Parenteel van Fokele Paulus

Bijgewerkt op: 9 februari 2020
Ga naar de Home Pagina of naar de Startpagina Haza overzichten


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Fokele Paulus (013)
- of in het Register van familienamen


Generatie I

(tot 1758)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1744 en 1757. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Dongjum (6x) en Dronrijp.

I  Fokele Paulus, wonende te Menaldum, is overleden te Dongjum, is begraven op 8 februari 1758 te Franeker.

Fokele trouwt op 5 mei 1743 te Menaldum met Yda Sijmons. Yda, wonende te Warga.

Van Fokele en Yda zijn zeven kinderen bekend:

1  Tietje Fokeles Obbema is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 29 mei 1744 te Dronrijp (doopgetuige was Renske Palses), zie II-A.<1>

2  Douwe Fokeles Obbema is R.K. gedoopt op 11 april 1746 te Dronrijp (doopgetuige was Vaders Neef), zie II-B.

3  Paulus Fokeles is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 29 september 1749 te Franeker (doopgetuige was Heere Dettis).

4  Paulus Fokeles is geboren op 28 maart 1751 te Dongjum, is R.K. gedoopt op 28 maart 1751 te Franeker (doopgetuige was Piter Sierckx).

5  Reijnske Fokeles Obbema is geboren te Dongjum (tweeling), is R.K. gedoopt op 26 april 1754 te Franeker (doopgetuige was Frans Tiepkes), zie II-C.

6  Thecla Fokeles is geboren te Dongjum (tweeling), is R.K. gedoopt op 26 april 1754 te Franeker (doopgetuige was Leercke Piers).

7  Minke Fokeles Obbema, hoedenmaakster, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 4 december 1757 te Franeker (doopgetuige was Hencke Geerts), is overleden op 22 november 1816 12.00 uur te Franeker "hoedjesmaakster" (Wijk E.O. 33). Minke werd 58 jaar, 11 maanden en 18 dagen.<2>

Minke gaat in ondertrouw (gerecht) op 8 oktober 1796 te Franeker op 38-jarige leeftijd met Johannes Bernardus Reinerman. Johannes, wonende te Gouda.


Generatie II

(van 1744 tot 1825)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1772 en 1793. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Dongjum (7x), Sneek (4x) en Franeker (3x).

II-A  Tietje Fokeles Obbema, dochter van Fokele Paulus (I) en Yda Sijmons, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 29 mei 1744 te Dronrijp (doopgetuige was Renske Palses), is overleden op 7 november 1825 21.00 uur te Franeker. Tietje werd 81 jaar, 5 maanden en 9 dagen.<3,4>

Tietje gaat in ondertrouw (gerecht) op 8 juni 1776 te Franeker, trouwt (kerk) (R.K.) op 23 juni 1776 te Franeker op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacob Siebes van der Zee, zoon van Siebe Jacobs en Hielkje Baukes. Jacob, wonende te Franeker, is geboren te Makkum, is R.K. gedoopt op 24 september 1748 te Makkum (opm.: Jan Jacobs weigerde als doopheffer) (doopgetuige was Jetske Baukes), is overleden voor 10 november 1825. Jacob werd hoogstens 77 jaar, 1 maand en 17 dagen.<5>

Van Jacob en Tietje zijn twee kinderen bekend:

1  Hyke Jacobs van der Zee is gedoopt op 9 april 1777 te Franeker (doopgetuige was haar tante Saepke Sibis), zie III-A.

2  Sibe Jacobs, arbeider, is R.K. gedoopt op 6 april 1780 te Franeker (doopgetuige was zijn grootvader Sibe Jacobs), is ongehuwd overleden op 4 februari 1836 te Franeker. Sibe werd 55 jaar, 9 maanden en 29 dagen.

Van Tietje is een kind bekend:

3  Paulina Hachez, strohoedenmaakster, wonende te Dokkum, is geboren op 28 november 1784 te Franeker, is R.K. gedoopt op 28 november 1784 te Franeker (doopgetuige was Tjeske Jans), is ongehuwd overleden op 4 oktober 1840 12.00 uur te Dokkum (Huis A 35). Paulina werd 55 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Paulina Hachez werd als onwettig kind gedoopt met de naam Vrouwtje, haar moeder heeft de naam later gewijzigd in Paulina. Als moeder werd vermeld Tietje Fokles.
In de overlijdensakte van Paulina is vermeld dat zij dochter is van Josephus Hachez en Titje Fokeles Obma.

II-B  Douwe Fokeles Obbema, zoon van Fokele Paulus (I) en Yda Sijmons, zonder beroep, wonende te Dongjum en te Franeker, is R.K. gedoopt op 11 april 1746 te Dronrijp (doopgetuige was Vaders Neef), is overleden op 28 november 1817 01.00 uur te Franeker. Douwe werd 71 jaar, 7 maanden en 17 dagen.<6>

Douwe Fokeles nam in 1811 als familienaam de naam Obbema aan. Hij woonde toen in Witmarsum en gaf 5 kinderen en 9 kleinkinderen op.
Akte datum: 10 december 1811.

Douwe trouwt op 11 mei 1771 te Makkum, trouwt (kerk) (R.K.) op 11 april 1771 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Swopkje Gorrits. Swopkje, wonende te Witmarsum, is geboren rond 1751, is overleden op 16 juli 1810 te Witmarsum (nalatende 5 kinderen, tevens wordt vermeld dat zij weduwe was). Swopkje werd ongeveer 59 jaar.<7>

Van Douwe en Swopkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Fokele Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 27 september 1772 te Franeker (doopgetuige was Hijcke Fokeles), zie III-B.

2  Gorrit Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 8 november 1773 te Franeker, zie III-C.

3  Paulus Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 9 februari 1779 te Franeker (doopgetuige was Rinske Fokles), is jong overleden te Dongjum.

4  Paulus Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 22 december 1783 te Franeker (doopgetuige was Bynske Jorisma), zie III-D.

5  Aefke Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 26 maart 1785 te Franeker (doopgetuige was Anna Hajes).

6  Sjoerd Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 22 december 1788 te Franeker (doopgetuige was Lokke Gorrits Bosch), zie III-E.

7  Ida Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 11 januari 1793 te Franeker (doopgetuige was haar tante Tietje Fokles (zie II-A)), zie III-F.

II-C  Reijnske Fokeles Obbema, dochter van Fokele Paulus (I) en Yda Sijmons, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum (tweeling), is R.K. gedoopt op 26 april 1754 te Franeker (doopgetuige was Frans Tiepkes), is overleden voor 13 mei 1791. Reijnske werd hoogstens 37 jaar en 17 dagen.

Reijnske gaat in ondertrouw (gerecht) op 24 juli 1779 te Franeker, trouwt (gerecht) op 8 augustus 1779 te Franeker, trouwt (kerk) (R.K.) op 8 augustus 1779 te Franeker op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Antonius Anastasius Jorritsma, zoon van Dirk Ates Jorritsma en Anna Symons van der Terp. Antonius, medicus, wonende te Franeker, te Leeuwarden en te Sneek, is R.K. gedoopt op 11 juli 1753 te Franeker (doopgetuige was Eecke Athes Jorrisma), is overleden op 1 mei 1846 15.30 uur te Sneek (Wijk A. 92). Antonius werd 92 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Antonius was later gehuwd (2) met Nimia Dorothea Steenstra.<8,9>

Van Antonius en Reijnske zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Antonius Jorritsma is R.K. gedoopt op 1 april 1780 te Sneek (doopgetuige was haar oom Ate Jorritsma).

2  Fokele Antonius Jorritsma is R.K. gedoopt op 8 december 1784 te Sneek (doopgetuige was zijn oom Douwe Fokeles Obbema (zie II-B)).

3  Fokele Antonius Jorritsma is geboren op 10 augustus 1786, is R.K. gedoopt op 11 augustus 1786 te Sneek (doopgetuige was zijn tante Minke Fokeles (zie I.7)).

4  Ida Antonius Jorritsma is R.K. gedoopt op 13 februari 1789 te Sneek (doopgetuige was haar tante Marike Obbema (zie I.7)).


Generatie III

(van 1772 tot 1865)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1798 en 1834. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Franeker (30x), Bolsward (9x), Witmarsum (2x) en Dongjum.

III-A  Hyke Jacobs van der Zee, dochter van Jacob Siebes van der Zee en Tietje Fokeles Obbema (II-A), is gedoopt op 9 april 1777 te Franeker (doopgetuige was haar tante Saepke Sibis), is overleden op 23 januari 1827 te Franeker. Hyke werd 49 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Hyke was gehuwd met Franciscus Jans Formeer. Franciscus, koperslagersknecht, is geboren rond 1777, is overleden op 18 januari 1832 te Franeker. Franciscus werd ongeveer 55 jaar.

Van Franciscus en Hyke zijn vijf kinderen bekend:

1  Tietje Franciscus Formeer is geboren op 16 oktober 1808 te Franeker, is R.K. gedoopt op 16 oktober 1808 te Franeker (doopgetuige was haar grootmoeder Tietje Fokeles (zie II-A)).

2  Jacoba Franciscus is geboren op 26 oktober 1810 te Franeker, is R.K. gedoopt op 26 oktober 1810 te Franeker (doopgetuige was haar grootmoeder Tietje Fokles (i.p.v. Sibe Jacobs) (zie II-A)).

3  Johanna Franciscus Formeer is geboren op 23 maart 1812 te Franeker.

4  Johannes Franciscus Formeer is geboren op 26 april 1813 te Franeker.

5  Jacoba Franciscus Formeer is geboren op 22 april 1815 te Franeker.

III-B  Fokele Douwes Obbema, zoon van Douwe Fokeles Obbema (II-B) en Swopkje Gorrits, brouwer, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 27 september 1772 te Franeker (doopgetuige was Hijcke Fokeles), is overleden op 11 juli 1813 te Franeker. Fokele werd 40 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Fokele gaat in ondertrouw (gerecht) op 10 juni 1797 te Franeker, trouwt (kerk) (R.K.) op 25 juni 1797 te Franeker op 24-jarige leeftijd met Agnietje Johannes Hamers. Agnietje, zonder beroep, wonende te Franeker en te Makkum, is overleden voor 11 februari 1864.<10>

Van Fokele en Agnietje zijn zes kinderen bekend:

1  Douwe Fokles Obbema is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 11 mei 1798 te Franeker (doopgetuige was Grietje Hamers), is overleden op 11 januari 1858 te Franeker. Douwe werd 59 jaar en 8 maanden.

2  Joannes Fokles Obbema is geboren op 22 februari 1800, is R.K. gedoopt op 23 februari 1800 te Franeker (doopgetuige was Joannes Hamers), zie IV-A.

3  Truike Fokles Obbema is R.K. gedoopt op 8 oktober 1802 te Franeker (doopgetuige was Geertrudis Hamers).

4  Swopke Fokles Obbema is R.K. gedoopt op 10 september 1805 te Franeker (doopgetuige was haar grootmoeder Swopke Douwis), zie IV-B.

5  Grietje Fokles Obbema is R.K. gedoopt op 27 augustus 1808 te Franeker (doopgetuige was Leentje Hamers).

6  Aafke Fokeles Obbema, dienstmaagd en zonder beroep, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 29 maart 1812 te Franeker, is overleden op 11 februari 1864 22.00 uur te Hieslum, is als overleden aangegeven op 12 februari 1864 te Wonseradeel (aangever overlijden was haar zwager Johannes Romkes Hoeksma (zwager)). Aafke werd 51 jaar, 10 maanden en 13 dagen.<11,12>

Aafke trouwt op 20 mei 1843 te Wymbritseradeel op 31-jarige leeftijd met de 26-jarige Anne Pieters Hottinga, zoon van Pieter Ybes Hottinga en Pietje Annes Nop. Anne, arbeider en zonder beroep, wonende te Greonterp en te Westhem, is geboren op 12 januari 1817 te Lemmer, is overleden op 19 oktober 1886 03.00 uur te Westhem. Anne werd 69 jaar, 9 maanden en 7 dagen.<13,14>

III-C  Gorrit Douwes Obbema, zoon van Douwe Fokeles Obbema (II-B) en Swopkje Gorrits, boer, is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 8 november 1773 te Franeker, is overleden op 31 januari 1824 te Bolsward. Gorrit werd 50 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Gorrit trouwt op 11 mei 1800 te Bolsward op 26-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Sietske Harings Teernstra, dochter van Haring Allerts Teernstra en Grietje Douwes Andela. Sietske is R.K. gedoopt op 30 november 1773 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Iemkje Pieters (i.p.v. Tjerk Allerts)), is overleden op 3 september 1814 te Bolsward. Sietske werd 40 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Gorrit en Sietske zijn zes kinderen bekend:

1  Haring Gorrits is R.K. gedoopt op 22 augustus 1801 te Bolsward (Franciscus) (doopgetuige was zijn grootmoeder Swopke Douwes Obbema), is begraven op 11 november 1801 te Bolsward. Haring werd 2 maanden en 20 dagen.

2  Douwe Gorrits Obbema is R.K. gedoopt op 20 september 1802 te Bolsward (Franciscus) (doopgetuige was zijn grootmoeder Swopke Douwes), zie IV-C.

3  Haring Gorrits is R.K. gedoopt op 4 augustus 1804 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was zijn grootvader Haring Allerts Teernstra), is begraven op 22 september 1804 te Bolsward. Haring werd 1 maand en 18 dagen.

