Parenteel van Focke
 

Bijgewerkt op: 22 oktober 2014

Home Pagina                         Startpagina Haza21 overzichten

Terug naar de Genealogische Pagina

 

Via " Startpagina Haza 21 overzichten"  is een andere opzet van dit overzicht beschikbaar waardoor er meestal meer gegevens kunnen worden bekeken, dan in dit overzicht het geval is.


Generatie I

(van 1512)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1538. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kootstertille.

I  Focke is geboren rond 1512.

Van Focke en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Lyebbe Fockes.

2  Focke Fockes.

3  Boye Fockes is geboren rond 1538 te Kootstertille, zie II.


Generatie II

(van 1538 tot 1596)

In deze generatie is n gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1560 en 1565. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kooten - Frl..

II  Boye Fockes, zoon van Focke (I), kerkvoogd, wonende te Kooten - Frl., is geboren rond 1538 te Kootstertille, is overleden voor 1596. Boye werd hoogstens 58 jaar.

Boye trouwt (kerk) rond 1564 te Kooten - Frl. op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jesel Wymerdr., dochter van Wymer Syttyez. Jesel is geboren rond 1540 te Kooten - Frl..

Van Boye en Jesel zijn drie kinderen bekend:

1  Popcke Boyes is geboren rond 1560, zie III-A.

2  Romck Boyedr is geboren rond 1560.

Romck was gehuwd met Albert Hendricx.

3  Lieuwe Boyes is geboren rond 1565 te Kooten - Frl., zie III-B.


Generatie III

(van 1560 tot 1632)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 8 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1593 en 1617. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kootstertille.

III-A  Popcke Boyes, zoon van Boye Fockes (II) en Jesel Wymerdr., is geboren rond 1560, is overleden voor 17 juni 1622 te Surhuisterveen. Popcke werd hoogstens 62 jaar.

Popcke was gehuwd met Thomaske Jansdr.. Thomaske, wonende te Surhuisterveen.

Van Popcke en Thomaske zijn drie kinderen bekend:

1  Boeije Popkes, wonende te Surhuisterveen, is geboren rond 1612.

2  Jan Popkes, wonende te Surhuisterveen, is geboren rond 1614.

3  Mayke Popkes, wonende te Surhuisterveen, is geboren rond 1617.

III-B  Lieuwe Boyes, zoon van Boye Fockes (II) en Jesel Wymerdr., is geboren rond 1565 te Kooten - Frl., is overleden rond 1632 te Kootstertille. Lieuwe werd ongeveer 67 jaar.

Lieuwe trouwt (kerk) rond 1592 te Kooten - Frl. (??) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gees Bartelsdr.. Gees, wonende te Kootstertille, is geboren rond 1568, is overleden rond mei 1632 te Kootstertille. Gees werd ongeveer 64 jaar.

Van Lieuwe en Gees zijn vijf kinderen bekend:

1  Boije Lieuwes is geboren in 1593 te Kootstertille, zie IV-A.

2  Focke Lieuwes is geboren rond 1600, zie IV-B.

3  Wymer Lieuwes, wonende te Surhuisterveen, is geboren rond 1600, is overleden voor mei 1632 te Surhuisterveen. Wymer werd hoogstens 32 jaar.

Wymer was gehuwd met Hylck Roelofsdr..

4  Harmen Lieuwes, wonende te Kooten - Frl., is geboren rond 1600, is overleden voor 1667. Harmen werd hoogstens 67 jaar.<1>

Harmen was gehuwd met Auck Saeckes. Auck is overleden voor 1667.

5  Bartelt Lieuwes, wonende te Heerenveen en te Oostermeer, is geboren rond 1610.


Generatie IV

(van 1593 tot 1667)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1620 en 1661. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Meppel (2x) en Eestrum.

IV-A  Boije Lieuwes, zoon van Lieuwe Boyes (III-B) en Gees Bartelsdr., verlaatsman, wonende te Eestrum, te Osse en te Echten - Ruinen, is geboren in 1593 te Kootstertille, is overleden voor 18 juni 1667 te Meppel. Boije werd hoogstens 74 jaar.

Den 16 augustus 1654 heeft Booij, Lewe bekomen zijn borgerschap.

Boije trouwt te Eestrum (?) (1) met Griet Jurcks, dochter van Jurck Jurcks en Imcke Hansedr.. Griet, wonende te Echten - Ruinen, is geboren rond 1600 te Cootstertille, is overleden tussen 1648 en 1651 te Echtingervaart (waarschijnlijk in het verlaatshuis aan de Echtingervaart). Griet werd hoogstens 51 jaar.

Boy Lewis trouwt in Eestrum (Jistrum) Fr. met Griet Jurcks, die later in Drenthe terug wordt gevonden als Gretien Jorcks.

Van Boije en Griet zijn zes kinderen bekend:

1  Popke Boijens, wonende te Echten - Ruinen, is geboren rond 1620.

Popke trouwt in 1643 te Meppel op ongeveer 23-jarige leeftijd met Jantje Hynrickes Steenbergen. Jantje, wonende te Meppel.<2>

2  Imcke Boijs, verlaatsvrouw, is geboren rond 1622.

Emmetje, zoals zij in Drenthe voorkomt, wordt geboren als Imcke.

3  Fake Booijs is geboren rond 1625 te Eestrum, zie V-A.

4  Marien Boijes is geboren rond 1628, zie V-B.

5  Wijmer Boijs is geboren rond 1630, zie V-C.

6  Lieuwe Booij is geboren rond 1635, zie V-D.

Boije trouwt op 12 oktober 1651 te Meppel op 58-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Lutien Alberts. Lutien, wonende te Meppel, is geboren rond 1625 te Meppel, is begraven op 30 september 1691 te Meppel (begraven als weduwe Boy Lebes). Lutien werd ongeveer 66 jaar.

Lutien was eerder gehuwd (1) met Jan Jacobs.<3>

Van Boije en Lutien zijn drie kinderen bekend:

7  Albert Booijs is geboren rond 1652, zie V-E.

8  Jan Booijs is gedoopt op 10 september 1656 te Meppel, is overleden voor 1661 te Meppel. Jan werd hoogstens 4 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

9  Jan Booijs is geboren op 12 december 1661 te Meppel, is gedoopt op 15 december 1661 te Meppel, zie V-F.

IV-B  Focke Lieuwes, zoon van Lieuwe Boyes (III-B) en Gees Bartelsdr., is geboren rond 1600, is overleden voor 11 februari 1631 te Kooten - Frl. (nalatende 1 kind). Focke werd hoogstens 31 jaar.

Focke was gehuwd met Wipck Montes.

Van Focke en Wipck is een kind bekend:

1  Hindrik Fockes is geboren in 1627.


Generatie V

(van 1620 tot 1717)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1652 en 1697. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Meppel (14x).

V-A  Fake Booijs, zoon van Boije Lieuwes (IV-A) en Griet Jurcks, schipper, wonende te Echten - Ruinen, te Meppel, te Echtens Hoogeveen en te Hoogeveen, is geboren rond 1625 te Eestrum, is overleden voor 1702 te Hoogeveen. Fake werd hoogstens 77 jaar.

Fake wordt in Eestrum (Jistrum) Fr. geboren als Focke. In Drenthe wordt de naam aangehouden als Fake.

Fake trouwt op 12 oktober 1651 te Meppel op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Jutien Egberts. Jutien, wonende te Meppel, is overleden voor 1657.<4,5>

Van Fake en Jutien zijn twee kinderen bekend:

1  Egbertien Faken is gedoopt op 3 mei 1654 te Meppel, waarschijnlijk is jong overleden.

2  Egberdina Faken is gedoopt op 27 januari 1656 te Meppel of is gedoopt op 27 januari 1656 te Meppel, waarschijnlijk is jong overleden.

Fake trouwt op 2 juni 1657 te Meppel op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Femmigjen Bartels. Femmigjen, wonende te Echten - Ruinen, is geboren rond 1632 te Echten - Ruinen, is overleden rond 1700 te Echten - Ruinen. Femmigjen werd ongeveer 68 jaar.

Femmigjen was eerder gehuwd (1) met Geert Jans.<6>

Van Fake en Femmigjen zijn vijf kinderen bekend:

3  Grietjen Faken is geboren rond 1658.

4  Jantien Faken is geboren rond 1660 te Meppel, zie VI-A.

5  Ariaantje Faken is geboren rond 1662, zie VI-B.

6  Hendrik Faken, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1665.

Hendrik gaat in ondertrouw in januari 1690 te Hoogeveen op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Femme Jans. Femme, wonende te Lankhorst, is geboren rond 1665 geboortedatum herleid aan die van haar man. Hendrik gaat in ondertrouw op 18 oktober 1732 te Ruinen op ongeveer 67-jarige leeftijd (2) met Grietien Coops. Grietien, wonende te Kinholt.

7  Marchien Faken is geboren rond 1670, zie VI-C.

Fake trouwt tussen 1670 en 1675 huwelijksdatum tussen is afgeleid van geboorte kinderen op hoogstens 45-jarige leeftijd (3) met Hilligje Berents.

Van Fake en Hilligje zijn twee kinderen bekend:

8  Geesje Faken is geboren rond 1675, zie VI-D.

9  Berend Faken ten Kaat is geboren rond 1677, zie VI-E.

V-B  Marien Boijes, dochter van Boije Lieuwes (IV-A) en Griet Jurcks, wonende te Echten - Ruinen, is geboren rond 1628.

Marien trouwt op 12 oktober 1651 te Meppel op ongeveer 23-jarige leeftijd met Theodorus Henricks. Theodorus, wonende te Meppel.<7>

Van Theodorus en Marien zijn twee kinderen bekend:

1  Swaantien Theodoors Henricks is gedoopt op 21 juli 1652 te Meppel.

2  Hilbrant Theodoors Henricks is gedoopt op 15 januari 1654 te Meppel.

V-C  Wijmer Boijs, zoon van Boije Lieuwes (IV-A) en Griet Jurcks, wonende te Meppel, is geboren rond 1630.

Wijmer trouwt in 1652 te Meppel op ongeveer 22-jarige leeftijd met Jutien Helberts. Jutien, wonende te Weerwille.<8>

Van Wijmer en Jutien zijn twee kinderen bekend:

1  Jurck Wijmers Booij is gedoopt op 6 april 1654 te Meppel.

2  Jurik Wijmers Booij is gedoopt op 5 juni 1655 te Meppel.

V-D  Lieuwe Booij, zoon van Boije Lieuwes (IV-A) en Griet Jurcks, wonende te Meppel, is geboren rond 1635.

Lieuwe trouwt op 4 maart 1663 te Meppel op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met Henrickien Egberts. Henrickien, wonende te Meppel, is overleden voor 25 augustus 1667.<9>

Henrickien was eerder gehuwd (1) met Timen Jans.<10>

Lieuwe trouwt op 25 augustus 1667 te Meppel op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met Grietjen Willems. Grietjen, wonende te Kolderveen en te Meppel.<11>

Grietjen was eerder gehuwd (1) met Willem Lamberts.<12>

Van Lieuwe en Grietjen zijn drie kinderen bekend:

1  Jantien Lieuwes Booij is gedoopt op 14 oktober 1670 te Meppel.

2  Willem Lieuwes Booij is gedoopt op 19 juli 1674 te Meppel.

3  Booij Lieuwes Booijs is gedoopt op 18 oktober 1668 te Meppel, zie VI-F.

V-E  Albert Booijs, zoon van Boije Lieuwes (IV-A) en Lutien Alberts, is geboren rond 1652.

Van Albert is een kind bekend:

1  Jan Alberts Booij, wonende te Meppel en te Hoogeveen.

Jan was gehuwd (1) met Trijntje Jans. Trijntje is begraven op 3 juni 1698 te Meppel. Jan trouwt op 5 januari 1721 te Meppel (2) met Hendrikje Reijnds. Hendrikje, wonende te Hoogeveen.<13>

Hendrikje was eerder gehuwd (1) met Jan Wolters.<14,15>

V-F  Jan Booijs, zoon van Boije Lieuwes (IV-A) en Lutien Alberts, scheepstimmerman, wonende te Meppel en te Hoogeveen, is geboren op 12 december 1661 te Meppel, is gedoopt op 15 december 1661 te Meppel, is begraven op 14 december 1717 te Meppel. Jan werd 56 jaar en 2 dagen.

Jan trouwt op 20 juli 1684 te Meppel op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Stijntje Geerts. Stijntje, wonende te Meppel en te Hoogeveen, is gedoopt op 27 februari 1663 te Meppel, is overleden op 20 september 1693 te Meppel. Stijntje werd 30 jaar, 6 maanden en 24 dagen.<16>

Van Jan en Stijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Harmen Jans Booij is gedoopt op 25 januari 1691 te Meppel, zie VI-G.

2  Hendrik Jans Booij is gedoopt op 8 april 1685 te Meppel, zie VI-H.

Jan trouwt (kerk) op 8 juli 1694 te Meppel op 32-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Marrigje Lubberts. Marrigje, wonende te Staphorst, is afkomstig uit Staphorst, is gedoopt op 3 september 1660.

Van Jan en Marrigje zijn twee kinderen bekend:

3  Lubbert Jans Boijs is gedoopt op 23 juni 1695 te Meppel.

4  Luijchjen (Lucas) Jans Boijs is gedoopt op 24 januari 1697 te Meppel, zie VI-I.


Generatie VI

(van 1652 tot 1754)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1697 en 1744. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (23x) en Meppel (3x).

VI-A  Jantien Faken, dochter van Fake Booijs (V-A) en Femmigjen Bartels, is geboren rond 1660 te Meppel.

Jantien trouwt rond 1684 op ongeveer 24-jarige leeftijd met Jan Seinen Mol. Jan, schipper, wonende te Hoogeveen.<17>

Van Jan en Jantien zijn vijf kinderen bekend:

1  Femmigje Jans Mol, zie VII-A.

2  Zeijne Jans Mol, zie VII-B.

3  Fake Jans Mol, zie VII-C.

4  Margien Jans Mol is begraven op 21 mei 1765 te Hoogeveen.

Margien was gehuwd met Willem (Willem Boerties) Hendriks Oogjen toe.

5  Grietje Jans Mol is begraven op 13 januari 1773 te Hoogeveen.

Grietje was gehuwd met Jan Alberts de Roode, zoon van Albert Jans de Roode en Grietien Remmels van Runee.

VI-B  Ariaantje Faken, dochter van Fake Booijs (V-A) en Femmigjen Bartels, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1662.

Ariaantje trouwt in maart 1686 te Hoogeveen op ongeveer 24-jarige leeftijd met Abraham Herms (Schuiringh). Abraham, schipper, wonende te Hoogeveen.

Van Abraham en Ariaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Femmegien Abrahams, zie VII-D.

2  Margien Abrahams, zie VII-E.

3  Jantien Abrahams Schurink is gedoopt op 1 juli 1705 te Hoogeveen.

4  Harmen Abrahams Schurink is gedoopt op 1 juli 1705 te Hoogeveen.

VI-C  Marchien Faken, dochter van Fake Booijs (V-A) en Femmigjen Bartels, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1670, is begraven op 3 september 1754 te Zwartsluis. Marchien werd ongeveer 84 jaar.

Marchien trouwt (kerk) in december 1695 op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Hendrik Frerix, zoon van Frerik Berents. Hendrik, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1670 (geboortedatum afgeleid van die van zijn vrouw), is overleden voor 3 september 1754. Hendrik werd hoogstens 84 jaar.

Van Hendrik en Marchien zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N. Hendriks is gedoopt in oktober 1697.

2  Fake Hendriks is gedoopt op 1 januari 1699 te Hoogeveen, is begraven op 27 september 1756 te Zwartsluis. Fake werd 57 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Fake was gehuwd met Aaltjen. Aaltjen is begraven op 4 oktober 1754 te Zwartsluis.

3  Femmegien Hendriks is gedoopt in september 1699.

4  N.N. Hendriks is gedoopt in 1701 oktober 1701 ?.

5  Kla.... Hendriks mogelijk is gedoopt in september 1704.

6  Jan Hendriks is gedoopt op 5 oktober 1712.

7  Leeuw Hendriks is gedoopt op 5 oktober 1712 te Hoogeveen.

VI-D  Geesje Faken, dochter van Fake Booijs (V-A) en Hilligje Berents, is geboren rond 1675.

Geesje trouwt op 19 maart 1702 te Hoogeveen op ongeveer 27-jarige leeftijd (1) met Berent Freriks, zoon van Frerik Berents. Berent, wonende te Hoogeveen, is overleden voor 5 november 1723.<18>

Berent was eerder gehuwd (1) met Aaltje Arentz.<19,20>

Van Berent en Geesje zijn zeven kinderen bekend:

1  Frerik Berents is geboren rond 1703.

Frerik was gehuwd met Elsjen Lamberts Hartman, dochter van Lambert Christoffels en Elisabeth Jans Hartman. Elsjen is gedoopt in augustus 1705, is begraven op 20 juli 1773. Elsjen werd 67 jaar en 11 maanden.

2  Fake Berents Kleijne is gedoopt op 18 juli 1706 te Hoogeveen, zie VII-F.

3  Hillegien Berents is gedoopt op 18 juli 1706 te Hoogeveen.

4  Willem Berents is gedoopt op 1 september 1709 te Hoogeveen.

5  Booije Leeuws Berents is gedoopt op 16 september 1716 te Hoogeveen.

6  Klaas Berents is gedoopt op 28 maart 1717 te Hoogeveen.

7  Hillegien Berents is gedoopt op 23 maart 1721 te Hoogeveen, zie VII-G.

Geesje trouwt rond 5 november 1723 op ongeveer 48-jarige leeftijd (2) met Joest Henderiks Cok.

VI-E  Berend Faken ten Kaat, zoon van Fake Booijs (V-A) en Hilligje Berents, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1677.

Berend trouwt op 13 oktober 1702 te Hoogeveen op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Geesje Hendriks, dochter van Hendrik Jans Mulder ten Cate en N.N.. Geesje, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1680.

Van Berend en Geesje zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrikje Berents ten Kaat is geboren rond 1705, zie VII-H.

2  Fake Berents ten Caat is gedoopt op 11 maart 1708 te Hoogeveen, zie VII-I.

3  Hendrik Berents ten Kaat is gedoopt op 2 november 1710 te Hoogeveen, zie VII-J.

4  Femmegien Berends ten Kaat is gedoopt op 17 april 1713 te Hoogeveen, zie VII-K.

VI-F  Booij Lieuwes Booijs, zoon van Lieuwe Booij (V-D) en Grietjen Willems, wonende te Meppel, is gedoopt op 18 oktober 1668 te Meppel.

Booij trouwt op 8 september 1700 te Meppel op 31-jarige leeftijd (1) met Aaltje Roelofs. Aaltje, wonende te Veningen.

Van Booij en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Lieuwe Booij, wonende te Meppel, is geboren rond 1701, is overleden voor 24 juli 1750. Lieuwe werd hoogstens 49 jaar.

Lieuwe trouwt op 25 april 1728 te Meppel op ongeveer 27-jarige leeftijd met Beertje Meeuwis. Beertje, wonende te Meppel.

2  Roelof Booijs is geboren rond 1702, zie VII-L.

Booij trouwt op 1 januari 1704 te Meppel op 35-jarige leeftijd (2) met Jannetje Coops. Jannetje, wonende te Meppel, is overleden voor 11 mei 1738.

Van Booij en Jannetje is een kind bekend:

3  Booij Lieuwes Booij is gedoopt op 20 juli 1704 te Meppel.

VI-G  Harmen Jans Booij, zoon van Jan Booijs (V-F) en Stijntje Geerts, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 januari 1691 te Meppel.

Harmen was gehuwd met Lutjen Hendriks. Lutjen, wonende te Hoogeveen.

Van Harmen en Lutjen is een kind bekend:

1  Stientje Harms Booij is gedoopt in december 1730 te Hoogeveen, zie VII-M.

VI-H  Hendrik Jans Booij, zoon van Jan Booijs (V-F) en Stijntje Geerts, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 april 1685 te Meppel, is overleden op 30 november 1728 te Hoogeveen. Hendrik werd 43 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Hendrik trouwt (kerk) rond 1709 te Meppel op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Hendrikje Harmens. Hendrikje, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1688 te Hoogeveen, is overleden rond 1743 te Hoogeveen. Hendrikje werd ongeveer 55 jaar.

Van Hendrik en Hendrikje zijn negen kinderen bekend:

1  Geert Hendriks Booij is gedoopt op 23 februari 1710 te Hoogeveen, is jong overleden rond 1715 te Hoogeveen. Geert werd ongeveer 5 jaar.

2  Stijntje Hendriks Booij is gedoopt op 1 februari 1712 te Hoogeveen, zie VII-N.

3  Harm Hendriks Booij is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 6 mei 1714 te Hoogeveen, zie VII-O.

4  Geert Hendriks Booij is gedoopt op 20 september 1716 te Hoogeveen, is jong overleden.

5  Trijntien Hendriks Booij is geboren in 1719 te Hoogeveen.

Trijntien was gehuwd met Berend Klaas.

6  Jan Booijsz is gedoopt op 12 oktober 1721 te Hoogeveen.

7  Jan Hendriks Booij is gedoopt op 25 juli 1723 te Hoogeveen, zie VII-P.

8  Geert Hendriks Booij is gedoopt op 14 april 1726 te Hoogeveen, zie VII-Q.

9  Hendrik Hendriks Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 27 maart 1729 te Hoogeveen.

VI-I  Luijchjen (Lucas) Jans Boijs, zoon van Jan Booijs (V-F) en Marrigje Lubberts, wonende te Kolderveen, is gedoopt op 24 januari 1697 te Meppel.

Luijchjen trouwt op 13 oktober 1737 te Kolderveen op 40-jarige leeftijd met Femmegien Roelofs Bileveld. Femmegien, wonende te Kolderveen.<21>

Van Luijchjen en Femmegien zijn twee kinderen bekend:

1  Marrigje Lucas Boijs is gedoopt op 2 april 1741 te Meppel (doopgetuige was Jentje Geerts).

2  Grietje Lucas Boijs is gedoopt op 21 maart 1744 te Meppel.


Generatie VII

(van 1697 tot 1800)

In deze generatie zijn 17 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 94 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1717 en 1775. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (84x) en Meppel (6x).

VII-A  Femmigje Jans Mol, dochter van Jan Seinen Mol en Jantien Faken (VI-A), is begraven op 14 augustus 1753 te Hoogeveen.

Femmigje was gehuwd met Lucas Alberts Guliker, zoon van Albert Luijckas en Jenneken Guijlkers.

Van Lucas en Femmigje is een kind bekend:

1  Fake Lucas Mol is gedoopt op 4 december 1718 te Hoogeveen (gedoopt als Fake Booijs), zie VIII-A.

VII-B  Zeijne Jans Mol, zoon van Jan Seinen Mol en Jantien Faken (VI-A).

Zeijne was gehuwd met Hendrikien Pieters.

Van Zeijne en Hendrikien zijn twee kinderen bekend:

1  Jantien Zeijnens Mol is gedoopt op 18 april 1717 te Hoogeveen.

2  Jantien Zeijnens Mol is gedoopt op 25 februari 1720 te Hoogeveen.

VII-C  Fake Jans Mol, zoon van Jan Seinen Mol en Jantien Faken (VI-A), is begraven op 3 oktober 1764 te Hoogeveen.

Fake was gehuwd (1) met Jenneke Jans.

Van Fake en Jenneke is een kind bekend:

1  Jan Faken Mol is gedoopt op 10 oktober 1745 te Hoogeveen.

Fake was gehuwd (2) met Femmegien Hendriks Hagen.

Van Fake en Femmegien zijn vier kinderen bekend:

2  Albertien Faken Mol is gedoopt op 22 januari 1736 te Hoogeveen.

3  Wolter Faken Mol is gedoopt op 13 oktober 1737 te Hoogeveen.

4  Hendrik Hagen Mol is gedoopt op 13 oktober 1737 te Hoogeveen.

5  Govert Faken Mol is gedoopt op 22 oktober 1741 te Hoogeveen, is verdronken, is begraven op 19 mei 1795 te Hoogeveen. Govert werd 53 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Govert was gehuwd met Lutjen Jans Klinkien, dochter van Jan Alberts Klinkien en Aaltien Hendriks.

VII-D  Femmegien Abrahams, dochter van Abraham Herms (Schuiringh) en Ariaantje Faken (VI-B), is begraven op 7 februari 1766 te Hoogeveen.

Femmegien was gehuwd met Willem Jans Stoter.

Van Willem en Femmegien zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Willems Stoter is Herv. gedoopt op 27 juni 1717 te Hoogeveen.

2  Klasien Willems is Herv. gedoopt op 28 september 1721 te Hoogeveen.

3  Fake Willems is Herv. gedoopt op 29 september 1726 te Hoogeveen.

4  Ann. A. is Herv. gedoopt op 25 februari 1731 te Hoogeveen.

5  Arent Willems is Herv. gedoopt op 10 augustus 1732 te Hoogeveen.

Arent Wi.

6  Ariaantje Willems is Herv. gedoopt op 17 augustus 1732 te Hoogeveen.

7  Hillegien Willems Stoter is Herv. gedoopt op 13 februari 1737 te Hoogeveen.

VII-E  Margien Abrahams, dochter van Abraham Herms (Schuiringh) en Ariaantje Faken (VI-B).

(Marchjen)

Margien was gehuwd met Hendrik Jans.

Van Hendrik en Margien zijn vijf kinderen bekend:

1  Klaasje Hendriks is Herv. gedoopt op 26 mei 1729 te Hoogeveen.

2  Jan Hendriks is Herv. gedoopt op 30 september 1731 te Hoogeveen.

3  Klaasjen Hendriks is Herv. gedoopt op 6 september 1733 te Hoogeveen.

4  Arjaantien Hendriks is Herv. gedoopt op 31 oktober 1734 te Hoogeveen.

5  Jantien Hendriks is Herv. gedoopt op 11 mei 1738 te Hoogeveen.

VII-F  Fake Berents Kleijne, zoon van Berent Freriks en Geesje Faken (VI-D), is gedoopt op 18 juli 1706 te Hoogeveen.

Fake was gehuwd met Aaltien Klaas, dochter van Klaas Willems en Margjen Berents.

Van Fake en Aaltien is een kind bekend:

1  Booij Faken is gedoopt op 22 mei 1740 te Hoogeveen, zie VIII-B.

VII-G  Hillegien Berents, dochter van Berent Freriks en Geesje Faken (VI-D), is gedoopt op 23 maart 1721 te Hoogeveen.

Hillegien was gehuwd met Hendrik Jans Bosman, zoon van Jan Kourts Poep en Sijtske Eijlders. Hendrik is gedoopt op 6 maart 1720 te Hoogeveen.

Van Hendrik en Hillegien is een kind bekend:

1  Booij Bosman is gedoopt op 17 februari 1760 te Hoogeveen, zie VIII-C.<22>

VII-H  Hendrikje Berents ten Kaat, dochter van Berend Faken ten Kaat (VI-E) en Geesje Hendriks, is geboren rond 1705, is begraven op 23 april 1762 te Hoogeveen. Hendrikje werd ongeveer 57 jaar.

Hendrikje trouwt rond 1730 op ongeveer 25-jarige leeftijd met Albert Hendriks Fijten, zoon van Hendrik Alberts Fijten en Haasjen Derx.

Van Albert en Hendrikje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Alberts is gedoopt op 17 september 1730 te Hoogeveen.

2  Geesjen Alberts is gedoopt in december 1731 te Hoogeveen.

3  Berent Alberts, wonende te Hijkersmilde, is gedoopt op 21 februari 1734 te Hoogeveen.

Berent was gehuwd (1) met N.N.. N is overleden voor 7 maart 1773. Berent trouwt op 7 maart 1773 op 39-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Grietje Alberts Groote, dochter van Albert Hendriks Schonewille en Grietje Harms. Grietje is gedoopt op 18 januari 1750 te Hoogeveen.

4  Neeltien Alberts is gedoopt op 10 juli 1735 te Hoogeveen.

5  Geesjen Alberts is gedoopt op 24 november 1737 te Hoogeveen.

6  Jantien Alberts is gedoopt op 5 juli 1739 te Hoogeveen.

7  Derk Alberts is gedoopt op 9 december 1742 te Hoogeveen.

8  Derk Alberts is gedoopt op 24 januari 1745 te Hoogeveen.

9  Hazijna Alberts is gedoopt op 30 april 1747 te Hoogeveen.

VII-I  Fake Berents ten Caat, zoon van Berend Faken ten Kaat (VI-E) en Geesje Hendriks, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 maart 1708 te Hoogeveen, is begraven op 17 juli 1761 te Hoogeveen. Fake werd 53 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Is gedoopt als Vaka Boij.

Fake trouwt rond 1731 te Hoogeveen op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Mettien Jans Bloemberg, dochter van Jan Hendriks Bloemberg en Aaltien Jans Kattouw. Mettien, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 oktober 1711 te Hoogeveen, is begraven op 19 augustus 1772 te Hoogeveen. Mettien werd 60 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Fake en Mettien zijn negen kinderen bekend:

1  Aaltien Faken is gedoopt op 4 december 1734 te Hoogeveen.

2  Berent Faken is gedoopt op 9 september 1736 te Hoogeveen.

3  Geesjen Faken is gedoopt op 2 november 1738 te Hoogeveen.

4  Jan Faken is gedoopt op 11 mei 1741 te Hoogeveen, zie VIII-D.

5  Geesjen Faken is gedoopt op 19 mei 1743 te Hoogeveen.

Geesjen was gehuwd met Albert Roelofs.

6  Berent Faken is gedoopt op 11 juli 1745 te Hoogeveen, zie VIII-E.

7  Jantien Faken is gedoopt op 24 september 1747 te Hoogeveen.

8  Jantien Faken is gedoopt op 28 september 1749 te Hoogeveen.

9  Leentien Faken is gedoopt op 20 mei 1753 te Hoogeveen.

VII-J  Hendrik Berents ten Kaat, zoon van Berend Faken ten Kaat (VI-E) en Geesje Hendriks, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 2 november 1710 te Hoogeveen.

Hendrik trouwt op 15 november 1733 te Beilen op 23-jarige leeftijd met Geesjen Wybrants. Geesjen is afkomstig uit Beilen.

Van Hendrik en Geesjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Wijbrant Hendriks is gedoopt op 16 mei 1734 te Hoogeveen.

2  Ydechien Hendriks is gedoopt op 9 oktober 1735 te Hoogeveen.

3  Wijbrant Hendriks ten Caat is gedoopt op 3 mei 1739 te Hoogeveen, zie VIII-F.

4  Geesjen Hendriks is gedoopt op 24 maart 1743 te Hoogeveen.

5  Berent Hendriks is geboren rond 1745.

Berent was gehuwd met Lutte Jans Gosens.

VII-K  Femmegien Berends ten Kaat, dochter van Berend Faken ten Kaat (VI-E) en Geesje Hendriks, is gedoopt op 17 april 1713 te Hoogeveen, is begraven op 30 september 1766 te Hoogeveen. Femmegien werd 53 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Femmegien trouwt rond 1737 op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Aaldert Alberts Bloemberg, zoon van Albert Aalderts Moffen en Agniete Wessels. Aaldert is Herv. gedoopt op 2 mei 1714 te Hoogeveen.

Van Aaldert en Femmegien zijn acht kinderen bekend:

1  Angenete Aalderts, zie VIII-G.

2  Berend Aalderts ten Kaat is gedoopt op 2 oktober 1737 te Hoogeveen.

3  Angenijt Aalderts is gedoopt op 1 maart 1739 te Hoogeveen vader wordt Bloemberg genoemd, de reden daarvan is niet duidelijk..

4  Geesje Aalderts is gedoopt op 4 december 1740 te Hoogeveen, zie VIII-H.

5  Berent ten Kaat is gedoopt op 22 september 1743 te Hoogeveen.

6  Pieter Aalderts is gedoopt op 30 januari 1746 te Hoogeveen.

7  Grietje Aalderts is gedoopt op 25 augustus 1748 te Hoogeveen.

8  Albert Aalderts is gedoopt op 11 april 1751 te Hoogeveen.

VII-L  Roelof Booijs, zoon van Booij Lieuwes Booijs (VI-F) en Aaltje Roelofs, wonende te Meppel, is geboren rond 1702.

Roelof gaat in ondertrouw in 1729 te Meppel, trouwt op 30 mei 1729 te IJhorst op ongeveer 27-jarige leeftijd met Aaltje Jans Schiphorst. Aaltje, wonende te Schiphorst.<23,24>

Van Roelof en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Roelofs Booij is gedoopt op 25 februari 1730 te Meppel, zie VIII-I.

2  Jan Roelofs Booijs is gedoopt op 5 december 1731 te Meppel (doopgetuige was Geesje Jans), zie VIII-J.

3  Jentjen Roelofs Booij is gedoopt op 1 januari 1734 te Meppel (doopgetuigen waren haar tante Beertje Meeuwis en Geesje Jans), zie VIII-K.

4  Grietjen Roelofs Booijs is gedoopt op 1 januari 1734 te Meppel (doopgetuigen waren Geesje Jans en haar tante Beertje Meeuwis).

5  Grietje Roelofs Booij is gedoopt op 17 februari 1736 te Meppel (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Jannetje Coops), zie VIII-L.

6  Booij Lieuwes is gedoopt in april 1738 te Meppel (doopgetuige was zijn tante Beerte Meuwis), zie VIII-M.

VII-M  Stientje Harms Booij, dochter van Harmen Jans Booij (VI-G) en Lutjen Hendriks, is gedoopt in december 1730 te Hoogeveen, is begraven op 5 december 1800 te Hoogeveen. Stientje werd 70 jaar.

Stientje was gehuwd met Kasper Jans Hagen, zoon van Jan Hendriks Hagen. Kasper, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen (Hollandscheveld), is gedoopt in mei 1730, is overleden te Hoogeveen (Hollandscheveld), is begraven op 28 september 1806. Kasper werd 76 jaar en 4 maanden.

Van Kasper en Stientje zijn vijf kinderen bekend:

1  Margjen Kaspers Hagen is gedoopt op 31 oktober 1756 te Hoogeveen.

2  Harm Kaspars Hagen is gedoopt op 21 september 1760 te Hoogeveen, zie VIII-N.

3  Jan Kaspers Hagen, landbouwer, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 augustus 1766 te Hoogeveen, is overleden op 26 februari 1844 te Hoogeveen (Molendijk). Jan werd 77 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Jan was gehuwd met Geertje Andries Hofman.

4  Albertje Kaspers Hagen is gedoopt op 26 maart 1769 te Hoogeveen.

5  Hendrikje Kaspers Hagen is gedoopt op 1 december 1771 te Hoogeveen, is overleden op 16 juni 1817 te Hoogeveen. Hendrikje werd 45 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Hendrikje was gehuwd met Jan Geerts Bijker, zoon van Geert Jans Bijker en Hilligjen Jans. Jan, bijker, is gedoopt op 4 augustus 1765 te Hoogeveen, is overleden op 20 augustus 1825 te Hoogeveen. Jan werd 60 jaar en 16 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Annigje Andries Mol (zie X-B).<25,26>

VII-N  Stijntje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Jans Booij (VI-H) en Hendrikje Harmens, is gedoopt op 1 februari 1712 te Hoogeveen, is begraven op 17 november 1769 te Hoogeveen. Stijntje werd 57 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Stijntje was gehuwd met Gerrit Alberts van Goor. Gerrit is gedoopt op 31 oktober 1717, is begraven op 17 december 1776. Gerrit werd 59 jaar, 1 maand en 16 dagen.

Van Gerrit en Stijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrikjen Gerrits van Goor is gedoopt op 25 februari 1742 te Hoogeveen, is overleden op 4 februari 1775. Hendrikjen werd 32 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Hendrikjen was gehuwd met Hendrik (Hendrik Hendriks Coldewever) Hendriks de Jonge, zoon van Hendrik (Hendrik Hendriks Keuper) Hendriks Koldewever en Albertien Assies. Hendrik, hovenier en tuinier, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 mei 1743 te Hoogeveen, is overleden op 5 april 1821 te Hoogeveen (De Huizen). Hendrik werd 77 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Annegien Klaas Reijnders.<27>

2  Hendrik Booij is gedoopt op 2 augustus 1744 te Hoogeveen.

3  Aaltien Gerrits van Goor is gedoopt op 16 oktober 1746 te Hoogeveen.

4  Albert Gerrits van Goor is gedoopt op 1 december 1748 te Hoogeveen.

5  Harmen Gerrits van Goor is gedoopt op 25 april 1751 te Hoogeveen.

6  Hendrik Gerrits van Goor, zie VIII-O.

7  Margjen Gerrits van Goor, zie VIII-P.

8  Herm Gerrits van Goor is gedoopt op 13 mei 1753 te Hoogeveen, zie VIII-Q.

VII-O  Harm Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (VI-H) en Hendrikje Harmens, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 6 mei 1714 te Hoogeveen.

Harm was gehuwd met Trijntien Jacobs Koster, dochter van Jacob Hermens Koster en Aaltien Koerts. Trijntien is gedoopt op 6 oktober 1720, is begraven op 25 juni 1807. Trijntien werd 86 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Van Harm en Trijntien zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Harms Booij is gedoopt op 20 augustus 1747 te Hoogeveen, zie VIII-R.

2  Jakob Harmens Booij is gedoopt op 14 juni 1750 te Hoogeveen.

3  Jacob Harmens Booij is gedoopt op 29 juli 1753 te Hoogeveen, is begraven op 30 april 1759 te Hoogeveen. Jacob werd 5 jaar, 9 maanden en 1 dag.

4  Aaltjen Harmens Booij is gedoopt op 24 juni 1759 te Hoogeveen.

Er is een Aaltje Harms Booij begraven op 21-01-1774.

VII-P  Jan Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (VI-H) en Hendrikje Harmens, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 juli 1723 te Hoogeveen.

Op 19 september 1787 wordt er een Jan Hendriks Booij begraven, maar dit moet iemand anders zijn.
Op 29 december 1802 wordt ook een Jan Booij begraven.

Jan was gehuwd met Pietertijn Johannis, dochter van Jannes Hendriks Stoeten en Geertien Klaas. Pietertijn is gedoopt op 7 september 1721 te Hoogeveen.

Op 5 december 1787 wordt een Pietertje Jannes begraven.
Volgens het register van inwoners 1798 is Jan Hendriks Booij in 1798 getrouwd, maar dat kan dus ook met een andere vrouw zijn.
Op 5 juli 1810 is overleden een Pietertien Jannes.

Van Jan en Pietertijn zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik Jans Booij is gedoopt op 28 februari 1745 te Hoogeveen, is jong overleden voor 1746 te Hoogeveen. Hendrik werd hoogstens 10 maanden en 4 dagen.

2  Hendrik Jans Booij is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 24 juli 1746 te Hoogeveen, zie VIII-S.

3  Jannes Jans Booij is gedoopt op 29 juni 1749 te Hoogeveen, zie VIII-T.

4  Hendrikjen Jans Booij is gedoopt op 16 januari 1752 te Hoogeveen, zie VIII-U.

5  Harm Jans Booij is gedoopt op 10 november 1754 te Hoogeveen.

6  Geertje Jans Booij is gedoopt op 20 november 1757 te Hoogeveen, zie VIII-V.

7  Jan Jannes Booij is gedoopt op 13 september 1761 te Hoogeveen, zie VIII-W.

8  Albert Jans Booij is gedoopt op 8 april 1765 te Hoogeveen, zie VIII-X.

VII-Q  Geert Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (VI-H) en Hendrikje Harmens, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 april 1726 te Hoogeveen, is begraven op 7 maart 1791 te Hoogeveen. Geert werd 64 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Geert was gehuwd met Grietje Jans Koster, dochter van Jan Harmens Koster en Trijntien Roelofs. Grietje, arbeidster, is gedoopt in november 1731, is overleden op 10 februari 1814 te Hoogeveen. Grietje werd 82 jaar en 3 maanden.

Van Geert en Grietje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Geerts Booij is gedoopt op 3 november 1751 te Hoogeveen.

2  Trijntje Geerts Booij is Herv. gedoopt op 5 november 1752 te Hoogeveen, is overleden op 6 april 1835 te Wemmenhove. Trijntje werd 82 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Trijntje was gehuwd met Egbert Harms Mastenbroek.

3  Hendrik Geerts Booij is Herv. gedoopt op 1 januari 1755 te Hoogeveen, zie VIII-Y.<28>

4  Jan Geerts Booij is gedoopt op 21 augustus 1757 te Hoogeveen, zie VIII-Z.

5  Roelof Geerts Booij is Herv. gedoopt op 7 september 1760 te Hoogeveen, zie VIII-AA.

6  Harm Geerts Booij is Herv. gedoopt op 22 mei 1763 te Hoogeveen.

7  Jan Geerts Booij is gedoopt op 17 november 1765 te Hoogeveen, zie VIII-AB.

8  Jacob Geerts Booij is Herv. gedoopt op 17 juli 1768 te Hoogeveen, zie VIII-AC.

9  Hendrikje Geerts Booij, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 5 mei 1771 te Hoogeveen, is overleden op 4 oktober 1808 te Hoogeveen. Hendrikje werd 37 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Hendrikje trouwt op 11 juni 1806 te Hoogeveen op 35-jarige leeftijd met de 31-jarige Marten Christiaans Hartman, zoon van Christiaan Hartman en Jantje Martens. Marten, arbeider en winkelier, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 7 mei 1775 te Hoogeveen, is overleden op 29 december 1849 te Hoogeveen. Marten werd 74 jaar, 7 maanden en 22 dagen.<29>

Marten was later gehuwd (2) met Aaltje Lucas Koobs.<30,31> Marten was later gehuwd (3) met Aleijda Beuker.<32,33>

10  Hendrik Geerts Booij is gedoopt op 14 mei 1775 te Hoogeveen, zie VIII-AD.<34>


Generatie VIII

(van 1717 tot 1846)

In deze generatie zijn 30 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 127 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1746 en 1818. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (122x), Meppel (11x) en Amsterdam.

VIII-A  Fake Lucas Mol, zoon van Lucas Alberts Guliker en Femmigje Jans Mol (VII-A), is gedoopt op 4 december 1718 te Hoogeveen (gedoopt als Fake Booijs), is begraven op 13 februari 1798 te Hoogeveen. Fake werd 79 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Fake is gedoopt als Fake Boois.

Fake trouwt rond 1745 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Annegien Simons Soetebotter, dochter van Sijmen Wolters Soetebotter en Jantje Coerts Winkel. Annegien is gedoopt op 22 mei 1721 te Hoogeveen.

Van Fake en Annegien zijn acht kinderen bekend:

1  Femmegien Faken is gedoopt op 27 maart 1746.

2  Andries Faken Mol is gedoopt op 1 januari 1748, zie IX-A.

3  Jantien Faken is gedoopt op 20 december 1750 te Hoogeveen.

Op 23 maart 1753 is te Hoogeveen begraven een Jantjen Faken, wellicht is zij dit.

4  Jantjen Faken is gedoopt op 20 mei 1753 te Hoogeveen.

Op 3 juli 1753 is te Hoogeveen begraven een Jantjen Faken, wellicht is zij dit.

5  Lucas Faken Mol is gedoopt op 9 juni 1754 te Hoogeveen, is begraven op 29 juni 1754 te Hoogeveen. Lucas werd 20 dagen.

6  Lukas Faken is gedoopt op 15 juni 1755 te Hoogeveen, zie IX-B.

7  Jantjen Faken is gedoopt op 17 september 1758.

8  Seynen Faken is gedoopt op 1 januari 1766.

VIII-B  Booij Faken, zoon van Fake Berents Kleijne (VII-F) en Aaltien Klaas, is gedoopt op 22 mei 1740 te Hoogeveen.

Booij was gehuwd met Willemtjen Hendriks Beldert.

Van Booij en Willemtjen zijn twee kinderen bekend:

1  Fake Booij is gedoopt op 14 februari 1768 te Hoogeveen, zie IX-C.

2  Hendrik Booij is gedoopt op 11 november 1770 te Hoogeveen, zie IX-D.

VIII-C  Booij Bosman, zoon van Hendrik Jans Bosman en Hillegien Berents (VII-G), wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 februari 1760 te Hoogeveen, is overleden op 26 oktober 1839 20.00 uur te Hoogeveen (De Huizen C761) ovl. ten huize van zijn schoonzoon. Booij werd 79 jaar, 8 maanden en 9 dagen.<35,36>

Booij was gehuwd met Albertien Alberts Metselaar, dochter van Albert Arends Metselaar en Engeltje Adams. Albertien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 29 juli 1759 te Hoogeveen, is overleden op 9 januari 1819 08.30 uur te Hoogeveen (Slood B276). Albertien werd 59 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Van Booij en Albertien zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Booij Bosman is geboren rond 1782 te Hoogeveen, zie IX-E.

