Parenteel van Pieter Piers Elsinga

 

Bijgewerkt op: 30 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elsinga -:
Parenteel van Pieter Piers Elsinga.


Generatie I

(tot 1829)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1790. Het kind is afkomstig uit Vrouwenparochie.

I  Pieter Piers Elsinga, wonende te Stiens, is overleden voor 24 januari 1829.<1>

Pieter trouwt (Herv.) op 24 mei 1789 te Vrouwenparochie met de ongeveer 35-jarige Elisabeth Jochums Bartels, dochter van Jochem Johannes en Mintje Worps. Elisabeth, zonder beroep, wonende te Vrouwenparochie, is geboren rond 1754 te Vrouwenparochie, is overleden op 24 januari 1829 05.00 uur te Vrouwenparochie (Huis 80). Elisabeth werd ongeveer 75 jaar.<2,3>

Van Pieter en Elisabeth is een kind bekend:

1  Pier Pieters Elsinga is geboren op 24 februari 1790 te Vrouwenparochie, is Herv. gedoopt op 14 maart 1790 te Vrouwenparochie, zie II.


Generatie II

(van 1790 tot 1858)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1811 en 1823. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Vrouwenparochie (7x).

II  Pier Pieters Elsinga, zoon van Pieter Piers Elsinga (I) en Elisabeth Jochums Bartels, mr. schoenmaker, schoenmaker en werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 24 februari 1790 te Vrouwenparochie, is Herv. gedoopt op 14 maart 1790 te Vrouwenparochie, is overleden op 20 augustus 1858 04.00 uur te Vrouwenparochie. Pier werd 68 jaar, 5 maanden en 27 dagen.<4>

Pier Pieters Elzinga (schoenmaker / cordonnier) geboren op 2 februari 1789 te Vrouwenparochie komt voor in het Registre Civique.
Wellicht is hier een foutieve geboortedatum vermeld.

Pier trouwt (Herv.) op 19 november 1809 te Vrouwenparochie op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Tettje Louws, dochter van Louw Louws en Maaike Karels. Tettje, wonende te Vrouwenparochie en te Sint Annaparochie, is geboren rond 1787 te Vrouwenparochie, is overleden op 25 januari 1859 13.00 uur te Vrouwenparochie. Tettje werd ongeveer 72 jaar.

Van Pier en Tettje zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Piers Elsinga is geboren op 9 juni 1811 te Vrouwenparochie, is Herv. gedoopt op 21 juli 1811 te Vrouwenparochie, zie III-A.<5>

2  Louw Piers Elzinga is geboren op 20 februari 1813 te Vrouwenparochie, zie III-B.

3  Elisabeth Piers Elsinga is geboren op 24 december 1814 te Vrouwenparochie, is als geboren aangegeven op 22 mei 1815 te Het Bildt (aangifte was vertraagd door ziekte van vader) (aangever geboorte was haar vader Pier Pytters Elsinga (vader) (zie II)), zie III-C.

4  Evert Piers Elsinga is geboren op 19 augustus 1817 te Vrouwenparochie, zie III-D.

5  Maaike Piers Elsinga is geboren op 27 oktober 1819 te Vrouwenparochie, is overleden op 8 februari 1820 te Het Bildt. Maaike werd 3 maanden en 12 dagen.<6,7>

6  Maaike Piers Elsinga is geboren op 15 december 1820 te Vrouwenparochie, zie III-E.<8>

7  Cornelis Piers Elsinga is geboren op 22 juli 1823 te Vrouwenparochie, zie III-F.


Generatie III

(van 1811 tot 1922)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1837 en 1867. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Het Bildt (13x), Vrouwenparochie (5x), Leeuwarderadeel (3x), Hijum (2x), Stiens, Hallum - Frl., Finkum en Britsum.

