Parenteel van Lykle Annes

 

Bijgewerkt op: 25 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Lykle Annes.


Generatie I

(van 1738 tot 1787)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 11 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1759 en 1781. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Koudum (10x) en Hindeloopen.

I  Lykle Annes, landbouwer, wonende te Koudum, is geboren rond 1738, is Herv. gedoopt op 24 mei 1759 te Koudum (doop op belijdenis), is overleden voor 28 november 1787. Lykle werd hoogstens 49 jaar.

Op 28 november 1787 worden de kinderen van Lijkle Annes en Hijlk Tjommes bij het Nedergerecht Hemelumer-Oldeferd ingeschreven als weeskinderen.
Als curatoren zijn vermeld: Wouter Eelkes, Willem Gerbens en Willem Bouwes.
Op 8 december 1788 vragen de curatoren toestemming tot verkoop van de inboedel.
Bron: www.allefriezen.nl

Lykle trouwt (Herv.) op 12 november 1758 te Koudum op ongeveer 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Hylck Tjommes. Hylck, landbouwer, wonende te Koudum, is gedoopt op 24 augustus 1738 te Koudum, is overleden voor 28 november 1787. Hylck werd hoogstens 49 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Op 28 november 1787 worden de kinderen van Lijkle Annes en Hijlk Tjommes bij het Nedergerecht Hemelumer-Oldeferd ingeschreven als weeskinderen.
Als curatoren zijn vermeld: Wouter Eelkes, Willem Gerbens en Willem Bouwes.
Op 8 december 1788 vragen de curatoren toestemming tot verkoop van de inboedel.
Bron: www.allefriezen.nl

Van Lykle en Hylck zijn elf kinderen bekend:

1  Jaaike Lykles Elzinga is Herv. gedoopt op 29 juli 1759 te Koudum, zie II-A.

2  Willemtje Lykles is Herv. gedoopt op 11 juli 1762 te Koudum, is overleden voor 28 november 1787. Willemtje werd hoogstens 25 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

3  Anne Lykles is Herv. gedoopt op 19 augustus 1764 te Koudum.

Op 15 augustu 1799 wordt Anne Lijkeles, komende van Koudum, ingeschreven als lidmaat van de Herv. gemeente Huizum.
Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Huizum.

4  Tiete Lykles is Herv. gedoopt op 13 juli 1766 te Koudum, is overleden voor 28 november 1787. Tiete werd hoogstens 21 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

5  Liesbeth Lykles is Herv. gedoopt op 21 februari 1768 te Koudum.

6  Tjomme Lykles is Herv. gedoopt op 30 maart 1769 te Koudum, zie II-B.

7  Lolkje Lykles, dienstmeid, wonende te Hindeloopen, is geboren op 17 januari 1771 te Hindeloopen (akte van bekendheid), is Herv. gedoopt op 23 januari 1771 te Koudum.<1>

Lolkje trouwt op 21 augustus 1811 te Hindeloopen op 40-jarige leeftijd met de ongeveer 49-jarige Gerrit Rinners, zoon van Rinner Gerrits en Eelk Douwes. Gerrit, winkelier, is geboren rond 10 januari 1762 te Hindeloopen (akte van bekendheid).<2,3>

Gerrit was eerder gehuwd (1) met Hinke Pieters.<4,5>

8  Akke Lykles Elzinga, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 12 augustus 1772, is Herv. gedoopt op 30 augustus 1772 te Koudum, is ongehuwd overleden op 29 april 1834 05.00 uur te Koudum (Huis 41). Akke werd 61 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

9  Lammert Lykles Elsinga, schoenmaker, wonende te Koudum, is geboren op 18 maart 1774 te Koudum, is Herv. gedoopt op 24 april 1774 te Koudum, is ongehuwd overleden op 6 november 1821 03.00 uur te Koudum (Huis 41). Lammert werd 47 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Lammer Lykles nam in 1811 de naam Elsinga aan. Hij woonde toen in Koudum en gaf geen kinderen op.

