Parenteel van Geert Geerts

 

Bijgewerkt op: 30 januari 2019

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Geert Geerts.


Generatie I

(tot 1811)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1780 en 1795. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Suameer (7x).

I  Geert Geerts, wonende te Suameer, is overleden voor 1811 (voor lange jaren overleden, voor de invoering van de betreffende registers, akte van bekendheid).<1>

Geert trouwt (Herv.) op 16 november 1777 te Rinsumageest (1) met Dieuke Feitses. Dieuke, wonende te Suameer, is overleden tussen 15 september en 14 oktober 1792.

Van Geert en Dieuke zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Geerts is geboren op 25 maart 1780 te Suameer, is Herv. gedoopt op 30 maart 1780 te Garijp.

2  Antje Geerts de Bruin is geboren op 22 mei 1782 te Suameer, is Herv. gedoopt op 23 juni 1782 te Garijp, zie II-A.

3  Grietje Geerts is geboren op 17 februari 1784 te Suameer, is Herv. gedoopt op 5 september 1784 te Garijp, zie II-B.<2,3>

4  Feitse Geerts is geboren op 1 maart 1787 te Suameer, is Herv. gedoopt op 20 mei 1787 te Garijp.

5  Sjoukje Geerts is geboren op 13 mei 1790 te Suameer, is Herv. gedoopt op 8 augustus 1790 te Garijp.

6  Dieuwke Geerts is geboren op 15 september 1792 te Suameer, is Herv. gedoopt op 14 oktober 1792 te Garijp (de moeder van de dopeling is overleden in september of oktober 1792).

Geert trouwt (Herv.) op 1 december 1793 te Suameer (2) met Trijntje Reinders. Trijntje is overleden voor 1811 te Smallingerland (akte van bekendheid, overleden voor de invoering van de registers).<4>

Van Geert en Trijntje is een kind bekend:

7  Reinder Geerts Elzinga is geboren op 23 juli 1795 te Suameer, is Herv. gedoopt op 2 augustus 1795 te Garijp, zie II-C.<5,6>


Generatie II

(van 1780 tot 1871)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1815 en 1838. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Drachten (3x), Smallingerland (2x), Achtkarspelen (2x), Tjalleberd, Tietjerksteradeel, Suameer en Stroobos.

II-A  Antje Geerts de Bruin, dochter van Geert Geerts (I) en Dieuke Feitses, arbeidster, wonende te Suameer, is geboren op 22 mei 1782 te Suameer, is Herv. gedoopt op 23 juni 1782 te Garijp, is overleden op 2 januari 1868 07.00 uur te Suameer. Antje werd 85 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Antje was gehuwd met Tjeerd Paulus de Jong, zoon van Paulus Tjeerds de Jong en Wytske Sweitses Veenstra. Tjeerd, arbeider, wonende te Suameer, is geboren rond 1774, is overleden op 29 oktober 1848 12.00 uur te Suameer. Tjeerd werd ongeveer 74 jaar.<7>

Van Tjeerd en Antje is een kind bekend:

1  Dieuwke Tjeerds de Jong is geboren op 12 mei 1815 te Suameer, is overleden op 2 april 1883 te Oudega - Smal.. Dieuwke werd 67 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Dieuwke trouwt op 13 april 1833 te Tietjerksteradeel op 17-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Gerrit Hendriks van der Wal, zoon van Hendrik Jans van der Wal en Judichje Freerks. Gerrit, arbeider, is geboren rond 1805 te Oudega - Smal..

II-B  Grietje Geerts, dochter van Geert Geerts (I) en Dieuke Feitses, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Gorredijk, is geboren op 17 februari 1784 te Suameer, is Herv. gedoopt op 5 september 1784 te Garijp, is overleden op 11 juni 1846 21.00 uur te Gorredijk (Huis 144). Grietje werd 62 jaar, 3 maanden en 25 dagen.<8,9>

Grietje trouwt op 9 oktober 1817 te Opsterland op 33-jarige leeftijd met de 29-jarige Folkert Jans Bijlsma, zoon van Jan Folkerts Bijlsma en Antje Hendriks. Folkert, scheepstimmerman, bode en scheepstimmerknecht, wonende te Tjalleberd, te Sexbierum en te Gorredijk, is geboren op 27 september 1788 te Gorredijk, is Herv. gedoopt op 19 oktober 1788 te Gorredijk, is overleden op 28 april 1847 09.00 uur te Gorredijk (Huis 245). Folkert werd 58 jaar, 7 maanden en 1 dag.<10..12>

Van Folkert en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Folkerts Bijlsma, dienstmeid, wonende te Gorredijk, is geboren op 26 juni 1818 22.00 uur te Tjalleberd.

Antje trouwt op 10 mei 1847 te Opsterland op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Siemon Douwes Compaan, zoon van Douwe Klazes Compaan en Tjerkjen Simons Zwart. Siemon, kleermaker, wonende te Gorredijk, is geboren rond 1811 te Gorredijk.

