Parenteel van Sape Abes

Parenteel van Sape Abes is bijgewerkt.

Sape Abes trouwde in 1702 in Bergum met Sjoukje Andries.
Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend, waaronder Andries Sapes.

Andries Sapes trouwde met Tepske Feyes.
Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend:
1. Feye Andries, die trouwde met Nieske Sipkes, nakomelingen hiervan namen de familienaam Hoornsma aan.

2. Sjouke Andries trouwde met (1) Aaltje Gerrits en (2) Beertje Teekes
Zoon Klaas Sjoukes Elzinga nam in 1811 als familienaam de naam Elzinga aan. Zijn nakomelingen kregen de naam Elzinga / Elsinga.

Dochter Tepske Sjoukes trouwde in 1800 met Lieuwe Riemers Riemersma.
Nakomelingen kregen de naam Riemersma

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Sape Abes (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Sape Abes (8 generaties)