Parenteel van Geert Durks Kerkhof

Bijgewerkt op: 31 jnauari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - Kerkhof -: Parenteel van Geert Durks Kerkhof (elz011)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(tot 1811)

In deze generatie is ÚÚn gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1754 en 1781. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Drachten (6x) en Noorderdrachten.

I  Geert Durks Kerkhof, zoon van Durk Geerts Kerkhof en Antje Jans Kerkhof, linnenweversknecht, wonende te Zuiderdrachten en te Noorderdrachten, is overleden voor 1811 (akte van bekendheid: overleden vˇˇr de tijd dat daarvan in publieke registers aantekening werd gehouden).<1>

Geert trouwt (Herv.) op 3 juni 1753 te Drachten (1) met de 22-jarige Sjoukjen Hemkes, dochter van Hemke Popkes en Saakjen Hoppes. Sjoukjen, wonende te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 13 december 1730 te Drachten, is overleden tussen 1764 en 1766. Sjoukjen werd hoogstens 35 jaar en 19 dagen.<2,3>

Van Geert en Sjoukjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Durk Geerts is Herv. gedoopt op 26 mei 1754 te Drachten.

2  Hiltje Geerts is Herv. gedoopt op 16 januari 1757 te Drachten.

3  Hiltje Geerts Kerkhof is geboren op 5 januari 1759 te Drachten, is Herv. gedoopt op 28 januari 1759 te Drachten, zie II-A.<4>

4  Saakje Geerts is Herv. gedoopt op 29 augustus 1762 te Drachten.

5  Dirk Geerts is geboren op 27 februari 1764 te Drachten, is Herv. gedoopt op 25 maart 1764 te Drachten, zie II-B.

Geert trouwt (Herv.) op 8 maart 1767 te Drachten (2) met Jitske Jurjens, dochter van Jurjen Durks en Klaaske Hendriks. Jitske, wonende te Noorderdrachten, is overleden op 13 november 1818 te Drachten.<5>

Van Geert en Jitske zijn twee kinderen bekend:

6  Antje Geerts Kerkhof is geboren op 3 augustus 1775 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 23 mei 1802 te Boornbergum (doop op belijdenis), is overleden op 7 januari 1844 te Smallingerland. Antje werd 68 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

7  Jan Geerts Kerkhof is geboren rond 1781 te Drachten, zie II-C.


Generatie II

(van 1754 tot 1860)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 20 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1781 en 1816. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Holwerd (10x), Noorderdrachten (4x), Valom onder Dantumawoude (2x), Drachten (2x) en Damwoude (2x).

II-A  Hiltje Geerts Kerkhof, dochter van Geert Durks Kerkhof (I) en Sjoukjen Hemkes, wonende te Stiens, is geboren op 5 januari 1759 te Drachten, is Herv. gedoopt op 28 januari 1759 te Drachten, is overleden op 26 november 1813 te Holwerd. Hiltje werd 54 jaar, 10 maanden en 21 dagen.<6,7>

Hiltje trouwt (Herv.) op 28 september 1777 te Holwerd op 18-jarige leeftijd met Lammert Egberts Beekmans, zoon van Egbert Beekmans en Lukke Woldring. Lammert, mr. linnenwever en linnenwever, wonende te Holwerd, is overleden rond 1810 te Holwerd (akte van bekendheid gedateerd 15 juli 1820, voor ongeveer 10 jaren overleden).<8,9>

Lammert was eerder gehuwd (1) met Tetje Taekeles.<10,11>

Van Lammert en Hiltje zijn acht kinderen bekend:

1  Sjoukje Lammerts Beekmans is geboren op 3 oktober 1781, is Herv. gedoopt op 4 november 1781 te Holwerd.

2  Lokke Lammerts Beekmans is geboren op 13 mei 1785, is Herv. gedoopt op 19 juni 1785 te Holwerd.

Lokke was gehuwd met Gerrit Willems Willemsen. Gerrit, mr. linnenwever, wonende te Holwerd.

3  Sjoukje Lammerts Beekmans is geboren op 21 september 1788, is Herv. gedoopt op 26 oktober 1788 te Holwerd.

4  Sjoukje Lammerts Beekmans is geboren op 5 december 1791, is Herv. gedoopt op 22 januari 1792 te Holwerd, zie III-A.

5  Egbert Lammerts Beekmans is geboren op 24 augustus 1794, is Herv. gedoopt op 12 oktober 1794 te Holwerd.

6  Geert Lammerts Beekmans, weversknecht, is geboren op 28 februari 1797, is Herv. gedoopt op 7 mei 1797 te Holwerd, is overleden op 23 januari 1816 te Holwerd. Geert werd 18 jaar, 10 maanden en 26 dagen.<12,13>

7  Janke Lammerts Beekmans, dienstmeid, wonende te Holwerd, is geboren op 25 mei 1799, is Herv. gedoopt op 7 juli 1799 te Holwerd.<14>

Janke trouwt op 29 juli 1820 te Westdongeradeel op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Willem te Nijenhuis, zoon van Hendrik te Nijenhuis en Anna Catharina Klein Bruinink. Jan, linnenwever en mr. linnenwever, wonende te Holwerd, is geboren op 22 september 1791 te Eibergen, is gedoopt op 25 september 1791 te Eibergen.<15..17>

8  Egbert Lammerts Beekmans is geboren op 31 januari 1802, is Herv. gedoopt op 19 april 1802 te Holwerd.<18>

II-B  Dirk Geerts, zoon van Geert Durks Kerkhof (I) en Sjoukjen Hemkes, linnenwever, wonende te Holwerd, is geboren op 27 februari 1764 te Drachten, is Herv. gedoopt op 25 maart 1764 te Drachten, is overleden op 21 september 1808 te Holwerd. Dirk werd 44 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Dirk gaat in ondertrouw (kerk) op 5 februari 1789 te Nes - Ameland (attestatie afgegeven), trouwt op 17 mei 1789 te Holwerd op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Sjoerdtje Martens Elzinga, dochter van Marten Jans en Rinske Sjoerds. Sjoerdtje, linnenweverse, wonende te Nes - Ameland en te Holwerd, is geboren op 25 februari 1765, is Herv. gedoopt op 17 maart 1765 te Holwerd, is overleden op 11 oktober 1823 14.00 uur te Holwerd. Sjoerdtje werd 58 jaar, 7 maanden en 16 dagen.<19>

Sjoerdtje was later gehuwd (2) met Frederik Arends Spoelstra.<20..22>

Van Dirk en Sjoerdtje zijn zes kinderen bekend:

1  Geert Dirks Elzinga is geboren op 11 maart 1790 te Damwoude, is Herv. gedoopt op 2 mei 1790 te Dantumawoude, zie III-B.

2  Renske Dirks Elzinga is geboren op 28 november 1792 te Damwoude, is Herv. gedoopt op 27 januari 1793 te Dantumawoude, zie III-C.<23>

3  Sjoukje Dirks Elzinga is geboren op 9 november 1796 de Valom onder Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 25 december 1796 te Dantumawoude, zie III-D.

4  Marten Dirks is geboren op 17 december 1798 de Valom onder Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 24 februari 1799 te Dantumawoude.

5  Hemke Dirks Elzinga is geboren op 9 februari 1803 te Holwerd, is Herv. gedoopt op 13 maart 1803 te Holwerd, zie III-E.<24,25>

6  Marten Dirks Elzinga is geboren op 9 augustus 1806 te Holwerd, is Herv. gedoopt op 7 september 1806 te Holwerd, zie III-F.<26,27>

II-C  Jan Geerts Kerkhof, zoon van Geert Durks Kerkhof (I) en Jitske Jurjens, wever, wonende te Zuiderdrachten, te Noorderdrachten en te Drachten, is geboren rond 1781 te Drachten, is overleden op 22 februari 1860 te Smallingerland. Jan werd ongeveer 79 jaar.

Jan Geerts nam in 1811 als familienaam de naam Kerkhof aan. Hij woonde toen in Noorderdrachten op nummer 343 en gaf 2 kinderen op.
Akte datum: 15 februari 1812.

Jan trouwt (Herv.) op 25 april 1802 te Drachten op ongeveer 21-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Grietje Pieters Brandenburg, dochter van Pieter Hendriks en Antje Jans. Grietje, wonende te Noorderdrachten en te Drachten, is geboren in 1773, is overleden op 27 december 1836 te Smallingerland. Grietje werd 63 jaar.

Van Jan en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Jitske Jans is geboren op 23 juni 1802 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 18 juli 1802 te Drachten.

2  Geert Jans Kerkhof, wonende te Drachten, is geboren op 20 januari 1804 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 12 februari 1804 te Drachten.

Geert trouwt op 14 augustus 1824 te Smallingerland op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Sijke Feitzes van Noord, dochter van Feitze Sijes van Noord en Trijntje Haayes Noordenbos. Sijke, dienstmaagd, wonende te Drachten, is geboren op 6 augustus 1804 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 26 augustus 1804 te Drachten.<28>

3  Pieter Jans is geboren op 15 november 1807 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 6 december 1807 te Drachten.

4  Antje Jans Kerkhof is geboren op 13 oktober 1809 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 12 november 1809 te Drachten, zie III-G.

5  Pieter Jans Kerkhof is geboren op 19 november 1812 te Drachten, is overleden op 17 december 1855 te Smallingerland. Pieter werd 43 jaar en 28 dagen.

Pieter trouwt op 13 mei 1837 te Smallingerland op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Sjoerdtje Reikes Visser, dochter van Reike Sjoerds Visser en Elske Grewiers. Sjoerdtje is geboren rond 1807 te Eernewoude.

6  Jurjen Jans Kerkhof is geboren op 11 december 1816 te Drachten, is overleden op 3 september 1849 te Smallingerland. Jurjen werd 32 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Jurjen trouwt op 21 november 1839 te Smallingerland op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Trijntje Durks Boon, dochter van Durk Gerrits Boon en Tjitske Klazes Schriemer. Trijntje is geboren rond 1815 te Oostermeer. Jurjen trouwt op 27 september 1845 te Smallingerland op 28-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 22-jarige Wietske Jans Roelsma, dochter van Jan Roels Roelsma en Antje Jans Dam. Wietske is geboren rond 1823 te Drachten.

Jan trouwt op 5 mei 1838 te Smallingerland op ongeveer 57-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 51-jarige Antje Jans Slabbertje, dochter van Jan Kornelis Slabbetje en Martzen Roelofs. Antje, winkelierster, wonende te Drachten, is geboren rond 1787 te Drachten.<29,30>

Antje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Christoffels Sluiter.<31,32>

Jan trouwt op 13 juli 1844 te Smallingerland op ongeveer 63-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 41-jarige Minke Sakes Minkes, dochter van Sake Andries Minkes en Rinske Sierds Zijnstra. Minke is geboren rond 1803 te Lippenhuizen.


Generatie III

(van 1781 tot 1878)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 45 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1814 en 1854. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westdongeradeel (13x), Holwerd (12x), Blija (8x), Ternaard (5x), Ferwerderadeel (5x) en Drachten (2x).

III-A  Sjoukje Lammerts Beekmans, dochter van Lammert Egberts Beekmans en Hiltje Geerts Kerkhof (II-A), zonder beroep en huishoudster, wonende te Holwerd en te Ternaard, is geboren op 5 december 1791, is Herv. gedoopt op 22 januari 1792 te Holwerd, is overleden op 19 december 1840 14.00 uur te Ternaard (Huis 80). Sjoukje werd 49 jaar en 14 dagen.<33>

Sjoukje trouwt op 2 juni 1814 te Holwerd (huwelijksgetuigen waren Beerend Johannes Klinkhamer, Jan Douwes Noordenbos, haar volle neef Geert Dirks Elzinga (neef van de bruid) (zie III-B) en zijn schoonzus Gerrit Willemzen (zwager van de bruid)) op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Harmen Warrink, zoon van Arent Warrink en Janna Wessel. Harmen, weversknecht, linnenweversknecht, mr. linnenwever en linnenwever, wonende te Holwerd en te Ternaard, is geboren rond 1788.<34,35>

Van Harmen en Sjoukje zijn zes kinderen bekend:

1  Arent Harmens Warrink is geboren op 6 september 1814 16.00 uur te Holwerd, is als geboren aangegeven op 8 september 1814 te Holwerd (aangever geboorte was zijn vader Harmen Warrink (vader); getuigen aangifte geboorte waren zijn achterneef (5e graad) Geert Dirks Elzinga (zie III-B) en Hilbrand Cornelis van Gelder).<36,37>

2  Jan Harmens Warrink is geboren op 28 juni 1819 05.00 uur te Ternaard, is als geboren aangegeven op 28 juni 1819 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Harmen Warrink (vader)).<38,39>

3  Hiltje Harmens Warrink is geboren op 23 mei 1822 23.00 uur te Ternaard, is als geboren aangegeven op 24 mei 1822 te Westdongeradeel (aangever geboorte was haar vader Harmen Warrink (vader)).<40,41>

4  Egbert Harmens Warrink is geboren op 2 april 1825 17.00 uur te Ternaard, is als geboren aangegeven op 5 april 1825 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Harmen Warrink (vader)).<42,43>

5  Jantje Harmens Warrink is geboren op 8 januari 1833 03.00 uur te Ternaard, is als geboren aangegeven op 8 januari 1833 te Westdongeradeel (aangever geboorte was haar vader Harmen Warrink (vader)).<44,45>

6  Geertje Harmens Warrink is geboren op 15 april 1835 22.00 uur te Ternaard, is als geboren aangegeven op 16 april 1835 te Westdongeradeel (aangever geboorte was haar vader Harmen Warrink (vader)).<46,47>

III-B  Geert Dirks Elzinga, zoon van Dirk Geerts (II-B) en Sjoerdtje Martens Elzinga, mr. schoenmaker en schoenmaker, wonende te Holwerd, is geboren op 11 maart 1790 te Damwoude, is Herv. gedoopt op 2 mei 1790 te Dantumawoude, is overleden op 15 mei 1868 12.00 uur te Holwerd (Huis 88). Geert werd 78 jaar, 2 maanden en 4 dagen.<48>

Geert Durks nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Holwerd en gaf geen kinderen op. De ambtenaar schreef in de akte Geert Durks, Geert tekende zelf met Geert Dirks Elzinga.
Akte datum: 8-10-1811.