III-A  Pieter Piers Elsinga, zoon van Pier Pieters Elsinga (II) en Tettje Louws, schoenmakersgezel, werkman en zonder beroep, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 9 juni 1811 te Vrouwenparochie, is Herv. gedoopt op 21 juli 1811 te Vrouwenparochie, is overleden op 13 december 1904 07.00 uur te Vrouwenparochie. Pieter werd 93 jaar, 6 maanden en 4 dagen.<9,10>

Pieter trouwt op 2 maart 1837 te Het Bildt op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Tiettje Gerbens Wassenaar, dochter van Gerben Minnes Wassenaar en Aaltje Willems. Tiettje, boerendienstmeid, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 12 november 1806 te Sint Jacobiparochie, is gedoopt op 7 december 1806 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 30 augustus 1882 18.00 uur te Vrouwenparochie. Tiettje werd 75 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van Pieter en Tiettje zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Elsinga is geboren op 29 november 1837 te Vrouwenparochie.

Aaltje trouwt op 7 mei 1868 te Het Bildt op 30-jarige leeftijd met Albert Bos, zoon van Gerrit Jans Bos en Lijsbert Alberts Keizer.

2  Tetje Elsinga is geboren op 18 januari 1840 te Vrouwenparochie, zie IV-A.

3  Menkje Elsinga is geboren op 29 augustus 1842 te Vrouwenparochie, is overleden op 21 april 1935 te Het Bildt. Menkje werd 92 jaar, 7 maanden en 23 dagen.<11>

Menkje trouwt op 7 mei 1868 te Het Bildt op 25-jarige leeftijd met de 33-jarige Douwe Hildama, zoon van Jacobus Douwes Hildama en Sytske Lolkes Salverda. Douwe is geboren op 17 april 1835 te Minnertsga.<12,13>

4  Pier Elzinga is geboren op 21 september 1845 te Vrouwenparochie, zie IV-B.<14>

III-B  Louw Piers Elzinga, zoon van Pier Pieters Elsinga (II) en Tettje Louws, boerenknecht, is geboren op 20 februari 1813 te Vrouwenparochie.

Louw trouwt op 27 september 1838 te Het Bildt op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Dieuwke Jentjes Ottema, dochter van Jentje Ottes Ottema en Neeltje Rieniks 't Hoen. Dieuwke is geboren op 17 februari 1813 te Vrouwenparochie, is overleden op 17 december 1846 te Vrouwenparochie. Dieuwke werd 33 jaar en 10 maanden.

Van Louw en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  Neeltje Louws Elzinga is geboren rond 1839 te Stiens.

Neeltje trouwt op 8 mei 1867 te Leeuwarderadeel op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Uilke Johannes Stinne, zoon van Johannes Uilke Stinne en Trijntje Lubberts Westra. Uilke, werkman, wonende te Stiens, is geboren rond 1845 te Finkum, is overleden op 15 juni 1868 21.00 uur te Stiens (Huis 50). Uilke werd ongeveer 23 jaar. Neeltje trouwt op 5 mei 1870 te Leeuwarderadeel op ongeveer 31-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Marten Jochums Galema, zoon van Jochum Martens Galema en Sytske Tjeerds Faber. Marten is geboren rond 1840 te Stiens.

2  Tettje Louws Elzinga is geboren op 7 september 1841 te Vrouwenparochie.

Tettje trouwt op 19 mei 1864 te Het Bildt op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Rienik van der Kolk, zoon van Doede Arjens van der Kolk en Dieuwke Pieters de Groot. Rienik is geboren op 23 september 1841 te Vrouwenparochie.

3  Pier Louws Elzinga is geboren op 1 februari 1845 te Het Bildt.

Louw trouwt op 6 september 1849 te Het Bildt op 36-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Geeske Foppes Nieuwenhout, dochter van Foppe Wybes Nieuwenhout en Rinske Siemens. Geeske, werkvrouw, is geboren op 20 juni 1817 te Vrouwenparochie, is overleden op 24 maart 1857 te Vrouwenparochie. Geeske werd 39 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Louw en Geeske zijn vier kinderen bekend:

4  Foppe Louws Elzinga is geboren op 10 december 1850 te Het Bildt.

5  Pier Louws Elzinga is geboren op 13 mei 1852 te Het Bildt, is overleden op 26 mei 1852 te Het Bildt. Pier werd 13 dagen.

6  Elisabeth Louws Elzinga is geboren op 19 juli 1853 te Het Bildt, is overleden op 4 september 1853 te Het Bildt. Elisabeth werd 1 maand en 16 dagen.

7  Pier Louws Elzinga is geboren op 9 januari 1855 te Het Bildt, is overleden op 14 februari 1855 te Het Bildt. Pier werd 1 maand en 5 dagen.

