Parenteel van Jelle Hessels

 

Bijgewerkt op: 27 januari 2017
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Jelle Hessels.

Generatie I

(tot 1819)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1765 en 1780. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Stiens (7x).

I  Jelle Hessels, wonende te Stiens, is overleden voor 4 oktober 1819.<1>

Jelle Hessels werd op 18 november op belijdenis aangenomen als lidmaat.
Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Siens (www.allefriezen.nl).

Jelle trouwt (Herv.) op 20 mei 1764 te Stiens met Wintie Simons. Wintie, wonende te Stiens en te Britsum, is overleden voor 4 oktober 1819.<2,3>

Van Jelle en Wintie zijn zeven kinderen bekend:

1  Hessel Jelles is geboren op 28 april 1765 te Stiens, is Herv. gedoopt op 2 juni 1765 te Stiens.<4,5>

2  Hiltie Jelles is geboren op 3 september 1768 te Stiens, is Herv. gedoopt op 16 oktober 1768 te Stiens.<6,7>

3  Jantje Jelles Elzinga is geboren op 3 juli 1771 te Stiens, is Herv. gedoopt op 11 augustus 1771 te Stiens, zie II-A.<8,9>

4  Simon Jelles is geboren op 16 september 1772 te Stiens, is Herv. gedoopt op 25 oktober 1772 te Stiens.<10,11>

5  Grietje Jelles Elzinga is geboren op 2 januari 1775 te Stiens, is Herv. gedoopt op 30 april 1775 te Stiens, zie II-B.<12,13>

6  Siemkje Jelles Elzinga is geboren op 15 juli 1777 te Stiens, is Herv. gedoopt op 17 augustus 1777 te Stiens, zie II-C.<14,15>

7  Sijmen Jelles Elsinga is geboren op 9 november 1780 te Stiens, is Herv. gedoopt op 24 december 1780 te Stiens, zie II-D.<16,17>


Generatie II

(van 1765 tot 1832)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1792 en 1830. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Stiens (7x), Marrum (7x), Hallum - Frl. (4x) en Leeuwarderadeel (3x).

II-A  Jantje Jelles Elzinga, dochter van Jelle Hessels (I) en Wintie Simons, dienstmeid, wonende te Marssum, is geboren op 3 juli 1771 te Stiens, is Herv. gedoopt op 11 augustus 1771 te Stiens, is overleden op 28 november 1830 00.30 uur te Marssum (Huis 73). Jantje werd 59 jaar, 4 maanden en 25 dagen.<18,19>

Jantje trouwt (Herv.) op 13 mei 1792 te Vrouwenparochie op 20-jarige leeftijd (1) met Tjalling Bokkes Terpstra.

Van Tjalling en Jantje zijn drie kinderen bekend:

1  Jelle Tjallings Terpstra is geboren op 2 juni 1792, is Herv. gedoopt op 29 juli 1792 te Stiens, zie III-A.

2  Tjitske Tjallings Terpstra is geboren op 11 oktober 1793, is Herv. gedoopt op 11 november 1793 te Stiens.

Tjitske was gehuwd met Jelmer Joukes Miedema, zoon van Jouke Miedema en Maaike Jelmers.

3  Bokke Tjallings Terpstra is geboren op 25 augustus 1795, is Herv. gedoopt op 13 september 1795 te Stiens.

Bokke trouwt op 19 mei 1819 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met Wypkje Hotzes Ferwerda, dochter van Hotze Ferwerda en Aukje Keuning.

Jantje trouwt (Herv.) op 8 juli 1798 te Stiens op 27-jarige leeftijd (2) met Wijger Alberts de Vries. Wijger is overleden op 23 september 1819 te Leeuwarderadeel.

II-B  Grietje Jelles Elzinga, dochter van Jelle Hessels (I) en Wintie Simons, winkelierster, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 2 januari 1775 te Stiens, is Herv. gedoopt op 30 april 1775 te Stiens, is overleden op 13 april 1830 09.00 uur te Hallum - Frl. (Huis 110). Grietje werd 55 jaar, 3 maanden en 11 dagen.<20,21>

Grietje trouwt (Herv.) op 23 mei 1802 te Hallum - Frl. op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Jitze Jans Biesma, zoon van Jan Tjipkes Biesma en Taetske Tjipkes. Jitze, schoenmaker, wonende te Hallum - Frl., is geboren rond 1769, is overleden op 22 november 1816 09.00 uur te Hallum - Frl.. Jitze werd ongeveer 47 jaar.