Geert trouwt op 19 mei 1814 te Holwerd op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Jantje Willems van der Velde, dochter van Willem Sijbrens en Jantjen Jans. Jantje, boerendienstmeid, wonende te Holwerd, is geboren op 25 augustus 1793 te Ferwerd, is Herv. gedoopt op 7 oktober 1793 te Ferwerd, is overleden op 25 december 1857 te Westdongeradeel. Jantje werd 64 jaar en 4 maanden.<49..51>

Van Geert en Jantje zijn tien kinderen bekend:

1  Dirk Geerts Elzinga is geboren op 30 juni 1815 te Holwerd.

2  Sjoerdtje Geerts Elzinga is geboren op 1 maart 1817 te Holwerd, zie IV-A.

3  Willem Geerts Elzinga is geboren op 16 november 1818 07.00 uur te Westdongeradeel, is als geboren aangegeven op 16 november 1818 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Geert Dirks Elzinga (zie III-B)), zie IV-B.<52,53>

4  Jantje Geerts Elzinga is geboren op 20 oktober 1820 te Westdongeradeel.

5  Renske Geerts Elzinga is geboren op 10 augustus 1822 te Holwerd, is overleden op 15 maart 1858 te Ferwerderadeel. Renske werd 35 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Renske trouwt op 27 mei 1847 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Jan Feites Zeilstra, zoon van Feite Tjipkes Zeilstra en Maaike Pieters Bokkinga. Jan is geboren in 1819, is overleden op 8 juni 1847 te Ferwerderadeel. Jan werd 28 jaar. Renske trouwt op 24 mei 1849 te Ferwerderadeel op 26-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Abe Jans van der Wal, zoon van Jan Hendriks van der Wal en Pietje Jans Hijma. Abe is geboren op 10 april 1823 te Ferwerd, is overleden op 9 april 1865 te Ferwerderadeel. Abe werd 41 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Abe was later gehuwd (2) met Janke Sipkes Bosch.<54..56>

6  Grietje Geerts Elzinga is geboren op 4 juni 1824 te Holwerd, zie IV-C.

7  Jan Geerts Elzinga is geboren op 6 augustus 1824 te Westdongeradeel.

8  Jan Geerts Elzinga is geboren op 18 april 1830 te Westdongeradeel.

9  Sjoukje Geerts Elzinga is geboren op 28 augustus 1831 te Holwerd.

Sjoukje trouwt op 27 mei 1854 te Ferwerderadeel op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Jan Siebes Palma, zoon van Siebe Jans Palma en Jantje Melles Oosterbaan. Jan is geboren rond 1829 te Hogebeintum, is overleden voor 4 mei 1867. Jan werd hoogstens 38 jaar. Sjoukje trouwt op 4 mei 1867 te Ferwerderadeel op 35-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 50-jarige Feyke Ynzes van Vliet, zoon van Ynze Jelles van Vliet en Trijntje Feykes Hellinga. Feyke is geboren rond 1817 te Blija.

Feyke was eerder gehuwd (1) met Grietje Douwes Visbeek.<57>

10  Lieukje Geerts Elzinga is geboren op 18 december 1833 te Westdongeradeel.

III-C  Renske Dirks Elzinga, dochter van Dirk Geerts (II-B) en Sjoerdtje Martens Elzinga, dienstmeid, wonende te Blija, is geboren op 28 november 1792 te Damwoude, is Herv. gedoopt op 27 januari 1793 te Dantumawoude, is overleden op 25 januari 1820 te Ferwerderadeel. Renske werd 27 jaar, 1 maand en 28 dagen.<58>

Renske trouwt op 19 februari 1818 te Ferwerderadeel op 25-jarige leeftijd met de 55-jarige Pier Melles Broersma, zoon van Melle Hendriks en Hiltje Jans. Pier, koopman, wonende te Blija, is geboren op 11 februari 1763 te Blija, is Herv. gedoopt op 15 februari 1767 te Blija, is overleden op 16 maart 1830 te Ferwerderadeel. Pier werd 67 jaar, 1 maand en 5 dagen.<59..61>

Pier was eerder gehuwd (1) met Antje Dirks Radersma.<62,63>

Van Pier en Renske is een kind bekend:

1  Hiltje Piers Broersma is geboren rond 1820 te Blija.

Hiltje trouwt op 14 mei 1842 te Westdongeradeel op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Klaas Ypma, zoon van Biense Ypma en Aaltje Tjepkes Heeringa. Klaas is geboren rond 1819 te Holwerd.

III-D  Sjoukje Dirks Elzinga, dochter van Dirk Geerts (II-B) en Sjoerdtje Martens Elzinga, dienstmaagd en arbeidster, wonende te Ternaard en te Holwerd, is geboren op 9 november 1796 de Valom onder Dantumawoude, is Herv. gedoopt op 25 december 1796 te Dantumawoude, is overleden op 15 maart 1860 02.00 uur te Dantumawoude (Huis 177). Sjoukje werd 63 jaar, 4 maanden en 6 dagen.<64>

Sjoukje trouwt op 15 mei 1817 te Ternaard op 20-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Wieger Baukes van der Ploeg, zoon van Bauke Wiegers en Trijntje Broers. Wieger, boerenknecht en gardenier, wonende te Ternaard, is geboren op 21 januari 1791, is Herv. gedoopt op 27 februari 1791 te Ternaard, is overleden op 3 oktober 1826 te Westdongeradeel. Wieger werd 35 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Van Wieger en Sjoukje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Wiegers van der Ploeg is geboren op 12 maart 1819 te Westdongeradeel.

2  Dirk Wiegers van der Ploeg is geboren op 10 september 1822 te Westdongeradeel.

Sjoukje trouwt op 14 februari 1829 te Westdongeradeel op 32-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Sikke Jans Aagtjes, zoon van Jan Pieters Aagtjes en Hitje Johannes. Sikke, arbeider, wonende te Holwerd, is geboren op 15 februari 1786, is Herv. gedoopt op 19 maart 1786 te Holwerd, is overleden op 4 september 1861 te Westdongeradeel. Sikke werd 75 jaar, 6 maanden en 20 dagen.<65>

Sikke was eerder gehuwd (1) met Jantje Gerbens Schoorstra.<66,67>

Van Sikke en Sjoukje zijn twee kinderen bekend:

3  Hitje Sikkes Aagtjes, wonende te Holwerd, is geboren op 15 december 1829 te Westdongeradeel, is overleden op 8 januari 1830 te Holwerd. Hitje werd 24 dagen.

4  Hidde Sikkes Aagtjes is geboren op 28 mei 1831 te Westdongeradeel.

III-E  Hemke Dirks Elzinga, zoon van Dirk Geerts (II-B) en Sjoerdtje Martens Elzinga, winkelier, linnenwever, mr. linnenwever en koopman, wonende te Holwerd, is geboren op 9 februari 1803 te Holwerd, is Herv. gedoopt op 13 maart 1803 te Holwerd, is overleden op 3 maart 1878 te Holwerd. Hemke werd 75 jaar en 22 dagen.<68,69>

Hemke trouwt op 1 februari 1825 te Westdongeradeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Tjitske Goslings de Vries, dochter van Gosling Hendriks de Vries en Sijke Wijbes van der Ploeg. Tjitske, dienstmeid en winkelierster, wonende te Holwerd, is geboren op 5 april 1802 te Holwerd, is Herv. gedoopt op 2 mei 1802 te Holwerd, is overleden op 3 januari 1843 te Holwerd. Tjitske werd 40 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<70..72>

Van Hemke en Tjitske zijn tien kinderen bekend:

1  Sjoerdtje Hemkes Elzinga is geboren op 8 april 1825 14.00 uur te Holwerd, is als geboren aangegeven op 9 april 1825 te Westdongeradeel (aangever geboorte was haar vader Hemke Dirks Elzinga (zie III-E)), zie IV-D.<73,74>

2  Gosling Hemkes Elzinga is geboren op 7 augustus 1827 12.00 uur te Holwerd, is als geboren aangegeven op 10 augustus 1827 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Hemke Dirks Elzinga (zie III-E)), zie IV-E.<75,76>

3  Dirk Hemkes Elzinga is geboren op 16 januari 1830 03.30 uur te Holwerd, is als geboren aangegeven op 17 januari 1830 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Hemke Dirks Elzinga (zie III-E)), zie IV-F.<77,78>

4  Sijke Hemkes Elzinga is geboren op 8 april 1832 te Holwerd, zie IV-G.

5  Geert Hemkes Elzinga is geboren op 17 juni 1834 23.30 uur te Holwerd, is als geboren aangegeven op 19 juni 1834 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Hemke Dirks Elzinga (zie III-E)), zie IV-H.<79,80>

6  Wybe Hemkes Elzinga is geboren op 7 december 1836 te Westdongeradeel, zie IV-I.

7  Renske Hemkes Elzinga is geboren op 28 maart 1839 te Westdongeradeel, is overleden op 2 september 1842 te Westdongeradeel. Renske werd 3 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

8  Marten Hemkes Elzinga is geboren op 10 mei 1841 te Holwerd, is overleden op 27 september 1841 te Holwerd. Marten werd 4 maanden en 17 dagen.<81>

9  Antje Hemkes Elzinga is geboren op 10 mei 1841 te Westdongeradeel.

10  Marten Hemkes Elzinga is geboren op 9 mei 1842 te Westdongeradeel, is overleden op 29 mei 1842 te Westdongeradeel. Marten werd 20 dagen.

III-F  Marten Dirks Elzinga, zoon van Dirk Geerts (II-B) en Sjoerdtje Martens Elzinga, schoenmakersknecht en schoenmaker, wonende te Holwerd en te Blija, is geboren op 9 augustus 1806 te Holwerd, is Herv. gedoopt op 7 september 1806 te Holwerd, is overleden op 18 december 1864 03.00 uur te Blija (Huis 47). Marten werd 58 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<82..84>

Marten trouwt op 22 oktober 1825 te Westdongeradeel (huwelijksgetuige was zijn volle neef Harmen Warrink (aangetrouwde neef)) op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Ynske Eeltjes Folkertsma, dochter van Eeltje Johannes Folkertsma en Maaike Klazes. Ynske, zonder beroep, wonende te Blija, is geboren op 19 februari 1805 te Blija, is Herv. gedoopt op 17 maart 1805 te Blija, is overleden op 13 september 1891 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Ynske werd 86 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<85..87>

Ynske is in 1867 naar Amerika (U.S.A.) vertrokken.

Ynske was later gehuwd (2) met Jacob Derks Agterhof.<88..91>

Van Marten en Ynske zijn twaalf kinderen bekend:

1  Sjoerdje Martens Elzinga is geboren op 6 december 1825 te Blija, zie IV-J.

2  Eeltje (Eli) Martens Elzinga is geboren op 15 september 1827 te Ferwerderadeel, zie IV-K.

3  Maaike Martens Elzinga is geboren op 11 juni 1829 te Blija, is overleden op 8 januari 1894 te Ferwerderadeel. Maaike werd 64 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Maaike trouwt op 29 maart 1851 te Ferwerderadeel op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Auke Taekes van Dijk, zoon van Taeke Jans van Dijk en Grietje Meinderts Zuidema. Auke, boerenknecht, is geboren op 19 januari 1826 te Ferwerd, is overleden op 2 maart 1902 te Franekeradeel. Auke werd 76 jaar, 1 maand en 11 dagen.

4  Renske Martens Elzinga is geboren op 8 juli 1831 te Blija.

Renske trouwt op 14 november 1867 te Ferwerderadeel op 36-jarige leeftijd met de 39-jarige Jan Klazes Housma, zoon van Klaas Jans Housma en Franske Jelles de Vries. Jan, schoenmaker, is geboren op 25 november 1827 te Ferwerd.

5  Dirkje Martens Elzinga is geboren op 26 september 1833 te Ferwerderadeel, is ongehuwd overleden op 10 mei 1860 te Ferwerderadeel. Dirkje werd 26 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

6  Sjouwkje Martens Elzinga is geboren op 13 januari 1836 te Blija, zie IV-L.

7  Dirk Martens Elzinga is geboren op 3 februari 1838 te Blija, zie IV-M.

8  Klaas (Klass) Martens Elzinga is geboren op 12 februari 1840 te Ferwerderadeel, zie IV-N.

9  Geert (Gerret) Martens Elzinga is geboren op 15 april 1842 te Blija, zie IV-O.

10  Hemke (Hendrick) Martens Elzinga is geboren op 18 februari 1844 te Blija, zie IV-P.

11  Marten Martens Elzinga is geboren op 29 juli 1845 te Ferwerderadeel.

12  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 21 december 1849 te Ferwerderadeel.

III-G  Antje Jans Kerkhof, dochter van Jan Geerts Kerkhof (II-C) en Grietje Pieters Brandenburg, is geboren op 13 oktober 1809 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 12 november 1809 te Drachten.

Antje trouwt op 15 november 1834 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Hielke Jans Bijker, zoon van Jan Jans Bijker en Sietske Gerrits. Hielke is geboren rond 1806 te Drachten.

Van Hielke en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Hielkes Bijker is geboren rond 1841 te Drachten.

Gerrit trouwt op 23 april 1870 te Smallingerland op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Baukje Witjes Berg, dochter van Witje Okkes Berg en Sintje Sytzes de Hoop. Baukje is geboren rond 1835 te Deersum.

2  Pieter Hielkes Bijker is geboren rond 1854 te Drachten.

Pieter trouwt op 10 mei 1879 te Smallingerland op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Trijntje Jans Scheper, dochter van Jan Siebes Scheper en Jantje Willems Koning. Trijntje is geboren rond 1854 te Benedenknijpe.