10  Hil Lykles, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 2 juli 1776, is Herv. gedoopt op 14 juli 1776 te Koudum, is ongehuwd overleden op 30 januari 1834 13.00 uur te Koudum (Huis 41). Hil werd 57 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

11  Tytte Lykles is geboren op 8 maart 1781, is Herv. gedoopt op 11 maart 1781 te Koudum, is overleden voor 28 november 1787. Tytte werd hoogstens 6 jaar, 8 maanden en 20 dagen.


Generatie II

(van 1759 tot 1838)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1782 en 1808. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Koudum (15x).

II-A  Jaaike Lykles Elzinga, dochter van Lykle Annes (I) en Hylck Tjommes, zonder beroep, wonende te Koudum, is Herv. gedoopt op 29 juli 1759 te Koudum, is overleden op 17 december 1838 02.00 uur te Koudum. Jaaike werd 79 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Jaaike trouwt (Herv.) op 4 februari 1781 te Koudum op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 15-jarige Ulphert Douwes van der Wal. Ulphert, binnenschipper, wonende te Koudum, is geboren rond 1766, is overleden op 27 mei 1835 te Hemelumer Oldeferd. Ulphert werd ongeveer 69 jaar.

Ulphert Douwes nam in 1811 de naam van der Wal aan.
Hij woonde toen in Koudum en gaf 3 kinderen op.

Van Ulphert en Jaaike zijn zeven kinderen bekend:

1  Tytte Ulpherts is geboren op 24 maart 1782, is Herv. gedoopt op 1 april 1782 te Koudum.

2  Douwe Ulpherts van der Wal is geboren op 3 juli 1784, is Herv. gedoopt op 1 augustus 1784 te Koudum.

3  Doetje Ulpherts is geboren op 11 april 1786, is Herv. gedoopt op 30 april 1786 te Koudum.

4  Lykele Ulpherts is geboren op 8 november 1787, is Herv. gedoopt op 25 november 1787 te Koudum.

5  Piebe Ulpherts van der Wal is geboren op 8 juni 1790, is Herv. gedoopt op 27 juni 1790 te Koudum, zie III-A.

6  Lykle Ulpherts van der Wal is geboren op 11 december 1795 te Koudum, is Herv. gedoopt op 20 december 1795 te Koudum, zie III-B.

7  Hylk Ulpherts is geboren op 9 april 1798, is Herv. gedoopt op 15 april 1798 te Koudum.

II-B  Tjomme Lykles, zoon van Lykle Annes (I) en Hylck Tjommes, landbouwer, wonende te Koudum, is Herv. gedoopt op 30 maart 1769 te Koudum, is overleden rond 1810 te Koudum (akte van bekendheid). Tjomme werd ongeveer 41 jaar.<6>

In het register van naamsgeving wordt door Eelke Wouters uit Koudum, voogd over de nagelaten kinderen van wijlen Tjommes Lykles in eerste huwelijk de naam Elsinga aangenomen voor de kinderen:
Lykle oud 17 jaar en Riemke oud 15 jaar.
Akte datum 23-1-1812.

De kinderen uit het tweede huwelijk met Trijntje Fokkes worden aangegeven door Trijntje Fokkes.
Het betreft Willemke, Fokke en Hylk.
Trijntje geeft op de naam Elzinga en woont dan eveneens in Koudum.

Tjomme trouwt (Herv.) op 28 april 1793 te Koudum op 24-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Maike Jans, dochter van Jan Hantjes en Riemke Frankes. Maike, wonende te Koudum, is Herv. gedoopt op 16 december 1764 te Koudum, is overleden voor 1806 (akte van bekendheid). Maike werd hoogstens 41 jaar en 16 dagen.<7>

Van Tjomme en Maike zijn drie kinderen bekend:

1  Lykle Tjommes Elsinga is geboren op 13 augustus 1794 te Koudum, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1794 te Koudum, zie III-C.<8,9>

2  Riemke Tjommes Elsinga, dienstmeid, wonende te Koudum, is geboren op 4 augustus 1795, is Herv. gedoopt op 16 augustus 1795 te Koudum, is overleden op 4 juli 1815 09.00 uur te Koudum. Riemke werd 19 jaar en 11 maanden.