4  Haring Gorrits Obbema is R.K. gedoopt op 13 januari 1806 te Bolsward (Franciscus) (doopgetuige was zijn oom Allert Harings), is overleden op 17 oktober 1834 te Bolsward. Haring werd 28 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

5  Grietje (Margaretha) Gorrits is geboren op 19 augustus 1807 te Bolsward, is R.K. gedoopt op 20 augustus 1807 te Bolsward (Franciscus) (doopgetuige was Jeltje Douwes), is overleden op 23 augustus 1807 te Bolsward. Grietje werd 4 dagen.

6  Jeltje Gorrits Obbema, wonende te Bolsward, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 24 december 1808 te Bolsward (Franciscus) (doopgetuige was Jeltje Douwes), is overleden op 16 januari 1828 te Bolsward. Jeltje werd 19 jaar en 23 dagen.

Gorrit trouwt op 28 januari 1816 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Klaas Jans Flameling (stadsdienaar), Haije Douwes van der Werf (stadsmajoor), Teeke Jans Koevoet (stadsbode) en zijn zwager Allert Harings Teernstra) op 42-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Dieuwke Maurens Rolma, dochter van Maurens Philippus en Jetske Klazes. Dieuwke, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren te Exmorra, is R.K. gedoopt op 21 juni 1781 te Makkum (doopgetuige was Trijntje Jelles in Plaats van Liekele Philippus), is overleden op 25 januari 1845 te Bolsward. Dieuwke werd 63 jaar, 7 maanden en 4 dagen.<15>

Van Gorrit en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

7  Swopkje Gorrits Obbema is geboren op 19 februari 1817 te Bolsward, zie IV-D.

8  Maurens Gorrits Obbema is geboren op 23 april 1820 te Bolsward, zie IV-E.<16>

9  Sjoerd Gorrits Obbema is geboren op 6 augustus 1822 te Bolsward, zie IV-F.

III-D  Paulus Douwes Obbema, zoon van Douwe Fokeles Obbema (II-B) en Swopkje Gorrits, arbeider en muzikant, wonende te Kimswerd, te Bolsward en te Franeker, is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 22 december 1783 te Franeker (doopgetuige was Bynske Jorisma), is overleden op 8 augustus 1835 te Franeker. Paulus werd 51 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Paulus trouwt (Herv.) op 21 februari 1808 te Kimswerd (derde proclamatie), trouwt (kerk) (R.K.) op 22 februari 1808 te Harlingen op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Oeke Jans Westra, dochter van Jan Bouwes Westra en Johanna Piers Westra. Oeke, wonende te Kimswerd, te Bolsward en te Franeker, is geboren te Littenserburen, is R.K. gedoopt op 21 augustus 1785 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Jeltje Reins), is overleden op 3 april 1824 03.00 uur te Franeker (Wijk O.V. 4). Oeke werd 38 jaar, 7 maanden en 13 dagen.<17,18>

Van Paulus en Oeke zijn vier kinderen bekend:

1  Joannes Paulus is geboren te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 17 december 1809 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was zijn tante Ida Douwes (zie III-F)).

2  Swobbina Paulus Obbema is geboren op 14 november 1811 05.00 uur te Witmarsum, is R.K. gedoopt op 14 november 1811 te Bolsward (St. Franciscus) (doopgetuige was haar grootmoeder Johanna Piers), is overleden op 8 september 1827 te Franeker. Swobbina werd 15 jaar, 9 maanden en 25 dagen.<19>

3  Johanna Paulus Obbema is geboren op 17 augustus 1814 te Franeker, is overleden op 1 oktober 1814 te Franeker. Johanna werd 1 maand en 14 dagen.

4  Johannes Paulus Obbema, soldaat, is geboren op 11 december 1815 te Franeker, is overleden op 19 februari 1837 te Amersfoort. Johannes werd 21 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Paulus trouwt op 22 februari 1829 te Franeker op 45-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Lijsbeth (Elisabeth) Obbes de Vries, dochter van Obbe Gerrits de Vries en Lieuwkje Klases. Lijsbeth, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren in 1797 te Midlum, is overleden op 11 oktober 1843 te Franeker. Lijsbeth werd 46 jaar.<20>

Lijsbeth was eerder gehuwd (1) met Willem Jacobs Zak.<21..23> Lijsbeth was later gehuwd (3) met Wybe Wietses Vlietstra.<24..26>

Van Paulus en Lijsbeth zijn drie kinderen bekend:

5  Fokele Paulus Obbema, wonende te Franeker, is geboren op 5 oktober 1826 te Franeker, is overleden op 14 januari 1828 10.00 uur te Franeker (Wijk TN 25). Fokele werd 1 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

6  Swobbina Paulus Obbema, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 26 januari 1831 te Franeker, is overleden op 10 april 1892 06.00 uur te Franeker (Wijk F.N. 11). Swobbina werd 61 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Swobbina trouwt op 10 september 1854 te Franeker op 23-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendrik Mulder, zoon van Jan Hendriks Mulder en Fennigje Gerrits. Hendrik, arbeider, wonende te Franeker, is geboren op 27 januari 1823 te Franeker, is overleden op 8 januari 1888 17.30 uur te Franeker (Wijk E.N. 13). Hendrik werd 64 jaar, 11 maanden en 12 dagen.<27>

7  Fokele Paulus Obbema is geboren op 5 augustus 1833 te Franeker, zie IV-G.<28>

III-E  Sjoerd Douwes Obbema, zoon van Douwe Fokeles Obbema (II-B) en Swopkje Gorrits, mr. verver, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 22 december 1788 te Franeker (doopgetuige was Lokke Gorrits Bosch), is overleden op 5 april 1828 te Franeker. Sjoerd werd 39 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Sjoerd gaat in ondertrouw (gerecht) op 15 december 1810 te Franeker, trouwt (kerk) (R.K.) op 30 december 1810 te Franeker op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Grietje Sipkes Westra, dochter van Sipke Rientses Westra en Froukje Harings Ruurda. Grietje, wonende te Franeker en te Hitzum, is R.K. gedoopt op 7 maart 1791 te Makkum, is overleden op 9 april 1875 te Hennaarderadeel. Grietje werd 84 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Van Sjoerd en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Dominicus Sjoerds Obbema is geboren op 13 september 1812 te Franeker.

2  Veronica Sjoerds Obbema, wonende te Franeker, is geboren op 13 september 1812 te Franeker, is overleden op 22 september 1813 10.00 uur te Franeker (Oost Vliet 24). Veronica werd 1 jaar en 9 dagen.

3  Froukjen Sjoerds Obbema is geboren op 17 juni 1815 te Franeker, zie IV-H.

4  Sipke Sjoerds Obbema is geboren op 15 mei 1818 te Franeker, is overleden op 18 oktober 1818 te Franeker. Sipke werd 5 maanden en 3 dagen.

5  Sipke Sjoerds Obbema is geboren op 19 februari 1820 te Franeker, is overleden op 9 juli 1820 te Franeker. Sipke werd 4 maanden en 20 dagen.

6  Swopkje Sjoerds Obbema is geboren op 19 november 1824 te Franeker.

7  Sjoerd Sjoerds Obbema, marinier, is geboren op 19 september 1828 te Franeker, is overleden op 6 oktober 1856 01.00 uur te Ambon - Indonesië "marinier 2e klasse, opvarende van de Phoenix" in het Hospitaal Ambonia. Sjoerd werd 28 jaar en 17 dagen.

III-F  Ida Douwes Obbema, dochter van Douwe Fokeles Obbema (II-B) en Swopkje Gorrits, is geboren te Dongjum, is R.K. gedoopt op 11 januari 1793 te Franeker (doopgetuige was haar tante Tietje Fokles (zie II-A)), is overleden op 23 juni 1865 te Franeker. Ida werd 72 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Ida trouwt op 22 augustus 1813 te Franeker op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Marten Rinses de Wit, zoon van Rinse Brands en Hiltje Jans. Marten, timmermansknecht en timmerknecht, is geboren op 14 oktober 1786 te Workum, is overleden op 4 oktober 1850 te Franeker. Marten werd 63 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Van Marten en Ida zijn acht kinderen bekend:

1  Rinse Martens de Wit is geboren op 23 september 1814 te Franeker.

2  Sabina Martens de Wit is geboren op 9 januari 1817 te Franeker.

Sabina trouwt op 23 mei 1840 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met Johannes Hanses de Boer.

3  Hiltje Martens de Wit is geboren op 10 december 1819 te Franeker, is ongehuwd overleden op 1 oktober 1848 te Franeker. Hiltje werd 28 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

4  Douwe Martens de Wit is geboren op 17 juli 1822 te Franeker.

5  Aafke Martens de Wit is geboren op 24 mei 1825 te Franeker.

Aafke trouwt op 4 juli 1847 te Franeker op 22-jarige leeftijd met Fredericus Wilhelmus van Lingen.

6  Jan Martens de Wit is geboren op 16 april 1828 te Franeker, is overleden op 19 november 1828 te Franeker. Jan werd 7 maanden en 3 dagen.

7  Jan Martens de Wit is geboren op 28 november 1831 te Franeker.

8  Jan Martens de Wit is geboren op 9 februari 1834 te Franeker.


Generatie IV

(van 1798 tot 1917)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 45 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1829 en 1879. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Witmarsum (9x), Bolsward (9x), Sneek (8x), Franeker (8x), Parrega (6x) en Wonseradeel (5x).

IV-A  Joannes Fokles Obbema, zoon van Fokele Douwes Obbema (III-B) en Agnietje Johannes Hamers, huisverver, wonende te Sneek, is geboren op 22 februari 1800, is R.K. gedoopt op 23 februari 1800 te Franeker (doopgetuige was Joannes Hamers), is overleden op 2 december 1858 05.00 uur te Sneek (Huis 853). Joannes werd 58 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Joannes trouwt op 13 mei 1838 te Sneek op 38-jarige leeftijd met de 27-jarige Ida (Ifke) Jans de Boer, dochter van Jan Eeltjes de Boer en Vrouwkien (Dorothea) Harmens. Ida, verwersche en zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren te Sneek, is gedoopt op 14 juli 1810 te Sneek (doopgetuige was haar tante Jantje Harmens), is overleden op 1 augustus 1892 20.00 uur te Sneek (Wijk 11 73). Ida werd 82 jaar en 18 dagen.

Van Joannes en Ida zijn vier kinderen bekend:

1  Folquinus Josephus Obbema is geboren op 2 juli 1841 te Sneek, zie V-A.

2  Vroukje (Fronica) Obbema is geboren op 16 mei 1845 te Sneek, is overleden op 15 januari 1865 te Sneek. Vroukje werd 19 jaar, 7 maanden en 30 dagen.

3  Agnes Obbema, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 27 november 1846 te Sneek.

Agnes trouwt op 21 november 1869 te Sneek op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Herman Adolf Broekhuijzen, zoon van Hermanus Broekhuizen en Catharina Maria Siebelhoff. Herman, confiseur, wonende te Sneek, is geboren rond 1841 te Amsterdam.

4  Jan Obbema is geboren op 22 december 1848 te Sneek, zie V-B.

IV-B  Swopke Fokles Obbema, dochter van Fokele Douwes Obbema (III-B) en Agnietje Johannes Hamers, zonder beroep, wonende te Sneek, is R.K. gedoopt op 10 september 1805 te Franeker (doopgetuige was haar grootmoeder Swopke Douwis), is overleden op 13 september 1839 17.00 uur te Sneek (Wijk 4 113). Swopke werd 34 jaar en 3 dagen.

Swopke trouwt op 21 mei 1830 te Sneek op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Henricus Ringnalda, zoon van Jacob Martens Ringnalda en Antje Hendriks. Henricus, timmerknecht, wonende te Sneek, is geboren op 12 oktober 1808 te Sneek, is R.K. gedoopt op 12 oktober 1808 te Sneek (doopgetuige was Siebe Hendriks).

Van Henricus en Swopke zijn vier kinderen bekend:

1  Fokele Ringnalda is geboren op 26 april 1831 te Sneek.

2  Anna Ringnalda is geboren op 17 september 1833 te Sneek.

3  Jacobus Ringnalda is geboren op 24 mei 1837 te Sneek.

4  Agnietje Ringnalda is geboren op 5 september 1839 te Sneek.

IV-C  Douwe Gorrits Obbema, zoon van Gorrit Douwes Obbema (III-C) en Sietske Harings Teernstra, is R.K. gedoopt op 20 september 1802 te Bolsward (Franciscus) (doopgetuige was zijn grootmoeder Swopke Douwes), is overleden op 1 maart 1854 te Bolsward. Douwe werd 51 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Douwe trouwt op 28 mei 1826 te Bolsward op 23-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Sindtje Sinds Posthuma, dochter van Sindt Hoijtes en Antje Siebrens. Sindtje, boerenmeid, wonende te Bolsward, is geboren te Bolsward, is R.K. gedoopt op 16 maart 1808 te Bolsward (St. Martinus) (doopgetuige was Acke Hettis), is overleden op 12 augustus 1827 te Bolsward (geen kinderen nalatende). Sindtje werd 19 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Douwe trouwt op 20 april 1828 te Bolsward op 25-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Sytske Sikkes Postma, dochter van Sikke Sikkes Postma en Jetske Simkes Boermans. Sytske is R.K. gedoopt in juni 1798 te Dronrijp, is overleden op 14 november 1847 te Bolsward. Sytske werd 49 jaar en 5 maanden.

