Parenteel van Sybren Clasen

Bijgewerkt op: 23 oktober 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 8 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Sybren Clasen.

Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1661 en 1666. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (6x).

I  Sybren Clasen.

In 1668 trouwt een Sybren Clasen in Leeuwarden met Geertie Sierds. Daarna zijn er van een Sybren Clasen tussen 1668 en 1693 9 kinderen gedoopt.
Mogelijk gaat het daarbij om dezelfde Sybren Clasen, maar het kan ook een andere zijn.

Van Sybren zijn zes kinderen bekend:

1  Huibbert Sybrens is Herv. gedoopt op 8 maart 1661 te Leeuwarden, zie II-A.

2  Rinske Sybrens is Herv. gedoopt op 26 december 1662 te Leeuwarden.

3  Claes Sybrens is Herv. gedoopt op 20 november 1663 te Leeuwarden.

4  Claas Sibrants is Herv. gedoopt op 25 maart 1664 te Leeuwarden, zie II-B.

5  Tryntie Sybrens is Herv. gedoopt op 18 april 1666 te Leeuwarden.

6  Benjamin Sybrens is Herv. gedoopt op 7 oktober 1666 te Leeuwarden.


Generatie II

(van 1661)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1685 en 1710. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (10x).

II-A  Huibbert Sybrens, zoon van Sybren Clasen (I), schoenmaker en mr. schoenmaker, wonende te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 8 maart 1661 te Leeuwarden.

Huibbert gaat in ondertrouw (gerecht) op 6 juni 1685 te Leeuwarden, trouwt (kerk) (Herv.) op 21 juni 1685 te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd (1) met Janke Johannes. Janke, wonende te Leeuwarden.

Van Huibbert en Janke is een kind bekend:

1  Johannes Huiberts is Herv. gedoopt op 30 november 1687 te Leeuwarden.

Huibbert gaat in ondertrouw (gerecht) op 28 april 1688 te Leeuwarden, trouwt (kerk) (Herv.) op 13 mei 1688 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd (2) met Saeckien Tarquini. Saeckien, wonende te Leeuwarden.

Van Huibbert en Saeckien zijn vijf kinderen bekend:

2  Anna Catharina Huiberts is Herv. gedoopt op 6 maart 1689 te Leeuwarden.

3  Anna Catharina Huiberts is Herv. gedoopt op 24 september 1690 te Leeuwarden (Kleine Kerk).

4  Anna Catharina Huiberts is Herv. gedoopt op 11 februari 1694 te Leeuwarden.

5  Sybrandus Huiberts is Herv. gedoopt op 10 april 1698 te Leeuwarden.

6  Dieuke Huiberts is Herv. gedoopt op 23 maart 1701 te Leeuwarden.

Huibbert gaat in ondertrouw (gerecht) op 27 februari 1717 te Leeuwarden, trouwt (kerk) (Herv.) op 14 maart 1717 te Leeuwarden (Grote kerk) op 56-jarige leeftijd (3) met Sara van Schaagen. Sara, wonende te Leeuwarden.

II-B  Claas Sibrants, zoon van Sybren Clasen (I), verver, wonende te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 25 maart 1664 te Leeuwarden.

Claas trouwt (kerk) (Herv.) op 28 december 1684 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met Engeltie Gerryts. Engeltie, wonende te Leeuwarden.

Van Claas en Engeltie zijn vier kinderen bekend:

1  Hylckien Klazen is Herv. gedoopt op 13 september 1685 te Leeuwarden.

2  Sybren Klazen is Herv. gedoopt op 8 april 1688 te Leeuwarden, zie III.

3  Claeske Klazen is Herv. gedoopt op 8 oktober 1690 te Leeuwarden.

4  Claesje Klazen is Herv. gedoopt op 27 april 1710 te Leeuwarden.


Generatie III

(van 1685)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1712 en 1724. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (2x).

III  Sybren Klazen, zoon van Claas Sibrants (II-B) en Engeltie Gerryts, wonende te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 8 april 1688 te Leeuwarden.

Sybren trouwt (kerk) (Herv.) op 20 september 1711 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met Jancke Hendriks. Jancke, wonende te Leeuwarden.

Van Sybren en Jancke zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Sybrens is Herv. gedoopt op 29 mei 1712 te Leeuwarden, zie IV.

2  Tietje Sybrens is Herv. gedoopt op 5 maart 1724 te Leeuwarden.


Generatie IV

(van 1712)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1753 en 1759. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (3x).

IV  Klaas Sybrens, zoon van Sybren Klazen (III) en Jancke Hendriks, schoenmaker, wonende te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 29 mei 1712 te Leeuwarden.

Klaas trouwt (kerk) (Herv.) op 18 mei 1749 te Leeuwarden (Galileeër kerk) op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Gelske Lenses. Gelske, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1712.

Van Klaas en Gelske zijn drie kinderen bekend:

1  Sijbren Klases Elsinga is Herv. gedoopt op 7 januari 1753 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk), zie V.

2  Antie Klases is Herv. gedoopt op 30 januari 1757 te Leeuwarden.

3  Janke Klases is Herv. gedoopt op 11 april 1759 te Leeuwarden.


Generatie V

(van 1753 tot 1828)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1784 en 1799. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Leeuwarden (5x).

