Parenteel van Melle Jans

Bijgewerkt op: 15 mei 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Melle Jans (els101)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1753 en 1764. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Nes - bij Wierum (4x).

I  Melle Jans, wonende te Waaxens - Dongeradeel.

Melle trouwt (Herv.) op 4 juni 1752 te Waaxens - Dongeradeel met Janke Hendriks. Janke, wonende te Waaxens - Dongeradeel, wordt als lidmaat vermeld op 30 september 1753 te Waaxens - Dongeradeel.<1>

Van Melle en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Melles (Elzinga) is Herv. gedoopt op 16 september 1753 te Nes - bij Wierum, zie II-A.

2  Abraham Melles is Herv. gedoopt op 6 april 1755 te Nes - bij Wierum.

3  Engeltje Melles is Herv. gedoopt op 16 januari 1757 te Nes - bij Wierum.

4  Engeltje Melles is Herv. gedoopt op 16 september 1764 te Nes - bij Wierum, zie II-B.


Generatie II

(van 1753 tot 1815)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1781 en 1790. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wierum - Frl. (5x).

II-A  Jan Melles (Elzinga), zoon van Melle Jans (I) en Janke Hendriks, wonende te Nes - bij Wierum, is Herv. gedoopt op 16 september 1753 te Nes - bij Wierum, is overleden voor 5 november 1815. Jan werd hoogstens 62 jaar, 1 maand en 20 dagen.<2>

Jan trouwt (Herv.) op 17 mei 1778 te Nes - bij Wierum op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Regina Jacobs, dochter van Jakob Jacobs en Nieske Abrams. Regina, arbeidster, wonende te Stiens en te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 29 juni 1755 te Bergum, is overleden op 12 januari 1827 te Wierum - Frl.. Regina werd 71 jaar, 6 maanden en 14 dagen.<3>

Van Jan en Regina zijn vier kinderen bekend:

1  Nieske Jans Elzinga is geboren op 20 oktober 1781 te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 11 november 1781 te Nes - bij Wierum, zie III-A.

2  Janke Jans is geboren op 5 december 1784 te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 25 december 1784 te Nes - bij Wierum.

3  Melle Jans Elzinga is geboren op 9 april 1786 te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 23 april 1786 te Wierum - Frl., zie III-B.

4  Janke Jans Elzinga is geboren op 25 december 1790 te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 16 januari 1791 te Wierum - Frl., zie III-C.<4,5>

II-B  Engeltje Melles, dochter van Melle Jans (I) en Janke Hendriks, wonende te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 16 september 1764 te Nes - bij Wierum.

Engeltje trouwt (Herv.) op 4 juli 1784 te Wierum - Frl. op 19-jarige leeftijd met Jan Inzes. Jan, wonende te Wierum - Frl..

Jan was later gehuwd (2) met Antje Johannes.<6,7>

Van Jan en Engeltje is een kind bekend:

1  Inse Jans is geboren op 26 maart 1785, is Herv. gedoopt op 5 mei 1785 te Wierum - Frl..


Generatie III

(van 1781 tot 1862)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1805 en 1827. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wierum - Frl. (6x), Westdongeradeel (6x), Hantum (2x) en Ternaard.

III-A  Nieske Jans Elzinga, dochter van Jan Melles (Elzinga) (II-A) en Regina Jacobs, wonende te Ternaard, te Hantumeruitburen en te Hantum, is geboren op 20 oktober 1781 te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 11 november 1781 te Nes - bij Wierum, is overleden op 20 augustus 1831 09.00 uur te Hantum (Huis 39). Nieske werd 49 jaar en 10 maanden.<8>

Nieske trouwt op 20 mei 1804 te Ternaard op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Sybren Jelles van der Wal, zoon van Jelle Eelkes van der Wal en Baukje Sybrens. Sybren, arbeider, wonende te Ternaard, te Wierum - Frl., te Hantumeruitburen en te Hantum, is geboren in 1781, is overleden op 8 februari 1829 08.30 uur te Hantum (Huis 62). Sybren werd 48 jaar.<9>

Van Sybren en Nieske zijn zes kinderen bekend:

1  Baukje Siebrens van der Wal is geboren op 21 oktober 1805, is Herv. gedoopt op 10 november 1805 te Ternaard.

Baukje trouwt op 26 mei 1827 te Westdongeradeel op 21-jarige leeftijd met Harmen Keimpes Streekstra.

2  Jan Siebrens van der Wal is geboren op 14 mei 1808 te Hantum, is Herv. gedoopt op 12 juni 1808 in de Herv. gemeente Hantum - Hantumhuizen - Hantumeruitburen.

3  Jelle Siebrens van der Wal is geboren op 31 januari 1811 te Hantum, is Herv. gedoopt op 24 maart 1811 in de Herv. gemeente Hantum - Hantumhuizen - Hantumeruitburen.

4  Regina Siebrens van der Wal is geboren op 31 maart 1817 te Westdongeradeel.

5  Eelkje Siebrens van der Wal is geboren te Westdongeradeel, is gedoopt op 23 september 1819.

6  Jacob Siebrens van der Wal is geboren op 12 mei 1822 te Westdongeradeel.

III-B  Melle Jans Elzinga, zoon van Jan Melles (Elzinga) (II-A) en Regina Jacobs, mr. schoenmaker en schoenmaker, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 9 april 1786 te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 23 april 1786 te Wierum - Frl., is overleden op 8 november 1826 te Wierum - Frl.. Melle werd 40 jaar, 6 maanden en 30 dagen.<10>

Melle trouwt (Herv.) op 10 juni 1810 te Wierum - Frl. op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Dieuwke Ytes Dijkstra, dochter van Yte Wijnzens Dijkstra en Eva Sjoekes. Dieuwke, arbeidster, wonende te Wierum - Frl. en te Moddergat, is geboren op 29 augustus 1785 te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 18 september 1785 te Wierum - Frl., is overleden op 6 februari 1850 04.00 uur te Moddergat (Huis 103). Dieuwke werd 64 jaar, 5 maanden en 8 dagen.<11,12>

Van Melle en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Melles Elzinga is geboren op 22 december 1810, is Herv. gedoopt op 27 januari 1811 te Wierum - Frl., zie IV-A.

2  Yte Melles Elzinga is geboren op 25 januari 1814 te Wierum - Frl., zie IV-B.

3  Eve Melles Elzinga is geboren op 18 mei 1818 03.00 uur te Wierum - Frl., zie IV-C.<13>

4  Regina Melles Elzinga, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 30 september 1821 te Wierum - Frl., is overleden op 4 oktober 1832 14.00 uur te Wierum - Frl. (Huis 77). Regina werd 11 jaar en 4 dagen.<14>

5  Wynzen Melles Elzinga is geboren op 20 april 1825 te Wierum - Frl., zie IV-D.

III-C  Janke Jans Elzinga, dochter van Jan Melles (Elzinga) (II-A) en Regina Jacobs, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 25 december 1790 te Wierum - Frl., is Herv. gedoopt op 16 januari 1791 te Wierum - Frl., is overleden op 22 april 1862 20.00 uur te Wierum - Frl. (Huis 85). Janke werd 71 jaar, 3 maanden en 28 dagen.<15..17>

Janke trouwt op 5 november 1815 te Nes - bij Wierum (huwelijksgetuigen waren zijn oom Freerk Jans Hoekstra, zijn broer Lipke Klazes Postma, zijn zwager Sybren Jelles van der Wal en zijn zwager Melle Jans Elzinga (zie III-B)) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Klazes Postma, zoon van Klaas Klazes en Trijntje Jans. Jan, arbeider, is geboren op 20 oktober 1791 te Wierum - Frl., is gedoopt op 13 november 1791 te Wierum - Frl., is overleden op 11 augustus 1861 13.00 uur te Wierum - Frl. (Huis 90). Jan werd 69 jaar, 9 maanden en 22 dagen.<18..20>

Van Jan en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Postma is geboren op 27 juni 1817 te Westdongeradeel.

