Parenteel van Gerrit Jans

 

Bijgewerkt op: 3 februari 2019

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerrit Jans.


Generatie I

(tot 1792)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 10 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1758 en 1781. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Ternaard (10x).

I  Gerrit Jans, mr. schoenmaker, wonende te Ternaard, is overleden op 9 mei 1792 te Ternaard (akte van bekendheid).

Gerrit Jans. mr. schoenmaker en zijn huisvrouw Aaltie Cornelis worden in 1772 vermeld als lidmaat van de Herv. gemeente Ternaard.

Gerrit trouwt (Herv.) op 15 mei 1757 te Ternaard met Aaltje Kornelis. Aaltje, wonende te Ternaard, is overleden op 1 maart 1810 te Ternaard (akte van bekendheid).

Gerrit Jans. mr. schoenmaker en zijn huisvrouw Aaltie Cornelis worden in 1772 vermeld als lidmaat van de Herv. gemeente Ternaard.

Van Gerrit en Aaltje zijn tien kinderen bekend:

1  Gertje Gerrits Elzinga is geboren op 24 januari 1758, is Herv. gedoopt op 19 februari 1758 te Ternaard, zie II-A.

2  Kornelis Gerrits is geboren op 21 oktober 1759, is Herv. gedoopt op 4 november 1759 te Ternaard, is overleden in 1802. Kornelis werd 43 jaar.<1>

Kornelis trouwt (Herv.) op 28 juni 1795 te Ternaard op 35-jarige leeftijd met de 42-jarige Antje Freerks, dochter van Freerk Douwes en Hiltje Johannes. Antje, zonder beroep, wonende te Ternaard, is Herv. gedoopt op 12 november 1752 te Paesens, is overleden op 26 november 1825 15.00 uur te Ternaard (Huis 114), is als overleden aangegeven op 29 november 1825 te Westdongeradeel (aangevers overlijden waren haar zwager Klaas Gerrits Elzinga (naaste buur) (zie II-B) en Daniel Abraham Stellema (naaste buur)). Antje werd 73 jaar en 14 dagen.<2>

Antje was later gehuwd (2) met Jan Jans.<3..5>

3  Aaltje Gerrits Elzinga, zonder beroep, wonende te Raard en te Ternaard, is geboren op 25 oktober 1761 te Ternaard, is Herv. gedoopt op 17 januari 1762 te Ternaard, is overleden op 4 juni 1823 06.00 uur te Ternaard (geen kinderen nalatende). Aaltje werd 61 jaar, 7 maanden en 10 dagen.<6,7>

Aaltje trouwt (Herv.) op 14 mei 1797 te Raard op 35-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 37-jarige Minne Annes Bergsma. Minne, arbeider, wonende te Bornwird, is geboren rond 1760, is overleden op 27 november 1812 te Ternaard. Minne werd ongeveer 52 jaar.

Minne Annes nam in 1811 als familienaam de naam Bergmans aan. Hij woonde toen in Ternaard en gaf geen kinderen op.
Aaltje trouwt op 9 juni 1816 te Ternaard (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Pieter Gerrits Elzinga (broer van de bruid) (zie II-E), zijn zwager Luitzen Gerrits Elzinga (broer van de bruid) (zie II-D), zijn zwager Jan Gerrits Elzinga (broer van de bruid) (zie II-C) en zijn zwager Klaas Gerrits Elzinga (broer van de bruid) (zie II-B)) op 54-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Hendrik Eelzes Kleiterp, zoon van Eelze Hendriks en Jetske Feikes. Hendrik, boerenknecht, arbeider en gardenier, wonende te Ternaard, is Herv. gedoopt op 8 april 1764 te Raard, is overleden op 21 maart 1832 16.30 uur te Ternaard (Huis 82). Hendrik werd 67 jaar, 11 maanden en 13 dagen.<8,9>

Hendrik Eelzes nam rond 1811 als familienaam de naam Kleiterp aan. Hij woonde toen in Ternaard en gaf de volgende kinderen op:
Eelze oud 15 jaren, Antje oud 18 jaren, en Ybeltje oud 15 jaren, allen wonende te Ternaard.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Grietje Jakobs.<10,11> Hendrik was later gehuwd (3) met Antje Sakes Holwerda.<12,13>

4  Jan Gerrits is geboren op 27 februari 1765, is Herv. gedoopt op 3 maart 1765 te Ternaard.

5  Pijter Gerrits is geboren op 3 augustus 1767, is Herv. gedoopt op 30 augustus 1767 te Ternaard.

6  Klaas Gerrits Elzinga is geboren op 7 maart 1770 te Ternaard, is Herv. gedoopt op 1 april 1770 te Ternaard, zie II-B.<14>

7  Pieter Gerrits is geboren op 22 mei 1773, is Herv. gedoopt op 8 juni 1773 te Ternaard.

8  Jan Gerrits Elzinga is geboren op 31 mei 1776, is Herv. gedoopt op 16 juni 1776 te Ternaard, zie II-C.

9  Luitzen Gerrits Elsinga is geboren op 22 december 1778, is Herv. gedoopt op 10 januari 1779 te Ternaard, zie II-D.

10  Pieter Gerrits Elzinga is geboren op 26 maart 1781 te Ternaard, is Herv. gedoopt op 15 april 1781 te Ternaard, zie II-E.


Generatie II

(van 1758 tot 1856)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1791 en 1819. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Ternaard (11x), Westdongeradeel (2x) en Brantgum (2x).

II-A  Gertje Gerrits Elzinga, dochter van Gerrit Jans (I) en Aaltje Kornelis, arbeidster, wonende te Brantgum, is geboren op 24 januari 1758, is Herv. gedoopt op 19 februari 1758 te Ternaard, is overleden op 25 augustus 1823 te Westdongeradeel. Gertje werd 65 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Gertje trouwt (Herv.) op 24 mei 1789 te Brantgum op 31-jarige leeftijd met Klaas Jans Meinema. Klaas, arbeider, wonende te Brantgum, is overleden rond 1809 te Westdongeradeel (akte van bekendheid).<15>

Van Klaas en Gertje zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Klazes Meinema is geboren op 20 maart 1791 te Brantgum, is Herv. gedoopt op 1 mei 1791 te Brantgum, zie III-A.

2  Baukjen Klazes Meinema, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Waaxens - Dongeradeel, te Brantgum en te Veenwouden, is geboren op 17 april 1794 te Brantgum, is Herv. gedoopt op 8 juni 1794 te Brantgum, is overleden op 20 november 1870 23.30 uur te Veenwouden (Huis 66). Baukjen werd 76 jaar, 7 maanden en 3 dagen.<16,17>

Baukjen trouwt op 17 juli 1821 te Westdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Coenraad Hendriks Eekkerk, zoon van Hendrik Eekkerk en Rienkje Jans Kramstra. Coenraad, arbeider en dagloner, wonende te Waaxens - Dongeradeel, te Brantgum en te Veenwouden, is geboren op 15 april 1797 te Veenwouden, is Herv. gedoopt op 30 april 1797 te Veenwouden, is overleden op 14 oktober 1868 11.30 uur te Veenwouden (Huis 53a). Coenraad werd 71 jaar, 5 maanden en 29 dagen.<18..20>

II-B  Klaas Gerrits Elzinga, zoon van Gerrit Jans (I) en Aaltje Kornelis, mr. schoenmaker, schoenmaker en zonder beroep, wonende te Ternaard, is geboren op 7 maart 1770 te Ternaard, is Herv. gedoopt op 1 april 1770 te Ternaard, is overleden op 1 januari 1849 te Ternaard. Klaas werd 78 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<21,22>

Klaas Gerrits nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Ternaard en gaf 3 kinderen op.

