Parenteel van Pieter Arjens
Bijgewerkt op: 10 september 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten    
Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Voor meer gegevens:
Parenteel van Pieter Arjens.

Generatie I

(tot 1826)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1735 en 1744. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Hilaard (2x) en Hijlaard/Lions.

I  Pieter Arjens, mr. schoenmaker, wonende te Hilaard, is overleden voor 7 januari 1826.<1>

Pieter was gehuwd met Grietje Harmens. Grietje, wonende te Hilaard, is overleden voor 7 januari 1826.<2>

Van Pieter en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Arien Pieters is geboren op 4 april 1735 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 18 april 1735 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions.

2  Geert Pieters Bleeksma is geboren te Hilaard, is Herv. gedoopt op 26 april 1739 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, zie II-A.<3>

3  Rommert Pieters is Herv. gedoopt op 15 maart 1744 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, zie II-B.


Generatie II

(van 1735 tot 1826)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1771 en 1787. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hilaard (6x), Deersum (3x), Oosterlittens en Baard.

II-A  Geert Pieters Bleeksma, zoon van Pieter Arjens (I) en Grietje Harmens, schoolmeester, onderwijzer der jeugd en oud schoolonderwijzer, wonende te Hilaard en te Deersum, is geboren te Hilaard, is Herv. gedoopt op 26 april 1739 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 7 januari 1826 11.00 uur te Deersum. Geert werd 86 jaar, 8 maanden en 12 dagen.<4,5>

Geert Pieters, schoolmeester, nam in 1811 als familienaam de naam Bleeksma aan. Hij woonde toen in Deersum en gaf 2 kinderen en 5 kleinkinderen (van zijn zoon Pieter) op.
Akte datum: 31 december 1811.
*.*
In 1775 kwam meester Geert Pieters uit Wirdum, alwaar hij geen schoolmeester was geweest.
Na 1812 noemde hij zich Bleeksma. Hij was op 18 april 1739 te Hijlaard geboren als zoon van Pijtter Arjens en Grietje Harmens. Hij was gehuwd met Neeltje Paltses van Huins, geboren aldaar in 1748 als dochter van Pals Jans en Grietje Feikes. Hun kinderen heetten Pals, geboren op 8 aug. 1784, en Grietje, geboren op 5 maart 1787. Zijn beroepbrief dateert van 10 aug. 1775. In 1775 was de school reeds een dagschool; alleen in de zomer mocht 6 weken "vacantie gemaakt" worden. Hij stond hier de hele Franse tijd door en kreeg in 1817 een "adjunct" op eigen kosten (ƒ 100). Vóór 1806 fungeerde hij tevens als dorprechter. Hij deed in 1821 afstand van zijn post, waarbij hem een klein pensioen van ƒ 50 werd verleend. In 1826 is hij op 87-jarige leeftijd overleden.
Bron: Schoolmeesters in Friesland, 1600 - 1950 (Fryske Akademy).

Geert trouwt (Herv.) op 15 mei 1769 te Baard op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Neeltje Palses, dochter van Jan Pals en Geertje Frijkens?. Neeltje, schoolmeester, wonende te Huins en te Deersum, is geboren rond 1748 te Huins, is overleden op 23 mei 1820 09.00 uur te Deersum "schoolmeesteres" (Huis 3). Neeltje werd ongeveer 72 jaar.<6,7>

Van Geert en Neeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Geerts Bleeksma is geboren op 5 augustus 1771 te Oosterlittens, is Herv. gedoopt op 18 augustus 1771 te Baard, zie III-A.

2  Geertje Geerts is geboren op 1 december 1773, is Herv. gedoopt op 26 december 1773 te Baard.

3  Pals Geerts is geboren op 14 juli 1778 te Deersum, is Herv. gedoopt op 9 augustus 1778 te Deersum-Poppingawier.

4  Pals Geerts Bleeksma is geboren op 8 augustus 1784 te Deersum, is Herv. gedoopt op 12 september 1784 te Deersum-Poppingawier, zie III-B.<8>

5  Grietje Geerts is geboren op 5 maart 1787 te Deersum, is Herv. gedoopt op 25 maart 1787 te Deersum-Poppingawier.

II-B  Rommert Pieters, zoon van Pieter Arjens (I) en Grietje Harmens, schoolmeester, wonende te Hilaard, is Herv. gedoopt op 15 maart 1744 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden in 1787. Rommert werd 43 jaar.

Rommert Pieters werd in augustus 1773 benoemd tot schoolmeester te Hijlaard. In mei 1785 was hij daar nog schoolmeester, in 1787 is hij overleden.
Ook was Rommert Pieters voorzanger in Lions.
Bron: Schoolmeesters in Friesland, 1600 - 1950 (Fryske Akademy).

Rommert trouwt (Herv.) op 6 juni 1773 te Hilaard op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Jeltje Annes, dochter van Anne Jans en IJttje Jelles. Jeltje, wonende te Hallum - Frl. en te Wirdum - Frl., is geboren rond 1753 te Huizum, is Herv. gedoopt op 14 april 1775 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions (doop op belijdenis), is overleden op 31 augustus 1836 16.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 136). Jeltje werd ongeveer 83 jaar.<9,10>

Jeltje Annes, huisvrouw van Sjoerd Jacobs Jongsma, huisman te Wirdum, maakt op 5 augustus 1814 een testament.
Ze vernietigt alle vorige testamentaire beschikkingen.
In het testament worden de kinderen van haar eerste man, met name Grietje, Jelle en Anne vermeld.
Zij krijgen bij haar overlijden een vast bedrag uitgekeerd.
De kinderen uit haar tweede huwelijk, met name Romke, Yttie en Antje worden tot erfgenamen benoemd voor de overige nalatenschap.
Haar man Sjoerd Jacobs Jongsma, krijgt het vruchtgebruik zo lang hij leeft.

Jeltje was later gehuwd (2) met Sjoerd Jacobs Jongsma.<11..14>

Van Rommert en Jeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Rommerts Elzinga is geboren op 23 maart 1775 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 14 april 1775 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, zie III-C.

2  Yttje Rommerts is geboren op 23 maart 1775 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 14 april 1775 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden voor 5 augustus 1814. Yttje werd hoogstens 39 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

3  Pieter Rommerts is geboren op 31 juli 1777 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 17 augustus 1777 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden voor 5 augustus 1814. Pieter werd hoogstens 37 jaar en 5 dagen.

4  Ytje Rommerts is geboren op 10 december 1779 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 26 december 1779 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden voor 5 augustus 1814. Ytje werd hoogstens 34 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

5  Anne Rommerts Elzinga is geboren op 7 maart 1782 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 29 maart 1782 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, zie III-D.

6  Jelle Rommerts Elzing is geboren op 2 september 1785 te Hilaard (akte van bekendheid), is Herv. gedoopt op 18 september 1785 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, zie III-E.<15>


Generatie III

(van 1771 tot 1878)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 22 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1795 en 1829. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hilaard (9x), Rauwerd (4x), Rauwerderhem (3x), Irnsum (2x), Deersum (2x) en Baarderadeel.

III-A  Pieter Geerts Bleeksma, zoon van Geert Pieters Bleeksma (II-A) en Neeltje Palses, mr. timmerman en timmerman, wonende te Deersum en te Rauwerd, is geboren op 5 augustus 1771 te Oosterlittens, is Herv. gedoopt op 18 augustus 1771 te Baard, is overleden op 8 juni 1845 08.30 uur te Rauwerd (Huis 64). Pieter werd 73 jaar, 10 maanden en 3 dagen.<16>

Pieter Geerts nam in 1811 als familienaam de naam Bleeksma aan. Hij woonde toen in Deersum.
Akte datum: december 1811.
Het betreft een verzamelakte. Als vader wordt vermeld Pieter Geerts.

Pieter trouwt (Herv.) op 29 mei 1794 te Deersum op 22-jarige leeftijd met Jantje Lourens, dochter van Lourens Joukes Schilstra en Rigtje Sydzes de Jong. Jantje, wonende te Deersum, is overleden op 26 mei 1809 te Rauwerd.<17>

Van Pieter en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Richtje Pieters Bleeksma is geboren op 17 april 1795 te Deersum, is Herv. gedoopt op 10 mei 1795 te Deersum-Poppingawier, zie IV-A.

2  Neeltje Pieters Bleeksma is geboren op 25 juni 1797 te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 9 juli 1797 in de Herv. gemeente Rauwerd/Irnsum, zie IV-B.

3  Geert Pieters Bleeksma is geboren op 12 april 1799 te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 21 april 1799 in de Herv. gemeente Rauwerd/Irnsum, zie IV-C.<18>

4  Laurens Pieters Bleeksma is geboren op 28 januari 1804 te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 5 februari 1804 in de Herv. gemeente Rauwerd/Irnsum, zie IV-D.

5  Rommert Pieters Bleeksma is geboren op 13 mei 1808 te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 29 mei 1808 in de Herv. gemeente Rauwerd/Irnsum, zie IV-E.

III-B  Pals Geerts Bleeksma, zoon van Geert Pieters Bleeksma (II-A) en Neeltje Palses, mr. timmerman, timmerman en zonder beroep, wonende te Deersum, is geboren op 8 augustus 1784 te Deersum, is Herv. gedoopt op 12 september 1784 te Deersum-Poppingawier, is overleden op 23 augustus 1878 22.00 uur te Deersum (Huis 31). Pals werd 94 jaar en 15 dagen.<19>

Pals Geerts nam in 1811 als familienaam de naam Bleeksma aan. Hij woonde toen in Rauwerd en gaf geen kinderen op.
Akte datum: december 1811.
Het betreft een verzamelakte.

Pals trouwt op 29 mei 1811 te Leeuwarderadeel (huwelijksgetuigen waren haar tante Grietje Tymens (moeij (tante) van de bruid), haar oom Sijbren Gerbens (oom van de bruid), zijn schoonmoeder Akke Pieters (moeder van de bruid) en zijn schoonvader Marten Tijmens (vader van de bruid)) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Froukje Martens Jelgersma, dochter van Marten Tymens en Aafke Pieters Hoitema. Froukje, dienstmeid, wonende te Wirdum - Frl., is geboren op 25 december 1785 te Wirdum - Frl., is overleden op 9 oktober 1828 te Deersum. Froukje werd 42 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<20..22>

Van Pals en Froukje zijn twee kinderen bekend:

1  Geert Palses Bleeksma is geboren op 6 november 1812 te Rauwerderhem, zie IV-F.

2  Marten Palses Bleeksma, timmerknecht, wonende te Deersum, is geboren op 5 december 1814 te Deersum, is overleden op 23 januari 1912 te Rauwerderhem. Marten werd 97 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Marten trouwt op 30 mei 1840 te Rauwerderhem op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Harmke Hendriks Vollema, dochter van Hendrik Jelles Vollema en Jantje Abrahams Wierda. Harmke, naaister, wonende te Poppingawier, is geboren op 9 september 1815 te Poppingawier.<23>

III-C  Grietje Rommerts Elzinga, dochter van Rommert Pieters (II-B) en Jeltje Annes, winkelierster, wonende te Hilaard, is geboren op 23 maart 1775 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 14 april 1775 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 3 juli 1848 01.00 uur te Hilaard. Grietje werd 73 jaar, 3 maanden en 10 dagen.<24>

Grietje was gehuwd met Douwe Dirks Palstra, zoon van Dirk Douwes en Gerritje Gerrits Post. Douwe, assistent en gepensioneerd assistent van politie, wonende te Hilaard, is geboren op 31 januari 1765 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 3 februari 1765 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 26 februari 1836 06.30 uur te Hilaard (Huis 25). Douwe werd 71 jaar en 26 dagen.<25>

Douwe Dirks nam in 1811 als familienaam de naam Palstra aan.
Hij woonde toen in Hijlaard op no. 25 en gaf 3 kinderen op.
Akte datum: 13 juli 1813.
Deze akte zit direct voor de akte van zijn zwager Jelle Rommerts Elzing, eveneens wonende op No. 25.

Douwe was later gehuwd (2) met Heerkje Willems Dijkstra.<26>

Van Douwe en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerritje Douwes is geboren op 6 april 1800 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 27 april 1800 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is jong overleden.

2  Rommert Douwes Palstra is geboren op 31 december 1801 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 24 januari 1802 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, zie IV-G.<27>

3  Gerritje Douwes Palstra is geboren op 7 augustus 1804 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 26 augustus 1804 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, zie IV-H.<28>

4  Jeltje Douwes is geboren op 8 mei 1806 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 26 mei 1806 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 6 maart 1810 te Hilaard. Jeltje werd 3 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

5  N.N. Douwes is geboren rond 28 augustus 1808, is overleden op 7 september 1808 te Hilaard. N werd ongeveer 10 dagen.

III-D  Anne Rommerts Elzinga, zoon van Rommert Pieters (II-B) en Jeltje Annes, arbeider, tolman, zonder beroep en werkman, wonende te Hilaard, is geboren op 7 maart 1782 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 29 maart 1782 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 6 maart 1842 15.00 uur te Hilaard (Huis 27). Anne werd 59 jaar, 11 maanden en 27 dagen.<29>

Anne Rommerts nam in 1811 als familienaam de naam Elzing aan. Hij woonde toen in Wirdum en gaf geen kinderen op.
Akte datum 15-1-1812.

Anne trouwt op 16 juni 1816 te Jorwerd op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Trijntje Jans, dochter van Jan en Feikje. Trijntje, kasteleinsche, zonder beroep en arbeider, wonende te Hilaard, is geboren rond 1782 te Harlingen, is overleden op 14 oktober 1850 11.00 uur te Hilaard (Huis 27). Trijntje werd ongeveer 68 jaar.<30..32>

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Durk Cornelis Tolsma.<33..35>

Van Anne en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Aan Annes Elzinga is geboren op 29 augustus 1816 te Hilaard, zie IV-I.

2  Jeltje Annes Elsinga is geboren op 22 augustus 1818 te Hilaard, zie IV-J.

3  Rommert Annes Elsinga is geboren op 16 januari 1823 te Hilaard, zie IV-K.<36>

III-E  Jelle Rommerts Elzing, zoon van Rommert Pieters (II-B) en Jeltje Annes, arbeider, schipper en werkman, wonende te Hilaard en te Irnsum, is geboren op 2 september 1785 te Hilaard (akte van bekendheid), is Herv. gedoopt op 18 september 1785 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 25 december 1850 03.00 uur te Irnsum (Huis 69). Jelle werd 65 jaar, 3 maanden en 23 dagen.<37,38>

Jelle Rommerts nam in 1811 de naam Elzing aan. Hij woonde toen in Hijlaard op No. 25 en gaf geen kinderen op.
Akte datum 15-7-1813.
Deze akte komt direct na de akte van zijn zwager Douwe Dirks Palstra, eveneens wonende op No. 25.

