Parenteel van Teunis Lammerts
Bijgewerkt op: 26 augustus 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    
Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens zie:
Parenteel van Teunis Lammerts


Generatie I

(tot 1796)

In deze generatie is ťťn gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1772 en 1777. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oudega - Smal. (2x).

I  Teunis Lammerts is overleden tussen 1796 en 1806.

Teunis trouwt (Herv.) op 20 mei 1770 te Oudega - Smal. (eerste proclamatie) met de 30-jarige Sietske Gerlofs, dochter van Gerlof Jelles en Antje Sakes. Sietske is Herv. gedoopt op 27 september 1739 in de Herv. gemeente Oudega - Nijega - Opeinde.

Van Teunis en Sietske zijn twee kinderen bekend:

1  Gerlof Theunis Elzinga is geboren op 10 september 1772, is Herv. gedoopt op 4 oktober 1772 te Oudega - Smal., zie II-A.

2  Lammert Theunis Elzinga is geboren op 13 juni 1777, is Herv. gedoopt op 13 juli 1777 te Oudega - Smal., zie II-B.


Generatie II

(van 1772 tot 1827)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1801 en 1822. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oudega - Smal. (7x) en Beetsterzwaag (4x).

II-A  Gerlof Theunis Elzinga, zoon van Teunis Lammerts (I) en Sietske Gerlofs, arbeider, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 10 september 1772, is Herv. gedoopt op 4 oktober 1772 te Oudega - Smal., is overleden op 5 februari 1827 17.00 uur te Oudega - Smal. (Huis 36). Gerlof werd 54 jaar, 4 maanden en 26 dagen.<1>

Gerlof Theunis nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Oudega en gaf 3 kinderen op.

Gerlof trouwt (Herv.) op 25 mei 1800 te Oudega - Smal. op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Fintje Geerts Korff, dochter van Geert Jans Korf en Janke Jans. Fintje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Oudega - Smal. en te Garijp, is geboren op 11 oktober 1780 te Kortehemmen, is Herv. gedoopt op 3 december 1780 te Boornbergum, is overleden op 2 juli 1851 te Smallingerland. Fintje werd 70 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<2>

Van Gerlof en Fintje zijn zeven kinderen bekend:

1  Teunis Gerlofs Elzinga, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 7 mei 1801, is Herv. gedoopt op 31 mei 1801 te Oudega - Smal..

2  Geert Gerlofs Elzinga, schutter, bij de vijfde compagnie Eerste Bataillon Tweede Afdeling Vriesche Schutterij, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 26 september 1804, is Herv. gedoopt op 2 februari 1806 te Oudega - Smal., is ongehuwd overleden op 10 november 1831 15.30 uur te Utrecht in het Groot Rijks Hospitaal. Geert werd 27 jaar, 1 maand en 15 dagen.<3>

3  Jan Gerlofs Elzinga is geboren op 14 september 1808, is Herv. gedoopt op 4 december 1808 te Oudega - Smal., zie III-A.

4  Jelle Gerlofs Elzinga, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 26 februari 1813 te Oudega - Smal., is overleden op 2 april 1813 23.00 uur te Oudega - Smal. (Huis 34), is als overleden aangegeven op 3 april 1813 te Oudega - Smal. (aangevers overlijden waren Ate Renderts Kooistra (buurman) en zijn vader Gerlof Theunis Elzinga (vader) (zie II-A)). Jelle werd 1 maand en 7 dagen.

5  Sietske Gerlofs Elzinga is geboren op 6 augustus 1814 te Oudega - Smal., zie III-B.

6  Janke Gerlofs Elzinga is geboren op 14 mei 1819 te Oudega - Smal., zie III-C.<4>

7  Hinke Gerlofs Elzinga is geboren op 8 december 1822 te Oudega - Smal., zie III-D.

II-B  Lammert Theunis Elzinga, zoon van Teunis Lammerts (I) en Sietske Gerlofs, schoenmaker, wonende te Beetsterzwaag, is geboren op 13 juni 1777, is Herv. gedoopt op 13 juli 1777 te Oudega - Smal., is overleden op 16 augustus 1814 05.00 uur te Beetsterzwaag (Huis 31). Lammert werd 37 jaar, 2 maanden en 3 dagen.<5>

Lammert Theunis nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Beetsterzwaag en gaf 2 kinderen op: Wiebem oud 2 jaar en Sytske oud 8 jaar.
Akte datum: 17 december 1811.

Lammert trouwt (Herv.) op 24 mei 1801 te Beetsterzwaag op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Wiebigjen Wiebes, dochter van Wiebe Jans en Sietske Wiebes. Wiebigjen, zonder beroep en schoenmaakster, wonende te Zuiderdrachten, te Beetsterzwaag en te Olterterp, is geboren op 8 juli 1781 te Beetsterzwaag, is Herv. gedoopt op 6 augustus 1781 in de Herv. gemeente Beets - Beetsterzwaag - Olteterp, is overleden op 8 maart 1852 12.00 uur te Beetsterzwaag. Wiebigjen werd 70 jaar en 8 maanden.<6>

Wiebigjen was later gehuwd (2) met Rinse Wobbes Idzinga.<7..9>

Van Lammert en Wiebigjen zijn vier kinderen bekend:

1  Sytske Lammerts Elzinga, naaister, wonende te Beetsterzwaag, is geboren op 1 mei 1803 te Beetsterzwaag, is Herv. gedoopt op 12 juni 1803, is ongehuwd overleden op 23 maart 1827 22.00 uur te Beetsterzwaag (Huis 31). Sytske werd 23 jaar, 10 maanden en 22 dagen.<10>

2  Teunis Lammerts is geboren op 12 augustus 1806 te Beetsterzwaag, is Herv. gedoopt op 31 augustus 1806, is begraven op 12 januari 1811 te Beetsterzwaag. Teunis werd 4 jaar en 5 maanden.

3  Wiebe Lammerts Elzinga is geboren op 4 februari 1810 te Beetsterzwaag, is Herv. gedoopt op 4 maart 1810, zie III-E.<11>

4  Maike Lammerts Elzinga is geboren op 10 februari 1813 13.00 uur te Beetsterzwaag, is als geboren aangegeven op 13 februari 1813 te Beetsterzwaag (aangever geboorte was haar vader Lammert Theunis Elzinga (zie II-B)), zie III-F.<12,13>


Generatie III

(van 1801 tot 1888)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 32 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1833 en 1869. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Opsterland (13x), Drachten (6x), Tietjerksteradeel (2x), Smallingerland (2x), Rien (2x), Oudega - Smal. (2x), Lutkewierum, Kortezwaag, Hennaarderadeel, Garijp en Britswerd.

III-A  Jan Gerlofs Elzinga, zoon van Gerlof Theunis Elzinga (II-A) en Fintje Geerts Korff, boerenknecht, wonende te Oudega - Smal. en te Garijp, is geboren op 14 september 1808, is Herv. gedoopt op 4 december 1808 te Oudega - Smal., is overleden op 27 januari 1847 te Smallingerland. Jan werd 38 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Jan trouwt op 19 mei 1832 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 30-jarige Martzen Jans van der Heide, dochter van Jan Sjoerds van der Heide en Bontje Alberts Slager. Martzen, dienstmaagd en arbeidster, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 6 juli 1801 te Noorderdrachten, is Herv. gedoopt op 26 juli 1801 te Drachten, is overleden op 26 februari 1870 te Smallingerland. Martzen werd 68 jaar, 7 maanden en 20 dagen.<14>

Van Jan en Martzen zijn vier kinderen bekend:

1  Gerlof Jans Elzinga is geboren op 7 oktober 1833 te Oudega - Smal., zie IV-A.

2  Bontje Jans Elzinga is geboren op 12 juli 1836 te Smallingerland, is overleden op 16 juni 1869 te Smallingerland. Bontje werd 32 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Bontje trouwt op 28 april 1866 te Smallingerland op 29-jarige leeftijd met de 30-jarige Jacob Jacobus Tjeerdsma, zoon van Pieter Jacobs Tjeerdsma en Saakjen Jacobs Zwerver. Jacob is geboren op 15 oktober 1835 te Smallingerland, is overleden op 5 maart 1906 te Smallingerland. Jacob werd 70 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