Jietze Jans nam in 1811 de naam Biesma aan. Hij woonde toen in Hallum en gaf 2 kinderen op.

Van Jitze en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Jitzes Biesma, schoenmaker, wonende te Hallum - Frl. en te Finkum, is geboren op 17 oktober 1803 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 4 december 1803 te Hallum - Frl., is overleden op 28 oktober 1857 te Ferwerderadeel. Jan werd 54 jaar en 11 dagen.<22>

Jan trouwt op 14 april 1826 te Ferwerderadeel (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Hendrik Sytses Zijlstra (aangetrouwde broer (zwager) van de bruid), zijn zwager Arjen Harmens Gelder (aangetrouwde broer (zwager) van de bruid), zijn oom Sijmen Jelles Elzinga (oom van de bruidegom) (zie II-D) en zijn schoonvader Bernardus Aukes Gorter (vader van de bruid)) op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Aukje Bernardus Gorter, dochter van Bernardus Aukes Gorter en Lijsbeth Hendriks Wagenaar. Aukje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Hallum - Frl., is geboren rond 1803 te Ferwerd, is overleden op 1 juni 1842 02.00 uur te Hallum - Frl. in het Armenhuis (Huis 35a). Aukje werd ongeveer 39 jaar.<23> Jan trouwt op 25 oktober 1850 te Leeuwarderadeel op 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 40-jarige Jannigje Douwes Dijkstra, dochter van Douwe Oeges Dijkstra en Willemke Hendriks Hoekstra. Jannigje, zonder beroep, wonende te Hallum - Frl. en te Finkum, is geboren rond 1810 te Hallum - Frl., is overleden op 19 augustus 1858 te Hallum - Frl.. Jannigje werd ongeveer 48 jaar.<24..26>

2  Wintje Jitzes is geboren op 5 mei 1805 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 3 juni 1805 te Hallum - Frl..

3  Jelle Jitzes Biesma, schoenmaker, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 7 maart 1807 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 5 april 1807 te Hallum - Frl., is overleden op 16 januari 1848 te Ferwerderadeel. Jelle werd 40 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Jelle trouwt op 27 mei 1830 te Ferwerderadeel (huwelijksgetuigen waren Adam Romkes van der Wal (niet verwant), Feike Wijbrens Zijlstra (niet verwant), haar oom Jacob Christiaans Ebbens (oom van de bruid) en zijn schoonvader Jan Jans Hemkes (vader van de bruid)) op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Stijntje Jans Hemkes, dochter van Jan Jans Hemkes en Lolkje Fransen Kuipers. Stijntje, dienstmeid, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 29 juni 1805 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 18 september 1805 te Hallum - Frl..<27>

4  Taetske Jitzes Biesma is geboren op 19 oktober 1812 te Hallum - Frl., is overleden op 12 november 1812 te Hallum - Frl.. Taetske werd 24 dagen.

II-C  Siemkje Jelles Elzinga, dochter van Jelle Hessels (I) en Wintie Simons, arbeider, wonende te Marrum, is geboren op 15 juli 1777 te Stiens, is Herv. gedoopt op 17 augustus 1777 te Stiens, is overleden op 2 oktober 1819 04.00 uur te Marrum (Huis No. 27). Siemkje werd 42 jaar, 2 maanden en 17 dagen.<28..30>

Siemkje trouwt op 2 november 1800 te Marrum op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Falentijns Zoodsma, zoon van Falentijn Jans Zoodsma en Sijke Ruurds. Hendrik, arbeider, wonende te Marrum, is geboren op 18 april 1775 te Marrum, is gedoopt op 30 april 1775 te Marrum, is overleden op 10 augustus 1855 te Marrum. Hendrik werd 80 jaar, 3 maanden en 23 dagen.<31,32>