2  Klaas Postma is geboren op 12 januari 1821 te Westdongeradeel.

3  Jacob Postma is geboren op 25 juni 1824 te Wierum - Frl..

4  Jacob Posthuma is geboren op 9 januari 1827 te Westdongeradeel.


Generatie IV

(van 1805 tot 1897)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1837 en 1861. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wierum - Frl. (8x), Westdongeradeel (4x), Smallingerland, Paesens, Oosterwolde, Leeuwarden, Haulerwijk, Dantumadeel, Bakkeveen en Aalsum - Frl..

IV-A  Jan Melles Elzinga, zoon van Melle Jans Elzinga (III-B) en Dieuwke Ytes Dijkstra, arbeider, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 22 december 1810, is Herv. gedoopt op 27 januari 1811 te Wierum - Frl., is overleden op 14 november 1864 20.00 uur te Wierum - Frl. (Huis 85). Jan werd 53 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Jan trouwt op 21 mei 1836 te Westdongeradeel op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Johannes de Goedehoop, dochter van Johannes Jans de Goedehoop en Tjitske Dirks. Trijntje, zonder beroep, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 18 september 1815 te Wierum - Frl., is overleden op 30 juni 1862 20.00 uur te Wierum - Frl. (Huis 85). Trijntje werd 46 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Van Jan en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Melle Jans Elzinga is geboren op 18 juli 1837 te Westdongeradeel, zie V-A.<21>

2  Johannes Jans Elzinga is geboren op 29 september 1839 te Wierum - Frl., zie V-B.

3  Durk Jans Elzinga, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 20 september 1841 te Westdongeradeel.

4  Iete Jans Elzinga is geboren op 2 februari 1845 te Wierum - Frl., zie V-C.

5  Tjitske Jans Elzinga is geboren op 1 december 1847 te Wierum - Frl., zie V-D.

6  Eve Jans Elzinga is geboren op 9 februari 1850 te Wierum - Frl., is overleden op 15 februari 1851 te Wierum - Frl.. Eve werd 1 jaar en 6 dagen.

7  Eve Jans Elzinga is geboren op 27 april 1852 te Wierum - Frl., zie V-E.

8  Dieuwke (Della) Jans Elzinga is geboren op 11 maart 1855 te Wierum - Frl., zie V-F.

9  Wijnsen Jans Elzinga, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 8 augustus 1857 te Wierum - Frl., is overleden op 30 augustus 1875 14.00 uur te Wierum - Frl. (Huis 85). Wijnsen werd 18 jaar en 22 dagen.

IV-B  Yte Melles Elzinga, zoon van Melle Jans Elzinga (III-B) en Dieuwke Ytes Dijkstra, koopman en winkelier, wonende te Wierum - Frl., te Moddergat en te Nes - bij Wierum, is geboren op 25 januari 1814 te Wierum - Frl., is overleden op 20 juli 1882 08.30 uur te Nes - bij Wierum (geen kinderen nalatende). Yte werd 68 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Yte trouwt op 9 december 1839 te Ternaard op 25-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Joukjen Sjoerds Nauta, dochter van Sjoerd Rintjes Nauta en Wimke Elias Holtrop. Joukjen, zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Moddergat, is geboren op 10 september 1811 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 13 oktober 1811 te Drachten, is overleden op 10 oktober 1848 10.00 uur te Moddergat (Huis 75). Joukjen werd 37 jaar en 1 maand.<22>

Joukjen was eerder gehuwd (1) met Ruurd Martinus van der Boom.<23..25>

Van Yte en Joukjen is een kind bekend:

1  Melle Ytes Elzinga is geboren op 16 oktober 1840 te Westdongeradeel, is overleden (verdronken) op 2 mei 1858 07.00 uur (in zee ten zuiden van Noorwegen, aan boord van het kofschip Drie Gezusters). Melle werd 17 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Melle was schepeling van het Kofschip Drie Gezusters.
Het schip was op reis van Harlingen naar Noorwegen, schipper was Roelof B. Mulder.
"De schepeling is overboord gevallen op 54/40 Noorderbreedte en 4/20 Oosterlengte en in zee verdronken, hij was 17 jaar oud, woonde in Oostdongeradeel en werkte aan boord als kok" aldus de overlijdensakte.

Yte trouwt op 16 oktober 1862 te Westdongeradeel op 48-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 33-jarige Menke Andries Hoekstra, dochter van Andries Gerlofs Hoekstra en Gooike Jacobs Dijkstra. Menke, zonder beroep, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren rond 1829 te Nes - bij Wierum, is overleden op 24 september 1877 01.00 uur te Nes - bij Wierum (Huis 106). Menke werd ongeveer 48 jaar.

IV-C  Eve Melles Elzinga, zoon van Melle Jans Elzinga (III-B) en Dieuwke Ytes Dijkstra, schipper, binnenvaarder en turfschipper, wonende te Wierum - Frl. en te Appingedam, is geboren op 18 mei 1818 03.00 uur te Wierum - Frl., is overleden op 8 augustus 1895 te Tjamsweer. Eve werd 77 jaar, 2 maanden en 21 dagen.<26>

Eve trouwt op 9 augustus 1841 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltje Polles de Haan, dochter van Polle Doeijes de Haan en Sipke Annes Veenstra. Aaltje, zonder beroep, wonende te Bergum, te Wierum - Frl. en te Appingedam, is geboren op 31 maart 1818 te Oenkerk, is overleden op 30 maart 1891 te Appingedam. Aaltje werd 72 jaar, 11 maanden en 27 dagen.<27,28>

Van Eve en Aaltje zijn negen kinderen bekend:

1  Sytske Elzinga is geboren op 7 april 1842 te Leeuwarden.

2  Melle Eewes Elzinga is geboren op 3 januari 1844 te Haulerwijk, zie V-G.

3  Polle Elzinga is geboren op 1 december 1845 te Smallingerland.

4  Dieuke Eves Elzinga is geboren op 16 december 1848 te Westdongeradeel.

5  Anne Eves Elzinga is geboren op 20 maart 1851 te Wierum - Frl., zie V-H.

6  Regina Elzinga is geboren op 26 augustus 1853 te Bakkeveen, zie V-I.

7  Sjoukje Elzinga is geboren op 14 augustus 1856 te Aalsum - Frl., zie V-J.

8  Iete Elzinga is geboren op 29 april 1859 te Dantumadeel, zie V-K.

9  Jantje Elzenga, naaister, is geboren op 13 augustus 1861 te Oosterwolde, is overleden op 12 januari 1940 te Delfzijl. Jantje werd 78 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Jantje trouwt op 6 november 1897 te Appingedam op 36-jarige leeftijd met Jan Schuurman, zoon van Berend Schuurman en Grietje Snijder. Jan, dagloner.