Bij de geboorte van zoon Tette (17-12-1812) tekent hij als Elsing, evenals Grietje Rommerts, die getuige is. Bij de geboorte van dochter Tietje (1817) staat in de akte Jelle Rommerts Elzing en tekent hij met J.R. Elzeng.

Jelle trouwt op 4 juli 1812 te Jorwerd op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Tjitske Tettes Boonstra, dochter van Tette Thomas Boonstra en Tietje Tjerks. Tjitske, winkelierster, wonende te Hilaard, te Jorwerd en te Irnsum, is geboren in 1790 te Jorwerd (akte van bekendheid, doopsgezind), is overleden op 27 juli 1870 te Rauwerderhem. Tjitske werd 80 jaar.<39,40>

Van Jelle en Tjitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Tette Jelles Elzing is geboren op 14 december 1812 te Hilaard, is als geboren aangegeven op 17 december 1812 te Baarderadeel (aangevers geboorte waren zijn tante Grietje Rommerts Elsing (zie III-C) en zijn vader Jelle Rommerts Elsing (vader) (zie III-E)), is overleden op 20 december 1812 te Hilaard. Tette werd 6 dagen.<41>

2  Rommert Jelles Elzing is geboren op 10 januari 1814 te Baarderadeel, zie IV-L.

3  Tietje Jelles Elzinga is geboren op 10 mei 1817 te Hilaard, zie IV-M.<42>

4  Tette Jelles Elzing is geboren op 3 januari 1821 te Irnsum, zie IV-N.

5  Pieter Jelles Elzing is geboren op 28 december 1823 te Irnsum, zie IV-O.

6  Tomas Jelles Elzing is geboren op 2 april 1826 te Rauwerderhem.

7  Thomas Jelles Elzing is geboren op 10 juli 1829 te Rauwerderhem, zie IV-P.


Generatie IV

(van 1795 tot 1912)

In deze generatie zijn 16 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 73 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1827 en 1872. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rauwerderhem (20x), Franeker (5x), Sijbrandaburen (4x), Leeuwarden (4x), Irnsum (4x), Tzummarum (3x), Oosterlittens (3x), Lekkum (3x), Baarderadeel (3x), Hilaard (2x) en Jelsum.

IV-A  Richtje Pieters Bleeksma, dochter van Pieter Geerts Bleeksma (III-A) en Jantje Lourens, wonende te Rauwerd, is geboren op 17 april 1795 te Deersum, is Herv. gedoopt op 10 mei 1795 te Deersum-Poppingawier.

Richtje trouwt op 18 november 1816 te Rauwerderhem (huwelijksgetuigen waren zijn schoonvader Pieter Geerts Bleeksma (vader van de bruid) (zie III-A), zijn broer Jan Folkerts Postma, Tijs Klases Sijbranda (niet verwant) en zijn broer Jacob Folkerts Postma) op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Hessel Folkerts Postma, zoon van Folkert Hanses Postma en Sytske Hessels Wassenaar. Hessel, schipper en koopman, wonende te Rauwerd, is geboren op 22 februari 1792 te Oosterwierum.<43,44>

Van Hessel en Richtje zijn twee kinderen bekend:

1  Sytske Hessels Postma.

2  Jantje Hessels Postma.

IV-B  Neeltje Pieters Bleeksma, dochter van Pieter Geerts Bleeksma (III-A) en Jantje Lourens, zonder beroep, wonende te Tersoal, is geboren op 25 juni 1797 te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 9 juli 1797 in de Herv. gemeente Rauwerd/Irnsum, is overleden op 7 augustus 1849 te Tersoal. Neeltje werd 52 jaar, 1 maand en 13 dagen.<45>

Neeltje trouwt op 15 juli 1820 te Rauwerderhem op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Sjoerd Tietes de Boer, zoon van Tiete Harmens de Boer en Aaltje Sjoerds. Sjoerd, boerenarbeider, schipper, schatter en arbeider, wonende te Tersoal, is geboren rond 1794 te Tersoal (akte van bekendheid).<46,47>

Van Sjoerd en Neeltje is een kind bekend:

1  Jantje Sjoerds de Boer, naaister.

IV-C  Geert Pieters Bleeksma, zoon van Pieter Geerts Bleeksma (III-A) en Jantje Lourens, timmerman, wonende te Rauwerd en te Roordahuizum, is geboren op 12 april 1799 te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 21 april 1799 in de Herv. gemeente Rauwerd/Irnsum, is overleden op 19 december 1866 te Roordahuizum. Geert werd 67 jaar, 8 maanden en 7 dagen.<48>

Geert trouwt op 11 mei 1820 te Rauwerderhem (huwelijksgetuige was zijn zwager Hessel Folkerts Postma) op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Engeltje Hendriks Frankena, dochter van Hendrik Frankena en Sara Sierks van der Meulen. Engeltje, zonder beroep, wonende te Irnsum, is gedoopt op 12 januari 1793 te Irnsum.<49,50>

Van Geert en Engeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Jantje Geerts Bleeksma.

2  Pieter Geerts Bleeksma.

IV-D  Laurens Pieters Bleeksma, zoon van Pieter Geerts Bleeksma (III-A) en Jantje Lourens, verwer, mr. verver, timmerman en verver, wonende te Rauwerd en te Roordahuizum, is geboren op 28 januari 1804 te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 5 februari 1804 in de Herv. gemeente Rauwerd/Irnsum, is overleden op 26 juli 1850 te Rauwerd. Laurens werd 46 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<51>

Laurens trouwt op 12 mei 1825 te Rauwerderhem op 21-jarige leeftijd met Reinou Sytses Dotinga, dochter van Sytse Thomas Dotinga en Femke Tjipkes Boersma. Reinou, naaister, winkelierster en verversche, wonende te Rauwerd.<52>

Van Laurens en Reinou zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Lourens Bleeksma.

2  Doeke Lourens Bleeksma.

3  Jantje Lourens Bleeksma.

4  Femke Lourens Bleeksma.

5  Sytze Lourens Bleeksma, wonende te Rauwerd, is overleden op 15 september 1848 te Utrecht.

6  Geeske Lourens Bleeksma is overleden op 7 november 1851 te Rauwerd.<53>

IV-E  Rommert Pieters Bleeksma, zoon van Pieter Geerts Bleeksma (III-A) en Jantje Lourens, timmermansknecht, timmerknecht, timmerman en mr. timmerman, wonende te Rauwerd, is geboren op 13 mei 1808 te Rauwerd, is Herv. gedoopt op 29 mei 1808 in de Herv. gemeente Rauwerd/Irnsum, is overleden op 30 april 1863 15.00 uur te Rauwerd (Huis 67). Rommert werd 54 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Rommert trouwt op 22 mei 1831 te Rauwerderhem op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Getje Reinders van der Schaaf, dochter van Reindert Sybrens van der Schaaf en Sjoukje Durks. Getje, dienstmeid, wonende te Rauwerd, is geboren op 5 september 1809, is Herv. gedoopt op 23 september 1809 te Roordahuizum.<54>

Van Rommert en Getje zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Rommerts Bleeksma.

2  Neeltje Rommerts Bleeksma.

3  Grietje Rommerts Bleeksma.

4  doodgeboren dochter Bleeksma is doodgeboren op 11 juni 1849 te Rauwerderhem.

IV-F  Geert Palses Bleeksma, zoon van Pals Geerts Bleeksma (III-B) en Froukje Martens Jelgersma, timmerknecht, wonende te Deersum, is geboren op 6 november 1812 te Rauwerderhem, is overleden op 28 oktober 1847 te Rinsumageest. Geert werd 34 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Geert trouwt op 15 december 1832 te Rauwerderhem op 20-jarige leeftijd met Dieuwke Sikkes Bakker, dochter van Sikke Jeltes Bakker en Tjaltje Tjallings. Dieuwke, zonder beroep en schipperse, wonende te Deersum en te Rinsumageest.<55>

Dieuwke was eerder gehuwd (1) met Bokke Jacobs Hollander.

Van Geert en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Sikke Geerts Bleeksma.

2  Jelte Geerts Bleeksma.

3  Pals Geerts Bleeksma is geboren rond 1833, is overleden op 18 december 1855 te Birdaard. Pals werd ongeveer 22 jaar.

4  Tjaltje Geerts Bleeksma is geboren rond 1838, is overleden op 12 januari 1849 te Rinsumageest. Tjaltje werd ongeveer 11 jaar.

5  Froukje Geerts Bleeksma is geboren rond 1844, is overleden op 12 augustus 1854 te Rinsumageest. Froukje werd ongeveer 10 jaar.

IV-G  Rommert Douwes Palstra, zoon van Douwe Dirks Palstra en Grietje Rommerts Elzinga (III-C), timmerman, timmerman/veerschipper en gardenier, wonende te Hilaard en te Dronrijp, is geboren op 31 december 1801 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 24 januari 1802 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 20 juni 1874 14.00 uur te Dronrijp (Huis 331). Rommert werd 72 jaar, 5 maanden en 20 dagen.<56,57>

Rommert trouwt op 27 mei 1826 te Baarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Aantje Jans Meinsma, dochter van Jan Meinderts Meinsma en Lijsbeth Jacobs Hagema. Aantje, zonder beroep, wonende te Lions, is geboren op 5 maart 1805 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 31 maart 1805 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions, is overleden op 14 maart 1891 19.30 uur te Lutkewierum. Aantje werd 86 jaar en 9 dagen.<58,59>

Van Rommert en Aantje is een kind bekend:

1  Grietje Rommerts Palstra is geboren op 2 augustus 1827 te Hilaard, zie V-A.

IV-H  Gerritje Douwes Palstra, dochter van Douwe Dirks Palstra en Grietje Rommerts Elzinga (III-C), zonder beroep, wonende te Hilaard, te Winsum - Frl., te Oosterlittens en te Hommerts, is geboren op 7 augustus 1804 te Hilaard, is Herv. gedoopt op 26 augustus 1804 in de Herv. gemeente Hijlaard/Lions.<60>

Gerritje trouwt op 27 mei 1826 te Baarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Arjen Sytses Sytsma, zoon van Sytse Arjens Sytsma en Hitje Reins. Arjen, kuipersknecht, kuiper en koopmansknecht, wonende te Wirdum - Frl., te Winsum - Frl., te Oosterlittens en te Hommerts, is geboren op 27 maart 1804 te Winsum - Frl., is Herv. gedoopt op 22 april 1804 te Winsum - Frl., is overleden op 24 december 1855 11.30 uur te Hennaarderadeel (Huis 23), is als overleden aangegeven op 24 december 1855 te Hennaarderadeel (aangevers overlijden waren Fopke Jans Fopma (bekende) en zijn zoon Sijtze Arjens Sijtsma (zie IV-H.1)). Arjen werd 51 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<61..64>

Van Arjen en Gerritje is een kind bekend:

1  Sijtze Arjens Sijtsma, boerenknecht, wonende te Tzum.

IV-I  Aan Annes Elzinga, zoon van Anne Rommerts Elzinga (III-D) en Trijntje Jans, boerenknecht, wonende te Jorwerd, is geboren op 29 augustus 1816 te Hilaard, is overleden op 26 mei 1852 te Baarderadeel. Aan werd 35 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

Aan trouwt op 31 juli 1844 te Baarderadeel op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Jeltje Haantjes Joustra, dochter van Haantje Gerbens Joustra en Klaaske Franses Kuipers. Jeltje, naaister, wonende te Jorwerd, is geboren op 13 februari 1823 te Baarderadeel, is doopsgezind gedoopt op 20 april 1845 te Baard (doop op belijdenis), is overleden op 9 december 1891 te Baard, is als overleden aangegeven op 11 december 1891 te Baarderadeel. Jeltje werd 68 jaar, 9 maanden en 26 dagen.<65>

Van Aan en Jeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Klaaske Aans Elzinga is geboren op 26 oktober 1844 te Baarderadeel, zie V-B.

2  Trijntje Aans Elzinga is geboren op 24 maart 1846 te Baarderadeel, is overleden op 5 juni 1846 te Baarderadeel. Trijntje werd 2 maanden en 12 dagen.

3  Haantje Aans Elzinga is geboren op 13 mei 1848 te Oosterlittens, zie V-C.

4  Trijntje Aans Elzinga is geboren op 2 juli 1849 te Oosterlittens, zie V-D.

5  Akke Aans Elzinga is geboren op 25 juli 1850 te Oosterlittens, zie V-E.

6  Anneke Aans Elzinga is geboren op 23 december 1851 te Baarderadeel, is overleden op 28 juli 1852 te Baarderadeel. Anneke werd 7 maanden en 5 dagen.

IV-J  Jeltje Annes Elsinga, dochter van Anne Rommerts Elzinga (III-D) en Trijntje Jans, dienstmeid, wonende te Hilaard, is geboren op 22 augustus 1818 te Hilaard, is overleden op 13 maart 1887 te Franeker. Jeltje werd 68 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Jeltje trouwt op 17 februari 1838 te Baarderadeel op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Fokke Hotses Kleefstra, zoon van Hotze Fokkes Kleefstra en Johanna Fokkes de Jong. Fokke, mr. kuiper en kuipersknecht, wonende te Hilaard, is geboren op 6 april 1817 te Weidum, is overleden op 9 oktober 1861 te Franeker. Fokke werd 44 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<66>

Van Fokke en Jeltje zijn acht kinderen bekend:

1  Hotse Kleefstra is geboren op 13 januari 1839 te Tzummarum, zie V-F.

2  Anne Fokkes Kleefstra is geboren op 5 oktober 1840 te Tzummarum, zie V-G.

3  Trijntje Kleefstra is geboren op 8 maart 1848 22.00 uur te Tzummarum, zie V-H.

4  Johanna Kleefstra is geboren op 20 maart 1851 te Franeker.

Johanna trouwt op 19 oktober 1910 te Haarlem op 59-jarige leeftijd met de ongeveer 61-jarige Arend Cornelis van der Putten, zoon van Arend van der Putten en Jansje Klingestein. Arend is geboren rond 1849 te Haarlem.

Arend was eerder gehuwd (1) met Trientje Groenendal.

5  Gaitske Wilhelmina Kleefstra is geboren op 10 november 1852 te Franeker.

6  Gaitske Wilhelmina Kleefstra is geboren op 8 januari 1854 te Franeker.

7  doodgeboren zoon Kleefstra is doodgeboren op 19 december 1856 te Franeker.