2  Dieuwke Folkerts Bijlsma, dienstmeid, wonende te Ureterp, is geboren op 23 september 1820 te Stroobos.

Dieuwke trouwt op 28 februari 1857 te Opsterland op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 48-jarige Cornelis Cornelis Zijlstra, zoon van Cornelis Cornelissen Zijlstra en IJmkje Johannes Posthuma. Cornelis, commies, wonende te Ureterp, is geboren rond 1809 te Harlingen.

3  Janke Folkerts Bijlsma is geboren op 12 februari 1823 te Achtkarspelen.

II-C  Reinder Geerts Elzinga, zoon van Geert Geerts (I) en Trijntje Reinders, schoenmakersknecht en schoenmaker, wonende te Opeinde - Frl., te Surhuisterveen en te Noorderdrachten, is geboren op 23 juli 1795 te Suameer, is Herv. gedoopt op 2 augustus 1795 te Garijp, is overleden op 28 mei 1871 te Smallingerland. Reinder werd 75 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<13,14>

Reinder trouwt op 9 november 1822 te Smallingerland (huwelijksgetuigen waren zijn halfzwager Tjeerd Paulus de Jong (aangetrouwde broer (zwager) van de bruidegom), Douwe Douwes Douma (niet verwant), Zweitze Tjeerds de Wit (niet verwant) en Feitze Hedsers Bijlstra (niet verwant)) op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Geertje Durks Ronda, dochter van Durk Douwes Ronda en Rinske Romkes. Geertje, zonder beroep, schoenmaker en mattenmaakster, wonende te Drachten, te Surhuisterveen en te Noorderdrachten, is geboren op 16 september 1800 te Rottevalle (akte van bekendheid), is overleden op 1 september 1859 te Smallingerland. Geertje werd 58 jaar, 11 maanden en 16 dagen.<15,16>

Van Reinder en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geert Reinders Elzinga is geboren op 18 december 1822 te Smallingerland, is overleden op 19 december 1822 te Smallingerland. Geert werd 1 dag.

2  Trijntje Reinders Elsinga is geboren op 22 mei 1824 te Tietjerksteradeel, is ongehuwd overleden op 9 september 1855 te Smallingerland. Trijntje werd 31 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

3  Durkjen Reinders Elzinga, wonende te Surhuisterveen, is geboren op 13 november 1826 te Drachten, is overleden op 26 december 1829 23.00 uur te Surhuisterveen, is als overleden aangegeven op 28 december 1829 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Jan Baukes Houtsma (buurman) en haar vader Reinder Geerts Elzinga (vader) (zie II-C)). Durkjen werd 3 jaar, 1 maand en 13 dagen.<17,18>

4  Geert Reinders Elzinga, wonende te Noorderdrachten, is geboren op 11 februari 1830 te Achtkarspelen, is overleden op 27 augustus 1831 19.00 uur te Noorderdrachten (Huis I 225). Geert werd 1 jaar, 6 maanden en 16 dagen.<19>

5  Geert Reinders Elzinga is geboren op 23 juli 1832 te Drachten, zie III-A.

6  Durkjen Reinders Elzinga is geboren op 11 april 1835 te Drachten, zie III-B.

7  Durk Reinders Elzinga is geboren op 17 juli 1838 te Smallingerland, is overleden op 25 oktober 1842 te Smallingerland. Durk werd 4 jaar, 3 maanden en 8 dagen.


Generatie III

(van 1815 tot 1907)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1862 en 1883. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Drachten (8x), Smallingerland (3x), Lippenhuizen, Kortezwaag en Hoornsterzwaag.

III-A  Geert Reinders Elzinga, zoon van Reinder Geerts Elzinga (II-C) en Geertje Durks Ronda, arbeider, is geboren op 23 juli 1832 te Drachten, is overleden op 5 juni 1892 te Smallingerland. Geert werd 59 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Geert trouwt op 9 mei 1861 te Smallingerland op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Goitske Louws Veenstra, dochter van Lourens Mients Veenstra en Sijke Lourens Vellinga. Goitske is geboren op 3 september 1837 te Drachten, is overleden op 7 november 1916 te Smallingerland. Goitske werd 79 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Geert en Goitske zijn elf kinderen bekend:

1  Sijke Elzinga is geboren op 31 januari 1862 te Smallingerland, zie IV-A.

2  Gettje Elzinga is geboren op 8 oktober 1863 te Drachten, zie IV-B.

3  Reinder Elzinga is geboren op 5 september 1865 te Drachten, zie IV-C.

4  Durkje Elzinga is geboren op 12 september 1867 te Smallingerland, is overleden op 10 augustus 1869 te Smallingerland. Durkje werd 1 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

5  Lourens Geerts Elzinga is geboren op 10 april 1870 te Drachten, zie IV-D.<20>

6  Durkje Elzinga is geboren op 24 februari 1872 te Drachten, zie IV-E.

7  Mient Elzinga is geboren op 19 december 1873 te Drachten, zie IV-F.

8  Trijntje Elzinga is geboren op 6 december 1875 te Smallingerland, is overleden op 28 juni 1876 te Smallingerland. Trijntje werd 6 maanden en 22 dagen.