V  Sijbren Klases Elsinga, zoon van Klaas Sybrens (IV) en Gelske Lenses, mr. kleermaker, wonende te Leeuwarden, te Buitenpost en te Heeg, is Herv. gedoopt op 7 januari 1753 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk), is overleden op 23 oktober 1828 15.00 uur te Heeg. Sijbren werd 75 jaar, 9 maanden en 16 dagen.<1>

Sijbren trouwt (Galileeër kerk) op 18 mei 1783 te Leeuwarden op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Sara Floris Broersma, dochter van Floris Obbes Broersma en Sijke Berents. Sara, wonende te Leeuwarden, is geboren te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 29 februari 1760 te Leeuwarden (Westerkerk), is overleden op 8 november 1816 te Leeuwarden. Sara werd 56 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<2>

Van Sijbren en Sara zijn vijf kinderen bekend:

1  Claaske Sijbrens Elsinga is geboren op 23 april 1784 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 12 mei 1784 te Leeuwarden.

2  Zyke Sijbrens Elsinga is geboren op 11 april 1787 te Leeuwarden, is gedoopt op 2 mei 1787 te Leeuwarden.

3  Klaas Sijbrens Elzinga is geboren op 29 juli 1790 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 18 augustus 1790 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk), zie VI-A.

4  Sye Sijbrens Elsinga, militair, is geboren op 22 april 1796 te Leeuwarden, is gedoopt op 11 mei 1796 te Leeuwarden, is ongehuwd overleden op 1 januari 1827 03.00 uur te Heeg. Sye werd 30 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Sije Elzinga, heeft zich volgens een schrijven van de President Burgemeester der Stad Leeuwarderadeel gedateerd 10 oktober 1814), no. 308, zich vrijwillig aangemeld om bij de Schutterij van die stad te dienen. (Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland). In zijn overlijdensakte is vermeld dat hij militair was, behorende tot het tweede Battaillon der tiende afdeling Nationale Militie te Haarlem in garnizoen, en dat hij zich met groot verlof in Heeg bevond.Volgens de overlijdensakte was hij bij zijn overlijden 33 jaar oud, dat zal een verschrijving zijn.

5  Gelske Sijbrens Elsinga is geboren op 10 januari 1799 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 30 januari 1799 te Leeuwarden, zie VI-B.


Generatie VI

(van 1784 tot 1879)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1813 en 1839. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Heeg (7x), Buitenpost (4x), Achtkarspelen (3x) en Leeuwarden.

VI-A  Klaas Sijbrens Elzinga, zoon van Sijbren Klases Elsinga (V) en Sara Floris Broersma, deurwaarder en deurwaarder, bij het Vredegerecht, wonende te Buitenpost, is geboren op 29 juli 1790 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 18 augustus 1790 te Leeuwarden (Jacobijnerkerk), is overleden op 21 september 1826 23.00 uur te Buitenpost (Huis 88), is als overleden aangegeven op 22 september 1826 te Achtkarspelen (aangever overlijden was zijn vader Sijbren Klases Elsinga (zie V)). Klaas werd 36 jaar, 1 maand en 23 dagen.<3,4>

Klaas trouwt op 16 mei 1812 te Oostermeer op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Dieuwke Klazes Wijngaarden, dochter van Klaas Jelles Wijngaarden en Adriaantje Dirks Roseboom. Dieuwke, wonende te Oostermeer en te Buitenpost, is geboren in maart 1787 te Kollum, is overleden op 22 november 1824 05.00 uur te Buitenpost (Huis 88). Dieuwke werd 37 jaar en 8 maanden.<5..7>

Van Klaas en Dieuwke zijn zeven kinderen bekend:

1  Sibren Klazes Elzinga is geboren op 12 april 1813 te Buitenpost, is overleden op 29 januari 1815 te Buitenpost. Sibren werd 1 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

2  Adriaantje Klazes Elzinga is geboren op 30 oktober 1814 te Achtkarspelen, zie VII-A.

3  Sara Klazes Elzinga is geboren op 7 maart 1816 te Buitenpost, zie VII-B.

4  Sybriegje Klazes Elzinga is geboren op 29 maart 1818 17.30 uur te Buitenpost, zie VII-C.<8>

5  Sybren Klazes Elzinga is geboren op 10 december 1819 te Achtkarspelen, is overleden op 3 juli 1823 te Achtkarspelen. Sybren werd 3 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

6  Klaas Klazes Elzinga is geboren op 5 juli 1821 te Buitenpost, zie VII-D.

7  Pietje Klazes Elzinga is geboren op 20 juli 1823 te Achtkarspelen, zie VII-E.

VI-B  Gelske Sijbrens Elsinga, dochter van Sijbren Klases Elsinga (V) en Sara Floris Broersma, zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren op 10 januari 1799 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 30 januari 1799 te Leeuwarden, is overleden op 7 februari 1879 08.00 uur te Heeg. Gelske werd 80 jaar en 28 dagen.<9>

Gelske trouwt op 6 mei 1821 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirk Nammens Jongstra, zoon van Nammen Dirks Jongstra en Jeltje Christoffels Nijland. Dirk, hovenier en tuinier, wonende te Heeg, is geboren op 24 oktober 1798 te Goutum, is gedoopt op 11 november 1798 te Goutum, is overleden op 3 april 1848 16.00 uur te Heeg. Dirk werd 49 jaar, 5 maanden en 10 dagen.<10,11>