3  Theunis Jans Elzinga is geboren op 24 april 1840 te Smallingerland, zie IV-B.

4  Aukjen Jans Elzinga is geboren op 17 november 1844 te Oudega - Smal., is overleden op 23 april 1917 te Smallingerland. Aukjen werd 72 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Aukjen trouwt op 9 mei 1868 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 29-jarige Gjalt de Jong, zoon van Aalzen Folkerts de Jong en Jinke Gjalts Adema. Gjalt is geboren op 6 maart 1839 te Oudega - Smal., is overleden op 12 juli 1909 te Smallingerland. Gjalt werd 70 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

III-B  Sietske Gerlofs Elzinga, dochter van Gerlof Theunis Elzinga (II-A) en Fintje Geerts Korff, dienstmeid, wonende te Garijp, is geboren op 6 augustus 1814 te Oudega - Smal., is overleden op 25 juni 1888 te Leeuwarden. Sietske werd 73 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Sietske trouwt op 11 juni 1836 te Tietjerksteradeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Joeke Teekes Wagenaar, zoon van Teeke Joekes Wagenaar en Antje Kornelis Bakker. Joeke, arbeider, wonende te Garijp, is geboren rond 1811 te Garijp, is overleden op 3 maart 1881 te Leeuwarden. Joeke werd ongeveer 70 jaar.<15,16>

Van Joeke en Sietske zijn drie kinderen bekend:

1  Teeke Joekes Wagenaar is geboren op 11 december 1836 te Tietjerksteradeel.

2  Fintje Joekes Wagenaar is geboren op 27 september 1839 te Tietjerksteradeel.

3  Antje Joekes Wagenaar is geboren op 29 mei 1843 te Garijp, is overleden op 4 maart 1914 te Tietjerksteradeel. Antje werd 70 jaar, 9 maanden en 3 dagen.

Antje trouwt op 18 mei 1878 te Tietjerksteradeel op 34-jarige leeftijd met de 50-jarige Jan Dirks van der Wal, zoon van Dirk Klazes van der Wal en Aafke Jans Welling. Jan is geboren op 2 februari 1828 te Garijp.

III-C  Janke Gerlofs Elzinga, dochter van Gerlof Theunis Elzinga (II-A) en Fintje Geerts Korff, dienstmeid, wonende te Wieuwerd, is geboren op 14 mei 1819 te Oudega - Smal., is overleden op 10 oktober 1860 te Hennaarderadeel. Janke werd 41 jaar, 4 maanden en 26 dagen.<17>

Janke trouwt op 24 mei 1843 te Baarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrik Rinses Tippersma, zoon van Rinse Hendriks Tippersma en Houkje Joukes Buitenrust. Hendrik, boerenknecht en arbeider, wonende te Wieuwerd en te Lutkewierum, is geboren op 10 januari 1817 te Bozum, is overleden op 18 november 1856 08.00 uur te Lutkewierum. Hendrik werd 39 jaar, 10 maanden en 8 dagen.<18>

Van Hendrik en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerlof Tippersma is geboren op 9 november 1844 te Britswerd.

2  Houwkje Tippersma is geboren op 19 mei 1847 te Lutkewierum, zie IV-C.

3  Fintje Tippersma is geboren op 16 mei 1850 te Hennaarderadeel, is overleden op 28 juni 1850 te Hennaarderadeel. Fintje werd 1 maand en 12 dagen.

4  Rinze Tippersma is geboren op 23 juni 1851 te Rien.

5  Jan Hendrik Tippersma is geboren op 17 april 1854 te Rien.

III-D  Hinke Gerlofs Elzinga, dochter van Gerlof Theunis Elzinga (II-A) en Fintje Geerts Korff, dienstmeid, arbeidster en zonder beroep, wonende te Drachten, is geboren op 8 december 1822 te Oudega - Smal., is overleden op 9 juni 1885 11.00 uur te Drachten. Hinke werd 62 jaar, 6 maanden en 1 dag.<19>

Hinke trouwt op 30 november 1850 te Smallingerland op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Geert Hendriks Schriemer, zoon van Hendrik Oenes Schriemer en Gepke Roels Kooistra. Geert, arbeider, wonende te Drachten, is geboren op 14 oktober 1821 te Drachten, is overleden op 12 juni 1893 te Smallingerland. Geert werd 71 jaar, 7 maanden en 29 dagen.<20,21>

Van Geert en Hinke zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Schriemer, boerenknecht en arbeider, wonende te Scharnegoutum en te Sneek, is geboren op 22 juni 1851 te Drachten, is overleden op 8 maart 1908 23.00 uur te Sneek. Hendrik werd 56 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Hendrik trouwt op 13 mei 1882 te Wymbritseradeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jitske de Haas, dochter van Sijmen Thijsses de Haas en Antje Sijbrens Spiering. Jitske, dienstmeid, wonende te Offingawier, is geboren rond 1852 te GoŽnga.

2  Fintje Schriemer, zonder beroep, wonende te Drachten, is geboren op 3 januari 1855 te Drachten, is overleden op 17 april 1946 in de gem. Smallingerland. Fintje werd 91 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Fintje trouwt op 4 mei 1878 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Sake Hogeveen, zoon van Auke Sakes Hoogeveen en Saakje Jans van der Veen. Sake, schippersknecht, wonende te Drachten, is geboren op 6 december 1852 te Drachten, is overleden op 21 januari 1929 te Smallingerland. Sake werd 76 jaar, 1 maand en 15 dagen.<22>

3  Roel Schriemer, arbeider, wonende te Drachten, is geboren op 29 juli 1857 te Drachten, is overleden op 24 april 1907 04.30 uur te Drachten. Roel werd 49 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Roel trouwt op 10 januari 1887 te Smallingerland op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntje Boomsma, dochter van Jan Siebes Boomsma en Johanna Plomp. Trijntje, dienstbode, wonende te Drachten, is geboren op 30 april 1861 te Drachten.<23>

4  Gosse Schriemer, arbeider en zonder beroep, wonende te Drachten, is geboren op 20 oktober 1859 te Drachten, is overleden op 21 april 1940 11.00 uur te Drachten. Gosse werd 80 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Gosse trouwt op 17 mei 1890 te Smallingerland op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Wietske van der Wal, dochter van Johannes Jelles van der Wal en Korneliske Gaauwes Visser. Wietske, zonder beroep, wonende te Drachten, is geboren op 23 april 1863 te Drachten.<24>

Wietske was eerder gehuwd (1) met Paulus Jelles van der Wal.<25>

5  Jan Schriemer, arbeider, wonende te Drachten, is geboren op 18 oktober 1863 te Drachten, is overleden op 5 augustus 1950 in de gem. Smallingerland. Jan werd 86 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Jan trouwt op 11 november 1893 te Smallingerland op 30-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertje Veenstra, dochter van Anne Veenstra en Grietje Velzing. Geertje, dienstbode, wonende te Drachten, is geboren op 17 december 1872 te Drachten.<26>

6  doodgeboren zoon Schriemer is doodgeboren op 6 juni 1869 08.00 uur te Drachten.

III-E  Wiebe Lammerts Elzinga, zoon van Lammert Theunis Elzinga (II-B) en Wiebigjen Wiebes, onderwijzer der jeugd en onderwijzer, wonende te Beetsterzwaag en te Kortezwaag, is geboren op 4 februari 1810 te Beetsterzwaag, is Herv. gedoopt op 4 maart 1810, is overleden op 13 augustus 1887 07.00 uur te Kortezwaag. Wiebe werd 77 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<27,28>

Wiebe trouwt op 14 mei 1844 te Opsterland op 34-jarige leeftijd met Akke Rinzes Dragstra, dochter van Rinze Theunis Dragstra en Sytske Wijbes. Akke, zonder beroep, wonende te Terwispel en te Kortezwaag, is overleden voor 15 augustus 1887.<29,30>

Van Wiebe en Akke zijn tien kinderen bekend:

1  Lammert Wiebes Elzinga is geboren op 23 juli 1845 te Opsterland, zie IV-D.

2  Wiebe Wiebes Elzinga is geboren op 23 september 1860 te Opsterland, zie IV-E.

3  doodgeboren dochter Elzinga is doodgeboren op 18 februari 1847 te Opsterland.