8  Rinske Kleefstra is geboren op 26 maart 1858 te Franeker.

IV-K  Rommert Annes Elsinga, zoon van Anne Rommerts Elzinga (III-D) en Trijntje Jans, arbeider, wonende te Jelsum en te Leeuwarden, is geboren op 16 januari 1823 te Hilaard, is overleden op 4 augustus 1866 te Lekkum. Rommert werd 43 jaar, 6 maanden en 19 dagen.<67,68>

Rommert trouwt op 4 juni 1846 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Ytje Pieters Hiemstra, dochter van Pieter Douwes Hiemstra en Grietje Alles Klaver. Ytje, zonder beroep en koopvrouw, wonende te Jelsum, te Leeuwarden en te Lekkum, is geboren op 8 februari 1820 te Rinsumageest, is overleden op 14 mei 1900 03.30 uur te Lekkum (Huis 148), is als overleden aangegeven op 14 mei 1900 te Leeuwarderadeel (aangevers overlijden waren haar zoon Douwe Rommerts Elzinga (zoon) (zie V-M) en haar zoon Pieter Rommerts Elzinga (zoon) (zie V-K)). Ytje werd 80 jaar, 3 maanden en 6 dagen.<69..72>

Van Rommert en Ytje zijn negen kinderen bekend:

1  Anne Rommerts Elsinga is geboren op 8 januari 1847 te Jelsum, zie V-I.<73>

2  Grietje Rommerts Elzinga is geboren op 4 november 1848 te Hilaard, zie V-J.

3  Pieter Rommerts Elzinga is geboren op 23 september 1851 te Lekkum, zie V-K.

4  Trijntje Rommerts Elzinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 1 juli 1853 te Leeuwarden, is overleden op 25 april 1861 14.30 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 26 april 1861 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren Johannes du Lambermong en haar vader Rommert Annes Elzinga (zie IV-K)). Trijntje werd 7 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<74,75>

5  Aan Rommerts Elsinga is geboren op 23 februari 1856 te Lekkum, zie V-L.

6  Douwe Rommerts Elzinga is geboren op 24 juli 1858 te Leeuwarden, is overleden op 31 juli 1858 te Leeuwarden. Douwe werd 7 dagen.

7  Douwe Rommerts Elzinga is geboren op 9 oktober 1859 te Leeuwarden, zie V-M.

8  doodgeboren dochter Elsinga is doodgeboren op 12 juli 1862 te Leeuwarden.

9  Kornelis Rommerts Elzinga is geboren op 16 april 1865 te Lekkum, zie V-N.

IV-L  Rommert Jelles Elzing, zoon van Jelle Rommerts Elzing (III-E) en Tjitske Tettes Boonstra, is geboren op 10 januari 1814 te Baarderadeel, is overleden op 9 juli 1896 te Rauwerderhem. Rommert werd 82 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Rommert trouwt op 12 mei 1838 te Rauwerderhem op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 33-jarige Elizabeth Jacobs Gaastra, dochter van Jacob Sjoerds Gaastra en Gatske Tjibbes. Elizabeth is geboren rond 1805, is overleden op 11 augustus 1839 te Rauwerderhem. Elizabeth werd ongeveer 34 jaar.

Van Rommert en Elizabeth is een kind bekend:

1  Tjitske Rommerts Elsing is geboren op 30 maart 1839 te Irnsum, is overleden op 17 januari 1913 te Rauwerderhem. Tjitske werd 73 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Tjitske trouwt op 21 mei 1863 te Rauwerderhem op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Tjalling Douwes Schaap, zoon van Douwe Luitzens Schaap en Akke Tjallings de Vries. Tjalling is geboren op 2 juli 1838 te Irnsum, is overleden op 27 november 1920 te Rauwerderhem. Tjalling werd 82 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Rommert trouwt op 10 oktober 1867 te Rauwerderhem op 53-jarige leeftijd (2) met de 58-jarige Trijntje Ruurds Hemstra, dochter van Ruurd Ruurds en Wytske Abes. Trijntje is geboren op 30 september 1809 te Britswerd, is Herv. gedoopt op 22 oktober 1809 te Britswerd, is overleden op 29 januari 1895 te Rauwerderhem. Trijntje werd 85 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Klaas Luitzens Schaap.<76,77>

IV-M  Tietje Jelles Elzinga, dochter van Jelle Rommerts Elzing (III-E) en Tjitske Tettes Boonstra, is geboren op 10 mei 1817 te Hilaard, is overleden op 8 februari 1893 te Rauwerderhem. Tietje werd 75 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<78>

Tietje trouwt op 21 mei 1846 te Rauwerderhem op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Abes Hainje, zoon van Abe Klazes Hainje en Ymkje Pieters Feenstra. Jan is geboren op 5 maart 1814 te Wirdum - Frl., is overleden op 17 april 1913 te Rauwerderhem. Jan werd 99 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van Jan en Tietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ymkje Jans Hainje is geboren op 7 december 1847 te Irnsum, is overleden op 7 mei 1930 te Rauwerderhem. Ymkje werd 82 jaar en 5 maanden.

Ymkje trouwt op 11 april 1872 te Utingeradeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Geert Ybes van den Bosch, zoon van Ybe Geerts van den Bosch en Harmke Harmens van den Bosch. Geert is geboren op 31 mei 1849 te Akkrum.

2  Jelle Jans Hainje is geboren op 26 oktober 1850 te Rauwerderhem.

Jelle trouwt op 25 augustus 1883 te Rauwerderhem op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Wemke Hendriks Zijlstra, dochter van Hendrik Theunis Zijlstra en Wopkje Jochums Douwsma. Wemke is geboren op 2 oktober 1857 te Appelscha.

3  Tjitske Jans Hainje is geboren op 3 mei 1853 te Irnsum, is overleden op 10 oktober 1929 te Leeuwarden. Tjitske werd 76 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Tjitske trouwt op 17 december 1885 te Rauwerderhem op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Durk Jans Heyda, zoon van Jan Jans Heyda en Baukje Sipkes Zwart. Durk is geboren op 7 juli 1850 te Leeuwarden.

4  Abe Jans Hainje is geboren op 18 augustus 1856 te Irnsum.

Abe trouwt op 11 april 1878 te Schoterland op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Grietje Kerstes van der Werf, dochter van Kerst Oebeles van der Werf en Tjerkje Lykeles Lyklema. Grietje is geboren op 14 januari 1858 te Het Meer.

5  Jantje Jans Hainje is geboren op 1 oktober 1861 te Rauwerderhem.

IV-N  Tette Jelles Elzing, zoon van Jelle Rommerts Elzing (III-E) en Tjitske Tettes Boonstra, timmerknecht, is geboren op 3 januari 1821 te Irnsum.

Tette trouwt op 11 mei 1845 te Rauwerderhem op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje Andries Koster, dochter van Andries Harmens Koster en Louwkjen Louwes de Boer. Antje is geboren op 28 december 1821 te Sneek.

Van Tette en Antje zijn elf kinderen bekend:

1  Jelle Elzing is geboren op 20 januari 1846 te Rauwerderhem, is overleden op 26 april 1848 te Rauwerderhem. Jelle werd 2 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

2  Andries Elzing is geboren op 15 september 1847 te Rauwerderhem.

3  Lolkjen Elzing is geboren op 6 mei 1849 te Rauwerderhem.

4  Jelle Elzing is geboren op 9 juni 1851 te Rauwerderhem.

5  Rommert Elzing is geboren op 5 februari 1853 te Rauwerderhem.

6  Tjitske Elzing is geboren op 29 maart 1855 te Rauwerderhem.

7  doodgeboren zoon Elzing is doodgeboren op 14 januari 1857 te Rauwerderhem.

8  Martje Elzing is geboren op 18 november 1858 te Rauwerderhem.

9  Tytje Elzing is geboren op 16 april 1861 te Rauwerderhem.

10  doodgeboren dochter Elzing is doodgeboren op 16 april 1861 te Rauwerderhem.

11  Harmen Elzing is geboren op 11 januari 1863 te Rauwerderhem.

IV-O  Pieter Jelles Elzing, zoon van Jelle Rommerts Elzing (III-E) en Tjitske Tettes Boonstra, koemelker, wonende te Sijbrandaburen, is geboren op 28 december 1823 te Irnsum, is overleden op 2 januari 1893 te Nijland - Súdwest Fryslân. Pieter werd 69 jaar en 5 dagen.

Pieter trouwt op 13 mei 1852 te Rauwerderhem op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Jitske Anskes de Vries, dochter van Anske Johannes de Vries en Antje Willems Andringa. Jitske, zonder beroep, wonende te Sijbrandaburen, is geboren op 30 juni 1830 te Sijbrandaburen, is overleden op 26 juni 1911 te Sneek. Jitske werd 80 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Van Pieter en Jitske zijn tien kinderen bekend:

1  Tjitske Pieters Elzing, dienstmeid, wonende te Sijbrandaburen, is geboren op 13 februari 1853 te Rauwerderhem.

Tjitske trouwt op 29 maart 1873 te Wymbritseradeel op 20-jarige leeftijd met de 41-jarige Sipke Durks Dijkstra, zoon van Durk Pieters Dijkstra en Lijsbeth Gerbens Dijkstra. Sipke, landbouwer, wonende te Goënga, is geboren op 3 mei 1831 te Tersoal.<79>

Sipke was eerder gehuwd (1) met Jantje Bakker.<80,81>

2  Antje Pieters Elzing is geboren op 9 januari 1855 te Sijbrandaburen, zie V-O.

3  doodgeboren dochter Elzing is doodgeboren op 29 januari 1857 te Rauwerderhem.

4  doodgeboren zoon Elzing is doodgeboren op 6 juni 1858 te Rauwerderhem.

5  Anskje Pieters Elzing is geboren op 23 september 1859 te Sijbrandaburen, zie V-P.

6  Jelle Pieters Elzing is geboren op 29 december 1861 te Rauwerderhem.

7  Jeltje Pieters Elzing is geboren op 25 januari 1863 te Sijbrandaburen, zie V-Q.

8  Akke Pieters Elzing is geboren op 19 december 1864 te Sijbrandaburen, zie V-R.

9  Maria Pieters Elzing is geboren op 11 mei 1868.

10  doodgeboren zoon Elzing is doodgeboren op 9 juni 1872 te Rauwerderhem.

IV-P  Thomas Jelles Elzing, zoon van Jelle Rommerts Elzing (III-E) en Tjitske Tettes Boonstra, is geboren op 10 juli 1829 te Rauwerderhem, is overleden op 2 augustus 1910 te Rauwerderhem. Thomas werd 81 jaar en 23 dagen.

Thomas trouwt op 30 april 1867 te Rauwerderhem op 37-jarige leeftijd met de 27-jarige Aaltje Willems de Groot, dochter van Willem Martens de Groot en Geertje Hendriks Beers. Aaltje is geboren op 11 augustus 1839 te Terhorne, is overleden op 5 januari 1910 te Rauwerderhem. Aaltje werd 70 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Van Thomas en Aaltje is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter Elzing is doodgeboren op 23 maart 1872 te Rauwerderhem.


Generatie V

(van 1827 tot 1938)

In deze generatie zijn 18 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 98 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1864 en 1904. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (30x), Nijland - Súdwest Fryslân (12x), Lekkum (9x), Franeker (8x), Franekeradeel (5x), Jelsum (4x), Harlingen (3x), Baarderadeel (3x), Wymbritseradeel (3x), Hennaarderadeel (3x), Rotterdam (2x), Britsum (2x), Achtkarspelen (2x), Almenum, Beetgum, Wonseradeel, Wijk Aan Zee en Duin, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Rauwerderhem, Tersoal, Sijbrandaburen, Oosterlittens, Ransdorp en Gauw.

V-A  Grietje Rommerts Palstra, dochter van Rommert Douwes Palstra (IV-G) en Aantje Jans Meinsma, is geboren op 2 augustus 1827 te Hilaard.

Grietje trouwt op 10 mei 1848 te Menaldumadeel op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacob Hayes Schouwstra, zoon van Haye Jacobs Schouwstra en Gertje Tjeerds van der Wal. Jacob, timmerman, is geboren op 3 oktober 1818 te Eernewoude.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Meike Hendriks Oosterhagen.<82>

Van Jacob en Grietje is een kind bekend:

1  Haje Jacobs Schouwstra.

V-B  Klaaske Aans Elzinga, dochter van Aan Annes Elzinga (IV-I) en Jeltje Haantjes Joustra, is geboren op 26 oktober 1844 te Baarderadeel.

Klaaske trouwt op 21 maart 1868 te Baarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Sipke Jans Hoitema, zoon van Jan Sipkes Hoitema en Trijntje Wytses Houtsma. Sipke is geboren op 5 oktober 1843 te Jorwerd.

Van Sipke en Klaaske zijn zes kinderen bekend:

1  Jeltje Hoitema is geboren op 3 oktober 1868 te Baarderadeel.

2  Trijntje Hoitema is geboren op 28 april 1870 te Franekeradeel.

3  Jan Hoitema is geboren op 28 augustus 1873 te Franekeradeel.

4  Aan Huitema is geboren op 26 december 1877 te Achtkarspelen.

5  Jetske Huitema is geboren op 22 juni 1879 te Achtkarspelen.

6  Hantje Huitema is geboren op 12 augustus 1885 te Franekeradeel.

V-C  Haantje Aans Elzinga, zoon van Aan Annes Elzinga (IV-I) en Jeltje Haantjes Joustra, panbakker, wonende te Makkum, is geboren op 13 mei 1848 te Oosterlittens.

Haantje trouwt op 14 juni 1879 te Achtkarspelen op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Willemke Dijkstra, dochter van Rients Dooitzes Dijkstra en Ytje Tjibbes van Dijk. Willemke, zonder beroep, wonende te Makkum, is geboren op 9 mei 1854 te Makkum, is overleden op 13 juni 1886 15.00 uur te Makkum, is als overleden aangegeven op 14 juni 1886 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Wijbe van Loon en haar man Haantje Elzinga (zie V-C)). Willemke werd 32 jaar, 1 maand en 4 dagen.<83,84>

Van Haantje en Willemke is een kind bekend:

1  Willemke Elzinga is geboren op 12 juni 1886 te Wonseradeel.

V-D  Trijntje Aans Elzinga, dochter van Aan Annes Elzinga (IV-I) en Jeltje Haantjes Joustra, zonder beroep, wonende te Oosterlittens, is geboren op 2 juli 1849 te Oosterlittens, is overleden op 10 mei 1926 18.00 uur te Oosterlittens. Trijntje werd 76 jaar, 10 maanden en 8 dagen.<85>

Trijntje trouwt op 27 mei 1876 te Baarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Gosse Joris Sipma, zoon van Joris Gosses Sipma en Willemke Rintjes Bakker. Gosse, zonder beroep, wonende te Weidum, is geboren op 31 augustus 1847 te Oosterlittens, is overleden op 26 september 1930 11.30 uur te Weidum. Gosse werd 83 jaar en 26 dagen.<86>

Van Gosse en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Joris Sipma, wonende te Oosterlittens, is geboren op 2 maart 1877 te Oosterlittens, is overleden op 20 april 1939 te Leeuwarden. Joris werd 62 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Joris trouwt op 29 december 1909 te Baarderadeel op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Wytske van der Meer, dochter van Edsge van der Meer en Janke Overdijk. Wytske is geboren op 18 juni 1883 te Deinum.

