Parenteel van Hattum Eeuwes

 

Bijgewerkt op: 26 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Hattum Eeuwes.


Generatie I

(tot 1776)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1721 en 1737. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Garijp (5x).

I  Hattum Eeuwes, zoon van Yve Alberts en Ybeltje Hattums, wonende te Garijp, is overleden in 1776.

Hattum trouwt (Herv.) op 30 juni 1720 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude met Janke Joukes.

Van Hattum en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Eeuwe Hattums is Herv. gedoopt op 9 maart 1721 te Garijp.

2  Eeuwe Hattums is Herv. gedoopt op 12 februari 1723 te Garijp, zie II-A.

3  Eelse Hattums is Herv. gedoopt op 5 november 1730 te Garijp, zie II-B.

4  Jouke Hattums Kuipers, zonder beroep, wonende te Garijp, is Herv. gedoopt op 21 juni 1733 te Garijp, is overleden op 13 november 1819 05.00 uur te Garijp (Huis 59). Jouke werd 86 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Jouke was gehuwd met Froukje Jans. Froukje is overleden voor 13 november 1819.

5  Albert Hattums is Herv. gedoopt op 26 mei 1737 te Garijp.


Generatie II

(van 1721 tot 1819)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1758 en 1776. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Garijp (7x).

II-A  Eeuwe Hattums, zoon van Hattum Eeuwes (I) en Janke Joukes, wonende te Garijp, is Herv. gedoopt op 12 februari 1723 te Garijp.

Eeuwe trouwt (Herv.) op 1 november 1761 te Garijp op 38-jarige leeftijd met Metje Taekes. Metje, wonende te Garijp.

Van Eeuwe en Metje is een kind bekend:

1  Hattum Eeuwes is geboren op 20 november 1761, is Herv. gedoopt op 9 april 1762 te Garijp, zie III-A.

II-B  Eelse Hattums, zoon van Hattum Eeuwes (I) en Janke Joukes, wonende te Garijp, is Herv. gedoopt op 5 november 1730 te Garijp.

Eelse trouwt (Herv.) op 12 mei 1754 te Garijp op 23-jarige leeftijd met Sjoukje Melles. Sjoukje, wonende te Garijp.

Van Eelse en Sjoukje zijn zes kinderen bekend:

1  Ynse Eelses Rijpstra is Herv. gedoopt op 17 september 1758 te Garijp, zie III-B.

2  Cornelis Eelses Elsinga, schipper, wonende te Twijzel, is Herv. gedoopt op 5 april 1761 te Garijp, is overleden op 3 april 1814 15.00 uur te Leeuwarden (Huis 191b). Cornelis werd 52 jaar, 11 maanden en 29 dagen.<1>

Kornelis Eelzes nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Twijzel en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 24-12-1811.

3  Feike Eelses is geboren op 19 maart 1764, is Herv. gedoopt op 28 mei 1772 te Garijp.

4  Minnert Eelses is geboren op 18 december 1767, is Herv. gedoopt op 28 mei 1772 te Garijp.

5  Marijke Aelses is geboren op 2 april 1772, is Herv. gedoopt op 28 mei 1772 te Garijp.

6  Melle Eelzes Scheepstra is geboren op 15 december 1776 te Garijp, is Herv. gedoopt op 15 december 1776 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude, zie III-C.<2>


Generatie III

(van 1758 tot 1859)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 13 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1790 en 1827. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Twijzel (7x), Sneek, Drogeham, Buitenpost en Achtkarspelen.

III-A  Hattum Eeuwes, zoon van Eeuwe Hattums (II-A) en Metje Taekes, is geboren op 20 november 1761, is Herv. gedoopt op 9 april 1762 te Garijp, is overleden in maart 1794. Hattum werd 32 jaar en 4 maanden.

Hattum was gehuwd met Lijsbeth Freerks, dochter van Freerk Gerbens en Berentje Freerks. Lijsbeth, koopvrouw, wonende te Grouw en te Berlikum - Frl., is geboren rond 1758, is Herv. gedoopt op 13 december 1767 te Sijbrandaburen, is overleden op 23 maart 1815 12.00 uur te Midlum (nalatende een dochter). Lijsbeth werd ongeveer 57 jaar.

Lijsbeth was later gehuwd (2) met Bouke Sipkes.<3,4>

Van Hattum en Lijsbeth is een kind bekend:

1  Metje Hottums, dienstmaagd, wonende te Almenum en te Harlingen, is geboren op 9 december 1790, is Herv. gedoopt op 26 december 1790 te Sneek.