4  Rinze Wiebes Elzinga is geboren op 19 januari 1848 te Opsterland, zie IV-F.

5  Sytske Wiebes Elzinga is geboren op 25 april 1850 te Opsterland, is overleden op 29 januari 1852 te Opsterland. Sytske werd 1 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

6  Sytske Wiebes Elzinga, wonende te Kortezwaag, is geboren op 4 januari 1853 te Opsterland, is overleden op 15 maart 1854 20.00 uur te Kortezwaag (Huis 91). Sytske werd 1 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

7  Wiebrigje Wiebes Elzinga is geboren op 4 januari 1853 te Opsterland, is overleden op 20 november 1854 te Opsterland. Wiebrigje werd 1 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

8  Theunis Wiebes Elzinga is geboren op 17 september 1855 te Opsterland.

9  Sietske Wiebes Elzinga is geboren op 17 februari 1858 te Opsterland.

10  Marinus Wiebes Elzinga is geboren op 11 april 1863 te Kortezwaag, zie IV-G.

III-F  Maike Lammerts Elzinga, dochter van Lammert Theunis Elzinga (II-B) en Wiebigjen Wiebes, naaister, wonende te Beetsterzwaag en te Olterterp, is geboren op 10 februari 1813 13.00 uur te Beetsterzwaag, is als geboren aangegeven op 13 februari 1813 te Beetsterzwaag (aangever geboorte was haar vader Lammert Theunis Elzinga (zie II-B)), is overleden op 11 mei 1887 09.00 uur te Beetsterzwaag. Maike werd 74 jaar, 3 maanden en 1 dag.<31..33>

Maike trouwt op 9 mei 1834 te Opsterland op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Bouwes Bergsma, zoon van Bouwe Sijtzes en Willemke Jans. Jan, zonder beroep en boer, wonende te Olterterp, is geboren op 20 oktober 1811 te Olterterp, is overleden op 7 oktober 1845 03.00 uur te Olterterp (Huis 5). Jan werd 33 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<34>

Van Jan en Maike zijn vier kinderen bekend:

1  Bouwe Jans Bergsma is geboren op 4 maart 1835 te Opsterland, is overleden op 8 april 1926 te Rauwerderhem. Bouwe werd 91 jaar, 1 maand en 4 dagen.

2  Sytske Jans Bergsma is geboren op 18 september 1837 te Opsterland, zie IV-H.

3  Willemke Jans Bergsma is geboren op 24 maart 1841 te Opsterland.

4  Wiebrigjen Jans Bergsma is geboren op 26 mei 1844 te Opsterland, is overleden op 25 februari 1920 te Leeuwarden. Wiebrigjen werd 75 jaar, 8 maanden en 30 dagen.


Generatie IV

(van 1833 tot 1950)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1859 en 1898. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oudega - Smal. (8x), Lutkewierum (5x), Haarlemmermeer (4x), Opsterland (2x), Leeuwarden (2x), Gorredijk (2x), Smallingerland, Oudshoorn, Nijehaske, Hengelo - Ov., Enschede en Beetsterzwaag.

IV-A  Gerlof Jans Elzinga, zoon van Jan Gerlofs Elzinga (III-A) en Martzen Jans van der Heide, arbeider, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 7 oktober 1833 te Oudega - Smal., is overleden op 31 augustus 1907 te Tietjerksteradeel. Gerlof werd 73 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Gerlof trouwt op 14 mei 1858 te Smallingerland op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Jeltje Roels Popma, dochter van Roel Popkes Popma en Fetje Alberts Hofman. Jeltje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 29 mei 1831 te Beetsterzwaag, is overleden op 1 juni 1866 te Oudega. Jeltje werd 35 jaar en 3 dagen.<35>

Van Gerlof en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Gerlofs Elzinga is geboren op 18 mei 1859 02.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 18 mei 1859 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Jans Elzinga (zie IV-A)), zie V-A.<36,37>

2  Roel Gerlofs Elzinga is geboren op 4 september 1861 te Smallingerland, is overleden op 9 mei 1864 te Smallingerland. Roel werd 2 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

3  Martzen Elzinga is geboren op 12 mei 1864 22.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 14 mei 1864 te Smallingerland (aangever geboorte was haar vader Gerlof Jans Elzinga (zie IV-A)), is overleden op 7 december 1927 te Tietjerksteradeel. Martzen werd 63 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<38,39>

Martzen trouwt op 19 mei 1888 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem de Haan, zoon van Andries Hendriks de Haan en Heiltje Willems Toering. Willem is geboren op 20 mei 1861 te Oudega - Smal..

Gerlof trouwt op 16 mei 1868 te Tietjerksteradeel op 34-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Sjoerdtje Stoker, dochter van Sybren Joostes Stoker en Lieukje Geeles van der Wal. Sjoerdtje, zonder beroep en arbeider, wonende te Oudega - Smal., is geboren in november 1830 te Tietjerksteradeel.

Van Gerlof en Sjoerdtje zijn twee kinderen bekend:

4  Sieberen Elzinga is geboren op 15 maart 1869 11.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 16 maart 1869 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Jans Elzinga (zie IV-A)), zie V-B.<40,41>

5  Theunis Elzinga is geboren op 14 juli 1871 12.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 17 juli 1871 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Elzinga (zie IV-A)), zie V-C.<42,43>

IV-B  Theunis Jans Elzinga, zoon van Jan Gerlofs Elzinga (III-A) en Martzen Jans van der Heide, is geboren op 24 april 1840 te Smallingerland, is overleden op 8 februari 1923 te Smallingerland. Theunis werd 82 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Theunis trouwt op 14 mei 1870 te Smallingerland op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Uilkjen Jelles Lyklema, dochter van Jelle Louwes Lyklema en Sjoukje Lourens Hoekstra. Uilkjen is geboren op 26 maart 1841 te Oudega - Smal., is overleden op 5 september 1906 te Smallingerland. Uilkjen werd 65 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Van Theunis en Uilkjen zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoukje Elzinga is geboren op 8 mei 1871 te Oudega - Smal., is overleden op 26 juli 1875 te Smallingerland. Sjoukje werd 4 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

2  Martha Elzinga is geboren op 20 mei 1873 te Oudega - Smal., is overleden op 20 juli 1875 te Smallingerland. Martha werd 2 jaar en 2 maanden.

3  Martha Elzinga is geboren op 23 augustus 1877 te Oudega - Smal..

4  Jelle Elzinga is geboren op 22 juni 1882 te Oudega - Smal., is overleden op 24 maart 1894 te Smallingerland. Jelle werd 11 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

IV-C  Houwkje Tippersma, dochter van Hendrik Rinses Tippersma en Janke Gerlofs Elzinga (III-C), zonder beroep, wonende te Lutkewierum, is geboren op 19 mei 1847 te Lutkewierum, is overleden op 17 september 1902 08.30 uur te Lutkewierum. Houwkje werd 55 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Houwkje trouwt op 22 oktober 1879 te Hennaarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 49-jarige Hidde Douwes Hobma, zoon van Douwe Hiddes Hobma en Korneliske Pieters Reekers. Hidde, koopman, wonende te Lutkewierum, is geboren op 24 juli 1830 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 30 maart 1912 13.00 uur te Lutkewierum. Hidde werd 81 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

Hidde was eerder gehuwd (1) met Geertje Frederiks Boorsma.<44,45> Hidde was eerder gehuwd (2) met Trijntje Hoekstra.<46,47>

Van Hidde en Houwkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Korneluske Hobma is geboren op 23 juli 1880 te Lutkewierum, is overleden op 5 april 1881 03.00 uur te Lutkewierum. Korneluske werd 8 maanden en 13 dagen.