IV-D  Wynzen Melles Elzinga, zoon van Melle Jans Elzinga (III-B) en Dieuwke Ytes Dijkstra, koopman en winkelier, wonende te Wierum - Frl., te Nes - bij Wierum en te Moddergat, is geboren op 20 april 1825 te Wierum - Frl., is overleden op 29 juni 1897 03.00 uur te Nes - bij Wierum. Wynzen werd 72 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Wynzen trouwt op 8 december 1854 te Oostdongeradeel op 29-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Jinke Wiegers de Jong, dochter van Wieger Wiegers de Jong en Tjitske Simons Wiersma. Jinke, naaister, wonende te Paesens, is geboren op 28 augustus 1816 te Paesens.<29>

Van Wynzen en Jinke is een kind bekend:

1  Tjitske Elsinga is geboren op 3 december 1855 te Paesens, zie V-L.

Wynzen trouwt op 7 juni 1888 te Westdongeradeel op 63-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Aafke Dijkstra, dochter van Willem Jans Dijkstra en Emke Freerks van den Bosch. Aafke, zonder beroep, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 1 december 1845 te Wierum - Frl., is overleden op 20 maart 1917 18.00 uur te Wierum - Frl.. Aafke werd 71 jaar, 3 maanden en 19 dagen.


Generatie V

(van 1837 tot 1941)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 68 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1863 en 1904. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wierum - Frl. (10x), Appingedam (10x), Delfzijl (5x), Westdongeradeel (4x), Nes - bij Wierum (4x), Marrum (3x), Tjamsweer (3x), Farmsum (3x), Hardinxveld (3x), Nijkerk - Frl. (3x), Blija (2x), Emmen (2x), Groningen (2x), Hellum (2x), Loppersum (2x), Lioessens, Hoogezand, Onstwedde, Oosternijkerk, Oosterwijtwerd, Paesens, Dokkum, Ruigezand, Solwerd en Muntendam.

V-A  Melle Jans Elzinga, zoon van Jan Melles Elzinga (IV-A) en Trijntje Johannes de Goedehoop, boerenknecht en zonder beroep, wonende te Wierum - Frl. en te Niawier, is geboren op 18 juli 1837 te Westdongeradeel, is overleden op 12 december 1911 02.00 uur te Niawier. Melle werd 74 jaar, 4 maanden en 24 dagen.<30,31>

Melle trouwt op 12 mei 1870 te Westdongeradeel op 32-jarige leeftijd met de 34-jarige Antje Kornelis Osinga, dochter van Kornelis Sijbrens Osinga en Elisabeth Ages van der Wagen. Antje, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 6 september 1835 te Nes - bij Wierum, is overleden op 24 augustus 1921 te Ezinge. Antje werd 85 jaar, 11 maanden en 18 dagen.<32,33>

Antje was eerder gehuwd (1) met Johannes Atzes de Boer.<34,35>

Van Melle en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Elzinga is geboren op 29 december 1870 te Wierum - Frl., is overleden op 13 oktober 1956 te Kollum, is begraven op 17 oktober 1956 te Niawier. Jan werd 85 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<36>

Jan trouwt op 9 mei 1896 te Oostdongeradeel op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Sibbeltje Meindertsma, dochter van Sybe Meinderts Meindertsma en Baukje Eelkes Holwerda. Sibbeltje, wonende te Kollum, is geboren op 31 december 1875 te Metslawier, is overleden op 1 juli 1956 te Kollum, is begraven te Niawier. Sibbeltje werd 80 jaar en 6 maanden.

2  Elisabeth Elzinga is geboren op 4 september 1873 te Westdongeradeel, is overleden op 7 juli 1895 te Ferwerderadeel. Elisabeth werd 21 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Elisabeth trouwt op 24 mei 1894 te Oostdongeradeel op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Jasper Theunis Jensma, zoon van Theunis Jaspers Jensma en Trijntje Willems Mennega. Jasper is geboren op 23 maart 1871 te Blija, is overleden op 13 mei 1949 te Blija. Jasper werd 78 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Jasper was later gehuwd (2) met Antje Pieters van der Woude.<37,38>

3  Wynzen Elzinga is geboren op 10 februari 1877 te Westdongeradeel.

V-B  Johannes Jans Elzinga, zoon van Jan Melles Elzinga (IV-A) en Trijntje Johannes de Goedehoop, wonende te Dokkum, is geboren op 29 september 1839 te Wierum - Frl., is overleden op 8 december 1880 23.00 uur te Dokkum (Wijk A 42). Johannes werd 41 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Johannes trouwt op 31 mei 1862 te Westdongeradeel op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Aukje Wybrens Pautsma. Aukje is geboren rond 1839, is overleden op 11 november 1866 te Wierum - Frl.. Aukje werd ongeveer 27 jaar.

Van Johannes en Aukje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Johannes Elzinga, wonende te Dokkum, is geboren op 12 januari 1863 te Wierum - Frl..

Jan trouwt op 5 februari 1887 te Kollumerland en Nieuwkruisland op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Dieuke Veltema, dochter van Rommert Kornelis Veltema en Liskje Sapes Sjoerdstra. Dieuke is geboren op 15 september 1864 te EE, is overleden in 1904 te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A.. Dieuke werd 40 jaar.

2  Grietje Johannes Elzinga, wonende te Dokkum, is geboren op 24 september 1864 te Westdongeradeel.

3  Trijntje Johannes Elzinga is geboren op 27 oktober 1866 te Westdongeradeel.

Johannes trouwt op 21 mei 1870 te Westdongeradeel op 30-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Gerritje Sikkes Cupery, dochter van Sikke Klazes Cupery en Sijke Jans Dijkema. Gerritje, veehuishoudster, wonende te Dokkum, is geboren op 13 september 1835 te Ternaard.

Van Johannes en Gerritje zijn drie kinderen bekend:

4  Sikke Johannes Elzinga, koopman, wonende te Dokkum, is geboren op 26 maart 1871 te Wierum - Frl., is overleden op 7 februari 1913 te Kampen. Sikke werd 41 jaar, 10 maanden en 12 dagen.<39>

Sikke trouwt op 23 april 1895 te Kampen op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Petertje Broek, dochter van David Broek en Catharina Franke. Petertje is geboren op 29 augustus 1872 te Kampen, is overleden op 20 oktober 1955 te Zwolle. Petertje werd 83 jaar, 1 maand en 21 dagen.<40>

5  Trijntje Johannes Elzinga, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 14 maart 1872 te Wierum - Frl., is overleden op 27 augustus 1872 10.00 uur te Wierum - Frl. (Huis 103). Trijntje werd 5 maanden en 13 dagen.