9  Dirk Elzinga is geboren op 25 augustus 1877 te Drachten.

Dirk trouwt op 7 januari 1905 te Smallingerland op 27-jarige leeftijd met de 19-jarige Antje Brouwer, dochter van Freerk Brouwer en Sytske Roersma. Antje is geboren op 14 januari 1885 te Drachten.

10  Trijntje Elzinga is geboren op 16 september 1879 te Drachten, is overleden op 11 maart 1958 te Kampen, is begraven te Drachten (Noorderbegraafplaats). Trijntje werd 78 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Trijntje trouwt op 14 januari 1905 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Marcus Venema, zoon van Bastiaan Venema en Grietje Hendriks Schadenberg. Marcus is geboren op 25 oktober 1874 te Haulerwijk, is overleden op 7 juni 1939 te Drachten, is begraven te Drachten (Noorderbegraafplaats). Marcus werd 64 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

11  Anne Elzinga is geboren op 26 oktober 1883 te Drachten, zie IV-G.

III-B  Durkjen Reinders Elzinga, dochter van Reinder Geerts Elzinga (II-C) en Geertje Durks Ronda, zonder beroep en arbeidster, wonende te Hoornsterzwaag, te Lippenhuizen en te Surhuizum, is geboren op 11 april 1835 te Drachten, is overleden op 26 april 1907 01.00 uur te Surhuizum, is als overleden aangegeven op 26 april 1907 te Achtkarspelen (aangevers overlijden waren Djoerd van Kammen (niet verwant) en haar zoon Reinder Landmeter (zoon) (zie III-B.3)). Durkjen werd 72 jaar en 15 dagen.<21,22>

Durkjen trouwt op 6 juni 1875 te Schoterland op 40-jarige leeftijd met de 30-jarige Sytze Landmeter, zoon van Jan Harkes Landmeter en Akke Brugts Zondervan. Sytze, arbeider, wonende te Hoornsterzwaag en te Lippenhuizen, is geboren op 30 oktober 1844 te Hoornsterzwaag, is overleden op 19 april 1907 te Achtkarspelen. Sytze werd 62 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Van Sytze en Durkjen zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Landmeter is doodgeboren op 10 oktober 1875 22.00 uur te Hoornsterzwaag (Huis 40).

2  doodgeboren dochter Landmeter is doodgeboren op 30 juli 1877 15.00 uur te Lippenhuizen (Huis 194).<23>

3  Reinder Landmeter, arbeider, wonende te Surhuizum, is geboren op 14 november 1879 te Kortezwaag.

Reinder trouwt op 10 september 1910 te Smallingerland op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 35-jarige Grietje van der Lei, dochter van Siebe Reids van der Lei en Gepke Nijboer. Grietje is geboren rond 1875 te Opende - Gr..


Generatie IV

(van 1862 tot 1966)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 61 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1887 en 1925. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Smallingerland (19x), Drachten (12x), Boornbergum (8x), De Wilp - Gr. (7x), Enschede (3x), Almelo - Ambt (3x), Marum - Gr. (2x), gem. Smallingerland (2x), Utrecht, Rotterdam, Obergum en Achtkarspelen.

IV-A  Sijke Elzinga, dochter van Geert Reinders Elzinga (III-A) en Goitske Louws Veenstra, is geboren op 31 januari 1862 te Smallingerland, is overleden op 26 oktober 1918 te Almelo. Sijke werd 56 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Sijke trouwt op 21 mei 1886 te Smallingerland op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Jacob Westra, zoon van Geert Aukes Westra en Johanna Jacobs de Jong. Jacob, koopman en voerman, is geboren op 31 december 1857 te Lippenhuizen, is overleden op 9 juni 1917 te Almelo. Jacob werd 59 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Van Jacob en Sijke zijn twaalf kinderen bekend:

1  Gooitske Westra is geboren rond 1887 te De Wilp - Gr..

Gooitske trouwt op 15 april 1911 te Almelo - Ambt op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jakob Dijkstra, zoon van Sietze Dijkstra en Antje Otter. Jakob is geboren rond 1887 te De Wilp - Gr..

2  doodgeboren dochter Westra is doodgeboren op 6 maart 1887 te De Wilp - Gr..

3  Geert Westra is geboren rond 1889 te Marum - Gr..

Geert trouwt op 20 september 1913 te Almelo - Ambt op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Aaltje Ooms, dochter van Jannes Ooms en Hendrika Beltman. Aaltje is geboren rond 1889 te Almelo - Ambt.

4  Johanna Westra is geboren rond 1891 te De Wilp - Gr..

Johanna trouwt op 25 augustus 1917 te Almelo op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Jozef Wilhelm Frederik Christiaan de Leur, zoon van Carolus Josephus de Leur en Dirkje Meijer. Jozef, schoenmaker, is geboren rond 1888 te Velsen.