2  Engeltje Bosman, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 januari 1801 te Hoogeveen, is overleden op 12 december 1871 17.00 uur te Hoogeveen (Slood B40). Engeltje werd 70 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Engeltje trouwt op 15 mei 1825 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 29-jarige Jannes Hendriks Boer, zoon van Hindrik Hessels Boer en Harmanna Jacobs. Jannes is gedoopt op 16 augustus 1795 te Hoogeveen, is overleden voor 13 december 1871. Jannes werd hoogstens 76 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

VIII-D  Jan Faken, zoon van Fake Berents ten Caat (VII-I) en Mettien Jans Bloemberg, is gedoopt op 11 mei 1741 te Hoogeveen, is begraven op 21 april 1798 te Hoogeveen. Jan werd 56 jaar, 11 maanden en 10 dagen.

Jan was gehuwd met Annegien Harms Schonewille, dochter van Harm Jans Schonewille en Elsje Hendriks Vos. Annegien is gedoopt op 23 juli 1747 te Hoogeveen, is overleden op 15 januari 1824 te Hoogeveen. Annegien werd 76 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Annegien was later gehuwd (2) met Hendrik Dodevis.

Van Jan en Annegien zijn tien kinderen bekend:

1  Fake Jans ten Caat is gedoopt op 12 mei 1768 te Hoogeveen, zie IX-F.

2  Harmanus Jans is gedoopt op 11 maart 1770 te Hoogeveen.

3  Metje Jans is gedoopt op 6 september 1772 te Hoogeveen.

4  Jan Jans is gedoopt op 20 maart 1774 te Hoogeveen.

5  Hendrik Jans Faken is gedoopt op 26 januari 1776 te Hoogeveen, zie IX-G.

6  Elsje Jans is gedoopt op 18 januari 1778 te Hoogeveen.

7  Aaltje Jans Faken ten Kaat is gedoopt op 11 juni 1780 te Hoogeveen, zie IX-H.

8  Jan Jans is gedoopt op 26 december 1784 te Hoogeveen.

9  Metje Jans Fake ten Kaat, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 november 1786 te Hoogeveen, is overleden op 17 november 1845 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Metje werd 59 jaar en 5 dagen.

Metje trouwt (kerk) (Herv.) op 21 april 1811 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerrit Jans de Graaf, zoon van Jan Koerts de Graaf en Annechien Gerrits Huisjes. Gerrit, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 3 september 1786 te Hoogeveen, is overleden op 27 november 1864 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Gerrit werd 78 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

10  Jantje Jans is gedoopt op 25 augustus 1792 te Hoogeveen.

VIII-E  Berent Faken, zoon van Fake Berents ten Caat (VII-I) en Mettien Jans Bloemberg, is gedoopt op 11 juli 1745 te Hoogeveen, is begraven op 16 september 1806 te Hoogeveen. Berent werd 61 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Berent Faken wordt nergens "ten Caat" genoemd, maar zijn kinderen noemen zich wel ten Caat of ten Kaat.

Berent trouwt te Hoogeveen met Geesje Harms Schonewille, dochter van Harm Jans Schonewille en Elsje Hendriks Vos. Geesje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 9 november 1749 te Hoogeveen, is overleden op 18 januari 1832 te Hoogeveen. Geesje werd 82 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Van Berent en Geesje zijn tien kinderen bekend:

1  Fake Berents ten Caat te Hoogeveen, is gedoopt op 6 september 1772 te Hoogeveen, zie IX-I.

2  Harm Berents Faken ten Caat is gedoopt op 26 juni 1774 te Hoogeveen, zie IX-J.

3  Jan Berends Faken ten Caat is gedoopt op 28 juli 1776 te Hoogeveen, zie IX-K.

4  Elsje Berents Faken ten Caat is gedoopt op 13 september 1778 te Hoogeveen.

5  Mettien Berents ten Caat is gedoopt op 7 mei 1780 te Hoogeveen, zie IX-L.

6  Hendrik Berends Faken ten Caat is gedoopt op 30 juni 1782 te Hoogeveen.

7  Hendrikjen Berends ten Caat is gedoopt op 24 oktober 1784 te Hoogeveen, zie IX-M.

8  Berend Berends Faken ten Caat is gedoopt op 3 augustus 1786 te Hoogeveen.

9  Jantje Berends Faken ten Caat is gedoopt op 11 oktober 1789 te Hoogeveen, zie IX-N.<37>

10  Hendrik Berends Faken ten Caat is gedoopt op 11 september 1791 te Hoogeveen, zie IX-O.

VIII-F  Wijbrant Hendriks ten Caat, zoon van Hendrik Berents ten Kaat (VII-J) en Geesjen Wybrants, is gedoopt op 3 mei 1739 te Hoogeveen.

Wijbrant was gehuwd met zijn volle nicht Angenete Aalderts, zie VIII-G.

Van Wijbrant en Angenete zijn zeven kinderen bekend:

1  Geesjen Wijbrants is Herv. gedoopt op 6 mei 1764 te Hoogeveen.

2  Aaldert Wijbrants is Herv. gedoopt op 6 mei 1764 te Hoogeveen.

3  Geesjen Wijbrants is Herv. gedoopt op 27 mei 1765 te Hoogeveen.

4  Aaldert Wijbrands ten Caat is Herv. gedoopt op 22 maart 1767 te Hoogeveen.

5  Geesje Wijbrands ten Caat is Herv. gedoopt op 29 oktober 1769 te Hoogeveen.

6  Hendrik Wijbrands ten Caat is Herv. gedoopt op 10 februari 1771 te Hoogeveen.

7  Aaldert Wijbrants is Herv. gedoopt op 18 september 1774 te Hoogeveen.

VIII-G  Angenete Aalderts, dochter van Aaldert Alberts Bloemberg en Femmegien Berends ten Kaat (VII-K).

Angenete was gehuwd met haar volle neef Wijbrant Hendriks ten Caat, zie VIII-F.

VIII-H  Geesje Aalderts, dochter van Aaldert Alberts Bloemberg en Femmegien Berends ten Kaat (VII-K), is gedoopt op 4 december 1740 te Hoogeveen, is begraven op 14 oktober 1784. Geesje werd 43 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

Geesje trouwt rond 1767 op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Harmen Harms Dwirrel, zoon van Harm Jans Schonewille en Elsje Hendriks Vos. Harmen, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 november 1744 te Hoogeveen, is overleden op 1 december 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harmen werd 74 jaar en 27 dagen.

Harmen was later gehuwd (2) met Aaltien Lamberts Hup.<38,39>

Van Harmen en Geesje zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Harms is Herv. gedoopt op 28 februari 1768 te Hoogeveen, is begraven op 27 mei 1770 . Harm werd 2 jaar, 2 maanden en 29 dagen.<40>

2  Femmigje Harms Schonewille is gedoopt op 22 november 1772 te Hoogeveen, zie IX-P.

3  Elsje Harms is Herv. gedoopt op 23 mei 1784 te Hoogeveen.

VIII-I  Aaltje Roelofs Booij, dochter van Roelof Booijs (VII-L) en Aaltje Jans Schiphorst, is gedoopt op 25 februari 1730 te Meppel.

Aaltje trouwt in 1746 op 16-jarige leeftijd met de 23-jarige Johannes Hendriks Smit, zoon van Hendrik Jans Smit en Jantien Pieters. Johannes is gedoopt op 11 juli 1723 te Hoogeveen.

Van Johannes en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Smit is gedoopt op 11 januari 1750 te Meppel, is overleden op 25 maart 1825 te Meppel. Aaltje werd 75 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Aaltje was gehuwd met Jan Peters Bot.

2  Jentje Smit, zonder beroep, is geboren op 12 december 1754 te Meppel, is overleden op 17 september 1837 te Hoogeveen (Huizen). Jentje werd 82 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Jentje was gehuwd met Jan Hendrikus Fernhout. Jan is overleden voor 18 september 1837.

3  Arent Smit is gedoopt op 18 oktober 1761 te Meppel (doopgetuige was zijn grootmoeder Aaltje Jans Schiphorst).

4  Wobbegjen Johannes Smit is gedoopt op 20 mei 1767 te Meppel (doopgetuige was haar tante Grietje Roelofs Booij (zie VIII-L)).

5  Aleida Smit is gedoopt op 15 februari 1769 te Meppel.

6  Booij Johannes Smit is gedoopt op 15 november 1772 te Hoogeveen (doopgetuige was zijn tante Jentjen Roelofs Booijs (zie VIII-K)).

VIII-J  Jan Roelofs Booijs, zoon van Roelof Booijs (VII-L) en Aaltje Jans Schiphorst, wonende te Hoogeveen en te Meppel, is gedoopt op 5 december 1731 te Meppel (doopgetuige was Geesje Jans).

Jan trouwt op 10 november 1762 te Meppel op 30-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Maria Deutgenius, dochter van Eeverhardus Deutgenius en Hendrikje Alberts. Maria, wonende te Amsterdam, mogelijk is afkomstig uit Meppel, is gedoopt op 26 juli 1733 te Meppel (doopgetuige was Antijn Wolters), is overleden voor 21 februari 1779. Maria werd hoogstens 45 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<41..43>

Van Jan en Maria is een kind bekend:

1  Lieuwe Jans Booi is gedoopt op 31 augustus 1763 te Meppel (doopgetuige was zijn grootmoeder Aeltjen Jans Schiphorst).

Jan gaat in ondertrouw op 21 februari 1779 te Meppel, trouwt te Hoogeveen op 47-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Klaasjen Willems, dochter van Willem Tijmens Mooij en Jentien Otten. Klaasjen, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 mei 1744 te Hoogeveen, is overleden op 11 juli 1822 te Meppel. Klaasjen werd 78 jaar, 2 maanden en 5 dagen.<44,45>

VIII-K  Jentjen Roelofs Booij, dochter van Roelof Booijs (VII-L) en Aaltje Jans Schiphorst, wonende te Meppel, is gedoopt op 1 januari 1734 te Meppel (doopgetuigen waren haar tante Beertje Meeuwis en Geesje Jans), is overleden op 16 juni 1812 te Meppel. Jentjen werd 78 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Jentjen trouwt in augustus 1754 te Meppel op 20-jarige leeftijd (1) met Hendrik Peters Hetsers. Hendrik, wonende te Meppel, is overleden voor 25 maart 1781.<46,47>

Van Hendrik en Jentjen is een kind bekend:

1  Bartelt Hendriks Hetsers is gedoopt op 4 februari 1759 te Meppel.

Jentjen gaat in ondertrouw op 25 maart 1781 te Meppel op 47-jarige leeftijd (2) met Albert Schiphorst. Albert, wonende te Hoogeveen.<48>

Albert was eerder gehuwd (1) met Jentien Schiphorst.<49,50>

VIII-L  Grietje Roelofs Booij, dochter van Roelof Booijs (VII-L) en Aaltje Jans Schiphorst, winkelierster, wonende te Meppel, is gedoopt op 17 februari 1736 te Meppel (doopgetuige was haar stiefgrootmoeder Jannetje Coops), is overleden op 29 maart 1820 te Meppel. Grietje werd 84 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Grietje gaat in ondertrouw in 1755 te Meppel op 19-jarige leeftijd met Gerrit Klaasz. Kreulen. Gerrit, wonende te Meppel.<51>

Van Gerrit en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Matje Kreulen is geboren rond 1756 te Meppel, is overleden op 19 november 1828 te Meppel. Matje werd ongeveer 72 jaar.

Matje was gehuwd met Hendrik Kat.

2  Aaltje Kreulen is geboren rond 1761 te Meppel, is overleden op 18 december 1830 te Meppel. Aaltje werd ongeveer 69 jaar.

Aaltje was gehuwd met Roelof Uiterwijk.

3  Booij Gerrits Kralen is gedoopt op 2 september 1770 te Hoogeveen (doopgetuigen waren zijn tante Aaltje Roelofs Booij (zie VIII-I) en zijn oom Johannes Hendriks Smit).

4  Jentjen Kralen is geboren rond 1772 te Meppel, is overleden op 25 maart 1823 te Meppel. Jentjen werd ongeveer 51 jaar.

5  Grietje Kreulen is geboren rond 1776 te Meppel, is overleden op 16 mei 1848 te Meppel. Grietje werd ongeveer 72 jaar.

Grietje was gehuwd met Hendrik Veuger, zoon van Geert Veuger en Aaltje van Urk. Hendrik is geboren rond 1778, is overleden op 16 mei 1817 te Meppel. Hendrik werd ongeveer 39 jaar.

VIII-M  Booij Lieuwes, zoon van Roelof Booijs (VII-L) en Aaltje Jans Schiphorst, is gedoopt in april 1738 te Meppel (doopgetuige was zijn tante Beerte Meuwis).

Booij was gehuwd met Anna de Rooij.

Van Booij en Anna is een kind bekend:

1  Roelof Booij is gedoopt op 5 juni 1774 te Amsterdam (doopgetuigen waren zijn grootvader Roelof Booij (zie VII-L) en zijn grootmoeder Aaltje Jans).

VIII-N  Harm Kaspars Hagen, zoon van Kasper Jans Hagen en Stientje Harms Booij (VII-M), schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 21 september 1760 te Hoogeveen, is overleden op 3 augustus 1818 te Hoogeveen (Slood). Harm werd 57 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Harm was gehuwd met Jantien Coenders Scholten. Jantien is geboren te Hoogeveen.

Van Harm en Jantien zijn drie kinderen bekend:

1  Caspar Harms Hagen is geboren op 22 juni 1794 te Hoogeveen, zie IX-Q.

2  Stijntje Harms Hagen is gedoopt op 6 maart 1799 te Hoogeveen.

3  Jacob Hagen is gedoopt op 15 mei 1808 te Hoogeveen.

Jacob trouwt op 17 januari 1835 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Lammegien Katerberg, dochter van Geert Jansen Katerberg en Geesjen Jansen Keuning. Lammegien, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 december 1804 te Oosterhesselen, is overleden op 11 november 1853 te Hoogeveen (Het Schut). Lammegien werd 48 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Lammegien was eerder gehuwd (1) met Hendrik Hendriks Boertien.<52..54>

VIII-O  Hendrik Gerrits van Goor, zoon van Gerrit Alberts van Goor en Stijntje Hendriks Booij (VII-N), is overleden op 8 mei 1795 te Hoogeveen (ter begraving aangegeven).<55>

Ook vermeld als Hendrik van Putten.

Hendrik trouwt op 2 mei 1773 te Hoogeveen met de 22-jarige Mettien Hendriks Bloemberg, dochter van Hendrik Jans Bloemberg en Jantjen Jans Sempels. Mettien is gedoopt op 12 april 1751 te Hoogeveen, is overleden op 10 maart 1812 te Hoogeveen. Mettien werd 60 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Mettien was later gehuwd (2) met Jan Alberts Pot.<56,57>

Van Hendrik en Mettien zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik Hendriks van Goor, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 mei 1774 te Hoogeveen, is overleden op 25 oktober 1827 te Hoogeveen (Het Haagje). Hendrik werd 53 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Hendrik was gehuwd met Trijntje Gosens Seinen, dochter van Gosen Seinen en Margje Jacobs Kattouw. Trijntje, arbeidster en zonder beroep, is gedoopt op 25 oktober 1778 te Hoogeveen, is overleden op 17 mei 1861 te Hoogeveen (Het Haagje). Trijntje werd 82 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Trijntje was later gehuwd (2) met Hendrik Huberts.<58,59>

2  Stijntje Hendriks van Goor is gedoopt op 4 augustus 1776 te Hoogeveen.

3  Gerrit Hendriks van Goor is geboren op 21 maart 1779 te Hoogeveen, zie IX-R.

4  Jan Hendriks van Goor, landbouwer, is gedoopt op 28 januari 1781 te Hoogeveen, is overleden op 16 januari 1867 te Linde. Jan werd 85 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Jan was gehuwd met Barbara Roelofs.

5  Albert Hendriks van Goor, boerenknecht en arbeider, wonende te Zuidwolde - Dr., is gedoopt op 2 mei 1784 te Hoogeveen, is overleden op 16 mei 1867 te Westerveld. Albert werd 83 jaar en 14 dagen.

Albert trouwt op 29 december 1812 te Zuidwolde - Dr. (huwelijksgetuigen waren Jan Jans Fijten, zijn schoonvader Hilbert Geerts Jonker (vader van de bruid), zijn broer Hendrik Hendriks van Goor (broer van de bruidegom) (zie VIII-O.1) en zijn oom Hendrik de Jong (oom van de bruidegom)) op 28-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 25-jarige Femmechien Hilberts Jonker, dochter van Hilbert Geerts Jonker en Hilbertje Lucas. Femmechien, dienstmaagd, wonende te Zuidwolde - Dr., is geboren rond 1787.<60,61> Albert trouwt op 30 maart 1844 te Hoogeveen op 59-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Aukje (Aukje Jans Muis) Jans Stevens, dochter van Jan Stevens en Marrigje Snijder. Aukje, arbeidster, is geboren op 12 februari 1796 te Blokzijl, is overleden op 2 april 1872 te Westerveld. Aukje werd 76 jaar, 1 maand en 21 dagen.

Aukje was eerder gehuwd (1) met Kornelis Jans Kuikstra.

6  Jantje Hendriks van Goor is geboren op 5 november 1786 te Hoogeveen, zie IX-S.

7  Harm Hendriks van Goor, arbeider en zonder beroep, wonende te Zuidwolde - Dr., is gedoopt op 2 augustus 1789 te Hoogeveen, is overleden op 1 maart 1873 te Wemmenhove. Harm werd 83 jaar, 6 maanden en 27 dagen.<62>

Harm trouwt op 24 mei 1817 te Zuidwolde - Dr. op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Albertje Alberts Drogt, dochter van Albert Hendriks Drogt en Jantjen Alberts. Albertje, zonder beroep, is gedoopt op 19 juli 1795 te Zuidwolde - Dr..<63,64>

8  Jacob Hendriks van Goor is gedoopt op 9 oktober 1791 te Hoogeveen, zie IX-T.<65>

VIII-P  Margjen Gerrits van Goor, dochter van Gerrit Alberts van Goor en Stijntje Hendriks Booij (VII-N).

Margjen was gehuwd met Harm Jans Pool.

Van Harm en Margjen zijn twee kinderen bekend:

1  Stijntje Harms Pool is gedoopt op 18 oktober 1767 te Hoogeveen, zie IX-U.

2  Femmegien Harms Pool is geboren op 12 november 1769 te Hoogeveen, zie IX-V.

VIII-Q  Herm Gerrits van Goor, zoon van Gerrit Alberts van Goor en Stijntje Hendriks Booij (VII-N), is gedoopt op 13 mei 1753 te Hoogeveen, is overleden op 25 mei 1798 te Hoogeveen. Herm werd 45 jaar en 12 dagen.

Herm was gehuwd met Geessien Stoffers Hartman. Geessien is overleden op 11 augustus 1807 te Hoogeveen.

Geessien was later gehuwd (2) met Albert Jacobs Koster.<66..79>

Van Herm en Geessien is een kind bekend:

1  Christoffer van Goor, landbouwer, is gedoopt op 13 februari 1785 te Hoogeveen.

Christoffer trouwt op 4 mei 1828 te Hoogeveen op 43-jarige leeftijd met zijn stiefzus de 30-jarige Trijntje Alberts Koster, dochter van Albert Jacobs Koster en Trijntje Stoffers Oelen. Trijntje, dienstmeid, is gedoopt op 22 oktober 1797 te Hoogeveen.

VIII-R  Hendrik Harms Booij, zoon van Harm Hendriks Booij (VII-O) en Trijntien Jacobs Koster, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 20 augustus 1747 te Hoogeveen, is begraven op 17 januari 1807. Hendrik werd 59 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Hendrik was gehuwd (1) met Trijntje Jans, dochter van Jan Roelofs Tijlbaart en Heijltjen Hendriks Kamman. Trijntje is gedoopt op 17 september 1747 te Hoogeveen, is overleden voor 1803. Trijntje werd hoogstens 55 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Van Hendrik en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Harm Hendriks Booij is gedoopt op 2 mei 1773 te Hoogeveen, zie IX-W.

2  Heijltje Hendriks Booij is gedoopt op 6 augustus 1775 te Hoogeveen, zie IX-X.

3  Jan Hendriks Booij is gedoopt op 14 september 1777 te Hoogeveen, zie IX-Y.

4  Trijntje Hendriks Booij is gedoopt op 31 oktober 1779 te Hoogeveen.

5  Trijntje Hendriks Booij is gedoopt op 18 januari 1784 te Hoogeveen, zie IX-Z.

6  Aaltje Hendriks Booij is gedoopt op 15 april 1787 te Hoogeveen, zie IX-AA.

7  Hendrikje Hendriks Booij is gedoopt op 2 mei 1790 te Hoogeveen, zie IX-AB.

Hendrik trouwt op 8 mei 1803 te Hoogeveen op 55-jarige leeftijd (2) met Margien Arends Schokker. Margien, wonende te Hoogeveen, is begraven op 31 januari 1805 te Hoogeveen.<80>

Margien was eerder gehuwd (1) met Govert Harms.<81>

VIII-S  Hendrik Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 24 juli 1746 te Hoogeveen, is overleden op 9 november 1816 te Hoogeveen (Molendijk). Hendrik werd 70 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Hendrik trouwt op 19 november 1775 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Zwaantje Peters Timmerman, dochter van Peter Roelofs Dekker (alias Timmerman) en Geertien Geerts. Zwaantje is gedoopt op 22 maart 1744 te Hoogeveen, is begraven op 2 mei 1809 te Hoogeveen. Zwaantje werd 65 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van Hendrik en Zwaantje zijn drie kinderen bekend:

1  Pieter Hendriks Booij is geboren te Hoogeveen, is gedoopt op 23 oktober 1776 te Hoogeveen, is begraven op 23 november 1779 te Hoogeveen. Pieter werd 3 jaar en 1 maand.

2  Pieter Hendriks Booij is gedoopt op 10 september 1780 te Hoogeveen, zie IX-AC.

3  Jan Hendriks Booij is gedoopt op 14 augustus 1785 te Hoogeveen, zie IX-AD.

VIII-T  Jannes Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 29 juni 1749 te Hoogeveen, is begraven op 30 november 1799 te Hoogeveen. Jannes werd 50 jaar, 5 maanden en 1 dag.<82>

Jannes trouwt in 1780 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd met de 22-jarige Elisabeth Seinen, dochter van Seine Goossens en Wijchertien Arents Schonewille. Elisabeth, zonder beroep en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 2 april 1758 te Hoogeveen, is overleden op 17 september 1837 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Elisabeth werd 79 jaar, 5 maanden en 15 dagen.<83>

Elisabeth was later gehuwd (2) met Jurjen Klaas Snijder.<84..87> Elisabeth was later gehuwd (3) met Leendert Roelofs Kreeft.<88..92>

Van Jannes en Elisabeth zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Jannes Booij is gedoopt op 18 maart 1781 te Hoogeveen, zie IX-AE.

2  Wichertien Jannes Booij is gedoopt op 26 oktober 1783 te Hoogeveen, zie IX-AF.

3  Seine Jans Booij is gedoopt op 14 mei 1786 te Hoogeveen, zie IX-AG.

4  Pieter Johannes Booij is gedoopt op 14 september 1788 te Hoogeveen, zie IX-AH.

5  Arend Jannes Booij is gedoopt op 9 oktober 1791 te Hoogeveen, zie IX-AI.<93>

6  Hendrik Jannes Booij is gedoopt op 14 juni 1795 te Hoogeveen, zie IX-AJ.

7  Pietertje Jans Booij is gedoopt op 21 januari 1798 te Hoogeveen, zie IX-AK.<94>

8  Jannes Booij is gedoopt op 22 mei 1800 te Hoogeveen, zie IX-AL.<95>

VIII-U  Hendrikjen Jans Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 januari 1752 te Hoogeveen, is overleden op 27 december 1820 24.00 uur te Hoogeveen (Alteveer B336). Hendrikjen werd 68 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Hendrikjen was gehuwd met Jan Harms Pol, zoon van Harmen Welmers Smant en Hendrikje Jans Pol. Jan, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 augustus 1753 te Hoogeveen, is overleden op 4 juni 1823 12.00 uur te Hoogeveen (Slood B362). Jan werd 69 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<96>

Van Jan en Hendrikjen is een kind bekend:

1  Hendrikje Jans Pol is gedoopt op 17 april 1786 te Hoogeveen, zie IX-AM.

VIII-V  Geertje Jans Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 20 november 1757 te Hoogeveen, is overleden op 24 september 1829 te Hoogeveen (Alteveer). Geertje werd 71 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Geertje was gehuwd met haar volle neef Jan Geerts Booij, zie VIII-AB.

Van Jan en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 oktober 1790 te Hoogeveen, is ongehuwd overleden op 13 augustus 1815 16.00 uur te Hoogeveen (Slood B314). Grietje werd 24 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

2  Pietertien Jans Booij, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 november 1792 te Hoogeveen, is overleden op 25 januari 1865 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pietertien werd 72 jaar en 2 maanden.

Pietertien trouwt op 26 februari 1834 te Hoogeveen op 41-jarige leeftijd met de 71-jarige Frederik Jacobs den Ouden, zoon van Jacob Freriks en Trijntje Jannes Remmelts. Frederik, arbeider, zonder beroep en schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 april 1762 te Hoogeveen, is overleden op 21 mei 1848 15.00 uur te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg C814) overleden in AW (Armenwerkhuis), een van de aangevers was de armvader. Frederik werd 86 jaar, 1 maand en 17 dagen.<97,98>

Frederik was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Arends Govers.<99,100>

3  Geert Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 1 januari 1796 te Hoogeveen, is overleden op 6 september 1827 te Hoogeveen (Alteveer). Geert werd 31 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

4  Jan Jans Booij is gedoopt op 30 september 1798 te Hoogeveen, zie IX-AN.

VIII-W  Jan Jannes Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, is gedoopt op 13 september 1761 te Hoogeveen, is begraven op 4 juli 1797 te Hoogeveen. Jan werd 35 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Jan was gehuwd met zijn achternicht (5e graad) Stijntje Harms Pool, zie IX-U.

Van Jan en Stijntje is een kind bekend:

1  Pietertien Jans Booij is gedoopt op 1 januari 1795 te Hoogeveen, zie IX-AO.<101>

VIII-X  Albert Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (VII-P) en Pietertijn Johannis, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 april 1765 te Hoogeveen, is overleden op 8 mei 1825 te Hoogeveen (De Huizen B572) op de trouwdag van zijn dochter. Albert werd 60 jaar en 1 maand.

Jan Alberts Booij is overleden op 8 mei 1825 om 21.30 uur te Hoogeveen, op de trouwdatum van zijn dochter Pietertje.
Volgens de huwelijksakte Pietertje Booij met Marten Rozendal is hij bij het huwelijk nog aanwezig.

Albert was gehuwd met Jantien Hendriks Hartman, dochter van Hendrik Jans Hartman en Jantjen Arends Westerman. Jantien, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 18 december 1763 te Hoogeveen, is overleden op 1 mei 1829 23.00 uur te Hoogeveen (De Huizen B572a). Jantien werd 65 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van Albert en Jantien zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Alberts Booij is gedoopt op 30 maart 1791 te Hoogeveen, zie IX-AP.

2  Jantien Alberts Booij, dienstmaagd, is gedoopt op 28 oktober 1792 te Hoogeveen, is overleden op 10 juli 1822 te Meppel. Jantien werd 29 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Jantien trouwt op 10 augustus 1816 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Harm Woutman, zoon van Klaas Woutman en Geertjen Harms Genesins. Harm, schippersknecht, is geboren rond 1789 te Meppel.

Harm was later gehuwd (2) met Geertjen Jetten.<102,103>

3  Hendrik Alberts Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 december 1794 te Hoogeveen, is overleden op 18 juli 1827 te Hoogeveen (De Huizen). Hendrik werd 32 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<104>

4  Harm Alberts Booij is gedoopt op 19 maart 1797 te Hoogeveen, zie IX-AQ.

5  Arent Alberts Booij is gedoopt op 3 maart 1799 te Hoogeveen.

Er wordt 4 januari 1806, 10 juli 1806, 28 mei 1806 en 29 augustus 1806 een kind van Albert Booy begraven

6  Arend Alberts Booij is gedoopt op 18 maart 1801 te Hoogeveen, zie IX-AR.

7  Pietertje Alberts Booij is gedoopt op 24 juni 1804 te Hoogeveen, zie IX-AS.

VIII-Y  Hendrik Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, arbeider en huisman (boer), wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 1 januari 1755 te Hoogeveen, is overleden op 6 oktober 1819 01.00 uur te Hoogeveen (Sloot B350). Hendrik werd 64 jaar, 9 maanden en 5 dagen.<105>

Hendrik was gehuwd met Trijntje Seinen, dochter van Seine Goossens en Wijchertien Arents Schonewille. Trijntje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 27 juni 1762 te Hoogeveen, is overleden op 9 april 1849 14.00 uur te Hoogeveen (De Huizen B574). Trijntje werd 86 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Van Hendrik en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Geert Hendriks Booij is gedoopt op 19 februari 1786 te Hoogeveen, zie IX-AT.

2  Wietsien Hendriks Booij is gedoopt op 24 januari 1790 te Hoogeveen.

3  Grietje Hendriks Booij is gedoopt op 3 maart 1793 te Hoogeveen, zie IX-AU.

4  Seine Hendriks Booi, schipper, wonende te Hoogeveen (Prinsegracht B48), is gedoopt op 2 oktober 1796 te Hoogeveen, is overleden op 17 oktober 1850 te Hasselt. Seine werd 54 jaar en 15 dagen.

Seine trouwt op 6 augustus 1826 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Janna Arends Winkel, dochter van Arend Jans Winkel en Niesje Arends Smeding. Janna is geboren op 20 januari 1802 te Hoogeveen, is overleden op 26 september 1855 te Zwartsluis. Janna werd 53 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

5  Janna Hendriks Booij is geboren op 8 februari 1801 te Hoogeveen, zie IX-AV.

6  Harm Hendriks Booij is gedoopt op 22 april 1804 te Hoogeveen.

7  Wichertje Hendriks Booij is geboren op 16 juni 1805 te Hoogeveen, zie IX-AW.

VIII-Z  Jan Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 21 augustus 1757 te Hoogeveen, is overleden voor 19 oktober 1816 te Hoogeveen. Jan werd hoogstens 59 jaar, 1 maand en 28 dagen.<106>

Er is een Jan Geerts Booij begraven op 20 oktober 1792 en op 4 juli 1797.
Op dit moment is onduidelijk welke datum de juiste is.

Jan was gehuwd met Jantien Jans, dochter van Jan Pieters en Hendrikje Arents. Jantien is gedoopt op 6 januari 1760 te Hoogeveen, is overleden voor 19 oktober 1816. Jantien werd hoogstens 56 jaar, 9 maanden en 13 dagen.<107>

Jantien was later gehuwd (2) met Jan Hendriks Victorie.<108,109>

Van Jan en Jantien zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Jans Booij is gedoopt op 17 maart 1782 te Hoogeveen, zie IX-AX.

2  Jan Jans Booij is gedoopt op 26 september 1784 te Hoogeveen, zie IX-AY.

3  Geert Jans Booij is Herv. gedoopt op 17 december 1786 te Hoogeveen, zie IX-AZ.<110>

VIII-AA  Roelof Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, arbeider en schipper, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 7 september 1760 te Hoogeveen, is overleden op 16 januari 1845 te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg). Roelof werd 84 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Roelof was gehuwd met Janna Derks Loman, dochter van Derk Lamberts Loman en Luijtjen Jacobs. Janna, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 oktober 1764 te Hoogeveen, is overleden op 14 september 1831 te Hoogeveen (Achterom). Janna werd 66 jaar en 11 maanden.

Van Roelof en Janna zijn vier kinderen bekend:

1  Derk Roelofs Booij is gedoopt op 2 maart 1788 te Hoogeveen, is begraven op 21 mei 1788 te Hoogeveen. Derk werd 2 maanden en 19 dagen.

2  Derk Roelofs Booij is gedoopt op 21 april 1790 te Hoogeveen.

3  Geert Roelofs Booij is gedoopt op 28 januari 1795 te Hoogeveen, zie IX-BA.

4  Hendrik Roelofs Booij is gedoopt op 7 september 1800 te Hoogeveen.

VIII-AB  Jan Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, schipper en arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 november 1765 te Hoogeveen, is overleden op 16 januari 1842 14.00 uur te Hoogeveen (Noord C676). Jan werd 76 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Jan was gehuwd met zijn volle nicht Geertje Jans Booij, zie VIII-V.

VIII-AC  Jacob Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, schipper en arbeider, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 17 juli 1768 te Hoogeveen, is overleden op 14 augustus 1842 te Hoogeveen (Alteveer). Jacob werd 74 jaar en 28 dagen.

Jacob was gehuwd met Margje Roelofs Deuten, dochter van Roelof Harms ( Deuten) en Aaltje Koerts Koster. Margje, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 oktober 1771 te Hoogeveen, is overleden op 30 november 1830 03.00 uur te Hoogeveen (Alteveer B323). Margje werd 59 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Van Jacob en Margje zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje Jacobs Booij is gedoopt op 3 augustus 1800 te Hoogeveen, zie IX-BB.

2  Grietje Jacobs Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 30 oktober 1802 te Hoogeveen, is overleden op 7 juni 1880 08.30 uur te Hoogeveen (Het Haagje A249). Grietje werd 77 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Grietje trouwt op 21 november 1835 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd met de 35-jarige Koendert Jans Scholten, zoon van Jan Koenderts Scholten en Jantje Caspers Hagen. Koendert, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 januari 1800 te Hoogeveen, is overleden op 1 augustus 1872 te Hoogeveen (Het Schut). Koendert werd 72 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

3  doodgeboren kind Booij is doodgeboren op 14 april 1806 te Hoogeveen.

4  Hendrikje Booij is gedoopt op 19 juli 1807 te Hoogeveen, zie IX-BC.

5  Roelofje Jacobs Booij is gedoopt op 14 oktober 1810 te Hoogeveen, is begraven op 18 januari 1811 te Hoogeveen. Roelofje werd 3 maanden en 4 dagen.

6  Roelof Booij is geboren op 27 november 1812 te Hoogeveen, is overleden op 15 december 1898 te Oosterveld - Zuidwolde-Dr.. Roelof werd 86 jaar en 18 dagen.

Roelof trouwt op 18 mei 1834 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrikje Jans van den Hof, dochter van Jan Jans van den Hof en Marrigjen Everds. Hendrikje is geboren op 11 november 1812 te Nijeveen.

VIII-AD  Hendrik Geerts Booij, zoon van Geert Hendriks Booij (VII-Q) en Grietje Jans Koster, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 mei 1775 te Hoogeveen, is overleden voor 19 januari 1846. Hendrik werd hoogstens 70 jaar, 8 maanden en 5 dagen.<111,112>

Hendrik was gehuwd met Hilligje Harms Meiboom, dochter van Harm Lucas Meiboom en Margien Seinen. Hilligje, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 13 oktober 1771 te Hoogeveen, is overleden op 30 september 1847 te Hoogeveen (Molendijk B429). Hilligje werd 75 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Van Hendrik en Hilligje zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Hendriks Booij is gedoopt op 17 maart 1799 te Hoogeveen, zie IX-BD.<113>

2  Harm Hendriks Booij is Herv. gedoopt op 6 maart 1802 te Hoogeveen, zie IX-BE.<114>

3  Marrichje Booij is Herv. gedoopt op 15 september 1805 te Hoogeveen, zie IX-BF.<115>

4  Geert Hendriks Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 21 februari 1808 te Hoogeveen, is overleden op 18 april 1831 te Hoogeveen (Molendijk B426). Geert werd 23 jaar, 1 maand en 28 dagen.<116>

Geert trouwt op 4 juli 1830 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Margaretha Bols, dochter van Jan Geerts Bols en Grietje Symens Faas. Margaretha is geboren op 25 januari 1812 te Hoogeveen.

5  doodgeboren dochter Booij is doodgeboren op 21 mei 1815 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

6  doodgeboren zoon Booij, wonende te Hoogeveen, is doodgeboren op 22 mei 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld).<117>


Generatie IX

(van 1746 tot 1898)

In deze generatie zijn 58 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 248 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1779 en 1867. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (201x), Zaandam (9x), Deventer (9x), Avereest (5x), Kampen (4x), Zuidwolde - Dr. (4x), Zwartsluis (2x), Smilde (2x), Schottershuizen (2x), Eelde, gem. Zuidwolde - Dr., Hattem, Amsterdam, Leiden, Zwolle, Olst en Hoogezand.

IX-A  Andries Faken Mol, zoon van Fake Lucas Mol (VIII-A) en Annegien Simons Soetebotter, is gedoopt op 1 januari 1748, is begraven op 21 september 1796 te Hoogeveen. Andries werd 48 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Andries was gehuwd met Elsjen Alberts Kats, dochter van Albert Hendriks Kats en Annigje Lamberts Dodevis. Elsjen, zonder beroep, is geboren rond 1754, is overleden op 27 oktober 1825 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Elsjen werd ongeveer 71 jaar.

Van Andries en Elsjen zijn zes kinderen bekend:

1  Fake Andries Mol is gedoopt op 17 januari 1779 te Hoogeveen, zie X-A.<118>

2  Annigje Andries Mol is gedoopt op 12 augustus 1781 te Hoogeveen, zie X-B.

3  Lammert Andries Mol is gedoopt op 12 mei 1793 te Hoogeveen, zie X-C.

4  Seine Andries Mol is gedoopt op 30 december 1787 te Hoogeveen, zie X-D.

5  Lucas Andries Mol is gedoopt op 30 oktober 1785 te Hoogeveen, zie X-E.

6  Albertje Andries Mol is gedoopt op 15 mei 1796 te Hoogeveen, zie X-F.

IX-B  Lukas Faken, zoon van Fake Lucas Mol (VIII-A) en Annegien Simons Soetebotter, is gedoopt op 15 juni 1755 te Hoogeveen.

Lukas was gehuwd met Annegien Andries Veldman, dochter van Andries Egberts Veldman en Annigje Everts ten Kleij. Annegien is gedoopt op 16 november 1760, is begraven op 16 juli 1805 te Hoogeveen. Annegien werd 44 jaar en 8 maanden.

Van Lukas en Annegien zijn drie kinderen bekend:

1  Annechien Lucas Faken is gedoopt op 10 april 1791.

2  Fake Lucas Faken is gedoopt op 2 december 1792.

3  Andries Lukas Faken is gedoopt op 29 januari 1797.

IX-C  Fake Booij, zoon van Booij Faken (VIII-B) en Willemtjen Hendriks Beldert, schipper, is gedoopt op 14 februari 1768 te Hoogeveen, is overleden op 29 november 1828 17.00 uur te Wijhe, is als overleden aangegeven op 1 december 1828 te Wijhe (aangevers overlijden waren Berend Zwiers en Egbert Jans Scholte). Fake werd 60 jaar, 9 maanden en 15 dagen.<119,120>

Fake Booij is overleden aan boord van zijn vaartuig, liggende in de IJssel. Bij zijn overlijden werd hij aangegeven als Fokke.

Fake was gehuwd met Geesken Smijters, dochter van Gerrit Smeijers en Johanna Scherphof. Geesken, wonende te Deventer, is geboren rond 1774 te Rijssen, is overleden op 8 januari 1855 te Deventer. Geesken werd ongeveer 81 jaar.

Van Fake en Geesken zijn zes kinderen bekend:

1  Willemijntjen Fakes Booij is geboren op 10 augustus 1796 te Amsterdam, is gedoopt op 14 augustus 1796 te Amsterdam (doopgetuigen waren haar grootvader Booij Fake (zie VIII-B) en Willemina Peters).

2  Janna Fake Booij is geboren op 7 oktober 1798 te Deventer, zie X-G.

3  Petronella Booij is gedoopt op 4 februari 1802 te Deventer, zie X-H.

4  Willemijntjen Booij is geboren op 10 oktober 1804 te Deventer, zie X-I.

5  Booij Fakes Booij is geboren te Deventer, is Herv. gedoopt op 7 februari 1808 te Deventer, zie X-J.<121>

6  Gerrit Booij is geboren op 15 juni 1810 te Kampen, zie X-K.

IX-D  Hendrik Booij, zoon van Booij Faken (VIII-B) en Willemtjen Hendriks Beldert, turfschipper, is gedoopt op 11 november 1770 te Hoogeveen, is overleden op 9 maart 1851 te Deventer (in een pand aan de Bagijnenstraat). Hendrik werd 80 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Hendrik was gehuwd met Eva van Santen, dochter van Gerrit van Santen en Anna Jans Melchiors. Eva is R.K. gedoopt op 8 maart 1769 te Olst (doopgetuige was Gertruid Brouwers), is overleden in 1858 te Deventer. Eva werd 89 jaar.

Van Hendrik en Eva zijn zes kinderen bekend:

1  N.N. Booij is geboren in 1797.

2  Gargje Booij is gedoopt op 8 april 1798 te Deventer, is overleden op 15 maart 1877 te Deventer. Gargje werd 78 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Gargje trouwt op 3 juni 1841 te Deventer op 43-jarige leeftijd met de 33-jarige Lambert Michmershuijsen, zoon van Philip Wilhelm Michmershuijsen en Hendrika Johanna van Apeldoorn. Lambert is geboren op 14 september 1807 te Wijhe, is gedoopt op 20 september 1807 te Wijhe, is overleden op 23 maart 1848 te Deventer. Lambert werd 40 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

3  Jan Hendriks Booij is gedoopt op 12 maart 1800 te Kampen, zie X-L.

4  Willemina Booij is geboren op 17 maart 1802 te Kampen, zie X-M.

5  Jacob Booij is gedoopt op 25 november 1804 te Kampen, zie X-N.

6  Pieter Hendriks Booij is gedoopt op 5 november 1809 te Deventer, zie X-O.

IX-E  Hendrik Booij Bosman, zoon van Booij Bosman (VIII-C) en Albertien Alberts Metselaar, schipper, is geboren rond 1782 te Hoogeveen, is overleden op 23 oktober 1827 03.00 uur te Lemmer. Hendrik werd ongeveer 45 jaar.<122>

Hendrik was gehuwd met Annigje Roelofs Klinkien.

Van Hendrik en Annigje zijn zes kinderen bekend:

1  Roelof Hendriks Bosman is geboren op 13 mei 1812 te Hoogeveen.

2  Alberdina Hendriks Bosman, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 maart 1815 te Hoogeveen (Sloot), is overleden op 6 april 1904 te Hoogeveen (Het Schut). Alberdina werd 89 jaar en 10 dagen.<123>

Alberdina trouwt op 24 december 1836 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Roelof Lenten, zoon van Cornelis Frederiks Lenten en Marrichje Koerts Schonewille. Roelof, vrachtschipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 september 1812 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 10 augustus 1866 03.00 uur te Anna Paulownapolder. Roelof werd 53 jaar, 10 maanden en 19 dagen. Alberdina trouwt op 1 februari 1873 te Hoogeveen op 57-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 51-jarige Stoffer Gort, zoon van Klaas Stoffers Gort en Woltertjen de Jonge. Stoffer is geboren rond 1822 te Hoogeveen.<124,125>

Stoffer was eerder gehuwd (1) met Harmanna Gort.<126,127> Stoffer was eerder gehuwd (2) met Grietje Kats.<128,129>

Alberdina trouwt op 13 maart 1886 te Hoogeveen op 70-jarige leeftijd (3) met de ongeveer 62-jarige Jan Hermanus Vredenborg, zoon van Hermanus Vredenborg en Francina Klara Hermanna Eggink. Jan is geboren rond 1824 te Hoogeveen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jentje Gort.

3  Hilligje Hendriks Bosman, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 april 1817 te Hoogeveen (Sloot).

4  Jan Hendriks Bosman, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 november 1819 te Hoogeveen (Sloot), is overleden op 2 maart 1820 te Hoogeveen (Sloot). Jan werd 3 maanden en 21 dagen.

5  Johanna Hendriks Bosman is geboren op 12 oktober 1821 te Hoogeveen, zie X-P.<130>

6  Annigje Hendriks Bosman, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 november 1825 te Hoogeveen (Sloot).

Annigje trouwt op 29 april 1848 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Roelof Lamberts Hartman, zoon van Lambert Jans Hartman en Jentje Jans Blokzijl. Roelof is geboren op 7 april 1823 te Hoogeveen.

IX-F  Fake Jans ten Caat, zoon van Jan Faken (VIII-D) en Annegien Harms Schonewille, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 mei 1768 te Hoogeveen, is overleden op 30 juni 1823 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Fake werd 55 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Fake was gehuwd met zijn volle nicht Aaltje (Aaltje Harms Kreij) Harmens Schonewille, dochter van Harmen Alberts Schonewille en Annegien Hendriks Lunenborg. Aaltje, arbeidster, is gedoopt op 15 augustus 1773 te Hoogeveen.

Aaltje was later gehuwd (2) met haar verre neef (8e graad) Hendrik Jans Oelen.<131,132>

Van Fake en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Faken ten Caat is gedoopt op 10 augustus 1794 te Hoogeveen.

2  Annichje Faken ten Caat is gedoopt op 23 augustus 1795 te Hoogeveen, zie X-Q.

3  Harm Faken ten Caat, arbeider, is gedoopt op 29 april 1798 te Hoogeveen.

Harm trouwt op 28 december 1819 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Neesje Alberts Kroesen, dochter van Albert Klaas Kroezen en Neeltje Pieters Pielon. Neesje, arbeidster, is gedoopt op 19 september 1792 te Hoogeveen.

