Parenteel van Teunis Lammerts

 

Bijgewerkt op: 22 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Teunis Lammerts.


Generatie I

(tot 1796)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1772 en 1777. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oudega - Smal. (2x).

I  Teunis Lammerts is overleden tussen 1796 en 1806.

Teunis trouwt (Herv.) op 20 mei 1770 te Oudega - Smal. (eerste proclamatie) met de 30-jarige Sietske Gerlofs, dochter van Gerlof Jelles en Antje Sakes. Sietske is Herv. gedoopt op 27 september 1739 in de Herv. gemeente Oudega - Nijega - Opeinde.

Van Teunis en Sietske zijn twee kinderen bekend:

1  Gerlof Theunis Elzinga is geboren op 10 september 1772, is Herv. gedoopt op 4 oktober 1772 te Oudega - Smal., zie II-A.

2  Lammert Theunis Elzinga is geboren op 13 juni 1777, is Herv. gedoopt op 13 juli 1777 te Oudega - Smal., zie II-B.


Generatie II

(van 1772 tot 1827)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1801 en 1822. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oudega - Smal. (5x), Beetsterzwaag (4x), Smallingerland en Bozum.

II-A  Gerlof Theunis Elzinga, zoon van Teunis Lammerts (I) en Sietske Gerlofs, arbeider, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 10 september 1772, is Herv. gedoopt op 4 oktober 1772 te Oudega - Smal., is overleden op 5 februari 1827 17.00 uur te Oudega - Smal. (Huis 36). Gerlof werd 54 jaar, 4 maanden en 26 dagen.<1>

Gerlof Theunis nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Oudega en gaf 3 kinderen op.

Gerlof trouwt (Herv.) op 25 mei 1800 te Oudega - Smal. op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Fintje Geerts Korff, dochter van Geert Jans Korf en Janke Jans. Fintje, arbeidster, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 11 oktober 1780 te Kortehemmen, is Herv. gedoopt op 3 december 1780 te Boornbergum, is overleden op 2 juli 1851 te Smallingerland. Fintje werd 70 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<2>

Van Gerlof en Fintje zijn zeven kinderen bekend:

1  Teunis Gerlofs Elzinga, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 7 mei 1801, is Herv. gedoopt op 31 mei 1801 te Oudega - Smal..

2  Geert Gerlofs Elzinga, schutter, bij de vijfde compagnie Eerste Bataillon Tweede Afdeling Vriesche Schutterij, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 26 september 1804, is Herv. gedoopt op 2 februari 1806 te Oudega - Smal., is ongehuwd overleden op 10 november 1831 15.30 uur te Utrecht in het Groot Rijks Hospitaal. Geert werd 27 jaar, 1 maand en 15 dagen.<3>

3  Jan Gerlofs Elzinga is geboren op 14 september 1808, is Herv. gedoopt op 4 december 1808 te Oudega - Smal., zie III-A.

4  Jelle Gerlofs Elzinga, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 26 februari 1813 te Oudega - Smal., is overleden op 2 april 1813 23.00 uur te Oudega - Smal. (Huis 34), is als overleden aangegeven op 3 april 1813 te Oudega - Smal. (aangevers overlijden waren Ate Renderts Kooistra (buurman) en zijn vader Gerlof Theunis Elzinga (vader) (zie II-A)). Jelle werd 1 maand en 7 dagen.

5  Sietske Gerlofs Elzinga is geboren op 6 augustus 1814 te Oudega - Smal., zie III-B.

6  Janke Gerlofs Elzinga is geboren op 14 mei 1819 te Bozum, zie III-C.

7  Hinke Gerlofs Elzinga is geboren op 8 december 1822 te Smallingerland, zie III-D.

II-B  Lammert Theunis Elzinga, zoon van Teunis Lammerts (I) en Sietske Gerlofs, schoenmaker, wonende te Beetsterzwaag, is geboren op 13 juni 1777, is Herv. gedoopt op 13 juli 1777 te Oudega - Smal., is overleden op 16 augustus 1814 05.00 uur te Beetsterzwaag (Huis 31). Lammert werd 37 jaar, 2 maanden en 3 dagen.<4>

Lammert Theunis nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Beetsterzwaag en gaf 2 kinderen op.
Akte datum: 17 december 1811.

Lammert trouwt (Herv.) op 24 mei 1801 te Beetsterzwaag op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Wiebigjen Wiebes, dochter van Wiebe Jans en Sietske Wiebes. Wiebigjen, zonder beroep, wonende te Zuiderdrachten, te Beetsterzwaag en te Olterterp, is geboren op 8 juli 1781 te Beetsterzwaag, is Herv. gedoopt op 6 augustus 1781 in de Herv. gemeente Beets - Beetsterzwaag - Olteterp, is overleden op 8 maart 1852 12.00 uur te Beetsterzwaag. Wiebigjen werd 70 jaar en 8 maanden.<5>

Wiebigjen was later gehuwd (2) met Rinse Wobbes Idzinga.<6..8>

Van Lammert en Wiebigjen zijn vier kinderen bekend:

1  Sytske Lammerts Elzinga, naaister, wonende te Beetsterzwaag, is geboren op 1 mei 1803 te Beetsterzwaag, is Herv. gedoopt op 12 juni 1803, is ongehuwd overleden op 23 maart 1827 22.00 uur te Beetsterzwaag (Huis 31). Sytske werd 23 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<9>

2  Teunis Lammerts is geboren op 12 augustus 1806 te Beetsterzwaag, is Herv. gedoopt op 31 augustus 1806, is begraven op 12 januari 1811 te Beetsterzwaag. Teunis werd 4 jaar en 5 maanden.