Klaas trouwt (Herv.) op 25 augustus 1799 te Ternaard op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Gerbens Feijma, dochter van Gerben Jelles Feima en Antje Jans. Trijntje, zonder beroep, wonende te Ternaard, is geboren op 5 september 1774, is Herv. gedoopt op 9 oktober 1774 te Ternaard, is overleden op 28 februari 1859 te Westdongeradeel. Trijntje werd 84 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Van Klaas en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Klazes Elzinga, schoenmaker, wonende te Ternaard, is geboren op 11 maart 1801, is Herv. gedoopt op 5 april 1801 te Ternaard, is ongehuwd overleden op 20 augustus 1827 06.00 uur te Ternaard (Huis 113). Gerrit werd 26 jaar, 5 maanden en 9 dagen.<23>

2  Antje Klazes Elzinga, wonende te Ternaard, is geboren op 2 mei 1804, is Herv. gedoopt op 27 mei 1804 te Ternaard, is ongehuwd overleden op 19 juli 1849 23.00 uur te Ternaard (Huis 110). Antje werd 45 jaar, 2 maanden en 17 dagen.<24>

3  Gerben Klazes Elzinga, gardenier, wonende te Ternaard, is geboren op 12 februari 1806, is Herv. gedoopt op 9 maart 1806 te Ternaard, is ongehuwd overleden op 30 maart 1841 23.00 uur te Ternaard (Huis 113). Gerben werd 35 jaar, 1 maand en 18 dagen.<25>

4  Aaltje Klazes Elzinga, zonder beroep, wonende te Ternaard, is geboren op 26 januari 1816 21.00 uur te Ternaard, is als geboren aangegeven op 27 januari 1816 te Ternaard (aangever geboorte was haar vader Klaas Gerrits Elzinga (zie II-B); getuigen aangifte geboorte waren haar oom Pieter Gerrits Elzinga (zie II-E) en haar oom Luitjen Gerrits Elzinga (zie II-D)), is overleden op 14 december 1870 te Westdongeradeel. Aaltje werd 54 jaar, 10 maanden en 18 dagen.<26,27>

Aaltje trouwt op 28 mei 1842 te Ternaard op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Pieter Murks Meter, zoon van Murk Pieters Meter en Hotske Hendriks Uwma. Pieter, arbeider, wonende te Ternaard, is geboren op 24 februari 1812 te Ternaard, is overleden op 19 december 1877 14.00 uur te Ternaard (Huis 116). Pieter werd 65 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<28>

II-C  Jan Gerrits Elzinga, zoon van Gerrit Jans (I) en Aaltje Kornelis, arbeider, wonende te Ternaard, is geboren op 31 mei 1776, is Herv. gedoopt op 16 juni 1776 te Ternaard, is overleden op 10 december 1819 11.00 uur te Ternaard (Huis 114). Jan werd 43 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<29>

Jan Gerrits nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Ternaard en gaf 2 kinderen op.

Jan trouwt (Herv.) op 9 mei 1802 te Ternaard op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Liskje Ages Braaksma, dochter van Age Feyes en Antje Lolkes. Liskje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Ternaard, is geboren op 19 maart 1772, is Herv. gedoopt op 5 april 1772 te Ternaard, is overleden op 23 december 1858 10.00 uur te Ternaard (Huis 43). Liskje werd 86 jaar, 9 maanden en 4 dagen.<30>

Van Jan en Liskje zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Jans Elzinga is geboren op 11 mei 1804, is Herv. gedoopt op 27 mei 1804 te Ternaard, zie III-B.

2  Antje Jans Elzinga is geboren op 15 april 1808 te Ternaard, is Herv. gedoopt op 8 mei 1808 te Ternaard, zie III-C.

II-D  Luitzen Gerrits Elsinga, zoon van Gerrit Jans (I) en Aaltje Kornelis, schipper en gardenier, wonende te Nes - bij Wierum en te Ternaard, is geboren op 22 december 1778, is Herv. gedoopt op 10 januari 1779 te Ternaard, is overleden op 4 december 1856 11.00 uur te Ternaard (Huis 131). Luitzen werd 77 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<31>

Luitzen Gerrits nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Ternaard en gaf 1 kind op.

Luitzen trouwt (Herv.) op 1 juni 1806 te Nes - bij Wierum op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Sibbeltje Louws van der Gang, dochter van Louw Jans van der Gang en Froukje Kornelis. Sibbeltje, gardenier, wonende te Ternaard en te Oosternijkerk, is geboren rond 1781, is overleden op 24 november 1866 te Westdongeradeel. Sibbeltje werd ongeveer 85 jaar.

Van Luitzen en Sibbeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Louw Luitzens Elzinga is geboren op 31 maart 1808, is Herv. gedoopt op 24 mei 1808 te Ternaard, zie III-D.

2  Gerrijt Luitzens Elsinga is geboren op 14 januari 1812 te Ternaard, zie III-E.

3  Frouwkje Luitzens Elsinga is geboren op 6 februari 1815 te Ternaard, zie III-F.

4  Aaltje Luitzens Elsinga is geboren op 24 maart 1818 te Westdongeradeel, zie III-G.

II-E  Pieter Gerrits Elzinga, zoon van Gerrit Jans (I) en Aaltje Kornelis, schoenmaker, mr. schoenmaker en arbeider, wonende te Ternaard, is geboren op 26 maart 1781 te Ternaard, is Herv. gedoopt op 15 april 1781 te Ternaard, is overleden op 28 april 1838 te Ternaard. Pieter werd 57 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Pyter Gerrits nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Ternaard en gaf geen kinderen op.

Pieter trouwt op 20 mei 1813 te Ternaard (huwelijksgetuigen waren Mient Klazes van der Schaaf, Gerben Jelles Feima, zijn zwager Pieter Klazes van der Woude (broer van de bruid) en zijn zwager Jakob Klazes van der Woude (broer van de bruid)) op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Romkje Klazes van der Woude, dochter van Klaas Pieters van der Woude en Sjieuwke Jacobs. Romkje, dienstmeid en arbeider, wonende te Ternaard, is geboren op 2 januari 1783 op de Streek onder Betterwird, is Herv. gedoopt op 16 februari 1783 te Bornwird, is overleden op 22 april 1830 10.00 uur te Ternaard (Huis 106). Romkje werd 47 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Pieter en Romkje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Pieters Elzinga is geboren op 7 april 1814 te Ternaard, is overleden op 14 april 1814 te Ternaard. Gerrit werd 7 dagen.

2  Gerrit Pieters Elzinga is geboren op 30 augustus 1815 te Ternaard, zie III-H.

3  Sieuke Pieters Elzinga is geboren op 30 januari 1819 te Westdongeradeel.


Generatie III

(van 1791 tot 1899)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 36 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1834 en 1860. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westdongeradeel (16x), Ternaard (7x), Brantgum (6x), Oostdongeradeel en Hantum.

III-A  Aaltje Klazes Meinema, dochter van Klaas Jans Meinema en Gertje Gerrits Elzinga (II-A), arbeidster, wonende te Holwerd en te Ternaard, is geboren op 20 maart 1791 te Brantgum, is Herv. gedoopt op 1 mei 1791 te Brantgum, is overleden op 17 oktober 1863 08.00 uur te Ternaard (Huis 49). Aaltje werd 72 jaar, 6 maanden en 27 dagen.<32>

Aaltje trouwt op 19 mei 1814 te Ternaard op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Beerend Jans Cuperus. Beerend, arbeider, wonende te Holwerd, is geboren rond 1790, is overleden op 6 juli 1835 te Holwerd. Beerend werd ongeveer 45 jaar.

Van Beerend en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Grietje Berends Cuperus.

