franeker (Harlingerweg 57). Pieter werd 75 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Pieter trouwt op 31 mei 1891 te Franeker op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Romkje Soolsma, dochter van Joris Soolsma en IJtje van de Wal. Romkje is geboren op 11 juli 1865 te Franeker, is overleden op 24 mei 1947. Romkje werd 81 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Pieter en Romkje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerritje Zondervan is geboren op 19 mei 1892 te Franeker.

Gerritje trouwt op 19 juni 1920 te Franeker op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Symen Huizenga, zoon van Jan Johannes Huizenga en Duifke Ebes Veenstra. Symen is geboren rond 1898 te Bergum.

2  Joris Zondervan is geboren op 8 augustus 1894 te Franeker.

Joris trouwt op 7 augustus 1920 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Joukje de Jong, dochter van Jacob de Jong en Gooitske van Ketel. Joukje is geboren rond 1894 te Drachten.

3  Ytje Zondervan is geboren op 19 juni 1899 te Franeker.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 27 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  Sicco gaat in ondertrouw (gerecht) op 26 april 1794 te Harlingen (huwelijksgetuige was zijn stiefschoonvader Willem Hendriks (stiefvader van de bruid)) of gaat in ondertrouw (gerecht) op 19 april 1794 te Franeker, trouwt (kerk) (Herv.) op 11 mei 1794 te Harlingen met Dieuwke.

2)  Dieuwke Louws, dochter van Louw Clases en Trijntje Harmens. Dieuwke, wonende te Harlingen, is Herv. gedoopt op 11 mei 1756 te Harlingen (Grote kerk).

3)  Foekje Pieters Hildama, dochter van Pier Lucas Hildama en Frouwkjen Foekes. Foekje is geboren rond 1791, is overleden op 21 oktober 1819 te Franeker. Foekje werd ongeveer 28 jaar.


Opmerkingen:
els054

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Rients Simons.