6  Melle Elzinga, predikant, bij de Gereformeerde Kerk te Zalk, predikant, predikant, bij de Gerereformeerde Kerk te Grootegast en emeritus predikant, wonende te Dokkum, te Kampen, te Zalk, te Grootegast en te Haren - Gr., is geboren op 23 juni 1875 te Dokkum, is overleden op 27 december 1952 te Groningen, is begraven te Grootegast. Melle werd 77 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Melle trouwt op 13 november 1902 te Dokkum op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Taetske Wiersma, dochter van Jan Wiersma en Jeltje Ganzevort. Taetske is geboren op 12 juli 1873 te Dokkum, is overleden op 15 februari 1952 te Haren - Gr., is begraven te Grootegast. Taetske werd 78 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

V-C  Iete Jans Elzinga, zoon van Jan Melles Elzinga (IV-A) en Trijntje Johannes de Goedehoop, koopman en winkelier, wonende te Moddergat en te Nes - bij Wierum, is geboren op 2 februari 1845 te Wierum - Frl., is overleden op 13 september 1926 te Wierum - Frl.. Iete werd 81 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Iete trouwt op 15 mei 1879 te Westdongeradeel op 34-jarige leeftijd met de 25-jarige Janneke van der Berg, dochter van Hoite Jans van der Berg en Sybrigje Jans Schregardus. Janneke, zonder beroep, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren op 21 juni 1853 te Westdongeradeel, is overleden op 1 juni 1944 te Wierum - Frl.. Janneke werd 90 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van Iete en Janneke zijn zes kinderen bekend:

1  Hoite Elzinga is geboren op 11 april 1880 te Wierum - Frl., is overleden op 13 augustus 1880 06.00 uur te Wierum - Frl.. Hoite werd 4 maanden en 2 dagen.

2  Trijntje Elzinga is geboren op 13 mei 1881 te Wierum - Frl., is overleden op 21 augustus 1881 te Westdongeradeel. Trijntje werd 3 maanden en 8 dagen.

3  Trijntje Elzinga, zonder beroep, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren op 8 december 1882 te Nes - bij Wierum.

Trijntje trouwt op 8 mei 1913 te Oostdongeradeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Marten Minnema, zoon van Haaye Lourens Minnema en Tjitske Klazes Vlasma. Marten, landbouwer, wonende te Paesens en te Buitenpost, is geboren rond 1885 te Paesens, is overleden op 5 april 1915 11.00 uur te Buitenpost. Marten werd ongeveer 30 jaar.

4  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 13 juli 1884 te Wierum - Frl..

5  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 9 december 1886 te Wierum - Frl..

6  Hoite Elzinga, winkelier en koopman, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren op 20 januari 1889 te Nes - bij Wierum, is overleden op 15 juni 1926 13.00 uur te Nes - bij Wierum. Hoite werd 37 jaar, 4 maanden en 26 dagen.<41>

Hoite trouwt op 20 oktober 1921 te Oostdongeradeel op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Sibbeltje Holwerda, dochter van Jan Holwerda en Antje Lolkema. Sibbeltje, zonder beroep, wonende te Metslawier, is geboren op 19 februari 1896 te Nijkerk - Frl., is overleden op 8 mei 1974. Sibbeltje werd 78 jaar, 2 maanden en 19 dagen.<42>

V-D  Tjitske Jans Elzinga, dochter van Jan Melles Elzinga (IV-A) en Trijntje Johannes de Goedehoop, wonende te Lioessens, is geboren op 1 december 1847 te Wierum - Frl..

Tjitske trouwt op 4 november 1875 te Westdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Johannes Sjoerds Dijkstra, zoon van Sjoerd Johannes Dijkstra en Grietje Willems Aalsma. Johannes, wonende te Lioessens, is geboren rond 1844 te Oosternijkerk.

Van Johannes en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Dijkstra is geboren op 10 augustus 1876 te Wierum - Frl., is overleden op 17 juli 1950 in de gem. Westdongeradeel. Sjoerd werd 73 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Sjoerd trouwt op 14 mei 1898 te Westdongeradeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Dirkje Osinga, dochter van Sybren Dirks Osinga en Pietje Meindersma. Dirkje is geboren rond 1876 te Nes - bij Wierum.

2  Jan Dijkstra is geboren op 11 juli 1878 te Oosternijkerk.

3  Grietje Dijkstra is geboren op 8 november 1885 te Lioessens.

Grietje trouwt op 16 mei 1908 te Oostdongeradeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Pope Holwerda, zoon van Tjeerd Holwerda en Aukje Smits. Pope is geboren rond 1885 te Oosternijkerk.

V-E  Eve Jans Elzinga, zoon van Jan Melles Elzinga (IV-A) en Trijntje Johannes de Goedehoop, karrijder, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 27 april 1852 te Wierum - Frl., is overleden op 31 januari 1933 te Wierum - Frl.. Eve werd 80 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Eve trouwt op 1 juni 1876 te Westdongeradeel op 24-jarige leeftijd met Dirkje Tjerks Gardenier, dochter van Tjerk Dirks Gardenier en Wijtske Jannes Kampstra. Dirkje, arbeidster, wonende te Wierum - Frl..<43>

Van Eve en Dirkje is een kind bekend:

1  Tjerk Elzinga is geboren op 9 oktober 1881 te Wierum - Frl., is overleden op 21 januari 1950 te Wierum - Frl., is begraven te Wierum - Frl.. Tjerk werd 68 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Tjerk trouwt op 8 september 1906 te Westdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Tetje Soepboer, dochter van Hielke Soepboer en Antje Meinsma. Tetje, wonende te Wierum - Frl., is geboren op 18 oktober 1884 21.00 uur te Vierhuizen - Gr., is als geboren aangegeven op 20 oktober 1884 te Ulrum (aangever geboorte was haar vader Hielke Soepboer (vader)), is overleden op 7 december 1965, is begraven te Wierum - Frl.. Tetje werd 81 jaar, 1 maand en 19 dagen.<44>

V-F  Dieuwke (Della) Jans Elzinga, dochter van Jan Melles Elzinga (IV-A) en Trijntje Johannes de Goedehoop, zonder beroep, wonende te Nes - bij Wierum, te Nijkerk - Frl. en te Paesens, is geboren op 11 maart 1855 te Wierum - Frl., is overleden (influenza) op 7 oktober 1918 te Walker - Kent County - Michigan - U.S.A., is begraven op 10 oktober 1918 te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A. (Washington Park Memorial Gardens). Dieuwke werd 63 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Dieuwke Jans Elzinga en haar man Hendrik Meinderts de Vries zijn op 15 mei 1893 met 5 kinderen vertrokken van Oostdongeradeel naar de U.S.A.
Bron: www.allefriezen.nl

Dieuwke trouwt op 17 mei 1879 te Westdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Meinderts de Vries, zoon van Meindert Taekes de Vries en Doutje Hendriks van der Veen. Hendrik, arbeider en gardenier, wonende te Nes - bij Wierum, te Nijkerk - Frl. en te Paesens, is geboren op 23 november 1856 10.00 uur te Nes - bij Wierum, is overleden op 4 februari 1936 te Walker - Kent County - Michigan - U.S.A.. Hendrik werd 79 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Hendrik Meinderts de Vries en zijn vrouw Dieuwke Jans Elzinga zijn op 15 mei 1893 met 5 kinderen vertrokken van Oostdongeradeel naar de U.S.A.
Bron: www.allefriezen.nl

Van Hendrik en Dieuwke zijn zes kinderen bekend:

1  Doutje de Vries is geboren op 28 februari 1880 11.00 uur te Nes - bij Wierum.

Doutje Hendriks de Vries is op 15 mei 1893 met haar ouders, haar zus en 3 broers vertrokken van Oostdongeradeel naar de U.S.A.
Bron: www.allefriezen.nl

2  Jan de Vries is geboren op 23 augustus 1881 01.30 uur te Nes - bij Wierum.

Jan Hendriks de Vries is op 15 mei 1893 met zijn ouders, zijn 2 broers en 2 zussen vertrokken van Oostdongeradeel naar de U.S.A.
Bron: www.allefriezen.nl

3  Meindert (Miner) de Vries is geboren op 13 oktober 1883 02.00 uur te Nijkerk - Frl., is overleden in 1958, is begraven te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A. (Washington Park Memorial Gardens). Meindert werd 75 jaar.

