Intern nummer

Deze pagina is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik ten behoeve van het onderhoud van de database en de website.

001B Parenteel van Nikolaus Claassen bijgewerkt op: 2018-02-15
001C Descendants report of Nikolaus Claassen
001D BA Parenteel van Bernardus Abeling bijgewerkt op: 2018-02-16
001D HHA Parenteel van Hermann Heinrich Abeling  bijgewerkt op: 2018-02-24
002A Kwartierstaat van Liebigje Booij KB• KT• bijgewerkt op: 2018-02-24
002B Nakomelingen van Focke (Booij) 
003A Kwartierstaat van Sietze Elsinga KB• KT• bijgewerkt op: 2018-02-10
003B Parenteel van Gerrit Lijkles (eigen tak) bijgewerkt op: 2018-02-10
003E Kwartierblad van Cijne Elsinga KT• 
004A Kwartierstaat Johannes Yettes Flapper KB• KT•
004B Parenteel van Dirk 
005A Kwartierstaat van Johannes Hendrikus Fokkelman KB• KT•
005B Parenteel van Fridericus Fokkelman
005C Descendants report of Fridericus Fockelman
006B HG Nakomelingen van Hermann Gerdes
006B GHEIN Parenteel van Gerhard Heinrich Gerdes
006B GHER Parenteel van Gerhard Hermann Gerdes
006B JGG Parenteel van Johan Gerard Geerdes
006B JHG Parenteel van Johan Hermann Gerdes
006B JG Parenteel van Joseph Gerdes
007A Kwartierstaat van Emanuel Rudolphus van den Hende
007B Parenteel van Simoen van den Hende
008A Kwartierstaat van Grietje Schaper
008B Parenteel van Jan Jans (Schaper)
008 WJ Parenteel van Jacob Annes (Schaper)
008 F Parenteel van Barend Jansz. Schaper
008 BH Parenteel van Bernard Heinrich Schaper
009A Kwartierstaat van Johanna Maria Voorvaart
009B Parenteel van Johannes Voorvaart
009C Descendants report of Johannes Voorvaart
010A Kwartierstaat van Talina Hindriks Zijlstra KB• KT• bijgewerkt op: 2018-01-31
010B Parenteel van Derk Zijlstra bijgewerkt op: 2018-02-03
012D RT Parenteel van Ruurd Tietes bijgewerkt op: 2018-01-21
012D OH Parenteel van Oeble Herres
012D JN Parenteel van Jan Nannes
013A Parenteel van Gerben Pieters
013B Parenteel Fokele Paulus
013E Parenteel van Tiete Jans
014 Parenteel van Hindrik Berends Poker 
014 AM Parenteel van Anna Margarita Poker 
014 HJ Parenteel van Harm Jans Poker 
014 HW Parenteel van Harmannus Wilkens Poker 
014 JH Parenteel van Johannes Heinrich Poker 
014 JP Parenteel van Johannes Poker 
014 KP Parenteel van Koert Poker 
015 D Parenteel van Pieter Jakobs Schikan 
016 Parenteel van Janna van der Tuuk
019 Wijpke Freerks
020B Parenteel van Teekle Hommes (Hobma)
020E DS Parenteel van Douwe Sieses (Hobma)
020E JO Parenteel van Jan Obes (Hobma)
021 B Parenteel van Jan Hendriks Breuring
022 Parenteel van Harmen Abels (Breuring)
024B Parenteel van Pijtter Pieckes (Nijland - Piekema)
26D Parenteel van Harm Bijlholt
027 AL Parenteel van Andries Lammerts Booy (startpagina)
027 CJ Parenteel van Cornelis Jacobs Booy (startpagina)
027 DJ Parenteel van Dirk Jacobsz. Booij (startpagina)
027 HB Parenteel van Hendrik (Fake Booijs Hendriks, startpagina)
027 HK Parenteel van Hendrik Kleyses (Booij, startpagina)
027 JA Parenteel van Jacob Ariensz. Booij (startpagina)
027 JB Parenteel van Jan Booij (startpagina)
027 PJ Parenteel van Petrus Jacobus Booij (startpagina)
027 RJ Parenteel van Remmelt Jans Booij (startpagina)
027 RK Parenteel van Remmelt Klaassen Booij (startpagina)
028 Else Jans (Beerta)
029 Wijbe Klases