Van Dirk en Gelske zijn acht kinderen bekend:

1  Sara Dirks Jongstra is geboren op 10 februari 1822 te Leeuwarden.

2  Nammen Dirks Jongstra is geboren op 24 januari 1825 te Heeg.<12>

3  Siebren Dirks Jongstra is geboren op 8 juni 1827 te Heeg.<13>

4  Jeltje Dirks Jongstra is geboren op 14 maart 1829 te Heeg, is overleden op 16 januari 1894 te IJlst. Jeltje werd 64 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

5  Klaaske Dirks Jongstra is geboren op 1 november 1831 te Heeg.

6  Sybren Dirks Jongstra is geboren op 5 juni 1834 te Heeg, is overleden op 29 juli 1834 te Wymbritseradeel. Sybren werd 1 maand en 24 dagen.<14>

7  Sybren Dirks Jongstra is geboren op 28 juni 1835 te Heeg, zie VII-F.<15>

8  Klaas Dirks Jongstra is geboren op 6 februari 1839 te Heeg.<16>


Generatie VII

(van 1813 tot 1919)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 33 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1833 en 1871. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tietjerksteradeel (7x), Buitenpost (7x), Achtkarspelen (7x), Oostermeer (5x), Weststellingwerf (2x), Leeuwarden (2x), Opsterland, Lemsterland en Heeg.

VII-A  Adriaantje Klazes Elzinga, dochter van Klaas Sijbrens Elzinga (VI-A) en Dieuwke Klazes Wijngaarden, wonende te Oostermeer, is geboren op 30 oktober 1814 te Achtkarspelen, is overleden op 18 juli 1898 te Leeuwarden. Adriaantje werd 83 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Adriaantje trouwt op 27 april 1833 te Tietjerksteradeel (huwelijksgetuigen waren Hendrik Lieuwes Feenstra (niet verwant), Klaas de Jong (niet verwant), haar oom Gerben Klazes Wijngaarden en haar oom Dirk Klazes Wijngaarden) op 18-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter Alles Tjepkema, zoon van Alle Pieters Tjepkema en Joukjen Jans Sjoerds. Pieter, bakker, wonende te Oostermeer, is geboren op 7 mei 1805 in de Herv. gemeente Oostermeer - Eestrum, is Herv. gedoopt op 16 juni 1805, is overleden op 2 april 1874 te Tietjerksteradeel. Pieter werd 68 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Van Pieter en Adriaantje zijn negen kinderen bekend:

1  Alle Pieters Tjepkema is geboren op 23 december 1833 te Oostermeer, zie VIII-A.

2  Klaas Pieters Tjepkema is geboren op 13 januari 1836 te Tietjerksteradeel.

Klaas trouwt op 9 mei 1863 te Tietjerksteradeel op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Artje Faber, dochter van Hendrik Jans Faber en Janke Jans Konst. Artje is geboren op 7 december 1831 te Almenum.

3  Halbe Pieters Tjepkema is geboren op 4 januari 1839 te Tietjerksteradeel.

4  Dieuwke Pieters Tjepkema is geboren op 23 februari 1840 te Tietjerksteradeel, is overleden op 21 februari 1892 te Smallingerland. Dieuwke werd 51 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

5  Joukje Pieters Tjepkema is geboren op 17 april 1843 te Oostermeer, is overleden op 3 maart 1909 te Tietjerksteradeel. Joukje werd 65 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Joukje trouwt op 6 juni 1867 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Rijken Venema, zoon van Sybren Jans Venema en Jantje Rijkens Meyer. Rijken is geboren op 17 september 1840 te Hardegarijp.

6  Halbe Pieters Tjepkema is geboren op 1 augustus 1845 te Oostermeer, is overleden op 5 april 1880 te Angerlo. Halbe werd 34 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Halbe trouwt op 26 februari 1877 te Norg op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Jacoba Mulder, dochter van Johannes Janssen Mulder en Henderika Greven. Jacoba is geboren rond 1848 te Groningen.

7  Sara Pieters Tjepkema is geboren op 21 maart 1848 te Oostermeer.

8  Roelofke Pieters Tjepkema is geboren op 4 januari 1851 te Oostermeer.

9  Willem Pieters Tjepkema is geboren op 12 april 1857 te Tietjerksteradeel.

VII-B  Sara Klazes Elzinga, dochter van Klaas Sijbrens Elzinga (VI-A) en Dieuwke Klazes Wijngaarden, is geboren op 7 maart 1816 te Buitenpost, is overleden op 17 februari 1837 te Oostermeer. Sara werd 20 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Sara trouwt op 20 februari 1836 te Tietjerksteradeel op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Johannes Oebeles Lamsma, zoon van Oebele Lamerts Lamsma en Grietje Johannes Boom. Johannes is geboren op 30 oktober 1813 te Rottevalle.

Johannes was later gehuwd (2) met Grietje Aukes Sipkens.<17,18>

Van Johannes en Sara is een kind bekend:

1  Dieuwke Johannes Lamsma is geboren op 11 oktober 1836 te Tietjerksteradeel, is overleden op 22 januari 1837 te Oostermeer. Dieuwke werd 3 maanden en 11 dagen.