2  Jan Berends Cuperus.

3  Klaas Berends Cuperus.

4  Geertje Berends Cuperus.

5  Gerrit Berends Cuperus.

III-B  Gerrit Jans Elzinga, zoon van Jan Gerrits Elzinga (II-C) en Liskje Ages Braaksma, boerenknecht, gardenier en arbeider, wonende te Ternaard, is geboren op 11 mei 1804, is Herv. gedoopt op 27 mei 1804 te Ternaard, is overleden op 11 januari 1848 14.00 uur te Ternaard (Huis 67). Gerrit werd 43 jaar en 8 maanden.<33>

Gerrit trouwt op 16 mei 1835 te Westdongeradeel (huwelijksgetuige was zijn oom Klaas Gerrits Elzinga (zie II-B)) op 31-jarige leeftijd met de 31-jarige Trijntje Epkes de Roos, dochter van Epke Oenes de Roos en Sijbrigje Durks. Trijntje, dienstmeid en arbeidster, wonende te Ternaard, is geboren op 25 februari 1804 te Ternaard, is Herv. gedoopt op 25 maart 1804 te Ternaard, is overleden op 18 juli 1854 20.00 uur te Ternaard (Huis 92). Trijntje werd 50 jaar, 4 maanden en 23 dagen.<34,35>

Van Gerrit en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sybrigje Gerrits Elzinga is geboren op 3 september 1836 te Westdongeradeel, is overleden op 9 juni 1837 te Westdongeradeel. Sybrigje werd 9 maanden en 6 dagen.

2  Sybrigje Gerrits Elzinga is geboren op 31 augustus 1838 te Westdongeradeel, zie IV-A.

3  Liskje Gerrits Elzinga is geboren op 25 januari 1841 te Westdongeradeel.

4  Jantje Gerrits Elzinga is geboren op 7 januari 1843 te Westdongeradeel.

5  Antje Gerrits Elzinga is geboren op 26 juni 1845 te Westdongeradeel.

III-C  Antje Jans Elzinga, dochter van Jan Gerrits Elzinga (II-C) en Liskje Ages Braaksma, arbeider en arbeidster, wonende te Ternaard en te Hallum - Frl., is geboren op 15 april 1808 te Ternaard, is Herv. gedoopt op 8 mei 1808 te Ternaard, is overleden op 27 december 1858 13.00 uur te Ternaard (overleden in Huis No. 43 te Ternaard, maar wonende te Hallum). Antje werd 50 jaar, 8 maanden en 12 dagen.<36>

Antje trouwt op 31 mei 1838 te Ternaard (huwelijksgetuige was haar oom Klaas Gerrits Elzinga (zie II-B)) op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Dominicus Tjeerds Obma, zoon van Tjeerd Tietes Obma en Baukje Sikkes Steenhuis. Dominicus, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 26 juni 1811 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 28 juli 1811 te Hallum - Frl., is overleden op 8 januari 1870 te Ferwerderadeel. Dominicus werd 58 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<37>

Dominicus was later gehuwd (2) met Luutske Oeges Dijkstra.<38,39>

Van Dominicus en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjeerd Dominicus Obma is geboren op 27 september 1840 te Westdongeradeel.

2  Tjeerd Dominicus Obma is geboren op 3 februari 1842 te Westdongeradeel.

3  Liskje Dominicus Obma is geboren op 12 september 1845 te Hantum, zie IV-B.

4  Baukje Dominicus Obma is geboren op 25 december 1849 te Westdongeradeel, is overleden op 25 augustus 1861 te Ferwerderadeel. Baukje werd 11 jaar en 8 maanden.

III-D  Louw Luitzens Elzinga, zoon van Luitzen Gerrits Elsinga (II-D) en Sibbeltje Louws van der Gang, schipper en arbeider, wonende te Ternaard en te Veenhuizen - gem. Norg, is geboren op 31 maart 1808, is Herv. gedoopt op 24 mei 1808 te Ternaard, is overleden op 20 maart 1870 01.00 uur te Ternaard (Huis 37). Louw werd 61 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<40>

Louw trouwt op 12 april 1834 te Westdongeradeel (huwelijksgetuige was zijn oom Klaas Gerrits Elzinga (zie II-B)) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Grietje Jans van Dam, dochter van Jan Tietes van Dam en Sijke Tjipkes. Grietje, naaister en zonder beroep, wonende te Ternaard en te Brantgum, is geboren op 5 mei 1810 te Raard, is Herv. gedoopt op 27 mei 1810 te Raard, is overleden op 25 november 1848 23.00 uur te Brantgum (Huis 16), is als overleden aangegeven op 28 november 1848 te Westdongeradeel (aangevers overlijden waren haar zwager Gerrit Luitzen Elzinga (zwager) (zie III-E) en haar schoonvader Luitzen Gerrtits Elzinga (schoonvader) (zie II-D)). Grietje werd 38 jaar, 6 maanden en 20 dagen.<41..43>

Van Louw en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Luitzen Louws Elzinga is geboren op 4 oktober 1834 te Brantgum, zie IV-C.<44>

2  Jan Louws Elzinga is geboren op 5 maart 1837 te Westdongeradeel, is overleden op 8 maart 1839 te Westdongeradeel. Jan werd 2 jaar en 3 dagen.

3  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 10 februari 1840 te Westdongeradeel.

4  doodgeboren zoon Elzinga is doodgeboren op 23 september 1840 te Westdongeradeel.

5  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 20 september 1841 te Westdongeradeel.

6  Jan Louws Elzinga is geboren op 20 maart 1843 te Brantgum, zie IV-E.

7  Sibbeltje Louws Elzinga is geboren op 24 augustus 1848 te Brantgum, zie IV-F.

Louw trouwt op 16 juni 1849 te Westdongeradeel op 41-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Lutske Kornelis Boersma, dochter van Kornelis Jacobs Boersma en Tjitske Jacobs van der Veen. Lutske, zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren op 20 september 1822 te Dokkum, is overleden op 6 maart 1902 11.00 uur te Dokkum. Lutske werd 79 jaar, 5 maanden en 14 dagen.<45>

Van Louw en Lutske zijn vijf kinderen bekend:

8  Akke Elzinga is geboren op 15 mei 1853 te Westdongeradeel, zie IV-D.

9  Tjitske Elzinga is geboren op 5 februari 1850 te Brantgum, zie IV-G.

10  Froukje Louws Elzinga is geboren op 8 december 1851 te Brantgum, zie IV-H.

11  Aaltje Lourens Elzinga is geboren op 11 januari 1856 te Westdongeradeel.

12  Kornelis Louws Elzinga is geboren op 25 januari 1858 te Brantgum, zie IV-I.

III-E  Gerrijt Luitzens Elsinga, zoon van Luitzen Gerrits Elsinga (II-D) en Sibbeltje Louws van der Gang, schipper, wonende te Ternaard, is geboren op 14 januari 1812 te Ternaard, is overleden op 5 februari 1883 te Westdongeradeel. Gerrijt werd 71 jaar en 22 dagen.

Gerrit L. Elzinga, wordt in 1859 vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen voor de Beurt en Veerdienst van Ternaard op Dokkum en Leeuwarden.
Bron: Anton Musquetier, Index Provinciaal Bestuurlijk Archef Friesland.

Gerrijt trouwt op 6 april 1840 te Westdongeradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Neeltje Tijsses Poutsma, dochter van Tijs Wijbrens Poutsma en Duifke Harkes Folkertsma. Neeltje, wonende te Ternaard, is geboren op 22 maart 1814 te Wierum - Frl., is overleden op 18 november 1849 te Ternaard. Neeltje werd 35 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<46,47>

Van Gerrijt en Neeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Duifke Gerrits Elzinga is geboren op 4 juni 1840 te Ternaard, zie IV-J.

2  Luitzen Gerrits Elsinga is geboren op 21 december 1842 te Westdongeradeel, is overleden op 24 september 1843 te Westdongeradeel. Luitzen werd 9 maanden en 3 dagen.

3  Sibbeltje Gerrits Elzinga is geboren op 22 april 1845 te Ternaard, is overleden op 22 november 1846 te Westdongeradeel. Sibbeltje werd 1 jaar en 7 maanden.

