Parenteel van Willem Baukes

 

Bijgewerkt op: 19 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Willem Baukes.


Generatie I

(tot 1820)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1752 en 1759. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oosterbierum (4x).

I  Willem Baukes is overleden voor 3 april 1820 te Oosterbierum.

Willem gaat in ondertrouw op 17 januari 1750 te Sint Jacobiparochie (attestatie afgegeven) met Gerlofke Gabes. Gerlofke is overleden voor 3 april 1820 te Oosterbierum.

Van Willem en Gerlofke zijn vier kinderen bekend:

1  Bauke Willems Elzinga is Herv. gedoopt op 22 oktober 1752 te Oosterbierum, zie II-A.

2  Rients Willems is Herv. gedoopt op 27 september 1754 te Oosterbierum.

3  Rients Willems Terpstra is Herv. gedoopt op 23 april 1758 te Oosterbierum, zie II-B.

4  Durk Willems is Herv. gedoopt op 19 augustus 1759 te Oosterbierum.


Generatie II

(van 1752 tot 1831)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 6 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1789 en 1816. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oosterbierum (4x) en Sexbierum.

II-A  Bauke Willems Elzinga, zoon van Willem Baukes (I) en Gerlofke Gabes, schoenmaker, wonende te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 22 oktober 1752 te Oosterbierum, is overleden op 3 april 1820 te Barradeel. Bauke werd 67 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Bauke Willems nam in 1811 de naam Elzinga aan.
Hij woonde toen in Oosterbierum en gaf geen kinderen op.

Bauke trouwt (Herv.) op 18 mei 1788 te Oosterbierum op 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Klaasje Jans, dochter van Jan Sijbrens en Antje Pieters. Klaasje, zonder beroep, wonende te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1755 te Sint Jacobiparochie, is overleden op 3 augustus 1818 02.30 uur te Oosterbierum (Huis 26). Klaasje werd 62 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Van Bauke en Klaasje zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Baukes is geboren op 16 februari 1789 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 22 maart 1789 te Oosterbierum.

2  Willem Baukes is geboren op 29 maart 1793 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 19 mei 1793 te Oosterbierum.

II-B  Rients Willems Terpstra, zoon van Willem Baukes (I) en Gerlofke Gabes, arbeider, wonende te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 23 april 1758 te Oosterbierum, is overleden op 25 augustus 1831 06.00 uur te Oosterbierum (Huis O. 26). Rients werd 73 jaar, 4 maanden en 2 dagen.<1>

Rients Willems nam in 1811 als familienaam de naam Terpstra aan. Hij woonde toen in Oosterbierum en gaf 2 kinderen op.
Akte datum: 12 maart 1812.

Rients trouwt (Herv.) op 3 juli 1803 te Oosterbierum op 45-jarige leeftijd met de 24-jarige Maaike Jelles Jellesma, dochter van Jelle Klases en Rinske Philippus. Maaike, arbeidster, wonende te Oosterbierum, is geboren op 9 januari 1779 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 31 januari 1779 te Oosterbierum, is overleden op 30 mei 1833 03.00 uur te Oosterbierum (Huis O16), is als overleden aangegeven op 31 mei 1833 te Barradeel (aangevers overlijden waren haar schoonzoon Luime Gerbens Groeneveld en haar broer Pieter Jelles Jellesma). Maaike werd 54 jaar, 4 maanden en 21 dagen.<2>

Van Rients en Maaike zijn vier kinderen bekend:

1  Gerlofke Rientses Terpstra is geboren op 1 juni 1805 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 22 juni 1805 te Oosterbierum, zie III-A.

2  N.N. Rientses is geboren rond 26 juli 1808, is overleden op 10 augustus 1808 te Oosterbierum (een ongedoopt kind van Rients Willems en Mayke Jelles, oud 15 dagen). N werd ongeveer 15 dagen.

3  Jelle Rientses Terpstra is geboren op 30 augustus 1810 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 30 september 1810 te Oosterbierum, zie III-B.

4  Willem Rientses Terpstra is geboren op 20 februari 1816 te Sexbierum, zie III-C.


Generatie III

(van 1789 tot 1890)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1832 en 1856. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Barradeel (10x) en Tzummarum.

III-A  Gerlofke Rientses Terpstra, dochter van Rients Willems Terpstra (II-B) en Maaike Jelles Jellesma, is geboren op 1 juni 1805 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 22 juni 1805 te Oosterbierum.

Gerlofke trouwt op 11 september 1830 te Barradeel op 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Luime Gerbens Groeneveld. Luime, arbeider, wonende te Oosterbierum, is geboren rond 1805, is overleden op 28 november 1835 te Barradeel. Luime werd ongeveer 30 jaar.

