Parenteel van Marten Fransen

 

Bijgewerkt op: 18 juni 2018

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Marten Fransen.


Generatie I

(tot 1783)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1773 en 1779. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Dantumawoude (4x).

I  Marten Fransen is overleden voor 1 september 1783 te Aalsum - Frl..

Marten trouwt op 8 maart 1772 te Dantumawoude met Hinke Jans. Hinke is overleden voor 1 september 1783 te Aalsum - Frl..<1>

Van Marten en Hinke zijn vier kinderen bekend:

1  Rinske Martens is geboren op 23 april 1773 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 2 mei 1773 te Dantumawoude, zie II-A.

2  Sjouwkje Martens is geboren op 4 juni 1775 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 4 juni 1775 te Dantumawoude, is overleden voor 1 september 1783. Sjouwkje werd hoogstens 8 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

3  Frans Martens Elzinga is geboren op 27 mei 1776 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 30 juni 1776 te Dantumawoude, zie II-B.

4  Jan Martens is geboren op 8 januari 1779 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 7 februari 1779 te Dantumawoude.


Generatie II

(van 1773 tot 1835)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1796 en 1809. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Dantumawoude (7x) en Dokkum (4x).

II-A  Rinske Martens, dochter van Marten Fransen (I) en Hinke Jans, wonende te Dantumawoude, is geboren op 23 april 1773 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 2 mei 1773 te Dantumawoude, is overleden op 28 december 1817 16.00 uur te Dantumawoude (Huis 9). Rinske werd 44 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Rinske trouwt (Herv.) op 6 september 1795 te Dantumawoude op 22-jarige leeftijd met Hendrik Melles van der Meulen. Hendrik, wonende te Dantumawoude.

Hendrik Melles nam in 1811 de naam van der Meulen aan. Hij woonde toen in Dantumawoude en gaf 5 kinderen op.

Van Hendrik en Rinske zijn zeven kinderen bekend:

1  Hinke Hendriks is geboren op 20 juli 1796 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 7 augustus 1796 te Dantumawoude.

2  Trijntje Hendriks van der Meulen is geboren op 16 september 1798 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 7 oktober 1798 te Dantumawoude.

3  Klaaske Hendriks van der Meulen is geboren op 29 november 1800 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 28 december 1800 te Dantumawoude.

4  Melle Hendriks is geboren op 4 januari 1803 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 23 januari 1803 te Dantumawoude.

5  Melle Hendriks van der Meulen is geboren op 1 september 1805 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 22 september 1805.

6  Martje Hendriks van der Meulen is geboren op 21 juni 1808, is Herv. gedoopt op 24 juli 1808 te Dantumawoude.

7  Hinke Hendriks van der Meulen is geboren op 21 juli 1808 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 24 juli 1808 te Dantumawoude.

II-B  Frans Martens Elzinga, zoon van Marten Fransen (I) en Hinke Jans, korenmeter, wonende te Dokkum, is geboren op 27 mei 1776 te Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 30 juni 1776 te Dantumawoude, is overleden op 1 januari 1835 07.00 uur te Dokkum (Wijk C 2). Frans werd 58 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<2>

Frans Martens nam in 1811 als familienaam de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Dokkum en gaf de volgende kinderen op:
Marten 9 jaar, Sytze 5 jaar en Jan 2 jaar.
Aktedatum 14-12-1811.

Frans trouwt op 25 mei 1801 te Dokkum op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Hiltje Sytzes, dochter van Sytze Eebes en Trijntje Jurjens. Hiltje, zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren te Hantumhuizen, is Herv. gedoopt op 9 december 1770 in de Herv. gemeente Hantum - Hantumhuizen - Hantumeruitburen, is overleden op 1 april 1847 10.00 uur te Dokkum (Wijk C 2). Hiltje werd 76 jaar, 3 maanden en 23 dagen.<3,4>

Van Frans en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1  Marten Franses Elzinga, schoenmakersknecht, wonende te Dokkum, is geboren op 6 mei 1802, is Herv. gedoopt op 27 mei 1802 te Dokkum, is ongehuwd overleden op 23 juni 1860 15.30 uur te Dokkum (Huis A192). Marten werd 58 jaar, 1 maand en 17 dagen.<5>

Marten Franzes Elzinga, komt als schutter voor op een Staat van Verantwoording van de uitgereike Metalen Kruizen aan de Officieren, Onder Officieren en Manschappen van een Bataillon van de Friesche Schutterij, "die op grond van Zijne Majesteits Besluit van september 1831 (No. 13) zijn toegelend geworden".
Bron: Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland.

2  Trijntje Franses is geboren op 17 september 1804, is Herv. gedoopt op 3 oktober 1804 te Dokkum, is begraven op 18 november 1805. Trijntje werd 1 jaar, 2 maanden en 1 dag.

3  Sytze Franses Elzinga, schoenmakersknecht, wonende te Dokkum, is geboren op 10 november 1806 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 30 november 1806 te Dokkum, is ongehuwd overleden op 25 februari 1840 18.00 uur te Dokkum (Huis C2). Sytze werd 33 jaar, 3 maanden en 15 dagen.<6>

4  Jan Franses Elzinga, wonende te Dokkum, is geboren op 9 maart 1809 te Dokkum, is Herv. gedoopt op 22 mei 1809 te Dokkum, is overleden op 23 juni 1815 te Dokkum. Jan werd 6 jaar, 3 maanden en 14 dagen.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 14 juni 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Marten Fransen en Henke Jans, successierechten over hun nalatenschap (Oostdongeradeel 1 sep 1783)

2)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Frans Martens Elsinga, overlijdensakte (Dokkum 3 jan 1835)

3)  geboorte: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1947 ovl. - Hiltje Sytzes, overlijdensakte (Dokkum 3 apr 1847)

4)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1947 ovl. - Hiltje Sytzes, overlijdensakte (Dokkum 3 apr 1847)

5)  ongehuwd overleden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Marten Elsenga, overlijdensakte (Dokkum 25 jun 1860)

6)  ongehuwd overleden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1840 ovl. - Sytze Elzinga, overlijdensakte (Dokkum 27 feb 1840)


Opmerkingen:
elz010

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Marten Fransen.