VII-C  Sybriegje Klazes Elzinga, dochter van Klaas Sijbrens Elzinga (VI-A) en Dieuwke Klazes Wijngaarden, is geboren op 29 maart 1818 17.30 uur te Buitenpost.<19>

Sybriegje trouwt op 23 februari 1839 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Arjen Klases van der Meulen, zoon van Klaas Andries van der Meulen en Trijntje Arjens de Vries. Arjen, schipper, wonende te Oostermeer, is geboren op 27 februari 1812 17.00 uur te Buitenpost.<20,21>

Van Arjen en Sybriegje zijn vier kinderen bekend:

1  Klaas Arjens van der Meulen is geboren op 21 februari 1840 te Tietjerksteradeel.

2  Andries Arjens van der Meulen is geboren op 19 januari 1842 te Tietjerksteradeel.

3  Arjen Arjens van der Meulen, koopman, is geboren op 25 augustus 1844 te Achtkarspelen, is overleden op 18 november 1886 te Leek. Arjen werd 42 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

4  Trientje Arjens van der Meulen, wonende te Oostermeer, is geboren op 2 januari 1847 te Lemsterland.

VII-D  Klaas Klazes Elzinga, zoon van Klaas Sijbrens Elzinga (VI-A) en Dieuwke Klazes Wijngaarden, broodbakker en zonder beroep, wonende te Buitenpost, is geboren op 5 juli 1821 te Buitenpost, is overleden op 13 januari 1875 te Buitenpost. Klaas werd 53 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Op 8 mei 1841 treedt Allert Alles Fokkema voor de Nationale Dienstplicht in de plaats van de loteling Klaas Klases Elsimga.

Klaas trouwt op 8 mei 1845 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jitske Klazes Krol, dochter van Klaas Jans Krol en Trijntje Heines de Wagt. Jitske, broodbakker, bakkerse en bakker, wonende te Buitenpost, is geboren op 26 oktober 1821 te Tietjerksteradeel, is overleden op 21 maart 1903 10.00 uur te Buitenpost. Jitske werd 81 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Van Klaas en Jitske zijn twaalf kinderen bekend:

1  Dieuwke Elzinga is geboren op 10 februari 1846 te Buitenpost, is overleden op 1 januari 1899 te Smallingerland. Dieuwke werd 52 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Dieuwke trouwt op 1 mei 1869 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Jan van der Wit, zoon van Hinke Jans van der Wit. Jan is geboren rond 1842 te Drachten.

2  Jitske Elzinga, wonende te Buitenpost, is geboren op 8 mei 1847 te Buitenpost, is overleden op 9 juli 1849 16.00 uur te Buitenpost, is als overleden aangegeven op 9 juli 1849 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Sipke Ruurds Boringa (niet verwant) en haar vader Klaas Klazes Elzinga (zie VII-D)). Jitske werd 2 jaar, 2 maanden en 1 dag.<22,23>

3  Klaas Elzinga is geboren op 20 juli 1848 te Achtkarspelen.

Klaas trouwt op 24 mei 1884 te Achtkarspelen op 35-jarige leeftijd met Aafke van der Wal, dochter van Heine Hendriks van der Wal en Korneluske Jans Goed.

4  Sijbren Klazes Elzinga is geboren op 3 augustus 1850 te Buitenpost, zie VIII-B.

5  Jitske Klazes Elzinga is geboren op 21 april 1852 te Buitenpost, zie VIII-C.

6  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 25 oktober 1854 te Achtkarspelen.

7  Douwe Elzinga is geboren op 9 oktober 1855 te Achtkarspelen, is overleden op 4 juli 1856 te Achtkarspelen. Douwe werd 8 maanden en 25 dagen.

8  Douwe Elzinga is geboren op 4 september 1857 te Buitenpost, zie VIII-D.<24>

9  Trijntje Elzinga is geboren op 15 oktober 1859 te Buitenpost, is overleden op 4 januari 1909 te Buitenpost. Trijntje werd 49 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

10  Jan Elzinga is geboren op 21 oktober 1861 te Buitenpost, zie VIII-E.<25>

11  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 29 februari 1864 te Achtkarspelen.

12  Sije Elzinga is geboren op 23 november 1866 te Achtkarspelen.

VII-E  Pietje Klazes Elzinga, dochter van Klaas Sijbrens Elzinga (VI-A) en Dieuwke Klazes Wijngaarden, wonende te Oldeholtwolde, is geboren op 20 juli 1823 te Achtkarspelen, is overleden op 30 november 1890 te Leeuwarden. Pietje werd 67 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Pietje trouwt op 8 maart 1841 te Tietjerksteradeel op 17-jarige leeftijd met de 23-jarige Sjouwke Melles Scheepstra, zoon van Melle Eelzes Scheepstra en Trijntje Annes Jager. Sjouwke, wonende te Oldeholtwolde, is geboren op 5 maart 1818 te Twijzel.

Van Sjouwke en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Scheepstra is geboren op 26 januari 1842 te Achtkarspelen.