Van Douwe en Sytske zijn zes kinderen bekend:

1  Gorrit Douwes Obbema is geboren op 5 augustus 1829 te Bolsward, zie V-C.

2  Sikke Douwes Obbema is geboren op 31 januari 1831 te Bolsward, is overleden op 16 november 1840 te Bolsward. Sikke werd 9 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

3  Sietske Douwes Obbema is geboren op 9 maart 1833 te Bolsward, zie V-D.

4  Jetske Douwes Obbema is geboren op 20 maart 1834 te Bolsward, is overleden op 9 augustus 1834 te Bolsward. Jetske werd 4 maanden en 20 dagen.

5  Jetske Douwes Obbema is geboren op 29 augustus 1835 te Bolsward, is overleden op 2 juni 1844 te Bolsward. Jetske werd 8 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

6  Grietje Douwes Obbema is geboren op 29 september 1837 te Bolsward, is overleden op 19 juli 1838 te Bolsward. Grietje werd 9 maanden en 20 dagen.

IV-D  Swopkje Gorrits Obbema, dochter van Gorrit Douwes Obbema (III-C) en Dieuwke Maurens Rolma, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 19 februari 1817 te Bolsward, is overleden op 21 augustus 1846 te Bolsward. Swopkje werd 29 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Swopkje trouwt op 31 mei 1840 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Sytze Jacobs Veltman, zoon van Jacob Sijbrens Veltman en Sijtske Lammerts Buisman. Sytze, arbeider, turfschipper en schipper, wonende te Wolsum en te Bolsward, is geboren op 2 november 1815 te Abbega, is overleden op 26 augustus 1891 te Echten - Lemsterland, is begraven te Bolsward. Sytze werd 75 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<29>

Sytze was later gehuwd (2) met Agnietje Baukes Ettema.<30..32>

Van Sytze en Swopkje zijn drie kinderen bekend:

1  Sietske Veltman is geboren op 14 maart 1841 te Bolsward, is overleden op 3 juni 1900 te Bolsward. Sietske werd 59 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Sietske trouwt op 13 mei 1865 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Murk Kuipers, zoon van Titus Jacobs Kuipers en Baukjen Hendriks Landman. Murk is geboren rond 1839 te Westhem.

2  Gorrit Veltman is geboren op 25 december 1842 te Bolsward, zie V-E.

3  Dieuwke Veltman is geboren op 8 mei 1845 te Bolsward.

Dieuwke trouwt op 11 mei 1872 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met Meindert Ypes Kuipers, zoon van Ype Meinderts Kuipers en Doetje Lolkes Hanema.

Meindert was eerder gehuwd (1) met Antje Sikkes Romkes.<33,34>

IV-E  Maurens Gorrits Obbema, zoon van Gorrit Douwes Obbema (III-C) en Dieuwke Maurens Rolma, boerenknecht, wonende te Bolsward, is geboren op 23 april 1820 te Bolsward, is overleden op 26 januari 1904 te Witmarsum (aangevers overlijden waren zijn zoon Gorrit Maurens Obbema (zie V-F) en Dooitse Smederij). Maurens werd 83 jaar, 9 maanden en 3 dagen.<35>

Maurens trouwt op 9 mei 1846 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Rigtje Hessels Heyma, dochter van Hessel Oepkes Heyma en Jantje Jans Bijlsma. Rigtje is geboren op 5 februari 1818 te Gaast, is overleden op 3 mei 1915 14.00 uur te Witmarsum (aangevers overlijden waren Dooitse Smederij en haar zoon Gorrit Maurens Obbema (zie V-F)). Rigtje werd 97 jaar, 2 maanden en 28 dagen.<36,37>

Van Maurens en Rigtje zijn twee kinderen bekend:

1  Gorrit Maurens Obbema is geboren op 16 februari 1847 te Witmarsum, zie V-F.

2  Jantje Maurens Obbema is geboren op 28 maart 1850 te Witmarsum, zie V-G.

IV-F  Sjoerd Gorrits Obbema, zoon van Gorrit Douwes Obbema (III-C) en Dieuwke Maurens Rolma, boerenknecht, kooltjer, koemelker en zonder beroep, wonende te Bolsward, te Witmarsum en te Oudega - Wymbr., is geboren op 6 augustus 1822 te Bolsward, is overleden op 18 november 1904 14.00 uur te Oudega - Wymbr.. Sjoerd werd 82 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Sjoerd trouwt op 9 mei 1846 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Weltje Pieters de Boer, dochter van Pieter Laurens de Boer en Antje Jacobs Mulder. Weltje, zonder beroep, wonende te Witmarsum en te Greonterp, is geboren op 23 november 1819 te Wommels, is overleden op 25 april 1895 15.30 uur te Greonterp. Weltje werd 75 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van Sjoerd en Weltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Dieuwke Obbema, wonende te Witmarsum, is geboren op 10 september 1849 te Witmarsum, is overleden op 26 juni 1862 19.00 uur te Witmarsum, is als overleden aangegeven op 27 juni 1862 te Witmarsum (aangevers overlijden waren Bauke Falkena (bekende) en haar oom Meije Douwes Flapper). Dieuwke werd 12 jaar, 9 maanden en 16 dagen.<38,39>

2  Antje Obbema is geboren op 11 december 1850 te Witmarsum, zie V-H.

3  Gorrit Obbema, wonende te Witmarsum, is geboren op 17 december 1852 05.00 uur te Witmarsum, is overleden op 17 april 1853 17.00 uur te Witmarsum, is als overleden aangegeven op 18 april 1853 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker (bekende) en zijn vader Sjoerd Gorrits Obbema (zie IV-F)). Gorrit werd 4 maanden.<40..42>

4  Swopkje Obbema is geboren op 13 juli 1854 te Witmarsum, is overleden op 15 augustus 1855 te Witmarsum. Swopkje werd 1 jaar, 1 maand en 2 dagen.

5  Swopkjen Obbema, cafehoudster, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 25 november 1856 te Witmarsum, is overleden op 16 november 1933 23.00 uur te Oudega - Wymbr.. Swopkjen werd 76 jaar, 11 maanden en 22 dagen.<43>

Swopkjen trouwt op 3 mei 1884 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Fedde van der Werf, zoon van Bote Feddes van der Werf en Marijke Johannes Yntema. Fedde, kastelein, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 6 februari 1858 te Tirns, is overleden op 16 mei 1901 04.30 uur te Oudega - Wymbr.. Fedde werd 43 jaar, 3 maanden en 10 dagen.<44>

6  Gorrit Obbema is geboren op 23 april 1859 te Witmarsum, is overleden op 5 januari 1872 17.30 uur te Witmarsum. Gorrit werd 12 jaar, 8 maanden en 13 dagen.<45,46>

7  Pieter Obbema is geboren op 23 mei 1862 te Witmarsum, is overleden op 20 oktober 1862 te Witmarsum. Pieter werd 4 maanden en 27 dagen.

IV-G  Fokele Paulus Obbema, zoon van Paulus Douwes Obbema (III-D) en Lijsbeth (Elisabeth) Obbes de Vries, boerenknecht, arbeider en houtstekknecht, wonende te Pietersbierum en te Franeker, is geboren op 5 augustus 1833 te Franeker, is overleden op 2 februari 1917 23.30 uur te Franeker. Fokele werd 83 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<47,48>

Fokele trouwt op 18 oktober 1857 te Franeker op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Pietje Jacobs Jansma, dochter van Jacob Jans Jansma en Dirkje Reins Tuinstra. Pietje is geboren op 26 december 1833 te Franeker, is overleden op 13 december 1866 te Franeker. Pietje werd 32 jaar, 11 maanden en 17 dagen.<49..51>

Van Fokele en Pietje is een kind bekend:

1  Paulus Fokeles Obbema is geboren op 10 november 1866 te Franeker, is overleden op 6 maart 1867 te Franeker. Paulus werd 3 maanden en 24 dagen.

Fokele trouwt op 9 februari 1868 te Franeker op 34-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Geertje Wouters Ypma, dochter van Wouter Ypes Ypma en Brechtje Philippus Stolte. Geertje, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 7 juni 1839 21.00 uur te Welsrijp, is overleden voor 16 juni 1901. Geertje werd hoogstens 62 jaar en 9 dagen.<52,53>

Van Fokele en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

2  Paulus Obbema is geboren op 17 januari 1869 te Franeker, zie V-I.

3  Wouter Obbema is geboren op 25 juli 1870 21.30 uur te Franeker, zie V-J.<54>

4  Elisabeth Obbema, dienstbode, wonende te Franeker, is geboren op 29 mei 1872 te Franeker, is overleden op 24 september 1964 te Bolsward. Elisabeth werd 92 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Elisabeth trouwt op 22 november 1896 te Franeker (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Paulus Obbema (broer van de bruid) (zie V-I), zijn broer Lucas van der Meer (broer van de bruidegom), zijn broer Nolke van der Meer (broer van de bruidegom) en zijn oom Johannes van der Meulen (aangetrouwde oud oom van de bruidegom)) op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige IJsbrand van der Meer, zoon van Jacob Nolkes van der Meer en Aafke Lucas Kuurstra. IJsbrand, verver, wonende te Franeker, is geboren rond 1871 te Franeker.

5  Bregtje Obbema, wonende te Franeker, is geboren op 14 april 1874 te Franeker.

Bregtje trouwt op 19 oktober 1902 te Franeker op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Hielke Zondervan, zoon van Dirkje Zondervan. Hielke, werkman, wonende te Franeker, is geboren rond 1871.

6  doodgeboren dochter Obbema is doodgeboren op 5 juni 1876 te Franeker.

7  Jan Obbema, arbeider, wonende te Franeker, is geboren op 15 juli 1877 te Franeker.

Jan trouwt op 16 juni 1901 te Franeker (huwelijksgetuigen waren Jelte Faber (niet verwant), zijn broer Paulus Obbema (broer van de bruidegom) (zie V-I), zijn zwager Huite Staalstra (zwager van de bruid) en zijn zwager Johan van Groning (zwager van de bruid)) op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 32-jarige Sjoukje Brouwer, dochter van Jan Theunis Brouwer en Heintje Hessels Brijker. Sjoukje, zolderknecht, wonende te Franeker, is geboren rond 1869 te Franeker.

8  Philippus Obbema is geboren op 30 september 1879 te Franeker, is overleden op 4 november 1882 te Franeker. Philippus werd 3 jaar, 1 maand en 5 dagen.

IV-H  Froukjen Sjoerds Obbema, dochter van Sjoerd Douwes Obbema (III-E) en Grietje Sipkes Westra, wonende te Parrega, is geboren op 17 juni 1815 te Franeker, is overleden op 29 augustus 1861 te Parrega. Froukjen werd 46 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Froukjen trouwt op 2 juli 1836 te Rauwerderhem op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Douwe Ruurds van den Berg, zoon van Ruurd Jans van den Berg en Sjieuwke Douwes van Dijk. Douwe, smid, wonende te Parrega, is R.K. gedoopt op 3 oktober 1808 te Irnsum, is overleden op 22 augustus 1903 te Hennaarderadeel. Douwe werd 94 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

Van Douwe en Froukjen zijn elf kinderen bekend:

1  Ruurd van den Berg is geboren op 19 mei 1837 te Parrega, zie V-K.

2  Sjoerd van den Berg, smid, wonende te Parrega en te Westhem, is geboren op 25 januari 1839 te Parrega, is overleden op 24 april 1839, is begraven te Blauwhuis. Sjoerd werd 2 maanden en 30 dagen.

Sjoerd trouwt op 13 mei 1871 te Wonseradeel op 32-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Minke de Boer, dochter van Catharinus Siebrens de Boer en Aukje Hessels Wesselius. Minke, zonder beroep, wonende te Westhem, is geboren op 11 augustus 1847 te Hieslum, is overleden op 13 december 1877 16.30 uur te Westhem. Minke werd 30 jaar, 4 maanden en 2 dagen. Sjoerd trouwt op 7 september 1878 te Wymbritseradeel op 39-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Janneke Gerritsma, dochter van Jacob Gerrits Gerritsma en Fenneke Ydes Yedema. Janneke is geboren op 2 maart 1855 te Bolsward, is overleden op 21 oktober 1931 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis. Janneke werd 76 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

3  Sieuwke van den Berg is geboren op 9 juli 1841 te Parrega, zie V-L.

4  Grietje van de Berg is geboren op 18 oktober 1843 te Wonseradeel.

5  Pieter van den Berg is geboren op 16 januari 1846 te Wonseradeel.

6  Swopkjen van den Berg is geboren op 28 april 1848 te Wonseradeel.

7  Jeltje van der Berg is geboren op 20 mei 1849 te Parrega, zie V-M.

8  Douwe van den Berg is geboren op 3 mei 1851 te Parrega, zie V-N.

9  Ruurd van den Berg is geboren op 17 april 1854 te Wonseradeel.

10  Jan van den Berg is geboren op 16 april 1856 te Parrega, is overleden op 31 augustus 1883 te Workum. Jan werd 27 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Jan trouwt op 22 juli 1882 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige Sijke (Cecilia) Folkerts Zijlstra, dochter van Folkert Wierds Zijlstra en Akke Ruurds de Jong. Sijke is geboren op 12 november 1853 te Joure, is overleden op 27 maart 1937 te Amsterdam, is begraven te Amsterdam. Sijke werd 83 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Sijke was later gehuwd (2) met Petrus Jacobs Flapper.<55..59>

11  Tabe van den Berg is geboren op 2 februari 1859 te Wonseradeel.


Generatie V

(van 1829 tot 1964)

In deze generatie zijn 14 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 49 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1857 en 1900. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wonseradeel (11x), Bolsward (11x), Dronrijp (8x), Witmarsum (4x), Idzega (3x), Westhem (2x), Greonterp (2x), Wymbritseradeel, Sneek, Leeuwarden, Franeker, Exmorra en Amsterdam.