Generatie IV

(van 1814 tot 1920)

In deze generatie zijn 16 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 72 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1840 en 1891. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (13x), Holwerd (12x), Ferwerderadeel (11x), Westdongeradeel (10x), Marrum (6x), Blija (6x), Ottawa County - Michigan - U.S.A. (5x), Michigan - U.S.A., Holland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., Hogebeintum, Ferwerd en Brantgum.

IV-A  Sjoerdtje Geerts Elzinga, dochter van Geert Dirks Elzinga (III-B) en Jantje Willems van der Velde, naaister, wonende te Holwerd, is geboren op 1 maart 1817 te Holwerd.

Sjoerdtje trouwt op 5 mei 1838 te Westdongeradeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Igles Glas, zoon van Igle Jans Glas en Klaaske Gribberts Stuur. Hendrik, kleermaker en mr. kleermaker, wonende te Holwerd, is geboren op 14 december 1814 te Holwerd, is overleden op 19 februari 1855 te Holwerd. Hendrik werd 40 jaar, 2 maanden en 5 dagen.<92,93>

Hendrik was later gehuwd (2) met Bregtje Sakes Braak.<94..98>

Van Hendrik en Sjoerdtje zijn drie kinderen bekend:

1  Geert Hendriks Glas is geboren op 7 februari 1840 te Holwerd.

2  Igle Hendriks Glas is geboren op 16 februari 1842 te Holwerd.

3  Klaaske Hendriks Glas is geboren op 2 april 1844 te Holwerd.

IV-B  Willem Geerts Elzinga, zoon van Geert Dirks Elzinga (III-B) en Jantje Willems van der Velde, schoenmaker en zonder beroep, wonende te Holwerd, is geboren op 16 november 1818 07.00 uur te Westdongeradeel, is als geboren aangegeven op 16 november 1818 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Geert Dirks Elzinga (zie III-B)), is overleden op 2 augustus 1900 12.30 uur te Holwerd. Willem werd 81 jaar, 8 maanden en 17 dagen.<99,100>

Willem trouwt op 22 mei 1852 te Marrum op 33-jarige leeftijd met de 27-jarige Hiltje Gerlofs Tilma, dochter van Gerlof Piers Tilma en Jitske Everts Boersma. Hiltje, zonder beroep, wonende te Ferwerd en te Holwerd, is geboren op 12 oktober 1824 te Hogebeintum, is overleden op 13 maart 1892 te Westdongeradeel. Hiltje werd 67 jaar, 5 maanden en 1 dag.<101>

Van Willem en Hiltje zijn zes kinderen bekend:

1  Jantje Willems Elzinga, wonende te Holwerd, is geboren op 19 januari 1854 te Holwerd, is overleden op 13 maart 1854 10.00 uur te Holwerd (Huis 39). Jantje werd 1 maand en 22 dagen.

2  Jantje Willems Elzinga is geboren op 25 januari 1855 te Westdongeradeel, zie V-A.

3  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 2 december 1857 te Westdongeradeel.

4  Gerlof Willems Elzinga is geboren op 22 december 1858 te Holwerd, zie V-B.

5  Geert Willems Elzinga, wonende te Holwerd, is geboren op 17 september 1861 te Holwerd, is overleden op 7 juni 1862 21.00 uur te Holwerd (Huis 53). Geert werd 8 maanden en 21 dagen.

6  Geert Willems Elzinga is geboren op 6 mei 1867 te Holwerd, zie V-C.

IV-C  Grietje Geerts Elzinga, dochter van Geert Dirks Elzinga (III-B) en Jantje Willems van der Velde, is geboren op 4 juni 1824 te Holwerd, is overleden op 21 april 1864 te Ferwerderadeel. Grietje werd 39 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Grietje trouwt op 29 mei 1845 te Ferwerderadeel op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Bendert Klazes de Roo, zoon van Klaas Aelzes de Roo en Tjietske Benderts Kuiphof. Bendert is geboren rond 1819 te Marrum.

Van Bendert en Grietje is een kind bekend:

1  Tjitske Binderts de Roo is geboren rond 1846 te Blija, is overleden op 13 maart 1882 te Ferwerderadeel overleden aan boord van het stoomschip Castor.. Tjitske werd ongeveer 36 jaar.

Tjitske trouwt op 29 mei 1869 te Ferwerderadeel op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Jonker, zoon van Klaas Bartels Jonker en Aafke Sakes Alma. Jan is geboren rond 1844 te Blija.

IV-D  Sjoerdtje Hemkes Elzinga, dochter van Hemke Dirks Elzinga (III-E) en Tjitske Goslings de Vries, is geboren op 8 april 1825 14.00 uur te Holwerd, is als geboren aangegeven op 9 april 1825 te Westdongeradeel (aangever geboorte was haar vader Hemke Dirks Elzinga (zie III-E)).<102,103>

Sjoerdtje trouwt op 22 mei 1851 te Marrum op 26-jarige leeftijd met Menne Martinus Miedema.

Van Menne en Sjoerdtje zijn twee kinderen bekend:

1  Tjitske Miedema is geboren op 23 april 1855 te Marrum.

2  Hemke Miedema is geboren op 18 september 1857 te Marrum.

IV-E  Gosling Hemkes Elzinga, zoon van Hemke Dirks Elzinga (III-E) en Tjitske Goslings de Vries, is geboren op 7 augustus 1827 12.00 uur te Holwerd, is als geboren aangegeven op 10 augustus 1827 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Hemke Dirks Elzinga (zie III-E)), is overleden op 17 mei 1894 te Westdongeradeel. Gosling werd 66 jaar, 9 maanden en 10 dagen.<104,105>

Gosling trouwt op 21 mei 1857 te Westdongeradeel op 29-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Akke Pieters Dijkman. Akke is geboren in 1828, is overleden op 21 augustus 1858 te Westdongeradeel. Akke werd 30 jaar.

Van Gosling en Akke is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 20 augustus 1858 te Westdongeradeel.

Gosling trouwt op 14 mei 1859 te Westdongeradeel op 31-jarige leeftijd (2) met Jantje Jans Glas.

IV-F  Dirk Hemkes Elzinga, zoon van Hemke Dirks Elzinga (III-E) en Tjitske Goslings de Vries, arbeider, wonende te Holwerd, is geboren op 16 januari 1830 03.30 uur te Holwerd, is als geboren aangegeven op 17 januari 1830 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Hemke Dirks Elzinga (zie III-E)), is overleden op 21 december 1902 te Westdongeradeel. Dirk werd 72 jaar, 11 maanden en 5 dagen.<106,107>

Dirk trouwt op 5 mei 1853 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met Antje Hendriks Douma. Antje is overleden voor 18 maart 1899.<108>

Van Dirk en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Saapke Dirks Elzinga is geboren op 29 december 1854 te Westdongeradeel.

2  Hemke Dirks Elzinga is geboren op 14 januari 1858 te Westdongeradeel, is overleden op 18 september 1861 te Westdongeradeel. Hemke werd 3 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

3  Sybrigje Dirks Elzinga is geboren op 15 april 1861 te Hogebeintum, zie V-D.

4  Tjitske Dirks Elzinga is geboren op 17 april 1864 te Westdongeradeel, zie V-E.

5  Hemke Dirks Elzinga is geboren op 23 april 1866 te Westdongeradeel.

IV-G  Sijke Hemkes Elzinga, dochter van Hemke Dirks Elzinga (III-E) en Tjitske Goslings de Vries, is geboren op 8 april 1832 te Holwerd.

Sijke trouwt op 24 mei 1856 te Ferwerderadeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Dirk Doekes van Dijk, zoon van Doeke Hendriks van Dijk en Tjaltje Jacobs Dijkstra. Dirk is geboren rond 1829 te Ferwerd.

Van Dirk en Sijke zijn vijf kinderen bekend:

1  Hemke van Dijk is geboren op 8 november 1856 te Ferwerderadeel.

2  Tjaltje van Dijk is geboren op 8 november 1858 te Ferwerderadeel.

3  Tjitske van Dijk is geboren op 5 december 1860 te Ferwerderadeel.

4  Hemke van Dijk is geboren op 23 oktober 1863 te Ferwerderadeel.

5  Janke van Dijk is geboren op 12 november 1866 te Ferwerderadeel.

IV-H  Geert Hemkes Elzinga, zoon van Hemke Dirks Elzinga (III-E) en Tjitske Goslings de Vries, arbeider, wonende te Holwerd, is geboren op 17 juni 1834 23.30 uur te Holwerd, is als geboren aangegeven op 19 juni 1834 te Westdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Hemke Dirks Elzinga (zie III-E)), is overleden op 31 januari 1914 te Westdongeradeel. Geert werd 79 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<109,110>

Geert trouwt op 17 mei 1860 te Westdongeradeel op 25-jarige leeftijd met Fokje Wijbrens de Jong. Fokje, arbeidster, wonende te Holwerd.

Van Geert en Fokje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjitske Geerts Elzinga is geboren op 1 mei 1861 te Holwerd, zie V-F.

2  Wybren Geerts Elzinga is geboren op 31 juli 1862 te Westdongeradeel.

3  Hemke Geerts Elzinga is geboren op 22 november 1865 te Holwerd, zie V-G.

4  Zwaantje Geerts Elzinga is geboren op 30 januari 1869 en afkomstig uit Holwerd, zie V-H.

IV-I  Wybe Hemkes Elzinga, zoon van Hemke Dirks Elzinga (III-E) en Tjitske Goslings de Vries, is geboren op 7 december 1836 te Westdongeradeel, is overleden op 12 februari 1885 te Holwerd. Wybe werd 48 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Wybe trouwt op 19 mei 1864 te Westdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Jans van der Ploeg, dochter van Jan Eetzes van der Ploeg en Aaltje Nammes Norttraven. Antje is geboren op 1 oktober 1839 te Westdongeradeel, is overleden op 3 juli 1910 te Holwerd. Antje werd 70 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Van Wybe en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Wybes Elzinga is geboren op 20 maart 1865 te Brantgum, is overleden op 1 april 1939 te Holwerd. Jan werd 74 jaar en 12 dagen.

2  Hemke Wybes Elzinga is geboren op 6 mei 1867 te Westdongeradeel, zie V-I.

3  Gosling Wybes Elzinga is geboren op 17 januari 1870 te Holwerd, is overleden op 7 juli 1870 te Westdongeradeel. Gosling werd 5 maanden en 20 dagen.

4  Tjitske Wybes Elzinga is geboren op 10 maart 1872 te Westdongeradeel, is overleden op 13 september 1898 te Westdongeradeel. Tjitske werd 26 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

5  Gosling Wybes Elzinga is geboren op 26 oktober 1876 te Holwerd, zie V-J.

IV-J  Sjoerdje Martens Elzinga, dochter van Marten Dirks Elzinga (III-F) en Ynske Eeltjes Folkertsma, is geboren op 6 december 1825 te Blija, is overleden op 21 oktober 1872 te Blija. Sjoerdje werd 46 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Sjoerdje trouwt op 12 mei 1849 te Marrum op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Harmen Ulbes Smits, zoon van Ulbe Dirks Smits en Antje Jans Wielinga. Harmen, landarbeider, is geboren op 15 april 1826 te Genum, is overleden op 5 juni 1870 te Blija. Harmen werd 44 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Van Harmen en Sjoerdje zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje Smits is geboren op 20 oktober 1849 te Marrum, is overleden op 5 maart 1941 te Ferwerderadeel. Antje werd 91 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Antje trouwt op 28 september 1872 te Ferwerderadeel op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Slager, zoon van Gerk Pieters Slager en Janke Thomas Ekema. Pieter is geboren op 29 april 1847 te Blija.

2  Ynske Smits is geboren op 5 februari 1852 te Marrum, zie V-K.

3  Dieuwke Harmens Smits is geboren op 28 december 1853 te Ferwerderadeel, is overleden op 10 maart 1863 te Ferwerderadeel. Dieuwke werd 9 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

4  Maaike Harmens Smits is geboren op 5 februari 1855 te Blija, zie V-L.

5  Renske Smits is geboren op 22 maart 1857 te Marrum, is overleden op 6 februari 1937 te Ferwerderadeel. Renske werd 79 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Renske trouwt op 19 mei 1883 te Ferwerderadeel op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Ynze van Vliet, zoon van Ruurd Ynzes van Vliet en Maaike Feddes Stienstra. Ynze is geboren op 15 oktober 1855 te Ferwerd.

IV-K  Eeltje (Eli) Martens Elzinga, zoon van Marten Dirks Elzinga (III-F) en Ynske Eeltjes Folkertsma, schoenmaker, is geboren op 15 september 1827 te Ferwerderadeel, is overleden op 14 november 1888 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Eeltje werd 61 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Eeltje trouwt op 23 november 1871 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 44-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Jenneke Keppel. Jenneke is geboren rond 1838.

Van Eeltje en Jenneke zijn vier kinderen bekend:

1  Maggie Elzinga is geboren op 9 november 1872 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 15 februari 1937 te Wright Township - Michigan - U.S.A.. Maggie werd 64 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

2  Martin Elzinga is geboren op 5 oktober 1874 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 20 januari 1922 te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A.. Martin werd 47 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Martin trouwt op 4 januari 1897 te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A. op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Alice Veenstra, dochter van Reinske.IJsbrands Veenstra en Geerdina Wilhelmina Kemper. Alice is geboren rond 1875 te Illionis - U.S.A..

3  Ida Elzinga is geboren rond 1877 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 30 oktober 1942 te Holland - Ottawa County - Michigan - U.S.A.. Ida werd ongeveer 65 jaar.

Ida trouwt op 23 oktober 1900 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige John Browners, zoon van L. Browners en Delia Deputten. John is geboren rond 1876 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A.. Ida trouwt op 11 juli 1931 te Cook County - Illinois - U.S.A. op ongeveer 54-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 58-jarige Christian Baarman. Christian is geboren rond 1873.

4  Herbert Elzinga is geboren rond 1879 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 15 juli 1947 te Polkton Township - Ottawa County - Michigican - U.S.A.. Herbert werd ongeveer 68 jaar.