2  Melle Scheepstra is geboren op 14 oktober 1843 te Opsterland.

3  Melle Scheepstra is geboren op 2 april 1851 te Leeuwarden.

4  Trijntje Scheepstra is geboren op 25 mei 1853 te Leeuwarden.

Trijntje trouwt op 16 mei 1875 te Schoterland op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Jelle Soetendal, zoon van Rein Rinzes Soetendal en Antje Jelles Hofstra. Jelle is geboren op 14 januari 1847 te Mildam.

5  Sare Scheepstra, wonende te Oldeholtwolde, is geboren op 31 juli 1860 te Weststellingwerf.

6  Melle Scheepstra, wonende te Oldeholtwolde, is geboren op 1 juli 1862 te Weststellingwerf.

VII-F  Sybren Dirks Jongstra, zoon van Dirk Nammens Jongstra en Gelske Sijbrens Elsinga (VI-B), tuinman en zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren op 28 juni 1835 te Heeg, is overleden op 14 februari 1919 18.00 uur te Heeg. Sybren werd 83 jaar, 7 maanden en 17 dagen.<26,27>

Sybren trouwt op 21 januari 1860 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Gosses de Roos, dochter van Gosse Sijbrens de Roos en Antje Ages Visser. Grietje, naaister en zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren op 8 augustus 1833 te Heeg, is overleden op 12 juni 1916 14.00 uur te Heeg. Grietje werd 82 jaar, 10 maanden en 4 dagen.<28,29>

Van Sybren en Grietje is een kind bekend:

1  Gelske Jongstra is geboren op 11 mei 1871 te Heeg, zie VIII-F.


Generatie VIII

(van 1833 tot 1961)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 30 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1859 en 1904. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tietjerksteradeel (7x), Leeuwarden (7x), Oostermeer (4x), Buitenpost (3x), Amsterdam (2x), Achtkarspelen (2x), Wymbritseradeel, Workum en Gaastmeer.

VIII-A  Alle Pieters Tjepkema, zoon van Pieter Alles Tjepkema en Adriaantje Klazes Elzinga (VII-A), is geboren op 23 december 1833 te Oostermeer, is overleden op 12 januari 1905 te Haarlem. Alle werd 71 jaar en 20 dagen.

Alle trouwt op 28 april 1858 te Leeuwarden op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Aagje Ages Bottinga, dochter van Ritske Offes Bottinga en Catharina Maria Zelle. Aagje is geboren op 17 december 1834 te Leeuwarden, is overleden op 22 oktober 1906 te Haarlem. Aagje werd 71 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Van Alle en Aagje zijn negen kinderen bekend:

1  Pieter Tjepkema is geboren op 3 april 1859 te Leeuwarden.

2  Catharina Maria Tjepkema is geboren op 28 september 1860 te Leeuwarden.

3  Ritske Tjepkema is geboren op 19 juni 1862 te Leeuwarden.

4  Adriaantje Tjepkema is geboren op 29 februari 1864 te Leeuwarden.

5  Klaas Tjepkema is geboren op 3 oktober 1866 te Leeuwarden.

6  Aafke Tjepkema is geboren op 24 september 1868 te Leeuwarden.

7  Huberdina Tjepkema is geboren op 27 maart 1871 te Leeuwarden.

8  Dieuwke Tjepkema is geboren op 19 juni 1873 te Amsterdam.

Dieuwke trouwt op 27 januari 1909 te Hilversum (is gescheiden op 23 juni 1917) op 35-jarige leeftijd met Joost de Heus, zoon van Pieter de Heus en Zwaantje Westerveld.

Joost was eerder gehuwd (1) met Anna de Ruiter.

9  Joukje Tjepkema is geboren op 13 november 1878 te Amsterdam.

VIII-B  Sijbren Klazes Elzinga, zoon van Klaas Klazes Elzinga (VII-D) en Jitske Klazes Krol, smid, wonende te Garijp en te Suameer, is geboren op 3 augustus 1850 te Buitenpost, is overleden op 5 december 1915 te Suameer. Sijbren werd 65 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Sijbren trouwt op 21 oktober 1876 te Tietjerksteradeel (is gescheiden op 25 september 1890 te Leeuwarden) op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Tjaltje Pieters Terpstra, dochter van Pieter Ouwes Terpstra en Neeltje Tjalles van der Woude. Tjaltje is geboren op 3 oktober 1857 te Hallum - Frl., is overleden op 7 maart 1891 te Groningen. Tjaltje werd 33 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Sijbren en Tjaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Sijbrens Elzinga is geboren op 12 september 1877 te Oostermeer, is overleden op 20 november 1951 te Salt Lake City - Utah - U.S.A., is begraven op 23 november 1951 te Salt Lake City - Utah - U.S.A.. Klaas werd 74 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Klaas trouwt op 30 augustus 1903 te Franeker op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Aafke Epema, dochter van Jogchum Epema en Everdina Kuipers. Aafke is geboren op 10 november 1878 te Franeker, is overleden op 7 december 1955 te Salt Lake City - Utah - U.S.A., is begraven op 10 december 1955 te Salt Lake City - Utah - U.S.A.. Aafke werd 77 jaar en 27 dagen.

