Parenteel van Rienk Jacobs

 

Bijgewerkt op: 27 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Rienk Jacobs.


Generatie I

(tot 1819)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1746 en 1754. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Akkrum (3x).

I  Rienk Jacobs, schoenmaker, wonende te Akkrum, is overleden voor 17 mei 1819 te Akkrum.<1>

Rienk was gehuwd met Trijntje Gerryts. Trijntje is overleden voor 17 mei 1819 te Akkrum.<2>

Van Rienk en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Rienks Loyenga, zonder beroep, wonende te Akkrum, is geboren rond 1746, is overleden op 17 mei 1819 14.00 uur te Akkrum (Huis 126). Gerrit werd ongeveer 73 jaar.<3>

Gerrit Rienks nam in 1811 als familienaam de naam Loyenga aan. Hij woonde toen in Akkrum en gaf geen kinderen op.
Akte datum:11 december 1811.

Gerrit was gehuwd met Martje Jans. Martje is overleden voor 17 mei 1819 te Akkrum.<4>

2  Sjoeke Rienks is Herv. gedoopt op 15 juni 1749 te Akkrum.

3  Sjoeke Rienks is geboren op 11 augustus 1751 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 22 augustus 1751.

4  Sipke Rienks Elsinga is geboren op 11 april 1754 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 19 mei 1754, zie II.


Generatie II

(van 1746 tot 1824)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1783 en 1800. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Akkrum (7x).

II  Sipke Rienks Elsinga, zoon van Rienk Jacobs (I) en Trijntje Gerryts, schoenmaker en keurmeester, der Zeevisch, wonende te Akkrum, is geboren op 11 april 1754 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 19 mei 1754, is overleden op 4 oktober 1824 06.30 uur te Akkrum (Huis 124). Sipke werd 70 jaar, 5 maanden en 23 dagen.<5>

Sipke Rienks nam in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Akkrum en gaf 6 kinderen op.
Akte datum 6-12-1811.
Hij ondertekende met R. Elsenga.

Sipke trouwt (Herv.) op 20 januari 1782 te Akkrum op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Janke Cornelis, dochter van Cornelis Jans en Ytje Hendriks. Janke, broodverkoopster, wonende te Akkrum, is geboren rond 1760 te Noorderdrachten, is overleden op 8 augustus 1824 15.00 uur te Akkrum (Huis 126). Janke werd ongeveer 64 jaar.<6,7>

Van Sipke en Janke zijn zeven kinderen bekend:

1  Rienk Sipkes Elsinga, schoenmaker, is geboren op 11 september 1783 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 28 september 1783 in de Herv. gemeente Akkrum en Terhorne, is overleden rond 1811 (Rienk Sipkes Elsinga heeft deelgenomen aan de veldtocht van Napoleon naar Moskou in 1811 en is daarvan niet terug gekeerd). Rienk werd ongeveer 28 jaar.

Rienk Sipkes Elsinga, heeft als vrijwilliger deelgenomen aan de veldtocht van Napoleon naar Moskou en is daarvan niet terug gekeerd.

2  Kornelis Sipkes Elsinga is geboren op 6 april 1786 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 16 april 1786 te Akkrum, zie III-A.<8,9>

3  Jacob Sipkes Elsinga, wonende te Langweer, is geboren op 21 december 1787 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 6 januari 1788 in de Herv. gemeente Akkrum en Terhorne.

4  Trijntje Sipkes is geboren op 10 oktober 1791 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 30 oktober 1791 in de Herv. gemeente Akkrum en Terhorne.

5  Gerrit Sipkes Elsinga is geboren op 28 september 1794 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 19 oktober 1794 in de Herv. gemeente Akkrum en Terhorne, zie III-B.