4  Luitzen Gerrits Elsinga is geboren op 8 september 1847 te Ternaard, zie IV-K.

Gerrijt trouwt op 16 mei 1868 te Westdongeradeel op 56-jarige leeftijd (2) met de 52-jarige Eelkjen Jans Feima, dochter van Jan Gerbens Feima en Lijsbeth Derks Gerritsen. Eelkjen, zonder beroep, wonende te Ternaard, is geboren op 3 november 1815 te Ternaard, is overleden op 7 september 1889 19.00 uur te Ternaard. Eelkjen werd 73 jaar, 10 maanden en 4 dagen.<48,49>

Eelkjen was eerder gehuwd (1) met Sijtse Jelles Sijtsma.<50..53>

III-F  Frouwkje Luitzens Elsinga, dochter van Luitzen Gerrits Elsinga (II-D) en Sibbeltje Louws van der Gang, zonder beroep, wonende te Ternaard, is geboren op 6 februari 1815 te Ternaard, is overleden op 27 april 1893 te Westdongeradeel. Frouwkje werd 78 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Frouwkje trouwt op 30 mei 1846 te Ternaard op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacob Brunia, zoon van Janke Lucas Brunia. Jacob, slager en gardenier, wonende te Ternaard, is geboren op 6 november 1818 te Nes - bij Wierum, is overleden op 14 september 1863 23.00 uur te Ternaard (Huis 92). Jacob werd 44 jaar, 10 maanden en 8 dagen.<54>

Van Jacob en Frouwkje zijn vier kinderen bekend:

1  Sibbeltje Brunia is geboren op 19 juni 1847 te Ternaard.

2  Bronger Lucas Brunia is geboren op 24 mei 1850 te Ternaard.

3  Janke Brunia is geboren op 20 november 1852 te Ternaard.

4  Sytske Brunia is geboren op 20 februari 1857 te Westdongeradeel.

III-G  Aaltje Luitzens Elsinga, dochter van Luitzen Gerrits Elsinga (II-D) en Sibbeltje Louws van der Gang, is geboren op 24 maart 1818 te Westdongeradeel, is overleden op 10 november 1899 te Westdongeradeel. Aaltje werd 81 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Aaltje trouwt op 19 mei 1849 te Westdongeradeel op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Pieters Riemersma, zoon van Pieter Jans Riemersma en Trijntje Foppes Bijma. Jan, gardenier, wonende te Ternaard, is geboren op 3 maart 1824 te EE, is overleden op 12 maart 1902 19.30 uur te Ternaard. Jan werd 78 jaar en 9 dagen.

Van Jan en Aaltje is een kind bekend:

1  Luitzen Riemersma is geboren op 19 april 1850 te Ternaard.

III-H  Gerrit Pieters Elzinga, zoon van Pieter Gerrits Elzinga (II-E) en Romkje Klazes van der Woude, arbeider en koopman, wonende te Ternaard en te Metslawier, is geboren op 30 augustus 1815 te Ternaard, is overleden op 11 april 1875 16.00 uur te Metslawier (Huis 57a). Gerrit werd 59 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Gerrit trouwt op 18 mei 1846 te Oostdongeradeel op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Janneke Jans Faber, dochter van Jan Douwes Faber en Aukjen Jacobs Revius. Janneke is geboren op 5 april 1825 te Ezumazijl onder Anjum.<55>

Van Gerrit en Janneke is een kind bekend:

1  Pieter Elzinga is geboren op 3 december 1860 te Oostdongeradeel, is overleden op 23 september 1937 te Achtkarspelen. Pieter werd 76 jaar, 9 maanden en 20 dagen.


Generatie IV

(van 1834 tot 1941)

In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 39 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1862 en 1898. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wierum - Frl. (12x), Ternaard (7x), Westdongeradeel (6x), Dokkum (6x), Kollumerland (2x), Apeldoorn (2x), Oostdongeradeel, Menaldumadeel, Hallum - Frl. en Brantgum.

IV-A  Sybrigje Gerrits Elzinga, dochter van Gerrit Jans Elzinga (III-B) en Trijntje Epkes de Roos, winkelierster, wonende te Ternaard en te Den Haag, is geboren op 31 augustus 1838 te Westdongeradeel, is overleden op 12 mei 1927 te Den Haag. Sybrigje werd 88 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<56>

Sybrigje trouwt op 14 mei 1874 te Westdongeradeel op 35-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Ruurd Gelts Bouma. Ruurd is geboren rond 1840, is overleden op 14 april 1903 te Westdongeradeel. Ruurd werd ongeveer 63 jaar.

Van Ruurd en Sybrigje zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Bouma is doodgeboren op 2 maart 1875 te Westdongeradeel.

2  doodgeboren dochter Bouma is doodgeboren op 16 juni 1876 te Westdongeradeel.

3  Trijntje Bouma, zonder beroep, wonende te Ternaard, te Leeuwarden en te Den Haag, is geboren op 4 juni 1880 te Ternaard, is overleden op 22 oktober 1964 te Sneek. Trijntje werd 84 jaar, 4 maanden en 18 dagen.<57>

Trijntje trouwt op 14 mei 1904 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Watzes Elzinga, zoon van Watze Jans Elzinga en Maaike Klaver. Jan, schoenmaker en directeur, van het bestedelingenhuis, wonende te Hantum, te Leeuwarden en te Den Haag, is geboren op 9 september 1875 te Marrum, is overleden voor 22 oktober 1964. Jan werd hoogstens 89 jaar, 1 maand en 13 dagen.<58,59>

IV-B  Liskje Dominicus Obma, dochter van Dominicus Tjeerds Obma en Antje Jans Elzinga (III-C), arbeidster en zonder beroep, wonende te Hallum - Frl. en te Anjum, is geboren op 12 september 1845 te Hantum, is overleden op 17 juli 1923 07.00 uur te Anjum. Liskje werd 77 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<60>

Liskje trouwt op 23 juni 1883 te Ferwerderadeel op 37-jarige leeftijd met de 28-jarige Jelle Elzenga, zoon van Reinder Jelles Elzenga en Fokje Jacobs Helder. Jelle, arbeider, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 12 februari 1855 te Hallum - Frl..<61>

Van Liskje is een kind bekend:

1  Antje Obma is geboren rond 1882 te Hallum - Frl..

Antje trouwt op 26 mei 1906 te Westdongeradeel op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Geert de Graaf, zoon van Dirk de Graaf en Korneliske Geerts van der Zweep. Geert is geboren rond 1883 te Brantgum.

IV-C  Luitzen Louws Elzinga, zoon van Louw Luitzens Elzinga (III-D) en Grietje Jans van Dam, timmerman, wonende te Ternaard, is geboren op 4 oktober 1834 te Brantgum, is overleden op 25 mei 1909 09.00 uur te Ternaard, is als overleden aangegeven op 25 mei 1909 te Westdongeradeel (aangevers overlijden waren Monte Schaaf en Klaas Cuperij). Luitzen werd 74 jaar, 7 maanden en 21 dagen.<62..64>

Luitzen trouwt op 22 juni 1861 te Westdongeradeel op 26-jarige leeftijd met Sijke Jans Feyma. Sijke, wonende te Ternaard.

Van Luitzen en Sijke zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Luitzens Elzinga is geboren op 19 augustus 1862 te Westdongeradeel, zie V-A.