Louw trouwt op 19 februari 1863 te Het Bildt op 49-jarige leeftijd (3) met de 47-jarige Albertje Annes Molenaar, dochter van Anne Alberts Molenaar en Hendrikje Philippus. Albertje is geboren op 27 juli 1815 te Vrouwenparochie.

Albertje was eerder gehuwd (1) met Paulus Krottje.<15,16>

III-C  Elisabeth Piers Elsinga, dochter van Pier Pieters Elsinga (II) en Tettje Louws, is geboren op 24 december 1814 te Vrouwenparochie, is als geboren aangegeven op 22 mei 1815 te Het Bildt (aangifte was vertraagd door ziekte van vader) (aangever geboorte was haar vader Pier Pytters Elsinga (vader) (zie II)), is overleden op 22 april 1847 te Het Bildt. Elisabeth werd 32 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Elisabeth trouwt op 11 mei 1843 te Het Bildt op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Dirk Oostergo, zoon van Rientje Dirks Oostergo. Dirk is geboren op 28 november 1812 te Sint Annaparochie.

Dirk was later gehuwd (2) met Pietje Manus Rosen.<17,18>

Van Dirk en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Pier Dirks Oostergo is geboren op 21 november 1840 te Het Bildt.

2  Anne Dirks Oostergo is geboren op 23 januari 1846 te Het Bildt, is overleden op 23 april 1846 te Het Bildt. Anne werd 3 maanden.

III-D  Evert Piers Elsinga, zoon van Pier Pieters Elsinga (II) en Tettje Louws, werkman, wonende te Hijum, is geboren op 19 augustus 1817 te Vrouwenparochie, is overleden voor 10 december 1897. Evert werd hoogstens 80 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Evert trouwt op 7 mei 1846 te Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Dieuwke Gerrits Westerhuis, dochter van Gerrit Sipkes Westerhuis en Jeltje Melles de Vries. Dieuwke, zonder beroep, wonende te Hijum, is geboren op 15 december 1821 te Hallum - Frl., is overleden op 10 november 1873 06.00 uur te Hijum (Huis 4). Dieuwke werd 51 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Van Evert en Dieuwke zijn zes kinderen bekend:

1  Gerrit Everts Elsinga is geboren op 17 februari 1847 te Britsum, zie IV-C.

2  Pier Everts Elsinga is geboren op 14 januari 1850 te Leeuwarderadeel.

3  Sipke Everts Elsinga is geboren op 20 maart 1853 te Hijum.

Sipke trouwt op 3 mei 1877 te Leeuwarderadeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Grietje Fokkes van Sloten, dochter van Fokke Pieters van Sloten en Lijsbeth Jobs Sytsma. Grietje is geboren op 23 juli 1849 te Jelsum, is overleden voor 18 maart 1882. Grietje werd hoogstens 32 jaar, 7 maanden en 23 dagen. Sipke trouwt op 18 maart 1882 te Ferwerderadeel op 28-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Baukje Brandsma, dochter van Ale IJsbrands Brandsma en Jetske Willems Kobusma. Baukje is geboren op 16 april 1854 te Hallum - Frl..

4  Jeltje Everts Elsinga is geboren op 16 december 1856 te Leeuwarderadeel.

5  Tetje Everts Elsinga is geboren op 28 juni 1861 te Hijum.

Tetje trouwt op 24 september 1881 te Ferwerderadeel op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Sytse van der Woude, zoon van Sjoerd Renzes van der Woude en Willemke Jans Hemkes. Sytse is geboren op 8 september 1859 te Hallum - Frl..

6  Pietje Everts Elsinga is geboren op 19 januari 1867 te Leeuwarderadeel.

III-E  Maaike Piers Elsinga, dochter van Pier Pieters Elsinga (II) en Tettje Louws, is geboren op 15 december 1820 te Vrouwenparochie, is overleden op 10 januari 1922 03.00 uur te Sint Annaparochie. Maaike werd 101 jaar en 26 dagen.<19>

Maaike trouwt op 23 maart 1848 te Het Bildt op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Sybren Jans Stapert, zoon van Jan Sybes Stapert en Antje Sybrens Wagenaar. Sybren, boerenknecht en werkman, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 23 september 1822 te Stiens, is overleden op 2 juni 1853 te Het Bildt. Sybren werd 30 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Van Sybren en Maaike zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Sybrens Stapert, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 23 februari 1849 te Het Bildt, is overleden op 10 maart 1849 04.00 uur te Sint Annaparochie (Huis 31). Jan werd 15 dagen.

