Parenteel van Egbert Geerts

 

Bijgewerkt op: 21 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Egbert Geerts.


Generatie I

(van 1763 tot 1806)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1784 en 1801. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Driesum (7x).

I  Egbert Geerts, wonende te Driesum, is geboren rond 1763, is begraven op 25 januari 1806 te Driesum. Egbert werd ongeveer 43 jaar.

Egbert Falks, curator over Eibert Geerts kinderen nam in 1811 voor die kinderen de familienaam Elsinga aan. Hij gaf daarvoor 2 kinderen op.
Zelf nam Egbert Falks als familienaam de naam Westra aan.

Egbert trouwt (Herv.) op 24 september 1780 te Driesum op ongeveer 17-jarige leeftijd (1) met Ymkje Hendriks. Ymkje, wonende te Driesum.

Egbert trouwt (Herv.) op 16 december 1781 te Driesum op ongeveer 18-jarige leeftijd (2) met Antje Jakobs. Antje, wonende te Driesum.

Van Egbert en Antje is een kind bekend:

1  Jakob Egberts is geboren op 5 juli 1784, is Herv. gedoopt op 25 juli 1784 te Driesum.

Egbert trouwt (Herv.) op 30 oktober 1785 te Driesum op ongeveer 22-jarige leeftijd (3) met Roelofke Johannes. Roelofke, wonende te Driesum.

Van Egbert en Roelofke is een kind bekend:

2  Geert Egberts is geboren op 12 december 1786 te Driesum, is Herv. gedoopt op 21 januari 1787 te Driesum.

Egbert trouwt (Herv.) op 23 december 1787 te Wouterswoude op ongeveer 24-jarige leeftijd (4) met Klaaske Gerlofs. Klaaske, wonende te Driesum, is overleden voor 17 november 1813.<1>

Van Egbert en Klaaske zijn vijf kinderen bekend:

3  Gerlof Egberts is geboren op 8 oktober 1788 te Driesum, is Herv. gedoopt op 11 december 1788 te Driesum.

4  Akke Egberts van der Ploeg is geboren op 27 januari 1790 te Driesum, is Herv. gedoopt op 21 februari 1790 te Driesum, zie II-A.

5  Jacob Egberts is geboren op 31 december 1798 te Driesum, is Herv. gedoopt op 27 januari 1799 te Driesum.

6  Gerlof Egberts Elderhuis is geboren op 12 mei 1794 te Driesum, is Herv. gedoopt op 1 juni 1794 te Driesum, zie II-B.

7  Jelkje Egberts is geboren op 24 februari 1801 te Driesum, is Herv. gedoopt op 29 maart 1801 te Driesum.


Generatie II

(van 1784 tot 1872)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1814 en 1829. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit gem. Dantumadiel (4x), Dantumadeel (2x), Veenwouden en Driesum.

II-A  Akke Egberts van der Ploeg, dochter van Egbert Geerts (I) en Klaaske Gerlofs, dienstmeid, wonende te Driesum, is geboren op 27 januari 1790 te Driesum, is Herv. gedoopt op 21 februari 1790 te Driesum, is overleden op 24 november 1872 te Dantumadeel. Akke werd 82 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

De voogd van Akke Egberts nam in 1811 voor haar als familienaam de naam Elsinga aan. Later wordt voor haar de familienaam van der Ploeg gebruikt.

Akke trouwt op 17 november 1813 te Veenwouden op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Wijger Gooitsens Delfstra, zoon van Gooitsen Pieters Delfstra en Elske Wijgers. Wijger, boerenknecht, wonende te Sijbrandahuis, is geboren rond 1790.<2,3>

Van Wijger en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  Egbert Delfstra is geboren op 24 augustus 1814 te Veenwouden, is overleden op 28 februari 1886 te Dantumadeel. Egbert werd 71 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

2  Klaaske Delfstra is geboren op 25 januari 1818 te Dantumadeel, is overleden op 8 april 1900 te Dantumadeel. Klaaske werd 82 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