2  Neeltje Sijbrens Elzinga is geboren op 4 april 1879 22.00 uur te Oostermeer, is overleden op 14 januari 1955 te Eernewoude, is begraven te Eernewoude. Neeltje werd 75 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Neeltje trouwt op 19 juni 1902 te Idaarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Sjoerd Tibbesma, zoon van Pieter Rinzes Tibbesma en Sjoukje Sjoerds Spijkstra. Sjoerd is geboren op 2 september 1873 te Wartena, is overleden op 2 juni 1941 20.00 uur te Eernewoude, is begraven te Eernewoude. Sjoerd werd 67 jaar en 9 maanden.

3  Jitske Sijbrens Elzinga, zonder beroep, wonende te Suameer, is geboren op 26 juli 1881 te Oostermeer, is overleden op 21 december 1940. Jitske werd 59 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Jitske trouwt op 3 mei 1913 te Tietjerksteradeel op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Ids Jacobs Dijkstra, zoon van Sake Dijkstra en Akke Kiestra. Ids, rijwielhandelaar, wonende te Suameer, is geboren op 17 juli 1877 te Kollum.

4  Sierk Sijbrens Elzinga is geboren op 18 februari 1883 te Tietjerksteradeel, is overleden op 14 juli 1889 te Tietjerksteradeel. Sierk werd 6 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

5  Sijke Sijbrens Elzinga, zonder beroep, wonende te Garijp, is geboren op 8 mei 1885 te Oostermeer, is overleden op 22 april 1950 20.45 uur te Suameer. Sijke werd 64 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Sijke trouwt op 20 december 1906 te Tietjerksteradeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Symen Klompstra, zoon van Sjoerd Symens Klompstra en Yda Siedes van der Kooi. Symen, arbeider, wonende te Bergum, is geboren op 7 juni 1884 te Bergum, is overleden op 8 mei 1971 te Suameer. Symen werd 86 jaar, 11 maanden en 1 dag.

6  Dieuwke Sijbrens Elzinga is geboren op 4 juli 1887 te Tietjerksteradeel.

Dieuwke trouwt op 7 mei 1908 te Tietjerksteradeel op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Sjirk Koopmans, zoon van Sytse Freerks Koopmans en Antje Sjirks Jousma. Sjirk is geboren op 31 oktober 1886 te Hilaard.

VIII-C  Jitske Klazes Elzinga, dochter van Klaas Klazes Elzinga (VII-D) en Jitske Klazes Krol, zonder beroep, wonende te Suameer, is geboren op 21 april 1852 te Buitenpost, is overleden op 24 maart 1890 23.30 uur te Suameer. Jitske werd 37 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<30>

Jitske trouwt op 18 mei 1878 te Tietjerksteradeel op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Cornelis Hermanus Eldering, zoon van Hermanus Hermanus Eldering en Joukje Cornelis Sikkema. Cornelis, aannemer en architect, wonende te Hoogkerk, is geboren rond 1855 te Suameer, is overleden op 8 januari 1932 te Hoogkerk. Cornelis werd ongeveer 77 jaar.

Cornelis was later gehuwd (2) met Barbertje Zijlstra.<31..33>

Van Cornelis en Jitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaas Cornelis Eldering, onderwijzer, wonende te Leiden.

Klaas trouwt op 19 december 1906 te Sappemeer (huwelijksgetuigen waren Festen Schut, zijn stiefbroer Rommert Boonstra, zijn broer Sijbren Cornelis Eldering (zie VIII-C.4) en zijn broer Lambertus Cornelis Eldering (zie VIII-C.3)) met Elisabeth Harmina Burema, dochter van Harm Burema en Maria Susanna Bruins. Elisabeth, zonder beroep, wonende te Sappemeer.

2  Hermanus Cornelis Eldering is geboren rond 1879 te Tietjerksteradeel, is overleden op 15 december 1942 te Zuidlaren. Hermanus werd ongeveer 63 jaar.<34>

3  Lambertus Cornelis Eldering, bakker, wonende te Buitenpost, is geboren op 19 oktober 1881 te Tietjerksteradeel.

4  Sijbren Cornelis Eldering, timmerman en aannemer en timmerman, wonende te Hoogkerk, is geboren op 30 juli 1883 te Tietjerksteradeel, is overleden op 4 juli 1944 te Haren - Gr.. Sijbren werd 60 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Sijbren trouwt op 8 augustus 1907 te Hoogkerk op 24-jarige leeftijd met Klaaske Buist, dochter van Hindrik Buist en Jacoba Muller.

5  Jacob Cornelis Eldering is geboren op 9 juni 1886 te Tietjerksteradeel.

VIII-D  Douwe Elzinga, zoon van Klaas Klazes Elzinga (VII-D) en Jitske Klazes Krol, schoenmakersknecht, wonende te Munnekezijl, is geboren op 4 september 1857 te Buitenpost, is overleden op 10 mei 1928 te Achtkarspelen. Douwe werd 70 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<35>

Douwe trouwt op 15 november 1890 te Workum op 33-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Veenstra, dochter van Durk Tjeerds Veenstra en Trijntje Turkstra. Aaltje is geboren op 4 juni 1869 te Buitenpost, is overleden op 7 februari 1949 te Buitenpost, is begraven op 10 februari 1949 te Buitenpost. Aaltje werd 79 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<36>

Van Douwe en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Elzinga is geboren op 18 september 1891 te Workum, is overleden op 2 april 1936 te Loosduinen. Trijntje werd 44 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Trijntje trouwt op 20 mei 1920 te Achtkarspelen op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit Reitsma, zoon van Anne Reitsma en Mettje Dijkstra. Gerrit is geboren op 14 november 1893 te Pietersbierum, is overleden op 29 november 1967 te Zwolle, is begraven op 4 december 1967 te Loosduinen. Gerrit werd 74 jaar en 15 dagen.