3  Jan Tjommes is geboren op 17 januari 1798, is Herv. gedoopt op 31 januari 1798 te Koudum.

Tjomme gaat in ondertrouw (gerecht) op 8 augustus 1801 te Hemelumer Oldeferd, trouwt (kerk) (Herv.) op 23 augustus 1801 te Koudum op 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 27-jarige Trijntje Fokkes Boonstra. Trijntje, zonder beroep, wonende te Koudum en te Warns, is geboren rond 1774, is overleden op 28 juli 1846 te Warns. Trijntje werd ongeveer 72 jaar.<10>

Van Tjomme en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

4  Willemke Tjommes Elsinga is geboren op 31 oktober 1801 te Koudum, is Herv. gedoopt op 20 december 1801 te Koudum, zie III-D.<11,12>

5  Fokke Tjommes Elzinga is geboren op 23 mei 1803, is Herv. gedoopt op 19 juni 1803 te Koudum, is overleden op 26 december 1831 (verdronken in de rivier de Dieze, tussen Gorkum en Den Bosch). Fokke werd 28 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd:
Ingevolge een proces verbaal opgemaakt aan boord van Stoomboot de Julia varende van Gorkum op Den Bosch dato 26-12-1831 en door de commanderende officier van het 1e battaillon, tweede afdeling der Friezen in dato de 19-01-1832 no. 43 alhier aangetekend dat Fokke Tjommes Elzinga, schutter bij de 5e compagnie op den 26-12-1831 des avonds ongeveer ten 6 uren in de rivier de Dieze bij het fort Crevecoeur is gesprongen en verdronken.

6  Anne Tjommes is geboren op 12 december 1804, is Herv. gedoopt op 30 december 1804 te Koudum.

7  Hylkje Tjommes Elzinga is Herv. gedoopt op 20 april 1806 te Koudum, is overleden op 31 december 1819 te Hemelumer Oldeferd. Hylkje werd 13 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

8  Tjomke Tjommes is geboren op 6 maart 1808, is Herv. gedoopt op 3 april 1808 te Koudum.


Generatie III

(van 1782 tot 1854)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1812 en 1841. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Warns (2x), Koudum (2x), Hemelumer Oldeferd (2x) en Workum.

III-A  Piebe Ulpherts van der Wal, zoon van Ulphert Douwes van der Wal en Jaaike Lykles Elzinga (II-A), wonende te Koudum, is geboren op 8 juni 1790, is Herv. gedoopt op 27 juni 1790 te Koudum, is overleden op 11 maart 1818 te West Indië. Piebe werd 27 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Piebe trouwt op 8 januari 1812 te Koudum (huwelijksgetuigen waren haar oom Marten Dirks de Ruiter, zijn schoonvader Ruurd Dirks de Ruiter, zijn oom Lammert Lijkles (zie I.9) en zijn vader Ulfert Douwes) op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Froukje Ruurds de Ruiter, dochter van Ruurd Dirks de Ruiter en Wijke Douwes Ybema. Froukje, naaister, wonende te Workum en te Koudum, is geboren op 22 september 1793 te Workum, is Herv. gedoopt op 7 oktober 1793 te Workum.

Froukje was later gehuwd (2) met Gerardus Baukes Komst.<13..15> Froukje was later gehuwd (3) met Klaas Baukes Teppema.<16,17>

Van Piebe en Froukje zijn twee kinderen bekend:

1  Ulphert Piebes van der Wal is geboren op 17 maart 1812 te Workum.

2  Ulfert Piebes van der Wal is geboren op 7 april 1815 te Koudum.

III-B  Lykle Ulpherts van der Wal, zoon van Ulphert Douwes van der Wal en Jaaike Lykles Elzinga (II-A), schippersknecht, wonende te Koudum, is geboren op 11 december 1795 te Koudum, is Herv. gedoopt op 20 december 1795 te Koudum, is overleden op 25 februari 1835 te Hemelumer Oldeferd. Lykle werd 39 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Lykle trouwt op 8 mei 1819 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Antje Doedes de Vries, dochter van Doede Jacobs de Vries en Befke Dirks Baarda. Antje, dienstmeid, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 11 oktober 1797 te Workum, is Herv. gedoopt op 15 oktober 1797 te Workum.