3  Goikjen Delfstra is geboren op 19 augustus 1819 te Dantumadeel.

II-B  Gerlof Egberts Elderhuis, zoon van Egbert Geerts (I) en Klaaske Gerlofs, boerenknecht en dagloner, wonende te Raard, te Sybrandahuis - Dantumadeel en te Driesum, is geboren op 12 mei 1794 te Driesum, is Herv. gedoopt op 1 juni 1794 te Driesum, is overleden op 10 september 1838 te Dantumadeel. Gerlof werd 44 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<4>

De voogd van Gerlof Egberts nam in 1811 voor hem als familienaam de naam Elsinga aan. Later wordt voor hem en zijn nakomelingen de familienaam Elderhuis gebruikt.

Gerlof trouwt op 4 mei 1817 te Dantumadeel op 22-jarige leeftijd met de 31-jarige Tjitske Gaeles van der Wal, dochter van Geele Martens van der Wal en Taapke Tjallings Booi. Tjitske, dienstdoende, wonende te Sybrandahuis - Dantumadeel en te Driesum, is geboren op 12 april 1786 te Garijp, is Herv. gedoopt op 29 april 1804 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude, is overleden op 19 januari 1846 17.00 uur te Murmerwoude. Tjitske werd 59 jaar, 9 maanden en 7 dagen.<5>

Van Gerlof en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Egbert Gerlofs Elderhuis is geboren op 25 augustus 1818 in de gem. Dantumadiel, zie III.

2  Tjalling Gerlofs Elderhuis is geboren op 12 november 1820 in de gem. Dantumadiel.

3  Tjalling Gerlofs Elderhuis is geboren op 6 februari 1823 in de gem. Dantumadiel.

4  Tjalling Gerlofs Elderhuis is geboren op 2 april 1824 in de gem. Dantumadiel.

5  Klaaske Gerlofs Elderhuis, arbeidster, wonende te Holwerd, is geboren op 30 maart 1829 te Driesum, is overleden op 19 september 1875 13.30 uur te Holwerd (Huis 254). Klaaske werd 46 jaar, 5 maanden en 20 dagen.<6,7>

Klaaske was gehuwd met Dirk Sijbes Venema.


Generatie III

(van 1814 tot 1900)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend.

III  Egbert Gerlofs Elderhuis, zoon van Gerlof Egberts Elderhuis (II-B) en Tjitske Gaeles van der Wal, is geboren op 25 augustus 1818 in de gem. Dantumadiel, is overleden op 6 februari 1873 te Dantumadeel. Egbert werd 54 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Egbert trouwt op 5 juni 1842 te Dantumadeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Martha Gerrits Luhof, dochter van Gerrit Bernardus Luhof en Taetske Jans van Loon. Martha is geboren rond 1823 te Wanswerd, is overleden op 16 februari 1901 te Dantumadeel. Martha werd ongeveer 78 jaar.

Van Egbert en Martha is een kind bekend:

1  Gerlof Egberts Elderhuis.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 21 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1813 H - Delfstra - Ploeg, huwelijk (Veenwouden 17 nov 1813)

2)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1813 H - Delfstra - Ploeg, huwelijk (Veenwouden 17 nov 1813)

3)  geboorte: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1813 H - Delfstra - Ploeg, huwelijk (Veenwouden 17 nov 1813)

4)  overlijden: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Gelf Egberts Elderhuis, overlijdensakte (Dantumadeel 10 sep 1838)

5)  huwelijk: Tresoar, Dantumadeel, burgelijke stand BS 1817 H - Elderhuis - Wal, huwelijk (Dantumadeel 4 mei 1817)

6)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Klaaske Gerlofs Elderhuis, overlijdensakte (Westdongeradeel 20 sep 1875)

7)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1875 ovl. - Klaaske Gerlofs Elderhuis, overlijdensakte (Westdongeradeel 20 sep 1875)


Opmerkingen:
els059

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Egbert Geerts.