Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga

Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga is bijgewerkt.

Klaas Hendriks Elzinga, schoolmeester in Schettens en Longerhouw trouwde in 1767 in Spannum met Antje Ulbes Kuipers. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend waaronder:
– Ulbe Klazes Elzinga
– Rommertje Klazes Elzinga
– Klaaske Klazes Elzinga
– Hendrik Klazes Elzinga

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Klaas Hendriks Elzinga (4 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Klaas Hendriks Elzinga (5 generaties)

els023