6  Jitje Sipkes Elsinga, dienstmeid, wonende te Drachten, te Akkrum en te Oldeboorn, is geboren op 12 augustus 1797 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 3 september 1797 in de Herv. gemeente Akkrum en Terhorne, is overleden op 14 december 1846 te Oldeboorn (geen kinderen nalatende). Jitje werd 49 jaar, 4 maanden en 2 dagen.<10,11>

Jitje trouwt op 29 mei 1819 te Utingeradeel op 21-jarige leeftijd met haar achterneef (5e graad) de 25-jarige Wybe Hendriks Oosterwoud, zoon van Hendrik Hotses Oosterwoud en Antje Fokkes. Wybe, boerenknecht, winkelier en koopman, wonende te Oldeboorn, is geboren op 3 oktober 1793 te Oldeboorn (akte van bekendheid), is overleden op 4 maart 1870 te Utingeradeel. Wybe werd 76 jaar, 5 maanden en 1 dag.<12,13>

Wybe was later gehuwd (2) met Hylkjen Stoffels Koopmans.<14,15>

7  Trijntje Sipkes Elsinga is geboren op 11 april 1800 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 4 mei 1800 in de Herv. gemeente Akkrum en Terhorne, zie III-C.<16>


Generatie III

(van 1783 tot 1851)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1820 en 1834. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oldeboorn (4x), Sneek (2x), Wymbritseradeel, Utingeradeel, Offingawier en Akkrum.

III-A  Kornelis Sipkes Elsinga, zoon van Sipke Rienks Elsinga (II) en Janke Cornelis, arbeider, wonende te Akkrum en te Offingawier, is geboren op 6 april 1786 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 16 april 1786 te Akkrum, is overleden op 10 april 1837 22.00 uur te Akkrum. Kornelis werd 51 jaar en 4 dagen.<17..19>

Kornelis trouwt op 24 mei 1823 te Wymbritseradeel op 37-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Sytske Aukes Hamersma, dochter van Auke Jans Hamersma en Johanneske Sydzes. Sytske, wonende te Gonga, te Offingawier en te Gongarijp, is geboren op 18 september 1792 te Oppenhuizen, is overleden op 15 juni 1829 te Gonga. Sytske werd 36 jaar, 8 maanden en 28 dagen.<20..22>

Van Kornelis en Sytske zijn twee kinderen bekend:

1  Sipke Kornelis Elsinga is geboren op 21 augustus 1823 te Wymbritseradeel, is overleden op 7 augustus 1824 te Wymbritseradeel. Sipke werd 11 maanden en 17 dagen.

2  Johanneske Kornelis Elsinga is geboren op 20 augustus 1825 te Offingawier, is overleden op 8 oktober 1826 te Wymbritseradeel. Johanneske werd 1 jaar, 1 maand en 18 dagen.<23>

Kornelis trouwt op 31 december 1830 te Utingeradeel op 44-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Tettje Jans Polder, dochter van Jan Andries Polder en Popkje Ages Steeneveld. Tettje, werkster, arbeidster en zonder beroep, wonende te Akkrum, is geboren op 1 oktober 1801 te Oudehaske, is Herv. gedoopt op 18 oktober 1801 te Oudehaske, is overleden op 7 september 1856 13.00 uur te Akkrum. Tettje werd 54 jaar, 11 maanden en 6 dagen.<24..26>

Tettje was eerder gehuwd (1) met Douwe Sytzes Knijpstra.<27..29>

Van Kornelis en Tettje is een kind bekend:

3  Janke Kornelis Elsinga, naaister en zonder beroep, wonende te Akkrum, is geboren op 27 juli 1832 08.00 uur te Akkrum, is overleden op 7 februari 1864 07.00 uur te Akkrum. Janke werd 31 jaar, 6 maanden en 11 dagen.<30,31>

Janke trouwt op 13 mei 1855 te Utingeradeel op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Minze Barteles Dijksma, zoon van Bartle Minzes Dijksma en Aatje Jans van Houten. Minze, boerenknecht en arbeider, wonende te Oldeboorn en te Akkrum, is geboren op 7 juli 1829 04.00 uur te Oldeboorn, is overleden op 19 maart 1917 te Utingeradeel. Minze werd 87 jaar, 8 maanden en 12 dagen.<32,33>

Minze was later gehuwd (2) met Sijke Reins Wiglema.<34..37> Minze was later gehuwd (3) met Hyke Witteveen.<38..41>