V-A  Folquinus Josephus Obbema, zoon van Joannes Fokles Obbema (IV-A) en Ida (Ifke) Jans de Boer, huisverver, wonende te Sneek, is geboren op 2 juli 1841 te Sneek, is overleden op 6 maart 1893 te Sneek. Folquinus werd 51 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

Folquinus trouwt op 9 juni 1867 te Sneek op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Susanna Maria van Bergen, dochter van Petrus van Bergen en Elizabeth Ringnalda. Susanna, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 11 maart 1836 te Sneek, is overleden op 29 augustus 1901 te Leeuwarden, is begraven te Sneek. Susanna werd 65 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Van Folquinus en Susanna is een kind bekend:

1  Petrus Folquinus Obbema is geboren op 24 januari 1869 23.00 uur te Sneek, is als geboren aangegeven op 25 januari 1869 te Sneek (aangever geboorte was zijn vader Folquinus Josephus Obbema (zie V-A)), zie VI-A.

V-B  Jan Obbema, zoon van Joannes Fokles Obbema (IV-A) en Ida (Ifke) Jans de Boer, is geboren op 22 december 1848 te Sneek, is overleden op 15 januari 1890 te Amsterdam. Jan werd 41 jaar en 24 dagen.

Jan trouwt op 4 mei 1881 te Sneek op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Alida Nieuwhof, dochter van Petrus Nieuwhof en Wapke de Vries. Alida, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 12 november 1853 te Sneek, is overleden op 17 maart 1894 te Nieuwer-Amstel. Alida werd 40 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Alida was later gehuwd (2) met Antonius Theodorus Kilsdonk.<60..64>

Van Jan en Alida is een kind bekend:

1  Ida Susanna Maria (Zr. Theopane) Obbema, kloosterzuster, is geboren op 19 februari 1883 te Amsterdam, is overleden op 23 augustus 1963 07.15 uur te Heeswijk. Ida werd 80 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

V-C  Gorrit Douwes Obbema, zoon van Douwe Gorrits Obbema (IV-C) en Sytske Sikkes Postma, boer, wonende te Bolsward, is geboren op 5 augustus 1829 te Bolsward, is overleden op 11 november 1869 te Bolsward. Gorrit werd 40 jaar, 3 maanden en 6 dagen.

Gorrit trouwt op 5 mei 1855 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Grietje Reins Hettinga, dochter van Rein Klazes Hettinga en Aaltje Folkerts Graafsma. Grietje, landbouwster, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 30 augustus 1833 te Oudega - Wymbr., is overleden op 8 januari 1903 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis. Grietje werd 69 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Gorrit en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje Gorrits Obbema, van boerenbedrijf, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 31 juli 1857 te Bolsward, is overleden op 3 februari 1896 te Bolsward. Aaltje werd 38 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Aaltje trouwt op 7 mei 1887 te Wymbritseradeel op 29-jarige leeftijd met de 28-jarige Evert Hayes van der Werf, zoon van Haye Hendriks van der Werf en Marijke Sjoerds van der Werf. Evert, boerenbedrijf, zonder beroep en landbouwer, wonende te Bolsward en te Tirns, is geboren op 31 mei 1858 te Bolsward, is overleden op 7 juni 1889 09.00 uur te Tirns. Evert werd 31 jaar en 7 dagen.

Evert was eerder gehuwd (1) met Akke Postma.<65,66>

2  Douwe Gorrits Obbema is geboren op 11 september 1859 te Idzega, zie VI-B.

3  Sietske Gorrits Obbema is geboren op 19 december 1861 te Bolsward, is overleden op 9 juni 1937 te Mirns en Bakhuizen, is begraven te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Sietske werd 75 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Sietske trouwt op 16 mei 1885 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd (1) met Arjen Minnema. Sietske trouwt op 13 februari 1903 te Gaasterland op 41-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Hessel Dölle, zoon van Herman Johan Dölle en Baukje Hessels Bouma. Hessel, wonende te Gaasterland, is geboren op 8 juli 1847 te Bakhuizen, is overleden op 22 mei 1939 te Bakhuizen, is begraven op 26 mei 1939 te Bakhuizen (R.K. Kerkhof). Hessel werd 91 jaar, 10 maanden en 14 dagen.<67..69>

Hessel was eerder gehuwd (1) met Antje Kloosterman.<70,71>

4  Klaaske Gorrits Obbema is geboren op 10 oktober 1863 te Bolsward, zie VI-C.

5  Rein Gorrits Obbema is geboren op 21 mei 1865 te Bolsward, is overleden op 15 mei 1866 te Bolsward. Rein werd 11 maanden en 24 dagen.

6  Reinskje Gorrits Obbema, wonende te Bolsward, is geboren op 30 mei 1866 te Bolsward, is overleden op 8 januari 1903 te Bolsward. Reinskje werd 36 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

7  Rein Gorrits Obbema is geboren op 20 maart 1868 te Bolsward, is overleden op 12 juli 1873 te Oudega - Wymbr.. Rein werd 5 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

V-D  Sietske Douwes Obbema, dochter van Douwe Gorrits Obbema (IV-C) en Sytske Sikkes Postma, zonder beroep, wonende te Witmarsum, is geboren op 9 maart 1833 te Bolsward, is overleden op 1 september 1860 19.00 uur te Witmarsum. Sietske werd 27 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

Sietske trouwt op 8 mei 1858 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Ids Klazes Ettema, zoon van Klaas Taekes Ettema en Taetske Idzerds van der Pol. Ids is geboren op 25 augustus 1832 te Witmarsum, is overleden op 28 november 1869 te Oosthem. Ids werd 37 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Ids was later gehuwd (2) met Baukjen Dirks van der Meulen.<72..75>

Van Ids en Sietske is een kind bekend:

1  Douwe Ettema is geboren te Witmarsum, zie VI-D.

V-E  Gorrit Veltman, zoon van Sytze Jacobs Veltman en Swopkje Gorrits Obbema (IV-D), is geboren op 25 december 1842 te Bolsward, is overleden op 18 mei 1920 te Bolsward. Gorrit werd 77 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

Gorrit trouwt op 5 mei 1872 te Bolsward op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Tietje de Wolf, dochter van Ulbe Engeles de Wolf en Marijke Johannes Teernstra. Tietje is geboren op 3 augustus 1846 te Bolsward, is overleden op 23 februari 1922 te Bolsward. Tietje werd 75 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Van Gorrit en Tietje zijn drie kinderen bekend:

1  Catharina Veltman is geboren in 1876 te Bolsward, is overleden op 25 mei 1941 te Bolsward. Catharina werd 65 jaar.

2  Ulbe Veltman is geboren in 1882 te Bolsward, is overleden op 5 april 1904 te Bolsward. Ulbe werd 22 jaar.

3  Engele Veltman is geboren in 1885 te Bolsward, is overleden op 27 januari 1913 te Bolsward. Engele werd 28 jaar.

V-F  Gorrit Maurens Obbema, zoon van Maurens Gorrits Obbema (IV-E) en Rigtje Hessels Heyma, agent, bij een levensverzekeringmaatschappij, wonende te Witmarsum, is geboren op 16 februari 1847 te Witmarsum, is overleden op 30 april 1935 te Witmarsum, is begraven op 4 mei 1935 te Witmarsum. Gorrit werd 88 jaar, 2 maanden en 14 dagen.<76>

Gorrit trouwt op 29 mei 1878 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaaske de Boer, dochter van Pieter Taekes de Boer en Lijsbeth Ates Wiersma. Klaaske, zonder beroep, wonende te Witmarsum, is geboren op 7 juli 1853 te Witmarsum, is overleden op 8 oktober 1940 te Midlum, is begraven op 12 oktober 1940 te Witmarsum. Klaaske werd 87 jaar, 3 maanden en 1 dag.<77,78>

Van Gorrit en Klaaske zijn zes kinderen bekend:

1  Maurits Gorrits Obbema is geboren op 25 april 1879 te Witmarsum, zie VI-E.<79>

2  Pieter Obbema is geboren op 22 september 1881 te Witmarsum, zie VI-F.

3  Douwe Obbema is geboren op 25 september 1883 te Wonseradeel.

4  Thomas Obbema is geboren op 18 oktober 1885 te Wonseradeel, is ongehuwd overleden op 9 november 1917 te Chicago - Cook County - Illinois - U.S.A.. Thomas werd 32 jaar en 22 dagen.

Thomas Obbema is op 19 mei 1910 met zijn broer Bertus vertrokken naar Chicago.
Ze zijn met het S.S. Potsdam op 30 mei 1910 aangekomen in New York (Ellis Island), Bertus is op de passagierslijst vermeld als Libertus Obbema.
Op 15 december 1916 is Thomas Obbema genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger.

5  Regina Obbema is geboren op 13 oktober 1887 te Witmarsum, is overleden op 8 juni 1983 te Harlingen in Huize St. Hubertus, is begraven op 10 juni 1983 te Harlingen (R.K. Kerkhof). Regina werd 95 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Regina was gehuwd met Jan Jonker, zoon van Foppe Pieters Jonker en Hotske Ottes Ligthart. Jan is geboren op 21 juli 1879 te Franekeradeel, is overleden op 25 november 1959. Jan werd 80 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

6  Bertus (Bert) Obbema is geboren op 18 februari 1890 te Wonseradeel, zie VI-G.

V-G  Jantje Maurens Obbema, dochter van Maurens Gorrits Obbema (IV-E) en Rigtje Hessels Heyma, zonder beroep, wonende te Idzega, is geboren op 28 maart 1850 te Witmarsum, is overleden op 6 april 1935 09.30 uur te Oudega - Wymbr., is begraven op 10 april 1935 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Jantje werd 85 jaar en 9 dagen.<80>

Jantje trouwt op 9 november 1873 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 35-jarige Yette Johannes Flapper, zoon van Johannes Yettes Flapper en Taetske Lolles van der Meer. Yette, fabrieksknecht, boerenknecht, landbouwer en arbeider, wonende te Tjerkwerd en te Idzega, is geboren op 30 september 1838 te Oldeklooster - Frl., is overleden op 21 maart 1914 01.30 uur te Oudega - Wymbr., is begraven op 24 maart 1914 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Yette werd 75 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<81,82>

Yette was eerder gehuwd (1) met zijn verre nicht (8e graad) Sjieuwke Gerbens Pietersma.<83..85>

Van Yette en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Yettes Flapper is geboren op 10 november 1874 te Bolsward, zie VI-H.<86>

2  Regina Yettes Flapper is geboren op 3 januari 1877 te Bolsward, is overleden op 27 februari 1960 te Franeker in het St. Theresia-pension, is begraven op 2 maart 1960 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Regina werd 83 jaar, 1 maand en 24 dagen.<87,88>

3  Maurits Yettes Flapper is geboren op 14 augustus 1879 te Idzega, zie VI-I.<89>

4  Sjieuke Yettes Flapper, directeur, van een stoomzuivelfabriek, wonende te Tubbergen, is geboren op 13 augustus 1882 05.00 uur te Idzega, is als geboren aangegeven op 14 augustus 1882 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was zijn vader Yette Flapper), is overleden op 20 februari 1958 te Leeuwarden, is begraven op 24 februari 1958 te Tubbergen. Sjieuke werd 75 jaar, 6 maanden en 7 dagen.<90>

Sjieuke trouwt op 20 juli 1911 te Franeker op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Rinske Ates Roorda, dochter van Ate Roorda en Marijke Sijbrens Jorna. Rinske, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 27 maart 1887 te Franeker, is overleden op 5 augustus 1952 te Almelo in het R.K. ziekenhuis, is begraven op 9 augustus 1952 te Tubbergen (R.K. Kerkhof). Rinske werd 65 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<91..93>

V-H  Antje Obbema, dochter van Sjoerd Gorrits Obbema (IV-F) en Weltje Pieters de Boer, zonder beroep, wonende te Witmarsum en te Dronrijp, is geboren op 11 december 1850 te Witmarsum, is overleden op 24 oktober 1903 11.00 uur te Dronrijp, is begraven te Dronrijp. Antje werd 52 jaar, 10 maanden en 13 dagen.<94>

Antje trouwt op 31 mei 1873 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Tjeerd Jorritsma, zoon van Jan Pieters Jorritsma en Feikje Annes Schaafsma. Tjeerd, zonder beroep en gardenier, wonende te Dronrijp, is geboren op 12 maart 1847 03.00 uur te Dronrijp, is overleden op 29 maart 1919 13.30 uur te Dronrijp, is begraven te Dronrijp. Tjeerd werd 72 jaar en 17 dagen.<95>

Van Tjeerd en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Sjoerd Jorritsma is geboren op 10 april 1875 te Dronrijp.

Sjoerd trouwt op 26 mei 1910 te Menaldumadeel op 35-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 27-jarige Jeltje Feenstra, dochter van Willem Feenstra en Antje Yntema. Jeltje is geboren op 8 december 1882 te Tirns.