Hendrik was later gehuwd (2) met Taekeltje Taekes Postma.<33..38> Hendrik was later gehuwd (3) met Trijntje Aukes Borger.<39..45>

Van Hendrik en Siemkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jelle Hendriks Zoodsma is geboren op 2 augustus 1803 te Marrum, is ongehuwd overleden op 21 februari 1866 te Hallum - Frl.. Jelle werd 62 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

2  Windje Hendriks Zoodsma is geboren op 26 mei 1805 te Marrum, is gedoopt op 26 mei 1805 te Marrum, is overleden op 5 december 1831 te Hallum - Frl.. Windje werd 26 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<46,47>

Windje trouwt op 11 september 1828 te Marrum op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Wybes de Vries, zoon van Wijbe Salomons de Vries en Gaatske Aukes. Johannes is geboren op 6 oktober 1802 te Hallum - Frl. , is gedoopt op 19 december 1802 te Hallum - Frl., is overleden op 6 oktober 1855 te Hallum - Frl.. Johannes werd 53 jaar.<48..51>

3  Tjitske Hendrik Zoodsma is geboren in 1806 te Marrum, is ongehuwd overleden op 26 december 1826 te Marrum. Tjitske werd 20 jaar.

4  Falentijn Hendriks Zoodsma is geboren op 29 juli 1809 te Marrum, is overleden op 2 augustus 1854 te Hallum - Frl.. Falentijn werd 45 jaar en 4 dagen.

Falentijn trouwt op 22 december 1836 te Ferwerderadeel op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Tjitske Harmens Friesema, dochter van Harmen Jentjes Friesema en Tjitske Harmens. Tjitske is geboren op 24 december 1810 te Hallum - Frl., is overleden op 19 oktober 1853 te Hallum - Frl.. Tjitske werd 42 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

5  Sijke Hendriks Zoodsma is geboren op 21 augustus 1811 te Marrum, is overleden op 17 april 1886 te Marrum. Sijke werd 74 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Sijke trouwt op 19 oktober 1843 te Marrum op 32-jarige leeftijd met de 30-jarige Dirk Dirks de Man. Dirk is geboren in 1813 te Ferwerd, is overleden op 12 december 1893 te Marrum. Dirk werd 80 jaar.

6  Hiltje Hendriks Zoodsma is geboren op 10 mei 1814 te Marrum, is als geboren aangegeven op 19 mei 1814 te Marrum (aangever geboorte was haar vader Hendrik Falentijns Zoodsma (vader)), is overleden op 7 april 1841 te Hallum - Frl.. Hiltje werd 26 jaar, 10 maanden en 28 dagen.<52,53>

Hiltje trouwt op 12 november 1835 te Leeuwarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Andries Jitzes de Haas, zoon van Jetze Kornelis de Haas en Antje Andries Tolsma. Andries is geboren op 1 december 1810 te Wanswerd.

7  Ruurd Hendriks Zoodsma is geboren op 20 september 1816 te Marrum, is overleden op 1 oktober 1834 te Leeuwarden. Ruurd werd 18 jaar en 11 dagen.

II-D  Sijmen Jelles Elsinga, zoon van Jelle Hessels (I) en Wintie Simons, mr. schoenmaker en schoenmaker, wonende te Hallum - Frl. en te Stiens, is geboren op 9 november 1780 te Stiens, is Herv. gedoopt op 24 december 1780 te Stiens, is overleden op 14 oktober 1832 te Stiens. Sijmen werd 51 jaar, 11 maanden en 5 dagen.<54..56>

Symen Jelles nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Stiens en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 28-12-1811.