Meindert Hendriks de Vries is op 15 mei 1893 met zijn ouders, zijn 2 broers en 2 zussen vertrokken van Oostdongeradeel naar de U.S.A.
Bron: www.allefriezen.nl

Meindert was gehuwd met Anna Bilkert. Anna is geboren in 1883, is overleden in 1972, is begraven te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A. (Washington Park Memorial Gardens). Anna werd 89 jaar.

4  Trijntje de Vries, wonende te Nijkerk - Frl., is geboren op 15 november 1885 15.00 uur te Nijkerk - Frl., is overleden op 21 april 1889 18.30 uur te Nijkerk - Frl.. Trijntje werd 3 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

5  Trijntje de Vries is geboren op 6 mei 1889 19.00 uur te Nijkerk - Frl..

Trijntje Hendriks de Vries is op 15 mei 1893 met haar ouders, haar zus en 3 broers vertrokken van Oostdongeradeel naar de U.S.A.
Bron: www.allefriezen.nl

6  Melle de Vries is geboren op 6 mei 1891 03.30 uur te Paesens.<45>

Melle Hendriks de Vries is op 15 mei 1893 met zijn ouders, 2 broers en 2 zussen vertrokken van Oostdongeradeel naar de U.S.A.
Bron: www.allefriezen.nl

V-G  Melle Eewes Elzinga, zoon van Eve Melles Elzinga (IV-C) en Aaltje Polles de Haan, zeeman, binnenschipper, schipper en scheepstimmerknecht, wonende te Farmsum, te Slochteren, te Appingedam en te Delfzijl, is geboren op 3 januari 1844 te Haulerwijk, is overleden op 27 december 1926 te Appingedam. Melle werd 82 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Melle trouwt op 27 december 1867 te Delfzijl op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Maria Raad, dochter van Maijke Heeres Raad. Maria, naaister en binnenschipper, wonende te Farmsum, is geboren op 17 januari 1842 te Farmsum, is overleden op 14 november 1893 te Appingedam. Maria werd 51 jaar, 9 maanden en 28 dagen.<46>

Van Melle en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje Elzinga is geboren op 18 oktober 1867 te Farmsum (kind erkend bij huwelijk ouders op 27 december 1867), is overleden op 8 augustus 1930 te Appingedam. Aaltje werd 62 jaar, 9 maanden en 21 dagen.<47>

Aaltje trouwt op 25 maart 1893 te Slochteren op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Boelo Zuurman, zoon van Klaas Zuurman en Harmke Amerika. Boelo, schipper en brandstoffenhandelaar, wonende te Slochteren, is geboren op 3 december 1871 te Stootshorn, is overleden op 7 december 1942 te Appingedam. Boelo werd 71 jaar en 4 dagen.

2  Eewe Elsinga, arbeider, binnenschipper en zonder beroep, wonende te Slochteren, te Hellum, te Valthermond en te Smilde, is geboren op 19 mei 1871 te Loppersum, is overleden op 12 maart 1938 23.30 uur te Smilde. Eewe werd 66 jaar, 9 maanden en 21 dagen.<48,49>

Eewe trouwt op 11 augustus 1893 te Odoorn op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Ike van Vondel, dochter van Harm van Vondel en Wilhelmina Winter. Ike, arbeidster en zonder beroep, wonende te Exloërmond en te Valthermond, is geboren op 27 augustus 1870 te Odoorn, is overleden op 25 juli 1933 te Groningen. Ike werd 62 jaar, 10 maanden en 28 dagen.<50..52>

3  Hendrik Melles Elzinga is geboren op 25 oktober 1872 te Muntendam, is overleden op 23 september 1894 te Hellum. Hendrik werd 21 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

4  Meike Elzinga, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Siddeburen, is geboren op 7 februari 1874 te Hellum, is overleden op 16 mei 1941 te Groningen. Meike werd 67 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

Meike trouwt op 19 mei 1900 te Slochteren op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Geert Wolgen, zoon van Luurt Wolgen en Epke Bakker. Geert, arbeider, wonende te Siddeburen, is geboren op 30 januari 1876 te Siddeburen, is overleden op 4 april 1951 te Norg. Geert werd 75 jaar, 2 maanden en 5 dagen.<53>

5  Polle Elzinga, schipper, wonende te Groningen, is geboren op 1 maart 1876 te Appingedam, is overleden op 5 november 1928 te Groningen. Polle werd 52 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Polle trouwt op 24 februari 1900 te Slochteren op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertje Tonkens, dochter van Abel Tonkens en Jantje Heiting. Geertje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 27 juli 1876 14.00 uur te Stootshorn, is overleden op 6 juli 1946 te Groningen, is begraven te Groningen. Geertje werd 69 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

6  Maria Elzinga, zonder beroep, wonende te Appingedam, is geboren op 10 september 1878 te Appingedam, is overleden op 31 januari 1966, is begraven te Hellum. Maria werd 87 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Maria trouwt op 11 juni 1898 te Appingedam op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Scheltens, zoon van Tjaard Scheltens en Eeke Steenhuis. Jan, schipper, wonende te Slochteren, is geboren op 12 november 1874 te Slochteren, is overleden op 1 april 1961, is begraven te Hellum. Jan werd 86 jaar, 4 maanden en 20 dagen.<54>

7  Sietske Elzinga, zonder beroep, wonende te Delfzijl, is geboren op 5 juli 1880 te Appingedam, is overleden op 14 juli 1955 te Winschoten. Sietske werd 75 jaar en 9 dagen.

Sietske trouwt op 13 december 1902 te Hoogezand (huwelijksgetuigen waren Sinus Meizing, Andries Ostermann, Berend Speek en zijn zwager Boelo Zuurman (zwager van de bruid)) op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Mello Luchtenberg, zoon van Drewes Luchtenberg en Bouwina Huizinga. Mello, zandvormer, wonende te Martenshoek, is geboren op 29 april 1879 te Kolham, is overleden op 20 november 1940 te Opwierde. Mello werd 61 jaar, 6 maanden en 22 dagen.<55>

8  Melle Elsinga is geboren op 28 juli 1883 te Hellum, is overleden op 21 augustus 1883 te Hellum. Melle werd 24 dagen.

Melle trouwt op 26 februari 1898 te Appingedam (huwelijksgetuigen waren zijn schoonzoon Jan Scheltens, zijn schoonzoon Boele Zuurman (schoonzoon van de bruidegom), Alderd Sietzes en Hendrik Kromkamp (neef van de bruid)) op 54-jarige leeftijd (2) met de 39-jarige Anje Dekker, dochter van Tjark Dekker en Jacobje Brontsema. Anje, werkvrouw, wonende te Appingedam, is geboren op 27 oktober 1858 23.00 uur te Holwierde, is overleden op 13 april 1926 te Appingedam. Anje werd 67 jaar, 5 maanden en 17 dagen.<56>

Anje was eerder gehuwd (1) met Derk Westerveld.<57,58>

Van Melle en Anje is een kind bekend:

9  Jacobje Elzinga is geboren op 26 juni 1899 te Delfzijl, is overleden op 21 juli 1899 te Delfzijl. Jacobje werd 25 dagen.