3  Wiebe Lammerts Elzinga is geboren op 4 februari 1810 te Beetsterzwaag, is Herv. gedoopt op 4 maart 1810, zie III-E.<10>

4  Maike Lammerts Elzinga is geboren op 10 februari 1813 13.00 uur te Beetsterzwaag, is als geboren aangegeven op 13 februari 1813 te Beetsterzwaag (aangever geboorte was haar vader Lammert Theunis Elzinga (zie II-B)), zie III-F.<11,12>


Generatie III

(van 1801 tot 1888)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 30 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1833 en 1863. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Opsterland (14x), Drachten (5x), Tietjerksteradeel (2x), Smallingerland (2x), Oudega - Smal. (2x), Hennaarderadeel (2x), Lutkewierum, Garijp en Baarderadeel.

III-A  Jan Gerlofs Elzinga, zoon van Gerlof Theunis Elzinga (II-A) en Fintje Geerts Korff, boerenknecht, wonende te Oudega - Smal. en te Garijp, is geboren op 14 september 1808, is Herv. gedoopt op 4 december 1808 te Oudega - Smal., is overleden op 27 januari 1847 te Smallingerland. Jan werd 38 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Jan trouwt op 19 mei 1832 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Martzen Jans van der Heide, dochter van Jan Sjoerds van der Heide en Bontje Alberts Slager. Martzen, dienstmaagd en arbeidster, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 6 juli 1801 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 26 juli 1801 te Drachten, is overleden op 26 februari 1870 te Smallingerland. Martzen werd 68 jaar, 7 maanden en 20 dagen.<13>

Van Jan en Martzen zijn vier kinderen bekend:

1  Gerlof Jans Elzinga is geboren op 7 oktober 1833 te Oudega - Smal., zie IV-A.

2  Bontje Jans Elzinga is geboren op 12 juli 1836 te Smallingerland, is overleden op 16 juni 1869 te Smallingerland. Bontje werd 32 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Bontje trouwt op 28 april 1866 te Smallingerland op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Jacob Jacobus Tjeerdsma, zoon van Pieter Jacobs Tjeerdsma en Saakjen Jacobs Zwerver. Jacob is geboren op 15 oktober 1835 te Smallingerland, is overleden op 5 maart 1906 te Smallingerland. Jacob werd 70 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

3  Theunis Jans Elzinga is geboren op 24 april 1840 te Smallingerland, zie IV-B.

4  Aukjen Jans Elzinga is geboren op 17 november 1844 te Oudega - Smal., is overleden op 23 april 1917 te Smallingerland. Aukjen werd 72 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Aukjen trouwt op 9 mei 1868 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Gjalt de Jong, zoon van Aalzen Folkerts de Jong en Jinke Gjalts Adema. Gjalt is geboren op 6 maart 1839 te Oudega - Smal., is overleden op 12 juli 1909 te Smallingerland. Gjalt werd 70 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

III-B  Sietske Gerlofs Elzinga, dochter van Gerlof Theunis Elzinga (II-A) en Fintje Geerts Korff, is geboren op 6 augustus 1814 te Oudega - Smal., is overleden op 25 juni 1888 te Leeuwarden. Sietske werd 73 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Sietske trouwt op 11 juni 1836 te Tietjerksteradeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Joeke Teekes Wagenaar, zoon van Teeke Joekes Wagenaar en Antje Kornelis Bakker. Joeke is geboren rond 1811 te Garijp, is overleden op 3 maart 1881 te Leeuwarden. Joeke werd ongeveer 70 jaar.

Van Joeke en Sietske zijn drie kinderen bekend:

1  Teeke Joekes Wagenaar is geboren op 11 december 1836 te Tietjerksteradeel.

2  Fintje Joekes Wagenaar is geboren op 27 september 1839 te Tietjerksteradeel.

3  Antje Joekes Wagenaar is geboren op 29 mei 1843 te Garijp, is overleden op 4 maart 1914 te Tietjerksteradeel. Antje werd 70 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Antje trouwt op 18 mei 1878 te Tietjerksteradeel op 34-jarige leeftijd met de 50-jarige Jan Dirks van der Wal, zoon van Dirk Klazes van der Wal en Aafke Jans Welling. Jan is geboren op 2 februari 1828 te Garijp.

III-C  Janke Gerlofs Elzinga, dochter van Gerlof Theunis Elzinga (II-A) en Fintje Geerts Korff, is geboren op 14 mei 1819 te Bozum, is overleden op 10 oktober 1860 te Hennaarderadeel. Janke werd 41 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Janke trouwt op 24 mei 1843 te Baarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Rinses Tippersma, zoon van Rinse Hendriks Tippersma en Houkje Joukes Buitenrust. Hendrik is geboren op 10 januari 1817 te Bozum.

Van Hendrik en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Gerlof Tippersma is geboren op 9 november 1844 te Baarderadeel.

2  Houwkje Tippersma is geboren op 19 mei 1847 te Lutkewierum, zie IV-C.

3  Fintje Tippersma is geboren op 16 mei 1850 te Hennaarderadeel, is overleden op 28 juni 1850 te Hennaarderadeel. Fintje werd 1 maand en 12 dagen.

4  Rinze Tippersma is geboren op 23 juni 1851 te Hennaarderadeel.

III-D  Hinke Gerlofs Elzinga, dochter van Gerlof Theunis Elzinga (II-A) en Fintje Geerts Korff, is geboren op 8 december 1822 te Smallingerland, is overleden op 9 juni 1885 te Smallingerland. Hinke werd 62 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Hinke trouwt op 30 november 1850 te Smallingerland op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Geert Hendriks Schriemer, zoon van Hendrik Oenes Schriemer en Gepke Roels Kooistra. Geert is geboren op 14 oktober 1821 te Drachten, is overleden op 12 juni 1893 te Smallingerland. Geert werd 71 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Geert en Hinke zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Schriemer is geboren op 22 juni 1851 te Drachten.

