Parenteel van Gerrit Tjeerds

 

Bijgewerkt op: 27 januari 2017

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerrit Tjeerds.


Generatie I

(tot 1834)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1768. Het kind is afkomstig uit Pietersbierum.

I  Gerrit Tjeerds, wonende te Pietersbierum, is overleden voor 16 augustus 1834 te Barradeel.

Gerrit trouwt (Herv.) op 19 mei 1766 te Pietersbierum met de ongeveer 36-jarige Japke Reinders. Japke, wonende te Pietersbierum, is geboren rond 1730, is overleden op 17 augustus 1807 te Pietersbierum. Japke werd ongeveer 77 jaar.

- "Den 14 november 1766 is van ons aan de gemeinte voorgestelt Japke Reijnders huisvrouw van Gerrit Tjeerds tot ons overkomende van Peins met attestatie van den 30 october 1766."
- Gerrit Tjeerds en zijn vrouw Japke Reinders zijn in 1767 lidmaat.
Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Pietersbierum. (www.allefriezen.nl).

Van Gerrit en Japke is een kind bekend:

1  Tjeerd Gerrits Elzinga is Herv. gedoopt op 8 mei 1768 te Pietersbierum, zie II.<1>


Generatie II

(van 1768 tot 1834)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1803 en 1807. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Pietersbierum (2x).

II  Tjeerd Gerrits Elzinga, zoon van Gerrit Tjeerds (I) en Japke Reinders, schoenmaker, wonende te Pietersbierum en te Tzum, is Herv. gedoopt op 8 mei 1768 te Pietersbierum, is overleden op 16 augustus 1834 te Pietersbierum (Huis P19). Tjeerd werd 66 jaar, 3 maanden en 8 dagen.<2>

Tjeerd Gerrits nam in 1811 de naam Elzinga aan. Hij woonde toen in Pietersbierum en gaf 2 kinderen op.

Tjeerd trouwt (Herv.) op 2 mei 1802 te Pietersbierum op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Wijpkje Ages, dochter van Age Jans en Tjitske Wijbes. Wijpkje, arbeidster, wonende te Sexbierum en te Pietersbierum, is geboren rond 1767 te Sexbierum, is overleden op 4 juni 1827 02.00 uur te Pietersbierum (Huis F 9). Wijpkje werd ongeveer 60 jaar.<3,4>

Op 27 april 1817 is Wijpkje Ages, gehuwd met Tjeerd Gerrijts Elzinga aangenomen tot lidmaat.
Bron: Lidmatenregister Herv. gemeente Pietersbierum. (www.allefriezen.nl).

Van Tjeerd en Wijpkje zijn twee kinderen bekend:

1  Japke Tjeerds Elzinga is geboren op 23 december 1803 te Pietersbierum, is Herv. gedoopt op 8 januari 1804 te Pietersbierum, zie III-A.<5,6>

2  Gerritje Tjeerds Elzinga is geboren op 17 augustus 1807 te Pietersbierum, is Herv. gedoopt op 13 september 1807 te Pietersbierum, zie III-B.<7,8>


Generatie III

(van 1803 tot 1880)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1835 en 1846. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Barradeel (3x) en Minnertsga (2x).

III-A  Japke Tjeerds Elzinga, dochter van Tjeerd Gerrits Elzinga (II) en Wijpkje Ages, zonder beroep, wonende te Minnertsga, is geboren op 23 december 1803 te Pietersbierum, is Herv. gedoopt op 8 januari 1804 te Pietersbierum, is overleden op 4 januari 1880 09.00 uur te Minnertsga. Japke werd 76 jaar en 12 dagen.<9,10>

Japke trouwt op 10 december 1842 te Barradeel op 38-jarige leeftijd met de 49-jarige Frans van der Wal, zoon van Eva Reins. Frans, arbeider, kooltjer, dienaar van politie, boerenknecht en politie bediende, wonende te Berlikum - Frl. en te Minnertsga, is geboren op 11 maart 1793 te Berlikum - Frl., is overleden op 8 december 1876 03.00 uur te Minnertsga (Huis 39). Frans werd 83 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<11>

Bij zijn huwelijken wordt vermeld dat de vader onbekend is. Bij zijn overlijden wordt als vader Frans van der Wal vermeld.
In het register van Friese militairen onder Napoleon is hij vermeld als: Frans Frans van der Wal, geboren te Berlikum 11 maart 1793 zoon van Frans Aukes van der Wal en Eva Reins.
(www.allefriezen.nl)

Frans was eerder gehuwd (1) met Neeltje Sierks van der Wal.<12..14>

Van Frans en Japke zijn twee kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter van der Wal is doodgeboren op 22 februari 1844 te Barradeel.