2  Jan Jorritsma is geboren op 12 mei 1877 te Dronrijp.

3  Wilhelmina Jorritsma is geboren op 27 mei 1879 te Dronrijp.

4  Pieter Jorritsma is geboren op 14 mei 1881 te Dronrijp, is overleden op 26 mei 1881 te Dronrijp. Pieter werd 12 dagen.

5  Pieter Jorritsma is geboren op 16 augustus 1882 te Dronrijp.

6  Feikje Jorritsma is geboren op 15 juni 1884 te Dronrijp.

7  Zwopkje Jorritsma is geboren op 21 maart 1886 te Dronrijp.

8  Pieter Jorritsma is geboren op 13 juli 1891 te Dronrijp.

V-I  Paulus Obbema, zoon van Fokele Paulus Obbema (IV-G) en Geertje Wouters Ypma, ovenknecht, verversknecht en panbakker, wonende te Franeker, is geboren op 17 januari 1869 te Franeker, is overleden op 27 augustus 1918 te Zuidlaren in het Dennenoord. Paulus werd 49 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Paulus trouwt op 14 mei 1893 te Franeker op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Jeltje Panbakker, dochter van Johannes Panbakker en Geertruida Huitema. Jeltje, dienstmeid, wonende te Franeker, is geboren rond 1873 te Franeker.<96,97>

Van Paulus en Jeltje is een kind bekend:

1  Fokele Obbema is geboren op 24 februari 1899 te Franeker.

V-J  Wouter Obbema, zoon van Fokele Paulus Obbema (IV-G) en Geertje Wouters Ypma, agent van politie, wonende te Leeuwarden, is geboren op 25 juli 1870 21.30 uur te Franeker, is overleden op 26 februari 1932 te Leeuwarden, is begraven te Huizum. Wouter werd 61 jaar, 7 maanden en 1 dag.<98>

Wouter trouwt op 15 november 1899 te Leeuwarden op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Hendrina Faber, dochter van Abraham Thomas Faber en Reintje Folkerts van der Meer. Hendrina, dienstbode, wonende te Leeuwarden, is geboren op 19 augustus 1870 te Lekkum, is overleden op 29 januari 1952 te Leeuwarden, is begraven op 2 februari 1952 te Huizum. Hendrina werd 81 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Van Wouter en Hendrina is een kind bekend:

1  Reintje Obbema is geboren op 19 november 1900 te Leeuwarden, is overleden op 1 februari 1978 te Leeuwarden, is begraven op 6 februari 1978 te Huizum. Reintje werd 77 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

V-K  Ruurd van den Berg, zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema (IV-H), is geboren op 19 mei 1837 te Parrega.

Ruurd trouwt op 19 mei 1866 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 35-jarige Marijke Veltman, dochter van Bauke Pieters Veldman en Taetske Fokkes Flapper. Marijke is geboren op 15 februari 1831 06.00 uur te Westhem, is als geboren aangegeven op 15 februari 1831 13.00 uur te Wymbritseradeel (aangever geboorte was haar vader Bauke Pieters Veltman; getuigen aangifte geboorte waren haar verre neef (7e graad) Hessel Gosses Visser en Rein Sjoerds Minnema).

Van Ruurd en Marijke is een kind bekend:

1  Hiske van den Berg is geboren op 7 juli 1867 te Westhem.

Hiske trouwt op 14 mei 1892 te Hennaarderadeel op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Hessel Slippens, zoon van Tjerk Ymes Slippens en Dieuwke Hessels van der Werf. Hessel is geboren op 20 januari 1865 te Sint Nicolaasga.

V-L  Sieuwke van den Berg, dochter van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema (IV-H), zonder beroep, wonende te Westhem en te Greonterp, is geboren op 9 juli 1841 te Parrega, is overleden op 10 maart 1927 te Wonseradeel. Sieuwke werd 85 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Sieuwke trouwt op 19 mei 1866 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Eeltje Jans Dooper, zoon van Jan Johannes Dooper en Aukje Andries de Jong. Eeltje, arbeider en werkman, wonende te Hommerts, te Westhem en te Greonterp, is geboren op 27 oktober 1839 te Hommerts, is overleden op 31 augustus 1928 te Wonseradeel. Eeltje werd 88 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Van Eeltje en Sieuwke zijn elf kinderen bekend:

1  Douwe Dooper is geboren op 30 mei 1867 te Wonseradeel.

2  Aukje Dooper is geboren op 3 oktober 1868 te Wymbritseradeel.

3  Jan Dooper is geboren op 25 augustus 1871 te Wonseradeel.

4  Froukje Dooper is geboren op 17 september 1873 te Wonseradeel.

5  Attje Dooper, dienstmeid, wonende te Bolsward, is geboren op 24 november 1875 te Greonterp, is overleden op 10 juni 1973 te Sneek, is begraven te Sneek (R.K. Kerkhof). Attje werd 97 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

Attje trouwt op 23 mei 1903 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Frans Roorda, zoon van Doede Roorda en Rinkje Nagehout. Frans, fabrieksarbeider, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 23 september 1872 te Gaastmeer, is overleden in 1971, is begraven te Sneek (R.K. Kerkhof). Frans werd 99 jaar.

6  Margaretha Dooper is geboren op 5 februari 1878 te Greonterp, zie VI-J.

7  Jeltje Dooper is geboren op 20 juni 1879 te Wonseradeel.

8  Rinske Dooper is geboren op 30 juli 1880 te Wonseradeel.

9  Aukje Dooper is geboren op 8 september 1869 20.00 uur te Westhem, is als geboren aangegeven op 10 september 1869 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was haar vader Eeltje Dooper (vader)), zie VI-K.

10  Jelle Dooper is geboren op 10 december 1882 te Wonseradeel.

11  Jelle Dooper is geboren op 7 mei 1884 te Wonseradeel.

V-M  Jeltje van der Berg, dochter van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema (IV-H), zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, te Hieslum en te Bolsward, is geboren op 20 mei 1849 te Parrega, is overleden op 21 januari 1937 14.00 uur te Bolsward. Jeltje werd 87 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Jeltje trouwt op 13 mei 1871 te Wonseradeel op 21-jarige leeftijd met de 47-jarige Sjieuke Elings Homminga, zoon van Eeling Siebes Homminga en Akke Fokkes Flapper. Sjieuke, wonende te Hieslum, is geboren op 24 november 1823 te Wonseradeel, is gedoopt te Blauwhuis, is overleden op 19 december 1899 te Hieslum, is begraven op 23 december 1899 te Blauwhuis. Sjieuke werd 76 jaar en 25 dagen.

Van Sjieuke en Jeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Frans Homminga.

Frans trouwt op 9 mei 1908 te Hennaarderadeel met de 29-jarige Akke Tolsma, dochter van Dominicus Tolsma en Waltje Brandsma. Akke is geboren op 1 december 1878 te Franeker, is overleden op 1 maart 1977 te Sint Nicolaasga, is begraven op 4 maart 1977 te Sint Nicolaasga (R.K. Kerkhof). Akke werd 98 jaar en 3 maanden.

2  Akke Sjoukes Homminga is geboren op 6 juni 1880 te Wonseradeel, is overleden op 27 april 1959. Akke werd 78 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Akke was gehuwd met Jacob Hendriks Wetting, zoon van Hendrik Hendriks Wetting en Jetske Jans Postma. Jacob is geboren op 8 februari 1878 te Franekeradeel, is overleden op 8 december 1958. Jacob werd 80 jaar en 10 maanden.

V-N  Douwe van den Berg, zoon van Douwe Ruurds van den Berg en Froukjen Sjoerds Obbema (IV-H), is geboren op 3 mei 1851 te Parrega.

Douwe trouwt op 18 mei 1878 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Ytje Huitema, dochter van Romke Piers Huitema en Klaaske Sakes Agricola. Ytje is geboren rond 1852 te Woudsend.

Van Douwe en Ytje zijn twee kinderen bekend:

1  Froukje van den Berg is geboren op 10 april 1879.

Froukje trouwt op 1 juni 1901 te Wonseradeel op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Douwe Teerenstra, zoon van Romke Jans Teernstra en Ottje Ruurds Adema. Douwe is geboren op 19 oktober 1877 te Wolsum, is overleden op 1 juli 1958 te Alphen aan de Rijn - Z.H.. Douwe werd 80 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

2  Douwe van den Berg is geboren rond 1886 te Exmorra.

Douwe trouwt op 7 mei 1910 te Bolsward op ongeveer 24-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (10e graad) de 23-jarige Sietske Siemonsma, dochter van Petrus Baukes Siemensma en Anna Hessels Bouwer. Sietske is geboren op 19 februari 1887 te Wolsum.


Generatie VI

(van 1857 tot 1983)

In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1890 en 1931. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Sneek (10x), Franeker (9x), Workum (8x), Wymbritseradeel (5x), Witmarsum (5x), Nijhuizum (5x), Wonseradeel (3x), Chicago - Cook County - Illinois - U.S.A. (3x), Heeg (2x), Evergreen Park - Illinois - U.S.A. en Bolsward. Er zijn momenteel nog 4 van de 55 kinderen in leven.

VI-A  Petrus Folquinus Obbema, zoon van Folquinus Josephus Obbema (V-A) en Susanna Maria van Bergen, huisschilder, wonende te Sneek, is geboren op 24 januari 1869 23.00 uur te Sneek, is als geboren aangegeven op 25 januari 1869 te Sneek (aangever geboorte was zijn vader Folquinus Josephus Obbema (zie V-A)), is overleden op 12 november 1935 te Sneek. Petrus werd 66 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Petrus trouwt op 18 september 1895 te Sneek op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Tecla Margaretha van der Werf, dochter van Sipke van der Werf en Agatha Maria Brouwer. Tecla, zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 23 juli 1869 03.00 uur te Sneek, is als geboren aangegeven op 26 juli 1869 (aangever geboorte was haar vader Sipke van der Werf), is overleden op 3 juni 1937 te Leeuwarden, is begraven te Sneek. Tecla werd 67 jaar, 10 maanden en 11 dagen.<99>

Van Petrus en Tecla zijn zeven kinderen bekend:

1  Folquinus Petrus Obbema is geboren op 4 oktober 1896 03.00 uur te Sneek, is als geboren aangegeven op 5 oktober 1896 te Sneek (aangever geboorte was zijn vader Petrus Folquinus Obbema (zie VI-A)), is overleden op 1 april 1971 te Sneek, is begraven op 5 april 1971 te Sneek (R.K. Kerkhof). Folquinus werd 74 jaar, 5 maanden en 28 dagen.<100,101>

Folquinus was gehuwd met Johanna Maria Veldman. Johanna, wonende te Sneek, is geboren op 16 mei 1903, is overleden op 8 oktober 1987 te Sneek in het Bonifatiushuis, is begraven op 12 oktober 1987 te Sneek (R.K. Kerkhof). Johanna werd 84 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

2  Agatha Francisca Margaretha Obbema is geboren op 2 maart 1898 te Sneek, is overleden op 22 december 1899 te Sneek. Agatha werd 1 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

3  Agatha Francisca Margaretha Obbema, wonende te Leeuwarden, is geboren op 28 mei 1900 03.00 uur te Sneek, is als geboren aangegeven op 28 mei 1900 te Sneek (aangever geboorte was haar vader Petrus Folquinus Obbema (zie VI-A)), is overleden op 7 maart 1999 te Leeuwarden, is gecremeerd. Agatha werd 98 jaar, 9 maanden en 7 dagen.<102,103>

Agatha trouwt op 25 oktober 1926 te Sneek op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Johan Theodorus Witteveen, zoon van Arjen Josephs Witteveen en Geertruida Emelia Fischer. Johan is geboren op 6 februari 1897 te Heerenveen, is overleden op 25 december 1984 te Leeuwarden, is gecremeerd op 28 december 1984 te Goutum. Johan werd 87 jaar, 10 maanden en 19 dagen.

4  Felix Andreas Obbema is geboren op 6 oktober 1902 te Sneek, is overleden op 5 juli 1903 te Sneek. Felix werd 8 maanden en 29 dagen.

5  doodgeboren zoon Obbema is doodgeboren op 17 september 1904 te Sneek.

6  Suzanna Maria Geertruida Obbema, onderwijzeres, is geboren op 16 oktober 1905 te Sneek, is overleden op 24 maart 1990 te Leeuwarden in Huize St. Jozef, is gecremeerd op 28 maart 1990 te Goutum. Suzanna werd 84 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

7  doodgeboren zoon Obbema is doodgeboren op 25 juli 1908 te Sneek.

VI-B  Douwe Gorrits Obbema, zoon van Gorrit Douwes Obbema (V-C) en Grietje Reins Hettinga, van boerenbedrijf en veehouder, wonende te Vernich (gem. Weilerswist (Dld.)), is geboren op 11 september 1859 te Idzega, is overleden op 10 augustus 1907 te Heimerzheim - Dld. in het ziekenhuis (overleden im Krankenhaus). Douwe werd 47 jaar, 10 maanden en 30 dagen.