2  Ane Sipma is geboren op 13 november 1880 te Baarderadeel.

V-E  Akke Aans Elzinga, dochter van Aan Annes Elzinga (IV-I) en Jeltje Haantjes Joustra, is geboren op 25 juli 1850 te Oosterlittens.

Akke trouwt op 12 januari 1876 te Baarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Douwe Joris Spoor, zoon van Joris Dirks Spoor en Aafke Jochums de Vries. Douwe is geboren op 16 juli 1850 te Arum.

Van Douwe en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  Joris Spoor is geboren op 27 februari 1876 te Baarderadeel.

2  Jeltje Spoor is geboren op 1 november 1878 te Franekeradeel.

3  Ane Spoor is geboren op 2 mei 1880 te Franekeradeel.

V-F  Hotse Kleefstra, zoon van Fokke Hotses Kleefstra en Jeltje Annes Elsinga (IV-J), is geboren op 13 januari 1839 te Tzummarum, is overleden op 12 februari 1922 te Harlingen. Hotse werd 83 jaar en 30 dagen.

Hotse trouwt op 14 mei 1865 te Franeker op 26-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Houkje Vlietstra, dochter van Jentje Pieters Vlietstra en Mintje Minnes van der Meer. Houkje, zonder beroep, wonende te Almenum, is geboren op 26 augustus 1843 te Franeker, is overleden op 15 september 1889 14.30 uur te Almenum. Houkje werd 46 jaar en 20 dagen.

Van Hotse en Houkje zijn negen kinderen bekend:

1  Fokke Kleefstra is geboren op 11 oktober 1866 te Franeker.

2  Gouke Kleefstra is geboren op 27 oktober 1868 te Franeker.

3  Tjietske Kleefstra is geboren op 30 oktober 1870 te Franeker.

4  Jentje Kleefstra is geboren op 19 juli 1872 te Franeker, is overleden op 23 januari 1878 14.00 uur te Harlingen. Jentje werd 5 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

5  Geeske Wilhelmina Kleefstra is geboren op 12 juli 1874 18.00 uur te Franeker.

6  doodgeboren zoon Kleefstra is doodgeboren op 27 januari 1878 te Harlingen.

7  Jentje Kleefstra is geboren op 13 augustus 1879 te Almenum.

8  doodgeboren zoon Kleefstra is doodgeboren op 28 januari 1885 te Harlingen.

9  Jeltje Kleefstra is geboren op 2 december 1886 te Harlingen.

Hotse trouwt op 18 mei 1896 te Harlingen op 57-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Hermina van Doesburg, dochter van Hendrik van Doesburg en Johanna Kleinvogel. Hermina is geboren op 30 september 1851 te Harlingen, is overleden op 27 november 1934 te Harlingen. Hermina werd 83 jaar, 1 maand en 28 dagen.

V-G  Anne Fokkes Kleefstra, zoon van Fokke Hotses Kleefstra en Jeltje Annes Elsinga (IV-J), spoorwegbeambte, is geboren op 5 oktober 1840 te Tzummarum, is overleden op 1 juni 1921 te Haarlem. Anne werd 80 jaar, 7 maanden en 27 dagen.

Anne trouwt op 3 mei 1863 te Franeker op 22-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Sjoukje Meinsma, dochter van Meinte Rintjes Meinsma en Ymkje Franses Zaadstra. Sjoukje is geboren op 4 oktober 1837 te Winsum - Frl., is overleden op 8 november 1878 te Haarlem. Sjoukje werd 41 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Van Anne en Sjoukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Fokke Kleefstra is geboren op 28 juli 1864 te Britsum, is overleden op 16 mei 1918 te Haarlem. Fokke werd 53 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Fokke was gehuwd met Trijntje Mollema.

2  Ymkje Kleefstra is geboren op 15 oktober 1865 te Britsum, is overleden op 29 september 1866 te Beetgum. Ymkje werd 11 maanden en 14 dagen.

3  Meinte Kleefstra, lettergieter, is geboren op 9 maart 1867 te Beetgum, is overleden op 17 augustus 1920 te Haarlem. Meinte werd 53 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Meinte trouwt op 22 mei 1889 te Haarlem op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Maria Elizabeth Bonnen, dochter van George Carel Bonnen en Wilhelmina Geertruijda Hasselaar. Maria is geboren rond 1870 te Haarlem, is overleden op 19 november 1946. Maria werd ongeveer 76 jaar.

Maria was later gehuwd (2) met Caspar Melchior Balthazar Vernig.<87,88>

4  Jeltje Kleefstra is geboren op 16 april 1868 te Franeker.

5  Rintje Kleefstra is geboren rond september 1869 te Ransdorp, is overleden op 14 november 1869 te Ransdorp. Rintje werd ongeveer 2 maanden.

6  Ymke Kleefstra is geboren op 3 maart 1872 te Wijk Aan Zee en Duin.

7  Hotze Kleefstra is geboren op 25 juni 1874 te Haarlemmerliede en Spaarnewoude, is overleden op 27 mei 1877 te Haarlem. Hotze werd 2 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Anne trouwt op 2 april 1879 te Haarlem (is gescheiden op 21 februari 1893 te Haarlem) op 38-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Cornelia Lantinga, dochter van Jacob Lolkes Lantinga en Trijntje Pieters Wijtzes. Cornelia, dienstbode, is geboren op 5 augustus 1849 te IJlst.

Anne trouwt op 28 juni 1893 te Haarlem op 52-jarige leeftijd (3) met de 44-jarige Wiegertje Zandburg, dochter van Pieter Jans Zandburg en Johanna Posthuma. Wiegertje is geboren op 23 augustus 1848 te Lemmer.

V-H  Trijntje Kleefstra, dochter van Fokke Hotses Kleefstra en Jeltje Annes Elsinga (IV-J), zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 8 maart 1848 22.00 uur te Tzummarum, is overleden op 19 december 1870 te Nieuwendam. Trijntje werd 22 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Trijntje trouwt op 21 mei 1865 te Franeker op 17-jarige leeftijd met de 23-jarige Gjalt Meijer, zoon van Tjibbe Gjalts Meyer en Romkjen Tjipkes de Vries. Gjalt, gevangenbewaarder en nachtwacht, wonende te Leeuwarden, is geboren op 2 mei 1842 te Hilaard.

Gjalt was later gehuwd (2) met Anna Maria Kramer.<89,90>

Van Gjalt en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjipke Meijer is geboren op 11 juni 1865 02.00 uur te Leeuwarden.

2  Tjipke Meijer is geboren op 24 mei 1866 10.00 uur te Leeuwarden, is overleden op 12 november 1866 te Leeuwarden. Tjipke werd 5 maanden en 19 dagen.

3  Jeltje Meijer is geboren op 4 september 1867 11.00 uur te Franeker.

4  Jeltje Meijer is geboren op 30 september 1868 15.00 uur te Franeker, is overleden op 4 januari 1890 te Rotterdam. Jeltje werd 21 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

V-I  Anne Rommerts Elsinga, zoon van Rommert Annes Elsinga (IV-K) en Ytje Pieters Hiemstra, boerenknecht en arbeider, wonende te Jelsum, is geboren op 8 januari 1847 te Jelsum, is overleden op 15 mei 1918 13.30 uur te Jelsum. Anne werd 71 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<91,92>

Anne trouwt op 8 mei 1872 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Feikje Jans Zijlstra, dochter van Jan Folkert Zijlstra en Antje Sjoerds Swart. Feikje, zonder beroep, wonende te Jelsum, is geboren op 7 januari 1850 te Jelsum, is overleden op 3 januari 1923 19.00 uur te Jelsum. Feikje werd 72 jaar, 11 maanden en 27 dagen.<93..95>

Van Anne en Feikje is een kind bekend:

1  Antje Elzinga is geboren op 28 februari 1873 te Jelsum, is overleden op 24 juli 1953 te Dantumawoude, is begraven te Jelsum. Antje werd 80 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Antje trouwt op 7 mei 1898 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Kornelis Thaedes Mulder, zoon van Thaede Kornelis Mulder en Jetske Abes Brouwer. Kornelis is geboren op 2 september 1874 te Oldeboorn, is overleden op 31 oktober 1953 te Dantumawoude, is begraven te Jelsum. Kornelis werd 79 jaar, 1 maand en 29 dagen.

V-J  Grietje Rommerts Elzinga, dochter van Rommert Annes Elsinga (IV-K) en Ytje Pieters Hiemstra, zonder beroep, wonende te Jelsum, is geboren op 4 november 1848 te Hilaard, is overleden op 8 september 1880 04.00 uur te Jelsum (Huis 77b). Grietje werd 31 jaar, 10 maanden en 4 dagen.<96>

Grietje trouwt op 15 mei 1875 te Leeuwarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 37-jarige Arjen Jantjes van Dijk, zoon van Jan Klazes van Dijk en Joukje Arjens Borger. Arjen, werkman en zonder beroep, wonende te Jelsum en te Stiens, is geboren op 25 april 1838 te Cornjum, is overleden op 9 juli 1899 01.00 uur te Stiens (Huis 140). Arjen werd 61 jaar, 2 maanden en 14 dagen.<97>

Van Arjen en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Yttje van Dijk is geboren op 29 april 1876 te Jelsum.

2  doodgeboren dochter van Dijk is doodgeboren op 15 februari 1877 14.30 uur te Jelsum (Huis 72).<98>

In de overlijdensakte is vermeld dat er op 15 februari 1877 , 's namiddag om half drie, twee kinderen van het vrouwelijk geslacht dood zijn geboren.

3  doodgeboren dochter van Dijk is doodgeboren op 15 februari 1877 14.30 uur te Jelsum (Huis 72).<99>

In de overlijdensakte is vermeld dat er op 15 februari 1877 , 's namiddag om half drie, twee kinderen van het vrouwelijk geslacht dood zijn geboren.

V-K  Pieter Rommerts Elzinga, zoon van Rommert Annes Elsinga (IV-K) en Ytje Pieters Hiemstra, zonder beroep en arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 23 september 1851 te Lekkum, is overleden op 3 oktober 1923 te Rotterdam. Pieter werd 72 jaar en 10 dagen.

Pieter trouwt op 26 oktober 1876 te Leeuwarderadeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Klaaske Sybes Postma, dochter van Sybe Jans Postma en Grietje Martens Hoogstra. Klaaske, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 21 oktober 1854 te Engelum, is overleden op 5 december 1925 te Rotterdam. Klaaske werd 71 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Pieter en Klaaske zijn dertien kinderen bekend:

1  Grietje Elsinga is geboren op 3 juni 1877 te Leeuwarden, zie VI-A.

2  Rommert Elzinga is geboren op 13 oktober 1878 te Leeuwarden, zie VI-B.

3  Ytje Elzinga is geboren op 17 maart 1880 te Lekkum, zie VI-C.

4  Dirkje Elzinga is geboren op 17 oktober 1881 te Lekkum.

5  Sybe Elzinga is geboren op 20 december 1882 te Lekkum, is overleden op 18 november 1885 te Leeuwarden. Sybe werd 2 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

6  Feikje Elzinga is geboren op 28 juni 1884 te Lekkum, zie VI-D.

7  Trijntje Elzinga is geboren op 23 november 1885 te Leeuwarden, zie VI-E.

8  Sybe Elzinga is geboren op 28 mei 1887 te Leeuwarden.

Sybe trouwt op 16 februari 1927 te Rotterdam op 39-jarige leeftijd met Huiberdina Hendrika Kaak, dochter van Jacob Kaak en Maria Cornelia Ponsen. Huiberdina is geboren te Rotterdam.

9  Dirkje Elzinga is geboren op 11 maart 1889 te Leeuwarden, zie VI-F.

10  Tjitske Elzinga is geboren op 15 mei 1891 te Leeuwarden, is overleden op 3 oktober 1891 te Leeuwarden. Tjitske werd 4 maanden en 18 dagen.

11  Tjitske Elzinga is geboren op 13 augustus 1892 te Leeuwarden.

Tjitske trouwt op 29 maart 1911 te Rotterdam op 18-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelis Pieter Heijboer, zoon van Abraham Heijboer en Lena Maatje van der Bijl. Cornelis is geboren op 9 augustus 1890 te Charlois, is overleden op 27 november 1939 te Rotterdam. Cornelis werd 49 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

12  Klaaske Elzinga is geboren op 4 oktober 1894 te Leeuwarden.

Klaaske trouwt op 28 juni 1916 te Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Isaac Lotte, zoon van Isaac Lotte en Jannetje Kramer. Isaac is geboren op 15 februari 1897 te Leiden.

13  Grietje Elzinga is geboren op 13 april 1898 te Leeuwarden.

Grietje trouwt op 2 augustus 1922 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Johannes Warmer, zoon van Johannes Warmer en Margaretha Poort. Johannes is geboren rond 1896 te Rotterdam.