2  Jan Luitzens Elzinga, bouwkundig opzichter, wonende te Neede, is geboren op 15 januari 1865 te Ternaard, is ongehuwd overleden op 19 augustus 1948 22.00 uur te Neede. Jan werd 83 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

3  Adriaantje Luitzens Elzinga is geboren op 14 mei 1877 te Ternaard.

IV-D  Akke Elzinga, dochter van Louw Luitzens Elzinga (III-D) en Lutske Kornelis Boersma, zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren op 15 mei 1853 te Westdongeradeel, is overleden op 18 april 1901 te Dokkum. Akke werd 47 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Akke trouwt op 1 juni 1879 te Dokkum op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Anne Rosema, zoon van Sjoerd Rosema en Jantje Daniels Wiersma. Anne, steenhouwer, pakhuisknecht, arbeider en veedrijver, wonende te Dokkum, is geboren rond 1858 te Dokkum.<65>

Van Anne en Akke zijn zeven kinderen bekend:

1  Sjoerd Rosema is geboren op 15 augustus 1879 te Dokkum, zie V-B.

2  Lutske Rosema, zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren op 2 februari 1881 te Dokkum.

Lutske trouwt op 13 april 1902 te Dokkum op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Sipke Kampstra, zoon van Sake Kampstra en Baukje Jongsma. Sipke, koopman, wonende te Dokkum, is geboren rond 1879 te Dokkum.

3  Daniel Rosema, arbeider, wonende te Dokkum, is geboren op 3 juni 1882 te Dokkum, is overleden op 30 mei 1945 te Leiden. Daniel werd 62 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Daniel trouwt op 28 mei 1905 te Dokkum op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Johanna Wip, dochter van Dirk Wip en Akke Keuning. Johanna, zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren rond 1885 te Dokkum.

4  Oeds Rosema, arbeider, wonende te Dokkum, is geboren op 5 juni 1884 te Dokkum, is overleden op 15 januari 1955 te Leeuwarden. Oeds werd 70 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Oeds trouwt op 1 december 1907 te Dokkum op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Antje Reis, dochter van Willem Reis en Sjoukje Toonstra. Antje, zonder beroep, wonende te Dokkum, is geboren rond 1884 te Dokkum.

5  Jan Rosema, wonende te Apeldoorn, is geboren op 31 januari 1886 te Apeldoorn (Brink en Orden), is overleden op 4 augustus 1886 te Apeldoorn (Brink en Orden). Jan werd 6 maanden en 4 dagen.

6  Jan Rosema, arbeider, wonende te Dokkum, is geboren op 10 april 1887 te Apeldoorn.

Jan trouwt op 5 december 1909 te Dokkum op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertje Douwma, dochter van Ruurd Douwma en Sjoeke Visser. Geertje, dienstmeid, wonende te Dokkum, is geboren op 13 juli 1889 te Dokkum.

7  Lourens Rosema is geboren op 24 oktober 1890 te Dokkum, is overleden op 22 juni 1948 te Rotterdam. Lourens werd 57 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Lourens trouwt op 13 oktober 1926 te Rotterdam op 35-jarige leeftijd met de 44-jarige Petronella Johanna Catharina van der Horst, dochter van Abraham van der Horst en Wilhelmina Pieternella Zuidmulder. Petronella is geboren op 13 september 1882 te Rotterdam.

Petronella was eerder gehuwd (1) met Johannes Hendricus Petrus Josephus Brockhus.<66>

IV-E  Jan Louws Elzinga, zoon van Louw Luitzens Elzinga (III-D) en Grietje Jans van Dam, boerenknecht en arbeider, wonende te Ternaard en te Lioessens, is geboren op 20 maart 1843 te Brantgum, is overleden op 19 december 1905 17.00 uur te Lioessens. Jan werd 62 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<67>

Jan trouwt op 11 juni 1868 te Westdongeradeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Grietje Ruurds Dijkstra, dochter van Ruurd Pieters Dijkstra en Menke Heerts Machiela. Grietje, dienstmeid, arbeidster en zonder beroep, wonende te Ternaard en te Lioessens, is geboren op 10 september 1844 te Ternaard, is overleden op 16 april 1926 06.00 uur te Lioessens. Grietje werd 81 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<68,69>

Van Jan en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Louw Jans Elzinga, boerenknecht en zonder beroep, wonende te Anjum, is geboren op 11 januari 1869 te Ternaard, is overleden op 10 juni 1939 15.30 uur te Anjum. Louw werd 70 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Louw trouwt op 16 mei 1896 te Oostdongeradeel op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Orseltje Douma, dochter van Willem Gerbens Douma en Grietje Tietes Sjoordema. Orseltje, zonder beroep, wonende te Anjum, is geboren op 9 juni 1873 te Anjum, is overleden op 5 augustus 1946 in de gem. Westdongeradeel. Orseltje werd 73 jaar, 1 maand en 27 dagen.<70>

2  Grietje Jans Elzinga, dienstmeid, wonende te Lioessens, is geboren op 14 september 1871 te Wierum - Frl., is overleden op 12 augustus 1946 in de gem. Oostdongeradeel. Grietje werd 74 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Grietje trouwt op 19 mei 1894 te Westdongeradeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jelle de Vries, zoon van Jan Jelles de Vries en Tjeerdtje Wessels van der Weg. Jelle, arbeider, wonende te Nes - bij Wierum, is geboren rond 1864 te Nes - bij Wierum.

3  Ruurd Jans Elzinga is geboren op 14 augustus 1874 te Wierum - Frl., zie V-C.

4  Menke Jans Elzinga is geboren op 9 januari 1880 te Ternaard.

Menke trouwt op 19 mei 1906 te Oostdongeradeel op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Tjalling Meindertsma, zoon van Jan Meindertsma en Sibbeltje Kloostra. Tjalling is geboren rond 1874 te Lioessens, is overleden op 17 augustus 1954 te Lioessens. Tjalling werd ongeveer 80 jaar.

IV-F  Sibbeltje Louws Elzinga, dochter van Louw Luitzens Elzinga (III-D) en Grietje Jans van Dam, is geboren op 24 augustus 1848 te Brantgum.

Sibbeltje trouwt op 20 mei 1880 te Leeuwarderadeel op 31-jarige leeftijd met de 38-jarige Pieter Symens Brouwers, zoon van Symen Pieters Brouwers en Dieuwke Gjalts van der War. Pieter is geboren op 9 oktober 1841 te Britsum.

Van Pieter en Sibbeltje is een kind bekend:

1  Grietje Brouwers is geboren op 11 juni 1881 te Oostdongeradeel.

IV-G  Tjitske Elzinga, dochter van Louw Luitzens Elzinga (III-D) en Lutske Kornelis Boersma, zonder beroep, wonende te Wetsens, is geboren op 5 februari 1850 te Brantgum, is overleden op 8 februari 1891 01.00 uur te Wetsens. Tjitske werd 41 jaar en 3 dagen.<71>

Tjitske trouwt op 15 mei 1875 te Westdongeradeel op 25-jarige leeftijd met Jacob Keimpes Seepma. Jacob, arbeider, wonende te Wetsens.

Van Jacob en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

1  Keimpe Seepma is geboren op 28 februari 1876 te Wierum - Frl..

2  Lutske Seepma is geboren op 28 februari 1876 te Wierum - Frl..

3  Louw Seepma is geboren op 2 mei 1877 te Ternaard.

IV-H  Froukje Louws Elzinga, dochter van Louw Luitzens Elzinga (III-D) en Lutske Kornelis Boersma, is geboren op 8 december 1851 te Brantgum, is overleden op 24 mei 1940 te Oostdongeradeel. Froukje werd 88 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Froukje trouwt op 15 mei 1875 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirk Seepma, zoon van Keimpe Jacobs Seepma en Ytje Dirks Leistra. Dirk is geboren op 4 juli 1852 te Westdongeradeel, is overleden op 24 maart 1937 te Oostdongeradeel. Dirk werd 84 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Van Dirk en Froukje zijn elf kinderen bekend:

1  Yttje Seepma is geboren op 5 oktober 1875 te Wierum - Frl..

2  Louw Seepma is geboren op 22 september 1876 te Wierum - Frl..

3  Keimpe Seepma is geboren op 27 juli 1878 te Brantgum.

4  Willem Seepma is geboren op 30 juni 1880 te Wierum - Frl..

5  Tjisse Seepma is geboren op 20 november 1882 te Wierum - Frl..

6  Kornelis Seepma is geboren op 3 juli 1885 te Wierum - Frl..

7  Ytje Seepma is geboren op 25 juni 1887 te Wierum - Frl..

8  Louw Seepma is geboren op 27 december 1889 te Wierum - Frl..

9  Ytje Seepma is geboren op 4 april 1891 te Wierum - Frl..

10  doodgeboren zoon Seepma is doodgeboren op 7 juli 1892 te Westdongeradeel.