Sijmen trouwt op 10 mei 1807 te Hallum - Frl. op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Joukje Klazes Hoekstra, dochter van Klaas IJtzes Hoekstra en Tjietske Beernts. Joukje, schoenmaakster en schoenmakersche, wonende te Stiens en te Hallum - Frl., is geboren op 29 oktober 1787 te Hallum - Frl., is Herv. gedoopt op 2 december 1787 te Hallum - Frl., is overleden op 27 december 1838 te Stiens. Joukje werd 51 jaar, 1 maand en 28 dagen.<57>

Van Sijmen en Joukje zijn acht kinderen bekend:

1  Jelle Simons is overleden op 4 mei 1811 te Stiens.<58>

2  Jelle Simons Elsinga, schoenmaker, wonende te Stiens, is geboren op 5 november 1812 te Stiens, is overleden op 16 februari 1877 te Stiens. Jelle werd 64 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Jelle trouwt op 14 mei 1846 te Leeuwarderadeel op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige Akke Melles Pebesma, dochter van Melle Thomas Pebesma en Antje Jans Bosma. Akke, dienstbode en arbeidster, wonende te Stiens en te Garijp, is geboren op 19 juli 1820 te Garijp, is overleden op 22 augustus 1892 18.00 uur te Garijp. Akke werd 72 jaar, 1 maand en 3 dagen.<59>

3  Klaas Sijmens Elzinga is geboren op 4 maart 1814 te Stiens.

4  Klaas Sijmens Elzinga is geboren op 30 oktober 1816 te Stiens, zie III-B.

5  Wintje Sijmens Elzenga, zonder beroep, wonende te Stiens, is geboren op 20 januari 1819 te Leeuwarderadeel, is ongehuwd overleden op 20 oktober 1836 08.00 uur te Stiens (Huis 82). Wintje werd 17 jaar en 9 maanden.<60>

6  Tjitske Sijmens Elsinga is geboren op 7 november 1823 te Stiens, zie III-C.<61>

7  Hessel Sijmens Elsinga is geboren op 21 december 1826 te Leeuwarderadeel.

8  Ytzen Sijmens Elsinga is geboren op 23 mei 1830 te Leeuwarderadeel, is overleden op 22 januari 1841 te Leeuwarderadeel. Ytzen werd 10 jaar, 7 maanden en 30 dagen.


Generatie III

(van 1792 tot 1916)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1821 en 1864. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Stiens (4x), Leeuwarderadeel (4x), Hallum - Frl. (3x) en Ferwerderadeel (3x).

III-A  Jelle Tjallings Terpstra, zoon van Tjalling Bokkes Terpstra en Jantje Jelles Elzinga (II-A), is geboren op 2 juni 1792, is Herv. gedoopt op 29 juli 1792 te Stiens.

Jelle trouwt op 25 mei 1820 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met Tjeerdje IJsbrands van der Wal, dochter van IJsbrands Jans en Trijntje Tjeerds.

Van Jelle en Tjeerdje zijn twee kinderen bekend:

1  Tjalling Jelles Terpstra is geboren op 19 juli 1821 te Leeuwarderadeel.

2  IJsbrand Jelles Terpstra is geboren op 17 maart 1824 te Leeuwarderadeel.

IJsbrand trouwt op 2 mei 1850 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd met Klaaske Tjebbes Fenma, dochter van Tjebbe Geerts Fenma en Jantje Jans Haanstra.

III-B  Klaas Sijmens Elzinga, zoon van Sijmen Jelles Elsinga (II-D) en Joukje Klazes Hoekstra, is geboren op 30 oktober 1816 te Stiens, is overleden op 15 maart 1863 te Leeuwarderadeel. Klaas werd 46 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Klaas trouwt op 11 mei 1848 te Leeuwarderadeel op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Janke Sipkes van der Wey, dochter van Sipke Sijtzes van der Wey en Marijke Krelis Sikkema. Janke is geboren op 5 mei 1824 te Stiens.

Van Klaas en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Marijke Klases Elzinga is geboren op 5 maart 1849 te Stiens.

Marijke trouwt op 9 juni 1877 te Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Melles Jellesma, zoon van Melle Jochums Jellesma en Sjoukje Jans Fonk. Jan is geboren op 1 december 1851 te Stiens.

2  Symen Klazes Elzinga is geboren op 5 februari 1851 te Stiens.

3  Joukje Klases Elzinga is geboren op 12 januari 1853 te Stiens.

Joukje trouwt op 9 september 1888 te Leeuwarderadeel op 35-jarige leeftijd met de 32-jarige Tjeerd Gelders, zoon van Bauke Tjeerds Gelders en Riemkje Keimpes Dijkstra. Tjeerd is geboren op 4 mei 1856 te Stiens.