V-L  Aan Rommerts Elsinga, zoon van Rommert Annes Elsinga (IV-K) en Ytje Pieters Hiemstra, boerenknecht, werkman en arbeider, wonende te Lekkum en te Leeuwarden, is geboren op 23 februari 1856 te Lekkum, is overleden op 11 augustus 1914 te Leeuwarden. Aan werd 58 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Aan trouwt op 13 mei 1880 te Leeuwarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Trijntje Kornelis Schuitema, dochter van Kornelis Jans Schuitema en Aukje Dirks van der Scheer. Trijntje, dienstbode en zonder beroep, wonende te Leeuwarden en te Lekkum, is geboren op 10 december 1859 te Siegerswoude, is overleden op 24 april 1906 te Leeuwarden. Trijntje werd 46 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Van Aan en Trijntje zijn elf kinderen bekend:

1  Ytje Elsinga, wonende te Lekkum, is geboren op 25 oktober 1880 te Lekkum, is overleden op 20 december 1880 05.30 uur te Lekkum (Huis 44b). Ytje werd 1 maand en 25 dagen.<100>

2  Rommert Elzinga, wonende te Lekkum, is geboren op 28 maart 1882 te Lekkum, is overleden op 7 februari 1884 08.00 uur te Lekkum (Huis 69C). Rommert werd 1 jaar, 10 maanden en 10 dagen.<101>

3  Aukje Elsinga is geboren op 14 april 1884 te Lekkum, zie VI-G.

4  Rommert Elzinga is geboren op 25 december 1885 te Lekkum, zie VI-H.

5  Kornelis Elsinga is geboren op 22 februari 1888 te Lekkum, zie VI-I.

6  Anne Elsinga is geboren op 1 december 1889 te Leeuwarden, is overleden op 6 juni 1890 te Leeuwarden. Anne werd 6 maanden en 5 dagen.

7  Ytje Elsinga is geboren op 31 maart 1892 te Leeuwarden, is overleden op 13 augustus 1892 te Leeuwarden. Ytje werd 4 maanden en 13 dagen.

8  Anne Elsinga is geboren op 17 maart 1894 te Leeuwarden, zie VI-J.

9  Ytje Elsinga, dienstbode, wonende te Leeuwarden, is geboren op 23 juli 1895 te Leeuwarden.

Ytje trouwt op 11 mei 1918 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Uttjen Rijpstra, zoon van Jan Aans Rijpstra en Baukje Pieters Bakker. Uttjen, loopknecht, wonende te Leeuwarden, is geboren op 6 november 1893 te Leeuwarden.<102>

10  Aan Elsinga is geboren op 11 augustus 1900 te Leeuwarden, zie VI-K.

11  Trijntje Elsinga is geboren op 21 januari 1902 te Leeuwarden.

V-M  Douwe Rommerts Elzinga, zoon van Rommert Annes Elsinga (IV-K) en Ytje Pieters Hiemstra, arbeider, wonende te Rotterdam en te Leeuwarden, is geboren op 9 oktober 1859 te Leeuwarden, is overleden op 4 februari 1908 te Rotterdam. Douwe werd 48 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<103>

Douwe trouwt op 26 mei 1883 te Leeuwarderadeel op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Japke Kloosterman, dochter van Klaas Kloosterman en Trijntje Tjallings Alkema. Japke, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 18 mei 1862 te Franeker, is overleden op 5 mei 1900 te Leeuwarden. Japke werd 37 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Van Douwe en Japke zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntje Elzinga, wonende te Rotterdam, is geboren op 25 augustus 1884 te Leeuwarden, is overleden op 9 januari 1952 te Arnhem. Trijntje werd 67 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Trijntje trouwt op 30 augustus 1905 te Arnhem op 21-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jacobus Peijer, zoon van Hendrik Peijer en Johanna Adriana Coemans. Jacobus, voerman en arbeider, wonende te Arnhem, is geboren op 23 januari 1881 te Arnhem, is overleden op 21 november 1914 te Arnhem. Jacobus werd 33 jaar, 9 maanden en 29 dagen.<104> Trijntje trouwt op 16 juli 1919 te Arnhem op 34-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Theodorus Everardus van Hummel, zoon van Everardus Gerardus Wilhelmus van Hummel en Everdina Janssen. Theodorus, fabrieksarbeider, is geboren op 3 november 1886 te Arnhem, is overleden op 5 april 1977 te Arnhem. Theodorus werd 90 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Theodorus was eerder gehuwd (1) met Catharina Petronella Christina Gort.<105>

2  Rommert Elzinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 1 september 1886 te Leeuwarden, is overleden op 6 augustus 1888 09.00 uur te Leeuwarden, is als overleden aangegeven op 6 augustus 1888 te Leeuwarden (aangevers overlijden waren zijn oom Aan Elzinga (zie V-L) en zijn vader Douwe Elzinga (zie V-M)). Rommert werd 1 jaar, 11 maanden en 5 dagen.<106,107>

3  Ytje Elzinga is geboren op 11 oktober 1888 te Leeuwarden, is overleden op 21 januari 1890 te Leeuwarden. Ytje werd 1 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

4  Rommert Elzinga is geboren op 3 november 1890 te Leeuwarden, zie VI-L.<108>

5  Klaas Elzinga is geboren op 15 maart 1893 te Leeuwarden, zie VI-M.

6  Anne Elzinga is geboren op 20 november 1895 te Leeuwarden, is overleden op 11 januari 1897 te Leeuwarden. Anne werd 1 jaar, 1 maand en 22 dagen.

7  Ytje Elzinga is geboren op 23 maart 1898 te Leeuwarden, is overleden op 26 februari 1942 te Baaium, is begraven te Baaium. Ytje werd 43 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Ytje trouwt op 27 juli 1922 te Hennaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Kornelis Zijlstra, zoon van Wypke Zijlstra en Aafke de Boer. Kornelis is geboren op 23 september 1895 te Dronrijp, is overleden op 30 september 1977, is begraven te Baaium. Kornelis werd 82 jaar en 7 dagen.

V-N  Kornelis Rommerts Elzinga, zoon van Rommert Annes Elsinga (IV-K) en Ytje Pieters Hiemstra, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 16 april 1865 te Lekkum, is overleden op 15 oktober 1923 te Rotterdam. Kornelis werd 58 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Kornelis trouwt op 7 mei 1887 te Leeuwarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Dirkje Sybes Postma, dochter van Sybe Jans Postma en Grietje Martens Hoogstra. Dirkje is geboren op 10 december 1864 te Marssum, is overleden op 7 januari 1921 te Rotterdam. Dirkje werd 56 jaar en 28 dagen.

Van Kornelis en Dirkje zijn acht kinderen bekend:

1  Ytje Elzinga is geboren op 3 april 1888 11.00 uur te Leeuwarden, is als geboren aangegeven op 4 april 1888 te Leeuwarden (aangever geboorte was haar vader Kornelis Elzinga (vader) (zie V-N); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Feenstra en haar oom Douwe Elzinga (zie V-M)), zie VI-N.<109,110>

2  Grietje Elzinga is geboren op 30 juni 1889 te Leeuwarden.

Grietje trouwt op 27 mei 1914 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Ale Sundquest, zoon van Johan Andries Sundquest en Jansje van der Rol. Ale is geboren rond 1890 te Amsterdam.

3  Klaske Elzinga is geboren op 11 augustus 1891 te Leeuwarden.

Klaske trouwt op 16 december 1914 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Antonius van der Linden, zoon van Laurentius van der Linden en Wilhelmina Ribbens. Antonius is geboren rond 1887 te Breda.

4  Sybe Elzinga is geboren op 13 augustus 1893 te Leeuwarden.

Sybe trouwt op 31 maart 1915 te Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Dirkje Wilhelmina Weeteling, dochter van Jacobus Weeteling en Aagje Cornelia Bouman. Dirkje is geboren op 21 september 1895 te Rotterdam.

5  Dirkje Elzinga is geboren op 24 april 1895 te Leeuwarden, is overleden op 11 juni 1895 te Leeuwarden. Dirkje werd 1 maand en 18 dagen.

6  Kornelis Elzinga is geboren op 31 maart 1897 te Leeuwarden.

Kornelis trouwt op 4 mei 1921 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Neeltje van der Linden, dochter van Willem van der Linden en Neeltje Groenendijk. Neeltje is geboren rond 1901 te Rotterdam.

7  Dirkje Elzinga is geboren op 5 december 1899 te Rotterdam, is overleden op 25 januari 1903 te Rotterdam. Dirkje werd 3 jaar, 1 maand en 20 dagen.

8  Romkje Petronella Elzinga is geboren op 28 april 1902 te Rotterdam.

Romkje trouwt op 10 augustus 1921 te Rotterdam op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Pieter Mos, zoon van Pieter Mos en Hendrikje van der Woude. Pieter is geboren rond 1897 te Amsterdam.

V-O  Antje Pieters Elzing, dochter van Pieter Jelles Elzing (IV-O) en Jitske Anskes de Vries, zonder beroep, wonende te Abbega, is geboren op 9 januari 1855 te Sijbrandaburen, is overleden op 7 juni 1930 08.00 uur te Abbega. Antje werd 75 jaar, 4 maanden en 29 dagen.<111>

Antje trouwt op 29 januari 1885 te Rauwerderhem op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Gerben Johannes van Dijk, zoon van Johannes Annes van Dijk en Wytske Pieters de Jong. Gerben is geboren op 16 december 1854 te Gauw.

Van Gerben en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Anskje van Dijk is geboren op 31 oktober 1885 te Tersoal, is overleden voor 6 mei 1920. Anskje werd hoogstens 34 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Anskje trouwt op 14 mei 1908 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met haar volle neef de 31-jarige Harmen Dijkstra, zoon van Jurjen Dijkstra en Joukje Bruinsma. Harmen, veehouder en pensionhouder, is geboren op 2 september 1876 te Scharnegoutum, is overleden op 22 april 1942 te Bolsward. Harmen werd 65 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Harmen was later gehuwd (2) met Akke van Foeken (zie V-Q.9).<112,113>

2  Johannes van Dijk is geboren op 26 november 1888 te Sijbrandaburen.

Johannes trouwt op 6 mei 1915 te Menaldumadeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertje Stienstra, dochter van Ynze Stienstra en Trijntje Jansma. Geertje is geboren op 14 februari 1889 te Menaldum.

3  Jitske van Dijk is geboren op 30 september 1892 te Wymbritseradeel.

4  Wytske van Dijk is geboren op 10 april 1895 te Wymbritseradeel.

5  Pietje van Dijk is geboren op 10 april 1895 te Gauw.

Pietje trouwt op 12 mei 1920 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 32-jarige Pieter Vellenga, zoon van Tiede Klazes Vellenga en Klaaske Jacobs Tiemersma. Pieter is geboren op 17 februari 1888 te Wommels.

6  Maria van Dijk is geboren op 4 februari 1898 te Wymbritseradeel.

V-P  Anskje Pieters Elzing, dochter van Pieter Jelles Elzing (IV-O) en Jitske Anskes de Vries, is geboren op 23 september 1859 te Sijbrandaburen, is overleden op 20 november 1885 te Rauwerderhem. Anskje werd 26 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Anskje trouwt op 5 mei 1881 te Rauwerderhem op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Thomas Sipkes Dijkstra, zoon van Sipke Durks Dijkstra en Jantje Bakker. Thomas is geboren op 6 februari 1858 te Tersoal.

Van Thomas en Anskje is een kind bekend:

1  Jitske Dijkstra is geboren op 7 januari 1884 te Rauwerderhem.

V-Q  Jeltje Pieters Elzing, dochter van Pieter Jelles Elzing (IV-O) en Jitske Anskes de Vries, is geboren op 25 januari 1863 te Sijbrandaburen, is overleden op 14 januari 1938 te Nijland - Súdwest Fryslân. Jeltje werd 74 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Jeltje trouwt op 4 juli 1885 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Douwe Wietzes van Foeken, zoon van Wietze Taedes van Foeken en Hotske Jurjens de Jager. Douwe, veldwachter, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 27 december 1857 te Langweer, is overleden op 2 augustus 1906 te Nijland - Súdwest Fryslân. Douwe werd 48 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Van Douwe en Jeltje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Hotske van Foeken is geboren op 9 april 1886 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 17 mei 1933 te Den Haag. Hotske werd 47 jaar, 1 maand en 8 dagen.

Hotske trouwt op 27 juli 1907 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Thijs de Jong, zoon van Pieter de Jong en Leeuwkje Bijlsma. Thijs, klerk, bij de politie in Den Haag en directeur, van de algemene begraafplaats, is geboren op 20 november 1883 te Sneek, is overleden op 24 maart 1963 te Voorburg. Thijs werd 79 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

2  Pieter van Foeken, slager, is geboren op 26 oktober 1887 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 14 september 1961 te Heerenveen. Pieter werd 73 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Pieter trouwt op 27 juli 1912 te Nijland - Súdwest Fryslân op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Reino de Jong, dochter van Sijbren de Jong en Bakke Lemstra. Reino is geboren op 28 februari 1892 te Exmorra, is overleden op 28 september 1976 te Blauwhuis. Reino werd 84 jaar en 7 maanden.

3  Jitske van Foeken is geboren op 23 januari 1889 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 1 februari 1978 te Sneek. Jitske werd 89 jaar en 9 dagen.

Jitske trouwt op 23 mei 1908 te Bolsward op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Leonardus Lammers, zoon van Gerrit Lammers en Geertrui Slots. Willem, slager, is geboren op 3 januari 1885 te Bolsward, is overleden op 7 november 1970 te Bolsward. Willem werd 85 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

4  Wietze van Foeken, agent, van het Batavia Veem, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, te Semarang - Ned. Indië en te Telok Betong - Ned. Indië, is geboren op 2 januari 1891 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 24 maart 1943 te Batavia - Ned. Indië (tijdens de Japanse bezetting overleden), is begraven te Batavia - Ned. Indië (erebegraafplaats). Wietze werd 52 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Wietze trouwt op 31 maart 1921 te Leeuwarden (gehuwd met de handschoen (bij volmacht) te Leeuwarden en Semarang) op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Trijntje Catharina van Asperen, dochter van Ids van Asperen en Elisabeth Gerbens Stienstra. Trijntje is geboren op 13 juni 1894 te Leeuwarden, is overleden op 24 januari 1980 te Bennebroek. Trijntje werd 85 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

5  Tjitske van Foeken is geboren op 21 mei 1892 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 22 oktober 1955 te Nijland - Súdwest Fryslân. Tjitske werd 63 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Tjitske trouwt op 11 februari 1911 te Wymbritseradeel op 18-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Wolter Heerschap, zoon van Wolter Heerschap en Antje Braad. Hendrik is geboren op 16 maart 1885 te Ossenzijl, is overleden op 21 juli 1941 te Wymbritseradeel. Hendrik werd 56 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

6  Sjoerdje van Foeken is geboren op 31 augustus 1893 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 20 december 1967 te Bolsward. Sjoerdje werd 74 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Sjoerdje trouwt op 18 mei 1916 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 38-jarige Taede Wiersma, zoon van Rienk Wiersma en Tjitske Abma. Taede is geboren op 27 december 1877 te Abbega, is overleden op 17 april 1967 te Sneek. Taede werd 89 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

7  Marten van Foeken, kruidenier, is geboren op 13 oktober 1894 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 21 februari 1993 te Bolsward. Marten werd 98 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Marten trouwt op 28 september 1918 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Gerritje van Dijk, dochter van Ane van Dijk en Pietje Rienstra. Gerritje is geboren op 13 februari 1898 te Scharnegoutum, is overleden op 10 januari 1983 te Sneek. Gerritje werd 84 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

8  Anske van Foeken, compagnon, in de Verenigde Expeditiebedrijven te Leeuwarden, is geboren op 22 december 1895 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 5 april 1956 te Sneek. Anske werd 60 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Anske trouwt op 2 september 1922 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Hendrikje (Hinke) Hoekstra, dochter van Gerben Hoekstra en Jitske van der Wal. Hendrikje is geboren op 19 november 1895 te Ysbrechtum, is overleden op 29 februari 1980 te Sneek. Hendrikje werd 84 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

9  Akke van Foeken is geboren op 6 april 1898 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 29 maart 1980 te Bolsward. Akke werd 81 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Akke trouwt op 6 mei 1920 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 43-jarige Harmen Dijkstra, zoon van Jurjen Dijkstra en Joukje Bruinsma. Harmen, veehouder en pensionhouder, is geboren op 2 september 1876 te Scharnegoutum, is overleden op 22 april 1942 te Bolsward. Harmen werd 65 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Harmen was eerder gehuwd (1) met Anskje van Dijk (zie V-O.1).<114,115>

10  Maria van Foeken is geboren op 11 juli 1900 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 8 augustus 1964 te Heerenveen. Maria werd 64 jaar en 28 dagen.