Metje trouwt op 9 juli 1812 te Almenum (huwelijksgetuige was haar oom Pieter Wijbrens Baksma (oom van de bruid)) op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Tjeerd Douwes van der Schaaf, zoon van Douwe Tjeerds van der Schaaf en Aaltje Sjoerds van der Ley. Tjeerd, timmerknecht en timmermansknecht, wonende te Almenum en te Harlingen, is geboren rond 1787.

III-B  Ynse Eelses Rijpstra, zoon van Eelse Hattums (II-B) en Sjoukje Melles, arbeider, wonende te Garijp, is Herv. gedoopt op 17 september 1758 te Garijp, is overleden op 28 december 1838 22.00 uur te Garijp (Huis 19). Ynse werd 80 jaar, 3 maanden en 11 dagen.<5>

Ynse was gehuwd met Akke Wijgers Tuinenga. Akke is overleden voor 29 december 1838.<6>

Van Ynse en Akke is een kind bekend:

1  Sytske Ynses Rijpstra.

Sytske trouwt op 9 november 1833 te Baarderadeel met Frans Laas Hanewalt, zoon van Johannes Hanewald en Dina Jans Slot.

III-C  Melle Eelzes Scheepstra, zoon van Eelse Hattums (II-B) en Sjoukje Melles, arbeider, wonende te Twijzel, te Drogeham en te Eestrum, is geboren op 15 december 1776 te Garijp, is Herv. gedoopt op 15 december 1776 in de Herv. gemeente Garijp - Suameer - Eernewoude, is overleden op 31 juli 1859 05.00 uur te Eestrum. Melle werd 82 jaar, 7 maanden en 16 dagen.<7,8>

Melle Eelzes nam in 1811 als familienaam de naam Scheepstra aan. Hij woonde toen in Drogeham en gaf 5 kinderen op, allen wonende te Drogeham.
Akte datum 28-12-1811.

Melle trouwt (gerecht) op 19 augustus 1798 te Achtkarspelen, trouwt (kerk) (Herv.) op 19 augustus 1798 te Kooten - Frl. op 21-jarige leeftijd (1) met Antje Egberts Trimstra. Antje, wonende te Twijzel.

Van Melle en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Mindert Melles Scheepstra is geboren op 28 juni 1799 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 25 augustus 1799 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten, zie IV-A.

2  Egbert Melles Scheepstra, wonende te Drogeham, is geboren op 6 september 1800 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 21 september 1800 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

3  Sjoukje Melles Scheepstra, wonende te Drogeham, is geboren op 16 oktober 1803 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 16 oktober 1803 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

Melle trouwt (Herv.) op 31 mei 1807 te Twijzel op 30-jarige leeftijd (2) met Trijntje Annes Jager.

Van Melle en Trijntje zijn acht kinderen bekend:

4  Frietzen Melles Scheepstra.

Frietzen trouwt op 7 april 1832 te Achtkarspelen met Tobias Kornelis Jongsma.

5  Anne Melles Scheepstra, wonende te Drogeham, is geboren op 27 januari 1809 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 12 maart 1809 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten.

6  Eelze Melles Scheepstra, wonende te Drogeham, is geboren op 26 december 1810 te Drogeham, is Herv. gedoopt op 27 januari 1811 in de Herv. gemeente Drogeham en Harkema Opeinde.

7  Sjouwke Melles Scheepstra is geboren op 26 februari 1816 te Buitenpost.

8  Sjouwke Melles Scheepstra is geboren op 5 maart 1818 te Twijzel, zie IV-B.

9  Antje Melles Scheepstra is geboren op 14 oktober 1820 te Twijzel.

Antje trouwt op 6 juni 1846 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met Jan Hobbes de Vries.

10  Egbertje Melles Scheepstra is geboren op 14 februari 1823 te Achtkarspelen.

11  Meindertje Melles Scheepstra is geboren op 15 maart 1827 te Twijzel.

Meindertje trouwt op 19 mei 1849 te Achtkarspelen op 22-jarige leeftijd met Jelle de Boer.


Generatie IV

(van 1790 tot 1853)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1823 en 1862. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (4x), Weststellingwerf (2x), Optwijzel, Opsterland, Harkema Opeinde, Buitenpost en Achtkarspelen.