2  Fintje Schriemer is geboren op 3 januari 1855 te Drachten.

Fintje trouwt op 4 mei 1878 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Sake Hogeveen, zoon van Auke Sakes Hoogeveen en Saakje Jans van der Veen. Sake is geboren op 6 december 1852 te Drachten, is overleden op 21 januari 1929 te Smallingerland. Sake werd 76 jaar, 1 maand en 15 dagen.

3  Roel Schriemer is geboren op 29 juli 1857 te Drachten.

Roel trouwt op 10 januari 1887 te Smallingerland op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntje Boomsma, dochter van Jan Siebes Boomsma en Johanna Plomp. Trijntje is geboren op 30 april 1861 te Drachten.

4  Gosse Schriemer is geboren op 20 oktober 1859 te Drachten.

Gosse trouwt op 17 mei 1890 te Smallingerland op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Wietske van der Wal, dochter van Johannes Jelles van der Wal en Korneliske Gaauwes Visser. Wietske is geboren op 23 april 1863 te Drachten.

5  Jan Schriemer is geboren op 18 oktober 1863 te Drachten.

Jan trouwt op 11 november 1893 te Smallingerland op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertje Veenstra, dochter van Anne Veenstra en Grietje Velzing. Geertje is geboren op 17 december 1872 te Drachten.

III-E  Wiebe Lammerts Elzinga, zoon van Lammert Theunis Elzinga (II-B) en Wiebigjen Wiebes, onderwijzer der jeugd en onderwijzer, wonende te Beetsterzwaag en te Kortezwaag, is geboren op 4 februari 1810 te Beetsterzwaag, is Herv. gedoopt op 4 maart 1810, is overleden op 13 augustus 1887 07.00 uur te Kortezwaag. Wiebe werd 77 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<14,15>

Wiebe trouwt op 14 mei 1844 te Opsterland op 34-jarige leeftijd met Akke Rinzes Dragstra, dochter van Rinze Theunis Dragstra en Sytske Wijbes. Akke, zonder beroep, wonende te Terwispel en te Kortezwaag, is overleden voor 15 augustus 1887.<16,17>

Van Wiebe en Akke zijn tien kinderen bekend:

1  Lammert Wiebes Elzinga is geboren op 23 juli 1845 te Opsterland, zie IV-D.

2  Wiebe Wiebes Elzinga is geboren op 23 september 1860 te Opsterland, zie IV-E.

3  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 18 februari 1847 te Opsterland.

4  Rinze Wiebes Elzinga is geboren op 19 januari 1848 te Opsterland, zie IV-F.

5  Sytske Wiebes Elzinga is geboren op 25 april 1850 te Opsterland, is overleden op 29 januari 1852 te Opsterland. Sytske werd 1 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

6  Sytske Wiebes Elzinga, wonende te Kortezwaag, is geboren op 4 januari 1853 te Opsterland, is overleden op 15 maart 1854 20.00 uur te Kortezwaag (Huis 91). Sytske werd 1 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

7  Wiebrigje Wiebes Elzinga is geboren op 4 januari 1853 te Opsterland, is overleden op 20 november 1854 te Opsterland. Wiebrigje werd 1 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

8  Theunis Wiebes Elzinga is geboren op 17 september 1855 te Opsterland.

9  Sietske Wiebes Elzinga is geboren op 17 februari 1858 te Opsterland.

10  Marinus Wiebes Elzinga is geboren op 11 april 1863 te Opsterland, zie IV-G.

III-F  Maike Lammerts Elzinga, dochter van Lammert Theunis Elzinga (II-B) en Wiebigjen Wiebes, wonende te Olterterp, is geboren op 10 februari 1813 13.00 uur te Beetsterzwaag, is als geboren aangegeven op 13 februari 1813 te Beetsterzwaag (aangever geboorte was haar vader Lammert Theunis Elzinga (zie II-B)), is overleden op 11 mei 1887 09.00 uur te Beetsterzwaag. Maike werd 74 jaar, 3 maanden en 1 dag.<18..20>

Maike trouwt op 9 mei 1834 te Opsterland op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Bouwes Bergsma, zoon van Bouwe Sietzes Bergsma en Willemke Jans. Jan, boer, wonende te Olterterp, is geboren op 20 oktober 1811 te Olterterp, is overleden op 7 oktober 1845 03.00 uur te Olterterp (Huis 5). Jan werd 33 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Van Jan en Maike zijn vier kinderen bekend:

1  Bouwe Jans Bergsma is geboren op 4 maart 1835 te Opsterland, is overleden op 8 april 1926 te Rauwerderhem. Bouwe werd 91 jaar, 1 maand en 4 dagen.

2  Sytske Jans Bergsma is geboren op 18 september 1837 te Opsterland, zie IV-H.

3  Willemke Jans Bergsma is geboren op 24 maart 1841 te Opsterland.

4  Wiebrigjen Jans Bergsma is geboren op 26 mei 1844 te Opsterland, is overleden op 25 februari 1920 te Leeuwarden. Wiebrigjen werd 75 jaar, 8 maanden en 30 dagen.


Generatie IV

(van 1833 tot 1943)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1859 en 1898. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oudega - Smal. (8x), Opsterland (4x), Haarlemmermeer (4x), Leeuwarden (2x), Smallingerland, Oudshoorn, Hengelo - Ov., Haskerland en Enschede.

