Parenteel van Pijtter Pieckes

 

Bijgewerkt op: 19 mei 2019

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Pijtter Pijckes.


Generatie I

(van 1652)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1693 en 1712. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Tjerkwerd (4x).

I  Pijtter Pieckes, wonende te Tirns en te Tjerkwerd, is geboren rond 1652.

Pijtter trouwt (gerecht) op 4 februari 1693 te Wonseradeel, trouwt (kerk) (R.K.) op 1 februari 1693 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Sicke Gerbens en Obbe Ages) op ongeveer 41-jarige leeftijd met Hotske Hayes. Hotske, wonende te Bolsward en te Ysbrechtum, is overleden op 8 januari 1730 te Wolsum.

Van Pijtter en Hotske zijn vijf kinderen bekend:

1  Pijke Pieters is geboren in 1693, zie II.

2  Klaas Pijters is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 14 oktober 1705 te Blauwhuis (doopgetuige was Homme Hommes).

3  Durkjen Pijters is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 16 januari 1706 te Blauwhuis.

4  Klaeske Pijters is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 9 november 1708 te Blauwhuis (doopgetuige was Pitrike Herkes).

5  Wibke Pijters is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 6 september 1712 te Blauwhuis (doopgetuige was Obe Sioerts).


Generatie II

(van 1693)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1720 en 1739. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Dedgum (7x) en Tjerkwerd.

II  Pijke Pieters, zoon van Pijtter Pieckes (I) en Hotske Hayes, huisman (boer), wonende te Tjerkwerd en te Tjerkgaast, is geboren in 1693.

Pijke trouwt (gerecht) op 6 april 1720 te Tjerkwerd (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Gerrijt Tjalkes en zijn vader "naam Niet Vermeld" (zie I)), trouwt (kerk) (R.K.) op 7 april 1720 te Blauwhuis op 27-jarige leeftijd met Boukien Bouwes Postma, dochter van Bouwe. Boukien, wonende te Dedgum.

Van Pijke en Boukien zijn acht kinderen bekend:

1  Trijntje Piekes is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 27 december 1720 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Hatske Piters), zie III-A.

2  Klaaske Pijkes is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 25 december 1722 te Blauwhuis (doopgetuige was Jetske Gerryts), zie III-B.

3  Pieter Pijkes is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 21 januari 1725 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Pieter Piekes (zie I)), zie III-C.

4  Hieke Pijkes is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 11 juli 1727 te Blauwhuis (doopgetuige was Witske Jelles), zie III-D.

5  Bouwe Pijkes is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 12 oktober 1729 te Blauwhuis (doopgetuige was Barent Fransen).

6  Hotske Pijkes is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 5 augustus 1732 te Blauwhuis (doopgetuige was Antie Baukes), zie III-E.

7  Liesebeth Pijkes is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 10 september 1734 te Blauwhuis (doopgetuige was Imk Piters), zie III-F.

8  Sjoerd Pijkes is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 11 januari 1739 te Blauwhuis (doopgetuige was Haje Pieters).


Generatie III

(van 1720 tot 1820)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 36 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1750 en 1775. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (20x), Oosthem (8x), Idzega (3x), Hieslum (2x), Tjerkwerd, Burgwerd en Blauwhuis.

III-A  Trijntje Piekes, dochter van Pijke Pieters (II) en Boukien Bouwes Postma, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 27 december 1720 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Hatske Piters).

Trijntje trouwt (Herv.) op 29 maart 1750 te Tjerkwerd, trouwt (kerk) (R.K.) op 1 april 1750 te Blauwhuis op 29-jarige leeftijd met Auke Geerts.

Van Auke en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Bouwe Aukes is R.K. gedoopt op 16 augustus 1751 te Blauwhuis (doopgetuige was Inke Joannis).

2  Juldo Aukes is R.K. gedoopt op 9 september 1752 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Hinke Joannes), is jong overleden te Bolsward.

3  Juldo Aukes is R.K. gedoopt op 31 augustus 1754 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Hinke Joannis).

4  Boukie Aukes is R.K. gedoopt op 6 september 1755 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Hinke Joannis "i.p.v. Hikke Pikes").

5  Baukie Aukes is R.K. gedoopt op 28 april 1757 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Wipkie Foskes "i.p.v. Hikke Pikes").

6  Otto Aukes is R.K. gedoopt op 25 oktober 1758 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was zijn tante Hotske Pikes "i.p.v. Piter Pikes" (zie III-E)).

7  Geert Aukes is R.K. gedoopt op 1 februari 1761 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Wipk Fokkes "i.p.v. Hotske Piters").

III-B  Klaaske Pijkes, dochter van Pijke Pieters (II) en Boukien Bouwes Postma, wonende te Burgwerd, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 25 december 1722 te Blauwhuis (doopgetuige was Jetske Gerryts).

Klaaske trouwt (Herv.) op 25 mei 1749 te Kubaard, trouwt (kerk) (R.K.) op 25 mei 1749 te Bolsward (huwelijksgetuige was Anna Mintes) op 26-jarige leeftijd met de 55-jarige Pieter Wopkes Breevoet. Pieter, wonende te Waaxens - Dongeradeel, is geboren in 1694.

Van Pieter en Klaaske zijn vier kinderen bekend:

1  Wopke Pieters Breevoet is geboren op 16 maart 1750 te Burgwerd.

2  Bouckjen Pieters Breevoet is geboren op 30 juli 1752 te Hieslum.

3  Boukjen Pieters Breevoet is geboren op 30 juli 1754 te Hieslum.

4  Pike Pieters Breevoet is R.K. gedoopt op 9 juni 1759 te Bolsward (doopgetuige was Hotske Claesses "i.p.v. Piter Pikes").

III-C  Pieter Pijkes, zoon van Pijke Pieters (II) en Boukien Bouwes Postma, timmerman, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 21 januari 1725 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Pieter Piekes (zie I)), is overleden voor 5 juli 1820. Pieter werd hoogstens 95 jaar, 5 maanden en 14 dagen.<1>

Pieter trouwt (kerk) op 11 januari 1752 te Blauwhuis op 26-jarige leeftijd met Idske Joukes. Idske is overleden voor 5 juli 1820.<2>

Van Pieter en Idske zijn twaalf kinderen bekend:

1  Boukje Pieters is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 25 december 1752 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Kikke Piekes (zie III-D)), zie IV-A.

2  Pieke Pieters Nijland is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 12 februari 1754 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Pieke Pieters (zie II)), zie IV-B.

3  Rigt Pieters is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 1 april 1755 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Trientien Aukes (zie III-A)).

4  Jouke Pieters is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 19 augustus 1756 te Blauwhuis (doopgetuige was Age Wiebes).

5  Bouwe Pieters Piekema is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 21 februari 1758 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Aucke Geerts), zie IV-C.

6  Ietske Pieters is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 26 oktober 1759 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Lisbet Piekes (zie III-F)), is jong overleden.

7  Klaas Pieters Zijlstra is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 1 september 1761 te Blauwhuis (doopgetuige was Homme Joukes), zie IV-D.

8  Jetske Pieters is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 4 oktober 1764 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Liesbeth Piekes (zie III-F)).

9  Hikke Pieters is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 7 oktober 1766 te Blauwhuis (doopgetuige was Sioeke Klaases).

10  Sjoert Pieters is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 16 september 1768 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Pieter Wopkes).

11  Johannes Pieters is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 7 oktober 1771 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Pieter Breevoet).

12  Sjoert Pieters is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 29 mei 1775 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Pieter Wopkes).

III-D  Hieke Pijkes, dochter van Pijke Pieters (II) en Boukien Bouwes Postma, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 11 juli 1727 te Blauwhuis (doopgetuige was Witske Jelles).

Hieke trouwt (kerk) (R.K.) op 30 juli 1758 te Bolsward (St. Martinus) (huwelijksgetuigen waren zijn schoonvader Pike Piters (zie II), zijn zwager Reinder Sibrens en zijn schoonzus Hotske Reinders (zie III-E)) op 31-jarige leeftijd met Siebe Reins.

Van Siebe en Hieke is een kind bekend:

1  Janke Siebes is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 19 juni 1759 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Hotske Reins "i.p.v. Ittie Reins").

III-E  Hotske Pijkes, dochter van Pijke Pieters (II) en Boukien Bouwes Postma, wonende te Bolsward, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 5 augustus 1732 te Blauwhuis (doopgetuige was Antie Baukes).

Hotske trouwt (kerk) (R.K.) op 30 januari 1758 te Bolsward (St. Martinus) op 25-jarige leeftijd (1) met Reinder Sijbrens.

Van Reinder en Hotske is een kind bekend:

1  Siebren Reinders is R.K. gedoopt op 9 februari 1759 te Bolsward.

Hotske trouwt (gerecht) op 8 juni 1761 te Bolsward, trouwt (kerk) (R.K.) op 30 juni 1761 te Bolsward (St. Martinus) op 28-jarige leeftijd (2) met Hielke Klases. Hielke, wonende te Workum en te Woudsend.

Van Hielke en Hotske zijn vijf kinderen bekend:

2  Siouke Hielkes is R.K. gedoopt op 8 juni 1762 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Trintie Aukes "i.p.v. Antioe Clases" (zie III-A)).