2  Jan Sybrens Stapert is geboren op 1 juli 1850 te Het Bildt, zie IV-D.

3  Pier Sybrens Stapert is geboren op 18 januari 1853 te Het Bildt, zie IV-E.

Maaike trouwt op 24 september 1856 te Het Bildt op 35-jarige leeftijd (2) met Hendrik Sybrens Hoekstra, zoon van Sybren Tietes Hoekstra en Neeltje Hendriks Palstring.

Van Hendrik en Maaike is een kind bekend:

4  Neeltje Hoekstra is geboren op 31 oktober 1858 te Het Bildt.

Van Maaike is een kind bekend:

5  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 24 januari 1848 te Het Bildt.

III-F  Cornelis Piers Elsinga, zoon van Pier Pieters Elsinga (II) en Tettje Louws, boer en werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 22 juli 1823 te Vrouwenparochie, is overleden op 2 april 1857 14.00 uur te Vrouwenparochie. Cornelis werd 33 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Cornelis trouwt op 24 mei 1849 te Het Bildt op 25-jarige leeftijd met de 36-jarige Aaltje Symens de Boer, dochter van Simon Jans de Boer en Martzen Klazes. Aaltje, werkvrouw, is geboren op 2 september 1812 te Stiens, is overleden voor 19 november 1895. Aaltje werd hoogstens 83 jaar, 2 maanden en 17 dagen.<20>

Van Cornelis en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Elizabeth Elsinga is geboren op 1 maart 1850 te Hallum - Frl., zie IV-F.

2  Simon Cornelis Elzinga is geboren op 12 april 1852 te Finkum, zie IV-G.

3  Maartje Elsinga is geboren op 26 juni 1856 te Het Bildt.


Generatie IV

(van 1837 tot 1935)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1871 en 1890. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Het Bildt (7x), Vrouwenparochie (4x), Ferwerderadeel (3x) en Menaldumadeel.

IV-A  Tetje Elsinga, dochter van Pieter Piers Elsinga (III-A) en Tiettje Gerbens Wassenaar, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 18 januari 1840 te Vrouwenparochie, is overleden op 22 oktober 1916 15.00 uur te Sint Annaparochie. Tetje werd 76 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Tetje trouwt op 19 januari 1865 te Het Bildt op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Beimers, zoon van Folkert Gerrits Beimers en Jezya Jacobs Greidanus. Gerrit, werkman, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 14 december 1841 te Sint Annaparochie, is overleden op 23 mei 1887 11.00 uur te Sint Annaparochie. Gerrit werd 45 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Gerrit en Tetje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Beimers is geboren rond februari 1874, is overleden op 2 april 1874 te Het Bildt. Pieter werd ongeveer 2 maanden.

2  Pier Beimers is geboren op 9 februari 1879 te Het Bildt.

IV-B  Pier Elzinga, zoon van Pieter Piers Elsinga (III-A) en Tiettje Gerbens Wassenaar, werkman, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 21 september 1845 te Vrouwenparochie, is overleden op 11 februari 1917 te Vrouwenparochie. Pier werd 71 jaar, 4 maanden en 21 dagen.<21,22>

Pier trouwt op 7 mei 1885 te Het Bildt op 39-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 35-jarige Elizabeth Elsinga, zie IV-F.

Van Pier en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Elzinga is geboren op 21 augustus 1887 te Het Bildt.

2  Tietje Elzinga, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 9 maart 1889 te Vrouwenparochie, is overleden op 16 maart 1891 15.00 uur te Vrouwenparochie. Tietje werd 2 jaar en 7 dagen.