2  Wijbe Franses van der Wal is geboren op 24 september 1845 te Minnertsga, zie IV.

III-B  Gerritje Tjeerds Elzinga, dochter van Tjeerd Gerrits Elzinga (II) en Wijpkje Ages, arbeidster, wonende te Pietersbierum en te Minnertsga, is geboren op 17 augustus 1807 te Pietersbierum, is Herv. gedoopt op 13 september 1807 te Pietersbierum, is overleden op 29 maart 1852 17.00 uur te Minnertsga (Huis 40). Gerritje werd 44 jaar, 7 maanden en 12 dagen.<15,16>

Gerritje trouwt op 30 april 1830 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Hanses Dijkstra, zoon van Hans Hendriks Dijkstra en Aafke Jacobs. Hendrik, boerenknecht, wonende te Sexbierum, is geboren op 20 oktober 1802 te Klooster - Lidlum, is Herv. gedoopt op 28 november 1802 te Tzummarum.<17..19>

Van Hendrik en Gerritje zijn drie kinderen bekend:

1  Tjeerd Hendriks Dijkstra is geboren op 28 oktober 1835 te Barradeel.

2  Tjeerd Hendriks Dijkstra is geboren op 18 juni 1837 te Barradeel.

3  Aafke Hendriks Dijkstra, arbeidster, wonende te Tzummarum en te Minnertsga, is geboren op 3 juni 1846 te Minnertsga.


Generatie IV

(van 1835 tot 1898)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1868 en 1882. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Minnertsga (3x) en gem. Barradeel.

IV  Wijbe Franses van der Wal, zoon van Frans van der Wal en Japke Tjeerds Elzinga (III-A), arbeider, wonende te Minnertsga, is geboren op 24 september 1845 te Minnertsga, is overleden op 17 april 1898 02.30 uur te Minnertsga. Wijbe werd 52 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Wijbe trouwt op 13 mei 1868 te Barradeel op 22-jarige leeftijd met Klaaske Jans Helder.

Van Wijbe en Klaaske zijn vier kinderen bekend:

1  Japke van der Wal is geboren op 4 oktober 1868 te Minnertsga, is overleden op 23 december 1943 in de gem. Barradeel. Japke werd 75 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Japke trouwt op 14 mei 1892 te Barradeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Klaas Terpstra, zoon van Jan Klases Terpstra en Janke Reitses Dijkstra. Klaas is geboren rond 1868 te Minnertsga.

2  Antje van der Wal is geboren op 20 augustus 1872 te Minnertsga.

Antje trouwt op 16 mei 1896 te Barradeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Tjeerd Miedema, zoon van Anne Tjeerds Miedema en Grietje Tjallings Dijkstra. Tjeerd is geboren rond 1869 te Minnertsga.

3  Mettje van der Wal is geboren op 5 oktober 1877 te Minnertsga.

Mettje trouwt op 8 juli 1899 te Barradeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Jakob Groeneveld, zoon van Hein Groeneveld en Sijke Sybesma. Jakob is geboren rond 1878 te Minnertsga.

4  Frans van der Wal is geboren op 7 juni 1882 in de gem. Barradeel.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op vrijdag 27 januari 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20150317 door Sietze Elsinga.

1)  doop: Tresoar, Pietersbierum, Dtb. - Gerrit Tjeerds, dopen kinderen (Pietersbierum 1746/1760)

2)  doop: Tresoar, Pietersbierum, Dtb. - Gerrit Tjeerds, dopen kinderen (Pietersbierum 1746/1760)

3)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Barradeel 30 apr 1830)

4)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Barradeel 30 apr 1830)

5)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1842 H - Wal - Elzinga, huwelijk (Barradeel 10 dec 1842)

6)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1842 H - Wal - Elzinga, huwelijk (Barradeel 10 dec 1842)

7)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Barradeel 30 apr 1830)

8)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Barradeel 30 apr 1830)

9)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1842 H - Wal - Elzinga, huwelijk (Barradeel 10 dec 1842)

10)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1842 H - Wal - Elzinga, huwelijk (Barradeel 10 dec 1842)

11)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1842 H - Wal - Elzinga, huwelijk (Barradeel 10 dec 1842)

12)  Frans trouwt op 4 juni 1817 te Barradeel met Neeltje.

13)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Neeltje Sierks van der Wal, overlijdensakte (Barradeel 22 apr 1842)

14)  Neeltje Sierks van der Wal, dochter van Sierk Tjallings en Welmoed Lolles. Neeltje, arbeider en dienstmeid, wonende te Minnertsga, is geboren op 11 augustus 1786 te Minnertsga, is Herv. gedoopt op 12 november 1786 te Minnertsga, is overleden op 21 april 1842 te Minnertsga. Neeltje werd 55 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

15)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Barradeel 30 apr 1830)

16)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Barradeel 30 apr 1830)

17)  huwelijk: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Barradeel 30 apr 1830)

18)  geboorte: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Barradeel 30 apr 1830)

19)  doop: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1830 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Barradeel 30 apr 1830)


Opmerkingen:
elz038

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer generaties zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Gerrit Tjeerds.