V-H  Anne Eves Elzinga, zoon van Eve Melles Elzinga (IV-C) en Aaltje Polles de Haan, binnenvaarder, wonende te Appingedam, is geboren op 20 maart 1851 te Wierum - Frl..

Anne trouwt op 21 september 1872 te Appingedam op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Lijfke van Driessum, dochter van Geert Feikes van Driessum en Johanna Jans Dallinga. Lijfke, dienstmeid, is geboren op 20 december 1841 te Appingedam.<59>

Van Anne en Lijfke zijn vier kinderen bekend:

1  Ewe Elzinga is geboren op 1 oktober 1872 te Loppersum.

2  Johanna Elsinga is geboren op 11 december 1874 te Groningen.

3  Geert Elzenga is geboren op 19 mei 1877 te Appingedam.

Geert trouwt op 15 augustus 1917 te Rotterdam op 40-jarige leeftijd met de 27-jarige Anna Maria Ullrich, dochter van Heinrich Ullrich en Johanna Bastiana de Geus. Anna is geboren op 30 november 1889 te Rotterdam.

4  Aaltje Elsinga is geboren op 15 mei 1880 te Groningen.

V-I  Regina Elzinga, dochter van Eve Melles Elzinga (IV-C) en Aaltje Polles de Haan, dienstmeid, is geboren op 26 augustus 1853 te Bakkeveen, is overleden op 25 april 1911 te Delfzijl. Regina werd 57 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Regina trouwt op 30 oktober 1875 te Appingedam op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Albertus van Zuijlen, zoon van Bart van Zuijlen en Simpke Jansen. Albertus, arbeider, schipper en steenzetter, is geboren rond 1851 te Hardinxveld, is overleden op 23 november 1921 te Delfzijl. Albertus werd ongeveer 70 jaar.

Van Albertus en Regina zijn tien kinderen bekend:

1  Willempje van Zuijlen is geboren op 29 november 1876 te Hardinxveld.

Willempje trouwt op 18 februari 1898 te Delfzijl op 21-jarige leeftijd met Jakobus Godevriedus Vonk, zoon van Machiel Vonk en Anna Godefrida Ottenhoff. Jakobus, bankwerker.

2  Eve van Zuilen, wonende te Farmsum, is geboren rond 1880 te Hardinxveld, is overleden op 7 juli 1898 te Groningen. Eve werd ongeveer 18 jaar.

3  Albertus van Zuijlen, schipper, is geboren op 17 april 1881 te Hardinxveld, is overleden op 28 september 1947 te Cuxhaven - Dld.. Albertus werd 66 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Albertus trouwt op 11 mei 1906 te Delfzijl op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Lammechien van der Wal, dochter van Berend van der Wal en Zwaantje Geertsema. Lammechien is geboren op 11 februari 1884 te Nieuwolda, is overleden op 29 januari 1960 te Farmsum. Lammechien werd 75 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

4  Polle van Zuilen, sleepbootkapitein, is geboren op 30 augustus 1883 te Ruigezand, is overleden op 12 december 1952 te Delfzijl. Polle werd 69 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Polle trouwt op 28 december 1907 te Appingedam op 24-jarige leeftijd met Klaaske Aafke Bos, dochter van Haijo Bos en Trijntje Boers.

5  Aaltje van Zuijlen is geboren op 21 juli 1886 te Delfzijl, is overleden op 3 januari 1970, is begraven te Delfzijl. Aaltje werd 83 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Aaltje trouwt op 15 april 1910 te Delfzijl op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Aldert Engelsman, zoon van Harm Engelsman en Epke Lenting. Aldert is geboren op 6 januari 1886, is overleden op 24 augustus 1970, is begraven te Delfzijl. Aldert werd 84 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

6  Jantje van Zuijlen is geboren op 6 september 1888 te Delfzijl, is overleden op 5 januari 1923, is begraven te Delfzijl. Jantje werd 34 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Jantje trouwt op 7 juni 1907 te Delfzijl op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Johannes Tiemo Siertsema, zoon van Jan Siertsema en Aaltje Kroeze. Jan is geboren op 10 april 1884 te Appingedam, is overleden op 30 juni 1965, is begraven te Delfzijl. Jan werd 81 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

7  Regina van Zuijlen is geboren op 4 oktober 1889 te Delfzijl.

Regina trouwt op 13 mei 1910 te Delfzijl op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Simon Eudard Kuipers, zoon van Willem Kuipers en Wiepkjen Kerkhof. Simon is geboren rond 1889.

8  Jan van Zuijlen, timmerman, is geboren op 16 mei 1892 te Delfzijl.

Jan trouwt op 26 mei 1916 te Delfzijl op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jantje Scholma, dochter van Kornelis Scholma en Grietje van der Veen. Jantje is geboren rond 1894.

9  Tietske van Zuijlen is geboren op 21 juli 1894 te Farmsum, is overleden op 14 januari 1903 te Farmsum. Tietske werd 8 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

10  Melle van Zuijlen is geboren op 14 februari 1896 te Farmsum, is overleden op 10 augustus 1896 te Farmsum. Melle werd 5 maanden en 27 dagen.

V-J  Sjoukje Elzinga, dochter van Eve Melles Elzinga (IV-C) en Aaltje Polles de Haan, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 14 augustus 1856 te Aalsum - Frl., is overleden op 20 september 1937 te Delfzijl. Sjoukje werd 81 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Sjoukje trouwt op 7 mei 1885 te Appingedam op 28-jarige leeftijd met de 33-jarige Albertus Vechter, zoon van Hendrik Albertus Vechter en Fenna Ebels van Dijk. Albertus, dagloner en koemelker, is geboren op 9 juli 1851 te 't Zandt - Gr., is overleden op 13 april 1914 te Appingedam "daglooner". Albertus werd 62 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Albertus was eerder gehuwd (1) met Saartje Drexhage.<60,61>

Van Albertus en Sjoukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hindrik Vechter is geboren op 2 maart 1886 te Oosterwijtwerd, is overleden op 23 april 1886 te Oosterwijtwerd. Hindrik werd 1 maand en 21 dagen.

2  Hendrik Vechter, agent van politie, wonende te Groningen, is geboren op 24 mei 1887 te Appingedam, is overleden op 28 april 1945 te Neustadt in Holstein. Hendrik werd 57 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Hendrik trouwt op 4 juni 1910 te Leek op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Ouwerdina Pompstra, dochter van Louwe Pompstra en Trientje Jansen. Ouwerdina is geboren op 8 september 1884 te Bedum, is overleden op 3 augustus 1951 te Leek. Ouwerdina werd 66 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

3  Ewe Vechter, boerenarbeider, is geboren op 16 juni 1888 te Solwerd, is overleden op 10 augustus 1957 te Slochteren, is begraven te Slochteren. Ewe werd 69 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Ewe trouwt op 1 mei 1915 te Hoogezand op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Catharina Henderica Boekhoff, dochter van Albertus Boekhoff en Klaassina Venema. Catharina, modiste, is geboren op 7 december 1887 te Kolham, is overleden op 18 oktober 1974, is begraven te Slochteren. Catharina werd 86 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

4  Frederik Vechter is geboren op 19 juli 1890 te Tjamsweer, is overleden op 28 juni 1892 te Tjamsweer. Frederik werd 1 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

5  Aaltje Vechter, modiste, is geboren op 23 juli 1892 te Tjamsweer.

Aaltje trouwt op 13 mei 1921 te Appingedam op 28-jarige leeftijd met Coenraad Harmannus Klasens, zoon van Harmannus Klasens en Eiske Mulder. Coenraad, brievenbesteller.