5  Geertje Westra is geboren rond 1893 te De Wilp - Gr..

Geertje trouwt op 29 april 1921 te Almelo op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Gerrit Hendriks Bennink, zoon van Jan Bennink en Aleida Keizer. Gerrit is geboren rond 1891 te Almelo - Stad.

6  Sietske Westra is geboren rond 1895 te Marum - Gr., is overleden op 17 december 1913 te Almelo - Ambt. Sietske werd ongeveer 18 jaar.

7  Durkje Westra is geboren rond januari 1897 te De Wilp - Gr., is overleden op 16 april 1897 te De Wilp - Gr.. Durkje werd ongeveer 3 maanden.

8  Durkje Westra is geboren rond 1898 te De Wilp - Gr..

Durkje trouwt op 6 juni 1924 te Almelo op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Arie Leendert van Oostende, zoon van Klaas van Oostende en Neeltje de Groot. Arie is geboren rond 1899 te Herwen en Aerdt.

9  Aukje Westra is geboren rond 1898 te De Wilp - Gr..

Aukje trouwt op 29 april 1927 te Almelo op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Gerrit Albert Voerknecht, zoon van Albert Voerknecht en Johanna Reijnders. Gerrit is geboren rond 1897 te Almelo - Stad.

10  Trijntje Westra is geboren rond 1901 te Almelo - Ambt.

Trijntje trouwt op 2 maart 1928 te Almelo op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jacob Kapteijn, zoon van Pieter Nicolaas Kapteijn en Cornelia Evertje Treur. Jacob is geboren rond 1903 te Aarlanderveen.

11  Reina Westra is geboren rond 1903 te Almelo - Ambt.

Reina trouwt op 14 oktober 1927 te Almelo op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrikus Willem Steunenberg, zoon van Willem Steunenberg en Hendrika Maassen van de Brink. Hendrikus is geboren rond 1902 te Almelo - Stad.

12  Auke Laurens Westra is geboren rond 1904 te Almelo - Ambt.

Auke trouwt op 22 augustus 1930 te Almelo op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Berendina Johanna Looms, dochter van Jan Hendrik Looms en Berendina Hobbeld. Berendina is geboren rond 1904 te Almelo - Ambt.

IV-B  Gettje Elzinga, dochter van Geert Reinders Elzinga (III-A) en Goitske Louws Veenstra, is geboren op 8 oktober 1863 te Drachten, is overleden op 29 juni 1931 te Drachten, is begraven te Drachten (Noorderbegraafplaats). Gettje werd 67 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

Gettje trouwt op 12 mei 1887 te Smallingerland op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Hoogeveen, zoon van Auke Sakes Hoogeveen en Saakje Jans van der Veen. Jan is geboren op 20 september 1863 te Drachten, is overleden op 25 mei 1946, is begraven te Drachten (Noorderbegraafplaats). Jan werd 82 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Van Jan en Gettje zijn acht kinderen bekend:

1  Goitske Hoogeveen is geboren op 8 februari 1888 te Smallingerland.

2  Auke Hoogeveen is geboren op 27 november 1889 te Smallingerland, is overleden op 13 mei 1904 te Smallingerland. Auke werd 14 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

3  Saakje Hoogeveen is geboren op 27 juni 1892 te Smallingerland.

4  Geert Hoogeveen is geboren op 10 februari 1895 te Smallingerland.

5  Fintje Hoogeveen is geboren op 19 juni 1897 te Smallingerland.

Fintje trouwt op 21 mei 1920 te Smallingerland op 22-jarige leeftijd met Klaas de Vries, zoon van Gaitzen de Vries en Geertje Sikkema.

6  Sake Hoogeveen is geboren op 25 december 1899 te Smallingerland.

7  Reinder Hoogeveen is geboren op 25 december 1899 te Smallingerland.

8  Sijke Hoogeveen is geboren op 5 april 1902 te Smallingerland.

IV-C  Reinder Elzinga, zoon van Geert Reinders Elzinga (III-A) en Goitske Louws Veenstra, veehouder, wonende te Opeinde - Frl., is geboren op 5 september 1865 te Drachten, is overleden op 23 december 1939 te Smallingerland. Reinder werd 74 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Reinder trouwt op 9 november 1889 te Smallingerland op 24-jarige leeftijd met de 16-jarige Hinke Meter, dochter van Gerrit Louws Meter en Frietzen Toering. Hinke, zonder beroep, wonende te Opeinde - Frl. en te Drachten, is geboren op 10 januari 1873 te Boornbergum, is overleden op 2 december 1961 te Drachten. Hinke werd 88 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Van Reinder en Hinke zijn dertien kinderen bekend:

1  Gerrit Elzinga is geboren op 14 augustus 1890 te Smallingerland.

2  Frietzen Elzinga is geboren op 25 augustus 1891 te Boornbergum, is overleden op 22 september 1966, is begraven te Drachten. Frietzen werd 75 jaar en 28 dagen.