4  Jan Faken ten Caat, arbeider, is gedoopt op 12 april 1801 te Hoogeveen.

Jan trouwt op 22 juni 1823 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Vroukien Hendriks, dochter van Jantien Wolters. Vroukien, dienstmeid, is gedoopt op 21 juni 1795 te Hoogeveen.

5  Albert Faken ten Caat is gedoopt op 29 april 1804 te Hoogeveen, zie X-R.

6  Anna Faken ten Caat is gedoopt op 20 maart 1811 te Hoogeveen.

IX-G  Hendrik Jans Faken, zoon van Jan Faken (VIII-D) en Annegien Harms Schonewille, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 januari 1776 te Hoogeveen, is overleden op 3 februari 1846 23.00 uur te Hoogeveen (Noord C709). Hendrik werd 70 jaar en 8 dagen.

Hendrik was gehuwd met Aaltjen Tjakken Vierkant, dochter van Tjakke Vierkant en Janna Wolters Bloemen. Aaltjen, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1773 te Hoogeveen, is overleden op 29 juli 1822 09.30 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A138) (aangever overlijden was haar broer Jan Vierkant). Aaltjen werd ongeveer 49 jaar.

Van Hendrik en Aaltjen zijn twee kinderen bekend:

1  Wolter Faken ten Caat is gedoopt op 16 juni 1799 te Hoogeveen, zie X-S.

2  Janna Hendriks Faken, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 november 1803 te Hoogeveen, is overleden op 2 oktober 1835 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Janna werd 31 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Janna trouwt op 15 oktober 1823 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 23-jarige Egbert Willems van der Weijde, zoon van Egbert Willems van der Weijde en Geesje Christiaans Schonewille. Egbert, arbeider, is gedoopt op 7 september 1800 te Hoogeveen.

IX-H  Aaltje Jans Faken ten Kaat, dochter van Jan Faken (VIII-D) en Annegien Harms Schonewille, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 juni 1780 te Hoogeveen, is overleden op 25 oktober 1850 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 70 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Aaltje was gehuwd met Hendrik Jans Fidom, zoon van Jan Meinen Fidom en Margje Hendriks Smit. Hendrik, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 december 1774 te Hoogeveen, is overleden op 8 april 1848 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 73 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Van Hendrik en Aaltje is een kind bekend:

1  Jan Faken Fidom is geboren op 8 augustus 1814 te Hoogeveen, zie X-T.

IX-I  Fake Berents ten Caat, zoon van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, matroos, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 september 1772 te Hoogeveen.

Bij het huwelijk van zijn zoon vermeld als Fake Berends Boijer.

Fake was gehuwd met Jantien Hendriks van Lemen. Jantien is afkomstig uit Hardenberg.

Van Fake en Jantien is een kind bekend:

1  Berend Faken Boijer is gedoopt op 31 augustus 1794 te Hoogeveen, zie X-U.

IX-J  Harm Berents Faken ten Caat, zoon van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, is gedoopt op 26 juni 1774 te Hoogeveen.

Harm was gehuwd met Grietje Wolters Boer.

Van Harm en Grietje is een kind bekend:

1  Berend Harms Faken is geboren op 4 april 1798 te Hoogeveen.

Berend trouwt op 22 juni 1823 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (9e graad) de 23-jarige Woltertje Harms Schonewille, dochter van Harm Jans Schonewille en Annigje Tjakken Vierkant. Woltertje is geboren op 6 april 1800 te Hoogeveen.

Woltertje was later gehuwd (2) met haar verre halfneef (8e graad) Koert Harms Groote.<133..138>

IX-K  Jan Berends Faken ten Caat, zoon van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 28 juli 1776 te Hoogeveen, is overleden op 27 augustus 1847 te Hoogeveen (Krakeel). Jan werd 71 jaar en 30 dagen.

Jan was gehuwd met zijn volle nicht Femmigje Harms Schonewille, zie IX-P.

Van Jan en Femmigje zijn drie kinderen bekend:

1  Fake ten Caat.

Fake was gehuwd met Aaltje Geerts Prins, dochter van Geert Jans Prins en Aaltje Volkerts van der Weijde.

2  Geessien Jans ten Caat is geboren op 8 november 1811 te Hoogeveen, zie X-V.

3  Berend Faken ten Caate is geboren op 6 augustus 1800 te Hoogeveen, zie X-W.

IX-L  Mettien Berents ten Caat, dochter van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, is gedoopt op 7 mei 1780 te Hoogeveen, is overleden op 20 november 1860 te Hoogeveen. Mettien werd 80 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Mettien gaat in ondertrouw op 4 mei 1804 te Hoogeveen, trouwt op 27 mei 1804 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 31-jarige Hendrik Christiaans Schonewille, zoon van Christiaan Alberts Schonewille en Annigje Reijnts Smit. Hendrik is geboren op 11 april 1773 te Hoogeveen, is overleden op 11 november 1830 te Hoogeveen. Hendrik werd 57 jaar en 7 maanden.

Van Hendrik en Mettien zijn zeven kinderen bekend:

1  Christiaan Hendriks Schonewille is geboren op 29 juli 1804 te Hoogeveen, is gedoopt op 29 juli 1804 te Hoogeveen, zie X-X.

2  Berend Schonewille is geboren op 26 oktober 1806 te Hoogeveen, is gedoopt op 26 oktober 1806 te Hoogeveen, zie X-Y.

3  Albert Schonewille is geboren op 10 september 1809 te Hoogeveen, is gedoopt op 10 september 1809 te Hoogeveen, zie X-Z.

4  Geesina Schonewille is geboren op 12 mei 1812 te Hoogeveen, is overleden op 3 juli 1812 te Hoogeveen. Geesina werd 1 maand en 21 dagen.

5  Gesina Schonewille is geboren op 23 september 1813 te Hoogeveen.

Gesina trouwt op 2 november 1867 te Hoogeveen op 54-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 62-jarige Jan Harms Vos, zoon van Harm Jans Vos en Femmigje Jans bij 't Lucht. Jan, arbeider, is geboren op 15 september 1805 te Hoogeveen, is gedoopt op 15 september 1805 te Hoogeveen.

Jan was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (8e graad) Albertje Koerts Groote.<139,140> Jan was eerder gehuwd (2) met zijn verre nicht (10e graad) Aaltien Schonewille.<141..144>

6  Hendrik Schonewille is geboren op 12 december 1816 te Hoogeveen.

7  Jan Schonewille is geboren op 4 januari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 12 maart 1881 te Hoogeveen. Jan werd 61 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

IX-M  Hendrikjen Berends ten Caat, dochter van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 24 oktober 1784 te Hoogeveen, is overleden op 7 november 1830 te Hoogeveen. Hendrikjen werd 46 jaar en 14 dagen.

Hendrikjen trouwt op 9 mei 1812 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 26-jarige Koert Arends Profijt, zoon van Arend Pieters Profijt en Elsjen Koerts Kats. Koert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 9 oktober 1785 te Hoogeveen, is overleden op 25 augustus 1862 09.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A263). Koert werd 76 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Koert was later gehuwd (2) met Alida Harms Vos.<145..159>

Van Koert en Hendrikjen zijn vier kinderen bekend:

1  Arend Koerts Profijt is geboren op 6 oktober 1815 te Hoogeveen, zie X-AA.<160>

2  Geesje Profijt is geboren op 14 augustus 1817 te Hoogeveen, zie X-AB.

3  Berend Koerts Profijt is geboren op 28 november 1819 te Hoogeveen, zie X-AC.

4  Grietje Profijt, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 oktober 1821 te Hoogeveen, is overleden op 26 januari 1861 te Hoogeveen (Krakeel). Grietje werd 39 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Grietje trouwt op 12 januari 1850 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 25-jarige Bernardus Seinen, zoon van Seine Goossens Seinen en Aukje Aalferts Ridder. Bernardus, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 april 1824 te Hoogeveen, is overleden op 25 augustus 1867 te Hoogeveen (Krakeel). Bernardus werd 43 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Bernardus was later gehuwd (2) met Niesje Winkel.<161..164>

IX-N  Jantje Berends Faken ten Caat, dochter van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 oktober 1789 te Hoogeveen, is overleden op 8 maart 1870 te Hoogeveen (Krakeel). Jantje werd 80 jaar, 4 maanden en 25 dagen.<165>

Jantje trouwt op 22 november 1814 te Hoogeveen (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Jan Berends Rozendal (zwager van de bruidegom), Harm Berends Rozendal, Jan Johannes Paddinge en Jan Tjakken Vierkant) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Harm Harms Boertje, zoon van Harm Hendriks Boertje en Janna Reints Smit. Harm, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 augustus 1787 te Hoogeveen, is overleden op 7 december 1872 te Hoogeveen (Krakeel). Harm werd 85 jaar, 3 maanden en 25 dagen.<166,167>

Van Harm en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Harms Boertien is geboren rond 1815 te Hoogeveen, is overleden op 30 maart 1819 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harm werd ongeveer 4 jaar.

2  Johanna Boertien is geboren op 22 december 1820 te Hoogeveen, zie X-AD.

IX-O  Hendrik Berends Faken ten Caat, zoon van Berent Faken (VIII-E) en Geesje Harms Schonewille, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 september 1791 te Hoogeveen, is overleden op 17 april 1872 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 80 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Hendrik trouwt (kerk) op 24 september 1816 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Jentien Derks Kok, dochter van Derk Cornelis Kok en Roelfien Hendriks Homan. Jentien, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 maart 1794 te Hoogeveen, is overleden op 31 oktober 1872 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jentien werd 78 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Van Hendrik en Jentien zijn drie kinderen bekend:

1  Geessien Hendriks ten Caat is geboren op 25 juni 1815 te Hoogeveen, zie X-AE.

2  Berend Hendriks ten Caat is geboren op 30 januari 1819 te Hoogeveen, zie X-AF.

3  Roelofje ten Caat is geboren op 16 augustus 1833 te Hoogeveen, zie X-AG.

IX-P  Femmigje Harms Schonewille, dochter van Harmen Harms Dwirrel en Geesje Aalderts (VIII-H), is gedoopt op 22 november 1772 te Hoogeveen, is overleden op 8 augustus 1853 te Hoogeveen. Femmigje werd 80 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Femmigje was gehuwd met haar volle neef Jan Berends Faken ten Caat, zie IX-K.

IX-Q  Caspar Harms Hagen, zoon van Harm Kaspars Hagen (VIII-N) en Jantien Coenders Scholten, is geboren op 22 juni 1794 te Hoogeveen, is overleden te Hoogeveen.

Caspar trouwt op 20 november 1839 te Hoogeveen op 45-jarige leeftijd met de 27-jarige Henderica Katerberg, dochter van Geert Jansen Katerberg en Geesjen Jansen Keuning. Henderica is geboren op 12 september 1812 te Zwinderen, is overleden op 27 februari 1877 te Hoogeveen. Henderica werd 64 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

Van Caspar en Henderica zijn drie kinderen bekend:

1  Geert Hagen is geboren te Hoogeveen.

2  Gesina Hagen is geboren te Hoogeveen.

3  Jantje Hagen is geboren op 20 oktober 1840 te Hoogeveen, zie X-AH.

IX-R  Gerrit Hendriks van Goor, zoon van Hendrik Gerrits van Goor (VIII-O) en Mettien Hendriks Bloemberg, landbouwer, is geboren op 21 maart 1779 te Hoogeveen, is overleden op 11 februari 1851 te Hoogeveen (Sloot). Gerrit werd 71 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Gerrit was gehuwd met Margie Jans Koster, dochter van Jan Koerts Koster en Jantien Lammerts Moespot. Margie, zonder beroep, is geboren op 4 juli 1779 te Hoogeveen, is overleden op 18 november 1858 te Hoogeveen (Alteveer). Margie werd 79 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Van Gerrit en Margie is een kind bekend:

1  Jantie van Goor is gedoopt op 3 oktober 1802 te Hoogeveen, zie X-AI.

IX-S  Jantje Hendriks van Goor, dochter van Hendrik Gerrits van Goor (VIII-O) en Mettien Hendriks Bloemberg, is geboren op 5 november 1786 te Hoogeveen, is overleden op 25 augustus 1854 te Hoogeveen (Sloot). Jantje werd 67 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Jantje was gehuwd met Lambert Molt, zoon van Pieter Molt en Janna Brna. Lambert, mr. schoenmaker en vervener, is geboren op 20 november 1785 te Veldhuizen - Dld., is overleden op 28 november 1849 te Hoogeveen (Sloot). Lambert werd 64 jaar en 8 dagen.<168>

Van Lambert en Jantje is een kind bekend:

1  Hendrikus Molt is geboren op 16 april 1823 te Hoogeveen (Sloot), zie X-AJ.

IX-T  Jacob Hendriks van Goor, zoon van Hendrik Gerrits van Goor (VIII-O) en Mettien Hendriks Bloemberg, schippersknecht, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 9 oktober 1791 te Hoogeveen, is overleden op 2 november 1856 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jacob werd 65 jaar en 24 dagen.<169>

Jacob trouwt op 17 juli 1816 te Hoogeveen (huwelijksgetuige was zijn zwager Lambert Molt (zwager van de bruidegom)) op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Trijntien (Trijntien Jacobs) Freerks den Ouden, dochter van Frederik Jacobs den Ouden en Hendrikje Arends Govers. Trijntien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 6 maart 1791 te Hoogeveen, is overleden op 4 februari 1864 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Trijntien werd 72 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<170,171>

Van Jacob en Trijntien is een kind bekend:

1  Fredrik van Goor is geboren op 27 september 1822 te Hoogeveen, zie X-AK.

IX-U  Stijntje Harms Pool, dochter van Harm Jans Pool en Margjen Gerrits van Goor (VIII-P), arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 18 oktober 1767 te Hoogeveen, is overleden op 3 november 1837 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Stijntje werd 70 jaar en 16 dagen.

Stijntje was gehuwd (1) met haar achterneef (5e graad) Jan Jannes Booij, zie VIII-W.

Stijntje was gehuwd (2) met Egbert Booijs Slot, zoon van Booij Berents en Grietjen Jansz.. Egbert, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1749 te Hoogeveen, is overleden op 15 december 1812 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Egbert werd ongeveer 63 jaar.

Egbert was eerder gehuwd (1) met Aaltje Berents Kleine.<172>

Van Egbert en Stijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Marrichje Egberts Slot is gedoopt op 4 november 1798 te Hoogeveen, zie X-AL.<173>

2  Booij Egberts Slot is gedoopt op 15 december 1799 te Hoogeveen, zie X-AM.

3  Aaltje Egberts Slot is geboren op 25 juli 1801 te Hoogeveen, zie X-AN.

4  Geesje Egberts Slot, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 10 juli 1803 te Hoogeveen, is overleden op 5 maart 1840 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesje werd 36 jaar, 7 maanden en 24 dagen.

Geesje trouwt op 15 april 1832 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Bijl, zoon van Jan Bijl en Annegje Hendriks Kats. Hendrik, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 november 1807 te Hoogeveen.

Hendrik was later gehuwd (2) met Lammina Veneman.<174,175>

5  Femmigje Egberts Booi is gedoopt op 15 september 1805 te Hoogeveen, is overleden op 4 augustus 1818 te Hoogeveen. Femmigje werd 12 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

6  Harm Egberts Slot, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 december 1807 te Hoogeveen, is overleden op 11 december 1861 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harm werd 53 jaar, 11 maanden en 28 dagen.

Harm trouwt op 8 april 1837 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Albertjen Hendriks Boer, dochter van Hendrik Jacobs Boer en Judith Arends Stoter. Albertjen is geboren op 18 maart 1810 te Hoogeveen. Harm trouwt op 10 maart 1849 te Hoogeveen op 41-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Annichje Dekker, dochter van Jan Dekker en Geesje Alberts Snijder. Annichje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 juli 1806 te Hoogeveen, is overleden op 19 mei 1868 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Annichje werd 61 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

IX-V  Femmegien Harms Pool, dochter van Harm Jans Pool en Margjen Gerrits van Goor (VIII-P), zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 november 1769 te Hoogeveen, is overleden op 5 april 1839 te Hoogeveen (Alteveer). Femmegien werd 69 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Femmegien trouwt rond 17 januari 1793 op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 46-jarige Jan Koerts Koster, zoon van Koert Jacobs Koster en Margien Jans Botter. Jan, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1747 te Hoogeveen, is overleden op 5 mei 1814 te Hoogeveen (Sloot). Jan werd ongeveer 67 jaar.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jantien Lammerts Moespot.<176..178>

Van Jan en Femmegien zijn vijf kinderen bekend:

1  Margjen Jans Koster is geboren op 23 juli 1794 te Hoogeveen, zie X-AO.

2  Grietje Jans Koster is geboren op 11 september 1796 te Hoogeveen, zie X-AP.

3  Koert Jans Koster, zonder beroep, is geboren op 3 juli 1799 te Hoogeveen, is overleden op 1 januari 1860 te Hoogeveen. Koert werd 60 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

4  Jantje Jans Koster, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 oktober 1805 te Hoogeveen, is overleden op 24 augustus 1861 te Hoogeveen (Sloot). Jantje werd 55 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Jantje trouwt op 19 april 1843 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd met de 45-jarige Roelof Jacobs Kats, zoon van Jacob Jacobs Kats en Trijntje (Trijntje Roelofs Schonewille) Roelofs Boer. Roelof, arbeider en landbouwer, is gedoopt op 3 september 1797 te Hoogeveen.

Roelof was eerder gehuwd (1) met Margien Egberts Zomer.<179,180>

5  Femmigjen Jans Koster is geboren op 9 juli 1809 te Hoogeveen, zie X-AQ.

IX-W  Harm Hendriks Booij, zoon van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, schipper en landbouwer, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 2 mei 1773 te Hoogeveen, is overleden op 13 maart 1847 te Hoogeveen (Het Schut). Harm werd 73 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Harm was gehuwd (1) met Hillegien Lefferts Hof, dochter van Leffert Jans Hof en Annigje Harms. Hillegien, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 september 1773 te Hoogeveen, is begraven op 25 juni 1807 te Hoogeveen. Hillegien werd 33 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Van Harm en Hillegien zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Harms Booij, bijker, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 2 juni 1799 te Hoogeveen, is overleden op 23 augustus 1886 te Hoogeveen (Het Schut). Hendrik werd 87 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Hendrik trouwt op 12 december 1838 te Hoogeveen op 39-jarige leeftijd (1) met de 41-jarige Lammichjen Wolters Linthorst, dochter van Wolter Hilberts Linthorst en Margjen Roelofs. Lammichjen, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 12 november 1797 te Koekange, is overleden op 24 november 1876 te Hoogeveen (Het Schut). Lammichjen werd 79 jaar en 12 dagen. Hendrik trouwt op 27 juni 1878 te Hoogeveen op 79-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Aaltje Mennink, dochter van Aaldert Mennink en Jantien Arends Giethoorn. Aaltje, naaister, is geboren op 12 april 1833 te Hoogeveen, is overleden op 28 oktober 1898 te Hoogeveen (Het Schut). Aaltje werd 65 jaar, 6 maanden en 16 dagen.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Fredrik Jan Gombert.<181,182>

2  Annegien Harms Booij, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 november 1804 te Hoogeveen, is overleden op 9 mei 1814 te Hoogeveen (Molendijk). Annegien werd 9 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Harm trouwt in 1807 (Volgens momberprotocol van 28-11-1807. Hoewel beiden van Hoogeveen komen is het huwelijk niet in het trouwboek van Hoogeveen vermeld.) op 34-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Annigje Harms Post, dochter van Harm Jans Post en Margje Thijs Talen. Annigje, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 januari 1784 te Hoogeveen, is overleden op 2 juli 1847 te Hoogeveen (Het Schut). Annigje werd 63 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Annigje was eerder gehuwd (1) met Albert Arends Oogjes.<183,184>

Van Harm en Annigje zijn drie kinderen bekend:

3  Harm Harms Booij, bijker, is gedoopt op 25 september 1808 te Hoogeveen, is overleden op 29 maart 1858 te Hoogeveen. Harm werd 49 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Harm trouwt op 9 september 1832 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 47-jarige Zwaantje Pauls, dochter van Paul Jans en Hendrikje Andries. Zwaantje, zonder beroep en landbouwster, is geboren op 7 juni 1785 te Pesse, is gedoopt op 12 juni 1785 te Ruinen, is overleden op 22 september 1858 te Hoogeveen. Zwaantje werd 73 jaar, 3 maanden en 15 dagen.<185>

Met de geboortegegevens van Zwaantje is wat bijzonders aan de hand.

Bij haar eerste huwelijk in 1813 met Roelof Alberts Stokvis, wordt zij in eerste instantie vermeld als Albertje Pauls, gedoopt te Hoogeveen 31 augustus 1788.
Op deze eerste huwelijksakte is in 1828 een naamswijzigingsakte opgemaakt waar de bruid wordt vermeld als Zwaantien Pouls, geboren te Ruinen 7 juni 1785.

Bij haar tweede huwelijk met Harm Booij is vermeld dat zij is gedoopt te Ruinen op 12 juni 1785.
Bij haar overlijdens is vermeld dat zij is geboren op 12 juni 1785 te Ruinen.

Paul Jans en Hendrikje Andries laten twee kinderen met de naam Zwaantje dopen in Ruinen.
De eerste geboren te Pesse op 7 juni 1785, gedoopt te Ruinen 12 juni 1785.
De tweede geboren te Pesse op 25 maart 1787 en gedoopt te Ruinen 28 maart 1787.

Het is daarom goed mogelijk dat Zwaantje geboren is in 1787.

De gegevens zijn ontleend aan Drenlias, de huwelijks akten moeten nog worden bekeken.

Zwaantje was eerder gehuwd (1) met Roelof Alberts Stokvis.<186..189>

4  Jan Harms Booij is geboren op 5 april 1812 te Hoogeveen, is overleden op 24 mei 1812 te Hoogeveen. Jan werd 1 maand en 19 dagen.

5  Femmichje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 juli 1818 te Hoogeveen (Het Schut), is overleden op 1 mei 1833 te Hoogeveen. Femmichje werd 14 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

IX-X  Heijltje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, is gedoopt op 6 augustus 1775 te Hoogeveen, is overleden op 20 september 1807 te Hoogeveen, is begraven op 25 september 1807 te Hoogeveen. Heijltje werd 32 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Heijltje was gehuwd met Jan Faken, zoon van Fake Jacobs en Jantien Lammerts Moespot. Jan, bijker, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 maart 1769 te Hoogeveen, is overleden op 12 februari 1843 23.00 uur te Hoogeveen (Alteveer B332). Jan werd 73 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Hendrikje Roelofs Deuten.<190,191>

Van Jan en Heijltje zijn vier kinderen bekend:

1  Jantien Jans Faken is geboren rond 1794, zie X-AR.

2  Trijntje Jans Faken is geboren op 13 december 1797 te Hoogeveen, zie X-AS.

3  Hendrik Jans Faken is gedoopt op 17 april 1803 te Hoogeveen, zie X-AT.

4  Hendrikje Jans Faken, arbeidster en zonder beroep, is gedoopt op 4 september 1805 te Hoogeveen, is overleden op 5 januari 1871 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrikje werd 65 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Hendrikje trouwt op 21 oktober 1832 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Boertje, zoon van Egbert Harms Boertien en Femmigje Geerts Bols. Jan, arbeider, is gedoopt op 11 september 1808 te Hoogeveen, is overleden op 16 december 1896 te Hoogeveen. Jan werd 88 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Hilligje Berghuis.<192,193>

IX-Y  Jan Hendriks Booij, zoon van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, bijker en schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 september 1777 te Hoogeveen, is overleden op 20 oktober 1858 te Hoogeveen (Noord). Jan werd 81 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Jan was gehuwd (1) met Liebigje Alberts Klinkien, dochter van Albert Jans Klinkien en Trijntje Arends Westerman. Liebigje, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 september 1775 te Hoogeveen, is overleden op 18 september 1812 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Liebigje werd 37 jaar en 1 dag.

Van Jan en Liebigje zijn zeven kinderen bekend:

1  Trijntien Jans Booij, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 februari 1795 te Hoogeveen, is overleden op 25 mei 1818 16.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A112). Trijntien werd 23 jaar en 3 maanden.

2  Trijntjen Jans Booij, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 23 juli 1797 te Hoogeveen, is overleden op 1 februari 1859 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Trijntjen werd 61 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<194>

Trijntjen trouwt op 16 mei 1830 te Hoogeveen op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Jannes Jans Lunenborg, zoon van Jan Jans Lunenborg en Aaltjen Klaas Schonewille. Jannes, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 februari 1801 te Hoogeveen, is overleden op 31 januari 1844 te Tiendeveen. Jannes werd 42 jaar, 11 maanden en 23 dagen.<195,196>

3  Hendrikje Jans Booij is gedoopt op 8 september 1799 te Hoogeveen, zie X-AU.<197>

4  Albert Jans Booij is gedoopt op 13 juni 1802 te Hoogeveen, zie X-AV.<198>

5  Aaltje Jans Booij is gedoopt op 16 december 1804 te Hoogeveen, zie X-AW.<199>

6  Jantje Jans Booij is gedoopt op 16 december 1807 te Hoogeveen, zie X-AX.<200>

7  Hendrik Jans Booij is gedoopt op 9 september 1810 te Hoogeveen, zie X-AY.<201>

Jan trouwt op 31 juli 1813 te Hoogeveen op 35-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (6e graad) de 30-jarige Geesje Leenderts Kreeft, dochter van Leendert Roelofs Kreeft en Geesje Gerrits Goossens. Geesje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 augustus 1782 te Hoogeveen, is overleden op 9 april 1842 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesje werd 59 jaar, 7 maanden en 29 dagen.<202>

Geesje was eerder gehuwd (1) met haar stiefbroer Jan Jannes Booij (zie IX-AE).<203..205>

Van Jan en Geesje zijn vijf kinderen bekend:

8  Geesje Jans Booij is geboren op 16 januari 1817 te Hoogeveen, zie X-AZ.

9  Aaltje Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 januari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 3 juni 1822 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 2 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

10  Jan Jans Booij is geboren op 19 januari 1820 te Hoogeveen, zie X-BA.

11  Aaltje Jans Booij is geboren op 6 februari 1823 te Hoogeveen, zie X-BB.

12  Niesje Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 20 oktober 1826 te Hoogeveen, is overleden op 22 juli 1862 te Hoogeveen (Het Schut). Niesje werd 35 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Niesje trouwt op 20 november 1852 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Symen ter Steege, zoon van Arend Albertus Steege en Geertje Brandligt. Symen is geboren op 7 mei 1830 te Smilde.

IX-Z  Trijntje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, wonende te Hoogeveen en te Zuidwolde - Dr., is gedoopt op 18 januari 1784 te Hoogeveen, is overleden op 4 mei 1849 te Schottershuizen. Trijntje werd 65 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Trijntje gaat in ondertrouw op 4 februari 1803 te Zuidwolde - Dr., trouwt op 27 februari 1803 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met de 29-jarige Lucas Jans Batterink, zoon van Jan Batterink en Grietje. Lucas, timmerman, wonende te Junne en te Zuidwolde - Dr., is geboren in maart 1773 te Ommen, is overleden op 18 november 1842 te Schottershuizen. Lucas werd 69 jaar en 8 maanden.<206>

Van Lucas en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Lucas Batterink is geboren op 17 december 1806 in de gem. Zuidwolde - Dr., zie X-BC.<207>

2  Trijntje Lukas Batterink is geboren op 20 juli 1809 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 17 april 1865 te Ten Arloo - Zuidwolde - Dr.. Trijntje werd 55 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Trijntje was gehuwd met Albert Geerts Jonker, zoon van Geert Geerts Jonker en Margje Alberts Zanting. Albert is geboren op 1 mei 1800 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 20 december 1858 te Ten Arloo - Zuidwolde - Dr.. Albert werd 58 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

3  Hendrik Booij Batterink is geboren op 10 januari 1814 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 29 december 1817 te Zuidwolde - Dr.. Hendrik werd 3 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

4  Johannes Lucas Batterink is geboren op 19 februari 1816 te Zuidwolde - Dr..

5  Hendrikje Lucas Batterink is geboren op 7 januari 1820 te Zuidwolde - Dr..

6  Hendrik Booi Batterink is geboren op 11 mei 1822 te Schottershuizen.

Hendrik trouwt op 20 april 1844 te Zuidwolde - Dr. op 21-jarige leeftijd met Geertje Jacobs Mulder, dochter van Jacob Leferts Mulder en Lammigjen Willems.

7  Johanna Lucas Batterink, zonder beroep, is geboren op 22 september 1825 te Schottershuizen, is overleden op 28 april 1853 te Lubbinge. Johanna werd 27 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Johanna trouwt op 18 augustus 1849 te Zuidwolde - Dr. op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Alberts Strijker, zoon van Albert Jans Strijker en Annechien Harms van Echten. Jan, landbouwer, is geboren op 1 mei 1825 te Ruinen, is overleden op 25 april 1854 te Hoogeveen (Noord). Jan werd 28 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

IX-AA  Aaltje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 15 april 1787 te Hoogeveen, is overleden op 1 september 1858 te Hoogeveen (Noord). Aaltje werd 71 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Aaltje gaat in ondertrouw op 6 februari 1807 te Hoogeveen, trouwt op 22 februari 1807 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Jannes Berends Bremer, zoon van Berend Jans Bremer en Klaasje Reints Smit. Jannes, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 2 oktober 1785 te Hoogeveen, is overleden op 6 december 1863 te Hoogeveen (Noord). Jannes werd 78 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Jannes en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Hendrik Jannes Bremer is gedoopt op 22 november 1807 te Hoogeveen, zie X-BD.

2  Klaasje Jannes Bremer, dienstmeid en zonder beroep, is gedoopt op 24 december 1809 te Hoogeveen, is overleden op 25 juli 1883 te Hoogeveen (Noord). Klaasje werd 73 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Klaasje trouwt op 16 mei 1835 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 27-jarige Jannes Hendriks Veuger, zoon van Hendrik Jannes Veuger en Grietje Jans Booij (IX-AX). Jannes, schipper, is gedoopt op 11 november 1807 te Hoogeveen.

3  Berend Jannes Bremer, schipper en landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 oktober 1814 te Hoogeveen, is overleden op 15 januari 1885 te Hoogeveen (Noord). Berend werd 70 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

Berend trouwt op 29 april 1843 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Elsje Thalen, dochter van Fake Jannes Thalen en Jantien Willems Boer. Elsje, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 24 april 1822 te Hoogeveen, is overleden op 14 mei 1898 te Hoogeveen (Noord). Elsje werd 76 jaar en 20 dagen.

4  Heiltje Jannes Bremer is geboren op 14 juli 1817 te Hoogeveen (Krakeel), zie X-BE.<208>

5  Geertruida Jannes Bremer is geboren op 24 september 1819 te Hoogeveen, zie X-BF.

6  Harm Jannes Bremer, arbeider, is geboren op 3 oktober 1822 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 4 juni 1889 te Hoogeveen (Noord). Harm werd 66 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Harm trouwt op 24 april 1844 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Geertruida Dekker, dochter van Evert Dekker en Trijntje Balder Voerman. Geertruida, arbeidster, is geboren op 24 oktober 1823 te Hoogeveen.

7  Geesje Jannes Bremer, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 januari 1825 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 28 december 1879 te Zutphen. Geesje werd 54 jaar en 11 maanden.

Geesje trouwt op 15 mei 1847 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Willem Faken Thalen, zoon van Fake Jannes Thalen en Jantien Willems Boer. Willem, schipper, is geboren op 23 september 1824 te Hoogeveen. Geesje trouwt op 16 februari 1878 te Hoogeveen op 53-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Simon Seinen, zoon van Seine Arends Seinen en Heijltjen Siemens Schonewille. Simon, schipper, is geboren op 2 mei 1821 te Hoogeveen.

Simon was eerder gehuwd (1) met Jantje Snippe.<209,210>

8  Hendrika Jannes Bremer, zonder beroep, is geboren op 18 september 1827 te Hoogeveen (Krakeel).

Hendrika trouwt op 12 juli 1853 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelof Meinen, zoon van Jan Meine Meinen en Marijchje Jurjens Hartman. Roelof, schipper, is geboren op 18 oktober 1829 te Hoogeveen.

IX-AB  Hendrikje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Harms Booij (VIII-R) en Trijntje Jans, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 2 mei 1790 te Hoogeveen, is overleden op 22 oktober 1862 07.00 uur te Hoogeveen (Noord C254). Hendrikje werd 72 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

Hendrikje trouwt (kerk) op 10 maart 1811 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Albert Jacobs Boer, zoon van Jacob Berents Boer en Aaltjen Alberts Groote. Albert, schipper en landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 31 januari 1790 te Hoogeveen, is overleden op 6 augustus 1850 te Hoogeveen (Noord). Albert werd 60 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Van Albert en Hendrikje zijn vijf kinderen bekend:

1  Alida Alberts Boer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 augustus 1812 21.00 uur te Hoogeveen (Noord C698), is overleden op 15 november 1812 03.00 uur te Hoogeveen (Pesservelt C698). Alida werd 2 maanden en 27 dagen.

2  Alida Alberts Boer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 september 1814 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 11 mei 1815 te Hoogeveen (Noord). Alida werd 8 maanden en 6 dagen.

3  Jacob Alberts Boer is geboren op 11 oktober 1816 te Hoogeveen, zie X-BG.

4  Trijntje Alberts Boer is geboren op 27 februari 1823 te Hoogeveen, zie X-BH.

5  Hendrik Alberts Boer, schipper, is geboren op 5 februari 1830 te Hoogeveen.

Hendrik trouwt op 6 mei 1854 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrikje Berends Etten Eleveld, dochter van Berend Hendriks Etten Eleveld en Egbertje Jans de Graaf. Hendrikje, arbeidster, is geboren op 18 april 1831 te Hoogeveen (Krakeel).

IX-AC  Pieter Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (VIII-S) en Zwaantje Peters Timmerman, molenaar, is gedoopt op 10 september 1780 te Hoogeveen, is overleden op 20 januari 1814 te Eext. Pieter werd 33 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Pieter trouwt op 11 juni 1812 te Smilde op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Jeltje Willems Boonstra, dochter van Willem Lieuwes Boonstra en Sjoukje Benedictus. Jeltje is geboren op 17 maart 1788 te Terband, is Herv. gedoopt op 29 maart 1788 te Terband, is overleden op 12 juli 1841 te Beilen. Jeltje werd 53 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Jeltje was eerder gehuwd (1) met Harm Withaar.

Van Pieter en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N. Booij is geboren op 9 december 1812 te Smilde, is overleden op 9 december 1812 te Smilde.

Dit kind is 2 uur na de geboorte overleden en is aangegeven zonder voornaam.

2  Pieter Booij is geboren op 6 maart 1814 te Smilde, zie X-BI.

IX-AD  Jan Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (VIII-S) en Zwaantje Peters Timmerman, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 augustus 1785 te Hoogeveen, is overleden op 21 mei 1813 01.00 uur te Hoogeveen (Molendijk B425). Jan werd 27 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Jan trouwt op 6 april 1810 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Geesje Jans Hagedoorn, dochter van Jan Hagedoorn en Beertje Berends. Geesje, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 5 oktober 1782 te Hoogeveen, is overleden op 14 oktober 1817 12.00 uur te Hoogeveen (Het Haagje A255) . Geesje werd 35 jaar en 9 dagen.<211,212>

Van Jan en Geesje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Jans Booij is gedoopt op 18 juli 1810 te Hoogeveen, is overleden op 13 oktober 1811 te Hoogeveen. Hendrik werd 1 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

2  Berendina Jans Booij is geboren op 27 april 1812 te Hoogeveen, zie X-BJ.

IX-AE  Jan Jannes Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 18 maart 1781 te Hoogeveen, is overleden op 24 augustus 1812 19.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 31 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Jan gaat in ondertrouw op 22 maart 1805 te Hoogeveen, trouwt op 7 april 1805 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn stiefzus de 22-jarige Geesje Leenderts Kreeft, dochter van Leendert Roelofs Kreeft en Geesje Gerrits Goossens. Geesje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 augustus 1782 te Hoogeveen, is overleden op 9 april 1842 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesje werd 59 jaar, 7 maanden en 29 dagen.<213>

Geesje was later gehuwd (2) met Jan Hendriks Booij (zie IX-Y).<214..216>

Van Jan en Geesje zijn vier kinderen bekend:

1  Jannes Booij is gedoopt op 29 september 1805 te Hoogeveen, is overleden op 23 mei 1806 te Hoogeveen. Jannes werd 7 maanden en 24 dagen.

2  Geesje Booij is gedoopt op 21 juni 1807 te Hoogeveen, is overleden op 24 juni 1807 te Hoogeveen. Geesje werd 3 dagen.

3  Jannes Booij is gedoopt op 23 oktober 1808 te Hoogeveen, is overleden op 4 maart 1812 te Hoogeveen. Jannes werd 3 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

4  Geesien Booij is gedoopt op 5 oktober 1811 te Hoogeveen, is overleden op 29 mei 1812 te Hoogeveen. Geesien werd 7 maanden en 24 dagen.

IX-AF  Wichertien Jannes Booij, dochter van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 oktober 1783 te Hoogeveen, is overleden op 18 juni 1827 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Wichertien werd 43 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Wichertien gaat in ondertrouw op 28 maart 1805 te Hoogeveen, trouwt op 14 april 1805 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Pieter Hendriks Duinkerken, zoon van Hendrik Pieters Duinkerken en Leentje Hendriks Vos. Pieter, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 5 maart 1775 te Hoogeveen, is overleden op 20 februari 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 70 jaar, 11 maanden en 15 dagen.<217>

Pieter was later gehuwd (2) met Hendrikjen Koning.<218,219>

Van Pieter en Wichertien zijn acht kinderen bekend:

1  Lena Pieters Duinkerken, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 januari 1806 te Hoogeveen, is overleden op 10 maart 1832 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Lena werd 26 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Lena trouwt op 28 november 1830 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Lamberts Boer, zoon van Lambert Jurjens en Aaltje Jans Moes. Jan is geboren op 10 april 1806 te Zuidwolde - Dr..

2  Elisabeth Duinkerken, zonder beroep, is geboren op 18 september 1808 te Hoogeveen, is overleden op 19 maart 1871 te Hoogeveen. Elisabeth werd 62 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Elisabeth trouwt op 19 november 1836 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Jan Hutten, zoon van Hendrik Berends Hutten en Geertruida Alberts de Weerd. Jan, tapper, is geboren op 16 april 1809 te Hoogeveen, is overleden op 11 oktober 1849 te Hoogeveen. Jan werd 40 jaar, 5 maanden en 25 dagen. Elisabeth trouwt op 26 november 1851 te Hoogeveen op 43-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Jan Coelingh, zoon van Wolter Seinen Coelingh en Sina Snoek. Jan, tapper, is geboren op 14 juli 1825 te Hoogeveen, is overleden op 14 juli 1858 te Hoogeveen. Jan werd 33 jaar.

3  Hendrik Pieters Duinkerken is geboren op 12 augustus 1811 te Hoogeveen.

Hendrik trouwt op 11 november 1837 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 27-jarige Aaltjen Strijker, dochter van Reinder Jans Strijker en Grietje Jansen Bloemberg. Aaltjen is gedoopt op 12 augustus 1810 te Hoogeveen.

4  Johannes Duinkerken is geboren op 3 september 1814 te Hoogeveen, zie X-BK.

5  Jan Pieter Duinkerken, schipper, is geboren op 15 september 1817 te Hoogeveen, is overleden op 10 november 1878 te Avereest. Jan werd 61 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Jan trouwt op 23 januari 1847 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Margje Boer, dochter van Hendrik Berends Boer en Jacoba Bloemberg. Margje is geboren op 3 september 1825 te Hoogeveen. Jan trouwt op 21 mei 1851 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Aleida Siegers, dochter van Jan Derks Siegers en Roelfien Jans Hartman. Aleida is geboren op 29 april 1825 te Hoogeveen.

6  Petronella Duinkerken, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 september 1820 te Hoogeveen, is overleden op 23 juni 1822 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Petronella werd 1 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

7  Seine Duinkerken is geboren op 22 augustus 1823 te Hoogeveen, is overleden op 8 maart 1824 te Hoogeveen. Seine werd 6 maanden en 15 dagen.

8  Seine Duinkerken, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 april 1825 te Hoogeveen, is overleden op 7 oktober 1825 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Seine werd 6 maanden en 3 dagen.

IX-AG  Seine Jans Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 mei 1786 te Hoogeveen, is overleden op 14 augustus 1850 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Seine werd 64 jaar en 3 maanden.

Seine trouwt op 25 april 1814 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 25-jarige Janna Jans Vierkant, dochter van Jan Tjakken Vierkant en Jantjen Benjamins. Janna, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 oktober 1788 te Hoogeveen, is overleden op 28 november 1864 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Janna werd 76 jaar, 1 maand en 2 dagen.<220,221>

Van Seine en Janna zijn zes kinderen bekend:

1  Johanna Booij is geboren op 16 juni 1814 te Hoogeveen, zie X-BL.

2  Liebigje Booij is geboren op 26 april 1816 te Hoogeveen, zie X-BM.

3  Marchien Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 december 1818 te Hoogeveen, is overleden op 19 juni 1822 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Marchien werd 3 jaar en 6 maanden.

4  Johannes Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 januari 1822 te Hoogeveen, is overleden op 5 september 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Johannes werd 24 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

5  Wichertje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 september 1824 te Hoogeveen, is overleden op 28 oktober 1851 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Wichertje werd 27 jaar, 1 maand en 5 dagen.

6  Jan Seines Booij is geboren op 8 januari 1827 te Hoogeveen, zie X-BN.

IX-AH  Pieter Johannes Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 september 1788 te Hoogeveen, is overleden op 14 februari 1844 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 55 jaar en 5 maanden.

Pieter trouwt op 31 maart 1815 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met zijn verre nicht (7e graad) de 23-jarige Maria Lamberts Oelen, dochter van Lambert Stoffers Oelen en Aaltje Christiaans Schonewille. Maria, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 27 november 1791 te Hoogeveen, is overleden op 24 april 1869 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Maria werd 77 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<222>

Van Pieter en Maria zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje Booij is geboren op 29 september 1815 te Hoogeveen, zie X-BO.

2  Elisabeth Booij te Hoogeveen, is geboren op 16 februari 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld), zie X-BP.

3  Lambert Booij is geboren op 16 november 1820 te Hoogeveen, zie X-BQ.<223>

4  Jannes Booij is geboren op 22 april 1823 te Hoogeveen, zie X-BR.

5  Anna Booij, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 4 december 1825 te Hoogeveen, is overleden op 27 oktober 1866 te Hoogeveen (Alteveer). Anna werd 40 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Anna trouwt op 30 april 1853 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Gruppen, zoon van Hendrik Geerts Gruppen en Geesje Hendriks Zomer. Jacob, landbouwer en arbeider, is geboren op 10 juli 1826 te Hoogeveen, is overleden op 25 augustus 1887 te Hoogeveen (Alteveer). Jacob werd 61 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Jacob was later gehuwd (2) met Lammechien Weijerts.<224,225>

6  Wichertje Pieters Booij, arbeidster, is geboren op 24 april 1828 te Hoogeveen, is overleden op 16 mei 1918 te Hoogeveen. Wichertje werd 90 jaar en 22 dagen.

Wichertje trouwt op 19 april 1856 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met haar volle neef de 23-jarige Arend Arends Booij, zoon van Arend Jannes Booij (IX-AI) en Hillechien Geerts Maatjes. Arend, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 januari 1833 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 18 december 1893 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Arend werd 60 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

7  Christina Booi is geboren op 22 september 1830 te Hoogeveen, zie X-BS.

8  Pieter Booij is geboren op 8 oktober 1834 te Hoogeveen, zie X-BT.

IX-AI  Arend Jannes Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, landbouwer en arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 9 oktober 1791 te Hoogeveen, is overleden op 19 juni 1862 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Arend werd 70 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<226>

Arend gaat in ondertrouw (kerk) op 22 februari 1811 te Hoogeveen, trouwt (kerk) op 10 maart 1811 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd (1) met zijn verre halfnicht (8e graad) de 23-jarige Heijltje Jans Schonewille, dochter van Jan Jans Schonewille en Maria Jans Otten. Heijltje, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 9 september 1787 te Hoogeveen, is overleden op 21 oktober 1826 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Heijltje werd 39 jaar, 1 maand en 12 dagen.<227>

Van Arend en Heijltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jannes Arends Booij is geboren op 30 november 1811 te Hoogeveen, zie X-BU.

2  Margaretha Arends Booij, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 maart 1815 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 10 oktober 1887 te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg). Margaretha werd 72 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Margaretha trouwt op 26 april 1843 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 21-jarige Geert Oelen, zoon van Benjamin Oelen en Evertje Jans Gritter. Geert, arbeider, is geboren op 1 februari 1822 te Hoogeveen.