2  Korneliske Hobma is geboren op 17 maart 1882 te Lutkewierum, zie V-D.

3  Janke Hobma is geboren op 3 januari 1883 te Lutkewierum, zie V-E.

4  Douwe Hobma, varensgezel, wonende te onbekend, is geboren op 3 augustus 1884 te Lutkewierum, is overleden op 5 april 1914 06.00 uur te Leeuwarden in het ziekenhuis. Douwe werd 29 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Douwe was gehuwd met Anna Maria Margaretha Andersen.

5  Antje Hobma is geboren op 27 december 1885 te Lutkewierum, is overleden op 16 december 1936 in de gem. Ferwerderadeel. Antje werd 50 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Antje trouwt op 27 mei 1914 te Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Hessel Kingma, zoon van Jacob Kingma en Taetske Hoekstra. Hessel is geboren op 9 mei 1889 te Finkum, is overleden op 7 december 1957 in de gem. Leeuwarderadeel. Hessel werd 68 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

IV-D  Lammert Wiebes Elzinga, zoon van Wiebe Lammerts Elzinga (III-E) en Akke Rinzes Dragstra, is geboren op 23 juli 1845 te Opsterland.

Lammert trouwt op 23 juni 1870 te Norg op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Joukjen Meek, dochter van Teeke Oenes Meek en Elizabeth Pieters Hof. Joukjen is geboren op 20 februari 1843 te Veenhuizen - gem. Norg.

Van Lammert en Joukjen zijn drie kinderen bekend:

1  Wete Wiebo Taeko Elzinga is geboren op 25 maart 1871 te Opsterland.

2  Eathe Elizabetha Akka Elzinga is geboren op 25 november 1872 te Opsterland.

3  Alix Froulines Elzinga is geboren op 13 december 1875 te Oudshoorn.

IV-E  Wiebe Wiebes Elzinga, zoon van Wiebe Lammerts Elzinga (III-E) en Akke Rinzes Dragstra, opzichter en architect, wonende te Hengelo - Ov., is geboren op 23 september 1860 te Opsterland, is overleden op 27 mei 1943 te Hengelo - Ov.. Wiebe werd 82 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Wiebe trouwt op 8 december 1887 te Enschede op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Apolonia Maria Engel, dochter van Peter Engel en Elisabeth Koorn. Apolonia, wonende te Hengelo - Ov., is geboren op 15 januari 1860 te Arnhem, is overleden op 9 september 1931 te Hengelo - Ov.. Apolonia werd 71 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Van Wiebe en Apolonia zijn drie kinderen bekend:

1  Wiebe Lammerts Elzinga is geboren op 29 september 1888 te Enschede, zie V-F.

2  Elizabeth Anna Maria Elzinga is geboren op 26 oktober 1893 te Hengelo - Ov., zie V-G.

3  Rinze Peter Elzinga, kantoorbediende, wonende te Hengelo - Ov., is geboren rond 1898.

IV-F  Rinze Wiebes Elzinga, zoon van Wiebe Lammerts Elzinga (III-E) en Akke Rinzes Dragstra, onderwijzer, wonende te Haarlemmermeer, is geboren op 19 januari 1848 te Opsterland, is overleden op 1 mei 1917 te Haarlem. Rinze werd 69 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Rinze trouwt op 26 mei 1878 te Reeuwijk op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelia Tamse, dochter van Johannes Jacobus Bekher Tamse en Josina Donk. Cornelia, wonende te Haarlemmermeer, is geboren op 23 augustus 1852 te Reeuwijk, is overleden op 10 december 1935 te Haarlem. Cornelia werd 83 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Rinze en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Jacobus Becker Elzinga is geboren op 28 augustus 1879 te Haarlemmermeer, zie V-H.

2  Wiebe Cornelis Rinze Elzinga is geboren op 25 mei 1882 te Haarlemmermeer, zie V-I.

3  Josina Elzinga is geboren op 10 december 1884 te Haarlemmermeer.

4  Johannes Marinus Elzinga is geboren op 29 juni 1887 te Haarlemmermeer.

IV-G  Marinus Wiebes Elzinga, zoon van Wiebe Lammerts Elzinga (III-E) en Akke Rinzes Dragstra, koopman, wonende te Beetsterzwaag, te Nijehaske en te Gorredijk, is geboren op 11 april 1863 te Kortezwaag, is overleden op 27 augustus 1897 te Leeuwarden. Marinus werd 34 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Marinus trouwt op 4 mei 1888 te Opsterland op 25-jarige leeftijd met zijn achternicht (5e graad) de 27-jarige Maaike Houman, zie V-L.<48>

Van Marinus en Maaike zijn vijf kinderen bekend:

1  Wiebe Theunis Elzinga is geboren op 18 januari 1889 11.30 uur te Nijehaske, is als geboren aangegeven op 19 januari 1889 te Haskerland (aangever geboorte was zijn vader Marinus Elzinga (vader) (zie IV-G)), is overleden op 30 maart 1889 te Nijehaske. Wiebe werd 2 maanden en 12 dagen.<49,50>

2  Wiebe Theunis Elzinga is geboren op 24 juni 1890 22.00 uur te Gorredijk, is als geboren aangegeven op 25 juni 1890 te Opsterland (aangever geboorte was zijn vader Marinus Elzinga (vader) (zie IV-G)), is overleden op 31 oktober 1890 te Gorredijk. Wiebe werd 4 maanden en 7 dagen.<51,52>

3  Johannes Josie Elzinga is geboren op 3 oktober 1891 22.00 uur te Gorredijk, is als geboren aangegeven op 5 oktober 1891 te Opsterland (aangever geboorte was zijn vader Marinus Elzinga (vader) (zie IV-G)), zie V-J.<53,54>

4  Wiebe Theunis Elzinga is geboren op 4 mei 1894 te Leeuwarden, zie V-K.

5  Sietse Elzinga is geboren op 4 januari 1897 te Leeuwarden, is overleden op 13 februari 1904 te Leeuwarden. Sietse werd 7 jaar, 1 maand en 9 dagen.

IV-H  Sytske Jans Bergsma, dochter van Jan Bouwes Bergsma en Maike Lammerts Elzinga (III-F), is geboren op 18 september 1837 te Opsterland, is overleden op 4 mei 1888. Sytske werd 50 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Sytske trouwt op 17 mei 1860 te Opsterland op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Johannes Jozephs Houman, zoon van Joseph Franses Houwman en Antje Harmens Smit. Johannes, koemelker en veehouder, wonende te Ter Idzard, is geboren rond 1833 te Oldeberkoop, is overleden op 19 januari 1894 18.00 uur te Ter Idzard. Johannes werd ongeveer 61 jaar.

Johannes was eerder gehuwd (1) met Feikje Jans Kraak.<55>

Van Johannes en Sytske zijn twee kinderen bekend:

1  Josi Houman.

Josi trouwt op 11 mei 1895 te Ferwerderadeel met Jacoba Terpstra, dochter van Ette Jacobs Terpstra en Jitske Feddes Wielenga.

2  Maaike Houman is geboren op 7 april 1861 te Beetsterzwaag, zie V-L.


Generatie V

(van 1859 tot 1972)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1887 en 1928. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oudega - Smal. (13x), Leeuwarden (5x), Nijega - Smal. (3x), Emmen (3x), Hengelo - Ov. (2x), Gorredijk (2x), Smallingerland, Nijehaske, Harlingen, Harderwijk, gem. Rauwerderhem, gem. Hennaarderadeel, Dronrijp en Amsterdam. Er zijn momenteel nog 2 van de 37 kinderen in leven.