IV-C  Gerrit Everts Elsinga, zoon van Evert Piers Elsinga (III-D) en Dieuwke Gerrits Westerhuis, werkman, wonende te Hijum, is geboren op 17 februari 1847 te Britsum, is overleden op 8 december 1897 02.00 uur te Hijum (Huis 84). Gerrit werd 50 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Gerrit trouwt op 21 mei 1870 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Ytje Kornelis van der Haag, dochter van Kornelis Jans van der Haag en Doetje IJsbrands Ondersma. Ytje is geboren op 27 oktober 1848 te Hallum - Frl..

Van Gerrit en Ytje zijn drie kinderen bekend:

1  Cornelis Elzinga is geboren op 7 juni 1871 te Ferwerderadeel.

2  Evert Elzinga is geboren op 1 juni 1873 te Ferwerderadeel.

3  Jan Elzinga is geboren op 3 januari 1876 te Ferwerderadeel.

IV-D  Jan Sybrens Stapert, zoon van Sybren Jans Stapert en Maaike Piers Elsinga (III-E), is geboren op 1 juli 1850 te Het Bildt.

Jan trouwt op 14 mei 1874 te Het Bildt op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Dirkje Dirks van der Woude, dochter van Dirk Sikkes van der Woude en Hyke Wadzes van der Plaats. Dirkje is geboren rond 1851 te Vrouwenparochie.

Van Jan en Dirkje is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter is doodgeboren op 3 november 1874 te Het Bildt.

Jan trouwt op 6 mei 1880 te Het Bildt op 29-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Mintje Cornelis Keizer, dochter van Kornelis Gerbens Keizer en Martje Baukes van Dijk. Mintje is geboren rond 1851 te Vrouwenparochie.

IV-E  Pier Sybrens Stapert, zoon van Sybren Jans Stapert en Maaike Piers Elsinga (III-E), is geboren op 18 januari 1853 te Het Bildt.

Pier trouwt op 12 mei 1881 te Het Bildt op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Mintje Doekes Keizer, dochter van Doeke Gerbens Keizer en Taetske Hendriks van der Haag. Mintje is geboren rond 1852 te Vrouwenparochie.

Van Pier en Mintje is een kind bekend:

1  Maaike Stapert.

Maaike trouwt op 20 oktober 1910 te Het Bildt met de ongeveer 18-jarige Hans Hansma, zoon van Taeke Jakobs Hansma en Grietje Mintjes Elzinga. Hans is geboren rond 1892 te Brantgum.

IV-F  Elizabeth Elsinga, dochter van Cornelis Piers Elsinga (III-F) en Aaltje Symens de Boer, is geboren op 1 maart 1850 te Hallum - Frl., is overleden op 19 februari 1931 18.00 uur te Sint Annaparochie. Elizabeth werd 80 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Elizabeth trouwt op 7 mei 1885 te Het Bildt op 35-jarige leeftijd met haar volle neef de 39-jarige Pier Elzinga, zie IV-B.

IV-G  Simon Cornelis Elzinga, zoon van Cornelis Piers Elsinga (III-F) en Aaltje Symens de Boer, zonder beroep, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 12 april 1852 te Finkum, is overleden op 19 november 1895 00.30 uur te Sint Annaparochie. Simon werd 43 jaar, 7 maanden en 7 dagen.<23>

Simon trouwt op 23 november 1876 te Het Bildt op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Aafke Jacobs van Loon, dochter van Jacob Eeltjes van Loon en Aaltje Jacobus Eppinga. Aafke is geboren op 31 maart 1855 te Beetgum, is overleden voor 19 november 1895. Aafke werd hoogstens 40 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<24>

Van Simon en Aafke zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Elzinga, arbeider, wonende te Stiens, is geboren op 27 december 1876 te Het Bildt, is overleden op 30 oktober 1939 10.00 uur te Stiens. Jacob werd 62 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Jacob trouwt op 17 mei 1906 te Menaldumadeel op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje van der Woude, dochter van Gosse Halbes van der Woude en Janke Gerbens Terpstra. Grietje, wonende te Stiens, is geboren op 21 oktober 1880 te Stiens, is overleden op 31 januari 1959, is begraven op 3 februari 1959 te Stiens. Grietje werd 78 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

2  Cornelis Elzinga is geboren op 15 april 1878 te Menaldumadeel.

Cornelis trouwt op 8 mei 1902 te Menaldumadeel op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Sijke Tigchelaar, dochter van Hyltje Tigchelaar en Minke de Bruin. Sijke is geboren op 14 juli 1880 te Franeker.