Maria trouwt op 25 juni 1921 te Wymbritseradeel op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Wolter Ebbelink, zoon van Hendrik Ebbelink en Margje Heerschap. Wolter is geboren op 17 april 1897 te Steenwijk, is overleden op 15 maart 1963 te Franeker. Wolter werd 65 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

11  Jurjen Taede van Foeken is geboren op 2 april 1902 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 24 april 1903 te Nijland - Súdwest Fryslân. Jurjen werd 1 jaar en 22 dagen.

12  Jurjen Taede van Foeken is geboren op 6 juni 1904 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 28 augustus 1995 te Bolsward. Jurjen werd 91 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Jurjen trouwt op 20 mei 1938 te Langweer op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Geertje Kok, dochter van Cornelis Kok en Akke Zwaga. Geertje is geboren op 31 januari 1914 te Langweer, is overleden op 15 juni 1986 te Bolsward. Geertje werd 72 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

V-R  Akke Pieters Elzing, dochter van Pieter Jelles Elzing (IV-O) en Jitske Anskes de Vries, is geboren op 19 december 1864 te Sijbrandaburen.

Akke trouwt op 27 mei 1886 te Rauwerderhem op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Sanne Dijkstra, zoon van Sipke Durks Dijkstra en Jantje Bakker. Sanne is geboren op 30 juni 1864 te Sijbrandaburen.

Van Sanne en Akke zijn drie kinderen bekend:

1  Jitske Dijkstra is geboren op 20 april 1887 te Hennaarderadeel.

2  Jantje Dijkstra is geboren op 29 augustus 1889 te Hennaarderadeel.

3  Tjitske Dijkstra is geboren op 24 juni 1891 te Hennaarderadeel.


Generatie VI

(van 1864 tot 1995)

In deze generatie zijn 14 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1899 en 1935. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotterdam (24x), Leeuwarden (13x), Amsterdam (3x), Arnhem (2x), Nieuw Helvoet, Hellevoetsluis en Den Helder. Er is momenteel nog 1 van de 49 kinderen in leven.

VI-A  Grietje Elsinga, dochter van Pieter Rommerts Elzinga (V-K) en Klaaske Sybes Postma, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 3 juni 1877 te Leeuwarden, is overleden op 23 juni 1905 te Rotterdam. Grietje werd 28 jaar en 20 dagen.

Grietje trouwt op 22 februari 1899 te Leeuwarden op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Simon Petrus de Jong, zoon van Johannes de Jong en Jacoba Simons. Simon, matroos, wonende te Leeuwarden, is geboren op 27 mei 1876 te Leeuwarden, is overleden op 1 juni 1956 te Rotterdam. Simon werd 80 jaar en 5 dagen.<116>

Simon was eerder gehuwd (1) met Cornelia Hendrika Sophia van der Horst. Simon was later gehuwd (3) met Helena van der Woude.<117,118>

Van Simon en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes de Jong is geboren op 21 juli 1899 te Leeuwarden.

Johannes trouwt op 28 mei 1924 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Cornelia van Paasschen, dochter van Willem van Paasschen en Grietje Visbeen. Cornelia is geboren rond 1900 te Capelle aan den IJssel.

2  Klaasje de Jong is geboren rond 1901 te Den Helder.

Klaasje trouwt op 24 maart 1920 te Rotterdam op ongeveer 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik van der Woude, zoon van Jelle van der Woude en Esselina Hekkers. Hendrik is geboren op 7 november 1896 te Leeuwarden.

3  Jacobus Simon de Jong is geboren op 31 augustus 1902 te Rotterdam.

Jacobus trouwt op 31 oktober 1928 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna van der Woldt, dochter van Andries van der Woldt en Cato van Unnik. Anna is geboren op 21 november 1904 te Rotterdam.

VI-B  Rommert Elzinga, zoon van Pieter Rommerts Elzinga (V-K) en Klaaske Sybes Postma, is geboren op 13 oktober 1878 te Leeuwarden.

Rommert trouwt op 31 januari 1906 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Anthonia van Ham, dochter van Laurens van Ham en Cornelia Schneyderberg. Anthonia is geboren op 17 augustus 1880 te Hillegersberg.

Van Rommert en Anthonia zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Rommert Elzinga is geboren op 21 januari 1905 te Rotterdam.

2  Laurens Elzinga is geboren op 1 augustus 1906 te Rotterdam, is overleden op 5 januari 1964 te Rotterdam. Laurens werd 57 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Laurens trouwt op 15 juli 1936 te Rotterdam op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Petronella Maria Weerts, dochter van Arie Weerts en Petronella Maria Vendrig. Petronella is geboren op 16 maart 1910 te Rotterdam.

3  Grietje Elzinga is geboren op 31 augustus 1907 te Rotterdam.

Grietje trouwt op 10 augustus 1927 te Rotterdam op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Jan Josephus Hendrik Dirkzwager, zoon van Gerrit Gijsbert Dirkzwager en Maria van der Plas. Jan is geboren rond 1908 te Rotterdam.

4  Cornelia Elzinga is geboren op 19 december 1908 te Rotterdam, is overleden op 2 augustus 1999 te Rotterdam. Cornelia werd 90 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Cornelia trouwt op 30 december 1936 te Rotterdam op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Mattheus Duvaloois. Johannes is geboren op 6 juli 1906 te Rotterdam, is overleden op 26 januari 1996 te Rotterdam. Johannes werd 89 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

VI-C  Ytje Elzinga, dochter van Pieter Rommerts Elzinga (V-K) en Klaaske Sybes Postma, dienstbode, wonende te Leeuwarden, is geboren op 17 maart 1880 te Lekkum, is overleden op 17 augustus 1947 te Rotterdam. Ytje werd 67 jaar en 5 maanden.

Ytje trouwt op 4 november 1899 te Leeuwarden op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Johannes Brandsen, zoon van Nicolaas Brandsen en Johanna Wels. Johannes, kwartiermeester, bij de Koninklijke Marine, wonende te Amsterdam, is geboren rond 1875 te Amersfoort, is overleden op 24 november 1952 te Rotterdam. Johannes werd ongeveer 77 jaar.<119>

Van Johannes en Ytje zijn drie kinderen bekend:

1  Clazina Johanna Brandsen is geboren rond 1900 te Amsterdam.

Clazina trouwt op 3 juli 1919 te Rotterdam op ongeveer 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Pieter Dissel, zoon van Jan Dissel en Clazina Johanna Brandsen. Pieter is geboren rond 1893 te Zijpe - N.H.. Clazina trouwt op 24 juli 1935 te Rotterdam op ongeveer 35-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 28-jarige Rijnerus Rijnders, zoon van Abraham Cornelis Rijnders en Heintje Hessels. Rijnerus is geboren rond 1907 te Rotterdam.

2  Pieter Rommert Brandsen is geboren op 6 maart 1902 te Nieuw Helvoet.

Pieter trouwt op 18 januari 1933 te Rotterdam op 30-jarige leeftijd met Geertrui van der Linden, dochter van Willem van der Linden en Neeltje Groenendijk.

3  Nicolaas Johannes Brandsen is geboren rond 1907 te Hellevoetsluis.

Nicolaas trouwt op 16 december 1931 te Rotterdam op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Elizabeth de Haan, dochter van Hendrik de Haan en Elizabeth Maria van der Jagt. Elizabeth is geboren rond 1905 te Rotterdam.

VI-D  Feikje Elzinga, dochter van Pieter Rommerts Elzinga (V-K) en Klaaske Sybes Postma, is geboren op 28 juni 1884 te Lekkum.

Feikje trouwt op 26 augustus 1903 te Rotterdam (is gescheiden op 11 september 1911 te Rotterdam) op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Rijk van Offeren, zoon van Cornelis van Offeren en Helena van Ringelensteijn. Rijk is geboren rond 1881 te Heerewaarden.

Rijk was later gehuwd (2) met Adriana Johanna Stakenburg.<120,121>

Van Rijk en Feikje zijn drie kinderen bekend:

1  Helena van Offeren is geboren op 14 april 1904 te Rotterdam.

2  Pieter van Offeren is geboren op 31 oktober 1906 te Rotterdam.

3  Cornelia van Offeren is geboren op 6 oktober 1908 te Rotterdam.

Cornelia trouwt op 2 oktober 1935 te Rotterdam op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Cornelis Philippus Laanen, zoon van Nicolaas Laanen en Louisa Wilhelmina van Gelderen. Cornelis is geboren rond 1913 te Rotterdam.

VI-E  Trijntje Elzinga, dochter van Pieter Rommerts Elzinga (V-K) en Klaaske Sybes Postma, is geboren op 23 november 1885 te Leeuwarden.

Trijntje trouwt op 14 juni 1916 te Rotterdam op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Cornelis Bos, zoon van Wouter Bos en Neeltje Noordhoek. Cornelis is geboren rond 1884, is overleden op 27 december 1959 te Rotterdam. Cornelis werd ongeveer 75 jaar.

Van Cornelis en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Klaasje Bos is geboren op 7 januari 1906 te Rotterdam (op 14 juni 1916 erkend door haar ouders, oorspronkelijke familienaam was Elzinga).

Klaasje trouwt op 5 juli 1928 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd met Cornelis van Duijn, zoon van Leendert Gerardus van Duijn en Johanna Oosterwijk.

2  Wouter Bos is geboren rond 1920 te Rotterdam, is overleden op 31 juli 1921 te Rotterdam. Wouter werd ongeveer 1 jaar.

3  Neeltje Bos is geboren op 8 september 1922 te Rotterdam, is overleden op 11 februari 2013 te Rotterdam. Neeltje werd 90 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Neeltje was sinds 1948 gehuwd met N.N.

VI-F  Dirkje Elzinga, dochter van Pieter Rommerts Elzinga (V-K) en Klaaske Sybes Postma, is geboren op 11 maart 1889 te Leeuwarden.

Dirkje trouwt op 16 juni 1909 te Rotterdam (is gescheiden op 31 oktober 1924 te Rotterdam) op 20-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Johannes Jacobus Albertus Vlierhout, zoon van Willem Vlierhout en Aaltje Oldenburg. Johannes is geboren op 21 mei 1886 te Amsterdam.

Johannes was later gehuwd (2) met Maria Agnes van Tol.<122,123>

Van Johannes en Dirkje zijn twee kinderen bekend:

1  Klaaske Vlierhout is geboren op 6 juli 1909 te Rotterdam.

Klaaske trouwt op 28 april 1932 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Pieter Lakeman, zoon van Frederik Lakeman en Zoetje Koolhout. Pieter is geboren rond 1908 te Rotterdam.

2  Willem Vlierhout is geboren op 16 september 1915 te Rotterdam.

Dirkje trouwt op 2 september 1925 te Rotterdam op 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 28-jarige Willem Jacobus Thijssen, zoon van Willem Petrus Johannes Thijssen en Johanna Hoogland. Willem is geboren rond 1897 te Amsterdam, is overleden op 8 maart 1934 te Rotterdam. Willem werd ongeveer 37 jaar.

VI-G  Aukje Elsinga, dochter van Aan Rommerts Elsinga (V-L) en Trijntje Kornelis Schuitema, is geboren op 14 april 1884 te Lekkum, is overleden op 27 april 1959 te Leeuwarden. Aukje werd 75 jaar en 13 dagen.

Aukje trouwt op 5 januari 1907 te Leeuwarden op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelis van Egten, zoon van Doeke van Egten en Ida Meyer. Cornelis is geboren op 12 maart 1884 te Leeuwarden.

Van Cornelis en Aukje is een kind bekend:

1  doodgeboren dochter van Egten is doodgeboren op 6 april 1927 te Leeuwarden.

VI-H  Rommert Elzinga, zoon van Aan Rommerts Elsinga (V-L) en Trijntje Kornelis Schuitema, pakhuisknecht, wonende te Leeuwarden, is geboren op 25 december 1885 te Lekkum, is overleden op 10 maart 1939 te Amsterdam, is begraven op 14 maart 1939 te Amsterdam (Nieuwe Ooster begraafplaats). Rommert werd 53 jaar, 2 maanden en 13 dagen.<124>

Rommert trouwt op 15 juni 1907 te Leeuwarden op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Wilhelmina van Egten, dochter van Doeke van Egten en Ida Meyer. Wilhelmina, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 26 februari 1886 te Leeuwarden, is overleden op 23 mei 1955 te Amsterdam, is begraven op 27 mei 1955 te Amsterdam (Nieuwe Ooster begraafplaats). Wilhelmina werd 69 jaar, 2 maanden en 27 dagen.<125,126>

Van Rommert en Wilhelmina zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Elzinga is geboren op 21 januari 1908 te Leeuwarden.

Trijntje trouwt op 5 september 1928 te Amsterdam op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Johannes Hendricus Vonk, zoon van Marinus Petrus Vonk en Anna Wilhelmina Maria Mulder. Johannes is geboren rond 1905 te Amsterdam.