V-A  Jan Gerlofs Elzinga, zoon van Gerlof Jans Elzinga (IV-A) en Jeltje Roels Popma, boerenknecht, arbeider en zonder beroep, wonende te Nijega - Smal., te Oudega - Smal. en te Drachten, is geboren op 18 mei 1859 02.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 18 mei 1859 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Jans Elzinga (zie IV-A)), is overleden op 15 maart 1943 10.30 uur te Drachten, is als overleden aangegeven op 16 maart 1943 te Smallingerland (aangever overlijden was zijn zoon Jasper Elzinga (zie V-A.4)). Jan werd 83 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<56..59>

Jan trouwt op 14 mei 1886 te Smallingerland op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaaske Steendam, dochter van Lammert Jogchums Steendam en Elske Jaspers de Vries. Klaaske, zonder beroep, wonende te Nijega - Smal. en te Oudega - Smal., is geboren op 27 december 1857 12.00 uur te Nijega - Smal., is als geboren aangegeven op 28 december 1857 te Smallingerland (aangever geboorte was haar vader Lammert Jogchums Steendam), is overleden op 27 augustus 1929 te Oudega - Smal.. Klaaske werd 71 jaar en 8 maanden.<60..62>

Van Jan en Klaaske zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerlof Elzinga, wonende te Hardegarijp, is geboren op 26 februari 1887 08.00 uur te Nijega - Smal., is als geboren aangegeven op 28 februari 1887 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Jan Elzinga (zie V-A)), is overleden op 12 februari 1981, is begraven te Wirdum - Frl. (kerk). Gerlof werd 93 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<63,64>

Gerlof trouwt op 17 mei 1913 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Japke Seldenthuis, dochter van Johannes Seldenthuis en Floriske Sipkes Dorhout. Japke, wonende te Hardegarijp, is geboren op 31 december 1891 te Wirdum - Frl., is overleden op 14 mei 1979 te Hardegarijp, is begraven op 17 mei 1979 te Wirdum - Frl. (kerk). Japke werd 87 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

2  Lammert Elzinga, agent van politie, wonende te Enschede, is geboren op 27 juli 1889 20.30 uur te Nijega - Smal., is als geboren aangegeven op 29 juli 1889 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Jan Gerlofs Elzinga (zie V-A)), is overleden op 26 november 1965 te Enschede. Lammert werd 76 jaar, 3 maanden en 30 dagen.<65,66>

Lammert trouwt op 20 maart 1919 te Enschede op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Wilhelmina Bos, dochter van Marten Bos en Lammigje Snippe. Wilhelmina is geboren op 7 april 1893 te Enkhuizen, is overleden op 1 november 1964 te Enschede. Wilhelmina werd 71 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

3  Roelof Elzinga is geboren op 8 april 1892 15.00 uur te Nijega - Smal., is als geboren aangegeven op 9 april 1892 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Jan Elzinga (zie V-A)), is overleden op 14 maart 1969 te Enschede, is begraven op 19 maart 1969 te Enschede (Westerbegraafplaats). Roelof werd 76 jaar, 11 maanden en 6 dagen.<67,68>

Roelof trouwt op 6 juni 1917 te Hennaarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Marijke de Jong, dochter van Johannes de Jong en Corneliske de Boer. Marijke is geboren op 21 april 1894 te Wommels, is overleden op 7 augustus 1969 te Enschede, is begraven op 11 augustus 1969 te Enschede (Westerbegraafplaats). Marijke werd 75 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

4  Jasper Elzinga, arbeider en veehouder, wonende te Oudega - Smal. en te Rottum - Fr., is geboren op 21 oktober 1894 23.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 22 oktober 1894 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Jan Elzinga (zie V-A)), is overleden op 17 juli 1981 te Heerenveen, is begraven te Haskerdijken. Jasper werd 86 jaar, 8 maanden en 26 dagen.<69,70>

Jasper trouwt op 16 mei 1919 te Smallingerland op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Sjoukje Kooistra, dochter van Gerben Kooistra en Tjitske Kroese. Sjoukje, zonder beroep, wonende te Oudega - Smal., te Rottum - Fr. en te Heerenveen, is geboren op 12 juni 1896 te Oudega - Smal., is overleden op 14 augustus 1983 te Heerenveen, is begraven te Haskerdijken. Sjoukje werd 87 jaar, 2 maanden en 2 dagen.<71..73>

5  Jeltje Elzinga is geboren op 26 december 1897 te Oudega - Smal., is overleden op 2 mei 1983 te Den Helder. Jeltje werd 85 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Jeltje trouwt op 17 mei 1918 te Smallingerland op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Wagenaar, zoon van Andries Jouwerts Wagenaar en Wytske Wytzes de Jong. Hendrik is geboren op 7 mei 1893 te Garijp, is overleden (ongeval) op 12 september 1961 te Amsterdam. Hendrik werd 68 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

V-B  Sieberen Elzinga, zoon van Gerlof Jans Elzinga (IV-A) en Sjoerdtje Stoker, arbeider, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 15 maart 1869 11.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 16 maart 1869 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Jans Elzinga (zie IV-A)), is overleden op 18 april 1941 te Smallingerland. Sieberen werd 72 jaar, 1 maand en 3 dagen.<74,75>

Sieberen trouwt op 18 mei 1894 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Elisabeth Bloemhof, dochter van Bouwe Siebes Bloemhof en Jitske Gerrits Adema. Elisabeth, dienstbode en zonder beroep, wonende te Suameer en te Oudega - Smal., is geboren op 13 juli 1869 06.00 uur te Nijega - Smal., is als geboren aangegeven op 13 juli 1869 te Smallingerland (aangever geboorte was haar vader Bouwe Siebes Bloemhof), is overleden op 21 februari 1936 16.30 uur te Oudega - Smal.. Elisabeth werd 66 jaar, 7 maanden en 8 dagen.<76>

Van Sieberen en Elisabeth zijn tien kinderen bekend:

1  Gerlof Elzinga is geboren op 3 februari 1895 11.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 5 februari 1895 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Sieberen Elzinga (vader) (zie V-B)), is overleden op 17 augustus 1971, is begraven te Oudega - Smal.. Gerlof werd 76 jaar, 6 maanden en 14 dagen.

Gerlof trouwt op 25 februari 1921 te Smallingerland op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Janke de Vries, dochter van Bauke de Vries en Martha Tjeerdsma. Janke is geboren op 1 augustus 1900 te Smallingerland, is overleden op 22 april 1986 te Oudega - Smal., is begraven op 26 april 1986 te Oudega - Smal.. Janke werd 85 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<77>

2  Bouwe Elzinga is geboren op 7 juni 1896 16.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 8 juni 1896 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Sieberen Elzinga (vader) (zie V-B)), is overleden op 12 juli 1968, is begraven te Oudega - Smal. (kerk). Bouwe werd 72 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Bouwe was gehuwd met Wijtske Oosterman, dochter van Harmen Oosterman en Sybrigje Joekes Veenstra. Wijtske is geboren op 12 april 1899 te Tietjerksteradeel, is overleden op 28 mei 1974, is begraven te Oudega - Smal. (kerk). Wijtske werd 75 jaar, 1 maand en 16 dagen.

3  Sjoerd Elzinga is geboren op 18 april 1898 02.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 18 april 1898 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Sieberen Elzinga (vader) (zie V-B)), is overleden op 5 januari 1964 te Garijp. Sjoerd werd 65 jaar, 8 maanden en 18 dagen.<78>

Sjoerd trouwt op 23 mei 1925 te Smallingerland op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Beitske Postma, dochter van Johannes Teyes Postma en Tjeerdtje van der Velde. Beitske is geboren op 22 februari 1902 te Garijp.<79>

4  Siebe Elzinga, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 30 september 1899 07.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 2 oktober 1899 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Sieberen Elzinga (vader) (zie V-B)), is overleden op 8 mei 1901 12.00 uur te Oudega - Smal.. Siebe werd 1 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

5  Siebe Elzinga is geboren op 13 juli 1901 13.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 13 juli 1901 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Siebren Elzinga (vader) (zie V-B)), is overleden op 5 augustus 1977, is begraven te Oudega - Smal.. Siebe werd 76 jaar en 23 dagen.