3  Eeltje Elzinga is geboren op 31 augustus 1879 te Het Bildt.

Eeltje trouwt op 7 mei 1903 te Het Bildt op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje Krol, dochter van Gerrit Krol en Anneke de Jong. Antje is geboren op 12 november 1882 te Vrouwenparochie.

4  Aaltje Elzinga is geboren op 6 juni 1881 te Vrouwenparochie, is overleden op 24 juni 1942 te Menaldumadeel. Aaltje werd 61 jaar en 18 dagen.

Aaltje trouwt op 26 maart 1903 te Menaldumadeel op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Feico Onijdes Born, zoon van Onijdes Born en Antje Klazes de Jong. Feico is geboren op 26 september 1876 te Berlikum - Frl., is overleden op 6 augustus 1953 te Berlikum - Frl.. Feico werd 76 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

5  Jacobus Elzinga, landarbeider, is geboren op 7 juli 1882 te Vrouwenparochie, is overleden op 10 november 1954 te Leeuwarden. Jacobus werd 72 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Jacobus trouwt op 7 mei 1910 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Sjoukje Feenstra, dochter van Auke Pieters Feenstra en Japke Tjeerds Sinnema. Sjoukje is geboren op 25 april 1878 te Leeuwarderadeel, is overleden op 15 maart 1953 te Stiens. Sjoukje werd 74 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

6  Sybe Elzinga is geboren op 25 mei 1890 te Het Bildt, is overleden op 14 april 1891 te Het Bildt. Sybe werd 10 maanden en 20 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 30 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Elisabeth Jochums Bartels, overlijdensakte (Het Bildt 24 jan 1829)

2)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Elisabeth Jochums Bartels, overlijdensakte (Het Bildt 24 jan 1829)

3)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Elisabeth Jochums Bartels, overlijdensakte (Het Bildt 24 jan 1829)

4)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1858 ovl. - Pier Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 20 aug 1858)

5)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1811 G. - Pieter Elsinga, geboorteakte (Vrouwenparochie 28 jun 1811)

6)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1819 G. - Maaike Elsinga, geboorteakte (Het Bildt 30 okt 1819)

7)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Maaike Piers Elsinga, overlijdensakte (Het Bildt 8 feb 1820)

8)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1820 G. - Maaike Elsinga, geboorteakte (Het Bildt 18 dec 1820)

9)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1811 G. - Pieter Elsinga, geboorteakte (Vrouwenparochie 28 jun 1811)

10)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1904 ovl. - Pieter Elsinga, overlijdensakte (Het Bildt 13 dec 1904)

11)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1868 H - Hildama - Elsinga, huwelijk (Het Bildt 7 mei 1868)

12)  huwelijk: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1868 H - Hildama - Elsinga, huwelijk (Het Bildt 7 mei 1868)

13)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1868 H - Hildama - Elsinga, huwelijk (Het Bildt 7 mei 1868)

14)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1917 ovl. - Pier Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 12 feb 1917)

15)  Albertje trouwt op 18 april 1839 te Het Bildt met Paulus.

16)  Paulus Krottje, zoon van Beerend Ennes Krottje en Neeltje Paulus Kruimela. Paulus is geboren rond 1810, is overleden op 26 februari 1862 te Vrouwenparochie. Paulus werd ongeveer 52 jaar.

17)  Dirk trouwt op 10 augustus 1850 te Ferwerderadeel met Pietje.

18)  Pietje Manus Rosen, dochter van Manus Tijssens Rosen en Tjietske Pieters de Jong.

19)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1820 G. - Maaike Elsinga, geboorteakte (Het Bildt 18 dec 1820)

20)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1895 ovl. - Simon Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 19 nov 1895)

21)  geboorte: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1917 ovl. - Pier Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 12 feb 1917)

22)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1917 ovl. - Pier Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 12 feb 1917)

23)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1895 ovl. - Simon Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 19 nov 1895)

24)  overlijden: Tresoar, Het Bildt, burgelijke stand BS 1895 ovl. - Simon Elzinga, overlijdensakte (Het Bildt 19 nov 1895)


Opmerkingen:
els068

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Elsinga -:
Parenteel van Pieter Piers Elsinga.