Van Luime en Gerlofke zijn twee kinderen bekend:

1  Gerben Luimes Groeneveld is geboren op 25 april 1832 te Barradeel.

2  Rients Luimes Groeneveld is geboren op 30 augustus 1833 te Barradeel.

Gerlofke trouwt op 29 mei 1839 te Menaldumadeel op 33-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Hendrik Pieters van Sloten, zoon van Yke Bottes. Hendrik is geboren op 27 februari 1791 te Gauw, is Herv. gedoopt op 15 april 1808 te Deinum.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Antje Reimers Swettema.<3,4>

Van Hendrik en Gerlofke zijn twee kinderen bekend:

3  Pieter Hendriks van Sloten is geboren op 28 juni 1840 te Barradeel.

4  Maaike Hendriks van Sloten is geboren op 27 september 1843 te Barradeel.

III-B  Jelle Rientses Terpstra, zoon van Rients Willems Terpstra (II-B) en Maaike Jelles Jellesma, boerenknecht, wonende te Tzummarum, is geboren op 30 augustus 1810 te Oosterbierum, is Herv. gedoopt op 30 september 1810 te Oosterbierum, is overleden op 12 januari 1890 te Barradeel. Jelle werd 79 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Jelle trouwt op 15 mei 1841 te Barradeel op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Aafke Fokkes Kooistra, dochter van Fokke Harmens Kooistra en Doutzen Stevens Bruinsveld. Aafke, zonder beroep, wonende te Oosterbierum, is geboren op 29 september 1815 te Minnertsga, is overleden op 20 januari 1870 te Barradeel. Aafke werd 54 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<5>

Van Jelle en Aafke zijn drie kinderen bekend:

1  Doutje Jelles Terpstra is geboren op 26 januari 1842 te Barradeel.

Doutje trouwt op 20 mei 1865 te Barradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Wytze Teunis Marra, zoon van Theunis Wytzes Marra en Tjitske Tjipkes Pasma. Wytze is geboren op 14 augustus 1841 te Barradeel.

2  Rients Jelles Terpstra is geboren op 28 april 1843 te Barradeel, is overleden op 1 april 1844 te Tzummarum. Rients werd 11 maanden en 4 dagen.

3  Rients Jelles Terpstra is geboren op 6 augustus 1856 te Barradeel, zie IV.

III-C  Willem Rientses Terpstra, zoon van Rients Willems Terpstra (II-B) en Maaike Jelles Jellesma, is geboren op 20 februari 1816 te Sexbierum, is overleden op 23 mei 1888 te Barradeel. Willem werd 72 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Willem was gehuwd met Elske Riemers Travailje. Elske is geboren op 27 oktober 1817 te Barradeel, is overleden op 10 mei 1868 te Barradeel. Elske werd 50 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Van Willem en Elske zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon Terpstra is doodgeboren op 3 maart 1849 te Tzummarum.

2  Rients Terpstra is geboren op 13 januari 1851 te Barradeel.

3  Antje Terpstra is geboren op 23 september 1852 te Barradeel.

4  Maaike Terpstra is geboren op 9 juni 1854 te Barradeel.


Generatie IV

(van 1832 tot 1926)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1885. Het kind is afkomstig uit Minnertsga.

IV  Rients Jelles Terpstra, zoon van Jelle Rientses Terpstra (III-B) en Aafke Fokkes Kooistra, is geboren op 6 augustus 1856 te Barradeel, is overleden op 20 december 1926 te Barradeel. Rients werd 70 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Rients trouwt op 11 september 1880 te Barradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Ypma, dochter van Pylger Sakes Ypma en Aukje Willems de Vries. Trijntje is geboren op 2 juni 1854 te Baarderadeel, is overleden op 13 december 1942 te Barradeel. Trijntje werd 88 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Rients en Trijntje is een kind bekend:

1  Jelle Terpstra is geboren op 15 maart 1885 te Minnertsga, is overleden op 8 september 1959 te Minnertsga, is begraven te Minnertsga. Jelle werd 74 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Jelle trouwt op 27 mei 1920 te Barradeel op 35-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaaske van Keimpema, dochter van Gerben Harmens van Keimpema en Trijntje Tjibbes Zoon. Klaaske is geboren op 21 december 1893 te Sexbierum, is overleden op 21 februari 1976 te Tzummarum, is begraven te Minnertsga. Klaaske werd 82 jaar en 2 maanden.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 19 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Rients Willems Terpstra (Barradeel 25 aug 1831)

2)  aangifte overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1833 ovl. - Maaike Jelles Jellesma (Barradeel 31 mei 1833)

3)  Hendrik trouwt op 10 november 1813 te Marssum met Antje.

4)  Antje Reimers Swettema, dochter van Reimer Alberts Swettema en Swobkje Minnes Feitsma.

5)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1841 H - Terpstra - Kooistra (Barradeel 15 mei 1841)


Opmerkingen:
elz005

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Willem Baukes.