2  Ida Elzinga is geboren op 14 februari 1911 te Leeuwarden.

3  Aan Rommert Elzinga is geboren op 4 juli 1915 te Leeuwarden.

VI-I  Kornelis Elsinga, zoon van Aan Rommerts Elsinga (V-L) en Trijntje Kornelis Schuitema, is geboren op 22 februari 1888 te Lekkum, is overleden op 26 juli 1936 te Amsterdam. Kornelis werd 48 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Kornelis trouwt op 14 november 1908 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Minke van Egten, dochter van Doeke van Egten en Ida Meyer. Minke is geboren op 5 april 1888 te Leeuwarden, is overleden op 17 januari 1944 te Amsterdam, is begraven op 22 januari 1944 te Amsterdam (Nieuwe Ooster begraafplaats). Minke werd 55 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<127>

Van Kornelis en Minke zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Elsinga is geboren op 11 januari 1909.

2  Ida Elsinga is geboren op 26 mei 1912 te Leeuwarden, is overleden op 19 augustus 1996 te Voorst. Ida werd 84 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

3  Aukje Elsinga is geboren op 8 december 1913, is overleden rond 1917. Aukje werd ongeveer 4 jaar.

4  Kornelis Rommert Elsinga is geboren op 28 maart 1916, is overleden te Amsterdam.

5  Aukje Elsinga is geboren op 13 maart 1920 te Amsterdam, is overleden op 19 september 2001 te Amstelveen. Aukje werd 81 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Aukje was sinds 27 augustus 1941 gehuwd met N.N.

6  Willemina Anna (Miep) Elsinga is geboren op 21 februari 1922 te Amsterdam.

VI-J  Anne Elsinga, zoon van Aan Rommerts Elsinga (V-L) en Trijntje Kornelis Schuitema, arbeider, wonende te Leeuwarden, is geboren op 17 maart 1894 te Leeuwarden, is overleden op 5 december 1961 te Leeuwarden. Anne werd 67 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Anne trouwt op 2 juni 1917 te Leeuwarden op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Oeke van der Weij, dochter van Hillebrand Tiedes van der Weij en Dieuwke Folkerts Struiksma. Oeke, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, is geboren op 4 april 1894 te Oosterlittens, is overleden op 24 mei 1986 te Leeuwarden, is gecremeerd te Goutum. Oeke werd 92 jaar, 1 maand en 20 dagen.<128>

Van Anne en Oeke zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  Trijntje Elsinga is geboren op 20 oktober 1919 te Leeuwarden, is overleden op 29 juli 2002 te Terschelling. Trijntje werd 82 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Trijntje trouwt op 5 november 1947 te Leeuwarden op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Rinze Boonstra. Rinze is geboren op 17 september 1916 te Leeuwarden, is overleden op 9 februari 1989 te Leeuwarden. Rinze werd 72 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

3  Aukje Elsinga is geboren op 15 april 1921 te Leeuwarden.

4  Aan Elsinga, wonende te Leeuwarden, is geboren op 22 november 1922 te Leeuwarden, is overleden op 30 augustus 1996 te Leeuwarden, is gecremeerd op 3 september 1996 te Goutum (Leeuwarden). Aan werd 73 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<129>

Aan trouwt op 9 juni 1948 te Leeuwarden op 25-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Hiskea Tjakina Noor. Hiskea, wonende te Leeuwarden, is geboren op 11 juli 1929 te Nieuweschans, is overleden op 24 juli 1973 te Leeuwarden. Hiskea werd 44 jaar en 13 dagen.

Hiskea was eerder gehuwd (1) met N.N..

Aan was van 7 juni 1974 tot 25 februari 1976 gehuwd (2) met N.N.

5  Geertje Elsinga, wonende te Koudum, is geboren op 23 juni 1924 te Leeuwarden, is overleden op 16 december 2010 te Sneek, is begraven op 21 december 2010 te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Geertje werd 86 jaar, 5 maanden en 23 dagen.<130,131>

Geertje trouwt op 4 augustus 1943 te Leeuwarden op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Reit Albertus Reitsema. Reit is geboren op 21 februari 1922 te Leeuwarden, is overleden op 3 januari 2004 te Bolsward, is begraven op 8 januari 2004 te Leeuwarden (Noorderbegraafplaats). Reit werd 81 jaar, 10 maanden en 13 dagen.<132..135>

VI-K  Aan Elsinga, zoon van Aan Rommerts Elsinga (V-L) en Trijntje Kornelis Schuitema, is geboren op 11 augustus 1900 te Leeuwarden, is overleden op 21 juli 1960 te Leeuwarden. Aan werd 59 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Aan trouwt op 27 augustus 1921 te Leeuwarden op 21-jarige leeftijd met de 19-jarige Piertje Bantema, dochter van Klaas Bantema en Fopjen Haringsma. Piertje is geboren op 30 mei 1902 te Leeuwarden.

Van Aan en Piertje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Elsinga is geboren op 15 januari 1922 te Leeuwarden, is overleden op 20 december 2006 te Leeuwarden. Trijntje werd 84 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Trijntje trouwt op 2 november 1942 te Leeuwarden op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Murk Stienstra. Murk is geboren op 17 maart 1918 te Hennaarderadeel, is overleden op 10 september 1992 te Leeuwarden. Murk werd 74 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

2  Fopjen (Corrie) Elsinga is geboren op 18 september 1925 te Leeuwarden, is overleden op 22 mei 1996 te Leeuwarden, is gecremeerd op 25 mei 1996 te Goutum (Leeuwarden). Fopjen werd 70 jaar, 8 maanden en 4 dagen.<136,137>

Fopjen trouwt op 16 mei 1945 op 19-jarige leeftijd met Piet Nagelhout. Piet is overleden op 1 december 1981.<138>

VI-L  Rommert Elzinga, zoon van Douwe Rommerts Elzinga (V-M) en Japke Kloosterman, smid, wonende te Arnhem, is geboren op 3 november 1890 te Leeuwarden, is overleden op 1 augustus 1971, is begraven te Arnhem (Moscowa). Rommert werd 80 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<139>

Rommert trouwt op 21 mei 1913 te Arnhem (huwelijksgetuigen waren Jacob Coemans, Gerardus Kloeken, Gerardus Johannes Albertus Kloeken en zijn zwager Jacobus Peyer (zwager van de bruidegom)) op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Willemina Hendrina van Munster, dochter van Engelbart Jacobus van Munster en Hendrina Willemina Holland. Willemina, zonder beroep, wonende te Arnhem, is geboren op 8 maart 1891 te Arnhem, is overleden op 6 april 1976, is begraven te Arnhem (Moscowa). Willemina werd 85 jaar en 29 dagen.<140,141>

Van Rommert en Willemina zijn drie kinderen bekend:

1  Rommert Elzinga is geboren op 2 juni 1915 te Arnhem, is overleden op 16 augustus 2006 te Arnhem. Rommert werd 91 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Rommert was sinds 21 augustus 1943 gehuwd met N.N.

2  Gradus Elzinga is geboren rond 1918, is overleden op 5 maart 1921 te Arnhem. Gradus werd ongeveer 3 jaar.

3  Gradus Elzinga is geboren op 11 april 1922 te Arnhem, is overleden op 9 januari 2012 te Den Haag. Gradus werd 89 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<142,143>

Gradus was sinds 3 oktober 1945 gehuwd met N.N.

VI-M  Klaas Elzinga, zoon van Douwe Rommerts Elzinga (V-M) en Japke Kloosterman, is geboren op 15 maart 1893 te Leeuwarden.

Klaas trouwt op 25 juli 1917 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 18-jarige Christina Johanna Sinon, dochter van Pieter Hendrik Sinon en Johanna Leijten. Christina is geboren op 20 maart 1899 te Fijnaart en Heijningen, is overleden op 26 januari 1940 te Rotterdam. Christina werd 40 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Van Klaas en Christina zijn zes kinderen bekend:

1  Japke Elzinga is geboren op 20 december 1917 te Rotterdam, is overleden op 19 december 2007 te Rotterdam. Japke werd 89 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Japke was gehuwd met Cornelis Schrammeijer. Cornelis is geboren op 2 oktober 1915 te Rotterdam, is overleden op 19 april 1996 te Rotterdam. Cornelis werd 80 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

2  Johanna Elzinga is geboren op 12 november 1920 te Rotterdam, is overleden op 2 mei 2008 te Dordrecht. Johanna werd 87 jaar, 5 maanden en 20 dagen.<144,145>

Johanna trouwt op 11 december 1940 te Rotterdam op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Leendert Jansen. Leendert is geboren op 13 februari 1919 te Tholen, is overleden op 21 oktober 1984 te Dordrecht. Leendert werd 65 jaar, 8 maanden en 8 dagen.<146..148>

3  Pieter Elzinga is geboren rond februari 1922 te Rotterdam, is overleden op 29 maart 1922 te Rotterdam. Pieter werd ongeveer 1 maand.

4  Christina Johanna Elzinga is geboren op 16 april 1923 te Rotterdam, is overleden op 20 augustus 2002 te Rotterdam. Christina werd 79 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Christina was van 25 januari 1950 tot 10 november 1972 gehuwd met N.N.

5  Pieter Hendrikus Elzinga is geboren rond 1925 te Rotterdam, is overleden op 24 februari 1931 te Rotterdam. Pieter werd ongeveer 6 jaar.

6  Klaas Elzinga is geboren op 24 februari 1935 te Rotterdam, is overleden op 14 januari 2015 te Bergen op Zoom. Klaas werd 79 jaar, 10 maanden en 21 dagen.<149,150>

Klaas was sinds 1 mei 1962 gehuwd met N.N.

VI-N  Ytje Elzinga, dochter van Kornelis Rommerts Elzinga (V-N) en Dirkje Sybes Postma, is geboren op 3 april 1888 11.00 uur te Leeuwarden, is als geboren aangegeven op 4 april 1888 te Leeuwarden (aangever geboorte was haar vader Kornelis Elzinga (vader) (zie V-N); getuigen aangifte geboorte waren Pieter Feenstra en haar oom Douwe Elzinga (zie V-M)).<151,152>

Ytje trouwt op 9 januari 1907 te Rotterdam op 18-jarige leeftijd met de 20-jarige Reinier Jacobus Koet, zoon van Reinier Koet en Wilhelmina Blansjaar. Reinier is geboren op 9 november 1886 te Gouda, is overleden op 17 december 1955 te Rotterdam. Reinier werd 69 jaar, 1 maand en 8 dagen.<153>

Van Reinier en Ytje zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Koet is geboren op 16 oktober 1907 te Rotterdam, is overleden op 21 april 1908 te Rotterdam. Cornelis werd 6 maanden en 5 dagen.

2  Cornelis Koet is geboren op 16 februari 1909 te Rotterdam.

Cornelis trouwt op 13 september 1933 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Gieltje Henriette Ritman, dochter van Pieter Ritman en Gieltje Helena Mathilda Berendina Ackermans. Gieltje is geboren rond 1912 te Rotterdam.

3  Wilhelmina Koet is geboren op 20 juni 1911 te Rotterdam.<154>

4  Dirkje Christina Koet is geboren op 4 september 1912 te Rotterdam.<155>

Dirkje trouwt op 6 juni 1934 te Rotterdam op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Frans Postma, zoon van Nicolaas Postma en Johanna Schievink. Frans is geboren rond 1911 te Losser.

5  Klaske Grietje Koet is geboren op 25 september 1917 te Rotterdam.<156>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op donderdag 16 november 2017 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20170425 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Geert Pieters Bleeksma, overlijdensakte (Rauwerderhem 7 jan 1826)

2)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Geert Pieters Bleeksma, overlijdensakte (Rauwerderhem 7 jan 1826)

3)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Geert Pieters Bleeksma, overlijdensakte (Rauwerderhem 7 jan 1826)

4)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Geert Pieters Bleeksma, overlijdensakte (Rauwerderhem 7 jan 1826)

5)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Geert Pieters Bleeksma, overlijdensakte (Rauwerderhem 7 jan 1826)

6)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Neeltje Palses, overlijdensakte (Rauwerderhem 26 mei 1820)

7)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Neeltje Palses, overlijdensakte (Rauwerderhem 26 mei 1820)

8)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1811 H - Pals Geerts - Froukje Martens, huwelijk (Leeuwarderadeel 29 mei 1811)

9)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Jeltje Annes, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 2 sep 1836)

10)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Jeltje Annes, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 2 sep 1836)

11)  Jeltje trouwt (Herv.) op 24 januari 1790 te Boksum met Sjoerd.

12)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Sjoerd Jacobs Jongsma, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 20 aug 1827)

13)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Sjoerd Jacobs Jongsma, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 20 aug 1827)

14)  Sjoerd Jacobs Jongsma, zoon van Jacob Jans en Antje. Sjoerd, landbouwer, wonende te Boksum en te Wirdum - Frl., is geboren rond 1753 te Boksum, is overleden op 18 augustus 1827 19.00 uur te Wirdum - Frl. (Huis 137). Sjoerd werd ongeveer 74 jaar.

15)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1812 H - Jelle Rommerts Elzing - Tjitske Tettes, huwelijk (Jorwerd 4 jul 1812)

16)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1845 ovl. - Pieter Geerts Bleeksma, overlijdensakte (Rauwerderhem 8 jun 1845)

17)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1816 H - Postma - Bleeksma, huwelijk (Rauwerderhem 18 nov 1816)

18)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1820 H - Bleeksma - Frankena, huwelijk (Rauwerderhem 11 mei 1820)

19)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1811 H - Pals Geerts - Froukje Martens, huwelijk (Leeuwarderadeel 29 mei 1811)

20)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1811 H - Pals Geerts - Froukje Martens, huwelijk (Leeuwarderadeel 29 mei 1811)

21)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1811 H - Pals Geerts - Froukje Martens, huwelijk (Leeuwarderadeel 29 mei 1811)

22)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1832 H - Bleeksma - Bakker, huwelijk (Rauwerderhem 15 dec 1832)

23)  huwelijk: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1840 H - Bleeksma - Vollema, huwelijk (Rauwerderhem 30 mei 1840)

24)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Grietje Rommerts Elzinga, overlijdensakte (Baarderadeel 5 jul 1848)

25)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1836 ovl. - Douwe Dirks Palstra, overlijdensakte (Baarderadeel 26 feb 1836)

26)  Douwe trouwt (Herv.) op 19 mei 1793 te Hilaard met Heerkje.