Herbert trouwt op 29 november 1916 te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A. op ongeveer 37-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Ila Warren, dochter van Geo. Warren en Cora Harris. Ila is geboren rond 1887 te Newaygo - Newaygo County - Michigan - U.S.A..

IV-L  Sjouwkje Martens Elzinga, dochter van Marten Dirks Elzinga (III-F) en Ynske Eeltjes Folkertsma, zonder beroep, wonende te Blija, is geboren op 13 januari 1836 te Blija, is overleden op 22 november 1905 te Ferwerderadeel. Sjouwkje werd 69 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Sjouwkje trouwt op 15 mei 1862 te Ferwerderadeel op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirk Roeda, zoon van Jan Dirks Roeda en Hendrikje Fransen Dijkstra. Dirk, garagehouder, wonende te Blija, is geboren op 26 mei 1836 te Blija, is overleden op 25 januari 1907 te Ferwerderadeel. Dirk werd 70 jaar, 7 maanden en 30 dagen.<111>

Van Dirk en Sjouwkje is een kind bekend:

1  Eeltje Roeda is geboren rond 1868 te Blija.

Eeltje trouwt op 4 mei 1889 te Ferwerderadeel op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Harmke van Dijk, dochter van Minze Broers van Dijk en Jitske Harmens Reitsma. Harmke is geboren rond 1869 te Britsum.

IV-M  Dirk Martens Elzinga, zoon van Marten Dirks Elzinga (III-F) en Ynske Eeltjes Folkertsma, koopman, wonende te Blija, is geboren op 3 februari 1838 te Blija, is overleden in 1901 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Dirk werd 63 jaar.

Dirk trouwt op 15 mei 1862 te Ferwerderadeel (huwelijksgetuige was zijn zwager Harmen Ulbes Smit (aangetrouwde broer (zwager) van de bruidegom)) op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Aukje (Alice) Eeltjes Boes, dochter van Eeltje Sytzes Boes en Trijntje Pieters Dijkstra. Aukje, zonder beroep, wonende te Blija, is geboren op 5 september 1837 te Blija, is overleden op 17 december 1903 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Aukje werd 66 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Van Dirk en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntje Elzenga is geboren op 29 mei 1863 te Ferwerderadeel, is overleden op 17 augustus 1866 te Ferwerderadeel. Trijntje werd 3 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

2  Marten Elzenga is geboren op 17 november 1864 te Ferwerderadeel, is overleden op 31 maart 1944 te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A.. Marten werd 79 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Marten trouwt op 24 mei 1900 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 35-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Cornelia Munson, dochter van Pieter Munson en Jannetje Boutendam. Cornelia is geboren rond 1880 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A.. Marten trouwt op 3 maart 1908 te Drethe - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 43-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 20-jarige Alice Bakker, dochter van Sipke Bakker en Tryntje Molenaar. Alice is geboren rond 1888 te Nederland.

3  Trijntje (Kathie) Elzinga is geboren op 30 januari 1867 te Ferwerderadeel, zie V-M.

4  Annie Elzinga is geboren op 30 mei 1869 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., zie V-N.

5  Elizabeth Elzinga is geboren op 1 augustus 1872 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 11 juli 1938 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Elizabeth werd 65 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Elizabeth was gehuwd met Johannes Zwagerman, zoon van Martin Zwagerman en Willemtje Lochtenberg. Johannes is geboren op 23 oktober 1868 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden in 1939, is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Johannes werd 71 jaar.

6  Eli Elzinga is geboren op 13 februari 1875 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., zie V-O.

7  Betsy Elzinga is geboren op 11 augustus 1877 te Michigan - U.S.A., is overleden op 24 oktober 1952 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Betsy werd 75 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Betsy trouwt op 20 maart 1902 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Adrian (Edward) Nagelkerk, zoon van Johannes Nagelkerk en Wilhelmina van Oosten. Adrian is geboren op 13 april 1872 te Nederland, is overleden op 30 juni 1956, is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Adrian werd 84 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

IV-N  Klaas (Klass) Martens Elzinga, zoon van Marten Dirks Elzinga (III-F) en Ynske Eeltjes Folkertsma, is geboren op 12 februari 1840 te Ferwerderadeel, is overleden in 1920 te Michigan - U.S.A., is begraven te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A.. Klaas werd 80 jaar.

Klaas trouwt op 25 oktober 1867 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje J. de Jong. Trijntje is geboren op 4 oktober 1845, is overleden in 1923 te Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Trijntje werd 78 jaar.

Van Klaas en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Dirk (Dick) Elzinga is geboren op 6 december 1869, zie V-P.

2  Henry Elzinga is geboren op 26 december 1870 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., zie V-Q.

3  Ida Elzinga is geboren op 22 februari 1873 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 24 maart 1935 te Muskegon - Muskegon County - Michigan - U.S.A., is begraven te Rockford - Kent County - Michigan - U.S.A. (Rockford Cemetery). Ida werd 62 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Ida trouwt op 6 mei 1891 te South Blendon - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 18-jarige leeftijd met de 24-jarige William Leroy Hall, zoon van William P. Hall en Luiza Brown. William is geboren in 1867 te Michigan - U.S.A., is overleden op 20 april 1953 te Casnovia Township - Muskegon County - Michigan - U.S.A., is begraven te Rockford - Kent County - Michigan - U.S.A. (Rockford Cemetery). William werd 86 jaar.

4  Albert (Eeltje) Elzinga is geboren op 15 maart 1875 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., zie V-R.

5  Gerrit Elzinga is geboren op 1 juni 1877 te Holland - Ottawa County - Michigan - U.S.A..

6  Maggie Elzinga is geboren op 24 maart 1880 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 10 april 1962, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Maggie werd 82 jaar en 17 dagen.

Maggie trouwt op 3 maart 1910 te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Gerrit Dalman, zoon van Henry Dalman en Martha van Farone. Gerrit is geboren rond 1889 te Allendale - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden in 1959, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Gerrit werd ongeveer 70 jaar.

7  Nickolas (Nick) Elzinga is geboren op 3 februari 1883, is overleden op 15 juli 1954 te Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Nickolas werd 71 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Nickolas was gehuwd met Magdalena Bekius. Magdalena is geboren op 23 februari 1891, is overleden op 18 augustus 1974 te Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Magdalena werd 83 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

IV-O  Geert (Gerret) Martens Elzinga, zoon van Marten Dirks Elzinga (III-F) en Ynske Eeltjes Folkertsma, gardenier, wonende te Blija, is geboren op 15 april 1842 te Blija, is overleden op 25 februari 1893, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Geert werd 50 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Vertrokken naar de U.S.A. op 1 juli 1890 met echtgenote Della en de kinderen Marten, Wytske, Abel, Ynske, Pietje en Eeltje.

Geert trouwt op 2 juni 1866 te Marrum op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Detje (Della) Abels Hofman, dochter van Abel Jans Hofman en Wytske Jans Westra. Detje, zonder beroep, wonende te Blija, is geboren op 20 december 1845 te Reitsum, is overleden op 2 februari 1937, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Detje werd 91 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Vertrokken naar de U.S.A. op 1 juli 1890 met echtgenoot Geert en de kinderen Marten, Wytske, Abel, Ynske, Pietje en Eeltje.

Van Geert en Detje zijn tien kinderen bekend:

1  Marten (Martin) Elzinga is geboren op 25 maart 1867 te Ferwerderadeel, is overleden in 1943, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Marten werd 76 jaar.

Marten trouwt op 22 december 1896 te Georgetown Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Gertie Holstege, dochter van Henry J. Holstege. Gertie is geboren rond 1877, is overleden in 1966, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Gertie werd ongeveer 89 jaar.

2  Wytske (Lizzie Elizabeth) Elzinga is geboren op 25 juni 1869 22.00 uur te Blija, is als geboren aangegeven op 26 juni 1869 te Ferwerderadeel (aangever geboorte was haar vader Geert Martens Elzinga (vader) (zie IV-O)), zie V-S.

3  Abel Elzinga is geboren op 5 december 1871 te Marrum, zie V-T.

4  Ynske (Anna) Elzenga is geboren op 26 juli 1874 te Ferwerd, is overleden op 11 maart 1961 te Marne - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery). Ynske werd 86 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Ynske trouwt op 24 mei 1900 te South Blendon - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Harry Dogger, zoon van Sakom (Simon) Dogger en Feitje Jans Kuiper. Harry is geboren op 30 augustus 1864 te Olive Center - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 6 februari 1942 te Los Angeles - CaliforniŰ - U.S.A.. Harry werd 77 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

5  Pietje Elzinga is geboren op 21 september 1876 te Blija, is overleden op 14 november 1876 05.00 uur te Blija. Pietje werd 1 maand en 24 dagen.

6  Pietje (Nellie) Elzinga is geboren op 10 februari 1878 te Ferwerderadeel, zie V-U.

7  Albert (Eeltje Elzenga) Elzinga is geboren op 2 december 1880 14.00 uur te Blija, is overleden op 13 februari 1968, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery). Albert werd 87 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

8  Ida (Edith) Elzinga is geboren op 6 mei 1884, zie V-V.

9  Dick Elzinga is geboren op 5 februari 1887 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., zie V-W.

10  John Elzinga is geboren op 6 februari 1891, is overleden op 21 augustus 1977, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery). John werd 86 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

IV-P  Hemke (Hendrick) Martens Elzinga, zoon van Marten Dirks Elzinga (III-F) en Ynske Eeltjes Folkertsma, is geboren op 18 februari 1844 te Blija, is overleden op 29 december 1916 te Antrim County - Michigan - U.S.A., is begraven te Ellsworth - Antrim County - Michigan - U.S.A. (Atwood Cemetery). Hemke werd 72 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Hemke trouwt op 10 april 1869 te Ferwerderadeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Jantje Tjeerds Annema, dochter van Tjeerd Tabes Annema en Jelske Roelofs Steringa. Jantje is geboren op 12 september 1845 te Rinsumageest, is overleden op 2 augustus 1911 te Antrim County - Michigan - U.S.A., is begraven te Ellsworth - Antrim County - Michigan - U.S.A. (Atwood Cemetery). Jantje werd 65 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Van Hemke en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Martin Elzinga is geboren op 5 november 1871 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., zie V-X.

2  Anna (Ysche) Elzinga is geboren op 13 februari 1874 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 16 oktober 1945 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Anna werd 71 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Anna trouwt op 10 november 1897 te Georgetown Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Herbert Van Eenenaam, zoon van Jan Van Eenenaam en Adriana N.N.. Herbert is geboren op 13 januari 1873 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 11 maart 1942 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Herbert werd 69 jaar, 1 maand en 26 dagen.

3  James Elzinga is geboren op 28 februari 1876 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 15 januari 1967, is begraven te Ellsworth - Antrim County - Michigan - U.S.A. (Atwood Cemetery). James werd 90 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

James trouwt op 24 april 1902 te Banks Township - Antrim County - Michigan - U.S.A. op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Jessie Wasenaar, dochter van Henry Wasenaar. Jessie is geboren rond 1870 te Nederland, is overleden in 1972, is begraven te Ellsworth - Antrim County - Michigan - U.S.A. (Atwood Cemetery). Jessie werd ongeveer 102 jaar.

4  Rena Elzinga is geboren op 31 januari 1880 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 18 juli 1940 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Rena werd 60 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Rena was gehuwd met Arie van Dijk, zoon van H.B. van Dijk en Jane Van Bree. Arie is geboren op 29 oktober 1879 te Holland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 4 januari 1947 te Columbia - Boone County - Missouri - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Arie werd 67 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

5  Albert Elzinga is geboren op 17 augustus 1885 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 16 november 1950 te Antrim County - Michigan - U.S.A., is begraven te Ellsworth - Antrim County - Michigan - U.S.A. (Atwood Cemetery). Albert werd 65 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Albert was gehuwd met Gertie Veenstra, dochter van John Veenstra en Ona de Vries. Gertie is geboren op 23 januari 1893 te Oudega - Smal., is overleden op 19 juli 1974 te Atwoord - Antrim County - Michigan - U.S.A., is begraven te Ellsworth - Antrim County - Michigan - U.S.A. (Atwood Cemetery). Gertie werd 81 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

6  Henry Elzinga is geboren op 19 juli 1888 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden in augustus 1968, is begraven te Ellsworth - Antrim County - Michigan - U.S.A. (Atwood Cemetery). Henry werd 80 jaar en 1 maand.

Henry trouwt op 28 juni 1911 te Leland - Leelanau County - Michigan - U.S.A. op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Mary Lou Anderson, dochter van Frank H. Anderson en Elizabeth Reynolds. Mary is geboren in 1885 te Illionis - U.S.A., is overleden in 1959, is begraven te Ellsworth - Antrim County - Michigan - U.S.A. (Atwood Cemetery). Mary werd 74 jaar.


Generatie V

(van 1840 tot 1977)

In deze generatie zijn 24 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 84 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1876 en 1922. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Holwerd (15x), Westdongeradeel (13x), Michigan - U.S.A. (10x), Marrum (9x), Blija (4x), Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (3x), Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (2x), Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (2x), Ottawa County - Michigan - U.S.A., Oostdongeradeel, Olive Center - Ottawa County - Michigan - U.S.A., Dokkum en Borculo - Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A..

V-A  Jantje Willems Elzinga, dochter van Willem Geerts Elzinga (IV-B) en Hiltje Gerlofs Tilma, wonende te Westdongeradeel en te Den Haag, is geboren op 25 januari 1855 te Westdongeradeel, is overleden op 19 april 1934 te Den Haag. Jantje werd 79 jaar, 2 maanden en 25 dagen.<112>

Jantje trouwt op 29 mei 1875 te Holwerd op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerben Karels Dreijer, zoon van Karel Ritske Dreijer en Trijntje Gerbens Toornmans. Gerben, loopknecht, wonende te Westdongeradeel en te Den Haag, is geboren op 10 maart 1849 te Holwerd, is overleden op 20 maart 1930 te Den Haag. Gerben werd 81 jaar en 10 dagen.<113>

Van Gerben en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Karel Gerben Dreijer is geboren op 29 maart 1876 te Holwerd, is overleden op 2 januari 1952 te Den Haag. Karel werd 75 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Karel was gehuwd (1) met Cornelia van Weele. Cornelia is geboren op 13 juni 1887 te Kapelle, is overleden op 15 augustus 1967 te Den Haag. Cornelia werd 80 jaar, 2 maanden en 2 dagen. Karel was gehuwd (2) met Elisabeth Catharina Bloemink. Elisabeth is geboren op 23 juli 1879.