IV-A  Mindert Melles Scheepstra, zoon van Melle Eelzes Scheepstra (III-C) en Antje Egberts Trimstra, schipper, wonende te Drogeham en te Leeuwarden, is geboren op 28 juni 1799 te Twijzel, is Herv. gedoopt op 25 augustus 1799 in de Herv. gemeente Twijzel - Kooten, is overleden op 13 november 1853 05.00 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 14 november 1853 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren zijn schoonzoon Ludzer Meines van der Meer (schoonzoon) en Wijtze Hardorff). Mindert werd 54 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Mindert trouwt op 13 mei 1822 te Achtkarspelen op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Sytske Uilkes Schouwstra, dochter van Uilke Ruurds Schouwstra en Fokjen Ebeles Schouwstra. Sytske is geboren rond 1796 te Heerenveenster Compagnie.

Van Mindert en Sytske zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje Scheepstra, zonder beroep, wonende te Twijzel, is geboren op 6 oktober 1823 te Optwijzel.

Antje trouwt op 18 mei 1848 te Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Roelf Ulderiks Hoekstra, zoon van Ulderik Rinzes Hoekstra en Ruurdtje Wytzes Leeksma. Roelf is geboren rond 1824 te Kooten - Frl.. Antje trouwt op 14 september 1850 te Achtkarspelen op 26-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Rinze Ulderiks Hoekstra, zoon van Ulderik Rinzes Hoekstra en Ruurdtje Wytzes Leeksma. Rinze, schipper, wonende te Twijzel, is geboren rond 1821 te Kootstertille.

Rinze was eerder gehuwd (1) met Etje Kornelis de Vries.<9>

2  Uilke Minderts Scheepstra is geboren op 9 oktober 1825 te Harkema Opeinde.

Uilke trouwt op 2 juni 1850 te Achtkarspelen op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Baukje Hendriks de Vries, dochter van Hendrik de Vries en Elisabeth van Jelgerhuis. Baukje is geboren rond 1829 te Stroobos.

3  Fokje Scheepstra is geboren op 3 januari 1828 te Buitenpost.

4  Fokje Scheepstra, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 17 december 1831 te Leeuwarden.

Fokje trouwt op 4 februari 1852 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Ludzer Meines van der Meer, zoon van Meine Eesges van der Meer en Antje Wiebes van der Molen. Ludzer, schippersknecht en schipper, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1815 te Surhuisterveen.

5  Melle Scheepstra is geboren op 16 november 1836 te Leeuwarden.

IV-B  Sjouwke Melles Scheepstra, zoon van Melle Eelzes Scheepstra (III-C) en Trijntje Annes Jager, wonende te Oldeholtwolde, is geboren op 5 maart 1818 te Twijzel.

Sjouwke trouwt op 8 maart 1841 te Tietjerksteradeel op 23-jarige leeftijd met de 17-jarige Pietje Klazes Elzinga, dochter van Klaas Sijbrens Elzinga en Dieuwke Klazes Wijngaarden. Pietje, wonende te Oldeholtwolde, is geboren op 20 juli 1823 te Achtkarspelen, is overleden op 30 november 1890 te Leeuwarden. Pietje werd 67 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Van Sjouwke en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Scheepstra is geboren op 26 januari 1842 te Achtkarspelen.

2  Melle Scheepstra is geboren op 14 oktober 1843 te Opsterland.

3  Melle Scheepstra is geboren op 2 april 1851 te Leeuwarden.

4  Trijntje Scheepstra is geboren op 25 mei 1853 te Leeuwarden.

Trijntje trouwt op 16 mei 1875 te Schoterland op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Jelle Soetendal, zoon van Rein Rinzes Soetendal en Antje Jelles Hofstra. Jelle is geboren op 14 januari 1847 te Mildam.

5  Sare Scheepstra, wonende te Oldeholtwolde, is geboren op 31 juli 1860 te Weststellingwerf.

6  Melle Scheepstra, wonende te Oldeholtwolde, is geboren op 1 juli 1862 te Weststellingwerf.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 25 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Cornelis Eeltjes Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarden 4 apr 1814)

2)  geboorte: Melle Aelses Scheepstra, persoonsgegevens

3)  Lijsbeth trouwt (Herv.) op 6 maart 1796 te Grouw met Bouke.

4)  Bouke Sipkes. Bouke, wonende te Grouw.

5)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Ynze Eelses Rijpstra, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 29 dec 1838)

6)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1838 ovl. - Ynze Eelses Rijpstra, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 29 dec 1838)

7)  geboorte: Melle Aelses Scheepstra, persoonsgegevens

8)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1859 ovl. - Melle Eelzes Scheepstra, overlijdensakte (Tietjerksteradeel 1 aug 1859)

9)  Etje Kornelis de Vries. Etje is overleden voor 14 september 1850.


Opmerkingen:
elz031

Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Hattum Eeuwes.