Parenteel van Philippes Dirks is bijgewerkt.

Philippes Dirks is geboren rond 1730, woonde in Twijzel en trouwde met Antje Jans.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend, waaronder Dirk Phylippes Elzinga en Wijbe Philippes Elzinga.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Philippes Dirks
of in een andere layout
Parenteel van Philippes Dirks