Douwe trouwt op 5 mei 1888 te Franekeradeel op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Jantje Galema, dochter van Taeke Ysbrands Galema en Marijke Anes Terpstra. Jantje, wonende te Vernich (gem. Weilerswist (Dld.)), is geboren op 6 mei 1859 te Peins, is overleden op 29 augustus 1907 17.30 uur te Heimerzheim - Dld.. Jantje werd 48 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Van Douwe en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Anna Obbema is geboren op 23 maart 1894 te Workum, is overleden op 15 april 1939 te Rijckholt. Anna werd 45 jaar en 23 dagen.

2  Susanna Obbema, wonende te Blauwhuis, is geboren op 15 januari 1898 te Workum, is overleden op 7 mei 1991 te Blauwhuis, is begraven op 11 mei 1991 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Susanna werd 93 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Susanna trouwt op 31 juli 1920 te Hennaarderadeel op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Bootsma, zoon van Pieter Klazes Bootsma en Johanna Epkes Zonderland. Klaas, wonende te Blauwhuis, is geboren op 9 mei 1894 te Oosterend - Hennaarderadeel, is overleden op 18 mei 1980 te Blauwhuis, is begraven op 22 mei 1980 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Klaas werd 86 jaar en 9 dagen.

VI-C  Klaaske Gorrits Obbema, dochter van Gorrit Douwes Obbema (V-C) en Grietje Reins Hettinga, is geboren op 10 oktober 1863 te Bolsward, is overleden op 27 november 1941 te Workum, is begraven te Workum. Klaaske werd 78 jaar, 1 maand en 17 dagen.

Klaaske trouwt op 12 mei 1889 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Gerke Douwes Ketelaar, zoon van Dominicus Lieuwes Ketelaar en Grietje Gerkes Kolweijer. Gerke is geboren op 9 april 1863 te Nijhuizum, is overleden op 5 november 1942 te Workum, is begraven te Workum. Gerke werd 79 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Van Gerke en Klaaske zijn tien kinderen bekend:

1  Dominicus Ketelaar is geboren op 23 juni 1890 te Nijhuizum, is overleden op 9 december 1944 te Leeuwarden, is begraven te Workum. Dominicus werd 54 jaar, 5 maanden en 16 dagen.<104>

Dominicus trouwt op 11 mei 1926 te Bolsward op 35-jarige leeftijd met zijn verre halfnicht (9e graad) de 33-jarige Elizabeth Flapper, dochter van Jitte Douwes Flapper en Fetje Everts Ypma. Elizabeth, wonende te Workum, is geboren op 10 maart 1893 te Hidaard, is overleden op 6 november 1991 te Workum, is begraven op 11 november 1991 te Workum (R.K. Kerkhof). Elizabeth werd 98 jaar, 7 maanden en 27 dagen.<105..107>

2  Gregorius Ketelaar is geboren op 23 juni 1890 te Wymbritseradeel, is overleden op 6 juli 1890 te Wymbritseradeel. Gregorius werd 13 dagen.

3  Grietje (Margaretha) Ketelaar, wonende te Dokkum, is geboren op 21 augustus 1892 te Nijhuizum, is overleden op 27 oktober 1990 te Dokkum, is begraven te Dokkum. Grietje werd 98 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Grietje was gehuwd met Yep Zeinstra, zoon van Sebastianus Jans Zeinstra en Fettje IJpma. Yep is geboren op 12 november 1890 te Peins, is overleden op 14 augustus 1971 te Dokkum, is begraven te Dokkum. Yep werd 80 jaar, 9 maanden en 2 dagen.

4  Anskje Ketelaar is geboren op 6 januari 1894 te Nijhuizum, is overleden op 9 mei 1979 te Workum. Anskje werd 85 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Anskje trouwt op 10 mei 1919 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Sjouke Lammerts Hylkema, zoon van Lammert Dirks Hylkema en Sjoerdje Dirks Bouma. Sjouke is geboren op 21 juni 1890 te Koudum, is overleden op 7 juli 1982, is begraven te Workum. Sjouke werd 92 jaar en 16 dagen.

5  Aaltje Ketelaar is geboren op 23 maart 1895 te Wymbritseradeel, is overleden op 3 juni 1895 te Wymbritseradeel. Aaltje werd 2 maanden en 11 dagen.

6  Aaltje (Alida) Ketelaar, wonende te Blauwhuis, is geboren op 24 juni 1896 te Wymbritseradeel, is overleden op 5 maart 1995, is begraven te Blauwhuis. Aaltje werd 98 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Aaltje was gehuwd met haar verre halfneef (9e graad) Dominicus van der Werf, zoon van Dirk Douwes van der Werf en Marijke Dijkstra. Dominicus is geboren op 8 augustus 1898 te Wonseradeel, is overleden op 15 oktober 1954, is begraven te Blauwhuis. Dominicus werd 56 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

7  Gregorius Ketelaar is geboren op 12 juni 1897 te Nijhuizum, is overleden op 5 maart 1984 te Sneek, is begraven te Workum. Gregorius werd 86 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Gregorius was gehuwd met Dora Brandsma, dochter van Mebius Brandsma en Sjieuke Minnema. Dora is geboren op 20 november 1898 te It Heidenskip, is overleden op 13 februari 1978 te Workum, is begraven te Workum. Dora werd 79 jaar, 2 maanden en 24 dagen.

8  Johannes Ketelaar is geboren op 18 november 1898 te Wymbritseradeel, is overleden op 12 december 1899 te Wymbritseradeel. Johannes werd 1 jaar en 24 dagen.

9  Tjitske Ketelaar is geboren op 24 februari 1900 te Wymbritseradeel, is overleden op 15 september 1900 te Wymbritseradeel. Tjitske werd 6 maanden en 22 dagen.

10  Cecilia Ketelaar, wonende te Blauwhuis, is geboren op 23 februari 1907 te Nijhuizum, is overleden op 9 november 2002 te Blauwhuis, is begraven te Blauwhuis. Cecilia werd 95 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Cecilia was gehuwd met Asseurus Ypma. Asseurus, wonende te Blauwhuis, is geboren op 23 augustus 1905 te Lutkewierum, is overleden op 21 maart 2002 te Blauwhuis, is begraven te Blauwhuis. Asseurus werd 96 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

VI-D  Douwe Ettema, zoon van Ids Klazes Ettema en Sietske Douwes Obbema (V-D), is geboren te Witmarsum, is overleden voor 21 november 1925.

Douwe trouwt op 25 mei 1889 te Wymbritseradeel met Jeltje de Vries, dochter van Folkert Baukes de Vries en Wiebigjen Johannes Hettinga. Jeltje, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren te Oudega - Hem. Old..

Van Douwe en Jeltje is een kind bekend:

1  Ids Douwes Ettema, schilder, wonende te Bolsward, is geboren op 30 maart 1893 te Bolsward, is overleden op 14 juli 1950 te Bolsward, is begraven op 18 juli 1950 te Bolsward (R.K. Kerkhof). Ids werd 57 jaar, 3 maanden en 14 dagen.<108>

Ids trouwt op 21 november 1925 te Bolsward op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Hotske van der Hoek, dochter van Tjisse van der Hoek en Antje Kapper. Hotske, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren rond 1899 te Warga.

VI-E  Maurits Gorrits Obbema, zoon van Gorrit Maurens Obbema (V-F) en Klaaske de Boer, timmerman, wonende te Witmarsum en te Arum, is geboren op 25 april 1879 te Witmarsum, is overleden op 4 augustus 1958 te Midlum, is begraven op 7 augustus 1958 te Harlingen (R.K. Kerkhof). Maurits werd 79 jaar, 3 maanden en 10 dagen.<109,110>

Maurits trouwt op 9 mei 1903 te Wonseradeel op 24-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 24-jarige Gatske Yntema, dochter van Gerben Yntes Yntema en Maria Jacobs de Boer. Gatske, zonder beroep, wonende te Witmarsum, is geboren op 17 november 1878 te Witmarsum, is overleden op 11 januari 1960, is begraven op 14 januari 1960 te Harlingen (R.K. Kerkhof). Gatske werd 81 jaar, 1 maand en 25 dagen.

Van Maurits en Gatske zijn acht kinderen bekend:

1  Gorrit Obbema is geboren op 5 juni 1904 05.00 uur te Witmarsum, is als geboren aangegeven op 6 juni 1904 te Wonseradeel (aangever geboorte was zijn vader Maurits Obbema (zie VI-E)).<111,112>

2  Gerben Obbema is geboren op 3 mei 1905 te Witmarsum, is overleden op 5 november 1988 te Asten, is begraven te Asten. Gerben werd 83 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Gerben was gehuwd met Sjoerdtje Terpstra. Sjoerdtje is geboren op 3 december 1906, is overleden op 25 november 1997. Sjoerdtje werd 90 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

3  Klazina Regina Obbema, zonder beroep, wonende te Arum, is geboren op 1 december 1908 te Wonseradeel.

Klazina was gehuwd met Evert van der Vlag. Evert, koopman.

4  Ynte Obbema is geboren op 3 juni 1910 10.30 uur te Witmarsum, is overleden op 5 oktober 1944 te België (gesneuveld). Ynte werd 34 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

5  Pieter Obbema is geboren op 2 oktober 1911 te Wonseradeel, is overleden op 9 augustus 1998, is begraven te Rhoon. Pieter werd 86 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

6  Machiel Obbema, wonende te Midlum en te Harlingen, is geboren op 6 oktober 1913 te Witmarsum, is overleden op 8 februari 2002 te Harlingen, is begraven op 12 februari 2002 te Harlingen (R.K. begraafplaats). Machiel werd 88 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Machiel trouwt op 8 november 1945 te Menaldumadeel op 32-jarige leeftijd met de 31-jarige Trijn Hiemerda, dochter van N.N. Hiemerda. Trijn, wonende te Midlum en te Harlingen, is geboren op 14 juni 1914 te Dronrijp, is overleden op 12 maart 2004 te Harlingen. Trijn werd 89 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

7  Anna Obbema is geboren op 3 augustus 1916 te Wonseradeel, is overleden op 12 maart 1998, is begraven te Harlingen (R.K. Kerkhof). Anna werd 81 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

8  Maria Obbema is geboren op 1 augustus 1921, is overleden op 1 maart 1922. Maria werd 7 maanden.

VI-F  Pieter Obbema, zoon van Gorrit Maurens Obbema (V-F) en Klaaske de Boer, slager en zonder beroep, wonende te Witmarsum, is geboren op 22 september 1881 te Witmarsum, is overleden op 9 april 1959 21.45 uur te Franeker. Pieter werd 77 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

Pieter trouwt op 14 augustus 1912 te Hennaarderadeel op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jitske Dijkstra, dochter van Rintje Dijkstra en Trijntje van der Werf. Jitske, zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren rond 1882 te Westhem, is overleden op 9 oktober 1965 te Blauwhuis. Jitske werd ongeveer 83 jaar.

Van Pieter en Jitske is een kind bekend:

1  Gregorius Johannes Obbema, slager, wonende te Leeuwarden, is geboren rond 1913 te Witmarsum, is overleden op 3 april 1972 te Leeuwarden, is gecremeerd op 7 april 1972 te Groningen. Gregorius werd ongeveer 59 jaar.

Gregorius trouwt op 17 september 1941 te Wonseradeel op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Baukje Theresia Huisman, dochter van Pieter Huisman en Wytske Brouwer. Baukje, wonende te Witmarsum, is geboren rond 1915 te Witmarsum.

VI-G  Bertus (Bert) Obbema, zoon van Gorrit Maurens Obbema (V-F) en Klaaske de Boer, is geboren op 18 februari 1890 te Wonseradeel, is overleden op 9 februari 1974 te Orange - Californië - U.S.A.. Bertus werd 83 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

Bertus Obbema is op 19 mei 1910 met zijn broer Thomas vertrokken naar Chicago.
Ze zijn met het S.S. Potsdam op 30 mei 1910 aangekomen in New York (Ellis Island), Bertus is op de passagierslijst vermeld als Libertus Obbema.
Bert (Bertus) Obbema is op 19 juni 1918 genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger.

Bertus trouwt op 11 oktober 1922 te Cook County - Illinois - U.S.A. op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Bessie (Bridget) O'Malley. Bessie is geboren rond 1894.

Van Bertus en Bessie zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N.

3  N.N.

4  N.N.

5  doodgeboren zoon Obbema is doodgeboren op 20 april 1931 te Evergreen Park - Illinois - U.S.A..