Van Lykle en Antje is een kind bekend:

1  Befke Lykles van der Wal is geboren rond februari 1822, is overleden op 8 september 1822 te Hemelumer Oldeferd. Befke werd ongeveer 7 maanden.

III-C  Lykle Tjommes Elsinga, zoon van Tjomme Lykles (II-B) en Maike Jans, boerenknecht, wonende te Koudum, is geboren op 13 augustus 1794 te Koudum, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1794 te Koudum, is overleden op 25 februari 1854 te Hemelumer Oldeferd. Lykle werd 59 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<18,19>

Lykle trouwt op 5 mei 1831 te Hemelumer Oldeferd op 36-jarige leeftijd met de 31-jarige Aaltje Jans Barneveld, dochter van Jan Gerrits Barneveld en Andrieske Jans van Kampen. Aaltje, zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 31 augustus 1799 te Stavoren, is Herv. gedoopt op 8 september 1799 te Stavoren (doopgetuige was Wikje Fredriks Waardenburg), is overleden op 1 april 1869 12.00 uur te Koudum. Aaltje werd 69 jaar, 7 maanden en 1 dag.<20..22>

Van Lykle en Aaltje is een kind bekend:

1  Tjomme Lykles Elzinga is geboren op 23 maart 1841 te Koudum, zie IV.

III-D  Willemke Tjommes Elsinga, dochter van Tjomme Lykles (II-B) en Trijntje Fokkes Boonstra, dienstmeid, wonende te Warns en te Hindeloopen, is geboren op 31 oktober 1801 te Koudum, is Herv. gedoopt op 20 december 1801 te Koudum, is overleden op 19 oktober 1835 te Hemelumer Oldeferd. Willemke werd 33 jaar, 11 maanden en 18 dagen.<23,24>

Willemke trouwt op 16 mei 1830 te Hemelumer Oldeferd op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacob Jacobs de Jong, zoon van Jacob Wabes de Jong en Wijbrig Jacobs Bijlsma. Jacob, timmerman en timmerknecht, wonende te Warns, is geboren op 16 januari 1806 te Koudum, is Herv. gedoopt op 2 februari 1806 te Koudum.<25..27>

In de akte van overlijden van zoontje Jacob Jacobs de Jong is vermeld dat vader Jacob Jacobs de Jong, timmerman, woont in Warns.
In de later opgemaakte memorie van aangifte successierechten bij dit overlijden is vermeld dat vader Jacob Jacobs de Jong, vroeger timmerman te Warns, zich bevindt in het huis van arrest te Hoorn.

Jacob was later gehuwd (2) met Sjutje Hendriks de Vries.<28,29>

Van Jacob en Willemke zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Jacobs de Jong, wonende te Warns en te Koudum, is geboren op 23 februari 1831 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 18 juli 1840 18.00 uur te Warns. Jacob werd 9 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

2  Tjomme Jacobs de Jong is geboren op 29 augustus 1832 te Warns.

3  Eldert Jacobs de Jong is geboren op 21 november 1833 te Warns.

4  Trijntje Jacobs de Jong is geboren op 15 januari 1835 te Hemelumer Oldeferd.


Generatie IV

(van 1812 tot 1912)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 9 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1864 en 1881. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Koudum (6x) en Workum (3x).

IV  Tjomme Lykles Elzinga, zoon van Lykle Tjommes Elsinga (III-C) en Aaltje Jans Barneveld, veehouder en zonder beroep, wonende te Koudum, is geboren op 23 maart 1841 te Koudum, is overleden op 6 maart 1912 08.00 uur te Koudum. Tjomme werd 70 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Tjomme trouwt op 25 april 1863 te Hemelumer Oldeferd op 22-jarige leeftijd met Akke Thomas Visser, dochter van Thomas Visser en Jeltje Radersma. Akke, zonder beroep, wonende te Koudum, is overleden voor 10 september 1935.

