Parenteel van Daniel Durks

 

Bijgewerkt op: 21 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Daniel Durks.


Generatie I

(van 1748 tot 1808)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1775 en 1795. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Tzummarum (3x) en Sexbierum (2x).

I  Daniel Durks, arbeider, wonende te Tzummarum, is geboren rond 1748, is overleden te Tzummarum, is begraven op 20 april 1808 te Tzummarum (de overledene was gehuwd). Daniel werd ongeveer 60 jaar.

Daniel trouwt (Herv.) op 12 april 1773 te Tzummarum op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met Aafke Dirks. Aafke, arbeider, wonende te Tzummarum, is overleden op 20 december 1790 te Tzummarum.<1>

Van Daniel en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Reijnouw Daniels Elzinga is geboren op 16 augustus 1775 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 27 augustus 1775 te Sexbierum, zie II-A.

2  Sijtske Daniels is geboren op 18 mei 1778 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 7 juni 1778 te Tzummarum.

3  Dirk Daniels Elzinga is geboren op 30 januari 1780 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 20 februari 1780 te Tzummarum, zie II-B.<2,3>

4  Pieter Daniels is geboren op 17 juni 1786 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 25 juni 1786 te Sexbierum.

Daniel trouwt (Herv.) op 7 juli 1793 te Tzummarum op ongeveer 45-jarige leeftijd (2) met Trijntje Pieters. Trijntje, wonende te Tzummarum.

Van Daniel en Trijntje is een kind bekend:

5  Japke Daniels, wonende te Franeker, is geboren op 2 augustus 1795 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 16 augustus 1795 te Tzummarum, is ongehuwd overleden op 12 februari 1833 14.00 uur te Franeker (Wijk S.N. 85). Japke werd 37 jaar, 6 maanden en 10 dagen.


Generatie II

(van 1775 tot 1842)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1801 en 1816. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tzummarum (5x), Firdgum en Barradeel.

II-A  Reijnouw Daniels Elzinga, dochter van Daniel Durks (I) en Aafke Dirks, arbeidster, wonende te Oosterbierum, te Sint Jacobiparochie en te Tzummarum, is geboren op 16 augustus 1775 te Sexbierum, is Herv. gedoopt op 27 augustus 1775 te Sexbierum, is overleden op 14 oktober 1842 te Tzummarum. Reijnouw werd 67 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Reijnouw trouwt (Herv.) op 17 mei 1801 te Tzummarum op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Rinze Taekes de Vries, zoon van Taeke Rinses en Aafke Ulbes. Rinze, arbeider, wonende te Tzummarum, is gedoopt op 7 oktober 1770 te Oosterbierum, is overleden op 26 februari 1816 te Tzummarum. Rinze werd 45 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Van Rinze en Reijnouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Taeke Rinzes is geboren op 13 december 1801 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 10 januari 1802 te Tzummarum.

2  Aafke Rinzes is geboren op 1 september 1804 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 16 september 1804 te Tzummarum.

3  Taeke Rinzes de Vries, arbeider, is geboren op 26 september 1805 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 20 oktober 1805 te Tzummarum, is overleden op 13 september 1856 te Barradeel. Taeke werd 50 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Taeke trouwt op 2 mei 1829 te Barradeel op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Feikje Bruinsma, dochter van Eelkje Oebeles Bruinsma. Feikje, arbeidster, wonende te Tzummarum, is geboren op 5 november 1802 te Boornbergum (akte van bekendheid).

4  Aafke Rinzes de Vries is geboren op 21 september 1808, is Herv. gedoopt op 16 oktober 1808 te Tzummarum, is overleden op 12 april 1837 te Barradeel. Aafke werd 28 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

5  Rinze Rinzes de Vries is geboren op 3 mei 1816 te Barradeel, is overleden op 11 september 1832 te Barradeel. Rinze werd 16 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

II-B  Dirk Daniels Elzinga, zoon van Daniel Durks (I) en Aafke Dirks, arbeider en schoenmaker, wonende te Tzummarum, is geboren op 30 januari 1780 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 20 februari 1780 te Tzummarum, is overleden op 27 december 1826 te Tzummarum. Dirk werd 46 jaar, 10 maanden en 27 dagen.<4,5>

Dirk Daniels nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Tzummarum en gaf 2 kinderen op.
Akte datum: 17 augustus 1812.

Dirk trouwt (Herv.) op 23 mei 1802 te Tzummarum op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Janke Fransens. Janke, wonende te Tzummarum, is geboren rond 1781, is overleden op 13 november 1811 10.00 uur te Tzummarum (Huis 50) (nalatende twee kinderen), is als overleden aangegeven op 16 november 1811 te Barradeel (aangevers overlijden waren Johannes Jans en Cornelis Janssen). Janke werd ongeveer 30 jaar.

Van Dirk en Janke zijn twee kinderen bekend:

1  Aafke Durks Elzinga is geboren op 15 maart 1803 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 17 april 1803 te Tzummarum, zie III-A.