Siebe trouwt op 20 mei 1927 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje (Anna) Wiersma, dochter van Fokke Wiersma en Jantje Kielstra. Antje is geboren op 17 oktober 1902 te Oudega - Smal., is overleden op 28 mei 1975, is begraven te Oudega - Smal.. Antje werd 72 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

6  Jitske Elzinga, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 19 juli 1903 te Oudega - Smal., is overleden op 26 oktober 1905 20.00 uur te Oudega - Smal.. Jitske werd 2 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

7  Theunis Elzinga is geboren op 15 april 1906 te Oudega - Smal., is overleden op 3 juni 1989 te Oudega - Smal., is begraven op 7 juni 1989 te Oudega - Smal.. Theunis werd 83 jaar, 1 maand en 19 dagen.<80,81>

Theunis was gehuwd met Trijntje Posthumus, dochter van Jan Jans Posthumus en Baukje de Vries. Trijntje, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 29 januari 1912 te Eestrum, is overleden op 25 juli 1995, is begraven te Oudega - Smal.. Trijntje werd 83 jaar, 5 maanden en 26 dagen.

8  Gerrit Elzinga is geboren op 17 februari 1908 te Oudega - Smal., is overleden op 17 november 1989, is begraven te Oudega - Smal.. Gerrit werd 81 jaar en 9 maanden.

9  Jan Elzinga is geboren op 25 juli 1909 te Smallingerland.<82>

Jan was gehuwd met Teuntje Knol. Teuntje is geboren op 10 september 1912 te Hoorn - N.H..<83>

10  Jitske Elzinga, zonder beroep, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 19 januari 1912 te Oudega - Smal., is overleden op 21 augustus 1935 14.00 uur te Oudega - Smal.. Jitske werd 23 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

V-C  Theunis Elzinga, zoon van Gerlof Jans Elzinga (IV-A) en Sjoerdtje Stoker, arbeider, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 14 juli 1871 12.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 17 juli 1871 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Gerlof Elzinga (zie IV-A)), is overleden op 7 juni 1928 te Smallingerland. Theunis werd 56 jaar, 10 maanden en 24 dagen.<84,85>

Theunis trouwt op 18 mei 1894 te Smallingerland op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Tjitske Wiersma, dochter van Sjirk Wiersma en Trijntje van der Meer. Tjitske, zonder beroep, wonende te Oudega - Smal., is geboren op 20 april 1873 te Oudega - Smal..<86,87>

Van Theunis en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Gerlof Elzinga, landarbeider, wonende te Zijpe - N.H., is geboren op 8 augustus 1896 21.00 uur te Oudega - Smal., is overleden op 18 juni 1947 elf uur te gem. Callantsoog. Gerlof werd 50 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Gerlof trouwt op 11 juli 1914 te Smallingerland op 17-jarige leeftijd met de 21-jarige Kornelia Mast, dochter van Hilbert Mast en Hendrikje Lok. Kornelia is geboren op 13 juni 1893 te Terwispel.<88>

2  Sjirk Elzinga is geboren op 26 juli 1903 04.00 uur te Oudega - Smal., is als geboren aangegeven op 27 juli 1903 te Smallingerland (aangever geboorte was zijn vader Theunis Elzinga (zie V-C)).<89,90>

Sjirk was gehuwd met Tetje van der Meer, dochter van Ritske van der Meer en Kornelia Veenstra. Tetje is geboren op 17 oktober 1909 te Surhuisterveen.

V-D  Korneliske Hobma, dochter van Hidde Douwes Hobma en Houwkje Tippersma (IV-C), is geboren op 17 maart 1882 te Lutkewierum, is overleden op 17 maart 1949 te Leeuwarden. Korneliske werd 67 jaar.

Korneliske trouwt op 3 oktober 1907 te Menaldumadeel op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Douwe van der Schaaf, zoon van Pieter Douwes van der Schaaf en Klaaske Andries Visser. Douwe is geboren rond 1872 te Herbaijum, is overleden op 4 september 1956 in de gem. Hennaarderadeel. Douwe werd ongeveer 84 jaar.

Van Douwe en Korneliske is een kind bekend:

1  Houkje van der Schaaf is geboren op 17 februari 1910 16.00 uur te Dronrijp.

Houkje trouwt op 1 september 1932 te Menaldumadeel op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gjalt van der Vegt, zoon van Sytse van der Vegt en Martha de Jong. Gjalt is geboren rond 1908 te Dronrijp.

V-E  Janke Hobma, dochter van Hidde Douwes Hobma en Houwkje Tippersma (IV-C), is geboren op 3 januari 1883 te Lutkewierum.

Janke trouwt op 16 mei 1908 te Baarderadeel op 25-jarige leeftijd met Marten Bosma, zoon van Jelle Martens Bosma en Maaike Jacobs van der Kamp.

Van Marten en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Jelle Bosma is geboren op 2 november 1908 te Leeuwarden.

2  Hidde Bosma is geboren op 7 april 1910 in de gem. Hennaarderadeel.

3  Houkje Bosma is geboren op 19 augustus 1911 te Harlingen.

4  Jacob Bosma is geboren op 8 november 1912 in de gem. Rauwerderhem.

V-F  Wiebe Lammerts Elzinga, zoon van Wiebe Wiebes Elzinga (IV-E) en Apolonia Maria Engel, onderwijzer, wonende te Hengelo - Ov., is geboren op 29 september 1888 te Enschede.

Wiebe trouwt op 31 maart 1921 te Almelo op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Francisca Adriana Scheffer, dochter van Gerrit Antonius Dores Scheffer en Johanna Francina Latour. Francisca, wonende te Almelo, is geboren op 18 januari 1892 te Almelo - Stad.

Van Wiebe en Francisca zijn twee kinderen bekend:

1  Akke Rinzes Elzinga is geboren op 15 juni 1924 te Hengelo - Ov., is overleden op 24 januari 2011 te Maurik, is gecremeerd op 31 januari 2011 te Beuningen (Rijk van Nijmegen). Akke werd 86 jaar, 7 maanden en 9 dagen.<91..93>

Akke trouwt op 12 juli 1946 te Hengelo - Ov. op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Weijschedť. Jan is geboren op 11 maart 1923 te Hengelo - Ov., is overleden op 5 januari 1978 te Groningen. Jan werd 54 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<94..96>

2  Johanna Maria Elzinga is geboren op 10 augustus 1921 te Hengelo - Ov., is overleden op 15 december 2007 te Hengelo - Ov., is gecremeerd op 20 december 2007 te Enschede. Johanna werd 86 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

V-G  Elizabeth Anna Maria Elzinga, dochter van Wiebe Wiebes Elzinga (IV-E) en Apolonia Maria Engel, is geboren op 26 oktober 1893 te Hengelo - Ov., is overleden op 17 juli 1967 te Oegstgeest. Elizabeth werd 73 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Elizabeth trouwt op 15 februari 1917 te Hengelo - Ov. op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Geert Eduard Emile Kuijntjes, zoon van Johannes Kuijntjes en Mechelina Johanna Janssen. Geert is geboren op 23 april 1891 te Amersfoort, is overleden op 26 juli 1950 te Leiden. Geert werd 59 jaar, 3 maanden en 3 dagen.<97>

Van Geert en Elizabeth zijn drie kinderen bekend:

1  George Rudolf Eugene Kuijntjes is geboren op 11 juli 1918 te Emmen, is overleden op 6 december 1993 te Leiderdorp. George werd 75 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

George was gehuwd met N.N.

2  Eudard Emile Kuijntjes is geboren op 11 oktober 1919 te Emmen, is overleden op 20 september 1988 te Enschede. Eudard werd 68 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Eudard was sinds 1 oktober 1948 gehuwd met N.N.