2  Gerlof Dreijer, wonende te Westdongeradeel, is geboren op 10 maart 1889 te Holwerd, is overleden op 14 december 1955 te Den Haag. Gerlof werd 66 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Gerlof trouwt op 10 april 1918 te Den Haag op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Maria Hermina Vreeling, dochter van Hermina Maria Elisa Vreeling. Maria is geboren op 20 juli 1892 te Delft, is overleden op 30 oktober 1969 te Den Haag. Maria werd 77 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

V-B  Gerlof Willems Elzinga, zoon van Willem Geerts Elzinga (IV-B) en Hiltje Gerlofs Tilma, boekhandelaar, is geboren op 22 december 1858 te Holwerd, is overleden op 24 juni 1941 te Den Haag. Gerlof werd 82 jaar, 6 maanden en 2 dagen.<114>

Gerlof trouwt op 20 mei 1886 te Westdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Tjitske Elsinga, dochter van Wynzen Melles Elzinga en Jinke Wiegers de Jong. Tjitske is geboren op 3 december 1855 te Paesens, is overleden op 1 juni 1923 te Den Haag. Tjitske werd 67 jaar, 5 maanden en 29 dagen.<115>

Van Gerlof en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Wijnzen Melles Elzinga, boekhandelaar, is geboren op 25 juni 1887 te Blija, is overleden op 16 juni 1947 te Den Haag. Wijnzen werd 59 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Wijnzen trouwt op 26 april 1916 te Bruinisse op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Janna Jacoba Schikker, dochter van Jan Cornelis Schikker en Pieternella Berg. Janna is geboren op 25 juni 1886 te Bruinisse, is overleden op 25 oktober 1958 te Den Haag, is begraven op 29 oktober 1958 te Den Haag (Oud Eik en Duinen). Janna werd 72 jaar en 4 maanden.

2  Jinke Elzinga is geboren op 13 april 1889 te Marrum, is overleden op 20 mei 1957 te Den Haag, is begraven op 23 mei 1957 te Den Haag (Oud Eik en Duinen). Jinke werd 68 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Jinke trouwt op 5 mei 1920 op 31-jarige leeftijd met Ch. G. Petri.

3  Hiltje Elzinga is geboren op 29 november 1891 te Blija, is overleden op 4 mei 1970 te Den Haag. Hiltje werd 78 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

4  Jantje Elzinga is geboren op 10 februari 1894 te Marrum.

Jantje trouwt op 25 juli 1928 op 34-jarige leeftijd met A.W. van Dijk.

5  Willemina Elzinga is geboren op 10 februari 1894 te Marrum.

Willemina trouwt op 5 mei 1920 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gerrit Godefridus Johannes de Groot. Gerrit is geboren rond 1896, is overleden op 24 mei 1961 te Den Haag, is begraven op 29 mei 1961 te Den Haag (Oud Eik en Duinen). Gerrit werd ongeveer 65 jaar.

V-C  Geert Willems Elzinga, zoon van Willem Geerts Elzinga (IV-B) en Hiltje Gerlofs Tilma, arbeider, landbouwer en landarbeider, wonende te Holwerd en te Harenkarspel, is geboren op 6 mei 1867 te Holwerd, is overleden op 19 mei 1942 17.00 uur te Harenkarspel, is begraven te Dirkshorn (alg. begraafplaats). Geert werd 75 jaar en 13 dagen.

Geert trouwt op 16 mei 1891 te Westdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Harmke Harmens Broeksma, dochter van Harmen Sijbrens Broeksma en Maaike Klazes Veldema. Harmke, naaister en zonder beroep, wonende te Holwerd en te Harenkarspel, is geboren op 15 maart 1867 te Holwerd, is overleden op 17 februari 1953 19.00 uur te Alkmaar, is begraven te Dirkshorn (alg. begraafplaats). Harmke werd 85 jaar, 11 maanden en 2 dagen.<116>

Van Geert en Harmke zijn zes kinderen bekend:

1  Maaike Elzinga is geboren op 15 maart 1892 te Holwerd, is overleden op 20 januari 1979, is begraven te Dirkshorn (alg. begraafplaats). Maaike werd 86 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Maaike trouwt op 2 mei 1918 te Harenkarspel op 26-jarige leeftijd met de 43-jarige Lourens Doekes, zoon van Klaas Doekes en Maartje Levendig. Lourens, landbouwer, wonende te Harenkarspel, is geboren op 10 december 1874 te Harenkarspel, is overleden op 5 januari 1962, is begraven te Dirkshorn (alg. begraafplaats). Lourens werd 87 jaar en 26 dagen.

Lourens was eerder gehuwd (1) met Neeltje Portegijs.<117>

2  Hiltje Elzinga is geboren op 31 maart 1893 te Westdongeradeel, is overleden op 19 mei 1970, is begraven te Sint Maarten (alg. begraafplaats). Hiltje werd 77 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Hiltje trouwt op 13 juni 1918 te Harenkarspel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas de Geus, zoon van Gerrit de Geus en Jantje Goet. Klaas is geboren op 15 augustus 1893 te Noord Scharwoude, is overleden op 18 februari 1975, is begraven te Sint Maarten (alg. begraafplaats). Klaas werd 81 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

3  Willem Elzinga is geboren op 2 november 1894 te Westdongeradeel, is overleden op 13 november 1894 te Westdongeradeel. Willem werd 11 dagen.

4  Willem Elzinga, landbouwer, wonende te Harenkarspel, is geboren op 3 januari 1897 te Holwerd, is overleden op 24 juli 1984, is begraven te Dirkshorn (alg. begraafplaats). Willem werd 87 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Willem trouwt op 23 maart 1923 te Sint Maarten (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Jacob Prosper (zwager van de bruid) en zijn zwager Lourens Doekes (zwager van de bruidegom)) op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Hiltje Rus, dochter van Willem Rus en Jannetje Blankman. Hiltje, zonder beroep, wonende te Sint Maarten, is geboren op 12 augustus 1900 te Sint Maarten, is overleden op 23 augustus 1975, is begraven te Dirkshorn (alg. begraafplaats). Hiltje werd 75 jaar en 11 dagen.

5  Harmen Elzinga is geboren op 21 augustus 1898 te Holwerd.

6  Jantje Elzinga is geboren op 29 mei 1908 te Holwerd.

V-D  Sybrigje Dirks Elzinga, dochter van Dirk Hemkes Elzinga (IV-F) en Antje Hendriks Douma, is geboren op 15 april 1861 te Hogebeintum, is overleden op 5 juli 1930 te Holwerd. Sybrigje werd 69 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Sybrigje trouwt op 14 mei 1892 te Westdongeradeel op 31-jarige leeftijd met Willem Hendriks de Ruiter.

Van Willem en Sybrigje zijn vier kinderen bekend:

1  doodgeboren zoon de Ruiter is doodgeboren op 13 oktober 1895 te Holwerd.

2  Hendrikje de Ruiter is geboren op 27 januari 1897 te Holwerd.

3  Hemke de Ruiter is geboren op 24 april 1898 te Holwerd.

4  Haakje de Ruiter is geboren op 29 maart 1900 te Holwerd, is overleden op 1 juli 1923 te Ferwerderadeel. Haakje werd 23 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Haakje trouwt op 24 april 1920 te Westdongeradeel op 20-jarige leeftijd met Schelte Wagenaar.

Van Sybrigje is een kind bekend:

5  Dirk Elzinga is geboren op 4 december 1888 te Holwerd, is overleden op 15 mei 1962 te Holwerd, is begraven op 19 mei 1962 te Holwerd. Dirk werd 73 jaar, 5 maanden en 11 dagen.<118,119>

Dirk trouwt op 25 mei 1912 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Martje van der Lep, dochter van Lykle Jacobs van der Lep en Hitje Tietes de Vries. Martje is geboren op 14 september 1888 te Holwerd, is overleden op 23 september 1970 te Holwerd. Martje werd 82 jaar en 9 dagen.

V-E  Tjitske Dirks Elzinga, dochter van Dirk Hemkes Elzinga (IV-F) en Antje Hendriks Douma, arbeidster, wonende te Holwerd, is geboren op 17 april 1864 te Westdongeradeel, is overleden op 6 mei 1936 te Westdongeradeel. Tjitske werd 72 jaar en 19 dagen.

Tjitske trouwt op 19 mei 1888 te Westdongeradeel op 24-jarige leeftijd (1) met Oege Willems Bergmans. Oege is overleden op 22 januari 1898 te Oostdongeradeel.

Van Oege en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Jitske Bergmans is geboren op 14 mei 1889 te Oostdongeradeel.

2  Antje Bergmans is geboren op 29 juli 1892 te Holwerd.

Tjitske trouwt op 18 maart 1899 te Westdongeradeel op 34-jarige leeftijd (2) met Auke Annes Stielstra, zoon van Anne Klazes Stielstra en Elske Bokkema. Auke, arbeider, wonende te Holwerd.

Auke was eerder gehuwd (1) met Pietje Johannes Talsma.<120,121>

Van Auke en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

3  Antje Stielstra is geboren op 3 augustus 1901 te Westdongeradeel.

4  Antje Stielstra is geboren op 25 oktober 1902 te Westdongeradeel.

V-F  Tjitske Geerts Elzinga, dochter van Geert Hemkes Elzinga (IV-H) en Fokje Wijbrens de Jong, arbeidster, wonende te Holwerd, is geboren op 1 mei 1861 te Holwerd, is overleden op 24 maart 1947, is begraven te Holwerd. Tjitske werd 85 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Tjitske trouwt op 12 augustus 1882 te Westdongeradeel op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Gosse Klases Stielstra, zoon van Klaas Taedes Stielstra en Antje Gosses Dijkstra. Gosse, arbeider, wonende te Holwerd, is geboren op 22 maart 1853, is overleden op 11 november 1906, is begraven te Holwerd. Gosse werd 53 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Van Gosse en Tjitske is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Stielstra is doodgeboren op 13 december 1884 te Westdongeradeel.

V-G  Hemke Geerts Elzinga, zoon van Geert Hemkes Elzinga (IV-H) en Fokje Wijbrens de Jong, is geboren op 22 november 1865 te Holwerd, is overleden op 9 oktober 1950 te Holwerd, is begraven op 12 oktober 1950 te Holwerd. Hemke werd 84 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Hemke trouwt op 29 oktober 1891 te Westdongeradeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Johanna Pieters Haistra. Johanna is geboren op 12 november 1865 te Oostdongeradeel, is overleden op 18 december 1896 te Westdongeradeel. Johanna werd 31 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Van Hemke en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Geertje Elzinga is geboren op 4 april 1892 te Westdongeradeel.

Geertje was sinds mei 1921 gehuwd met N.N.

2  Wijberen Elzinga is geboren op 6 mei 1893 te Holwerd, is overleden op 28 augustus 1963 te Haarlem in de Mariastichting, is begraven op 31 augustus 1963 te Haarlem (R.K. Kerkhof St. Barbara). Wijberen werd 70 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<122,123>

Wijberen trouwt op 20 oktober 1916 te Uithoorn op 23-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Anna Maria Clarisse de Block, dochter van Pieter Augustinus de Block en Anna Catharina du Pau. Anna is geboren op 7 maart 1882 te Graauw, is overleden op 12 september 1961 te Haarlem. Anna werd 79 jaar, 6 maanden en 5 dagen. Wijberen trouwt op 16 juli 1963 te Aalsmeer op 70-jarige leeftijd (2) met de 66-jarige Gijsberta Helena van Beijere Berge Henegouwe. Gijsberta is geboren op 5 mei 1897 te Ter Aar.

3  Pieter Elzinga is geboren op 6 december 1894 te Westdongeradeel, is overleden op 4 mei 1977 te Heemskerk, is gecremeerd op 6 mei 1977 te Schagen. Pieter werd 82 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Pieter was sinds 20 mei 1920 gehuwd met N.N.

V-H  Zwaantje Geerts Elzinga, dochter van Geert Hemkes Elzinga (IV-H) en Fokje Wijbrens de Jong, is geboren op 30 januari 1869 en afkomstig uit Holwerd, is overleden op 28 januari 1950 te Dokkum. Zwaantje werd 80 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Zwaantje trouwt op 4 december 1894 te Westdongeradeel op 25-jarige leeftijd met Drewes Zijlstra. Drewes is overleden op 28 april 1919 te Dokkum.

Van Drewes en Zwaantje is een kind bekend:

1  Jan Drewes Zijlstra is geboren op 28 april 1900 te Dokkum.

V-I  Hemke Wybes Elzinga, zoon van Wybe Hemkes Elzinga (IV-I) en Antje Jans van der Ploeg, is geboren op 6 mei 1867 te Westdongeradeel.

Hemke trouwt op 1 juni 1893 te Marrum op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Tjitske Jans Wiersma, dochter van Jan Sjoerds Wiersma en Antje Thijssen Polstra. Tjitske is geboren op 7 september 1865 te Hallum - Frl., is overleden op 16 maart 1949 te Metslawier. Tjitske werd 83 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Van Hemke en Tjitske zijn zes kinderen bekend:

1  Wijbe Elzinga is geboren op 6 september 1893 te Westdongeradeel, is overleden op 28 september 1966 te Breukelen, is begraven op 1 oktober 1966 te Ternaard. Wijbe werd 73 jaar en 22 dagen.