III-B  Gerrit Sipkes Elsinga, zoon van Sipke Rienks Elsinga (II) en Janke Cornelis, kasteleinsknecht, tabakskerversknecht en arbeider, wonende te Akkrum, te Balk, te Sneek en te Groningen, is geboren op 28 september 1794 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 19 oktober 1794 in de Herv. gemeente Akkrum en Terhorne, is overleden op 20 maart 1851 te Nuis. Gerrit werd 56 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Gerrit trouwt op 29 mei 1831 te Sneek op 36-jarige leeftijd met de 35-jarige Akke Alberts Radersma, dochter van Albert Pieters Radersma en Kaatje Jans Kroon. Akke, zonder beroep, wonende te Sneek en te Nuis, is geboren op 15 mei 1796, is Herv. gedoopt op 19 mei 1796 te Sneek, is overleden op 26 juli 1848 12.30 uur te Sneek. Akke werd 52 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Van Gerrit en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Janke Elsinga is geboren op 23 januari 1832 te Sneek, is overleden op 4 augustus 1847 te Groningen. Janke werd 15 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

2  Albert Elzinga is geboren op 28 oktober 1834 te Sneek, is overleden op 26 juli 1843 te Groningen. Albert werd 8 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

III-C  Trijntje Sipkes Elsinga, dochter van Sipke Rienks Elsinga (II) en Janke Cornelis, dienstmeid, wonende te Akkrum en te Oldeboorn, is geboren op 11 april 1800 te Akkrum, is Herv. gedoopt op 4 mei 1800 in de Herv. gemeente Akkrum en Terhorne, is overleden op 4 juni 1833 te Utingeradeel. Trijntje werd 33 jaar, 1 maand en 24 dagen.<42>

Trijntje trouwt op 27 november 1819 te Utingeradeel op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Wybe Jans Lojenga, zoon van Jan Wybes Lojenga en Martje Jentjes. Wybe, koopman en winkelier, wonende te Oldeboorn, is geboren op 28 september 1795 te Oldeboorn, is Herv. gedoopt op 25 oktober 1795 te Oldeboorn.<43,44>

Wybe was later gehuwd (2) met Ynske Martens Bakker.<45,46>

Van Wybe en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aagje Wybes Lojenga, wonende te Oldeboorn, is geboren op 25 november 1820 te Utingeradeel, is overleden op 10 juni 1892 te Utingeradeel. Aagje werd 71 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Aagje trouwt op 17 augustus 1845 te Utingeradeel op 24-jarige leeftijd met IJsbrandt Lammerts Bakker, zoon van Lammert Everts Bakker en Jeltje Jochums Boksma. IJsbrandt is geboren te Oldeboorn.

2  Janke Wybes Loyenga, wonende te Oldeboorn, is geboren op 18 november 1823 te Oldeboorn, is overleden op 5 januari 1894 te Utingeradeel. Janke werd 70 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Janke trouwt op 18 juli 1847 te Utingeradeel op 23-jarige leeftijd met Jan Wybes de Mars, zoon van Wybe Kornelis de Mars en Geertje Jans Westerterp.

3  Jan Wybes Lojenga, wonende te Oldeboorn, is geboren op 21 februari 1827 te Oldeboorn.

Jan trouwt op 2 juni 1850 te Utingeradeel op 23-jarige leeftijd met Afke Pieters Bottema, dochter van Pieter Johannes Bottema en Jantje Folkerts Bouma.

4  Martje Wybes Lojenga is geboren op 15 december 1829 te Oldeboorn, is overleden op 4 mei 1837 te Oldeboorn. Martje werd 7 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

5  Sipkje Wybes Lojenga, wonende te Oldeboorn, is geboren op 13 november 1832 te Oldeboorn.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 27 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Gerrit Rienks Loyenga, overlijdensakte (Utingeradeel 17 mei 1819)

2)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Gerrit Rienks Loyenga, overlijdensakte (Utingeradeel 17 mei 1819)

3)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Gerrit Rienks Loyenga, overlijdensakte (Utingeradeel 17 mei 1819)

4)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Gerrit Rienks Loyenga, overlijdensakte (Utingeradeel 17 mei 1819)

5)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Sipke Rienks Elsinga, overlijdensakte (Utingeradeel 4 okt 1824)

6)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Janke Kornelis, overlijdensakte (Utingeradeel 9 aug 1824)

7)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Janke Kornelis, overlijdensakte (Utingeradeel 9 aug 1824)

8)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Hamersma, huwelijk (Wymbritseradeel 24 mei 1823)

9)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Hamersma, huwelijk (Wymbritseradeel 24 mei 1823)

10)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Oosterwoud - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 29 mei 1819)

11)  overlijden: website Tresoar, Heerenveen, Memories van Successie 42.8031 - Jitje Sipkes Elzinga, memorie van aangifte successierechten (14 dec 1846)

12)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Oosterwoud - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 29 mei 1819)

13)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Oosterwoud - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 29 mei 1819)

14)  Wybe trouwt op 12 maart 1848 te Utingeradeel met Hylkjen.