11  Cornelis Seepma is geboren op 25 juni 1896 te Westdongeradeel.

Cornelis was sinds 19 februari 1940 gehuwd met N.N.

IV-I  Kornelis Louws Elzinga, zoon van Louw Luitzens Elzinga (III-D) en Lutske Kornelis Boersma, arbeider, wonende te Dokkum, is geboren op 25 januari 1858 te Brantgum, is overleden op 11 juni 1941 te Dokkum. Kornelis werd 83 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<72>

Kornelis trouwt op 14 oktober 1893 te Dokkum op 35-jarige leeftijd met de 19-jarige Elisabeth Minholts Brink, dochter van Minholt Brink en Willemke Weiland. Elisabeth is geboren op 2 april 1874 te Dokkum.<73>

Van Kornelis en Elisabeth is een kind bekend:

1  Minholt Elzinga is geboren op 16 november 1898 te Dokkum.

Minholt trouwt op 24 maart 1938 op 39-jarige leeftijd met P. van der Meulen.

IV-J  Duifke Gerrits Elzinga, dochter van Gerrijt Luitzens Elsinga (III-E) en Neeltje Tijsses Poutsma, zonder beroep, wonende te Ternaard, is geboren op 4 juni 1840 te Ternaard.

Duifke trouwt op 14 mei 1867 te Westdongeradeel op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Pieter Jenses Wibalda, zoon van Jense Pieters Wibalda en Ybeltje Malles van der Molen. Pieter, molenaarsknecht, wonende te Ternaard, is geboren op 29 december 1833 te Metslawier.

Van Pieter en Duifke zijn drie kinderen bekend:

1  Neeltje Pieters Wibalda is geboren op 4 maart 1868 te Kollumerland, zie V-D.

2  doodgeboren zoon Wibalda is doodgeboren op 7 maart 1869 te Kollumerland.

3  Jense Pieters Wibalda is geboren op 7 maart 1870 te Menaldumadeel.

IV-K  Luitzen Gerrits Elsinga, zoon van Gerrijt Luitzens Elsinga (III-E) en Neeltje Tijsses Poutsma, schipper en zonder beroep, wonende te Ternaard, is geboren op 8 september 1847 te Ternaard, is overleden op 20 februari 1919 te Bekveld. Luitzen werd 71 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Luitzen trouwt op 18 mei 1871 te Westdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaaske Wopkes Postuma, dochter van Wopke Sywerts Postuma en Janke Jacobs Mellema. Klaaske, zonder beroep, wonende te Ternaard, is geboren op 3 mei 1847 te Ternaard, is overleden op 15 oktober 1909 te Hengelo - Gld.. Klaaske werd 62 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Van Luitzen en Klaaske zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Elzinga is geboren op 17 februari 1873 te Ternaard, zie V-E.<74>

2  Wopke Elzinga is geboren op 8 november 1875 te Westdongeradeel, is overleden op 13 april 1879 te Westdongeradeel. Wopke werd 3 jaar, 5 maanden en 5 dagen.


Generatie V

(van 1862 tot 1964)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1896 en 1915. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westdongeradeel (2x), Lioessens (2x), Zelhem, Velswijk en Dokkum.

V-A  Grietje Luitzens Elzinga, dochter van Luitzen Louws Elzinga (IV-C) en Sijke Jans Feyma, is geboren op 19 augustus 1862 te Westdongeradeel, is overleden op 30 januari 1949, is begraven te Ternaard (kerk). Grietje werd 86 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Grietje trouwt op 25 mei 1895 te Westdongeradeel op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes Ales Pausma, zoon van Ale Doedes Pausma en Janke Martens Brandsma. Johannes is geboren op 30 mei 1865 te Westdongeradeel, is overleden op 5 juni 1949, is begraven te Ternaard (kerk). Johannes werd 84 jaar en 6 dagen.

Van Johannes en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Sijke Pausma is geboren op 5 april 1896 te Westdongeradeel.

2  Anle Pausma is geboren op 20 september 1898 te Westdongeradeel.

V-B  Sjoerd Rosema, zoon van Anne Rosema en Akke Elzinga (IV-D), arbeider, wonende te Dokkum, is geboren op 15 augustus 1879 te Dokkum, is overleden op 30 januari 1948 te Dokkum. Sjoerd werd 68 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Sjoerd trouwt op 6 augustus 1916 te Dokkum op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Pietje Oberman, dochter van Anne Oberman en Jietske Westra. Pietje, werkster, wonende te Dokkum, is geboren rond 1894 te Dokkum.

Van Sjoerd en Pietje is een kind bekend:

1  Jitske Rosema is geboren op 22 november 1915 te Dokkum (kind erkend bij huwelijk ouders).

V-C  Ruurd Jans Elzinga, zoon van Jan Louws Elzinga (IV-E) en Grietje Ruurds Dijkstra, arbeider en zonder beroep, wonende te Lioessens en te Driesum, is geboren op 14 augustus 1874 te Wierum - Frl., is overleden op 16 juli 1949 15.00 uur te Driesum. Ruurd werd 74 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Ruurd trouwt op 18 mei 1901 te Oostdongeradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jitske Dijkstra, dochter van Taede Jacobs Dijkstra en Beitske Annes Kusema. Jitske, dienstmeid, wonende te Morra en te Driesum, is geboren op 7 mei 1875 te Lioessens, is overleden op 1 januari 1953 te Driesum. Jitske werd 77 jaar, 7 maanden en 25 dagen.<75>

Van Ruurd en Jitske zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Elzinga is geboren op 5 juni 1902 te Lioessens, zie VI-A.

2  Taede Elzinga is geboren op 21 december 1906 21.00 uur te Lioessens, zie VI-B.

V-D  Neeltje Pieters Wibalda, dochter van Pieter Jenses Wibalda en Duifke Gerrits Elzinga (IV-J), is geboren op 4 maart 1868 te Kollumerland, is overleden op 26 oktober 1915 te Ooststellingwerf. Neeltje werd 47 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Neeltje trouwt op 5 juni 1886 te Oostdongeradeel op 18-jarige leeftijd met Dirk Dijkstra.

Van Dirk en Neeltje is een kind bekend:

1  Aafke Dijkstra.

Aafke trouwt op 26 januari 1917 te Ooststellingwerf met Bart Grevink, zoon van Jan Barts Grevink en Tjipkjen Pieters Blaauwbroek.

V-E  Gerrit Elzinga, zoon van Luitzen Gerrits Elsinga (IV-K) en Klaaske Wopkes Postuma, hoofd ener school, onderwijzer, schoolhoofd en zonder beroep, wonende te Zelhem, is geboren op 17 februari 1873 te Ternaard, is overleden op 12 maart 1942 te Doetinchem. Gerrit werd 69 jaar en 23 dagen.<76>

Gerrit trouwt op 4 juni 1897 te Didam op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Maria Catharina Burkhard, dochter van Willem Herman Burkhard en Hermina Berendina Bosveld. Maria, dienstbode en zonder beroep, wonende te Didam en te Zelhem, is geboren rond 1875 te Didam.<77,78>

Van Gerrit en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Klaaske Berendina Elzinga is geboren op 24 maart 1898 te Velswijk.<79>

Klaaske trouwt op 7 april 1922 te Hengelo - Gld. op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Theodorus Aloijsius Gijsbertus van Es, zoon van Cornelis Hendrik van Es en Agatha Maria Dorothea Brandse. Theodorus, chef kok, is geboren rond 1892 te Leiden, is overleden op 6 april 1943 te Bloemendaal. Theodorus werd ongeveer 51 jaar.