030 Jan Ennes van Boerum
031 Evert Eizes Elzinga
032 Marten Willems (Winsum - Fr.)
033 Johannes Pieters Elzinga (Huizum)
034 Jacob Elsing 
035 Jan Arents Elsinga
037 Parenteel van Anne Hendriks (Flapper - Vlapper)
038 Christiaan Fransen
039 Klaas Eltjes (Blijham)
040 Jan Eltjes Elzinga
041 Jan Roelofs
042 Parenteel van Eise Uilkes (Booi - Boom - Top)
044 Parenteel van Dirk Pieters (Flapper)
048 Genealogie van Ocke Reins (Miedema) bijgewerkt op: 2017-12-11
9001 Parenteel van Pieter Siebes (Huitema-Ydema -startpagina)
9004 Parenteel van Reddemer Tewes (Amsing - startpagina)
9006 Parenteel van Heinrich Bröring (startpagina)
9007 Parenteel van Harm Christiaans Smid (startpagina)
9008 Parenteel van Jotje Annes (Kooiker-Koiker-Terpstra; startpagina) 
9009 Parenteel van Jan Uilkes Elsma (Elsma-Elsinga; startpagina)
9010 Jan Folkerts
9011 Parenteel van Johann Bernd Süttmann (startpagina)
9012 Parenteel van Wubbe Jabben (Elsinga - Elzinga)
9013 Evert Johannis Elzenga
9014 Parenteel van Hermannus Bült (startpagina)
9015 Dirk Johannes Elzinga (Huizum)
els001 Folkert Arents
els002 Freerk Fokkes
els004 Pier Watses bijgewerkt op: 2017-08-16
els005 Johannes Aukes
els007 Andries Durks
els008 Gerben Douwes
els011 Sjoerd Folkerts Elzinga
els012 Sijbren Fongers
els013 Tjerk Jacobs bijgewerkt op: 2017-08-08
els014 Gerrit Ballings
els015 Obe Sioerts
els016 Jouke Pieters
els017 Wate Harmens
els018 Harnd Leenderts Elsinga
els019 Jan Geerts
els020 Anne Sybes bijgewerkt op: 2017-08-06
els021 Hendrik Karsten Elsinga
els023 Klaas Hendriks Elzinga
els024 Sjoerd Hotzes
els026 Petrus Jacobs
els027 Allert Dirks
els029 Alle Minderts
els030 Johannes Herres
els032 Idserd Harmens
els035 Klaas Lucas
els036 Benedix Gerbens
els037 Klaas Lammerts
els038 Claes Lammerts bijgewerkt op: 2018-03-04
els040 Lucas Jans
els041 Marten Jacobs
els042 Oene Jelles
els043 Schelte Ottes
els044 Rintje Gosses 
els045 Pieter Yetes
els046 Cornelis Heres
els048 Wybe Annes
els049 Roelof Arends
els050 Sijbe Jans
els051 Metske Sapes
els052 Sible Harings Elsinga
els053 Folkert Sijbes
els054 Rients Simons
els056 Rienk Jacobs
els057 Lykle Annes
els059 Egbert Geerts
els060 Jelle Reiners
els062 Rykle Baukes
els063 Thomas Melles
els064 Sybren Clasen bijgewerkt op: 2018-02-11
els065 Johannes Bootes
els066 Wigbolt Augustinus
els067 Jan Phllippus Elsinga
els068 Pier Pieters Elsinga
els100 Jan Oedses
els101 Melle Jans
els102 Jan Cornelis
elz001 Minne Alberts
elz002 Arjen Pieters   
elz003 Jakob Bartles
elz005 Willem Baukes
elz006 Bouwe Ynzes
elz007 Daniel Durks
elz008 Philippes Dirks bijgewerkt op: 2017-08-09
elz010 Marten Fransen
elz011 Geert Durks Kerkhof (Elsinga - Elzinga - Kerkhof)
elz013 Joeke Gerrits
elz014 Eibert Harmens
elz020 Hendrik Lucas Elsinga
elz021 Hendrik Thyssens
elz022 Jimke Roelofs Elzinga
elz026 Doede Jochums
elz027 Kornelis Jochems
elz028 Gerrit Jans
elz030 Sape Abes
elz031 Hattum Eeuwes
elz032 Teunis Lammerts
elz034 Albert Pieters
elz036 Wijbren Hessels
elz037 Jelle Hessels
elz038 Gerrit Tjeerds
elz042 Willem Willems Elzinga
elz045 Pieter Arjens 
elz047 Albert Fokkes bijgewerkt: 2017-09-26
elz048 Jan Arends 
elz049 Geert Geerts 
elz050 Albert Lubberts Elzinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

@Sietze Elsinga