15)  Hylkjen Stoffels Koopmans, dochter van Stoffel Rinzes Koopmans en Jitje Ebeles Wieling.

16)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Lojenga - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 27 nov 1819)

17)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Hamersma, huwelijk (Wymbritseradeel 24 mei 1823)

18)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Hamersma, huwelijk (Wymbritseradeel 24 mei 1823)

19)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1855 H - Dijksma - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 13 mei 1855)

20)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Hamersma, huwelijk (Wymbritseradeel 24 mei 1823)

21)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Hamersma, huwelijk (Wymbritseradeel 24 mei 1823)

22)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Elsinga - Polder, huwelijk (Utingeradeel 31 dec 1830)

23)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Johanneske Elsinga, geboorteakte (Wymbritseradeel 22 aug 1825)

24)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Elsinga - Polder, huwelijk (Utingeradeel 31 dec 1830)

25)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Elsinga - Polder, huwelijk (Utingeradeel 31 dec 1830)

26)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1856 ovl. - Tettje Jans Polder, overlijdensakte (Utingeradeel 9 sep 1856)

27)  Tettje trouwt op 28 augustus 1825 te Haskerland met Douwe.

28)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Elsinga - Polder, huwelijk (Utingeradeel 31 dec 1830)

29)  Douwe Sytzes Knijpstra, zoon van Sytze Douwes Knijpstra en Ytje Klazes. Douwe, arbeider, wonende te Oudehaske, is geboren rond 1794 te Knijpe, is overleden op 30 januari 1827 te Oudehaske. Douwe werd ongeveer 33 jaar.

30)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1855 H - Dijksma - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 13 mei 1855)

31)  overlijden: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1864 ovl. - Janke Kornelis Elsinga, overlijdensakte (Utingeradeel 7 feb 1864)

32)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1855 H - Dijksma - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 13 mei 1855)

33)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1855 H - Dijksma - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 13 mei 1855)

34)  Minze trouwt op 6 november 1864 te Utingeradeel met Sijke.

35)  Sijke trouwt op 11 juni 1845 te Utingeradeel met Jacob.

36)  Jacob Tjallings Dijkstra, zoon van Tjalling Jacobs Dijkstra en Janke Wigles Terpstra. Jacob is geboren op 11 februari 1817 te Nes - bij Akkrum.

37)  Sijke Reins Wiglema, dochter van Rein Johannes Wiglema en Grietje Johannes Gorter. Sijke is geboren op 13 april 1820 te Grouw. Sijke was eerder gehuwd (1) met Jacob Tjallings Dijkstra.

38)  Minze trouwt op 31 januari 1907 te Utingeradeel met Hyke.

39)  Hyke trouwt op 28 februari 1919 te Rauwerderhem met Jan.

40)  Jan Visser, zoon van Haantje Jacobs Visser en Lolkjen Durks Baarsma.

41)  Hyke Witteveen, dochter van Willem Hanzes Witteveen en Richtje Annes Reen. Hyke is geboren op 11 november 1851 te Irnsum, is overleden op 21 februari 1922 te Rauwerderhem. Hyke werd 70 jaar, 3 maanden en 10 dagen. Hyke was later gehuwd (2) met Jan Visser.

42)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Lojenga - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 27 nov 1819)

43)  huwelijk: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Lojenga - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 27 nov 1819)

44)  geboorte: Tresoar, Utingeradeel, burgelijke stand BS 1819 H - Lojenga - Elsinga, huwelijk (Utingeradeel 27 nov 1819)

45)  Wybe trouwt op 5 mei 1844 te Utingeradeel met Ynske.

46)  Ynske Martens Bakker, dochter van Marten Hendriks Bakker en Engeltje Jacobs. Ynske is geboren op 18 april 1799 te Oldeboorn, is Herv. gedoopt op 2 juni 1799 te Oldeboorn.


Opmerkingen:
els056

Dit overzicht is beperkt tot 3 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Rienk Jacobs.