3  Jan Arends Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 juli 1818 21.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A382), is overleden op 5 april 1845 10.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A195). Jan werd 26 jaar, 8 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op 3 april 1844 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (10e graad) de 24-jarige Albertien Geugjes Vos, dochter van Geugjen Hendriks Vos en Geesjen Klaas Imbergen. Albertien, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 januari 1820 te Hoogeveen (Achterom), is overleden op 15 september 1860 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albertien werd 40 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Ook genaamd Albertien Jonge Vos.

Albertien was later gehuwd (2) met Dirk Bosman Strijker.<228..231>

4  Elisabeth Arends Booij te Hoogeveen, is geboren op 5 augustus 1821 te Hoogeveen (Hollandscheveld), zie X-BV.

5  Pieter Arends Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 september 1824 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 14 juni 1848 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 23 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Arend trouwt op 17 februari 1828 te Hoogeveen op 36-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Hillechien Geerts Maatjes, dochter van Geerd Derks Maatjes en Grietien Harms Meiboom. Hillechien, landbouwster en dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 april 1790 te Hoogeveen, is overleden op 1 juli 1866 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hillechien werd 76 jaar, 2 maanden en 20 dagen.<232,233>

Van Arend en Hillechien zijn twee kinderen bekend:

6  Geert Arends Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 april 1829 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 29 januari 1857 te Hoogeveen (Hollandscheveld A458a). Geert werd 27 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<234>

7  Arend Arends Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 januari 1833 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 18 december 1893 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Arend werd 60 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Arend trouwt op 19 april 1856 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 27-jarige Wichertje Pieters Booij, dochter van Pieter Johannes Booij (IX-AH) en Maria Lamberts Oelen. Wichertje, arbeidster, is geboren op 24 april 1828 te Hoogeveen, is overleden op 16 mei 1918 te Hoogeveen. Wichertje werd 90 jaar en 22 dagen.

IX-AJ  Hendrik Jannes Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 14 juni 1795 te Hoogeveen, is overleden op 28 augustus 1857 20.30 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A213). Hendrik werd 62 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Hendrik trouwt op 30 november 1816 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 22-jarige Annechien Jans Vierkant, dochter van Jan Tjakken Vierkant en Jantjen Benjamins. Annechien, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 september 1794 te Hoogeveen, is overleden op 28 augustus 1875 03.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E177). Annechien werd 80 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Hendrik en Annechien zijn zeven kinderen bekend:

1  Jannes Hendriks Booij is geboren op 17 oktober 1817 te Hoogeveen, zie X-BW.

2  Jan Hendriks Booij is geboren op 19 september 1820 te Hoogeveen, zie X-BX.

3  Elizabeth Booij is geboren op 30 september 1823 te Hoogeveen, zie X-BY.

4  Pieter Booij is geboren op 16 november 1826 te Hoogeveen, zie X-BZ.

5  Seine Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 1 juni 1830 te Hoogeveen, is overleden op 14 maart 1835 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Seine werd 4 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

6  Hendrik Booij te Hoogeveen, is geboren op 6 juli 1833 te Hoogeveen (Hollandscheveld), zie X-CA.

7  Seine Booij te Hoogeveen, is geboren op 16 augustus 1836 te Hoogeveen (Hollandscheveld), zie X-CB.

IX-AK  Pietertje Jans Booij, dochter van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 21 januari 1798 te Hoogeveen, is overleden op 7 augustus 1830 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pietertje werd 32 jaar, 6 maanden en 17 dagen.<235>

Pietertje trouwt op 27 april 1828 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Matthijs Bosveld, zoon van Johannes Bosveld en Hilligje Fredriks Lenten. Matthijs, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 25 mei 1800 te Hoogeveen.<236,237>

Matthijs was later gehuwd (2) met Fijchien Hendriks Kroezen.<238..242>

Van Matthijs en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1  Hilligje Bosveld is geboren op 19 oktober 1828 te Hoogeveen, is overleden op 29 december 1906 te Epe. Hilligje werd 78 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Hilligje trouwt op 25 maart 1865 te Hoogeveen op 36-jarige leeftijd met de 27-jarige Roelof Wierbos, zoon van Hendrik Roelofs Wierbos en Trijntje Harms Vaas. Roelof is geboren op 12 september 1837 te Zwartsluis, is overleden voor 29 december 1906. Roelof werd hoogstens 69 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

2  Elisabeth Bosveld is geboren op 15 mei 1830 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

IX-AL  Jannes Booij, zoon van Jannes Jans Booij (VIII-T) en Elisabeth Seinen, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 22 mei 1800 te Hoogeveen, is overleden op 28 augustus 1878 te Hoogeveen (Krakeel). Jannes werd 78 jaar, 3 maanden en 6 dagen.<243>

Jannes trouwt op 13 mei 1821 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (7e graad) de 20-jarige Annigje Jans Botter, dochter van Jan Gosens Moes en Trijntje Andries Veltman. Annigje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 1 juni 1800 te Hoogeveen, is overleden op 24 juli 1825 08.00 uur te Hoogeveen (Krakeel C860). Annigje werd 25 jaar, 1 maand en 23 dagen.<244,245>

Van Jannes en Annigje is een kind bekend:

1  Johannes Jannes Booij is geboren op 23 oktober 1822 te Hoogeveen, zie X-CC.

Jannes trouwt op 26 november 1826 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (7e graad) de 16-jarige Jantje Jans Moes, dochter van Jan Gosens Moes en Trijntje Andries Veltman. Jantje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 3 juni 1810 te Hoogeveen, is overleden op 29 september 1883 te Hoogeveen (Krakeel). Jantje werd 73 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<246,247>

Jantje Moes trouwt op 26 november 1826 met Jannes Booi. Zij is de zuster van zijn overleden huisvrouw Annigje Moes, ook wel genaamd Annigje Jans Botter.

Van Jannes en Jantje zijn elf kinderen bekend:

2  Catharina Booij te Hoogeveen, is geboren op 20 november 1827 te Hoogeveen (Krakeel), zie X-CD.

3  Jan Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 september 1830 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 9 september 1854 te Hoogeveen (Krakeel). Jan werd 23 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

4  Elisabeth Booij te Hoogeveen, is geboren op 18 juli 1833 24.00 uur te Hoogeveen (Krakeel C860), zie X-CE.

5  Pieter Booij te Hoogeveen, is geboren op 26 maart 1836 te Hoogeveen (Krakeel), zie X-CF.

6  Hendrikje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 juni 1839 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 24 maart 1840 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 9 maanden en 11 dagen.

7  Andries Jannes Booij te Hoogeveen, is geboren op 26 september 1841 te Hoogeveen (Krakeel), zie X-CG.

8  Hendrik Jannes Booij te Hoogeveen, is geboren op 21 mei 1844 te Hoogeveen (Krakeel), zie X-CH.

9  Hendrikje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 oktober 1846 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 15 februari 1850 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 3 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

10  Seine Booij te Hoogeveen, is geboren op 27 april 1849 te Hoogeveen (Krakeel), zie X-CI.

11  Hendrikje Booij te Hoogeveen, is geboren op 9 juni 1851 21.00 uur te Hoogeveen (Krakeel C-860), zie X-CJ.

12  Jantje Booij te Hoogeveen, is geboren op 9 november 1853 te Hoogeveen (Krakeel), zie X-CK.

IX-AM  Hendrikje Jans Pol, dochter van Jan Harms Pol en Hendrikjen Jans Booij (VIII-U), zonder beroep, wonende te Hoogeveen (Hollandscheveld A126) en te Hoogeveen, is gedoopt op 17 april 1786 te Hoogeveen, is overleden op 11 juli 1866 08.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A126). Hendrikje werd 80 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Hendrikje trouwt op 7 november 1810 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 24-jarige Geert Hendriks Booij, zie IX-AT.

Van Geert en Hendrikje zijn vier kinderen bekend:

1  Trientje Geerts Booij is Herv. gedoopt op 6 februari 1811 te Hoogeveen, zie X-CL.

2  Petronella Geerts Booij te Hoogeveen, is geboren op 12 november 1814 te Hoogeveen (Alteveer), zie X-CM.

3  Jan Geerts Booij is geboren op 27 juni 1819 te Hoogeveen, zie X-CN.

4  Hendrikje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 november 1821 te Hoogeveen (Slood B362), is overleden op 24 maart 1869 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrikje werd 47 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

IX-AN  Jan Jans Booij, zoon van Jan Geerts Booij (VIII-AB) en Geertje Jans Booij (VIII-V), arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 30 september 1798 te Hoogeveen.

Jan trouwt op 30 mei 1830 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd met de 29-jarige Trijntje Jans Wagtmeester, dochter van Jan Siemens Wagtmeester en Geertien Jans Wiemers. Trijntje, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 december 1800 te Hoogeveen.

Van Jan en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 januari 1833 06.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A108), is overleden op 31 maart 1834 01.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A172). Jan werd 1 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

2  Jan Simen Booij te Hoogeveen, is geboren op 18 mei 1836 13.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A177), zie X-CO.

IX-AO  Pietertien Jans Booij, dochter van Jan Jannes Booij (VIII-W) en Stijntje Harms Pool (IX-U), arbeidster, is gedoopt op 1 januari 1795 te Hoogeveen, is overleden op 10 juni 1846 te Hoogeveen. Pietertien werd 51 jaar, 5 maanden en 9 dagen.<248>

Pietertien trouwt op 15 mei 1826 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan Roelofs Niemeijer Rouw, zoon van Roelof Jansz. Rouw en Grietjen Jans Niemeijer. Jan, schipper, is gedoopt op 15 april 1792 te Hoogeveen, is overleden op 23 april 1846 te Hoogeveen. Jan werd 54 jaar en 8 dagen.<249,250>

Jan was eerder gehuwd (1) met Femmigje Marcus.<251..253>

Van Jan en Pietertien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Rouw, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 april 1827 te Eelde, is overleden op 20 januari 1828 te Hoogeveen (Sloot). Jan werd 9 maanden en 7 dagen.

2  Jan Rouw is geboren rond 1829 te Zwartsluis.

Jan trouwt op 23 april 1873 te Hoogeveen op ongeveer 44-jarige leeftijd met de 51-jarige Johanna Hendriks Bosman, zie X-P.

3  Stijntje Rouw is geboren op 14 oktober 1838 te Zwartsluis, is overleden op 28 januari 1842 te Hoogeveen. Stijntje werd 3 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

IX-AP  Jan Alberts Booij, zoon van Albert Jans Booij (VIII-X) en Jantien Hendriks Hartman, arbeider en turfdrager, is gedoopt op 30 maart 1791 te Hoogeveen, is overleden op 29 april 1848 te Zaandam. Jan werd 57 jaar en 30 dagen.

Er wordt 4 januari 1806, 10 juli 1806, 28 mei 1806 en 29 augustus 1806 een kind van Albert Booy begraven

Jan trouwt op 18 december 1825 te Zaandam op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Johanna Catharina Inja, dochter van Haijtje Inja en Catharina Zuro. Johanna, tapster, is geboren rond 1796 te Zaandam, is overleden op 8 januari 1848 te Zaandam. Johanna werd ongeveer 52 jaar.

Van Jan en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Catharina Booij is geboren te Zaandam, is overleden op 12 augustus 1827 te Zaandam.

2  Albert Booij is geboren rond 1819 te Zaandam, is overleden op 14 mei 1837 te Alkmaar. Albert werd ongeveer 18 jaar.

3  Cornelis Booij is geboren rond 1821 te Zaandam, is overleden op 26 oktober 1826 te Zaandam. Cornelis werd ongeveer 5 jaar.

4  Fredrik Booij is geboren rond 1823 te Zaandam, zie X-CP.

5  Arend Booij is geboren rond 1835 te Zaandam, is overleden op 13 juli 1836 te Zaandam. Arend werd ongeveer 1 jaar.

6  Maria Booij is geboren rond 1838 te Zaandam, is overleden op 12 november 1856 te Zaandam. Maria werd ongeveer 18 jaar.

7  Hendrik Booij is geboren rond 1829 te Zaandam, zie X-CQ.

8  Jannetje Booij is geboren rond 1831 te Zaandam, zie X-CR.

9  Arend Booij is geboren rond 1841 te Zaandam, zie X-CS.

IX-AQ  Harm Alberts Booij, zoon van Albert Jans Booij (VIII-X) en Jantien Hendriks Hartman, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 19 maart 1797 te Hoogeveen, is overleden op 8 juli 1837 te Hoogeveen (De Huizen). Harm werd 40 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Harm trouwt op 5 mei 1822 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Allerts Hofman, dochter van Allert Wolters Hofman en Grietje Hilberts Moes. Grietje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 20 augustus 1797 te Dwingeloo (doopgetuige was haar tante Lummigje Wolters), is overleden op 30 november 1885 17.00 uur te Hoogeveen (Slood F112). Grietje werd 88 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Van Harm en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Albert Booij te Hoogeveen, is geboren op 10 oktober 1822 te Hoogeveen (De Huizen), zie X-CT.

2  Allart Booij te Hoogeveen, is geboren op 22 november 1824 te Hoogeveen (De Huizen), zie X-CU.

3  Jan Booij te Hoogeveen, is geboren op 14 januari 1827 te Hoogeveen (De Huizen), zie X-CV.

4  Margaretha Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 31 oktober 1829 te Hoogeveen (Sloot), is overleden op 17 september 1849 te Hoogeveen (Slood). Margaretha werd 19 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

5  Jantje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 augustus 1832 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 22 augustus 1852 te Hoogeveen (Slood). Jantje werd 20 jaar en 18 dagen.

6  Trijntje Booij te Hoogeveen, is geboren op 5 oktober 1835 te Hoogeveen (Noord), zie X-CW.

IX-AR  Arend Alberts Booij, zoon van Albert Jans Booij (VIII-X) en Jantien Hendriks Hartman, schipper, is gedoopt op 18 maart 1801 te Hoogeveen, is overleden op 31 januari 1872 te Genemuiden. Arend werd 70 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Arend trouwt op 23 mei 1825 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Albertien Winkel, dochter van Arent Kuper Winkel en Nijsien Arends Smeding. Albertien, dienstmeid, is geboren op 13 april 1798 te Hoogeveen, is overleden op 21 augustus 1891 te Genemuiden. Albertien werd 93 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Van Arend en Albertien is een kind bekend:

1  Albert Booij is geboren op 25 februari 1826 te Hoogeveen, zie X-CX.

IX-AS  Pietertje Alberts Booij, dochter van Albert Jans Booij (VIII-X) en Jantien Hendriks Hartman, dienstmeid, wonende te Meppel en te Hoogeveen, is gedoopt op 24 juni 1804 te Hoogeveen, is overleden op 18 april 1840 te Hoogeveen (Sloot). Pietertje werd 35 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Pietertje trouwt op 8 mei 1825 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Marten Jans Rozendal, zoon van Jan Berends Rozendal en Lammichje Harms Boertien. Marten, schoenmaker en rijksvoetbode, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 10 juni 1804 te Hoogeveen, is overleden op 3 augustus 1884 te Hoogeveen (De Huizen). Marten werd 80 jaar, 1 maand en 24 dagen.<254,255>

Marten was later gehuwd (2) met Annigjen Klaver.<256,257>

Van Marten en Pietertje zijn zes kinderen bekend:

1  Lammigje Rozendal, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 oktober 1825 te Hoogeveen, is overleden op 13 juni 1896 te Hoogeveen (Kleine Kerkstraat). Lammigje werd 70 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

2  Albert Rozendal, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 april 1827 te Hoogeveen, is overleden op 24 juni 1827 te Hoogeveen (De Huizen). Albert werd 2 maanden en 2 dagen.

3  Jantien Rozendal, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 januari 1829 te Hoogeveen, is overleden op 5 april 1892 te Hoogeveen (Sloot). Jantien werd 63 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Jantien trouwt op 14 mei 1857 te Zuidwolde - Dr. op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Berend Zantingh, zoon van Jan Lucas Zantingh en Hendrikjen Berends. Berend is geboren op 5 maart 1825 te Zuidwolde - Dr..

4  Johanna Rozendal is geboren op 21 oktober 1830 te Hoogeveen, is overleden op 15 oktober 1911 te Hoogeveen. Johanna werd 80 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

5  Alberdina Rozendal, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 december 1833 te Hoogeveen, is overleden op 7 augustus 1872 te Hoogeveen (Het Haagje). Alberdina werd 38 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Alberdina trouwt op 2 oktober 1870 te Hoogeveen op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Jan Kleine, zoon van Berend Kleine en Margaretha Bols. Jan is geboren rond 1838.

6  doodgeboren zoon Rozendal is doodgeboren op 22 november 1835 te Hoogeveen (Sloot).

IX-AT  Geert Hendriks Booij, zoon van Hendrik Geerts Booij (VIII-Y) en Trijntje Seinen, schipper, wonende te Hoogeveen (Sloot 293) en te Hoogeveen, is gedoopt op 19 februari 1786 te Hoogeveen, is overleden op 1 november 1864 06.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A126). Geert werd 78 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Geert trouwt op 7 november 1810 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 24-jarige Hendrikje Jans Pol, zie IX-AM.

IX-AU  Grietje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Geerts Booij (VIII-Y) en Trijntje Seinen, arbeidster, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is gedoopt op 3 maart 1793 te Hoogeveen.

Grietje trouwt op 29 april 1820 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 38-jarige Lourens Hogezand, zoon van Klaas Lourens Hogezand en Hillegien Willems Kleine. Lourens, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 18 november 1781 te Hoogeveen, is overleden op 20 september 1832 22.00 uur te Hoogeveen (Sloot B309). Lourens werd 50 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Van Lourens en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Hillegonda Hogezand is geboren op 14 februari 1821 te Hoogeveen (Sloot).

Hillegonda trouwt op 13 juni 1846 te Avereest op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerrit Jan Veeneberg, zoon van Gerrit Veenberg en Gerritdina Schutter. Gerrit, arbeider, wonende te Avereest, is geboren op 3 januari 1823 te Den Ham - Ov..<258,259>

2  Catharina Hoogezand, arbeidster, wonende te Avereest, is geboren op 15 mei 1822 te Hoogeveen (Sloot).

Catharina trouwt op 16 mei 1846 te Avereest op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Hendrik Wittenberg, zoon van Gerrit Wittenberg en Jantje Nijkamp. Jan, arbeider, is geboren op 26 januari 1823 te Ambt Ommen in extract stond Amen als plaats.<260,261>

3  Hendrik Hogezand is geboren op 13 maart 1824 te Hoogeveen (Sloot).

4  Klaasjen Hogezand, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 augustus 1826 te Hoogeveen (Alteveer).

5  Johanna Hogezand, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is geboren op 19 december 1828 te Hoogeveen (Alteveer).

Johanna trouwt op 2 mei 1857 te Avereest op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Pieter Dam, zoon van Wieger Wiegers Dam en Aaltje Jans Mast. Pieter, arbeider, wonende te Avereest, is geboren op 5 januari 1826 te Tjalleberd.<262,263>

6  Vrouwchje Hogezand, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 april 1832 te Hoogeveen (Sloot).

Vrouwchje trouwt op 26 april 1856 te Avereest op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Koop Dam, zoon van Wieger Wiegers Dam en Aaltje Jans Mast. Koop is geboren op 11 december 1831 te Tjalleberd.<264,265>

IX-AV  Janna Hendriks Booij, dochter van Hendrik Geerts Booij (VIII-Y) en Trijntje Seinen, is geboren op 8 februari 1801 te Hoogeveen.

Janna trouwt op 21 oktober 1821 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Wolter Lefferts Gortworst, zoon van Leffert Alberts Gortworst en Annigjen Jans. Wolter is geboren op 5 oktober 1794 te Hoogeveen, is overleden op 4 april 1823 te Hoogeveen (Sloot). Wolter werd 28 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

Van Wolter en Janna is een kind bekend:

1  Catharina Gortworst, arbeider, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is geboren op 9 maart 1822 te Hoogeveen (Sloot).<266>

Catharina trouwt op 4 april 1845 te Avereest op 23-jarige leeftijd met Gerhard Achterveld, zoon van Hendrik Jan Achterveld en Alberdina Stokvis. Gerhard, arbeider, wonende te Ambt Hardenberg, is geboren te Ambt Hardenberg.<267,268>

Janna trouwt op 6 januari 1828 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Hendrik Jan Veldkamp, zoon van Klaas Veldkamp en Jantjen Sassen. Hendrik, wonende te Avereest, is geboren op 16 oktober 1785 te Dalen, is overleden op 7 juli 1840 te Avereest. Hendrik werd 54 jaar, 8 maanden en 21 dagen.<269>

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Hendrika Lodewegen.

Van Hendrik en Janna is een kind bekend:

2  Hendrikje Veldkamp is geboren op 12 juli 1832 te Avereest, is overleden op 29 juni 1898 te Nieuwleusen. Hendrikje werd 65 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<270>

Hendrikje trouwt op 29 april 1854 te Avereest op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Fokke Toering, zoon van Pieter Fokkes Toering en Beertje Simons Dam. Fokke, veenmeester, is geboren op 9 januari 1826 te Terband.<271,272>

IX-AW  Wichertje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Geerts Booij (VIII-Y) en Trijntje Seinen, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 juni 1805 te Hoogeveen, is overleden op 28 maart 1871 te Hoogeveen (Alteveer). Wichertje werd 65 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Wichertje trouwt op 22 april 1827 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Jans Prins, zoon van Jan Hendriks Prins en Aaltje Jans Siemens. Jan, landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 mei 1803 te Hoogeveen, is overleden op 11 april 1871 te Hoogeveen (Alteveer). Jan werd 67 jaar, 10 maanden en 23 dagen.

Van Jan en Wichertje is een kind bekend:

1  Seine Prins.

Seine trouwt op 19 september 1902 te Westerbork met Geesje Kamman, dochter van Catharina Kroezen.

IX-AX  Grietje Jans Booij, dochter van Jan Geerts Booij (VIII-Z) en Jantien Jans, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 maart 1782 te Hoogeveen, is overleden op 3 juli 1824 18.00 uur te Hoogeveen (Het Haagje A60). Grietje werd 42 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Grietje trouwt op 14 juni 1807 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Jannes Veuger, zoon van Johannes Veuger en Aaltje Koerts Slot. Hendrik, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 mei 1779 te Kampen, is overleden op 16 februari 1841 te Hoogeveen (Het Haagje). Hendrik werd 61 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Van Hendrik en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Hendriks Veuger is gedoopt op 4 oktober 1809 te Hoogeveen, zie X-CY.

2  Jannes Hendriks Veuger, schipper, is gedoopt op 11 november 1807 te Hoogeveen.

Jannes trouwt op 16 mei 1835 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 25-jarige Klaasje Jannes Bremer, dochter van Jannes Berends Bremer en Aaltje Hendriks Booij (IX-AA). Klaasje, dienstmeid en zonder beroep, is gedoopt op 24 december 1809 te Hoogeveen, is overleden op 25 juli 1883 te Hoogeveen (Noord). Klaasje werd 73 jaar, 7 maanden en 1 dag.

3  Johanna Veuger, wonende te Hoogeveen, is geboren op 2 augustus 1814 te Hoogeveen, is overleden op 22 maart 1817 04.00 uur te Hoogeveen (Het Haagje A64). Johanna werd 2 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

IX-AY  Jan Jans Booij, zoon van Jan Geerts Booij (VIII-Z) en Jantien Jans, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 26 september 1784 te Hoogeveen, is overleden op 11 juni 1820 20.00 uur te Hoogeveen (A74). Jan werd 35 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Jan trouwt op 21 februari 1808 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltjen Hendriks Thalen, dochter van Hendrik Thijs Thalen en Elsje Roelofs Dodevis. Aaltjen, landbouwster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 9 januari 1785 te Hoogeveen, is overleden op 24 april 1857 10.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A355). Aaltjen werd 72 jaar, 3 maanden en 15 dagen.<273,274>

Aaltjen was later gehuwd (2) met haar volle neef Hendrik Faken Thalen.<275..278>

Van Jan en Aaltjen zijn vier kinderen bekend:

1  Jantje Jans Booij is gedoopt op 12 maart 1809 te Hoogeveen, is begraven op 26 juni 1811 te Hoogeveen. Jantje werd 2 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

2  Hendrik Jans Booij is geboren op 19 juni 1811 te Hoogeveen, zie X-CZ.

3  Jan Jans Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 september 1814 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 10 juni 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 3 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

4  Aaldert Jans Booij te Hoogeveen, is geboren op 2 maart 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld), zie X-DA.

IX-AZ  Geert Jans Booij, zoon van Jan Geerts Booij (VIII-Z) en Jantien Jans, schipper, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 17 december 1786 te Hoogeveen, is overleden op 3 oktober 1858 te Kampen. Geert werd 71 jaar, 9 maanden en 16 dagen.<279>

Geert trouwt op 19 oktober 1816 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Trijntje Jans Paddinge, dochter van Jan Johannes Paddinge en Fennegien Jans Keen. Trijntje, zonder beroep en schipperse, wonende te Hoogeveen en te Zwolle, is Herv. gedoopt op 24 augustus 1794 te Hoogeveen, is overleden op 14 juni 1875 10.00 uur te Culemborg. Trijntje werd 80 jaar, 9 maanden en 21 dagen.<280..282>

Van Geert en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jantien Booij is geboren rond 1819 te Deventer, zie X-DB.

2  Jan Booij is geboren op 31 maart 1819 te Hoogeveen, zie X-DC.<283>

3  Jan Booij is geboren op 23 oktober 1823 te Olst, zie X-DD.<284>

4  Margaretha Booij is geboren op 11 augustus 1827 te Hoogeveen, is overleden op 12 maart 1832 te Dedemsvaart. Margaretha werd 4 jaar, 7 maanden en 1 dag.

5  Hendrik Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren in 1830 te Deventer, is ongehuwd overleden op 19 februari 1862 19.00 uur te Doesburg (overleden aan boord van een schip liggende op de IJssel; liggende op de rivier voor de stad). Hendrik werd 32 jaar.<285>

6  Johannes Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 april 1832 te Zwolle, is overleden op 7 maart 1866 te Doesburg. Johannes werd 33 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Johannes trouwt op 21 augustus 1865 te Doesburg op 33-jarige leeftijd met de 36-jarige Grada Koskamp, dochter van Antonij Koskamp en Hendrika te Grotenhuis. Grada, dienstbode, wonende te Doesburg, is geboren op 17 april 1829 te Aalten, is overleden op 17 november 1918 te Doesburg. Grada werd 89 jaar en 7 maanden.

Grada was later gehuwd (2) met Philip Jacob Lubbers.<286,287>

7  Margrieta Catharina Booij is geboren rond 1835 te Deventer, zie X-DE.

IX-BA  Geert Roelofs Booij, zoon van Roelof Geerts Booij (VIII-AA) en Janna Derks Loman, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 28 januari 1795 te Hoogeveen, is overleden op 26 februari 1863 te Hoogeveen (Achterom). Geert werd 68 jaar en 29 dagen.

Geert trouwt op 4 november 1815 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertjen Jurjens Veldman, dochter van Jurjen Harms Veldman en Hendrikje Jans Jonker. Geertjen, zonder beroep en arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 augustus 1792 te Hoogeveen, is overleden op 14 februari 1873 te Tiendeveen. Geertjen werd 80 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Van Geert en Geertjen zijn drie kinderen bekend:

1  Janna Booij te Hoogeveen, is geboren op 22 mei 1819 21.00 uur te Hoogeveen (Noord), zie X-DF.

2  Hendrika Booij te Hoogeveen, is geboren op 4 november 1822 20.30 uur te Hoogeveen (Noord C759), zie X-DG.

3  Roelof Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 september 1827 08.00 uur te Hoogeveen (Achterom C-666), is overleden op 13 juli 1855 07.00 uur te Hoogeveen (Achterom C106). Roelof werd 27 jaar en 10 maanden.

IX-BB  Aaltje Jacobs Booij, dochter van Jacob Geerts Booij (VIII-AC) en Margje Roelofs Deuten, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 3 augustus 1800 te Hoogeveen, is overleden op 3 september 1875 06.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E358a). Aaltje werd 75 jaar en 1 maand.

Aaltje trouwt op 24 januari 1835 te Hoogeveen op 34-jarige leeftijd met de 43-jarige Arend Siemens Schonewille, zoon van Simon Jans Schonewille en Hendrikje Jans Otten. Arend, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 mei 1791 te Hoogeveen, is overleden op 3 mei 1842 21.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A166). Arend werd 50 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Arend was eerder gehuwd (1) met Aaltien Jans de Graaf.<288,289>

Van Arend en Aaltje is een kind bekend:

1  Margje Arends Schonewille, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 oktober 1835 te Hoogeveen, is overleden op 17 maart 1891 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Margje werd 55 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Margje trouwt op 20 juni 1868 te Hoogeveen op 32-jarige leeftijd met de 41-jarige Jan Huijgen, zoon van Arie Gerrits Huijgen en Jantien Arries Peerenboom. Jan is geboren op 8 januari 1827 te Hoogeveen, is overleden op 13 februari 1910 te Emmen. Jan werd 83 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Kroezen.<290,291> Jan was eerder gehuwd (2) met Jantje Kroezen.<292,293> Jan was later gehuwd (4) met Saapke Hendriks Otter.<294..310>

IX-BC  Hendrikje Booij, dochter van Jacob Geerts Booij (VIII-AC) en Margje Roelofs Deuten, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 19 juli 1807 te Hoogeveen, is overleden op 26 mei 1880 18.00 uur te Hoogeveen (Noord C132). Hendrikje werd 72 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Hendrikje trouwt op 3 oktober 1832 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Gerrit Reinders Klaassen, zoon van Reinder Jans Klaassen en Femmigje Simons. Gerrit is geboren op 8 december 1802 te Hoogeveen, is overleden voor 27 mei 1880 18.00 uur. Gerrit werd hoogstens 77 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Van Gerrit en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

1  Reinder Klaassen is geboren op 20 oktober 1838 te Hoogeveen.

Reinder trouwt op 23 maart 1867 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Pietertje Bremer, dochter van Hendrik Jannes Bremer (X-BD) en Johanna Schonewille. Pietertje is geboren op 25 mei 1838 te Hoogeveen.

2  Jan Klaassen is geboren rond 1847 te Hoogeveen.

Jan trouwt op 15 november 1879 te Hoogeveen op ongeveer 32-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Jantje Warmels, dochter van Berend Warmels en Hendrika Neutel. Jantje is geboren rond 1857 te Hoogeveen. Jan trouwt op 20 oktober 1883 te Hoogeveen op ongeveer 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 27-jarige Aaltje Stoter, dochter van Arend Faken Stoter en Trijntje Hartman. Aaltje is geboren rond 1856 te Hoogeveen.

IX-BD  Grietje Hendriks Booij, dochter van Hendrik Geerts Booij (VIII-AD) en Hilligje Harms Meiboom, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 maart 1799 te Hoogeveen, is overleden op 7 december 1861. Grietje werd 62 jaar, 8 maanden en 20 dagen.<311>

Grietje trouwt op 10 augustus 1836 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd (1) met de 60-jarige Willem Remken, zoon van Remke Jans en Geesjen Willems. Willem, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 juli 1776 te Hoogeveen, is overleden op 10 november 1842 te Hoogeveen. Willem werd 66 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Willem was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Bosch.

Van Willem en Grietje is een kind bekend:

1  doodgeboren kind Remken is doodgeboren op 12 juli 1839 te Hoogeveen.

Grietje trouwt op 19 januari 1846 te Hoogeveen op 46-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Arie Hollander, zoon van Berend Hollander en Gergje Mense Brand. Arie, schipper, wonende te Genemuiden en te Hoogeveen, is geboren op 5 januari 1822 te IJsselmuiden, is overleden op 25 december 1887 te Hoogeveen (Het Schut). Arie werd 65 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<312>

Arie was later gehuwd (2) met Hilligjen Coelingh.<313,314>

IX-BE  Harm Hendriks Booij, zoon van Hendrik Geerts Booij (VIII-AD) en Hilligje Harms Meiboom, schipper, arbeider en turfschipper, wonende te Hoogeveen en te Hasselt, is Herv. gedoopt op 6 maart 1802 te Hoogeveen, is overleden op 14 februari 1867 overleden te Leiden. Harm werd 64 jaar, 11 maanden en 8 dagen.<315>

Harm trouwt op 27 juli 1823 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (10e graad) de 30-jarige Janna Jans Oelen, dochter van Jan Stoffers Oelen en Hilligje Jans Strijker. Janna, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 december 1792 te Hoogeveen, is overleden op 3 juni 1853 te Deventer. Janna werd 60 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<316..318>

Van Harm en Janna zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Roelofs Booij te Hoogeveen, is geboren op 30 maart 1815 te Hoogeveen (Hollandscheveld), zie X-DH.<319>

2  Hillegonda Harms Booij te Hoogeveen, is geboren op 31 januari 1824 te Hoogeveen (Het Haagje), zie X-DI.

3  Hendrik Harms Booij te Hoogeveen, is geboren op 6 oktober 1826 te Hoogeveen (Hollandscheveld), zie X-DJ.

4  Elbert Harms Booij is geboren op 9 mei 1829 04.00 uur te Hattem (geboren aan boord op de rivier Den IJssel), zie X-DK.<320>

5  doodgeboren zoon Booij, wonende te Hoogeveen, is doodgeboren op 20 maart 1833 te Hoogeveen (Molendijk).

6  doodgeboren zoon Booij, wonende te Hoogeveen, is doodgeboren op 16 maart 1834 te Hoogeveen (Molendijk).

Harm trouwt op 21 oktober 1853 te Deventer op 51-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Hindrikje Tromp, dochter van Thijs Frans Tromp en Aaltjen Willems Meinderts. Hindrikje, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Deventer, is geboren op 12 februari 1824 te Wanneperveen, is overleden op 8 januari 1858 te Avereest. Hindrikje werd 33 jaar, 10 maanden en 27 dagen.<321,322>

Van Harm en Hindrikje zijn twee kinderen bekend:

7  Hillegonda Booij is geboren rond 1854 te Leiden.

Hillegonda trouwt op 22 november 1877 te Koudekerk a/d Rijn op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Rijk Gerrit Oppelaar, zoon van Lambertus Oppelaar en Aagje Bruines. Rijk is geboren rond 1857 te Alphen.

8  Thijs Booij is geboren op 10 maart 1856 te Hoogezand, zie X-DL.

Harm trouwt op 8 mei 1861 te Ambt Hardenberg op 59-jarige leeftijd (3) met de 21-jarige Aaltje Wille, dochter van Fredrik Christiaan August Wille en Bartje Rave. Aaltje, dienstmeid, wonende te Lutten, is geboren op 26 maart 1840 te Abcoude.

Van Harm en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

9  Lucas Booij is geboren op 13 januari 1862 te Avereest, is overleden op 14 maart 1862 te Koudekerk a/d Rijn. Lucas werd 2 maanden en 1 dag.

10  Bartha Booij is geboren op 29 januari 1863 te Avereest, is overleden op 6 juni 1871 te Hasselt. Bartha werd 8 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

11  Aaltje Booij is geboren op 21 december 1864 te Avereest.

Aaltje trouwt op 14 augustus 1884 te Koudekerk a/d Rijn op 19-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Jilles van der Graaf, zoon van Simon van der Graaf en Dirkje Roest. Jilles is geboren rond 1864 te Koudekerk a/d Rijn, is overleden voor 7 november 1895. Jilles werd hoogstens 31 jaar. Aaltje trouwt op 7 november 1895 te Koudekerk a/d Rijn op 30-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 37-jarige Cornelis Spek, zoon van Dirk Spek en Gerritje Los. Cornelis is geboren rond 1858 te Leimuiden.

Cornelis was eerder gehuwd (1) met Trijntje Haan.<323>

12  Harm Booij is geboren rond 17 april 1867 te Avereest, is overleden op 12 mei 1867 te Avereest. Harm werd ongeveer 25 dagen.

IX-BF  Marrichje Booij, dochter van Hendrik Geerts Booij (VIII-AD) en Hilligje Harms Meiboom, wonende te Hoogeveen, is Herv. gedoopt op 15 september 1805 te Hoogeveen, is overleden op 10 januari 1836 te Hoogeveen (Molendijk). Marrichje werd 30 jaar, 3 maanden en 26 dagen.<324,325>

Marrichje trouwt op 17 mei 1829 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Geert Klaas Smit, zoon van Klaas Alderts Smit en Hendrikje Geerts Swiers. Geert is geboren op 27 mei 1804 te Hoogeveen.

Van Geert en Marrichje is een kind bekend:

1  Hilligje Geerts Smid, arbeidster, is geboren rond 1828.

Hilligje trouwt op 3 mei 1856 te Zuidwolde - Dr. op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Jan Geerts Santing, zoon van Geert Jans Santing en Hillegonda Geerts Prins. Jan, arbeider, is geboren rond 1833.


Generatie X

(van 1779 tot 1935)

In deze generatie zijn 116 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 479 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1803 en 1909. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Hoogeveen (363x), Deventer (11x), Genemuiden (10x), Lhee (9x), Doesburg (8x), Wijhe (6x), Smilde (5x), Zwolle (5x), Zwartsluis (5x), Tiendeveen (5x), Ouder Amstel (4x), Zutphen (4x), Avereest (3x), Ambt Ommen (3x), Kampen (3x), Meppel (3x), Amsterdam (3x), Zaandam (2x), Gramsbergen (2x), Ambt Hardenberg (2x), Sleen (2x), Dwingeloo (2x), Den Helder (2x), Oldemarkt (2x), Emmen, Haarlem, Lexmond, Beilen, Dordrecht, Harderwijk, Havelte, Heerde, Kerkenveld, Lekkerkerk, Zwollerkerspel, Losser, Utrecht, Veen, Voorst, Wageningen, Wijk bij Duurstede, Zuidwolde - Dr. en Kloosterveen.

X-A  Fake Andries Mol, zoon van Andries Faken Mol (IX-A) en Elsjen Alberts Kats, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 januari 1779 te Hoogeveen, is overleden op 24 augustus 1833 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Fake werd 54 jaar, 7 maanden en 7 dagen.<326>

Fake trouwt op 24 mei 1812 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Heiltje (Hilligje) Wichers Schonewille, dochter van Wicher Harms Schonewille en Aaltje Jans Otten. Heiltje, landbouwster en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 31 augustus 1783 te Hoogeveen.<327,328>

Heiltje was eerder gehuwd (1) met Hendrik Jans Victorie.<329,330>

Van Fake en Heiltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Andries Mol, wonende te Hoogeveen, is geboren op 18 januari 1803 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

2  Elsje Mol, wonende te Hoogeveen, is geboren op 2 juni 1815 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

Elsje trouwt op 29 januari 1840 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Arend Smeding, zoon van Pieter Arends Smeding en Janna Jans Smit. Arend is geboren op 14 februari 1818 te Hoogeveen.

3  Hillgje Faken Mol, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 januari 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

Hillgje trouwt op 28 juni 1845 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Jan Koekoek, zoon van Berend Klaas Koekoek en Lubbechien Hendriks Oosterhuis. Jan is geboren op 3 mei 1821 te Hoogeveen.

4  Heiltien Faken Mol, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 20 augustus 1820 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 28 oktober 1903 te Hoogeveen. Heiltien werd 83 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Heiltien trouwt op 11 mei 1850 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Harms Pol, zoon van Harm Jans Marcus Pol en Annigje Jacobs Mooij. Jan, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 april 1823 te Hoogeveen, is overleden op 2 februari 1906 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 82 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

5  Fake Faken Mol, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 20 augustus 1820 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 5 oktober 1874 te Tiendeveen. Fake werd 54 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Fake trouwt op 26 april 1851 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Magteldje Koster, dochter van Albert Freeriks Koster en Machteltjen Arends Scholten. Magteldje is geboren op 22 april 1824 te Hoogeveen.

X-B  Annigje Andries Mol, dochter van Andries Faken Mol (IX-A) en Elsjen Alberts Kats, zonder beroep en landbouwster, is gedoopt op 12 augustus 1781 te Hoogeveen, is overleden op 4 september 1851 te Hoogeveen (Sloot). Annigje werd 70 jaar en 23 dagen.

Annigje trouwt op 27 maart 1819 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd (1) met haar verre halfneef (10e graad) de 53-jarige Jan Geerts Bijker, zoon van Geert Jans Bijker en Hilligjen Jans. Jan, bijker, is gedoopt op 4 augustus 1765 te Hoogeveen, is overleden op 20 augustus 1825 te Hoogeveen. Jan werd 60 jaar en 16 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Kaspers Hagen (zie VII-M.5).<331>

Van Jan en Annigje is een kind bekend:

1  Hilligje Bijker, zonder beroep, is geboren op 6 juli 1821 te Hoogeveen, is overleden op 20 februari 1895 te Alphen aan de Rijn - Z.H.. Hilligje werd 73 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Hilligje trouwt op 19 juni 1847 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Nimda Schelhaas, zoon van Coenraad Schelhaas en Marchien Jans Bork. Nimda, schipper, is geboren op 17 maart 1819 te Hoogeveen, is overleden op 18 december 1851 te Hoogeveen (Sloot). Nimda werd 32 jaar, 9 maanden en 1 dag. Hilligje trouwt op 12 januari 1853 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (10e graad) de 29-jarige Klaas Stoter, zoon van Hendrik Harms Stoter en Hendrikje Klaas Gort. Klaas, schipper, is geboren op 3 februari 1823 te Hoogeveen, is overleden op 6 februari 1890 te Bodegraven. Klaas werd 67 jaar en 3 dagen.

Klaas was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (9e graad) Hillegonda Harms Booij (zie X-DI).<332,333>

Annigje trouwt op 24 februari 1828 te Hoogeveen op 46-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Gerardus Pieters Giesen, zoon van Pieter Giesen en Femmegien Jans. Gerardus, schipper, is gedoopt op 6 november 1785 te Hoogeveen.

Gerardus was eerder gehuwd (1) met Jantje Smit.

X-C  Lammert Andries Mol, zoon van Andries Faken Mol (IX-A) en Elsjen Alberts Kats, zonder beroep, is gedoopt op 12 mei 1793 te Hoogeveen, is overleden op 30 maart 1870 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Lammert werd 76 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Lammert trouwt op 8 augustus 1824 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Annigje Berents Kikkert, dochter van Berend Jans Kikkert en Geertruid Klaas. Annigje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 7 mei 1800 te Hoogeveen, is overleden op 28 februari 1859 14.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A324). Annigje werd 58 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Lammert en Annigje zijn drie kinderen bekend:

1  Elsje Mol, zonder beroep, is geboren op 19 december 1824 te Hoogeveen, is overleden op 26 juli 1879 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Elsje werd 54 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Elsje trouwt op 25 april 1846 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Berend Jans Schonewille, zoon van Jan Otten Jans Schonewille en Aaltje Christiaans Kwint. Berend, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 oktober 1822 te Hoogeveen, is overleden op 6 december 1899 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Berend werd 77 jaar, 1 maand en 27 dagen.

Berend was later gehuwd (2) met zijn verre halfnicht (10e graad) Jantje Fredriks.<334..337>

2  Klaas Mol, arbeider, is geboren op 28 september 1832 te Hoogeveen.

Klaas trouwt op 31 augustus 1861 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met Trijntje Moes, dochter van Gosen Jans Moes en Annigje Harms Steenbergen. Trijntje, arbeidster.

3  Geertruida Mol is geboren op 4 oktober 1841 te Hoogeveen.

Geertruida trouwt op 4 mei 1867 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Jacob Willems Pastoor, zoon van Willem Roelofs Pastoor en Klaasje Jans Blokzijl. Jacob is geboren op 21 november 1840 te Hoogeveen.

X-D  Seine Andries Mol, zoon van Andries Faken Mol (IX-A) en Elsjen Alberts Kats, landbouwer, is gedoopt op 30 december 1787 te Hoogeveen, is overleden op 17 mei 1842 te Hoogeveen. Seine werd 54 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Seine trouwt op 21 mei 1814 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Margje Berends Boertien, dochter van Berend Hendriks Boertien en Elisabeth Arends Salomons. Margje, zonder beroep, is geboren rond 1793 te Hoogeveen.

Van Seine en Margje zijn twee kinderen bekend:

1  Helena Mol, arbeidster, is geboren op 10 mei 1816 te Hoogeveen, is overleden op 20 juli 1848 te Hoogeveen (Noord). Helena werd 32 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Helena trouwt op 24 april 1839 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Pieters Schonewille, zoon van Pieter Hendriks Schonewille en Aaltjen Jans Stoffers. Jan is geboren op 18 februari 1816 te Tiendeveen.

Jan was later gehuwd (2) met Jantje Reinders Kleine.<338,339>

2  Hendrik Mol is geboren op 25 juli 1825 te Hoogeveen.

Hendrik trouwt op 12 mei 1855 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 23-jarige Hendrikje Mol, dochter van Lucas Andries Mol (X-E) en Karsje Roelofs. Hendrikje is geboren op 28 mei 1831 te Hoogeveen.

X-E  Lucas Andries Mol, zoon van Andries Faken Mol (IX-A) en Elsjen Alberts Kats, is gedoopt op 30 oktober 1785 te Hoogeveen.

