Parenteel van Philippes Derks

Parenteel van Philippes Derks is bijgewerkt.

Philippes Derks is geboren rond 1730 in Twijzel en trouwde met Antje Jans.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend, waaronder:
Dirk Phylippes Elzinga en Wijbe Philippes Elzinga.
Van Wijbe Philippes Elzinga zijn op dit moment geen nakomelingen bekend.
Dirk Phylippes Elzinga trouwde met Sijtske Ritzerds van der Wal.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend.

Nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Philippes Derks (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Philippes Derks (7 generaties).