Frietzen trouwt op 23 november 1912 te Drachten op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Hessel Weis, zoon van Klaas Jans Weis en Grietje Hessels Stelwagen. Hessel is geboren op 1 februari 1888 te Drachten, is overleden op 8 maart 1961, is begraven te Drachten. Hessel werd 73 jaar, 1 maand en 7 dagen.

3  Geert Elzinga is geboren op 23 september 1894 te Boornbergum, is overleden op 19 mei 1962 te Hengelo - Ov.. Geert werd 67 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Geert trouwt op 14 mei 1920 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de 19-jarige Matje Posthuma, dochter van Douwe Posthuma en Trijntje Keuning. Matje is geboren op 26 juli 1900 te Drachten, is overleden op 21 oktober 1985 te Hengelo - Ov.. Matje werd 85 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

4  Louw Elzinga is geboren op 25 juni 1897 te Boornbergum.

Louw trouwt op 17 mei 1923 te Opsterland op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Sietske Gaikema, dochter van Tjeerd Gaikema en Gaitske de Vries. Sietske is geboren op 21 maart 1901 te Beetsterzwaag, is overleden op 16 december 1960 te Drachten, is begraven op 20 december 1960 te Drachten. Sietske werd 59 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

5  Gooitske Elzinga is geboren op 27 december 1899 te Smallingerland, is overleden op 6 januari 1938 te Smallingerland, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Gooitske werd 38 jaar en 10 dagen.

Gooitske was gehuwd met Siebren Beyert, zoon van Taeke Beyert en Bontje Bies. Siebren is geboren op 10 april 1898 te Opsterland, is overleden op 24 juli 1961, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Siebren werd 63 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

6  Mient Elzinga is geboren op 6 september 1902 te Smallingerland, is overleden op 16 maart 1905 te Smallingerland. Mient werd 2 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

7  Mient Elzinga is geboren op 9 april 1905 te Boornbergum, is overleden op 27 mei 1969, is begraven te Drachten (Slingehof). Mient werd 64 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Mient trouwt op 28 mei 1927 te Smallingerland op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Janke de Vries, dochter van Johannes de Vries en Wytske Hoekstra. Janke, wonende te Drachten, is geboren op 13 april 1906 te Drachten, is overleden op 4 juni 1987, is begraven te Drachten (Slingehof). Janke werd 81 jaar, 1 maand en 22 dagen.<24>

8  Sijke Elzinga, wonende te Boornbergum, is geboren op 4 maart 1907 02.30 uur te Boornbergum, is overleden op 22 maart 1907 15.00 uur te Boornbergum. Sijke werd 18 dagen.

9  Geertje Elzinga, wonende te Boornbergum, is geboren op 4 maart 1907 03.00 uur te Boornbergum, is overleden op 25 juni 1907 07.00 uur te Boornbergum. Geertje werd 3 maanden en 21 dagen.

10  Anne Elzinga, opperman, wonende te Almelo en te Borne, is geboren op 3 april 1908 te Smallingerland, is overleden op 28 augustus 1955 04.30 uur te Almelo. Anne werd 47 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Anne trouwt op 15 januari 1931 te Opsterland op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Bregtje Geertsma, dochter van Jacob Geertsma en Wimke de Jong. Bregtje, zonder beroep, wonende te Ureterp, is geboren op 5 juli 1911 te Opsterland.<25>

11  Hendrik Elzinga is geboren op 3 september 1911 te Drachten, is overleden op 21 april 1913 te Smallingerland. Hendrik werd 1 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

12  Hendrik Elzinga is geboren op 24 april 1913 te Smallingerland.

13  Sijke Geertje Elzinga is geboren op 17 juni 1917 te Drachten, is overleden op 24 maart 1955 te Franeker, is begraven te Franeker. Sijke werd 37 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Sijke trouwt op 19 juni 1942 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Siebe de Graaf. Siebe is geboren op 12 februari 1916 te Smallingerland, is overleden op 13 april 2000, is begraven te Wolvega (alg. begraafplaats). Siebe werd 84 jaar, 2 maanden en 1 dag.

IV-D  Lourens Geerts Elzinga, zoon van Geert Reinders Elzinga (III-A) en Goitske Louws Veenstra, arbeider, wonende te Boornbergum, is geboren op 10 april 1870 te Drachten, is overleden op 21 februari 1950 te Drachten, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Lourens werd 79 jaar, 10 maanden en 11 dagen.<26>

Lourens trouwt op 1 april 1899 te Smallingerland op 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Antje Petrusma, dochter van Siete Sakes Petrusma en Aaltje Wagenaar. Antje, zonder beroep, wonende te Boornbergum, is geboren op 20 augustus 1879 te Drachten, is overleden op 16 juni 1969 te Drachten, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Antje werd 89 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<27>

Van Lourens en Antje zijn tien kinderen bekend:

1  Aaltje Elzinga is geboren op 18 maart 1901 12.30 uur te Boornbergum, is als geboren aangegeven op 18 maart 1901 te Smallingerland (aangever geboorte was haar vader Lourens Elzinga (vader) (zie IV-D)), is overleden op 29 april 1901 te Smallingerland. Aaltje werd 1 maand en 11 dagen.