6  Geert Vechter, schoenmaker, is geboren op 11 januari 1894 te Appingedam.

Geert trouwt op 2 maart 1918 te Ede op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Gerritje Schut, dochter van Evert Schut en Jannetje Goor. Gerritje is geboren rond 1898 te Ede.

7  Fenna Vechter is geboren op 7 maart 1895 te Tjamsweer.

Fenna trouwt op 5 februari 1925 te Appingedam op 29-jarige leeftijd met Kornelis Wiersum, zoon van Warner Wiersum en Jantje Stulp. Kornelis, fabrieksarbeider.

V-K  Iete Elzinga, zoon van Eve Melles Elzinga (IV-C) en Aaltje Polles de Haan, schipper en arbeider, wonende te Appingedam, is geboren op 29 april 1859 te Dantumadeel, is overleden op 18 december 1941 te Ede. Iete werd 82 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Iete trouwt op 9 december 1886 te Appingedam op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Poort, dochter van Eltje Poort en Lemke Lalkens. Anna, zonder beroep, wonende te Appingedam, is geboren op 14 december 1862 te Delfzijl, is overleden op 10 december 1950 te Lunteren, is begraven op 14 december 1950 te Lunteren. Anna werd 87 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Van Iete en Anna zijn acht kinderen bekend:

1  Ewe Eltje Elzinga is geboren op 13 mei 1888 te Appingedam.

2  Eltje Eve Elzinga, zonder beroep, wonende te Ede, is geboren op 10 mei 1890 te Onstwedde, is ongehuwd overleden op 8 juli 1955 11.30 uur te Ede. Eltje werd 65 jaar, 1 maand en 28 dagen.

3  Aaltje Elzinga is geboren op 7 april 1892 te Appingedam.

Aaltje trouwt op 21 juni 1923 te Appingedam op 31-jarige leeftijd met Andries Bootsma, zoon van Klaas Hendriks Bootsma en Wijpkje de Haan. Andries, koopman.

4  Cornelis Elzinga, wonende te Appingedam, is geboren op 27 januari 1894 te Appingedam, is overleden op 4 januari 1907 17.00 uur te Groningen. Cornelis werd 12 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

5  Tiemke Elzinga, zonder beroep, wonende te Appingedam, is geboren op 22 juni 1897 te Hoogezand.<62>

Tiemke trouwt op 30 juni 1916 te Odoorn op 19-jarige leeftijd met haar achterneef (5e graad) de 21-jarige Harm Elsinga, zoon van Eewe Elsinga en Ike van Vondel. Harm, arbeider, wonende te Valthermond, is geboren op 9 januari 1895 te Solwerd, is overleden op 5 oktober 1945 te Rotterdam. Harm werd 50 jaar, 8 maanden en 26 dagen.<63,64>

6  Jantje Elzinga is geboren op 27 juni 1901 te Appingedam.

7  Geziena Diena Elzinga, verpleegster, is geboren op 19 augustus 1904 05.00 uur te Emmen, is als geboren aangegeven op 19 augustus 1904 te Emmen (aangever geboorte was haar vader Iete Elzinga (vader) (zie V-K)), is overleden op 27 mei 1942 te Deventer. Geziena werd 37 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

8  Melle Elzinga is geboren op 19 augustus 1904 07.00 uur te Emmen, is als geboren aangegeven op 19 augustus 1904 te Emmen (aangever geboorte was zijn vader Iete Elzinga (vader) (zie V-K)).

V-L  Tjitske Elsinga, dochter van Wynzen Melles Elzinga (IV-D) en Jinke Wiegers de Jong, is geboren op 3 december 1855 te Paesens, is overleden op 1 juni 1923 te Den Haag. Tjitske werd 67 jaar, 5 maanden en 29 dagen.<65>

Tjitske trouwt op 20 mei 1886 te Westdongeradeel op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Gerlof Willems Elzinga, zoon van Willem Geerts Elzinga en Hiltje Gerlofs Tilma. Gerlof, boekhandelaar, is geboren op 22 december 1858 te Holwerd, is overleden op 24 juni 1941 te Den Haag. Gerlof werd 82 jaar, 6 maanden en 2 dagen.<66>

Van Gerlof en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Wijnzen Melles Elzinga, boekhandelaar, is geboren op 25 juni 1887 te Blija, is overleden op 16 juni 1947 te Den Haag. Wijnzen werd 59 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Wijnzen trouwt op 26 april 1916 te Bruinisse op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Janna Jacoba Schikker, dochter van Jan Cornelis Schikker en Pieternella Berg. Janna is geboren op 25 juni 1886 te Bruinisse, is overleden op 25 oktober 1958 te Den Haag, is begraven op 29 oktober 1958 te Den Haag (Oud Eik en Duinen). Janna werd 72 jaar en 4 maanden.

2  Jinke Elzinga is geboren op 13 april 1889 te Marrum, is overleden op 20 mei 1957 te Den Haag, is begraven op 23 mei 1957 te Den Haag (Oud Eik en Duinen). Jinke werd 68 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Jinke trouwt op 5 mei 1920 op 31-jarige leeftijd met Ch. G. Petri.

3  Hiltje Elzinga is geboren op 29 november 1891 te Blija, is overleden op 4 mei 1970 te Den Haag. Hiltje werd 78 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

4  Jantje Elzinga is geboren op 10 februari 1894 te Marrum.

Jantje trouwt op 25 juli 1928 op 34-jarige leeftijd met A.W. van Dijk.

5  Willemina Elzinga is geboren op 10 februari 1894 te Marrum.

Willemina trouwt op 5 mei 1920 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gerrit Godefridus Johannes de Groot. Gerrit is geboren rond 1896, is overleden op 24 mei 1961 te Den Haag, is begraven op 29 mei 1961 te Den Haag (Oud Eik en Duinen). Gerrit werd ongeveer 65 jaar.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 14 mei 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  vermelding - bron: Tresoar, Waaksens - Brantgum. Dtb. DTB 764 - Janke Hendriks, lidmaat (Waaxens - Dongeradeel 30 sep 1753)

2)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Postma - Jans, huwelijk (Westdongeradeel 5 nov 1815)

3)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Regina Jacobs, overlijdensakte (Westdongeradeel 13 jan 1827)

4)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Postma - Jans, huwelijk (Westdongeradeel 5 nov 1815)

5)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Postma - Jans, huwelijk (Westdongeradeel 5 nov 1815)

6)  Jan trouwt (Herv.) op 10 september 1786 te Wierum - Frl. met Antje.

7)  Antje Johannes. Antje, wonende te Wierum - Frl..