IV-A  Gerlof Jans Elzinga, zoon van Jan Gerlofs Elzinga (III-A) en Martzen Jans van der Heide, arbeider, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 7 oktober 1833 te Oudega - Smal., is overleden op 31 augustus 1907 te Tietjerksteradeel. Gerlof werd 73 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Gerlof trouwt op 14 mei 1858 te Smallingerland op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Jeltje Roels Popma, dochter van Roel Popkes Popma en Fetje Alberts Hofman. Jeltje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 29 mei 1831 te Beetsterzwaag, is overleden op 1 juni 1866 te Oudega. Jeltje werd 35 jaar en 3 dagen.<21>

Van Gerlof en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Gerlofs Elzinga is geboren op 18 mei 1859 02.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 18 mei 1859 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Jans Elzinga (zie IV-A)), zie V-A.<22,23>

2  Roel Gerlofs Elzinga is geboren op 4 september 1861 te Smallingerland, is overleden op 9 mei 1864 te Smallingerland. Roel werd 2 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

3  Martzen Elzinga is geboren op 12 mei 1864 22.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 14 mei 1864 te Smallingerland (aangever geboorte was haar vader Gerlof Jans Elzinga (zie IV-A)), is overleden op 7 december 1927 te Tietjerksteradeel. Martzen werd 63 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<24,25>

Martzen trouwt op 19 mei 1888 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem de Haan, zoon van Andries Hendriks de Haan en Heiltje Willems Toering. Willem is geboren op 20 mei 1861 te Oudega - Smal..

Gerlof trouwt op 16 mei 1868 te Tietjerksteradeel op 34-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Sjoerdtje Stoker, dochter van Sybren Joostes Stoker en Lieukje Geeles van der Wal. Sjoerdtje, zonder beroep en arbeider, wonende te Oudega - Smal., is geboren in november 1830 te Tietjerksteradeel.

Van Gerlof en Sjoerdtje zijn twee kinderen bekend:

4  Sieberen Elzinga is geboren op 15 maart 1869 11.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 16 maart 1869 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Jans Elzinga (zie IV-A)), zie V-B.<26,27>

5  Theunis Elzinga is geboren op 14 juli 1871 12.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 17 juli 1871 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Elzinga (zie IV-A)), zie V-C.<28,29>

IV-B  Theunis Jans Elzinga, zoon van Jan Gerlofs Elzinga (III-A) en Martzen Jans van der Heide, is geboren op 24 april 1840 te Smallingerland, is overleden op 8 februari 1923 te Smallingerland. Theunis werd 82 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Theunis trouwt op 14 mei 1870 te Smallingerland op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Uilkjen Jelles Lyklema, dochter van Jelle Louwes Lyklema en Sjoukje Lourens Hoekstra. Uilkjen is geboren op 26 maart 1841 te Oudega - Smal., is overleden op 5 september 1906 te Smallingerland. Uilkjen werd 65 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Van Theunis en Uilkjen zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoukje Elzinga is geboren op 8 mei 1871 te Oudega - Smal., is overleden op 26 juli 1875 te Smallingerland. Sjoukje werd 4 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

2  Martha Elzinga is geboren op 20 mei 1873 te Oudega - Smal., is overleden op 20 juli 1875 te Smallingerland. Martha werd 2 jaar en 2 maanden.

3  Martha Elzinga is geboren op 23 augustus 1877 te Oudega - Smal..

4  Jelle Elzinga is geboren op 22 juni 1882 te Oudega - Smal., is overleden op 24 maart 1894 te Smallingerland. Jelle werd 11 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

IV-C  Houwkje Tippersma, dochter van Hendrik Rinses Tippersma en Janke Gerlofs Elzinga (III-C), is geboren op 19 mei 1847 te Lutkewierum.

Houwkje trouwt op 22 oktober 1879 te Hennaarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 49-jarige Hidde Douwes Hobma, zoon van Douwe Hiddes Hobma en Korneliske Pieters Reekers. Hidde is geboren op 24 juli 1830 te Oosterend - Hennaarderadeel.

Hidde was eerder gehuwd (1) met Geertje Frederiks Boorsma.<30,31> Hidde was eerder gehuwd (2) met Trijntje Hoekstra.<32,33>

Van Hidde en Houwkje is een kind bekend:

1  Janke Hobma.

Janke trouwt op 16 mei 1908 te Baarderadeel met Marten Bosma, zoon van Jelle Martens Bosma en Maaike Jacobs van der Kamp.

IV-D  Lammert Wiebes Elzinga, zoon van Wiebe Lammerts Elzinga (III-E) en Akke Rinzes Dragstra, is geboren op 23 juli 1845 te Opsterland.

Lammert trouwt op 23 juni 1870 te Norg op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Joukjen Meek, dochter van Teeke Oenes Meek en Elizabeth Pieters Hof. Joukjen is geboren op 20 februari 1843 te Veenhuizen - gem. Norg.

Van Lammert en Joukjen zijn drie kinderen bekend:

1  Wete Wiebo Taeko Elzinga is geboren op 25 maart 1871 te Opsterland.

2  Eathe Elizabetha Akka Elzinga is geboren op 25 november 1872 te Opsterland.

3  Alix Froulines Elzinga is geboren op 13 december 1875 te Oudshoorn.

IV-E  Wiebe Wiebes Elzinga, zoon van Wiebe Lammerts Elzinga (III-E) en Akke Rinzes Dragstra, opzichter en architect, wonende te Hengelo - Ov., is geboren op 23 september 1860 te Opsterland, is overleden op 27 mei 1943 te Hengelo - Ov.. Wiebe werd 82 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Wiebe trouwt op 8 december 1887 te Enschede op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Apolonia Maria Engel, dochter van Peter Engel en Elisabeth Koorn. Apolonia, wonende te Hengelo - Ov., is geboren op 15 januari 1860 te Arnhem, is overleden op 9 september 1931 te Hengelo - Ov.. Apolonia werd 71 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Van Wiebe en Apolonia zijn drie kinderen bekend:

1  Wiebe Lammerts Elzinga is geboren op 29 september 1888 te Enschede, zie V-D.

2  Elizabeth Anna Maria Elzinga is geboren op 26 oktober 1893 te Hengelo - Ov., zie V-E.

3  Rinze Peter Elzinga, kantoorbediende, wonende te Hengelo - Ov., is geboren rond 1898.

IV-F  Rinze Wiebes Elzinga, zoon van Wiebe Lammerts Elzinga (III-E) en Akke Rinzes Dragstra, onderwijzer, wonende te Haarlemmermeer, is geboren op 19 januari 1848 te Opsterland.