3  Klaas Hielkes is R.K. gedoopt op 3 juli 1764 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Evert Jans).

4  Ikke Hielkes is R.K. gedoopt op 3 juli 1764 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Lisebeth Everts (zie III-F)).

5  Hikke Hielkes is R.K. gedoopt op 3 mei 1766 te Bolsward (doopgetuige was Hielke Klases "i.p.v. Claeske Piters").

6  Baukie Hielkes is R.K. gedoopt op 4 november 1767 te Bolsward (doopgetuige was haar tante Lisebeth Everts "i.p.v. Claeske Pikes" (zie III-F)).

III-F  Liesebeth Pijkes, dochter van Pijke Pieters (II) en Boukien Bouwes Postma, wonende te Tjerkwerd, is geboren te Dedgum, is R.K. gedoopt op 10 september 1734 te Blauwhuis (doopgetuige was Imk Piters).

Liesebeth trouwt (Herv.) op 10 april 1763 te Witmarsum, trouwt (kerk) (R.K.) op 12 april 1763 te Blauwhuis op 28-jarige leeftijd met Evert Jans. Evert, wonende te Witmarsum.

Van Evert en Liesebeth zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Everts is R.K. gedoopt op 12 januari 1764 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Eelkje Tjeerds).

2  Pieter Everts is R.K. gedoopt op 12 april 1765 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was zijn tante Trientje Pieters (zie III-A)).

3  Jan Everts is R.K. gedoopt op 12 april 1765 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Eelkje Tjeerds).

4  Jan Everts is R.K. gedoopt op 18 februari 1768 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was Ieskje Hendriks).

5  Sjoerd Everts is R.K. gedoopt op 2 februari 1772 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was zijn tante Klaaske Pieters (zie III-B)).

6  Thomas Everts is R.K. gedoopt op 20 december 1775 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was zijn tante Klaaske Pieters (zie III-B)).


Generatie IV

(van 1750 tot 1845)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 21 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1786 en 1810. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Workum (8x), Idzega (4x), Oudega (2x), Westhem, Tirns, Roodhuis, Oudega - Wymbr., Greonterp en Blauwhuis.

IV-A  Boukje Pieters, dochter van Pieter Pijkes (III-C) en Idske Joukes, arbeidster, wonende te Bolsward, is geboren te Tjerkwerd, is R.K. gedoopt op 25 december 1752 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Kikke Piekes (zie III-D)), is overleden op 5 juli 1820 14.30 uur te Bolsward (Huis L78). Boukje werd 67 jaar, 6 maanden en 10 dagen.<3>

Boukje trouwt (kerk) (R.K.) op 30 juli 1797 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Theunis Jaspers en zijn zwager Pieke Pieters (zie IV-B)) op 44-jarige leeftijd met Klaas Gerrits de Jong, zoon van Gerrit Jans en Metje Sipkes. Klaas, boer, wonende te Tirns, is overleden op 15 maart 1802 te Tirns (akte van bekendheid).<4>

Van Klaas en Boukje zijn twee kinderen bekend:

1  Hidje Klases Gerritsma, dienstmeid, wonende te Bolsward, is geboren op 17 mei 1798 te Tirns, is R.K. gedoopt op 18 mei 1798 te Roodhuis, is overleden op 3 maart 1835 22.00 uur te Bolsward (Appelmarkt A111). Hidje werd 36 jaar, 9 maanden en 14 dagen.<5..7>

Hidje trouwt op 7 juli 1822 te Bolsward op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Yde Bernardus Faber, zoon van Bernardus Annes en Lemke Willems Camper. Yde, kleermakersknecht, wonende te Bolsward, is R.K. gedoopt op 7 januari 1797 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was zijn tante Fetje Johannes Schoenmans).<8,9>

2  Grietje Klases is R.K. gedoopt op 3 september 1799 te Roodhuis (doopgetuige was Teunis Jaspers).

IV-B  Pieke Pieters Nijland, zoon van Pieter Pijkes (III-C) en Idske Joukes, mr. timmerman, timmerman en zonder beroep, wonende te Oudega, te Oudega - Wymbr. en te Bolsward, is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 12 februari 1754 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Pieke Pieters (zie II)), is overleden op 5 juni 1828 04.00 uur te Bolsward (Huis 132 Wijk A). Pieke werd 74 jaar, 3 maanden en 24 dagen.<10>

Pieke Pieters nam in 1811 de naam Nijland aan. Hij woonde toen in Oudega en gaf 2 kinderen op.
Akte datum 24-12-1811.

Pieke trouwt (Herv.) op 12 december 1784 te Oudega - Wymbr. op 30-jarige leeftijd met de 21-jarige Ymkje Harmens, dochter van Harmen Ages en Maike Harmens Postma. Ymkje, wonende te Greonterp en te Oudega, is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 23 februari 1763 te Blauwhuis, is overleden op 13 april 1813 te Oudega - Wymbr. (nalatende 2 kinderen). Ymkje werd 50 jaar, 1 maand en 21 dagen.<11>

Van Pieke en Ymkje zijn drie kinderen bekend:

1  Mayke Piekes is R.K. gedoopt op 26 april 1786 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Bouwe Pyters (zie IV-C)).

2  Pieter Piekes Nijland is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 8 augustus 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was Ydtie Harmens uit Abbega), zie V-A.<12>

3  Ydske Piekes Nijland is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 3 februari 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was Harmen Harmens uit Greonterp), zie V-B.

IV-C  Bouwe Pieters Piekema, zoon van Pieter Pijkes (III-C) en Idske Joukes, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 21 februari 1758 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Aucke Geerts), is overleden op 11 december 1845 06.00 uur te Westhem. Bouwe werd 87 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Bouwe Pieters nam in 1811 de naam Piekema aan. Hij woonde toen in Greonterp en gaf 6 kinderen op.
In de akte staat de naam Piekema, maar hij ondertekende met B.P. Pijkema.
Akte datum: 20-12-1811.

Bouwe was gehuwd (1) met Tjitske Sipkes Beersma, dochter van Sipke Sioukes en Agneet Douwes. Tjitske, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 3 november 1769 te Blauwhuis (doopgetuige was Koop Douwes), is overleden op 28 maart 1828 10.00 uur te Bolsward (Huis F 709). Tjitske werd 58 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Van Bouwe en Tjitske zijn acht kinderen bekend:

1  Pieter Bouwes Piekema, wonende te Greonterp, is geboren in 1790.

2  Angenietje Bouwes Piekema, dienstmeid, is geboren op 10 februari 1795 te Westhem, is R.K. gedoopt op 10 februari 1795 te Blauwhuis (doopgetuige was Emkien Piekes uit Oudega).

Angenietje was gehuwd met Willem Jans Greves. Willem is geboren in 1790, is overleden op 31 oktober 1859 te Franeker. Willem werd 69 jaar.

3  Sietske Bouwes Piekema, dienstmeid, is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 10 augustus 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was Jeltie Piers uit Oosterend), is overleden op 16 december 1826 te Bolsward. Sietske werd 30 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

4  Johannes Bouwes Piekema is geboren op 5 september 1798 te Idzega, is R.K. gedoopt op 5 september 1798 te Blauwhuis (doopgetuige was Pietke Pieters), zie V-C.

5  Jetske Bouwes is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 15 september 1800 te Blauwhuis (doopgetuige was Vroukjen Meyis), is jong overleden.

6  Sipke Bouwes is geboren te Idzega, is R.K. gedoopt op 7 mei 1803 te Blauwhuis (doopgetuige was Boukjen Pieters), is jong overleden.

7  Sipke Bouwes Piekema, boerenknecht, is geboren op 24 augustus 1808 te Idzega, is R.K. gedoopt op 24 augustus 1808 te Blauwhuis (doopgetuige was Pieke Pieters), is jong overleden op 1 mei 1824 te Bolsward. Sipke werd 15 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

8  Sjouke Bouwes Piekema is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 4 november 1810 te Blauwhuis (doopgetuige was Baukjen Pieters), zie V-D.

Bouwe was gehuwd (2) met Jeltie Johannes Bouwe. Jeltie is overleden op 11 december 1845 te Westhem.

IV-D  Klaas Pieters Zijlstra, zoon van Pieter Pijkes (III-C) en Idske Joukes, werkman, wonende te Workum, is geboren te Oosthem, is R.K. gedoopt op 1 september 1761 te Blauwhuis (doopgetuige was Homme Joukes), is overleden op 9 december 1825 te Workum. Klaas werd 64 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Klaas Pieters nam in 1811 de naam Zijlstra aan. Hij woonde toen in Workum en gaf 6 kinderen (2 zoons en 4 dochters) op.
Akte datum: 2-1-1832.

Klaas trouwt op 13 mei 1788 te Workum op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Sophia Hendriks Duvoet, dochter van Hendrik Pieters de Voet en Marijke Jetses van der Wal. Sophia, winkelierster, wonende te Workum, is geboren rond 1762 in het Munsterland - Dld., is overleden op 27 november 1829 te Makkum. Sophia werd ongeveer 67 jaar.