8)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Nieske Jans Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 20 aug 1831)

9)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Sybren Jelles van der Wal, overlijdensakte (Westdongeradeel 11 feb 1829)

10)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Melle Jans Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 9 nov 1826)

11)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1850 ovl. - Dieuke Ytes Dijkstra, overlijdensakte (Westdongeradeel 7 feb 1850)

12)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1850 ovl. - Dieuke Ytes Dijkstra, overlijdensakte (Westdongeradeel 7 feb 1850)

13)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1818 G. - Eve Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 19 mei 1818)

14)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Regina Melles Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 6 okt 1832)

15)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Postma - Jans, huwelijk (Westdongeradeel 5 nov 1815)

16)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Postma - Jans, huwelijk (Westdongeradeel 5 nov 1815)

17)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Janke Jans Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 22 apr 1862)

18)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Postma - Jans, huwelijk (Westdongeradeel 5 nov 1815)

19)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Postma - Jans, huwelijk (Westdongeradeel 5 nov 1815)

20)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Postma - Jans, huwelijk (Westdongeradeel 5 nov 1815)

21)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1870 H - Elsinga - Osinga, huwelijk (Westdongeradeel 12 mei 1870)

22)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1839 H - Elzinga - Nauta, huwelijk (Westdongeradeel 9 dec 1839)

23)  Joukjen trouwt op 14 juni 1835 te Leeuwarden met Ruurd.

24)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1839 H - Elzinga - Nauta, huwelijk (Westdongeradeel 9 dec 1839)

25)  Ruurd Martinus van der Boom, zoon van Joseph Martens van der Boom en Sijtske Ruurds Rewiersma. Ruurd is overleden voor 9 december 1839.

26)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1818 G. - Eve Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 19 mei 1818)

27)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1841 H - Elzinga - Haan, huwelijk (Westdongeradeel 9 aug 1841)

28)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1841 H - Elzinga - Haan, huwelijk (Westdongeradeel 9 aug 1841)

29)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1854 H - Elzinga - Jong, huwelijk (Oostdongeradeel 8 dec 1854)

30)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1870 H - Elsinga - Osinga, huwelijk (Westdongeradeel 12 mei 1870)

31)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1911 ovl. - Melle Jans Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 13 dec 1911)

32)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1870 H - Elsinga - Osinga, huwelijk (Westdongeradeel 12 mei 1870)

33)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1870 H - Elsinga - Osinga, huwelijk (Westdongeradeel 12 mei 1870)

34)  Antje trouwt op 5 juni 1858 te Westdongeradeel met Johannes.

35)  Johannes Atzes de Boer. Johannes is geboren rond 1827, is overleden op 27 augustus 1868 te Westdongeradeel. Johannes werd ongeveer 41 jaar.

36)  geboorte: Siebrigje Elzinga, persoonslijst (8 jan 2009)

37)  Jasper trouwt op 18 mei 1901 te Ferwerderadeel met Antje.

38)  Antje Pieters van der Woude, dochter van Pieter Eelkes van der Woude en Sijke Jacobs Wierda. Antje is geboren op 24 november 1872 te Hallum - Frl., is overleden op 3 april 1946. Antje werd 73 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

39)  geboorte: David Elzinga, persoonskaart (2 apr 1957)

40)  geboorte: David Elzinga, persoonskaart (2 apr 1957)

41)  geboorte: Hoite Elzinga, persoonslijst (2 aug 2003)

42)  geboorte: Hoite Elzinga, persoonslijst (2 aug 2003)

43)  huwelijk: Gron. Arch., Wedde, burgelijke stand BS 1876 H - Elzinga - Gardenier, huwelijk (Westdongeradeel 1 jun 1876)

44)  overlijden: Tetje Soepboer, overlijdensadvertentie (7 dec 1965)

45)  geboorte: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1891 G. - Melle de Vries, geboorteakte (Oostdongeradeel 8 mei 1891)

46)  huwelijk: Gron. Arch., Delfzijl, burgelijke stand BS 1867 H - Elzinga - Raad, huwelijk (Delfzijl 27 dec 1867)

47)  geboorte: Gron. Arch., Delfzijl, burgelijke stand BS 1867 H - Elzinga - Raad, huwelijk (Delfzijl 27 dec 1867)

48)  geboorte: Dr. Arch., Odoorn, burgelijke stand BS 1893 H - Elsinga - Vondel, huwelijk (Odoorn 11 aug 1893)

49)  overlijden: Dr. Arch., Smilde, burgelijke stand BS 1938 ovl. - Eewe Elsinga, overlijdensakte (Smilde 14 mrt 1938)

50)  huwelijk: Dr. Arch., Odoorn, burgelijke stand BS 1893 H - Elsinga - Vondel, huwelijk (Odoorn 11 aug 1893)

51)  geboorte: Dr. Arch., Odoorn, burgelijke stand BS 1893 H - Elsinga - Vondel, huwelijk (Odoorn 11 aug 1893)

52)  overlijden: Dr. Arch., Emmen, burgelijke stand BS 1933 ovl. - Ike van Vondel, overlijdensakte (Emmen 1 aug 1933)

53)  huwelijk: Gron. Arch., Slochteren, burgelijke stand BS 1900 H - Wolgen - Elzinga, huwelijk (Slochteren 19 mei 1900)

54)  huwelijk: Gron. Arch., Appingedam, burgelijke stand BS 1898 H - Scheltens - Elzinga, huwelijk (Appingedam 11 jun 1898)

55)  huwelijk: Gron. Arch., Hoogezand, burgelijke stand BS 1902 H - Luchtenberg - Elzinga, huwelijk (Hoogezand 13 dec 1902)

56)  huwelijk: Gron. Arch., Appingedam, burgelijke stand BS 1898 H - Elzinga - Dekker, huwelijk (Appingedam 26 feb 1898)

57)  overlijden: Gron. Arch., Appingedam, burgelijke stand BS 1898 H - Elzinga - Dekker, huwelijk (Appingedam 26 feb 1898)

58)  Derk Westerveld. Derk is overleden voor 26 februari 1898.

59)  huwelijk: Gron. Arch., Appingedam, burgelijke stand BS 1872 H - Elzinga - Driesum, huwelijk (Appingedam 21 sep 1872)

60)  Albertus trouwt op 18 mei 1876 te 't Zandt - Gr. met Saartje.

61)  Saartje Drexhage, dochter van Johan Jobst Karel Drexhage en Pieterke Huizenga. Saartje is geboren op 4 april 1853 te Oosterwijtwerd, is overleden op 28 oktober 1883 te Oosterwijtwerd. Saartje werd 30 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

62)  geboorte: Dr. Arch., Odoorn, burgelijke stand BS 1916 H - Elsinga - Elzinga, huwelijk (Odoorn 30 jun 1916)

63)  huwelijk: Dr. Arch., Odoorn, burgelijke stand BS 1916 H - Elsinga - Elzinga, huwelijk (Odoorn 30 jun 1916)

64)  geboorte: Dr. Arch., Odoorn, burgelijke stand BS 1916 H - Elsinga - Elzinga, huwelijk (Odoorn 30 jun 1916)

65)  overlijden: Gerlof Elzinga, persoonskaart (24 jun 1941)

66)  overlijden: Gerlof Elzinga, persoonskaart (24 jun 1941)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Melle Jans (els101)
- of in het Register van familienamen

els101