3  N.N.

V-H  Johannes Jacobus Becker Elzinga, zoon van Rinze Wiebes Elzinga (IV-F) en Cornelia Tamse, onderwijzer, is geboren op 28 augustus 1879 te Haarlemmermeer, is overleden voor 17 november 1960. Johannes werd hoogstens 81 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Johannes trouwt op 1 oktober 1903 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met Catharina van Drunen, dochter van Pieter van Drunen en Maretje Fijn. Catharina, onderwijzeres, is geboren te Hoorn - N.H., is overleden op 17 november 1960 te Amsterdam, is gecremeerd op 21 november 1960 te Velsen.

Van Johannes en Catharina is een kind bekend:

1  N.N.

V-I  Wiebe Cornelis Rinze Elzinga, zoon van Rinze Wiebes Elzinga (IV-F) en Cornelia Tamse, onderwijzer, wonende te Amsterdam, is geboren op 25 mei 1882 te Haarlemmermeer, is overleden op 15 september 1965 te Eefde. Wiebe werd 83 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Wiebe trouwt op 27 oktober 1910 te Ede op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerritje Beekhuizen, dochter van Jan Beekhuizen en Geurtje Silfhout. Gerritje is geboren op 21 juli 1887 te Ede.

Van Wiebe en Gerritje is een kind bekend:

1  Rinze Elzinga is geboren op 11 oktober 1912 te Amsterdam, is overleden op 26 april 2000 te Wageningen. Rinze werd 87 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

V-J  Johannes Josie Elzinga, zoon van Marinus Wiebes Elzinga (IV-G) en Maaike Houman (V-L), lijnwachter, bij de Rijkstelegraaf en monteur, bij de Rijkstelegraaf, wonende te Leeuwarden, is geboren op 3 oktober 1891 22.00 uur te Gorredijk, is als geboren aangegeven op 5 oktober 1891 te Opsterland (aangever geboorte was zijn vader Marinus Elzinga (vader) (zie IV-G)), is overleden op 16 oktober 1972. Johannes werd 81 jaar en 13 dagen.<98,99>

Johannes trouwt op 19 juni 1918 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren zijn broer Wiebe Theunis Elzinga (broer van de bruidegom) (zie V-K) en zijn zwager Andries Zijlstra (broer van de bruid)) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Wapke Zijlstra, dochter van Sjoerd Andries Zijlstra en Jacobje Oeges Reinalda. Wapke, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 29 januari 1893 te Huizum, is overleden op 3 januari 1980 te Sneek, is gecremeerd op 7 januari 1980 te Goutum. Wapke werd 86 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Van Johannes en Wapke zijn twee kinderen bekend:

1  Jacoba Elzinga, wonende te Goutum, is geboren op 10 maart 1920 te Leeuwarden, is overleden op 15 oktober 2016 te Leeuwarden. Jacoba werd 96 jaar, 7 maanden en 5 dagen.<100,101>

Jacoba trouwt op 20 september 1945 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jan Andries Geertsma, zoon van Haaije Geertsma en Anna Weissenbach. Jan, wonende te Goutum, is geboren op 2 oktober 1916 in de gem. Baarderadeel, is overleden op 29 mei 2009 te Leeuwarden. Jan werd 92 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<102..104>

2  Maaike Elzinga is geboren op 4 juli 1928 te Leeuwarden, is overleden op 12 mei 1971 te Sneek, is gecremeerd op 15 mei 1971 te Groningen. Maaike werd 42 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Maaike was gehuwd met Simon Bakker. Simon, wonende te Sneek en te Heerenveen, is geboren op 8 juni 1926 te Sneek, is overleden op 23 februari 2012 te Heerenveen, is begraven op 29 februari 2012 te Hardegarijp. Simon werd 85 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Simon was later gehuwd (2) met N.N..

V-K  Wiebe Theunis Elzinga, zoon van Marinus Wiebes Elzinga (IV-G) en Maaike Houman (V-L), aspirant opzichter, bij de (Ned.) Heidemaatschappij en opzichter, bij de gemeentewerken, wonende te Heerde en te Harderwijk, is geboren op 4 mei 1894 te Leeuwarden.

Wiebe trouwt op 19 oktober 1921 te Leeuwarden (huwelijksgetuigen waren zijn broer Johannes Josie Elzinga (broer van de bruid) (zie V-J) en Klaas Hoekstra) op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Klara Kettenburg, dochter van Claas Kettenburg en Hilke Frerichs. Klara, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 14 april 1890 te Leeuwarden.<105,106>

Van Wiebe en Klara is een kind bekend:

1  Klara Elzinga is geboren op 12 februari 1923 te Harderwijk, is overleden op 23 juni 2009 te Harderwijk. Klara werd 86 jaar, 4 maanden en 11 dagen.<107>

V-L  Maaike Houman, dochter van Johannes Jozephs Houman en Sytske Jans Bergsma (IV-H), zonder beroep, wonende te Beetsterzwaag, te Nijehaske, te Gorredijk, te Leeuwarden en te Sneek, is geboren op 7 april 1861 te Beetsterzwaag, is overleden op 30 december 1941 19.00 uur te Sneek. Maaike werd 80 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Maaike trouwt op 4 mei 1888 te Opsterland op 27-jarige leeftijd met haar achterneef (5e graad) de 25-jarige Marinus Wiebes Elzinga, zie IV-G.<108>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 7 januari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Gerlof Theunis Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 6 feb 1827)

2)  huwelijk: Tresoar, Oudega - Nijega - Opeinde, Dtb. DTB 628 - Gerlof Theunis - Fentje Geerts, huwelijk (Oudega - Smal. 25 mei 1800)

3)  ongehuwd overleden: Tresoar, Ooststellingwerf, burgelijke stand BS 1831 ovl. - Geert Elsinga, overlijdensakte (Ooststellingwerf 14 dec 1831)

4)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1843 H - Tippersma - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 24 mei 1843)

5)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Lammert Teunis Elzinga, overlijdensakte (Beetsterzwaag 17 aug 1814)

6)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1852 ovl. - Wiebrigjen Wybes, overlijdensakte (Opsterland 10 mrt 1852)

7)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1817 H - Idzinga - Wiebes, huwelijk (Opsterland 19 jun 1817)

8)  Wiebigjen trouwt op 19 juni 1817 te Opsterland met Rinse.

9)  Rinse Wobbes Idzinga, zoon van Wobbe Rinzes en Antje Douwes. Rinse, schoenmaker en schoenmakersknecht, wonende te Beetsterzwaag, is geboren te Beetsterzwaag.

10)  ongehuwd overleden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Sytske Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 23 mrt 1827)

11)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Wiebe Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 15 aug 1887)

12)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Maike Elzinga, geboorteakte (Beetsterzwaag 13 feb 1813)

13)  aangifte geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Maike Elzinga, geboorteakte (Beetsterzwaag 13 feb 1813)

14)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1832 H - Elzinga - Heide, huwelijk (Smallingerland 19 mei 1832)

15)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1836 H - Wagenaar - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 11 jun 1836)

16)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1836 H - Wagenaar - Elsinga, huwelijk (Tietjerksteradeel 11 jun 1836)

17)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1843 H - Tippersma - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 24 mei 1843)

18)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1843 H - Tippersma - Elzinga, huwelijk (Baarderadeel 24 mei 1843)

19)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1885 ovl. - Hinke Gerlofs Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 9 jun 1885)

20)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1850 H - Schriemer - Elzinga, huwelijk (Smallingerland 30 nov 1850)

21)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1850 H - Schriemer - Elzinga, huwelijk (Smallingerland 30 nov 1850)

22)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1878 H - Hoogeveen - Schriemer, huwelijk (Smallingerland 4 mei 1878)

23)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1887 H - Schriemer - Boomsma, huwelijk (Smallingerland 10 jan 1887)

24)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1890 H - Schriemer - Wal, huwelijk (Smallingerland 17 mei 1890)

25)  Paulus Jelles van der Wal. Paulus is overleden voor 17 mei 1890.