27)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1826 H - Palstra - Meinsma, huwelijk (Baarderadeel 27 mei 1826)

28)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1826 H - Zytsma - Palstra, huwelijk (Baarderadeel 27 mei 1826)

29)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Anne Rommerts Elzinga, overlijdensakte (Baarderadeel 8 mrt 1842)

30)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Elzing - Jans, huwelijk (Jorwerd 16 jun 1816)

31)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1816 H - Elzing - Jans, huwelijk (Jorwerd 16 jun 1816)

32)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1850 ovl. - Trijntje Jans, overlijdensakte (Baarderadeel 19 okt 1850)

33)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Dirk Kornelis Tolsma, overlijdensakte (Jorwerd 19 aug 1815)

34)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1815 H - Dirk Kornelis Tolsma, overlijdensakte (Jorwerd 19 aug 1815)

35)  Durk Cornelis Tolsma. Durk, tolman, wonende te Hilaard, is geboren rond 1756, is overleden op 19 augustus 1815 04.00 uur te Hilaard (Huis 2). Durk werd ongeveer 59 jaar.

36)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elsinga - Hiemstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 4 jun 1846)

37)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1812 H - Jelle Rommerts Elzing - Tjitske Tettes, huwelijk (Jorwerd 4 jul 1812)

38)  overlijden: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1850 ovl. - Jelle Rommerts Elzinga, overlijdensakte (Rauwerderhem 25 dec 1850)

39)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1812 H - Jelle Rommerts Elzing - Tjitske Tettes, huwelijk (Jorwerd 4 jul 1812)

40)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1812 H - Jelle Rommerts Elzing - Tjitske Tettes, huwelijk (Jorwerd 4 jul 1812)

41)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Tette Elzing, overlijdensakte (Baarderadeel 20 dec 1812)

42)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Tietje Elzinga, geboorteakte (Baarderadeel 10 mei 1817)

43)  huwelijk: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1816 H - Postma - Bleeksma, huwelijk (Rauwerderhem 18 nov 1816)

44)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1816 H - Postma - Bleeksma, huwelijk (Rauwerderhem 18 nov 1816)

45)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie - Neeltje Pieters Bleeksma, memorie van aangifte succesierechten (7 aug 1849)

46)  huwelijk: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1820 H - Boer - Bleeksma, huwelijk (Rauwerderhem 15 jul 1820)

47)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1820 H - Boer - Bleeksma, huwelijk (Rauwerderhem 15 jul 1820)

48)  geboorte: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1820 H - Bleeksma - Frankena, huwelijk (Rauwerderhem 11 mei 1820)

49)  huwelijk: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1820 H - Bleeksma - Frankena, huwelijk (Rauwerderhem 11 mei 1820)

50)  doop: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1820 H - Bleeksma - Frankena, huwelijk (Rauwerderhem 11 mei 1820)

51)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie - Lourens Pieters Bleeksma, memorie van aangifte successierechten (26 jul 1850)

52)  huwelijk: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1825 H - Bleeksma - Dotinga, huwelijk (Rauwerderhem 12 mei 1825)

53)  overlijden: website Tresoar, Leeuwarden, Memories van Successie - Geeske Lourens Bleeksma, memorie van aangifte successierechten (7 nov 1851)

54)  huwelijk: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1831 H - Bleeksma - Schaaf, huwelijk (Rauwerderhem 22 mei 1831)

55)  huwelijk: Tresoar, Rauwerderhem, burgelijke stand BS 1832 H - Bleeksma - Bakker, huwelijk (Rauwerderhem 15 dec 1832)

56)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1826 H - Palstra - Meinsma, huwelijk (Baarderadeel 27 mei 1826)

57)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1874 ovl. - Rommert Douwes Palsma, overlijdensakte (Menaldumadeel 22 jun 1874)

58)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1826 H - Palstra - Meinsma, huwelijk (Baarderadeel 27 mei 1826)

59)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1826 H - Palstra - Meinsma, huwelijk (Baarderadeel 27 mei 1826)

60)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1826 H - Zytsma - Palstra, huwelijk (Baarderadeel 27 mei 1826)

61)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1826 H - Zytsma - Palstra, huwelijk (Baarderadeel 27 mei 1826)

62)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1826 H - Zytsma - Palstra, huwelijk (Baarderadeel 27 mei 1826)

63)  overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Arjen Sytzes Sytsma (Hennaarderadeel 24 dec 1855)

64)  aangifte overlijden: Tresoar, Hennaarderadeel, burgelijke stand BS 1855 ovl. - Arjen Sytzes Sytsma (Hennaarderadeel 24 dec 1855)

65)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1844 H - Elzinga - Joustra, huwelijk (Baarderadeel 31 jul 1844)

66)  huwelijk: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1838 H - Kleefstra - Elsinga, huwelijk (Baarderadeel 17 feb 1838)

67)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elsinga - Hiemstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 4 jun 1846)

68)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1872 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 8 mei 1872)

69)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elsinga - Hiemstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 4 jun 1846)

70)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1846 H - Elsinga - Hiemstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 4 jun 1846)

71)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1900 ovl. - Ytje Pieters Hiemstra, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 14 mei 1900)

72)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1900 ovl. - Ytje Pieters Hiemstra, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 14 mei 1900)

73)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1872 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 8 mei 1872)

74)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Trijntje Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 26 apr 1861)

75)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1861 ovl. - Trijntje Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 26 apr 1861)

76)  Trijntje trouwt op 10 mei 1834 te Rauwerderhem met Klaas.

77)  Klaas Luitzens Schaap, zoon van Luitzen Aukes Schaap en Geertje Douwes. Klaas is geboren rond 1803 te Irnsum.

78)  geboorte: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1817 G. - Tietje Elzinga, geboorteakte (Baarderadeel 10 mei 1817)

79)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1873 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Wymbritseradeel 29 mrt 1873)

80)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1873 H - Dijkstra - Elzinga, huwelijk (Wymbritseradeel 29 mrt 1873)

81)  Jantje Bakker. Jantje is overleden voor 29 maart 1873.

82)  Meike Hendriks Oosterhagen. Meike, wonende te Franeker, is geboren rond 1816 te Franeker, is overleden op 19 december 1842 te Franeker. Meike werd ongeveer 26 jaar.

83)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1886 ovl. - Willemke Dijkstra (Wonseradeel 14 jun 1886)

84)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1886 ovl. - Willemke Dijkstra (Wonseradeel 14 jun 1886)

85)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1926 ovl. - Trijntje Elsinga, overlijdensakte (Baarderadeel 11 mei 1926)

86)  overlijden: Tresoar, Baarderadeel, burgelijke stand BS 1930 ovl. - Gosse Sipma (Baarderadeel 28 sep 1930)

87)  Maria trouwt op 25 augustus 1921 te Amsterdam met Caspar.

88)  Caspar Melchior Balthazar Vernig, zoon van Johannes Gerardus Franciscus Vernig en Wilhelmina Elisabeth Forst. Caspar, schipper en zonder beroep, is geboren rond 1873 te Amsterdam, is overleden op 8 februari 1928 te Apeldoorn. Caspar werd ongeveer 55 jaar. Caspar was eerder gehuwd (1) met Antje Robers.

89)  Gjalt trouwt op 20 juni 1872 te Velsen (is gescheiden op 28 juni 1904 te Rotterdam) met Anna.

90)  Anna Maria Kramer, dochter van Franciscus Kramer en Anna Margaretha Odekerken. Anna is geboren rond 1849 te Amsterdam.

91)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1872 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 8 mei 1872)

92)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1918 ovl. - Anne Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 18 mei 1918)

93)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1872 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 8 mei 1872)

94)  geboorte: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1872 H - Elsinga - Zijlstra, huwelijk (Leeuwarderadeel 8 mei 1872)

95)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1923 ovl. - Feikje Zijlstra, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 4 jan 1923)

96)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Grietje Rommerts Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 9 sep 1880)

97)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1899 ovl. - Arjen Jantjes van Dijk, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 10 jul 1899)

98)  doodgeboren: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Levenloos kind Dijk - Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 16 feb 1877)

99)  doodgeboren: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Levenloos kind Dijk - Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 16 feb 1877)

100)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Ytje Elsinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 21 dec 1880)

101)  overlijden: Tresoar, Leeuwarderadeel, burgelijke stand BS 1884 ovl. - Rommert Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarderadeel 7 feb 1884)

102)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1918 H - Rijpstra - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 11 mei 1918)

103)  overlijden: Geld. Arch., Arnhem, burgelijke stand 0207.BS 1913 H - Elzinga - Munster, huwelijk (Arnhem 21 mei 1913)

104)  overlijden: Geld. Arch., Arnhem, burgelijke stand 0207.BS 1919 ovl. - Hummel - Elzinga, huwelijk (Arnhem 16 jul 1919)

105)  Catharina Petronella Christina Gort. Catharina is geboren rond 1894, is overleden op 28 december 1918 te Arnhem. Catharina werd ongeveer 24 jaar.

106)  overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1888 ovl. - Rommert Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 6 aug 1888)

107)  aangifte overlijden: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1888 ovl. - Rommert Elzinga, overlijdensakte (Leeuwarden 6 aug 1888)

108)  geboorte: Geld. Arch., Arnhem, burgelijke stand 0207.BS 1913 H - Elzinga - Munster, huwelijk (Arnhem 21 mei 1913)

109)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1888 G. - Ytje Elzinga, geboorteakte (Leeuwarden 4 apr 1888)

110)  aangifte geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1888 G. - Ytje Elzinga, geboorteakte (Leeuwarden 4 apr 1888)

111)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1930 ovl. - Antje Elzing (Wymbritseradeel 7 jun 1930)

112)  Harmen trouwt op 6 mei 1920 te Wymbritseradeel met Akke (zie V-Q.9).

113)  Akke van Foeken, dochter van Douwe Wietzes van Foeken en Jeltje Pieters Elzing (V-Q). Akke is geboren op 6 april 1898 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 29 maart 1980 te Bolsward. Akke werd 81 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

114)  Harmen trouwt op 14 mei 1908 te Wymbritseradeel met Anskje (zie V-O.1).

115)  Anskje van Dijk, dochter van Gerben Johannes van Dijk en Antje Pieters Elzing (V-O). Anskje is geboren op 31 oktober 1885 te Tersoal, is overleden voor 6 mei 1920. Anskje werd hoogstens 34 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

116)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1899 H - Jong - Elsinga, huwelijk (Leeuwarden 22 feb 1899)

117)  Simon trouwt op 23 mei 1906 te Rotterdam met Helena.

118)  Helena van der Woude, dochter van Johannes van der Woude en Alida Kalmer. Helena is geboren op 23 april 1876 te Leeuwarden, is overleden op 14 augustus 1928 te Rotterdam. Helena werd 52 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

119)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1899 H - Brandsen - Elzinga, huwelijk (Leeuwarden 4 nov 1899)

120)  Rijk trouwt op 18 mei 1918 te 's-Hertogenbosch met Adriana.

121)  Adriana Johanna Stakenburg, dochter van Henricus Antonius Stakenburg en Adriana Johanna van Oijen. Adriana is geboren rond 1892 te 's-Hertogenbosch.

122)  Johannes trouwt op 4 februari 1925 te Rotterdam met Maria.

123)  Maria Agnes van Tol, dochter van Willem van Tol en Jansina Elisabeth Johanna Verkerk. Maria is geboren rond 1904 te Rotterdam.

124)  begraven: website Amsterdam, Stadsarchief - Begraafregister De Nieuwe Ooster (1894 - 2005)

125)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1907 H - Elzinga - Egten, huwelijk (Leeuwarden 15 jun 1907)

126)  begraven: website Amsterdam, Stadsarchief - Begraafregister De Nieuwe Ooster (1894 - 2005)

127)  begraven: website Amsterdam, Stadsarchief - Begraafregister De Nieuwe Ooster (1894 - 2005)

128)  huwelijk: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1917 H - Elsinga - Wey, huwelijk (Leeuwarden 2 jun 1917)

129)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Aan Elsinga, overlijdensadvertentie (30 aug 1996)

130)  overlijden: Geertje Elsinga, persoonslijst (16 dec 2010)

131)  begraven: eigen archief, overlijdensadvertenties - Geertje Elsinga, overlijdensadvertentie (16 dec 2010)

132)  huwelijk: Geertje Elsinga, persoonslijst (16 dec 2010)

133)  geboorte: Geertje Elsinga, persoonslijst (16 dec 2010)

134)  overlijden: Geertje Elsinga, persoonslijst (16 dec 2010)

135)  begraven: Reit Albertus Reitsema, overlijdensadvertentie (3 jan 2004)

136)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Corrie Elsinga, overlijdensadvertentie (22 mei 1996)

137)  crematie: eigen archief, overlijdensadvertenties - Corrie Elsinga, overlijdensadvertentie (22 mei 1996)

138)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Corrie Elsinga, overlijdensadvertentie (22 mei 1996)

139)  geboorte: Geld. Arch., Arnhem, burgelijke stand 0207.BS 1913 H - Elzinga - Munster, huwelijk (Arnhem 21 mei 1913)

140)  huwelijk: Geld. Arch., Arnhem, burgelijke stand 0207.BS 1913 H - Elzinga - Munster, huwelijk (Arnhem 21 mei 1913)

141)  geboorte: Geld. Arch., Arnhem, burgelijke stand 0207.BS 1891 G - Willemina Hendrika van Munster, geboorteregister (Arnhem 8 mrt 1891)

142)  geboorte: Gradus Elzinga, persoonslijst (9 jan 2012)

143)  overlijden: Gradus Elzinga, persoonslijst (9 jan 2012)

144)  geboorte: Johanna Elzinga, persoonslijst (2 mei 2008)

145)  overlijden: Johanna Elzinga, persoonslijst (2 mei 2008)

146)  huwelijk: Johanna Elzinga, persoonslijst (2 mei 2008)

147)  geboorte: Johanna Elzinga, persoonslijst (2 mei 2008)

148)  overlijden: Johanna Elzinga, persoonslijst (2 mei 2008)

149)  geboorte: Klaas Elzinga, persoonslijst (14 jan 2015)

150)  overlijden: Klaas Elzinga, persoonslijst (14 jan 2015)

151)  geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1888 G. - Ytje Elzinga, geboorteakte (Leeuwarden 4 apr 1888)

152)  aangifte geboorte: Tresoar, Leeuwarden, burgelijke stand BS 1888 G. - Ytje Elzinga, geboorteakte (Leeuwarden 4 apr 1888)

153)  geboorte: Koet - Elzinga, gezinskaart (Rotterdam)

154)  geboorte: Koet - Elzinga, gezinskaart (Rotterdam)

155)  geboorte: Koet - Elzinga, gezinskaart (Rotterdam)

156)  geboorte: Koet - Elzinga, gezinskaart (Rotterdam)


Opmerkingen:

elz045

Dit overzicht is beperkt tot 6 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Pieter Arjens.