Wijbe trouwt op 16 mei 1918 te Westdongeradeel op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Renske Wieringa, dochter van Harke Hiddes Wieringa en Tjitske Gerbens Schoorstra. Renske is geboren op 9 februari 1893 te Westdongeradeel, is overleden op 4 januari 1969 te Eindhoven, is begraven te Ternaard. Renske werd 75 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

2  Antje Elzinga, wonende te Oenkerk, is geboren op 7 december 1895 te Holwerd, is overleden op 16 april 1989 te Oenkerk, is begraven te Oenkerk. Antje werd 93 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Antje trouwt op 1 mei 1915 te Tietjerksteradeel op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerben van der Meulen, zoon van Anne Goitzens van der Meulen en Gerkje Gerks Dijkstra. Gerben is geboren op 21 februari 1889 te Giekerk, is overleden op 20 juli 1978 te Oenkerk, is begraven te Oenkerk. Gerben werd 89 jaar, 4 maanden en 29 dagen.<124,125>

3  Jan Elzinga, wonende te Metslawier, is geboren op 21 april 1898 te Westdongeradeel, is overleden op 26 oktober 1978, is begraven te Metslawier (alg. begraafplaats). Jan werd 80 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Jan was gehuwd met Sietske Walstra. Sietske, wonende te Metslawier, is geboren op 23 juni 1904, is overleden op 21 oktober 1992, is begraven te Metslawier (alg. begraafplaats). Sietske werd 88 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

4  Gosling Elzinga, wonende te Harlingen, is geboren op 30 januari 1901 te Westdongeradeel, is overleden op 9 januari 1986, is begraven te Wierum - Frl.. Gosling werd 84 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Gosling was gehuwd met Sijke van Kuiken. Sijke, wonende te Harlingen, is geboren op 19 augustus 1905, is overleden op 11 juni 1986, is begraven te Wierum - Frl.. Sijke werd 80 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

5  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 7 juni 1905 te Westdongeradeel.

6  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 27 februari 1908 te Westdongeradeel.

V-J  Gosling Wybes Elzinga, zoon van Wybe Hemkes Elzinga (IV-I) en Antje Jans van der Ploeg, is geboren op 26 oktober 1876 te Holwerd, is overleden op 25 oktober 1959 te Holwerd, is begraven te Holwerd. Gosling werd 82 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Gosling trouwt op 8 september 1900 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Leentje Freerks de Graaf, dochter van Freerk Annes de Graaf en Aaltje Pieters Kamminga. Leentje is geboren op 7 september 1880 te Holwerd, is overleden op 18 juli 1947 te Holwerd, is begraven te Holwerd. Leentje werd 66 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Van Gosling en Leentje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjitske Elzinga, wonende te Stiens, is geboren op 29 september 1901 te Westdongeradeel, is overleden op 24 januari 1983, is begraven te Stiens. Tjitske werd 81 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Tjitske was gehuwd met Jelle van der Meulen, zoon van Romke van der Meulen en Iebeltje Haisma. Jelle, wonende te Stiens, is geboren op 17 september 1900 te Westdongeradeel, is overleden op 7 maart 1981 te Stiens, is begraven op 11 maart 1981 te Stiens. Jelle werd 80 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<126,127>

2  Aaltje Elzinga, wonende te Marrum, is geboren op 27 juni 1903, is overleden op 26 maart 1986. Aaltje werd 82 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Aaltje was gehuwd met Sijmen Annes Bouma. Sijmen, wonende te Marrum, is geboren op 28 maart 1900, is overleden op 17 november 1971 te Marrum. Sijmen werd 71 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

3  Antje Elzinga, wonende te Holwerd, te Leeuwarden en te Duitsland, is geboren op 11 mei 1905 te Holwerd, is overleden op 11 juli 1997 te Leeuwarden, is begraven te Holwerd. Antje werd 92 jaar en 2 maanden.<128..130>

Antje trouwt op 21 mei 1931 op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Rindert van der Ploeg, zoon van Rienk Reinderts van der Ploeg en Neeltje Everts Colmer. Rindert, wonende te Holwerd, is geboren op 9 januari 1901, is overleden op 1 februari 1980 te Leeuwarden, is begraven op 6 februari 1980 te Holwerd. Rindert werd 79 jaar en 23 dagen.<131,132>

4  Frederika Elzinga, wonende te Oudega - Smal. en te Drachten, is geboren op 9 februari 1907, is overleden op 18 januari 1982, is begraven te Oudega - Smal.. Frederika werd 74 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Frederika was gehuwd met Pieter Veltman. Pieter, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 26 oktober 1899, is overleden op 27 december 1967, is begraven te Oudega - Smal.. Pieter werd 68 jaar, 2 maanden en 1 dag.

V-K  Ynske Smits, dochter van Harmen Ulbes Smits en Sjoerdje Martens Elzinga (IV-J), is geboren op 5 februari 1852 te Marrum, is overleden op 18 juli 1909 te Ferwerderadeel. Ynske werd 57 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Ynske trouwt op 16 mei 1874 te Ferwerderadeel op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit Beintema, zoon van Jan Gerrits Beintema en Wytske Jans Drost. Gerrit is geboren op 10 december 1849 te Blija.

Van Gerrit en Ynske is een kind bekend:

1  Harmen Beintema, arbeider.

Harmen trouwt op 26 mei 1910 te Ferwerderadeel met zijn volle nicht de 23-jarige Renske Goffes Elzinga, dochter van Goffe Sijtzes Elzinga en Maaike Harmens Smits (V-L). Renske is geboren op 27 juli 1886 te Marrum.

V-L  Maaike Harmens Smits, dochter van Harmen Ulbes Smits en Sjoerdje Martens Elzinga (IV-J), is geboren op 5 februari 1855 te Blija, is overleden op 17 juli 1944 te Marrum. Maaike werd 89 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Maaike trouwt op 17 mei 1879 te Blija op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Goffe Sijtzes Elzinga, zoon van Sijtze Wates Elzinga en IJtje Goffes Wiersma. Goffe, landarbeider, is geboren op 26 juli 1852 te Blija, is overleden op 2 januari 1938 te Blija. Goffe werd 85 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Goffe was bestuurslid van de Chr. school te Blija.

Van Goffe en Maaike zijn acht kinderen bekend:

1  IJtje Goffes Elzinga is geboren op 28 februari 1880 te Marrum.

2  Sjoerdje Goffes Elzinga is geboren op 22 december 1882 te Marrum.

3  Sijtse Goffes Elzenga, landarbeider, is geboren op 25 februari 1885 te Blija, is overleden op 23 januari 1935 te Ferwerd. Sijtse werd 49 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<133>

Sijtse trouwt op 23 mei 1912 te Ferwerderadeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Dirkje Sakes de Boer, dochter van Sake de Boer en Trijntje Gelders. Dirkje is geboren op 13 oktober 1886 te Marrum, is overleden op 1 mei 1938 te Blija. Dirkje werd 51 jaar, 6 maanden en 18 dagen.<134>

4  Renske Goffes Elzinga is geboren op 27 juli 1886 te Marrum.

Renske trouwt op 26 mei 1910 te Ferwerderadeel op 23-jarige leeftijd met haar volle neef Harmen Beintema, zoon van Gerrit Beintema en Ynske Smits (V-K). Harmen, arbeider.

5  Harmen Goffes Elzinga is geboren op 19 september 1888 te Marrum.

6  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 24 november 1890 te Marrum.

7  Gosse Goffes Elzinga is geboren op 20 juli 1894 te Marrum, is overleden op 8 maart 1971, is begraven te Blija. Gosse werd 76 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Gosse trouwt op 20 mei 1920 te Ferwerderadeel op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrikje Dam, dochter van Gerrit Dam en Lijsbeth Gros. Hendrikje is geboren op 15 november 1893 te Leeuwarden, is overleden op 9 juli 1967 te Sneek, is begraven te Blija. Hendrikje werd 73 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

8  Jitske Goffes Elzinga is geboren op 27 juni 1897 te Blija.

Jitske trouwt op 8 december 1921 te Blija op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Veenstra, zoon van Rinse Veenstra en Jantje Reitsma. Pieter, agent van politie, wonende te Aerdenhout, is geboren op 28 juli 1897 te Birdaard.

V-M  Trijntje (Kathie) Elzinga, dochter van Dirk Martens Elzinga (IV-M) en Aukje (Alice) Eeltjes Boes, is geboren op 30 januari 1867 te Ferwerderadeel, is overleden op 10 december 1944 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Trijntje werd 77 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Trijntje trouwt op 14 oktober 1891 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Dirk Elenbaas, zoon van Anthonie Elenbaas en Maria Steketee. Dirk is geboren op 13 februari 1863 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 1 juli 1938 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Dirk werd 75 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

Van Dirk en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Mary Elizebeth Elenbaas is geboren op 31 oktober 1892 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 19 januari 1981, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery) of is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Mary werd 88 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Mary was gehuwd met Ralph Timmerman. Ralph is geboren op 13 oktober 1896, is overleden op 4 maart 1987, is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Ralph werd 90 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

2  Dirk (Dick) Elenbaas is geboren op 23 februari 1894 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 20 juni 1958 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Dirk werd 64 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Dirk trouwt op 22 oktober 1912 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 18-jarige leeftijd met de 15-jarige Alice Kuipers, dochter van Geert (George) Kuipers en Eilke (Alice) Zeerijp. Alice is geboren in 1897 te Michigan - U.S.A., is overleden in 1970, is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Alice werd 73 jaar.

3  Anthony Albert Elenbaas is geboren op 12 augustus 1899 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 27 oktober 1954, is begraven te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A. (Woodlawn Cemetery). Anthony werd 55 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Anthony trouwt op 20 mei 1919 te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A. op 19-jarige leeftijd met de 19-jarige Myrtle M. Shives, dochter van Jos M. Shives en Emma Brown. Myrtle is geboren op 20 mei 1900 te Sparta - Kent County - Michigan - U.S.A., is overleden op 5 oktober 1981, is begraven te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A. (Woodlawn Cemetery). Myrtle werd 81 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

V-N  Annie Elzinga, dochter van Dirk Martens Elzinga (IV-M) en Aukje (Alice) Eeltjes Boes, is geboren op 30 mei 1869 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 3 mei 1932 te Olive Center - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Borculo - Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Borculo Cementery). Annie werd 62 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Annie trouwt op 10 april 1889 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelof (Ralph) Essenburg, zoon van Gerrit Essenburg en Driesje Bredeweg. Roelof is geboren op 15 september 1866 te Hulshorst, is overleden op 18 september 1936 te Olive Center - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Borculo - Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Borculo Cementery). Roelof werd 70 jaar en 3 dagen.

Van Roelof en Annie zijn vijf kinderen bekend:

1  Dick Essenburg is geboren op 19 mei 1902 te Borculo - Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 31 december 1975 te Holland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Borculo - Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Borculo Cementery). Dick werd 73 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Dick was gehuwd (1) met Henrietta N.N.. Dick was gehuwd (2) met Kate Vanden Bosch. Kate is geboren op 5 juni 1905 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 5 april 1954 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Borculo - Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Borculo Cementery). Kate werd 48 jaar en 10 maanden.

2  Martin Essenburg is geboren in 1908 te Michigan - U.S.A..

3  Grace Essenburg is geboren rond 1911 te Michigan - U.S.A..

4  doodgeboren zoon Essenburg is doodgeboren op 1 december 1912 te Olive Center - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Borculo - Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Borculo Cementery).

5  Katie Essenburg is geboren rond 1916.

V-O  Eli Elzinga, zoon van Dirk Martens Elzinga (IV-M) en Aukje (Alice) Eeltjes Boes, is geboren op 13 februari 1875 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 1 december 1941 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Eli werd 66 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Eli trouwt op 24 februari 1904 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Maria Henriette (Mary) Kemme, dochter van Claus Kemme en Metta Bruggman. Maria is geboren in 1878, is overleden in 1952, is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Maria werd 74 jaar.

Van Eli en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Dick Elzinga is geboren rond 1905.

2  Metta Elzinga is geboren rond 1907 te Michigan - U.S.A..

V-P  Dirk (Dick) Elzinga, zoon van Klaas (Klass) Martens Elzinga (IV-N) en Trijntje J. de Jong, is geboren op 6 december 1869, is overleden op 24 juli 1956 te Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Dirk werd 86 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Dirk trouwt op 9 februari 1897 te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Maggie Holstege, dochter van Henry Holstege. Maggie is geboren op 21 maart 1873, is overleden op 24 juli 1934 te Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Maggie werd 61 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Van Dirk en Maggie zijn zes kinderen bekend:

1  Catherine (Kate) Elzinga is geboren rond 1897 te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 21 mei 1987 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Holland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Restlawn Memorial Gardens). Catherine werd ongeveer 90 jaar.

Catherine trouwt op 2 juni 1916 te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jacob Jongekrijg, zoon van Hubert (Herbert) Jongekryg en Sena Hailey. Jacob is geboren rond 1893 te Michigan - U.S.A., is overleden in 1968, is begraven te Holland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Restlawn Memorial Gardens). Jacob werd ongeveer 75 jaar.

2  B. Elzinga is geboren in 1899 te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 19 maart 1899 te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A..

3  Bessie Elzinga is geboren rond 1901 te Michigan - U.S.A..

Bessie trouwt op 28 oktober 1920 te Beaverdam - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op ongeveer 19-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige William Rietman, zoon van J. Rietman en Dena Vander Haar. William is geboren rond 1901 te Michigan - U.S.A..

4  Clara Elzinga is geboren rond 1905 te Michigan - U.S.A..

Clara trouwt op 10 maart 1923 te Holland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op ongeveer 18-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Cyrys Mulder, zoon van L. Mulder en Nellie Berghorst. Cyrys is geboren rond 1905 te Michigan - U.S.A..