26)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1893 H - Schriemer - Veenstra, huwelijk (Smallingerland 11 nov 1893)

27)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Wiebe Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 15 aug 1887)

28)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Wiebe Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 15 aug 1887)

29)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1844 H - Elzinga - Dragstra, huwelijk (Opsterland 14 mei 1844)

30)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Wiebe Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 15 aug 1887)

31)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Maike Elzinga, geboorteakte (Beetsterzwaag 13 feb 1813)

32)  aangifte geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1813 ovl. - Maike Elzinga, geboorteakte (Beetsterzwaag 13 feb 1813)

33)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1887 ovl. - Maike Lammerts Elzinga, overlijdensakte (Opsterland 12 mei 1887)

34)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1834 H - Bergsma - Elzinga, huwelijk (Opsterland 9 mei 1834)

35)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1858 H - Elzinga - Popma, huwelijk (Smallingerland 14 mei 1858)

36)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1859 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 18 mei 1859)

37)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1859 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 18 mei 1859)

38)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1864 G. - Martzen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 14 mei 1864)

39)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1864 G. - Martzen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 14 mei 1864)

40)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1869 G. - Sieberen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 16 mrt 1869)

41)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1869 G. - Sieberen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 16 mrt 1869)

42)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1871 G. - Theunis Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 17 jul 1871)

43)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1871 G. - Theunis Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 17 jul 1871)

44)  Hidde trouwt op 29 september 1853 te Hennaarderadeel met Geertje.

45)  Geertje Frederiks Boorsma, dochter van Frederik Johan Boorsma en Berber Jetses. Geertje is geboren op 22 december 1813 te Lutkewierum, is overleden op 3 augustus 1875 te Hennaarderadeel. Geertje werd 61 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

46)  Hidde trouwt op 2 maart 1876 te Hennaarderadeel met Trijntje.

47)  Trijntje Hoekstra, dochter van Sietze Jogchums Hoekstra en Dirkje Willems van der Valk. Trijntje is geboren op 29 oktober 1848 te Lutkewierum, is overleden op 12 april 1879 te Hennaarderadeel. Trijntje werd 30 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

48)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1888 H - Elzinga - Houman, huwelijk (Opsterland 4 mei 1888)

49)  geboorte: Tresoar, Haskerland, burgelijke stand BS 1889 G - Wiebe Theunis Elzinga, geboorteakte (Haskerland 19 jan 1889)

50)  aangifte geboorte: Tresoar, Haskerland, burgelijke stand BS 1889 G - Wiebe Theunis Elzinga, geboorteakte (Haskerland 19 jan 1889)

51)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1890 G. - Wiebe Theunis Elzinga, geboorteakte (Opsterland 25 jun 1890)

52)  aangifte geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1890 G. - Wiebe Theunis Elzinga, geboorteakte (Opsterland 25 jun 1890)

53)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1891 G. - Johannes Josie Elzinga, geboorteakte (Opsterland 5 okt 1891)

54)  aangifte geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1891 G. - Johannes Josie Elzinga, geboorteakte (Opsterland 5 okt 1891)

55)  Feikje Jans Kraak. Feikje is overleden voor 19 januari 1894.

56)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1859 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 18 mei 1859)

57)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1859 G. - Jan Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 18 mei 1859)

58)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1943 ovl. - Jan Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 16 mrt 1943)

59)  aangifte overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1943 ovl. - Jan Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 16 mrt 1943)

60)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1886 H - Elzinga - Steendam, huwelijk (Smallingerland 14 mei 1886)

61)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1857 G. - Klaaske Steendam, geboorteakte (Smallingerland 28 dec 1857)

62)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1857 G. - Klaaske Steendam, geboorteakte (Smallingerland 28 dec 1857)

63)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1887 G. - Gerlof Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 28 feb 1887)

64)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1887 G. - Gerlof Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 28 feb 1887)

65)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1889 G. - Lammert Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 29 jul 1889)

66)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1889 G. - Lammert Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 29 jul 1889)

67)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1892 G. - Roelof Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 9 apr 1892)

68)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1892 G. - Roelof Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 9 apr 1892)

69)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1894 G. - Jasper Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 22 okt 1894)

70)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1894 G. - Jasper Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 22 okt 1894)

71)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1919 H - Elzinga - Kooistra, huwelijk (Smallingerland 16 mei 1919)

72)  geboorte: Tjitske Grietje Elzinga, persoonslijst (20 okt 2009)

73)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Sjoukje Kooistra, overlijdensadvertentie (14 aug 1983)

74)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1869 G. - Sieberen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 16 mrt 1869)

75)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1869 G. - Sieberen Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 16 mrt 1869)

76)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Bloemhof, huwelijk (Smallingerland 18 mei 1894)

77)  geboorte: Bauke Elzinga, persoonslijst (22 apr 2003)

78)  overlijden: Sjoerd Elzinga, overlijdensadvertentie (5 jan 1964)

79)  geboorte: Elizabeth Elzinga, persoonslijst (15 okt 2013)

80)  geboorte: Theunis Elzinga, overlijdensadvertentie (3 jun 1989)

81)  overlijden: Theunis Elzinga, overlijdensadvertentie (3 jun 1989)

82)  geboorte: Sieberen Elzinga, persoonslijst (14 mei 2016)

83)  geboorte: Sieberen Elzinga, persoonslijst (14 mei 2016)

84)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1871 G. - Theunis Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 17 jul 1871)

85)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1871 G. - Theunis Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 17 jul 1871)

86)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Wiersma, huwelijk (Smallingerland 18 mei 1894)

87)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1894 H - Elzinga - Wiersma, huwelijk (Smallingerland 18 mei 1894)

88)  geboorte: Sjoerdje Elzinga, persoonslijst (30 nov 2014)

89)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1903 G. - Sjirk Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 27 jul 1903)

90)  aangifte geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1903 G. - Sjirk Elzinga, geboorteakte (Smallingerland 27 jul 1903)

91)  geboorte: eigen archief, overlijdensadvertenties - Akke Rinzes Elzinga, overlijdensadvertentie (24 jan 2011)

92)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Akke Rinzes Elzinga, overlijdensadvertentie (24 jan 2011)

93)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Akke Rinzes Elzinga, overlijdensadvertentie (24 jan 2011)

94)  huwelijk: Akke Rinzes Elzinga, persoonslijst (24 jan 2011)

95)  geboorte: Akke Rinzes Elzinga, persoonslijst (24 jan 2011)

96)  overlijden: Akke Rinzes Elzinga, persoonslijst (24 jan 2011)

97)  huwelijk: Geld. Arch., Hengelo - Gld., burgelijke stand BS 1917 H - Kuijntjes - Elzinga, huwelijk (Hengelo - Ov. 15 feb 1917)

98)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1891 G. - Johannes Josie Elzinga, geboorteakte (Opsterland 5 okt 1891)

99)  aangifte geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1891 G. - Johannes Josie Elzinga, geboorteakte (Opsterland 5 okt 1891)

100)  geboorte: Jacoba Elzinga, persoonslijst (15 okt 2016)

101)  overlijden: Jacoba Elzinga, persoonslijst (15 okt 2016)

102)  huwelijk: Jacoba Elzinga, persoonslijst (15 okt 2016)

103)  geboorte: Jan Andries Geertsma, persoonslijst (29 mei 2009)

104)  overlijden: Jan Andries Geertsma, persoonslijst (29 mei 2009)

105)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1921 H - Elzinga - Klettenburg, huwelijk (Leeuwarden 19 okt 1921)

106)  geboorte: Klara Elzinga, persoonslijst (Harderwijk 23 jun 2009)

107)  overlijden: Klara Elzinga, persoonslijst (Harderwijk 23 jun 2009)

108)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1888 H - Elzinga - Houman, huwelijk (Opsterland 4 mei 1888)


Opmerkingen:
elz032

Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt, wijzigingen zijn voortaan te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -:Parenteel van Teunis Lammerts (elz032)
- of in het Register van familienamen.