Gerrit was later gehuwd (2) met Aaltje (Alie) Wiersma.<37,38>

2  Jitske Elzinga is geboren op 28 oktober 1893 te Buitenpost, is overleden op 12 april 1978 te Leeuwarden. Jitske werd 84 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

3  Durk Douwes Elzinga, kapper, wonende te Buitenpost, is geboren op 5 juni 1896 te Buitenpost, is overleden op 8 december 1962 te Leeuwarden. Durk werd 66 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Durk trouwt op 11 september 1923 te Hoogkerk op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Lolkje Boonstra, dochter van Seth Boonstra en Seeske Kamminga. Lolkje, arbeider, wonende te Buitenpost, is geboren op 5 maart 1896 te Achtkarspelen, is overleden op 13 maart 1964 te Buitenpost. Lolkje werd 68 jaar en 8 dagen.<39>

4  Dieuwke Elzinga is geboren op 26 juni 1898 te Buitenpost, is overleden op 14 januari 1985 te Zwolle. Dieuwke werd 86 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Dieuwke trouwt op 20 mei 1920 te Achtkarspelen op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Jelle Huites Wolthuizen, zoon van Huite Jelles Wolthuizen en Popkjen Herres Roelevink. Jelle is geboren op 6 februari 1893 te Elahuizen, is overleden op 19 februari 1971 te Leeuwarden. Jelle werd 78 jaar en 13 dagen.

VIII-E  Jan Elzinga, zoon van Klaas Klazes Elzinga (VII-D) en Jitske Klazes Krol, bakkersknecht en bakker, wonende te Buitenpost, is geboren op 21 oktober 1861 te Buitenpost, is overleden op 23 februari 1940 te Buitenpost, is begraven te Achtkarspelen. Jan werd 78 jaar, 4 maanden en 2 dagen.<40>

Jan trouwt op 10 mei 1890 te Achtkarspelen op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Sijtske van der Pas, dochter van Jurk Sijes van der Pas en Jitske van der Veen. Sijtske, zonder beroep, wonende te Oudwoude, is geboren op 16 augustus 1867 te Oudwoude, is overleden op 5 oktober 1943 te Oudwoude, is begraven te Buitenpost (kerk). Sijtske werd 76 jaar, 1 maand en 19 dagen.<41,42>

Van Jan en Sijtske zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 19 december 1890 te Tietjerksteradeel.

2  Jitske Elzinga is geboren op 4 februari 1892 te Achtkarspelen, is overleden op 18 mei 1968, is begraven te Buitenpost (alg. begraafplaats). Jitske werd 76 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Jitske trouwt op 22 mei 1919 te Achtkarspelen op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Siegers Hoekstra, zoon van Sieger Hoekstra en Sjoukje van Dekken. Hendrik is geboren op 29 januari 1894 te Achtkarspelen, is overleden op 19 september 1970, is begraven te Buitenpost (alg. begraafplaats). Hendrik werd 76 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

3  Klaas Elzinga, rangeerder, is geboren op 19 juli 1894 te Achtkarspelen, is overleden op 9 november 1944 te Groningen. Klaas werd 50 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Klaas trouwt op 29 mei 1920 te Kollumerland op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Janke Blom, dochter van Jacob Hanses Blom en Taetske van der Molen. Janke is geboren op 20 januari 1899 te Burum, is overleden op 15 augustus 1945 te Groningen. Janke werd 46 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

VIII-F  Gelske Jongstra, dochter van Sybren Dirks Jongstra (VII-F) en Grietje Gosses de Roos, is geboren op 11 mei 1871 te Heeg, is overleden op 13 januari 1961, is begraven te Gaastmeer. Gelske werd 89 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Gelske trouwt op 15 mei 1897 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Rein Elzinga, zoon van Wiebe Taedes Elzinga en Antje Werkman. Rein, schippersknecht, is geboren op 21 juli 1872 te Gaastmeer, is overleden op 11 december 1936 te Gaastmeer. Rein werd 64 jaar, 4 maanden en 20 dagen.<43>

Van Rein en Gelske zijn drie kinderen bekend:

1  Wijbe Elzinga is geboren op 18 mei 1898 te Gaastmeer, is overleden op 19 oktober 1975 te Ermelo. Wijbe werd 77 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Wijbe was gehuwd met Geiske Boersma, dochter van Thomas Boersma en Eelkje Hofing. Geiske is geboren op 18 oktober 1900 te Wymbritseradeel, is overleden op 28 november 1958 te Sneek, is begraven op 2 december 1958 te Sneek. Geiske werd 58 jaar, 1 maand en 10 dagen.