2  Aaltje Elzinga is geboren op 2 januari 1903 te Boornbergum, is overleden op 21 april 1950 te Smallingerland. Aaltje werd 47 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Aaltje trouwt op 29 mei 1925 te Smallingerland op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Veenstra, zoon van Brand Veenstra en Antje de Jong. Pieter is geboren op 8 april 1903 te Drachten.

3  Geert Elzinga is geboren op 4 december 1904 te Achtkarspelen, is overleden op 24 augustus 1981, is begraven te Drachten (Noorderbegraafplaats). Geert werd 76 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Geert trouwt op 31 december 1938 op 34-jarige leeftijd met de 23-jarige Wipkje van der Meer. Wipkje is geboren op 16 april 1915, is overleden op 28 oktober 1996 te Oosterwolde, is begraven op 1 november 1996 te Drachten (Noorderbegraafplaats). Wipkje werd 81 jaar, 6 maanden en 12 dagen.<28,29>

4  Siete Elzinga, arbeider, wonende te Rottevalle, is geboren op 13 augustus 1906 in de gem. Smallingerland, is overleden op 7 april 1996 te Drachten, is begraven op 12 april 1996 te Boelenslaan. Siete werd 89 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Siete trouwt op 11 november 1933 te Smallingerland op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Japikje Visser, dochter van Hielke Visser en Janna Rapkedina Tuinstra. Japikje, zonder beroep, wonende te Rottevalle, is geboren op 5 april 1911 in de gem. Achtkarspelen, is overleden op 8 februari 1951 te Achtkarspelen, is begraven te Achtkarspelen. Japikje werd 39 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

5  Goitske Elzinga is geboren op 24 maart 1909 te Smallingerland, is overleden op 30 juli 1925 te Smallingerland. Goitske werd 16 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

6  Trijntje Elzinga is geboren op 30 januari 1912 te Smallingerland, is overleden op 24 mei 1976, is begraven te Drachtstercompagnie. Trijntje werd 64 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Trijntje trouwt op 28 mei 1932 te Smallingerland op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Alle Wagenaar, zoon van Gjalt Wagenaar en Sijtske de Haan. Alle is geboren op 18 september 1904 te Drogeham, is overleden op 10 augustus 1982, is begraven te Drachtstercompagnie. Alle werd 77 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

7  Dirk Elzinga is geboren rond 1914, is overleden op 11 augustus 1917 te Smallingerland. Dirk werd ongeveer 3 jaar.

8  Sake Elzinga is geboren op 25 oktober 1916 te Smallingerland, is overleden op 20 maart 1969, is begraven te Drachten (Noorderbegraafplaats). Sake werd 52 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Sake was gehuwd met Hennie Kroeze. Hennie is geboren op 16 oktober 1920, is overleden op 21 januari 1981 te Drachten, is begraven te Drachten (Noorderbegraafplaats). Hennie werd 60 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

9  Sjoukje Elzinga is geboren op 26 oktober 1919 te Smallingerland, is overleden op 6 juli 2009 te Smallingerland. Sjoukje werd 89 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<30,31>

Sjoukje trouwt op 27 oktober 1939 te Smallingerland op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes de Jong. Johannes is geboren op 8 oktober 1913 te Smallingerland, is overleden op 30 januari 1978 te Smallingerland. Johannes werd 64 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<32..34>

10  Dirk Elzinga, wonende te Drachten, is geboren op 1 augustus 1922 in de gem. Smallingerland, is overleden op 21 februari 2016 in de gem. Smallingerland. Dirk werd 93 jaar, 6 maanden en 20 dagen.<35,36>

Dirk trouwt op 3 mei 1957 te Smallingerland op 34-jarige leeftijd met de 37-jarige Tjitske van der Veen, dochter van Engbert van der Veen en Aaltje Jongsma. Tjitske, wonende te Drachten, is geboren op 12 september 1919 in de gem. Smallingerland, is overleden op 24 september 2006 in de gem. Smallingerland, is begraven te Drachten. Tjitske werd 87 jaar en 12 dagen.<37..39>

IV-E  Durkje Elzinga, dochter van Geert Reinders Elzinga (III-A) en Goitske Louws Veenstra, zonder beroep, wonende te Enschede, te Obergum en te Zoelen, is geboren op 24 februari 1872 te Drachten, is overleden op 3 maart 1949 te Tiel. Durkje werd 77 jaar en 7 dagen.

Durkje trouwt op 30 augustus 1900 te Het Bildt op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Pot, zoon van Albert Pot en Janke Bloembergen. Pieter, timmerman en timmerman/uitvoerder, wonende te Enschede en te Obergum, is geboren op 13 november 1876 te Vrouwenparochie, is overleden op 6 september 1952 te Zoelen. Pieter werd 75 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Pieter en Durkje zijn zes kinderen bekend:

1  Janke Albertha Pot is geboren op 23 maart 1902 01.00 uur te Enschede, is als geboren aangegeven op 24 maart 1902 te Enschede (aangever geboorte was haar vader Pieter Pot (vader)).