Familienaam wordt ook geschreven als Duvoir en Devoet.

Van Klaas en Sophia zijn acht kinderen bekend:

1  Jietsche Klazes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 4 juli 1789 te Workum (doopgetuige was Iemkje Harmens), is jong overleden.

2  Pieter Klazes Zijlstra is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 29 augustus 1790 te Workum (doopgetuige was Pieke Hendriks).

3  Antje Klazes Zijlstra is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 20 juni 1792 te Workum (doopgetuige was Iemkje Harmens), zie V-E.

4  Idsche Klazes Zijlstra is geboren te Workum, is gedoopt op 12 oktober 1794 te Workum (doopgetuige was Tjitske Minnes).

Idsche trouwt op 21 mei 1820 te Workum op 25-jarige leeftijd met Wybrand Koenes Driebergen.

5  Hieke Klazes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 17 juni 1797 te Workum (doopgetuige was Tjitsje Sipkes), is jong overleden.

6  Sjoerd Klazes Zijlstra is R.K. gedoopt op 23 november 1800 te Workum (doopgetuige was Johannes Pieters), zie V-F.

7  Jetske Klazes is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 8 september 1803 te Workum (doopgetuige was Tjitske Sipkes), is jong overleden.

8  Jetske Klazes Zijlstra is geboren te Workum, is gedoopt op 7 mei 1808 te Workum (doopgetuige was Iemkje Harmens).


Generatie V

(van 1786 tot 1863)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 30 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1816 en 1858. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oudega - Wymbr. (6x), Workum (5x), Sneek (5x), Tirns (4x), Hindeloopen (4x), Schalsum (2x), Hidaard en Achlum.

V-A  Pieter Piekes Nijland, zoon van Pieke Pieters Nijland (IV-B) en Ymkje Harmens, huistimmerman, mr. timmerman, timmerman en timmerbaas, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Oudega, is R.K. gedoopt op 8 augustus 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was Ydtie Harmens uit Abbega), is overleden op 13 december 1863 te Wymbritseradeel. Pieter werd 72 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<13>

Pieter trouwt op 27 september 1815 te Heeg op 24-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Antje Jacobs Flapper, dochter van Jacob Ietes Flapper en Lijsbeth Gerrits Westendorp. Antje, wonende te Westhem en te Oudega - Wymbr., is geboren op 26 november 1795 te Oudega, is R.K. gedoopt op 26 november 1795 te Blauwhuis (doopgetuige was haar zus Gerbrig Jacobs), is overleden op 7 februari 1819 te Oudega - Wymbr. (nalatende haar echtgenoot Pieter Piekes Nijland, timmerbaas te Oudega). Antje werd 23 jaar, 2 maanden en 12 dagen.<14..17>

Van Pieter en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieke Pieters Nijland is geboren op 24 september 1816 te Oudega - Wymbr., is overleden op 7 juli 1908 te Blauwhuis. Pieke werd 91 jaar, 9 maanden en 13 dagen.<18>

2  Elizabeth Nijland is geboren op 8 september 1818 te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 9 september 1818 te Blauwhuis (doopgetuige was Marijke Thomas), is overleden op 22 maart 1819. Elizabeth werd 6 maanden en 14 dagen.

Pieter trouwt op 8 september 1822 te Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Lydia Bouwes Bandstra, dochter van Bouwe Fopkes en IJtje Remkes. Lydia, zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 11 juni 1797 te Oudega - Wymbr., is Herv. gedoopt op 25 juni 1797 te Oudega - Wymbr..<19..21>

Van Pieter en Lydia zijn vier kinderen bekend:

3  Bouwe Pieters Nijland is geboren op 4 september 1823 te Oudega - Wymbr., zie VI-A.

4  Antje Pieters Nijlan, zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 8 september 1825 11.00 uur te Oudega - Wymbr., is overleden op 9 oktober 1890, is begraven op 14 oktober 1890 te Blauwhuis. Antje werd 65 jaar, 1 maand en 1 dag.

In haar geboorteakte vermeld met familienaam Nijland.
In de huwelijksakte en daarna is de familienaam steeds vermeld als Nijlan.

Antje trouwt op 28 oktober 1853 te Wymbritseradeel op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Klaas Lieuwes Hoekstra, zoon van Lieuwe Klazes Hoekstra en Reino Johannes van der Meulen. Klaas, kopergieter en zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 30 juli 1825 te Abbega, is overleden op 9 februari 1906 07.00 uur te Westhem. Klaas werd 80 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

5  Ytjen Pieters Nijland is geboren op 31 januari 1827 te Oudega - Wymbr., zie VI-B.

6  Ymkjen Pieters Nijland is geboren op 19 mei 1830 te Oudega - Wymbr., zie VI-C.

V-B  Ydske Piekes Nijland, dochter van Pieke Pieters Nijland (IV-B) en Ymkje Harmens, naaister, wonende te Oudega - Wymbr. en te Sneek, is geboren te Oudega - Wymbr., is R.K. gedoopt op 3 februari 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was Harmen Harmens uit Greonterp), is overleden op 30 mei 1831 te Idzega. Ydske werd 37 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

Ydske trouwt op 25 mei 1815 te Heeg op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjibbe Andries Rondema, zoon van Andries Gerrits Rondema en Antje Tjibbes. Tjibbe, timmermansknecht en timmerman, wonende te Sneek, is geboren op 31 december 1788 te Dronrijp, is R.K. gedoopt op 31 december 1788 te Dronrijp (doopgetuige was Tiebbe Jellis), is overleden op 13 januari 1829 te Sneek. Tjibbe werd 40 jaar en 13 dagen.<22,23>

Van Tjibbe en Ydske zijn zes kinderen bekend:

1  Andries Tjibbes Rondema is geboren op 29 september 1816 te Sneek.

2  Emkjen Tjebbes Rondema is geboren op 3 augustus 1819, is overleden op 5 augustus 1886 te Bolsward. Emkjen werd 67 jaar en 2 dagen.

Emkjen trouwt op 13 november 1842 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 35-jarige Paulus Hiddes de Boer, zoon van Hidde Paulus de Boer en Trijntje Jans Polle. Paulus, bakkersknecht en pannenbakkersknecht, wonende te Bolsward, is geboren te Makkum, is gedoopt op 25 augustus 1807 te Makkum (doopgetuige was Jaring Paulusse), is overleden op 1 juni 1873 te Bolsward. Paulus werd 65 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Paulus was eerder gehuwd (1) met Hinke Reins de Vries.<24,25>

3  Antje Tjebbes Rondema is geboren op 1 oktober 1822 te Sneek, is jong overleden op 17 november 1822 te Sneek. Antje werd 1 maand en 16 dagen.

4  Anna Tjebbes Rondema is geboren op 3 juni 1824 te Sneek, is overleden op 1 juli 1824 te Sneek. Anna werd 28 dagen.

5  Pieter Tjebbes Rondema is geboren op 6 november 1825 te Sneek, is overleden op 23 april 1832 te Sneek. Pieter werd 6 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

6  Tjebbe Tjebbes Rondema is geboren op 19 mei 1829 te Sneek, is overleden op 27 maart 1839 te Sneek. Tjebbe werd 9 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

V-C  Johannes Bouwes Piekema, zoon van Bouwe Pieters Piekema (IV-C) en Tjitske Sipkes Beersma, arbeider en boerenarbeider, wonende te Midlum, is geboren op 5 september 1798 te Idzega, is R.K. gedoopt op 5 september 1798 te Blauwhuis (doopgetuige was Pietke Pieters), is overleden op 12 oktober 1862 te Franekeradeel. Johannes werd 64 jaar, 1 maand en 7 dagen.

Johannes trouwt op 27 mei 1837 te Franekeradeel op 38-jarige leeftijd (1) met de 32-jarige Reinskjen Gerbes Hettinga, dochter van Gerben Reins Hettinga en Sietske Johannes. Reinskjen is geboren te Nijega - Hem. Old., is R.K. gedoopt op 9 april 1805 te Balk, is overleden op 7 juni 1839 te Franekeradeel. Reinskjen werd 34 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Van Johannes en Reinskjen is een kind bekend:

1  Sietske Johannes Piekema is geboren in 1839 te Schalsum, is overleden op 2 februari 1846 te Schalsum. Sietske werd 7 jaar.

Johannes trouwt op 11 september 1841 te Franekeradeel op 43-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Pitertje Durks Pellen. Pitertje is geboren op 17 april 1803 te Balk, is overleden op 8 december 1883 te Franekeradeel. Pitertje werd 80 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Johannes en Pitertje zijn twee kinderen bekend:

2  Bouwe Johannes Piekema is geboren in 1842 te Schalsum, is overleden op 17 februari 1850 te Schalsum. Bouwe werd 8 jaar.

3  Dirk Johannes Piekema is geboren in 1846 te Achlum, zie VI-D.

V-D  Sjouke Bouwes Piekema, zoon van Bouwe Pieters Piekema (IV-C) en Tjitske Sipkes Beersma, is geboren te Greonterp, is R.K. gedoopt op 4 november 1810 te Blauwhuis (doopgetuige was Baukjen Pieters).

