Soorten overzichten

De website bevat inmiddels een schat aan gegevens die op verschillende manieren zijn te benaderen.
Elk soort overzicht bevat een andere structuur en een andere layout waardoor in het ene overzicht meer gegevens worden vermeld dan in het andere overzicht en andersom.

Via het overzicht hiernaast kunnen de diverse soorten worden benaderd.

Parentelen

Via een parenteel zijn de nakomelingen vanaf de stamouder (de oudst bekende voorvader) te bekijken.
Dit overzicht laat zowel de nakomelingen in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn zien.

De links op deze pagina verwijzen rechtstreeks naar de Startpagina Haza overzichten.
Vanuit de overzichten kan vervolgens ook weer worden doorgelinkt naar andere verwanten en aangehuwde personen.

Via de keuze onderzochte familienamen kunnen parentelen behalve in deze layout, ook worden bekeken in een andere layout.

 

Kwartierstaten

Via de keuze Kwartierstaten worden overzichten getoond van de voorouders van een persoon.
Een kwartierstaat is meer een tekstuele opstelling van die voorouders.

Kwartierbladen en Kwartiertabellen

Bij kwartiertbladen en kwartiertabellens is er sprake een grafisch overzicht van de voorouders van een persoon.
Bij kwartierbladen eindigt de reeks voorouders boven aan met de voorouders genummerd 8 t/m 15.
Door op de nummers van die voorouders te klikken wordt vervolgens het kwartierblad van die voorouder getoond.

In een kwartiertabel worden de voorouders per generatie getoond.

Haza overzichten

Deze link gaat rechtstreeks naar de Startpagina Haza overzichten waar de volgende overzichten zijn te benaderen:

 • Register van familienamen
 • Fotogalerij van personen
 • Kwartierbladen
 • Kwartiertabellen
 • Nakomelingen (Parentelen)
 • Fotoalbums (genealogische albums)
Genealogische albums

In de genealogische albums zijn diverse afbeeldingen van documenten van personen uit de database opgenomen. Ook zijn er - voor zover beschikbaar - afbeeldingen te vinden van de personen zelf. De albums zijn als volgt geordend:

 • Bidprentjes
 • Familieberichten
 • Foto's begraafplaatsen
 • Foto's van personen
 • Gezinsfoto's
 • Publicaties over personen

Naast deze albums is op de website via een aparte toegang de verzameling bidprentjes te bekijken.
Die verzameling bevat ook bidprentjes van personen die niet in de genealogische database voorkomen.

Fotogalerij en Plaatsen

Bij een aantal overzichten is een keuze naar een Fotogalerij of naar Plaatsen opgenomen.
In de fotogalerij worden - indien beschikbaar - foto's getoond van de in dat overzicht voorkomende personen (als er meerdere foto's zijn, wordt er 1 foto getoond).

Meerdere foto's zijn dan opgenomen in de Fotoalbums (genealogische albums).

Bij Plaatsen wordt een register met de plaatsen van geboorte, huwelijk en overlijden van het betreffende overzicht getoond.
Door op een plaats te klikken wordt getoond welke personen in die plaats zijn geboren, gehuwd of overleden.