Rinze trouwt op 26 mei 1878 te Reeuwijk op 30-jarige leeftijd met Cornelia Tamse, dochter van Johannes Jacobus Bekher Tamse en Josina Donk. Cornelia, wonende te Haarlemmermeer.

Van Rinze en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Jacobus Becker Elzinga is geboren op 28 augustus 1879 te Haarlemmermeer, zie V-F.

2  Wiebe Cornelis Rinze Elzinga is geboren op 25 mei 1882 te Haarlemmermeer, zie V-G.

3  Josina Elzinga is geboren op 10 december 1884 te Haarlemmermeer.

4  Johannes Marinus Elzinga is geboren op 29 juni 1887 te Haarlemmermeer.

IV-G  Marinus Wiebes Elzinga, zoon van Wiebe Lammerts Elzinga (III-E) en Akke Rinzes Dragstra, is geboren op 11 april 1863 te Opsterland, is overleden op 27 augustus 1897 te Leeuwarden. Marinus werd 34 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Marinus trouwt op 4 mei 1888 te Opsterland op 25-jarige leeftijd met zijn achternicht (5e graad) Maaike Houman, zie V-I.

Van Marinus en Maaike zijn vijf kinderen bekend:

1  Wiebe Theunis Elzinga is geboren op 18 januari 1889 te Haskerland.

2  Wiebe Theunis Elzinga is geboren op 24 juni 1890 te Opsterland.

3  Johannes Elzinga is geboren op 3 oktober 1891 te Opsterland.

4  Wiebe Theunis Elzinga is geboren op 4 mei 1894 te Leeuwarden, zie V-H.

5  Sietse Elzinga is geboren op 4 januari 1897 te Leeuwarden, is overleden op 13 februari 1904 te Leeuwarden. Sietse werd 7 jaar, 1 maand en 9 dagen.

IV-H  Sytske Jans Bergsma, dochter van Jan Bouwes Bergsma en Maike Lammerts Elzinga (III-F), is geboren op 18 september 1837 te Opsterland.

Sytske trouwt op 17 mei 1860 te Opsterland op 22-jarige leeftijd met Johannes Jozephs Houman, zoon van Joseph Franses Houwman en Antje Harmens Smit.

Van Johannes en Sytske zijn twee kinderen bekend:

1  Maaike Houman, zie V-I.

2  Josi Houman.

Josi trouwt op 11 mei 1895 te Ferwerderadeel met Jacoba Terpstra, dochter van Ette Jacobs Terpstra en Jitske Feddes Wielenga.


Generatie V

(van 1859 tot 1967)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1887 en 1924. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oudega - Smal. (4x), Nijega - Smal. (3x), Emmen (3x), Smallingerland (2x), Opsterland (2x), Leeuwarden (2x), Hengelo - Ov. (2x), Haskerland, Harderwijk, gem. Smallingerland en Amsterdam. Er zijn momenteel nog 2 van de 23 kinderen in leven.

V-A  Jan Gerlofs Elzinga, zoon van Gerlof Jans Elzinga (IV-A) en Jeltje Roels Popma, boerenknecht, arbeider en zonder beroep, wonende te Nijega - Smal., te Oudega - Smal. en te Drachten, is geboren op 18 mei 1859 02.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 18 mei 1859 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Jans Elzinga (zie IV-A)), is overleden op 15 maart 1943 10.30 uur te Drachten, is als overleden aangegeven op 16 maart 1943 te Smallingerland (aangever overlijden was zijn zoon Jasper Elzinga (zie V-A.4)). Jan werd 83 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<34..37>

Jan trouwt op 14 mei 1886 te Smallingerland op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaaske Steendam, dochter van Lammert Jogchums Steendam en Elske Jaspers de Vries. Klaaske, zonder beroep, wonende te Nijega - Smal. en te Oudega - Smal., is geboren op 27 december 1857 12.00 uur te Nijega - Smal., is als geboren aangegeven op 28 december 1857 te Smallingerland (aangever geboorte was haar vader Lammert Jogchums Steendam), is overleden op 27 augustus 1929 te Oudega - Smal.. Klaaske werd 71 jaar en 8 maanden.<38..40>

Van Jan en Klaaske zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerlof Elzinga, wonende te Hardegarijp, is geboren op 26 februari 1887 08.00 uur te Nijega - Smal., is als geboren aangegeven op 28 februari 1887 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Jan Elzinga (zie V-A)), is overleden op 12 februari 1981, is begraven te Wirdum - Frl. (kerk). Gerlof werd 93 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<41,42>

Gerlof trouwt op 17 mei 1913 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Japke Seldenthuis, dochter van Johannes Seldenthuis en Floriske Sipkes Dorhout. Japke, wonende te Hardegarijp, is geboren op 31 december 1891 te Wirdum - Frl., is overleden op 14 mei 1979 te Hardegarijp, is begraven op 17 mei 1979 te Wirdum - Frl. (kerk). Japke werd 87 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

2  Lammert Elzinga, agent van politie, wonende te Enschede, is geboren op 27 juli 1889 20.30 uur te Nijega - Smal., is als geboren aangegeven op 29 juli 1889 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Jan Gerlofs Elzinga (zie V-A)), is overleden op 26 november 1965 te Enschede. Lammert werd 76 jaar, 3 maanden en 30 dagen.<43,44>

Lammert trouwt op 20 maart 1919 te Enschede op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Wilhelmina Bos, dochter van Marten Bos en Lammigje Snippe. Wilhelmina is geboren op 7 april 1893 te Enkhuizen, is overleden op 1 november 1964 te Enschede. Wilhelmina werd 71 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