2  Siebren Elzinga is geboren op 26 mei 1902 te Wymbritseradeel.

3  Antje Elzinga is geboren op 20 oktober 1904, is overleden op 6 september 1991 te Blauwhuis, is begraven te Gaastmeer. Antje werd 86 jaar, 10 maanden en 17 dagen.<44>

Antje was gehuwd met Wijbe Leenstra. Wijbe is geboren op 28 januari 1901, is overleden op 22 januari 1954, is begraven te Gaastmeer. Wijbe werd 52 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<45>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 28 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Siebren Klases Elzinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 23 okt 1828)

2)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand akte 5 - Meulen - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 23 feb 1839)

3)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Klaas Sieberens Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 22 sep 1826)

4)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Klaas Sieberens Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 22 sep 1826)

5)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1812 H - Elzinga - Wijngaarden, huwelijk (Oostermeer 16 mei 1812)

6)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1812 H - Elzinga - Wijngaarden, huwelijk (Oostermeer 16 mei 1812)

7)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand akte 5 - Meulen - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 23 feb 1839)

8)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand akte 5 - Meulen - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 23 feb 1839)

9)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1879 ovl. - Gelske Elsinga, overlijdensakte (Wymbritseradeel 8 feb 1879)

10)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1821 H - Jongstra - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 6 mei 1821)

11)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Durk Nammens Jongstra, overlijdensakte (Wymbritseradeel 4 apr 1848)

12)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Nammen Jongstra, geboorteakte (Wymbritseradeel 25 jan 1825)

13)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1827 G. - Siebren Jongstra, geboorteakte (Wymbritseradeel 9 jun 1827)

14)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1834 G. - Sybren Jongstra, geboorteakte (Wymbritseradeel 6 jun 1834)

15)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1835 G. - Sybren Jongstra, geboorteakte (Wymbritseradeel 30 jun 1835)

16)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1839 G. - Klaas Jongstra, geboorteakte (Wymbritseradeel 6 feb 1839)

17)  Johannes trouwt op 9 juli 1842 te Smallingerland met Grietje.

18)  Grietje Aukes Sipkens, dochter van Auke Sipkes Sipkens en Sjoukje Kornelis Broersma.

19)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand akte 5 - Meulen - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 23 feb 1839)

20)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand akte 5 - Meulen - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 23 feb 1839)

21)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand akte 5 - Meulen - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 23 feb 1839)

22)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Jitske Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 9 jul 1849)

23)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Jitske Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 9 jul 1849)

24)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1890 H - Elzinga - Veenstra, huwelijk (Workum 15 nov 1890)

25)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1890 H - Elzinga - Pas, huwelijk (Achtkarspelen 10 mei 1890)

26)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1835 G. - Sybren Jongstra, geboorteakte (Wymbritseradeel 30 jun 1835)

27)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1919 ovl. - Sybren Jongstra, overlijdensakte (Wymbritseradeel 18 feb 1919)

28)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1860 H - Jongstra - Roos, huwelijk (Wymbritseradeel 21 jan 1860)

29)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1916 ovl. - Grietje de Roos, overlijdensakte (Wymbritseradeel 13 jun 1916)

30)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1890 ovl. - Jitske Klazes Elzinga, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 25 mrt 1890)

31)  Cornelis trouwt op 30 april 1892 te Tietjerksteradeel met Barbertje.

32)  Barbertje trouwt op 13 mei 1882 te Smallingerland met Eeuwe.

33)  Barbertje Zijlstra, dochter van Rienk Rienks Zijlstra en Geertje Gjalts Keuning. Barbertje is geboren op 1 augustus 1858 te Grootegast, is overleden op 6 april 1931 te Hoogkerk. Barbertje werd 72 jaar, 8 maanden en 5 dagen. Barbertje was eerder gehuwd (1) met Eeuwe Rommerts Boonstra.

34)  overlijden: Dr. Arch., Zuidlaren, burgelijke stand BS 1942 ovl. - Hermanus Cornelis Eldering, overlijdensakte (Zuidlaren 16 dec 1942)

35)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1890 H - Elzinga - Veenstra, huwelijk (Workum 15 nov 1890)

36)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1890 H - Elzinga - Veenstra, huwelijk (Workum 15 nov 1890)

37)  Gerrit trouwt op 8 september 1937 te Den Haag met Aaltje.

38)  Aaltje (Alie) Wiersma, dochter van Nanne Wiersma en Marijke Aukema. Aaltje is geboren op 6 januari 1905 te Midlum, is overleden op 16 augustus 1981 te Den Haag, is begraven op 20 augustus 1981 te Den Haag. Aaltje werd 76 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

39)  overlijden: Lolkje Boonstra, overlijdensadvertentie (13 mrt 1964)

40)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1890 H - Elzinga - Pas, huwelijk (Achtkarspelen 10 mei 1890)

41)  huwelijk: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1890 H - Elzinga - Pas, huwelijk (Achtkarspelen 10 mei 1890)

42)  geboorte: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1890 H - Elzinga - Pas, huwelijk (Achtkarspelen 10 mei 1890)

43)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1897 H - Elzinga - Jongstra, huwelijk (Wymbritseradeel 15 mei 1897)

44)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Antje Elzinga, overlijdensadvertentie (6 sep 1991)

45)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Antje Elzinga, overlijdensadvertentie (6 sep 1991)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 8 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Sybren Clasen.

el064