Parenteel van Marten Jacobs

Parenteel van Marten Jacobs is bijgewerkt.

Marten Jacobs trouwde in 1737 in Leeuwarden met Martje Siebes.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend: Jacob Martens.

Jacob Martens trouwde in 1761 in Lioessens met Neeltje Durks (Elzinga).
Uit dit huwelijk zonder onder andere de volgende kinderen bekend:

– Marten Jacobs Elsinga (1764)
– Gerrit Jacobs Hoekstra (1766)
– Fetze Jacobs Elzinga (1771)
– Grietje Jacobs Elzinga (1773)
– Popke Jacobs Elzinga (1776)
– Tjitske Jacobs Elzinga (1780)
– Jacob Jacobs Vos (1783)
– Marten Jacobs Elzinga (1786)

Allen geboren en gedoopt in Lioessens.
Meer nakomelingen zijn te vinden in het betreffende overzicht:
Parenteel van Marten Jacobs