Lucas trouwt op 2 mei 1813 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Karsje Roelofs, dochter van Roelof Wolters en Hilligje Pieters. Karsje is gedoopt op 28 juni 1789 te Hoogeveen.

Van Lucas en Karsje zijn vier kinderen bekend:

1  Andries Lucas Mol, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 18 juni 1814 te Hoogeveen, is overleden op 6 januari 1901 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Andries werd 86 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Andries trouwt op 12 juni 1839 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Lucia Schonewille, dochter van Jan Otten Jans Schonewille en Aaltje Christiaans Kwint. Lucia, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 31 mei 1814 te Hoogeveen, is overleden op 9 november 1909 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Lucia werd 95 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

2  Hilligje Mol is geboren op 5 september 1817 te Hoogeveen, is overleden voor 4 juli 1863. Hilligje werd hoogstens 45 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Hilligje trouwt op 8 mei 1839 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieter Stoffers Snippe, zoon van Stoffer Klaas Snippe en Harmanna Jans Schonewille. Pieter, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 november 1816 te Hoogeveen, is overleden op 28 april 1893 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 76 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Pieter was later gehuwd (2) met Hendrikje Kats.<340..343>

3  Elsje Mol, naaister, is geboren op 10 december 1822 te Hoogeveen.

Elsje trouwt op 13 augustus 1845 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 34-jarige Johan Walraad Prigge, zoon van Johan Heinrich Emmanuel Prigge en Alida Johanna Carsten. Johan, kleermaker, is geboren op 8 augustus 1811 te Hoogeveen.

4  Hendrikje Mol is geboren op 28 mei 1831 te Hoogeveen.

Hendrikje trouwt op 12 mei 1855 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met haar volle neef de 29-jarige Hendrik Mol, zoon van Seine Andries Mol (X-D) en Margje Berends Boertien. Hendrik is geboren op 25 juli 1825 te Hoogeveen.

X-F  Albertje Andries Mol, dochter van Andries Faken Mol (IX-A) en Elsjen Alberts Kats, zonder beroep, is gedoopt op 15 mei 1796 te Hoogeveen, is overleden op 4 december 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albertje werd 50 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Albertje trouwt op 25 mei 1823 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Harm Egberts Boertien, zoon van Egbert Harms Boertien en Femmigje Geerts Bols. Harm, arbeider en landbouwer, is gedoopt op 7 april 1799 te Hoogeveen, is overleden op 26 januari 1879 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harm werd 79 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Harm was later gehuwd (2) met Lutgerdina van Balen.<344,345>

Van Harm en Albertje zijn vier kinderen bekend:

1  Andries Boertien is geboren op 7 november 1827 te Hoogeveen, is overleden op 28 maart 1831 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Andries werd 3 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

2  Femmigje Boertien, arbeidster, is geboren op 13 september 1830 te Hoogeveen.

Femmigje trouwt op 29 april 1854 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Zomer, zoon van Hendrik Everts Zomer en Trijntje Jans Otten. Jan, arbeider, is geboren op 30 april 1828 te Hoogeveen.

3  Berend Boertien is geboren op 26 augustus 1837 te Hoogeveen.

Berend trouwt op 20 februari 1863 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (7e graad) Margje Botter, dochter van Jan Harms Botter en Berentje van den Hof.

4  Seine Boertien, arbeider, is geboren op 23 maart 1842 te Hoogeveen.

Siene Boertien en Niesje Masselink zijn in 1882 met de kinderen uit hun vorige huwelijken gemigreerd naar Zuid-Dakota - U.S.A.
Daarna zijn ze verder getrokken naar Edgarton.
Bron: De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.

Seine trouwt op 10 mei 1865 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Klaasje Moes, dochter van Gosen Jans Moes en Annigje Harms Steenbergen. Klaasje, zonder beroep, is geboren op 21 april 1842 te Hoogeveen. Seine trouwt op 22 februari 1879 te Hoogeveen op 36-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Niesje Masselink, dochter van Jan Masselink en Albertien Alberts Stokvis. Niesje, zonder beroep, is geboren op 30 januari 1834 te Hoogeveen, is overleden op 5 november 1923 te Edgarton - Minnesota - U.S.A... Niesje werd 89 jaar, 9 maanden en 6 dagen.<346>

Siene Boertien en Niesje Masselink zijn in 1882 met de kinderen uit hun vorige huwelijken gemigreerd naar Zuid-Dakota - U.S.A.
Daarna zijn ze verder getrokken naar Edgarton.
Bron: De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.

Niesje was eerder gehuwd (1) met Albertus Schelhaas.<347,348>

X-G  Janna Fake Booij, dochter van Fake Booij (IX-C) en Geesken Smijters, is geboren op 7 oktober 1798 te Deventer.

Janna trouwt op 10 september 1829 te Deventer op 30-jarige leeftijd met de 32-jarige Egbert Jacobs Scholten, zoon van Jacob Harms Scholten en Zwaantjen Egberts IJmker. Egbert is geboren op 25 september 1796 te Hoogeveen.

Van Egbert en Janna is een kind bekend:

1  Fake Schouten is geboren op 24 november 1834 te Hoogeveen.

Fake trouwt op 10 maart 1862 te Deventer op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jannetje Mengelen, dochter van Reijer Mengelen en Egberdiena Remeijer. Jannetje is geboren rond 1837 te Apeldoorn.

X-H  Petronella Booij, dochter van Fake Booij (IX-C) en Geesken Smijters, zonder beroep, wonende te Zutphen, is gedoopt op 4 februari 1802 te Deventer, is overleden op 8 september 1849 15.00 uur te Apeldoorn. Petronella werd 47 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<349>

Petronella trouwt op 14 mei 1828 te Deventer op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerrit Mast, zoon van Reijer Mast en Hermanna de Hoog. Gerrit, schipper, wonende te Zutphen, is gedoopt op 14 augustus 1796 te Zutphen.

Van Gerrit en Petronella is een kind bekend:

1  Hermanna Gesina Mast, zonder beroep, is geboren rond 1830 te Doesburg, is overleden op 5 november 1888 te Doesburg. Hermanna werd ongeveer 58 jaar.

Hermanna was gehuwd met Egbert de Goede. Egbert is overleden voor 6 november 1888.

X-I  Willemijntjen Booij, dochter van Fake Booij (IX-C) en Geesken Smijters, is geboren op 10 oktober 1804 te Deventer, is overleden op 19 maart 1862 te Deventer. Willemijntjen werd 57 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Willemijntjen trouwt op 19 januari 1837 te Deventer op 32-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Bruin Vennink, zoon van Jan Gerrits Vennink en Janke Bruins. Bruin, schipper, is geboren op 6 april 1803 te Smilde, is gedoopt op 11 april 1803 te Kloosterveen, is overleden op 11 juli 1841 te Deventer. Bruin werd 38 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Willemijntjen trouwt op 22 februari 1844 te Deventer op 39-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 30-jarige Hendrik Fransen, zoon van Jan Jacobs Frantzen en Fennegien Geerts Steenbergen. Hendrik, schipper, is geboren te Wanneperveen of is geboren rond 1814 te Wanneperveen, is overleden op 15 oktober 1863 te Zwolle. Hendrik werd ongeveer 49 jaar.

Van Hendrik en Willemijntjen zijn twee kinderen bekend:

1  Fake Fransen, schipper, is geboren rond 1846 te Wageningen, is overleden op 9 maart 1878 te Nijkerk - Gld.. Fake werd ongeveer 32 jaar.

Fake was gehuwd met Johanna Hendrika Gerritsen.

2  Jan Fransen is geboren rond 1847, is overleden op 20 april 1849 te Utrecht (op het schip de "vrouw Wilhelmina"). Jan werd ongeveer 2 jaar.

X-J  Booij Fakes Booij, zoon van Fake Booij (IX-C) en Geesken Smijters, schipper en zonder beroep, wonende te Deventer, is geboren te Deventer, is Herv. gedoopt op 7 februari 1808 te Deventer, is overleden voor 1887. Booij werd hoogstens 78 jaar, 10 maanden en 25 dagen.<350>

Booij trouwt op 3 juni 1837 te Voorst op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Johanna van Neck, dochter van Geurt van Neck en Henrica Gezina Lammers. Johanna, wonende te Voorst en te Deventer, is geboren op 21 januari 1808 te Twello, is overleden voor 29 oktober 1887. Johanna werd hoogstens 79 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<351>

Van Booij en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Gesina Hendrika Booij.

Gesina was gehuwd met Johannes Theodorus Peters. Johannes, fabrikant bediende, wonende te Deventer, is geboren rond 1835.

2  Fake Booij, schipper, wonende te Deventer, is geboren op 20 januari 1843 te Deventer, is overleden op 28 oktober 1887 19.00 uur te Deventer (overleden aan boord van een schip). Fake werd 44 jaar, 9 maanden en 8 dagen.<352>

Fake trouwt op 26 april 1875 te Hattem (huwelijksgetuige was zijn zwager Johannes Theodorus Peters) op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige Marrigje van de Worp, dochter van Jurjen van de Worp en Gerrigje de Jong. Marrigje, wonende te Hattem, is geboren op 21 oktober 1848 te Hattem.<353>

3  Geert Reinier Booij, winkelbediende, wonende te Deventer, is geboren rond 1851.

X-K  Gerrit Booij, zoon van Fake Booij (IX-C) en Geesken Smijters, schipper, wonende te Deventer, is geboren op 15 juni 1810 te Kampen, is overleden op 5 januari 1867 te Rotterdam. Gerrit werd 56 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Gerrit trouwt op 30 maart 1838 te Zutphen op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Roelofje Uiterwijk, dochter van Assien Uiterwijk en Gezina Wichems Kiezenbrink. Roelofje, zonder beroep, wonende te Zutphen en te Deventer, is geboren op 4 september 1813 te Zutphen, is overleden op 8 februari 1897 te Zutphen. Roelofje werd 83 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Gerrit en Roelofje zijn acht kinderen bekend:

1  Assien Booij.

Assien trouwt op 2 februari 1876 te Zutphen met Johanna Baarschers, dochter van Gerrit Baarschers en Berendina Willemsen.

2  Gerrit Booij is geboren rond 1855 te Zutphen, is overleden op 28 maart 1910 te Warnsveld. Gerrit werd ongeveer 55 jaar.

Gerrit was gehuwd (1) met Hendrika Wilhelmina Praastink, dochter van Arnold Jan Praastink en Johanna Everdina Wicherink. Hendrika is geboren rond 1862 te Zelhem, is overleden op 2 mei 1886 te Zutphen. Hendrika werd ongeveer 24 jaar. Gerrit trouwt op 15 maart 1889 te Zutphen op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met Antje Willemina Bouma, dochter van Sipke Bouma en Willemina Stephania Opperman.

3  doodgeboren zoon Booij is doodgeboren op 19 juli 1830 te Deventer.

4  Gesina Booij is geboren rond 1841 te Deventer, is overleden op 22 september 1853 te Rotterdam. Gesina werd ongeveer 12 jaar.

5  Fake Booij is geboren rond augustus 1843 te Deventer, is overleden op 16 september 1843 te Zutphen. Fake werd ongeveer 1 maand.

6  Klaasjen Booij is geboren rond 1845 te Zutphen, is overleden op 6 mei 1908 te Enschede. Klaasjen werd ongeveer 63 jaar.

Klaasjen was gehuwd met Hendrik Jan Riethorst, zoon van Gerrit Jans Riethorst en Gesina Bensink. Hendrik, kruidenier, is geboren rond 1839 te Zutphen, is overleden op 17 december 1905 te Zutphen. Hendrik werd ongeveer 66 jaar.

7  Fenneken Booij is geboren op 31 oktober 1846 te Deventer.

Fenneken trouwt op 3 maart 1869 te Zutphen op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Lambert Hendrikus Vos, zoon van Frans Vos en Johanna Apolonia Ottevanger. Lambert, schipper, is geboren op 23 april 1844 Zutphen?.

8  Fake Booij is geboren rond 1850, is overleden op 13 januari 1943 te Zutphen. Fake werd ongeveer 93 jaar.

Fake trouwt op 22 augustus 1880 te Sneek op ongeveer 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Gelske Meyer, dochter van Jakob Meyer en Sara Jongstra. Gelske is geboren op 31 oktober 1856 te Sneek, is overleden op 27 oktober 1928 te Zutphen. Gelske werd 71 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

X-L  Jan Hendriks Booij, zoon van Hendrik Booij (IX-D) en Eva van Santen, schipper en zonder beroep, wonende te Deventer, is gedoopt op 12 maart 1800 te Kampen, is overleden voor 23 november 1888. Jan werd hoogstens 88 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<354>

Jan trouwt op 31 juli 1827 te Deventer op 27-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Antonia Koldewijn, dochter van Jan Koldewijn en Mechteld Nijland. Antonia is gedoopt op 6 november 1799 te Deventer, is overleden voor 15 januari 1838. Antonia werd hoogstens 38 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Van Jan en Antonia zijn drie kinderen bekend:

1  Jannetjen Booij is geboren rond 1831.

Jannetjen trouwt op 19 juli 1854 te Rotterdam op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Matthijs Knoop, zoon van Adrianus Knoop en Catharina van Strijen. Matthijs is geboren rond 1825 te Maassluis.

2  Hendrik Booij, schipper, wonende te Deventer, is geboren op 13 december 1831 te Deventer, is overleden op 22 november 1888 08.00 uur te Apeldoorn. Hendrik werd 56 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<355>

Hendrik trouwt op 11 februari 1861 te Deventer op 29-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 32-jarige Jantje ten Kaat, dochter van Albert Faken ten Caat (X-R) en Margje Meinen Fidom. Jantje is geboren rond 1829 te Ambt Ommen, is overleden op 18 december 1869 te Rotterdam. Jantje werd ongeveer 40 jaar.<356> Hendrik trouwt op 7 februari 1874 te Doesburg op 42-jarige leeftijd (2) met de 37-jarige Maria van Goor, dochter van Albert Gerrits van Goor en Aaltjen Herms Mijboom Schonewille. Maria, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Doesburg, is geboren op 18 april 1836 te Doesburg, is overleden op 6 oktober 1876 te Doesburg. Maria werd 40 jaar, 5 maanden en 18 dagen.<357,358> Hendrik trouwt op 16 juni 1877 te Doesburg (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Gerrit Otto Vijzelaar, zijn zwager Jan Hendrik van Kasterop, Roelof Heijsting en Antonius Hendrikus Broekman) op 45-jarige leeftijd (3) met de 37-jarige Johanna Derkje Vijzelaar, dochter van Gezinus Vijzelaar en Geertruida Labotz. Johanna, zonder beroep, wonende te Doesburg, is geboren op 14 september 1839 te Doesburg, is overleden na 22 november 1885. Johanna werd minstens 46 jaar, 2 maanden en 8 dagen.<359..361>

3  Albert Booij is geboren rond 1833, is overleden op 19 mei 1871 te Vreeswijk. Albert werd ongeveer 38 jaar.

Jan trouwt op 15 januari 1838 te Deventer op 37-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Eegje Tweele, dochter van Fredrick Adolf Tweele en Johanna van Versendaal. Eegje is geboren op 1 augustus 1799 te Heerewaarden.

X-M  Willemina Booij, dochter van Hendrik Booij (IX-D) en Eva van Santen, is geboren op 17 maart 1802 te Kampen.

Willemina trouwt op 11 december 1827 te Deventer op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Jan Petersen Vollenhoven, zoon van Jan Petersen Vollenhoven en Willemina Wijer. Jan is geboren op 7 juni 1802 te Harderwijk.

Van Jan en Willemina zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Vollenhoven.

Jan trouwt op 30 januari 1860 te Andel met Jantje Uiterwijk, dochter van Hendrik Uiterwijk en Lammigje ten Hoorn.

2  Eva Vollenhoven is geboren op 8 maart 1831 te Deventer, is overleden op 17 april 1858 te Veen. Eva werd 27 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Eva trouwt op 8 september 1855 te Veen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Michiel van Wijnen, zoon van Kornelis van Wijnen en Adriana van Son. Michiel is geboren op 6 mei 1828 te Veen.

Michiel was later gehuwd (2) met Elisabeth Smits.<362,363>

3  Wilhelmina Vollenhoven is geboren op 26 november 1834 te Lexmond.

Wilhelmina trouwt op 11 december 1855 te Wijk en Aalburg op 21-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Albertus van Wijnen, zoon van Dirk van Wijnen en Dirkje Kraaij. Albertus is geboren op 17 oktober 1830 te Veen. Wilhelmina trouwt op 28 december 1892 te Veen op 58-jarige leeftijd (2) met de 64-jarige Livinus Meiresonne, zoon van Johannes Bernardus Meiresonne en Johanna Heijgelaer. Livinus is geboren op 17 oktober 1828 te Sas van Gent.

4  Willemina Vollenhoven is geboren op 10 december 1835 te Harderwijk, is overleden op 18 december 1835 te Harderwijk. Willemina werd 8 dagen.

5  Willemina Vollenhoven is geboren op 11 januari 1837 te Zwolle.

Willemina trouwt op 24 november 1859 te Wijk en Aalburg op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Leendert Bax, zoon van Lammert Bax en Aartje de Bruin. Leendert is geboren op 3 februari 1830 te Wijk en Aalburg.

6  Dirk Vollenhoven is geboren op 12 juli 1843 te Wijk bij Duurstede.

7  Johanna Vollenhoven is geboren op 25 september 1844 te Veen.

Johanna trouwt op 7 mei 1867 te Veen op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Uithoven, zoon van Pieter Uithoven en Johanna Vollenhoven. Jan is geboren op 4 december 1843 te Uitwijk.

X-N  Jacob Booij, zoon van Hendrik Booij (IX-D) en Eva van Santen, scheepssjouwer, is gedoopt op 25 november 1804 te Kampen, is overleden op 18 januari 1876 te Deventer. Jacob werd 71 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Jacob trouwt op 24 mei 1830 te Deventer op 25-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Gerritjen ten Hemmel, dochter van Wolter ten Hemmel en Diena Gerritsen Meijer. Gerritjen is gedoopt op 14 december 1800 te Deventer, is overleden op 10 juli 1859 te Deventer. Gerritjen werd 58 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Van Jacob en Gerritjen is een kind bekend:

1  Eva Booij is geboren rond april 1831, is overleden op 9 augustus 1831 te Deventer. Eva werd ongeveer 4 maanden.

Jacob trouwt op 15 september 1859 te Deventer op 54-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Willemina Mulder, dochter van Jan Mulder en Hendrika Alberta Meijboom. Willemina is geboren rond 1830 te Deventer, is overleden op 28 maart 1885 te Deventer. Willemina werd ongeveer 55 jaar.

Willemina was later gehuwd (2) met Arnoldus Verkuijl.<364..366>

Van Jacob en Willemina zijn drie kinderen bekend:

2  Hendrik Jan Booij is geboren rond 1861 te Deventer.

Hendrik trouwt op 14 september 1893 te Deventer op ongeveer 32-jarige leeftijd met de ongeveer 36-jarige Hendrika Hermina Bosman, dochter van Jannes Bosman en Petronella Lammersen. Hendrika is geboren rond 1857 te Deventer.

3  Albert Booij is geboren rond 1864 te Deventer.

Albert trouwt op 21 maart 1889 te Deventer op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Helena Jansen, dochter van Bernardus Jacobus Jansen en Hermina Schaesberg. Helena is geboren rond 1857 te Deventer.

4  Jacob Booij is geboren rond 1870 te Deventer, is overleden op 25 mei 1871 te Deventer. Jacob werd ongeveer 1 jaar.

X-O  Pieter Hendriks Booij, zoon van Hendrik Booij (IX-D) en Eva van Santen, schipper, is gedoopt op 5 november 1809 te Deventer, is overleden op 18 juli 1890 te Deventer. Pieter werd 80 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Pieter trouwt op 18 mei 1837 te Deventer op 27-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Johanna Gerdina van Ommen, dochter van Jan van Ommen en Berendina Wagenvoorde. Johanna, wonende te Deventer, is geboren op 24 juli 1817 te Deventer, is overleden op 6 september 1846 te Rotterdam. Johanna werd 29 jaar, 1 maand en 13 dagen.<367>

Van Pieter en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Evert Booij, scheepsloods, is geboren op 27 mei 1838 te Amsterdam, is overleden op 5 mei 1914 te Deventer. Evert werd 75 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

Evert trouwt op 18 januari 1866 te Deventer op 27-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Johanna Carolina Peters, dochter van Fredrik Peters en Catharina Zwiers. Johanna is geboren op 14 november 1838 te Deventer, is overleden op 6 juni 1874 te Deventer. Johanna werd 35 jaar, 6 maanden en 23 dagen. Evert trouwt op 22 april 1875 te Deventer op 36-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 31-jarige Petronella Langendonk, dochter van Marten Langendonk en Gerritjen Alink. Petronella, zonder beroep, is geboren rond 1844 te Deventer, is overleden op 21 februari 1932 te Voorst. Petronella werd ongeveer 88 jaar.

2  Jan Booij is geboren rond 1840 te Deventer, is overleden op 5 januari 1911 te Deventer. Jan werd ongeveer 71 jaar.

Jan trouwt op 5 maart 1885 te Deventer op ongeveer 45-jarige leeftijd met de 33-jarige Marrigje Jansen, dochter van Berend Jan Jansen en Jansje Bergman. Marrigje is geboren op 9 oktober 1851 te Zwollerkerspel, is overleden op 11 september 1932 te Deventer. Marrigje werd 80 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Marrigje was eerder gehuwd (1) met Roelof Hellenthal.<368> Marrigje was later gehuwd (3) met Jan Rooseboom.<369,370>

3  Berendina Booij is geboren rond 1842 te Zutphen.

Berendina trouwt op 1 november 1866 te Deventer op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Johannes Berenschot, zoon van Hendrikus Berenschot en Trijntje Machielse. Johannes is geboren rond 1838 te Ruurlo.

Pieter trouwt op 27 mei 1847 te Deventer op 37-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Johanna Schulder. Johanna is gedoopt op 13 mei 1804 te Amsterdam, is overleden in 1869 te Deventer. Johanna werd 65 jaar.

Bij haar huwelijken is steeds vermeld: ouders onbekend.
Johanna is op 13 mei 1804 in de Hervormde Nieuwezijdskapel gedoopt.
De doop werd op 9 mei 1804 aangevraagd door de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis aldaar.

Johanna was eerder gehuwd (1) met Jan Palm.<371,372> Johanna was eerder gehuwd (2) met Jan van Ommen.<373..376>

X-P  Johanna Hendriks Bosman, dochter van Hendrik Booij Bosman (IX-E) en Annigje Roelofs Klinkien, is geboren op 12 oktober 1821 te Hoogeveen, is overleden op 7 november 1896 te Vreeswijk. Johanna werd 75 jaar en 26 dagen.<377>

Johanna trouwt op 4 juli 1846 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Pieter Hendriks Strijker, zoon van Hendrik Pieters Strijker en Janna Jans Hartman. Pieter, schipper, is geboren op 23 april 1820 te Hoogeveen, is overleden op 27 augustus 1871 te Hoogeveen. Pieter werd 51 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<378,379>

Van Pieter en Johanna zijn drie kinderen bekend:

1  Annigje Pieters Strijker, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1852 te Genemuiden.

Annigje trouwt op 8 mei 1875 te Hoogeveen op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Berend Faken, zoon van Harmen Faken en Hermanna Gortworst. Berend, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1850 te Hoogeveen.

2  Alberdina Strijker is geboren op 19 december 1859 te Haarlem, is overleden op 8 mei 1917 te Amsterdam. Alberdina werd 57 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

Alberdina trouwt op 16 juni 1883 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Stoter, zoon van Harm Hendriks Stoter en Jentje Klaas Veldman. Hendrik, schipper en klompenmaker, is geboren op 31 maart 1856 te Hoogeveen, is overleden op 10 december 1939 te Bodegraven. Hendrik werd 83 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Hendrik was later gehuwd (2) met Aaltje Profijt.<380..384>

3  Hendrik Jan Strijker, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1867.

Hendrik trouwt op 24 mei 1891 te Hoogeveen op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Aaltje Blokzijl, dochter van Roelof Blokzijl en Albertje Westerhuis. Aaltje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1868.

Johanna trouwt op 23 april 1873 te Hoogeveen op 51-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 44-jarige Jan Rouw, zoon van Jan Roelofs Niemeijer Rouw en Pietertien Jans Booij (IX-AO). Jan is geboren rond 1829 te Zwartsluis.

X-Q  Annichje Faken ten Caat, dochter van Fake Jans ten Caat (IX-F) en Aaltje (Aaltje Harms Kreij) Harmens Schonewille, arbeidster, is gedoopt op 23 augustus 1795 te Hoogeveen.

Annichje trouwt op 15 april 1815 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 21-jarige Hendrik Egberts van der Weijde, zoon van Egbert Willems van der Weijde en Geesje Christiaans Schonewille. Hendrik, arbeider, is gedoopt op 17 november 1793 te Hoogeveen.

Van Hendrik en Annichje zijn vijf kinderen bekend:

1  Geesien van der Weijde, arbeidster, wonende te Dalen, is geboren op 12 februari 1816 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 24 oktober 1891 te Dalen (De Oshaar). Geesien werd 75 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Geesien trouwt op 9 mei 1845 te Avereest op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jan Bruinewoud, zoon van IJnse Jans Bruinewoud en Trijntje Hinnes de Jong. Jan, arbeider, is geboren rond 1823 te Steenwijkerwold.

2  Hendrik van der Weijde is geboren op 18 oktober 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

3  Fake van der Weide is geboren op 29 november 1821 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

4  Egbert van der Weide, arbeider, is geboren op 11 april 1824 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

Egbert trouwt op 22 mei 1847 te Avereest op 23-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 24-jarige Hendrikje Smit, dochter van Egbert Harms Smit en Jentje Jans Darel. Hendrikje, arbeidster, is geboren rond 1823 te Hoogeveen, is overleden voor 28 januari 1867. Hendrikje werd hoogstens 44 jaar. Egbert trouwt op 28 januari 1867 te Moordrecht op 42-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 21-jarige Dirkje Bloot. Dirkje is geboren rond 1846 te Moordrecht.

5  Harm van der Weide is geboren op 10 januari 1828 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

X-R  Albert Faken ten Caat, zoon van Fake Jans ten Caat (IX-F) en Aaltje (Aaltje Harms Kreij) Harmens Schonewille, schipper, is gedoopt op 29 april 1804 te Hoogeveen.

Albert trouwt op 30 december 1827 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 21-jarige Margje Meinen Fidom, dochter van Meine Jans Fidom en Jantien Hendriks Vos. Margje, arbeidster, is gedoopt op 20 april 1806 te Hoogeveen.

Van Albert en Margje is een kind bekend:

1  Jantje ten Kaat is geboren rond 1829 te Ambt Ommen, is overleden op 18 december 1869 te Rotterdam. Jantje werd ongeveer 40 jaar.<385>

Jantje trouwt op 11 februari 1861 te Deventer op ongeveer 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrik Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (X-L) en Antonia Koldewijn. Hendrik, schipper, wonende te Deventer, is geboren op 13 december 1831 te Deventer, is overleden op 22 november 1888 08.00 uur te Apeldoorn. Hendrik werd 56 jaar, 11 maanden en 9 dagen.<386>

Hendrik was later gehuwd (2) met Maria van Goor.<387..390> Hendrik was later gehuwd (3) met Johanna Derkje Vijzelaar.<391..395>

X-S  Wolter Faken ten Caat, zoon van Hendrik Jans Faken (IX-G) en Aaltjen Tjakken Vierkant, arbeider, is gedoopt op 16 juni 1799 te Hoogeveen.

Wolter trouwt op 19 maart 1826 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Grietje Meinderts, dochter van Hanne Meinderts en Grietje Hendriks. Grietje, arbeidster, is gedoopt op 5 oktober 1796 te Hoogeveen.

Van Wolter en Grietje is een kind bekend:

1  Hendrik ten Caat is geboren op 6 mei 1824 te Hoogeveen.

Hendrik was gehuwd met Geesje van der Weide, dochter van Willem Egberts van der Weide en Aaltje Arends Profijt. Geesje, zonder beroep, is geboren op 24 februari 1830 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 31 december 1906 te Zwinderscheveld. Geesje werd 76 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

X-T  Jan Faken Fidom, zoon van Hendrik Jans Fidom en Aaltje Jans Faken ten Kaat (IX-H), arbeider, is geboren op 8 augustus 1814 te Hoogeveen, is overleden op 8 juli 1867 te Hoogeveen. Jan werd 52 jaar en 11 maanden.

Jan trouwt op 6 mei 1834 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Geerts Prins, dochter van Geert Jans Prins en Aaltje Volkerts van der Weijde. Anna, zonder beroep, is geboren op 20 december 1813 te Hoogeveen, is overleden op 5 december 1876 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Anna werd 62 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Anna was later gehuwd (2) met Barend Kikkert.<396..406>

Van Jan en Anna is een kind bekend:

1  Geert Fidom, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 oktober 1839 te Hoogeveen, is overleden op 18 december 1877 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geert werd 38 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Geert trouwt op 1 augustus 1863 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (8e graad) de 23-jarige Elsje Profijt, dochter van Koert Arends Profijt en Alida Harms Vos. Elsje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 juli 1840 te Hoogeveen, is overleden op 12 april 1868 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Elsje werd 27 jaar, 9 maanden en 3 dagen. Geert trouwt op 6 maart 1869 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Willempje Zilverberg, dochter van Jacob Zilverberg en Lamberdina Slender. Willempje, zonder beroep, is geboren op 30 juni 1839 te Hoogeveen, is overleden op 22 augustus 1901 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Willempje werd 62 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Willempje was eerder gehuwd (1) met Jan Leijssenaar.<407,408> Willempje was later gehuwd (3) met Jan Kriekjes.<409,410>

X-U  Berend Faken Boijer, zoon van Fake Berents ten Caat (IX-I) en Jantien Hendriks van Lemen, arbeider, is gedoopt op 31 augustus 1794 te Hoogeveen, is overleden op 12 augustus 1818 te Groningen. Berend werd 23 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Berend trouwt op 1 september 1815 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Aaltien Hendriks Veltman, dochter van Hendrik Harms Veltman en Kunnechien Alberts Smelt. Aaltien, arbeidster, is gedoopt op 9 mei 1790 te Hoogeveen, is overleden op 24 mei 1845 te Hoogeveen (Achterom). Aaltien werd 55 jaar en 15 dagen.<411>

Van Berend en Aaltien is een kind bekend:

1  Kaatje Boijer, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 31 januari 1816 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 17 maart 1884 te Hoogeveen (Krakeel). Kaatje werd 68 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Kaatje trouwt op 26 mei 1841 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Danil Koopman, zoon van Jan Hendriks Koopman en Jantje Danils Pol. Danil, arbeider, is geboren op 27 september 1819 te Hoogeveen.

X-V  Geessien Jans ten Caat, dochter van Jan Berends Faken ten Caat (IX-K) en Femmigje Harms Schonewille (IX-P), zonder beroep, is geboren op 8 november 1811 te Hoogeveen, is overleden op 13 december 1877 te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg). Geessien werd 66 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Geessien trouwt op 21 mei 1836 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd (1) met de 44-jarige Jan Danils Pol, zoon van Danil Harms Pol en Roelofjen Frederiks Lenten. Jan, arbeider, is gedoopt op 20 november 1791 te Hoogeveen, is overleden op 10 juli 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 54 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Lammechien Alberts Kroezen.<412,413> Jan was eerder gehuwd (2) met Janna Lamberts Kuik.<414,415>

Van Jan en Geessien is een kind bekend:

1  Fake Pol, arbeider, is geboren op 15 juni 1842 te Hoogeveen, is overleden op 6 mei 1912 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Fake werd 69 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Fake trouwt op 16 september 1865 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje Kamps, dochter van Jan Egberts Kamps en Berendina Everts Vos. Aaltje, zonder beroep, is geboren op 6 juli 1843 te Hoogeveen, is overleden op 25 februari 1909 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 65 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Geessien trouwt op 10 februari 1855 te Hoogeveen op 43-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Hendrik Harms Kleiman, zoon van Harm Harms Kleiman en Jantien Geerts. Hendrik is geboren op 3 april 1803 te Sleen.

X-W  Berend Faken ten Caate, zoon van Jan Berends Faken ten Caat (IX-K) en Femmigje Harms Schonewille (IX-P), arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 augustus 1800 te Hoogeveen, is overleden op 13 maart 1879 te Hoogeveen (Krakeel). Berend werd 78 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Berend trouwt op 21 mei 1826 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (9e graad) de 20-jarige Jantje Harms Schonewille, dochter van Harm Jans Schonewille en Annigje Tjakken Vierkant. Jantje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 7 juli 1805 te Hoogeveen, is overleden op 16 februari 1882 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 76 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Van Berend en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Femmigje ten Cate, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 april 1827 te Hoogeveen, is overleden op 26 april 1889 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Femmigje werd 62 jaar en 17 dagen.

Femmigje trouwt op 3 maart 1855 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Jan Winkel, zoon van Pieter Koerts Winkel en Jantje Jans Otten. Jan is geboren op 8 februari 1832 te Meppel.

2  Harm ten Caate, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 november 1828 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 19 juli 1861 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harm werd 32 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

X-X  Christiaan Hendriks Schonewille, zoon van Hendrik Christiaans Schonewille en Mettien Berents ten Caat (IX-L), arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 29 juli 1804 te Hoogeveen, is gedoopt op 29 juli 1804 te Hoogeveen, is overleden op 22 februari 1876 21.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E401). Christiaan werd 71 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Christiaan trouwt op 19 april 1829 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Harms Kok, dochter van Harm Jans Kok en Annigje Jans Prins. Aaltje is geboren op 27 september 1807 te Hoogeveen.

Van Christiaan en Aaltje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Christiaans Schonewille is geboren op 1 september 1829 te Hoogeveen.

Hendrik trouwt op 11 september 1852 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Geertje Pool, dochter van Lukas Pool en Gesina Kaptein. Geertje is geboren op 6 september 1829 te Smilde.

2  Annigje Christiaans Schonewille, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 mei 1832 te Hoogeveen, is overleden op 29 april 1916 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Annigje werd 83 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Annigje trouwt op 31 mei 1862 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Hendrik Christiaans Zwiep, zoon van Christiaan Willems Zwiep en Jacoba Roelofs Nijenhuis. Hendrik is geboren op 23 mei 1834 te Hoogeveen.

3  Metje Christiaans Schonewille, wonende te Beilen, is geboren op 6 mei 1834 te Hoogeveen, is overleden op 22 oktober 1890 te Beilen (Tiendeveen). Metje werd 56 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Metje trouwt op 14 juni 1862 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 33-jarige Jan Thijs Kroezen, zoon van Thijs Geerts Kroezen en Femmigje Hendriks Thie. Jan is geboren op 11 oktober 1828 te Hoogeveen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Annichje Benjamins.<416,417>

4  Harm Christiaans Schonewille is geboren op 16 mei 1836 te Hoogeveen.

Harm trouwt op 26 april 1862 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Geertje Kooi, dochter van Evert Jans Kooi en Hilligje Alberts Klunder. Geertje is geboren op 15 mei 1835 te Zuidwolde - Dr..

Geertje was eerder gehuwd (1) met Harmen Potgieter.

5  Albert Christiaans Schonewille, wonende te Hoogeveen, is geboren op 1 mei 1838 te Hoogeveen, is overleden op 21 december 1916 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albert werd 78 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Albert trouwt op 26 april 1862 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Aaltje Vos, dochter van Hendrik Everts Vos en Lubbegien Gerrits Brands. Aaltje, zonder beroep, is geboren op 25 oktober 1841 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 31 mei 1925 te Hoogeveen (Elim). Aaltje werd 83 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

6  Anna Christiaans Schonewille is geboren op 23 februari 1840 te Hoogeveen.

Anna trouwt op 13 september 1862 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met Hendrik Beugelink, zoon van Jan Beugelink en Jantje Bos.

7  Egbertje Christiaans Schonewille is geboren op 24 maart 1842 te Hoogeveen, is overleden op 12 maart 1918 te Oosterhesselen. Egbertje werd 75 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

8  Aaltje Christiaans Schonewille is geboren op 12 januari 1844 te Hoogeveen, is overleden op 12 augustus 1901 te Vries. Aaltje werd 57 jaar en 7 maanden.

Aaltje was gehuwd met Albert Heerschop.

9  Christiaan Christiaans Schonewille, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 juli 1846 te Hoogeveen, is overleden op 31 augustus 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Christiaan werd 1 maand en 5 dagen.

10  Christiaan Christiaans Schonewille is geboren op 1 april 1848 te Hoogeveen, is overleden op 25 april 1905 te Hoogeveen. Christiaan werd 57 jaar en 24 dagen.

Christiaan trouwt op 29 april 1871 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Zwaantje Klok, dochter van Andries Klok en Aafke Wolters Douwsma. Zwaantje is geboren op 15 oktober 1845 te Smilde. Christiaan trouwt op 21 februari 1878 te Ambt Hardenberg op 29-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (6e graad) de 23-jarige Catharina Linde, dochter van Albert Linde en Johanna Boertien (X-AD). Catharina, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 juni 1854 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 13 juni 1928 te Hoogeveen (Elim). Catharina werd 73 jaar, 11 maanden en 28 dagen.<418>

Catharina was later gehuwd (2) met haar verre neef (10e graad) Stoffer Harms Schonewille.<419..426>

X-Y  Berend Schonewille, zoon van Hendrik Christiaans Schonewille en Mettien Berents ten Caat (IX-L), zonder beroep, is geboren op 26 oktober 1806 te Hoogeveen, is gedoopt op 26 oktober 1806 te Hoogeveen, is overleden op 3 april 1877 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Berend werd 70 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Berend trouwt op 9 april 1836 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de 19-jarige Femmechien Jans Imberg, dochter van Jan Hendriks Imberg en Jentien Jans. Femmechien, zonder beroep, is geboren op 23 oktober 1816 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 31 augustus 1877 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Femmechien werd 60 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Van Berend en Femmechien zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Schonewille, arbeider.

Hendrik was gehuwd (1) met Elsje Kok. Hendrik trouwt op 3 maart 1893 te Hardenberg (2) met Aaltje Kroezen, dochter van Lambert Kroezen en Grietje Figeland.

2  Jentje Schonewille is geboren op 29 januari 1840 te Hoogeveen, is overleden op 20 maart 1918 te Hoogeveen. Jentje werd 78 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Jentje trouwt op 13 februari 1864 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Koop Zwiep, zoon van Christiaan Willems Zwiep en Jacoba Roelofs Nijenhuis. Koop, arbeider, is geboren op 24 november 1837 te Hoogeveen, is overleden op 7 maart 1919 te Hoogeveen (Noord). Koop werd 81 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

X-Z  Albert Schonewille, zoon van Hendrik Christiaans Schonewille en Mettien Berents ten Caat (IX-L), is geboren op 10 september 1809 te Hoogeveen, is gedoopt op 10 september 1809 te Hoogeveen, is overleden op 7 november 1892 te Hoogeveen. Albert werd 83 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Albert trouwt op 5 september 1835 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 23-jarige Margaretha Koerts Koster, dochter van Koert Jacobs Koster en Annigje Stoffers Oelen. Margaretha, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 mei 1812 te Hoogeveen, is overleden op 18 februari 1883 te Hoogeveen (Noord). Margaretha werd 70 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Van Albert en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Koert Alberts Schonewille, arbeider, is geboren op 4 juni 1836 te Hoogeveen, is overleden op 12 juni 1915 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Koert werd 79 jaar en 8 dagen.

Koert was gehuwd met zijn verre nicht (7e graad) Janna Boertien, dochter van Arent Harms Boertien en Janna Harms Schonewille. Janna, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 16 mei 1836 te Hoogeveen, is overleden op 24 augustus 1915 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Janna werd 79 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

2  Hendrik Schonewille, arbeider, is geboren op 21 juli 1838 te Hoogeveen.

Hendrik trouwt op 22 maart 1862 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Aaltje Engels, dochter van Roelof Engels en Beudina Klunder. Aaltje, arbeidster, is geboren op 1 december 1836 te Hoogeveen.

X-AA  Arend Koerts Profijt, zoon van Koert Arends Profijt en Hendrikjen Berends ten Caat (IX-M), arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 oktober 1815 te Hoogeveen, is overleden op 7 april 1884 te Hoogeveen. Arend werd 68 jaar, 6 maanden en 1 dag.<427>

Arend trouwt op 10 november 1833 te Hoogeveen op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Catharina Pieters Smand, dochter van Pieter Engels Smand en Egbertien Harms Groote. Catharina, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 februari 1814 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 3 april 1901 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Catharina werd 87 jaar, 1 maand en 24 dagen.<428,429>

Van Arend en Catharina zijn elf kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Profijt, wonende te Hoogeveen, is doodgeboren op 6 augustus 1832 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

2  Egbertje Arends Profijt, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 mei 1834 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 8 november 1907 te Hoogeveen. Egbertje werd 73 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Egbertje trouwt op 4 februari 1860 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Albert Slomp, zoon van Albert Teerts Slomp en Maria Egberts Eggengoorn. Albert, arbeider, is geboren op 18 augustus 1832 te Hoogeveen, is overleden op 27 november 1901 te Zwinderscheveld. Albert werd 69 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

3  Koert Arends Profijt, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 augustus 1836 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

Koert was gehuwd (1) met Trientje Schotkamp, dochter van Steven Schotkamp en Geesje Jans Krikke. Koert trouwt op 4 februari 1860 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Aaltje Slomp, dochter van Albert Teerts Slomp en Maria Egberts Eggengoorn. Aaltje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 september 1828 te Hoogeveen, is overleden op 27 december 1876 20.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E235). Aaltje werd 48 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

4  Pieter Arends Profijt, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 1 augustus 1839 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 2 januari 1924 te Hoogeveen. Pieter werd 84 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Pieter trouwt op 26 maart 1859 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 19-jarige Aaltje Smit, dochter van Aalderig Roelofs Smit en Elsjen van der Weide. Aaltje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 november 1839 te Hoogeveen, is overleden op 23 juni 1914 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 74 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

5  doodgeboren dochter Arends Profijt is doodgeboren op 6 augustus 1842 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

6  Catharina Arends Profijt, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 juli 1843 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 25 juli 1843 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Catharina werd 10 dagen.

7  Hendrikje Arends Profijt, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 juli 1843 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 29 juli 1843 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrikje werd 14 dagen.

8  Hendrikje Arends Profijt, wonende te Hoogeveen, is geboren op 31 augustus 1844 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 3 mei 1891 te Hoogeveen. Hendrikje werd 46 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Hendrikje trouwt op 24 maart 1866 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Arent Bruins Hoogeveen, zoon van Bruin Hoogeveen en Hendrikje Lefferts de Jong. Arent is geboren op 27 december 1840 te Ooststellingwerf, is overleden op 18 maart 1909 te Oosterhesselen. Arent werd 68 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

9  Harm Arends Profijt, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 oktober 1848 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 2 oktober 1926 te Oosterhesselen. Harm werd 77 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Harm trouwt op 4 april 1874 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Jantje Zwiers, dochter van Geert Zwiers en Margaretha Okken. Jantje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 juli 1844 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 25 juli 1888 te Zwindersche Veen. Jantje werd 44 jaar en 10 dagen. Harm trouwt op 16 maart 1889 te Hoogeveen op 40-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (6e graad) de 40-jarige Albertje Benjamins, dochter van Jan Otten Goossens Benjamins en Trijntje Koerts Groote. Albertje, zonder beroep, is geboren op 27 juni 1848 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 16 maart 1929 te Oosterhesselen. Albertje werd 80 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Albertje was eerder gehuwd (1) met Jan Klunder.<430,431>

10  Berend Arends Profijt, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 oktober 1851 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 20 september 1931 te Oosterhesselen. Berend werd 79 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Berend trouwt op 29 april 1876 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 21-jarige Wichertje Blokzijl, dochter van Hendrik Jans Blokzijl en Johanna Booij (X-BL). Wichertje, arbeider en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 januari 1855 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 6 april 1936 te Oosterhesselen. Wichertje werd 81 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

11  Catharina Arends Profijt, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 december 1854 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 17 september 1944 06.55 uur te Termunten. Catharina werd 89 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Catharina trouwt op 16 mei 1923 te Hoogeveen op 68-jarige leeftijd met de 67-jarige Hendrikus Brasz, zoon van Casper Brasz en Susanna Zeggers. Hendrikus, zonder beroep, is geboren op 19 maart 1856 te Hoogeveen, is overleden op 19 maart 1941 te Hoogeveen. Hendrikus werd 85 jaar.

Hendrikus was eerder gehuwd (1) met Fijgje Mooi.

X-AB  Geesje Profijt, dochter van Koert Arends Profijt en Hendrikjen Berends ten Caat (IX-M), arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 augustus 1817 te Hoogeveen, is overleden op 23 april 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesje werd 66 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Geesje trouwt op 18 september 1839 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 24-jarige Jan Oelen, zoon van Harm Jans Oelen en Zwaantje Engels Smand. Jan, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 december 1814 te Hoogeveen, is overleden op 3 april 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 69 jaar en 4 maanden.