VI-H  Johannes Yettes Flapper, zoon van Yette Johannes Flapper en Jantje Maurens Obbema (V-G), kleermaker, wonende te Sneek, is geboren op 10 november 1874 te Bolsward, is overleden op 27 november 1942 te Sneek, is begraven op 30 november 1942 te Sneek (R.K. Kerkhof). Johannes werd 68 jaar en 17 dagen.<113..115>

Johannes trouwt op 20 mei 1905 te Sneek op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Schaper, dochter van Jan Willems Schaper en Hendrikje Tjeerds Bekema. Grietje, dienstbode en zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 18 maart 1881 12.00 uur te Workum, is als geboren aangegeven op 18 maart 1881 te Workum (aangever geboorte was haar vader Jan Schaper; getuigen aangifte geboorte waren haar oudoom Rinse Veltman en haar verre neef (9e graad) Meije Siemonsma), is overleden op 17 september 1977 te Sneek, is begraven op 21 september 1977 te Sneek (R.K. Kerkhof). Grietje werd 96 jaar, 5 maanden en 30 dagen.<116,117>

Van Johannes en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Henderina Regina Flapper, wonende te Sneek, is geboren op 29 januari 1906, is overleden op 2 februari 1906 01.00 uur te Sneek (Wijk 16 No. 193). Henderina werd 4 dagen.<118>

2  Henderina Regina Flapper is geboren op 18 maart 1907 te Sneek, is overleden op 9 september 1982 te Utrecht, is gecremeerd op 14 september 1982 te Utrecht. Henderina werd 75 jaar, 5 maanden en 22 dagen.<119,120>

Henderina trouwt op 17 oktober 1951 te Utrecht op 44-jarige leeftijd met de 54-jarige Adrianus Johannes Verhoogt, zoon van Wilhelmus Verhoogt en Alida van Grieken. Adrianus is geboren op 27 januari 1897 te Nederhorst den Berg, is overleden op 14 november 1968 te Utrecht. Adrianus werd 71 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Adrianus was eerder gehuwd (1) met Hendrika Theodora Spierings.<121..123>

3  Yette Johannes Flapper is geboren op 26 augustus 1908 te Sneek, is overleden op 7 november 1985 te Amsterdam. Yette werd 77 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Yette trouwt op 15 mei 1942 te Franeker op 33-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Sabina Ida de Boer, dochter van Petrus Martens de Boer en Aafke Huitenga. Sabina is geboren op 1 december 1914 te Franeker, is overleden op 22 november 2002 te Rotterdam, is begraven op 28 november 2002 te Rotterdam. Sabina werd 87 jaar, 11 maanden en 21 dagen. Yette woonde samen (2) met Alida Catharina Josephine Lenz, dochter van Johann Joseph Lenz en Josephine Gerardina Schirmer. Alida is geboren op 7 maart 1912 te Amsterdam, is overleden op 8 augustus 1979 te Innsbrück - Oostenrijk, is gecremeerd op 15 augustus 1979 te Amsterdam (Westgaarde). Alida werd 67 jaar, 5 maanden en 1 dag.

4  Jan Maurits Flapper, wonende te Groningen (Warmoesstraat 53) en te Groningen, is geboren op 3 juni 1912 te Sneek, is overleden op 15 april 1972 te Groningen, is begraven op 19 april 1972 te Groningen (R.K. Kerkhof). Jan werd 59 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Jan trouwt op 19 november 1942 te Groningen op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Berendiena Geziena (Dina) van den Hende, dochter van Emanuel Rudolphus van den Hende en Talina Hindriks Zijlstra. Berendiena, wonende te Groningen (Warmoesstraat), te Groningen en te Nijmegen, is geboren op 30 november 1915 te Oude Pekela, is overleden op 25 oktober 2000 te Nijmegen, is begraven op 30 oktober 2000 te Nijmegen (Jonkerbos). Berendiena werd 84 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

VI-I  Maurits Yettes Flapper, zoon van Yette Johannes Flapper en Jantje Maurens Obbema (V-G), schoolmeester en onderwijzer, wonende te Franeker, is geboren op 14 augustus 1879 te Idzega, is overleden op 3 maart 1977 te Franeker, is begraven op 8 maart 1977 te Franeker (R.K. begraafplaats). Maurits werd 97 jaar, 6 maanden en 17 dagen.<124..126>

Maurits trouwt op 15 november 1906 te Franeker op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Baukje Roorda, dochter van Ate Roorda en Marijke Sijbrens Jorna. Baukje, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 18 april 1881 te Franeker, is overleden op 14 februari 1965 te Leeuwarden in het Bonifatius hospitaal, is begraven op 17 februari 1965 te Franeker (R.K. begraafplaats). Baukje werd 83 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<127..129>

Van Maurits en Baukje zijn negen kinderen bekend:

1  IJette Sijbrandus Flapper is geboren op 24 september 1907 te Franeker, is overleden op 8 april 1997 te Leiden. IJette werd 89 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

IJette trouwt op 27 mei 1936 te Franeker op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Elizabeth Antonia Maria Blomert, dochter van Martinus Johannes Adrianus Blomert en Maria Martha Wilhelmina Margaretha Snellenberg. Elizabeth is geboren op 3 september 1909 te Groningen, is overleden op 24 februari 1999 te Oegstgeest, is gecremeerd op 2 februari 1999 te Leiden (Rhijnhof). Elizabeth werd 89 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

2  Addonatus Johannes Flapper is geboren op 19 januari 1909 te Franeker, is overleden op 31 oktober 1917 te Leeuwarden, is begraven te Leeuwarden (Vitushof (R.K.)). Addonatus werd 8 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

3  Johannes Severus Flapper is geboren op 20 mei 1910 te Franeker, is overleden op 29 mei 1970 te Enschede in het Dr. Ariënshuis, is begraven op 2 juni 1970 te Apeldoorn (R.K. Kerkhof). Johannes werd 60 jaar en 9 dagen.

Johannes trouwt op 15 juni 1943 te Apeldoorn op 33-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelia Johanna Feddema, dochter van Wilhelmus Stefanus Maria Feddema en Johanna Margaretha Kuipers. Cornelia, wonende te Enschede en te Apeldoorn, is geboren op 17 november 1917 te Warffum - Gr., is overleden op 25 december 2006, is begraven te Apeldoorn (R.K. Kerkhof). Cornelia werd 89 jaar, 1 maand en 8 dagen.

4  Sybrandus Flapper is geboren op 1 oktober 1911 te Franeker, is overleden op 16 oktober 1999 te Deurne. Sybrandus werd 88 jaar en 15 dagen.

Sybrandus trouwt op 20 november 1940 te Amsterdam op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Elisabeth Maria van Diepen. Elisabeth is geboren op 31 december 1908 te Velsen, is overleden op 4 augustus 1994 te Deurne. Elisabeth werd 85 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

5  Maria Johanna Regina Flapper is geboren op 5 december 1913 te Franeker, is overleden op 21 januari 2000 te Leeuwarden, is begraven op 26 januari 2000 te Franeker (R.K. begraafplaats). Maria werd 86 jaar, 1 maand en 16 dagen.

6  Siviardus Flapper, hoofdonderwijzer, is geboren op 30 april 1916 te Franeker, is overleden op 31 maart 1992 te Zutphen. Siviardus werd 75 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Siviardus trouwt op 24 september 1947 te Tubbergen op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Maria Elisabeth Bruggeman, dochter van Albertus Bruggeman en Maria Elisabeth Kamp. Maria is geboren op 12 september 1923 te Vriezenveen, is overleden op 14 mei 1991 te Losser. Maria werd 67 jaar, 8 maanden en 2 dagen.

7  Jantje Gatske Flapper, wonende te Apeldoorn, is geboren op 14 januari 1918 te Franeker, is overleden op 2 oktober 2004 te Apeldoorn, is gecremeerd op 7 oktober 2004 te Apeldoorn (Heidehof). Jantje werd 86 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

Jantje trouwt op 8 mei 1947 te Franeker op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Regnerus Johannes Feddema, zoon van Wilhelmus Stefanus Maria Feddema en Johanna Margaretha Kuipers. Regnerus is geboren op 9 juli 1915 te Groningen, is overleden op 7 januari 1990 te Apeldoorn. Regnerus werd 74 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

8  Addonatus Johannes Flapper, priester, is geboren op 21 maart 1920 te Franeker, is overleden op 21 maart 1996 te Ommen, is gecremeerd op 26 maart 1996 te Zwolle (Kranenburg). Addonatus werd 76 jaar.

Priester van het aartsbisdom Utrecht, emeritus pastoor van de St. Brigittaparochie te Ommen.

9  Hans Anthonius Flapper, wonende te Almelo, is geboren op 22 augustus 1922 te Franeker, is overleden op 11 oktober 2004 te Almelo, is gecremeerd op 15 oktober 2004 te Almelo. Hans werd 82 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Hans trouwt op 21 oktober 1950 te Almelo op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Johanna Arnolda Theresia Voshaar. Johanna, wonende te Almelo, is geboren op 24 augustus 1926 te Almelo, is overleden op 25 augustus 2015 te Wierden - Ov., is gecremeerd op 1 september 2015 te Almelo. Johanna werd 89 jaar en 1 dag.

VI-J  Margaretha Dooper, dochter van Eeltje Jans Dooper en Sieuwke van den Berg (V-L), is geboren op 5 februari 1878 te Greonterp, is overleden op 19 februari 1969 te Workum. Margaretha werd 91 jaar en 14 dagen.

Margaretha trouwt op 16 mei 1908 te Workum op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Petrus Eiling, zoon van Lieuwe Eiling en Jantje Petrus Pelsma. Petrus is geboren op 22 juni 1877 te Mirns en Bakhuizen, is overleden op 16 december 1969 te Workum. Petrus werd 92 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Van Petrus en Margaretha zijn zes kinderen bekend:

1  Jantje Eiling is geboren op 12 april 1909 te Workum, is overleden op 28 december 1935 te Workum. Jantje werd 26 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

2  Eeltje Eiling is geboren op 27 juni 1910 te Workum, is overleden op 14 augustus 1989 te Workum. Eeltje werd 79 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Eeltje woonde samen met Anna de Vries. Anna is geboren op 13 september 1933 te Workum, is overleden op 2 december 1988 te Workum. Anna werd 55 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

3  Sieuwke Eiling is geboren op 30 maart 1912 te Workum.

4  Lieuwe Eiling is geboren op 22 oktober 1914 te Workum, is overleden op 8 juli 1969 te Zwolle. Lieuwe werd 54 jaar, 8 maanden en 16 dagen.

Lieuwe was gehuwd met Neeltje Johanna (Nelly) ter Stege, dochter van Antonius Stege en Maria Sulkers. Neeltje is geboren op 24 april 1913 te Almelo - Stad, is overleden op 6 juli 1969 te Apeldoorn. Neeltje werd 56 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

5  Bernardus (Bennie) Eiling is geboren op 9 september 1918 te Workum, is overleden op 7 november 1993 te Emmeloord, is gecremeerd te Lelystad. Bernardus werd 75 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Bernardus was gehuwd met Jantje (Jansje) Bouma. Jantje is geboren op 4 maart 1922, is overleden op 11 april 1999 te Emmeloord, is gecremeerd te Lelystad. Jantje werd 77 jaar, 1 maand en 7 dagen.

6  Aukje Eiling is geboren op 7 december 1920 te Workum, is overleden op 20 februari 1921 te Workum. Aukje werd 2 maanden en 13 dagen.

VI-K  Aukje Dooper, dochter van Eeltje Jans Dooper en Sieuwke van den Berg (V-L), zonder beroep, wonende te Greonterp, is geboren op 8 september 1869 20.00 uur te Westhem, is als geboren aangegeven op 10 september 1869 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was haar vader Eeltje Dooper (vader)), is overleden voor 4 augustus 1917. Aukje werd hoogstens 47 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

Aukje trouwt op 13 mei 1893 te Wymbritseradeel op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Otte Bonte, zoon van Pieter Ottes Bonte en Lijsbeth Franzes Staalsmid. Otte, schipper en klompmaker, wonende te Heeg, is geboren rond 1863.

Van Otte en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1  Sjieuwke Bonte, zonder beroep, wonende te Heeg, is geboren op 16 december 1894 te Heeg.

Sjieuwke trouwt op 4 augustus 1917 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Sjoerd Hiemstra, zoon van Murk Hiemstra en Marijke Hobma. Sjoerd, klompmaker, wonende te Heeg, is geboren op 9 mei 1892 te Wymbritseradeel, is overleden op 29 juni 1959 te Bussum. Sjoerd werd 67 jaar, 1 maand en 20 dagen.

2  Elizabeth Bonte is geboren op 25 mei 1897 te Heeg.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 8 februari 2020 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20190718 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Tietje Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 10 nov 1825)

2)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Minke Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 22 nov 1816)

3)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Tietje Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 10 nov 1825)

4)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Tietje Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 10 nov 1825)

5)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Tietje Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 10 nov 1825)

6)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Douwe Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 28 nov 1817)

7)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1829 H - Obbema - Vries, huwelijk (Franeker 22 feb 1829)

8)  Antonius gaat in ondertrouw (gerecht) op 13 mei 1791 te Sneek, gaat in ondertrouw (kerk) (Herv.) op 13 mei 1791 te Sneek, trouwt (kerk) (Herv.) op 25 mei 1791 te Sneek 3e proclamatie met Nimia.

9)  Nimia Dorothea Steenstra. Nimia, wonende te Sneek.

10)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1864 ovl. - Aafke Fokeles Obbema, overlijdensakte (Wonseradeel 11 feb 1864)

11)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1864 ovl. - Aafke Fokeles Obbema, overlijdensakte (Wonseradeel 11 feb 1864)

12)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1864 ovl. - Aafke Fokeles Obbema, overlijdensakte (Wonseradeel 11 feb 1864)

13)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1843 H - Hottinga - Obma, huwelijk (Wymbritseradeel 20 mei 1843)

14)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1843 H - Hottinga - Obma, huwelijk (Wymbritseradeel 20 mei 1843)

15)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1816 H - Obma - Rolma, huwelijk (Bolsward 28 jan 1816)

16)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

17)  huwelijk kerk: Tresoar, Harlingen, Dtb. DTB 347 - Paulus Douis - Oeke Jans, huwelijk (Harlingen 22 feb 1808)

18)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Oeke Jans Westra, overlijdensregister (Franeker 5 apr 1824)

19)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1811 G. - Swobbyana Obma, geboorteakte (Wonseradeel 16 nov 1811)

20)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1829 H - Obbema - Vries, huwelijk (Franeker 22 feb 1829)

21)  Lijsbeth trouwt op 10 mei 1818 te Franekeradeel met Willem.