3  Roelof Elzinga is geboren op 8 april 1892 15.00 uur te Nijega - Smal., is als geboren aangegeven op 9 april 1892 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Jan Elzinga (zie V-A)), is overleden op 14 maart 1969 te Enschede, is begraven op 19 maart 1969 te Enschede (Westerbegraafplaats). Roelof werd 76 jaar, 11 maanden en 6 dagen.<45,46>

Roelof trouwt op 6 juni 1917 te Hennaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Marijke de Jong, dochter van Johannes de Jong en Corneliske de Boer. Marijke is geboren op 21 april 1894 te Wommels, is overleden op 7 augustus 1969 te Enschede, is begraven op 11 augustus 1969 te Enschede (Westerbegraafplaats). Marijke werd 75 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

4  Jasper Elzinga, arbeider en veehouder, wonende te Oudega - Smal. en te Rottum - Fr., is geboren op 21 oktober 1894 23.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 22 oktober 1894 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Jan Elzinga (zie V-A)), is overleden op 17 juli 1981 te Heerenveen, is begraven te Haskerdijken. Jasper werd 86 jaar, 8 maanden en 26 dagen.<47,48>

Jasper trouwt op 16 mei 1919 te Smallingerland op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Sjoukje Kooistra, dochter van Gerben Kooistra en Tjitske Kroese. Sjoukje, zonder beroep, wonende te Oudega - Smal., te Rottum - Fr. en te Heerenveen, is geboren op 12 juni 1896 te Oudega - Smal., is overleden op 14 augustus 1983 te Heerenveen, is begraven te Haskerdijken. Sjoukje werd 87 jaar, 2 maanden en 2 dagen.<49..51>

5  Jeltje Elzinga is geboren op 26 december 1897 te Oudega - Smal., is overleden op 2 mei 1983 te Den Helder. Jeltje werd 85 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Jeltje trouwt op 17 mei 1918 te Smallingerland op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Wagenaar, zoon van Andries Jouwerts Wagenaar en Wytske Wytzes de Jong. Hendrik is geboren op 7 mei 1893 te Garijp, is overleden (ongeval) op 12 september 1961 te Amsterdam. Hendrik werd 68 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

V-B  Sieberen Elzinga, zoon van Gerlof Jans Elzinga (IV-A) en Sjoerdtje Stoker, arbeider, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 15 maart 1869 11.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 16 maart 1869 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Jans Elzinga (zie IV-A)), is overleden op 18 april 1941 te Smallingerland. Sieberen werd 72 jaar, 1 maand en 3 dagen.<52,53>

Sieberen trouwt op 18 mei 1894 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Elisabeth Bloemhof, dochter van Bouwe Siebes Bloemhof en Jitske Gerrits Adema. Elisabeth, dienstbode, wonende te Suameer, is geboren op 13 juli 1869 06.00 uur te Nijega - Smal., is als geboren aangegeven op 13 juli 1869 te Smallingerland (aangever geboorte was haar vader Bouwe Siebes Bloemhof).<54>

Van Sieberen en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Gerlof Elzinga is geboren op 3 februari 1895 te Smallingerland.

Gerlof trouwt op 25 februari 1921 te Smallingerland op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Janke de Vries, dochter van Bauke de Vries en Martha Tjeerdsma. Janke is geboren op 1 augustus 1900 te Smallingerland.

2  Sjoerd Elzinga is geboren op 18 april 1898 in de gem. Smallingerland, is overleden op 5 januari 1964 te Garijp. Sjoerd werd 65 jaar, 8 maanden en 18 dagen.<55,56>

Sjoerd was gehuwd met Beitske Postma, dochter van Johannes Teyes Postma en Tjeerdtje van der Velde. Beitske is geboren op 22 februari 1902 in de gem. Tietjerksteradeel.<57>

3  Bouwe Elzinga is geboren op 7 juni 1896 te Smallingerland, is overleden op 12 juli 1968, is begraven te Oudega - Smal. (kerk). Bouwe werd 72 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Bouwe was gehuwd met Wijtske Oosterman, dochter van Harmen Oosterman en Sybrigje Joekes Veenstra. Wijtske is geboren op 12 april 1899 te Tietjerksteradeel, is overleden op 28 mei 1974, is begraven te Oudega - Smal. (kerk). Wijtske werd 75 jaar, 1 maand en 16 dagen.

V-C  Theunis Elzinga, zoon van Gerlof Jans Elzinga (IV-A) en Sjoerdtje Stoker, arbeider, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 14 juli 1871 12.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 17 juli 1871 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Elzinga (zie IV-A)), is overleden op 7 juni 1928 te Smallingerland. Theunis werd 56 jaar, 10 maanden en 24 dagen.<58,59>

Theunis trouwt op 18 mei 1894 te Smallingerland op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Tjitske Wiersma, dochter van Sjirk Wiersma en Trijntje van der Meer. Tjitske, zonder beroep, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 20 april 1873 te Oudega - Smal..<60,61>

Van Theunis en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Gerlof Elzinga, landarbeider, wonende te Zijpe - N.H., is geboren op 8 augustus 1896 21.00 uur te Oudega - Smal., is overleden op 18 juni 1947 elf uur te gem. Callantsoog. Gerlof werd 50 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Gerlof trouwt op 11 juli 1914 te Smallingerland op 17-jarige leeftijd met de 21-jarige Kornelia Mast, dochter van Hilbert Mast en Hendrikje Lok. Kornelia is geboren op 13 juni 1893 te Terwispel.<62>

2  Sjirk Elzinga is geboren op 26 juli 1903 04.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 27 juli 1903 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Theunis Elzinga (zie V-C)).<63,64>

Sjirk was gehuwd met Tetje van der Meer, dochter van Ritske van der Meer en Kornelia Veenstra. Tetje is geboren op 17 oktober 1909 te Surhuisterveen.