Van Jan en Geesje zijn vier kinderen bekend:

1  Zwaantje Oelen.

Zwaantje trouwt op 28 april 1870 te Hoogeveen met Jan Lichtendonk, zoon van Klaas Derks Lichtendonk en Jentje Jans Gort.

2  doodgeboren dochter is doodgeboren op 28 maart 1840 te Hoogeveen.

3  Hendrikje Oelen, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 januari 1842 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 9 februari 1911 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 69 jaar, 1 maand en 4 dagen.

Hendrikje trouwt op 13 februari 1869 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 23-jarige Jacob Vos, zoon van Harm Harms Vos en Aaltje Koerts Koster. Jacob, arbeider, is geboren op 4 juli 1845 te Hoogeveen, is overleden op 7 januari 1920 te Dalerveld. Jacob werd 74 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

4  Koert Oelen, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 maart 1847 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 1 juli 1921 te Hoogeveen. Koert werd 74 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Koert trouwt op 5 april 1873 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 21-jarige Geesje Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (X-BX) en Geessien Hendriks ten Caat (X-AE). Geesje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 december 1851 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 23 maart 1918 te Zwinderscheveld. Geesje werd 66 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

X-AC  Berend Koerts Profijt, zoon van Koert Arends Profijt en Hendrikjen Berends ten Caat (IX-M), arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 november 1819 te Hoogeveen, is overleden op 19 januari 1872 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Berend werd 52 jaar, 1 maand en 22 dagen.

Berend trouwt op 3 mei 1843 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 27-jarige Hillechien Swiers, dochter van Jan Geerts Swiers en Elsjen Hendriks Vos. Hillechien, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 augustus 1815 te Hoogeveen.

Van Berend en Hillechien zijn drie kinderen bekend:

1  Koert Profijt.

Koert trouwt op 14 mei 1881 te Hoogeveen met Geeske Hekker, dochter van Christoffer Hekker en Antje Hut.

2  Jan Profijt is geboren op 28 november 1844 te Hoogeveen, is overleden voor 11 november 1899. Jan werd hoogstens 54 jaar, 11 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op 14 mei 1867 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Jentje ten Kate, dochter van Derk Hendriks ten Kate en Annigje Oelen. Jentje is geboren op 17 december 1848 te Hoogeveen.

3  Aaltje Profijt, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 januari 1860 12.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A227), is overleden op 3 februari 1892 te Nieuweroord. Aaltje werd 32 jaar en 17 dagen.

Aaltje trouwt op 27 mei 1882 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de ongeveer 20-jarige Jacob Metselaar, zoon van Albert Metselaar en Jantien van der Weide. Jacob, arbeider, is geboren rond 1862 te Hoogeveen.

Jacob was later gehuwd (2) met Hilligje van der Sleen.<432,433> Jacob was later gehuwd (3) met Geesje Slomp.<434,435>

X-AD  Johanna Boertien, dochter van Harm Harms Boertje en Jantje Berends Faken ten Caat (IX-N), zonder beroep, is geboren op 22 december 1820 te Hoogeveen, is overleden op 5 augustus 1878 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Johanna werd 57 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Johanna trouwt op 15 april 1854 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Albert Linde, zoon van Jan Roelofs Linde en Catharina Jelijssen. Albert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 maart 1831 te Hoogeveen, is overleden op 26 juni 1866 te Meppel. Albert werd 35 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Van Albert en Johanna is een kind bekend:

1  Catharina Linde, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 juni 1854 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 13 juni 1928 te Hoogeveen (Elim). Catharina werd 73 jaar, 11 maanden en 28 dagen.<436>

Catharina trouwt op 21 februari 1878 te Ambt Hardenberg op 23-jarige leeftijd (1) met haar verre neef (6e graad) de 29-jarige Christiaan Christiaans Schonewille, zoon van Christiaan Hendriks Schonewille (X-X) en Aaltje Harms Kok. Christiaan is geboren op 1 april 1848 te Hoogeveen, is overleden op 25 april 1905 te Hoogeveen. Christiaan werd 57 jaar en 24 dagen.

Christiaan was eerder gehuwd (1) met Zwaantje Klok.<437,438>

Catharina trouwt op 4 december 1912 te Hoogeveen op 58-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (10e graad) de 64-jarige Stoffer Harms Schonewille, zoon van Harm Stoffers en Roelofje IJmker. Stoffer, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 februari 1848 te Hoogeveen, is overleden op 14 januari 1915 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Stoffer werd 66 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<439,440>

Stoffer was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (10e graad) Margje Schonewille.<441,442> Stoffer was eerder gehuwd (2) met zijn achternicht (5e graad) Lammigje Koopman.<443,444>

X-AE  Geessien Hendriks ten Caat, dochter van Hendrik Berends Faken ten Caat (IX-O) en Jentien Derks Kok, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 juni 1815 te Hoogeveen, is overleden op 21 mei 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geessien werd 68 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Geessien trouwt op 22 april 1840 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 19-jarige Jan Hendriks Booij, zie X-BX.

Van Jan en Geessien zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Jans Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 augustus 1840 te Hoogeveen, is overleden op 4 maart 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 43 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Hendrik trouwt op 14 september 1861 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Albertje Swart, dochter van Pieter Lefferts Swart en Geesjen Harms ten Caat. Albertje, zonder beroep, is geboren op 19 januari 1840 te Hoogeveen, is overleden op 14 januari 1912 te De Krim. Albertje werd 71 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

2  Hendrik Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 december 1842 te Hoogeveen, is overleden op 10 april 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 41 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

Hendrik trouwt op 27 april 1867 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Beekje Benjamins, dochter van Hendrik Gosens Benjamins en Annigje Roelofs Ymker. Beekje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 1 oktober 1843 te Hoogeveen, is overleden op 23 september 1891 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Beekje werd 47 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Beekje was later gehuwd (2) met Albert Lichtendonk.<445,446>

3  Jentje Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 juni 1845 te Hoogeveen, is overleden op 20 juli 1891 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jentje werd 46 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Jentje trouwt op 28 april 1866 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met haar verre neef (7e graad) de 25-jarige Wolter Kroezen, zoon van Wolter Hendriks Kroezen en Trijntje Arends Schonewille. Wolter, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 januari 1841 te Hoogeveen, is overleden op 3 april 1909 te Zuidlaren in het Dennenoord. Wolter werd 68 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

4  Annigje Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 november 1847 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 8 februari 1894 te Vroomshoop. Annigje werd 46 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Annigje trouwt op 6 mei 1870 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 24-jarige Harm Vos, zoon van Hendrik Vos en Geesje Kreeft. Harm, arbeider, is geboren op 12 september 1845 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

5  Jan Booij is geboren op 26 oktober 1849 te Hoogeveen, is overleden op 17 augustus 1883 te Hoogeveen. Jan werd 33 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

6  Geesje Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 december 1851 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 23 maart 1918 te Zwinderscheveld. Geesje werd 66 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Geesje trouwt op 5 april 1873 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 26-jarige Koert Oelen, zoon van Jan Oelen en Geesje Profijt (X-AB). Koert, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 maart 1847 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 1 juli 1921 te Hoogeveen. Koert werd 74 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

7  Liebigje Booij, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 februari 1854 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 6 maart 1914 te Zwinderscheveld (Hollandscheveld). Liebigje werd 60 jaar en 7 dagen.

Liebigje trouwt op 9 mei 1874 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 27-jarige Jan Blokzijl, zoon van Hendrik Jans Blokzijl en Johanna Booij (X-BL). Jan, arbeider en zonder beroep, is geboren op 23 december 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 18 mei 1918 te Zwinderscheveld. Jan werd 71 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

X-AF  Berend Hendriks ten Caat, zoon van Hendrik Berends Faken ten Caat (IX-O) en Jentien Derks Kok, is geboren op 30 januari 1819 te Hoogeveen.

Berend trouwt op 22 april 1840 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 24-jarige Aaltje Booij, zie X-BO.

Van Berend en Aaltje zijn tien kinderen bekend:

1  Jentje ten Caat is geboren op 2 december 1840 te Hoogeveen, is overleden op 26 februari 1895 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jentje werd 54 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Jentje trouwt op 11 juni 1864 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Egbert Snippe, zoon van Jan Berends Snippe en Lucia Kamman. Egbert, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 1 oktober 1836 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 25 oktober 1908 te Hoogeveen. Egbert werd 72 jaar en 24 dagen.

Egbert was later gehuwd (2) met Geesje Arends Schonewille.<447..453>

2  doodgeboren zoon ten Caat is doodgeboren op 2 december 1840 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

3  Pieter ten Caat, arbeider, is geboren op 8 december 1842 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 8 juni 1911 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 68 jaar en 6 maanden.

Pieter trouwt op 11 mei 1872 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Hendrikje Hartman, dochter van Lambert Hartman en Aaltje Boer. Hendrikje, arbeidster, is geboren rond 1846 te Hoogeveen.

4  Hendrikje ten Caat, zonder beroep, is geboren op 25 juli 1845 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 26 januari 1927 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrikje werd 81 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Hendrikje trouwt op 5 februari 1870 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Kier Bijl, zoon van Hendrik Bijl en Lammina Veneman. Kier, schippersknecht, is geboren rond 1843.

5  Lambert ten Caat, arbeider, is geboren op 11 juli 1848 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 18 februari 1889 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Lambert werd 40 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Lambert trouwt op 29 april 1876 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Antje Rinks Belle, dochter van Rienk Jacobs Belle en Egbertje Luites Kromkamp. Antje, zonder beroep, is geboren rond 1853 te Ooststellingwerf.

6  Maria ten Caat is geboren op 14 juni 1851 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 5 november 1859 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Maria werd 8 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

7  Roelofje ten Caat is geboren op 25 juli 1854 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

8  doodgeboren dochter ten Caat is doodgeboren op 24 maart 1857 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

9  Berend ten Caat, arbeider, is geboren op 17 juli 1858 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 11 september 1898 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Berend werd 40 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Berend trouwt op 1 mei 1886 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de ongeveer 26-jarige Geesje Snippe, dochter van Berend Snippe en Grietje Kats. Geesje, zonder beroep, is geboren rond 1860 te Hoogeveen.

Geesje was eerder gehuwd (1) met haar verre neef (9e graad) Stoffer Oelen.<454,455>

10  Hendrik ten Caat, zonder beroep, is geboren op 11 maart 1862 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 18 augustus 1937 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 75 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

X-AG  Roelofje ten Caat, dochter van Hendrik Berends Faken ten Caat (IX-O) en Jentien Derks Kok, arbeidster, is geboren op 16 augustus 1833 te Hoogeveen, is overleden op 6 mei 1878 te Hoogeveen. Roelofje werd 44 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

Roelofje trouwt op 21 april 1855 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Boertien, zoon van Hendrik Boertjes en Grietje Jans Oelen. Jan, arbeider, is geboren op 5 mei 1828 te Hoogeveen.

Van Jan en Roelofje zijn drie kinderen bekend:

1  Jentje Boertien, zonder beroep, is geboren op 19 oktober 1861 te Hoogeveen, is overleden op 23 februari 1915 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jentje werd 53 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Jentje trouwt op 3 mei 1884 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (7e graad) de 23-jarige Arend Koerts Schonewille, zoon van Koert Alberts Schonewille en Janna Boertien. Arend is geboren op 21 oktober 1860 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 14 november 1936 te Emmen. Arend werd 76 jaar en 24 dagen.

2  Berend Boertien, arbeider, is geboren rond 1868 te Hoogeveen.

Berend trouwt op 30 april 1892 te Hoogeveen op ongeveer 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (7e graad) de 24-jarige Berendina Pol, dochter van Fake Pol en Aaltje Kamps. Berendina, zonder beroep, is geboren op 10 augustus 1867 te Ambt Hardenberg, is overleden op 10 september 1945 te Hoogeveen. Berendina werd 78 jaar en 1 maand.

3  Janna Jans Boertien is geboren op 21 oktober 1875 te Hoogeveen, is overleden op 16 maart 1956 te Oosterhesselen. Janna werd 80 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Janna trouwt op 7 mei 1898 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (1) met haar achterneef (5e graad) de 22-jarige Hendrik Jans Blokzijl, zoon van Jan Blokzijl en Liebigje Booij. Hendrik, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 mei 1875 te Hoogeveen, is overleden op 18 januari 1909 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 33 jaar, 8 maanden en 5 dagen.<456> Janna trouwt op 6 april 1912 te Hoogeveen op 36-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (7e graad) de 42-jarige Arend Arents Hoogeveen, zoon van Arent Bruins Hoogeveen en Hendrikje Arends Profijt. Arend is geboren op 31 januari 1870 te Hoogeveen, is overleden op 28 februari 1943 te Oosterhesselen. Arend werd 73 jaar en 28 dagen.<457>

Arend was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (7e graad) Hendrikje Kroezen.<458>

X-AH  Jantje Hagen, dochter van Caspar Harms Hagen (IX-Q) en Henderica Katerberg, is geboren op 20 oktober 1840 te Hoogeveen, is overleden op 14 december 1921 te Amsterdam. Jantje werd 81 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Jantje trouwt op 23 november 1861 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 18-jarige Hendrik Jonge Vos, zoon van Hendrik Hendriks Jonge Vos en Annigje Egberts Huisjes. Hendrik is geboren op 15 februari 1843 te Hoogeveen, is overleden op 13 december 1923 te Amsterdam. Hendrik werd 80 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Van Hendrik en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Annigje Jonge Vos is geboren op 13 november 1862 te Hoogeveen, is overleden op 24 januari 1876 te Ouder Amstel. Annigje werd 13 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

2  Hendrika Jonge Vos is geboren op 5 oktober 1869 te Hoogeveen, is overleden op 2 april 1943 te Amsterdam. Hendrika werd 73 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Hendrika trouwt op 23 juli 1903 te Amsterdam op 33-jarige leeftijd met de 31-jarige Gerrit Vlagsma, zoon van NN Vlagsma. Gerrit is geboren op 19 maart 1872 te Amsterdam, is overleden op 24 juli 1937 te Amsterdam. Gerrit werd 65 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

3  Karsje Jonge Vos is geboren op 5 februari 1873 te Hoogeveen, is overleden te Amsterdam.

Karsje trouwt op 9 juli 1904 te Amsterdam op 31-jarige leeftijd met Jan Loots. Jan is geboren te Amsterdam, is overleden te Amsterdam.

4  Jantje Jonge Vos is geboren op 18 oktober 1875 te Ouder Amstel, is overleden op 25 april 1959 te Haarlem. Jantje werd 83 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Jantje trouwt op 1 augustus 1907 te Amsterdam op 31-jarige leeftijd met Paulus Daniel Rijken. Paulus is geboren te Amsterdam, is overleden te Zaandam.

5  Hendrik Jonge Vos is geboren op 14 augustus 1878 te Ouder Amstel, is overleden op 23 oktober 1929 te Amsterdam. Hendrik werd 51 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Hendrik trouwt op 22 december 1904 te Amsterdam op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrika Huijser, dochter van Carel Cornelis Huijser en Johanna Maria Wilhelmina Moolenaar. Hendrika is geboren op 22 oktober 1879 te Amsterdam, is overleden te Amsterdam.

6  Anton Jonge Vos is geboren op 17 augustus 1881 te Ouder Amstel, is overleden op 23 december 1957 te Amsterdam. Anton werd 76 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Anton trouwt op 20 juli 1905 te Amsterdam op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Elisabeth Jacoba Hansen. Elisabeth is geboren op 31 oktober 1881 te Amsterdam, is overleden op 23 juni 1970 te Amsterdam. Elisabeth werd 88 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

7  Gesina Jonge Vos is geboren op 6 mei 1886 te Ouder Amstel, is overleden te Amsterdam.

Gesina trouwt op 10 december 1916 te Amsterdam op 30-jarige leeftijd met Hermannus Kesting. Hermannus is overleden te Amsterdam.

X-AI  Jantie van Goor, dochter van Gerrit Hendriks van Goor (IX-R) en Margie Jans Koster, is gedoopt op 3 oktober 1802 te Hoogeveen.

Jantie trouwt op 15 augustus 1824 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Philippus Leisner, zoon van Jan Jacobs Pauwels Leisner en Geesje Phil Spaar. Jan is gedoopt op 6 augustus 1797 te Hoogeveen.

Van Jan en Jantie is een kind bekend:

1  Gerrit Leisner, arbeider, is geboren op 20 december 1829 te Hoogeveen.

Gerrit trouwt op 8 juli 1865 te Hoogeveen op 35-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (8e graad) de 27-jarige Jantje Booij, dochter van Albert Jans Booij (X-AV) en Marrichje Egberts Slot (X-AL). Jantje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 september 1837 te Hoogeveen, is overleden op 27 februari 1888 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 50 jaar, 5 maanden en 11 dagen. Gerrit trouwt op 29 november 1889 te Gramsbergen op 59-jarige leeftijd (2) met Margje Oostindien, dochter van Berend Wolters Oostindien en Pietertje Geerts Voerman.

Margje was eerder gehuwd (1) met Harm Siemeling.

X-AJ  Hendrikus Molt, zoon van Lambert Molt en Jantje Hendriks van Goor (IX-S), is geboren op 16 april 1823 te Hoogeveen (Sloot).

Hendrikus trouwt op 8 april 1859 te Oldemarkt op 35-jarige leeftijd met de 27-jarige Geesje Abels Booij, dochter van Abel Roelofs Booy en Jantje Jans Wanders. Geesje is geboren op 24 juni 1831 te Weststellingwerf.

Van Hendrikus en Geesje is een kind bekend:

1  Jantina Jacobina Molt.

Jantina trouwt op 10 juli 1878 te Amsterdam met Pieter de Jong, zoon van Pieter de Jong en Christina Wilhelmina Thomassen. Pieter, schuitenvoerder.

X-AK  Fredrik van Goor, zoon van Jacob Hendriks van Goor (IX-T) en Trijntien (Trijntien Jacobs) Freerks den Ouden, arbeider, is geboren op 27 september 1822 te Hoogeveen.

Fredrik trouwt op 8 juli 1848 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 20-jarige Margje Benjamins, dochter van Pieter Gosens Benjamins en Aaltje Jans Elshof. Margje, arbeidster, is geboren op 6 november 1827 te Hoogeveen.

Van Fredrik en Margje is een kind bekend:

1  Jacob van Goor, arbeider, is geboren rond 1849.

Jacob trouwt op 18 maart 1876 te Hoogeveen op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Jantje Jonker, dochter van Geert Arends Jonker en Roelofje Koops Ruinen. Jantje, zonder beroep, is geboren rond 1854.

X-AL  Marrichje Egberts Slot, dochter van Egbert Booijs Slot en Stijntje Harms Pool (IX-U), arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 4 november 1798 te Hoogeveen, is overleden op 29 december 1878 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Marrichje werd 80 jaar, 1 maand en 25 dagen.<459>

Marrichje trouwt op 4 februari 1827 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 24-jarige Albert Jans Booij, zie X-AV.<460>

Van Albert en Marrichje zijn drie kinderen bekend:

1  Elisabeth Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 september 1832 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 27 augustus 1833 09.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A108). Elisabeth werd 11 maanden en 15 dagen.

2  Elisabeth Booij, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 13 februari 1835 te Hoogeveen, is overleden op 16 augustus 1912 te Emmen. Elisabeth werd 77 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Elisabeth trouwt op 10 augustus 1861 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Johannes Koelink, zoon van Berend Koelink en Annigje Bremer. Johannes, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 december 1831 te Hoogeveen (Het Schut), is overleden op 19 juni 1866 te Meppel. Johannes werd 34 jaar, 6 maanden en 9 dagen. Elisabeth trouwt op 21 maart 1868 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd (2) met de 43-jarige Jan Doldersum, zoon van Jan Wessels Doldersum en Roelofje Jans Koster. Jan, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 december 1824 te Hoogeveen, is overleden op 4 november 1902 te Hoogeveen (Krakeel). Jan werd 77 jaar en 11 maanden.

Jan was eerder gehuwd (1) met Hendrikje Schonewille.<461,462>

3  Jantje Booij, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 september 1837 te Hoogeveen, is overleden op 27 februari 1888 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 50 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Jantje trouwt op 8 juli 1865 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 35-jarige Gerrit Leisner, zoon van Jan Philippus Leisner en Jantie van Goor (X-AI). Gerrit, arbeider, is geboren op 20 december 1829 te Hoogeveen.

Gerrit was later gehuwd (2) met Margje Oostindien.<463..465>

X-AM  Booij Egberts Slot, zoon van Egbert Booijs Slot en Stijntje Harms Pool (IX-U), schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 15 december 1799 te Hoogeveen, is overleden op 9 februari 1874 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Booij werd 74 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Booij trouwt op 27 april 1828 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelofje Dekker, dochter van Klaas Jans Dekker en Hilligje Jans Fiktorie. Roelofje, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 december 1804 te Hoogeveen.

Van Booij en Roelofje is een kind bekend:

1  Egbert Slot, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 november 1831 te Hoogeveen, is overleden op 25 januari 1901 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Egbert werd 69 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Egbert trouwt op 19 april 1856 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Christina Booi, zie X-BS.

X-AN  Aaltje Egberts Slot, dochter van Egbert Booijs Slot en Stijntje Harms Pool (IX-U), wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 juli 1801 te Hoogeveen, is overleden op 14 juli 1866 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 64 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Aaltje trouwt op 27 februari 1839 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd met de 49-jarige Jan Hendriks Vos, zoon van Hendrik Hendriks Jonge Vos en Susanna Jans Otten Scholten. Jan is Herv. gedoopt op 24 mei 1789 te Hoogeveen DTB Hoogeveen index op oudernaam: Vos, Hendrik Hendriks oud v. Jan, m.v. Suzanna Jans Otten 24-5-1789 pag.nr. 291, is overleden op 21 juni 1842 te Hoogeveen. Jan werd 53 jaar en 28 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jantje Jans Scholten.<466,467>

Van Jan en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Egbert Jonge Vos is geboren op 13 december 1839 te Hoogeveen, is overleden op 30 maart 1891 te Zwolle. Egbert werd 51 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

2  Doodgeboren zoon Jonge Vos is geboren op 2 juli 1841 te Hoogeveen, is overleden op 2 juli 1841 te Hoogeveen.

X-AO  Margjen Jans Koster, dochter van Jan Koerts Koster en Femmegien Harms Pool (IX-V), zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 juli 1794 te Hoogeveen, is overleden op 28 juni 1866 te Hoogeveen (Sloot). Margjen werd 71 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Margjen trouwt op 2 november 1816 te Zuidwolde - Dr. op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Willem Berends van der Weide, zoon van Berent van der Weijde en Grietje Aarts. Willem, boerenknecht en arbeider, is geboren op 6 april 1794 te Hoogeveen, is overleden op 9 november 1838 te Hoogeveen. Willem werd 44 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Van Willem en Margjen is een kind bekend:

1  Femmechien van der Weide, arbeidster, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is geboren op 20 februari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 27 maart 1890 te Avereest. Femmechien werd 70 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Femmechien trouwt op 28 februari 1846 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (1) met haar verre neef (9e graad) de 34-jarige Jannes Arends Booij, zie X-BU. Femmechien trouwt op 15 oktober 1853 te Hardenberg op 33-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Lambert Hendriks Winter, zoon van Hendrik Lamberts Winter en Niesjen Hendriks Putter. Lambert is geboren op 30 juni 1806 te Rotsterhaule, is Herv. gedoopt op 6 juli 1806 te Sintjohannesga, is overleden voor 20 juni 1867. Lambert werd hoogstens 60 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Lambert was eerder gehuwd (1) met Roelofje Boer.<468>

Femmechien trouwt op 20 juni 1867 te Avereest op 47-jarige leeftijd (3) met de 44-jarige Franke Vermeulen, zoon van IJgram Jarigs Vermeulen en Ebel Frankes Elsloo. Franke is geboren op 23 april 1823 te Gaasterland.

Franke was eerder gehuwd (1) met Hotske Jans Postma.<469,470>

X-AP  Grietje Jans Koster, dochter van Jan Koerts Koster en Femmegien Harms Pool (IX-V), zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 september 1796 te Hoogeveen, is overleden op 19 september 1884 te Hoogeveen (Alteveer). Grietje werd 88 jaar en 8 dagen.

Grietje was gehuwd met Jan Klaas Botter Fik.

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

1  Geesje Fik is geboren op 31 juli 1825 te Hoogeveen, is overleden voor 8 april 1882. Geesje werd hoogstens 56 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Geesje was gehuwd (1) met Otto Veldman. Otto is overleden voor 26 april 1856. Geesje trouwt op 26 april 1856 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Koenraad Benjamins, zoon van Jan Otten Goossens Benjamins en Trijntje Koerts Groote. Koenraad, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 oktober 1827 te Hoogeveen, is overleden op 5 juli 1916 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Koenraad werd 88 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Koenraad was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (6e graad) Maria Schonewille.<471,472> Koenraad was eerder gehuwd (2) met Annigje Jans Kikkert.<473..476>

X-AQ  Femmigjen Jans Koster, dochter van Jan Koerts Koster en Femmegien Harms Pool (IX-V), zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 juli 1809 te Hoogeveen, is overleden op 18 april 1846 te Hoogeveen (Alteveer). Femmigjen werd 36 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Femmigjen was gehuwd met Roelof Hendriks Mager.

Van Roelof en Femmigjen zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltje Mager is geboren op 12 november 1830 te Hoogeveen, is overleden op 1 februari 1913 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 82 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Aaltje trouwt op 29 maart 1856 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Lucas Vos, zoon van Harm Hendriks Vos en Liebechien Bartels Gort. Lucas is geboren op 21 september 1828 te Hoogeveen. Aaltje trouwt op 3 april 1886 te Hoogeveen op 55-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (9e graad) de 59-jarige Pieter Booij, zie X-BZ.

2  Femmigje Mager, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 november 1843 te Hoogeveen (Alteveer).

Femmigje trouwt op 2 februari 1870 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Hendrik Kroezen, zoon van Jan Kroezen en Geesien Dekker. Hendrik, wonende te Hoogeveen en te Kerkenveld, is geboren op 11 februari 1842 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 31 juli 1878 te Zuidwolde - Dr.. Hendrik werd 36 jaar, 5 maanden en 20 dagen. Femmigje trouwt op 5 februari 1881 te Coevorden op 37-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Matthijs Kroezen, zoon van Thijs Geerts Kroezen en Femmigje Hendriks Thie. Matthijs, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 maart 1833 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 6 mei 1897 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Matthijs werd 64 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Matthijs was eerder gehuwd (1) met Hermanna Snippe.<477,478>

Femmigje trouwt op 9 april 1898 te Hoogeveen op 54-jarige leeftijd (3) met de 56-jarige Jan Metselaar, zoon van Albert Metselaar en Jantien van der Weide. Jan, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 maart 1842 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 30 december 1926 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 84 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Margaretha Zwiers.<479,480>

X-AR  Jantien Jans Faken, dochter van Jan Faken en Heijltje Hendriks Booij (IX-X), is geboren rond 1794, is overleden op 27 februari 1819 te Hoogeveen. Jantien werd ongeveer 25 jaar.

Jantien was gehuwd met Jan Bartels Botter, zoon van Jakob Berends Botter en Hendrikje Klaas Botter. Jan, landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren rond 1785 te Hoogeveen, is overleden op 5 januari 1819 te Hoogeveen (Alteveer). Jan werd ongeveer 34 jaar.

Van Jan en Jantien zijn twee kinderen bekend:

1  Aleida Botter, naaister, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 november 1813 te Hoogeveen, is overleden op 21 april 1877 te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg). Aleida werd 63 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Aleida trouwt op 17 april 1839 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Pieter Pieters Blokzijl, zoon van Pieter Blokzijl en Geertrui Berends Bremer. Pieter, schipper en schippersknecht, is geboren op 9 april 1816 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 19 oktober 1840 te Harderwijk. Pieter werd 24 jaar, 6 maanden en 10 dagen. Aleida trouwt op 18 december 1850 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd (2) met haar achterneef (5e graad) de 34-jarige Jacob Alberts Boer, zie X-BG.

2  Neeltien Jans Botter is geboren op 25 april 1817 te Hoogeveen, is overleden op 13 april 1820 te Hoogeveen. Neeltien werd 2 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

X-AS  Trijntje Jans Faken, dochter van Jan Faken en Heijltje Hendriks Booij (IX-X), zonder beroep, is geboren op 13 december 1797 te Hoogeveen, is overleden op 3 januari 1861 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Trijntje werd 63 jaar en 21 dagen.

Trijntje trouwt op 25 mei 1823 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Harm Willems de Boer, zoon van Willem Harms de Boer en Niesje Lammerts Veldman. Harm is gedoopt op 20 november 1799 te Hoogeveen.

Van Harm en Trijntje is een kind bekend:

1  Jantje de Boer, zonder beroep, is geboren op 13 november 1835 te Hoogeveen, is overleden op 23 juni 1898 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 62 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Jantje trouwt op 23 februari 1867 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd (1) met haar verre neef (9e graad) de 40-jarige Jan Seines Booij, zie X-BN. Jantje trouwt op 24 februari 1883 te Hoogeveen op 47-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 56-jarige Jan Entjes, zoon van Jacob Entjes en Luchien Pol. Jan, arbeider, is geboren rond 1827 te Oosterhesselen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Catharina Kats.

X-AT  Hendrik Jans Faken, zoon van Jan Faken en Heijltje Hendriks Booij (IX-X), bijker en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 17 april 1803 te Hoogeveen, is overleden op 6 februari 1889 01.30 uur te Hoogeveen (Alteveer F32). Hendrik werd 85 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Hendrik trouwt op 20 maart 1825 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelofje Gerards Koster, dochter van Gerard Koster en Aaltje Lammerts Hartman. Roelofje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 oktober 1802 te Hoogeveen, is overleden op 26 juli 1880 18.00 uur te Hoogeveen (Alteveer F32). Roelofje werd 77 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Van Hendrik en Roelofje is een kind bekend:

1  Gerhardus Faken is geboren op 15 september 1829 te Hoogeveen.

Gerhardus trouwt op 16 mei 1866 te Hoogeveen op 36-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 21-jarige Niesje Kleine, dochter van Berend Klaas Kleine en Geesje Jans Booij (X-AZ). Niesje is geboren op 10 oktober 1844 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 27 januari 1923 te Hoogeveen (Het Haagje). Niesje werd 78 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Niesje was later gehuwd (2) met Jan Kuiper.<481,482> Niesje was later gehuwd (3) met Jan Pool.<483..486>

X-AU  Hendrikje Jans Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (IX-Y) en Liebigje Alberts Klinkien, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 8 september 1799 te Hoogeveen, is overleden op 24 december 1846 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 47 jaar, 3 maanden en 16 dagen.<487>

Hendrikje trouwt op 5 december 1821 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Koert Jans de Graaf, zoon van Jan Koerts de Graaf en Annechien Gerrits Huisjes. Koert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 30 januari 1796 te Hoogeveen, is overleden op 28 mei 1856 te Hoogeveen (Krakeel). Koert werd 60 jaar, 3 maanden en 28 dagen.<488,489>

Van Koert en Hendrikje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Anna de Graaf, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 april 1822 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 14 oktober 1822 te Hoogeveen (Krakeel). Anna werd 5 maanden en 29 dagen.

2  Anna de Graaf, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 september 1823 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 5 mei 1898 te Hoogeveen (Het Schut). Anna werd 74 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Anna trouwt op 4 mei 1844 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Gerhardus Bloemholt, zoon van Jan Hendriks Bloemholt en Albertien Pieters Giezen. Gerhardus is geboren op 28 februari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 13 februari 1892 te Hoogeveen. Gerhardus werd 71 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

3  Elisabeth de Graaf, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 september 1825 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 23 april 1856 te Hoogeveen (Krakeel). Elisabeth werd 30 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Elisabeth trouwt op 23 februari 1853 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 29-jarige Wolter Heuvelman, zoon van Roelof Heuvelman en Elsje Wolters Jonge. Wolter is geboren op 15 maart 1823 te Hoogeveen.

4  Jan de Graaf, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 maart 1828 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 3 januari 1871. Jan werd 42 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Jan trouwt op 10 mei 1851 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Lammigje Smeding, dochter van Berend Arends Smeding en Jantje Alberts Kerkhof. Lammigje is geboren op 23 september 1830 te Hoogeveen, is overleden voor 28 augustus 1867. Lammigje werd hoogstens 36 jaar, 11 maanden en 5 dagen. Jan trouwt op 28 augustus 1867 te Hoogeveen op 39-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Albertje Barels, dochter van Jan Barels en Grietje Hendriks Gort. Albertje is geboren op 5 oktober 1832 te Hoogeveen.

Albertje was eerder gehuwd (1) met Hendrikus Mager.<490>

5  Jantje de Graaf, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 januari 1831 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 8 juli 1910 te Hoogeveen (Noord). Jantje werd 79 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Jantje trouwt op 23 december 1854 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 26-jarige Egbert Jans Dekker, zoon van Jan Klaas Dekker en Hilligje Egberts Pol. Egbert, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 september 1828 te Hoogeveen, is overleden op 9 december 1891 te Hoogeveen (Krakeel). Egbert werd 63 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Egbert was eerder gehuwd (1) met Elizabeth Booij (zie X-BY).<491,492>

6  Aaltje de Graaf, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 juni 1833 te Hoogeveen (Krakeel) in HA staat 24 juni, 4 juni aangehouden, is overleden op 14 maart 1920 te Hoogeveen. Aaltje werd 86 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Aaltje trouwt op 4 februari 1854 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Roelofs Smit, zoon van Roelof Jans Smit en Jantien Simons de Jonge. Hendrik is geboren op 25 juni 1830 te Hoogeveen, is overleden voor 14 maart 1920. Hendrik werd hoogstens 89 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

7  Hendrikje de Graaf, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 februari 1835 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 19 oktober 1862 te Hoogeveen (Noord). Hendrikje werd 27 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Hendrikje trouwt op 27 juni 1857 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Simon Roelofs Smit, zoon van Roelof Jans Smit en Jantien Simons de Jonge. Simon is geboren op 3 december 1828 te Hoogeveen.

8  Geesje de Graaf, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 juni 1837 te Hoogeveen, is overleden op 27 juli 1880 12.00 uur te Angerlo. Geesje werd 43 jaar, 1 maand en 1 dag.

Geesje trouwt op 12 november 1859 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 23-jarige Pieter Booij, zie X-CF.

9  Jan de Graaf, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 december 1839 te Hoogeveen, is overleden op 9 augustus 1878 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 38 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op 10 juni 1865 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Geesje Arends Schonewille, dochter van Arend Schonewille en Anna Freerks Brouwer. Geesje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 november 1841 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 9 april 1905 te Hoogeveen. Geesje werd 63 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

Geesje was later gehuwd (2) met Berend Schans.<493,494> Geesje was later gehuwd (3) met haar verre neef (10e graad) Egbert Snippe.<495..498>

10  Egbertje de Graaf, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 oktober 1842 te Hoogeveen, is overleden op 20 november 1876 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Egbertje werd 34 jaar en 29 dagen.

Egbertje trouwt op 22 april 1865 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 25-jarige Jan Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (X-CZ) en Alida Jacobs Tichelaar. Jan, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 september 1839 te Hoogeveen, is overleden op 6 februari 1881 14.30 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E207). Jan werd 41 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Jan was later gehuwd (2) met Jantje Boertien.<499..505>

11  Albertje de Graaf, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 december 1844 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 14 maart 1851 te Hoogeveen (Krakeel). Albertje werd 6 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

12  doodgeboren zoon de Graaf is doodgeboren op 24 december 1846 te Hoogeveen (Krakeel).

X-AV  Albert Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (IX-Y) en Liebigje Alberts Klinkien, arbeider, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 13 juni 1802 te Hoogeveen, is overleden op 23 februari 1844 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albert werd 41 jaar, 8 maanden en 10 dagen.<506>

Albert trouwt op 4 februari 1827 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 28-jarige Marrichje Egberts Slot, zie X-AL.<507>

X-AW  Aaltje Jans Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (IX-Y) en Liebigje Alberts Klinkien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 december 1804 te Hoogeveen, is overleden op 15 juni 1864 te Hoogeveen (Noord). Aaltje werd 59 jaar, 5 maanden en 30 dagen.<508>

Aaltje trouwt op 15 mei 1826 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 20-jarige Hendrik Jans Otten, zoon van Jan Jans Otten en Grietje Jans Boer. Hendrik, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 11 december 1805 te Hoogeveen, is overleden op 20 april 1852 te Hoogeveen (Sloot). Hendrik werd 46 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<509,510>

Van Hendrik en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  doodgeboren dochter Otten, wonende te Hoogeveen, is doodgeboren op 5 maart 1827 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

2  Jan Hendriks Otten is geboren op 7 februari 1828 en afkomstig uit Hoogeveen, is overleden op 16 maart 1831 te Zwartsluis. Jan werd 3 jaar, 1 maand en 9 dagen.

3  Liebigje Otten, wonende te Deventer, is geboren op 15 juni 1831 te Zwartsluis, is overleden op 7 december 1860 te Avereest. Liebigje werd 29 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Liebigje trouwt op 18 maart 1858 te Zwolle op 26-jarige leeftijd met Andries de Ton, zoon van Albertus de Ton en Johanna Maria Speek.

4  Jan Hendriks Otten, schippersknecht, is geboren rond 1834 te Hoogeveen, is overleden op 1 februari 1855 te Deventer. Jan werd ongeveer 21 jaar.

5  Jan Hendriks Otten is geboren op 7 april 1836 te Zwolle, is overleden op 17 september 1837 te Olst. Jan werd 1 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

6  Grietje Hendriks Otten is geboren op 15 augustus 1838 te Hoogeveen (Het Schut), is overleden op 12 januari 1858 te Deventer. Grietje werd 19 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

7  Jantje Hendriks Otten is geboren op 20 februari 1842 te Hoogeveen (Slood), is overleden op 4 januari 1858 te Deventer. Jantje werd 15 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

8  Hendrik Hendriks Otten is geboren rond 1845 te Hoogeveen, is overleden op 22 december 1857 te Deventer. Hendrik werd ongeveer 12 jaar.

X-AX  Jantje Jans Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (IX-Y) en Liebigje Alberts Klinkien, dienstmeid, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 16 december 1807 te Hoogeveen, is overleden op 7 juni 1886 te Hoogeveen (De Huizen). Jantje werd 78 jaar, 5 maanden en 22 dagen.<511>

Jantje trouwt op 29 juli 1832 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas Lensen, zoon van Lense Geers Lensen en Aaltje Roelofs Martinus. Klaas, timmerman, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 20 januari 1808 te Hoogeveen, is overleden op 31 oktober 1875 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Klaas werd 67 jaar, 9 maanden en 11 dagen.<512,513>

Van Klaas en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Anna Lensen is geboren te Hoogeveen.

Anna trouwt op 28 augustus 1869 te Meppel met Jan Frederik Kreuse, zoon van Wolter Kreuse en Anna Edelija Auee. Jan is geboren te Zutphen.

2  Lense Lensen.

Lense trouwt op 13 september 1873 te Hoogeveen met Jantje Zwiers, dochter van Jan Roelofs Zwiers en Elsjen Faken.

3  Jan Lensen is geboren op 13 september 1834.

Jan trouwt op 24 augustus 1861 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Alberta Banen, dochter van Lukas Banen en Johanna Bartha van der Veen. Alberta is geboren op 3 januari 1832 te Hoogeveen. Jan trouwt op 12 oktober 1867 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd (2) met de 33-jarige Jentje Banen, dochter van Berend Banen en Albertje Mulder. Jentje is geboren op 17 december 1833 te Hoogeveen. Jan trouwt op 26 juni 1872 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd (3) met Anna Nieuwenhuis, dochter van Lammigje Lamberts Hartman.

4  Hendrik Lensen, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 september 1844 te Hoogeveen, is overleden op 9 februari 1868 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 23 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

5  Hermanna Maria Lensen, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 december 1846 te Hoogeveen, is overleden op 29 oktober 1870. Hermanna werd 23 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

X-AY  Hendrik Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (IX-Y) en Liebigje Alberts Klinkien, schipper, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 9 september 1810 te Hoogeveen, is overleden op 25 juli 1842 te Zwollerkerspel. Hendrik werd 31 jaar, 10 maanden en 16 dagen.<514>

Hendrik trouwt op 16 augustus 1834 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Grietien Jans Boverhof, dochter van Jan Boverhof en Elisabeth Hilberts Wijkman. Grietien, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is gedoopt op 1 februari 1807 te Meppel, is overleden op 26 januari 1853 te Hoogeveen (Krakeel). Grietien werd 45 jaar, 11 maanden en 25 dagen.<515,516>

Grietien was eerder gehuwd (1) met Albert Jans Strijker.<517,518>

Van Hendrik en Grietien zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 18 oktober 1835 te Hoogeveen, is overleden op 1 mei 1868 15.00 uur te Hoogeveen (Slood B20). Elisabeth werd 32 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Elisabeth trouwt op 15 november 1856 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 30-jarige Jan Vowinkel, zoon van Adriaan Vowinkel en Margjen Jans Boer. Jan, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 mei 1826 te Hoogeveen (De Huizen).

2  Albertje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 maart 1837 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 30 december 1839 te Hoogeveen (Krakeel). Albertje werd 2 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

3  Jan Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 oktober 1839 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 18 juni 1840 te Hoogeveen (Krakeel). Jan werd 8 maanden en 7 dagen.

4  Jan Booij is geboren op 12 juni 1841 te Hoogeveen (Krakeel).

Jan trouwt op 20 april 1870 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Roelofje Goverts, dochter van Hendrik Goverts en Gerritdina Brink. Roelofje is geboren op 19 augustus 1850 te Hoogeveen (Molendijk).

X-AZ  Geesje Jans Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (IX-Y) en Geesje Leenderts Kreeft, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 16 januari 1817 te Hoogeveen, is overleden op 9 juni 1903 te Hoogeveen. Geesje werd 86 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Geesje trouwt op 4 maart 1837 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Berend Klaas Kleine, zoon van Klaas Berends Kleine en Hilligje Jans Fiktory. Berend, schipper en zonder beroep, is geboren op 27 augustus 1815 te Hoogeveen, is overleden op 16 juni 1897 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Berend werd 81 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Berend en Geesje zijn acht kinderen bekend:

1  Hilligje Kleine is geboren op 7 juli 1837 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 15 november 1918 te Hoogeveen. Hilligje werd 81 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Hilligje trouwt op 17 oktober 1857 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Geert Maatjes, zoon van Reijnder Geerts Maatjes en Jantje Geerts Moes. Geert, grafdelver, is geboren op 14 oktober 1836 te Hattem, is overleden op 27 september 1903 te Hoogeveen. Geert werd 66 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

2  Geesje Kleine is geboren op 16 september 1839 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 23 januari 1857 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesje werd 17 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

3  Klaas Kleine is geboren op 12 november 1841 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

4  Niesje Kleine is geboren op 10 oktober 1844 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 27 januari 1923 te Hoogeveen (Het Haagje). Niesje werd 78 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Niesje trouwt op 16 mei 1866 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd (1) met haar verre neef (6e graad) de 36-jarige Gerhardus Faken, zoon van Hendrik Jans Faken (X-AT) en Roelofje Gerards Koster. Gerhardus is geboren op 15 september 1829 te Hoogeveen. Niesje trouwt op 9 juli 1870 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Jan Kuiper, zoon van Hendrik Kuiper en Grietje Jans Reinders. Jan, arbeider, is geboren op 23 oktober 1838 te Hoogeveen, is overleden op 28 februari 1909 te Hoogeveen (Krakeel). Jan werd 70 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Hilligje de Greef.<519>

Niesje trouwt op 23 februari 1910 te Hoogeveen op 65-jarige leeftijd (3) met de 71-jarige Jan Pool, zoon van Gerrit Pool en Aaltje Worst. Jan is geboren op 10 december 1838 te Hoogeveen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Albertje Salomons.<520,521>

5  Jantje Kleine, dienstmeid, is geboren op 13 november 1847 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 19 maart 1932 te Hoogeveen (Alteveer). Jantje werd 84 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Jantje trouwt op 2 februari 1870 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerrit Boertien, zoon van Geert Egberts Boertien en Jantje Arends Schonewille. Gerrit, dienstknecht en zonder beroep, is geboren op 30 maart 1843 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 19 februari 1922 te Hoogeveen (Alteveer). Gerrit werd 78 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

6  Roelofje Kleine is geboren op 4 september 1850 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 28 februari 1940 te Zwolle. Roelofje werd 89 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Roelofje trouwt op 29 januari 1873 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Albertus ter Steege, zoon van Herm ter Steege en Heildina Tinholt. Albertus, zonder beroep, is geboren op 5 september 1847 te Avereest, is overleden op 29 juli 1923 te Hoogeveen (Het Schut). Albertus werd 75 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

7  Geertruida Kleine is geboren op 22 juni 1853 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 17 april 1856 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geertruida werd 2 jaar, 9 maanden en 26 dagen.