Sjouke trouwt op 18 mei 1844 te Tirns op 33-jarige leeftijd met Pietje Idzes Geene.

Van Sjouke en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  Tjitske Sjoukes Piekema is geboren op 25 maart 1847 te Tirns.

2  Lolkje Sjoukes Piekema is geboren op 23 juli 1848 te Tirns, is overleden op 19 september 1849 te Tirns. Lolkje werd 1 jaar, 1 maand en 27 dagen.

3  Ids Sjoukes Piekema is geboren op 16 februari 1850, zie VI-E.

4  Bouwe Sjoukes Piekema is geboren op 11 oktober 1851 te Tirns, zie VI-F.

5  Lolkjen Sjoukes Piekema is geboren op 19 mei 1854 te Tirns, is overleden op 30 juni 1869 te Tirns. Lolkjen werd 15 jaar, 1 maand en 11 dagen.

6  Sytske Sjoukes Piekema is geboren in 1858 te Hidaard, is overleden op 29 november 1895 te Sneek. Sytske werd 37 jaar.

Sytske trouwt op 15 mei 1880 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met Johannes Ypma.

V-E  Antje Klazes Zijlstra, dochter van Klaas Pieters Zijlstra (IV-D) en Sophia Hendriks Duvoet, is geboren te Workum, is R.K. gedoopt op 20 juni 1792 te Workum (doopgetuige was Iemkje Harmens), is overleden voor 22 mei 1845. Antje werd hoogstens 52 jaar, 11 maanden en 2 dagen.

Antje trouwt op 5 september 1819 te Workum op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Broer Alderts de Jong, zoon van Aldert Hendriks de Jong en Ester Broers Dikkes. Broer is gedoopt op 20 juli 1795 te Workum, is overleden op 26 mei 1825 te Hindeloopen. Broer werd 29 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Van Broer en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Ester Broers de Jong is geboren op 8 december 1819 te Hindeloopen, is overleden op 7 februari 1820 te Hindeloopen. Ester werd 1 maand en 30 dagen.

2  Zaphea Broers de Jong is geboren op 18 januari 1821 te Hindeloopen.

3  Ester Broers de Jong is geboren op 2 maart 1823 te Hindeloopen.

4  Pietje Broers de Jong is geboren op 21 oktober 1824 te Hindeloopen.

Van Antje is een kind bekend:

5  Johannes Johannes Mensinga Zijlstra is geboren op 1 november 1817 12.00 uur te Workum, is als geboren aangegeven op 3 november 1817 te Workum (in de geboorteakte is vermeld dat het kind de voor en toenamen van Johannes Johannes Minzinga worden gegeven) (aangever geboorte was zijn grootvader Klaas Pieters Zijlstra (zie IV-D)), zie VI-G.<26>

V-F  Sjoerd Klazes Zijlstra, zoon van Klaas Pieters Zijlstra (IV-D) en Sophia Hendriks Duvoet, wonende te Workum, is R.K. gedoopt op 23 november 1800 te Workum (doopgetuige was Johannes Pieters), is overleden op 13 november 1859 te Workum. Sjoerd werd 58 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Sjoerd trouwt op 19 oktober 1828 te Workum op 27-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Hibbeltje Lolkes Bijlsma, dochter van Lolke Douwes Bijlsma en Grietje Harms. Hibbeltje is gedoopt op 27 november 1800 te Workum (doopgetuige was Wiepkje Ages), is overleden op 5 september 1834 te Workum. Hibbeltje werd 33 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Van Sjoerd en Hibbeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Lodewijk Sjoerds Zijlstra is geboren op 10 november 1829 te Workum, zie VI-H.

2  Klaas Sjoerds Zijlstra is geboren op 15 augustus 1832 te Workum, is overleden op 13 november 1834 te Workum. Klaas werd 2 jaar, 2 maanden en 29 dagen.

3  Foppe Sjoerds Zijlstra is geboren op 1 september 1834 te Workum, is overleden op 5 september 1834 te Workum. Foppe werd 4 dagen.

Sjoerd trouwt op 22 februari 1835 te Workum op 34-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Atje Pieters Prins, dochter van Pieter Jelles Prins en Jetske Jans de Boer. Atje, wonende te Workum, is geboren in 1811, is overleden op 27 november 1878 te Workum. Atje werd 67 jaar.

Van Sjoerd en Atje is een kind bekend:

4  Klaas Sjoerds Zijlstra is geboren op 4 november 1836 te Workum.

Klaas trouwt op 31 mei 1868 te Workum op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Christina Aukes Faber, dochter van Auke Faber en Gebkje Wolters. Christina is geboren op 27 december 1841 te Sneek.


Generatie VI

(van 1816 tot 1939)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 30 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1842 en 1898. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tirns (9x), Warga (4x), Wymbritseradeel (2x), Workum (2x), Tjerkwerd (2x), Oostermeer (2x), Achlum (2x), Tietjerksteradeel, Nijehaske en Idzega.

VI-A  Bouwe Pieters Nijland, zoon van Pieter Piekes Nijland (V-A) en Lydia Bouwes Bandstra, wonende te Tirns, is geboren op 4 september 1823 te Oudega - Wymbr., is overleden op 26 juli 1856 te Tirns, is begraven te Heeg. Bouwe werd 32 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Bouwe trouwt op 8 juni 1850 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerbrig Meinderts Palsma, dochter van Meindert Gosses Palsma en Aafke Annes Kooiker. Gerbrig, wonende te Heeg, is geboren op 26 april 1824 te Heeg, is overleden op 8 juli 1855 te Tirns, is begraven te Heeg. Gerbrig werd 31 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van Bouwe en Gerbrig zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Bouwes Nijland, timmerman, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 6 maart 1852 te Idzega.

Pieter trouwt op 20 september 1874 te Bolsward op 22-jarige leeftijd met de 36-jarige Marijke Gerrits Gerritsma, dochter van Gerrit Tjallings Gerritsma en Gerbrig Simons Ketelaar. Marijke, dienstmeid en kasteleinsche, wonende te Bolsward, is geboren op 15 augustus 1838 te Burgwerd, is overleden op 22 augustus 1897 te Woudsend, is begraven op 25 augustus 1897 te Bolsward. Marijke werd 59 jaar en 7 dagen.

Marijke was eerder gehuwd (1) met Jacob Meinderts Roma.<27..32>

2  Afke Bouwes Nijland is geboren op 27 februari 1855 te Wymbritseradeel.

VI-B  Ytjen Pieters Nijland, dochter van Pieter Piekes Nijland (V-A) en Lydia Bouwes Bandstra, dienstmeid, wonende te Tirns, te Tjerkwerd en te Greonterp, is geboren op 31 januari 1827 te Oudega - Wymbr., is overleden op 5 oktober 1908 te Tirns, is begraven op 9 oktober 1908 te Roodhuis. Ytjen werd 81 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Ytjen trouwt op 25 mei 1850 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Willem Ydes Yedema, zoon van Yede Willems Yedema en Teetske Gerbens Faber. Willem, timmerman, kerkmeester en timmerknecht, wonende te Tirns en te Tjerkwerd, is geboren op 19 februari 1824 te Tjerkwerd, is overleden op 3 oktober 1912 te Blauwhuis, is begraven op 7 oktober 1912 te Roodhuis. Willem werd 88 jaar, 7 maanden en 14 dagen.<33>

Van Willem en Ytjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Taetske Willems Yedema is geboren op 10 september 1851 te Tjerkwerd, is overleden op 9 februari 1922 te Sneek. Taetske werd 70 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Taetske trouwt op 4 mei 1872 te Wymbritseradeel op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Petrus Boermans, zoon van Pier Douwes Boermans en Ymkjen Pieters Zwart. Petrus is geboren op 22 juli 1846 te Hidaard, is overleden op 13 februari 1929 te Sneek, is begraven op 16 februari 1929 te Sneek. Petrus werd 82 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

2  Pieter Willems Ydema is geboren op 8 oktober 1855 te Tjerkwerd, zie VII-A.

3  Yde Willems Yedema is geboren op 14 maart 1857 te Tirns, is jong overleden te Wymbritseradeel.

4  Yde Willems Ydema is geboren op 22 december 1858 te Tirns, is overleden op 4 juli 1943 te Didam, is begraven op 9 juli 1943 te Didam. Yde werd 84 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Yde was gehuwd (1) met Agatha Maria Franken, dochter van Petrus Franken en Maria Nobelen. Agatha, zonder beroep, wonende te Didam, is geboren op 11 februari 1881 te Delfshaven, is overleden op 21 mei 1950 te Didam, is begraven op 24 mei 1950 te Didam (R.K. Kerkhof St. Martinusparochie). Agatha werd 69 jaar, 3 maanden en 10 dagen. Yde trouwt op 19 mei 1883 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd (2) met zijn verre halfnicht (9e graad) de 20-jarige Akke van der Zee, dochter van Laas Meyes van der Zee en Stijntje Elings Homminga. Akke, zonder beroep, wonende te Tirns, is geboren op 30 juni 1862, is overleden op 15 mei 1922 05.00 uur te Tirns. Akke werd 59 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

5  Lidia Willems Yedema, wonende te Tirns, is geboren op 4 oktober 1862 te Tirns, is jong overleden op 23 november 1865 te Tirns. Lidia werd 3 jaar, 1 maand en 19 dagen.