4  Sipke Klases Elzinga is geboren op 23 juni 1855 te Leeuwarderadeel.

5  Wintje Klases Elzinga is geboren op 16 mei 1858 te Stiens, zie IV.

III-C  Tjitske Sijmens Elsinga, dochter van Sijmen Jelles Elsinga (II-D) en Joukje Klazes Hoekstra, is geboren op 7 november 1823 te Stiens, is overleden op 18 maart 1916 te Ferwerderadeel. Tjitske werd 92 jaar, 4 maanden en 11 dagen.<62>

Tjitske trouwt op 14 mei 1846 te Leeuwarderadeel op 22-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Doeke (Derk) Gerrits Plantinga, zoon van Gerrit Tjitzes Plantinga en Grietje Gerrits Deinema. Doeke, boerenknecht en arbeider, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 29 juni 1819 te Rinsumageest, is overleden op 6 juli 1855 te Hallum - Frl.. Doeke werd 36 jaar en 7 dagen.<63,64>

Van Doeke en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Symen Plantinga is geboren op 26 februari 1847 te Leeuwarderadeel.

2  Grietje Plantinga is geboren op 4 februari 1849 te Ferwerderadeel.

3  Joukje Plantinga is geboren op 8 oktober 1851 te Ferwerderadeel.

4  Symen Plantinga is geboren op 12 april 1854 te Ferwerderadeel.

5  Doetje Doekes Plantinga is geboren op 13 juli 1855 te Hallum - Frl..

Doetje trouwt op 18 mei 1876 te Leeuwarderadeel op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Krijn Jans bij de Ley, zoon van Jan Krijns bij de Ley en Neeltje Pieters Brolsma. Krijn is geboren op 12 augustus 1849 te Stiens.

Tjitske trouwt op 6 februari 1858 te Marrum op 34-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Jan Renzes van der Woude, zoon van Renze (Renze_Sjirks) Sjoerds van der Woude en Neeltje Sjoerds Bosema. Jan, boerenden, is geboren op 13 mei 1820 te Hallum - Frl., is overleden op 16 juni 1858 te Ferwerderadeel. Jan werd 38 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Antje Rochus Bloemsma.<65>

Van Jan en Tjitske is een kind bekend:

6  Jantje van der Woude is geboren op 26 februari 1859 te Hallum - Frl., is overleden op 21 mei 1859 te Hallum - Frl.. Jantje werd 2 maanden en 25 dagen.

Tjitske trouwt op 25 april 1863 te Marrum op 39-jarige leeftijd (3) met de 35-jarige Klaas Sjoukes Hoekstra, zoon van Sjouke Hendriks Hoekstra en Romkje Johannes Bouwsma. Klaas is geboren op 4 februari 1828 te Hallum - Frl., is overleden op 1 november 1895 te Ferwerderadeel. Klaas werd 67 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Antje Hylkes Hylkema.<66..69> Klaas was eerder gehuwd (2) met Tjitske Hanzes Reitsma.<70..72>

Van Klaas en Tjitske is een kind bekend:

7  Romkje Hoekstra is geboren op 26 januari 1864 te Hallum - Frl., is overleden op 10 augustus 1908 te Ferwerderadeel. Romkje werd 44 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Romkje trouwt op 23 mei 1891 te Ferwerderadeel op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Pieter van der Haag, zoon van Bauke Pieters van der Haag en Akke Annes de Jong. Pieter is geboren op 31 juli 1863 te Hallum - Frl..


Generatie IV

(van 1821 tot 1922)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1888 en 1895. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Stiens (3x).

IV  Wintje Klases Elzinga, dochter van Klaas Sijmens Elzinga (III-B) en Janke Sipkes van der Wey, zonder beroep, wonende te Stiens, is geboren op 16 mei 1858 te Stiens, is overleden op 16 december 1922 07.00 uur te Leeuwarden. Wintje werd 64 jaar en 7 maanden.