8  Berend Kleine is geboren op 10 augustus 1858 te Wijhe, is overleden op 8 maart 1861 te Hoogeveen. Berend werd 2 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

X-BA  Jan Jans Booij, zoon van Jan Hendriks Booij (IX-Y) en Geesje Leenderts Kreeft, schipper, is geboren op 19 januari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 29 november 1883 te Hoogeveen (Noord). Jan werd 63 jaar, 10 maanden en 10 dagen.<522>

Jan trouwt op 4 mei 1844 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 26-jarige Heiltje Jannes Bremer, zie X-BE.

Van Jan en Heiltje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Booij, schipper en turfschipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 december 1844 te Hoogeveen (Noord), is overleden voor 1 augustus 1907. Jan werd hoogstens 62 jaar, 7 maanden en 2 dagen.<523>

Jan trouwt op 27 december 1867 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Grietje Booij, dochter van Allart Booij (X-CU) en Egbertien Denneman. Grietje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 december 1845 te Hoogeveen.<524,525>

Grietje was later gehuwd (2) met Klaas Riezebos.<526..529>

2  Aaltje Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 mei 1847 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 6 februari 1895 te Hoogeveen (Slood). Aaltje werd 47 jaar, 8 maanden en 13 dagen.<530,531>

Aaltje trouwt op 30 augustus 1871 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Arends Strijker, zoon van Arend Jans Strijker en Klaasjen Hendriks Strijker. Hendrik, schipper, is geboren op 4 februari 1848 te Hoogeveen (Krakeel).

Hendrik was later gehuwd (2) met Janna Botter.<532..535>

3  Geesje Booij is geboren op 12 maart 1851 te Hoogeveen (Het Haagje).

Geesje trouwt op 16 mei 1874 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Pieter Strijker, zoon van Pieter Jans Strijker en Jentje Arends Metselaar. Pieter, zonder beroep, is geboren op 3 april 1851 te Hoogeveen, is overleden op 7 maart 1939 te Hoogeveen (Het Haagje). Pieter werd 87 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

4  Johannes Booij is geboren op 20 oktober 1853 te Wijhe, is overleden op 25 februari 1862 te Hoogeveen (Noord). Johannes werd 8 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

5  Klaasje Booij is geboren op 14 augustus 1856 te Oldemarkt, is overleden op 30 juni 1927 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Klaasje werd 70 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Klaasje trouwt op 17 mei 1879 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met Roelof Everts, zoon van Hilbert Everts en Maria Streutker.

6  Aleida Booij is geboren op 30 december 1860 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 8 maart 1862 te Hoogeveen (Noord). Aleida werd 1 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

X-BB  Aaltje Jans Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (IX-Y) en Geesje Leenderts Kreeft, is geboren op 6 februari 1823 te Hoogeveen.

Aaltje trouwt op 25 maart 1843 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelof Egging, zoon van Gerrit Egging en Aaltien Klaas Ligtendonk. Roelof is geboren op 22 augustus 1820 te Hoogeveen.

Van Roelof en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1  Gerrit Roelofs Egging, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 juli 1843 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is verdronken op 24 december 1854 te De Wijk (levenloos opgehaald bij de Ossensluis). Gerrit werd 11 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

2  Geesje Roelofs Egging is geboren in 1845 te Zwartsluis, is overleden op 27 september 1849 te Hoogeveen. Geesje werd 4 jaar.

3  Jan Roelofs Eggink is geboren rond 1849 te Kampen.

Jan trouwt op 13 december 1873 te Ommen op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 19-jarige Hendrikje Kist, dochter van Willem Kist en Agatha Boensma. Hendrikje is geboren rond 1854 te Avereest, is overleden voor 22 januari 1887. Hendrikje werd hoogstens 33 jaar. Jan trouwt op 22 januari 1887 te Den Ham - Ov. op ongeveer 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Lubbigien Nijkamp, dochter van Gerridina Nijkamp. Lubbigien is geboren rond 1861 te Hardenberg.

4  Geesje Roelofs Egging is geboren op 7 oktober 1851 te Zwartsluis, is overleden op 8 september 1854 te Hoogeveen. Geesje werd 2 jaar, 11 maanden en 1 dag.

5  Niesje Roelofs Egging, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 maart 1854 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 17 juni 1942 te Ommen. Niesje werd 88 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Niesje trouwt op 23 mei 1878 te Den Ham - Ov. op 24-jarige leeftijd met de 36-jarige Jan Lublinkhof, zoon van Hendrik Lubbelinkhof en Margje Bosman. Jan is geboren op 26 januari 1842 te Avereest, is overleden op 26 mei 1933 te Ommen. Jan werd 91 jaar en 4 maanden.

Jan was eerder gehuwd (1) met Jentje Kuilder.<536,537>

6  Gerrit Roelofs Egging, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 december 1857 te Hoogeveen (Krakeel).

7  Roelof Roelofs Egging is geboren op 30 september 1860 te Hoogeveen.

Roelof trouwt op 3 oktober 1884 te Den Ham - Ov. op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Armtje Roskam, dochter van Roelof Roskam en Trijntje Bruintjes. Armtje is geboren rond 1857 te Ambt Vollenhove.

8  Berend Roelofs Eggink is geboren rond 1866 te Ambt Hardenberg.

Berend trouwt op 17 juni 1892 te Den Ham - Ov. op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Jantien Dekker, dochter van Lucas Dekker en Hendrika Koeling. Jantien is geboren rond 1869 te Den Ham - Ov., is overleden voor 23 december 1899. Jantien werd hoogstens 30 jaar. Berend trouwt op 23 december 1899 te Den Ham - Ov. op ongeveer 33-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 34-jarige Zwaantje Wolters, dochter van Hilbert Wolters en Evertje de Witte. Zwaantje is geboren rond 1865 te Ambt Ommen.

Zwaantje was eerder gehuwd (1) met Gerrit Hendrik Hendriksen.<538>

X-BC  Jan Lucas Batterink, zoon van Lucas Jans Batterink en Trijntje Hendriks Booij (IX-Z), timmerman, wonende te Kerkenbosch, is geboren op 17 december 1806 in de gem. Zuidwolde - Dr., is overleden op 24 april 1885 22.00 uur te Kerkenbosch. Jan werd 78 jaar, 4 maanden en 7 dagen.<539,540>

Jan trouwt op 12 mei 1827 te Zuidwolde - Dr. op 20-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Jentje Leferts Drogt, dochter van Lefert Karst Drogt en Hilligje Harms. Jentje, landbouwster, is gedoopt op 1 januari 1807 te Zuidwolde - Dr..

Van Jan en Jentje is een kind bekend:

1  Lukas Batterink, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 juni 1833 te Zuidwolde - Dr., is overleden op 18 juni 1902 te Hoogeveen (Krakeel). Lukas werd 68 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Lukas trouwt op 23 augustus 1856 te Zuidwolde - Dr. op 23-jarige leeftijd met Aaltje Zantinge, dochter van Harm Jans Zantinge en Zwaantje Jans Pruissen.

Jan trouwt op 10 januari 1849 te Hoogeveen op 42-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Jantje Gerrits Prins, dochter van Gerrit Hendriks Prins en Jantje Hendriks Kroes. Jantje is gedoopt op 3 januari 1808 te Hoogeveen, is overleden voor 25 april 1885. Jantje werd hoogstens 77 jaar, 3 maanden en 22 dagen.<541>

Jantje was eerder gehuwd (1) met Harm Jans Scholten.<542>

X-BD  Hendrik Jannes Bremer, zoon van Jannes Berends Bremer en Aaltje Hendriks Booij (IX-AA), arbeider, is gedoopt op 22 november 1807 te Hoogeveen, is overleden voor 6 februari 1894. Hendrik werd hoogstens 86 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Hendrik trouwt op 13 juni 1830 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Aaltje Hendriks Victorie, dochter van Hendrik Jans Victorie en Heiltje (Hilligje) Wichers Schonewille. Aaltje, arbeidster, is gedoopt op 19 augustus 1808 te Hoogeveen, is overleden voor 23 april 1875. Aaltje werd hoogstens 66 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Hendrik trouwt op 16 april 1836 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Johanna Schonewille, dochter van Jan Arends Schonewille en Pietertje Alberts Kattouw. Johanna, arbeidster, is geboren op 11 juni 1813 te Hoogeveen, is overleden voor 23 april 1875. Johanna werd hoogstens 61 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Van Hendrik en Johanna is een kind bekend:

1  Pietertje Bremer is geboren op 25 mei 1838 te Hoogeveen.

Pietertje trouwt op 23 maart 1867 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Reinder Klaassen, zoon van Gerrit Reinders Klaassen en Hendrikje Booij (IX-BC). Reinder is geboren op 20 oktober 1838 te Hoogeveen.

Hendrik trouwt op 23 april 1875 te Beilen op 67-jarige leeftijd (3) met zijn verre nicht (8e graad) de 55-jarige Janna Booij, zie X-DF.

X-BE  Heiltje Jannes Bremer, dochter van Jannes Berends Bremer en Aaltje Hendriks Booij (IX-AA), arbeidster en zonder beroep, is geboren op 14 juli 1817 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 8 februari 1900 te Hoogeveen (Noord). Heiltje werd 82 jaar, 6 maanden en 25 dagen.<543,544>

Heiltje trouwt op 4 mei 1844 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met haar volle neef de 24-jarige Jan Jans Booij, zie X-BA.

X-BF  Geertruida Jannes Bremer, dochter van Jannes Berends Bremer en Aaltje Hendriks Booij (IX-AA), arbeidster en zonder beroep, is geboren op 24 september 1819 te Hoogeveen, is overleden op 21 augustus 1896 te Hoogeveen (Noord). Geertruida werd 76 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

Geertruida trouwt op 13 april 1842 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelof Stoffers Otten, zoon van Stoffer Roelofs Otten en Hendrikje Arends Stoter. Roelof, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 november 1818 te Hoogeveen (Tiendeveen), is overleden op 17 juli 1896 te Hoogeveen (Noord). Roelof werd 77 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Van Roelof en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Roelofs Otten, landbouwer en arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 2 september 1850 te Hoogeveen, is overleden op 20 oktober 1926 te Hoogeveen (Noord). Hendrik werd 76 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Hendrik trouwt op 15 mei 1875 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Lammigje Dekker, dochter van Lambert Jans Dekker en Klaasje Dekker. Lammigje, zonder beroep, is geboren op 11 maart 1853 te Hoogeveen, is overleden op 9 februari 1903 te Hoogeveen. Lammigje werd 49 jaar, 10 maanden en 29 dagen. Hendrik trouwt op 3 april 1915 te Hoogeveen op 64-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (10e graad) de ongeveer 46-jarige Jentje Haveman, dochter van Jan Jans Haveman en Jantje Lip. Jentje, zonder beroep, is geboren rond 1869 te Hoogeveen.

Jentje was eerder gehuwd (1) met Wolter Vrijthof.<545>

2  Stoffer Roelofs Otten, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 29 december 1842 te Hoogeveen, is overleden op 20 november 1925 te Hoogeveen (Alteveer). Stoffer werd 82 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Stoffer trouwt op 2 mei 1868 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 22-jarige Albertje Hendriks Vos, dochter van Hendrik Geugjes Vos en Albertje Jans Klos. Albertje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 augustus 1845 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 22 december 1926 te Hoogeveen (Alteveer). Albertje werd 81 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

X-BG  Jacob Alberts Boer, zoon van Albert Jacobs Boer en Hendrikje Hendriks Booij (IX-AB), schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 oktober 1816 te Hoogeveen, is overleden op 29 augustus 1863 te Hoogeveen (De Huizen). Jacob werd 46 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Jacob trouwt op 25 april 1846 te Hoogeveen op 29-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Annigje Hendriks Strijker, dochter van Hendrik Pieters Strijker en Janna Jans Hartman. Annigje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 april 1823 te Hoogeveen, is overleden op 2 maart 1850 te Hoogeveen (Noord). Annigje werd 26 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Van Jacob en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Albert Jacobs Boer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 september 1847 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 26 juni 1852 te Hoogeveen (Huizen). Albert werd 4 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

2  Janna Jacobs Boer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 januari 1850 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 10 februari 1850 te Hoogeveen (Noord). Janna werd 29 dagen.

Jacob trouwt op 18 december 1850 te Hoogeveen op 34-jarige leeftijd (2) met zijn achternicht (5e graad) de 37-jarige Aleida Botter, dochter van Jan Bartels Botter en Jantien Jans Faken (X-AR). Aleida, naaister, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 november 1813 te Hoogeveen, is overleden op 21 april 1877 te Hoogeveen (Kleine Kerksteeg). Aleida werd 63 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Aleida was eerder gehuwd (1) met Pieter Pieters Blokzijl.<546,547>

X-BH  Trijntje Alberts Boer, dochter van Albert Jacobs Boer en Hendrikje Hendriks Booij (IX-AB), wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 februari 1823 te Hoogeveen, is overleden op 21 september 1871 te Hoogeveen (Krakeel). Trijntje werd 48 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Trijntje trouwt op 25 april 1846 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Wolter Jans Strijker, zoon van Jan Pieters Strijker en Pietertje Alberts Klinkien. Wolter, wonende te Hoogeveen, is geboren op 18 mei 1821 te Hoogeveen, is overleden op 28 juli 1865 te Hoogeveen (Krakeel). Wolter werd 44 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Van Wolter en Trijntje is een kind bekend:

1  Pietertje Strijker, zonder beroep en schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 februari 1848 te Hoogeveen, is overleden op 23 juni 1886 03.00 uur te Hoogeveen (Krakeel D80). Pietertje werd 38 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Pietertje trouwt op 29 april 1871 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 22-jarige Seine Booij, zie X-CI.<548>

X-BI  Pieter Booij, zoon van Pieter Hendriks Booij (IX-AC) en Jeltje Willems Boonstra, dagloner, arbeider en landbouwer, is geboren op 6 maart 1814 te Smilde, is overleden op 16 oktober 1880 te Lhee. Pieter werd 66 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Pieter trouwt op 2 mei 1840 te Dwingeloo op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Aaltje Klokker, dochter van Koert Alberts Klokker en Hendrikje Hendriks. Aaltje, zonder beroep en landbouwster, is geboren op 27 oktober 1818 te Beilen, is overleden op 8 oktober 1902 te Lhee. Aaltje werd 83 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van Pieter en Aaltje zijn elf kinderen bekend:

1  Hendrikje Boois is geboren op 4 februari 1841 te Dwingeloo, is overleden op 7 februari 1841 te Dwingeloo. Hendrikje werd 3 dagen.

2  Hendrikje Boois, zonder beroep, is geboren op 6 januari 1842 te Dwingeloo, is overleden op 1 februari 1919 te Dwingeloo. Hendrikje werd 77 jaar en 26 dagen.

Hendrikje trouwt op 26 april 1876 te Dwingeloo op 34-jarige leeftijd met de 45-jarige Harmannes Eggink, zoon van Hendrik Eggink en Jantje Jacobs Huisman. Harmannes is geboren op 17 maart 1831 te Dwingeloo, is overleden op 19 november 1907 te Dwingeloo. Harmannes werd 76 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Harmannes was eerder gehuwd (1) met Geessien Vos.<549,550>

3  Jantje Boois, zonder beroep, is geboren op 22 oktober 1843 te Lhee, is overleden op 26 februari 1888 te Lhee. Jantje werd 44 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Jantje trouwt op 30 april 1869 te Dwingeloo op 25-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Pieter Muggen, zoon van Andries Pieters Muggen en Grietje Hendriks Bellinga. Pieter, zonder beroep en arbeider, is geboren op 22 augustus 1836 te Dwingeloo, is overleden op 26 juni 1878 te Steenwijk. Pieter werd 41 jaar, 10 maanden en 4 dagen. Jantje trouwt op 1 september 1880 te Dwingeloo op 36-jarige leeftijd (2) met de 46-jarige Jan Harms Dekker, zoon van Harm Jans Dekker en Jantje Jans Zoer. Jan is geboren op 28 september 1833 te Lhee, is overleden op 29 maart 1918 te Dwingeloo. Jan werd 84 jaar, 6 maanden en 1 dag.

Jan was eerder gehuwd (1) met Annigje Kloeze.<551,552>

4  Koert Boois, landbouwer, is geboren op 17 september 1845 te Lhee, is overleden op 17 november 1885 te Lhee. Koert werd 40 jaar en 2 maanden.

Koert trouwt op 26 april 1876 te Dwingeloo op 30-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Grietje Knippels, dochter van Arend Roelofs Knippels en Zwaantien Jans Hagen. Grietje is geboren op 10 maart 1851 te Pesse, is overleden op 22 december 1878 te Lhee. Grietje werd 27 jaar, 9 maanden en 12 dagen. Koert trouwt op 27 april 1881 te Dwingeloo op 35-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Trientien Dijkman, dochter van Willem Freriks Dijkman en Klaasje Harms Waninge. Trientien is geboren op 4 februari 1856 te Ruinen, is overleden op 6 juni 1940 te Beilen. Trientien werd 84 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Trientien was later gehuwd (2) met Geert Knippels.<553,554>

5  Stijntje Boois is geboren op 7 maart 1848 te Lhee, is overleden op 5 mei 1849 te Lhee. Stijntje werd 1 jaar, 1 maand en 28 dagen.

6  Pieter Boois, kleermaker, is geboren op 10 januari 1851 te Lhee, is overleden op 16 januari 1885 te Lhee. Pieter werd 34 jaar en 6 dagen.

7  Stiena Boois, zonder beroep, is geboren op 21 juli 1853 te Lhee, is overleden op 6 oktober 1932 te Wapse. Stiena werd 79 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Stiena trouwt op 24 november 1875 te Dwingeloo op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Jan Haveman, zoon van Fredrik Haveman en Lammechien Willems Punt. Jan is geboren op 8 december 1845 te Eemster, is overleden op 24 oktober 1928 te Diever. Jan werd 82 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

8  Roelofje Boois, zonder beroep, is geboren op 2 januari 1856 te Lhee, is overleden op 31 december 1877 te Dwingeloo. Roelofje werd 21 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

9  Aaltje Boois, zonder beroep, is geboren op 18 januari 1858 te Lhee, is overleden op 17 juni 1921 te Dwingeloo. Aaltje werd 63 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Aaltje trouwt op 26 maart 1903 te Dwingeloo op 45-jarige leeftijd met de 53-jarige Henderikus Rodermond, zoon van Jan Jans Rodermond en Grietje Jonkers. Henderikus is geboren op 13 november 1849 te Leggeloerveld, is overleden op 9 januari 1908 te Dwingeloo. Henderikus werd 58 jaar, 1 maand en 27 dagen.

10  Johannes Boois is geboren op 16 mei 1860 te Lhee, is overleden op 6 maart 1861 te Lhee. Johannes werd 9 maanden en 18 dagen.

11  Johannes Booi is geboren op 22 januari 1862 te Lhee, is overleden op 25 juni 1862 te Lhee. Johannes werd 5 maanden en 3 dagen.

X-BJ  Berendina Jans Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (IX-AD) en Geesje Jans Hagedoorn, zonder beroep, wonende te Avereest, is geboren op 27 april 1812 te Hoogeveen, is overleden op 16 mei 1844 18.00 uur te Avereest (Dedemsvaart). Berendina werd 32 jaar en 19 dagen.

Berendina trouwt op 2 mei 1834 te Ambt Ommen op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Harms Pol, zoon van Harm Marcus en Wichertien Geerts. Jan, arbeider en veenbaas, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is geboren op 25 juli 1813 te Hoogeveen (Sloot).

Jan was later gehuwd (2) met Marrigje Westerman.<555,556>

Van Jan en Berendina zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Pol, arbeider, wonende te Avereest, is geboren op 24 november 1834 te Ambt Ommen (akte van bekendheid).<557>

Harm was gehuwd (1) met Jantje Pol, dochter van Markus Pol en Allertje Strijker. Jantje, zonder beroep, wonende te Avereest, is geboren in 1836 te Hasselt, is overleden op 29 september 1858 te Avereest. Jantje werd 22 jaar.<558,559> Harm trouwt op 15 oktober 1859 te Avereest (huwelijksgetuigen waren zijn vader Jan Harms Pol en zijn schoonvader Jan Gerrits Drogt) op 24-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Jantje Drogt, dochter van Jan Gerrits Drogt en Roelofje Willems Veldman. Jantje, wonende te Avereest, is geboren op 24 december 1836 te Zuidwolde - Dr..<560,561>

2  Gezina Pol, wonende te Avereest, is geboren op 5 maart 1836 te Ambt Ommen.

Gezina trouwt op 12 oktober 1857 te Avereest op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Jacob Koops, zoon van Albert Koops en Jantje Schaap. Jacob, schipper, wonende te Avereest, is geboren op 29 april 1832 te Rheezerveen.

3  Wichertje Pol, zonder beroep, wonende te Avereest, is geboren op 26 februari 1842 te Avereest.

Wichertje trouwt op 24 februari 1871 te Avereest op 28-jarige leeftijd met haar volle neef de 36-jarige Hendrik Meijer, zoon van Arend Meijer en Geesje Hendriks Kroezen. Hendrik, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 maart 1834 te Hoogeveen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Lamberta Schonewille.<562..566>

X-BK  Johannes Duinkerken, zoon van Pieter Hendriks Duinkerken en Wichertien Jannes Booij (IX-AF), is geboren op 3 september 1814 te Hoogeveen.

Johannes trouwt op 15 april 1846 te Hoogeveen op 31-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (8e graad) de 23-jarige Margje Schonewille, dochter van Jan Arends Schonewille en Pietertje Alberts Kattouw. Margje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 15 mei 1822 te Hoogeveen, is overleden op 21 juli 1864 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Margje werd 42 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Johannes en Margje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Duinkerken is geboren rond 1847 te Hoogeveen, is overleden op 12 april 1937 te Emmen. Pieter werd ongeveer 90 jaar.

Pieter trouwt op 16 april 1870 te Hoogeveen op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (6e graad) de ongeveer 22-jarige Grietje Kikkert, dochter van Berend Lamberts Kikkert en Petertien Hendriks Duinkerken. Grietje is geboren rond 1848 te Hoogeveen, is overleden op 1 augustus 1917 te Emmen. Grietje werd ongeveer 69 jaar. Pieter was gehuwd (2) met Gerritdina Goldbach.

2  Jan Duinkerken is geboren op 15 oktober 1849 te Hoogeveen, is overleden op 14 december 1936 te Hoogeveen. Jan werd 87 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Jan trouwt op 21 april 1883 te Hoogeveen op 33-jarige leeftijd met Aaltjen Kikkert, dochter van Jan Lamberts Kikkert en Geze Moman.

3  Wichertje Duinkerken is geboren op 16 november 1852 te Hoogeveen, is overleden op 20 maart 1885 te Coevorden. Wichertje werd 32 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Wichertje trouwt op 22 juli 1882 te Coevorden op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Berend Snippe, zoon van Berend Snippe en Grietje Kats. Berend is geboren op 7 oktober 1856 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 21 december 1920 te Coevorden. Berend werd 64 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Berend was later gehuwd (2) met zijn schoonzus Aleida Booij.<567..576>

4  Arend Duinkerken, zonder beroep, is geboren op 23 oktober 1856 te Hoogeveen, is overleden op 20 april 1938 te Emmen. Arend werd 81 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Arend trouwt op 5 mei 1883 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 27-jarige Jantje Booij, dochter van Jannes Hendriks Booij (X-BW) en Rebekka IJmker. Jantje is geboren op 21 maart 1856 te Hoogeveen, is overleden op 24 oktober 1944 te Emmen. Jantje werd 88 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

5  Hendrik Duinkerken, wonende te Hoogeveen, is geboren op 20 juni 1860 te Hoogeveen, is overleden op 17 april 1883 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 22 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Johannes trouwt op 21 maart 1868 te Hoogeveen op 53-jarige leeftijd (2) met zijn verre halfnicht (10e graad) de 54-jarige Geesjen Snippe, dochter van Stoffer Klaas Snippe en Harmanna Jans Schonewille. Geesjen, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 november 1813 te Hoogeveen, is overleden op 11 maart 1872 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Geesjen werd 58 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Geesjen was eerder gehuwd (1) met Willem Berends Bols.<577..580>

X-BL  Johanna Booij, dochter van Seine Jans Booij (IX-AG) en Janna Jans Vierkant, is geboren op 16 juni 1814 te Hoogeveen, is overleden op 8 september 1873 te Hoogeveen. Johanna werd 59 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Johanna trouwt op 28 april 1841 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met haar verre halfneef (9e graad) de 29-jarige Hendrik Jans Blokzijl, zoon van Jan Thijs Derks Blokzijl en Jantien Hendriks Schonewille. Hendrik, landbouwer, is geboren op 26 september 1811 te Hoogeveen, is overleden op 10 oktober 1881 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 70 jaar en 14 dagen.

Hendrik was later gehuwd (2) met Alida Jacobs Tichelaar.<581..584>

Van Hendrik en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Janna Blokzijl, zonder beroep, is geboren op 14 maart 1844 te Hoogeveen, is overleden op 30 december 1890 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Janna werd 46 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Janna trouwt op 23 mei 1868 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met haar volle neef de 30-jarige Hendrik Pastoor, zoon van Willem Roelofs Pastoor en Klaasje Jans Blokzijl. Hendrik, arbeider, is geboren op 25 april 1838 te Hoogeveen, is overleden op 14 januari 1917 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 78 jaar, 8 maanden en 20 dagen.

2  Jantje Blokzijl, zonder beroep, is geboren op 1 februari 1842 te Hoogeveen.

Jantje trouwt op 30 april 1864 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 27-jarige Berend Veuger, zoon van Jan Hendriks Veuger (X-CY) en Aaltje Berends Boer. Berend, arbeider, is geboren op 10 oktober 1836 te Hoogeveen.

3  Jan Blokzijl, arbeider en zonder beroep, is geboren op 23 december 1846 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 18 mei 1918 te Zwinderscheveld. Jan werd 71 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Jan trouwt op 9 mei 1874 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 20-jarige Liebigje Booij, dochter van Jan Hendriks Booij (X-BX) en Geessien Hendriks ten Caat (X-AE). Liebigje, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 februari 1854 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 6 maart 1914 te Zwinderscheveld (Hollandscheveld). Liebigje werd 60 jaar en 7 dagen.

4  Wichertje Blokzijl, arbeider en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 januari 1855 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 6 april 1936 te Oosterhesselen. Wichertje werd 81 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Wichertje trouwt op 29 april 1876 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 24-jarige Berend Arends Profijt, zoon van Arend Koerts Profijt (X-AA) en Catharina Pieters Smand. Berend, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 oktober 1851 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 20 september 1931 te Oosterhesselen. Berend werd 79 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

X-BM  Liebigje Booij, dochter van Seine Jans Booij (IX-AG) en Janna Jans Vierkant, is geboren op 26 april 1816 te Hoogeveen, is overleden op 8 november 1864 te Meppel. Liebigje werd 48 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Liebigje trouwt op 8 juni 1842 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 22-jarige Hendrik Hartman, zoon van Jan Hendriks Hartman en Maria Geerts Oelen. Hendrik is geboren op 28 november 1819 te Hoogeveen.

Van Hendrik en Liebigje is een kind bekend:

1  Jan Hartman is geboren op 26 mei 1844 te Hoogeveen.

Jan trouwt op 30 december 1868 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Jantje Winkel, dochter van Pieter Koerts Winkel en Jantje Jans Otten. Jantje is geboren op 7 juli 1839 te Hoogeveen. Jan was gehuwd (2) met zijn verre nicht (10e graad) Alida Johanna Prigge, dochter van Johann Heinrich Emanul Prigge en Jantje Fredriks. Alida is geboren op 19 december 1843 te Hoogeveen.

Alida was eerder gehuwd (1) met Roelof Metselaar.<585,586>

X-BN  Jan Seines Booij, zoon van Seine Jans Booij (IX-AG) en Janna Jans Vierkant, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 januari 1827 te Hoogeveen, is overleden op 22 mei 1874 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 47 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Jan trouwt op 30 april 1857 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Annigje Benjamins, dochter van Hendrik Gosens Benjamins en Annigje Roelofs Ymker. Annigje, zonder beroep, is geboren op 13 juli 1835 te Hoogeveen, is overleden op 25 september 1865 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Annigje werd 30 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van Jan en Annigje zijn twee kinderen bekend:

1  Janna Booij is geboren op 19 november 1857 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 12 maart 1863 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Janna werd 5 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

2  Annigje Booij, zonder beroep, is geboren op 27 juni 1861 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 30 december 1916 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Annigje werd 55 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Annigje trouwt op 7 mei 1887 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jan Boer, zoon van Hendrik Boer en Roelofje Pol. Jan, arbeider, is geboren rond 1862 te Hoogeveen.

Jan trouwt op 23 februari 1867 te Hoogeveen op 40-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (9e graad) de 31-jarige Jantje de Boer, dochter van Harm Willems de Boer en Trijntje Jans Faken (X-AS). Jantje, zonder beroep, is geboren op 13 november 1835 te Hoogeveen, is overleden op 23 juni 1898 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 62 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Jantje was later gehuwd (2) met Jan Entjes.<587..589>

X-BO  Aaltje Booij, dochter van Pieter Johannes Booij (IX-AH) en Maria Lamberts Oelen, is geboren op 29 september 1815 te Hoogeveen, is overleden op 16 januari 1894 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 78 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

Aaltje trouwt op 22 april 1840 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 21-jarige Berend Hendriks ten Caat, zie X-AF.

X-BP  Elisabeth Booij, dochter van Pieter Johannes Booij (IX-AH) en Maria Lamberts Oelen, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 februari 1818 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 28 februari 1910 17.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E205). Elisabeth werd 92 jaar en 12 dagen.

Elisabeth trouwt op 26 april 1843 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met haar verre halfneef (10e graad) de 26-jarige Jan Jans Schonewille, zoon van Jan Otten Jans Schonewille en Aaltje Christiaans Kwint. Jan is geboren op 15 september 1816 te Hoogeveen, is overleden op 4 december 1892 te Hoogeveen. Jan werd 76 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Van Jan en Elisabeth zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Otto Schonewille.

Jan trouwt op 12 april 1884 te Hoogeveen met Hendrikje Zwiggelaar, dochter van Jan Gerrits Zwiggelaar en Aaltje Hartman. Hendrikje is geboren te Hoogeveen.

2  Pietertje Schonewille.

Pietertje trouwt op 22 september 1877 te Hoogeveen met Jan Hartman, zoon van Jan Hartman en Catharina Seinen.

3  Aaltje Schonewille is geboren op 6 januari 1844 te Hoogeveen, is overleden op 26 december 1881 te Hoogeveen. Aaltje werd 37 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Aaltje trouwt op 27 april 1867 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 24-jarige Benjamin Alberts Vos, zoon van Albert Geugjes Vos en Arendina Benjamins. Benjamin, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 oktober 1842 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 7 januari 1906 te Hoogeveen. Benjamin werd 63 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Benjamin was later gehuwd (2) met Sijke Bruin Bruinsma.<590,591>

4  Maria Schonewille, zonder beroep en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 18 november 1846 te Hoogeveen, is overleden op 16 januari 1930 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Maria werd 83 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Maria trouwt op 6 april 1872 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 28-jarige Harm Kikkert, zoon van Arend Jans Kikkert en Catharina Harms Vos. Harm, arbeider en landbouwer, wonende te Hoogeveen, is geboren op 29 november 1843 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 30 september 1936 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Harm werd 92 jaar, 10 maanden en 1 dag.

5  Jantje Schonewille is geboren op 26 oktober 1849 te Hoogeveen, is overleden op 16 mei 1856 te Hoogeveen. Jantje werd 6 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

6  Jantje Schonewille is geboren op 29 augustus 1856 te Hoogeveen, is overleden op 2 oktober 1857 te Hoogeveen. Jantje werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

X-BQ  Lambert Booij, zoon van Pieter Johannes Booij (IX-AH) en Maria Lamberts Oelen, arbeider, wonende te Hoogeveen en te Dalen, is geboren op 16 november 1820 te Hoogeveen, is overleden op 24 januari 1897 te Dalen. Lambert werd 76 jaar, 2 maanden en 8 dagen.<592,593>

Lambert trouwt op 21 maart 1849 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Lammigje Schokker, dochter van Harm Jannes Schokker en Geesje Derks Blokzijl. Lammigje, arbeidster, zonder beroep en arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 december 1826 te Hoogeveen, is overleden op 27 maart 1884 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Lammigje werd 57 jaar, 2 maanden en 28 dagen.

Van Lambert en Lammigje zijn vier kinderen bekend:

1  Maria Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen en te Steenwijksmoer, is geboren op 1 januari 1849 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 24 juni 1877 19.00 uur te Steenwijksmoer. Maria werd 28 jaar, 5 maanden en 23 dagen.<594>

Maria trouwt op 1 april 1871 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 26-jarige Pieter Benjamins, zoon van Harmannus Benjamins en Beekien Jans Schonewille. Pieter, arbeider en zonder beroep, wonende te Hoogeveen en te Steenwijksmoer, is geboren op 11 december 1844 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 14 april 1916 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 71 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Pieter was later gehuwd (2) met Ebeltje Diemers Veenstra.<595,596> Pieter was later gehuwd (3) met Beertje van Blanken.<597,598>

2  Geesje Booij is geboren op 11 oktober 1852 te Hoogeveen.

Geesje trouwt op 30 april 1881 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Wolter ten Caat, zoon van Harm Wolters Caat en Annigje Prijs. Wolter is geboren op 22 april 1858 te Hoogeveen.

3  Pietertje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 augustus 1855 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 14 juni 1856 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pietertje werd 9 maanden en 22 dagen.

4  Pieter Booij is geboren op 15 augustus 1860 te Hoogeveen.

Pieter trouwt op 25 juli 1890 te Emmen op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Annegien van de Belt, dochter van Gerrit van de Belt en Jente Wilhelm Lampfermann. Annegien is geboren op 21 augustus 1863 te Emmen.<599>

X-BR  Jannes Booij, zoon van Pieter Johannes Booij (IX-AH) en Maria Lamberts Oelen, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 april 1823 te Hoogeveen, is overleden op 23 mei 1896 te Hoogeveen. Jannes werd 73 jaar, 1 maand en 1 dag.

Jannes trouwt op 29 april 1848 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 21-jarige Hilligje Oelen, dochter van Stoffer Jans Oelen en Margaretien (Margien, Grietje, Margantien) Sents Schonewille. Hilligje, zonder beroep en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 september 1826 te Hoogeveen, is overleden op 28 augustus 1904 te Hoogeveen. Hilligje werd 77 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van Jannes en Hilligje zijn zes kinderen bekend:

1  Grietje Booij, zonder beroep, is geboren op 20 oktober 1849 te Hoogeveen, is overleden voor 20 april 1878. Grietje werd hoogstens 28 jaar en 6 maanden.

Grietje trouwt op 30 april 1873 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Wolter Klok, zoon van Andries Klok en Aafke Wolters Douwsma. Wolter, arbeider, is geboren op 1 oktober 1851 te Smilde.

Wolter was later gehuwd (2) met Trijntje IJmker.<600..603>

2  Pieter Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 september 1852 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 4 januari 1930 te Hoogeveen. Pieter werd 77 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

Pieter trouwt op 21 augustus 1875 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Pietertje Wachtmeester, dochter van Jan Wachtmeester en Geertien Jans van Dalen. Pietertje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 februari 1855 te Stuifzand, is overleden op 30 januari 1933 te Hoogeveen. Pietertje werd 77 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<604>

3  Stoffer Booij is geboren op 7 november 1857 te Hoogeveen, is overleden op 27 mei 1888 te Gramsbergen. Stoffer werd 30 jaar, 6 maanden en 20 dagen.<605>

Stoffer trouwt op 12 mei 1877 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrikje Kikkert, dochter van Jan Lamberts Kikkert en Geze Moman. Hendrikje, wonende te Gramsbergen, is geboren op 27 oktober 1854 te Hoogeveen, is overleden op 31 oktober 1939 te Hoogeveen. Hendrikje werd 85 jaar en 4 dagen.<606>

Hendrikje was later gehuwd (2) met haar verre neef (6e graad) Roelof Smit.<607..610>

4  Maria Booij is geboren op 2 april 1860 te Hoogeveen, is overleden op 22 september 1866 te Hoogeveen. Maria werd 6 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

5  Femmigje Booij is geboren op 13 september 1863 te Hoogeveen.

Femmigje trouwt op 8 mei 1886 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) Klaas Snippe, zoon van Klaas Snippe en Hendrikje Kikkert.

6  Jannes Booij, arbeider en zonder beroep, is geboren op 9 oktober 1867 te Hoogeveen, is overleden op 6 april 1951 te Hoogeveen. Jannes werd 83 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

Jannes trouwt op 22 november 1890 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Margaretha van Eck, dochter van Hendrik van Eck en Johanna Thalen. Margaretha, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 17 april 1865 te Hoogeveen, is overleden op 27 juni 1899 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Margaretha werd 34 jaar, 2 maanden en 10 dagen. Jannes trouwt op 12 maart 1921 te Hoogeveen op 53-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (7e graad) de 48-jarige Hendrika Wimmenhove, dochter van Harm Wimmenhove en Hendrikje Kleine. Hendrika, zonder beroep, is geboren op 13 augustus 1872 te Hoogeveen, is overleden op 8 november 1957 te Hoogeveen. Hendrika werd 85 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Hendrika was eerder gehuwd (1) met Jan Schonewille.<611,612> Hendrika was eerder gehuwd (2) met Johannes Boer.<613,614>

X-BS  Christina Booi, dochter van Pieter Johannes Booij (IX-AH) en Maria Lamberts Oelen, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 september 1830 te Hoogeveen, is overleden op 17 mei 1900 13.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E94). Christina werd 69 jaar, 7 maanden en 25 dagen.

Christina trouwt op 19 april 1856 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Egbert Slot, zoon van Booij Egberts Slot (X-AM) en Roelofje Dekker. Egbert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 november 1831 te Hoogeveen, is overleden op 25 januari 1901 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Egbert werd 69 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Van Egbert en Christina zijn vijf kinderen bekend:

1  Booij Slot, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 november 1856 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

2  Pieter Slot, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 maart 1859 te Hoogeveen (Krakeel).

3  doodgeboren dochter Slot is doodgeboren op 4 januari 1863 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

4  Roelof Slot, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 december 1863 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

5  Maria Slot, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 april 1868 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

X-BT  Pieter Booij, zoon van Pieter Johannes Booij (IX-AH) en Maria Lamberts Oelen, arbeider, is geboren op 8 oktober 1834 te Hoogeveen, is overleden op 20 juli 1905 te Hoogeveen. Pieter werd 70 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Pieter trouwt op 2 mei 1857 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jentje Doldersum, dochter van Wessel Egberts Doldersum en Johanna Hendriks Boer. Jentje, arbeidster en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 september 1832 te Hoogeveen, is overleden op 22 september 1869 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jentje werd 37 jaar en 8 dagen.

Van Pieter en Jentje zijn vijf kinderen bekend:

1  Johanna Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 1 september 1857 te Hoogeveen (Achterom), is overleden op 3 juni 1936 te De Wijk. Johanna werd 78 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

Johanna was gehuwd met Arend Smit, zoon van Jan Harms Smit en Annigje Jans Wever. Arend, landbouwer, is geboren op 3 mei 1854 te De Wijk, is overleden op 3 september 1921 te IJhorst. Arend werd 67 jaar en 4 maanden.

2  Maria Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 mei 1861 te Hoogeveen (Achterom).

3  doodgeboren zoon Booij is doodgeboren op 29 juni 1863 te Hoogeveen (Achterom).

4  Petronella Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 september 1864 te Hoogeveen (Achterom).

5  Wessel Booij, mandenmakersknecht en fabrieksarbeider, wonende te Hoogeveen en te Enschede, is geboren op 2 augustus 1869 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 8 mei 1925 te Amsterdam. Wessel werd 55 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

Wessel trouwt op 23 september 1891 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Klaasje Duinkerken, dochter van Jan Hendriks Duinkerken en Gerritdina Dekker. Klaasje, arbeidster, is geboren op 25 maart 1872 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 20 oktober 1946 te Enschede. Klaasje werd 74 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Pieter trouwt op 6 oktober 1875 te Hoogeveen op 40-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (6e graad) de 42-jarige Grietje Profijt, dochter van Koert Arends Profijt en Alida Harms Vos. Grietje, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 6 september 1833 te Hoogeveen, is overleden op 19 november 1907 te Hoogeveen. Grietje werd 74 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Grietje was eerder gehuwd (1) met haar verre neef (10e graad) Geert van der Weide.<615,616>

Van Pieter en Grietje is een kind bekend:

6  Pieter Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 oktober 1878 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 24 februari 1881 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Pieter werd 2 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

X-BU  Jannes Arends Booij, zoon van Arend Jannes Booij (IX-AI) en Heijltje Jans Schonewille, arbeider, wonende te Hoogeveen en te Slagharen, is geboren op 30 november 1811 te Hoogeveen, is overleden op 2 april 1852 12.00 uur te Slagharen. Jannes werd 40 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Jannes trouwt op 28 februari 1846 te Hoogeveen op 34-jarige leeftijd met zijn verre nicht (9e graad) de 26-jarige Femmechien van der Weide, dochter van Willem Berends van der Weide en Margjen Jans Koster (X-AO). Femmechien, arbeidster, wonende te Hoogeveen en te Avereest, is geboren op 20 februari 1820 te Hoogeveen, is overleden op 27 maart 1890 te Avereest. Femmechien werd 70 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Femmechien was later gehuwd (2) met Lambert Hendriks Winter.<617..619> Femmechien was later gehuwd (3) met Franke Vermeulen.<620..623>

Van Jannes en Femmechien zijn twee kinderen bekend:

1  Heiltje Booij, wonende te Avereest, is geboren op 23 december 1846 18.00 uur te Hoogeveen, is overleden op 17 november 1873 te Stegerveld. Heiltje werd 26 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Heiltje trouwt op 14 mei 1869 te Avereest op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Meine Winters, zoon van Gerrit Winters en Trijntje Zefat. Meine, arbeider, wonende te Avereest, is geboren op 2 juli 1843 te Steenwijkerwold.

2  Willem Booij, arbeider, is geboren op 4 januari 1849 te Kerkenveld, is overleden op 25 januari 1889 te Hoogeveen. Willem werd 40 jaar en 21 dagen.

Willem trouwt op 25 maart 1876 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Aaltje Kerkhof, dochter van Engbert Kerkhof en Jentien Wolting. Aaltje, zonder beroep, is geboren op 19 november 1851 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 16 augustus 1884 te Hoogeveen (Achterom). Aaltje werd 32 jaar, 8 maanden en 28 dagen. Willem trouwt op 19 november 1884 te Hoogeveen op 35-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Hillechien Veldman, dochter van Jan Harms Veldman en Jentien van Eck. Hillechien, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 28 juli 1839 te Pesserdijk, is overleden op 28 februari 1928 te Avereest. Hillechien werd 88 jaar en 7 maanden.

Hillechien was eerder gehuwd (1) met Christiaan Zwiep.<624> Hillechien was later gehuwd (3) met Geert Kleine.<625..627>

X-BV  Elisabeth Arends Booij, dochter van Arend Jannes Booij (IX-AI) en Heijltje Jans Schonewille, arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 augustus 1821 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 19 september 1905 23.30 uur te Hoogeveen (Noord C167). Elisabeth werd 84 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Elisabeth trouwt op 9 juli 1842 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Roelof Veldman, zoon van Harm Egberts Veltman en Fennegien Jans Scholten. Roelof, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 april 1820 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 5 oktober 1885 te Hoogeveen (Noord). Roelof werd 65 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Van Roelof en Elisabeth is een kind bekend:

1  Hilligje Veldman, zonder beroep, is geboren op 20 maart 1859 te Hoogeveen, is overleden op 9 juli 1911 te Hoogeveen (Noord). Hilligje werd 52 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Hilligje trouwt op 2 mei 1896 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 32-jarige Roelof Eleveld, zoon van Lucas Eleveld en Femmigje Hartman. Roelof, arbeider, is geboren rond 1864. Hilligje trouwt op 25 februari 1899 te Hoogeveen op 39-jarige leeftijd (2) met haar volle neef de ongeveer 39-jarige Egbert IJmker, zoon van Jan IJmker en Beertje de Jonge. Egbert, arbeider, is geboren rond 1860.

Egbert was eerder gehuwd (1) met Femmina Boertien.<628,629>

X-BW  Jannes Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jannes Booij (IX-AJ) en Annechien Jans Vierkant, is geboren op 17 oktober 1817 te Hoogeveen, is overleden op 14 mei 1894 te Horst. Jannes werd 76 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Jannes trouwt op 27 april 1842 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (10e graad) de 27-jarige Rebekka IJmker, dochter van Egbert Roelofs IJmker en Elsje Jans Oelen. Rebekka is geboren op 1 mei 1814 te Hoogeveen, is overleden op 15 september 1898 te Horst. Rebekka werd 84 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Van Jannes en Rebekka zijn zes kinderen bekend:

1  Annigje Booij, zonder beroep en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 januari 1843 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 17 september 1918 te Zwinderscheveld. Annigje werd 75 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Annigje trouwt op 25 april 1868 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met haar verre neef (7e graad) de 25-jarige Klaas Kroesen, zoon van Jan Hendriks Kroezen en Marrichje Koerts Koster. Klaas, arbeider en zonder beroep, is geboren op 8 december 1842 te Hoogeveen, is overleden op 17 maart 1923 te Oosterhesselen. Klaas werd 80 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

2  Egbert Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 oktober 1844 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 7 september 1894 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Egbert werd 49 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Egbert trouwt op 7 april 1883 te Hoogeveen op 38-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jacoba Zwiep, dochter van Roelof Zwiep en Marrigjen Bosveld. Jacoba, zonder beroep, is geboren rond 1858 te Hoogeveen.