5  Henry Elzinga, wonende te Holland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is geboren rond 1908.

6  Marvin Elzinga, wonende te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is geboren op 26 juli 1909, is overleden op 30 december 1993 te Borculo - Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. in Zeeland Community Hospital, is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Marvin werd 84 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Marvin was gehuwd met Kathryn N.N.. Kathryn is geboren op 12 maart 1916, is overleden op 10 augustus 2014 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. in Providence Healthcare and Rehabilitation Center., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Kathryn werd 98 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

V-Q  Henry Elzinga, zoon van Klaas (Klass) Martens Elzinga (IV-N) en Trijntje J. de Jong, is geboren op 26 december 1870 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 27 oktober 1920 te Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Henry werd 49 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Henry trouwt op 30 mei 1895 te South Blendon - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Anna Klijnstra, dochter van Lolke Jans Klijnstra en Hinke Heins Klijnstra. Anna is geboren op 4 september 1873 14.00 uur te Elahuizen, is overleden op 20 maart 1944 te Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Anna werd 70 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Van Henry en Anna is een kind bekend:

1  Claude Elzinga is geboren op 5 april 1896, is overleden op 17 januari 1988 te Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Claude werd 91 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Claude was gehuwd met Ada Alberda, dochter van Albert Alberda en Anna N.N.. Ada is geboren in 1896, is overleden in 1987, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Ada werd 91 jaar.

V-R  Albert (Eeltje) Elzinga, zoon van Klaas (Klass) Martens Elzinga (IV-N) en Trijntje J. de Jong, is geboren op 15 maart 1875 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 9 februari 1962, is begraven te Coopersville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Coopersville-Polkton Cemetery). Albert werd 86 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Albert trouwt op 5 november 1903 te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Martha Bekius, dochter van Douwe Bekius en Grietje (Maggie) van Farowe. Martha is geboren op 30 juli 1882 te Grand Haven - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 14 mei 1956 te Michigan - U.S.A., is begraven te Coopersville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Coopersville-Polkton Cemetery). Martha werd 73 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Van Albert en Martha zijn drie kinderen bekend:

1  Clarence A Elzinga is geboren op 5 december 1904 te Michigan - U.S.A., is overleden op 23 februari 1989, is begraven te Tallmadge - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Rosedale Memorial Park). Clarence werd 84 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Clarence was gehuwd (1) met Bertha C. Bolhuis, dochter van Jacob S. (Jake) Bolhuis en Grietje Santinga. Bertha is geboren op 26 augustus 1902 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 22 januari 1999 te Sparta - Kent County - Michigan - U.S.A., is begraven te Tallmadge - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Rosedale Memorial Park). Bertha werd 96 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Bertha was eerder gehuwd (1) met James Russell Hickman.<135>

Clarence was gehuwd (2) met Lettie Alisabeth Albrecht, dochter van Carl K. Albrecht en Elizabeth Vanderlinden. Lettie is geboren op 19 juli 1904 te Cook County - Illinois - U.S.A., is overleden op 29 augustus 1962 te Kalamazoo - Kalamazoo County - Michigan - U.S.A., is begraven te Tallmadge - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Rosedale Memorial Park). Lettie werd 58 jaar, 1 maand en 10 dagen.

2  doodgeboren kind Elzinga is doodgeboren in 1906, is begraven te Coopersville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Coopersville-Polkton Cemetery).

3  Donald Elzinga is geboren op 8 februari 1908 te Michigan - U.S.A., is overleden op 25 oktober 1919 te Michigan - U.S.A., is begraven te Coopersville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Coopersville-Polkton Cemetery). Donald werd 11 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

V-S  Wytske (Lizzie Elizabeth) Elzinga, dochter van Geert (Gerret) Martens Elzinga (IV-O) en Detje (Della) Abels Hofman, is geboren op 25 juni 1869 22.00 uur te Blija, is als geboren aangegeven op 26 juni 1869 te Ferwerderadeel (aangever geboorte was haar vader Geert Martens Elzinga (vader) (zie IV-O)), is overleden op 10 juni 1953 te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Wytske werd 83 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Wytske trouwt op 5 januari 1894 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige John (Jan) Iedema, zoon van Harke Iedema en Japke Pieters Boersma. John is geboren op 28 maart 1871 21.00 uur te Morra, is als geboren aangegeven op 30 maart 1871 te Oostdongeradeel (aangever geboorte was zijn vader Harke Iedema), is overleden op 26 oktober 1959 te Borculo - Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (at the home of his son-in-law and daughter), is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). John werd 88 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Van John en Wytske zijn zes kinderen bekend:

1  Harry Idema.

2  Peter Idema.

3  N.N. Idema.

N was gehuwd met Ben Snoeyink.

4  Della Idema is geboren rond 1897 te Michigan - U.S.A..

Della trouwt op 25 juni 1924 te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Frank Walters, zoon van D. Walters en N.N. Tupp. Frank is geboren rond 1894 te Michigan - U.S.A..

5  Jennie Idema is geboren rond 1900 te Michigan - U.S.A..

Jennie trouwt op 20 oktober 1921 te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Harry Petroelje, zoon van P. Petroelje en Anna de Haan. Harry is geboren rond 1896 te Michigan - U.S.A..

6  Gerrit Idema is geboren rond 1903 te Michigan - U.S.A..

Gerrit trouwt op 9 september 1925 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 18-jarige Jeanette Meeusen, dochter van D. L. Meeusen en Henrietta Achterhof. Jeanette is geboren rond 1907 te Michigan - U.S.A..

V-T  Abel Elzinga, zoon van Geert (Gerret) Martens Elzinga (IV-O) en Detje (Della) Abels Hofman, is geboren op 5 december 1871 te Marrum, is overleden op 3 januari 1954 te Gaines Twp - Mi - U.S.A., is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Winchester Cemetery). Abel werd 82 jaar en 29 dagen.

Abel trouwt op 5 mei 1899 te Blendon Township - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Grace (Driesje) Holstege, dochter van Hendrik Jan Holstege en Batje Blaauw. Grace is geboren op 22 december 1875 te Doornspijk, is overleden op 20 april 1961 te Grandville - Michigan - U.S.A., is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Winchester Cemetery). Grace werd 85 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Van Abel en Grace zijn zeven kinderen bekend:

1  Elisabeth (Bessie) Elzinga is geboren op 31 mei 1900 te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 22 maart 1967 te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A., is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Winchester Cemetery). Elisabeth werd 66 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Elisabeth trouwt op 15 mei 1919 te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Wilbur Poutsma, zoon van Abel Wiebes Poutsma en Johanna Gaastra. Wilbur is geboren op 20 augustus 1895 te Jamestown - Ottawa - Michigan - U.S.A., is overleden in 1966 te Kent County - Michigan - U.S.A., is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Winchester Cemetery). Wilbur werd 71 jaar.

2  Della Elzinga is geboren in 1901, is overleden op 3 september 1956 te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A., is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Winchester Cemetery). Della werd 55 jaar.

Della trouwt op 8 maart 1922 te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (is gescheiden voor 14 september 1940) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Ane (Andrew) Metz, zoon van Ourens (Owen) Metz en Sipkje (Sadie) Bierema. Ane is geboren op 31 januari 1901 te Sexbierum, is overleden in augustus 1986, is begraven te Palestine - Kosciuko County - Indiana - U.S.A. (Palestine Cemetery). Ane werd 85 jaar en 7 maanden.

Ourens Metz is op 3 februari 1903 met zijn vrouw Sipkje Bierema en hun kinderen Riemer, Jan, Ane, Elisabeth en Hijke vanuit Barradeel (woonplaats Sexbierum) vertrokken naar Amerika.
Bron: www.allefriezen.nl

Ane was later gehuwd (2) met Dorothy Verdon.<136..138>

3  Henry Elzinga is geboren in 1903, is overleden in 1961, is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Boynton Cemetery). Henry werd 58 jaar.

Henry was gehuwd met Laura Goorhouse, dochter van John Henry Goorhouse en Elizabeth (Lizzie) Keizer. Laura is geboren rond 1907, is overleden op 2 februari 1953 te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A., is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Boynton Cemetery). Laura werd ongeveer 46 jaar.

4  Gertrude Elzinga is geboren op 5 september 1905 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 27 mei 1940 te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A., is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Winchester Cemetery). Gertrude werd 34 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Gertrude was gehuwd met N.N. Mol.

5  George Elzinga is geboren op 26 oktober 1907, is overleden op 14 april 1989. George werd 81 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

George was gehuwd met Jeannette de Weerd. Jeannette is geboren op 21 april 1910, is overleden op 8 juli 2008. Jeannette werd 98 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

6  Bernard Elzinga is geboren op 2 oktober 1910, is overleden op 1 juli 1976 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Winchester Cemetery). Bernard werd 65 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Bernard was gehuwd met Martha N.N.. Martha is geboren op 24 oktober 1909 te Michigan - U.S.A., is overleden op 14 december 2001 te Kent County - Michigan - U.S.A., is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Winchester Cemetery). Martha werd 92 jaar, 1 maand en 20 dagen.

7  Elizabeth Henrietta (Betty) Elzinga is geboren op 26 april 1922, is overleden op 20 oktober 2013, is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Winchester Cemetery). Elizabeth werd 91 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Elizabeth was gehuwd met Harold Peter Jonker, zoon van Peter John Jonker en Hattie Marie van Wyngaarden. Harold is geboren op 26 april 1920 te Hamilton - Marion County - Iowa - U.S.A., is overleden op 29 februari 2018 (sic) te Grand Rapids - Kent County - Michigan - U.S.A., is begraven te Byron Center - Kent County - Michigan - U.S.A. (Winchester Cemetery). Harold werd 97 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

V-U  Pietje (Nellie) Elzinga, dochter van Geert (Gerret) Martens Elzinga (IV-O) en Detje (Della) Abels Hofman, is geboren op 10 februari 1878 te Ferwerderadeel, is overleden in 1970, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Blendon Township Cemetery). Pietje werd 92 jaar.

Pietje trouwt op 19 september 1907 te South Blendon - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige John Bekius, zoon van David Bekius en Trijntje N.N.. John is geboren rond 1880.

Van John en Pietje is een kind bekend:

1  Delia Bekius is geboren rond 1910.

V-V  Ida (Edith) Elzinga, dochter van Geert (Gerret) Martens Elzinga (IV-O) en Detje (Della) Abels Hofman, is geboren op 6 mei 1884, is overleden op 11 november 1977, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery). Ida werd 93 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Ida trouwt op 24 mei 1905 te South Blendon - Ottawa County - Michigan - U.S.A. op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Henry (Hendrik) Vanderwal, zoon van Meindert van der Wal en Grietje Ellens. Henry is geboren op 24 februari 1881 09.00 uur te Burum, is als geboren aangegeven op 25 februari 1881 te Kollumerland en Nieuwkruisland (aangever geboorte was zijn vader Meindert van der Wal (vader)), is overleden op 9 december 1960 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A.. Henry werd 79 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Van Henry en Ida zijn twee kinderen bekend:

1  Maynard Vander Wal is geboren op 31 maart 1906, is overleden op 11 augustus 1964, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery). Maynard werd 58 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Maynard was gehuwd met Clara N.N..

2  Della Vanderwal is geboren op 7 juli 1908, is overleden op 24 maart 1991, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery). Della werd 82 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Della was gehuwd met Peter Borgerding. Peter is geboren in juli 1906, is overleden op 2 december 1976, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery). Peter werd 70 jaar en 5 maanden.

V-W  Dick Elzinga, zoon van Geert (Gerret) Martens Elzinga (IV-O) en Detje (Della) Abels Hofman, is geboren op 5 februari 1887 te Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 15 april 1973 te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery). Dick werd 86 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Dick was gehuwd met Jennie N.N.. Jennie is geboren op 3 februari 1879, is overleden op 28 augustus 1962, is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery). Jennie werd 83 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Van Dick en Jennie is een kind bekend:

1  Richard Raymond Elzinga is geboren op 29 juni 1920 te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 9 maart 2003 te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Hudsonville - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Georgetown Township Cemetery). Richard werd 82 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Richard was gehuwd met Ruth Wabeke. Ruth is geboren in 1918, is overleden in 2004. Ruth werd 86 jaar.

V-X  Martin Elzinga, zoon van Hemke (Hendrick) Martens Elzinga (IV-P) en Jantje Tjeerds Annema, is geboren op 5 november 1871 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is overleden op 24 juli 1902 te Antrim County - Michigan - U.S.A., is begraven te Ellsworth - Antrim County - Michigan - U.S.A. (Atwood Cemetery). Martin werd 30 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Martin trouwt op 25 december 1901 te Banks Township - Antrim County - Michigan - U.S.A. op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Ida (Ida Vander Yacht) van der Jagt, dochter van Haije (Henry Harry) Hendriks van der Jagt en Grietje (Gertrude) Oebeles Velzing. Ida is geboren op 1 oktober 1875 03.30 uur te Ureterp, is overleden op 29 december 1956 te Lynden - Whatcom County - Washington - U.S.A., is begraven te Lynden - Whatcom County - Washington - U.S.A. (Monumenta Cementery). Ida werd 81 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Ida was later gehuwd (2) met Wouter (Walter) Telgenhof.<139,140>

Van Martin en Ida is een kind bekend:

1  Martin Elzinga is geboren op 2 december 1902, is begraven te Banks Township - Antrim County - Michigan - U.S.A..


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 31 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1838 H - Kerkhof - Slabbertje, huwelijk (Smallingerland 5 mei 1838)

2)  doop: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Sjoukje Hemkes, persoonsgegevens

3)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Sjoukje Hemkes, persoonsgegevens

4)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Lammert Egbert Beekmans, persoonsgegevens

5)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1838 H - Kerkhof - Slabbertje, huwelijk (Smallingerland 5 mei 1838)

6)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Lammert Egbert Beekmans, persoonsgegevens

7)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Nijenhuis - Beekmans, huwelijk (Westdongeradeel 29 jul 1820)

8)  huwelijk: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Lammert Egbert Beekmans, persoonsgegevens

9)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Nijenhuis - Beekmans, huwelijk (Westdongeradeel 29 jul 1820)

10)  huwelijk: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Lammert Egbert Beekmans, persoonsgegevens

11)  Lammert trouwt (Herv.) op 2 juli 1775 te Holwerd met Tetje.