6  Lydia Willems Yedema is geboren op 20 april 1866 te Tirns, zie VII-B.

7  Dieuwke Willems Yedema is geboren op 11 april 1868 te Tirns, is overleden op 13 december 1938 te Ede, is begraven op 17 december 1938 te Ede. Dieuwke werd 70 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

Dieuwke trouwt op 17 mei 1892 te Franeker op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Johannes Hollander, zoon van Dirk Johannes Hollander en Geertruida Maria Josina Rooswinkel. Johannes, timmerman en kerkmeester, is geboren op 7 augustus 1866 te Franeker, is overleden op 3 juli 1931 te Franeker. Johannes werd 64 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

VI-C  Ymkjen Pieters Nijland, dochter van Pieter Piekes Nijland (V-A) en Lydia Bouwes Bandstra, wonende te Westhem en te Blauwhuis, is geboren op 19 mei 1830 te Oudega - Wymbr., is overleden op 26 november 1921 te Blauwhuis. Ymkjen werd 91 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Ymkjen trouwt op 28 mei 1853 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Dirk Piers Stornebrink, zoon van Pier Thomas Stornebrink en Antje Durks Terpstra. Dirk, timmerknecht, is R.K. gedoopt op 27 februari 1825 te Wijtgaard (doopgetuige was Dirrieck Klaasses).

Van Dirk en Ymkjen is een kind bekend:

1  Pier Stornebrink is geboren op 11 maart 1855 te Wymbritseradeel, zie VII-C.

VI-D  Dirk Johannes Piekema, zoon van Johannes Bouwes Piekema (V-C) en Pitertje Durks Pellen, arbeider, is geboren in 1846 te Achlum, is overleden op 19 april 1874 te Franekeradeel. Dirk werd 28 jaar.

Dirk trouwt op 23 oktober 1871 te Franekeradeel op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Trijntje Franses Kooyenga. Trijntje is geboren in 1843, is overleden op 19 november 1924 te Franekeradeel. Trijntje werd 81 jaar.

Van Dirk en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Pietje Dirks Piekema.

2  Pietertje Dirks Piekema is geboren op 22 november 1872 te Achlum, is overleden op 25 november 1882 te Achlum. Pietertje werd 10 jaar en 3 dagen.

3  Dirk Dirks Piekema is geboren op 8 februari 1874 te Achlum, zie VII-D.

VI-E  Ids Sjoukes Piekema, zoon van Sjouke Bouwes Piekema (V-D) en Pietje Idzes Geene, landarbeider, is geboren op 16 februari 1850, is overleden op 29 oktober 1939 te Bolsward, is begraven op 1 november 1939 te Bolsward. Ids werd 89 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

Ids trouwt op 15 mei 1880 te Oosterwierum op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Ymkjen Baukes Palstra, dochter van Bauke Lieuwes Palstra en Sjoukje Johannes Nijholt. Ymkjen is geboren op 22 november 1855 te Oosterwierum, is overleden op 2 januari 1946 te Bolsward, is begraven op 5 januari 1946 te Bolsward. Ymkjen werd 90 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Van Ids en Ymkjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Pietje Idzes Piekema is geboren op 5 maart 1882 te Tirns, zie VII-E.

2  Bauke Ids Piekema is geboren op 16 juni 1884 te Tirns, is overleden op 27 juni 1885 te Tirns. Bauke werd 1 jaar en 11 dagen.

3  Bauke Ids Piekema is geboren op 6 april 1886, zie VII-F.

4  Sjoukje Ids Piekema is geboren op 26 augustus 1888, zie VII-G.

5  Sjouke Ids Piekema is geboren op 27 februari 1893 te Tirns, zie VII-H.

6  Ynskje Ids Piekema is geboren op 6 juni 1895, zie VII-I.

7  Johannes Ids Piekema, landarbeider, is geboren op 13 maart 1898 te Tirns, is overleden op 21 april 1943 te Venray, is begraven op 24 april 1943 te Bolsward. Johannes werd 45 jaar, 1 maand en 8 dagen.

VI-F  Bouwe Sjoukes Piekema, zoon van Sjouke Bouwes Piekema (V-D) en Pietje Idzes Geene, is geboren op 11 oktober 1851 te Tirns, is overleden op 11 januari 1919 te Warga, is begraven op 15 januari 1919 te Warga (R.K. Kerkhof). Bouwe werd 67 jaar en 3 maanden.<34,35>

Bouwe trouwt op 11 mei 1878 te Hennaarderadeel op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Betje Matheus Posthumus, dochter van Mattheus Posthumus en Foekje Koemans. Betje is geboren op 13 maart 1847 te Idaarderadeel, is overleden op 19 juni 1916 te Warga, is begraven op 23 juni 1916 te Warga (R.K. Kerkhof). Betje werd 69 jaar, 3 maanden en 6 dagen.<36,37>

Van Bouwe en Betje zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoukje Bouwes Piekema is geboren op 12 april 1879 te Warga, is overleden op 22 augustus 1917 te Idaarderadeel. Sjoukje werd 38 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

2  Foekje Bouwes Piekema is geboren op 11 december 1881 te Warga, is overleden op 10 juni 1957 te Warga, is begraven op 14 juni 1957 te Warga. Foekje werd 75 jaar, 5 maanden en 30 dagen.

3  Mattheus Bouwes Piekema, kerkmeester, is geboren op 25 april 1884 te Warga, is overleden op 30 april 1966 te Leeuwarden. Mattheus werd 82 jaar en 5 dagen.

Mattheus trouwt op 18 mei 1912 te Idaarderadeel op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Anna Kamsma. Anna is geboren op 2 februari 1889 te Idaarderadeel.

4  Pieter Bouwes Piekema is geboren op 14 januari 1891 te Warga, is overleden op 19 februari 1891 te Warga. Pieter werd 1 maand en 5 dagen.

VI-G  Johannes Johannes Mensinga Zijlstra, zoon van Antje Klazes Zijlstra (V-E), schipper, wonende te Workum, te Rottevalle, te Drachten en te Oostermeer, is geboren op 1 november 1817 12.00 uur te Workum, is als geboren aangegeven op 3 november 1817 te Workum (in de geboorteakte is vermeld dat het kind de voor en toenamen van Johannes Johannes Minzinga worden gegeven) (aangever geboorte was zijn grootvader Klaas Pieters Zijlstra (zie IV-D)), is overleden op 24 november 1887 te Tietjerksteradeel. Johannes werd 70 jaar en 23 dagen.<38>

De geboorteakte van dochter Antje in 1842 wordt door Johannes getekent met "J J hanes Minsenga".

De geboorteakte van dochter Aaltje in 1844 wordt door Johannes getekend met "Johanes Minsinga".

De geboorteakte van zoon Johannes Johannes in 1862 wordt door Johannes getekend met "J J Mensinga Zijlstra".

De geboorteakte van zoon Wierd Johannes in 1864 wordt door Johannes getekend met "J.J. Menzisnga Zijlstra".

Bij zijn huwelijk in 1845 wordt Johannes in de akte vermeld als Johannes Johannes Minzinga, gedomicilieerd te Rottevalle onder Opeinde, wonende in het schip.
Hij tekent met "J.J. Minsenga".

Bij zijn huwelijk in 1861 wordt Johannes in de akte vermeld als Johannes Johannes Minzinga Zijlstra.
Hij tekent met "J.J. Minsengasielstra".

Johannes trouwt op 22 mei 1845 te Smallingerland op 27-jarige leeftijd (1) met Jitske Arnoldus Boom, dochter van Arnoldus Johannes Boom en Aaltje Jans Pool. Jitske, zonder beroep, wonende te Rottevalle, is geboren te Rottevalle, is overleden voor 8 november 1861.<39>

Van Johannes en Jitske zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Johannes Minsenga is geboren op 28 mei 1842 17.00 uur te Nijehaske, is als geboren aangegeven op 29 mei 1842 te Haskerland (aangever geboorte was haar vader Johannes Johannes Minsenga (vader) (zie VI-G)).<40,41>

In de geboorteakte van Antje is als aangever vermeld Johannes Johannes Minsenga (haar vader), die verklaard dat Antje geboren is uit hem en zijn echtgenote Jikke Arnoldus Boom.
Hij tekent met "J J hanes Minsenga".

2  Aaltje Mensinga-Zijlstra is geboren op 16 september 1844 01.00 uur te Workum, is als geboren aangegeven op 16 september 1844 te Workum (aangever geboorte was haar vader Johannes Johannes Minsinga (zie VI-G)).<42,43>

Aaltje trouwt op 30 oktober 1869 te Tietjerksteradeel op 25-jarige leeftijd met Tunnis Buursema, zoon van Jetske Tunnis Buursema. Tunnis is geboren te Grijpskerk.