Jacoba was later gehuwd (2) met Jan Klaver.<630,631>

3  Elsje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 januari 1847 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 28 februari 1928 te Hoogeveen (Krakeel). Elsje werd 81 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Elsje trouwt op 2 mei 1874 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (10e graad) de 27-jarige Geert Alberts Vos, zoon van Albert Geugjes Vos en Arendina Benjamins. Geert, wonende te Hoogeveen, is geboren op 7 juli 1846 te Hoogeveen (Noord C724), is overleden op 16 november 1925 05.00 uur te Hoogeveen (Krakeel D111b). Geert werd 79 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

4  Hendrikje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 oktober 1849 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 13 februari 1922 te Hoogeveen (Hollandscheveld E217). Hendrikje werd 72 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Hendrikje trouwt op 21 maart 1874 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 26-jarige Willem Pastoor, zoon van Willem Roelofs Pastoor en Klaasje Jans Blokzijl. Willem, wonende te Hoogeveen, is geboren op 31 augustus 1847 te Hoogeveen, is overleden op 21 januari 1928 13.00 uur te Hoogeveen (Elim H221). Willem werd 80 jaar, 4 maanden en 21 dagen.

5  Hendrik Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 oktober 1852 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 1 februari 1860 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 7 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

6  Jantje Booij is geboren op 21 maart 1856 te Hoogeveen, is overleden op 24 oktober 1944 te Emmen. Jantje werd 88 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Jantje trouwt op 5 mei 1883 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 26-jarige Arend Duinkerken, zoon van Johannes Duinkerken (X-BK) en Margje Schonewille. Arend, zonder beroep, is geboren op 23 oktober 1856 te Hoogeveen, is overleden op 20 april 1938 te Emmen. Arend werd 81 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

X-BX  Jan Hendriks Booij, zoon van Hendrik Jannes Booij (IX-AJ) en Annechien Jans Vierkant, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 september 1820 te Hoogeveen, is overleden op 18 april 1894 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 73 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Jan trouwt op 22 april 1840 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (10e graad) de 24-jarige Geessien Hendriks ten Caat, zie X-AE.

Jan trouwt op 30 oktober 1886 te Hoogeveen op 66-jarige leeftijd (2) met de 63-jarige Hendrikje Schonewille, dochter van Klaas Jans Schonewille en Jantje Jurjens Veldman. Hendrikje, arbeidster en zonder beroep, is geboren op 2 december 1822 te Hoogeveen, is overleden op 20 januari 1899 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 76 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Hendrikje was eerder gehuwd (1) met Willem Zwiep.<632>

X-BY  Elizabeth Booij, dochter van Hendrik Jannes Booij (IX-AJ) en Annechien Jans Vierkant, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 september 1823 te Hoogeveen, is overleden op 5 april 1853 te Hoogeveen (Krakeel C446). Elizabeth werd 29 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Elizabeth trouwt op 15 maart 1851 te Hoogeveen op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Egbert Jans Dekker, zoon van Jan Klaas Dekker en Hilligje Egberts Pol. Egbert, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 september 1828 te Hoogeveen, is overleden op 9 december 1891 te Hoogeveen (Krakeel). Egbert werd 63 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Egbert was later gehuwd (2) met Jantje de Graaf (zie X-AU.5).<633,634>

Van Egbert en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Dekker is geboren op 6 september 1851 te Hoogeveen, is overleden op 14 augustus 1877 te Hoogeveen. Jan werd 25 jaar, 11 maanden en 8 dagen.

2  Hendrik Dekker is geboren op 30 maart 1853 te Hoogeveen, is overleden op 24 november 1853 te Hoogeveen. Hendrik werd 7 maanden en 25 dagen.

X-BZ  Pieter Booij, zoon van Hendrik Jannes Booij (IX-AJ) en Annechien Jans Vierkant, arbeider, is geboren op 16 november 1826 te Hoogeveen, is overleden op 14 augustus 1916 te Hoogeveen. Pieter werd 89 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Pieter trouwt op 24 april 1852 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Jantien Alberts Luchies, dochter van Albert Jacobs Luchies en Lammegien Egberts Pol. Jantien is geboren op 2 september 1825 te Dalen, is overleden op 23 juni 1885 te Hoogeveen. Jantien werd 59 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Pieter en Jantien zijn zeven kinderen bekend:

1  Liebigje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 2 augustus 1853 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 7 september 1853 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Liebigje werd 1 maand en 5 dagen.

2  Annigje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 november 1854 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 2 september 1856 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Annigje werd 1 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

3  Annigje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 februari 1857 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 12 april 1885 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Annigje werd 28 jaar, 1 maand en 15 dagen.

Annigje trouwt op 4 februari 1882 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Roelof Olde, zoon van Roelof Olde en Hermanna Boertien. Roelof, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 januari 1855 te Hoogeveen, is overleden op 19 mei 1938 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Roelof werd 83 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Roelof was later gehuwd (2) met Jantien Wachtmeester.<635,636>

4  Albert Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 april 1859 te Hoogeveen (Hollandscheveld).

5  Hendrik Booij is geboren op 11 november 1861 te Hoogeveen, is overleden op 13 maart 1865 te Hoogeveen. Hendrik werd 3 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

6  Lammigje Booij is geboren op 21 maart 1864 te Hoogeveen, is overleden op 15 februari 1922 te Hoogeveen. Lammigje werd 57 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Lammigje trouwt op 4 mei 1889 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Schonewille, zoon van Jan Arends Schonewille en Zwaantien Oelen. Hendrik is geboren op 14 augustus 1865 te Zwinderen.

7  Hendrikje Booij is geboren op 1 januari 1867 te Hoogeveen, is overleden op 7 maart 1889 te Hoogeveen. Hendrikje werd 22 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Hendrikje trouwt op 25 april 1888 te Hoogeveen op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Arend Bisschop, zoon van Harmen Bisschop en Hendrikje Winkel. Arend, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 februari 1864 te Hoogeveen (Alteveer), is overleden op 25 mei 1941 te Zuidwolde - Dr.. Arend werd 77 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Arend was later gehuwd (2) met Hendrikje Zwiep.<637,638>

Pieter trouwt op 3 april 1886 te Hoogeveen op 59-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (9e graad) de 55-jarige Aaltje Mager, dochter van Roelof Hendriks Mager en Femmigjen Jans Koster (X-AQ). Aaltje is geboren op 12 november 1830 te Hoogeveen, is overleden op 1 februari 1913 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Aaltje werd 82 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Lucas Vos.<639,640>

X-CA  Hendrik Booij, zoon van Hendrik Jannes Booij (IX-AJ) en Annechien Jans Vierkant, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 juli 1833 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 12 juni 1881 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Hendrik werd 47 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Hendrik trouwt op 25 april 1857 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (6e graad) de 24-jarige Maria Kroezen, dochter van Jan Hendriks Kroezen en Marrichje Koerts Koster. Maria, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 juni 1832 te Hoogeveen, is overleden op 11 juli 1865 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Maria werd 33 jaar en 16 dagen.

Van Hendrik en Maria zijn drie kinderen bekend:

1  Annigje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 24 augustus 1858 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 4 augustus 1925 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Annigje werd 66 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Annigje trouwt op 5 maart 1881 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Albert Benjamins, zoon van Hendrik Benjamins en Sophia Winkel. Albert, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 oktober 1854 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 9 april 1937 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albert werd 82 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

2  Jan Booij is geboren op 8 juli 1862 te Hoogeveen, is overleden op 19 januari 1863 te Hoogeveen. Jan werd 6 maanden en 11 dagen.

3  Jan Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 februari 1864 te Hoogeveen (Alteveer).

Hendrik trouwt op 22 februari 1868 te Hoogeveen op 34-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Geesje Smit, dochter van Egbert Jans Smit en Jantje Harms Gort. Geesje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 januari 1837 te Beilen, is overleden op 22 augustus 1889 05.00 uur te Zutphen . Geesje werd 52 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<641,642>

Van Hendrik en Geesje zijn twee kinderen bekend:

4  Jantje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 6 juni 1869 te Hoogeveen (Alteveer), is overleden op 21 september 1891 te Hoogeveen (Alteveer). Jantje werd 22 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

5  Hendrikje Booij is geboren op 14 augustus 1871 te Hoogeveen, is overleden op 22 februari 1875 te Hoogeveen. Hendrikje werd 3 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

X-CB  Seine Booij, zoon van Hendrik Jannes Booij (IX-AJ) en Annechien Jans Vierkant, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 augustus 1836 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 10 juni 1896 te Kerkenveld. Seine werd 59 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Seine trouwt op 1 maart 1862 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 22-jarige Hilligje Kikkert, dochter van Barend Kikkert en Niesje Hendriks Kroesen. Hilligje is geboren op 17 september 1839 te Hoogeveen, is overleden op 20 februari 1895 te Braamberg - Zuidwolde. Hilligje werd 55 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Van Seine en Hilligje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Booij is geboren op 19 juli 1862 te Hoogeveen, is overleden op 22 juli 1862 te Hoogeveen. Hendrik werd 3 dagen.

2  Hendrik Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 20 augustus 1863 te Hoogeveen (Alteveer), is overleden op 27 juli 1901 17.00 uur te Hoogeveen (Alteveer F84). Hendrik werd 37 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Hendrik trouwt op 3 september 1896 te Zuidwolde - Dr. op 33-jarige leeftijd met de 19-jarige Hendrikje van Zwol, dochter van Jan van Zwol en Geesje Hup. Hendrikje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 29 juli 1877 te Hoogeveen, is overleden op 3 maart 1931 te Hoogeveen. Hendrikje werd 53 jaar, 7 maanden en 2 dagen.

Hendrikje was later gehuwd (2) met Willem Frijlink.<643>

3  Berend Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 december 1865 te Hoogeveen (Alteveer), is overleden op 15 februari 1922 te Hoogeveen (Alteveer). Berend werd 56 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Berend trouwt op 27 september 1895 te Zuidwolde - Dr. op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Aaltje van Zwol, dochter van Jan van Zwol en Geesje Hup. Aaltje, zonder beroep, is geboren op 2 november 1870 te Hoogeveen, is overleden op 15 september 1944 te Hoogeveen. Aaltje werd 73 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Aaltje was later gehuwd (2) met Berend Boertien.<644,645>

4  Niesje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 juni 1868 te Hoogeveen (Alteveer), is overleden op 28 december 1869 te Hoogeveen (Alteveer). Niesje werd 1 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

5  Niesje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 10 januari 1871 te Hoogeveen (Alteveer), is overleden op 11 december 1871 te Hoogeveen (Alteveer). Niesje werd 11 maanden en 1 dag.

6  Jannes Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 29 maart 1873 te Hoogeveen (Hollandscheveld F142), is overleden op 21 oktober 1876 te Hoogeveen (Hollandscheveld F142). Jannes werd 3 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

7  Seine Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 september 1875 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 7 juni 1930 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Seine werd 54 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Seine trouwt op 2 mei 1908 te Hoogeveen op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Christina Kreeft, dochter van Geert Kreeft en Jentje Ridderinkhof. Christina is geboren op 22 mei 1880 te Hoogeveen, is overleden voor 7 juni 1930. Christina werd hoogstens 50 jaar en 16 dagen.

8  Niesje Booij is geboren op 18 november 1877 te Hoogeveen.

Niesje trouwt op 11 juni 1920 te Zuidwolde - Dr. (is gescheiden op 12 mei 1931 te Assen) op 42-jarige leeftijd met de 33-jarige Roelof van de Belt, zoon van Roelof van de Belt en Lammigje Post. Roelof, wonende te Zuidwolde - Dr., is geboren op 28 april 1887 te Zuidwolde - Dr. (Alteveer).

9  Jannes Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 2 juli 1880 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 3 juli 1889 te Zandveld - Zuidwolde - Dr.. Jannes werd 9 jaar en 1 dag.

10  Jan Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 29 juli 1884 te Hoogeveen (Alteveer).

Jan trouwt op 28 september 1917 te Ambt Hardenberg op 33-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltje Benjamins, dochter van Jan Benjamins en Trijntje Prins. Aaltje is geboren op 29 december 1893 te Kerkenveld.

X-CC  Johannes Jannes Booij, zoon van Jannes Booij (IX-AL) en Annigje Jans Botter, is geboren op 23 oktober 1822 te Hoogeveen, is overleden op 6 maart 1915 te Hoogeveen. Johannes werd 92 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Johannes trouwt op 27 april 1842 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Klaasjen Dekker, dochter van Klaas Klaas Dekker en Trijntje Schaap. Klaasjen, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 december 1818 te Hoogeveen, is overleden op 28 januari 1860 te Hoogeveen (Krakeel). Klaasjen werd 41 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Johannes en Klaasjen zijn negen kinderen bekend:

1  Annichje Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 januari 1843 te Hoogeveen, is overleden op 2 maart 1909 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Annichje werd 66 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Annichje trouwt op 6 juni 1866 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Roelof Hendriks Boer, zoon van Hendrik Berends Boer en Jacoba Bloemberg. Roelof, schipper en arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 september 1842 te Hoogeveen, is overleden op 25 februari 1909 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Roelof werd 66 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

2  Klaas Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 september 1844 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 13 december 1893 te Zuidwolde - Dr.. Klaas werd 49 jaar, 2 maanden en 26 dagen.

Klaas trouwt op 19 februari 1870 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Metje Hartman, dochter van Lambert Hartman en Aaltje Boer. Metje, zonder beroep en arbeidster, wonende te Hoogeveen, is geboren op 2 november 1843 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 21 oktober 1921 te Hoogeveen. Metje werd 77 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Metje was later gehuwd (2) met Johannes Kroesen.<646..648>

3  Johannes Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 oktober 1846 te Hoogeveen, is overleden op 5 juni 1847 te Hoogeveen (Krakeel). Johannes werd 7 maanden en 15 dagen.

4  Trijntje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 30 juli 1848 te Hoogeveen, is overleden op 18 oktober 1848 te Hoogeveen (Krakeel). Trijntje werd 2 maanden en 18 dagen.

5  Johannes Booij is geboren op 20 oktober 1849 te Hoogeveen, is overleden op 30 maart 1856 te Hoogeveen. Johannes werd 6 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

6  Trijntje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 augustus 1852 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 22 maart 1936 te Westerbork. Trijntje werd 83 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Trijntje trouwt op 24 maart 1877 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Albert Smand, zoon van Engel Smand en Aaltje Slomp. Albert, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 september 1850 te Hoogeveen, is overleden op 7 augustus 1893 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Albert werd 42 jaar, 10 maanden en 15 dagen. Trijntje trouwt op 11 april 1894 te Hoogeveen op 41-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (10e graad) de 51-jarige Jacob Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (X-CZ) en Alida Jacobs Tichelaar. Jacob, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 juni 1842 13.30 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A-147), is overleden op 29 januari 1908 te Nieuweroord. Jacob werd 65 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Jacob was eerder gehuwd (1) met Geesje Schonewille.<649,650>

7  Jan Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 29 december 1854 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 10 september 1885 te Oegstgeest. Jan werd 30 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

8  Johannes Booij, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 augustus 1857 te Hoogeveen, is overleden op 27 januari 1880 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Johannes werd 22 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

9  doodgeboren zoon Booij, wonende te Hoogeveen, is doodgeboren op 20 januari 1860 te Hoogeveen (Krakeel).

Johannes trouwt op 6 maart 1861 te Hoogeveen op 38-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Catrina Geugjes Vos, dochter van Geugjen Hendriks Vos en Geesjen Klaas Imbergen. Catrina, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 september 1813 te Hoogeveen, is overleden op 16 april 1875 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Catrina werd 61 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Ook genaamd Catrina Jonge Vos.

Catrina was eerder gehuwd (1) met Jan Hendriks Metselaar.<651..654>

Johannes trouwt op 29 april 1876 te Hoogeveen op 53-jarige leeftijd (3) met zijn verre nicht (8e graad) de 54-jarige Grietje Schepers, dochter van Jan Harms Scheper en Luchien Bartelds Gort. Grietje is geboren op 20 juli 1821 te Hoogeveen, is overleden op 30 november 1911 te Hoogeveen. Grietje werd 90 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Grietje was eerder gehuwd (1) met Fake Koops de Groot.<655..658>

X-CD  Catharina Booij, dochter van Jannes Booij (IX-AL) en Jantje Jans Moes, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 20 november 1827 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 22 september 1902 te Deventer. Catharina werd 74 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Catharina trouwt op 24 mei 1845 te Hoogeveen op 17-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 20-jarige Jan Salomons, zoon van Albert Jans Salomons en Annigje Veldman. Jan, schipper, is geboren op 17 december 1824 te Hoogeveen, is overleden op 10 maart 1902 te Deventer. Jan werd 77 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Van Jan en Catharina zijn tien kinderen bekend:

1  Jannes Salomons is geboren op 6 juni 1846 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 28 augustus 1847 te Zwartsluis. Jannes werd 1 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

2  Jannes Salomons is geboren op 3 september 1848 te Hoogeveen (Krakeel).

Jannes trouwt op 16 november 1874 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met Cornelia Zwiers, dochter van Albert Zwiers en Janke Broeksma.

3  Annechien Jans Salomons is geboren in 1851, is overleden op 2 februari 1852 te Meppel. Annechien werd 1 jaar.

4  Evert Salomons is geboren op 10 december 1852 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 2 september 1854 te Wijhe. Evert werd 1 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

5  Evert Salomons is geboren rond 1855 te Wijhe, is overleden op 10 maart 1943 te Deventer. Evert werd ongeveer 88 jaar.

Evert trouwt op 10 mei 1877 te Hoogeveen op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 22-jarige Maike de Vries, dochter van Willem Wiebes de Vries en Geertje Jans de Jonge. Maike is geboren rond 1855 te Hoogezand. Evert trouwt op 9 september 1896 te Deventer op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 45-jarige Jantje de Vries, dochter van Willem Wiebes de Vries en Geertje Jans de Jonge. Jantje is geboren rond 1851 te Franeker.

Jantje was eerder gehuwd (1) met Daniel Best.

6  Jan Salomons is geboren rond 1858 te Wijhe, is overleden op 31 januari 1908 te Twekkelo. Jan werd ongeveer 50 jaar.

Jan trouwt op 3 januari 1885 te Hasselt op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Johanna Rooseboom, dochter van Jacob Rooseboom en Johanna Poort. Johanna is geboren rond 1863 te Hasselt.

7  Annigje Salomons, zonder beroep, is geboren op 8 juni 1860 te Hoogeveen.

Annigje trouwt op 25 mei 1887 te Beusichem op 26-jarige leeftijd met Gerrit Adrianus van Zanten, zoon van Dirk van Zanten en Gijsbertha Verkerk. Gerrit, schipper.

8  Andries Salomons is geboren rond 1863 te Zwolle, is overleden op 22 januari 1865 te Meppel. Andries werd ongeveer 2 jaar.

9  Andries Salomons is geboren rond 1866 te Heerde.

Andries trouwt op 31 januari 1889 te Deventer op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Jacomina Muis, dochter van Jan Muis en Johanna Tollerant. Jacomina is geboren rond 1865 te Deventer.

10  Seine Salomons is geboren rond 1868 te Voorst, is overleden op 1 februari 1871 te Raalte. Seine werd ongeveer 3 jaar.

X-CE  Elisabeth Booij, dochter van Jannes Booij (IX-AL) en Jantje Jans Moes, wonende te Hoogeveen, is geboren op 18 juli 1833 24.00 uur te Hoogeveen (Krakeel C860), is overleden op 31 december 1925 13.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E380). Elisabeth werd 92 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Elisabeth trouwt op 22 april 1854 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met haar verre neef (8e graad) de 25-jarige Klaas Jans Kikkert, zoon van Jan Berends Kikkert en Hilligje Arends Schonewille. Klaas, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 maart 1829 te Hoogeveen, is overleden op 15 oktober 1911 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Klaas werd 82 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Van Klaas en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Berend Kikkert, arbeider en landbouwer, is geboren op 13 maart 1870 te Gramsbergen, is overleden op 1 mei 1938 te Hoogeveen (Elim). Berend werd 68 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Berend trouwt op 3 februari 1906 te Hoogeveen op 35-jarige leeftijd met zijn verre nicht (7e graad) Jantje Benjamins, dochter van Willem Benjamins en Annigje Mol. Jantje, dienstbode, is overleden na 3 mei 1938.

2  Liebigje Kikkert, zonder beroep, is geboren op 29 april 1875 te Hoogeveen, is overleden op 8 oktober 1948 te Hoogeveen. Liebigje werd 73 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Liebigje trouwt op 22 februari 1896 te Hoogeveen op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Jannes Scholing, zoon van Hans Scholing en Hendrikje Gorter. Jannes, landbouwer, is geboren op 19 februari 1872 te Wanneperveen, is overleden op 28 september 1940 te Hoogeveen. Jannes werd 68 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

3  Klaas Kikkert, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 januari 1865 te Hoogeveen, is overleden op 3 mei 1924 te Hoogeveen (Krakeel). Klaas werd 59 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Klaas trouwt op 28 mei 1887 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Femmigje Dekker, dochter van Arend Dekker en Woltertien Everts. Femmigje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 augustus 1866 te Hoogeveen, is overleden op 18 juli 1893 14.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld E439). Femmigje werd 26 jaar, 11 maanden en 15 dagen. Klaas trouwt op 16 maart 1895 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Jantje Zwart, dochter van Johannes Zwart en Femmigje Boertien. Jantje, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 augustus 1874 te Hoogeveen, is overleden op 21 juni 1901 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 26 jaar, 10 maanden en 12 dagen. Klaas trouwt op 14 februari 1903 te Hoogeveen op 38-jarige leeftijd (3) met de 33-jarige Femmigje Groote, dochter van Jacob Groote en Lutje Schonewille. Femmigje, zonder beroep, is geboren op 3 september 1869 te Hoogeveen, is overleden op 17 september 1950 te Hoogeveen. Femmigje werd 81 jaar en 14 dagen.

Femmigje was later gehuwd (2) met Egbert Veldman.<659,660>

X-CF  Pieter Booij, zoon van Jannes Booij (IX-AL) en Jantje Jans Moes, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 maart 1836 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 5 oktober 1904 te Hoogeveen (Krakeel). Pieter werd 68 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Pieter trouwt op 12 november 1859 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (9e graad) de 22-jarige Geesje de Graaf, dochter van Koert Jans de Graaf en Hendrikje Jans Booij (X-AU). Geesje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 juni 1837 te Hoogeveen, is overleden op 27 juli 1880 12.00 uur te Angerlo. Geesje werd 43 jaar, 1 maand en 1 dag.

Van Pieter en Geesje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jantje Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 augustus 1859 te Hoogeveen, is overleden op 27 mei 1933 te Hoogeveen (Het Haagje). Jantje werd 73 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Jantje trouwt op 27 februari 1884 te Hoogeveen op 24-jarige leeftijd (1) met haar oom de 38-jarige Hendrik Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (X-CZ) en Alida Jacobs Tichelaar. Hendrik, arbeider en tapper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 oktober 1845 02.30 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A-147), is overleden op 22 maart 1918 te Hoogeveen. Hendrik werd 72 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (9e graad) Hendrikje Booij (zie X-CJ).<661,662>

Jantje trouwt op 13 augustus 1919 te Hoogeveen op 60-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (10e graad) de 68-jarige Johannes Corba, zoon van Jan Pieters Corba en Trijntje Jans Bosch. Johannes, zonder beroep, is geboren op 25 april 1851 te Noordwolde - Frl., is overleden op 12 november 1933 te Emmen. Johannes werd 82 jaar, 6 maanden en 18 dagen.<663>

Johannes was eerder gehuwd (1) met Jantje Boertje.<664,665> Johannes was eerder gehuwd (2) met Margje Spijkerman.<666,667>

2  Koert Booij, wonende te Hoogeveen en te Emmen, is geboren op 20 september 1861 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 4 mei 1862 te Emmen (Zuidbarge). Koert werd 7 maanden en 14 dagen.

3  Jannes Booij, schipper, is geboren rond 1867 te Zutphen.

Jannes trouwt op 26 april 1888 te Hasselt op ongeveer 21-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Margje Hartsuiker, dochter van Peter Hartsuiker en Hendrika Jacoba de Roode. Margje is geboren rond 1867 te Hasselt.

4  Koert Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 januari 1869 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 26 augustus 1870 te Hoogeveen (Krakeel). Koert werd 1 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

5  Catharina Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 augustus 1871 te Havelte.

6  Koert Booij, zeeman, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 juli 1874 te Hoogeveen (De Huizen).

Koert trouwt op 21 december 1898 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jantje Bouwhuis, dochter van Asse Bouwhuis en Jente Westhuis. Jantje is geboren op 6 september 1874 te Hoogeveen.

7  Andries Booij is geboren op 10 april 1877 te Meppel.

Andries trouwt op 28 maart 1900 te Amsterdam op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Christina Bakker, dochter van Jacob Bakker en Trijntje Schokker. Christina is geboren op 4 oktober 1876 te Hoogeveen (Noord).

Pieter trouwt op 14 mei 1883 te Westerbork op 47-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Hillegien Kok, dochter van Klaas Kok en Jantje Staal. Hillegien is geboren op 17 december 1858 te Westerbork.

Van Pieter en Hillegien zijn zeven kinderen bekend:

8  Jantje Booij is geboren rond november 1885 te Zwolle, is overleden op 2 februari 1886 te Zwolle. Jantje werd ongeveer 3 maanden.

9  Jantje Booij, zonder beroep, wonende te Oostzaan, is geboren rond 1887 te Zwolle, is overleden op 21 augustus 1946 te Midlaren. Jantje werd ongeveer 59 jaar.

Jantje was gehuwd (1) met Egbert Struik. Jantje trouwt op 19 juni 1909 te Beilen (is gescheiden op 13 oktober 1922 te Assen) op ongeveer 22-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 27-jarige Hendrik Thijs, zoon van Hendrik Thijs en Trientien Elving. Hendrik, kleermaker, is geboren rond 1882 te Oosterhesselen.

10  Elisabeth Booij is geboren op 1 september 1890 te Beilen.

11  Klaas Booij, garagehouder en smid, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 oktober 1892 te Hoogeveen (Noord), is overleden op 6 september 1963 te Koog aan de Zaan, is begraven te Zaandijk. Klaas werd 70 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Klaas trouwt op 15 januari 1920 te Zaandijk op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Christina Sminia, dochter van Ale Sminia en Sibbeltje Batstra. Christina, dienstbode, is geboren op 13 oktober 1898 te Sneek, is overleden op 12 december 1983, is begraven te Zaandijk. Christina werd 85 jaar, 1 maand en 29 dagen.

12  Hendrikje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 januari 1895 te Hoogeveen (Noord).

13  Hendrik Booij, reiziger, wonende te Hoogeveen, is geboren op 17 november 1897 te Hoogeveen (Noord).

Hendrik trouwt op 17 november 1921 te Zaandam op 24-jarige leeftijd met Jacoba Adriana Leys, dochter van Simon Leys en Elizabeth Moes. Jacoba is geboren te Hoek.

14  Hilligje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 23 mei 1902 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 5 juni 1903 te Hoogeveen. Hilligje werd 1 jaar en 13 dagen.

X-CG  Andries Jannes Booij, zoon van Jannes Booij (IX-AL) en Jantje Jans Moes, schipper en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 26 september 1841 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 17 november 1935 te Nieuw Amsterdam - Dr.. Andries werd 94 jaar, 1 maand en 22 dagen.<668>

Andries trouwt op 19 maart 1864 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 23-jarige Wubbigje Egberts Moes, dochter van Egbert Moes en Gesina Koster. Wubbigje, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 8 november 1840 te Hoogeveen, is overleden op 1 februari 1916 te Lemsterland. Wubbigje werd 75 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

Van Andries en Wubbigje zijn zes kinderen bekend:

1  Jantje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 22 januari 1865 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 9 februari 1915 te Emmen. Jantje werd 50 jaar en 18 dagen.

2  Gesina Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 11 oktober 1866 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 12 augustus 1933 te Zwolle. Gesina werd 66 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Gesina trouwt op 11 mei 1895 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Harm Batterink, zoon van Lukas Batterink en Aaltje Zantinge. Harm is geboren rond 1862.

3  Johanna Booij, dienstbode, wonende te Hoogeveen en te Den Haag, is geboren op 6 december 1868 te Hoogeveen (Het Schut).

Johanna trouwt op 11 september 1895 te Den Haag op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Geert Bakker, zoon van Harm Bakker en Anna Zwiers. Geert, schrijver, wonende te Den Haag, is geboren rond 1870 te Ambt Vollenhove.

4  Egbert Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 20 december 1870 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 16 mei 1872 te Hoogeveen (Krakeel). Egbert werd 1 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

5  Egberdiena Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 16 mei 1873 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 30 september 1963 te Emmen. Egberdiena werd 90 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

Egberdiena trouwt op 5 mei 1897 te Leiden op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Kalter. Jan, zonder beroep, is geboren op 12 oktober 1874 te De Wijk, is overleden op 12 juli 1957 te Emmen. Jan werd 82 jaar en 9 maanden.

6  Johannes Booij, schipper, is geboren rond 1876 te Zwartsluis.

Johannes trouwt op 26 mei 1900 te Hoogeveen op ongeveer 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrika Wilhelmina Padding, dochter van Jacob Padding en Johanna Doren. Hendrika is geboren op 26 september 1878 te Hoogeveen (Groote Kerksteeg).

X-CH  Hendrik Jannes Booij, zoon van Jannes Booij (IX-AL) en Jantje Jans Moes, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 21 mei 1844 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 4 augustus 1891 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrik werd 47 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Hendrik trouwt op 4 mei 1867 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrikje Arends Strijker, dochter van Arend Jans Strijker en Klaasjen Hendriks Strijker. Hendrikje is geboren op 4 november 1841 te Hoogeveen, is overleden op 16 december 1915 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 74 jaar, 1 maand en 12 dagen.<669,670>

Hendrikje was later gehuwd (2) met Geugjen Hendriks Vos.<671..674>

Van Hendrik en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jannes Booij is geboren op 2 februari 1868 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 12 februari 1868 te Hoogeveen (Krakeel). Jannes werd 10 dagen.

2  Arend Booij, schipper, is geboren op 16 januari 1869 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 7 februari 1952 te Meppel. Arend werd 83 jaar en 22 dagen.

Arend trouwt op 15 oktober 1892 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Femmechien Oelen, dochter van Jan Oelen en Annigje Veld. Femmechien, zonder beroep, is geboren op 20 juli 1867 te Stuifzand, is overleden op 6 december 1956 te Meppel. Femmechien werd 89 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

3  Jantje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 12 april 1870 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 8 april 1887 te Hoogeveen (Krakeel). Jantje werd 16 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

4  Klaasje Booij, zonder beroep, is geboren op 19 september 1872 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 13 november 1946 te Hoogeveen. Klaasje werd 74 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Klaasje trouwt op 9 mei 1896 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Vos, zoon van Jan Hendriks Vos en Hilligje van Goor. Hendrik, arbeider, is geboren op 28 november 1872 te Hoogeveen, is overleden op 5 februari 1947 te Hoogeveen. Hendrik werd 74 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

5  Jannes Booij is geboren op 30 mei 1874 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 14 mei 1875 te Hoogeveen (Krakeel). Jannes werd 11 maanden en 14 dagen.

6  Jannes Booij is geboren op 7 februari 1877 te Hoogeveen (Krakeel).

Jannes trouwt op 14 maart 1903 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrikje Klunder, dochter van Hendrik Klunder en Jantje Boer. Hendrikje is geboren op 8 maart 1880 te Hoogeveen.

7  Klasina Petronella Booij, zonder beroep, is geboren op 20 oktober 1879 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 8 januari 1956 te Hoogeveen, is begraven te Hoogeveen (Hollandscheveld). Klasina werd 76 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Klasina was gehuwd (1) met Jan Blokzijl, zoon van Fredrik Blokzijl en Aaltje Spalling. Jan is geboren op 7 december 1879 te Hoogeveen, is overleden op 6 januari 1959 te Hoogeveen, is begraven te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 79 jaar en 30 dagen.

Jan was eerder gehuwd (1) met Johanna de Jonge.<675,676>

Klasina trouwt op 3 mei 1902 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (8e graad) de 25-jarige Jan van der Sleen, zoon van Jan van der Sleen en Hendrikje Veldman. Jan, arbeider, is geboren op 15 oktober 1876 te Hoogeveen (Krakeel).

X-CI  Seine Booij, zoon van Jannes Booij (IX-AL) en Jantje Jans Moes, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 april 1849 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 17 juni 1917 03.30 uur te Hoogeveen (overleden aan boord van zijn vaartuig liggende voor de woning van Arend Mulder te Noord wijk C nummer 415). Seine werd 68 jaar, 1 maand en 21 dagen.<677>

Seine trouwt op 29 april 1871 te Hoogeveen op 22-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (9e graad) de 23-jarige Pietertje Strijker, dochter van Wolter Jans Strijker en Trijntje Alberts Boer (X-BH). Pietertje, zonder beroep en schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 14 februari 1848 te Hoogeveen, is overleden op 23 juni 1886 03.00 uur te Hoogeveen (Krakeel D80). Pietertje werd 38 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<678>

Van Seine en Pietertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jannes Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 september 1872 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 11 mei 1955 te Utrecht. Jannes werd 82 jaar, 8 maanden en 6 dagen.<679>

Jannes trouwt op 20 mei 1903 te Hoogeveen op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Margje van Goor, dochter van Jacob van Goor en Jantje Jonker. Margje is geboren op 26 december 1876 te Hoogeveen, is overleden op 11 februari 1942 te Utrecht. Margje werd 65 jaar, 1 maand en 16 dagen.<680..682>

2  Trijntje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 13 april 1874 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 13 januari 1897 te Hoogeveen (Sloot). Trijntje werd 22 jaar en 9 maanden.<683>

3  Wolter Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 28 november 1875 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 20 januari 1878 te Hoogeveen (Krakeel). Wolter werd 2 jaar, 1 maand en 23 dagen.<684>

4  Jantje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 7 september 1877 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 19 juli 1972, is begraven te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 94 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Jantje trouwt op 5 mei 1906 te Hoogeveen op 28-jarige leeftijd met de 32-jarige Jan Schonewille, zoon van Hendrik Schonewille en Hilligje Giethoorn. Jan, landbouwer, is geboren op 1 november 1873 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 25 januari 1951 te Hoogeveen, is begraven te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jan werd 77 jaar, 2 maanden en 24 dagen.<685>

5  Wolterdina Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 september 1879 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 20 juli 1889 te Hoogeveen. Wolterdina werd 9 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<686>

6  Wolter Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 juli 1881 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 26 december 1974 te Enschede. Wolter werd 93 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Wolter trouwt op 5 april 1905 te Hoogeveen op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Mulder, dochter van Gerrit Mulder en Lammigje Heuvelman. Johanna is geboren op 8 juli 1880 te Hoogeveen, is overleden op 7 juli 1963 te Enschede. Johanna werd 82 jaar, 11 maanden en 29 dagen.<687>

7  Liebigje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 18 oktober 1883 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 26 november 1884 te Hoogeveen (Krakeel). Liebigje werd 1 jaar, 1 maand en 8 dagen.<688>

Seine trouwt op 26 februari 1887 te Hoogeveen op 37-jarige leeftijd (2) met zijn verre nicht (7e graad) de 21-jarige Aaltje Profijt, dochter van Pieter Profijt en Aaltje Bosman. Aaltje, zonder beroep en schipperse, wonende te Hoogeveen, is geboren op 27 juli 1865 07.00 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A243b), is overleden op 27 mei 1935 te Hoogeveen. Aaltje werd 69 jaar en 10 maanden.<689>

Aaltje was eerder gehuwd (1) met Hendrik Stoter.<690..693>

Van Seine en Aaltje zijn twaalf kinderen bekend:

8  doodgeboren zoon Booij is doodgeboren op 29 februari 1888 te Hoogeveen.<694>

9  Aaltje Booij is geboren op 27 maart 1889 te Hoogeveen, is overleden op 6 januari 1966 te Zwolle. Aaltje werd 76 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Aaltje trouwt op 16 februari 1907 te Hoogeveen op 17-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaas Veldman, zoon van Roelof Veldman en Femia van Aalderen. Klaas is geboren op 11 juli 1882 te Hoogeveen.

10  Pieter Booij is geboren op 23 januari 1891 te Hoogeveen, is overleden op 12 december 1892 te Hoogeveen. Pieter werd 1 jaar, 10 maanden en 19 dagen.<695>

11  Liebigje Booij, zonder beroep, wonende te Groningen en te Groningen (Hoekstraat 6a), is geboren op 15 september 1892 18.00 uur te Hoogeveen (geboren aan boord vaartuig ouders), is overleden op 19 juni 1958 te Zuidlaren, is begraven op 23 juni 1958 te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Liebigje werd 65 jaar, 9 maanden en 4 dagen.<696,697>

Liebigje trouwt op 20 mei 1915 te Groningen (huwelijksgetuigen waren zijn broer Adam Elsinga en zijn zwager Berend Amsing) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Sietze Elsinga, zoon van Sierk Elsinga en Henderika Jacobs. Sietze, arbeider, wonende te Groningen en te Groningen (Hoekstraat 6a), is geboren op 14 juli 1888 14.00 uur te Groningen, is overleden op 30 november 1965 te Zuidlaren, is begraven te Groningen (Zuiderbegraafplaats). Sietze werd 77 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<698..700>

12  Catharina Booij is geboren op 26 mei 1894 te Hoogeveen, is overleden op 30 september 1895 te Emmen. Catharina werd 1 jaar, 4 maanden en 4 dagen.<701>

13  Pieter Booij is geboren op 26 februari 1896 te Hoogeveen, is overleden op 14 februari 1897 te Hoogeveen. Pieter werd 11 maanden en 19 dagen.<702>

14  Catharina Booij, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 25 juli 1897 te Hoogeveen, is overleden op 17 maart 1978 te Klazienaveen, is begraven te Klazienaveen. Catharina werd 80 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Catharina trouwt op 10 mei 1919 te Emmen op 21-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Hendrik Hidding, zoon van Hendrik Hidding en Lammigje Alberts. Hendrik, kleermaker en kapper, wonende te Emmen, is geboren op 25 mei 1896 te Sleen, is overleden op 4 maart 1960 te Klazienaveen. Hendrik werd 63 jaar, 9 maanden en 8 dagen. Catharina trouwt op 26 augustus 1966 te Emmen op 69-jarige leeftijd (2) met de 68-jarige Stoffer de Vries, zoon van Geert de Vries en Sijchien Muller. Stoffer, stoker, is geboren op 30 januari 1898 te Vlagtwedde, is overleden op 25 mei 1976 te Emmen. Stoffer werd 78 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Stoffer was eerder gehuwd (1) met Jantien Schut.<703,704>

15  Pieter Booij, schipper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 31 juli 1899 te Hoogeveen, is overleden op 13 mei 1924 te Schiedam. Pieter werd 24 jaar, 9 maanden en 12 dagen.<705>

Pieter trouwt op 6 december 1919 te Kloosterburen op 20-jarige leeftijd met de 18-jarige Geertruida Heinstra, dochter van Jan Heinstra en Hilje de Graaf. Geertruida, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 19 april 1901 te Kloosterburen, is overleden op 25 januari 1924 15.30 uur te Schiedam. Geertruida werd 22 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

16  Aleida Booij is geboren op 20 februari 1902 te Sleen, is overleden op 20 december 1902 te Hoogeveen. Aleida werd 10 maanden.<706>

17  Aleida Booij, zonder beroep, is geboren op 2 januari 1904 te Hoogeveen, is overleden op 31 oktober 1991 te Beilen. Aleida werd 87 jaar, 9 maanden en 29 dagen.<707>

Aleida trouwt op 3 mei 1930 te Meppel op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Henderikus Nijkamp, zoon van Harm Nijkamp en Geertje van het Hoge. Henderikus, behanger, is geboren op 15 november 1907 te Meppel, is overleden op 1 juli 1984 te Meppel. Henderikus werd 76 jaar, 7 maanden en 16 dagen.<708,709>

18  Seine Booij is geboren op 15 januari 1907 te Sleen, is overleden op 20 januari 1980 te Gouda. Seine werd 73 jaar en 5 dagen.<710,711>

Seine trouwt op 1 juli 1936 te Gouda op 29-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacoba Maria (Jo) van Klaveren, dochter van Johannes Theodorus van Klaveren en Maria van Gogh. Jacoba is geboren op 18 juli 1913 te Gouda, is overleden op 16 juni 2004 te Gouda, is gecremeerd op 22 juni 2004 te Gouda. Jacoba werd 90 jaar, 10 maanden en 29 dagen.<712>

19  Jantje Booij, wonende te Waddinxveen, is geboren op 23 maart 1909 te Emmen, is overleden op 16 juli 2007 te Waddinxveen, is begraven op 19 juli 2007 te Waddinxveen (begraafplaats Thijmhof). Jantje werd 98 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Jantje trouwt op 10 oktober 1929 te Bodegraven op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Matthijs Kaptein, zoon van Dirk Kaptein en Elisabeth Magdalena van Haren. Matthijs is geboren op 29 augustus 1908 te Alphen aan de Rijn - Z.H., is overleden op 4 december 1986 te Waddinxveen. Matthijs werd 78 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

X-CJ  Hendrikje Booij, dochter van Jannes Booij (IX-AL) en Jantje Jans Moes, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 juni 1851 21.00 uur te Hoogeveen (Krakeel C-860), is overleden op 9 mei 1883 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrikje werd 31 jaar en 11 maanden.

Hendrikje trouwt op 29 april 1870 te Hoogeveen op 18-jarige leeftijd met haar verre neef (9e graad) de 24-jarige Hendrik Booij, zoon van Hendrik Jans Booij (X-CZ) en Alida Jacobs Tichelaar. Hendrik, arbeider en tapper, wonende te Hoogeveen, is geboren op 4 oktober 1845 02.30 uur te Hoogeveen (Hollandscheveld A-147), is overleden op 22 maart 1918 te Hoogeveen. Hendrik werd 72 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Hendrik was later gehuwd (2) met zijn verre nicht (10e graad) Jantje Booij (zie X-CF.1).<713..721>

Van Hendrik en Hendrikje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Booij is geboren op 17 september 1870 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 19 januari 1904 te Hoogeveen (Krakeel). Hendrik werd 33 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Hendrik trouwt op 18 december 1895 te Hoogeveen op 25-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jentje Metselaar, dochter van Fake Metselaar en Albertje Bomert. Jentje is geboren op 16 april 1870 te Hoogeveen, is overleden op 6 april 1896 te Hoogeveen (Krakeel). Jentje werd 25 jaar, 11 maanden en 21 dagen. Hendrik trouwt op 17 februari 1897 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Annigje Knegt, dochter van Derk Knegt en Lammigje Okken. Annigje is geboren op 31 oktober 1870 te Hoogeveen, is overleden op 24 augustus 1909 te Hoogeveen (Krakeel). Annigje werd 38 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Annigje was eerder gehuwd (1) met Johannes Bouwmeester.

2  Jantje Booij, wonende te Hoogeveen, is geboren op 5 oktober 1873 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 4 april 1885 te Hoogeveen (Krakeel). Jantje werd 11 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

3  Aleida Booij is geboren op 22 augustus 1876 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 25 juli 1888 te Hoogeveen (Noord). Aleida werd 11 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

4  Johanna Booij is geboren op 13 februari 1879 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 5 maart 1887 te Hoogeveen (Noord). Johanna werd 8 jaar en 20 dagen.

5  Margaretha Booij is geboren op 15 augustus 1881 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 27 mei 1888 te Hoogeveen (Noord). Margaretha werd 6 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

X-CK  Jantje Booij, dochter van Jannes Booij (IX-AL) en Jantje Jans Moes, zonder beroep, wonende te Hoogeveen, is geboren op 9 november 1853 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 30 augustus 1924 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Jantje werd 70 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Jantje trouwt op 14 februari 1880 te Hoogeveen op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Benjamin Benjamins, zoon van Hendrik Benjamins en Sophia Winkel. Benjamin, arbeider, wonende te Hoogeveen, is geboren op 3 september 1851 te Hoogeveen (Hollandscheveld), is overleden op 23 juni 1933 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Benjamin werd 81 jaar, 9 maanden en 20 dagen.<722>

Van Benjamin en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Sophia Benjamins, arbeidster, is geboren op 2 mei 1881 te Hoogeveen (Krakeel), is overleden op 5 juni 1934 te Hoogeveen (Hollandscheveld). Sophia werd 53 jaar, 1 m