2  Luitzen Elzinga is geboren op 23 november 1900 14.00 uur te Zelhem, zie VI-C.<80>


Generatie VI

(van 1896 tot 1979)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1925 en 1954. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostdongeradeel (2x), Lioessens (2x), gem. Oostdongeradeel, Doetinchem en Akkerwoude. Er zijn momenteel nog 6 van de 13 kinderen in leven.

VI-A  Jan Elzinga, zoon van Ruurd Jans Elzinga (V-C) en Jitske Dijkstra, is geboren op 5 juni 1902 te Lioessens, is overleden op 11 januari 1967, is begraven te Lioessens. Jan werd 64 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Jan trouwt op 11 juni 1931 te Westdongeradeel op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Faber, dochter van Freerk Klazes Faber en Sibbeltje Gerhardus de Jong. Trijntje is geboren op 19 december 1908 te Nes - bij Wierum, is overleden op 10 november 1991 te Veenwouden in het Talmahuis. Trijntje werd 82 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Van Jan en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  Jitske (Jikke) Elzinga, wonende te Dokkum, is geboren op 9 januari 1934 te Lioessens, is overleden op 11 februari 2015 te Dokkum. Jitske werd 81 jaar, 1 maand en 2 dagen.<81,82>

Jitske trouwt op 5 februari 1957 in de gem. Oostdongeradeel op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Einte Prins, zoon van Pieter Prins en Tjitske Wiersma. Einte, wonende te Dokkum, is geboren op 6 januari 1935 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op 15 maart 1999 te Dokkum, is begraven op 19 maart 1999 te Wierum - Frl.. Einte werd 64 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<83..86>

5  N.N.

6  Tietje (Theresa) Elzinga is geboren op 28 augustus 1935 te Lioessens, is overleden op 12 maart 2015 te Zillah - Yakima County - Washington - U.S.A., is begraven te Zillah - Yakima County - Washington - U.S.A. (Zillah Cemetery). Tietje werd 79 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Tietje was gehuwd met N.N.

7  N.N.

8  Sippie Elzinga is overleden voor 11 februari 2015.

Sippie was gehuwd met N.N.

9  Gerhardina Koosje Elzinga is geboren op 12 juli 1944, is overleden op 21 maart 1945 te Nes - bij Wierum, is begraven te Lioessens. Gerhardina werd 8 maanden en 9 dagen.

VI-B  Taede Elzinga, zoon van Ruurd Jans Elzinga (V-C) en Jitske Dijkstra, is geboren op 21 december 1906 21.00 uur te Lioessens, is overleden op 28 juli 1979 te Grijpskerke, is begraven op 1 augustus 1979 te Grijpskerke (alg. begraafplaats). Taede werd 72 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Taede was gehuwd met Halbertje Lolkema, dochter van Tamme Pieters Lolkema en Hittje Jacobs de Vries. Halbertje is geboren op 8 januari 1911 in de gem. Westdongeradeel, is overleden op 4 oktober 1997, is begraven op 7 oktober 1997 te Grijpskerke. Halbertje werd 86 jaar, 8 maanden en 26 dagen.<87>

Van Taede en Halbertje zijn drie kinderen bekend:

1  Hittje Elzinga is geboren op 23 maart 1935 te Oostdongeradeel, is overleden op 1 april 2016 te Coevorden. Hittje werd 81 jaar en 9 dagen.<88,89>

Hittje trouwt op 5 april 1956 te Dantumadeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Meindert Bosgraaf, zoon van Jarig Bosgraaf en Leentje de Jong. Meindert is geboren op 31 juli 1933 in de gem. Dantumadiel, is overleden op 23 april 2010 te Hardenberg. Meindert werd 76 jaar, 8 maanden en 23 dagen.<90..92>

2  Ruurd Elzinga is geboren op 28 maart 1937 in de gem. Oostdongeradeel, is overleden op 6 februari 2013 te Goes. Ruurd werd 75 jaar, 10 maanden en 9 dagen.<93,94>

Ruurd was sinds 6 februari 2013 gehuwd met N.N.

3  N.N.

VI-C  Luitzen Elzinga, zoon van Gerrit Elzinga (V-E) en Maria Catharina Burkhard, technisch tekenaar, is geboren op 23 november 1900 14.00 uur te Zelhem, is overleden op 6 augustus 1927 te Gooi - Hengelo-Gld.. Luitzen werd 26 jaar, 8 maanden en 14 dagen.<95>

Luitzen was gehuwd met Johanna Stam. Johanna is geboren op 30 april 1900 te Amsterdam.

Van Luitzen en Johanna is een kind bekend:

1  Gerrit Luitzen Elzinga is geboren op 10 april 1925 te Doetinchem, is overleden op 16 december 1998 te Hoorn - N.H.. Gerrit werd 73 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Gerrit was sinds 10 juli 1946 gehuwd met N.N.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 3 februari 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: website Tresoar, Dokkum, Memories van Successie 3006 - Antje Freerks, memorie van aangifte successierechten (26 nov 1825)

2)  overlijden: website Tresoar, Dokkum, Memories van Successie 3006 - Antje Freerks, memorie van aangifte successierechten (26 nov 1825)

3)  Antje trouwt (Herv.) op 13 maart 1808 te Ternaard met Jan.

4)  overlijden: website Tresoar, Dokkum, Memories van Successie 3006 - Antje Freerks, memorie van aangifte successierechten (26 nov 1825)

5)  Jan Jans. Jan is overleden voor 26 november 1825.

6)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1816 H - Kleiterp - Elzinga, huwelijk (Ternaard 9 jun 1816)

7)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1816 H - Kleiterp - Elzinga, huwelijk (Ternaard 9 jun 1816)

8)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1816 H - Kleiterp - Elzinga, huwelijk (Ternaard 9 jun 1816)

9)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1816 H - Kleiterp - Elzinga, huwelijk (Ternaard 9 jun 1816)

10)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1816 H - Kleiterp - Elzinga, huwelijk (Ternaard 9 jun 1816)

11)  Grietje Jakobs. Grietje is overleden voor 9 juni 1816.

12)  Hendrik trouwt op 19 april 1825 te Westdongeradeel met Antje.

13)  Antje Sakes Holwerda, dochter van Sake Tjepkes en Wypkje Hendriks. Antje is geboren rond 1780 te Holwerd.