Janke trouwt op 14 april 1926 te Leiden op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Arie Noort, zoon van Leendert Noort en Johanna van Eijkel. Arie is geboren rond 1902 te Katwijk - Z.H..

2  Goitske Geertje Pot is geboren op 9 augustus 1903 te Enschede.

3  Albert Johannes Pot is geboren op 9 augustus 1903 te Enschede.

4  doodgeboren zoon Pot is doodgeboren op 3 december 1908 te Utrecht.

5  Tjeerd Johannes Pot is geboren op 27 december 1909 te Rotterdam.

6  Trijntje Pietje Pot is geboren op 19 juni 1915 19.00 uur te Obergum, is als geboren aangegeven op 21 juni 1915 te Winsum - Gr. (aangever geboorte was haar vader Pieter Pot (vader)).

IV-F  Mient Elzinga, zoon van Geert Reinders Elzinga (III-A) en Goitske Louws Veenstra, arbeider, wonende te Drachten, is geboren op 19 december 1873 te Drachten, is overleden op 8 augustus 1939 te Smallingerland, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Mient werd 65 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Mient trouwt op 22 november 1900 te Smallingerland op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Joukje Wedman, dochter van Jan Alles Wedman en Hendrikje van Seyen. Joukje, zonder beroep, wonende te Drachten, is geboren op 7 september 1876 te Smallingerland, is overleden op 23 december 1950, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Joukje werd 74 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Van Mient en Joukje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrikje Elzinga is geboren op 22 januari 1901 te Drachten, is overleden op 22 december 1980 te Leeuwarden, is begraven te Franeker. Hendrikje werd 79 jaar en 11 maanden.

Hendrikje trouwt op 11 mei 1926 te Smallingerland op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik van der Velde, zoon van Hendrik van der Velde en Wikke Bijker. Hendrik is geboren op 14 juni 1900 te Smallingerland, is overleden op 21 februari 1985 te Franeker, is begraven op 25 februari 1985 te Franeker (alg. begraafplaats). Hendrik werd 84 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

2  Geert Elzinga is geboren op 8 augustus 1903 te Drachten, is overleden op 25 oktober 1906 te Drachten. Geert werd 3 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

3  Jan Elzinga is geboren op 3 januari 1905 te Drachten, is overleden op 17 januari 1906 18.00 uur te Drachten. Jan werd 1 jaar en 14 dagen.

4  Jan Elzinga is geboren op 20 april 1906 te Drachten, is overleden op 13 augustus 1906 te Drachten. Jan werd 3 maanden en 24 dagen.

5  Goitske Elzinga is geboren op 9 september 1907 16.30 uur te Drachten.

Goitske trouwt op 11 april 1929 te Tietjerksteradeel op 21-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Rinze Teunissen, zoon van Harmen Rinzes Teunissen en Bintje Jans Wymenga. Rinze is geboren rond 1906 te Suameer.

6  Geertje Elzinga is geboren op 13 december 1909 te Drachten.

7  Jantje Elzinga is geboren op 14 juni 1911 te Drachten, is overleden op 14 juli 1995, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Jantje werd 84 jaar en 1 maand.

8  Geert Elzinga is geboren op 23 november 1912 07.00 uur te Drachten, is overleden op 1 mei 1914 te Drachten. Geert werd 1 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

9  Ietje Elzinga is geboren op 7 mei 1915 te Smallingerland.

10  Sijke Elzinga is geboren rond 1916 te Drachten, is overleden op 20 november 1918 10.00 uur te Drachten, is als overleden aangegeven op 21 november 1918 te Smallingerland. Sijke werd ongeveer 2 jaar.<40..42>

IV-G  Anne Elzinga, zoon van Geert Reinders Elzinga (III-A) en Goitske Louws Veenstra, wonende te Drachten, is geboren op 26 oktober 1883 te Drachten, is overleden op 2 mei 1966 te Drachten, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Anne werd 82 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Anne trouwt op 27 mei 1910 te Smallingerland op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Pietje Boonstra, dochter van Heere Jans Boonstra en Richtje de Boer. Pietje, wonende te Drachten, is geboren op 16 augustus 1884 te Drachten, is overleden op 20 januari 1971, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Pietje werd 86 jaar, 5 maanden en 4 dagen.<43>

Van Anne en Pietje zijn twee kinderen bekend:

1  Geert Elzinga is geboren op 7 mei 1911 te Smallingerland, is overleden op 4 juni 1992, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Geert werd 81 jaar en 28 dagen.