Van Tjomme en Akke zijn negen kinderen bekend:

1  Lykle Elzinga is geboren op 31 januari 1864 te Workum.

Lykle trouwt op 30 maart 1893 te Hemelumer Oldeferd op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Martje Molenaar, dochter van Douwe Jans Molenaar en Jetske Durks van Dijk. Martje is geboren rond 1863 te Koudum.

2  Thomas Elzinga is geboren op 23 augustus 1865 te Workum.

Thomas was gehuwd met N.N..

3  Aaltje Elzenga is geboren op 19 juli 1867 te Workum, is overleden op 11 augustus 1868 te Hemelumer Oldeferd. Aaltje werd 1 jaar en 23 dagen.

4  Jeltje Elzinga is geboren op 18 februari 1872 te Koudum, zie V-A.

5  Durk Elzinga is geboren op 8 november 1874 te Koudum.

6  Thomaske Elzinga is geboren op 5 augustus 1876 te Koudum.

Thomaske trouwt op 15 maart 1901 te Hemelumer Oldeferd op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Wybren Schaap, zoon van Romke Sybes Schaap en Gerbrig Hotzes Brouwer. Wybren is geboren rond 1881 te Terkaple.

7  Mietje Elzinga is geboren op 1 augustus 1878 03.00 uur te Koudum.

Mietje trouwt op 12 mei 1899 te Hemelumer Oldeferd op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Kornelis Schaap, zoon van Romke Sybes Schaap en Gerbrig Hotzes Brouwer. Kornelis is geboren rond 1876 te Broek - bij Joure.

8  Durk Elzinga is geboren op 19 april 1881 te Koudum, zie V-B.<30>

9  Aaltje Elzinga is geboren op 28 juli 1869 11.00 uur te Koudum, zie V-C.


Generatie V

(van 1864 tot 1935)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1892 en 1921. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Poppingawier (6x), Doniawerstal (6x), Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (3x), Koudum (2x) en Nijland - Súdwest Fryslân.

V-A  Jeltje Elzinga, dochter van Tjomme Lykles Elzinga (IV) en Akke Thomas Visser, zonder beroep, wonende te Oudehaske, is geboren op 18 februari 1872 te Koudum, is overleden op 10 september 1935 16.30 uur te Oudehaske. Jeltje werd 63 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Jeltje trouwt op 12 november 1892 te Wymbritseradeel op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Sjouwe Feikes de Boer, zoon van Feike de Boer en Jeltje Sjouwes de Boer. Sjouwe is geboren op 26 februari 1871 te Wolsum, is overleden op 15 augustus 1955 te Oudehaske, is begraven te Wolsum. Sjouwe werd 84 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Van Sjouwe en Jeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Feike de Boer is geboren op 12 maart 1894 te Nijland - Súdwest Fryslân.

2  Akke de Boer is geboren op 16 september 1895 te Poppingawier.

3  Jeltje de Boer is geboren op 24 november 1896 te Poppingawier.

4  Aaltje de Boer is geboren op 17 januari 1898 16.00 uur te Poppingawier.

5  Tjomme de Boer is geboren op 17 april 1899 te Poppingawier.

6  Rients de Boer is geboren op 29 december 1900 te Poppingawier.

7  Lijkle de Boer is geboren op 20 mei 1902 te Poppingawier.

V-B  Durk Elzinga, zoon van Tjomme Lykles Elzinga (IV) en Akke Thomas Visser, boerenknecht, wonende te Koudum, is geboren op 19 april 1881 te Koudum, is overleden op 13 november 1920 te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Durk werd 39 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<31,32>

Durk trouwt op 17 juni 1904 te Hemelumer Oldeferd op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Dieuwke Kamstra, dochter van Gerben Jans Kamstra en Jantje Jeljers Bouma. Dieuwke, dienstbode, wonende te Koudum, is geboren op 27 juli 1883 te Koudum, is overleden op 30 augustus 1965 te Doornspijk. Dieuwke werd 82 jaar, 1 maand en 3 dagen.<33..35>

Van Durk en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Elzinga, wonende te 't Harde, is geboren op 11 januari 1905 te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, is overleden op 11 maart 1968, is begraven te 't Harde. Jantje werd 63 jaar en 2 maanden.<36>

Jantje was gehuwd met Jan van den Berg. Jan, wonende te 't Harde, is geboren op 6 oktober 1901, is begraven op 19 december 1975 te 't Harde. Jan werd 74 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

2  Tjomme Elzinga, wonende te Holland - Ottawa Co. - Michigan - U.S.A., is geboren op 13 augustus 1906 te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.<37>

Tjomme Elzinga is op 17 november 1927 op de persoonskaart van zijn moeder uitgeschreven wegens emigratie naar Noord-Amerika.