14)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Klaas Gerrits Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 2 jan 1849)

15)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Eekkerk - Meinema, huwelijk (Westdongeradeel 17 jul 1821)

16)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Eekkerk - Meinema, huwelijk (Westdongeradeel 17 jul 1821)

17)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Eekkerk - Meinema, huwelijk (Westdongeradeel 17 jul 1821)

18)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Eekkerk - Meinema, huwelijk (Westdongeradeel 17 jul 1821)

19)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Eekkerk - Meinema, huwelijk (Westdongeradeel 17 jul 1821)

20)  doop: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1821 H - Eekkerk - Meinema, huwelijk (Westdongeradeel 17 jul 1821)

21)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Klaas Gerrits Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 2 jan 1849)

22)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Klaas Gerrits Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 2 jan 1849)

23)  ongehuwd overleden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Gerrit Klazes Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 20 aug 1827)

24)  ongehuwd overleden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1849 ovl. - Antje Klazes Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 19 jul 1849)

25)  ongehuwd overleden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Gerben Klazes Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 31 mrt 1841)

26)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1816 G. - Aaltje Elzinga, geboorteakte (Ternaard 27 jan 1816)

27)  aangifte geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1816 G. - Aaltje Elzinga, geboorteakte (Ternaard 27 jan 1816)

28)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1842 H - Meter - Elzinga, huwelijk (Westdongeradeel 28 mei 1842)

29)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1819 ovl - Jan Gerrits Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 11 dec 1819)

30)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1858 ovl. - Liskje Ages Braaksma, overlijdensakte (Westdongeradeel 24 dec 1858)

31)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1856 ovl. - Luitzen Gerrits Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 4 dec 1856)

32)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1863 ovl. - Aaltje Klazes Meinema, overlijdensakte (Westdongeradeel 17 okt 1863)

33)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Gerrit Jans Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 13 jan 1848)

34)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1835 H - Elzinga - Roos, huwelijk (Westdongeradeel 16 mei 1835)

35)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1854 ovl. - Trijntje Epkes de Roos, overlijdensakte (Westdongeradeel 19 jul 1854)

36)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1858 ovl. - Antje Jans Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 28 dec 1858)

37)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1838 H - Obma - Elzinga, huwelijk (Westdongeradeel 31 mei 1838)

38)  Dominicus trouwt op 5 november 1864 te Ferwerderadeel met Luutske.

39)  Luutske Oeges Dijkstra, dochter van Oege Douwes Dijkstra en Lijsbeth Teunis van der Wielinga. Luutske is geboren rond 1836, is overleden op 16 mei 1909 te Ferwerderadeel. Luutske werd ongeveer 73 jaar.

40)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1870 ovl - Louw Luitzens Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 20 mrt 1870)

41)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1834 H - Elzinga - Dam, huwelijk (Westdongeradeel 12 apr 1834)

42)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Grietje Jans van Dam, overlijdensakte (Westdongeradeel 28 nov 1848)

43)  aangifte overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Grietje Jans van Dam, overlijdensakte (Westdongeradeel 28 nov 1848)

44)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1909 ovl. - Luitzen Louws Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 25 mei 1909)

45)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1902 ovl. - Lutske Boersma, overlijdensakte (Dokkum 6 mrt 1902)

46)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1840 H - Elsinga - Poutsma, huwelijk (Westdongeradeel 6 apr 1840)

47)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elsinga - Feima, huwelijk (Westdongeradeel 16 mei 1868)

48)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elsinga - Feima, huwelijk (Westdongeradeel 16 mei 1868)

49)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elsinga - Feima, huwelijk (Westdongeradeel 16 mei 1868)

50)  Eelkjen trouwt op 31 mei 1838 te Westdongeradeel met Sijtse.

51)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elsinga - Feima, huwelijk (Westdongeradeel 16 mei 1868)

52)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elsinga - Feima, huwelijk (Westdongeradeel 16 mei 1868)

53)  Sijtse Jelles Sijtsma. Sijtse, arbeider, wonende te Ternaard, is geboren rond 1815 te Paesens, is overleden op 1 april 1862 te Westdongeradeel. Sijtse werd ongeveer 47 jaar.

54)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Brunia - Elzinga, huwelijk (Westdongeradeel 30 mei 1846)

55)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Faber, huwelijk (Oostdongeradeel 18 mei 1846)

56)  overlijden: Bouma - Elzinga, gezinskaart

57)  overlijden: Trijntje Bouma, overlijdensadvertentie (22 okt 1964)

58)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1904 H - Elzenga - Bouma, huwelijk (Westdongeradeel 14 mei 1904)

59)  overlijden: Trijntje Bouma, overlijdensadvertentie (22 okt 1964)

60)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1923 ovl. - Liskje Obma, overlijdensakte (Oostdongeradeel 18 jul 1923)

61)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1883 H - Elzenga - Obma, huwelijk (Ferwerderadeel 23 jun 1883)

62)  geboorte: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1909 ovl. - Luitzen Louws Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 25 mei 1909)

63)  overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1909 ovl. - Luitzen Louws Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 25 mei 1909)

64)  aangifte overlijden: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1909 ovl. - Luitzen Louws Elzinga, overlijdensakte (Westdongeradeel 25 mei 1909)

65)  huwelijk: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1879 H - Rosema - Elzinga, huwelijk (Dokkum 1 jun 1879)

66)  Petronella trouwt op 24 juli 1901 te Rotterdam met Johannes.

67)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1905 ovl. - Jan Louws Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 21 dec 1905)

68)  huwelijk: Tresoar, Westdongeradeel, burgelijke stand BS 1868 H - Elzenga - Dijkstra, huwelijk (Westdongeradeel 11 jun 1868)

69)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1926 ovl. - Grietje Dijkstra, overlijdensakte (Oostdongeradeel 19 apr 1926)

70)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1896 H - Elzinga - Douma, huwelijk (Oostdongeradeel 16 mei 1896)

71)  overlijden: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1891 ovl. - Tjitske Louws Elzinga, overlijdensakte (Oostdongeradeel 9 feb 1891)

72)  overlijden: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1941 ovl. - Kornelis Elzinga, overlijdensakte (Dokkum 13 jun 1941)

73)  huwelijk: Tresoar, Dokkum, burgelijke stand BS 1893 H - Elzinga - Brink, huwelijk (Dokkum 14 okt 1893)

74)  geboorte: Geld. Arch., Didam, burgelijke stand BS 1897 H - Elzinga - Burkhard, huwelijk (Didam 4 jun 1897)

75)  huwelijk: Tresoar, Oostdongeradeel, burgelijke stand BS 1901 H - Elzinga - Dijkstra, huwelijk (Oostdongeradeel 18 mei 1901)

76)  geboorte: Geld. Arch., Didam, burgelijke stand BS 1897 H - Elzinga - Burkhard, huwelijk (Didam 4 jun 1897)

77)  huwelijk: Geld. Arch., Didam, burgelijke stand BS 1897 H - Elzinga - Burkhard, huwelijk (Didam 4 jun 1897)

78)  geboorte: Geld. Arch., Didam, burgelijke stand BS 1897 H - Elzinga - Burkhard, huwelijk (Didam 4 jun 1897)

79)  geboorte: Geld. Arch., Zelhem, burgelijke stand BS 1898 G. - Klaaske Berendinda Elzinga, geboorteakte (Zelhem 25 mrt 1898)

80)  geboorte: Geld. Arch., Zelhem, burgelijke stand BS 1900 G. - Luitzen Elzinga, geboorteakte (Zelhem 23 nov 1900)

81)  geboorte: Jitske Elzinga, persoonslijst (11 feb 2015)

82)  overlijden: Jitske Elzinga, persoonslijst (11 feb 2015)

83)  huwelijk: Jitske Elzinga, persoonslijst (11 feb 2015)

84)  geboorte: Einte Prins, persoonslijst (15 apr 1999)

85)  overlijden: Einte Prins, overlijdensadvartentie (15 mrt 1999)

86)  begraven: Einte Prins, overlijdensadvartentie (15 mrt 1999)

87)  geboorte: Ruurd Elzinga, persoonslijst (6 feb 2013)

88)  geboorte: Hittje Elzinga, persoonslijst (1 apr 2016)

89)  overlijden: Hittje Elzinga, persoonslijst (1 apr 2016)

90)  huwelijk: Hittje Elzinga, persoonslijst (1 apr 2016)

91)  geboorte: Meindert Bosgraaf, persoonslijst (23 apr 2000)

92)  overlijden: Meindert Bosgraaf, persoonslijst (23 apr 2000)

93)  geboorte: Ruurd Elzinga, persoonslijst (6 feb 2013)

94)  overlijden: Ruurd Elzinga, persoonslijst (6 feb 2013)

95)  geboorte: Geld. Arch., Zelhem, burgelijke stand BS 1900 G. - Luitzen Elzinga, geboorteakte (Zelhem 23 nov 1900)


Opmerkingen:
elz028

Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerrit Jans.