22)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1829 H - Obbema - Vries, huwelijk (Franeker 22 feb 1829)

23)  Willem Jacobs Zak, zoon van Jacob Willems en Regina Erasmus. Willem, arbeider, wonende te Franeker, is geboren op 22 januari 1794 te Makkum, is Herv. gedoopt op 26 januari 1794 te Makkum, is overleden op 25 augustus 1824 te Franeker. Willem werd 30 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

24)  Lijsbeth trouwt op 18 maart 1838 te Franeker met Wybe.

25)  Tjitske Douwes Tigchelaar, dochter van Douwe Gerrits Tigchelaar en Dooike Bernardus Kuhlmann. Tjitske, wonende te Midlum, is geboren te Midlum, is gedoopt op 27 mei 1797 te Harlingen (doopgetuige was Jan Bernardus), is overleden op 15 juli 1836. Tjitske werd 39 jaar, 1 maand en 18 dagen.

26)  Wybe Wietses Vlietstra, zoon van Wietze Lieuwes Vlietstra en Berber Tjeerds. Wybe, metselaar, is geboren op 3 oktober 1796 te Franeker. Wybe was eerder gehuwd (1) met Tjitske Douwes Tigchelaar.

27)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1888 ovl. - Hendrik Mulder, overlijdensakte (Franeker 9 jan 1888)

28)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1857 H - Obma - Jansma, huwelijk (Franeker 18 okt 1857)

29)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1891 ovl. - Sietze Veldman, overlijdensakte (Bolsward 2 sep 1891)

30)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1848 H - Veltman - Ettema, huwelijk (Bolsward 13 feb 1848)

31)  Sytze trouwt op 13 februari 1848 te Bolsward met Agnietje.

32)  Agnietje Baukes Ettema, dochter van Bauke Jans Ettema en Marijke Josephs Halma. Agnietje, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 8 april 1812 te Bolsward (Marnezijl), is gedoopt op 8 april 1812 te Bolsward, is overleden op 13 januari 1891 te Bolsward. Agnietje werd 78 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

33)  Meindert trouwt op 13 mei 1865 te Wonseradeel met Antje.

34)  Antje Sikkes Romkes, dochter van Sikke Epkes Romkes en Sietske Rintjes Damsma.

35)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

36)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

37)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

38)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Dieuwke Obbema, overlijdensakte (Witmarsum 27 jun 1862)

39)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1862 ovl. - Dieuwke Obbema, overlijdensakte (Witmarsum 27 jun 1862)

40)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1852 G. - Gorrit Sjoerds Obbema, geboorteakte (Wonseradeel 17 dec 1852)

41)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1853 ovl. - Gorrit Sjoerds Obbema, overlijdensakte (Wonseradeel 18 apr 1853)

42)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1853 ovl. - Gorrit Sjoerds Obbema, overlijdensakte (Wonseradeel 18 apr 1853)

43)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1933 ovl. - Swopkjen Obbema, overlijdensakte (Wymbritseradeel 18 nov 1933)

44)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1901 ovl. - Fedde van der Werf, overlijdensakte (Wymbritseradeel 17 mei 1901)

45)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1872 ovl. - Gorrit Obbema, overlijdensakte (Wonseradeel 6 jan 1872)

46)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1872 ovl. - Gorrit Obbema, overlijdensakte (Wonseradeel 6 jan 1872)

47)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1857 H - Obma - Jansma, huwelijk (Franeker 18 okt 1857)

48)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1917 ovl. - Fokele Paulus Obma, overlijdensakte (Franeker 2 feb 1917)

49)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1857 H - Obma - Jansma, huwelijk (Franeker 18 okt 1857)

50)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1857 H - Obma - Jansma, huwelijk (Franeker 18 okt 1857)

51)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1868 H - Obma - Ypma, huwelijk (Franeker 9 feb 1868)

52)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1868 H - Obma - Ypma, huwelijk (Franeker 9 feb 1868)

53)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1868 H - Obma - Ypma, huwelijk (Franeker 9 feb 1868)

54)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1870 G.. - Wouter Obbema, geboorteakte (Franeker 26 jul 1870)

55)  Sijke trouwt op 16 mei 1885 te Workum met Petrus.

56)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Petrus Jacobs Flapper (23 jan 1933)

57)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Petrus Jacobs Flapper (23 jan 1933)

58)  begraven: eigen archief, bidprentje - Petrus Jacobs Flapper (23 jan 1933)

59)  Petrus Jacobs Flapper, zoon van Jacob Yettes Flapper en Hiltje Jans Jorna. Petrus is geboren op 2 maart 1846 te Workum, is overleden op 23 januari 1933 te Amsterdam, is begraven op 27 januari 1933 te Amsterdam (R.K. Kerkhof St. Barbara). Petrus werd 86 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

60)  Alida trouwt op 26 november 1890 te Sneek met Antonius.

61)  Geertruida Maria Burgers. Geertruida is overleden op 23 februari 1890 te Nieuwer-Amstel.

62)  Antonius trouwt op 30 januari 1896 te Nieuwer-Amstel met Wilhelmina.

63)  Wilhelmina Petronella Geertruida Broekman, dochter van Peter Broekman en Maria Christina Weijers. Wilhelmina, zonder beroep, wonende te Stoutenburg, is geboren rond 1858 te Arnhem, is overleden op 12 augustus 1945 21.00 uur te Amersfoort. Wilhelmina werd ongeveer 87 jaar.

64)  Antonius Theodorus Kilsdonk, zoon van Antonius Theodorus Kilsdonk en Johanna Boot. Antonius, huisschilder en schilder, wonende te Nieuwer-Amstel, is geboren op 11 februari 1847 te Nieuwer-Amstel. Antonius was eerder gehuwd (1) met Geertruida Maria Burgers. Antonius was later gehuwd (3) met Wilhelmina Petronella Geertruida Broekman.

65)  Evert trouwt op 7 mei 1882 te Bolsward met Akke.

66)  Akke Postma, dochter van Frans Luitzens Postma en Trijntje Pieters Romkes. Akke, zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel en te Bolsward, is geboren op 27 juli 1858 te Scharnegoutum, is overleden op 28 juni 1883 19.30 uur te Bolsward. Akke werd 24 jaar, 11 maanden en 1 dag.

67)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Hessel Dölle (22 mei 1939)

68)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Hessel Dölle (22 mei 1939)

69)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hessel Dölle (22 mei 1939)

70)  Hessel trouwt op 2 mei 1872 te Gaasterland met Antje.

71)  Antje Kloosterman, dochter van Fonger Tjallings Kloosterman en Cornelia Aarnts Schaper. Antje is geboren op 9 mei 1847 te Hemelumer Oldeferd, is overleden op 17 juni 1889 te Gaasterland. Antje werd 42 jaar, 1 maand en 8 dagen.

72)  Ids trouwt op 16 mei 1863 te Wonseradeel met Baukjen.

73)  Baukjen trouwt op 5 september 1874 te Wymbritseradeel met Sake.

74)  Sake Feenstra, zoon van Jitte Sierds Veenstra en Jeltje Jacobs de Ree. Sake, koemelker, wonende te Westhem, is geboren rond 1827.

75)  Baukjen Dirks van der Meulen, dochter van Dirk Sybrens van der Meulen en Berendje Berends Postma. Baukjen, zonder beroep, is geboren op 3 november 1833 te Hieslum, is overleden op 28 februari 1888 07.00 uur te Westhem. Baukjen werd 54 jaar, 3 maanden en 25 dagen. Baukjen was later gehuwd (2) met Sake Feenstra.

76)  begraven: eigen archief, bidprentje - Gorrit Obbema (30 apr 1935)

77)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Klaske P. de Boer (8 okt 1940)

78)  begraven: eigen archief, bidprentje - Klaske P. de Boer (8 okt 1940)

79)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Maurits Obbema (5 aug 1958)

80)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jantje M. Obbema (6 apr 1935)

81)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Yette Johannes Flapper (21 mrt 1914)

82)  begraven: eigen archief, bidprentje - Yette Johannes Flapper (21 mrt 1914)

83)  Yette trouwt op 10 mei 1868 te Bolsward met zijn verre nicht (8e graad) Sjieuwke.

84)  begraven: eigen archief, bidprentje - Sjieuwke Gerbens Pietersma (11 jul 1871)

85)  Sjieuwke Gerbens Pietersma, dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma en Akke Lolles van der Meulen. Sjieuwke, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 3 mei 1845 te Tjerkwerd, is overleden op 11 juli 1871 te Bolsward, is begraven op 14 juli 1871 te Blauwhuis (R.K. Kerkhof). Sjieuwke werd 26 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

86)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Johannes Yette Flapper, bidprentje (27 nov 1942)

87)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Regina Flapper (Franeker 27 feb 1960)

88)  begraven: eigen archief, bidprentje - Regina Flapper (Franeker 27 feb 1960)

89)  geboorte: Maurits Flapper, persoonskaart (3 mrt 1977)

90)  begraven: eigen archief, bidprentje - Sjieuwke Flapper (20 feb 1958)

91)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Sjieuwke Flapper (20 feb 1958)

92)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Rinske Roorda (5 aug 1952)

93)  begraven: eigen archief, bidprentje - Rinske Roorda (5 aug 1952)

94)  overlijden: Tresoar, Menaldumadeel, burgelijke stand BS 1903 ovl. - Antje Obbema, overlijdensakte (Menaldumadeel 26 okt 1903)

95)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1873 H - Jorritsma - Obbema, huwelijk (Wonseradeel 31 mei 1873)

96)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1893 H - Obbema - Panbakker, huwelijk (Franeker 14 mei 1893)

97)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1893 H - Obbema - Panbakker, huwelijk (Franeker 14 mei 1893)

98)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1870 G.. - Wouter Obbema, geboorteakte (Franeker 26 jul 1870)

99)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1869 G. - Tecla Margaretha va der Werf, geboorteakte (Sneek 26 jul 1869)

100)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1896 G. - Folquinus Petrus Obbema, geboorteakte (Sneek 4 okt 1896)

101)  aangifte geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1896 G. - Folquinus Petrus Obbema, geboorteakte (Sneek 4 okt 1896)

102)  geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1900 G. - Agatha Francisca Margaretha Obbema, geboorteakte (Sneek 28 mei 1900)

103)  aangifte geboorte: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1900 G. - Agatha Francisca Margaretha Obbema, geboorteakte (Sneek 28 mei 1900)

104)  overlijden: Elizabeth Flapper, persoonskaart (6 nov 1991)

105)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Elisabeth Flapper (6 nov 1991)

106)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Elisabeth Flapper (6 nov 1991)

107)  begraven: eigen archief, bidprentje - Elisabeth Flapper (6 nov 1991)

108)  overlijden: eigen archief, prive archief - Ids Douwes Ettema (Bolsward 14 jul 1950)

109)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Maurits Obbema (5 aug 1958)

110)  begraven: eigen archief, bidprentje - Maurits Obbema (5 aug 1958)

111)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1904 G. - Gorrit Obbema, geboorteakte (Wonseradeel 6 jun 1904)

112)  aangifte geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1904 G. - Gorrit Obbema, geboorteakte (Wonseradeel 6 jun 1904)

113)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Johannes Yette Flapper, bidprentje (27 nov 1942)

114)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Johannes Yette Flapper, bidprentje (27 nov 1942)

115)  begraven: eigen archief, bidprentje - Johannes Yette Flapper, bidprentje (27 nov 1942)

116)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1881 G. - Grietje Schaper, geboorteakte (Workum 18 mrt 1881)

117)  aangifte geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1881 G. - Grietje Schaper, geboorteakte (Workum 18 mrt 1881)

118)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1906 ovl. - Henderina Regina Flapper, overlijdensakte (Sneek 2 feb 1906)

119)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Henderina Regina Flapper (9 sep 1982)

120)  crematie: eigen archief, bidprentje - Henderina Regina Flapper (9 sep 1982)

121)  Adrianus trouwt op 14 juni 1920 te Helmond met Hendrika.

122)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hendrika Theodora Spierings (19 jul 1948)

123)  Hendrika Theodora Spierings, dochter van Eligius Spierings en Petronella Cornelia van Dijk. Hendrika is geboren op 27 februari 1894 te Helmond, is overleden op 19 juli 1948 te Utrecht, is begraven op 22 juli 1948 te Utrecht (R.K. Kerkhof). Hendrika werd 54 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

124)  geboorte: Maurits Flapper, persoonskaart (3 mrt 1977)

125)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Maurits Yettes Flapper, bidprentje (Franeker 3 mrt 1977)

126)  begraven: eigen archief, bidprentje - Maurits Yettes Flapper, bidprentje (Franeker 3 mrt 1977)

127)  geboorte: Maurits Flapper, persoonskaart (3 mrt 1977)

128)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Baukje Ates Roorda (14 feb 1965)

129)  begraven: eigen archief, bidprentje - Baukje Ates Roorda (14 feb 1965)


Opmerkingen:
Dit overzicht is beperkt tot 5 generaties en wordt niet langer bijgewerkt.
Wijzigingen en meer generaties zijn te vinden via de Startpagina Haza overzichten:
- onder Nakomelingen - zonder achternaam -: Parenteel van Fokele Paulus (013)
- of in het Register van familienamen