Tjomme was gehuwd met Cornelia (Conny) Griep. Cornelia, wonende te Holland - Ottawa Co. - Michigan - U.S.A., is geboren in 1913 te Holland - Ottawa Co. - Michigan - U.S.A., is overleden op 6 december 2000. Cornelia werd 87 jaar.

3  Gerben Elzinga, landarbeider, is geboren op 13 april 1910 te Koudum, is overleden op 17 april 1939 te Doornspijk. Gerben werd 29 jaar en 4 dagen.<38>

4  Akke Elzinga, wonende te Bolsward, is geboren op 13 augustus 1911 00.00 uur te Koudum, is overleden op 29 januari 1984, is begraven te Bolsward. Akke werd 72 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Akke trouwt op 5 mei 1938 te Doornspijk op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Nolke Bergstra. Nolke is geboren op 25 juni 1907, is overleden op 23 mei 1959, is begraven te Bolsward. Nolke werd 51 jaar, 10 maanden en 28 dagen.<39>

5  Dirk Elzinga, wonende te Hilversum, is geboren op 16 januari 1921 te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, is overleden op 24 augustus 1995 te Hilversum, is begraven te Hilversum (Zuiderhof). Dirk werd 74 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<40,41>

Dirk trouwt op 21 april 1948 te Hilversum op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Maria Hennipman. Maria, wonende te Hilversum, is geboren op 25 april 1926 te 's-Graveland, is overleden op 24 augustus 1971 te Hilversum, is begraven te Hilversum (Zuiderhof). Maria werd 45 jaar, 3 maanden en 30 dagen.<42..44> Dirk trouwt op 12 december 1974 te Bolsward op 53-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Maaike Brandsma. Maaike is geboren op 26 februari 1932 te Ferwerderadeel, is overleden op 16 mei 1998, is begraven op 21 april 1998 te Bolsward. Maaike werd 66 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<45,46>

Maaike was eerder gehuwd (1) met Harrit van der Schaaf.<47>

V-C  Aaltje Elzinga, dochter van Tjomme Lykles Elzinga (IV) en Akke Thomas Visser, is geboren op 28 juli 1869 11.00 uur te Koudum, is overleden op 24 december 1927 te Naarden, is begraven te Siddeburen. Aaltje werd 58 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Aaltje trouwt op 17 april 1891 te Hemelumer Oldeferd op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Rients Feikes de Boer, zoon van Feike de Boer en Jeltje Sjouwes de Boer. Rients is geboren rond 1869 te Wolsum.

Van Rients en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Feike de Boer is geboren op 17 januari 1892 te Doniawerstal.

2  Tjomme de Boer is geboren op 15 juni 1893 te Doniawerstal.

3  Tjomme de Boer is geboren op 2 juli 1894 te Doniawerstal.

4  Sjouwe de Boer is geboren op 21 augustus 1895 te Doniawerstal.

5  Jeltje de Boer is geboren op 11 februari 1897 te Doniawerstal.

6  Lykele de Boer is geboren op 28 augustus 1898 te Doniawerstal.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 25 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1811 H - Gerrit Rinners - Lolk Lykles, huwelijk (Hindeloopen 21 aug 1811)

2)  huwelijk: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1811 H - Gerrit Rinners - Lolk Lykles, huwelijk (Hindeloopen 21 aug 1811)

3)  geboorte: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1811 H - Gerrit Rinners - Lolk Lykles, huwelijk (Hindeloopen 21 aug 1811)

4)  overlijden: Tresoar, Hindeloopen, burgelijke stand BS 1811 H - Gerrit Rinners - Lolk Lykles, huwelijk (Hindeloopen 21 aug 1811)

5)  Hinke Pieters. Hinke is overleden op 6 oktober 1810 te Hindeloopen (akte van bekendheid).