Wintje trouwt op 23 mei 1885 te Leeuwarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Eibert Pieters Dijkstra, zoon van Pieter Jacobs Dijkstra en Pietje Eiberts Reitsma. Eibert, arbeider, wonende te Stiens, is geboren op 21 oktober 1854 te Marrum, is overleden op 28 mei 1915 15.00 uur te Stiens. Eibert werd 60 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Van Eibert en Wintje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Dijkstra is geboren op 10 februari 1888 23.00 uur te Stiens, is overleden op 28 juni 1888 15.00 uur te Stiens. Pieter werd 4 maanden en 18 dagen.

2  Pieter Dijkstra is geboren op 26 september 1889 22.30 uur te Stiens.

3  Janke Dijkstra is geboren op 3 september 1895 te Stiens, is overleden op 9 april 1966 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Janke werd 70 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Janke trouwt op 30 mei 1917 te Leeuwarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 29-jarige Bavius Span, zoon van Bauke Span en Trijntje de Vries. Bavius is geboren op 3 mei 1888 te Leeuwarden, is overleden op 17 oktober 1971 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Bavius werd 83 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Bavius was eerder gehuwd (1) met Antje Veeninga.<73,74>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 27 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Siemkje Jelles Elzinga, overlijdensakte (Marrum 4 okt 1819)

2)  huwelijk: Tresoar, Stiens, Dtb. DTB 477 - Jelle Hessels - Wintie Simons, huwelijk (Stiens 20 mei 1764)

3)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Siemkje Jelles Elzinga, overlijdensakte (Marrum 4 okt 1819)

4)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

5)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

6)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

7)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

8)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

9)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

10)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

11)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

12)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

13)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

14)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

15)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

16)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

17)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

18)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

19)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

20)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

21)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

22)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Biesma - Dijkstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 25 okt 1850)

23)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1826 H - Biesma - Gorter, huwelijk (Ferwerderadeel 14 apr 1826)

24)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Biesma - Dijkstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 25 okt 1850)

25)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1850 H - Biesma - Dijkstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 25 okt 1850)

26)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1864 H - Dijkstra - Elsinga, huwelijk (Barradeel 13 mei 1864)

27)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1830 H - Biesma - Hemkes, huwelijk (Ferwerderadeel 27 mei 1830)

28)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

29)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

30)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Siemkje Jelles Elzinga, overlijdensakte (Marrum 4 okt 1819)

31)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1833 H - Zoodsma - Borger, huwelijk (Marrum 22 aug 1833)

32)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1825 H - Zoodsma - Postmus, huwelijk (Marrum 30 apr 1825)

33)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1825 H - Zoodsma - Postmus, huwelijk (Marrum 30 apr 1825)

34)  Hendrik trouwt op 30 april 1825 te Marrum met Taekeltje.

35)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1825 H - Zoodsma - Postmus, huwelijk (Marrum 30 apr 1825)

36)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1825 H - Zoodsma - Postmus, huwelijk (Marrum 30 apr 1825)

37)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1833 H - Zoodsma - Borger, huwelijk (Marrum 22 aug 1833)

38)  Taekeltje Taekes Postma, dochter van Taeke Taekes Postma en Jantje Hettes. Taekeltje is geboren op 2 december 1783 te Stiens, is gedoopt op 8 februari 1784 te Stiens, is overleden op 19 juli 1825 te Marrum. Taekeltje werd 41 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

39)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1833 H - Zoodsma - Borger, huwelijk (Marrum 22 aug 1833)

40)  Hendrik trouwt op 22 augustus 1833 te Marrum met Trijntje.

41)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1833 H - Zoodsma - Borger, huwelijk (Marrum 22 aug 1833)

42)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1833 H - Zoodsma - Borger, huwelijk (Marrum 22 aug 1833)

43)  overlijden: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1833 H - Zoodsma - Borger, huwelijk (Marrum 22 aug 1833)

44)  Siemen Hessels de Vries. Siemen, wonende te Hallum - Frl., is geboren rond 1773, is overleden op 25 augustus 1821 te Hallum - Frl.. Siemen werd ongeveer 48 jaar.

