Parenteel van Anne Sybes

Parenteel van Anne Sybes is bijgewerkt.

Anne Sybes trouwde in 1654 in Drogeham met Trijn Oebeles.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend, waaronder Geert Annes.

Geert Annes trouwde in 1697 in Drogeham met Ytje Douwes. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Een van de kinderen was zoon Douwe Geerts, van wie 10 kinderen bekend zijn, waaronder Ytje Douwes.
Ytje Douwes trouwde onder meer met Bauke Harmens. Van Ytje en Bauke zijn 5 kinderen bekend, waaronder Jitske Baukes Elzinga.

Een andere zoon van Geert Annes en Ytje Douwes was Hendrik Geerts.
Van Hendrik Geerts zijn 13 kinderen bekend, waaronder Geert Hendriks en Hendrik Hendriks Stiksma.
Van Geert Hendriks zijn 10 kinderen bekend, waaronder Hendrik Geerts Elsinga en Ritske Geerts Veenstra.

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Anne Sybes (7 generaties)
of in een andere layout
Parenteel Anne Sybes (9 generaties)