12)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Lammert Egbert Beekmans, persoonsgegevens

13)  overlijden: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Lammert Egbert Beekmans, persoonsgegevens

14)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Lammert Egbert Beekmans, persoonsgegevens

15)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Nijenhuis - Beekmans, huwelijk (Westdongeradeel 29 jul 1820)

16)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Nijenhuis - Beekmans, huwelijk (Westdongeradeel 29 jul 1820)

17)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1820 H - Nijenhuis - Beekmans, huwelijk (Westdongeradeel 29 jul 1820)

18)  geboorte: website Tresoar, collectie Pieter Nieuwland - Lammert Egbert Beekmans, persoonsgegevens

19)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Vries, huwelijk (Westdongeradeel 1 feb 1825)

20)  Sjoerdtje trouwt op 12 augustus 1810 te Holwerd met Frederik.

21)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Frederik Arends Spoelstra, overlijdensakte (Westdongeradeel 3 apr 1827)

22)  Frederik Arends Spoelstra, zoon van Arend Dirks en Rebekka Hendriks. Frederik, mr. linnenwever en linnenwever, wonende te Holwerd, is geboren op 10 december 1763 te Harlingen, is R.K. gedoopt op 10 december 1763 te Harlingen, is overleden op 3 april 1827 08.00 uur te Holwerd (Huis 177). Frederik werd 63 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

23)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1818 H - Broersma - Elzinga, huwelijk (Ferwerderadeel 19 feb 1818)

24)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Vries, huwelijk (Westdongeradeel 1 feb 1825)

25)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Vries, huwelijk (Westdongeradeel 1 feb 1825)

26)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Folkertsma, huwelijk (Westdongeradeel 22 okt 1825)

27)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Folkertsma, huwelijk (Westdongeradeel 22 okt 1825)

28)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1824 H - Kerkhof - Noord, huwelijk (Smallingerland 14 aug 1824)

29)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1838 H - Kerkhof - Slabbertje, huwelijk (Smallingerland 5 mei 1838)

30)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1838 H - Kerkhof - Slabbertje, huwelijk (Smallingerland 5 mei 1838)

31)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1838 H - Kerkhof - Slabbertje, huwelijk (Smallingerland 5 mei 1838)

32)  Gerrit Christoffels Sluiter, zoon van Christoffel Sluiter en Jetske Gerrits. Gerrit is overleden op 16 februari 1829.

33)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1840 ovl. - Sjoukje Lammerts Beekmans, overlijdensakte (Westdongeradeel 19 dec 1840)

34)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1814 H - Warrink - Beekmans, huwelijk (Holwerd 2 jun 1814)

35)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1833 G. - Jantje Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 8 jan 1833)

36)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1814 G. - Arent Warrink, geboorteakte (Holwerd 8 sep 1814)

37)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1814 G. - Arent Warrink, geboorteakte (Holwerd 8 sep 1814)

38)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1819 G. - Jan Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 28 jun 1819)

39)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1819 G. - Jan Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 28 jun 1819)

40)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1822 G. - Hiltje Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 24 mei 1822)

41)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1822 G. - Hiltje Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 24 mei 1822)

42)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Egbert Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 5 apr 1825)

43)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Egbert Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 5 apr 1825)

44)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1833 G. - Jantje Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 8 jan 1833)

45)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1833 G. - Jantje Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 8 jan 1833)

46)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1835 G. - Geertje Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 16 apr 1835)

47)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1835 G. - Geertje Warrink, geboorteakte (Westdongeradeel 16 apr 1835)

48)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1868 ovl. - Geert Dirks Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 16 mei 1868)

49)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1814 H - Geert Dirks Elzinga - Jantje Willems, huwelijk (Holwerd 19 mei 1814)

50)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1814 H - Geert Dirks Elzinga - Jantje Willems, huwelijk (Holwerd 19 mei 1814)

51)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1814 H - Geert Dirks Elzinga - Jantje Willems, huwelijk (Holwerd 19 mei 1814)

52)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1818 G. - Willem Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 16 nov 1818)

53)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1818 G. - Willem Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 16 nov 1818)

54)  Abe trouwt op 7 mei 1859 te Ferwerderadeel met Janke.

55)  Aede Jans Cuperus, zoon van Jan Aedes Cuperus en Antje Watzes van Dijk. Aede is geboren rond 1831, is overleden op 3 november 1855 te Ferwerderadeel. Aede werd ongeveer 24 jaar.

56)  Janke Sipkes Bosch, dochter van Sipke Jans Bosch en Antje Johannes Tang. Janke is geboren rond 1827, is overleden op 18 mei 1865 te Ferwerderadeel. Janke werd ongeveer 38 jaar. Janke was eerder gehuwd (1) met Aede Jans Cuperus.

57)  Grietje Douwes Visbeek. Grietje is overleden voor 4 mei 1867.

58)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1818 H - Broersma - Elzinga, huwelijk (Ferwerderadeel 19 feb 1818)

59)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1818 H - Broersma - Elzinga, huwelijk (Ferwerderadeel 19 feb 1818)

60)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1818 H - Broersma - Elzinga, huwelijk (Ferwerderadeel 19 feb 1818)

61)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1818 H - Broersma - Elzinga, huwelijk (Ferwerderadeel 19 feb 1818)

62)  Pier trouwt op 29 april 1812 te Blija met Antje.

63)  Antje Dirks Radersma, dochter van Dirk Ydes Radersma en Dirkje Willems. Antje is geboren op 30 september 1764 te Stiens, is Herv. gedoopt op 4 november 1764 te Stiens, is overleden op 16 juni 1816 te Blija. Antje werd 51 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

64)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1860 ovl. - Sjoukje Dirks Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 15 mrt 1860)

65)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Aagtjes - Elzinga, huwelijk (Westdongeradeel 14 feb 1829)

66)  Sikke trouwt op 21 mei 1812 te Holwerd met Jantje.

67)  Jantje Gerbens Schoorstra. Jantje is geboren in 1789, is overleden op 22 juli 1823 te Westdongeradeel. Jantje werd 34 jaar.

68)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Vries, huwelijk (Westdongeradeel 1 feb 1825)

69)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Vries, huwelijk (Westdongeradeel 1 feb 1825)

70)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Vries, huwelijk (Westdongeradeel 1 feb 1825)

71)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Vries, huwelijk (Westdongeradeel 1 feb 1825)

72)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Vries, huwelijk (Westdongeradeel 1 feb 1825)

73)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Sjoerdtje Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 9 apr 1825)

74)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Sjoerdtje Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 9 apr 1825)

75)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1827 G. - Gosling Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 10 aug 1827)

76)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1827 G. - Gosling Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 10 aug 1827)

77)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1830 G. - Dirk Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 17 jan 1830)

78)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1830 G. - Dirk Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 17 jan 1830)

79)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1834 G. - Geert Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 19 jun 1834)

80)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1834 G. - Geert Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 19 jun 1834)

81)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Marten Hemkes Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 28 sep 1841)

82)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Folkertsma, huwelijk (Westdongeradeel 22 okt 1825)

83)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Folkertsma, huwelijk (Westdongeradeel 22 okt 1825)

84)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1864 ovl. - Marten Dirks Elzinga (Ferwerderadeel 18 dec 1864)

85)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Folkertsma, huwelijk (Westdongeradeel 22 okt 1825)

86)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Folkertsma, huwelijk (Westdongeradeel 22 okt 1825)

87)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 H - Elzinga - Folkertsma, huwelijk (Westdongeradeel 22 okt 1825)

88)  Ynske trouwt op 21 december 1869 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. met Jacob.

89)  Jacob trouwt op 3 mei 1824 te Leens met Knelske.

90)  Knelske (Knelske Alberts Voogd) Alberts van Hanen, dochter van Albert (Albert Popkes Voogd) Popkes van Hanen en Trijntje Jans. Knelske, daglonerse, is geboren op 19 mei 1799 te Pieterburen.

91)  Jacob Derks Agterhof, zoon van Derk.Jacobs Agterhof en Lieuwktje Luurts. Jacob, landbouwersknecht, is geboren op 11 februari 1798 te Leens, is overleden op 12 augustus 1875 te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A., is begraven te Zeeland - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Zeeland Cemetery). Jacob werd 77 jaar, 6 maanden en 1 dag. Jacob was eerder gehuwd (1) met Knelske (Knelske Alberts Voogd) Alberts van Hanen.

92)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 H - Glas - Elzinga, huwelijk (Westdongeradeel 5 mei 1838)

93)  overlijden: website Tresoar, Holwerd, Memories van Successie 42.9007 - Hendrik Igles Glas, memorie van aangifte successierechten (19 feb 1855)

94)  Hendrik trouwt op 22 november 1849 te Ferwerderadeel met Bregtje.

95)  overlijden: website Tresoar, Holwerd, Memories van Successie 42.9007 - Bregtje Sakes Braak, memorie van aangifte successierechten (16 nov 1857)

96)  Bregtje trouwt op 21 mei 1840 te Ferwerderadeel met Aebele.

97)  Aebele Harmens de Vries, zoon van Harmen Aebeles de Vries en Janke Taekes Miedema. Aebele, gardenier, is geboren rond 1815, is overleden op 21 januari 1847 te Ferwerderadeel. Aebele werd ongeveer 32 jaar.

98)  Bregtje Sakes Braak, dochter van Sake Jacobs Braak en Hiltje Wybrens Bleker. Bregtje, kleermakersche, zonder beroep en kleermaakster, wonende te Holwerd, is geboren op 4 november 1818 te Ferwerd, is overleden op 16 november 1857 te Holwerd. Bregtje werd 39 jaar en 12 dagen. Bregtje was eerder gehuwd (1) met Aebele Harmens de Vries.

99)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1818 G. - Willem Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 16 nov 1818)

100)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1818 G. - Willem Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 16 nov 1818)

101)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1852 H - Elzinga - Tilma, huwelijk (Marrum 22 mei 1852)

102)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Sjoerdtje Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 9 apr 1825)

103)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1825 G. - Sjoerdtje Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 9 apr 1825)

104)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1827 G. - Gosling Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 10 aug 1827)

105)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1827 G. - Gosling Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 10 aug 1827)

106)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1830 G. - Dirk Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 17 jan 1830)

107)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1830 G. - Dirk Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 17 jan 1830)

108)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1899 H - Stielstra - Elzinga (Westdongeradeel 18 mrt 1899)

109)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1834 G. - Geert Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 19 jun 1834)

110)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1834 G. - Geert Elzinga, geboorteakte (Westdongeradeel 19 jun 1834)

111)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1862 H - Roeda - Elzinga, huwelijk (Ferwerderadeel 15 mei 1862)

112)  overlijden: Dreijer - Elzinga, gezinskaart

113)  overlijden: Dreijer - Elzinga, gezinskaart

114)  overlijden: Gerlof Elzinga, persoonskaart (24 jun 1941)

115)  overlijden: Gerlof Elzinga, persoonskaart (24 jun 1941)

116)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1891 H - Elzinga - Broeksma, huwelijk (Westdongeradeel 16 mei 1891)

117)  Neeltje Portegijs. Neeltje is overleden voor 2 mei 1918.

118)  overlijden: Dirk Elzinga (15 mei 1962)

119)  begraven: Dirk Elzinga (15 mei 1962)

120)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1899 H - Stielstra - Elzinga (Westdongeradeel 18 mrt 1899)

121)  Pietje Johannes Talsma. Pietje is overleden voor 18 maart 1899.

122)  geboorte: Hemke Petrus Jozef Elzinga, persoonslijst (3 jan 2011)

123)  begraven: eigen archief, bidprentje - Wijberen Elzinga (28 aug 1963)

124)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Gerben van der Meulen, overlijdensadvertentie (20 jul 1978)

125)  begraven: eigen archief, overlijdensadvertenties - Gerben van der Meulen, overlijdensadvertentie (20 jul 1978)

126)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Jelle van der Meulen, overlijdensakte (7 mrt 1981)

127)  begraven: eigen archief, overlijdensadvertenties - Jelle van der Meulen, overlijdensakte (7 mrt 1981)

128)  geboorte: Antje Elzinga, overlijdensadvertentie (11 jul 1997)

129)  overlijden: Antje Elzinga, overlijdensadvertentie (11 jul 1997)

130)  begraven: Antje Elzinga, overlijdensadvertentie (11 jul 1997)

131)  overlijden: Rindert van der Ploeg, overlijdensadvertentie (1 feb 1980)

132)  begraven: Rindert van der Ploeg, overlijdensadvertentie (1 feb 1980)

133)  geboorte: Baukje Elzenga, persoonslijst (Smallingerland 23 jul 1998)

134)  geboorte: Baukje Elzenga, persoonslijst (Smallingerland 23 jul 1998)

135)  James Russell Hickman. James is geboren in 1889 te Illionis - U.S.A., is overleden in 1952, is begraven te Tallmadge - Ottawa County - Michigan - U.S.A. (Rosedale Memorial Park). James werd 63 jaar.

136)  Ane trouwt op 14 september 1940 te Williams County - Ohio - U.S.A. met Dorothy.

137)  Dorothy (is gescheiden voor 14 september 1940) met N.

138)  Dorothy Verdon, dochter van John Verdon en Eva Kaufman. Dorothy is geboren in 1913, is overleden in 1999. Dorothy werd 86 jaar. Dorothy was eerder gehuwd (1) met N.N. MCGuire.

139)  Ida trouwt op 25 januari 1905 te Central Lake - Antrim Co. - Michigan - U.S.A. met Wouter.

140)  Wouter (Walter) Telgenhof, zoon van Geert (George) Hermanus Telgenhof en Leentje (Lena) Wouters Jongedijk. Wouter is geboren op 27 februari 1883 08.30 uur te Ureterp, is overleden op 30 november 1958 te Bellingham - Whatcom County - Washington - U.S.A., is begraven te Lynden - Whatcom County - Washington - U.S.A. (Monumenta Cementery). Wouter werd 75 jaar, 9 maanden en 3 dagen.


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt. Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - Kerkhof -: Parenteel van Geert Durks Kerkhof (elz011)
- of in het Register van familienamen

elz011