Johannes trouwt op 8 november 1861 te Tietjerksteradeel op 44-jarige leeftijd (2) met Tieke Douma, dochter van Wytze Wierds Douma en Hendrikje Annes Ritsma. Tieke, winkelierster en zonder beroep, wonende te Oostermeer.<44>

Tieke was eerder gehuwd (1) met Wijbren Lammerts van der Veen.<45,46>

Van Johannes en Tieke zijn drie kinderen bekend:

3  Johannes Johannes Mensinga Zijlstra is geboren op 20 mei 1862 10.00 uur te Oostermeer, is als geboren aangegeven op 21 mei 1862 te Tietjerksteradeel (aangever geboorte was zijn vader Johannes Johannes Minzinga Zijlstra (vader) (zie VI-G)).<47,48>

Johannes trouwt op 14 mei 1887 te Tietjerksteradeel op 24-jarige leeftijd met Boukje van der Veen, dochter van Klaas Karstes van der Veen en Fokje Hermanus Nobag. Boukje is geboren te Doezum.

4  Wierd Johannes Minzinga Zijlstra is geboren op 23 mei 1864 06.30 uur te Oostermeer, is als geboren aangegeven op 23 mei 1864 te Tietjerksteradeel (aangever geboorte was zijn vader Johannes Johannes Minzinga Zijlstra (vader) (zie VI-G)), zie VII-J.<49,50>

5  Wytze Johannes Mensinga Zijlstra is geboren op 6 maart 1867 te Tietjerksteradeel.

VI-H  Lodewijk Sjoerds Zijlstra, zoon van Sjoerd Klazes Zijlstra (V-F) en Hibbeltje Lolkes Bijlsma, schippersknecht, is geboren op 10 november 1829 te Workum, is overleden op 9 mei 1882 te Workum. Lodewijk werd 52 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Lodewijk trouwt op 7 mei 1871 te Workum op 41-jarige leeftijd met de 32-jarige Grietje van der Pal, dochter van Bauke Olferts van der Pal en Grietje Melis Bergsma. Grietje, wonende te Workum, is geboren op 29 november 1838 te Dedgum, is overleden op 20 oktober 1916 te Workum. Grietje werd 77 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Van Lodewijk en Grietje is een kind bekend:

1  Bauke Lodewijks Zijlstra, wonende te Recklinghausen - Dld., is geboren op 25 april 1874 te Workum, is overleden op 3 november 1906 03.00 uur te Recklinghausen - Dld. in het Prosper Hospital of is overleden voor 22 juli 1916. Bauke werd 32 jaar, 6 maanden en 9 dagen.<51>

Bauke trouwt op 27 mei 1900 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Anna Vallinga, dochter van Age Ottes Vallinga en Marijke Joukes Paus. Anna, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 9 mei 1875 te Bolsward, is overleden op 21 oktober 1944 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Anna werd 69 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Anna was later gehuwd (2) met Sjouke Haarsma.<52..57>


Generatie VII

(van 1842 tot 1985)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1883 en 1935. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bolsward (11x), Oostermeer (9x), Tirns (6x), Wymbritseradeel (4x), Oegeklooster (2x), Wonseradeel, Sneek, Blauwhuis, Arum en Achlum. Er zijn momenteel nog 11 van de 45 kinderen in leven.

VII-A  Pieter Willems Ydema, zoon van Willem Ydes Yedema en Ytjen Pieters Nijland (VI-B), is geboren op 8 oktober 1855 te Tjerkwerd, is overleden op 24 juli 1886 te Tirns. Pieter werd 30 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

Pieter trouwt op 20 mei 1882 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (9e graad) de 25-jarige Marijke Simmes Andringa, dochter van Simme Tjipkes Andringa en Anke Joukes Bouma. Marijke, wonende te Tirns, is geboren op 8 augustus 1856 te Tirns, is overleden op 14 december 1892 te Tirns, is begraven op 19 december 1892 te Roodhuis (R.K. Kerkhof). Marijke werd 36 jaar, 4 maanden en 6 dagen.<58..60>

Marijke was later gehuwd (2) met Hessel Lodewijks Flapper.<61..66>

Van Pieter en Marijke zijn twee kinderen bekend:

1  Ytje Ydema is geboren op 1 juli 1883 te Tirns.

Ytje trouwt op 17 mei 1906 te Rauwerderhem op 22-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacob Ages Postma, zoon van Age Eelkes Postma en Rimkjen Gerrits Bouwhuis. Jacob is geboren op 6 september 1876 te Wirdum - Frl..

2  Willem Ydema is geboren op 9 augustus 1885 te Wymbritseradeel.

VII-B  Lydia Willems Yedema, dochter van Willem Ydes Yedema en Ytjen Pieters Nijland (VI-B), is geboren op 20 april 1866 te Tirns, is overleden op 6 februari 1898 te Tirns. Lydia werd 31 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Lydia trouwt op 12 mei 1888 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met haar verre halfneef (9e graad) de 34-jarige Wijbe Simmes Andringa, zoon van Simme Tjipkes Andringa en Anke Joukes Bouma. Wijbe, boer, is geboren op 24 maart 1854 te Tirns, is overleden op 28 januari 1945 te Tirns, is begraven op 1 februari 1945 te Roodhuis. Wijbe werd 90 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Wijbe was later gehuwd (2) met Hiltje Cornelis Witteveen.<67,68>

Van Wijbe en Lydia is een kind bekend:

1  Anke Wijbes Andringa, wonende te Roodhuis, is geboren op 29 november 1890 te Tirns, is overleden op 2 mei 1956 te Sneek, is begraven op 7 mei 1956 te Roodhuis. Anke werd 65 jaar, 5 maanden en 3 dagen.

Anke trouwt op 5 mei 1917 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd met Obe Hyltjes Brandsma, zoon van Hyltje Hendriks Brandsma en Geertje Dijkstra. Obe is overleden (overleden op zijn hotelkamer toen hij op reis was naar Lourdes).

VII-C  Pier Stornebrink, zoon van Dirk Piers Stornebrink en Ymkjen Pieters Nijland (VI-C), is geboren op 11 maart 1855 te Wymbritseradeel, is overleden op 2 november 1924 te Wymbritseradeel. Pier werd 69 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Pier trouwt op 15 mei 1886 te Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Grietje Elzinga, dochter van Hendrik Hilles Elzinga en Hendrika Johanna Theresia Huurmans. Grietje, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 11 februari 1860 te Irnsum, is overleden op 3 mei 1944 te Blauwhuis, is begraven op 6 mei 1944 te Sensmeer (R.K. Kerkhof). Grietje werd 84 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<69>

Van Pier en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Imkje Stornebrink is geboren op 17 september 1888 te Wymbritseradeel.

2  Hendrika Stornebrink is geboren op 24 januari 1892 te Blauwhuis, is overleden op 18 juli 1971 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis. Hendrika werd 79 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

3  Lydia Stornebrink is geboren op 21 januari 1895 te Wymbritseradeel, is overleden op 11 juli 1972, is begraven te Blauwhuis. Lydia werd 77 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

4  Dirk Stornebrink, timmerman, wonende te Westhem, is geboren op 24 februari 1900 te Wymbritseradeel, is overleden op 11 oktober 1941 17.00 uur te Westhem, is begraven te Blauwhuis. Dirk werd 41 jaar, 7 maanden en 17 dagen.<70>

Dirk was gehuwd met Hiske Plantinga, dochter van Lieuwe Plantinga en Janke Andringa. Hiske, wonende te Westhem, is geboren op 5 februari 1900 te Sneek, is overleden op 16 mei 1970, is gecremeerd te Groningen. Hiske werd 70 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

VII-D  Dirk Dirks Piekema, zoon van Dirk Johannes Piekema (VI-D) en Trijntje Franses Kooyenga, broodventer, is geboren op 8 februari 1874 te Achlum, is overleden op 19 februari 1949 te Bolsward. Dirk werd 75 jaar en 11 dagen.

Dirk trouwt op 20 mei 1899 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Jantje Steegenga. Jantje is geboren op 11 januari 1871 te Wonseradeel, is overleden op 1 februari 1945 te Bolsward. Jantje werd 74 jaar en 21 dagen.

Van Dirk en Jantje zijn negen kinderen bekend:

1  Ale Dirks Piekema is geboren te Bolsward, is overleden op 8 maart 1908 te Bolsward.

2  Trijntje Dirks Piekema is geboren op 11 mei 1900 te Arum, is overleden op 5 februari 1987 te Sneek. Trijntje werd 86 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Trijntje was gehuwd met Klaas de Jong. Klaas is geboren in 1900.

3  Otte Dirks Piekema, landarbeider, is geboren op 29 december 1901 te Wonseradeel, is overleden te Bolsward.

4  Dirk Dirks Piekema, arbeider, is geboren op 22 december 1902 te Achlum, is overleden op 8 mei 1930 te Leeuwarden. Dirk werd 27 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Dirk was gehuwd met Sjoerdje van der Veen. Sjoerdje is geboren in 1905, is overleden in 1992. Sjoerdje werd 87 jaar.

5  Ale Dirks Piekema is geboren op 5 augustus 1906 te Bolsward, is overleden op 6 september 1906 te Bolsward. Ale werd 1 maand en 1 dag.