6)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

7)  overlijden: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1831 H - Elsinga - Barneveld, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 5 mei 1831)

8)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1831 H - Elsinga - Barneveld, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 5 mei 1831)

9)  doop: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1831 H - Elsinga - Barneveld, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 5 mei 1831)

10)  ondertrouw: Tresoar, Hemelumer Oldeferd & Noordwolde, gerecht DTB - Tjemme Lykles - Tryntje Fokkes, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 8 aug 1801)

11)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

12)  doop: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

13)  Froukje trouwt op 25 mei 1820 te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde met Gerardus.

14)  Luitjen Everts Oosterveld. Luitjen is overleden voor 25 mei 1820.

15)  Gerardus Baukes Komst, zoon van Bauke Jans Komst en Nijsjen Tammes. Gerardus, glazenmaker, wonende te Koudum, is geboren rond 1792 te Harlingen. Gerardus was eerder gehuwd (1) met Luitjen Everts Oosterveld.

16)  Froukje trouwt op 2 oktober 1833 te Workum met Klaas.

17)  Klaas Baukes Teppema, zoon van Bauke Lases Teppema en Corneliske Ruurds. Klaas is geboren rond 1787 te Offingawier.

18)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1831 H - Elsinga - Barneveld, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 5 mei 1831)

19)  doop: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1831 H - Elsinga - Barneveld, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 5 mei 1831)

20)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1831 H - Elsinga - Barneveld, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 5 mei 1831)

21)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1831 H - Elsinga - Barneveld, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 5 mei 1831)

22)  doop: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1831 H - Elsinga - Barneveld, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 5 mei 1831)

23)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

24)  doop: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

25)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

26)  geboorte: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

27)  doop: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1830 H - Jong - Elzinga, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 16 mei 1830)

28)  Jacob trouwt op 5 mei 1836 te Hemelumer Oldeferd met Sjutje.

29)  Sjutje Hendriks de Vries, dochter van Hendrik Jans de Vries en Miek Baukes de Vries. Sjutje is geboren rond 1805 te Warns.

30)  geboorte: Dirk Elzinga, persoonslijst (24 aug 1995)

31)  geboorte: Dirk Elzinga, persoonslijst (24 aug 1995)

32)  overlijden: Dieuwke Kamstra, persoonskaart (30 aug 1965)

33)  huwelijk: Tresoar, Hemelumer Oldeferd, burgelijke stand BS 1904 H - Elzinga - Kamstra, huwelijk (Hemelumer Oldeferd 17 jun 1904)

34)  geboorte: Dieuwke Kamstra, persoonskaart (30 aug 1965)

35)  overlijden: Dieuwke Kamstra, persoonskaart (30 aug 1965)

36)  geboorte: Dieuwke Kamstra, persoonskaart (30 aug 1965)

37)  geboorte: Dieuwke Kamstra, persoonskaart (30 aug 1965)

38)  geboorte: Dieuwke Kamstra, persoonskaart (30 aug 1965)

39)  huwelijk: Dieuwke Kamstra, persoonskaart (30 aug 1965)

40)  geboorte: Dirk Elzinga, persoonslijst (24 aug 1995)

41)  overlijden: Dirk Elzinga, persoonslijst (24 aug 1995)

42)  huwelijk: Dirk Elzinga, persoonslijst (24 aug 1995)

43)  geboorte: Dirk Elzinga, persoonslijst (24 aug 1995)

44)  overlijden: Dirk Elzinga, persoonslijst (24 aug 1995)

45)  huwelijk: Dirk Elzinga, persoonslijst (24 aug 1995)

46)  geboorte: Dirk Elzinga, persoonslijst (24 aug 1995)

47)  Harrit van der Schaaf. Harrit is geboren op 23 september 1933, is overleden op 16 mei 1967, is begraven te Bolsward. Harrit werd 33 jaar, 7 maanden en 23 dagen.


Opmerkingen:
els057

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Lykle Annes.