V-D  Wiebe Lammerts Elzinga, zoon van Wiebe Wiebes Elzinga (IV-E) en Apolonia Maria Engel, onderwijzer, wonende te Hengelo - Ov., is geboren op 29 september 1888 te Enschede.

Wiebe trouwt op 31 maart 1921 te Almelo op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Francisca Adriana Scheffer, dochter van Gerrit Antonius Dores Scheffer en Johanna Francina Latour. Francisca, wonende te Almelo, is geboren op 18 januari 1892 te Almelo - Stad.

Van Wiebe en Francisca zijn twee kinderen bekend:

1  Akke Rinzes Elzinga is geboren op 15 juni 1924 te Hengelo - Ov., is overleden op 24 januari 2011 te Maurik, is gecremeerd op 31 januari 2011 te Beuningen (Rijk van Nijmegen). Akke werd 86 jaar, 7 maanden en 9 dagen.<65..67>

Akke trouwt op 12 juli 1946 te Hengelo - Ov. op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Weijschedé. Jan is geboren op 11 maart 1923 te Hengelo - Ov., is overleden op 5 januari 1978 te Groningen. Jan werd 54 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<68..70>

2  Johanna Maria Elzinga is geboren op 10 augustus 1921 te Hengelo - Ov., is overleden op 15 december 2007 te Hengelo - Ov., is gecremeerd op 20 december 2007 te Enschede. Johanna werd 86 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

V-E  Elizabeth Anna Maria Elzinga, dochter van Wiebe Wiebes Elzinga (IV-E) en Apolonia Maria Engel, is geboren op 26 oktober 1893 te Hengelo - Ov., is overleden op 17 juli 1967 te Oegstgeest. Elizabeth werd 73 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Elizabeth trouwt op 15 februari 1917 te Hengelo - Ov. op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Geert Eduard Emile Kuijntjes, zoon van Johannes Kuijntjes en Mechelina Johanna Janssen. Geert is geboren op 23 april 1891 te Amersfoort, is overleden op 26 juli 1950 te Leiden. Geert werd 59 jaar, 3 maanden en 3 dagen.<71>

Van Geert en Elizabeth zijn drie kinderen bekend:

1  George Rudolf Eugene Kuijntjes is geboren op 11 juli 1918 te Emmen, is overleden op 6 december 1993 te Leiderdorp. George werd 75 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

George was gehuwd met N.N.

2  Eudard Emile Kuijntjes is geboren op 11 oktober 1919 te Emmen, is overleden op 20 september 1988 te Enschede. Eudard werd 68 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Eudard was sinds 1 oktober 1948 gehuwd met N.N.

3  N.N.

V-F  Johannes Jacobus Becker Elzinga, zoon van Rinze Wiebes Elzinga (IV-F) en Cornelia Tamse, onderwijzer, is geboren op 28 augustus 1879 te Haarlemmermeer, is overleden voor 17 november 1960. Johannes werd hoogstens 81 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Johannes trouwt op 1 oktober 1903 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met Catharina van Drunen, dochter van Pieter van Drunen en Maretje Fijn. Catharina, onderwijzeres, is geboren te Hoorn - N.H., is overleden op 17 november 1960 te Amsterdam, is gecremeerd op 21 november 1960 te Velsen.

Van Johannes en Catharina is een kind bekend:

1  N.N.

V-G  Wiebe Cornelis Rinze Elzinga, zoon van Rinze Wiebes Elzinga (IV-F) en Cornelia Tamse, onderwijzer, wonende te Amsterdam, is geboren op 25 mei 1882 te Haarlemmermeer, is overleden op 15 september 1965 te Eefde. Wiebe werd 83 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Wiebe trouwt op 27 oktober 1910 te Ede op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerritje Beekhuizen, dochter van Jan Beekhuizen en Geurtje Silfhout. Gerritje is geboren op 21 juli 1887 te Ede.

Van Wiebe en Gerritje is een kind bekend:

1  Rinze Elzinga is geboren op 11 oktober 1912 te Amsterdam, is overleden op 26 april 2000 te Wageningen. Rinze werd 87 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

V-H  Wiebe Theunis Elzinga, zoon van Marinus Wiebes Elzinga (IV-G) en Maaike Houman (V-I), is geboren op 4 mei 1894 te Leeuwarden.

Wiebe trouwt op 19 oktober 1921 te Leeuwarden op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Klara Kettenburg, dochter van Claas Kettenburg en Hilke Frerichs. Klara is geboren op 14 april 1890 te Leeuwarden.<72>

Van Wiebe en Klara is een kind bekend:

1  Klara Elzinga is geboren op 12 februari 1923 te Harderwijk, is overleden op 23 juni 2009 te Harderwijk. Klara werd 86 jaar, 4 maanden en 11 dagen.<73>

V-I  Maaike Houman, dochter van Johannes Jozephs Houman en Sytske Jans Bergsma (IV-H).

Maaike trouwt op 4 mei 1888 te Opsterland met haar achterneef (5e graad) de 25-jarige Marinus Wiebes Elzinga, zie IV-G.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 22 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Gerlof Theunis Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 6 feb 1827)

2)  huwelijk: Tresoar, Oudega - Nijega - Opeinde, Dtb. DTB 628 - Gerlof Theunis - Fentje Geerts, huwelijk (Oudega - Smal. 25 mei 1800)

3)  ongehuwd overleden: Tresoar, Ooststellingwerf, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Geert Elsinga, overlijdensakte (Ooststellingwerf 14 dec 1831)

4)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Lammert Teunis Elzinga, overlijdensakte (Beetsterzwaag 17 aug 1814)

5)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1852 ovl. - Wiebrigjen Wybes, overlijdensakte (Opsterland 10 mrt 1852)

6)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1817 H - Idzinga - Wiebes, huwelijk (Opsterland 19 jun 1817)

7)  Wiebigjen trouwt op 19 juni 1817 te Opsterland met Rinse.