6  Pieter Dirks Piekema is geboren op 5 augustus 1906 te Bolsward, is overleden op 17 november 1995 te Lethbridge - Alberta - Can.. Pieter werd 89 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Pieter trouwt op 27 mei 1930 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Geeske Oppenhuizen. Geeske is geboren op 4 mei 1907 te Bolsward, is overleden op 2 januari 1973 te Coalsdale - Alberta - Can.. Geeske werd 65 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

7  Aaltje Dirks Piekema is geboren op 6 september 1909 te Bolsward, is overleden op 12 maart 1998 te Lethbridge - Alberta - Can.. Aaltje werd 88 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Aaltje trouwt te Lethbridge - Alberta - Can. (1) met Albert Miedema. Albert is overleden in 1979 te Lethbridge - Alberta - Can.. Aaltje was gehuwd (2) met NN Vos.

8  Jan Dirks Piekema is geboren in augustus 1910 te Bolsward, is overleden op 25 mei 1911 te Bolsward. Jan werd 9 maanden.

9  Pietertje Dirks Piekema is geboren op 2 maart 1912, is begraven te Bolsward.

Pietertje trouwt te Calgary - Alberta - Can. met NN Dam.

VII-E  Pietje Idzes Piekema, dochter van Ids Sjoukes Piekema (VI-E) en Ymkjen Baukes Palstra, is geboren op 5 maart 1882 te Tirns, is overleden op 13 oktober 1918 te Bolsward, is begraven op 16 oktober 1918 te Bolsward. Pietje werd 36 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Pietje trouwt op 11 mei 1907 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Ages Tolsma. Pieter is geboren op 29 maart 1883, is overleden op 11 november 1949 te Sneek. Pieter werd 66 jaar, 7 maanden en 13 dagen.

Van Pieter en Pietje zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  Anna Tolsma is geboren op 18 oktober 1912 te Bolsward, is overleden op 27 juni 1986 te Workum. Anna werd 73 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Anna trouwt op 20 januari 1940 te Bolsward op 27-jarige leeftijd met de 35-jarige Philippus Teernstra, zoon van Sibbele (Sible) Teernstra en Hielkjen (Lena) Veldmans. Philippus is geboren op 18 september 1904 09.00 uur te Parrega, is overleden op 3 mei 1960 te Sneek in het ziekenhuis, is begraven op 7 mei 1960 te Workum (R.K. Kerkhof). Philippus werd 55 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

6  Johannes Tolsma is geboren op 13 oktober 1915 te Bolsward, is overleden op 14 oktober 1918 te Bolsward, is begraven op 16 oktober 1918 te Bolsward. Johannes werd 3 jaar en 1 dag.

VII-F  Bauke Ids Piekema, zoon van Ids Sjoukes Piekema (VI-E) en Ymkjen Baukes Palstra, is geboren op 6 april 1886, is overleden op 23 juli 1985 te Bergum, is begraven te Roodhuis. Bauke werd 99 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Bauke trouwt op 15 februari 1919 te Bolsward op 32-jarige leeftijd met Eva van der Zee. Eva is overleden te Tirns, is begraven te Roodhuis.

Van Bauke en Eva zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  Sijbren Baukes Piekema is geboren op 9 april 1926 te Tirns, is overleden op 4 mei 1979 te Zwolle, is begraven te Roodhuis. Sijbren werd 53 jaar en 25 dagen.

Sijbren was sinds 12 augustus 1952 gehuwd met N.N.

3  N.N.

4  N.N.

VII-G  Sjoukje Ids Piekema, dochter van Ids Sjoukes Piekema (VI-E) en Ymkjen Baukes Palstra, is geboren op 26 augustus 1888, is overleden op 20 maart 1976 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Sjoukje werd 87 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Sjoukje trouwt op 23 juli 1921 te Bolsward op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Martinus Adema. Martinus is geboren op 26 augustus 1891 te Bolsward, is overleden op 25 april 1983 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Martinus werd 91 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

Van Martinus en Sjoukje zijn drie kinderen bekend:

1  N.N.

2  Isodorus Bonifacius (Ids) Adema, bakker en bus- en trambestuurder, wonende te Wieringermeer, te Australië, te Waalwijk en te Amsterdam, is geboren op 30 augustus 1923 te Bolsward, is overleden op 11 mei 1983 te Amsterdam, is begraven te Middenmeer (alg. begraafplaats). Isodorus werd 59 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Isodorus was sinds 12 juli 1948 gehuwd met N.N.

3  N.N.

VII-H  Sjouke Ids Piekema, zoon van Ids Sjoukes Piekema (VI-E) en Ymkjen Baukes Palstra, landarbeider, is geboren op 27 februari 1893 te Tirns, is overleden op 5 oktober 1975 te Bolsward. Sjouke werd 82 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Sjouke trouwt op 20 mei 1924 te Bolsward op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Jitske Jans Teerenstra, dochter van Jan Pieters Teerenstra en Sijtske Rintjes de Boer. Jitske is geboren op 12 juli 1896 te Bolsward, is overleden op 12 juni 1978 te Sneek, is begraven op 16 juni 1978 te Bolsward. Jitske werd 81 jaar en 11 maanden.

Van Sjouke en Jitske zijn zes kinderen bekend:

1  N.N.

2  Ids Sjoukes Piekema is geboren op 24 november 1927 te Tirns, is overleden op 10 maart 1998 te Zeewolde. Ids werd 70 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Ids was sinds 4 december 1954 gehuwd met N.N.

3  Anthonius Jan Piekema is geboren op 24 mei 1929 te Sneek, is overleden op 31 mei 1929 te Sneek. Anthonius werd 7 dagen.

4  Ymkje Pietje Piekema is geboren op 13 november 1930 te Oegeklooster, is overleden op 16 december 1995 te Sneek, is begraven op 20 december 1995 te Sneek. Ymkje werd 65 jaar, 1 maand en 3 dagen.

Ymkje was sinds 4 augustus 1955 gehuwd met N.N.

5  Jan Piekema is geboren op 2 februari 1932 te Oegeklooster, is overleden op 30 juni 1993 te Lelystad. Jan werd 61 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Jan was sinds 21 november 1958 gehuwd met N.N.

6  Petronella Suzanna Piekema is geboren op 9 november 1935 te Bolsward, is overleden op 16 juni 1998 te Rosmalen. Petronella werd 62 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Petronella was sinds 25 januari 1964 gehuwd met N.N.

VII-I  Ynskje Ids Piekema, dochter van Ids Sjoukes Piekema (VI-E) en Ymkjen Baukes Palstra, is geboren op 6 juni 1895, is overleden op 12 september 1984 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Ynskje werd 89 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Ynskje trouwt op 23 juli 1921 te Bolsward op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Visser. Jan is geboren op 3 maart 1895 te Bolsward, is overleden op 4 december 1983 te Nijefurd, is begraven op 6 december 1983 te Bolsward. Jan werd 88 jaar, 9 maanden en 1 dag.

Van Jan en Ynskje is een kind bekend:

1  N.N.

VII-J  Wierd Johannes Minzinga Zijlstra, zoon van Johannes Johannes Mensinga Zijlstra (VI-G) en Tieke Douma, veerschipper, wonende te Oostermeer, is geboren op 23 mei 1864 06.30 uur te Oostermeer, is als geboren aangegeven op 23 mei 1864 te Tietjerksteradeel (aangever geboorte was zijn vader Johannes Johannes Minzinga Zijlstra (vader) (zie VI-G)), is overleden op 22 april 1936 te Tietjerksteradeel. Wierd werd 71 jaar, 10 maanden en 30 dagen.<71,72>

Wierd tekent zijn huwelijksakte in 1894 met "W J Zijlstra".

Wierd trouwt op 19 mei 1894 te Tietjerksteradeel op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Sytske Douwes Procee, dochter van Douwe Johannes Procee en Jifke Gerrits Paulusma. Sytske, dienstmeid, wonende te Leeuwarden, is geboren op 19 augustus 1870 te Bergum.<73>

Van Wierd en Sytske zijn negen kinderen bekend:

1  Johannes Wierds Minzinga Zijlstra is geboren op 5 maart 1895 te Oostermeer.

2  Jifke Zijlstra is geboren op 2 augustus 1896 te Oostermeer.

3  Tieke Zijlstra is geboren op 18 februari 1898 te Oostermeer.

4  Douwe Zijlstra is geboren op 16 april 1899 te Oostermeer.

5  Antje Zijlstra is geboren op 31 juli 1901 te Oostermeer.

6  Maria Zijlstra is geboren op 6 augustus 1903 te Oostermeer.

7  Hendrikje Zijlstra is geboren op 3 februari 1907 te Oostermeer.

8  Gerrit Minzinga Zijlstra is geboren op 9 augustus 1912 te Oostermeer.

9  Lambertus Minzinga Zijlstra is geboren op 19 februari 1917 te Oostermeer.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zondag 19 mei 2019 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Baukien Pieters de Jong, overlijdensakte (Bolsward 5 jul 1820)

2)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Baukien Pieters de Jong, overlijdensakte (Bolsward 5 jul 1820)

3)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1820 ovl. - Baukien Pieters de Jong, overlijdensakte (Bolsward 5 jul 1820)

4)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1822 H - Faber - Gerritsma, huwelijk (Bolsward 7 jul 1822)

5)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1822 H - Faber - Gerritsma, huwelijk (Bolsward 7 jul 1822)

6)  doop: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1822 H - Faber - Gerritsma, huwelijk (Bolsward 7 jul 1822)

7)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Hidje Klases Gerritsma, overlijdensakte (Bolsward 3 mrt 1835)

8)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1822 H - Faber - Gerritsma, huwelijk (Bolsward 7 jul 1822)

9)  doop: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1822 H - Faber - Gerritsma, huwelijk (Bolsward 7 jul 1822)

10)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1828 ovl. - Pieke Pieters Nijland, overlijdensakte (Bolsward 7 jun 1828)

11)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

12)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

13)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

14)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

15)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

16)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

17)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

18)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1816 G. - Pieke Pieters Nijland, geboorteakte (Wymbritseradeel 25 sep 1816)

19)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

20)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

21)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

22)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Rondema - Nijland, huwelijk (Heeg 25 mei 1815)

23)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Rondema - Nijland, huwelijk (Heeg 25 mei 1815)

24)  Paulus trouwt op 8 november 1840 met Hinke.