Geert was gehuwd met Antje Henstra. Antje is geboren op 15 juli 1910 te Hoogeveen, is overleden op 30 juni 1991, is begraven te Drachten (Zuiderbegraafplaats). Antje werd 80 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

2  Gooitzen Elzinga is geboren op 25 juli 1925 te Drachten, is overleden op 8 maart 2015 te Drachten. Gooitzen werd 89 jaar, 7 maanden en 11 dagen.<44,45>

Gooitzen was sinds 23 september 1948 gehuwd met N.N.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op maandag 28 januari 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1817 H - Folkert Jans Bijlsma - Geertje Geerts, huwelijk (Opsterland 9 okt 1817)

2)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1817 H - Folkert Jans Bijlsma - Geertje Geerts, huwelijk (Opsterland 9 okt 1817)

3)  doop: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1817 H - Folkert Jans Bijlsma - Geertje Geerts, huwelijk (Opsterland 9 okt 1817)

4)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1822 H - Elsinga - Ronda, huwelijk (Smallingerland 9 nov 1822)

5)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1822 H - Elsinga - Ronda, huwelijk (Smallingerland 9 nov 1822)

6)  doop: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1822 H - Elsinga - Ronda, huwelijk (Smallingerland 9 nov 1822)

7)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1822 H - Elsinga - Ronda, huwelijk (Smallingerland 9 nov 1822)

8)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1817 H - Folkert Jans Bijlsma - Geertje Geerts, huwelijk (Opsterland 9 okt 1817)

9)  doop: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1817 H - Folkert Jans Bijlsma - Geertje Geerts, huwelijk (Opsterland 9 okt 1817)

10)  huwelijk: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1817 H - Folkert Jans Bijlsma - Geertje Geerts, huwelijk (Opsterland 9 okt 1817)

11)  geboorte: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1817 H - Folkert Jans Bijlsma - Geertje Geerts, huwelijk (Opsterland 9 okt 1817)

12)  doop: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1817 H - Folkert Jans Bijlsma - Geertje Geerts, huwelijk (Opsterland 9 okt 1817)

13)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1822 H - Elsinga - Ronda, huwelijk (Smallingerland 9 nov 1822)

14)  doop: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1822 H - Elsinga - Ronda, huwelijk (Smallingerland 9 nov 1822)

15)  huwelijk: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1822 H - Elsinga - Ronda, huwelijk (Smallingerland 9 nov 1822)

16)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1822 H - Elsinga - Ronda, huwelijk (Smallingerland 9 nov 1822)

17)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Durkje Reinders Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 28 dec 1829)

18)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1829 ovl. - Durkje Reinders Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 28 dec 1829)

19)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Geert Reinders Elzinga, overlijdenakte (Smallingerland 29 aug 1831)

20)  geboorte: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (6 jul 2009)

21)  overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1907 ovl. - Durkjen Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 26 apr 1907)

22)  aangifte overlijden: Tresoar, Achtkarspelen, burgelijke stand BS 1907 ovl. - Durkjen Elzinga, overlijdensakte (Achtkarspelen 26 apr 1907)

23)  doodgeboren: Tresoar, Opsterland, burgelijke stand BS 1877 ovl. - Levenloos kind Landmeter, overlijdensakte (Opsterland 31 jul 1877)

24)  geboorte: Johannes Elzinga, persoonslijst (13 jan 2014)

25)  geboorte: Hinke Elzinga, persoonslijst (25 jan 2009)

26)  geboorte: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (6 jul 2009)

27)  geboorte: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (6 jul 2009)

28)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Wipke van der Meer, overlijdensadvertentie (28 okt 1996)

29)  begraven: eigen archief, overlijdensadvertenties - Wipke van der Meer, overlijdensadvertentie (28 okt 1996)

30)  geboorte: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (6 jul 2009)

31)  overlijden: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (6 jul 2009)

32)  huwelijk: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (6 jul 2009)

33)  geboorte: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (6 jul 2009)

34)  overlijden: Sjoukje Elzinga, persoonslijst (6 jul 2009)

35)  geboorte: Dirk Elzinga, persoonslijst (21 feb 2016)

36)  overlijden: Dirk Elzinga, persoonslijst (21 feb 2016)

37)  huwelijk: Dirk Elzinga, persoonslijst (21 feb 2016)

38)  geboorte: Tjitske van der Veen, persoonslijst (24 sep 2006)

39)  overlijden: Tjitske van der Veen, persoonslijst (24 sep 2006)

40)  geboorte: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1918 ovl. - Sijke Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 21 nov 1918)

41)  overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1918 ovl. - Sijke Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 21 nov 1918)

42)  aangifte overlijden: Tresoar, Smallingerland, burgelijke stand BS 1918 ovl. - Sijke Elzinga, overlijdensakte (Smallingerland 21 nov 1918)

43)  geboorte: Gooitzen Elzinga, persoonslijst (8 mrt 2015)

44)  geboorte: Gooitzen Elzinga, persoonslijst (8 mrt 2015)

45)  overlijden: Gooitzen Elzinga, persoonslijst (8 mrt 2015)


Opmerkingen:
elz049

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Geert Geerts.