8)  Rinse Wobbes Idzinga, zoon van Wobbe Rinzes en Antje Douwes. Rinse, schoenmaker en schoenmakersknecht, wonende te Beetsterzwaag, is geboren te Beetsterzwaag.

9)  ongehuwd overleden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Sytske Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 23 mrt 1827)

10)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Wiebe Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 15 aug 1887)

11)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Maike Elzinga, geboorteakte (Beetsterzwaag 13 feb 1813)

12)  aangifte geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Maike Elzinga, geboorteakte (Beetsterzwaag 13 feb 1813)

13)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1832 H - Elzinga - Heide, huwelijk (Smallingerland 19 mei 1832)

14)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Wiebe Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 15 aug 1887)

15)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Wiebe Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 15 aug 1887)

16)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1844 H - Elzinga - Dragstra, huwelijk (Opsterland 14 mei 1844)

17)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Wiebe Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 15 aug 1887)

18)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Maike Elzinga, geboorteakte (Beetsterzwaag 13 feb 1813)

19)  aangifte geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Maike Elzinga, geboorteakte (Beetsterzwaag 13 feb 1813)

20)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Maike Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 12 mei 1887)

21)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1858 H - Elzinga - Popma, huwelijk (Smallingerland 14 mei 1858)

22)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1859 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 18 mei 1859)

23)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1859 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 18 mei 1859)

24)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1864 G. - Martzen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 14 mei 1864)

25)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1864 G. - Martzen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 14 mei 1864)

26)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1869 G. - Sieberen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 16 mrt 1869)

27)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1869 G. - Sieberen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 16 mrt 1869)

28)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1871 G. - Theunis Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 17 jul 1871)

29)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1871 G. - Theunis Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 17 jul 1871)

30)  Hidde trouwt op 29 september 1853 te Hennaarderadeel met Geertje.

31)  Geertje Frederiks Boorsma, dochter van Frederik Johan Boorsma en Berber Jetses. Geertje is geboren rond 1814 te Lutkewierum, is overleden op 3 augustus 1875 te Hennaarderadeel. Geertje werd ongeveer 61 jaar.

32)  Hidde trouwt op 2 maart 1876 te Hennaarderadeel met Trijntje.

33)  Trijntje Hoekstra, dochter van Sietze Jogchums Hoekstra en Dirkje Willems van der Valk. Trijntje is geboren rond 1849 te Lutkewierum, is overleden op 12 april 1879 te Hennaarderadeel. Trijntje werd ongeveer 30 jaar.

34)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1859 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 18 mei 1859)

35)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1859 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 18 mei 1859)

36)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1943 ovl. - Jan Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 16 mrt 1943)

37)  aangifte overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1943 ovl. - Jan Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 16 mrt 1943)

38)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1886 H - Elzinga - Steendam, huwelijk (Smallingerland 14 mei 1886)

39)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1857 G. - Klaaske Steendam, geboorteakte (Smallingerland 28 dec 1857)

40)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1857 G. - Klaaske Steendam, geboorteakte (Smallingerland 28 dec 1857)

41)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1887 G. - Gerlof Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 28 feb 1887)

42)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1887 G. - Gerlof Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 28 feb 1887)

43)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1889 G. - Lammert Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 29 jul 1889)

44)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1889 G. - Lammert Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 29 jul 1889)

45)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1892 G. - Roelof Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 9 apr 1892)

46)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1892 G. - Roelof Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 9 apr 1892)

47)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1894 G. - Jasper Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 22 okt 1894)

48)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1894 G. - Jasper Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 22 okt 1894)

49)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1919 H - Elzinga - Kooistra, huwelijk (Smallingerland 16 mei 1919)

50)  geboorte: Tjitske Grietje Elzinga, persoonslijst (20 okt 2009)

51)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Sjoukje Kooistra, overlijdensadvertentie (14 aug 1983)

52)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1869 G. - Sieberen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 16 mrt 1869)

53)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1869 G. - Sieberen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 16 mrt 1869)

54)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Bloemhof, huwelijk (Smallingerland 18 mei 1894)

55)  geboorte: Elizabeth Elzinga, persoonslijst (15 okt 2013)

56)  overlijden: Sjoerd Elzinga, overlijdensadvertentie (5 jan 1964)

57)  geboorte: Elizabeth Elzinga, persoonslijst (15 okt 2013)

58)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1871 G. - Theunis Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 17 jul 1871)

59)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1871 G. - Theunis Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 17 jul 1871)

60)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Wiersma, huwelijk (Smallingerland 18 mei 1894)

61)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Wiersma, huwelijk (Smallingerland 18 mei 1894)

62)  geboorte: Sjoerdje Elzinga, persoonslijst (30 nov 2014)

63)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1903 G. - Sjirk Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 27 jul 1903)

64)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1903 G. - Sjirk Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 27 jul 1903)

65)  geboorte: eigen archief, overlijdensadvertenties - Akke Rinzes Elzinga, overlijdensadvertentie (24 jan 2011)

66)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Akke Rinzes Elzinga, overlijdensadvertentie (24 jan 2011)

67)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Akke Rinzes Elzinga, overlijdensadvertentie (24 jan 2011)

68)  huwelijk: Akke Rinzes Elzinga, persoonslijst (24 jan 2011)

69)  geboorte: Akke Rinzes Elzinga, persoonslijst (24 jan 2011)

70)  overlijden: Akke Rinzes Elzinga, persoonslijst (24 jan 2011)

71)  huwelijk: Geld. Arch., Hengelo - Gld., burgelijke stand BS 1917 H - Kuijntjes - Elzinga, huwelijk (Hengelo - Ov. 15 feb 1917)

72)  geboorte: Klara Elzinga, persoonslijst (Harderwijk 23 jun 2009)

73)  overlijden: Klara Elzinga, persoonslijst (Harderwijk 23 jun 2009)


Opmerkingen:
elz032

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Teunis Lammerts.