25)  Hinke Reins de Vries, dochter van Rein Hoites de Vries en Tjerkje Andringa. Hinke, wonende te Bolsward, is geboren in 1802, is overleden op 8 september 1841 te Bolsward. Hinke werd 39 jaar.

26)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1817 G. - Johannes Johannes Minzinga Zijlstra, geboorteakte (Workum 3 nov 1817)

27)  Marijke trouwt op 15 juli 1869 te Bolsward met Jacob.

28)  Jacob trouwt op 9 juni 1850 te Bolsward met Anna.

29)  Anna Helena Lichtendahl, dochter van Harmanus Henric Lichtendahl en Naane Folkerts. Anna, strohoedenmaakster, wonende te Bolsward, is geboren rond 1829 te Franeker.

30)  Jacob trouwt op 11 mei 1856 te Bolsward met Lijsbeth.

31)  Lijsbeth Lieuwes Huitema, dochter van Lieuwe Tjittes Huitema en Oeke Sybrens Oostra. Lijsbeth, huishoudster, wonende te Tjerkwerd, is geboren rond 1832, is overleden voor 18 juli 1869. Lijsbeth werd hoogstens 37 jaar.

32)  Jacob Meinderts Roma, zoon van Meindert Jacobs Roma en Engeltje Geeles van Hettema. Jacob, stalhouder, kastelein en kastelein en voerman, wonende te Bolsward, is geboren rond 1819 te Bolsward, is overleden op 18 november 1873 04.00 uur te Bolsward (Huis 480). Jacob werd ongeveer 54 jaar. Jacob was eerder gehuwd (1) met Anna Helena Lichtendahl. Jacob was eerder gehuwd (2) met Lijsbeth Lieuwes Huitema.

33)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1850 H - Yedema - Nijland, huwelijk (Wonseradeel 25 mei 1850)

34)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Bouwe Sjoukes Piekema (11 jan 1919)

35)  begraven: eigen archief, bidprentje - Bouwe Sjoukes Piekema (11 jan 1919)

36)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Elisabeth M. Posthumus (19 jun 1916)

37)  begraven: eigen archief, bidprentje - Elisabeth M. Posthumus (19 jun 1916)

38)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1817 G. - Johannes Johannes Minzinga Zijlstra, geboorteakte (Workum 3 nov 1817)

39)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1861 H - Zijlstra - Douma, huwelijk (Tietjerksteradeel 8 nov 1861)

40)  geboorte: Tresoar, Haskerland, burgelijke stand BS 1842 G. - Antje Johannes Minsinga, geboorteakte (Haskerland 29 mei 1842)

41)  aangifte geboorte: Tresoar, Haskerland, burgelijke stand BS 1842 G. - Antje Johannes Minsinga, geboorteakte (Haskerland 29 mei 1842)

42)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1844 G. - Aaltje Minsenga, geboorteakte (Workum 16 sep 1844)

43)  aangifte geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1844 G. - Aaltje Minsenga, geboorteakte (Workum 16 sep 1844)

44)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1861 H - Zijlstra - Douma, huwelijk (Tietjerksteradeel 8 nov 1861)

45)  overlijden: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1861 H - Zijlstra - Douma, huwelijk (Tietjerksteradeel 8 nov 1861)

46)  Wijbren Lammerts van der Veen. Wijbren is overleden voor 8 november 1861.

47)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1862 G. - Johannes Zijlstra, geboorteakte (Tietjerksteradeel 21 mei 1862)

48)  aangifte geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1862 G. - Johannes Zijlstra, geboorteakte (Tietjerksteradeel 21 mei 1862)

49)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1864 G. - Wierd Johannes Zijlstra, geboorteakte (Tietjerksteradeel 23 mei 1864)

50)  aangifte geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1864 G. - Wierd Johannes Zijlstra, geboorteakte (Tietjerksteradeel 23 mei 1864)

51)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1916 H - Haarsma - Vallinga, huwelijk (Bolsward 22 jul 1916)

52)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1916 H - Haarsma - Vallinga, huwelijk (Bolsward 22 jul 1916)

53)  Anna trouwt op 22 juli 1916 te Bolsward met Sjouke.

54)  Sjouke trouwt op 12 oktober 1896 te Waspik met Anna.

55)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1916 H - Haarsma - Vallinga, huwelijk (Bolsward 22 jul 1916)

56)  Anna Maria Catharina de Cock, dochter van Wilhelmus de Cock en Pieternella de Bont. Anna is overleden op 11 maart 1915 te Waspik.

57)  Sjouke Haarsma, zoon van Frans Haarsma en Antje Leistra. Sjouke, schoenmaker, wonende te Bolsward, is geboren op 5 februari 1870 te Makkum, is overleden op 9 december 1934 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden. Sjouke werd 64 jaar, 10 maanden en 4 dagen. Sjouke was eerder gehuwd (1) met Anna Maria Catharina de Cock.

58)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Marijke S. Andringa (14 dec 1892)

59)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Marijke S. Andringa (14 dec 1892)

60)  begraven: eigen archief, bidprentje - Marijke S. Andringa (14 dec 1892)

61)  Marijke trouwt op 11 mei 1889 te Wymbritseradeel met Hessel.

62)  Hessel trouwt op 4 mei 1895 te Wymbritseradeel met zijn verre nicht (9e graad) Tjerkje.

63)  Tjerkje trouwt op 19 augustus 1883 te Hennaarderadeel met Anne.

64)  Anne Gerrits de Boer, zoon van Gerrit Annes de Boer en Trijntje Jilderts Andringa. Anne, wonende te Spanga, is geboren op 19 december 1858 te Wirdum - Frl., is R.K. gedoopt op 19 december 1858 te Wijtgaard (doopgetuige was Pieter Annes de Boer), is overleden op 26 januari 1894 te Tirns, is begraven te Roodhuis (R.K. Kerkhof). Anne werd 35 jaar, 1 maand en 7 dagen.

65)  Tjerkje Siebrens Hiemstra, dochter van Sybren Takes Hiemstra en Pietje Johannes Boersma. Tjerkje, wonende te Tirns en te Edens, is geboren op 19 augustus 1864 te Bozum, is overleden te Wymbritseradeel. Tjerkje was eerder gehuwd (1) met Anne Gerrits de Boer.

66)  Hessel Lodewijks Flapper, zoon van Lolle (Lodewijk) Johannes Flapper en Agatha Hessels van der Werf. Hessel, arbeider, wonende te Tirns, is geboren op 24 augustus 1863 te Oosterend - Hennaarderadeel. Hessel was later gehuwd (2) met zijn verre nicht (9e graad) Tjerkje Siebrens Hiemstra.

67)  Wijbe trouwt op 19 januari 1901 te Wymbritseradeel met Hiltje.

68)  Hiltje Cornelis Witteveen, dochter van Cornelis Josephs Witteveen en Johanna Harmens Gerritsma. Hiltje, wonende te Tirns, is geboren op 6 juli 1863 te Idzega, is overleden op 15 november 1935 te Sneek, is begraven op 19 november 1935 te Roodhuis. Hiltje werd 72 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

69)  begraven: eigen archief, bidprentje - Grietje Elzinga (3 mei 1944)

70)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1941 ovl. - Dirk Stornebrink, overlijdensakte (Wymbritseradeel 13 okt 1941)

71)  geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1864 G. - Wierd Johannes Zijlstra, geboorteakte (Tietjerksteradeel 23 mei 1864)

72)  aangifte geboorte: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1864 G. - Wierd Johannes Zijlstra, geboorteakte (Tietjerksteradeel 23 mei 1864)

73)  huwelijk: Tresoar, Tietjerksteradeel, burgelijke stand BS 1894 H - Zijlstra - Procee, huwelijk (Tietjerksteradeel 19 mei 1894)


Opmerkingen:
024B

Dit overzicht is beperkt tot 7 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - zonder achternaam -:
Parenteel van Pijtter Pijckes.