45)  Trijntje Aukes Borger, dochter van Auke Johannes Borger en Trijntje Pieters Rensma. Trijntje is geboren op 22 januari 1782 te Hallum - Frl., is gedoopt op 3 februari 1782 te Hallum - Frl.. Trijntje was eerder gehuwd (1) met Siemen Hessels de Vries.

46)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1828 H - Vries - Zoodsma, huwelijk (Marrum 11 sep 1828)

47)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1828 H - Vries - Zoodsma, huwelijk (Marrum 11 sep 1828)

48)  huwelijk: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1828 H - Vries - Zoodsma, huwelijk (Marrum 11 sep 1828)

49)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1828 H - Vries - Zoodsma, huwelijk (Marrum 11 sep 1828)

50)  op de Leye onder Finkum

51)  doop: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1828 H - Vries - Zoodsma, huwelijk (Marrum 11 sep 1828)

52)  geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1814 G. - Hiltje Zoodsma, geboorteakte (Marrum 19 mei 1814)

53)  aangifte geboorte: Tresoar, Ferwerderadeel, burgelijke stand BS 1814 G. - Hiltje Zoodsma, geboorteakte (Marrum 19 mei 1814)

54)  geboorte: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

55)  doop: Tresoar, Stiens, Dtb. - Jelle Hessels - Wintie Simons (Stiens 1765/1780)

56)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Symen Jelles Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 15 okt 1832)

57)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Plantinga - Elsinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 14 mei 1846)

58)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1811 ovl. - Jelle Simons`, overlijdensakte (Stiens 6 mei 1811)

59)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elzinga - Pebesma, huwelijk (Leeuwarderadeel 14 mei 1846)

60)  ongehuwd overleden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Wintje Symens Elzenga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 20 okt 1836)

61)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Plantinga - Elsinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 14 mei 1846)

62)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Plantinga - Elsinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 14 mei 1846)

63)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Plantinga - Elsinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 14 mei 1846)

64)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Plantinga - Elsinga, huwelijk (Leeuwarderadeel 14 mei 1846)

65)  Antje Rochus Bloemsma, dochter van Rochus Pieters Bloemsma en IJtje IJdes Koopmans. Antje, wonende te Hallum - Frl., is geboren op 6 mei 1824 te Hallum - Frl., is overleden op 23 maart 1857 te Hallum - Frl.. Antje werd 32 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

66)  Klaas trouwt op 5 april 1851 te Ferwerderadeel met Antje.

67)  Antje trouwt op 4 maart 1841 te Ferwerderadeel met Wobbe.

68)  Wobbe Pieters van Vliet, zoon van Pieter Alberts van Vliet en Lieuwkje Wobbes Boonstra. Wobbe is geboren op 26 oktober 1816 te Hallum - Frl., is overleden op 12 juni 1847 te Ferwerderadeel. Wobbe werd 30 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

69)  Antje Hylkes Hylkema, dochter van Hylke Zweitses Hylkema en Teelke Stases Bouma. Antje is geboren op 21 november 1818 te Hoorn - N.H. (aan de Appelhaven), is overleden op 4 juli 1855 te Ferwerderadeel. Antje werd 36 jaar, 7 maanden en 13 dagen. Antje was eerder gehuwd (1) met Wobbe Pieters van Vliet.

70)  Klaas trouwt op 20 juni 1857 te Ferwerderadeel met Tjitske.

71)  Tjitske trouwt op 7 oktober 1848 te Ferwerderadeel met Fopke.

72)  Tjitske Hanzes Reitsma, dochter van Hans Gerrits Reitsma en Fokje Symens Kuipers. Tjitske is geboren op 5 december 1819 te Leeuwarderadeel, is overleden op 13 maart 1859 te Ferwerderadeel. Tjitske werd 39 jaar, 3 maanden en 8 dagen. Tjitske was eerder gehuwd (1) met Fopke Jacobs Krol.

73)  Bavius trouwt op 8 mei 1912 te Leeuwarderadeel met Antje.

74)  Antje Veeninga, dochter van Wieger Veeninga en Grietje Rienks Veenstra. Antje is geboren rond 1893 te Leeuwarden.


Opmerkingen:
elz037

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Jelle Hessels.