2  Trijntje Dirks Elzinga is geboren op 3 februari 1810 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 18 februari 1810 te Tzummarum, zie III-B.

Dirk trouwt op 4 juni 1815 te Barradeel op 35-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Geeltje Jans Kasma, dochter van Jan Sapes Kasma en Trijntje Jans. Geeltje, arbeidster, wonende te Tzummarum, is geboren op 6 april 1774 te Leeuwarden, is Herv. gedoopt op 29 mei 1774 te Tzummarum, is overleden op 7 juni 1841 te Barradeel. Geeltje werd 67 jaar, 2 maanden en 1 dag.<6..8>

"Ook genaamd Giltje".


Generatie III

(van 1801 tot 1883)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 3 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1824 en 1841. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tzummarum, Franekeradeel en Franeker.

III-A  Aafke Durks Elzinga, dochter van Dirk Daniels Elzinga (II-B) en Janke Fransens, dienstmeid, wonende te Tzummarum, te Dongjum en te Franeker, is geboren op 15 maart 1803 te Firdgum, is Herv. gedoopt op 17 april 1803 te Tzummarum, is overleden op 1 maart 1874 03.00 uur te Franeker (TO 40). Aafke werd 70 jaar, 11 maanden en 14 dagen.<9>

Aafke trouwt op 26 mei 1822 te Franekeradeel op 19-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Pieter Sjoerds Dijkstra, zoon van Sjoerd Pieters Dijkstra en Tietje Harmens. Pieter, boerenknecht en arbeider, wonende te Dongjum, is geboren op 13 augustus 1792 te Harlingen, is Herv. gedoopt op 23 september 1792 te Harlingen, is overleden op 15 maart 1827 te Dongjum. Pieter werd 34 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Van Pieter en Aafke is een kind bekend:

1  Sjoerd Pieters Dijkstra is geboren op 24 oktober 1824 te Franekeradeel.

Aafke trouwt op 14 mei 1837 te Franeker (huwelijksgetuige was zijn zwager Wijpke Hobbes Bruinsma (aangetrouwde broer (zwager) van de bruidegom)) op 34-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Pieter Gerrits van der Burg, zoon van Gerrit Geerts van der Burg en Trijntje Fokkes. Pieter, tichelknecht, wonende te Franeker, is geboren op 2 februari 1799 te Peins, is Herv. gedoopt op 17 maart 1799 in de Herv. gemeente Peins - Zweins, is overleden op 30 augustus 1851 te Franeker. Pieter werd 52 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Aafke trouwt op 20 februari 1853 te Franeker op 49-jarige leeftijd (3) met Johan Christopher Wischmeyer.

III-B  Trijntje Dirks Elzinga, dochter van Dirk Daniels Elzinga (II-B) en Janke Fransens, arbeidster, wonende te Tzummarum en te Franeker, is geboren op 3 februari 1810 te Tzummarum, is Herv. gedoopt op 18 februari 1810 te Tzummarum, is overleden op 17 september 1883 04.00 uur te Franeker (TN 73). Trijntje werd 73 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<10>

Trijntje trouwt op 30 juni 1839 te Franeker op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Jans de Vries, zoon van Jan Gerbens de Vries en Antje Jans. Jan, arbeider, wonende te Franeker, is geboren op 11 november 1809 slachtmaand, is Herv. gedoopt op 26 november 1809 te Tzummarum, is overleden voor 17 september 1883. Jan werd hoogstens 73 jaar, 10 maanden en 6 dagen.<11>

Van Jan en Trijntje is een kind bekend:

1  Janke de Vries is geboren op 18 februari 1841 te Franeker.

Van Trijntje is een kind bekend:

2  Janke Elsinga is geboren op 8 januari 1838 te Tzummarum (aangifte gedaan door de binnenvader van het armenhuis te Tzummarum), is overleden op 20 januari 1838 te Tzummarum. Janke werd 12 dagen.<12>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 21 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elsinga - Kasma, huwelijk (Barradeel 4 jun 1815)

2)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elsinga - Kasma, huwelijk (Barradeel 4 jun 1815)

3)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elsinga - Kasma, huwelijk (Barradeel 4 jun 1815)

4)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elsinga - Kasma, huwelijk (Barradeel 4 jun 1815)

5)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elsinga - Kasma, huwelijk (Barradeel 4 jun 1815)

6)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elsinga - Kasma, huwelijk (Barradeel 4 jun 1815)

7)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elsinga - Kasma, huwelijk (Barradeel 4 jun 1815)

8)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Elsinga - Kasma, huwelijk (Barradeel 4 jun 1815)

9)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1874 ovl. - Aafke Durks Elzinga, overlijdensakte (Franeker 2 mrt 1874)

10)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1883 ovl. - Trijntje Dirks Elsinga, overlijdensakte (Franeker 17 sep 1883)

11)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1883 ovl. - Trijntje Dirks Elsinga, overlijdensakte (Franeker 17 sep 1883)

12)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1838 G. - Janke Elsinga, geboorteakte (Barradeel 11 jan 1838)


Opmerkingen:
elz007

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Daniel Durks.