Parenteel van Benedix Gerbens is bijgewerkt.

Benedix Gerbens trouwde in 1728 in Britswerd met Lozijnje Pieters.
Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend.

Benedix Gerbens trouwde in 1734 in Wieuwerd  met Leentje Lazes.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend.

Nakomelingen zijn terug gevonden met onder ander de familienamen Tjallema, Koopmans, van der Velde, Kingma, Hoekstra en Elzinga.

Een kleinzoon van Benedix Gerbens te weten Rinze Kornelis trouwde in 1789 in Idaard met Botje Sjoerds.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend waaronder:
Sjoerd Rinzes van der Velde
Kornelis Rinzes Elzinga
Jentje Rinzes Elzinga

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Benedix Gerbens
of in een andere layout
Parenteel van Benedix Gerbens